Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang , oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING."

Transcriptie

1 ABACUS SGA Stedelijk Gymnasium Arnhem Jaargang , oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS REDACTIONEEL mogelijkheid in schoolteams te hockeyen en te roeien. Of er leerlingen dan wel docenten van het SGA een Olympische droom hebben (of hadden), is ons niet bekend. Mocht dat zo zijn, dan hoort de redactie dat graag! De Abacus is een blad dat door de Oudervereniging wordt uitgegeven. De redactie bestaat uit drie ouders: Astrid Wesselink, Corthea Werker en Mascha Verhagen. Ons doel is u te informeren over hetgeen er speelt op het SGA en over dat wat voor u als ouder relevant is. Bijdragen van ouders, docenten en leerlingen zijn van harte welkom. Elk nummer heeft een thema en dat van de volgende Abacus zal de abacus, in de betekenis van telraam, zijn. IN BEWEGING Dit is het thema van deze eerste Abacus van het nieuwe schooljaar. Het SGA is voortdurend in beweging: leerlingen komen en gaan en ook het docentencorps verandert jaarlijks. Afgelopen schooljaar behaalden 121 leerlingen hun diploma en namen afscheid. 213 nieuwe leerlingen zijn toegelaten tot het eerste leerjaar, meer dan ooit. Om elkaar en de docenten beter te leren kennen, zijn deze eersteklassers op schoolkamp geweest, op de fiets naar Hoenderlo. Alweer in beweging. We interviewden een eersteklasser en haar moeder. Bij bewegen denkt u mogelijk terug aan de onlangs gehouden Olympische Spelen met veel hoogtepunten voor Nederland. Wellicht dwalen uw gedachten af naar het oude Olympia, de plaats waar de Spelen al voor onze jaartelling werden gehouden. Alleen mannen mochten meedoen (naakt!), vrouwen werden niet toegelaten, ook niet als toeschouwer. Bekend is het verhaal van de moeder die zo graag haar zoon wilde aanmoedigen, dat zij verkleed als man de Spelen bijwoonde. Toen zij echter naar hem toe rende om hem te feliciteren, bleef haar kleed ergens achter haken. Haar identiteit werd letterlijk onthuld en zij werd uit het stadion verwijderd. Gelukkig maar voor enthousiaste vrouwelijke toeschouwers, zoals Erica Terpstra, dat dit toelatingsbeleid inmiddels versoepeld is. Op een verstandige manier bewegen is goed voor je lichaam. "Mens sana in corpore sano" oftewel "een gezonde geest in een gezond lichaam", zei Juvenalis (62-142) al eeuwen geleden. Een gezegde dat in een tijd waarin een steeds groter deel van de Nederlandse bevolking met overgewicht kampt, extra aandacht verdient. De leden van de sectie lichamelijke opvoeding proberen de leerlingen bewust te maken van het belang van bewegen. In de nieuwe rubriek "10 vragen aan de sectie " kunt u een interview met hen hierover lezen. Veel leerlingen (en leraren) sporten in hun vrije tijd, meestal in clubverband. Het SGA biedt leerlingen de De redactie heet alle nieuwe leerlingen, hun ouders en docenten van harte welkom. We wensen iedereen een leerzaam en sportief schooljaar toe. De redactie RECTORIS One team, one dream Natuurlijk meet de redactie van de Abacus zich niet het recht aan zich uit te laten over richting en inhoud van de rectoris, maar wellicht kon ik het als vrijblijvende suggestie voor mijn studiereis naar Amerika meenemen. Ik heb het graag gedaan. Amerika is groot en het (voortgezet) onderwijs heel divers. Dat heeft te maken met het onderscheid tussen public en private, maar ook grote verschillen tussen de staten zelf. Ik heb maar een paar scholen bezocht in de stad New York en twee op het platteland van Minnesota. Iedere uitspraak in generale zin over het Amerikaanse onderwijs is daarmee uitgesloten. Maar toch... Omdat ik er al in het weekend was, heb ik tijd gehad om IN DEZE ABACUS REDACTIONEEL in beweging 1 RECTORIS 1 ALGEMENE LEDENVERGADERING 2 LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 NIEUWE MR-LEDEN 3 EXAMEN SLAGINGSPERCENTAGES 4 SUBVERENIGINGEN DE AGB 4 DE SPORTCO 4 BUZZR... 4 INTERVIEUW EERSTE KLASSER 4 NIEUWE DOCENTEN 5 WIST U DAT? 6 UITWISSELINGEN EN TOERNOOIEN 6 AGENDA 7 COLUMN Wat is wijsheid? 8 1

2 met mijn collega s naar een gospelviering in Harlem te gaan. Dat knalt! De gelovigen geloven en dat willen ze laten horen en met jou delen. En of je het nu wilt of niet, je wordt in hun tomeloze energie en positivisme meegezogen. Je wordt er blij van en je voelt je lid van de gemeenschap die jou zo welkom ontvangt. Dat herkende ik op de scholen waar ik de dagen daarna ben geweest. Boven de deur staat steevast een bijzonder hartelijk welkom in de wereld waarin jij ertoe doet en waar jij grote kansen krijgt om een geweldig mens te worden. Als je met een docent spreekt begint haast iedere zin met We believe... Twee woorden: we en believe. Team en dream. Het is een rode draad. De manier waarop het onderwijs georganiseerd is, draagt bij aan de teamvorming. De leerlingen krijgen maar een beperkt aantal vakken (English, math, science, global history en nog een of twee vakken) waarmee het volledige curriculum wordt afgedekt. Docenten werken bijna altijd fulltime. Daardoor zijn weinig leraren verantwoordelijk voor het hele curriculum en kunnen ze dat tamelijk eenvoudig samen vormgeven. De droom is steevast de ontwikkeling van de leerling. Wat ik heb gezien gaat voornamelijk uit van learning en veel minder van teaching. Leerlingen moeten het zelf doen, maar weten zich gesteund in een onvoorwaardelijk vertrouwen van hun docenten. De zin die steeds terugkeerde is: Meet their needs. Het uitgangspunt is ook niet wat leerlingen moeten, maar wat leerlingen kunnen. Een proefwerk is naast een voortgangsmeting voor de leerling ook altijd een instrument voor het team om het onderwijs zelf bij te sturen. De verschillen binnen het onderwijs in de VS zijn enorm. In de Bronx in New York is een school al een geweldig succes als hij zo veilig is dat kinderen uit verschillende wijken (en dus elkaar bestrijdende gangs) naar school durven. De scholen in Minnesota laten zien dat leerlingen in een passende leeromgeving uitstekend in staat zijn om zelf te leren. Een van de leerlingen zei dat ze gewend was op haar vorige school te leren wat het juiste antwoord was op andermans vraag en dat ze op haar huidige school alleen maar leerde zelf antwoorden op haar eigen vragen te vinden. Arnhem is geen Harlem. Onze scholen zijn veel beter gefaciliteerd dan die in Amerika en wij blijven wat harkerig toekijken naar al te uitbundig believe, maar de lijn van one team one dream gericht op het leren door de leerling en het vertrouwen in die leerling spreekt me ontzettend aan. Maarten Delen ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERVERENIGING Dinsdag 4 november a.s. Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging van het SGA Vanaf uur bent u allen van harte welkom in de aula van het Stedelijk Gymnasium Arnhem. Zoals altijd krijgt u ook over de post een uitnodiging met daarbij ingesloten het financieel jaarverslag en de begroting voor het komende jaar. Ieder jaar zoeken wij een spreker die voorafgaand aan het officiële deel van de vergadering een aktueel en voor u als ouders interessant onderwerp aan de orde kan brengen. Dit jaar is het ons gelukt om Dr. Martine Delfos uit te nodigen. Zij zal om uur de avond openen met een boeiende lezing, die zal gaan over pubers op uit te zetten. Het gaat erom hun denkproces te begeleiden. Ze hebben volwassenen nodig om hun ervaringen op waarde te kunnen schatten. Wat is eigenlijk specifiek voor de puberteit en hoe moet je nu eigenlijk communiceren met pubers om goed contact te krijgen? Hoe zit het met grenzen leggen? In het virtuele milieu hebben we ze volledig in de steek gelaten. En ook daar hebben ze ons nodig. Wat betekent die wereld eigenlijk voor ze? En genieten ze er nu, of verslaven ze er? Is het nu echt slecht dat gamen? Moet je computerarrest geven en wat is eigenlijk een healer op WoW? Op deze vragen gaat Martine Delfos in haar lezing in. Dr. Martine-France Delfos is biopsycholoog, wetenschapper, therapeut, schrijfster. Ze schreef onder andere: Ik heb ook wat te vertellen! Communiceren met pubers en adolescenten. Ze is lector aan de Hogeschool Edith Stein over Virtuele ontwikkeling van de Jeugd. Voor belangstellenden is de mogelijkheid tot signeren van boeken van Martine Delfos. Informatie over haar werk: Martine Delfos is een meeslepende spreekster en we zijn ervan overtuigd dat deze lezing zeer de moeite waard zal zijn. Na de lezing zullen we na een korte pauze rond uur aanvangen met het zakelijke deel van deze vergadering, waarin u uitgenodigd wordt om te reageren op het jaarverslag en mee te denken over de begroting voor het komende jaar. U bent van harte welkom! We zien graag een overvolle aula. Het bestuur van de Oudervereniging 10 VRAGEN AAN DE SECTIE LICHAMELIJKE OPVOEDING Deze sectie bestaat uit mevrouw Gillhaus, de heren Van der Aa, Van der Jagt, en de heer Van der Saag. 1. We kunnen ons voorstellen dat de leerling in het kader van het vak lichamelijke opvoeding geleerd wordt dat regelmatig bewegen goed voor je is, dat je moet blijven werken aan een goede conditie en probeert je lichaam lenig te houden. Maar wat is nu precies de doelstelling van het vak gymnastiek? Gymnastiek is het enige non-cognitieve vak op het gymnasium De doelstelling van gymnastiek is de leerlingen m.n. plezier in bewegen bij te brengen. Door het beleven van diverse sporten leert de leerling om te gaan met zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Ons doel is om leerlingen meer zelfvertrouwen te geven: "je kunt meer dan je denkt". Fouten mogen gemaakt worden en prestaties kunnen verbeterd worden. In de gymnastiekles is aandacht voor bewegingscholing: hoe leer je een bal goed gooien, hoe moet je goed lopen, 2 Communiceren met pubers Communiceren met pubers is niet altijd eenvoudig. Ze zijn stil, kijken de lucht in, vragen of je klaar bent met je gepreek of zijn het nooit met je eens. Toch is communicatie met pubers juist heel bevredigend als het lukt. Als je eerlijk bent, leer je er ook nog erg veel van. Ze zijn open en geïnteresseerd, maar dan moet je niet hun hersens op uit zetten. Volwassenen hebben de neiging om de hersens van

3 hoe gebruik je de ademhaling. 2. Hoe sportief zijn onze leerlingen? Hoe is het i.h.a. met hun conditie en lenigheid gesteld? Heel verschillend. Dat gymnasiasten niet zo sportief zouden zijn, is onzin! 90% van de eersteklassers zit op sport. Wij merken ook naarmate de leerlingen ouder worden er minder interesse is voor sportbeoefening. 3. Wat doen jullie met gymnastiek? Uit welke onderdelen en sporten bestaat dit vak? Balsporten, atletiek, turnen, zelfverdediging, klimmen, bewegen op muziek, trefspelen en ook fitness. 4. Wat zijn de andere taken die de gymnastiekdocenten op school vervullen? Bedrijfshulpverlening, mentoraat, counselor eerste klas, contactpersoon klachtenregeling en verder begeleiden de docenten de kennismakingskampen, de kampen van de derdeklassers en de uitwisselingen. 5. Wat voor faciliteiten heeft de school precies? NIEUWE MR-LEDEN Nieuw MR-lid Elaine Toes, ouder van 3 leerlingen en onderwijskundige Sinds 2000 ben ik ouder van één of meer leerlingen van het SGA. De oudste is Freerk (diploma 2006), de middelste is Zeus-Jan (diploma 2008) en de jongste, Umbriël Post, zit net in klas 4. Ik ken de school dus al enigszins van binnenuit en heb veel positieve ervaringen. Mijn motivatie om lid van de MR te zijn, blijkt uit de naam van mijn adviesbureau Wijs met Onderwijs; ik houd van onderwijs en heb er een beetje verstand van. Sinds 1998 ben ik bezig met de ontwikkeling van docenten, onderwijsmanagers en onderwijsinstellingen. Dat kan als coach, maar ook als verandermanager. Het leuke aan mijn werk (ontwikkelingen faciliteren) hoop ik als MR-lid ook te kunnen inzetten. Dat ik als positief kritisch te boek sta, beschouw ik als constructief. Communicatie is een kwestie van open kaart spelen. Als MR-lid zal ik me dan ook inspannen de vinger op zere plekken te leggen, met de bedoeling bij te dragen aan structurele verbeteringen. Twee gymzalen, een fitnessruimte, twee tegelplateaus buiten, een grasveldje en een klimmuur. Het is een grote verbetering t.o.v. de Statenlaan. Toch wordt het alweer aan de kleine kant. 6. Zijn er misschien nog wensen op het punt van de faciliteiten? Een groter grasveld, een kunstgrasveld en nog een zaal. 7. Zijn er leerlingen die op hoog niveau een sport beoefenen? Er zijn op school twee meisjes die op topniveau roeien en een jongen die bij Jong Oranje hockeyt. 8. Welke sporten beoefenen de gymnastiekdocenten zoal in hun vrije tijd? Fietsen, badminton, voetbal, mountainbiken, skiën. Mevrouw Gillhaus is nu aan het revalideren i.v.m. een blessure. Haar sport is dansen, o.a. streetdance en hiphop. 9. Krijgen leerlingen iedere week evenveel uur gymnastiek ongeacht het leerjaar? In het eerste jaar krijgen de leerlingen 3 uur gymnastiek, in het tweede tot en met de vijfde jaar krijgen de leerlingen 2 uur gymnastiek en in de zesde klas nog maar 1 uur. 10. Heeft de sectie nog grote plannen? Ja, wij zouden graag de docenten ook aan het sporten krijgen. De vrijdagmiddag is voor hen gereserveerd maar zij laten het tot nu toe aardig afweten. De redactie dankt de sectie Lichamelijke Oefening voor het gesprek en wenst mevrouw Gillhaus succes met haar revalidatie. Mascha Verhagen en Corthea Werker Nieuw MR-lid Albert Ruerink, ouder van 2 leerlingen Mijn naam is Albert Ruerink, getrouwd met Olga en vader van Andries (1e klas) en Berend (3e klas). Wij wonen in Huissen en vanaf december in Oosterbeek. Ik vind het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs. Via de MR hoop ik mee te helpen aan een prima onderwijs klimaat voor zowel kinderen als leerkrachten op het SGA. De laatste 10 jaar heb ik zitting in het Linge bestuur in de gemeente Lingewaard, waar 9 basisscholen ondervallen. Ik werk bij een Amerikaans bedrijf dat zich bezig houdt met internationale rundveehouderij. EXAMEN De examens liggen alweer even achter ons en menige ex-sga leerling is al met zijn of haar vervolgopleiding begonnen. Nog even resumerend: 121 zesde klassers hebben eindexamen gedaan waarvan 21 het profiel Cultuur & Maatschappij 21 het profiel Economie & Maatschappij 20 deden deze profielen allebei 42 het profiel Natuur & Gezondheid 9 het profiel Natuur & Techniek 8 deden deze profielen allebei. Van deze 121 kandidaten wilden er 90 direct doorgaan naar het Wetenschappelijk Onderwijs, 6 naar het Hoger Beroeps Onderwijs. De meest gekozen studies zijn geneeskunde (13), rechten (6), psychologie (5), economie (5) en werktuigbouwkunde (4). Eerst naar het buitenland (meestal voor een jaar) gaan 18 kandidaten. Hiervan gaan er 5 een studie doen (2 in Engeland, 2 in Italië, 1 in de VS) en 13 vooral reizen, werken en de taal leren (Nieuw-Zeeland, Engeland, Frankrijk, Zuid-Afrika, Amerika, Australië, Brazilië, Spanje en Costa Rica). Met dank aan de heer ter Horst (decaan). 3

4 SLAGINGSPERCENTAGES Quadraam scholen VWO Candea College 97% VWO 100% Gymnasium Liemers College 95% VWO Stedelijk Gymnasium Arnhem 94% Beekdal Lyceum 92% VWO Olympus College 89% VWO Lorentz Lyceum 88% VWO Met vriendelijke groet, Laura van Loon e.t. Praeses AGB SUBVERENIGINGEN DE AGB 4 Beste Abacus lezers, Dit jaar heeft de AGB een plekje gekregen in de Abacus. Dit zal het laatste stukje zijn wat in de Abacus verschijnt van de huidige AGB. Op dit moment zijn wij namelijk bezig met de verkiezingsweek. Dit is bij ons op school altijd een enorme happening en heel erg leuk. Even een korte uitleg over deze week. Aan de verkiezingen doen verschillende partijen mee. Deze zijn onderverdeeld in lol - en serieuze partijen. Door de huidige AGB worden altijd 2 serieuze partijen aangewezen, bestaande uit 5 mensen. Vaak blijft het bij 2 partijen, maar ook andere leerlingen, in het 5de leerjaar, kunnen zich aanmelden voor een eigen serieuze partij. Deze partijen gaan tegen elkaar strijden voor het AGB-schap. Naast de serieuze partijen zijn er lolpartijen. Deze strijden niet om het AGB-schap, maar doen alleen mee voor de lol. De leukste lolpartij kan één jaar lang gratis op feesten komen en een plaatsje bemachtigen op the wall of fame. Beide soorten partijen nemen het erg serieus en zijn vaak ook al weken bezig met de voorbereiding. Uiteindelijk hebben ze één week om daarin alles te geven wat ze hebben. Ze zijn dan al rond half 8 op school te vinden om alles klaar te zetten en vroege vogels onder flyers, stickers en glitters te bedelven. Iedere partij heeft een pauze tot haar beschikking waarin ze een stunt geeft. Hier komen vaak alle leerlingen naar kijken, want deze stunts geven vaak de doorslag. Zo n week klinkt misschien als alleen maar feest. Toch is het ook wel wat anders. Het gaat om de sfeer die er hangt, al het grappige wat verzonnen wordt en de prachtigste stunts die er te zien zijn. Leerlingen die hieraan mee doen leren er erg veel van: onderhandelen, plannen, sponsors werven en nog veel meer. Veel eersteklassers zie je met grote ogen vragend naar de ouderejaars kijken als die in een grote bontjas of sneeuwwitje jurk voorbij komen rennen. Voor hen is het allemaal nieuw maar daarom niet minder leuk. Ook zij hebben al gauw door, dat wanneer je snel bij de aula bent je een mooie stunt te zien krijgt. Naast al dit moois letten wij, de AGB 07-08, en de schoolleiding wel op schoolverzuim. Natuurlijk willen we dat iedereen iets leuks neerzet, maar dit kan niet ten koste gaan van lessen. Veel leraren stemmen toe met iets eerder weg om je stunt op te bouwen, maar dit mag niet uit de hand lopen. Gelukkig is er nog niks misgegaan. Ondertussen heb ik al weer veel te veel verteld over deze geweldige week. Aan het eind van de verkiezingen is er gestemd en is de nieuwe AGB bekend. Op vrijdag 3 oktober is de overdracht geweest. Nu u dit leest is er weer een nieuwe groep van 5 jonge tieners die feesten, culturele avonden en sporttoernooien voor 900 leerlingen moeten regelen. Tijdens de grote tocht naar de volgende verkiezingsweek zullen deze vijf diepte - en hoogtepunten kennen. Er zal zeker wat haat en nijd over en weer zijn, maar bovenal zal er samengewerkt (moeten) worden. De nieuwe AGB staat niet voor een makkelijke opdracht, maar leuk is deze zeker wel. Mijn eigen ervaring is, dat ik veel heb geleerd en erg heb genoten van dit jaar. Je stelt je in op één jaar hard zwoegen. Na dit jaar is het dan ook wel echt voorbij. Het aanstaande jaar ga ik dubbel en dwars genieten van de feesten en andere evenementen. Ik hoop dat ik u een beetje op de hoogte heb kunnen brengen van een groot geprezen evenement bij ons op school (iets waar menig andere middelbare school erg jaloers op is). Ook hoop ik dat u, zover u kunt, de AGB zult steunen. Uiteindelijk komt altijd alles goed, maar toch blijven wij een groepje van 5 tieners. Gelukkig zijn er erg veel mensen op wie de AGB altijd kan rekenen. BEDANKT! DE SPORTCO De Sportco is een commissie die sporttoernooien organiseert, zoals een voetbal-, unihockey- en basketbaltoernooi. Naast het organiseren van sporttoernooien hebben we af en toe ook een "open gymzaal" gehad. Dat houdt in dat je gewoon voor je plezier kan komen sporten, zonder een competitieve instelling. In de Sportco nemen zes leerlingen plaats. Het is een subcommissie van de AGB en bij elk nieuw gekozen AGB-bestuur kunnen leerlingen zich inschrijven om in de Sportco te komen. Op dit moment zitten er maar twee leerlingen in de Sportco doordat vier leerlingen afgelopen jaar van school zijn gegaan, onder andere wegens het behalen van hun diploma. Komend jaar nemen dus vier "nieuwe" leerlingen plaats in de Sportco. Het laatste toernooi dat ik samen met Petra Eikelenboom organiseerde was een voetbaltoernooi op vrijdag 26 september jl. Als het goed is breidt de Sportco daarna uit, en kunnen we er met meer leerlingen een nog sportiever jaar van maken. Sportieve groet, Namens de Sportco Dorien Cramer BUZZR. INTERVIEW EERSTE KLASSER Het leek de redactie aardig om te peilen wat de eerste indrukken van een eersteklasser en haar moeder van de school zijn. Julia Oostlander (klas 1c) en haar moeder, Karin van Andel, vonden we hiertoe bereid.. Hoe vonden jullie de overgang van basisschool naar gymnasium? Julia: Het ging eigenlijk vanzelf, al moet ik nu weer werken.

5 Op de basisschool deden we de laatste maanden niet veel meer. Karin: We moeten nu vroeger op en huiswerk overhoren. Wat vinden jullie leuk aan het SGA? Julia: Het schoolgebouw en dat je nieuwe kinderen leert kennen. Karin: We krijgen een goede indruk van wat we over de mentoruren horen. De kinderen worden geholpen bij het wennen aan de nieuwe school en ze worden goed begeleid in een aantal praktische zaken. En wat vindt Julia van het huiswerk? Julia: Ik was niet gewend aan huiswerk maken op de basisschool. Huiswerk maak ik meestal op school na afloop van de lessen in de kantine. Het echte leerwerk doe ik thuis. Welke vakken vind je leuk? Julia: eigenlijk alle vakken wel, maar vooral aardrijkskunde en biologie. Hoe was het kamp? Julia: Heel leuk. We hadden een speurtocht in de nacht, we hebben allerlei spelletjes gedaan en s ochtends moesten we als ochtendgymnastiek 3 km rennen. Komt het beeld van school zoals jullie dat nu hebben overeen met de indruk die gewekt is op de opendagen? Julia: Ik dacht dat het een leuke school zou zijn en dat je best wel veel huiswerk zou krijgen en dat klopt. Karin: Op de opendagen straalde de school uit dat men werkelijk aandacht voor de leerlingen heeft en onze eerste indruk is dat dat klopt. Tot slot: wat is het grootste verschil met de basisschool: Moeder en dochter tegelijk: de zware boekentas! Mascha Verhagen NIEUWE DOCENTEN STELLEN ZICH VOOR: Suzan Vloet (docente Engels): "Ik had een echt talenpakket met 5 talen en ik vond alle moderne vreemde talen leuk, maar ik vond de Engelse literatuur het mooiste, dus koos ik ervoor om Engelse taal- en letterkunde te gaan studeren aan de Universiteit Nijmegen. Dat ik in het onderwijs zou gaan stond voor mij al lang vast. Na mijn studie heb ik 15 jaar met veel plezier gewerkt als docente Engels aan de HAVO Nôtre Dame in Ubbergen. In 2004 ben ik gestopt om voor onze kinderen te zorgen. Thuis heb ik een vertaalbureau opgezet. Toen mijn oog viel op een kleine vacature aan het SGA leek dat me een mooie kans om werk en zorg te combineren, want ik begon het schoolleven, de contacten met leerlingen en collega s toch wel te missen. Vertalen doe je toch maar alleen op zolder. Het mooiste van lesgeven vind ik het omgaan met de groep leerlingen die bezig is te veranderen van kind in volwassene, een proces dat prachtig is om te volgen. Ik vind een goede sfeer in de klas belangrijk, er moet gewerkt worden op een prettige manier en met respect voor elkaar. In mijn vrije tijd wandel ik veel met onze hond (beagle Juul), fiets graag, speel piano en lees (ten minste als ik niet naar muziekles, korfbal, voetbal of zwemles rijd). In de vakanties wandelen we, het liefst in de bergen. Ik ben getrouwd met Léon Lucas die ook in het onderwijs werkzaam is als rector van een middelbare school in Zwolle en we hebben twee kinderen, Floor van 9 en Tim van 7. Ik hoop op een heel prettige samenwerking met leerlingen, ouders en collega s." Marianne van Dijk (docente klassieke talen): "Dit is Marianne en zij is dubbel gek: ze is van plan Grieks en Latijn te gaan studeren én het onderwijs in te gaan." Het was op deze manier dat mijn docent Grieks, Latijn en KCV mij voorstelde aan zijn nieuwe collega. Overigens had de goede man, ondanks zijn cynische uitlatingen, gelukkig wel alle vertrouwen in mij, en terecht. Inmiddels sta ik immers met veel plezier voor de klas (voorheen heb ik op het Stedelijk Gymnasium in Breda gewerkt). Ik ben geboren en getogen in het Bourgondische Limburg maar ben omwille van mijn studie naar het schone Nijmegen getrokken. Aldaar ben ik nog steeds woonachtig, in het permanente en prettige gezelschap van mijn vriend Thijs en twee katten Bamboe en Whisky. In mijn spaarzame vrije tijd mag ik graag een boek lezen, een reis ondernemen of het huis grondig schoonmaken (alles liever dan honderd repetities nakijken ). Daarnaast volg ik op donderdagavond een cursus Cambridge Engels in de hoop dat mijn niveau over anderhalf jaar tot duizelingwekkende hoogtes gestegen zal zijn. Bovendien probeer ik mijn vakkennis nog wat uit te diepen door vakken aan de universiteit te volgen. Een daarvan heeft betrekking op mijn grootste interesse: de Oude Geschiedenis. Ik vind het echt fantastisch dat de Grieken en Romeinen minstens net zulke rare jongens (aldus een stel strip-galliërs) waren als de mensen van vandaag de dag; mensen die ik kennis mag laten maken met de wonderlijke, doch herkenbare wereld van de Oudheid. Janet Duursma (docente maatschappijleer): "Ik heb Politicologie en Bestuurskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, alwaar ik ook enige tijd gewerkt heb. Aansluitend ben ik actief geworden in de gemeentepolitiek. Thans ben ik fractievoorzitter van een coalitiepartij in onze gemeente en sinds enkele jaren geef ik les. Ik combineer dit met het opvoeden van mijn kinderen. Na vorig jaar les te hebben gegeven op maar liefst vier scholen - van vmbo tot gymnasium, op het platteland en in de stad koos ik dit jaar voor het SGA en het Candea in Duiven. De reden waarom ik graag lesgeef op het SGA is tweeledig. Enerzijds vind ik de sfeer op school erg prettig. Er is ruimte voor eigenheid en dat spreekt mij meer aan dan een school met strikte regels. Anderzijds vind ik de leerlingen op het SGA doorgaans leuk. Wat me aanspreekt, behalve het gegeven dat jongeren van rond de 16 over het algemeen al aardig een eigen mening hebben, is dat je met deze leerlingen ook vakinhoudelijk de diepte in kunt gaan. Maatschappijleer wordt gegeven in de 5e klassen en behandelt de thema s rechtsstaat, parlementaire democratie, verzorgingsstaat en pluriforme samenleving. Het is mogelijk de werkelijk interessante kanten van het vak aan de orde te laten komen, hetgeen kan leiden tot een zinvolle discussie over bijvoorbeeld de vraag of er grenzen moeten zijn aan de vrijheid van meningsuiting, of hoe het handhaven van de openbare veiligheid zich verhoudt tot het waarborgen van de rechten van verdachten." Bianca Janssen Groesbeek (docente filosofie): "Ik geef dit jaar voor de derde keer filosofie op het SGA, maar eigenlijk ken ik de school al veel langer. In 1995 begon ik op het gymnasium als docent biologie en verzorging; enkele jaren later kwam daar ANW bij. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in filosofie en in 1998 besloot ik om het te gaan studeren. In 2001 verliet ik het SGA om meer tijd te 5

6 6 hebben voor mijn studie en ook om meer te kunnen dansen. Op dat moment zat ik bij een amateur dansgezelschap. Naast studie en dans begon ik als freelancer te werken. Momenteel schrijf ik voor uitgeverij Malmberg die schoolboeken uitgeeft. Ook geef ik les op Emerson College, een Amerikaanse school in Boston die een dependance heeft in Noord- Limburg: Kasteel Well. Daar geef ik een cursus over menselijke evolutie en een cursus over toegepaste ethiek. Sinds begin 2007 ben ik lid van de commissie Amateurkunst en Cultuureducatie van de Raad voor Cultuur. Af en toe geef ik lezingen over menselijke evolutie en diergedrag, al dan niet vanuit een filosofisch perspectief. Als lid van de redactie van het Filosofisch Café Nijmegen organiseer ik maandelijks een filosofische avond in café Trianon in Nijmegen. Helaas dans ik tegenwoordig wat minder door een hardnekkige blessure, maar toch hoop ik binnenkort een dansfilm te kunnen maken met mijn kat Olle." Christien van Tricht (docente geschiedenis) Even voorstellen! Mijn naam is Christien van Tricht. Sinds kort ben ik een van de nieuwe docenten geschiedenis op het SGA. Ik heb geschiedenis en archeologie gestudeerd aan de universiteit in Nijmegen. Voor beide studies ben ik afgestudeerd op Griekse oudheid met nadruk op de periode na de dood van Alexander de Grote. Na mijn afstuderen heb ik een paar jaar bij een reisorganisatie gewerkt waar ik educatieve reizen naar Griekenland organiseerde. Echter, zittend op kantoor miste ik mijn vak enorm. Om weer inhoudelijk met geschiedenis bezig te kunnen zijn, heb ik besloten de overstap naar het onderwijs te maken. Tegenwoordig ga ik met plezier naar mijn werk: het onderwijs blijkt een goede keuze. WIST U DAT? Cultuur: Er van 23 augustus tot en met 4 januari a.s. in het Museum Het Valkhof in Nijmegen een tentoonstelling is genaamd Luxe en decadentie, Leven aan de Romeinse goudkust waarin men een beeld krijgt van het leven van de superrijke Romeinen in de golf van Napels; Er ter gelegenheid van het festival Geloven in Gelderland in het Natuurmuseum Nijmegen een mini-expositie over Romeinse mythen is. Deze activiteit is gebaseerd op het boek Metamorphosen van de Romeinse schrijver Ovidius. School: Er in de week van 29 september jl. verkiezingen zijn geweest op school voor het AGB bestuur met als afsluting op 3 oktober het AGB feest; Het nieuwe AGB bestuur uit Tammo Bakker (praeses), Eduard van der Stap, Marleen Tutein Nolthenius, Luuk Grosfeld en Wies Koper bestaat; Als leukste lolpartij Tsjeka is gekozen. Dit clubje had o.a. van het rokershok een bunker gemaakt compleet met zandzakken. Ze deden alsof ze van de school een soort communistische instelling gingen maken; Op maandag 8 september jl. mevrouw Meijering, docente geschiedenis, moeder is geworden van een dochter Sarah Maria. Gedurende haar verlof worden de geschiedenislessen overgenomen door de heer van Lunteren; Mevrouw Poel, docente Duits, met zwangerschapsverlof is tot aan de herfstvakantie. Zij wordt vervangen door mevrouw Sloot; Mevrouw Gillhaus door een blessure tot oktober geen gymlessen geeft; De heer van den Berg, docent Nederlands, na een periode van afwezigheid het nieuwe schooljaar weer gestart is met 2 klassen. Zijn overige klassen worden vervangen door de heer Janssen; De Bridge to Bridge loop op 14 september j.l. 6 docenten van het SGA hebben deelgenomen, de heren van Heusden, Preijers, Kersten, Karnebeek, Noyens en van der Saag; Er drie medewerkers, de heren Agricola, Hendrix en mevrouw Molenaar, betrokken zijn bij het terugdringen van de absentie van leerlingen; De volgende nieuwe leraren hun intrede hebben gedaan op school hebben: Mevrouw M. van Dijk Klassieke talen Mevrouw J. Duursma Maatschappijleer De heer J. Hendrix (Technisch) onderwijs assistent De heer F. Jansen Nederlands Mevrouw B. Janssen Groesbeek Filosofie De heer H. Kramer Natuurkunde, anw De heer F. van Lunteren Geschiedenis De heer G. van der Meer Nederlands Mevrouw J. Molenaar medewerker leerlingenverzuim Mevrouw C. van Tricht Geschiedenis Mevrouw S. Vloet Engels. Uitwisselingen en toernooien: Er in het kader van de internationale uitwisselingen voor de derde klassen op woensdag 1 oktober jl. weer een groep Engelse leerlingen van The Laurence Jackson School in Guisborough naar Nederland is gekomen en op donderdag lessen van onze leerlingen heeft bijgewoond; Op zaterdag 7 februari 2009 voor de 6de keer het Intergymnasiaal Debattoernooi plaatsvindt en onze school ook een team bestaande uit 5 debaters wil afvaardigen. De leerlingen van de 4de klas kunnen hieraan meedoen. De drie debatvormen die aan bod komen zijn het Triasdebat, Tegenspraak en Redevoering. Hier wordt in de les op geoefend; Leerlingen van het SGA meedoen aan de jaarlijkse door de KNRB georganiseerde Nationale Scholieren Roei Kampioenschappen; Eind oktober 8 Nederlandse leerlingen meedoen aan de International Mathematics Competition in Chiang Mai, Thailand. Zij scoorden het hoogst bij 2 moeilijke voorrondes en zullen de 7 Quadraam scholen vertegenwoordigen bij deze internationale wedstrijden waar ook scholen uit China, Japan, Hongkong en Thailand aan deelnemen. Ignace Schoot en Lisanne Arayess vertegenwoordigen het Stedelijk Gymnasium Arnhem. Er ook 34 leerlingen uit Cagliari, Sardinië een week te gast zijn bij onze 4de klassers. Het programma voor deze Hollandse herfstweek bestaat onder andere uit; het meelopen van enkele lessen met hun gastheren en gastvrouwen, de historische airbore-route lopen in omgekeerde richting, cultureel dagje Den Haag, Burger s Zoo en nog veel meer. Astrid Wesselink Wilt U op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen? surf naar

7 AGENDA Agenda tot en met de kerstvakantie Datum Activiteit 26 september Feestavond Klas 1 29 sept-3 oktober AGB verkiezingen 3 oktober AGB feest Di 7 oktober Aankomst gasten uit Cagliari (Sardinië) Uitwisseling leerlingen klas 4 Wo 8 oktober Vertrek leerlingen klas 6 naar Salamanca Uitsluitend leerlingen die Spaans doen Vrij 10 oktober Sportdag klas 5 13 t/m 17 oktober Herfstvakantie Di 4 november Algemene Leden Vergadering Lezing Martine Delfos Di 11 november Introdans Klas 2A en 2B Wo 12 november Introdans Klas 2C en 2D Do 13 november Introdans Klas 2E en 2F Vrij 28 november Excursie naar Amsterdam Klas 5 Ma 1 december Informatieavond profielkeuze Klas 3 Vrij 5 december Sinterklaasactiviteiten Vrij 19 december Kerstgala 22 december t/m 2 januari Kerstvakantie 7

8 In de volgende Abacus willen wij aandacht geven aan de verschillende betekenissen van het woord Abacus. Heeft u hier als ouders, docent of leerling iets over op te merken dan kunt u uw reactie sturen naar Column Colofon ABACUS is een uitgave van de oudervereniging van het Stedelijk Gymnasium Arnhem en verschijnt per schooljaar vier maal. De uiterste inleverdatum voor de volgende ABACUS is 9 januari. De redactie: - Mascha Verhagen-Maat (ouder) - Corthea Werker-Goeman Borgesius (ouder) - Astrid Wesselink- Relyveld (ouder) Vaste columnist - Maarten Delen (rector) Vormgeving - Humphrey Tarenskeen (docent) Druk: - De ABACUS is van ouders voor ouders van het Stedelijk Gymnasium. Iedereen (leerlingen, ouders en medewerkers van het SGA) kan artikelen, per of op diskette, inzenden. De redactie behoudt zich het recht voor, in overleg met de inzenders, ingezonden stukken in te korten of aan te passen. Contact: Corthea Werker-Goeman Borgesius WAT IS WIJSHEID? Daar stond hij tijdens de verkiezingsweek van de AGB, temidden van zijn medescholieren. Recht en fier zoals een zesdeklasser hoort te staan. Al zes jaar lang luistert hij naar wat volwassenen hem te zeggen en te leren hebben. Zes jaar lang is hij leerling op een school waarvan de missie is leerlingen sociale vaardigheden te leren, te laten groeien in eigen verantwoordelijkheid, inzicht te geven in culturele en maatschappelijke waarden, waarbij taal en cultuur van Grieken en Romeinen een fundamentele inspiratiebron vormen. Zijn tijd zit er bijna op of toch niet? Wilde hij nog niet één keer zijn stem laten horen, wilde hij niet één keer zijn eigen woorden door die grote aula horen galmen? Wilde hij niet één keer die ene belangrijke vraag stellen aan een ieder van ons? Als Socrates daagde hij de menigte uit "WAT IS WIJSHEID?" Hij hield zijn menigte voor dat de huisgoden die mee verhuisd zijn naar de Thorbeckestraat zo beledigd zijn dat zij het schoolgebouw niet meer beschermen. In hun boosheid hebben zij een aantal zaken op het SGA mislaten gaan of zelfs vernietigd. Het kerstgala was geen succes, er is ingebroken op school, het lustrum was een flop, de zitzakken hadden een kort leven. Is het wijsheid om de toorn van de huisgoden te negeren, vraagt hij zich af? Waarom zijn de huisgoden dan zo boos? Staan de huisgoden dan niet voor de ziel van de school? Werd er niet gezegd tijdens de vele toespraken dat met de verhuizing van de huisgoden de ziel van het gymnasium mee zou verhuizen? De toorn van de huisgoden komt niet uit het niets, volgens deze Socrates. Nee, deze toorn heeft een voorgeschiedenis. De goden zijn in het verleden geprovoceerd doordat tradities die al decennia lang bestaan in iets meer dan 6 jaar ongedaan zijn gemaakt. Een voorbeeld van een traditie is de AGB verkiezingsweek, die nu aan banden wordt gelegd. De verkiezingsweek is de leukste week op school. Vanaf de eerste klas groeit al de verwachting bij de leerlingen dat ook zij daar eens zullen staan met hun stunt, dat ook eens hun stem door het schoolgebouw mag klinken, dat ze mogen kiezen, dat er naar ze geluisterd wordt. Maar hoe zit het met de ziel van de school? Is die meeverhuisd? Ook dit vroeg de zesdeklasser, die de verhuizing heeft meegemaakt, zich af: Waar is de rector die elke ochtend op je stond te wachten? Waar zijn de leraren gebleven in de gangen? Zij verblijven nu in de leerlingen-vrije zone. Waar is het contact met de claviger elke ochtend gebleven? Langs de claviger kom je niet meer iedere ochtend als je op de fiets komt. Waarom zijn er nu zoveel leerlingen dat je ze amper kent? Wij zijn een product geworden met een nummer dat voor inkomsten zorgt, wij zijn geen leerlingen meer. Waar is het gymnasium met zijn gymnasiasten gebleven? Wat is wijsheid? - Is het wijsheid de toorn van de goden te negeren? - is het wijsheid de tradities beetje bij beetje af te schaffen - is het wijsheid de school tot een fabriek te maken? - is het wijsheid de leerlingen tot nummer te maken? - is het wijsheid om het gymnasium af te breken? Als een zesdeklasser opstaat en de vraag stelt "wat is wijsheid" dan ben je verplicht als volwassenen om serieus op deze vraag in te gaan. Of zoals deze jongen zegt: Is het misschien wijsheid eens met de jeugd, de leerlingen in discussie te gaan.en zich met de goden te verzoenen? Als school kun je trots zijn op zo n zesdeklasser. Is het niet de uitdaging van deze school zoals verwoord in het jaarboekje om bij te dragen aan de ontwikkeling van kritische geesten? Je zou kunnen zeggen, missie geslaagd! Corthea Werker 8

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

Brugklasbrochure voor leerlingen

Brugklasbrochure voor leerlingen Brugklasbrochure voor leerlingen 2015 2016 Beste leerling van groep 8, Beste leerling van groep 8, Binnenkort moet je beslissen naar welke middelbare school je wilt. De keuze die je gaat maken is belangrijk

Nadere informatie

KOM NAAR DE OPEN DAG! 30 januari 2015. Johan van. Oldenbarnevelt. Gymnasium

KOM NAAR DE OPEN DAG! 30 januari 2015. Johan van. Oldenbarnevelt. Gymnasium KOM NAAR DE OPEN DAG! 30 januari 2015 Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium EEN GYMNASIUM? Het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt, het JvO, is een zelfstandig gymnasium. Dat is een school waar alle

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015 OPEN DAG za 17 januari 2015 9.30-12.30 uur Informatieavond ma 26 januari 2015 aanvang 19.30 uur Middag groep 8 wo 28 januari 2015 aanvang 14.00 uur online aanmelden vóór 23 jan. Burggravenlaan Internationaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Het gymnasium: iets voor jou?

Het gymnasium: iets voor jou? Het gymnasium: iets voor jou? Stel jezelf eens de vraag... Ben ik nieuwsgierig? Heb ik een brede belangstelling? Hou ik van onderzoeken? Ben ik gek op cultuur? Houd ik van nieuwe dingen leren? Ben ik kritisch?

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 5-16 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen

Samen het beste uit jezelf halen Samen het beste uit jezelf halen Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag. 6 Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag.

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta

openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta Welkom op De Berg! De Amersfoortse Berg is een school met een prettige sfeer. Veel van jullie voorgangers voelden zich er snel thuis, ook al is de overgang van de

Nadere informatie

schooljaar 2015/2016 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2015/2016 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2015/2016 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 6-17 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe.

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe. Jaargang 5 nr 11 11 november 2014 Eilenbergstraat 258 5011 EC Tilburg 013-4551292 info@stelaertshoeve.nl www.stelaertshoeve.nl Nieuwsbrief voor ouders van basisschool Stelaertshoeve in MFA De Symfonie.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 2 23 september 2014 Pagina 1 van 4

Nieuwsbrief nummer 2 23 september 2014 Pagina 1 van 4 Pagina 1 van 4 Inhoudsopgave Algemeen: Nieuwe Collega s Algemeen: Stagiaires SO: Kijkles gym SO: Kinderboekenweek Aerofitt Zutphen VSO Leerlingenraad Gebarentraining Ouderavond participatiewet Bijlage

Nadere informatie

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz.

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz. Almelo, 8 juli 2015 Onderwerp: Moeilijk verhuizen! Beste heer/mevrouw Ik ben (...) Ik ben 14 jaar oud. Ik woon met mijn ouders en mijn 2 kleine broertjes in azc Almelo. In deze vakantie moeten er ongeveer

Nadere informatie

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst.

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst. Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nr. 1 september 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van september 2015. In deze nieuwsbrief: Van de directeur Nieuws van de Ouderraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Eerlijk gezegd vond ik het eerst doodeng en spannend om naar een andere school te gaan. Ik wou mijn oude klas van de Ekke de Haan gewoon niet kwijt. We hadden het daar zo

Nadere informatie

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO OUDERINFORMATIEBRIEF VSO Jaargang 8 Maand: Januari 20-12-2013 Beste ouders en verzorgers, 2013 zit er alweer bijna op, de eerste periode van dit schooljaar is weer voorbij gevlogen. We hebben een drukke

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar , Grootegast, 31 augustus 2010

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar , Grootegast, 31 augustus 2010 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar 2010-2011, Grootegast, 31 augustus 2010 Er was eens een boerin die twee emmers verse, romige melk buiten zette. Vlakbij

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

havo, vwo (atheneum), tweetalig vwo interconfessioneel

havo, vwo (atheneum), tweetalig vwo interconfessioneel Da Vinci College havo, vwo (atheneum), tweetalig vwo interconfessioneel DE SCHOOL WAAR JE WORDT GEZIEN davinci.psg.nl Da Vinci College Joh. Naberstraat 218 1442 BG Purmerend Postbus 270 1440 AG Purmerend

Nadere informatie

Juf Brenda s verlof komt tot langzaam tot een eind; in november zal zij haar taken weer hervatten.

Juf Brenda s verlof komt tot langzaam tot een eind; in november zal zij haar taken weer hervatten. De Scheepsbel Schooljaar 2015/2016, nummer 1, september 2015 Belangrijke data 30 september Playbackshow (alleen voor de kinderen) 2 oktober Weeksluiting groep 8 7 oktober Start Kinderboekenweek 14 oktober

Nadere informatie

Interview Han van der Maas

Interview Han van der Maas Interview Han van der Maas Voor mij is programmeren een essentiële tool, zoals hamer en spijkers voor een timmerman 272 Interview Hoe ben je zelf geïnteresseerd geraakt in programmeren? Pas op de universiteit,

Nadere informatie

Vwo+ en Gymnasium WINKLER PRINS

Vwo+ en Gymnasium WINKLER PRINS Met kop en schouder Vwo+ en Gymnasium OP WINKLER PRINS Grieks en Latijn geven je diploma een gouden randje! Is vwo+ of het gymnasium wat voor jou? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet je jezelf de

Nadere informatie

Lollystokjes of een prop Maak geen rommel, ruim het op. Appelschillen, lege zakken Doe het in de AFVALBAKKEN!

Lollystokjes of een prop Maak geen rommel, ruim het op. Appelschillen, lege zakken Doe het in de AFVALBAKKEN! Overzicht activiteiten komende tijd: Nieuwsbrief 3 21 september 2012 Datum Activiteit Groep September Wo. 26-09 Dag van de Talen 1-8 Do. 27-09 Studiedag; alle kinderen vrij 1-8 Oktober Di 2-10 Ouderavond

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Medezeggenschapsraadleden 2015-2016 stellen zich voor

Medezeggenschapsraadleden 2015-2016 stellen zich voor Medezeggenschapsraadleden 2015-2016 stellen zich voor Nienke Hermens (ouder) Mijn naam is Nienke Hermens, ik ben ouderlid van de MR en GMR. Mijn zoon zit in het tweede jaar op deze prachtige school. Mijn

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 20. Het adviesgesprek. Wat leert u in deze les? Advies vragen. / woorden die hetzelfde betekenen. Advies geven. / woorden die hetzelfde betekenen.

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Tweetalig vwo op Eijkhagen. That s interesting!

Tweetalig vwo op Eijkhagen. That s interesting! Tweetalig vwo op Eijkhagen That s interesting! Meer dan 75% van de lessen in het Engels Find out if TTO is right for you! Wat is tweetalig onderwijs? Als je kiest voor het tweetalige vwo van Eijkhagen

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

school informatie VWO+ Leren... altijd overal en van iedereen

school informatie VWO+ Leren... altijd overal en van iedereen school informatie VWO+ 5 3 e s c h o o l j a a r Leren... altijd overal en van iedereen school informatie VWO+ 5 3 e s c h o o l j a a r Leren... altijd overal en van iedereen Inhoudsopgave vwo + 7 gymnasium

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

TWEETALIG ONDERWIJS VERLEG JE GRENZEN!

TWEETALIG ONDERWIJS VERLEG JE GRENZEN! TWEETALIG ONDERWIJS VERLEG JE GRENZEN! GO INTERNATIONAL! Wil je uitstekend Engels leren spreken, ga je kiezen voor havo- of vwo-onderwijs en zie je het wel zitten om tijdens je middelbare schooltijd één

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Gymnasium. Op lariks. www.csvincentvangogh.nl. Ook tweetalig onderwijs!

Gymnasium. Op lariks. www.csvincentvangogh.nl. Ook tweetalig onderwijs! Gymnasium Ook tweetalig onderwijs! Op lariks Inhoud Welkom! Het gymnasium aan CS Vincent van Gogh Eerste fase Tweede fase Romereis Gymnasium en tweetalig onderwijs Activiteiten Gymnasiumteam Viva Vox Contact

Nadere informatie

Gymnasium. Op het Hondsrug College. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Gymnasium. Op het Hondsrug College. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Gymnasium Op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Gymnasium Hondsrug Het Gymnasium Hondsrug is een afdeling van het Hondsrug College. Het is onderdeel van het vwo,

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

GYMNASIUM TACITURNUM

GYMNASIUM TACITURNUM GYMNASIUM TACITURNUM het gymnasium van het Willem de Zwijger College Wij leren niet voor school, maar voor het leven Gymnasium..iets voor jou? Sommige mensen denken dat gymnasium betekent: oude talen,

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

AANDACHT VOOR JOUW TALENT! INFO VOOR HET VWO EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN

AANDACHT VOOR JOUW TALENT! INFO VOOR HET VWO EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN AANDACHT VOOR JOUW TALENT! INFO VOOR HET VWO EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN ATHENEUM EN GYMNASIUM OP HET RIJSWIJKS LYCEUM MET AANDACHT VOOR HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN Onze school is een afspiegeling van de bevolking

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond determina.e

Welkom. Ouderavond determina.e Welkom Ouderavond determina.e Programma Determinatie Doorstroming vmbo-t havo atheneum gymnasium Agenda Pauze Procedure-uitleg door de mentoren Proefles Latijn in lokaal A4/A5 (20.50) Determineren Wie

Nadere informatie

Een school waar je gezien wordt

Een school waar je gezien wordt Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND Een school waar je gezien wordt i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Van mijn groep 8 gingen ook drie andere jongens

Nadere informatie

Evaluatie. Rots & Water

Evaluatie. Rots & Water Evaluatie Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk Brunssum - Onderbanken Rots & Water Training Weerbaarheid Groep 8 Algemene Basisschool Dol-fijn Schooljaar 2003/2004 Door: Linda Geraeds Sociaal

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Ik vind het steeds fijner worden. Je krijgt

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND Visser t Hooft Lyceum Leiden KANSRIJK EN UITDAGEND Verleg je grenzen! i tweetalig gymnasium (tweetalig) atheneum (tweetalig) havo 1 1 mavo (vmbo-t) vhl.nl Kagerstraat 1 q Ik vind het een mooie, gezellige

Nadere informatie

IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen.

IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen. NIEUWSBRIEF / november 2012 IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen. WERVING NIEUWE LEERLINGEN Met

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Informatiegids. Samen maken wij jouw ambities waar

Informatiegids. Samen maken wij jouw ambities waar Informatiegids Samen maken wij jouw ambities waar Welke brugklassen zijn er? Samen maken wij jouw ambities waar - havo/vwo - atheneum/gymnasium - tweetalig atheneum/gymnasium De vmbo-t/havo brugklas zit

Nadere informatie

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. Open Dag za 19 januari 2013. Informatieavond ma 28 januari 2013. Middag groep 8 wo 30 januari 2013

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. Open Dag za 19 januari 2013. Informatieavond ma 28 januari 2013. Middag groep 8 wo 30 januari 2013 Open Dag za 19 januari 2013 van 9.30-12.30 uur Informatieavond ma 28 januari 2013 aanvang 19.30 uur Middag groep 8 wo 30 januari 2013 aanvang 13.30 uur Burggravenlaan Internationaal en ondernemend Bonaventuracollege

Nadere informatie

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag.

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Onze vragen: 1. Wanneer bent u met uw schrijfcarrière begonnen? 8 jaar geleden ben ik begonnen met het schrijven.

Nadere informatie

Ivonne Bressers: Dank je wel. Rob Kleijs: Ivon, Kun je nog eens uitleggen wat het Usher Syndroom is?

Ivonne Bressers: Dank je wel. Rob Kleijs: Ivon, Kun je nog eens uitleggen wat het Usher Syndroom is? 100 Col 's beklimmen in 40 dagen met een totale afstand van 4100 kilometer. Eddy Driessen uit Arnhem wil die tocht gaan afleggen en dat doet hij voor zijn plezier maar ook voor het goede doel. Namelijk

Nadere informatie

Over De Veenbrug. Nog. vier. nachtjes. slapen

Over De Veenbrug. Nog. vier. nachtjes. slapen Over De Veenbrug Jaargang 16, nummer 8 30 november 2015 Nog vier nachtjes slapen Kind op maandag Week 49 30/11-04/12 Thema: Er komt een tijd We beginnen deze adventstijd met verhalen over Jesaja. Hij leeft

Nadere informatie

Talentklassen. havo en vwo. Kunst Sport Science Cambridge Engels. Brochure Talentklassen OVC 2009.1 1 25-11-2010 16:16:40

Talentklassen. havo en vwo. Kunst Sport Science Cambridge Engels. Brochure Talentklassen OVC 2009.1 1 25-11-2010 16:16:40 Talentklassen havo en vwo Kunst Sport Science Cambridge Engels Brochure Talentklassen OVC 2009.1 1 25-11-2010 16:16:40 Op het Oostvaarders College groeien talenten! Brochure Talentklassen OVC 2009.2 2

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 9 maart 2015. TTO Gymnasium Gymnasium +

Voorlichtingsavond 9 maart 2015. TTO Gymnasium Gymnasium + Voorlichtingsavond 9 maart 2015 TTO Gymnasium Gymnasium + Welcome Voor wie is tto? Hou je van reizen? Vind je samenwerken leuk? Je wilt goed Engels leren. Hou je van uitdagingen? Brugklas naar Engeland

Nadere informatie

EEN LEERZAAM AVONTUUR! Leren maar ook plezier maken. Onderwijs op jouw niveau. Extra mogelijkheden voor bètatechniek en sport MAVO HAVO VWO

EEN LEERZAAM AVONTUUR! Leren maar ook plezier maken. Onderwijs op jouw niveau. Extra mogelijkheden voor bètatechniek en sport MAVO HAVO VWO 2015 2016 Leren maar ook plezier maken. Onderwijs op jouw niveau. Extra mogelijkheden voor bètatechniek en sport EEN LEERZAAM AVONTUUR! Klap deze folder uit en scan hem met de Layar app! MAVO HAVO VWO

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs

Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs leerlingen Produs Praktijkonderwijs Juni 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Kader... 3 1.2 Doelstelling tevredenheidsonderzoek... 3 1.3 Methode van onderzoek... 3 2 Onderzoek tevredenheid

Nadere informatie

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis.

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis. Het Ludger College Jouw talent is er thuis. Algemene informatie over het Ludger College Het Ludger College is een school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in Doetinchem. Er is ook een programma

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. Open Dag. Informatieavond ma 27 januari 2014. Middag groep 8 wo 29 januari 2014. Internationaal en ondernemend

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. Open Dag. Informatieavond ma 27 januari 2014. Middag groep 8 wo 29 januari 2014. Internationaal en ondernemend Open Dag za 18 januari 2014 van 9.30-12.30 uur Informatieavond ma 27 januari 2014 aanvang 19.30 uur Middag groep 8 wo 29 januari 2014 aanvang 14.00 uur aanmelden vóór 27 januari Burggravenlaan Internationaal

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO Jaargang 21, Maand: juni 2015 Basisschool De Schare INFO Na een prachtige meimaand met veel vrije dagen en heel veel activiteiten als de lentemarkt en de sportdag, gaan we in juni een maand lang hard werken

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

De middelbare school. Succes met het kiezen van je school na groep blauw. Boub. De zes kinderen.

De middelbare school. Succes met het kiezen van je school na groep blauw. Boub. De zes kinderen. De zes kinderen. Het eerste knd houdt van sport. Daarom is hij niet kort. Het tweede kind houdt van muziek. Daarom wordt hij nooit ziek. Het derde kind houdt van slapen. En ligt altijd te gapen. Het vierde

Nadere informatie

Wereld burgerschap Sport en spel

Wereld burgerschap Sport en spel Even voorstellen Sancta Maria is een school voor havo, atheneum en gymnasium. Het is een veilige school, waar je je snel thuis voelt. Bij ons mag je zijn wie je bent. We besteden veel aandacht aan hoe

Nadere informatie

Nieuwsbrief van: Maar wat betekent Pinksteren eigenlijk?

Nieuwsbrief van: Maar wat betekent Pinksteren eigenlijk? Aanstaande maandag zijn alle leerlingen vrij i.v.m. 2 e Pinksterdag Maar wat betekent Pinksteren eigenlijk? Nadat Jezus was teruggekeerd naar de hemel (we vieren dat met Hemelvaart), waren zijn leerlingen

Nadere informatie

Paletin oktober 2015. Vrije dagen: 26 t/m 30 oktober: Herfstvakantie

Paletin oktober 2015. Vrije dagen: 26 t/m 30 oktober: Herfstvakantie Paletin oktober 2015 Vrije dagen: 26 t/m 30 oktober: Herfstvakantie Data: Maandag 5 oktober: Dag van de leraar 20.00 MR-vergadering Woensdag 7 oktober Start Kinderboekenweek Raar maar waar Woensdag 14

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015

Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015 Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015 Van de directie Het nieuwe schooljaar is alweer in volle gang en de nieuwe brugklassers beginnen hun draai op SG De Dijk al aardig te vinden. Hierbij wensen we alle

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

Peppelinfo december 2015, nummer 4

Peppelinfo december 2015, nummer 4 Peppelinfo december 2015, nummer 4 Beste ouders, Ondertussen hebben we een mooi Sinterklaasfeest gevierd, georganiseerd samen met Talentrijk. Beide OR-en hebben een mooi programma gemaakt wat past bij

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

jij kiest! Open dag zaterdag Jeroen Bosch College 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur Technasium Tweetalig onderwijs Kunst Beeldend Gymnasium

jij kiest! Open dag zaterdag Jeroen Bosch College 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur Technasium Tweetalig onderwijs Kunst Beeldend Gymnasium Jeroen Bosch College Open dag zaterdag 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur jij kiest! Jeroen Bosch College Rompertsebaan 63 5231 GT s-hertogenbosch 073-641 23 50 www.jbc.nl Technasium Tweetalig onderwijs

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

Beste groep 8 leerling,

Beste groep 8 leerling, Beste groep 8 leerling, Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs gehoord; een vorm van onderwijs waarbij meer dan 50% van de lessen in het Engels zijn. Op dit moment zijn er 120 scholen in Nederland

Nadere informatie

Beste bijna Brugklasser...

Beste bijna Brugklasser... Oecumenische school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium Eigentijds betekent werken en leren met behulp van ICT. Beste bijna Brugklasser... Dinsdag 7 februari 2017 informatieavond Start om

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl september 2015 Nieuwsbrief 36 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl Agenda 1 september Informatieavonden groep 3/4/5 (19.00) en groep 6/7/8 (19.30) 2 september Informatieavond

Nadere informatie

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent NTERVIEW In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze Doen waar je goed in bent Ieder mens moet regelmatig keuzes maken. Dat begint al met de keuze voor een bepaalde school, een studie of een opleiding.

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

INFO. 25 augustus 2015

INFO. 25 augustus 2015 INFO 25 augustus 2015 Obs de Regenboog Algemeen De school is weer begonnen; de zomervakantie ligt alweer achter ons. Ik hoop dat iedereen fijne vakantieweken achter de rug heeft. Wij hebben er weer zin

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Lek en Linge GYMNASIUM

Lek en Linge GYMNASIUM Lek en Linge GYMNASIUM Gymnasium: Verbreed je culturele horizon! Heb je plezier in leren? Zoek je graag dingen uit? Ben je geïnteresseerd in de wereld van de Grieken en de Romeinen? Wil je extra tools

Nadere informatie

Website: www.comeniusschool.info Postbus 556 3700 AN Zeist. Email: aveer@comeniusschool.info 030-6917285

Website: www.comeniusschool.info Postbus 556 3700 AN Zeist. Email: aveer@comeniusschool.info 030-6917285 Weekbrief 27 e jaargang nummer 999 Datum: 05-09-2014 Comeniusschool postadres: Website: www.comeniusschool.info Postbus 556 3700 AN Zeist Email: Comeniusschool vestigingsadres: administratie@comeniusschool.info

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave NIEUWSBRIEF juli 2013 Nieuwsbrief voor ouders en verzorgers Geachte ouders, verzorgers In de laatste periode van het schooljaar vinden altijd veel activiteiten plaats: de start van de centrale examens,

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Yair Past het Boni bij mij? Bruggers aan het woord Yair: Ik voel me thuis op het Boni. Het is heel fijn in de brugklas. Je wordt hier

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 februari 2015

Nieuwsbrief 9 februari 2015 Nieuwsbrief 9 februari 2015 Algemeen Vier keer wijzer Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor

Nadere informatie