Revision date

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Revision date 29-12-2000"

Transcriptie

1 Revision date The Dutch Institute for War Documentation (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) is based at the:. Herengracht CJ Amsterdam Netherlands Phone: Fax : URL : The opening times: Monday till Friday from 9.00 till hrs. The contents of the inventarisation is based on the publication: Oorlogsdocumentatie 40-45: jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie Zutphen: Walburg Pers. ISBN In the future this list will translated in English. I will leave the German expressions in the German language. A detailed inventarisation will be added when available. If you have information available please send it to 1. German institutions and persons in occupied Holland. A WEHRMACHTBEFEHLSHABER IN DEN NIEDERLANDEN 1-12 Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, , 8,30 meter, * - Stab WBN, 5,25 meter. 1 Wehrmacht: Staff WBN 2 Wehrmacht: Kommandanturen 3 Wehrmacht: Other Wehrmacht units. 4 Heer: Territorial Army units. 5 Heer: Mobile Army units. 6 Kriegsmarine: Navy Staff. 7 Kriegsmarine: Teritorial Navy units. 8 Kriegsmarine: Mobile Navy units. 9 Luftwaffe: Luftgau Kommando Holland/Flughafenbereiche/ Fliegerhorsten and Bauleitungen der Luftwaffe. 10 Luftwaffe: Mobile Luftwaffe units/ Fallschirm and Luftnachrichten Regiment Lage und Stimmungsberichte Feldkommandantur 724 Utrecht. 12 Offiziersliste.

2 B REICHSKOMMISSAR FÜR DIE BESETZTEN NIEDERÄNDISCHEN GEBIETE REICHSKOMMISSAR FÜR DIE BESETZTEN NIEDERLÄNDISCHEN GEBIETE 14 Stab, , 0,15 meter, * 15 Telexberichten, , 2,5 meter, 16 Notstandsbeihilfe, , 0,15 meter, 16a Deutsches Theater in den Niederlanden, , 0,25 meter 17 Präsidialabteilung, , 9 meter, * 18 Oberkasse, , 9,25 meter, niet beschreven 20 Stab, , 5 meter, * 21 Abteilung Rechtssetzung und Staatsrecht, , 7 meter,* Archivalia betreffende de totstandkoming van de verordeningen van het Rijkscommissariaat en andere in het Verordeningenblad gepubliceerde bekendmakingen 22 Abteilung Planung, (1944), 0,90 meter,* Deze instantie was onder meer belast met wederopbouw, het geven van adviezen inzake verkeersplanning en ruimtelijke ordening. Ze had bemoeienissen met de Rijksdienst voor het Nationale Plan 23 Abteilung für niederländische Personalangelegenheiten, , 0,15 meter, * 24 Abteilung Archivwesen, , 0,75 meter, * 25 Hauptabteilung Inneres, , 9,15 meter, * Hieronder ook stukken van de Abteilung Inneres - Verwaltung, voorts archivalia met betrekking tot contacten met het departement van Binnenlandse Zaken, dossiers betreffende personen die om een Sonderbehandlung hebben verzocht 28 Abteilung Veterinärwesen, , 1,15 meter,* De stukken hebben voornamelijk betrekking op de oprichting van de Dierenartsenkamer, de export van vee naar Duitsland en de bestrijding van mond en klauwzeer. 29 Abteilung Angelegenheiten deutscher Staatsangehöriger, , 2,65 meter, * - Deutsche Standesbeamte - Amtliche deutsche Beratungsstelle 32 Hauptabteilung Erziehung und Kirchen, , 1,75 meter,* 33 Hauptabteilung Justiz, (1945), 2,75 meter, * 34 Abteilung Gnadensachen, , 3 meter, * Abteilung deutsche Gerichtbarkeit 35 Obergericht, , 6,5 meter,* 36 Landesgericht, , 1,85 meter,* 37 Generalstaatsanwalt, , 10,25 meter, * 38 Hauptabteilung für Wissenschaft, Volksbildung und Kulturpflege, , 0,25 meter,* GENERALKOMMISSAR FÜR FINANZ UND WIRTSCHAFT 39 Stab, , 0,15 meter, *

3 Hauptabteilung Wirtschaft, Generalreferat 40 Referat Handels- und Devisenpolitik, , 0,35 meter,* 41 Diversen, , 0,25 meter, * 42 Referat Gross- und Einzelhandel, 1942, 0,15 meter, * 43 Abteilung Feindvermögen, , 5 meter,* 44 Wirtschaftprüfstelle, , 6,65 meter,* 45 Kartelreferat, , 0,25 meter, 46 Ein- und Ausfuhrstelle, , 1,65 meter, 47 Devisenreferat, , 4,85 meter, 48 Abteilung für besondere wirtschaftliche Angelegenheiten, , 0,35 meter, * 49 Hauptabteilung Ernährung und Landwirtschaft, , 6,15 meter, * 50 Hauptabteilung Gewerbliche Wirtschaft van de Rüstungsinspektion in den Niederlanden, , 16,75 meter, * - (Haupt-)Abteilung Gewerbliche Wirtschaft, Gruppe Eisen- und Metallverarbeitende Industrie - Gruppe Mineralöl - Gruppen Bergbau/Kohle Onder meer stukken inzake aardolie-exploitatie - Gruppe Textil - Gruppe Chemie - Gruppe Industrielle Öle und Fette - Gruppe Sonstige Industrie - Gruppe Schrott - Gruppe Transport - Gruppe Tabak - Gruppe Arbeitseinsatz, Abteilung Arbeit - Gruppe Kaffee - Gruppe Wirtschaftsverwaltung - Gruppe Energie - Gruppe Steine und Erden - Sonderreferat Metallmobilisierung - Gruppe Diamant - Sonderreferat Rationalisierung - Secretariaat en Algemene Zaken - Referat 1 (W-L) Stukken betreffende Weihnachts-Aktion en Lagerhaus-Aktion - Referat 2 (R) Rechtsfragen - Referat 5 (B) Bewirtschaftung - Hauptreferat v, Produktion 51 Hauptabteilung Finanzen, , 0,15 meter, * 52 Hilfsausschuss für die Deutschen in den Niederlanden, , 5,15 meter, * 53 Hauptabteilung Soziale Verwaltung, (1945), 3 meter, * 53a Abteilung Post- und Fernmeldewesen,

4 Deutsche Dienstpost Niederlande, , 10,25 meter, * 54 Abteilung Preisbildung, , 7 meter, * 55 Abteilung Forst- und Holzwirtschaft, , 0,65 meter, * 56 Abteilung Siedlung und Bauten, , 2,5 meter, * 56a Hauptabteilung Verkehr, , 0,15 meter, * 56b Devisenschutzkommando, , 0,15 meter 57 Bevollmächtigte für die Bauwirtschaft, , 1,5 meter, * - Corr. Secret constructions for German units.. 58 Bevollmächtigte für industrielle Umsiedlung, , 0,15 meter, 59 Räumungskommissar/Verbindungsstelle Küstenausbau, , 0,75 meter, * GENERALKOMMISSAR ZUR BESONDEREN VERWENDUNG Generalkommissar zur besonderen Verwendung, , 9,40 meter,* GENERALKOMMISSAR FUR DAS SICHERHEITSWESEN Höhere SS- und Polizeiführer, Generalkommissarfür das Sicherheitswesen, , 33 meter, * - Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD - Zentralstelle für jüdische Auswanderung - Befehlshaber der Ordnungspolizei - Technische Nothilfe - Befehlsbaber der Waffen-ss - Germaansche ss - Landwacht - Landstorm 86 Beauftragten des Reichskommissars, , 8 meter, a. provincie Zeeland b. provincie Limburg c. overige provincies en de steden Amsterdam en Rotterdam 86a Vertreter des Auswärtigen Amtes, , 0,15 meter, * 87 Beauftragte für die Niederländische Bank, , 0,15 meter C OVERIGE INSTELLINGEN EN PERSONEN 88 Arbeitsbereich der NSDAP in den Niederlanden, [1931] , 8,50 meter, * 89 Deutsche Reichsbahn - Bahnbevollmächtigte bei den niederländischen Eisenbahnen, , 0,25 meter, * 90 Deutsche Handelskammer für die Niederlande, , 1,15 meter,* 91 Deutsche Krankenkasse für die Niederlande, , 2,15 meter, * 91a Schiffahrtsbeauftragter Gerlach-Rotterdam, , 0,15 meter, * REICHSMINISTERIUM FÜR RÜSTUNG UND KRIEGSPRODUKTION 92 Beauftragte für die Niederlande des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion, , 0,40 meter, *

5 92a Rüstungsstab - Amtsgruppe Leistungsanerkennungen - Aussenstelle Amsterdam (Oberstabsintendant Dr. Paul Schnittert), , 0,15 meter, * 92b Rüstungsinspektion Niederlande, , 0,25 meter, * 93 Zentralauftragsstelle, , 2 meter, * Instantie belast met het coördineren van Duitse orders aan het Nederlandse bedrijfsleven en met het toewijzen van grondstoffen 93a Einsatzstab Rosenberg, , 8,25 meter, * Deze organisatie hield zich bezig met het leeghalen van de door joden verlaten woningen, waarvan de inboedels vervolgens naar Duitsland werden getransporteerd. Liquidationstreuhändler van diverse joodse firma's. 94 Omnia TreuhandA.G., , 72 meter, * 94a Otto Graser, , 0,15 meter, * 94b Dr. Franz Reible, , 0,25 meter, * Treuhändler van diverse joodse textielbedrijven 94c Deutsche Revisions- und Treuhand A.G. - Zweigniederlassung Den Haag, [1957], 1,15 meter, * Duits accountantskantoor belast met het beheer van vermogenswaarden toebehorende aan joden en overig 'vijandelijk vermogen' 94d Dr. Albert Cantrup, [1934] , 0,65 meter, * 94e Accountant te Berlijn die tijdens de bezetting een kantoor in Den Haag had Geschäftsstelle für Verwaltung feindlichen Warenlager in den besetzten niederländischen Gebieten, , 0,40 meter, * 95 'Kapitän' Sommer en Fa. 'Union', , 0,85 meter, * Bureaus die in opdracht van Oberst Veltjens, gevolmachtigde van Goering, voor Duitse instellingen inkopen deden op de Nederlandse zwarte markt 96 Dr. Erich Diestel, , 1,35 meter, * Treuhändler van de NV v/h Hollandia-fabrieken Kattenburg en Co. Voorts stukken betreffende Aussenstelle Amsterdam van de Arbeitsstab Staatsrat Dr. W. Schieber 97 Alfred Flesche, , 0,25 meter, * Stukken betreffende Flesche als Verwalter-Treuhändler van Lippmann, Rosenthal & Co 97a Ludwig Colsborn, [1923] , 0,65 meter, * Duits zakenman, directeur van Fanto Petroleum Maatschappij NV en vanaf 1943 van de firma Colshorn & Co. Voorts onderhield hij contacten met de NV Handelsmaatschappij Cellastic 98 Organisation Todt, , 0,50 meter, * Baul.d.Lw.Drente. Financien Steenwijk/Havelte. Baul.d.Lw.Twente. 98a Wayss und Freytag - Aussenstelle Rotterdam, , 0,25 meter, * Bouwonderneming van bunkers en kustverdediging Bauleitung der Lw. Haamstede 98b Heidelberger Butenberg Drückerei GMBH - Auslieferungsstelle Den Haag, , 0,15 meter, , * 98e Essener National-Zeitung, , 0,15 meter, *

6 Stukken betreffende de onder meer in Nederland verschijnende bijlage van de Europäische Wirtschaftsdienst 98d UFA - Tobis, , 0,15 meter, * Stukken betreffende Internationale Tobis-Cinema NV, resp. de UFA Maatschappij voor Filmen Bioscoopbedrijf NV en de NV Nederlandsche Bioscoop-theater Maatschappij (Nebimij) 2. Dutch institutions and persons in occupied Holland. A NEDERLANDSE OVERHEIDSINSTELLINGEN DEPARTEMENT VAN ALGEMENE ZAKEN 99 Nederlandsche Arbeidsdienst, , 11,25 meter, * DEPARTEMENT VAN JUSTITIE 100 Procureur-generaal Arnhem, , 16,75 meter, * 100a Procureur-generaal Amsterdam, , 3,15 meter, * 101 Vredesgerechtshofen vrederechters, , 5,15 meter, * DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSE ZAKEN 101a Mr. K. J. Frederiks, , 1 meter, * 102 Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, [ , 38 meter, * 103 De Nederlandsche Omroep, , 75 meter, * 104 Nederlandsche Kultuurkamer, , 7,15 meter, Persgilde, , 19,50 meter, (*) 113 Nederlandsche Kultuurraad, , 2,15 meter, * 114 Bureau Volkskultuur en Volksontwikkeling, , 1 meter, * 114a Gemachtigde van de Rijkscommissaris voor het Toezicht op de Orde en de Rust in de Scholen, , 0,50 meter, * 114b Inspecteur van het Onderwijs in Algemeenen Dienst, , 4,50 meter, * DEPARTEMENT VAN FINANCIEN 115 Vertaalbureau, , 3,40 meter, * DEPARTEMENT VAN HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART 116 Bedrijfsgroep voor de Tabakverwerkende Industrie, , 5 meter, * 117 Centraal Distributiekantoor, , 3,65 meter,* 117a Rijksbureau voor Diamant, , 1,65 meter, * 118 Departement van Bijzondere Economische Zaken, , 4,75 meter, * 120 Nederlandsche Landstand, , 33,50 meter, * 120a Culano (Commissie tot Uitzending van Landbouwers naar Oost-Europa), [1943], 0,50 meter, * 121 Nederlandsche Tandartsenkamer, [1924] , 0,75 meter,* 121a Nedelandsche Apothekerskamer, , 4,25 meter,

7 B. ANDERE NEDERLANDSE INSTELLINGEN EN PERSONEN 122 Nederlandsch Arbeidsfront, , 45,25 meter, * NSB, [1930] , 60 meter, * - Dossiers van de Leider - Afdelingen en formaties 168a Verdinaso, , 1,15 meter, * 168b NSNAP (Van Rappard), , 0,25 meter, * 168c NSNAP (Kruyt), , 0,25 meter, * 168d Zwart Front/ Nationaal Front, , 0,65 meter, * 168e Prof dr. H.P.Blok, , 0,15 meter, * Blok was onder meer actief in het Verbond van Nationalisten, het Nieuw of Nederlandsch Verbond van Nationalisten, dat later opgegaan is in het Vaderlandsch Verbond en de Nationale Unie 168f Prof dr. J.H.Valckenier Kips, , 0,15 meter, * Valckenier Kips was tot 1937 lid van de NSB, daarna van Zwart Front Mr. M. M. Rost van Tonningen, Persoonlijke verzameling, , 7 meter, * 171 H.C van Maasdijk, , 0,50 meter, * 171a Cebuco (Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit, , 0,15 meter, * 172 Uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer, , 2 meter, * 173 Boekhandel- en sigarenbedrijf De Driehoek - Bolwerk, , 0,85 meter, * 174 Stichting en het weekblad De Waag, , 1,65 meter, * 174a Uitgeversmaatschappij Oceanus NV, , 0,15 meter, * 174b Uitgeverij Volk und Reich, , 0,15 meter, * 174c Uitgeverij en tijdschrift De Schouw, , 0,40 meter, * 174d Uitgeverij De Arbeiders, , 0,40 meter, * 174e Uitgeverij Hamer, , 0,50 meter, * Uitgever van de maandbladen Hamer en De Volksche Wacht 174f Uitgeverij Westland, , 0,40 meter, * 174g Deutsche Zeitung in den Niederlanden, , 0,15 meter, * 174h Uitgeverij Liebaert, , 0,25 meter, * Onder meer uitgever van het maandblad Sibbe, orgaan van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde 175 Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap, , 0,65 meter, * 175a Saxo-Frisia, , 0,15 meter, * 175b Nederlandsch-Duitsche Vereeniging, [1921] , 0,75 meter, * 176 Nederlandsche Oost-Compagnie, , 21,85 meter, * 177 P.J. Meulenberg, , 3,15 meter, * Aannemer voor ondermeer de Wehrmacht. Van als Generalunternehmer des Sonderreferates Metallmobilisierung belast met de klokkenvordering 177a Mr. F. C. Stähle, , 0,25 meter, * Liquidateur van de Nieuwe of Litteraire Sociëteit en de Dr. Abraham Kuyperstichting 177b F.Bicker Caarten, , 0,25 meter, *

8 Directeur van verschillende firma's in de Kapokindustrie 177c Internationale Controle Maatschappij, [1919] , 0,25 meter, * Bedrijf van controleurs van granen, zaden, mineralen en andere handelsartikelen 177d NAGU Niederländische Aktiengesellschaft für Abwicklung von Unternehmungen, , 0,25 meter, * NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN 178 Railwacht, , 0,60 meter, * 179 Nederlandsche Volksdienst - Winterhulp Nederland, , 5,25 meter, * 179a Nederlandsche Coöperatieve Raad, , 25,80 meter, * Organisatie voor coöperatieve verenigingen op het gebied van de voedselvoorziening. Ingesteld bij besluit van de secretarissen-generaal van Landbouw en Visscherij en van Handel 180 AGA Arbeidsgemeenschap Amsterdam, (19461, 2 meter,* Ook wel Aannemingsbedrijf voor Gewapend Betonwerken Amsterdam en Aannemingsbedrijf voor Bouw- en Betonwerken 180a Handelstrust West, [1946], 0,15 meter, * vertegenwoordiger in Nederland van de Dresdner Bank in Berlijn 181 Nederlandsche Unie, , 4,85 meter, * 181a Van Leer-Stichting, , 0,15 meter, * 'Stichting ter bevordering van kunsten en wetenschappen onder Nederlandse joden' 181b Comité voor Joodsche Vluchtelingen, , 15,85 meter,(*) 181c J.J. Weissmann, , 0,25 meter, * Bemiddelaar bij Referat IVB 4 van de Sicherheitspolizei voor verzoeken om emigratie van joodse gezinnen 181d Coördinatie-Commissie, ingesteld door de Nederlandsch-Israelitische en Portugeesch- Israelitische Kerkgenootschappen, , 0,15 meter, * 181e W J. H. Elte, [1937] [1947], 0,40 meter, * Rector van het Joodsch Lyceum Amsterdam 18lf Nederlandsch-Israelitische Gemeente Pekela, , 0,15 meter, * 181g Jacques H. Aa, , 0,15 meter, * Werkzaam bij de Commissie Onderwijs van de Joodsche Raad voor Amsterdam 181h E. A. P. Puttkammer, , 0,25 meter, Bemiddelaar tussen Devisenschutzkommando en joden bij de ruil van vermogensbestanddelen voor vrijstellingen 181i Protestantsch Hulpcomité voor Uitgewekenen om Ras of Geloof, , 0,25 meter, * 181j Prof dr. D. Cohen, [1954], 0,25 meter, * Voorzitter van de joodsche Raad 181k Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen, , 0,15 meter, * 182 Joodsche Raad voor Amsterdam, , 6,50 meter, * 182a Mr. M. Bosboom, , 0,15 meter, * Diverse stukken met betrekking tot de joodsche Raad 182b Commissaris voor Niet-Commerciële Vereeningen en Stichtingen, ,

9 0,25 meter, * 182c Mr. A. N. Kotting, [1938] [1959], 0,15 meter, * Advocaat betrokken bij de behandeling van joodse afstammingszaken 182d Prof dr. ir. J. Goudriaan, [1934] [1962], 0,50 meter, * President-directeur van de Nederlandsche Spoorwegen e Mr. B. de Gaay Fortman, , 0,15 meter, * Tot eind december 1940 (loco-)voorzitter van de Radioraad. 182f Plaatselijk Inter Kerkelijk Bureau Noodvoedselvoorziening Den Haag, , 3,50 meter, * 182g Prof mr. M. G. Levenbach, , 0,40 meter, * Hoogleraar te Amsterdam. Stukken betreffende onder meer maatregelen tegen joden, economische en sociale problematiek, het Souverein Noodbesluit en de zuivering 182h Katholieke Radio Omroep, , 0,50 meter, * C. ILLEGALITEIT 183 College van Vertrouwensmannen der Nederlandsche Regeering, , 1,40 meter, * 184 Groote Adviescommissie der Illegaliteit, , 2,35 meter, * 184a LO-LKP Landelijke Organisatie voor de Hulp aan Onderduikers en Landelijke Knokploegen, , 0,65 meter, * 184b LO-district Zaanstreek en Waterland, , 0,15 meter, * 184e KP-district Noord Brabant-Oost, 1944, 0,15 meter, * 185 Raad van Verzet en Radiodienst Raad en Verzet, , 0,85 meter, * 185a Vrij Nederland, , 1 meter, * 185b Nationaal Steun Fonds, , 5,65 meter, * 186 Nationaal Comité, , 0,85 meter, * 186a CS 6, 1943, 0,15 meter, * 186b Prof dr. J. Oranje, , 0,15 meter, * Stukken betreffende de Commissie door het Interkerkelijk Overleg in gesteld, ter voorbereiding van een kamp voor 'christenjoden' en de illegaliteit (hooglerarenverzet en Raad van Verzet) 186c J.J. Vorrink, , 0,15 meter, Nationaal Comité d H. M. van Randwijk, , 0,15 meter, * Contactcommissie van de Grote Adviescommissie, Trouw en Vrij Nederland 186e Mr. J. C. Bührmann, [1965], 0,15 meter, Ordedienst 186f L. Neher, , 0,25 meter, * Raad van Verzet, Nationaal Comité, College van Vertrouwensmannen 186g Dr. W. A. Visser 't Hooft, , 0,15 meter, * Secretaris-generaal Wereldraad van Kerken, Zwitsersche Weg 186h Mr. E. E. Menten, , 0,15 meter, * Groot Burger Comité, Nationaal Comité 186i J.J.Heere, , 0,15 meter, * Stukken betreffen naoorlogse politieke verhoudingen

10 186j Mej. mr. M. A. Tellegen, [1976], 0,15 meter, Vrij Nederland, Nationaal Comité, Grote Adviescommisie der Illegaliteit 187 Zwitsersche Weg A, , 1,65 meter, 187a Christelijk Historische Studiekring, , 0,15 meter, * 187b Delftse Studenten Contactgroep, , 1 meter, * 187c J. G. van Niftrik, , 0,15 meter, * Zwitserse Weg B 187d Mr. J.M.Kielstra, , 0,40 meter, * Luctor et Emergo/Fiat Libertas, Groep BM 188 Rolls Royce, , 4,90 meter, (*) 189 Vrije Groepen Amsterdam, , 0,15 meter, * 189a Keurtroep Heemstede, , 0,25 meter, * 189b CID Centrale Inlichtingendienst - Alblasserwaard, 1945, 0,15 meter, * 190 CID Centrale Inlichtingendienst, , 3,75 meter, * 190a Groep Albrecht, , 3,40 meter, * 190b Stijkelgroep, , 0,50 meter, * 190c Groep Kees, [1975], 1,25 meter, * 191 Geheime Dienst Nederland, , 2,40 meter, * 191a Luctor et Emergo, , 0,15 meter, * 192 Zender 'De Arend', [1954], 0,25 meter, * 192a Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten - Rotterdam, , 1,15 meter, * 192b Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten - Amsterdam, , 0,15 meter, * 192c Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten - Utrecht, , 0,15 meter, * 192d Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten - Haarlem eo., , 0,15 meter, * 3. Institutions after the war. 193 Nationale Advies-Commissie, , 0,40 meter, * 193a Benoemingscommissie voor de Voorlopige Staten-Generaal, , 0,15 meter, * MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN Commissie voor de Perszuivering, , 35,15 meter, * 194a Advies-Commissie voor de Zuivering van Notarissen in de provincie Noord-Holland, , 0,15 meter, * 195 Commissie inzake het Driemanschap van de Nederlandsche Unie, , 0,25 meter, * 195a Staatscommissie Bezettingsrecht, , 0,50 meter, * 195b Bureau Afwikkeling Nederlandsche Arbeidsdienst, , 0,15 meter, * 196 Nederlandsche Volksbeweging, , 0,25 meter, * 197 Nationaal Instituut, 1945, 4,50 meter 197a Stichting Centraal Bureau van Onderzoek inzake de Vererving van de Nalatenschappen van Vermiste Personen, , 40 meter, * 197b Redactie Gedenkboek Oranjehotel, , 0,75 meter, * 197c Staatscommissie voor de bestudering van het annexatievraagstuk (Bakker Schut), , 1,15 meter, *

11 197d Landelijke Ereraad der Illegaliteit, , 0,50 meter, * 197dd Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland (Eindhoven), , 0,15 meter, * 197e Gemeenschap Oud-Illegale Werkers District Breda, , 0,15 meter, * 197f Bureau Bestrijding Vermogensvlucht [1931] , 0,75 meter, * 197h Regeringscommissaris Nederlandsch-Indië, 1945, 0,15 meter, * 197i Nederlands Dachau Comité, , 0,25 meter, * 197k Le Ezrath Ha-Jeled, , 0,75 meter, * 197j CMO Commissie Militaire Onderscheidingen, , 0,15 meter, * 4. Other collections. A. COLLECTIES BESTAANDE UIT (FOTO)KOPIEEN EN/OF ORIGINELEN UIT ARCHIEVEN ELDERS 207 Foreign Office - State Department Document Center (FO/SD), , 11 meter, * - Auswärtiges Amt - Reichskanzlei 208 Finance Division (Office of Military Government for Germany (Verenigde Staten), , 1,15 meter, * - Reichsfinanzministerium, Reichswirtschaftsministerium en enkele andere instellingen 209 Presseanweisungen der Reichsregierung, , 0,15 meter,* 210 Berlin Documentation Center, , 6,15 meter, * - SS der NSDAP - Adjutantur des Führers - Reichsschatzmeister Parteikanzlei B. DIVERSEN. 211 Hermann Göring, , 0,40 meter, * Stukken betreffende kunstinkopen in Nederland en andere Europese landen 212 Prof dr. P. Geyl, , 0,15 meter, * 212a Dr. H. M. Hirschfeld, , 1,25 meter, * 212b Jhr. P. J. Six, , 0,15 meter, * 212c Anne Frank, , 1,25 meter, * 212d Prof dr. Th. Limperg jr., [1936] [1950], 0,15 meter, * Studenten en hooglerarenverzet, zuivering 212e Prof mr. M. H. Bregstein, ,90 meter, * Bureau Effectenregistratie 212f Max Blokzijl, [1896] , 1,25 meter, * 212g Mr. G. H. Slotemaker de Bruïne, , 0,15 meter, * Hoofdzakelijk teksten die illegaal in Nederland zijn verspreid 212h Mr. J. Verdam, [1936], , 0,15 meter, * Raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam 212i S. Wijnbergen, [1943] , 0,15 meter, *

12 Chef van de militaire afdeling van het Nederlandse Regeringscommissariaat voor Repatriëring 212j Dr. W Drees, , 0,15 meter, * 212k Prof dr. J. G. G. Borst, , 0,40 meter, * Medisch Contact, Landelijk Hooglerarenverzet. Amsterdamse Hooglerarenverzet, Amsterdamsch Werkcomité REICHSSICHERHEITSHAUPTAMT 213 Gestapo Düsseldorf, , 9,50 meter, * 214 Personalakten uit tuchthuizen en gevangenissen, , 10,65 meter, * 215 CDI Collectie Duitse instellingen buiten Nederland, , 18,15 meter, * - Diverse kleine verzamelingen - Deutsches Rote Kreuz, Amt Auslandsdienst - Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda - Akademie für Deutsches Rechts-Arbeitsgemeinschaft für die Deutsch-Italienischen Rechtsbeziehungen - Stukken, afkomstig uit de archieven van de Duitse Wehrmacht (OKW, OKH, OKM, OKL) - Fotokopieën afkomstig uit Washington - Militärbefehlshaber in Frankreich - Lijst van Duitse officieren 216 CNO Collectie Nederlandse Overheidsinstellingen, [1939] , 32,50 meter, * - Notulen en circulatiestukken secretarissen-generaal - Circulaires Departement van Binnenlandse Zaken - Circulaires van het provinciaal bestuur van Utrecht - Departement van Binnenlandse Zaken - Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming - Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart - College van Handel en Nijverheid - Departement van Landbouw en Visscherij - Departement van Waterstaat - Departement van Sociale Zaken - Departement van Justitie - Departement van Financiën, Algemene Zaken en Economische Zaken - Departement van Defensie - Gemachtigde voor de Prijzen 216a Mr. C. J. M. Schaepman, , 0,25 meter, * Secretaris van het college van Secretarissen-generaal 217 President Roosevelt, [1975], 0,50 meter, * 217a The American Jewish Joint Distribution Committee, , 0,15 meter, * LONDENSE INSTELLINGEN, 1, Minister voor de Algemene Oorlogsvoering, 0,15 meter

13 218a Ministeriële Commissie Terugkeer Nederland, 0,50 meter, * 219 Minister van Buitenlandse Zaken 0,15 meter 220 Regeringsvoorlichtingsdienst, 0,50 meter 221 Radio Oranje, 0,15 meter 222 Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 0,15 meter 223 Minister van Sociale Zaken, 0,15 meter 223a Minister van justitie, 0,15 meter 224 Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 1,90 meter 225 Netherlands Office for Relief and Rehabilitation, 0,15 meter 225a Minister van Landbouw en Visserij, 0,15 meter 225b Minister van Binnenlandse Zaken, 0,75 meter 226 Minister zonder portefeuille, 0,15 meter 226a Minister van Oorlog, 0,15 meter 226b Bureau Inlichtingen, 2,60 meter 226c,d Hoofdbureau Londen-Eindhoven, 11 meter - Civiele rapporten - Telegramverkeer met de illegaliteit 227 Bureau Maastricht - Nijmegen, 2 meter 227a Buitengewone Raad van Advies, , 1,25 meter, * 227b De Vliegende Hollander, , 0,25 meter, * 228 Buitengewone Algemene Rekenkamer, 0,15 meter 230 Engelandvaarders, 0,50 meter, * 231 Algemene Documentatie, 3 meter 233 Studiegroep voor Reconstructieproblemen, 0,65 meter 233a Gezelschap van Nederlandsche juristen te Londen, , 0,15 meter, * 234 dr. J. M. de Moor, , 1,15 meter, President van de Bijzondere Raad voor de Scheepvaart 235 P. C. Harthoorn, , 0,15 meter Commissie voor Wetenschappelijke Oriëntatie, later Nederlandsche Regeerings Commissie voor Wetenschappelijke Documentatie 235a D. Hudig, , 0,25 meter, * Vertegenwoordiger van de KNSM in Londen, voorzitter van de Netherlands Shipping and Trading Committee 235b Prof mr. J. Eggens, , 1,25 meter, * Studiegroep voor Reconstructieproblemen, Commissie Herstel Rechtsverkeer, Militair Gezag, Raad van Bijstand voor Nederlandsch- Indische Zaken 235c Nederlanders in Londen, , 0,40 meter, Koninklijk Huis, Radio Oranje, Herrijzend Nederland, BBC, De Vliegende Hollander 235d C. W. P. C. de Koning, [1976], 0,65 meter, * Commissie voor Advies inzake het Herstel van de Nederlandsche Scheepvaart en den Nederlandschen Scheepsbouw 236 M.Sluyser, , 0,15 meter, * 236a Prof mr. P. S. Gerbrandy, , 0,15 meter, *

14 237 Commité Neerlands Vrijheidsdag, , 1,85 meter, * 237a London Committee of the Netherland Red Cross Society, , 0,25 meter, * 237b Netherlands Emergency Committee, , 0,15 meter, 237c Comité 'Engeland' tot inzameling van gelden voor Nationaal Fonds, , 0,40 meter, * 238 Mr. J. A. W. Burger, , 0,15 meter, * 242a H. B. Fortuin, , 0,65 meter, * Londense Vrij Nederland, Dutch Section BBC 243 BBC, Nine o clock bulletins, , 1,50 meter * 243a Dr. H.W. van Loon, , 0,15 meter, * 243b Nederlands Informatiebureau New York, , 7,15 meter 243c Groupement interallié pour l'étude des activités des Allemands et de leurs satellites, , 0,25 meter, 243d Netherlands War Relief Center, , 0,15 meter, * 243e Vrije Nederlandsche Omroep in Amerika (via WRUL-Boston), , 0,15 meter, * 243f Dr. A. E. D. von Saher, , 2 meter, * Juridisch adviseur van de Nederlandse ambassade in Washington, en van The Netherlands Shipping and Trade Mission 243g Ir. Th.P.Tromp, , 0,75 meter Philips Eindhoven, Bureau Inlichtingen, minister van Waterstaat en Wederopbouw (1945) C. SPECIALE COLLECTIES OVER ONDERWERPEN EN PERSONEN 244 Dagboeken, aantal: 1250, 18,5 meter, * 248 Documentatie I (Personen), 3330 dossiers, 58,40 meter 249 Documentatie II (Zaken), 2170 dossiers, 78,75 meter 250b-250m Gevangenissen en concentratiekampen, , 38,40 meter - Gevangenissen in Nederland - Gevangenissen buiten Nederland - Concentratiekampen-algemeen - Concentratiekampen in Nederland - Schoorl - Amersfoort - Vught - Ommen - Westerbork - Gijzelaarskampen - Concentratiekampen buiten Nederland - Krijgsgevangenkampen - Afwikkelingsbureau Concentratiekampen 251a Stichting Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en Landelijke

15 Knokploegen, , 11,35 meter, * Documentatie ten behoeve Het Grote Gebod, Gedenkboek van het Verzet in LO en LKP 251b Handelsmaatschappij Cellastic NV,[1923] , 0,40 meter, * Onderzoek Militair Bureau voor Wetenschappelijke Inlichtingen naar Cellastic NV, inzake vijandelijke activiteit in Nederland op het gebied van wetenschappelijk research, uitvindingen, octrooien et cetera 251e Generalleutnant A. Schnez, 1967, 0,25 meter 251d Onderzoek RVO naar gedragingen A. Schnez A. J. H. P. Amse, [1980], 0,25 meter. Stukken betreffende SS-Frontarbeiter en Arbeidsinzet 252 Vervalsingen, , 3 meter, * Vervalste officiële bescheiden door verzetsgroepen vervaardigd 252a Prof dr. CD. J. Brandt, , 0,25 meter, * 253 Mr. Johan Huyts, , 2 meter, * Hoofdredacteur Nieuwe Rotterdamsche Courant, telexberichten ANP 253a Telexberichten ANP, , 2,15 meter Onderzoekingen van medewerkers van het RVO, 28,40 meter - Februaristaking - April-Meistakingen - Heusden - Putten - Het Woord als Wapen - Dagboekfragmenten - Anne Frank - Rost van Tonningen I - Schoolverzet - Razzia van Rotterdam - Nationaal Steun Fonds - Arbeidsinzet - Ondergang - Dolle Dinsdag - Rijden en Staken - Studies, deel I - F. Weinreb - Ondergrondse pers D. NA-OORLOGSE RECHTSPLEGING 263a United Nations War Crimes Commission, , 0,85 meter, * 264 Office of Chief of Counsel for War-Crimes, Neurenberg Fotokopieën afkomstig van Office of Chief of Counsel for War-Crimes, Neurenberg, no's 1-22, 13,25 meter, *

16 - Documenten, betrekking hebbende op de processen, van te Neurenberg gevoerd voor het Internationaal Militair Tribunaal en de Amerikaanse Militaire Tribunalen, en op het proces Roechiing, in gevoerd voor het Franse Tribunal Général te Rastatt - Neurenberg-documenten, die deel uitmaken van de verzameling Onderzoek Gevangenissen en Concentratiekampen - Fotokopieën van het International Military Tribunal - US. Military Tribunal 265 Rosenberg-files, , 0,50 meter 266 Office of Chief of Counsel for War-Crimes, Berlin Branch fotokopieën afkomstig van Office of Chief of Counsel for War-Crimes, Berlin Branch, 2 meter, * 267 International Military Tribunal, Neurenberg, 8,50 meter, * - Verdedigingsdocumenten Seyss-Inquart, Bayerisches Staatsarchiv Neurenberg 268 American Military Tribunals, Neurenberg, 118,40 meter, - De twaalf Nürnberger US-Militärgerichtsprozessen, Bayerisches Staatsarchiv Neurenberg 269 Nederlandse delegatie bij het International Military Tribunal, Neurenberg en het Office of Chief of Counsel for War-Crimes, Neurenberg, 1,50 meter, * - Stukken, verzameld door of ten gebruike van de Nederlandse delegatie bij het Internationale Militaire Tribunaal (IMT) en het Office of Chief of Counsel for War-Crimes te Neurenberg, Documenten bijeengebracht door de Nederlandse delegatie bij het IMT ten behoeve van de berechting van Seyss-Inquart. 269a United Nations War Crimes. Collectie Wanted en Detention Lists, , 2 meter, * 270 Rechtsbanken in de Franse zóne van Duitsland, , 1,25 meter, * 270a Bijzondere Rechtspleging, , 0,65 meter, * 270b Dr. H. W. van der Vaart Smit, 1949, 0,40 meter, * Documentatie samengesteld ten behoeve van publikatie Kamptoestanden c Proces Adolf Eichmann, , , 4,15 meter 270d Proces Erich Rajakowitsch, 4,50 meter 270e Duitse rechtbanken in de Deutsche Bundesrepublik, , 0,40 meter, * 270f Criminologisch Instituut Utrecht, 7,50 meter 270g Proces Harster, Zöpf, Slottke, 0,15 meter 271 Mr. B. J. Besier, , 0,25 meter, * Advocaat-fiscaal bij het Bijzondere gerechtshof te Amsterdam 271a Mr. J. van Vollenhoven, , 0,15 meter, * Vice-president van het Bijzondere Gerechtshof te Den Haag 271b Prof dr. J. H. W. Verzijl, , 2 meter, * Vice-president van de Raad van Cassatie 271c Mr. C. B. Reinhold, [1978], 0,15 meter, * Verdediger van Prof. mr. J. J. Schrieke

E 100 en de naoorlogse rechtspraak met betrekking tot onroerend goed

E 100 en de naoorlogse rechtspraak met betrekking tot onroerend goed E 100 en de naoorlogse rechtspraak met betrekking tot onroerend goed a E 100 en de naoorlogse rechtspraak met betrekking tot onroerend goed K. Meijer ISBN: 978-90-5850-394-7 Uitgeverij: Wolf Legal Publishers

Nadere informatie

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM M IN IS T E R IE VAN O N D ERW IJS, K U N STEN EN W ETEN SCH A PPEN RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE MONOGRAFIEËN Nr 4 DE RAZZIA VAN ROTTERDAM 10 11 NOVEMBER 1944 S-GRAVENHAGE MARTINUS NIJHOFF 1951

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Wie is wie in de EU Brussel

Hoofdstuk 7. Wie is wie in de EU Brussel Hoofdstuk 7 Wie is wie in de EU Brussel Hoofdstuk 7 Wie is Wie in de EU Brussel In dit hoofdstuk beschrijven wij in het kort biografische notities van geselecteerde personen, die in dit boek worden vermeld.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Samenvatting collectieplan

Samenvatting collectieplan Samenvatting collectieplan 2012-2016 Over dit document -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Collectieprofiel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers 5 Juli 1945 Nummer 51 MEDE DEL G N VAN C.B. L.O. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers. Adres Redactie en Administratie: Westermarkt 2 (1 e Et), Amsterdam Tel. 44566- Abonnementsprijs f 1.25

Nadere informatie

Techniek. in Nederland inde. Deel 3 Chemie Hoofdstuk 4 Incl. noten TWINTIGSTE EEUW DELFSTOFFEN ENERGIE CHEMIE

Techniek. in Nederland inde. Deel 3 Chemie Hoofdstuk 4 Incl. noten TWINTIGSTE EEUW DELFSTOFFEN ENERGIE CHEMIE Techniek in Nederland inde TWINTIGSTE EEUW DELFSTOFFEN ENERGIE CHEMIE Deel 3 Chemie Hoofdstuk 4 Incl. noten STICHTING HISTORIE DER TECHNIEK WALBURG PERS Tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstond er een groot

Nadere informatie

Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag

Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag Omstreden bezit. Over de herkomst van twee werken van Jan Toorop in het Museum Boymans: het schilderij De Theems (1885) en de tekening Godsvertrouwen (1907) Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische

Nadere informatie

Rechtbank Den Haag Zitting van 5 februari 2014 Nr. C/09/455237, 2013/1325. Conclusie van antwoord. inzake

Rechtbank Den Haag Zitting van 5 februari 2014 Nr. C/09/455237, 2013/1325. Conclusie van antwoord. inzake Rechtbank Den Haag Zitting van 5 februari 2014 Nr. C/09/455237, 2013/1325 Conclusie van antwoord inzake De Staat der Nederlanden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Ministerie Van

Nadere informatie

Ter herinnering aan twee joodse gezinnen uit de Tiboel Siegenbeekstraat in Leiden (1943)

Ter herinnering aan twee joodse gezinnen uit de Tiboel Siegenbeekstraat in Leiden (1943) Ter herinnering aan twee joodse gezinnen uit de Tiboel Siegenbeekstraat in Leiden (1943) RENÉ TASElAAR Van 1939 tot medio 1956 woonde ik op nummer 9 in de Tiboel Siegenbeekstraat te Leiden. Naar aanleiding

Nadere informatie

Vel 7 23 Tweede Kamer

Vel 7 23 Tweede Kamer Vel 7 23 Tweede Kamer Ingekomen stukken 3 DE VERGADERING VERGADERING VAN DONDERDAG 12 AUGUSTUS 1948 (Bijeenroepingsuur 1 namiddag) Ingekomen stukken. Toespraak van de tijdelijke Voorzitter. Regeringsverklaring

Nadere informatie

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht LLM magazine 06.06 copy 03-07-2006 12:20 Pagina 1 Juli 2006 Leiden Law Magazine Inhoud Visitatiecommissie positief Leidse IIASL viert Diës Conferentie Kinneging wint de Socrateswisselbeker 2006 Jaarverslag

Nadere informatie

leidende figuur in het verzet. Maar het verhaal van Wally van Hall raakte sindsdien in vergetelheid.

leidende figuur in het verzet. Maar het verhaal van Wally van Hall raakte sindsdien in vergetelheid. 65 jaar na de bevrijding heeft Walraven van Hall (Wally) een monument gekregen: een bronzen boom ligt als een gevelde reus tegenover De Nederlandsche Bank in Amsterdam. In 1945 werd de jonge bankier geroemd

Nadere informatie

Richard E. Harwood. Stierven er werkelijk zes miljoen?

Richard E. Harwood. Stierven er werkelijk zes miljoen? Richard E. Harwood Stierven er werkelijk zes miljoen? AAARGH UITGEVERIJ Internet 2005 AAARGH http://vho.org/aaargh http://aaargh.com.mx http://litek.ws/aaargh Corresponderen aaarghinternational@hotmail.com

Nadere informatie

NEDERLANDS NIEUW-GUINEA EN DE LATE EMPIRE BUILDERS

NEDERLANDS NIEUW-GUINEA EN DE LATE EMPIRE BUILDERS Ulbe Bosma NEDERLANDS NIEUW-GUINEA EN DE LATE EMPIRE BUILDERS Netherlands New Guinea and the late empire builders After the transfer of sovereignty to Indonesia in December 1949, Papua West New Guinea

Nadere informatie

Lustrumboek 2005 85 jaar

Lustrumboek 2005 85 jaar Opgericht 9 juli 1920 Lustrumboek 2005 85 jaar Voorwoord Lustrumboek 85 jaar TEG Geachte Leden van het Technisch Economisch Genootschap, Voor u ligt het Lustrumboek 2005 van ons Genootschap. TEG bestaat

Nadere informatie

Octrooien in Nederland

Octrooien in Nederland Octrooien in Nederland Analyse van de innovatiekracht in regio s, sectoren en grootteklassen eim Dit onderzoek is gefinancierd door de Kamer van Koophandel en het Programmaonderzoek MKB en ondernemerschap,

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2011

QANU JAARVERSLAG 2011 QANU JAARVERSLAG 2011 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2012 QANU Tekst

Nadere informatie

Van de geestgronden tot Tibet

Van de geestgronden tot Tibet Van de geestgronden tot Tibet De conservering van internationaal waardevolle collecties uit de periode 1840-1950 in Nederlandse bibliotheken J. Mateboer KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK DEN HAAG, MEI 1999 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Wetenschap op bestelling

Wetenschap op bestelling Wetenschap op bestelling Over de omgang tussen wetenschappelijk onderzoekers en hun opdrachtgevers KNAW-werkgroep opdrachtonderzoek Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Amsterdam, september

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Nummer archiefinventaris: 2.09.69 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Auteur: CAS 736 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Documentatie voor personen die een verzoekschrift willen indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Documentatie voor personen die een verzoekschrift willen indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (NDL) 06/2010 Documentatie voor personen die een verzoekschrift willen indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens p. 3 Verzoekschrift Centrale

Nadere informatie

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941 Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.) kussenblok. I 3 (ZN) bovenlicht. Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.)

Nadere informatie

Fivelsgoud 2. Achtergrondteksten voor docenten bij: TIJDVAK 9: Tijd van wereldoorlogen en crisis 1900-1950

Fivelsgoud 2. Achtergrondteksten voor docenten bij: TIJDVAK 9: Tijd van wereldoorlogen en crisis 1900-1950 Fivelsgoud 2 Achtergrondteksten voor docenten bij: TIJDVAK 9: Tijd van wereldoorlogen en crisis 1900-1950 (Oorspronkelijke tekst: Jouke Nijman. Bewerking: Merel Thomése. Redactie: Anja Reenders, Heleen

Nadere informatie

Cultuur zonder. grenzen. Rapporten aan de Regering

Cultuur zonder. grenzen. Rapporten aan de Regering Cultuur zonder grenzen Rapporten aan de Regering Staatsuitgeverij, 's Gravenhage 1987 CIP-GEGEVENS KONlNKLlJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Cultuur Cultuur zonder grenzen / [Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleidl.

Nadere informatie

Drs. J. Poot sr. Fatsoen en regeren moet je doen

Drs. J. Poot sr. Fatsoen en regeren moet je doen Drs. J. Poot sr. Fatsoen en regeren moet je doen 2 Inhoudsopgave Voorwoord Fatsoen moet je doen Mooie woorden, slechte daden 5 Deel I Rapport voormalige topambtenaar Justitie Verslag op basis van een

Nadere informatie

In de jaren 50 van de vorige eeuw speelde, voor de komst van de televisie als

In de jaren 50 van de vorige eeuw speelde, voor de komst van de televisie als Radio door een draadje De voorloper van de kabel In de jaren 50 van de vorige eeuw speelde, voor de komst van de televisie als massamedium, de radio een centrale rol als verspreider van nieuws, kunst en

Nadere informatie

Op een avond, omstreeks begin oktober 1942, vroeg de Antwerpse SS-Stormbanleider,

Op een avond, omstreeks begin oktober 1942, vroeg de Antwerpse SS-Stormbanleider, Gewone Vlamingen? De jodenjagers van de Vlaamse SS in Antwerpen, 1942 (Deel 2) Lieven Saerens * In ons eerste deel (BEG 15) brachten we de Sipo-SD Antwerpen en de SS-Stormban Antwerpen in kaart. Tevens

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming. de Rechten. van de Mens. Verdrag tot Bescherming. van de Rechten. van de Mens GER NLD. www.coe.int

Verdrag tot Bescherming. de Rechten. van de Mens. Verdrag tot Bescherming. van de Rechten. van de Mens GER NLD. www.coe.int GER NLD Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Die Europäische Menschenrechtskonvention ist Het Europees Verdrag inzakedes deeuroparates,

Nadere informatie

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M.

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie