Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2)"

Transcriptie

1 Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) Het Staatsexamen NT2 is in 1992 ingesteld door de minister van Onderwijs en Wetenschappen als landelijk erkend examen. Het examen is afgestemd op het taalgebruik van de werkvloer en van opleidingen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Het examen bestaat uit twee programma s die elk uit vier onderdelen bestaan: Lezen, Schrijven, Luisteren en Spreken. Voor elk van deze onderdelen kan men een deelcertificaat behalen. Bij het behalen van vier deelcertificaten van één programma ontvangt men het Diploma NT2. Het examen is open voor iedereen van achttien jaar en ouder, ongeacht nationaliteit of opleiding. Het examen wordt wekelijks afgenomen op verschillende plekken in Nederland. Programma I en II Examenprogramma I is een startbewijs voor anderstaligen die een beroepsopleiding of een vakopleiding op mbo-3 niveau willen volgen (bijvoorbeeld aan een ROC). Op de arbeidsmarkt is examenprogramma I het startbewijs voor functies als beginnend, gediplomeerd vakman. Examenprogramma II is bedoeld voor anderstaligen die een middenkader opleiding willen volgen of naar het hbo of de universiteit gaan. Examenprogramma II geldt op de arbeidsmarkt als startbekwaam qua Nederlandse taal voor functies in het midden en hogere kader. De Wet Inburgering Met het Diploma NT2 van programma I en van programma II voldoet men aan de inburgeringsplicht volgens de Wet Inburgering voor alle onderdelen (ook Kennis Nederlandse Samenleving). Programma I en II vereisen een hoger taalniveau dan het Inburgeringsexamen. Sinds 1 januari 2008 geldt de regel dat gemeenten uit de Rijksgelden voor de Wet Inburgering alle cursussen voor deelname aan het Staatsexamen NT2 kunnen financieren, zowel voor inburgeringsplichtigen (werkenden èn niet-werkenden) als voor inburgeringsbehoeftigen. Taalniveaus naar Europese (CEF-)normen De Raad van Europa heeft een Common European Framework (CEF) for Modern Languages ontwikkeld. In Nederland is onderzoek gedaan naar het niveau van de Staatsexamens NT2 in samenwerking met mbo-docenten en docenten Hoger Onderwijs, alsmede functionarissen in bedrijven en instellingen. Uit dat onderzoek bleek dat Examenprogramma I overeenkomt met het CEF-niveau B1 zoals dat vereist werd door mbo-docenten in het onderzoek. Examenprogramma II komt, volgens de onderzochte docenten, decanen en andere functionarissen, overeen met de instroomeisen (qua taalvaardigheid) voor studies in het hoger onderwijs en ligt op CEF-niveau B2. Voorbeeldexamens Van het Staatsexamen NT2 zijn voorbeeldexamens verschenen, zowel voor Examenprogramma I als voor Examenprogramma II. U kunt de voorbeeldexamens op papier krijgen (zie besteladres Cito) of downloaden van de Staatsexamen NT2-website. De voorbeeldexamens bestaan uit opgaven die in eerdere examens zijn gebruikt en geven een compleet beeld van een Staatsexamen NT2. Voor meer informatie: Cito, Postbus 1034, 6801 MG Arnhem Telefoon: (tussen uur) , Ook vindt u voorbeeldexamens op Kosten deelname examen: De kosten zijn 22,50 per onderdeel en 90,- voor vier onderdelen; zowel voor Programma I als Programma II. Aanmelden en informatie Er worden elke week staatsexamens NT2 afgenomen, met uitzondering van enkele weken rond de kerst en in de zomervakantie. Er zijn zes permanente examenlocaties: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Zwolle, Breda en Eindhoven (voor adressen en bereikbaarheid, zie Aanmelding voor examens moet gebeuren via het digitale aanmeldsysteem van Informatie Beheer Groep (IB-groep), onderdeel van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), zie: Het blijft mogelijk om een schriftelijke aanmelding te doen, via een aanmeldformulier, maar dan wordt de deelnemer door IB-groep ingedeeld. Deelnemers wordt aangeraden om zich tijdig aan te melden voor een examen. De populaire weken, tegen de zomervakantie, zullen snel volgeboekt zijn. Deelnemers kunnen zich dus beter inschrijven voor een eerdere examendatum. Bij een tijdige aanmelding heeft de deelnemer de meeste keuze in de plaats en de datum voor het examen. Voor meer informatie: DUO- IB-groep, NT2-administratie, telefoon: Vragen over het gebruik van diploma s op de arbeidsmarkt kunt u terecht bij het ITTA, of Voor informatie over Staatsexamens NT2 kunt u terecht op de website: Colofon: Het overzicht Examentrainingen NT2 is een uitgave van het ITTA (Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam). Deze brochure is samengesteld en verspreid in opdracht van het ministerie van OCW. Redactie: Bouchra Assadiki, Corrine van den Nieuwendijk en Paulien Mol Redactieadres: Spuistraat 210, 1012 VT, Amsterdam, tel: Vormgeving: dsigned - Zwanenburg

2 EXAMENTRAININGEN STAATSEXAMEN NT2 ADRESSENOVERZICHT

3 Voor wie is deze brochure? In deze brochure vindt u een uitgebreide lijst met scholen en opleidingsinstituten die examentrainingen NT2 verzorgen. Met behulp van deze lijst kunt u opzoeken waar bij u in de buurt examentrainingen gegeven worden. In de tabellen vindt u ook informatie over de duur, opzet en werkwijze bij de examentrainingen. Hebt u anderstalige werknemers in dienst? Als u anderstalige werknemers wilt laten deelnemen aan een bedrijfsopleiding, kunt u hen eerst het Staatsexamen NT2 laten doen. U weet dan zeker dat ze het goede taalniveau hebben om aan een bedrijfsopleiding te beginnen. Als u anderstalige werknemers op midden- of hooggeschoolde functies in dienst heeft die verplicht moeten inburgeren, dan kunt u hen aanbieden zich voor te bereiden op het Staatsexamen NT2. Ze kunnen deelnemen aan cursussen (ook s avonds) die namens de gemeente worden aangeboden. Als er binnen uw bedrijf veranderingen op komst zijn en werknemers willen doorgroeien naar een betere positie, dan kunt u hen met een goede voorbereiding op en deelname aan het Staatsexamen NT2 de mogelijkheid bieden het juiste taalniveau te verwerven voor hun nieuwe functie. Voorbeeldexamens doen Het is raadzaam om uw werknemers niet onvoorbereid naar het Staatsexamen NT2 te sturen, ook al is het taalniveau van de deelnemers in uw ogen voldoende. Taalvaardigheid en examenvaardigheid zijn twee verschillende dingen. Mensen die het Staatsexamen NT2 willen afleggen, moeten weten wat het examen inhoudt en oefenen met de voorbeeldexamens. Als men dat in een examentraining doet, wordt bovendien snel duidelijk op welke punten de taalvaardigheid nog verbetering behoeft. Daar kan men dan in een training gericht mee aan het werk. Voor wie is het Staatsexamen NT2 bedoeld? Als u een opleiding wilt volgen op mbo-niveau, hbo of universiteit, dan kunt u met het diploma NT2 aantonen dat u voldoende Nederlands beheerst om aan de opleiding deel te nemen. Als u wilt inburgeren op een hoog taalniveau, dan kan u Staatsexamen NT2 doen. Als u wilt naturaliseren en een officieel NT2-examen op een hoger taalniveau wilt doen, dan kunt u Staatsexamen NT2 doen. Als u geen officieel diploma van een Nederlandse opleiding heeft, maar u wilt werken op mbo, havo of hooggeschoold niveau, dan kunt u met het Diploma NT2 (Nederlands als Tweede Taal) laten zien dat u het Nederlands goed beheerst. Als u het Staatsexamen NT2 al een keer heeft geprobeerd, kunt u het nogmaals doen. U kunt alle onderdelen (lezen, schrijven, spreken en luisteren) los van elkaar doen of herkansen. U krijgt het diploma Staatsexamen NT2 als u voor alle vier de onderdelen bent geslaagd. Een examentraining volgen Als het Staatsexamen NT2 voor u van groot belang is bijvoorbeeld omdat u verplicht moet inburgeren, kunt u het beste een examentraining volgen. In een training wordt u goed op het examen voorbereid. U verbetert uw Nederlands, leert hoe het Staatsexamen NT2 opgebouwd is en wat u precies moet doen tijdens het examen. Als u niet geslaagd bent voor (een deel van) het examen, dan kunt u dat in een examentraining bespreken. Vaak is het mogelijk om te oefenen met die onderdelen van het examen (Lezen, Spreken, Schrijven of Luisteren) die u opnieuw moet doen. Door te oefenen met voorbeeldexamens kunt u zien of uw niveau goed is en kan een docent u gerichte aanwijzingen geven. Om mee te doen aan het Staatsexamen NT2 is een cursus NT2 niet verplicht. Om een goede kans van slagen te hebben, moet u natuurlijk wel voldoende Nederlands kennen om het examen te kunnen maken en weten wat het examen inhoudt. Helpt u anderstaligen aan werk? Als u anderstalige werkzoekenden wilt bemiddelen naar een passende plaats op de arbeidsmarkt, dan kunt u hen het Staatsexamen NT2 laten afleggen om de taalvaardigheid vast te stellen (passend bij midden- of hooggeschoolde functies). Het diploma NT2 geeft u, de toekomstige werkgever en de werkzoekende een tastbaar bewijs in handen. Als u cursussen aanbiedt in het kader van de Wet Inburgering of de Wet Werk en Bijstand, dan zult u deelnemers met een midden- en hooggeschoolde achtergrond bij voorkeur aan het Staatsexamen NT2 laten deelnemen. Met het behalen van het Diploma NT2 verkrijgen ze een diploma dat past bij hun opleidingsniveau en bij hun functioneringsniveau op de arbeidsmarkt. Het Diploma NT2 Het behalen van het Diploma NT2 geeft aan dat werknemers op midden- of hooggeschoolde functies geen taalproblemen zouden moeten ondervinden. Dit kan een belangrijke stap zijn in de richting van (passend) betaald werk. Het Staatsexamen NT2 geeft duidelijkheid over het taalniveau van de werkzoekende. De belangstelling voor het diploma neemt in het bedrijfsleven daarom toe. Het diploma wordt steeds vaker gebruikt bij werving en selectie van nieuwe werknemers en fungeert in veel bedrijfstakken als instapeis voor vakopleidingen. Met het diploma NT2 in de hand staan anderstalige sollicitanten dus veel sterker. 2

4 Hoe vindt u de informatie die u nodig hebt? Adres het adres van de school of het instituut Dit is het adres waar u informatie kunt krijgen over de training. De lessen worden niet altijd op dit adres gegeven. Programma het examenprogramma waarop de training gericht is: De training richt zich vooral op Programma I of Programma II. In veel gevallen worden de Programma I of Programma II vier vaardigheden (Lezen, Spreken, Luisteren, Schrijven) apart getraind. Opzet het soort training Er zijn vier verschillende soorten examentrainingen: 1. Open inschrijving (O) 2. Maatwerktraining (M) 3. Regulier NT2-onderwijs (R) 4. Naar keuze (K) Lestijd de tijden waarop les wordt gegeven: overdag of s avonds Bij voldoende aanmeldingen zullen de meeste scholen hun lestijden uitbreiden. Werkwijze de manier van lesgeven: groepsgewijs of individueel In groepsonderwijs wordt rekening gehouden met individuele leerwensen. Er is vaak de mogelijkheid tot extra zelfstudie in een Open Leercentrum. Afkortingen I II D A O M R K Examenprogramma I Examenprogramma II Dag: de lessen vinden overdag plaats Avond: de lessen vinden s avonds plaats Open inschrijving: Er is een aparte examentraining met een vast aantal uren waarvoor de cursist zich inschrijft. Maatwerk: De training wordt in overleg met de cursist ontworpen. Regulier NT2-onderwijs: Er is geen aparte examentraining; de cursist schuift aan bij de examenvoorbereiding van het reguliere NT2-onderwijs. Naar keuze: de cursist kiest zelf de delen van de training die hij of zij wil volgen. De gegevens zijn in 2010 verzameld. Het kan zijn dat er zich wijzigingen voordoen in het jaar Hiervoor kunt u het beste de betreffende instituten raadplegen. Voor algemene informatie over deze brochure kunt u contact opnemen met het ITTA, Spuistraat VT Amsterdam, tel

5 Drenthe plaats instituut adres postcode Assen Drenthe College A.H.G.Fokkerstraat AM Emmen Drenthe College Stadionplein AP Hoogeveen Drenthe College Stuifzandseweg BB Meppel Drenthe College Vledderstraat 3d 7951 LC Rolde Védéwé Taaltrainingen Volmachtenlaan HS Friesland Drachten Friesland College Splitting LC Harlingen Friesland College Oud Jaagpad HH Heerenveen Friesland College Jousterweg RH Heerenveen Talengroep Nederland Noord B.V. President Kennedylaan JE Leeuwarden Eurolangues Bostulp PK Leeuwarden Friesland College Julianalaan AH Leeuwarden Talengroep Nederland Noord B.V. James Wattstraat AR Sneek Friesland College St. Antoniusplein HJ Gelderland Apeldoorn ROC Aventus, Sector Traning & Educatie Laan van de Mensenrechten GB Arnhem Elycio Talen Kronenbrugsingel GM Arnhem Instituut Jeroen Bosch Kastanjelaan JS Arnhem ROC Rijn IJssel - Educatie & Inburgering Utrechstraat LZ Arnhem Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Barneveld Quality Communication B.V. Pascalstraat RT Ede Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Ermelo Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Harderwijk Landstede Training, Opleiding & advies Westeinde DD Harderwijk Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Nijmegen Eurolinguist Daalsehof GT Nijmegen LTC-Language Training Centre BV St Canisiussingel TG Nijmegen Radboud in'to Languages Erasmusplein HD Nijmegen Stoffels Taleninstituut Hatertseweg AT Nijmegen Language Partners Zevenheuvelenweg 48 a 6571 CK Tiel ROC Rivor Bachstraat KZ Tiel Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Wageningen Nieuwland Opleidingen en Re-integratie Hesselink van Suchtelenweg CT Wageningen ROC A12, afdeling Educatie Costerweg AA Wijchen I&I Training en Opleiding Europaplein GV Groningen Groningen Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen Oude Kijk in 't Jatstraat EK Groningen Talengroep Nederland Noord B.V. Protonstraat 6F 9715 HH Groningen e.o. Noorderpoortschool voor Educatie van Ketwich Verschuurlaan SW Leek Alfa-college Postbus AC Zeeland Goes ROC Zeeland Postbus MC Goes Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Hulst PIBLW-Reintegratie Tabakstraat HW Oostburg PIBLW-Reintegratie Zuidzandsestraat 33a 4501 AL Terneuzen PIBLW-Reintegratie Mr.F.J.Haarmanweg 25 a 4538 AN Terneuzen ROC Westerschelde Vlietstraat 11a 4530 AC Terneuzen ROC Westerschelde Haarmanweg 25 A 4538 AN Vlissingen Mondo NT2-privé Offenbachlaan ME 4

6 e telefoon opzet lestijd werkwijze website I II O M K R D A G I I II O M K R D A G I I II O M K R D A G I I II O M K R D A G I I II M K D A G I I II R M D A G I I II R M D A G I I II M D G I II M D A I I II M D A G I I II M R D A G I I II M D A I I II R M D A G I I II O M K R A G I I II O M D A G I I II M D A I I II R O D A G I II O M D A G I I II O M D A G I I II i.o. D A G I I II M D A I II M D A G I II O D G I I II M D G I I II M D A G I I II R O D G I II R D A G II R D A G I II M D A I II O M D A G I I II M D A G I I II R M O D A G I I II R D A G I II O M D A G I I II O M D A G I I II O M D A G I I II K D A G I I II K D A G I I II M D A G I De gegevens zijn in 2010 verzameld. Het kan zijn dat er zich wijzigingen voordoen in het jaar Hiervoor kunt u het beste de betreffende instituten raadplegen. Voor algemene informatie over deze brochure kunt u contact opnemen met het ITTA, Spuistraat VT Amsterdam, tel

7 Limburg Noord-Brabant Utrecht plaats instituut adres postcode Geleen Arcus College Op de Vey CC Heerlen Arcus College Diepenbrockstraat TJ Heerlen Centrum voor Baan en Beroep Beersdalweg PE Maastricht Arcus College Heugemer Pastoorstraat AG Maastricht Centrum voor Baan en Beroep Miradorplein PE Maastricht Leeuwenborgh Opleidingen Sibemaweg DC Maastricht Instituut Jeroen Bosch Spoorweglaan BS Maastricht Talencentrum van de Universiteit Maastricht Sint Servaasklooster TE Roermond Gilde Opleidingen Bredeweg GE Sittard Centrum voor Baan en Beroep Geerstraat KC Sittard Leeuwenborgh Opleidingen Leijenbroekerweg CA Sittard Taalsupport Overhoven EH Venlo- Noord Linguacom Taleninstituut Berkenlaan EB Venlo Exameninstelling ttif.company Spoorstraat KJ Venlo Gilde Opleidingen Laaghuissingel EK Venray Gilde Opleidingen Kruitweg XT Venray Kusters scholing & training b.v. Westsingel 5c 5801 TT Weert Gilde Opleidingen, unit Educatie Drakesteyn AG Weert WYO Talen Nederland Emmasingel BA Bergen op Zoom EBC Taleninstituut Keldermanslaan AL Bergen op Zoom ROC West-Brabant, Kellebeek College Drabbestraat EB Bergen op Zoom Sama Sama Oude Stationsweg BZ Breda Cosmocollege Meerten Verhoffstraat AS Breda Kellebeek College Verviersstraat HT Breda Taalvakwerk Titulaerlaan GS Breda Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Eersel ROC Stercollege p/a Frankrijkstraat AE Eindhoven Fontys Hogescholen/ Talencentrum Rachelsmolen MA Eindhoven ROC Stercollege Frankrijkstraat AE Eindhoven WYO Talen Nederland High Tech Campus AE Eindhoven Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Helmond Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Oss Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Roosendaal PIBLW-Reintegratie Dr. Schaepmanlaan GZ Roosendaal ROC West-Brabant, Kellebeek College Hoogstraat ZW Roosendaal Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Tilburg Bogaers Taleninstituut B.V. Ringbaan Zuid PN Tilburg Nederlands Centrum voor Buitenlanders Koestraat EG Tilburg ROC Tilburg Apennijnenweg DV Tilburg Talencentrum Universiteit van Tilburg Warandelaan AB Tilburg Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Valkenswaard ROC Stercollege p/a Frankrijkstraat AE Veghel Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Veldhoven ROC Stercollege p/a Frankrijkstraat AE Vught Instituut Jeroen Bosch Taalstraat BE Wijk en Aalburg Da Vinci College Perzikstraat 7a 4261 KC Amersfoort ROC Midden Nederland Bisschopsweg BZ Amersfoort Language Partners Regentesselaan 24a 3818 HJ Amersfoort Talenpraktikum Amersfoort Johan Wagenaarstraat 12a 3816 PD Baarn Talengroep Nederland Amsterdamsestraatweg 41A 3744 MA Hilversum ROC van Amsterdam, werkmaatschappij Gooi/Vechtstreek Arena NW Nieuwegein Exameninstelling ttif.company Ducatenburg AB Soest Talen Training Centrum TTC Burg. Grothestraat CL Soesterberg Linguarama Nederland Amersfoortsestraat AR Utrecht Babel Lucasbolwerk EG Utrecht Boutellier Taaltraining Linnaeuslaan TV Utrecht Ik wil naar Nederland Hondsrug BZ Utrecht James Boswell Instituut Kriekenpitplein EC Utrecht Lest Best Vondellaan GH Utrecht Nederlands Centrum voor Buitenlanders Postbus AP Utrecht Pieter Quint Instituut Havikstraat TL Utrecht Taalkrachtig IJsselstraat JW Utrecht ROC Midden Nederland Ravellaan JE Utrecht Volksuniversiteit Utrecht Nieuwegracht LE Utrecht Volksuniversiteit Utrecht Burg. Fockema Andreaelaan 9 Veenendaal ROC Midden Nederland De Grote Pekken JB Vleuten Taalkrachtig Puttershof LC Zeist Elycio Talen Laan van Vollenhove AS 6

8 telefoon opzet lestijd werkwijze website I i.o. i.o. i.o I II i.o. i.o I II O M R K D A G I i.o. i.o. i.o I II O M R K D A G I II M O K D A G I I II M D A I I II O R M D A G I I II O D A G I I II O M R K DA G I II M O K D A G I II M K D A G I I II M R D A G I I II K D A G I I II O R D A G I II R D A G I II M D A G I II R D A G I II O M D A I I II M K D A I I II O M R D A G I I II M D A G I I II K D A G I I II O M R D A G I I II O M D A G I I II R D A G II O M D A i.o I II R D A G I II O M D A I I II O M D A G I I II O M D A G I I II R D A G I II O M D A G I I R D A G I II O D A G II O M R K D A G I I II R D A G I II R D A G I II M D A I I II M R D A G I I II R D A G I II M D A G I I II M K D A I I II M R K D A G I I II O M R A I I II K D A G I I II M D A I I II O M D A G I I II O M K D A G I I II M i.o. I II O M D A G I I II M R O D G I I R D A G I II O M K D A G I I II O D A G I II R O D A G I II O M D A G I II O M D A G I II O R D A G I II M D A I I II O M D A G I De gegevens zijn in 2010 verzameld. Het kan zijn dat er zich wijzigingen voordoen in het jaar Hiervoor kunt u het beste de betreffende instituten raadplegen. Voor algemene informatie over deze brochure kunt u contact opnemen met het ITTA, Spuistraat VT Amsterdam, tel

9 Noord-Holland Flevoland plaats instituut adres postcode Aalsmeer Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Aerdenhout Ik wil naar Nederland Aerdenhoutsduinweg AN Alkmaar Horizon College Kruseman van Eltenweg BC Alkmaar opleidingen Sperwer DL Alkmaar PCI Bachlaan GH Alkmaar Taal Instituut De Wester Ruusbroechof BC Almere Suitcase talen de Paal JJ Amstelveen Marijke Pos Dutch Language Training Pallieterstraat LB Amstelveen Nova College Notenlaan RS Amsterdam Bressler's Languages for Business & Law Buiksloterdijk ZD Amsterdam Culthi Redon Amsterdams Ondernemers Centrum, WG-plein SC Amsterdam Dutch as your Second Language Amstelkade 166-III 1078 AX Amsterdam Easy Dutch Plus Leidsestraat PB Amsterdam Eerste Nederlandse Talenpraktikum Kerkstraat 44-II 1017 GM Amsterdam Eijgenraam Projecten Rapenburgerstraat MN Amsterdam Elycio Talen Entrada EB Amsterdam European Language Centre B.V. Gebouw California, Hogehilweg CB Amsterdam Language Partners Achillessstraat PX Amsterdam Language Partners Dam JS Amsterdam Guicherit & Sorber Geerdinkhof PS Amsterdam Marcus Evans Linguarama Arlandaweg EW Amsterdam Nedles Nieuwe Herengracht SG Amsterdam Nieuwland Opleidingen en Re-integratie J. Drijverweg BH Amsterdam Nieuwland Opleidingen en Re-integratie Hamerstraat 20A 1021 JV Amsterdam Nederlands Centrum voor Buitenlanders Rijswijkstraat EV Amsterdam Pace Taleninstituut Wibautstraat 129-IV 1091 GL Amsterdam Participium Kraijenhoffstraat RG Amsterdam Prins & Heida Havikslaan EK Amsterdam Open Leercentrum Inburgeren West Jan Tooropstraat BK Amsterdam Open Leercentrum Inburgeren Zuid Lutmastraat GP Amsterdam Open Leercentrum Inburgeren Oost Bataviastraat ET Amsterdam Open Leercentrum Inburgeren Oost Donker Curtiussstraat JL Amsterdam Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Amsterdam ROC van Amsterdam, Volwassenenonderwijs van Ostadestraat ST Amsterdam Stichting Helpdesk Krelis Louwenstraat KA Amsterdam Taal Den Hartog & Zevenbergen WG plein SJ Amsterdam Taal op Maat Arena Boulevard DM Amsterdam Taalwerk, advies,organisatie & training Hillegomstraat LS Amsterdam TopTaal NT2-Experts Zeeburgerdijk AE Amsterdam Universiteit van Amsterdam, INTT Spuistraat VB Amsterdam Volksuniversiteit Amsterdam Rapenburgerstraat VK Amsterdam Vrije Universiteit, Afdeling Nederlands Tweede Taal De Boelelaan 1105 / kamer 8A HV Amsterdam, Diemen Flair Talen Maanzaaderf JM Beverwijk Nova College L. Baecklaan LN Den Helder ROC Kop van Noord-Holland Postbus AG Haarlem Nova College, afdeling Educatie Tetterodestraat XM Haarlem RBO Kruisweg LG Haarlem Volksuniversiteit Haarlem Leidsevaart HE Heemstede Yvon G.M. Slootbeek Koediefslaan BS Heerhugowaard opleidingen Sperwer DL Hoofddorp Nova College Steve Bikostraat RZ Hoofddorp ROC van Amsterdam Airport Opaallaan XV Hoorn Fiolet Taaltrainingen Dampten 8 A 1624 NR Hoorn Horizon College Maelsonstraat AA Hoorn Taal Instituut De Wester Munnickenveld BC Langedijk opleidingen Sperwer DL Purmerend Fiolet Taaltrainingen Rijperhof 10/ ZG Schagen ROC Kop van Noord-Holland, afdeling Educatie Hofstraat CD Schagen Fiolet Taaltrainingen Zuiderweg 14 j 1741 NA IJmuiden Didacticon Postbus Zaandam Exameninstelling ttif.company Wibautstraat GP Zaandam Prins & Heida Asterweg 20 s HN Zaandam Prins & Heida Peperstraat AN Emmeloord ROC Friese Poort Espelerlaan DC Emmeloord Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Lelystad Exameninstelling ttif.company Stadhuisplein 71 hoog 8232 VM 8

10 e telefoon opzet lestijd werkwijze website I II O M D A G I I II M i.o. G I I II R M D A G I II M D A G I I II O M D A G I I II M O D A G I I II O M A G (4-8 pers) I II M K D A I I II O D A G I I II M i.o. G I II D A G I I II M i.o. G I I II M O K R D A G I I II M D A G I I II M K D A I II O M D A G I I II O M D A G I I II M D A G I I II M D A G I I II O M D A G I I II M D A I I II O M D A G I I II R D A G I II R D A G I R D A G I II O K D A G I II O D A G I II K M R O D A G I I II K M R O D A G I I II K M R O D A G I I II K M R O D A G I I II K M R O D A G I I II O R D A G I I II R D A G I II O M D A G I I II O D A G I II M D A G I I II K D A G II M/R D A G I II O A G II i.o. D G I II M i.o. G I I II O D A G I I II R D A Op maat I II O D A G I I? A G I I II R D A G I II M D A G I I II M D A G I I II O D A G I O K D A G I II M K D A G I I II M R D A G I I II M O D A G I I II M D A G I I II M K D A G I I II R D A Op maat I II M K D A G I I II M O G I II K D A G I I II O M R K D A G I I II O M R K D A G I I II M K O R D A G I I II M D A G I De gegevens zijn in 2010 verzameld. Het kan zijn dat er zich wijzigingen voordoen in het jaar Hiervoor kunt u het beste de betreffende instituten raadplegen. Voor algemene informatie over deze brochure kunt u contact opnemen met het ITTA, Spuistraat VT Amsterdam, tel

11 Overijssel Zuid-Holland plaats instituut adres postcode Almelo ROC van Twente Thorbeckelaan XK Dalfsen Landstede Training, Opleiding & advies Ruitenborghstraat BE Tolbert Talengroep Nederland Noord B.V. Olderbertweg AA Apeldoorn Exameninstelling ttif.company Pr. Willem Alexanderlaan SX Deventer ROC Aventus Snipperlingsdijk BH Deventer Sallcon Werktalent/WerkShop trainingscentrum Schonenvaardersstraat CC Enschede Talen Twente Ariënsplein JX Enschede ROC van Twente Piet Heinstraat JE Hardenberg Alfa-college Postbus Ab Hengelo ROC van Twente Industriestraat CK Oldenzaal ROC van Twente Steenstraat BJ Steenwijk Drenthe College Stationsstraat GK Zwolle ROC Deltion College Mozartlaan AA Zwolle Language Partners Hanzelaan JJ Zwolle Landstede Training, Opleiding & advies Fuchiastraat ZC Zwolle Landstede, SpriNT2-groep Fuchiastraat ZC Alphen a/d Rijn ROC ID College, afdeling Educatie Ambonstraat EN Alphen a/d Rijn Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Brielle Taalcentrum Europoort Krammer HE Capelle a/d IJssel ROC Zadkine Dakotaweg GX Delft Kottman Taal en verhaal Achterom PM Delft Mondriaan Educatie Röntgenweg BE Rotterdam Instituut Poelstra Marshalllaan GZ Delft TU Delft Jaffalaan BX Den Haag Direct Dutch Institute Laan van Nieuw Oost-Indië BS Den Haag Language Partners Laan Copes van Cattenburch GD Den Haag Linguarama Nederland Bleijenburg VC Den Haag Mondriaan Educatie Zuidlarenstraat VX Den Haag Poldertaal Buitenom XD Den Haag The British School in the Netherlands, Language Centre Vrouw Avenweg WZ Dordrecht Da Vinci College Leerparkpromenade KW Dordrecht Eerste Nederlandse Talenpraktikum Beverwijckstraat GB Dordrecht Verseau trainingen Palissander MX Gorinchem Da Vinci College Mollenburgseweg NB Gouda Acceptus Achterwillenseweg 22c 2805 JX Gouda ROC ID College Groen van Prinsterersingel TE Hardinxveld-Giessendam Da Vinci College Houtschelf KB Hellevoetsluis Albeda College Fazantenlaan 1c 3222 AM Hellevoetsluis Taalcentrum Europoort Haagwinde XH Leerdam Da Vinci College Tiendweg EG Leiden Nederlands Centrum voor Buitenlanders Boshuizerlaan SG Leiden ROC Leiden, taalschool Lammenschansweg 141f 2321 HS Oud-Beijerland Da Vinci College Karel Doormanstraat PD Papendrecht Da Vinci College Goudenregenstraat VA Papendrecht Tekst & Vertaling Poldermolen TH Ridderkerk Albeda College Koninginneweg AP Rijswijk Elycio Talen Verrijn Stuartlaan 42C 2288 EM Rotterdam Albeda College Mathenesserlaan HL Rotterdam Business Talen Rotterdam BV K.P. van der Mandelelaan MB Rotterdam ITHA Dutch Language Institute Mathenesserlaan HD Rotterdam Nederlands Centrum voor Buitenlanders Weena CH Rotterdam Nieuwland Opleidingen en Re-integratie Mathenesserweg 128 A/B 3026 HK Rotterdam Pabo Thomas More Stationssingel HJ Rotterdam Talen Training Centrum TTC zie hoofdkantoor Soest Rotterdam Volksuniversiteit Rotterdam Heemraadssingel BE Rotterdam Zadkine Educatie Hillevliet KD Rotterdam Zadkine Educatie Batavierenstraat JH Rotterdam Zadkine Educatie Dakotaweg AB Rotterdam Zadkine Educatie Hofplein AC Rotterdam Language Partners Beursplein AA Sliedrecht Da Vinci College Prof. Kamerlingh Onneslaan VE Spijkenisse Taalcentrum Europoort Dr.J. den Uyllaan WR Spijkenisse Zadkine Educatie Eikenlaan 88 G 3203 BM Schiedam Zadkine Educatie St.Liduinastraat CP Voorburg FOX AOB Fransstraat AX Voorburg Mondriaan Onderwijsgroep Oranje Nassaustraat 1b 2271 SJ Naaldwijk Mondriaan Educatie Prof. Holwerdalaan LD Naaldwijk Taalcentrum Europoort Verspijcklaan CR Zoetermeer ROC ID College, afdeling Educatie César Franckrode ZA Zwijndrecht Da Vinci College Laurenvliet 2 R 3311 HW 10

12 e telefoon opzet lestijd werkwijze website I II O M R D A G I II i.o. D A G I I II M D A I I II K D A G I I II O M D A G I I M D A i.o I II O D A G I II O M D A G I I R O G I II O M D A G I I II O M R D A G I I II O M K R D A G I I II M R O D A G I I II M D A G I I II O M D A G I I II O M D G I I II O M R D A G I I II O M D A G I I II O M D A G I I II M D A G I I II M O D A G I I II O M K R D A G I I II M D A G I II O D G II R M A G I I II M D A G I I II M D A I I II O M K R D A G I I II M i.o. G I I II O M R D A G I I II M R D A G I I II O M K R D A G I I II M D A I I II M R D A G I I II M D A G I II O M R D A G I I II M R D A G I I II O R D A G I II O M D A G I I II M R D A G I I R D A G I II R O D A I II M R D A G I I II O M R D A G I I II O M D A G I I II O K D A G I II O M D A G I I II O K D A G I II O M D A I II M O D A I I R D A G I II R D A G I II O A G I II O D A G I II M D A G I I II M D A G I I II i.o. D A G I II M D A G I I II M D A G I I II M R D A G I I II O M D A G I I II M D A G I I II M D A G I I II M D A G I II M K O R D A G I I II M K O R D A G I I II O M D A G I I II K i.o. G I II M R D A G I De gegevens zijn in 2010 verzameld. Het kan zijn dat er zich wijzigingen voordoen in het jaar Hiervoor kunt u het beste de betreffende instituten raadplegen. Voor algemene informatie over deze brochure kunt u contact opnemen met het ITTA, Spuistraat VT Amsterdam, tel

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg 249 1432 AV 0297-346660 Alkmaar Laat 90 1811 EK 072-5129059 Almelo Grotestraat 36 7607 CP 06-53878562 Almere (warenhuis) Washingtonstraat 45

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO.

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO. . IGO Regio-indeling In het MBO en HBO wordt het overleg gevoerd door collega s van de UNIENFTO, ook FvOv/CMHF. Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-MBO of de CAO-HBO op instellingsniveau

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

Mogelijke stageplaatsen in Noord-Nederland Volgens de MBO-raad zijn er 8 ROC's in Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe).

Mogelijke stageplaatsen in Noord-Nederland Volgens de MBO-raad zijn er 8 ROC's in Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe). Mogelijke stageplaatsen in Noord-Nederland Volgens de MBO-raad zijn er 8 ROC's in Noord-Nederland (,, ). Alfa-college Postbus 212 9700 AE T: 050-5973000 info@alfa-college.nl www.alfa-college.nl Deltion

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 35 Midden- (Tilburg) 20090220_035_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

Provincie Groningen. Provincie Friesland

Provincie Groningen. Provincie Friesland Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN Provincie Groningen Winschoten NS Station bij de bushaltes Stationsweg 22 9671 AN Winschoten Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934

Nadere informatie

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALMERE ALMERE ALMERE ALMERE-BUITEN ALPHEN A/D RIJN AMSTELVEEN AMSTELVEEN AMSTELVEEN ASSEN ASSEN BARENDRECHT BARENDRECHT BARNEVELD BEEK BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM BERKEL

Nadere informatie

cursussen en examentrainingen staatsexamens nt2

cursussen en examentrainingen staatsexamens nt2 cursussen en examentrainingen staatsexamens nt2 adressenoverzicht 2013-2014 Staatsexamens Nederlands als tweede taal CURSUSSEN EN EXAMENTRAININGEN STAATSEXAMENS NT2 2 ADRESSENOVERZICHT 2013-2014 3 Inhoud

Nadere informatie

Opstaplocaties en vertrektijden

Opstaplocaties en vertrektijden Provincie Groningen Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN VERTREKTIJD: 08.15 UUR Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934 EA Delfzijl VERTREKTIJD: 07.45 UUR Winschoten NS Station

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 20 Gooi en Vechtstreek 20090220_020_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 13 Achterhoek 20090220_013_MBO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de vsv-cijfers

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Zeven weken lang acties met Allure

Zeven weken lang acties met Allure Zeven weken lang acties met Allure 13 april t/m 29 mei 2015 * Mits toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven verfsysteem. Kijk op sigma.nl/voorjarenklaar voor de voorwaarden. Met 10 jaar garantie*

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 11 Stedendriehoek (Apeldoorn) 20090220_011_MBO_voorlopig Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 37 Zuidoost Brabant 20090220_037_MBO_voorlopig.doc Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

RDC Regio-indeling Nederland

RDC Regio-indeling Nederland RDC Regio-indeling Nederland De RDC Regio-indeling Nederland is gebaseerd op gebieden met een socio-demografische samenhang. Elke regio wordt in AutoMotive Dashboard verder uitgesplitst in Nederlandse

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 23 Kop van Noord Holland 20090220_023_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen donderdag 14 november 2013 14:10 1 Overzicht stations Locatie Abcoude Alkmaar Alkmaar Noord Almelo Almelo de Riet Almere Buiten Almere Centrum Almere Muziekwijk Almere Oostvaarders Almere Parkwijk Alphen

Nadere informatie

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa Alkmaar Centrum ost 2016 Alkmaar Centrum West 2016 Almelo Centrum 2016 Almere Buiten 2016 Almere Centrum Noord 2015 Almere Centrum Zuid 2015 Almere Haven 2016 Alphen aan den Rijn Centrum 2017 Amersfoort

Nadere informatie

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa Alkmaar Centrum Oost 2016 Alkmaar Centrum West 2016 Almelo Centrum 2016 Almere Buiten 2016 Almere Centrum Noord 2015 Almere Centrum Zuid 2015 Almere Haven 2016 Alphen aan den Rijn Centrum 2015 Amersfoort

Nadere informatie

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015. De keiharde lak voor binnen.

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015. De keiharde lak voor binnen. De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015 De keiharde lak voor binnen. Zes weken lang keiharde acties Van 2 februari t/m 13 maart 2015 staat uw Sigma verkooppunt in het teken van de nieuwe kwaliteit

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 8 Zuidoost Drenthe (Emmen) 20090220_008_MBO_voorlopig Pagina 1 van 7 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

Herhaling BHV. De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur. vrijdag 19 mei 2017 Pagina 1 van AS Amsterdam.

Herhaling BHV. De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur. vrijdag 19 mei 2017 Pagina 1 van AS Amsterdam. Herhaling BHV De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur 1069731 1069732 1069733 1069734 1074269 1074268 1074267 1074266 1074265 1074264 1074263 1074262 1074261 1074260 1074259 1069716

Nadere informatie

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Instituut Wat Wanneer Tijdstip Locatie Adres / Opmerkingen Tel.nr: Avans Open dag 02-11-2013 10.00 15.00 Breda Hogeschoollaan 1, 4818CR 076-52

Nadere informatie

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking Werken in de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een beperking Wat staat er in dit boekje? Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4-5 Waarom dit boekje? Wat is de Sociale Werkvoorziening? Voor

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

Zes weken lang acties met Sigmapearl

Zes weken lang acties met Sigmapearl Zes weken lang acties met Sigmapearl 14 september t/m 25 oktober 2015 Nu ook in Satin. Doekje erover. Klaar! Sigmapearl Clean Matt. Waarschijnlijk de best reinigbare matte muurverf ter wereld. Verras uw

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen Ziekenhuis Plaats DagOpname Klinische Opname Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 13.986 15.21 Atrium Medisch Centrum Parkstad Heerlen 31.453 30.128 Orbis medisch en zorgconcern Sittard-Geleen 28.194 18.29

Nadere informatie

ROC Albeda College ten opzichte van de sector

ROC Albeda College ten opzichte van de sector ROC Albeda College ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie ROC Landstede ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie AOC Oost ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie AOC Terra

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45687 1 september 2016 Register diploma-erkenning voor niet bekostigd onderwijs VAVO en overige educatie, Ministerie van

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt

Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt September 2017 Schouwburg het Park, Hoorn 15-9-2017 20:15 Schouwburg het Park, Hoorn 16-9-2017 20:15 Schouwburg het Park, Hoorn 17-9-2017 19:30 DeLaMar Theater

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

CENTROS DE EDUCACION UNIVERSITARIA (WO) QUE IMPARTEN ESPAÑOL

CENTROS DE EDUCACION UNIVERSITARIA (WO) QUE IMPARTEN ESPAÑOL CENTROS DE EDUCACION UNIVERSITARIA (WO) QUE IMPARTEN ESPAÑOL 1. Universiteit Tilburg, Language Center Warandelaan 2 5037 AB Tilburg 013-4669111 cirun@uvt.nl www.tilburguniversity.edu Provincia - BRABANTE

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 10 IJssel-Vecht (Zwolle) 20090220_010_MBO_voorlopig.doc Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente. sv 57 RIS Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente. sv 57 RIS Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente sv 57 RIS 080551 Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000 Treintaxi De gemeenteraad Het raadslid, de heer drs

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

BIJEENKOMST DOORSTROOM ISK-MBO 10 november 2017

BIJEENKOMST DOORSTROOM ISK-MBO 10 november 2017 BIJEENKOMST DOORSTROOM ISK-MBO 10 november 2017 Programma 10.00 10.30 Opening door Hein van Asseldonk, vice-voorzittervo-raad en Paul Oomens, directeur MBO raad 10.30 11.00 ISK MBO samen kom je verder

Nadere informatie

Basis BHV met e-learning

Basis BHV met e-learning Basis BHV met e-learning De Blended learning basis BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur 1070449 1070450 1074639 1074640 1074641 1074642 1074643 1074644 1074645 1070444 1074631 1074632 1074633

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 17 1 Factsheets kantorenmarkt medio 17 KANTOORBANEN 2.38.3 16 t.o.v. 15 4,6% AANBOD 7.92. m 2 medio 17 t.o.v. ultimo 16 7,2% VOORRAAD 48.612.

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

Zes weken lang keiharde acties.

Zes weken lang keiharde acties. Zes weken lang keiharde acties. 18 januari t/m 28 februari 2016 De keiharde lak voor binnen. LTA + -technologie beschermt tegen huidvet en slijtage DE VOORDELEN VAN SIGMA S2U NOVA. LTA + -technologie beschermt

Nadere informatie

De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een arbeidshandicap

De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een arbeidshandicap De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een arbeidshandicap Werken in de Sociale Werkvoorziening Voor mensen met een beperking is een gewone baan soms niet mogelijk. Misschien

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Alle Basisscholen voor vrijeschoolonderwijs (kleuterklas en onderbouw)

Alle Basisscholen voor vrijeschoolonderwijs (kleuterklas en onderbouw) www.watisdevrijeschool.nl pagina 1 Alle Basisscholen voor vrijeschoolonderwijs (kleuterklas en onderbouw) Alkmaar Rudolf Steinerschool Sperwerstraat 1 1826 KL Alkmaar telefoon 072-561 86 02 info@vrijeschoolalkmaar.nl

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

Trickle down in de stad

Trickle down in de stad Trickle down in de stad Roderik Ponds (RUG/Atlas) ponds@atlasvoorgemeenten.nl Gerard Marlet (RUG/Atlas) Harry Garretsen (RUG) Clemens van Woerkens (Atlas) & de steden Arnhem, Delft, Haarlem, Leeuwarden

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 9 Zuidwest-Drenthe (Hoogeveen) 20090220_009_MBO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden

ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden Jaarresultaat jonger dan 2 jaar pag. 7 Jaarresultaat 2 jaar en ouder pag. 8 Jaarresultaat niveau ** pag. 1 Landstede ten opzichte van sectorgemiddelden

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt december 16 1 Factsheets kantorenmarkt december 16 KANTOORBANEN 2.2. t.o.v. 14 1,7% AANBOD 7.643. m 2 16 t.o.v. 6,2% VOORRAAD 48.9. m 2 16 t.o.v. 1,3%

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 10-04-2015 L/VD: vergunning donortestlaboratorium Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

Actievoorwaarden Sony VAIO promotie. Actietermijn

Actievoorwaarden Sony VAIO promotie. Actietermijn Actievoorwaarden Sony VAIO promotie Actietermijn - Deze actie geldt zolang de voorraad strekt, op aankopen gedaan van 25 juni 2012 t/m 29 juli 2012. - Onvolledige inzendingen en inzendingen die na 13 augustus

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Plaats Ziekenhuis Status

Plaats Ziekenhuis Status Zorg Plan Selectief Overzicht van geselecteerde ziekenhuizen Voor het Zorg Plan Selectief hebben we een beperkt aantal ziekenhuizen geselecteerd die kwalitatief goede zorg verlenen en de laagste prijs

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Verdeelplan PG Jaar 2018

Verdeelplan PG Jaar 2018 Verdeelplan PG Jaar 2018 ID Naam Plaats Specialisatie Instroom personen Instroom fte 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Jeugdarts 1e fase 6 6,00 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium 3750 L/VD L/VD

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium 3750 L/VD L/VD Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d. 02-10-2017 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM

Nadere informatie

Bankraad 11 maart 2016

Bankraad 11 maart 2016 13-Mar-16 1 Het Verdwijnende Midden (is overal?) Feiten, Analyse, Oplossingen Harry Garretsen (BuZa, 5 november 2015) Bankraad 11 maart 2016 www.inthelead.net Het Verdwijnende Midden (HVM) 13-Mar-16 2

Nadere informatie

DOELMATIGHEIDS-ATLAS. Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 2015

DOELMATIGHEIDS-ATLAS. Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 2015 DOELMATIGHEIDS-ATLAS Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 5 WAT IS DOELMATIG OPLEIDEN? Doelmatig opleiden maakt onderdeel uit van het zo effectief en efficiënt mogelijk bereiken

Nadere informatie

R.G. van Doorn directeur. Plaats: BOXTEL. Adres: Plaats: BREDA. Adres: Langendijk 5 A. Plaats: ALKMAAR. Adres: Plaats: Adres:

R.G. van Doorn directeur. Plaats: BOXTEL. Adres: Plaats: BREDA. Adres: Langendijk 5 A. Plaats: ALKMAAR. Adres: Plaats: Adres: Contactpersonen Interventiebedrijf a. Naam interventiebedrijf: Cenzo B.V. b. Ondertekeningsbevoegde: Functie: R.G. van Doorn directeur c. Praktijkadres: Hoofdkantoor: Bloemgracht 88 Postcode en 1016 KL

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d Registernummer 3750 L/VD. Registernummer L/VD.

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d Registernummer 3750 L/VD. Registernummer L/VD. Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d. 10-05-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord 02 In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie is een bezoek

Nadere informatie

Tarievenkaart commercieel, 2013

Tarievenkaart commercieel, 2013 Tarievenkaart commercieel, 2013 Opvallen doe je met... CITYDOGS DISPLAY NETWERK 3.376 locaties in de 50 grootste binnensteden van Nederland. 2 wekelijke campagneperioden. CITYDOGS FLYERING 23.290 locaties

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord Inhoudsopgave In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie

Nadere informatie

A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl

A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl Administratiekantoor K. Bakker Spuistraat 226 1012 VV Amsterdam 020-6208473 amsterdam@administratiekantoorbakker.nl

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 216 www.dtz.nl 1 Factsheets kantorenmarkt medio 216 Kantoorbanen 2.275. 215 t.o.v. 214 1,7% Aanbod 7.861. m 2 3,6% Voorraad 49.2. m 2,7% Opname

Nadere informatie

STAATSEXAMENS NT2 INFORMATIE VOOR ANDERSTALIGEN, WERKGEVERS EN ARBEIDSCONSULENTEN 2015-2016. Staatsexamens Nederlands als tweede taal

STAATSEXAMENS NT2 INFORMATIE VOOR ANDERSTALIGEN, WERKGEVERS EN ARBEIDSCONSULENTEN 2015-2016. Staatsexamens Nederlands als tweede taal STAATSEXAMENS NT2 INFORMATIE VOOR ANDERSTALIGEN, WERKGEVERS EN ARBEIDSCONSULENTEN 2015-2016 MET ADRESSENOVERZICHT VAN CURSUSSEN EN EXAMENTRAININGEN STAATSEXAMENS NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL Staatsexamens

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden Provincie Drenthe Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Flevoland Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Friesland Drachten

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 08-11-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Inleiding Er zijn twee initiatiefwetsvoorstellen ingediend om betaald parkeren per minuut op straat en in parkeergarages verplicht te stellen voor gemeenten

Nadere informatie

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart De keiharde lak voor binnen.

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart De keiharde lak voor binnen. De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015 De keiharde lak voor binnen. Zes weken lang keiharde acties Van 2 februari t/m 13 maart 2015 staat uw Sigma verkooppunt in het teken van de nieuwe kwaliteit

Nadere informatie

Gespreksgroepen voor mensen met dementie

Gespreksgroepen voor mensen met dementie Gespreksgroepen voor mensen met dementie datum: 01-02-2011 www.alzheimer-nederland.nl Friesland Geen aanbod bekend. Groningen Geen aanbod bekend. Drenthe Zorgcombinatie Noorderboog: Zorgcombinatie Noorderboog

Nadere informatie

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda vloer schuren vloer schuren vloer schuren schuren schuren schuren vloeren

Nadere informatie

Rapportage NWW 55plus december 2011

Rapportage NWW 55plus december 2011 Rapportage NWW 55plus ember 2011 NWW vergeleken met een jaar geleden: - aantal werkzoekende 55plussers vrijwel onveranderd (108.200) - toename aantal vrouwen (+1,2%) - meer NWW 55plus met informaticaberoep

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

Nederlandse spoorwegen. rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 2015

Nederlandse spoorwegen. rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 2015 Nederlandse spoorwegen rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 0 VOORWOORD Voor u ligt een onderzoeksrapportage naar de schoonbeleving van reizigers in verschillende stationsgebieden. Voor dit onderzoek

Nadere informatie

Landelijk. Mochten vragen onbeantwoord blijven, neem dan gerust contact op met ons. Tel: 0167-52 68 68 E-mail: info@magma.nl

Landelijk. Mochten vragen onbeantwoord blijven, neem dan gerust contact op met ons. Tel: 0167-52 68 68 E-mail: info@magma.nl Moet uw aankleding en versiering in uw gebouw brandvertragend laten behandelen? Heeft u een erkend applicateur nodig voor brandwerende afdichting? Magma heeft verschillende erkende applicateurs in Nederland.

Nadere informatie

Bijlage verzuimcijfers

Bijlage verzuimcijfers Bijlage cijfers 1. Landelijke cijfers De cijfers over het schooljaar - zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons van gemeenten bedroeg dit jaar

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016 Ablasserdam Dordrecht (+ Spijkenisse) A0 Centercom 01.05.2013 9/01.07.2013 Bergen op zoom Roosendaal+Breda A0 Centercom 01.07.2013 10/01.10.2013 Bloemendaal Haarlem+Haarlemmermeer A0 Centercom 01.10.2011

Nadere informatie

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode 1e Achterstraat 2 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 3 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 1 3512VL Utrecht Rijksmonument

Nadere informatie