Projectdossier. Inleverdatum: 8 juni 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectdossier. Inleverdatum: 8 juni 2011"

Transcriptie

1 Projectdossier Klas: VD1H2 Docent: J. Verberg Osiris code: VD-A Inleverdatum: 8 juni 2011 Namen projectleden: Lotte Joosten ( ) Nathalie Kombolitis ( ) Bouchra Achahbar ( ) Lora Boekesteijn ( ) Anne Brooshoofd ( ) 1

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kwaliteit van leven... 4 Analyse van gezondheidsprobleem diabetes type 2 bij de risicogroep... 9 Analyse van de samenhang tussen (voedings-)gedrag en het ontstaan van diabetes type Analyse determinanten van het voedingsgedrag Analyse van het bloedglucose testgedrag Werkplan Draaiboek Onderbouwing van de begroting Conclusie Evaluatie Literatuurlijst Bijlage 1 Artikelen Voedingsgewoonten Conclusie Hoge prevalentie van diabetes mellitus type 2 bij Turken en Marokkanen Inleiding Methoden: Patiëntenselectie Meetinstrumenten Proces van diabeteszorg Samenvatting Proces van diabeteszorg Uitkomsten van diabeteszorg Bijlage 2 procesverslag Bijlage 3 individuele verantwoordingen

3 Inleiding Dit blok hebben we de opdracht gekregen om een voorlichtingsplan te maken voor 2GETHER IN BALANCE, een diëtistenpraktijk te Den Haag. Het doel van dit voorlichtingsplan is om mensen met een verhoogd risico op Diabetes Mellitus type 2 over te halen om zich te laten testen. Onze doelgroep bestaat uit Marokkaanse vrouwen tussen de 35 en 55 jaar. Deze doelgroep hebben we gekozen, omdat zij het meeste risico hebben op Diabetes Mellitus type 2. We konden kiezen uit de doelgroepen: Marokkanen, Turken en Hindoestanen. We hebben gekozen voor de doelgroep Marokkanen, omdat een van onze leden zelf van Marokkaanse afkomst is. We zijn als eerst begonnen met het maken van het plan van aanpak, waarna we de samenwerkingsovereenkomst samen maakten. Daarna hebben we de analyses verdeeld over de gehele groep van vijf leden. De analyses gaan over: kwaliteit van leven, ernst en omvang van gezondheidsproblemen, (voedings-)gedrag, risicogroep en relevante determinanten. Vervolgens hebben we interviewvragen gemaakt en zijn we naar een buurthuis geweest in de Schilderswijk om deze vast te leggen bij de doelgroep (tien Marokkaanse vrouwen tussen de 35 en 55 jaar). Hiervan hebben we een onderzoeksverslag gemaakt en gepresenteerd. Ook hebben we een draaiboek gemaakt, een voorlichtingsplan en een begroting. Als laatste hebben een evaluatie gemaakt. Natuurlijk horen bij de gemaakte opdrachten ook: de feedbackformulieren, individuele verantwoording en het procesverslag. Voor dit project hebben we een hoofdvraag bedacht: Hoe kunnen we Marokkaanse vrouwen en hun familie uit de Schilderswijk tussen de 35 en 55 jaar met een verhoogd risicoprofiel op die Diabetes Mellitus type 2 overhalen om een bloedglucosetest te laten doen? Met de bijbehorende deelvragen: - In hoeverre hebben de Marokkaanse vrouwen kennis van Diabetes Mellitus type 2 en de bijbehorende tests? - Wat zou een barrière zijn voor Marokkaanse vrouwen om zich te laten testen? - Wat is het verband tussen de sociaal economische status van Marokkaanse vrouwen en Diabetes Mellitus type 2? - Welke invloed hebben Marokkaanse vrouwen om het risico op Diabetes Mellitus type 2 in de familie te verminderen? 3

4 Kwaliteit van leven Kwaliteit van leven is het functioneren van een persoon op fysiek, psychisch en sociaal gebied en hoe hij of zij daar zelf tegenaan kijkt. Om de kwaliteit van leven nader te bekijken, is het belangrijk om een beeld te schetsen van de wijk waar de voorlichting gaat plaatsvinden. De wijk waar de voorlichting gaat plaatsvinden is de Schilderswijk in Den Haag. Er wordt nader bekeken welke bevolkingsgroepen daar wonen, of er veel gezinnen of alleenstaanden wonen, wat de sociaal economische status is van de bewoners en welke verenigingen of andere ontmoetingsplaatsen er in de buurt te vinden zijn. Situatie in Den Haag Op 1 januari 2007 hoorde 37% van de Hagenaars bij een etnische minderheidsgroep. Dit kan de gezondheid beïnvloeden. Volgens de Gezondheidsmonitor 2006 beïnvloedt de sociaal-culturele achtergrond ook hoe Hagenaars de eigen gezondheid beleven. Vooral Turkse Hagenaars geven een laag rapportcijfer voor hun gezondheid, gevolgd door Marokkaanse en Hindostaans- Surinaamse Hagenaars. Opvattingen die men heeft vanuit de cultuur bepalen vaak hoe iemand omgaat met ziektes en het behandeladvies. Dit heeft gevolgen voor het verloop van de ziekte. Daarnaast speelt genetische aanleg ook een rol. In het algemeen geldt der personen ouder dan 45 jaar met overgewicht een verhoogd risico hebben op diabetes type 2. Binnen deze doelgroep onderscheidt de GGD Den Haag drie risicogroepen, namelijk: - Turken - Marokkanen - Hindoestanen De risicogroep die wij bestuderen zijn de Marokkanen. Om precies te zijn bestuderen wij Marokkaanse vrouwen tussen de 35 en 55 jaar. (Studiehandleiding Voeding & Diëtetiek, 2011) Bevolkingsgroepen in de Schilderswijk De Schilderswijk is een multiculturele wijk van de gemeente Den Haag. Tabel 2.1 geeft weer welke culturen en hoeveel personen er per cultuur in de Schilderswijk wonen. 4

5 Uit tabel 2.1 blijkt dat in 2009: - De Schilderswijk wordt bewoond door mensen. - 9% van de bevolking in de Schilderswijk Nederlands is. Dit zijn 2986 inwoners. - 27% van de bevolking in de Schilderswijk Turks is. Dit zijn 8956 inwoners. - 22% van de bevolking in de Schilderswijk Marokkaans is. Dit zijn 7297 inwoners. - 19% van de bevolking in de Schilderswijk Surinaams is. Dit zijn 6302 inwoners. - 3% van de bevolking in de Schilderswijk Antilliaans/Arubaans is. Dit zijn 996 inwoners. - 2% van de bevolking geïndustrialiseerd is. Dit zijn 664 inwoners. - 17% van de bevolking niet geïndustrialiseerd is. Dit zijn 5639 inwoners. De Schilderswijk is het meest bewoond door Turken. Daarnaast zijn er ook veel Marokkanen. Deze wijk is dus ideaal voor de voorlichting, aangezien de bevolking van de Schilderswijk voor 22% uit Marokkanen bestaat. (Ontwikkelingen in de Schilderswijk, 2010) Alleenstaanden en gezinnen In de Marokkaanse cultuur is het gebruikelijk dat er grote gezinnen en families zijn. Hierover hebben we gesproken met Bouchra Achahbar. Zij is zelf een Marokkaanse die in Den Haag woont, dus deze informatie kunnen we als betrouwbaar beschouwen. Vaak wordt er door de vrouw ook nog mantelzorg verleend aan familieleden. Mantelzorg houdt in dat je een familielid, vriend of kennis verzorgt die niet meer in staat is om zichzelf te verzorgen. Het is gebruikelijk om deze personen dan ook in huis te nemen. (Gezondheidsmonitor, 2010) Allochtone buurten in Nederland In allochtone buurten zijn veel eenpersoonshuishoudens. Het aantal eenpersoonshuishoudens ligt in deze buurten boven het landelijk gemiddelde. In sommige allochtone buurten is meer dan de helft van de bevolking alleenstaand. Huishoudens met partners zonder kinderen komen minder voor in allochtone buurten. Huishoudens met meer personen bestaan meestal uit een gezin met kinderen (CBS, 2003). Resultaten van het interview Uit het interview blijkt dat veel vrouwen met hun gezin wonen. Sommige vrouwen wonen alleen met hun kind, omdat hun man is overleden of is vertrokken. Sommige vrouwen die geïnterviewd zijn verlenen wel mantelzorg, maar hebben de betreffende personen niet in huis genomen. Sociaal economische status De sociaal economische status van een persoon hangt af van een combinatie van opleiding, beroep, bronnen van inkomsten, bezittingen, woonwijk, huistype en van iemands contacten, waarden en attitudes. (Verhage, 2005, Inleiding tot de marketing, 3 e druk, Stenfert Kroese) Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een hogere opleiding een betere lichamelijke kwaliteit van leven hebben dan mensen met lagere opleidingsniveaus. Uit figuur 1 blijk dat 54% van de mensen die alleen de lagere school hebben afgemaakt een minder goede lichamelijke kwaliteit van leven hebben. Bij de mensen die een hbo- of universitaire opleiding hebben afgerond heeft 23% een minder goede lichamelijke kwaliteit van leven. Uit figuur 1 blijkt ook dat de psychische kwaliteit van leven minder goed is bij mensen die alleen de lagere school hebben afgemaakt, maar hier zit minder verschil in dan bij de lichamelijke kwaliteit van leven. 5

6 De kwaliteit van leven kan gemeten worden met de EuroQol-6D. Dit is een instrument dat de kwaliteit van leven beschrijft op zes verschillende punten. Deze punten zijn mobiliteit (de beweeglijkheid van iemand), zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn of andere klachten, angst of depressie en cognitie (het vermogen om te kennen en te weten). De EQ-6D is een vragenlijst met zes vragen, waar je per vraag kan kiezen uit drie antwoorden (RIVM, 2009). Resultaten van de EQ-6D laten zien dat vooral mensen die alleen de lagere school hebben afgemaakt gemiddeld minder goed scoren op de punten angst of depressie en cognitie. Dit houdt in dat deze mensen meer last hebben van angst of depressie en een minder groot vermogen hebben om te kennen en te weten (RIVM, 2011). Figuur 1: Percentage personen met een minder goede lichamelijke (normscore <50) en minder goede psychische (normscore a <42) kwaliteit van leven (SF-12) in de Nederlandse bevolking van 25 jaar en ouder, naar hoogst voltooid opleidingsniveau in 2007 (Bron: POLS, gezondheid en welzijn Permanent Onderzoek Leefsituatie, gezondheid en welzijn (CBS), 2007) b. a De normscores zijn afgeleid uit de SF-12 handleiding (Ware et al., 1995b). b RII(gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht): Lichamelijk: 3,51 (95%-bi: 2,74-4,50); Psychisch: 1,63 (95%-bi: 1,14-2,). Als we dit voor de Schilderswijk bekijken, kunnen we stellen dat er 64% van de bevolking in de Schilderswijk een laag opleidingsniveau heeft (zie tabel 2.2). Aangezien er uit onderzoek is gebleken dat het opleidingsniveau een indruk geeft van de sociaal economische status, kunnen we uit de gegevens van tabel 2.2 opmaken dat meer dan de helft van de bevolking die in de Schilderswijk woont een lagere economische status heeft. 6

7 Verenigingen en andere plekken in de wijk In de Schilderswijk in Den haag zijn een aantal buurtcentra en ontmoetingsplaatsen waar mensen van verschillende culturen bij elkaar kunnen komen. Er worden activiteiten aangeboden zoals koken en naaien, maar je kunt er ook terecht voor een kopje koffie of thee. Ook worden er in sommige buurtcentra Nederlandse lessen gegeven en is er mogelijkheid tot begeleiding in bijvoorbeeld stage lopen. Hieronder vindt u een overzicht van verschillende buurtcentra en ontmoetingsplaatsen in de Schilderswijk in Den Haag. Buurtcentrum De Tuimelaar Dit is een buurtcentrum voor kinderen en vrouwen. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd voor kinderen en vrouwen. De vrouwen kunnen vanaf 20 jaar terecht en kunnen deelnemen aan verschillende ontmoetingsactiviteiten en er is ook de mogelijkheid om Nederlandse les te volgen (Activiteiten de Tuimelaar, 2011). Buurtcentrum De Burcht Dit is een buurtcentrum die verschillende activiteiten organiseert voor jongeren. Ook worden er spreekuren gehouden en is er de mogelijkheid om begeleiding te krijgen bij bijvoorbeeld stagelopen (Activiteiten De Burcht, 2011). Buurtcentrum Hobbema Dit is een buurtcentrum waar verschillende sporten worden aangeboden en waar activiteiten voor kinderen worden georganiseerd. Ook is er een speciale meidenclub die ook bepaalde activiteiten organiseert (Weekprogrammering Buurthuis Hobbema, 2011). Locatie Vermeerstraat Dit is een plaats waar bewoners van de Schilderswijk elkaar kunnen ontmoeten. Deze locatie organiseert ook enige activiteiten voor de bewoners, zoals bingo, bewegen, kaarten en bloemschikken. De bewoners kunnen naar deze locatie komen om gezellig een kopje koffie of thee te drinken met een broodje (Locatie Vermeerstraat, 2011). 7

8 Buurtcentrum Octopus In buurtcentrum Octopus wordt er een spreekuur gehouden voor jongeren van 12 tot 20 jaar. Je hebt er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende activiteiten. Van sporten tot naaien en van buikdansen tot koken (Activiteiten Octopus, 2011). Bewonersorganisatie De Paraplu Dit is een organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor de Schilderswijk. Deze organisatie geeft ook een wijkkrant uit. Bewoners hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten die deze organisatie organiseert. Ook vertegenwoordigt deze organisatie de bewoners in contacten met de gemeente (Bewonersorganisatie Schilderswijk, 2011). 8

9 Analyse van gezondheidsprobleem diabetes type 2 bij de risicogroep Wat is diabetes? Diabetes is chronische stofwisselingsziekte en wordt ook wel suikerziekte genoemd. Als iemand diabetes heeft, maakt de alvleesklier te weinig of helemaal geen insuline meer aan of het lichaam reageert niet meer op de insuline. Om ervoor te zorgen dat glucose in de cellen wordt opgenomen is het hormoon insuline nodig. Als iemand met diabetes onvoldoende insuline aanmaakt, kan de glucose niet in de lichaamscellen komen, en blijft de glucose achter in het bloed. Het gevolg hiervan is dan een te hoge bloedsuikerspiegel en dit is heel ongezond. Ook hebben mensen met diabetes vaak last van een te hoog cholesterol en te hoge bloeddruk. Diabetes Mellitus type 2 Bij Diabetes Mellitus type 2 maakt de alvleesklier die niet goed genoeg werkt te weinig insuline aan. Ook kan zijn dat de alvleesklier goed werkt maar het lichaam niet meer op insuline reageert. Diabetes Mellitus type 2 werd vroeger ouderdomsdiabetes genoemd. Tegenwoordig komt het vaker voor bij jongere mensen. Van de mensen met diabetes hebben negen van tien diabetes type 2 en de rest Diabetes Mellitus type 1. De oorzaken van Diabetes Mellitus type 2 zijn o.a. erfelijke aanleg, overgewicht en een ongezonde leefstijl met ongezonde voeding. Gevolgen van diabetes Mensen met diabetes die jarenlang een te hoge bloedsuiker, een te hoge bloeddruk en te veel ongezonde vetten in het bloed hebben, kunnen lichamelijke gevolgen krijgen. De meest voorkomende gevolgen zijn o.a. oogaandoeningen, hart- en vaatziekten, nieraandoeningen, voetproblemen en aandoeningen aan de hersenen en zenuwen. Risicofactoren Diabetes Mellitus type 2 - Te hoog cholesterolgehalte - Naaste familieleden met Diabetes Mellitus type 2 - Overgewicht, vooral rond de buik - Lange tijd een te hoge bloeddruk - Zwangerschapsdiabetes of een baby van meer dan 9 pond - Een moeder die zwangerschapsdiabetes heeft gehad - Roken - Mensen van Surinaamse-Hindoestaanse, Turkse of Marokkaanse afkomst. Dit komt vooral door de erfelijke aanleg. De diabetescomplicaties kunnen worden voorkomen door: - een gezonde leefstijl; door niet te roken, meer te bewegen en gezond te eten - regelmatig bloed te laten controleren (Diabetesfonds.nl, 2011) - Om de bloedsuikerspiegel laag te houden 9

10 Volgens het CBS had tussen 2005 en 2008 in Nederland 3,7 % Diabetes Mellitus, waarvan 2,9 % Diabetes Mellitus type 2. In de regio Den Haag is dit veel hoger (5,1%), waarvan 4,1 % met Diabetes Mellitus type 2. In Den Haag is dit veel hoger dan het landelijke gemiddelde. (CBS, 2008) Er wonen in Schilderswijk Marokkanen. Dit is 22 % van het aantal inwoners die in het wijk wonen. (denhaag-buurtmonitor, 2008) Uit onderzoek is gebleken dat mensen van Marokkaanse afkomst een groter risico hebben om diabetes te krijgen dan autochtone Nederlanders. Gevoeligheid voor de ziekte speelt hierbij een rol, maar ook overgewicht en een andere leefwijze is een belangrijke oorzaak. Diabetes type 2 komt vooral voor bij mensen boven de 45 jaar. Bij de Marokkanen heeft boven de 45 jaar 44% van de mannen en 26 % van de vrouwen Diabetes Mellitus type 2. (Kijkopdiabetes, 2008 en Diabetesfonds, 2011) Factoren die van invloed zijn op het ontstaan van Diabetes Mellitus type 2 Erfelijkheid Marokkanen hebben meer kans op diabetes dan autochtonen. Het risico op Diabetes Mellitus type 2 is zelfs twee tot drie keer zo hoog als de autochtonen. Waarom dit veel voorkomt bij deze groep is onbekend. Er blijkt uit onderzoek dat het onder andere te maken heeft met grotere erfelijke aanleg voor diabetes. (kijkopdiabetes, 2008) 10

11 Cultuur Voeding is een belangrijke factor voor Diabetes Mellitus type 2. Vooral veel eten beïnvloedt het ontstaan van deze chronische ziekte. Marokkanen eten vaak met het gezin uit één bord, waardoor er soms te veel gegeten kan worden. Ze letten meestal niet op de portiegroottes. Dit kan uiteindelijk leiden tot overgewicht. Leefregels en familieproblemen zijn ook belangrijke factoren die van invloed zijn op het ontstaan van diabetes bij Marokkanen. Ze hebben vaak een grote familie of gezin. Hierdoor kunnen familieproblemen ontstaan en dus ook veel stress. In 2005 werd er een onderzoek gehouden onder diabeten in de Schilderswijk. Diabeten hadden meerdere verklaringen gegeven voor het ontstaan van diabetes. Het meest genoemd was stress door sociaal-emotionele problemen. (Lineke van Hal, 2005) Leeftijd De kans op diabetes wordt groter bij het ouder worden. Boven de 45 jaar krijgen de meeste Marokkanen diabetes. Sociaaleconomische status Van de vier grootste niet-westerse groepen (Turken, Surinamers en Antilianen) is de werkloosheid het hoogst bij de Marokkanen (14,6 %). Werkloosheid kan bijvoorbeeld leiden tot stress of het maken van goedkope of en ongezonde keuzes wat gezondheidproblemen kan veroorzaken. (Gilbert & Khokar, 2008) Geen of een beperkte opleiding zorgt er soms voor dat iemand gezondheidsvoorlichting of adviezen van huisarts niet begrijpt. Er is dus een relatie tussen iemands sociaal-economische positie en gezondheid. Ook als iemand een slechte gezondheid heeft, is het risico op een sociaaleconomische achteruitgang groot. Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen minder gemakkelijk meedoen in het onderwijs of op de arbeidsmarkt. Het risico dat deze mensen gaan stoppen met werken is groter dan bij gezonde mensen. Dit leidt tot een sociaaleconomisch zwakkere positie. (Haagse nota Volksgezondheid en ANP, 2011) Overige factoren Door taalproblemen, een laag niveau van lichaamskennis en angst voor confronterende kennis, hebben diabeten van Marokkaanse afkomst vaak weinig medische kennis over het verloop en de gevolgen van diabetes. Ook het migrant zijn in Nederland speelt een rol bij de diabeten. (Lineke van Hal, 2005) Sterftegevallen bij Marokkanen Uit de onderstaande tabellen is te zien dat de doodsoorzaken bij Marokkanen vooral komt door diabetes. Tabel 2 laat zien dat diabetes de meest voorkomende doodsoorzaak is onder de Marokkaanse vrouwen. ( Garssen & Van der Meulen, 2007) 11

12 Tabel 1: Indirect gestandaardiseerd aantal sterftegevallen per mannen, na herverdeling van 'symptomen, onvolledig omschreven ziektebeelden' naar herkomstgroep en doodsoorzaak in a (Garssen & Van der Meulen, 2007). Autochtonen Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Infectieuze en parasitaire ziekten Kanker Diabetes Ziekten van hart- en vaatstelsel Ziekten van ademhalingsorganen Aandoeningen van de perinatale periode Niet-natuurlijke doodsoorzaken Tabel 2: Indirect gestandaardiseerd aantal sterftegevallen per vrouwen, na herverdeling van 'symptomen, onvolledig omschreven ziektebeelden' naar herkomstgroep en doodsoorzaak in a (Garssen & Van der Meulen, 2007 ). Autochtonen Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Infectieuze en parasitaire ziekten Kanker Diabetes Ziekten van hart- en vaatstelsel Ziekten van ademhalingsorganen Aandoeningen van de perinatale periode Niet-natuurlijke doodsoorzaken

13 Analyse van de samenhang tussen (voedings-)gedrag en het ontstaan van diabetes type 2 In de gemeente Den Haag heeft 5,1 % van alle mensen diabetes. Hiervan heeft 4,1% Diabetes Mellitus type 2 (Zorgatlas, 2010). Dit is een erg groot aantal waar zeker iets aan moet gebeuren. De samenhang tussen het (voedings-)gedrag en het ontstaan van deze ziekte is niet helemaal via cijfers te bekijken. De samenhang kan voor een groot deel aangetoond worden door te kijken naar de manier waarop mensen met bijvoorbeeld hun voeding omgaan. Ook zijn er andere aspecten die daarin bekeken kunnen worden, zoals de cultuur, de gezinssituatie, het activiteitenpatroon van het gezin en de kennis die er is over de ziekte. Onze centrale doelstelling gaat over Marokkaanse vrouwen. Dit is de doelgroep waar naar gekeken wordt bij deze analyse. Om informatie te krijgen over het Marokkaanse leven in Den Haag hebben we aan Bouchra Achahbar gevraagd hoe het in zijn werk gaat in Marokkaanse gezinnen. Omdat zij zelf uit een Marokkaans gezin komt dat in Den Haag woont is deze informatie betrouwbaar. Cultuur In de Marokkaanse cultuur is het gebruikelijk om met het hele gezin samen te eten. Dit zijn vaak grote gezinnen waar meestal Marokkaanse gerechten worden gekookt. Deze worden gegeten van één groot bord die in het midden van de tafel staat waarbij iedereen van hetzelfde bord eet. Men blijft dan eten totdat men vol zit of een vol gevoel heeft. (Malki,F.S., Waterval, L.A., 2005) Dit is natuurlijk erg gezellig, maar moeilijk om de portiegrootte per persoon te bepalen. De moeder van het gezin kookt en is met het koken zelf twee à drie uur bezig. Er moet gesneden en gekruid worden en er worden veel verschillende bereidingswijzen gebruikt. Hierbij is nog niet meegerekend dat er ook boodschappen gedaan moeten worden. Stel, er blijkt dat de moeder voldoet aan het risicoprofiel van Diabetes Mellitus type 2 en zij wordt geadviseerd om een aparte maaltijd voor zichzelf te koken. Het is zeer begrijpelijk dat dit lastig wordt. Ze staat dan óf nog langer in de keuken, óf het hele gezin moet met haar dieet mee eten. Dit laatste is volgens Bouchra lastig, omdat het gezin gewend is aan het Marokkaanse eten op die manier. Zij zullen dan zeggen: ja maar dát ga ik niet eten!. Een extra barrière hierin kan zijn dat de moeder later klaar is met het koken van haar eigen maaltijd, waardoor ze dus niet tegelijkertijd met de rest van het gezin kan eten. Hieruit blijkt dat de cultuur en alles wat daar mee te maken heeft een grote rol speelt in de samenhang tussen het gedrag en Diabetes Mellitus type 2. Feesten en bezoekjes In de Marokkaanse cultuur zijn feesten en familie erg belangrijk. Dit gaat gepaard met heel veel eten en hapjes. Zo worden er bij feesten drie gangen geserveerd waarvan twee warme maaltijden. Daarna nog fruit of fruit met een toetje. Buiten die drie gangen worden er de hele tijd door zoetigheden aangeboden, zoals gebakjes, koekjes, dadels en koffie of thee. Het is hierbij ook niet netjes om eten af te slaan. Dat is natuurlijk een verwennerij, maar niet erg goed voor je gezondheid. Men krijgt hierdoor erg veel suiker binnen. Als Marokkanen bij familie op visite gaat wordt er ook veel aandacht besteedt aan de maaltijden en hapjes. De gasten worden echt verwend: er worden twee warme maaltijden geserveerd met verschillende salades, nootjes, fruit, en wederom heel veel zoetigheden zoals gebakjes en koekjes. Ook hier wordt er van je verwacht dat je flink eet van wat er klaargemaakt is. De maaltijden die bereid worden kosten vaak veel moeite en tijd. 13

14 Dit toont aan dat er veel liefde in de hapjes en maaltijden gestoken is. Als je er dan veel van eet laat je je waardering zien voor wat er voor je is gemaakt. Het is natuurlijk wel logisch dat dit voedingsgedrag leidt tot een grotere kans op overgewicht. Aangezien overgewicht een risicofactor is voor Diabetes Mellitus type 2, laat dit ook de samenhang zien van het gedrag en de kans op Diabetes Mellitus type 2. (Bouchra Achahbar, 2011) Stress Een ander aspect wat we kunnen bekijken is stress. 18% van de Marokkanen in Den Haag verleende in 2008 mantelzorg. Daarmee behaalden ze het hoogste percentage vergeleken met de rest van de mensen in Den Haag die mantelzorg verleenden. (Gezondheidsmonitor Den Haag, 2010) Mantelzorg kan erg zwaar zijn, vooral als je zelf al een groot gezin hebt waar je voor zorgt. Er zitten natuurlijk ook voordelen aan het verlenen van mantelzorg. Het kan erg gezellig zijn en de band met degene wie je helpt kan intenser en intiemer worden. Het is echter wel te begrijpen dat men minder met de eigen gezondheid bezig is dan met die van anderen. Als er veel mensen zijn voor wie je moet zorgen kan dit een enorme druk op je schouders leggen waardoor stress kan ontstaan. Stress is ook een risicofactor voor het ontstaan van Diabetes Mellitus type 2. Een andere factor die met stress te maken kan hebben is huiselijk geweld. Door de gevolgen van huiselijk geweld kan enorme stress ontstaan. 11% van de Marokkanen kent wel iemand die met huiselijk geweld geconfronteerd wordt. (Gezondheidsmonitor Den Haag, 2010) Bewegen Regelmatig bewegen kan een factor zijn die het risico op onder andere diabetes verlaagt. De mate van bewegen waarvoor dit effect geldt moet voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Zij adviseren volwassenen tenminste vijf dagen per week een half uur per dag matig intensief te bewegen. Van de Marokkaanse mensen in Den Haag voldoet echter maar 48% aan deze norm. Dit kan een reden zijn voor de hoogte van de cijfers over diabetes onder Marokkanen. Ook overgewicht speelt hierbij een rol. Overgewicht is ook een risicofactor voor diabetes. In Den Haag heeft 33% van de Marokkanen overgewicht en 25% obesitas (Gezondheidsmonitor Den Haag, 2010). Dat wil dus zeggen dat meer dan de helft van de Marokkanen in Den Haag te zwaar of veel te zwaar is. Zij hebben dus ook meer kans op het krijgen van diabetes. Alcohol Marokkanen scoren gelukkig niet slecht op alle vlakken van de risicofactoren. Zo drinkt maar 6% van alle Marokkanen alcohol tegenover 85% van alle autochtone Hagenaars. (Gezondheidsmonitor Den Haag, 2010) Dat is een hele goede score. 14

15 Kennis Uit de interviews is gebleken dat diabetes inderdaad vaak voorkomt in Marokkaanse families. Iedereen van de tien vrouwen die we geïnterviewd hebben kent wel iemand in de familie of naaste omgeving die diabetes heeft. Mede hierdoor weten zij wat de ziekte min of meer inhoudt of wat men er aan kan doen. Ook hebben sommigen informatie via de huisarts verkregen. De meeste vrouwen kennen symptomen van diabetes, zoals veel plassen en veel dorst. Ook weten de meeste vrouwen dat men zich dan kan laten testen door middel van bloedprikken. Overgewicht is bij de meesten een bekende risicofactor. Hieruit blijkt dus dat de meeste Marokkaanse vrouwen kennis hebben over diabetes. Ze weten wat het is en wat je er aan kan doen. Het feit dat toch zo veel Marokkanen diabetes hebben heeft dan toch meer te maken met de genetische aanleg. (Studiehandleiding Voeding & Diëtetiek, 2011) 15

16 Analyse determinanten van het voedingsgedrag Er zijn verschillende determinanten/factoren die het voedingsgedrag van de risicogroep beïnvloeden en bepalen. Deze determinanten kunnen we verdelen in verschillende categorieën: cultuur, omgeving, kennis, burgerlijke status. Cultuur De determinant die betrekking heeft op de cultuur van Marokkaanse vrouwen speelt een grote rol bij het voedingsgedrag. Deze determinant heeft te maken met onder andere: de bereiding van voeding, de inname, het sociale aspect van voeding en geloof. De bereiding van voeding in de Marokkaanse cultuur verschilt met die van de Nederlandse cultuur. Marokkaans eten wordt vaak met meer olie bereidt, het bevat hierdoor meer (onverzadigde) vetten door de grote hoeveelheden. Uit onderzoeken blijkt dat Turkse en Marokkaanse immigranten in sommige opzichten een gezonder voedingspatroon hebben dan hun Nederlandse leeftijdgenoten en in andere opzichten een minder gezond voedingspatroon. Uit beschikbare gegevens blijkt dat immigranten een lagere inname van verzadigde vetten hebben (Brussaard et al, 1999). Ook speelt smaak een belangrijke rol, hierbij wordt dan ook vaak veel zout gebruikt om het eten samen met andere specerijen op smaak te brengen. Deze bereidingswijzen, afhankelijk van de mate waarin die nageleefd worden volgens de traditionele gerechten, kunnen een probleem vormen bij het eten van gezonde en verantwoorde voeding. Uit het sociale aspect van de voeding blijkt dat eten binnen de cultuur een centrale rol inneemt. Er wordt veel waarde gehecht aan gezamenlijk te eten. Doordat eten als iets sociaals wordt gezien, is het belangrijk dat iedereen tevreden is en iets te eten krijgt wat hij of zij lekker vindt. Er worden vaak verschillende gerechten bereid als een manier om iedereen te betrekken bij het eten. Het geloof bepaalt ook voor een groot deel het voedingsgedrag bij de Marokkanen. In de Koran staat dat bepaald voedsel verboden is (haram) voedsel: alcohol en varkensvlees zijn hier voorbeelden van. De Koran zegt ook dat het goed is om een sober leven te hebben wat inhoud dat overdaad, het weggooiden en verspillen van eten niet goed is. Als men zich houdt aan de voorschriften van de Koran dan zou men minder snel geneigd zijn tot overdaad qua eten. (Afdeling Sociale Geneeskunde, Instituut Gezondheidswetenschappen, Amsterdam Januari 2007) 16

17 Omgeving Het gezin is de omgeving die veel invloed heeft op het voedingsgedrag van mensen, maar vooral ook bij Marokkanen aangezien zij veel waarde hechten aan gezamenlijk eten. Wordt er gekookt, zo ja door wie, voor hoeveel mensen, welk tijdstip etc. Ook speelt het gezin een belangrijke rol bij de steun die iemand nodig heeft om gezond te eten en te leven. Sociale ondersteuning zorgt ervoor dat men een positieve houding krijgt tegenover gezond eten. Bij een gebrek aan ondersteuning vanuit de omgeving, kan het moeilijk zijn om gezond eten te realiseren en vol te houden. Kennis Om te weten wat het belang is van gezond eten moet men beschikken over enige kennis van voeding. Veel mensen zijn zich vaak niet bewust van wat ze eten, wanneer ze dit doen, de hoeveelheid en de manier waarop. Mensen weten vaak niet welke voedingsmiddelen bepaalde stoffen bevatten, ook zijn de aanbevelingen van bijvoorbeeld groenten vaak niet bekend. Uit een onderzoek komt naar voren dat artsen als een geloofwaardige bron van informatie over gezondheid worden beschouwd. Dat impliceert dat een boodschap over voeding en gezondheid binnen de medische context serieus wordt genomen. De media in het thuisland, vooral televisie, worden ook als belangrijke informatiebron beschouwd, vooral tv-programma s waarin artsen advies geven. Vaak wordt informatie uit deze bron vooral via de moeder aan de rest van het gezin overgebracht. (Afdeling Sociale Geneeskunde, Instituut Gezondheidswetenschappen, Amsterdam Januari 2007) Uit een ander onderzoek met interviews is gebleken, dat men vaak over onvoldoende kennis beschikt wat betreft suikerziekte en de oorzaken daarvan. Men weet wel dat het te maken heeft met de manier van leven, maar vaak wordt er niet bij stil gestaan. Er is wel interesse om er meer over te weten te komen, maar dan zou het beter zijn als er informatie gegeven wordt door bijvoorbeeld mensen die de Marokkaanse taal spreken. Er werd in meerdere interviews bevestigd dat artsen als een belangrijke en betrouwbare bron van informatie worden gezien. Geinterviewd door: Bouchra Achahbar, Nathalie Kombolitis, Lotte Joosten, Anne Brooshoofd en Lora Boekesteijn. Datum: 24 mei 2011 Plaats: Buurthuis Tuimelaar te Schilderswijk Burgerlijke status Het wel of niet getrouwd zijn blijkt uit een onderzoek wel invloed te hebben op het voedingsgedrag van Marokkaanse vrouwen. Hieruit is gebleken dat getrouwde vrouwen meer fruit en groenten aten en meer traditionele gerechten maakten. Ook hadden zij een lagere inname van totaal vet en verzadigd vet ten opzichte van ongetrouwde Marokkaanse vrouwen. (Afdeling Sociale Geneeskunde, Instituut Gezondheidswetenschappen, Amsterdam Januari 2007) 17

18 Analyse van het bloedglucose testgedrag Uit onderzoek is gebleken dat Marokkanen een groter risico hebben om diabetes te krijgen. De oorzaak kan liggen aan de andere leefwijze en gevoeligheid voor de ziekte. 4.8 % van de Nederlandse autochtonen heeft diabetes en 12.1 % van de Marokkanen in Nederland hebben diabetes. Dit wijst erop dat Marokkanen meer dan 2 x zoveel kans hebben op diabetes. (huisarts en wetenschap, 2003) Het testen van de bloedglucose is erg belangrijk om de mogelijke consequenties te voorkomen, zoals blindheid. Veel mensen ( ) lopen rond zonder te weten dat ze diabetes hebben. De huisartsen zullen daarom mensen van Marokkaanse afkomst boven de 45 jaar gaan testen. De huisarts kan zo zien of die persoon diabetes heeft of binnenkort krijgt. Dit om te voorkomen dat er vervelende complicaties optreden. Maar het probleem is dat heel veel mensen (waaronder Marokkanen) niet naar de huisarts gaan. (Hellmann & Knol, 2004) Waarom dit zo is, gaan we onderzoeken door middel van een interview. Mogelijke oorzaken kunnen zijn: - angst (wat niet weet, wat niet deert) - denken: niemand heeft het in de familie, dus waarom ik wel? - denken: ik heb geen last, dus waarom zou ik me laten testen? Volgens het erfocentrum laten Marokkaanse (jongeren) zich niet zo makkelijk testen. (Hellmann & Knol 2004) Ze zeggen vaak nee, maar zijn desondanks toch wel nieuwsgierig naar de uitslag. Ze vinden het woord onderzoek een naar woord en sommigen worden er zelfs bang van. Hieronder de resultaten van het testgedrag. (Boender, 2005) Wat helpt, om Marokkanen te motiveren om zich te laten testen: - Groepsvoorlichting in eigen taal en cultuur - Uitleggen wat diabetes is. Zo nodig in hun eigen taal. Dit kan met behulp van een tolk of een boekje met informatie over diabetes en waarom het zo belangrijk is om het te laten testen (in hun eigen taal). (Kijk op diabetes, 2008) 18

19 Hieronder de resultaten van het aantal ziekenhuisopnamen bij mannen tot 50 jaar. (Verweij, Bruin, de, et al., 2004) Deze tabel, over de ziekenhuisopnamen, baart ook zorgen. Marokkanen laten zich nauwelijks testen met de gevolgen dat ze worden opgenomen. Marokkanen staan overigens op de eerste plaats bij het aantal ziekenhuisopnamen door diabetes mellitus. Nu gaan we nog een stapje verder: Hieronder een tabel over het aantal sterfte door de erge ziekte diabetes mellitus. (Meulen, van der, 2008) 19

20 Uitslag van het interview We hebben 10 Marokkaanse vrouwen in een buurthuis geïnterviewd in de Schilderswijk te Den Haag. Het testgedrag van deze vrouwen is erg verschillend. 60 % van de geïnterviewden heeft zich laten testen, en heeft geen diabetes. Dit hebben ze gedaan omdat ze met de ziekte geconfronteerd werden, doordat mensen in hun directe omgeving diabetes hebben. Daardoor zijn ze zelf ook naar de huisarts gegaan om zich te laten testen. De vrouwen die we hebben gesproken hebben zelf geen diabetes. Wat erg opviel was, dat de vrouwen heel veel van de ziekte af wisten. Van de 60 % gaat 20 % zelfs naar voorlichtingen, om hun kennissen en/of vrienden voor te kunnen lichten. De andere 30 %van de geïnterviewden wist niks van de ziekte af. Dit komt omdat de vrouwen niemand kennen met diabetes. Daardoor denken ze dat ze zelf ook geen diabetes hebben en weten ze niks tot weinig over de ziekte. Ze zijn niet bereid om zich voor te laten lichten. Kortom: de vrouwen die zich niet laten testen, denken dat ze het zelf niet hebben en zijn heel standvastig. Nee ik heb me niet laten testen ik denk dat het niet nodig is dus daarom heb ik het niet laten doen. Ik zou ook niet naar een voorlichting gaan want ik heb het niet nodig omdat ik geen diabetes heb. Als ik het wel zou hebben zou ik het wel belangrijk vinden om te gaan. 10 % van de geïnterviewden heeft diabetes. Hier is zij achtergekomen doordat ze niet lekker was. Ze voelde zich continu moe, trillerig en had vaak dorst. Ze is toen naar de huisarts gegaan en toen naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis kreeg ze te horen dat ze diabetes had. Ze kent zelf ook andere mensen met diabetes. Sociaal-economisch punt Iedereen die we hebben geïnterviewd wonen in een appartement of flat. Er zijn dus geen mensen die een zeer laag inkomen hebben, waardoor ze zich niet kunnen laten testen. In Nederland is het verplicht om een verzekering af te sluiten, waardoor je naar de dokter kunt gaan. 20

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Wie zorgt voor oudere migranten?

Wie zorgt voor oudere migranten? Wie zorgt voor oudere migranten? De rol van mantelzorgers, sleutel figuren, professionals, gemeenten en ouderen zelf PHAROS - UMCU/NUZO - AMC Deze publicatie is gebaseerd op de resultaten uit twee projecten

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten Utrecht November 2009 Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Wie zijn de oudere migranten? Hoofdstuk 2 Levensterrein

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

Etnische verschillen bij zorg rond de zwangerschap

Etnische verschillen bij zorg rond de zwangerschap Etnische verschillen bij zorg rond de zwangerschap Naam: Astrid van Ee Studentnummer: 295335 Adres: Achterharingvliet 37 3011 TD Rotterdam Datum: 16 november 2007 Begeleider: M. Foets Meelezer: A. Choté

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan allochtone gezinnen

Opvoedingsondersteuning aan allochtone gezinnen TNO-rapport KvL/JPB/2006/064 Opvoedingsondersteuning aan allochtone gezinnen Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T 071 518 18 18 F 071 518 19 10 info-zorg@tno.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden

Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden Overname voor eigen gebruik is alleen toegestaan na toestemming van Oudstanding Groep B.V. 2014 Oudstanding

Nadere informatie

SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar

SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar Kimberly M. Grêaux GGD Amsterdam, afdelingen EDG en JGZ Versie 1 februari 2011 Adviseurs: Judith

Nadere informatie

PU LS. Allochtone Mantelzorgers. Cahier1. Ondersteuning aan

PU LS. Allochtone Mantelzorgers. Cahier1. Ondersteuning aan Ondersteuning aan Allochtone Mantelzorgers Een praktische handreiking aan beslissers, beleidsmakers, professionals en vrijwilligers in zorg, onderwijs en welzijn. Colofon Dit Cahier komt tot stand binnen

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie 2008

Jaarrapport Integratie 2008 Jaarrapport Integratie 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan

Nadere informatie

Toekomstverkenning informele zorg

Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Alice de Boer (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, oktober 2007 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen Een ander leven M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronisch

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker Diabetes tot 2025 preventie en zorg in samenhang DIABETES TOT 2025 PREVENTIE EN ZORG IN SAMENHANG Eindredactie: C.A. Baan en C.G. Schoemaker Sector Volksgezondheid

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Utrecht, juni 2009 Dit rapport is opgesteld door: In opdracht van: De Prakijk Index Motivaction De Praktijk Jop Berkhout Ministerie

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Ervaringen van familieleden van mensen ouder dan 50 jaar met kanker en van Turkse of noordwest Afrikaanse origine Gids voor zorgverleners Ineke van Eechoud,

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie