Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang , oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING."

Transcriptie

1 ABACUS SGA Stedelijk Gymnasium Arnhem Jaargang , oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS REDACTIONEEL mogelijkheid in schoolteams te hockeyen en te roeien. Of er leerlingen dan wel docenten van het SGA een Olympische droom hebben (of hadden), is ons niet bekend. Mocht dat zo zijn, dan hoort de redactie dat graag! De Abacus is een blad dat door de Oudervereniging wordt uitgegeven. De redactie bestaat uit drie ouders: Astrid Wesselink, Corthea Werker en Mascha Verhagen. Ons doel is u te informeren over hetgeen er speelt op het SGA en over dat wat voor u als ouder relevant is. Bijdragen van ouders, docenten en leerlingen zijn van harte welkom. Elk nummer heeft een thema en dat van de volgende Abacus zal de abacus, in de betekenis van telraam, zijn. IN BEWEGING Dit is het thema van deze eerste Abacus van het nieuwe schooljaar. Het SGA is voortdurend in beweging: leerlingen komen en gaan en ook het docentencorps verandert jaarlijks. Afgelopen schooljaar behaalden 121 leerlingen hun diploma en namen afscheid. 213 nieuwe leerlingen zijn toegelaten tot het eerste leerjaar, meer dan ooit. Om elkaar en de docenten beter te leren kennen, zijn deze eersteklassers op schoolkamp geweest, op de fiets naar Hoenderlo. Alweer in beweging. We interviewden een eersteklasser en haar moeder. Bij bewegen denkt u mogelijk terug aan de onlangs gehouden Olympische Spelen met veel hoogtepunten voor Nederland. Wellicht dwalen uw gedachten af naar het oude Olympia, de plaats waar de Spelen al voor onze jaartelling werden gehouden. Alleen mannen mochten meedoen (naakt!), vrouwen werden niet toegelaten, ook niet als toeschouwer. Bekend is het verhaal van de moeder die zo graag haar zoon wilde aanmoedigen, dat zij verkleed als man de Spelen bijwoonde. Toen zij echter naar hem toe rende om hem te feliciteren, bleef haar kleed ergens achter haken. Haar identiteit werd letterlijk onthuld en zij werd uit het stadion verwijderd. Gelukkig maar voor enthousiaste vrouwelijke toeschouwers, zoals Erica Terpstra, dat dit toelatingsbeleid inmiddels versoepeld is. Op een verstandige manier bewegen is goed voor je lichaam. "Mens sana in corpore sano" oftewel "een gezonde geest in een gezond lichaam", zei Juvenalis (62-142) al eeuwen geleden. Een gezegde dat in een tijd waarin een steeds groter deel van de Nederlandse bevolking met overgewicht kampt, extra aandacht verdient. De leden van de sectie lichamelijke opvoeding proberen de leerlingen bewust te maken van het belang van bewegen. In de nieuwe rubriek "10 vragen aan de sectie " kunt u een interview met hen hierover lezen. Veel leerlingen (en leraren) sporten in hun vrije tijd, meestal in clubverband. Het SGA biedt leerlingen de De redactie heet alle nieuwe leerlingen, hun ouders en docenten van harte welkom. We wensen iedereen een leerzaam en sportief schooljaar toe. De redactie RECTORIS One team, one dream Natuurlijk meet de redactie van de Abacus zich niet het recht aan zich uit te laten over richting en inhoud van de rectoris, maar wellicht kon ik het als vrijblijvende suggestie voor mijn studiereis naar Amerika meenemen. Ik heb het graag gedaan. Amerika is groot en het (voortgezet) onderwijs heel divers. Dat heeft te maken met het onderscheid tussen public en private, maar ook grote verschillen tussen de staten zelf. Ik heb maar een paar scholen bezocht in de stad New York en twee op het platteland van Minnesota. Iedere uitspraak in generale zin over het Amerikaanse onderwijs is daarmee uitgesloten. Maar toch... Omdat ik er al in het weekend was, heb ik tijd gehad om IN DEZE ABACUS REDACTIONEEL in beweging 1 RECTORIS 1 ALGEMENE LEDENVERGADERING 2 LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 NIEUWE MR-LEDEN 3 EXAMEN SLAGINGSPERCENTAGES 4 SUBVERENIGINGEN DE AGB 4 DE SPORTCO 4 BUZZR... 4 INTERVIEUW EERSTE KLASSER 4 NIEUWE DOCENTEN 5 WIST U DAT? 6 UITWISSELINGEN EN TOERNOOIEN 6 AGENDA 7 COLUMN Wat is wijsheid? 8 1

2 met mijn collega s naar een gospelviering in Harlem te gaan. Dat knalt! De gelovigen geloven en dat willen ze laten horen en met jou delen. En of je het nu wilt of niet, je wordt in hun tomeloze energie en positivisme meegezogen. Je wordt er blij van en je voelt je lid van de gemeenschap die jou zo welkom ontvangt. Dat herkende ik op de scholen waar ik de dagen daarna ben geweest. Boven de deur staat steevast een bijzonder hartelijk welkom in de wereld waarin jij ertoe doet en waar jij grote kansen krijgt om een geweldig mens te worden. Als je met een docent spreekt begint haast iedere zin met We believe... Twee woorden: we en believe. Team en dream. Het is een rode draad. De manier waarop het onderwijs georganiseerd is, draagt bij aan de teamvorming. De leerlingen krijgen maar een beperkt aantal vakken (English, math, science, global history en nog een of twee vakken) waarmee het volledige curriculum wordt afgedekt. Docenten werken bijna altijd fulltime. Daardoor zijn weinig leraren verantwoordelijk voor het hele curriculum en kunnen ze dat tamelijk eenvoudig samen vormgeven. De droom is steevast de ontwikkeling van de leerling. Wat ik heb gezien gaat voornamelijk uit van learning en veel minder van teaching. Leerlingen moeten het zelf doen, maar weten zich gesteund in een onvoorwaardelijk vertrouwen van hun docenten. De zin die steeds terugkeerde is: Meet their needs. Het uitgangspunt is ook niet wat leerlingen moeten, maar wat leerlingen kunnen. Een proefwerk is naast een voortgangsmeting voor de leerling ook altijd een instrument voor het team om het onderwijs zelf bij te sturen. De verschillen binnen het onderwijs in de VS zijn enorm. In de Bronx in New York is een school al een geweldig succes als hij zo veilig is dat kinderen uit verschillende wijken (en dus elkaar bestrijdende gangs) naar school durven. De scholen in Minnesota laten zien dat leerlingen in een passende leeromgeving uitstekend in staat zijn om zelf te leren. Een van de leerlingen zei dat ze gewend was op haar vorige school te leren wat het juiste antwoord was op andermans vraag en dat ze op haar huidige school alleen maar leerde zelf antwoorden op haar eigen vragen te vinden. Arnhem is geen Harlem. Onze scholen zijn veel beter gefaciliteerd dan die in Amerika en wij blijven wat harkerig toekijken naar al te uitbundig believe, maar de lijn van one team one dream gericht op het leren door de leerling en het vertrouwen in die leerling spreekt me ontzettend aan. Maarten Delen ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERVERENIGING Dinsdag 4 november a.s. Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging van het SGA Vanaf uur bent u allen van harte welkom in de aula van het Stedelijk Gymnasium Arnhem. Zoals altijd krijgt u ook over de post een uitnodiging met daarbij ingesloten het financieel jaarverslag en de begroting voor het komende jaar. Ieder jaar zoeken wij een spreker die voorafgaand aan het officiële deel van de vergadering een aktueel en voor u als ouders interessant onderwerp aan de orde kan brengen. Dit jaar is het ons gelukt om Dr. Martine Delfos uit te nodigen. Zij zal om uur de avond openen met een boeiende lezing, die zal gaan over pubers op uit te zetten. Het gaat erom hun denkproces te begeleiden. Ze hebben volwassenen nodig om hun ervaringen op waarde te kunnen schatten. Wat is eigenlijk specifiek voor de puberteit en hoe moet je nu eigenlijk communiceren met pubers om goed contact te krijgen? Hoe zit het met grenzen leggen? In het virtuele milieu hebben we ze volledig in de steek gelaten. En ook daar hebben ze ons nodig. Wat betekent die wereld eigenlijk voor ze? En genieten ze er nu, of verslaven ze er? Is het nu echt slecht dat gamen? Moet je computerarrest geven en wat is eigenlijk een healer op WoW? Op deze vragen gaat Martine Delfos in haar lezing in. Dr. Martine-France Delfos is biopsycholoog, wetenschapper, therapeut, schrijfster. Ze schreef onder andere: Ik heb ook wat te vertellen! Communiceren met pubers en adolescenten. Ze is lector aan de Hogeschool Edith Stein over Virtuele ontwikkeling van de Jeugd. Voor belangstellenden is de mogelijkheid tot signeren van boeken van Martine Delfos. Informatie over haar werk: Martine Delfos is een meeslepende spreekster en we zijn ervan overtuigd dat deze lezing zeer de moeite waard zal zijn. Na de lezing zullen we na een korte pauze rond uur aanvangen met het zakelijke deel van deze vergadering, waarin u uitgenodigd wordt om te reageren op het jaarverslag en mee te denken over de begroting voor het komende jaar. U bent van harte welkom! We zien graag een overvolle aula. Het bestuur van de Oudervereniging 10 VRAGEN AAN DE SECTIE LICHAMELIJKE OPVOEDING Deze sectie bestaat uit mevrouw Gillhaus, de heren Van der Aa, Van der Jagt, en de heer Van der Saag. 1. We kunnen ons voorstellen dat de leerling in het kader van het vak lichamelijke opvoeding geleerd wordt dat regelmatig bewegen goed voor je is, dat je moet blijven werken aan een goede conditie en probeert je lichaam lenig te houden. Maar wat is nu precies de doelstelling van het vak gymnastiek? Gymnastiek is het enige non-cognitieve vak op het gymnasium De doelstelling van gymnastiek is de leerlingen m.n. plezier in bewegen bij te brengen. Door het beleven van diverse sporten leert de leerling om te gaan met zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Ons doel is om leerlingen meer zelfvertrouwen te geven: "je kunt meer dan je denkt". Fouten mogen gemaakt worden en prestaties kunnen verbeterd worden. In de gymnastiekles is aandacht voor bewegingscholing: hoe leer je een bal goed gooien, hoe moet je goed lopen, 2 Communiceren met pubers Communiceren met pubers is niet altijd eenvoudig. Ze zijn stil, kijken de lucht in, vragen of je klaar bent met je gepreek of zijn het nooit met je eens. Toch is communicatie met pubers juist heel bevredigend als het lukt. Als je eerlijk bent, leer je er ook nog erg veel van. Ze zijn open en geïnteresseerd, maar dan moet je niet hun hersens op uit zetten. Volwassenen hebben de neiging om de hersens van

3 hoe gebruik je de ademhaling. 2. Hoe sportief zijn onze leerlingen? Hoe is het i.h.a. met hun conditie en lenigheid gesteld? Heel verschillend. Dat gymnasiasten niet zo sportief zouden zijn, is onzin! 90% van de eersteklassers zit op sport. Wij merken ook naarmate de leerlingen ouder worden er minder interesse is voor sportbeoefening. 3. Wat doen jullie met gymnastiek? Uit welke onderdelen en sporten bestaat dit vak? Balsporten, atletiek, turnen, zelfverdediging, klimmen, bewegen op muziek, trefspelen en ook fitness. 4. Wat zijn de andere taken die de gymnastiekdocenten op school vervullen? Bedrijfshulpverlening, mentoraat, counselor eerste klas, contactpersoon klachtenregeling en verder begeleiden de docenten de kennismakingskampen, de kampen van de derdeklassers en de uitwisselingen. 5. Wat voor faciliteiten heeft de school precies? NIEUWE MR-LEDEN Nieuw MR-lid Elaine Toes, ouder van 3 leerlingen en onderwijskundige Sinds 2000 ben ik ouder van één of meer leerlingen van het SGA. De oudste is Freerk (diploma 2006), de middelste is Zeus-Jan (diploma 2008) en de jongste, Umbriël Post, zit net in klas 4. Ik ken de school dus al enigszins van binnenuit en heb veel positieve ervaringen. Mijn motivatie om lid van de MR te zijn, blijkt uit de naam van mijn adviesbureau Wijs met Onderwijs; ik houd van onderwijs en heb er een beetje verstand van. Sinds 1998 ben ik bezig met de ontwikkeling van docenten, onderwijsmanagers en onderwijsinstellingen. Dat kan als coach, maar ook als verandermanager. Het leuke aan mijn werk (ontwikkelingen faciliteren) hoop ik als MR-lid ook te kunnen inzetten. Dat ik als positief kritisch te boek sta, beschouw ik als constructief. Communicatie is een kwestie van open kaart spelen. Als MR-lid zal ik me dan ook inspannen de vinger op zere plekken te leggen, met de bedoeling bij te dragen aan structurele verbeteringen. Twee gymzalen, een fitnessruimte, twee tegelplateaus buiten, een grasveldje en een klimmuur. Het is een grote verbetering t.o.v. de Statenlaan. Toch wordt het alweer aan de kleine kant. 6. Zijn er misschien nog wensen op het punt van de faciliteiten? Een groter grasveld, een kunstgrasveld en nog een zaal. 7. Zijn er leerlingen die op hoog niveau een sport beoefenen? Er zijn op school twee meisjes die op topniveau roeien en een jongen die bij Jong Oranje hockeyt. 8. Welke sporten beoefenen de gymnastiekdocenten zoal in hun vrije tijd? Fietsen, badminton, voetbal, mountainbiken, skiën. Mevrouw Gillhaus is nu aan het revalideren i.v.m. een blessure. Haar sport is dansen, o.a. streetdance en hiphop. 9. Krijgen leerlingen iedere week evenveel uur gymnastiek ongeacht het leerjaar? In het eerste jaar krijgen de leerlingen 3 uur gymnastiek, in het tweede tot en met de vijfde jaar krijgen de leerlingen 2 uur gymnastiek en in de zesde klas nog maar 1 uur. 10. Heeft de sectie nog grote plannen? Ja, wij zouden graag de docenten ook aan het sporten krijgen. De vrijdagmiddag is voor hen gereserveerd maar zij laten het tot nu toe aardig afweten. De redactie dankt de sectie Lichamelijke Oefening voor het gesprek en wenst mevrouw Gillhaus succes met haar revalidatie. Mascha Verhagen en Corthea Werker Nieuw MR-lid Albert Ruerink, ouder van 2 leerlingen Mijn naam is Albert Ruerink, getrouwd met Olga en vader van Andries (1e klas) en Berend (3e klas). Wij wonen in Huissen en vanaf december in Oosterbeek. Ik vind het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs. Via de MR hoop ik mee te helpen aan een prima onderwijs klimaat voor zowel kinderen als leerkrachten op het SGA. De laatste 10 jaar heb ik zitting in het Linge bestuur in de gemeente Lingewaard, waar 9 basisscholen ondervallen. Ik werk bij een Amerikaans bedrijf dat zich bezig houdt met internationale rundveehouderij. EXAMEN De examens liggen alweer even achter ons en menige ex-sga leerling is al met zijn of haar vervolgopleiding begonnen. Nog even resumerend: 121 zesde klassers hebben eindexamen gedaan waarvan 21 het profiel Cultuur & Maatschappij 21 het profiel Economie & Maatschappij 20 deden deze profielen allebei 42 het profiel Natuur & Gezondheid 9 het profiel Natuur & Techniek 8 deden deze profielen allebei. Van deze 121 kandidaten wilden er 90 direct doorgaan naar het Wetenschappelijk Onderwijs, 6 naar het Hoger Beroeps Onderwijs. De meest gekozen studies zijn geneeskunde (13), rechten (6), psychologie (5), economie (5) en werktuigbouwkunde (4). Eerst naar het buitenland (meestal voor een jaar) gaan 18 kandidaten. Hiervan gaan er 5 een studie doen (2 in Engeland, 2 in Italië, 1 in de VS) en 13 vooral reizen, werken en de taal leren (Nieuw-Zeeland, Engeland, Frankrijk, Zuid-Afrika, Amerika, Australië, Brazilië, Spanje en Costa Rica). Met dank aan de heer ter Horst (decaan). 3

4 SLAGINGSPERCENTAGES Quadraam scholen VWO Candea College 97% VWO 100% Gymnasium Liemers College 95% VWO Stedelijk Gymnasium Arnhem 94% Beekdal Lyceum 92% VWO Olympus College 89% VWO Lorentz Lyceum 88% VWO Met vriendelijke groet, Laura van Loon e.t. Praeses AGB SUBVERENIGINGEN DE AGB 4 Beste Abacus lezers, Dit jaar heeft de AGB een plekje gekregen in de Abacus. Dit zal het laatste stukje zijn wat in de Abacus verschijnt van de huidige AGB. Op dit moment zijn wij namelijk bezig met de verkiezingsweek. Dit is bij ons op school altijd een enorme happening en heel erg leuk. Even een korte uitleg over deze week. Aan de verkiezingen doen verschillende partijen mee. Deze zijn onderverdeeld in lol - en serieuze partijen. Door de huidige AGB worden altijd 2 serieuze partijen aangewezen, bestaande uit 5 mensen. Vaak blijft het bij 2 partijen, maar ook andere leerlingen, in het 5de leerjaar, kunnen zich aanmelden voor een eigen serieuze partij. Deze partijen gaan tegen elkaar strijden voor het AGB-schap. Naast de serieuze partijen zijn er lolpartijen. Deze strijden niet om het AGB-schap, maar doen alleen mee voor de lol. De leukste lolpartij kan één jaar lang gratis op feesten komen en een plaatsje bemachtigen op the wall of fame. Beide soorten partijen nemen het erg serieus en zijn vaak ook al weken bezig met de voorbereiding. Uiteindelijk hebben ze één week om daarin alles te geven wat ze hebben. Ze zijn dan al rond half 8 op school te vinden om alles klaar te zetten en vroege vogels onder flyers, stickers en glitters te bedelven. Iedere partij heeft een pauze tot haar beschikking waarin ze een stunt geeft. Hier komen vaak alle leerlingen naar kijken, want deze stunts geven vaak de doorslag. Zo n week klinkt misschien als alleen maar feest. Toch is het ook wel wat anders. Het gaat om de sfeer die er hangt, al het grappige wat verzonnen wordt en de prachtigste stunts die er te zien zijn. Leerlingen die hieraan mee doen leren er erg veel van: onderhandelen, plannen, sponsors werven en nog veel meer. Veel eersteklassers zie je met grote ogen vragend naar de ouderejaars kijken als die in een grote bontjas of sneeuwwitje jurk voorbij komen rennen. Voor hen is het allemaal nieuw maar daarom niet minder leuk. Ook zij hebben al gauw door, dat wanneer je snel bij de aula bent je een mooie stunt te zien krijgt. Naast al dit moois letten wij, de AGB 07-08, en de schoolleiding wel op schoolverzuim. Natuurlijk willen we dat iedereen iets leuks neerzet, maar dit kan niet ten koste gaan van lessen. Veel leraren stemmen toe met iets eerder weg om je stunt op te bouwen, maar dit mag niet uit de hand lopen. Gelukkig is er nog niks misgegaan. Ondertussen heb ik al weer veel te veel verteld over deze geweldige week. Aan het eind van de verkiezingen is er gestemd en is de nieuwe AGB bekend. Op vrijdag 3 oktober is de overdracht geweest. Nu u dit leest is er weer een nieuwe groep van 5 jonge tieners die feesten, culturele avonden en sporttoernooien voor 900 leerlingen moeten regelen. Tijdens de grote tocht naar de volgende verkiezingsweek zullen deze vijf diepte - en hoogtepunten kennen. Er zal zeker wat haat en nijd over en weer zijn, maar bovenal zal er samengewerkt (moeten) worden. De nieuwe AGB staat niet voor een makkelijke opdracht, maar leuk is deze zeker wel. Mijn eigen ervaring is, dat ik veel heb geleerd en erg heb genoten van dit jaar. Je stelt je in op één jaar hard zwoegen. Na dit jaar is het dan ook wel echt voorbij. Het aanstaande jaar ga ik dubbel en dwars genieten van de feesten en andere evenementen. Ik hoop dat ik u een beetje op de hoogte heb kunnen brengen van een groot geprezen evenement bij ons op school (iets waar menig andere middelbare school erg jaloers op is). Ook hoop ik dat u, zover u kunt, de AGB zult steunen. Uiteindelijk komt altijd alles goed, maar toch blijven wij een groepje van 5 tieners. Gelukkig zijn er erg veel mensen op wie de AGB altijd kan rekenen. BEDANKT! DE SPORTCO De Sportco is een commissie die sporttoernooien organiseert, zoals een voetbal-, unihockey- en basketbaltoernooi. Naast het organiseren van sporttoernooien hebben we af en toe ook een "open gymzaal" gehad. Dat houdt in dat je gewoon voor je plezier kan komen sporten, zonder een competitieve instelling. In de Sportco nemen zes leerlingen plaats. Het is een subcommissie van de AGB en bij elk nieuw gekozen AGB-bestuur kunnen leerlingen zich inschrijven om in de Sportco te komen. Op dit moment zitten er maar twee leerlingen in de Sportco doordat vier leerlingen afgelopen jaar van school zijn gegaan, onder andere wegens het behalen van hun diploma. Komend jaar nemen dus vier "nieuwe" leerlingen plaats in de Sportco. Het laatste toernooi dat ik samen met Petra Eikelenboom organiseerde was een voetbaltoernooi op vrijdag 26 september jl. Als het goed is breidt de Sportco daarna uit, en kunnen we er met meer leerlingen een nog sportiever jaar van maken. Sportieve groet, Namens de Sportco Dorien Cramer BUZZR. INTERVIEW EERSTE KLASSER Het leek de redactie aardig om te peilen wat de eerste indrukken van een eersteklasser en haar moeder van de school zijn. Julia Oostlander (klas 1c) en haar moeder, Karin van Andel, vonden we hiertoe bereid.. Hoe vonden jullie de overgang van basisschool naar gymnasium? Julia: Het ging eigenlijk vanzelf, al moet ik nu weer werken.

5 Op de basisschool deden we de laatste maanden niet veel meer. Karin: We moeten nu vroeger op en huiswerk overhoren. Wat vinden jullie leuk aan het SGA? Julia: Het schoolgebouw en dat je nieuwe kinderen leert kennen. Karin: We krijgen een goede indruk van wat we over de mentoruren horen. De kinderen worden geholpen bij het wennen aan de nieuwe school en ze worden goed begeleid in een aantal praktische zaken. En wat vindt Julia van het huiswerk? Julia: Ik was niet gewend aan huiswerk maken op de basisschool. Huiswerk maak ik meestal op school na afloop van de lessen in de kantine. Het echte leerwerk doe ik thuis. Welke vakken vind je leuk? Julia: eigenlijk alle vakken wel, maar vooral aardrijkskunde en biologie. Hoe was het kamp? Julia: Heel leuk. We hadden een speurtocht in de nacht, we hebben allerlei spelletjes gedaan en s ochtends moesten we als ochtendgymnastiek 3 km rennen. Komt het beeld van school zoals jullie dat nu hebben overeen met de indruk die gewekt is op de opendagen? Julia: Ik dacht dat het een leuke school zou zijn en dat je best wel veel huiswerk zou krijgen en dat klopt. Karin: Op de opendagen straalde de school uit dat men werkelijk aandacht voor de leerlingen heeft en onze eerste indruk is dat dat klopt. Tot slot: wat is het grootste verschil met de basisschool: Moeder en dochter tegelijk: de zware boekentas! Mascha Verhagen NIEUWE DOCENTEN STELLEN ZICH VOOR: Suzan Vloet (docente Engels): "Ik had een echt talenpakket met 5 talen en ik vond alle moderne vreemde talen leuk, maar ik vond de Engelse literatuur het mooiste, dus koos ik ervoor om Engelse taal- en letterkunde te gaan studeren aan de Universiteit Nijmegen. Dat ik in het onderwijs zou gaan stond voor mij al lang vast. Na mijn studie heb ik 15 jaar met veel plezier gewerkt als docente Engels aan de HAVO Nôtre Dame in Ubbergen. In 2004 ben ik gestopt om voor onze kinderen te zorgen. Thuis heb ik een vertaalbureau opgezet. Toen mijn oog viel op een kleine vacature aan het SGA leek dat me een mooie kans om werk en zorg te combineren, want ik begon het schoolleven, de contacten met leerlingen en collega s toch wel te missen. Vertalen doe je toch maar alleen op zolder. Het mooiste van lesgeven vind ik het omgaan met de groep leerlingen die bezig is te veranderen van kind in volwassene, een proces dat prachtig is om te volgen. Ik vind een goede sfeer in de klas belangrijk, er moet gewerkt worden op een prettige manier en met respect voor elkaar. In mijn vrije tijd wandel ik veel met onze hond (beagle Juul), fiets graag, speel piano en lees (ten minste als ik niet naar muziekles, korfbal, voetbal of zwemles rijd). In de vakanties wandelen we, het liefst in de bergen. Ik ben getrouwd met Léon Lucas die ook in het onderwijs werkzaam is als rector van een middelbare school in Zwolle en we hebben twee kinderen, Floor van 9 en Tim van 7. Ik hoop op een heel prettige samenwerking met leerlingen, ouders en collega s." Marianne van Dijk (docente klassieke talen): "Dit is Marianne en zij is dubbel gek: ze is van plan Grieks en Latijn te gaan studeren én het onderwijs in te gaan." Het was op deze manier dat mijn docent Grieks, Latijn en KCV mij voorstelde aan zijn nieuwe collega. Overigens had de goede man, ondanks zijn cynische uitlatingen, gelukkig wel alle vertrouwen in mij, en terecht. Inmiddels sta ik immers met veel plezier voor de klas (voorheen heb ik op het Stedelijk Gymnasium in Breda gewerkt). Ik ben geboren en getogen in het Bourgondische Limburg maar ben omwille van mijn studie naar het schone Nijmegen getrokken. Aldaar ben ik nog steeds woonachtig, in het permanente en prettige gezelschap van mijn vriend Thijs en twee katten Bamboe en Whisky. In mijn spaarzame vrije tijd mag ik graag een boek lezen, een reis ondernemen of het huis grondig schoonmaken (alles liever dan honderd repetities nakijken ). Daarnaast volg ik op donderdagavond een cursus Cambridge Engels in de hoop dat mijn niveau over anderhalf jaar tot duizelingwekkende hoogtes gestegen zal zijn. Bovendien probeer ik mijn vakkennis nog wat uit te diepen door vakken aan de universiteit te volgen. Een daarvan heeft betrekking op mijn grootste interesse: de Oude Geschiedenis. Ik vind het echt fantastisch dat de Grieken en Romeinen minstens net zulke rare jongens (aldus een stel strip-galliërs) waren als de mensen van vandaag de dag; mensen die ik kennis mag laten maken met de wonderlijke, doch herkenbare wereld van de Oudheid. Janet Duursma (docente maatschappijleer): "Ik heb Politicologie en Bestuurskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, alwaar ik ook enige tijd gewerkt heb. Aansluitend ben ik actief geworden in de gemeentepolitiek. Thans ben ik fractievoorzitter van een coalitiepartij in onze gemeente en sinds enkele jaren geef ik les. Ik combineer dit met het opvoeden van mijn kinderen. Na vorig jaar les te hebben gegeven op maar liefst vier scholen - van vmbo tot gymnasium, op het platteland en in de stad koos ik dit jaar voor het SGA en het Candea in Duiven. De reden waarom ik graag lesgeef op het SGA is tweeledig. Enerzijds vind ik de sfeer op school erg prettig. Er is ruimte voor eigenheid en dat spreekt mij meer aan dan een school met strikte regels. Anderzijds vind ik de leerlingen op het SGA doorgaans leuk. Wat me aanspreekt, behalve het gegeven dat jongeren van rond de 16 over het algemeen al aardig een eigen mening hebben, is dat je met deze leerlingen ook vakinhoudelijk de diepte in kunt gaan. Maatschappijleer wordt gegeven in de 5e klassen en behandelt de thema s rechtsstaat, parlementaire democratie, verzorgingsstaat en pluriforme samenleving. Het is mogelijk de werkelijk interessante kanten van het vak aan de orde te laten komen, hetgeen kan leiden tot een zinvolle discussie over bijvoorbeeld de vraag of er grenzen moeten zijn aan de vrijheid van meningsuiting, of hoe het handhaven van de openbare veiligheid zich verhoudt tot het waarborgen van de rechten van verdachten." Bianca Janssen Groesbeek (docente filosofie): "Ik geef dit jaar voor de derde keer filosofie op het SGA, maar eigenlijk ken ik de school al veel langer. In 1995 begon ik op het gymnasium als docent biologie en verzorging; enkele jaren later kwam daar ANW bij. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in filosofie en in 1998 besloot ik om het te gaan studeren. In 2001 verliet ik het SGA om meer tijd te 5

6 6 hebben voor mijn studie en ook om meer te kunnen dansen. Op dat moment zat ik bij een amateur dansgezelschap. Naast studie en dans begon ik als freelancer te werken. Momenteel schrijf ik voor uitgeverij Malmberg die schoolboeken uitgeeft. Ook geef ik les op Emerson College, een Amerikaanse school in Boston die een dependance heeft in Noord- Limburg: Kasteel Well. Daar geef ik een cursus over menselijke evolutie en een cursus over toegepaste ethiek. Sinds begin 2007 ben ik lid van de commissie Amateurkunst en Cultuureducatie van de Raad voor Cultuur. Af en toe geef ik lezingen over menselijke evolutie en diergedrag, al dan niet vanuit een filosofisch perspectief. Als lid van de redactie van het Filosofisch Café Nijmegen organiseer ik maandelijks een filosofische avond in café Trianon in Nijmegen. Helaas dans ik tegenwoordig wat minder door een hardnekkige blessure, maar toch hoop ik binnenkort een dansfilm te kunnen maken met mijn kat Olle." Christien van Tricht (docente geschiedenis) Even voorstellen! Mijn naam is Christien van Tricht. Sinds kort ben ik een van de nieuwe docenten geschiedenis op het SGA. Ik heb geschiedenis en archeologie gestudeerd aan de universiteit in Nijmegen. Voor beide studies ben ik afgestudeerd op Griekse oudheid met nadruk op de periode na de dood van Alexander de Grote. Na mijn afstuderen heb ik een paar jaar bij een reisorganisatie gewerkt waar ik educatieve reizen naar Griekenland organiseerde. Echter, zittend op kantoor miste ik mijn vak enorm. Om weer inhoudelijk met geschiedenis bezig te kunnen zijn, heb ik besloten de overstap naar het onderwijs te maken. Tegenwoordig ga ik met plezier naar mijn werk: het onderwijs blijkt een goede keuze. WIST U DAT? Cultuur: Er van 23 augustus tot en met 4 januari a.s. in het Museum Het Valkhof in Nijmegen een tentoonstelling is genaamd Luxe en decadentie, Leven aan de Romeinse goudkust waarin men een beeld krijgt van het leven van de superrijke Romeinen in de golf van Napels; Er ter gelegenheid van het festival Geloven in Gelderland in het Natuurmuseum Nijmegen een mini-expositie over Romeinse mythen is. Deze activiteit is gebaseerd op het boek Metamorphosen van de Romeinse schrijver Ovidius. School: Er in de week van 29 september jl. verkiezingen zijn geweest op school voor het AGB bestuur met als afsluting op 3 oktober het AGB feest; Het nieuwe AGB bestuur uit Tammo Bakker (praeses), Eduard van der Stap, Marleen Tutein Nolthenius, Luuk Grosfeld en Wies Koper bestaat; Als leukste lolpartij Tsjeka is gekozen. Dit clubje had o.a. van het rokershok een bunker gemaakt compleet met zandzakken. Ze deden alsof ze van de school een soort communistische instelling gingen maken; Op maandag 8 september jl. mevrouw Meijering, docente geschiedenis, moeder is geworden van een dochter Sarah Maria. Gedurende haar verlof worden de geschiedenislessen overgenomen door de heer van Lunteren; Mevrouw Poel, docente Duits, met zwangerschapsverlof is tot aan de herfstvakantie. Zij wordt vervangen door mevrouw Sloot; Mevrouw Gillhaus door een blessure tot oktober geen gymlessen geeft; De heer van den Berg, docent Nederlands, na een periode van afwezigheid het nieuwe schooljaar weer gestart is met 2 klassen. Zijn overige klassen worden vervangen door de heer Janssen; De Bridge to Bridge loop op 14 september j.l. 6 docenten van het SGA hebben deelgenomen, de heren van Heusden, Preijers, Kersten, Karnebeek, Noyens en van der Saag; Er drie medewerkers, de heren Agricola, Hendrix en mevrouw Molenaar, betrokken zijn bij het terugdringen van de absentie van leerlingen; De volgende nieuwe leraren hun intrede hebben gedaan op school hebben: Mevrouw M. van Dijk Klassieke talen Mevrouw J. Duursma Maatschappijleer De heer J. Hendrix (Technisch) onderwijs assistent De heer F. Jansen Nederlands Mevrouw B. Janssen Groesbeek Filosofie De heer H. Kramer Natuurkunde, anw De heer F. van Lunteren Geschiedenis De heer G. van der Meer Nederlands Mevrouw J. Molenaar medewerker leerlingenverzuim Mevrouw C. van Tricht Geschiedenis Mevrouw S. Vloet Engels. Uitwisselingen en toernooien: Er in het kader van de internationale uitwisselingen voor de derde klassen op woensdag 1 oktober jl. weer een groep Engelse leerlingen van The Laurence Jackson School in Guisborough naar Nederland is gekomen en op donderdag lessen van onze leerlingen heeft bijgewoond; Op zaterdag 7 februari 2009 voor de 6de keer het Intergymnasiaal Debattoernooi plaatsvindt en onze school ook een team bestaande uit 5 debaters wil afvaardigen. De leerlingen van de 4de klas kunnen hieraan meedoen. De drie debatvormen die aan bod komen zijn het Triasdebat, Tegenspraak en Redevoering. Hier wordt in de les op geoefend; Leerlingen van het SGA meedoen aan de jaarlijkse door de KNRB georganiseerde Nationale Scholieren Roei Kampioenschappen; Eind oktober 8 Nederlandse leerlingen meedoen aan de International Mathematics Competition in Chiang Mai, Thailand. Zij scoorden het hoogst bij 2 moeilijke voorrondes en zullen de 7 Quadraam scholen vertegenwoordigen bij deze internationale wedstrijden waar ook scholen uit China, Japan, Hongkong en Thailand aan deelnemen. Ignace Schoot en Lisanne Arayess vertegenwoordigen het Stedelijk Gymnasium Arnhem. Er ook 34 leerlingen uit Cagliari, Sardinië een week te gast zijn bij onze 4de klassers. Het programma voor deze Hollandse herfstweek bestaat onder andere uit; het meelopen van enkele lessen met hun gastheren en gastvrouwen, de historische airbore-route lopen in omgekeerde richting, cultureel dagje Den Haag, Burger s Zoo en nog veel meer. Astrid Wesselink Wilt U op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen? surf naar

7 AGENDA Agenda tot en met de kerstvakantie Datum Activiteit 26 september Feestavond Klas 1 29 sept-3 oktober AGB verkiezingen 3 oktober AGB feest Di 7 oktober Aankomst gasten uit Cagliari (Sardinië) Uitwisseling leerlingen klas 4 Wo 8 oktober Vertrek leerlingen klas 6 naar Salamanca Uitsluitend leerlingen die Spaans doen Vrij 10 oktober Sportdag klas 5 13 t/m 17 oktober Herfstvakantie Di 4 november Algemene Leden Vergadering Lezing Martine Delfos Di 11 november Introdans Klas 2A en 2B Wo 12 november Introdans Klas 2C en 2D Do 13 november Introdans Klas 2E en 2F Vrij 28 november Excursie naar Amsterdam Klas 5 Ma 1 december Informatieavond profielkeuze Klas 3 Vrij 5 december Sinterklaasactiviteiten Vrij 19 december Kerstgala 22 december t/m 2 januari Kerstvakantie 7

8 In de volgende Abacus willen wij aandacht geven aan de verschillende betekenissen van het woord Abacus. Heeft u hier als ouders, docent of leerling iets over op te merken dan kunt u uw reactie sturen naar Column Colofon ABACUS is een uitgave van de oudervereniging van het Stedelijk Gymnasium Arnhem en verschijnt per schooljaar vier maal. De uiterste inleverdatum voor de volgende ABACUS is 9 januari. De redactie: - Mascha Verhagen-Maat (ouder) - Corthea Werker-Goeman Borgesius (ouder) - Astrid Wesselink- Relyveld (ouder) Vaste columnist - Maarten Delen (rector) Vormgeving - Humphrey Tarenskeen (docent) Druk: - De ABACUS is van ouders voor ouders van het Stedelijk Gymnasium. Iedereen (leerlingen, ouders en medewerkers van het SGA) kan artikelen, per of op diskette, inzenden. De redactie behoudt zich het recht voor, in overleg met de inzenders, ingezonden stukken in te korten of aan te passen. Contact: Corthea Werker-Goeman Borgesius WAT IS WIJSHEID? Daar stond hij tijdens de verkiezingsweek van de AGB, temidden van zijn medescholieren. Recht en fier zoals een zesdeklasser hoort te staan. Al zes jaar lang luistert hij naar wat volwassenen hem te zeggen en te leren hebben. Zes jaar lang is hij leerling op een school waarvan de missie is leerlingen sociale vaardigheden te leren, te laten groeien in eigen verantwoordelijkheid, inzicht te geven in culturele en maatschappelijke waarden, waarbij taal en cultuur van Grieken en Romeinen een fundamentele inspiratiebron vormen. Zijn tijd zit er bijna op of toch niet? Wilde hij nog niet één keer zijn stem laten horen, wilde hij niet één keer zijn eigen woorden door die grote aula horen galmen? Wilde hij niet één keer die ene belangrijke vraag stellen aan een ieder van ons? Als Socrates daagde hij de menigte uit "WAT IS WIJSHEID?" Hij hield zijn menigte voor dat de huisgoden die mee verhuisd zijn naar de Thorbeckestraat zo beledigd zijn dat zij het schoolgebouw niet meer beschermen. In hun boosheid hebben zij een aantal zaken op het SGA mislaten gaan of zelfs vernietigd. Het kerstgala was geen succes, er is ingebroken op school, het lustrum was een flop, de zitzakken hadden een kort leven. Is het wijsheid om de toorn van de huisgoden te negeren, vraagt hij zich af? Waarom zijn de huisgoden dan zo boos? Staan de huisgoden dan niet voor de ziel van de school? Werd er niet gezegd tijdens de vele toespraken dat met de verhuizing van de huisgoden de ziel van het gymnasium mee zou verhuizen? De toorn van de huisgoden komt niet uit het niets, volgens deze Socrates. Nee, deze toorn heeft een voorgeschiedenis. De goden zijn in het verleden geprovoceerd doordat tradities die al decennia lang bestaan in iets meer dan 6 jaar ongedaan zijn gemaakt. Een voorbeeld van een traditie is de AGB verkiezingsweek, die nu aan banden wordt gelegd. De verkiezingsweek is de leukste week op school. Vanaf de eerste klas groeit al de verwachting bij de leerlingen dat ook zij daar eens zullen staan met hun stunt, dat ook eens hun stem door het schoolgebouw mag klinken, dat ze mogen kiezen, dat er naar ze geluisterd wordt. Maar hoe zit het met de ziel van de school? Is die meeverhuisd? Ook dit vroeg de zesdeklasser, die de verhuizing heeft meegemaakt, zich af: Waar is de rector die elke ochtend op je stond te wachten? Waar zijn de leraren gebleven in de gangen? Zij verblijven nu in de leerlingen-vrije zone. Waar is het contact met de claviger elke ochtend gebleven? Langs de claviger kom je niet meer iedere ochtend als je op de fiets komt. Waarom zijn er nu zoveel leerlingen dat je ze amper kent? Wij zijn een product geworden met een nummer dat voor inkomsten zorgt, wij zijn geen leerlingen meer. Waar is het gymnasium met zijn gymnasiasten gebleven? Wat is wijsheid? - Is het wijsheid de toorn van de goden te negeren? - is het wijsheid de tradities beetje bij beetje af te schaffen - is het wijsheid de school tot een fabriek te maken? - is het wijsheid de leerlingen tot nummer te maken? - is het wijsheid om het gymnasium af te breken? Als een zesdeklasser opstaat en de vraag stelt "wat is wijsheid" dan ben je verplicht als volwassenen om serieus op deze vraag in te gaan. Of zoals deze jongen zegt: Is het misschien wijsheid eens met de jeugd, de leerlingen in discussie te gaan.en zich met de goden te verzoenen? Als school kun je trots zijn op zo n zesdeklasser. Is het niet de uitdaging van deze school zoals verwoord in het jaarboekje om bij te dragen aan de ontwikkeling van kritische geesten? Je zou kunnen zeggen, missie geslaagd! Corthea Werker 8

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten De Vrijheid van de Sudbury Valley School Daniel Greenberg en anderen 35 jaar ervaringen en inzichten Daniel Greenberg en anderen De Vrijheid van de Sudbury Valley School vijfendertig jaar ervaringen en

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo Naar het vmbo A De platforms beroepsvoorbereidende programma s in het vmbo hebben de krachten gebundeld in de Stichting Platforms VMBO (SPV). Voor al uw vragen

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

SCHOOLBAAN. magazine. lanceert. onderwijs. vertellen. sterke nadruk op. schoolbaan pakkend. eigen app. hoort bij het vak.

SCHOOLBAAN. magazine. lanceert. onderwijs. vertellen. sterke nadruk op. schoolbaan pakkend. eigen app. hoort bij het vak. SCHOOLBAAN magazine Jaargang 5 nummer 10 2013 sterke nadruk op onderwijs schoolbaan pakkend vertellen hoort bij het vak lanceert eigen app het talent Een keeper mag geen fouten maken 2 Kas Vaneman (14)

Nadere informatie

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE!

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! ( ( impuls Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! CEES WEET RAAD Een nieuwe cao GEDRAGSSPECIALIST RIANNE KATHMANN Niet alles zomaar aannemen RAPPORT VAN DE ONDERWIJSRAAD Verslaafd aan een dealer

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk?

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Inhoudsopgave Wat beweegt jongeren? 2 1. Pleziergerichte motieven 5 2. Carrièregerichte motieven 9 3. Normatieve motieven 13 4. Sociale motieven 17 5. Leermotieven

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS 8 Binnen de Ring in het kort Ontvangen door de koningin Drie scholen van AWBR verzorgden dit jaar het

Nadere informatie

Leren doe je zo! Inspirerende verhalen van opleiders

Leren doe je zo! Inspirerende verhalen van opleiders Leren doe je zo! Inspirerende verhalen van opleiders Leren doe je zo! Inspirerende verhalen van opleiders 2014 stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Colofon Redactie: Wendy Nieuwenhuizen,

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

Je moet ze RAKEN. gelijk waar ENTH. [ docent ]

Je moet ze RAKEN. gelijk waar ENTH. [ docent ] Je moet ze RAKEN gelijk waar [ docent ] KRITISC team ENTH practice dig gelijk waar ENTHO positie dig PERFORMANC KRITISCH team Je moet ze RAKEN GGm op weg De weg naar een professional community of leergemeenschap

Nadere informatie

STC komt landelijk als beste uit de bus, gezien de examenresultaten. Terschelling, Delfzijl en Vlissingen zijn stukken minder in kwaliteit..

STC komt landelijk als beste uit de bus, gezien de examenresultaten. Terschelling, Delfzijl en Vlissingen zijn stukken minder in kwaliteit.. In het najaar van 2008 betaalde ik 4.200,- voor een opleiding van 3 maanden op het STC (Scheepvaart en Transport College) in Rotterdam aan de Lloydkade. Ik had het in mijn hoofd gehaald dat ik wel weer

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind met of zonder CI Maart 2007 FODOK Inhoud Over deze brochure. 2 Deel 1 - Een persoonlijke benadering van de schoolkeuze Goed onderwijs voor mijn

Nadere informatie

Ouderbijdrage: Wat is er mis met levend stratego? Toestroom asielzoekerskinderen: gat in de begroting

Ouderbijdrage: Wat is er mis met levend stratego? Toestroom asielzoekerskinderen: gat in de begroting MAGAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS Nummer 6, november 2014 Ouderbijdrage: Wat is er mis met levend stratego? Toestroom asielzoekerskinderen: gat in de begroting Passend onderwijs vereist andere manier

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie