Resultaten enquête breedband

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten enquête breedband"

Transcriptie

1 Resultaten enquête breedband 2016

2 1 In hoeverre staat de aanleg van breedband internet op de gemeentelijke agenda? Geen aandacht Lage prioriteit Gemiddelde prioriteit Prioriteit Hoge prioriteit Rating Average Response Count ,16 91 answered question skipped question 91 0 In hoeverre staat de aanleg van breedband internet op de gemeentelijke agenda? 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

3 2 Kunt u een inschatting maken hoeveel woningen en bedrijven in uw gemeente op dit moment direct toegang hebben tot betaalbaar snel internet? Answer Options Answer Options Response Percent Response Count minder dan 80% minder dan 80% 45,6% 41 80% - 87% 80% - 87% 21,1% 19 88% - 94% 88% - 94% 14,4% 13 95% - 99% 95% - 99% 15,6% % 100% 3,3% 3 answered question answered question skipped question skipped question 1 1 Kunt u een inschatting maken hoeveel woningen en bedrijven in uw gemeente op dit moment direct toegang hebben tot betaalbaar snel internet? minder dan 80% 80% - 87% 88% - 94% 95% - 99% 100% Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3

4 3 In welk stadium van (kennis)ontwikkeling bevindt uw gemeente zich ongeveer? Answer Options Answer Options Response Percent Response Count Niet, dit onderwerp speelt op dit moment niet Niet, dit onderwerp speelt op dit moment niet 2,2% 2 Start, verkennende fase Start, verkennende fase 13,3% 12 Gesprekken met burger(initiatieven) en of bedrijven zijn gaande Gesprekken met burger(initiatieven) en of bedrijven zijn gaande 28,9% 26 De aanleg is of wordt binnenkort gestart De aanleg is of wordt binnenkort gestart 20,0% 18 Overig Overig 35,6% 32 answered question answered question skipped question skipped question 1 1 Nr. Response Date Overig 1 aug 15, :27 PM Er is in 2007 een grote slag gemaakt door 90% van het grondgebied van de gemeente te laten verglazen door een particuliere aanbieder, er zijn nog enkele kleine gebieden die nog niet verglaasd zijn, hiervoor is nu een initiatief uit het bedrijfsleven. 2 aug 3, :21 AM Na een marktconsultatie heeft een lokale partij in een door de gemeente ondersteunde vraagbundeling een deelname van 54% gescoord. De aanleg gaat dus binnenkort beginnen. 3 jul 28, :39 AM Voor de witte gebieden in het buitengebied wordt de aanleg binnenkort gestart. Voorde overige gebieden, woonwijken en bedrijventerreinen zitten we in de verkennende fase. 4 jul 21, :58 AM Breedband (kabel en/of glas) is in de bebouwing van stad en dorpen is al jaren geleden gerealiseerd. De vraagbundeling voor buitengebied start in het najaar en naar verwachting zijn tegen de zomer van 2017 alle percelen homes-connected 5 jul 18, :07 PM aanleg in Buitengebied gaat in Q van start. Kern zelf is helaas nog niet aan de orde 6 jul 16, :57 AM Wordt in regionaal en provinciaal verband aan gewerkt, dit jaar marktconsultatie en aanbesteding 7 jul 13, :16 PM Overleg met provincie over initiatieven met name gericht op zgn witte gebieden 8 jul 13, :55 AM Zowel gesprekken met -burger- initiatieven, als ook in regionaal verband met de provincie en een private aanbieder 9 jul 12, :43 AM Al gerealiseerd 10 jul 11, :18 PM Door de gemeente gefinancierde pre-competitieve vraagbundeling is in uitvoering met 65% respons in de eerste fase. Er worden oriënterende gesprekken met marktpartijen gevoerd. 11 jul 11, :50 AM Binnen de bebouwde kom hebben we al enkele jaren breedband (glasvezel). Onlangs is ons bedrijventerrein verglaasd en binnenkort wordt het buitengebied aangesloten via de provinciale tender waar (..) als winnaar uit is gekomen, die dat in heel [de provincie] gaat doen. 12 jul 11, :32 AM Het gaat om de kleine kernen, het buitengebied en de bedrijfsterreinen. Overal zijn nu concrete initiatieven die tenderen naar 100% dekking eind jul 11, :20 AM In 2013 is de gehele gemeente ( ) incl buitengebied en bedrijventerrein voorzien van een supersnel glasvezelnetwerk. (url) 14 jul 11, :09 AM De Regio (...) voert in opdracht van de (..) aangesloten gemeenten een onderzoek uit naar de mogelijkheden om als overheid glasvezel aan te leggen in met name het buitengebied. Momenteel zijn we bezig om het notificatietraject voor te bereiden richting de EU. Na de zomer zullen alle gemeenteraden worden bezocht inzake verdere besluitvorming hierover. Zie voor meer info deze link: [url] 15 jul 11, :08 AM Deze week besluitvorming in Raad over snel internet (via skyverbinding) in buitengebied 16 jul 11, :57 AM De kern (...) is voorzien van glasvezel. (...) werkt momenteel aan het verglazen van het netwerk tot aan de wijkkast. De gemeente (...) neemt deel aan het project van de Provincie (...) wat gepland is om in 2017 ong. 450 adressen in het buitengebied van [de gemeente] aan te sluiten. 17 jul 11, :24 AM is per deelgebied Stedelijk bebouwd gebied (kom): grotendeels gerealiseerd Buitengebied (buiten kom): nog niet Recente bedrijventerreinen: grotendeels gerealiseerd Oudere bedrijventerreinen: nog niet 18 jul 8, :51 PM ruim driekwart van de gemeente is aangesloten op glasvezel 19 jul 8, :35 PM Aanleg is afgerond. 20 jul 8, :23 PM Draait mee in [provinciaal] project maar wannneer en hoe jul 8, :08 PM De 6 kernen zijn verglaasd. Het directe gebied rond de kernen ook en de vraagbundeling voor het verder buitengebied loopt 22 jul 8, :36 PM Samen met provincie (..) en burgerinitiatieven te komen tot provinciaal dekkend snel internet. 23 jul 8, :09 PM 90%gereed, laatste fase aanleg loopt 4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

5 Nr. Response Date Overig 24 jul 8, :25 PM Dorpskernen zijn aangesloten. Grote buitengebied gaat binnenkort van start in project ( ). Met support [van de provincie]. 25 jul 8, :11 PM Bij nieuwbouwprojecten en infrawerkzaamheden proberen wij aanbieders te bewegen direct glasvezel aan te leggen. Dat lukt niet altijd. Als alternatief leggen wij vast lege mantelbuizen. Daarnaast is de gemeente actief betrokken bij een burgerinitiatief. 26 jul 8, :02 PM Drie jaar geleden overgegaan tot aanleg 100% gebiedsdekkend en 100% open glasvezelnetwerk in samenwerking met coöperatie en marktpartij. Wij zijn klaar. 27 jul 8, :54 AM Een van de kernen is op glasvezel aangesloten. Voor de overige kernen was een business-case niet haalbaar 28 jul 8, :48 AM Gesprekken met de provincie ( ) zijn gaande 29 jul 8, :46 AM Aanleg van glasvezel door ( ) is inmiddels in fase 2b. Bijna alle woningen kunnen ook via coax breedband internet afnemen. 30 jul 8, :43 AM Vraagbundeling loopt in eerste deel van onze plattelandsgemeente 31 jul 8, :33 AM Wij pakken dit regionaal op met 10 gemeenten en de meegekregen opdracht is 100% dekking te realiseren in de witte vlekken. We zitten in het stadium dat marktpartijen geen 100% dekking kunnen garanderen en dat nu het alternatieve spoor in onderzoek is 32 jul 8, :26 AM In het (witte) buitengebied provinciaal initatief ( ) (eind 2016 hopelijk). In welk stadium van (kennis)ontwikkeling bevindt uw gemeente zich ongeveer? Niet, dit onderwerp speelt op dit moment niet Start, verkennende fase Gesprekken met burger(initiatieven) en of bedrijven zijn gaande De aanleg is of wordt binnenkort gestart Overig Vereniging van Nederlandse Gemeenten 5

6 4 U heeft aangegeven dat dit onderwerp nu niet speelt. Verwacht u binnen nu en de komende drie jaar dat dit onderwerp wel gaat spelen in uw gemeente? Answer Options Answer Options Response Percent Response Count Ja Ja 50,0% 1 Nee Nee 50,0% 1 Misschien Misschien 0,0% 0 answered question answered question 2 2 skipped question skipped question U heeft aangegeven dat dit onderwerp nu niet speelt. Verwacht u binnen nu en de komende drie jaar dat dit onderwerp wel gaat spelen in uw gemeente? Ja Nee Misschien 6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

7 5 Voor welk van de onderstaande punten zou u vanuit een eventueel tijdelijk landelijk platform ondersteuning willen? (meerdere opties mogelijk) Answer Options Answer Options Response Percent Bij advies over hoe burgerinitiatieven te ondersteunen Bij advies over hoe burgerinitiatieven te ondersteunen Response Count 24,4% 20 Bij het delen van algemene kennis Bij het delen van algemene kennis 29,3% 24 Bij het opdoen van specifieke kennis Bij het opdoen van specifieke kennis 26,8% 22 Bij contacten met kabelbedrijven Bij contacten met kabelbedrijven 12,2% 10 Ondersteuning vanuit een landelijk platform is niet nodig. Ondersteuning vanuit een landelijk platform is niet nodig. 24,4% 20 Overig, namelijk... Overig, namelijk... 26,8% 22 answered question answered question skipped question skipped question 9 9 Nr. Response Date Overig, namelijk... 1 aug 3, :23 AM Delen van ervaringen van partijen die reeds trajecten hebben doorlopen. 2 aug 1, :36 PM verbinden initiatieven in de regio 3 jul 25, :26 PM Naar verwachting komen de lopende initiatieven al dit najaar (2016) tot uitvoering.i.c. aanleg glasvezel in het landelijk gebied. Binnen de bebouwde kom is breedband (kabel)beschikbaar. Vermoedelijk is daarom geen ondersteuning meer nodig. 4 jul 21, :04 AM Kennis en kunde uit onze ervaringen ( ) moeten beschikbaar zijn voor allen. Platform kan ( ) zijn en ( ) 5 jul 14, :10 AM Niet meer nodig, stadium van ondersteuningsvraag is voorbij 6 jul 13, :17 PM Afhankelijk acties provincie ( ) 7 jul 13, :39 AM Provinciaal platform Provinciaal netwerk waar initiatieven op aan kunnen haken. Provinciale lening voor burgerinitiatieven 8 jul 12, :02 AM met name op het gebied van wanneer er sprake is van staatssteun en wanneer niet, waar liggen de grenzen 9 jul 12, :35 AM Zijn met de Provincie ( ) bezig met Vraagbundeling 10 jul 11, :22 PM De (on)mogelijkheden in de regelgeving vanuit Brussel, m.n. staatsteun 11 jul 11, :46 AM Het dossier is zo breed dat het bijna de voorkeur geniet van een uniforme landelijke aanpak. Ook voor de schaalgrootte van projecten lijkt dit handiger. 12 jul 11, :20 AM nvt 13 jul 11, :59 AM het uitrollen van glasvezel binnen de kernen waar nu de markt wel aanwezig is (...) maar waar initiatieven uitblijven 14 jul 8, :54 PM krachtenbundeling om openheid van netwerken te garanderen. Alsmede versnellen van aanleg van glasvezelnetwerken / versnellen van de opwaardering van de NL infrastructuur 15 jul 8, :35 PM Geen, wij zijn al klaar. 16 jul 8, :23 PM Afdwingen in telecomwet 17 jul 8, :12 PM Verglazing van het verre buitengebied is duur en dit blijkt voor burgers niet altijd haalbaar. Bedrijven en campings, zeker in het buitengebied worden steeds afhankelijker van goed data verkeer. Meer financiële hulp voor deze groep is van belang. Voor ontwikkeling van Nederland van belang om hier een nutsvoorzieningen van te maken! 18 jul 8, :12 PM op dit moment zijn wij aangesloten bij een regionaal onderzoek. 19 jul 8, :03 PM Wij zouden kennis en ervaring kunnen INBRENGEN en kunnen verwijzen naar partijen die ( ) in met name het buitengebied erg actief zijn in coöperatieve vorm. 20 jul 8, :01 PM Het zit hem vooral vast op de financiele middelen. Als de markt er geen heil in ziet dan komt er geen glasvezelnetwerk. 21 jul 8, :58 AM Vraagbundeling en informatieverschaffing is het belangrijkst! 22 jul 8, :28 AM Delen van best practices Vereniging van Nederlandse Gemeenten 7

8 Voor welk van de onderstaande punten zou u vanuit een eventueel tijdelijk landelijk platform ondersteuning willen? (meerdere opties mogelijk) 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Bij advies over hoe burgerinitiatieven te ondersteunen Bij het delen van algemene kennis Bij het opdoen van specifieke kennis Bij contacten met kabelbedrijven Ondersteuning vanuit een landelijk platform is niet nodig. Overig, namelijk... 8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

9 6 Indien u heeft aangegeven ondersteuning te willen bij het opdoen van specifieke kennis, wilt u één of enkele voorbeelden hiervan geven? Answer Options Answer Options Response Count 28 answered question skipped question Nr. Response Date Response Text 1 aug 22, :47 AM Er ligt in (...) nu een analyse van het aantal adressen dat nog niet is aangesloten op snel internet. Ik zoek nog steeds informatie over hoe deze adressen het best aangesloten zouden kunnen worden en vooral ook welke kosten dat met zich meebrengt en wie die kosten zouden kunnen dragen. 2 aug 3, :54 AM Hoe wordt in den lande omgegaan met zaken als degeneratiekosten etc bij het aangaan van samenwerking met kabelbedrijf. Verhouding marktfalen - staatssteun. 3 jul 28, :40 AM Onbekendheid van de markt, onbekendheid met de verdeling van bevoegdheden tussen gemeente en marktpartijen. 4 jul 25, :26 PM nvt 5 jul 21, :04 AM Het gaat vooral over tips en trucs en ervaringen: - convenant tussen overheden en netwerkproviders rondom graafrechten; interessant is bijvoorbeeld het thema diepteligging en het thema van de (...) normen voor vergoedingen die onder vuur liggen voor buitengebieden - ervaringen rondom de aanpak van vraagbundeling - rol van verschillende overheden - beschouwing over Telecomwet waar communicatie-infrastructuur onderhevig is aan marktwerking 6 jul 21, :52 AM - Rondom de aanleg van glasvezel worden vele indianenverhalen verteld en niemand lijkt nog de nuance te zien. E.e.a. is met name commercie-gestuurd en objectiviteit is ver te zoeken. Dat hangt samen met het ontbreken van kennis waardoor het lastig is zaken in het juiste perspectief te plaatsen. - Bedrijven die voorzieningen aanleggen doen dat toch nog vaak vanuit een monopolypositie en een kennisvoorsprong. Daardoor worden gemeenten tegen elkaar uitgespeeld. Ook ten aanzien van kosten gaat iedere gemeente opnieuw het gevecht aan, Kennisdeling kan daar veel in helpen. 7 jul 16, :58 AM Bv. juridisch/financieel advies over vrijstelling van bv. leges (wordt waarschijnlijk van ons gevraagd) 8 jul 13, :17 PM Zie boven 9 jul 13, :46 AM Ondersteuning in verband met het opstellen van een convenant tussen gemeente en private partij. 10 jul 13, :39 AM Hoe kun je eenduidig provinciaal beleid krijgen om in te zetten op burgerinitiatief ipv marktpartijen te sponsoren? 11 jul 12, :02 AM zie boven 12 jul 11, :20 PM * Burgerinitiatieven zijn allemaal op vrijwillige basis. Vrijwilligers moeten altijd ondersteund worden, al was het alleen maar om ze te blijven stimuleren. In dit geval is specifieke kennis van de materie noodzakelijk. 13 jul 11, :35 PM Wat kun je doen bij particuliere initiatieven aan ondersteuning (leges)? 14 jul 11, :43 PM Zijn er toekomst bestendige alternatieven voor glasvezel? 15 jul 11, :22 PM De (on)mogelijkheden in de regelgeving vanuit Brussel, m.n. staatsteun 16 jul 11, :15 PM Gemeenten faciliteren vaak dergelijke initiatieven, waarbij faciliteren eigenlijk een containerbegrip is. De ene gemeente gaat daar verder in dan een andere. Ik zou daar graag een beeld bij hebben. 17 jul 11, :09 AM verschil in technische mogelijkheden 18 jul 11, :59 AM Zoals gesteld de uitrol van glasvezel binnen de bebouwde kom en mogelijk de aanleg van glasvezel in de grijze gebieden. 19 jul 11, :25 AM neen 20 jul 8, :54 PM Op dit moment zijn er amper uitdagers in de markt die het duopolie van (...) uitdagen. Innovatie remt hierdoor en ligt de nadruk op het opwaarderen van bestaande infrastructuren in plaats van het creëren van toekomstvaste open netwerken. Nederland dreig hierdoor zijn unieke positie in Europa te verliezen. 21 jul 8, :51 PM Financiering 22 jul 8, :37 PM Met name de juridische kant en de financiele kant. Vereniging van Nederlandse Gemeenten 9

10 Nr. Response Date Response Text 23 jul 8, :01 PM Openstaan voor particulier initiatief staat hoog in ons vaandel. Er is feitelijk maar een serieuze partij die investeert in glasvezelnetwerken (...) Hoe moet de gemeente handelen op een onvolkomen markt in de wetenschap dat ze zelf ver weg moet blijven van ongeoorloofde staatssteun? 24 jul 8, :58 AM Wat kunnen we wel doen voor onze kernen? Hoe krijgen we ( ) en anderen in beweging voor kleinere kernen? 25 jul 8, :50 AM Er is aandacht voor breedband bij de EU. Hoe kan de EU eventueel ondersteunen? 26 jul 8, :40 AM Bij ons in de gemeente ( ) is een burgerinitiatief die al in 2 pilot gebieden in vraaginventarisatie gedaan heeft. kijk op: (url) 27 jul 8, :28 AM Hoe kun je de percelen die niet met kabel te ontsluiten zijn het beste voorzien van snel internet. 28 jul 8, :25 AM het is primair aan de markt heb ik begrepen. Smeerolie in de opstartfase is nodig. Niet landelijk organiseren. 10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

11 7 Zou uw gemeente naar uw mening hiermee geholpen kunnen zijn? Answer Options Answer Options Response Percent Response Count Ja Ja 47,6% 39 Nee Nee 18,3% 15 Weet niet Weet niet 34,1% 28 Toelichting Toelichting answered question answered question skipped question skipped question 9 9 Nr. Response Date Toelichting 1 aug 15, :28 PM gezien het kleine deel dat nog verglaasd moet worden, zal het niet veel uitmaken. 2 aug 8, :35 AM De provincie (...) zet middelen in voor de aanleg van breedband in het buitengebied. Daardoor worden onze resterende panden in het buitengebied (...) aangesloten. Uit onze ervaringen blijkt binnen de bebouwde kom(-men) een sluitende business-case door marktpartijen mogelijk. 3 aug 3, :28 AM In gemeente (...) is feitelijk gekozen voor investering door een marktpartij. Er blijft soms een onrendabel deel over waarbij het mogelijk zou kunnen zijn, dat dit met publiek geld wordt gefinancierd. Dit kan echter het proces van de inzet van marktpartijen verstoren en soms ook ondersteunen zeker waar garanties nodig zijn. 4 aug 1, :09 PM mits publieke financiering voor de gemeenteraad acceptabel is. Tot nu toe zijn initiatieven als baatbelasting te risicovol en/of niet haalbaar geacht. 5 jul 25, :27 PM In [provincie] is al een dergelijk initiatief vanuit de Provincie (...) dat hierin voldoende voorziet. 6 jul 21, :08 AM We hebben de kale infrastructuur van breedband straks wel op orde.discussie over wit, grijs en zwart hebben we hier al wel gehad. Aanvullend komen er vragen over toegang tot meer diensten; denk aan de gezondheidszorg. Daarbij zijn we afhankelijk van de eigenaar van de infrastructuur. We zijn sterk geporteerd voor een toekomstvisie en daarin spelen Wet- en regelgeving een rol; wellicht tot in Europa toe. 7 jul 21, :57 AM Nationale en Europese wetgeving laat niet zondermeer toe. Alleen al het delen van de juridische mogelijkheden, zodat niet iedere overheid het wiel opnieuw gaat uitvinden kan helpen. Overigens zal er een verschil moeten zijn tussen financiering en voorfinanciering en daarnaast een duidelijk beeld van de belanghebbende. Is de financiële interventie van de overheid in het belang van de samenleving of in het financiële belang van de kabelaar? 8 jul 16, :59 AM Wanneer het provinciale initiatief dat loopt succesvol is hebben we dit niet nodig. Het lijkt me voor andere gemeenten wel heel handig. 9 jul 13, :18 PM Afhankelijk provincie ( ) 10 jul 13, :48 AM De europese regelgeving zal voor zover ons nu bekend de snelheid van het project nadelig beinvloeden. 11 jul 13, :42 AM Help vanuit ( ) de provincie ( ) en de gemeenten. Nu hebben de [markt] de macht bij gebrek aan kennis. 12 jul 12, :45 PM Wij trekken samen met de provincie ( ) op in het realiseren van glasvezel in het buitengebied. Provincie stelt procesgelden in het vooruitzicht. Marktpartij investeert. 13 jul 11, :23 PM In ons werkgebied pakt de markt het eindelijk op. Dus directe steun in deze vorm is op dit moment niet nodig. Maar het blijft erg moeilijke materie, omdat in het landelijk gebied erg veel mensen zijn met [markt]-abonnementen. [markt] dreigt, omdat ze zelf niet willen investeren in breedband, erg veel abonnees kwijt tge raken. Om dat te voorkomen zaaien ze met grote regelmaat strategische verwarring om te voorkomen dat mensen overstappen bij de vraagbundeling. Dit is en blijft het meest lastige punt bij de realisering van Breedband in het landelijk gebied. 14 jul 11, :43 PM Wij hebben ooit de aansluiting voor bedrijven en maatschappelijke organisaties gefinancierd en dat is voor ons meer dan genoeg geweest. 15 jul 11, :28 PM Is afhankelijk van de resultaten van de lopende pre-competitieve vraagbundeling. Mocht deze niet slagen en er voor een andere dan de voorgestane constructie (aanleg en exploitatie door een marktpartij/investeerder) gekozen (moeten) worden, wel lijkt ons. 16 jul 11, :24 PM Wij hebben nu contact met een marktpartij die voor eigen rekening en risico onze gehele gemeente wil verglazen (dus zowel binnen als buiten de kommen (buitengebied), scholen, bedrijventerreinen etc.). Gemeente faciliteert in dat geval slechts. Mocht dit contact uiteindelijk tot niets leiden, dan zou gebruikmaken van bovengenoemde instrumenten c.q. modules voor de hand liggen. 17 jul 11, :52 AM Zie eerdere beantwoording. Dit heeft zichzelf allemaal al geregeld zonder overheidsgeld. 18 jul 11, :47 AM Nu bezig op provinciaal niveau e.e.a. te regelen voor wit. Hiervoor is een investering noodzakelijk. Deze informatie zou vandaag welkom zijn. Vereniging van Nederlandse Gemeenten 11

12 Nr. Response Date Toelichting 19 jul 11, :12 AM Zie mijn eerdere opmerkingen. Momenteel bereiden wij een notificatietraject voor richting de EU. Het zou mooi zijn als dit via een dergelijke regeling in de toekomst ontzorgt zou kunnen worden. 20 jul 11, :02 AM Met name de grijze gebieden kan discussie geven. De markt blijft echter ook in gebreke bij de zwarte gebieden of uit reacties van bewoners blijkt dat de vraag binnen de bebouwde kom ook hoog is maar dat de reguliere marktpartijen als [markt] voor als nog geen aansluitingen realiseren tot achter de voordeur. 21 jul 8, :57 PM Dit zou kunnen helpen als er een heldere definitie is van wat een wit en grijs gebied is. Dit moet vooral gedefinieerd worden in termen van hoogwaardige next generation accesnetwerken en niet sec de aanwezigheid van koper (ASDL) of kabel 22 jul 8, :24 PM Maar afbreukrisico door marktpartijen die niet willen investeren maar wel marktbelangen willen beschermen en dus frustreren is de groot. Nutsvoorziening 23 jul 8, :14 PM Er zijn veel partijen op de markt en burgers wachten of er een partij komt die het goedkoper kan aanbieden. Een landelijke regeling en financiering zal zeker versnellend werken 24 jul 8, :41 PM Contract is inmiddels gesloten 25 jul 8, :12 PM Mosterd na de maaltijd! Wij hebben alles zelf geregeld en gefinancierd als gemeente geholpen door provinciale bijdrage. Alleen doen als ook compensatie achteraf voor koplopers mogelijk is. 26 jul 8, :08 PM Zoals gezegd: wij zijn klaar. En pas svp op voor het te hoog organiseren: dat leidt enkel tot kaders, voorwaarden, controle en verlamming, in plaats van een stimulans voor (lokale) initiatieven. En dat die kunnen slagen in korte tijd met veel draagvlak is bewezen! Let op dat het niet gaat lijken alsof dit een nutsvoorziening wordt. 27 jul 8, :59 AM Had hierover al contact met de [bank] 28 jul 8, :45 AM Als de huidige vraagbundeling i.s.m. een commerciële partij niet lukt, moeten we een nieuwe mogelijkheid onderzoeken 29 jul 8, :41 AM Samen met de provincie ( ) is de stichting ( ) hard aan de slag om snel internet te regelen. Incl. de kernen. 30 jul 8, :28 AM Zouden we meer over moeten weten, voor- en nadelen af moeten wegen 31 jul 8, :27 AM Zeer beperkt aantal witte vlekken. Garantstelling voor bedrijvengroep hebben we onderzocht maar was juridisch te wankel. 32 jul 8, :25 AM Duurt allemaal veel te lang. Zou uw gemeente naar uw mening hiermee geholpen kunnen zijn? Ja Nee Weet niet 12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede

Nadere informatie

Breedband in Overijssel

Breedband in Overijssel Breedband in Overijssel Aanleiding project (I) Breedband van strategisch belang voor provincie Vraag naar bandbreedte neemt exponentieel toe (30-40% / jaar). Randvoorwaarde voor aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

Breedband buitengebied Veere. ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015

Breedband buitengebied Veere. ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015 Breedband buitengebied Veere ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015 1 I. Achtergrond 2 Achtergrond Probleem: Niet overal in Veere is snel internet. Vraag: Hoe kunnen we dit

Nadere informatie

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl Informatie 2015: snel breedband internet Voortgang snel internet breedband Breedbandloket www. Breedbandfryslan.frl Coöperatieve Vereniging U.A. Fryslân Ring Opgericht in 2006 met steun van de provincie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Agenda 1. Opening en introductie 2. Waar gaat het om? Snel internet is er toch voor iedereen?

Nadere informatie

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Welkom Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk Met de hele familie tegelijk online Aanleiding Strategische visie Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de

Nadere informatie

Snel internet in buitengebied

Snel internet in buitengebied Snel internet in buitengebied 9 November 2015 26 oktober 2015 Kader Witte gebieden (gebieden zonder NGA) Dit zijn gebieden die binnen nu en 3 jaar downloadsnelheden van minder dan 30 Mbit/s houden (dus

Nadere informatie

COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS

COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS JOHAN MEIJERHOF Coöperatief organiseren in het publiek-private

Nadere informatie

Breedband in Gelderland

Breedband in Gelderland Breedband in Gelderland Symposium breedband innovatie NGS Euregio 6 maart 2014 Martijn Bruil, projectleider breedband Provincie Gelderland Aanleiding Coalitie-akkoord: verdere uitrol breedband en inzet

Nadere informatie

Glasvezel in Heeze Leende Past dat model ook in uw gemeente?

Glasvezel in Heeze Leende Past dat model ook in uw gemeente? Een snel en vrij toegankelijk breedbandnetwerk Glasvezel in Heeze Leende Past dat model ook in uw gemeente? 1 Vergelijk even Heeze Leende Ca. 7.000 aansluitingen 6.000 in de kernen 950 op bedrijventerreinen

Nadere informatie

Westerveld op Glas 10 maart 2015

Westerveld op Glas 10 maart 2015 WELKOM Welkom bij de presentatie van Westerveld op Glas 10 maart 2015 Sneller internet ook in Vledderveen 1. Opening Programma 1. Opening / Voorstellen 2. Waar staan we vandaag 3. Breedband nut en noodzaak

Nadere informatie

Uitdagingen bij Verglazen Nederland Rotterdam 25 maart 2015

Uitdagingen bij Verglazen Nederland Rotterdam 25 maart 2015 Reggefiber Laatste Ontwikkelingen Breedband Buitengebieden Het Nieuwe Aanleggen Veiligheid Innovatie Uitdagingen bij Verglazen Nederland Rotterdam 25 maart 2015 Frank ten Berge 1 Reggefiber is marktleider.

Nadere informatie

Snel internet in buitengebied Noord Veluwe

Snel internet in buitengebied Noord Veluwe Glasvezel voor het buitengebied van de Noord Veluwe View this email in your browser Snel internet in buitengebied Noord Veluwe De stichting Breedband Noord Veluwe heeft als doel het realiseren van een

Nadere informatie

Glasvezel voor iedereen?

Glasvezel voor iedereen? Glasvezel voor iedereen? Breedband heeft toch iedereen? Alleen adsl is beschikbaar, men belooft 8 mb/s maar wij ontvangen maar 0.35 mb/s. Opschalen naar een hoger abonnement had geen zin i.v.m. de afstand

Nadere informatie

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg November 2014 FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg ALGEMENE VRAGEN Wat is breedband? Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te sluiten op het internet (wereldwijde

Nadere informatie

Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO. 19 november 2014. Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren?

Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO. 19 november 2014. Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren? Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO 19 november 2014 Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren? Voor wie? Overzicht bedrijven en huishoudens doelgroep Lichtblauwe symbolen: Bedrijven

Nadere informatie

The missing link: Zelf samen doen!!

The missing link: Zelf samen doen!! Nederland beter breedbandland The missing link: Zelf samen doen!! Amersfoort 4 november 2011 Henk Doorenspleet Rabobank International Large Corporates Telecom, Media & Internet Group 1 Agenda Nederland

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : 129650 Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Aanleg glasvezel Berkelland Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 30. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546

Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546 Gemeente 1^ Hardenberg Collegevoorstel Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546 Behandeld door: dhr. L.M. Willering E-mail: Maarten.Willering@ommen-hardenberg.nl Onderwerp:

Nadere informatie

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe Gemeente Westerveld 16 april 2014 Evert Blansjaar Kwartiermaker provincie Drenthe Achtergrond Onze samenleving wordt steeds afhankelijker van hoogwaardige en toekomstvaste breedbandinfrastructuren. Geen

Nadere informatie

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven:

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven: Uitgangssituatie In dit hoofdstuk bespreken we de huidige breedbandsituatie in de provincie Overijssel. Het vorige hoofdstuk heeft laten zien wat het potentieel van breedband is, in dit hoofdstuk komt

Nadere informatie

Ter opiniërende bespreking raadscommissie Bestuur en Strategie

Ter opiniërende bespreking raadscommissie Bestuur en Strategie Ter opiniërende bespreking raadscommissie Bestuur en Strategie Registratiekenmerk: 632030 Commissievergadering: Agendapunt: Onderwerp: Portefeuillehouder: 8 september 2014 9 Glasvezel Bernheze de heer

Nadere informatie

Stand van zaken in Nederland

Stand van zaken in Nederland 32637 Bedrijfslevenbeleid 24095 Frequentiebeleid Nr. 97 Brief van de minister van Economische Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2013 Naar aanleiding

Nadere informatie

Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda

Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda 16 februari 2015 Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda 1. Opening en introductie 2. Snel internet is toch voor iedereen? 3. Hoe start je een project? 4. De situatie in gemeente Ooststellingwerf 5. Wat

Nadere informatie

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Glasvezel voor het hele Land van Cuijk Welkom 15 juli 2015 Cuijk 1 Even voorstellen Hugo Bens Frans van Schayik Noud van Vught Arjan Eising Paul Kempen Bestuurder LVCNET Bestuurder LVCNET Bestuurder LVCNET

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Leeuwarden, 26 februari 2013 Verzonden, 27

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Leeuwarden, 26 februari 2013 Verzonden, 27 Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25

Nadere informatie

ui MUI iiii HUIii in ii H o 11 G fi cl o o ř ľi Aan de raad Punt 4 Glasvezelaanieg in buitengebied Gemeente

ui MUI iiii HUIii in ii H o 11 G fi cl o o ř ľi Aan de raad Punt 4 Glasvezelaanieg in buitengebied Gemeente Punt 4 Glasvezelaanieg in buitengebied Gemeente H o 11 G fi cl o o ř ľi Aan de raad Samenvatting: De raad heeft in 2012 gevraagd of het buitengebied van Hellendoorn met een glasvezelnetwerk kan worden

Nadere informatie

17-7-2014. Waarom glasvezel? Agenda. Waarom wordt dat een probleem?

17-7-2014. Waarom glasvezel? Agenda. Waarom wordt dat een probleem? Agenda Opening avond voorzitter Presentatie: Waarom Glasvezel Pauze (uitdelen vragenformulier en folder) Discussie en vragen Nawoord voorzitter Einde Waarom glasvezel? Waarom is aanleg van glasvezel nodig?

Nadere informatie

Glasvezel voor allemaal!

Glasvezel voor allemaal! Glasvezel voor allemaal! Agenda Aanpak Cranendonck//Net Organisatie Waar staan we nu? Vervolgstappen Vragenronde Een andere aanpak We willen iedereen de kans bieden ook kleine bedrijven! Aanbod: U krijgt

Nadere informatie

Breedband Provincie Drenthe

Breedband Provincie Drenthe Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland Samen maken we het mogelijk! Breedband Provincie Drenthe Evert Blansjaar Ons datagebruik Waarom verbind Drenthe We worden steeds afhankelijker van hoogwaardige

Nadere informatie

Projectgroep Gemeentesupport

Projectgroep Gemeentesupport Projectgroep Gemeentesupport Samenwerking tussen Stedenlink en het esociety Platform Nederland Dick van Schooneveld, voorzitter Slimme Steden, verhalen uit de praktijk Amsterdam, 6 februari 2013 Waar loopt

Nadere informatie

Marktconsultatie Aansluitgebied Peizermade en Peizerwolde

Marktconsultatie Aansluitgebied Peizermade en Peizerwolde Aansluitgebied Author Contact Table of contents 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 3 2.1 Huidige beschikbaarheid 4 2.2 De vraagbundeling 4 2.3

Nadere informatie

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster 1. Waarom komen er niet meteen meerdere providers op het netwerk? Breedband Beemster wil zoveel mogelijk providers op het netwerk, maar wel op een keuzestress

Nadere informatie

1 Heb jij een aansluiting op het glasvezelnetwerk?

1 Heb jij een aansluiting op het glasvezelnetwerk? Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl Glasvezel 60% 1 Heb jij een aansluiting op het glasvezelnetwerk? 50% 40% 48% 52% 30% 20% 10% 0% Ja Nee Toelichting 1 Wel een aansluiting maar maak er geen gebruik

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Behandeld door : Schouwstra, P. Telefoonnummer : (050) 3164080 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : digitale

Nadere informatie

Projectvoorstel: Glasvezel in Boxtel. van buiten naar binnen

Projectvoorstel: Glasvezel in Boxtel. van buiten naar binnen Projectvoorstel: Glasvezel in Boxtel van buiten naar binnen glasvezelboxtel, november 2014 Inleiding Voor u ligt een projectvoorstel voor de realisatie van glasvezel in de gemeente Boxtel. De gemeente

Nadere informatie

Breedband Provincie Drenthe

Breedband Provincie Drenthe Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland Samen maken we het mogelijk! Breedband Provincie Drenthe Evert Blansjaar Waarom verbind Drenthe We worden steeds afhankelijker van Breedbandvoorzieningen.

Nadere informatie

Bezwaren en oplossingen analyse van de denktanksessies installatiebranche

Bezwaren en oplossingen analyse van de denktanksessies installatiebranche Bezwaren en oplossingen analyse van de denktanksessies installatiebranche Bezwaren / Opmerkingen uit de Yellow paper sessie van 25-06-2014 Omvang 1. Alleen voor grote bedrijven met grote projecten 2. Te

Nadere informatie

Vragen en antwoorden glasvezel in Olterterp, It Sùd, Selmien- West en Kortehemmen

Vragen en antwoorden glasvezel in Olterterp, It Sùd, Selmien- West en Kortehemmen 1 Vragen en antwoorden glasvezel in Olterterp, It Sùd, Selmien- West en Kortehemmen 1. Aanleg 1.1 Komt de kabel ook door privé terrein te liggen? Vooralsnog gaan we ervan uit dat de kabel grotendeels in

Nadere informatie

Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD

Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD Werkgroep glasvezel Werkgroep ingesteld door dorpsbelang De Fjouwer Doarpen en dorpsbelang Hidaard Sjoukje Bijlsma (Hidaard) Joram

Nadere informatie

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur STATENBRIEF Onderwerp: Projectvoorstellen Digitale bereikbaarheid Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt

Nadere informatie

III MIN IIII llll IIII II II

III MIN IIII llll IIII II II Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT05767 III MIN IIII llll IIII II II Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 9 015 ^ Onderwerp: Glasvezelaanleg in buitengebied Advies: 1. Het voornemen uitspreken

Nadere informatie

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Glasvezel: voor hele gemeenschap, ook in buitengebieden en bedrijventerreinen Open structuur:

Nadere informatie

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Met glasvezel klaar voor de toekomst Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Agenda Introductie 3Bplus Glasvezel waarom? Aanpak verglazing Glasvezel

Nadere informatie

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs!

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs! Powered by Agenda Even voorstellen Doelstelling Breedband Beemster Waarom glasvezel? Maatschappelijke thema s zorgen -wonen werken leren ontspannen Vergelijk netwerken Aanbod / wat krijg ik en wat kost

Nadere informatie

Glasvezel op bedrijventerreinen

Glasvezel op bedrijventerreinen Glasvezel op bedrijventerreinen Volgens de jaarlijkse inventarisatie die in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt uitgevoerd, telt Nederland 3.722 werklocaties die aangemerkt kunnen

Nadere informatie

Raadsvragenuan het raadslid de heer M. Houben inzake breedbandontwikkelingen

Raadsvragenuan het raadslid de heer M. Houben inzake breedbandontwikkelingen gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07. R2082. OOI Inboeknummer o7bstoo733 Beslisdatum B%W aq april 2007 Dossiernummer 7I7.I53 Raadsvragenuan het raadslid de heer M.

Nadere informatie

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Glasvezel voor het hele Land van Cuijk Welkom 30 juli 2015 Haps 1 Even voorstellen Hugo Bens Bestuurder LVCNET Agrarisch Frans van Schayik Bestuurder LVCNET Industrie / bedrijven Noud van Vught Bestuurder

Nadere informatie

B A Veilig Amersfoort ( www.veiligamersfoort.nl )

B A Veilig Amersfoort ( www.veiligamersfoort.nl ) SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Nummer: 2013-178 Datum: 10 september 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad. Steller vragen: B A Veilig Amersfoort

Nadere informatie

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur STATENBRIEF Onderwerp: Projectvoorstellen Digitale bereikbaarheid 2013 ronde 2 Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur Het college van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

supersnel breedband v o o r a l u w b e w o n e r s e n b e d r i j v e n

supersnel breedband v o o r a l u w b e w o n e r s e n b e d r i j v e n supersnel breedband v o o r a l u w b e w o n e r s e n b e d r i j v e n m e n u k a a r t Inhoudsopgave 1. Supersnel breedband voor al uw bewoners en bedrijven 2. Eigenschappen van supersnel breedband

Nadere informatie

Fiberforus. Inleiding

Fiberforus. Inleiding Fiberforus Fiberforus staat voor de bouw van 100% customer owned netwerken, welke niet verkocht kunnen worden aan derden, zowel op de passieve als ook de actieve laag, waardoor de eindgebruikers volledige

Nadere informatie

In Bergeijk heel gewoon, maar daardoor niet minder bijzonder

In Bergeijk heel gewoon, maar daardoor niet minder bijzonder Doe-democratie In Bergeijk heel gewoon, maar daardoor niet minder bijzonder Wethouder Frank van der Meijden Gemeente Bergeijk Bergeijk, 100 km2 groen en gastvrij Grensgemeente 18.000 inwoners, verspreid

Nadere informatie

Marktconsultatie Aansluitgebied Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Marktconsultatie Aansluitgebied Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Aansluitgebied Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Author Contact Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 3 2.1 Huidige beschikbaarheid Aansluitgebied

Nadere informatie

Welkom bij tekst. Presentatie 4 november 2014. Paul Disselhorst

Welkom bij tekst. Presentatie 4 november 2014. Paul Disselhorst Welkom bij tekst Presentatie 4 november 2014 Paul Disselhorst tekst Programma: Stand van zaken SallandGlas. Waarom ook alweer? Terugblik op vooruitgang. De voordelen op een rij. Wat kost het? Wat krijgt

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015 Welkom op de informatiebijeenkomst glasvezel op bedrijvenpark Haansberg Maandag 23 november 2015 Agenda Welkomstwoord Bert Wagemakers Introductie Wethouder Rolph Dols Aanleiding Bert Wagemakers Glasvezelnetwerk

Nadere informatie

Vraag & Antwoord voor ambassadeursactie

Vraag & Antwoord voor ambassadeursactie 1. Waarom zou ik overstappen? 2. Wat kunnen klanten verwachten wanneer zij kiezen voor de diensten van PLINQ / TriNed? Wij in Heeze, Leende en Sterksel zijn met elkaar een mooi lokaal initiatief begonnen.

Nadere informatie

GLASVEZEL EN NAIT AANS. Visiedocument Oldambt Verbindt

GLASVEZEL EN NAIT AANS. Visiedocument Oldambt Verbindt GLASVEZEL EN NAIT AANS Visiedocument Oldambt Verbindt Stichting Oldambt Verbindt Oktober 2015 Inhoudsopgave SAMENVATTING CONSEQUENTIES VOORWOORD 3 4 5 1 INLEIDING 6 1.1 AANLEIDING & DOEL VAN DIT DOCUMENT

Nadere informatie

Communicatie en projectplan. De Kop Breed. Glasvezel in Roderwolde, Foxwolde, Sandebuur en Matsloot

Communicatie en projectplan. De Kop Breed. Glasvezel in Roderwolde, Foxwolde, Sandebuur en Matsloot Communicatie en projectplan De Kop Breed Glasvezel in Roderwolde, Foxwolde, Sandebuur en Matsloot Inhoud 1. Doel en uitgangspunten...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Doelstelling...4 1.3 Uitgangssituatie...4 2.

Nadere informatie

Presentatie voor bewonersinitiatieven Drenthe Datum: 18 augustus 2015 Locatie: Melkfabriek Bunne

Presentatie voor bewonersinitiatieven Drenthe Datum: 18 augustus 2015 Locatie: Melkfabriek Bunne Presentatie voor bewonersinitiatieven Drenthe Datum: 18 augustus 2015 Locatie: Melkfabriek Bunne BREEDBAND BUITENGEBIED STAATSSTEUN STRATEGIE EN STRUCTUUR ORGANISATIE BUSINESS CASES FINANCIERING STAATSSTEUN

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Rapport sluiting verzorgingshuizen

Rapport sluiting verzorgingshuizen Rapport sluiting verzorgingshuizen ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt.

Nadere informatie

FUNDERINGSHERSTEL VERDUURZAMING VAN PARTICULIER WONINGBEZIT IN COMBINATIE MET 4 FEBRUARI 2016

FUNDERINGSHERSTEL VERDUURZAMING VAN PARTICULIER WONINGBEZIT IN COMBINATIE MET 4 FEBRUARI 2016 FUNDERINGSHERSTEL IN COMBINATIE MET VERDUURZAMING VAN PARTICULIER WONINGBEZIT 4 FEBRUARI 2016 1 OMVANG FUNDERINGSPROBLEMATIEK BIJ PARTICULIERE EIGENAREN Totaal circa 14.000 woningen Waarvan 8.100 vooroorlogs

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie,

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden 01000005 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Roomburg Leiden De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging, pinnen

Nadere informatie

Innovatie kabels & leidingen N213

Innovatie kabels & leidingen N213 Innovatie kabels & leidingen N213 Verslag van de workshop Den Haag, 31 maart 2015 Inhoud Korte introductie N213 & COB Deel I: belangen, uitdagingen en discussiepunten Deel II: innovatieve oplossingen Net

Nadere informatie

Startnotitie. Een Next Generation Accessnetwork (NGA) voor elk huishouden in Fryslân

Startnotitie. Een Next Generation Accessnetwork (NGA) voor elk huishouden in Fryslân Startnotitie Een Next Generation Accessnetwork (NGA) voor elk huishouden in Fryslân Op 29 juni 2011 is in de Commissie Boarger & Mienskip onze startnotitie Scenariokeuze voor de totstandkoming van een

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Plaats logo. Organisatie. tekst. tekst. SallandGlas. VechtdalBreed. Andere initiatieven i.o. (o.a. Dalfsen en Kampen)

Plaats logo. Organisatie. tekst. tekst. SallandGlas. VechtdalBreed. Andere initiatieven i.o. (o.a. Dalfsen en Kampen) SallandGlas wordt coöperatie. De coöperatie SallandGlas is eigenaar van het glasvezelnetwerk. De aangesloten huizen/bedrijven zijn lid, en mede-eigenaar van het netwerk: het wordt dus úw/ons netwerk! Coöperatie

Nadere informatie

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw 7 oktober 2015, Jan Eelco Jansma Samenvatting Dit document doet verslag van een online enquête (voorjaar-zomer 2015) onder betrokkenen bij stadslandbouw.

Nadere informatie

QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN

QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN Quick-scan en keuzeschema camerabeveiliging op bedrijventerreinen Omschrijving De Quick-scan kan gebruikt worden voor een eerste verkenning

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie

Colofon. h e t n e t we r k v a n k e n n i s s t e d e n

Colofon. h e t n e t we r k v a n k e n n i s s t e d e n Deelnemen aan of samenwerken met Stedenlink? Stichting Stedenlink nodigt gemeenten en provincies uit deel te nemen aan haar kennisnetwerk. Neem een bezoekje aan de website, meld u aan voor de nieuwsbrief

Nadere informatie

D-ur'./ zo^'jhl. vul de enquête in over'breedband voor hele land van cuijk, en win een ipad

D-ur'./ zo^'jhl. vul de enquête in over'breedband voor hele land van cuijk, en win een ipad D-ur'./ zo^'jhl vul de enquête in over'breedband voor hele land van cuijk, en win een ipad ln het Land van Cuijk hebben de gemeenten Cuijk, Grave en Mill het voortouw genomen om de haalbaarheid te onderzoeken

Nadere informatie

Vindt u dat uw kind(eren) vaak genoeg uitjes met u onderneemt / ondernemen? 55,9% 485 41,8% 363 2,3% 20. answered question 868 skipped question 36

Vindt u dat uw kind(eren) vaak genoeg uitjes met u onderneemt / ondernemen? 55,9% 485 41,8% 363 2,3% 20. answered question 868 skipped question 36 MOEDERS Moederdag Vindt u dat uw kind(eren) vaak genoeg uitjes met u onderneemt /? Ja, we doen genoeg samen Nee, ik zou graag meer uitjes samen willen Nee, ik heb niet genoeg tijd om samen uitjes te Percent

Nadere informatie

Coöperatie Bergen BreedBand u.a. Financieel Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave. KvK: 59428287

Coöperatie Bergen BreedBand u.a. Financieel Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave. KvK: 59428287 Coöperatie Bergen BreedBand u.a. KvK: 59428287 Financieel Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Balans per 31 december 2014... 3 Resultaten over 2014... 4 Begroting 2015... 5 Vooruitzichten... 6

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

HSLnet. Ledenraad 21 gekozen leden. Heeze 6 Leende 5 Sterksel 4 Agrarisch 2 Industrie/MKB 2 Onderwijs/Zorg 2

HSLnet. Ledenraad 21 gekozen leden. Heeze 6 Leende 5 Sterksel 4 Agrarisch 2 Industrie/MKB 2 Onderwijs/Zorg 2 Kom kijken naar HSLnet: De doelstellingen, wie is HSLnet, wat is bereikt, de kwaliteit van HSLnet en lees de ervaringen van gebruikers en vrijwilligers. Deze voorstelling duurt: 9 minuten Doelstelling

Nadere informatie

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

Gebieden Energie Neutraal

Gebieden Energie Neutraal Gebieden Energie Neutraal Kennismaken met het programma GEN Liesbeth Schipper 27 september 2012 Inhoud Achtergrond Opzet GEN programma GEN Nieuwbouw Energieconcept Ontwikkel en businessmodel Omgeving GEN

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 31 oktober 2014 Nr. : 2014-69 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Contourennota Sociaal Beleid. - met bijlage. - met bijlage. - met bijlage. Uitgangspunten Inburgeringbeleid. - met bijlage.

INHOUDSOPGAVE. Contourennota Sociaal Beleid. - met bijlage. - met bijlage. - met bijlage. Uitgangspunten Inburgeringbeleid. - met bijlage. INHOUDSOPGAVE In dit bandje zijn de verslagen opgenomen van de deelsessies die zijn gehouden op het Opinieplein (de politieke markt) van donderdag 13 april 2006. Deelsessie 1: Contourennota Sociaal Beleid.

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Uitvoeringsorganisatie Greenport Duin- en Bollenstreek i.o. 23 juli 2007

Plan van Aanpak. Uitvoeringsorganisatie Greenport Duin- en Bollenstreek i.o. 23 juli 2007 Plan van Aanpak Uitvoeringsorganisatie Greenport Duin- en Bollenstreek i.o. 23 juli 2007 Onderwerpen Plan van Aanpak 1. Vertrekpunten Uitvoeringsorganisatie Greenport Duin- en Bollenstreek 2. Opstellen

Nadere informatie

Aan: Coöperatie De Kop Breed t.a.v. de heer E. Blansjaar Roderwolderweg 31 9314 TB FOXWOLDE 9314 TB31

Aan: Coöperatie De Kop Breed t.a.v. de heer E. Blansjaar Roderwolderweg 31 9314 TB FOXWOLDE 9314 TB31 Aan: Coöperatie De Kop Breed t.a.v. de heer E. Blansjaar Roderwolderweg 31 9314 TB FOXWOLDE 9314 TB31 project- en financiering plan Roderwolde dt_poststempel Roderwolderweg 31 9314 TB 201501393-00575768

Nadere informatie

Ledenvergadering Raad van Overleg Beltrum

Ledenvergadering Raad van Overleg Beltrum Ledenvergadering Raad van Overleg Beltrum 23 oktober 2013 1. Opening Agenda 2. Behandeling en goedkeuring stukken RVO: 1. Notulen jaarvergadering 10 april 2013 2. In- en uitgaande post 3. Financieel verslag

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gemeente Coevorden

Raadsvoorstel Gemeente Coevorden Raadsvoorstel Gemeente Coevorden Raadsvergadering : 14 februari 2006 Agendapunt : 7b Rv.nr. : 315 Portefeuillehouder : Burgemeester B.J. Bouwmeester Onderwerp : Beschikbaarstelling krediet voor het aanleggen

Nadere informatie

Breedband buitengebied Veere

Breedband buitengebied Veere Breedband buitengebied Veere In opdracht van: Provincie Zeeland Project: 2015.002 Publicatienummer: 2015.002.1525 Datum: Utrecht, 21 september 2015 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts MBA ir. Menno Driesse

Nadere informatie

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis INHOUD 1. Inleiding 2. Pilot laadinfrastructuur Brabant 3. Overwegingen 4. Doelstellingen 5. Gefaseerde

Nadere informatie

Zon op VVE. Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016

Zon op VVE. Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016 Zon op VVE Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016 Waarom doen we dit? Wereldwijde klimaatcrisis Klimaat top Parijs Energie Akkoord Nederland Klimaatzaak Urgenda Maar er gebeurt nog steeds te weinig en te

Nadere informatie

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder!

Glasvezel. Glas helder! Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Meer en Duin te Lisse De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging,

Nadere informatie

Drachten. Looienga, Martina. glasvezeiplannen stranden in woud van bureaucratie. Graag willen wij als F4 wethouders daarop

Drachten. Looienga, Martina. glasvezeiplannen stranden in woud van bureaucratie. Graag willen wij als F4 wethouders daarop Geachte mevrouw Poepjes, beste Sietske, Bijlagen: breed bando 4122015.pdf Verzonden: vrijdag 04 december 2015 11:46 Onderwerp: reactie op artikel in de Leeuwarder Courant CC: henk.deinum@leeuwarden.nl

Nadere informatie

VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013

VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013 VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. Vergadering : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013 Plaats : Harderwijk Opdrachtgever : Provincie Gelderland Project :

Nadere informatie

: J.C.J. van Bree. : breedband (NGA netwerk) : e.heuts@heeze-leende.nl

: J.C.J. van Bree. : breedband (NGA netwerk) : e.heuts@heeze-leende.nl Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van Onderwerp : J.C.J. van Bree : breedband (NGA netwerk) Voorstelnummer : 11.22 Info bij afdelingshoofd : E.A.J. Heuts Telefoonnummer : 040-2241529 Emailadres

Nadere informatie

Vergeten vragen 1 e informatieavond Breedband Beemster. Vragen 3 e informatieavond Breedband Beemster :

Vergeten vragen 1 e informatieavond Breedband Beemster. Vragen 3 e informatieavond Breedband Beemster : Vergeten vragen 1 e informatieavond Breedband Beemster 1. Biedt Breedband Beemster ook mobiele telefoonabonnementen aan? In de toekomst kan dat want Plinq is daar nu ook al mee bezig. Tegen de tijd dat

Nadere informatie

Informatieavonden. Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk

Informatieavonden. Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk Informatieavonden Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk ...gesprek aan een Kottense keukentafel... Dick te Voortwis Voorzitter CBBW Programma Glasvezel, wat is dat? Historie van het initiatief

Nadere informatie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Manifest Input voor het coalitieakkoord Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Op het PlattelandsParlement Gelderland

Nadere informatie

Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015

Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Op 26 maart 2015 is de voortgang van het Programma Economie besproken in een werkbijeenkomst met de gemeenteraad. De

Nadere informatie