Revision date

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Revision date 29-12-2000"

Transcriptie

1 Revision date The Dutch Institute for War Documentation (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) is based at the:. Herengracht CJ Amsterdam Netherlands Phone: Fax : URL : The opening times: Monday till Friday from 9.00 till hrs. The contents of the inventarisation is based on the publication: Oorlogsdocumentatie 40-45: jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie Zutphen: Walburg Pers. ISBN In the future this list will translated in English. I will leave the German expressions in the German language. A detailed inventarisation will be added when available. If you have information available please send it to 1. German institutions and persons in occupied Holland. A WEHRMACHTBEFEHLSHABER IN DEN NIEDERLANDEN 1-12 Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, , 8,30 meter, * - Stab WBN, 5,25 meter. 1 Wehrmacht: Staff WBN 2 Wehrmacht: Kommandanturen 3 Wehrmacht: Other Wehrmacht units. 4 Heer: Territorial Army units. 5 Heer: Mobile Army units. 6 Kriegsmarine: Navy Staff. 7 Kriegsmarine: Teritorial Navy units. 8 Kriegsmarine: Mobile Navy units. 9 Luftwaffe: Luftgau Kommando Holland/Flughafenbereiche/ Fliegerhorsten and Bauleitungen der Luftwaffe. 10 Luftwaffe: Mobile Luftwaffe units/ Fallschirm and Luftnachrichten Regiment Lage und Stimmungsberichte Feldkommandantur 724 Utrecht. 12 Offiziersliste.

2 B REICHSKOMMISSAR FÜR DIE BESETZTEN NIEDERÄNDISCHEN GEBIETE REICHSKOMMISSAR FÜR DIE BESETZTEN NIEDERLÄNDISCHEN GEBIETE 14 Stab, , 0,15 meter, * 15 Telexberichten, , 2,5 meter, 16 Notstandsbeihilfe, , 0,15 meter, 16a Deutsches Theater in den Niederlanden, , 0,25 meter 17 Präsidialabteilung, , 9 meter, * 18 Oberkasse, , 9,25 meter, niet beschreven 20 Stab, , 5 meter, * 21 Abteilung Rechtssetzung und Staatsrecht, , 7 meter,* Archivalia betreffende de totstandkoming van de verordeningen van het Rijkscommissariaat en andere in het Verordeningenblad gepubliceerde bekendmakingen 22 Abteilung Planung, (1944), 0,90 meter,* Deze instantie was onder meer belast met wederopbouw, het geven van adviezen inzake verkeersplanning en ruimtelijke ordening. Ze had bemoeienissen met de Rijksdienst voor het Nationale Plan 23 Abteilung für niederländische Personalangelegenheiten, , 0,15 meter, * 24 Abteilung Archivwesen, , 0,75 meter, * 25 Hauptabteilung Inneres, , 9,15 meter, * Hieronder ook stukken van de Abteilung Inneres - Verwaltung, voorts archivalia met betrekking tot contacten met het departement van Binnenlandse Zaken, dossiers betreffende personen die om een Sonderbehandlung hebben verzocht 28 Abteilung Veterinärwesen, , 1,15 meter,* De stukken hebben voornamelijk betrekking op de oprichting van de Dierenartsenkamer, de export van vee naar Duitsland en de bestrijding van mond en klauwzeer. 29 Abteilung Angelegenheiten deutscher Staatsangehöriger, , 2,65 meter, * - Deutsche Standesbeamte - Amtliche deutsche Beratungsstelle 32 Hauptabteilung Erziehung und Kirchen, , 1,75 meter,* 33 Hauptabteilung Justiz, (1945), 2,75 meter, * 34 Abteilung Gnadensachen, , 3 meter, * Abteilung deutsche Gerichtbarkeit 35 Obergericht, , 6,5 meter,* 36 Landesgericht, , 1,85 meter,* 37 Generalstaatsanwalt, , 10,25 meter, * 38 Hauptabteilung für Wissenschaft, Volksbildung und Kulturpflege, , 0,25 meter,* GENERALKOMMISSAR FÜR FINANZ UND WIRTSCHAFT 39 Stab, , 0,15 meter, *

3 Hauptabteilung Wirtschaft, Generalreferat 40 Referat Handels- und Devisenpolitik, , 0,35 meter,* 41 Diversen, , 0,25 meter, * 42 Referat Gross- und Einzelhandel, 1942, 0,15 meter, * 43 Abteilung Feindvermögen, , 5 meter,* 44 Wirtschaftprüfstelle, , 6,65 meter,* 45 Kartelreferat, , 0,25 meter, 46 Ein- und Ausfuhrstelle, , 1,65 meter, 47 Devisenreferat, , 4,85 meter, 48 Abteilung für besondere wirtschaftliche Angelegenheiten, , 0,35 meter, * 49 Hauptabteilung Ernährung und Landwirtschaft, , 6,15 meter, * 50 Hauptabteilung Gewerbliche Wirtschaft van de Rüstungsinspektion in den Niederlanden, , 16,75 meter, * - (Haupt-)Abteilung Gewerbliche Wirtschaft, Gruppe Eisen- und Metallverarbeitende Industrie - Gruppe Mineralöl - Gruppen Bergbau/Kohle Onder meer stukken inzake aardolie-exploitatie - Gruppe Textil - Gruppe Chemie - Gruppe Industrielle Öle und Fette - Gruppe Sonstige Industrie - Gruppe Schrott - Gruppe Transport - Gruppe Tabak - Gruppe Arbeitseinsatz, Abteilung Arbeit - Gruppe Kaffee - Gruppe Wirtschaftsverwaltung - Gruppe Energie - Gruppe Steine und Erden - Sonderreferat Metallmobilisierung - Gruppe Diamant - Sonderreferat Rationalisierung - Secretariaat en Algemene Zaken - Referat 1 (W-L) Stukken betreffende Weihnachts-Aktion en Lagerhaus-Aktion - Referat 2 (R) Rechtsfragen - Referat 5 (B) Bewirtschaftung - Hauptreferat v, Produktion 51 Hauptabteilung Finanzen, , 0,15 meter, * 52 Hilfsausschuss für die Deutschen in den Niederlanden, , 5,15 meter, * 53 Hauptabteilung Soziale Verwaltung, (1945), 3 meter, * 53a Abteilung Post- und Fernmeldewesen,

4 Deutsche Dienstpost Niederlande, , 10,25 meter, * 54 Abteilung Preisbildung, , 7 meter, * 55 Abteilung Forst- und Holzwirtschaft, , 0,65 meter, * 56 Abteilung Siedlung und Bauten, , 2,5 meter, * 56a Hauptabteilung Verkehr, , 0,15 meter, * 56b Devisenschutzkommando, , 0,15 meter 57 Bevollmächtigte für die Bauwirtschaft, , 1,5 meter, * - Corr. Secret constructions for German units.. 58 Bevollmächtigte für industrielle Umsiedlung, , 0,15 meter, 59 Räumungskommissar/Verbindungsstelle Küstenausbau, , 0,75 meter, * GENERALKOMMISSAR ZUR BESONDEREN VERWENDUNG Generalkommissar zur besonderen Verwendung, , 9,40 meter,* GENERALKOMMISSAR FUR DAS SICHERHEITSWESEN Höhere SS- und Polizeiführer, Generalkommissarfür das Sicherheitswesen, , 33 meter, * - Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD - Zentralstelle für jüdische Auswanderung - Befehlshaber der Ordnungspolizei - Technische Nothilfe - Befehlsbaber der Waffen-ss - Germaansche ss - Landwacht - Landstorm 86 Beauftragten des Reichskommissars, , 8 meter, a. provincie Zeeland b. provincie Limburg c. overige provincies en de steden Amsterdam en Rotterdam 86a Vertreter des Auswärtigen Amtes, , 0,15 meter, * 87 Beauftragte für die Niederländische Bank, , 0,15 meter C OVERIGE INSTELLINGEN EN PERSONEN 88 Arbeitsbereich der NSDAP in den Niederlanden, [1931] , 8,50 meter, * 89 Deutsche Reichsbahn - Bahnbevollmächtigte bei den niederländischen Eisenbahnen, , 0,25 meter, * 90 Deutsche Handelskammer für die Niederlande, , 1,15 meter,* 91 Deutsche Krankenkasse für die Niederlande, , 2,15 meter, * 91a Schiffahrtsbeauftragter Gerlach-Rotterdam, , 0,15 meter, * REICHSMINISTERIUM FÜR RÜSTUNG UND KRIEGSPRODUKTION 92 Beauftragte für die Niederlande des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion, , 0,40 meter, *

5 92a Rüstungsstab - Amtsgruppe Leistungsanerkennungen - Aussenstelle Amsterdam (Oberstabsintendant Dr. Paul Schnittert), , 0,15 meter, * 92b Rüstungsinspektion Niederlande, , 0,25 meter, * 93 Zentralauftragsstelle, , 2 meter, * Instantie belast met het coördineren van Duitse orders aan het Nederlandse bedrijfsleven en met het toewijzen van grondstoffen 93a Einsatzstab Rosenberg, , 8,25 meter, * Deze organisatie hield zich bezig met het leeghalen van de door joden verlaten woningen, waarvan de inboedels vervolgens naar Duitsland werden getransporteerd. Liquidationstreuhändler van diverse joodse firma's. 94 Omnia TreuhandA.G., , 72 meter, * 94a Otto Graser, , 0,15 meter, * 94b Dr. Franz Reible, , 0,25 meter, * Treuhändler van diverse joodse textielbedrijven 94c Deutsche Revisions- und Treuhand A.G. - Zweigniederlassung Den Haag, [1957], 1,15 meter, * Duits accountantskantoor belast met het beheer van vermogenswaarden toebehorende aan joden en overig 'vijandelijk vermogen' 94d Dr. Albert Cantrup, [1934] , 0,65 meter, * 94e Accountant te Berlijn die tijdens de bezetting een kantoor in Den Haag had Geschäftsstelle für Verwaltung feindlichen Warenlager in den besetzten niederländischen Gebieten, , 0,40 meter, * 95 'Kapitän' Sommer en Fa. 'Union', , 0,85 meter, * Bureaus die in opdracht van Oberst Veltjens, gevolmachtigde van Goering, voor Duitse instellingen inkopen deden op de Nederlandse zwarte markt 96 Dr. Erich Diestel, , 1,35 meter, * Treuhändler van de NV v/h Hollandia-fabrieken Kattenburg en Co. Voorts stukken betreffende Aussenstelle Amsterdam van de Arbeitsstab Staatsrat Dr. W. Schieber 97 Alfred Flesche, , 0,25 meter, * Stukken betreffende Flesche als Verwalter-Treuhändler van Lippmann, Rosenthal & Co 97a Ludwig Colsborn, [1923] , 0,65 meter, * Duits zakenman, directeur van Fanto Petroleum Maatschappij NV en vanaf 1943 van de firma Colshorn & Co. Voorts onderhield hij contacten met de NV Handelsmaatschappij Cellastic 98 Organisation Todt, , 0,50 meter, * Baul.d.Lw.Drente. Financien Steenwijk/Havelte. Baul.d.Lw.Twente. 98a Wayss und Freytag - Aussenstelle Rotterdam, , 0,25 meter, * Bouwonderneming van bunkers en kustverdediging Bauleitung der Lw. Haamstede 98b Heidelberger Butenberg Drückerei GMBH - Auslieferungsstelle Den Haag, , 0,15 meter, , * 98e Essener National-Zeitung, , 0,15 meter, *

6 Stukken betreffende de onder meer in Nederland verschijnende bijlage van de Europäische Wirtschaftsdienst 98d UFA - Tobis, , 0,15 meter, * Stukken betreffende Internationale Tobis-Cinema NV, resp. de UFA Maatschappij voor Filmen Bioscoopbedrijf NV en de NV Nederlandsche Bioscoop-theater Maatschappij (Nebimij) 2. Dutch institutions and persons in occupied Holland. A NEDERLANDSE OVERHEIDSINSTELLINGEN DEPARTEMENT VAN ALGEMENE ZAKEN 99 Nederlandsche Arbeidsdienst, , 11,25 meter, * DEPARTEMENT VAN JUSTITIE 100 Procureur-generaal Arnhem, , 16,75 meter, * 100a Procureur-generaal Amsterdam, , 3,15 meter, * 101 Vredesgerechtshofen vrederechters, , 5,15 meter, * DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSE ZAKEN 101a Mr. K. J. Frederiks, , 1 meter, * 102 Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, [ , 38 meter, * 103 De Nederlandsche Omroep, , 75 meter, * 104 Nederlandsche Kultuurkamer, , 7,15 meter, Persgilde, , 19,50 meter, (*) 113 Nederlandsche Kultuurraad, , 2,15 meter, * 114 Bureau Volkskultuur en Volksontwikkeling, , 1 meter, * 114a Gemachtigde van de Rijkscommissaris voor het Toezicht op de Orde en de Rust in de Scholen, , 0,50 meter, * 114b Inspecteur van het Onderwijs in Algemeenen Dienst, , 4,50 meter, * DEPARTEMENT VAN FINANCIEN 115 Vertaalbureau, , 3,40 meter, * DEPARTEMENT VAN HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART 116 Bedrijfsgroep voor de Tabakverwerkende Industrie, , 5 meter, * 117 Centraal Distributiekantoor, , 3,65 meter,* 117a Rijksbureau voor Diamant, , 1,65 meter, * 118 Departement van Bijzondere Economische Zaken, , 4,75 meter, * 120 Nederlandsche Landstand, , 33,50 meter, * 120a Culano (Commissie tot Uitzending van Landbouwers naar Oost-Europa), [1943], 0,50 meter, * 121 Nederlandsche Tandartsenkamer, [1924] , 0,75 meter,* 121a Nedelandsche Apothekerskamer, , 4,25 meter,

7 B. ANDERE NEDERLANDSE INSTELLINGEN EN PERSONEN 122 Nederlandsch Arbeidsfront, , 45,25 meter, * NSB, [1930] , 60 meter, * - Dossiers van de Leider - Afdelingen en formaties 168a Verdinaso, , 1,15 meter, * 168b NSNAP (Van Rappard), , 0,25 meter, * 168c NSNAP (Kruyt), , 0,25 meter, * 168d Zwart Front/ Nationaal Front, , 0,65 meter, * 168e Prof dr. H.P.Blok, , 0,15 meter, * Blok was onder meer actief in het Verbond van Nationalisten, het Nieuw of Nederlandsch Verbond van Nationalisten, dat later opgegaan is in het Vaderlandsch Verbond en de Nationale Unie 168f Prof dr. J.H.Valckenier Kips, , 0,15 meter, * Valckenier Kips was tot 1937 lid van de NSB, daarna van Zwart Front Mr. M. M. Rost van Tonningen, Persoonlijke verzameling, , 7 meter, * 171 H.C van Maasdijk, , 0,50 meter, * 171a Cebuco (Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit, , 0,15 meter, * 172 Uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer, , 2 meter, * 173 Boekhandel- en sigarenbedrijf De Driehoek - Bolwerk, , 0,85 meter, * 174 Stichting en het weekblad De Waag, , 1,65 meter, * 174a Uitgeversmaatschappij Oceanus NV, , 0,15 meter, * 174b Uitgeverij Volk und Reich, , 0,15 meter, * 174c Uitgeverij en tijdschrift De Schouw, , 0,40 meter, * 174d Uitgeverij De Arbeiders, , 0,40 meter, * 174e Uitgeverij Hamer, , 0,50 meter, * Uitgever van de maandbladen Hamer en De Volksche Wacht 174f Uitgeverij Westland, , 0,40 meter, * 174g Deutsche Zeitung in den Niederlanden, , 0,15 meter, * 174h Uitgeverij Liebaert, , 0,25 meter, * Onder meer uitgever van het maandblad Sibbe, orgaan van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde 175 Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap, , 0,65 meter, * 175a Saxo-Frisia, , 0,15 meter, * 175b Nederlandsch-Duitsche Vereeniging, [1921] , 0,75 meter, * 176 Nederlandsche Oost-Compagnie, , 21,85 meter, * 177 P.J. Meulenberg, , 3,15 meter, * Aannemer voor ondermeer de Wehrmacht. Van als Generalunternehmer des Sonderreferates Metallmobilisierung belast met de klokkenvordering 177a Mr. F. C. Stähle, , 0,25 meter, * Liquidateur van de Nieuwe of Litteraire Sociëteit en de Dr. Abraham Kuyperstichting 177b F.Bicker Caarten, , 0,25 meter, *

8 Directeur van verschillende firma's in de Kapokindustrie 177c Internationale Controle Maatschappij, [1919] , 0,25 meter, * Bedrijf van controleurs van granen, zaden, mineralen en andere handelsartikelen 177d NAGU Niederländische Aktiengesellschaft für Abwicklung von Unternehmungen, , 0,25 meter, * NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN 178 Railwacht, , 0,60 meter, * 179 Nederlandsche Volksdienst - Winterhulp Nederland, , 5,25 meter, * 179a Nederlandsche Coöperatieve Raad, , 25,80 meter, * Organisatie voor coöperatieve verenigingen op het gebied van de voedselvoorziening. Ingesteld bij besluit van de secretarissen-generaal van Landbouw en Visscherij en van Handel 180 AGA Arbeidsgemeenschap Amsterdam, (19461, 2 meter,* Ook wel Aannemingsbedrijf voor Gewapend Betonwerken Amsterdam en Aannemingsbedrijf voor Bouw- en Betonwerken 180a Handelstrust West, [1946], 0,15 meter, * vertegenwoordiger in Nederland van de Dresdner Bank in Berlijn 181 Nederlandsche Unie, , 4,85 meter, * 181a Van Leer-Stichting, , 0,15 meter, * 'Stichting ter bevordering van kunsten en wetenschappen onder Nederlandse joden' 181b Comité voor Joodsche Vluchtelingen, , 15,85 meter,(*) 181c J.J. Weissmann, , 0,25 meter, * Bemiddelaar bij Referat IVB 4 van de Sicherheitspolizei voor verzoeken om emigratie van joodse gezinnen 181d Coördinatie-Commissie, ingesteld door de Nederlandsch-Israelitische en Portugeesch- Israelitische Kerkgenootschappen, , 0,15 meter, * 181e W J. H. Elte, [1937] [1947], 0,40 meter, * Rector van het Joodsch Lyceum Amsterdam 18lf Nederlandsch-Israelitische Gemeente Pekela, , 0,15 meter, * 181g Jacques H. Aa, , 0,15 meter, * Werkzaam bij de Commissie Onderwijs van de Joodsche Raad voor Amsterdam 181h E. A. P. Puttkammer, , 0,25 meter, Bemiddelaar tussen Devisenschutzkommando en joden bij de ruil van vermogensbestanddelen voor vrijstellingen 181i Protestantsch Hulpcomité voor Uitgewekenen om Ras of Geloof, , 0,25 meter, * 181j Prof dr. D. Cohen, [1954], 0,25 meter, * Voorzitter van de joodsche Raad 181k Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen, , 0,15 meter, * 182 Joodsche Raad voor Amsterdam, , 6,50 meter, * 182a Mr. M. Bosboom, , 0,15 meter, * Diverse stukken met betrekking tot de joodsche Raad 182b Commissaris voor Niet-Commerciële Vereeningen en Stichtingen, ,

9 0,25 meter, * 182c Mr. A. N. Kotting, [1938] [1959], 0,15 meter, * Advocaat betrokken bij de behandeling van joodse afstammingszaken 182d Prof dr. ir. J. Goudriaan, [1934] [1962], 0,50 meter, * President-directeur van de Nederlandsche Spoorwegen e Mr. B. de Gaay Fortman, , 0,15 meter, * Tot eind december 1940 (loco-)voorzitter van de Radioraad. 182f Plaatselijk Inter Kerkelijk Bureau Noodvoedselvoorziening Den Haag, , 3,50 meter, * 182g Prof mr. M. G. Levenbach, , 0,40 meter, * Hoogleraar te Amsterdam. Stukken betreffende onder meer maatregelen tegen joden, economische en sociale problematiek, het Souverein Noodbesluit en de zuivering 182h Katholieke Radio Omroep, , 0,50 meter, * C. ILLEGALITEIT 183 College van Vertrouwensmannen der Nederlandsche Regeering, , 1,40 meter, * 184 Groote Adviescommissie der Illegaliteit, , 2,35 meter, * 184a LO-LKP Landelijke Organisatie voor de Hulp aan Onderduikers en Landelijke Knokploegen, , 0,65 meter, * 184b LO-district Zaanstreek en Waterland, , 0,15 meter, * 184e KP-district Noord Brabant-Oost, 1944, 0,15 meter, * 185 Raad van Verzet en Radiodienst Raad en Verzet, , 0,85 meter, * 185a Vrij Nederland, , 1 meter, * 185b Nationaal Steun Fonds, , 5,65 meter, * 186 Nationaal Comité, , 0,85 meter, * 186a CS 6, 1943, 0,15 meter, * 186b Prof dr. J. Oranje, , 0,15 meter, * Stukken betreffende de Commissie door het Interkerkelijk Overleg in gesteld, ter voorbereiding van een kamp voor 'christenjoden' en de illegaliteit (hooglerarenverzet en Raad van Verzet) 186c J.J. Vorrink, , 0,15 meter, Nationaal Comité d H. M. van Randwijk, , 0,15 meter, * Contactcommissie van de Grote Adviescommissie, Trouw en Vrij Nederland 186e Mr. J. C. Bührmann, [1965], 0,15 meter, Ordedienst 186f L. Neher, , 0,25 meter, * Raad van Verzet, Nationaal Comité, College van Vertrouwensmannen 186g Dr. W. A. Visser 't Hooft, , 0,15 meter, * Secretaris-generaal Wereldraad van Kerken, Zwitsersche Weg 186h Mr. E. E. Menten, , 0,15 meter, * Groot Burger Comité, Nationaal Comité 186i J.J.Heere, , 0,15 meter, * Stukken betreffen naoorlogse politieke verhoudingen

10 186j Mej. mr. M. A. Tellegen, [1976], 0,15 meter, Vrij Nederland, Nationaal Comité, Grote Adviescommisie der Illegaliteit 187 Zwitsersche Weg A, , 1,65 meter, 187a Christelijk Historische Studiekring, , 0,15 meter, * 187b Delftse Studenten Contactgroep, , 1 meter, * 187c J. G. van Niftrik, , 0,15 meter, * Zwitserse Weg B 187d Mr. J.M.Kielstra, , 0,40 meter, * Luctor et Emergo/Fiat Libertas, Groep BM 188 Rolls Royce, , 4,90 meter, (*) 189 Vrije Groepen Amsterdam, , 0,15 meter, * 189a Keurtroep Heemstede, , 0,25 meter, * 189b CID Centrale Inlichtingendienst - Alblasserwaard, 1945, 0,15 meter, * 190 CID Centrale Inlichtingendienst, , 3,75 meter, * 190a Groep Albrecht, , 3,40 meter, * 190b Stijkelgroep, , 0,50 meter, * 190c Groep Kees, [1975], 1,25 meter, * 191 Geheime Dienst Nederland, , 2,40 meter, * 191a Luctor et Emergo, , 0,15 meter, * 192 Zender 'De Arend', [1954], 0,25 meter, * 192a Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten - Rotterdam, , 1,15 meter, * 192b Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten - Amsterdam, , 0,15 meter, * 192c Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten - Utrecht, , 0,15 meter, * 192d Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten - Haarlem eo., , 0,15 meter, * 3. Institutions after the war. 193 Nationale Advies-Commissie, , 0,40 meter, * 193a Benoemingscommissie voor de Voorlopige Staten-Generaal, , 0,15 meter, * MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN Commissie voor de Perszuivering, , 35,15 meter, * 194a Advies-Commissie voor de Zuivering van Notarissen in de provincie Noord-Holland, , 0,15 meter, * 195 Commissie inzake het Driemanschap van de Nederlandsche Unie, , 0,25 meter, * 195a Staatscommissie Bezettingsrecht, , 0,50 meter, * 195b Bureau Afwikkeling Nederlandsche Arbeidsdienst, , 0,15 meter, * 196 Nederlandsche Volksbeweging, , 0,25 meter, * 197 Nationaal Instituut, 1945, 4,50 meter 197a Stichting Centraal Bureau van Onderzoek inzake de Vererving van de Nalatenschappen van Vermiste Personen, , 40 meter, * 197b Redactie Gedenkboek Oranjehotel, , 0,75 meter, * 197c Staatscommissie voor de bestudering van het annexatievraagstuk (Bakker Schut), , 1,15 meter, *

11 197d Landelijke Ereraad der Illegaliteit, , 0,50 meter, * 197dd Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland (Eindhoven), , 0,15 meter, * 197e Gemeenschap Oud-Illegale Werkers District Breda, , 0,15 meter, * 197f Bureau Bestrijding Vermogensvlucht [1931] , 0,75 meter, * 197h Regeringscommissaris Nederlandsch-Indië, 1945, 0,15 meter, * 197i Nederlands Dachau Comité, , 0,25 meter, * 197k Le Ezrath Ha-Jeled, , 0,75 meter, * 197j CMO Commissie Militaire Onderscheidingen, , 0,15 meter, * 4. Other collections. A. COLLECTIES BESTAANDE UIT (FOTO)KOPIEEN EN/OF ORIGINELEN UIT ARCHIEVEN ELDERS 207 Foreign Office - State Department Document Center (FO/SD), , 11 meter, * - Auswärtiges Amt - Reichskanzlei 208 Finance Division (Office of Military Government for Germany (Verenigde Staten), , 1,15 meter, * - Reichsfinanzministerium, Reichswirtschaftsministerium en enkele andere instellingen 209 Presseanweisungen der Reichsregierung, , 0,15 meter,* 210 Berlin Documentation Center, , 6,15 meter, * - SS der NSDAP - Adjutantur des Führers - Reichsschatzmeister Parteikanzlei B. DIVERSEN. 211 Hermann Göring, , 0,40 meter, * Stukken betreffende kunstinkopen in Nederland en andere Europese landen 212 Prof dr. P. Geyl, , 0,15 meter, * 212a Dr. H. M. Hirschfeld, , 1,25 meter, * 212b Jhr. P. J. Six, , 0,15 meter, * 212c Anne Frank, , 1,25 meter, * 212d Prof dr. Th. Limperg jr., [1936] [1950], 0,15 meter, * Studenten en hooglerarenverzet, zuivering 212e Prof mr. M. H. Bregstein, ,90 meter, * Bureau Effectenregistratie 212f Max Blokzijl, [1896] , 1,25 meter, * 212g Mr. G. H. Slotemaker de Bruïne, , 0,15 meter, * Hoofdzakelijk teksten die illegaal in Nederland zijn verspreid 212h Mr. J. Verdam, [1936], , 0,15 meter, * Raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam 212i S. Wijnbergen, [1943] , 0,15 meter, *

12 Chef van de militaire afdeling van het Nederlandse Regeringscommissariaat voor Repatriëring 212j Dr. W Drees, , 0,15 meter, * 212k Prof dr. J. G. G. Borst, , 0,40 meter, * Medisch Contact, Landelijk Hooglerarenverzet. Amsterdamse Hooglerarenverzet, Amsterdamsch Werkcomité REICHSSICHERHEITSHAUPTAMT 213 Gestapo Düsseldorf, , 9,50 meter, * 214 Personalakten uit tuchthuizen en gevangenissen, , 10,65 meter, * 215 CDI Collectie Duitse instellingen buiten Nederland, , 18,15 meter, * - Diverse kleine verzamelingen - Deutsches Rote Kreuz, Amt Auslandsdienst - Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda - Akademie für Deutsches Rechts-Arbeitsgemeinschaft für die Deutsch-Italienischen Rechtsbeziehungen - Stukken, afkomstig uit de archieven van de Duitse Wehrmacht (OKW, OKH, OKM, OKL) - Fotokopieën afkomstig uit Washington - Militärbefehlshaber in Frankreich - Lijst van Duitse officieren 216 CNO Collectie Nederlandse Overheidsinstellingen, [1939] , 32,50 meter, * - Notulen en circulatiestukken secretarissen-generaal - Circulaires Departement van Binnenlandse Zaken - Circulaires van het provinciaal bestuur van Utrecht - Departement van Binnenlandse Zaken - Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming - Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart - College van Handel en Nijverheid - Departement van Landbouw en Visscherij - Departement van Waterstaat - Departement van Sociale Zaken - Departement van Justitie - Departement van Financiën, Algemene Zaken en Economische Zaken - Departement van Defensie - Gemachtigde voor de Prijzen 216a Mr. C. J. M. Schaepman, , 0,25 meter, * Secretaris van het college van Secretarissen-generaal 217 President Roosevelt, [1975], 0,50 meter, * 217a The American Jewish Joint Distribution Committee, , 0,15 meter, * LONDENSE INSTELLINGEN, 1, Minister voor de Algemene Oorlogsvoering, 0,15 meter

13 218a Ministeriële Commissie Terugkeer Nederland, 0,50 meter, * 219 Minister van Buitenlandse Zaken 0,15 meter 220 Regeringsvoorlichtingsdienst, 0,50 meter 221 Radio Oranje, 0,15 meter 222 Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 0,15 meter 223 Minister van Sociale Zaken, 0,15 meter 223a Minister van justitie, 0,15 meter 224 Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 1,90 meter 225 Netherlands Office for Relief and Rehabilitation, 0,15 meter 225a Minister van Landbouw en Visserij, 0,15 meter 225b Minister van Binnenlandse Zaken, 0,75 meter 226 Minister zonder portefeuille, 0,15 meter 226a Minister van Oorlog, 0,15 meter 226b Bureau Inlichtingen, 2,60 meter 226c,d Hoofdbureau Londen-Eindhoven, 11 meter - Civiele rapporten - Telegramverkeer met de illegaliteit 227 Bureau Maastricht - Nijmegen, 2 meter 227a Buitengewone Raad van Advies, , 1,25 meter, * 227b De Vliegende Hollander, , 0,25 meter, * 228 Buitengewone Algemene Rekenkamer, 0,15 meter 230 Engelandvaarders, 0,50 meter, * 231 Algemene Documentatie, 3 meter 233 Studiegroep voor Reconstructieproblemen, 0,65 meter 233a Gezelschap van Nederlandsche juristen te Londen, , 0,15 meter, * 234 dr. J. M. de Moor, , 1,15 meter, President van de Bijzondere Raad voor de Scheepvaart 235 P. C. Harthoorn, , 0,15 meter Commissie voor Wetenschappelijke Oriëntatie, later Nederlandsche Regeerings Commissie voor Wetenschappelijke Documentatie 235a D. Hudig, , 0,25 meter, * Vertegenwoordiger van de KNSM in Londen, voorzitter van de Netherlands Shipping and Trading Committee 235b Prof mr. J. Eggens, , 1,25 meter, * Studiegroep voor Reconstructieproblemen, Commissie Herstel Rechtsverkeer, Militair Gezag, Raad van Bijstand voor Nederlandsch- Indische Zaken 235c Nederlanders in Londen, , 0,40 meter, Koninklijk Huis, Radio Oranje, Herrijzend Nederland, BBC, De Vliegende Hollander 235d C. W. P. C. de Koning, [1976], 0,65 meter, * Commissie voor Advies inzake het Herstel van de Nederlandsche Scheepvaart en den Nederlandschen Scheepsbouw 236 M.Sluyser, , 0,15 meter, * 236a Prof mr. P. S. Gerbrandy, , 0,15 meter, *

14 237 Commité Neerlands Vrijheidsdag, , 1,85 meter, * 237a London Committee of the Netherland Red Cross Society, , 0,25 meter, * 237b Netherlands Emergency Committee, , 0,15 meter, 237c Comité 'Engeland' tot inzameling van gelden voor Nationaal Fonds, , 0,40 meter, * 238 Mr. J. A. W. Burger, , 0,15 meter, * 242a H. B. Fortuin, , 0,65 meter, * Londense Vrij Nederland, Dutch Section BBC 243 BBC, Nine o clock bulletins, , 1,50 meter * 243a Dr. H.W. van Loon, , 0,15 meter, * 243b Nederlands Informatiebureau New York, , 7,15 meter 243c Groupement interallié pour l'étude des activités des Allemands et de leurs satellites, , 0,25 meter, 243d Netherlands War Relief Center, , 0,15 meter, * 243e Vrije Nederlandsche Omroep in Amerika (via WRUL-Boston), , 0,15 meter, * 243f Dr. A. E. D. von Saher, , 2 meter, * Juridisch adviseur van de Nederlandse ambassade in Washington, en van The Netherlands Shipping and Trade Mission 243g Ir. Th.P.Tromp, , 0,75 meter Philips Eindhoven, Bureau Inlichtingen, minister van Waterstaat en Wederopbouw (1945) C. SPECIALE COLLECTIES OVER ONDERWERPEN EN PERSONEN 244 Dagboeken, aantal: 1250, 18,5 meter, * 248 Documentatie I (Personen), 3330 dossiers, 58,40 meter 249 Documentatie II (Zaken), 2170 dossiers, 78,75 meter 250b-250m Gevangenissen en concentratiekampen, , 38,40 meter - Gevangenissen in Nederland - Gevangenissen buiten Nederland - Concentratiekampen-algemeen - Concentratiekampen in Nederland - Schoorl - Amersfoort - Vught - Ommen - Westerbork - Gijzelaarskampen - Concentratiekampen buiten Nederland - Krijgsgevangenkampen - Afwikkelingsbureau Concentratiekampen 251a Stichting Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en Landelijke

15 Knokploegen, , 11,35 meter, * Documentatie ten behoeve Het Grote Gebod, Gedenkboek van het Verzet in LO en LKP 251b Handelsmaatschappij Cellastic NV,[1923] , 0,40 meter, * Onderzoek Militair Bureau voor Wetenschappelijke Inlichtingen naar Cellastic NV, inzake vijandelijke activiteit in Nederland op het gebied van wetenschappelijk research, uitvindingen, octrooien et cetera 251e Generalleutnant A. Schnez, 1967, 0,25 meter 251d Onderzoek RVO naar gedragingen A. Schnez A. J. H. P. Amse, [1980], 0,25 meter. Stukken betreffende SS-Frontarbeiter en Arbeidsinzet 252 Vervalsingen, , 3 meter, * Vervalste officiële bescheiden door verzetsgroepen vervaardigd 252a Prof dr. CD. J. Brandt, , 0,25 meter, * 253 Mr. Johan Huyts, , 2 meter, * Hoofdredacteur Nieuwe Rotterdamsche Courant, telexberichten ANP 253a Telexberichten ANP, , 2,15 meter Onderzoekingen van medewerkers van het RVO, 28,40 meter - Februaristaking - April-Meistakingen - Heusden - Putten - Het Woord als Wapen - Dagboekfragmenten - Anne Frank - Rost van Tonningen I - Schoolverzet - Razzia van Rotterdam - Nationaal Steun Fonds - Arbeidsinzet - Ondergang - Dolle Dinsdag - Rijden en Staken - Studies, deel I - F. Weinreb - Ondergrondse pers D. NA-OORLOGSE RECHTSPLEGING 263a United Nations War Crimes Commission, , 0,85 meter, * 264 Office of Chief of Counsel for War-Crimes, Neurenberg Fotokopieën afkomstig van Office of Chief of Counsel for War-Crimes, Neurenberg, no's 1-22, 13,25 meter, *

16 - Documenten, betrekking hebbende op de processen, van te Neurenberg gevoerd voor het Internationaal Militair Tribunaal en de Amerikaanse Militaire Tribunalen, en op het proces Roechiing, in gevoerd voor het Franse Tribunal Général te Rastatt - Neurenberg-documenten, die deel uitmaken van de verzameling Onderzoek Gevangenissen en Concentratiekampen - Fotokopieën van het International Military Tribunal - US. Military Tribunal 265 Rosenberg-files, , 0,50 meter 266 Office of Chief of Counsel for War-Crimes, Berlin Branch fotokopieën afkomstig van Office of Chief of Counsel for War-Crimes, Berlin Branch, 2 meter, * 267 International Military Tribunal, Neurenberg, 8,50 meter, * - Verdedigingsdocumenten Seyss-Inquart, Bayerisches Staatsarchiv Neurenberg 268 American Military Tribunals, Neurenberg, 118,40 meter, - De twaalf Nürnberger US-Militärgerichtsprozessen, Bayerisches Staatsarchiv Neurenberg 269 Nederlandse delegatie bij het International Military Tribunal, Neurenberg en het Office of Chief of Counsel for War-Crimes, Neurenberg, 1,50 meter, * - Stukken, verzameld door of ten gebruike van de Nederlandse delegatie bij het Internationale Militaire Tribunaal (IMT) en het Office of Chief of Counsel for War-Crimes te Neurenberg, Documenten bijeengebracht door de Nederlandse delegatie bij het IMT ten behoeve van de berechting van Seyss-Inquart. 269a United Nations War Crimes. Collectie Wanted en Detention Lists, , 2 meter, * 270 Rechtsbanken in de Franse zóne van Duitsland, , 1,25 meter, * 270a Bijzondere Rechtspleging, , 0,65 meter, * 270b Dr. H. W. van der Vaart Smit, 1949, 0,40 meter, * Documentatie samengesteld ten behoeve van publikatie Kamptoestanden c Proces Adolf Eichmann, , , 4,15 meter 270d Proces Erich Rajakowitsch, 4,50 meter 270e Duitse rechtbanken in de Deutsche Bundesrepublik, , 0,40 meter, * 270f Criminologisch Instituut Utrecht, 7,50 meter 270g Proces Harster, Zöpf, Slottke, 0,15 meter 271 Mr. B. J. Besier, , 0,25 meter, * Advocaat-fiscaal bij het Bijzondere gerechtshof te Amsterdam 271a Mr. J. van Vollenhoven, , 0,15 meter, * Vice-president van het Bijzondere Gerechtshof te Den Haag 271b Prof dr. J. H. W. Verzijl, , 2 meter, * Vice-president van de Raad van Cassatie 271c Mr. C. B. Reinhold, [1978], 0,15 meter, * Verdediger van Prof. mr. J. J. Schrieke

2. Welke oorlogsarchieven berusten er bij het NIOD?

2. Welke oorlogsarchieven berusten er bij het NIOD? 2. Welke oorlogsarchieven berusten er bij het NIOD? Wat hier, wat daar? Om het antwoord op deze vraag te kunnen geven is het van belang te weten dat de kerntaak van het Nationaal Archief is het beheren

Nadere informatie

Marie Anne Tellegen overleefde de oorlog. Zij werd na de oorlog benoemd tot directeur van het Kabinet der Koningin (1945-1959).

Marie Anne Tellegen overleefde de oorlog. Zij werd na de oorlog benoemd tot directeur van het Kabinet der Koningin (1945-1959). Werkblad 1: Marie Anne Tellegen. Mijn naam is Marie Anne Tellegen. Ik ben geboren in het jaar 1893 in Arnhem. Mijn vader was burgemeester van Amsterdam van 1915 tot 1921. In februari 1944 kwam ik in de

Nadere informatie

GEMEENTE LOPIK INVENTARIS COLLECTIE "1940-1945" VAN BENSCHOP LOPIK MAART 2005

GEMEENTE LOPIK INVENTARIS COLLECTIE 1940-1945 VAN BENSCHOP LOPIK MAART 2005 ^v GEMEENTE LOPIK INVENTARIS COLLECTIE "1940-1945" VAN J.H. BATS TE BENSCHOP LOPIK MAART 2005 H.W. LUTEN -1- De familie J.H. Bats is zo vriendelijk een aantal herdrukken van oorlogskranten en affiches

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Gemeenschap oud-illegale werkers Nederland afdeling Heerlen, 1945 1949.

Inventaris van de archieven van de Gemeenschap oud-illegale werkers Nederland afdeling Heerlen, 1945 1949. Inventaris van de archieven van de Gemeenschap oud-illegale werkers Nederland afdeling Heerlen, 1945 1949. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1. Geschiedenis van de Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland...

Nadere informatie

Collectie Fop Smit (Kinderdijk) 1909-1927

Collectie Fop Smit (Kinderdijk) 1909-1927 Collectie Fop Smit (Kinderdijk) 1909-1927 Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03609 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Fop

Nadere informatie

Onderzoek naar foute familieleden en onbekende Duitse vaders

Onderzoek naar foute familieleden en onbekende Duitse vaders Onderzoek naar foute familieleden en onbekende Duitse vaders Verzwegen familie Kinderen van zogenoemde foute ouders kinderen van voormalige NSB ers of Oostfrontsoldaten en kinderen geboren uit een relatie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Gewestelijke Inlichtingencentrale 14 van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten

Inventaris van het archief van de Gewestelijke Inlichtingencentrale 14 van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten Nummer archiefinventaris: 3.09.46 Inventaris van het archief van de Gewestelijke Inlichtingencentrale 14 van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch OPRICHTING VAN HET ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR ZUID-HOLLAND TE ROTTERDAM EN DE VOORGESCHIEDENIS DOOR DRS. M. VAN DER VELDEN OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch Technologisch

Nadere informatie

Archief J.M.E.M.A. Zonnenberg 1945-1954

Archief J.M.E.M.A. Zonnenberg 1945-1954 Archief J.M.E.M.A. Zonnenberg 1945-1954 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01691 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief J.M.E.M.A.

Nadere informatie

Collectie Gerard Vissering 1913-1931

Collectie Gerard Vissering 1913-1931 Collectie Gerard Vissering 1913-1931 Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03800 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Gerard

Nadere informatie

Inventaris van de Dienstreglementen van Nederlandse en Internationale Spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw

Inventaris van de Dienstreglementen van Nederlandse en Internationale Spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw Nummer archiefinventaris: 2.19.042.88 Inventaris van de Dienstreglementen van Nederlandse en Internationale Spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw Auteur: A.D. de Pater Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Organisatie Medisch Contact, (1940) 1941-1945

Inventaris van het archief van de Organisatie Medisch Contact, (1940) 1941-1945 Nummer archiefinventaris: 2.19.053.02 Inventaris van het archief van de Organisatie Medisch Contact, (1940) 1941-1945 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1982 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Winterhulp Nederland, 1940-1945

Inventaris van het archief van de Stichting Winterhulp Nederland, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.19.070.02 Inventaris van het archief van de Stichting Winterhulp Nederland, 1940-1945 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Archivalia P.A. Blaisse

Archivalia P.A. Blaisse Plaatsingslijst Archivalia P.A. Blaisse Archiefnummer: 784 Archiefnaam: BLAI Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1979 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Verslag van

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

Overzicht aangesloten instellingen

Overzicht aangesloten instellingen Overzicht aangesloten instellingen - A - Academisch Medisch Centrum (AMC) Academisch Ziekenhuis Maastricht Amarantis Onderwijsgroep Amphia Ziekenhuis Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ Astronomische

Nadere informatie

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu 2012 16 november / 28 november Arriva / Veolia / Connexxion 10 december / 11 december Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen Koninklijke Luchtvaart

Nadere informatie

BESCHERMHEER: (PATRON) Z.K.H. PRINS BERNHARD DER NEDERLANDEN ERE-COMITÉ (COMMITTEE OF HONOUR)

BESCHERMHEER: (PATRON) Z.K.H. PRINS BERNHARD DER NEDERLANDEN ERE-COMITÉ (COMMITTEE OF HONOUR) BESCHERMHEER: (PATRON) Z.K.H. PRINS BERNHARD DER NEDERLANDEN ERE-COMITÉ (COMMITTEE OF HONOUR) Zijne Excellentie de Minister van Onderwijs, Künsten en Wetenschappen, Mr J. M. L. TH. CALS Zijne Excellentie

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963 Plaatsingslijst Archivalia H.M. Dresen-Coenders Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

11. Ik ben als dwangarbeider werkzaam geweest in Duitsland. Wat kan ik daarover bij u vinden?

11. Ik ben als dwangarbeider werkzaam geweest in Duitsland. Wat kan ik daarover bij u vinden? 11. Ik ben als dwangarbeider werkzaam geweest in Duitsland. Wat kan ik daarover bij u In het Nationaal Archief bevinden zich archieven waarin stukken met betrekking tot de arbeidsinzet (Arbeitseinsatz)

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Nummer archiefinventaris: 3.06.30 Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004

Nadere informatie

De volgende series microfilms en fiches zijn vanaf 16-12-2013 te raadplegen op de studiezaal van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)

De volgende series microfilms en fiches zijn vanaf 16-12-2013 te raadplegen op de studiezaal van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) De volgende series microfilms en fiches zijn vanaf 16-12-2013 te raadplegen op de studiezaal van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) Kast 8 lade 1 1.01.05 Staten Generaal film 1896-2726 lade 2 1.01.05

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). TWEEDE WERELDOORLOG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940

Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.09 Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright:

Nadere informatie

Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel HET RECHT VAN DE STERKSTE

Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel HET RECHT VAN DE STERKSTE Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel HET RECHT VAN DE STERKSTE Duitse strafrechtspleging in bezet Nederland 1999 UITGEVERIJ BERT BAKKER AMSTERDAM INHOUD WOORDVOORAF 9 INLEIDING 11 1 RUDIMENTEN EN NOVITEITEN.

Nadere informatie

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000),

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000), P5_TA(2002)0430 Europees netwerk voor justitiële opleiding * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van het besluit van de

Nadere informatie

een zee van tijd een zee van tijd Werkblad 12 Ω De Tweede Wereldoorlog Ω Les 1: Wat er vooraf ging Naam: Hitler

een zee van tijd een zee van tijd Werkblad 12 Ω De Tweede Wereldoorlog Ω Les 1: Wat er vooraf ging Naam: Hitler Werkblad Ω De Tweede Wereldoorlog Ω Les : Wat er vooraf ging Na de Eerste Wereldoorlog gaat het slecht met Duitsland. Het land moet veel geld Hitler betalen aan de winnaars van de oorlog. De leider van

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Commissie voor de Rijksradiodistributie, 1940-1942 Auteur:

Nadere informatie

Documentaire collectie Richard PEETERS mbt collaboratie/verzet in Limburg 1940-2000 samengesteld door Richard Peeters en Willy Massin

Documentaire collectie Richard PEETERS mbt collaboratie/verzet in Limburg 1940-2000 samengesteld door Richard Peeters en Willy Massin CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij AA 2404 Documentaire collectie Richard PEETERS mbt collaboratie/verzet

Nadere informatie

een zee van tijd een zee van tijd Ze laten zien dat ze geen leger meer willen. Werkblad 12 Ω De Tweede Wereldoorlog Ω Les 1: Wat er vooraf ging Naam:

een zee van tijd een zee van tijd Ze laten zien dat ze geen leger meer willen. Werkblad 12 Ω De Tweede Wereldoorlog Ω Les 1: Wat er vooraf ging Naam: Werkblad Ω De Tweede Wereldoorlog Ω Les : Wat er vooraf ging Na de Eerste Wereldoorlog gaat het slecht met Duitsland. Het land moet veel geld Hitler betalen aan de winnaars van de oorlog. De leider van

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Onderduiken Mijn spreekbeurt gaat over mensen die in de tweede wereldoorlog zijn ondergedoken. Mijn werkstuk heb ik gemaakt over Anne Frank. Anne Frank is in de tweede wereld oorlog ook ondergedoken. Vandaar

Nadere informatie

Collectie Koloniale Verslagen van Suriname (manuscripten) 1863-19171863-1876

Collectie Koloniale Verslagen van Suriname (manuscripten) 1863-19171863-1876 Collectie Koloniale Verslagen van Suriname (manuscripten) 1863-19171863-1876 Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch04347 IISG Amsterdam

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 Nummer Toegang: 2.25.69.05 Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Olaf Borgers

Nadere informatie

Internetsites Terrorisme

Internetsites Terrorisme Internetsites Terrorisme Onderstaande internetsites hebben betrekking op het thema van dit nummer van Justitiële verkenningen. De selectie werd gemaakt door de tijdschriftredactie in samenwerking met de

Nadere informatie

Reichsgesetzblatt Teil 1, n 17, 28 février 1933 - Verordnung zum Schutz von Volk und Staat.

Reichsgesetzblatt Teil 1, n 17, 28 février 1933 - Verordnung zum Schutz von Volk und Staat. document 1 Fiche 1 Reichsgesetzblatt Teil 1, n 17, 28 février 1933 - Verordnung zum Schutz von Volk und Staat. Uit hoofde van artikel 48, paragraaf 2 van de grondwet van het Rijk, werd het volgende bepaald

Nadere informatie

Archief Sociaal-Technische Kring van Democratische Ingenieurs en Architecten 1904-1935

Archief Sociaal-Technische Kring van Democratische Ingenieurs en Architecten 1904-1935 Archief Sociaal-Technische Kring van Democratische Ingenieurs en Architecten 1904-1935 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01328

Nadere informatie

Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de interne accountantsdienst

Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de interne accountantsdienst 4 Organisatie Directie Naam R.A. Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Voorzitter van de directie Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksdienst Landbouwherstel, 1937-1957

Inventaris van het archief van de Rijksdienst Landbouwherstel, 1937-1957 Nummer archiefinventaris: 2.11.08.06 Inventaris van het archief van de Rijksdienst Landbouwherstel, 1937-1957 Auteur: SSA-L&V Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

10. Opbouwdienst, Arbeidsdienst en Arbeidsinzet: wat is het verschil?

10. Opbouwdienst, Arbeidsdienst en Arbeidsinzet: wat is het verschil? 10. Opbouwdienst, Arbeidsdienst en Arbeidsinzet: wat is het verschil? Hoewel Arbeidsdienst en Arbeidsinzet beide producten zijn van de Duitse bezetting en de term arbeid in zich dragen, kunnen ze absoluut

Nadere informatie

35 oefenvragen over de Tweede Wereldoorlog 1

35 oefenvragen over de Tweede Wereldoorlog 1 35 Oefenvragen over de Tweede Wereldoorlog 1. De Tweede Wereldoorlog dankt zijn naam aan: a. Het aantal landen dat erbij betrokken was b. Het feit dat de oorlog in meerdere werelddelen werd uitgevochten

Nadere informatie

CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt).

CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt). ORGANEN VAN DE CARICOM SURINAME INTEGREERT CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt). De organen van de CARICOM zijn: 1. De staatshoofden

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie),

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), Nummer archiefinventaris: 2.11.25 Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), 1886-1891 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158 14 (1987) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1987 Nr. 158 A. TITEL Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek

Nadere informatie

Bindende voordrachten

Bindende voordrachten President/CEO en lid van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Bronnenboekje GT-0125-a-14-1-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een politieke tekening (rond 1900), met als titel:

Nadere informatie

Beginselen van het Nederlands Staatsrecht

Beginselen van het Nederlands Staatsrecht Prof.mr. A.D. Belinfante Mr. J.L. de Reede Beginselen van het Nederlands Staatsrecht druk Samsom H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn 1997 VOORWOORD II AFKORTINGEN 13 I INLEIDING 15 1. Benadering van

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.13.186

Nummer archiefinventaris: 2.13.186 Nummer archiefinventaris: 2.13.186 Inventaris van de collectie door de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog buitgemaakte archiefbescheiden, ontvangen en opgemaakt door Nederlandse defensie-onderdelen,

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994)

Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994) 337 Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994) Samengesteld door Paul E. Werkman Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Archief Marius G. Levenbach 1914-1969

Archief Marius G. Levenbach 1914-1969 Archief Marius G. Levenbach 1914-1969 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00816 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Marius

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Censuurdienst, 1944-1947

Inventaris van het archief van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Censuurdienst, 1944-1947 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.01 Inventaris van het archief van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Censuurdienst, 1944-1947 Auteur: KPN Research ITS Nationaal

Nadere informatie

13 37 38 39 43 100 EXMENVRGEN IJ HET FOTOOEK EN DE FILM NR NEDERLND Nummer Vraagtekst Correcte antwoord vb01 U ziet de Nederlandse vlag. Wat zijn de kleuren van de Nederlandse vlag? vb02 U ziet een foto.

Nadere informatie

Archief Rienk Idenburg 1933-1979

Archief Rienk Idenburg 1933-1979 Archief Rienk Idenburg 1933-1979 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03186 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Rienk Idenburg...3 Archiefvorming...3 Inhoud en structuur...3

Nadere informatie

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr.

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr. OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 90520 2509 LM Den Haag Regionaal Archief Nijmegen t.a.v. gemeente archivaris dhr.

Nadere informatie

Het aanvraagformulier dient in het Engels of het Duits te worden ingevuld.

Het aanvraagformulier dient in het Engels of het Duits te worden ingevuld. Het aanvraagformulier dient in het Engels of het Duits te worden ingevuld. Beantwoording van vraag 4.4 "Hoe bent u aan het werk gekomen?" Uitleg: Het werk dat in het ghetto of daarbuiten werd gedaan moet

Nadere informatie

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU-VUmc - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Plaatsingslijst Archief Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Archiefnummer: 676 Archiefnaam: BAPC Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1938-1985

Nadere informatie

Geraadpleegde bronnen

Geraadpleegde bronnen Geraadpleegde bronnen Archivalia Algemeen Handelsblad 23 maart 1956, 9 juli 1956 Amstelveens Weekblad januari 1951 Eindhovensch Dagblad 20 en 22 december 1944 De Gelderlander 4 april 1921 De Gooi en Eemlander

Nadere informatie

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940)

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Adolf Hitler In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de nazi-partij. Hij zei tegen de mensen: `Ik maak van Duitsland

Nadere informatie

1405 nhk centraal comite van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van de gerepatrieerden 1950-1948

1405 nhk centraal comite van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van de gerepatrieerden 1950-1948 1401 nhk oud-synodaal archief 1566-1816 1401-1 nhk oud-synodaal archief aanvulling 1575-1863 1402 nhk kantoor kerkelijke goederen 1948-1989 1403 nhk handschriften 16e-20e eeuw 1404 nhk commissie voor de

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1965 Nr. 80

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1965 Nr. 80 60 (1963) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1965 Nr. 80 A. TITEL Overeenkomst tussen de bevoegde Nederlandse en Duitse autoriteiten betreffende de toepassing van artikel 73,

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Plaatsingslijst Archivalia C. Pouderoijen Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Katholiek Documentatie Centrum 2015

Nadere informatie

De aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering Dit boek is het achtste deel van een boekenreeks van Uitgeverij Paris: de ACIS-serie. ACIS staat voor het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies. Dit multidisciplinaire

Nadere informatie

Jaarverslag A.S.C. Academy

Jaarverslag A.S.C. Academy Over de ASC Academy Amsterdamse universiteiten. Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) wil met de oprichting van de Stichting A.S.C. Academy

Nadere informatie

NEDERLAND IN DE 16e EEUW

NEDERLAND IN DE 16e EEUW NEDERLAND IN DE 16e EEUW In de 16e eeuw vielen de Nederlanden onder de Spaanse overheersing. Er bestonden grote verschillen tussen de gewesten (= provincies), bv: - dialect - zelfstandigheid van de gewesten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 857 Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 476 Archiefnaam: RITZ Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1843-1932

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 476 Archiefnaam: RITZ Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1843-1932 Plaatsingslijst Archivalia J.M.H. Ritzen Archiefnummer: 476 Archiefnaam: RITZ Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1843-1932 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Inventaris van het archief van E. van Ruller

Inventaris van het archief van E. van Ruller Inventaris van het archief van E. van Ruller 202 (1921-1985) Samengesteld door Ing. P.R. Eisner en drs P. Bak Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W. Roosegaarde Bisschop, 1895-1899

Inventaris van het archief van W. Roosegaarde Bisschop, 1895-1899 Nummer archiefinventaris: 2.21.145 Inventaris van het archief van W. Roosegaarde Bisschop, 1895-1899 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1978 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de N.V. Administratiekantoor s-hertogenbosch, 1924-1984 (De Nederlandsche Bank)

Inventaris van het archief van de N.V. Administratiekantoor s-hertogenbosch, 1924-1984 (De Nederlandsche Bank) Nummer archiefinventaris: 2.25.77.08 Inventaris van het archief van de N.V. Administratiekantoor s-hertogenbosch, 1924-1984 (De Nederlandsche Bank) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche Bank:

Nadere informatie

Collectie Amsterdam fietst 1965-1979

Collectie Amsterdam fietst 1965-1979 Collectie Amsterdam fietst 1965-1979 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02118 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Amsterdam

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.34 Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Auteur: jhr D.P.M. Graswinckel Nationaal Archief, Den Haag 1934 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

opleiding BOA Wet op de rechterlijke organisatie

opleiding BOA Wet op de rechterlijke organisatie Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd, versie juni 2005. Hoofdstuk 2. Rechtspraak Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 2 De tot de rechterlijke macht behorende gerechten zijn: a. de

Nadere informatie

Illustraties bij Mussert & Co De NSB-leider en zijn vertrouwelingen

Illustraties bij Mussert & Co De NSB-leider en zijn vertrouwelingen Hoofdstuk 4 Familieportret, Rie Mussert-Witlam onder links,mussert boven links. Bron: Collectie NIOD. Rie Mussert-Witlam bij een NSB-herstellingdoord. Bron: Beeldbank WO2, collectie NIOD. Blz. 1 van 21

Nadere informatie

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Plaatsingslijst Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Archiefnummer: 509 Archiefnaam: ARID Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST REGIO NOORD Tryater Leeuwarden Artikel 3.9. Algemeen theater 1.500.000 92.766-1.592.766 Noord Nederlands Toneel Groningen Artikel 3.9. Algemeen theater 2.500.000 154.942-2.654.942 Het Houten Huis Groningen

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 24 - Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed Versie april 2012 crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 839 Tegoeden Tweede Wereldoorlog Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

1. Welke oorlogsarchieven vind ik bij het Nationaal Archief?

1. Welke oorlogsarchieven vind ik bij het Nationaal Archief? 1. Welke oorlogsarchieven vind ik bij het Nationaal Archief? INHOUDSOPGAVE Toelichting 2 Hoge Colleges van Staat 2 Ministeries en afdelingen en diensten van ministeries 4 Ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van Besluit van houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2012, nr., Gelet

Nadere informatie

X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.)

X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.) (N n. X.) 401 X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.) E. DEPARTEENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN w H -«I A F D E KLING Vde HOODSTÜK Departement van Binnenlandsche Zaken

Nadere informatie

leidende figuur in het verzet. Maar het verhaal van Wally van Hall raakte sindsdien in vergetelheid.

leidende figuur in het verzet. Maar het verhaal van Wally van Hall raakte sindsdien in vergetelheid. 65 jaar na de bevrijding heeft Walraven van Hall (Wally) een monument gekregen: een bronzen boom ligt als een gevelde reus tegenover De Nederlandsche Bank in Amsterdam. In 1945 werd de jonge bankier geroemd

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief

WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief Bij het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek in Hilversum bevindt zich een collectie die uitsluitend materiaal over de tweede

Nadere informatie

Anne Frank, haar leven

Anne Frank, haar leven Anne Frank, haar leven Uitgeverij Eenvoudig Communiceren Postbus 10208 1001 EE Amsterdam Telefoon: (020) 520 60 70 Fax: (020) 520 60 61 E-mail: info@eenvoudigcommuniceren.nl Website: www.eenvoudigcommuniceren.nl

Nadere informatie

De Wet buitengewoon pensioen 1940-1945

De Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 De Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 Inhoud Inleiding 2 Wie kan financiële ondersteuning krijgen? 3 Welke financiële ondersteuning kunt u krijgen? 4 Hoe dient u een aanvraag in? 5 Wat gebeurt er tijdens

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946

Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946 Nummer archiefinventaris: 2.08.29 Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946 Auteur: SSA-AvF Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

DE TWEEDE WERELDOORLOG IN BELGIË Overzicht van het bestaande en beschikbare Duitse Archiefmateriaal. door

DE TWEEDE WERELDOORLOG IN BELGIË Overzicht van het bestaande en beschikbare Duitse Archiefmateriaal. door DE TWEEDE WERELDOORLOG IN BELGIË Overzicht van het bestaande en beschikbare Duitse Archiefmateriaal door Wim MEYERS Navorsings- en studiecentrum voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog In 1969

Nadere informatie

SCHOOLONDERZOEK GESCHIEDENIS

SCHOOLONDERZOEK GESCHIEDENIS SCHOOLONDERZOEK Tijdvak I GESCHIEDENIS Dit onderzoek bestaat uit 40 vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad. Meerkeuze antwoorden worden

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog - deel IV (slot) Postzegelruil met het buitenland Direct na de bevrijding was postzegelruil met het buitenland niet mogelijk, zeer tot ongenoegen van de

Nadere informatie

!"#$%&'&(%)*#+&,-#./##

!#$%&'&(%)*#+&,-#./## Brandaan samenvatting groep 6 Mijn Malmberg!"$%&'&(%)*+&,-./ :%$)-%330); (%)*+&0)&1$23.*%$!"$%&%'%"()%"$%%%*++%,$-%$%,./"$%%",)01%"2%./"3,)014/"$%.5./"$6785(%,$/8+/54%( 9%"(,*8'/"$%4/"$%.67.'/"/:;11%"1>>?.)%$%"*)($%4%.%+%,%.$"//,$%&%5(/$6

Nadere informatie

Epiloog. Epiloog. Page 1 of 12. [p. 503] [p. 505]

Epiloog. Epiloog. Page 1 of 12. [p. 503] [p. 505] http://www.dbnl.org/tekst/pres003onde01/pres003onde01_0078.htm Page 1 of 12 startpagina zoeken dbnl - algemeen snelnavigatie [p. 503] Epiloog [p. 505] Epiloog Wél mag de historicus zich gelukkig prijzen

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969 Plaatsingslijst Archief Verenigde Studentenverenigingen van de Theologische Faculteiten en andere Hogere Theologische Opleidingsinstituten in het Nederlands Taalgebied Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF

Nadere informatie

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Katholieke Jonge Werkgeversvereniging Archiefnummer: 177 Archiefnaam: KJWV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1916-1967 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Bijlage bij deze welstandsnota: BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE 2: RECLAMETEKENS

Bijlage bij deze welstandsnota: BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE 2: RECLAMETEKENS Bijlage bij deze welstandsnota: BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE 2: RECLAMETEKENS GEMEENTE OOSTERHOUT WELSTANDSNOTA BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN GEMEENTE OOSTERHOUT WELSTANDSNOTA BIJLAGE 1

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2010 tijdvak 1 vrijdag 21 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad van State E03.98.0090. Datum uitspraak: 24 februari 2000 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: 1. de stichting "Stichting Borssele 2004+" te Borssele, 2. de stichting "Stichting

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Winnipeg, (1937) 1946-1955

Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Winnipeg, (1937) 1946-1955 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.11 Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Winnipeg, (1937) 1946-1955 Auteur: G.J. Lasee Nationaal Archief, Den Haag 1993 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie