Instructie. Instructie voor de verwerking en aanlevering t.b.v. krantenproductie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instructie. Instructie voor de verwerking en aanlevering t.b.v. krantenproductie"

Transcriptie

1 Instructie Instructie voor de verwerking en aanlevering t.b.v. krantenproductie

2 Inhoud pagina Inhoud n Woord vooraf 3 n Opmaakinstructie en formaten 4, 5 n Opmaak m.b.v. InDesign en afvlakinstellingen 6 n Kleurbeheersing bij het verwerken van vectorbestanden 7 n Kleurbeheersing bij het verwerken van pixelbestanden 8 n Beeldbewerking in RGB modus m.b.v. Adobe Photoshop 9, 10 n Icc-profielen gebruiken (profileren van RGB naar CMYK) 11, 12 n Herkenning onjuiste profilering 13, 14 n Herstel onjuiste profilering 15 n Photoshop handelingen installeren 16 n Photoshop handelingen toepassen 17, 18 n In 5 stappen naar een Certified PDF 19 t/m 22 n Bestanden aanleveren bij De Groot Winterswijk bv 23

3 Woord vooraf Inleiding Het aanleveren in PDF formaat wordt reeds lange tijd als standaard procedure toegepast in de grafische sector. Indien de verwerking volgens voorgeschreven richtlijnen geschiedt is er sprake van een drukgereed bestand. De aanlevering biedt voor zowel de creator als de drukkerij vele voordelen. - Alle elementen kunnen worden ingesloten in één (PDF) document. - Een PDF is kleiner dan het native bestand (het opmaak document inclusief alle beelden en lettertypen), waardoor deze eenvoudig per of FTP verzonden kan worden ter controle of voor productie. Waar begint het mee? Alvorens een Certified PDF bestand kan worden aangemaakt, dient u alle elementen die in de opmaak worden gebruikt te voorzien van de juiste specificaties. Pagina -3 van 23- (RC )

4 -vervolg- Opmaakinstructie KLEUR LOGO S n Kies bij gebruik van Pantone kleuren de naamgeving U (Uncoated), overige bibliotheeknamen hebben andere kleurdefinities. *) n Alle kleurinformatie omzetten naar CMYK, in de tabel *) wordt weergegeven welke waarden gehanteerd moeten worden voor coldset krantenproductie i.v.m. een gemiddelde puntverbredingswaarde van 26%. n Indien logo s worden gebruikt met tekstinformatie kunnen deze het beste m.b.v. een programma (b.v. Illustrator) worden gecreëerd, waarbij de fontinformatie dient te worden omgezet naar Outlines. n Indien beeldinformatie wordt gebruikt in het logo dan moet dit beeldmateriaal in de juiste kleurruimte zijn bewaard met gebruikmaking van de icc krantenprofiel geschikt voor Coldset Rotatie *). Het gebruikte beeldmateriaal moet de juiste resolutie hebben (240 dpi), bij voorkeur op 100% geplaatst en opgeslagen zijn in de file (Illustrator, Freehand). Opslaan als EPS, zonder kleurmanagement. n Voorkomen moet worden dat bovengenoemde EPS bestanden extreem vergroot of verkleind worden in de opmaak. Een verschil van 25% is aanvaardbaar. BEELDEN n Beeldbewerking bij voorkeur toepassen zoals is beschreven *). Hierbij is het van groot belang voor het behoud van kwaliteit dat de juiste volgorde wordt gehanteerd bij het bewerken van beelden. Allereerst evt. kleurcorrecties uitvoeren in een RGB (grotere kleurruimte), bijvoorbeeld het contrast, helderheid, kleurzwemen en scherpte. Daarna het formaat (100% plaatsing) gekoppeld aan de resolutie (240 dpi) met als laatste handeling; het omzetten naar CMYK of grijswaarden met het juiste krantenprofiel. *) zie voor een toelichting de Instructie Kleurbeheersing bij krantendrukproduktie van pagina 8 t/m 15. Pagina -4 van 23- (RC ) FONTS n Het gebruik van TrueType fonts leidt niet tot afkeuring van het PDF bestand, maar het verdient de voorkeur om gebruik te maken van Postscript Type 1 fonts. Met de juiste Postscript printerdriver (zie pagina 11)en Acrobat Distiller 5.05 en 6.0 worden True Type fonts omgezet naar Type 1 fonts. n Het gebruik van Double Byte fonts (In Design) kan tot problemen leiden als deze niet gesubset zijn. Met de juiste Postscript printerdriver (zie pagina 20)en Acrobat Distiller 5.05 en 6.0 worden True Type fonts omgezet naar Type 1 fonts. n Het werken met stijlmenu opties wordt afgeraden. Indien met een postscript-font het gewenste style effect niet wordt bereikt, dan is het gebruik van het stijlmenu voor eigen risico. Hierbij kan het voorkomen dat het schermfont wel is geladen maar het printerfont niet aanwezig is, waardoor het gewenste resultaat niet kan worden bereikt.

5 Opmaakinstructie Waar moet u op letten bij de opmaak van een pagina? ZETSPIEGEL BLADSPIEGEL 420 mm Linkerpagina 420 mm Rechterpagina 580 mm n De opmaak dient in het juiste formaat te worden opgemaakt. Hieronder staan de 3 basisformaten op basis van planobedrukking: Dagblad Formaat (B)420 x (H)580 mm Zetspiegel formaat (B)395 x (H)550 mm * De stand van de zetspiegel t.o.v. de bladspiegel Kopwit: Staartwit: Snijwit: Rugwit: 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm * maximaal te bedrukken vlak (buiten dit kader geen beeld plaatsen) 290 mm Linkerpagina 290 mm Rechterpagina 420 mm Half Dagblad Formaat (B)290 x (H)420 mm Zetspiegel formaat (B)265 x (H)395 mm * De stand van de zetspiegel t.o.v. de bladspiegel Kopwit: Staartwit: Snijwit: Rugwit: 10 mm 15 mm 15 mm 10 mm * maximaal te bedrukken vlak (buiten dit kader geen beeld plaatsen) 210 mm Linkerpagina 210 mm 5 15 Rechterpagina Pagina -5 van 23- (RC ) 285 mm Kwart Dagblad Formaat (B)210 x (H)285 mm (1 zijdig - kop snijden) Zetspiegel formaat (B)185 x (H)265 mm * De stand van de zetspiegel t.o.v. de bladspiegel Kopwit: Staartwit: Snijwit: Rugwit: 5 mm 15 mm 15 mm 10 mm * maximaal te bedrukken vlak (buiten dit kader geen beeld plaatsen) n Er dient te worden voorkomen dat ongebruikte elementen aanwezig blijven op de pagina of daarbuiten. n Bij gebruik van kleur in tekst, tintvlakken of afbeeldingen moet rekening gehouden worden met een puntverbreding van gemiddeld 26%. *) n Beelden voorzien van de juiste resolutie en omzetten met de icc-profielen die De Groot Winterswijk bv voorschrijft. *) n Alle lettertypen dienen compleet beschikbaar te zijn. *) zie voor een toelichting de Instructie Kleurbeheersing bij krantendrukproductie van pagina 3 t/m 9.

6 Afvlakinstelling in Adobe InDesign Transparantie toepassingen: Printen vanuit InDesign InDesign ondersteund transparantie toepassingen. Helaas wordt dit niet door alle Rip s ondersteund bij de verwerking naar film of plaat. Hieromtrent is het van groot belang dat de afvlakking voordien plaatsvindt. Tevens is de documentstructuur of opbouw van elementen in de pagina van wezenlijk belang. Om een juiste afvlakking te laten plaatsvinden moeten de onderlinge verhoudingen tussen elementen, zoals tekst-beeld-illustratiesonderlaag, etc. worden toegekend aan een eigen laag. Plaats de tekstlaag bij voorkeur altijd in de bovenste laag! Hiernaast een weergave van de juiste opbouw. Opmerking: InDesign biedt diverse mogelijkheden om een pdf te genereren. 1 Exporteren naar een PDF. 2 Printen naar postscript en m.b.v. bijvoorbeeld Acrobat Distiller omzetten naar een PDF. De Groot Winterswijk bv prefereert de 2e optie, vanwege voorkomende problemen bij het afvlakken van transparante delen in het document. InDesign ondersteund transparantie-toepassingen die tevens in PDF 1.4 (Acrobat 5) worden erkend. Indien er allereerst een postscriptfile wordt gegenereerd kan zeker gesteld worden dat de file is afgevlakt, omdat postscript geen transparantie ondersteund. Om een juiste afvlakking te laten plaatsvinden is het belangrijk om de juiste instellingen te gebruiken. In InDesign kan dit worden vastgelegd, zodat dit vervolgens geselecteerd kan worden bij het printen (of exporteren). Hieronder is weergegeven welke instellingen moeten worden vastgelegd voor drukwerk. Afvlakinstelling vastleggen: Selecteer de functie Bewerken (werkbalk InDesign) en vervolgens Voorinstellingen transparantie-afvlakker... en klik op de button Nieuw. De hieronder weergegeven instelling moet worden doorgevoerd: Pagina -6 van 23- (RC )

7 ginabuco als er wordt raties, rgelijk n de arden in de beeld norm el (zie kken) waartooncaties aan l dagen in rden, PMS aakt ISO :2004 standaard en aangepast aan de huidige technologische stand van zaken. In deze brochure vindt u een praktische beschrijving van de specificaties en DtP instellingen om volgens de Cebuco 2005 standaard te kunnen aanleveren. Mocht u nog verdere vragen hebben, kijk dan via onder het kopje 'KWiK'. Daar kunt u de instellingsbestanden, ICC profielen en meer informatie vinden. Ook de technische specificaties van Cebuco Standaard Advertentie Materiaal 2005 zijn daar te vinden, lees deze eerst door voor Om binnen InDesign CS een voorvertoning van het beoogde u met de praktijk begint. resultaat zichtbaar te maken kan gebruik gemaakt worden Kleurbeheersing van proefweergave onder menu 'weergave' 'instellen Sinds de eerste Cebuco standaardisatie voor full colour aanlevering en kleurendruk gelanceerd werd, hebben de ontwikkelingen niet stil proef'(zie figuur 3_3a+b) gestaan: TIPS Het werken in CMYK kleuromgeving is de meest voorkomende manier. Oudere versies van Illustrator en InDesign kunnen enigszins afwijken wat betreft betrouwbaarheid met ICC kleurbeheersing (zie QuarkXPress hierboven). Inleiding: vectorbestanden - dagbladen bestaan voor een steeds groter gedeelte uit full colour pagina's, sommigen zelfs 100% - Certified (ISO) PDF/X-1a PLUS digitale advertentie aanlevering heeft analoge aanlevering vervangen, - ISO heeft het standaardiseren van drukgerede PDF en kleurendruk op zich genomen - bij de kranten wordt toenemend digitale werkstromen voor Computer-to-Plate ingevoerd - ICC gebaseerde kleurbeheersing is intussen inzetbaar voor de hele grafische keten - het fenomeen Certified Proef om gemaakte proeven te controleren doet zijn intrede Voor het maken van de juiste Postscript voor Certified PDF zie instellingen op bladzijde 4. Voor het maken van kleurenproeven schrijft de standaard voor: - eerst Certified PDF volgens de huidige Cebuco standaard maken en dan Om de 2005 Cebuco standaarden op basis van ISO kleurendruk in te voeren is eind 2003 het KWiK project gestart. - vanuit Acrobat de kleurenproef te maken met gebruikt van kleursimulatie in Adobe Acrobat 5 of 6, of in de proefprinter. dito uitgeverijen geschoold om zich voor te bereiden op de Gedurende 2004 is de gehele keten van dagbladdrukkerijen, Cebuco 2005 standaard. Najaar 2004 zijn gespecialiseerde N.B. Kleurproeven dus niet maken door printen van prepress bedrijven en offsetproefdrukkers voorgelicht over Postscript vanuit de opmaak software! de specifieke veranderingen bij het werken met de Cebuco 2005 / ISO standaarden voor full colour advertentie aanlevering. Deze specialisten staan altijd klaar om voor hun klanten, reclamebureaus en opdrachtgevers, voorspelbare lithografische aanpassingen en proeven te produceren. Deze brochure geeft - gebaseerd op de Cebuco 2005 standaard - referentie instellingen voor DtP software, en werkmethoden. Deze informatie is bedoeld voor vormgevers, DtP studio's weergegeven en prepress afdelingen en dichtslippen. van bedrijven, die zelf volgens de Cebuco 2005 kleurenstandaard willen aanleveren. proef PREPRESS advertentie Cebuco cpdf contract- ICC instellingen proef FOGRA STRIP UITGEVER cpdf advertentie in pagina kleuren- ICC instellingen proef FOGRA STRIP DRUKKERIJ pagina s ISO drukken LEZER krant OPTIMALE KLEUR! Figuur 1-1. Gebruik Cebuco 2005 full colour standaardisatie volgens ISO Bij een productie van kranten dient men rekening te houden met een gemiddelde puntverbreding van 26%. Hierdoor zullen beeldelementen met deze waarde verzwaren tijdens het drukproces. In onderstaande tabel worden de resultaten hieromtrent weergegeven. Daarbij is dit proces beperkt in het drukken van een hoeveelheid inkt op het papier. Om het drukwerk met de juiste densiteitwaarden te drukken dient u in acht te nemen dat er niet meer dan 240% inkt (Cyaan 52%, Magenta 44%, Yellow 44% en Zwart 100%) op het papier aangebracht mag worden. Indien er meer inkt wordt aangebracht zal er in het drukwerk versmering optreden. De kans bestaat dat de overtollige hoeveelheid inkt overzet op tegenoverliggende pagina s of de beeldelementen veel te zwaar worden Figuur 1-2. Het verschil tussen een gewoon gesepareerde RGB (boven) en de aanpassing voor ISO / Cebuco 2005 standaard. orden ntone nen er- ld- en Figuur 3-1. De 26% puntverbredingscurve voor CMYK vertaalt Cebuco aanleverstandaard kleuren zich als getoond voor tekst en illustratiekleuren. (zie ook pag.1) Voorbeeld: Indien u een element, bijvoorbeeld tekst, logo, illustratie of kleurvlakken in het drukresultaat in 90% weergegeven wil hebben, dan dient u deze waarde te definiëren met 72% zoals in bovenstaande tabellen is afgebeeld. PMS kleuren gebruikt in full colour opmaak dient te worden omgezet naar de juiste waarden, daar de omzetting die gedaan wordt op basis van PMS bibliotheken in opmaak, Postscript of PDF niet gemaakt zijn volgens de ISO standaard, afgestemd op rotatieoffsetdruk producties op krantenpapier. S n van s verver te nden Figuur 3-2. Kleurinstellingen InDesign CS worden overgenomen van Photoshop en zo getoond. 3 Pagina -7 van 23- (RC )

8 Kleurbeheersing pixelbestanden Inleiding: Welke Icc-profielen te gebruiken bij krantenproductie? Voor het omzetten van RGB- naar CMYK pixelbestanden kan bij gebruikmaking van het icc-profiel ISOnewspaper26v4 zowel de puntverbreding als de kleurruimte automatisch worden toegepast. Voor de omzetting van RGB- naar grijsbeelden, adviseert de Groot Winterswijk bv het icc-profiel Zeitung_QUIZ_28_gr_02.03V3.icm te gebruiken. Dit profiel houdt rekening met een puntverbreding van 28%. Indien er geen icc-profiel bij het RGB beeld aanwezig is, dan adviseert de Groot Winterswijk bv hieraan het icc-profiel ECI-RGB.V1.0.icc toe te kennen. Installeren van Icc-profielen U dient de profielen; - ISOnewspaper26v4.icc - Zeitung_QUIZ_28_gr_02.03V3.icm - ECI-RGB.V1.0.icc te installeren in de volgende directory s: Os9 (Classic omgeving) 1e locatie Macintosh HD / Systeemmap / ColorSync profielen 2e locatie Macintosh HD / Systeemmap / Programma-ondersteuning / Adobe / Color / Profiles / Recommended OsX 1e locatie Macintosh HD / Systeem / Bibliotheek / ColorSync / Profiles 2e locatie Macintosh HD / Bibliotheek / Application Support / Adobe / Color / Profiles / Recommended Windows 1e locatie HD / Locaal station C: / WINDOWS / system 32 / Spool / drivers / color 2e locatie HD / Locaal station C: / Program Files / Common Files / Adobe / Color / profiles / Recommended Opmerking: Vanuit de 1e locatie wordt verwezen vanuit applicaties die niet van Adobe afkomstig zijn, bijvoorbeeld Quark Xpress of Freehand. Vanuit de 2e locatie wordt uitsluitend verwezen vanuit Adobe afkomstige pakketten, zoals InDesign, Photoshop, Illustrator en Acrobat. Pagina -8 van 23- (RC )

9 Beeldbewerking t.b.v. krantendruk Beeldbewerking m.b.v. Photoshop De omzetting van RBG naar CMYK dient altijd zichtbaar te worden uitgevoerd om zodoende op een gecontroleerde manier aanpassingen te doen m.b.t. het contrast, helderheid, kleurzwemen, scherpte en resolutie m.b.v. een gekalibreerd beeldscherm. Omzetting van RGB naar CMYK dient pas te worden uitgevoerd nadat de optimalisering (in het RGB beeld) heeft plaatsgevonden. A B C D Beeldbewerking uitvoeren in RGB Er bestaan tal van mogelijkheden om bewerkingen uit te voeren in pixelbestanden met diverse applicaties. Adobe Photoshop biedt genoeg mogelijkheden om uw beelden op de meest optimale wijze te bewerken. Indien u het beste resultaat wenst dient u de beelden in de RGB kleurruimte te wijzigen. Kleuraanpassingen dienen altijd plaats te vinden in de grootst mogelijke kleurruimte om zodoende de meest optimale kwaliteit te behalen. Indien u aanpassingen wilt doorvoeren is het van groot belang dat u dit in de juiste volgorde toepast voor het behoud van de kwaliteit. Hieronder wordt in 6 stappen weergegeven hoe u hieromtrent te werk dient te gaan; Toepassen Autocontrast : Photoshop voert deze handeling in vele 1 gevallen goed uit zonder handmatige aanpassingen. Aanpassen Helderheid/contrast : altijd zorgen dat beide instellingen 2 nagenoeg gelijk ingesteld zijn (zie voorbeeld A). T I P : Photoshop CS biedt de mogelijkheid om m.b.v. de tool Schaduw/ hooglicht verbazend mooie resultaten te behalen voor bewerking van uw afbeeldingen (zie voorbeeld E op de volgende pagina). Kleur zwemen verwijderen m.b.v. kleurbalans 3 (zie voorbeeld B). Scherpte controleren en evt. aanpassen m.b.v. Onscherp masker. 4 De mate van aanpassing instellen tussen 50 en 150% (zie voorbeeld C). M.b.v. de instelling: Bewerken/Vervagen onscherp masker (zie voorbeeld D) kan de ingestelde mate van scherpte ongedaan worden gemaakt, zonder kwalitatieve consequenties voor het beeld. Aanpassen Afbeeldingsgrootte (Formaat aanpassen aan de hand 5 van 100% plaatsing in het opmaakdocument) en resolutie (240 dpi voor drukwerk in Raster 48). RGB omzetten naar CMYK m.b.v. profiel: ISOnewspaper26v4.icc. 6 Op pagina 10 wordt beschreven hoe u het profiel kunt gebruiken. Pagina -9 van 23- (RC )

10 -vervolg- Beeldbewerking t.b.v. krantendruk E Beeldbewerking uitvoeren in RGB (vervolg) Een Icc profiel stelt u in de gelegenheid om uw bronbestand op de best mogelijke manier te reproduceren, mits de drukker zich conformeert aan de juiste norm, maar dit geeft u niet vanzelfsprekend de garantie voor een mooie foto. Elke foto zal afzonderlijk beoordeeld en naar wens aangepast moeten worden om een mooi resultaat te bewerkstelligen. De tool Schaduw/ Hooglicht is een bijzonder hulpmiddel om donkere partijen op te lichten en lichtere parijen te verzwaren. Ook kan er meteen een kleurcorrectie worden toegepast en het contrast worden ingesteld. Om u een indruk te geven ziet u onderstaand het effect van een dergelijke bewerking en is voornamelijk gericht op het ophalen van de donkere partijen. De orginele foto in RGB modus Weergave van het bewerkte beeld m.b.v. Schaduw/hooglicht. Pagina -10 van 23- (RC )

11 -vervolg- Beeldbewerking t.b.v. krantendruk Icc-profielen gebruiken bij het omzetten van beelden m.b.v. Photoshop Inleiding: Profileren van RGB naar CMYK Profielen zijn bedoeld om het beeld bij toepassing van diverse drukprocessen gelijkwaardig weer te geven. ISO profielen dienen dit doel en zorgen ervoor dat de bestanden worden afgestemd op het gewenste drukproces. Toch kan een drukproces beperkingen opleggen vanwege een tekortkoming in kleurruimte. Het profiel is dus maatgevend voor het uiteindelijke resultaat en zorgt ervoor dat er zo min mogelijk kleur verloren gaat. Om juiste berekeningen te laten uitvoeren dient het input-profiel (bronbestand) en het output-profiel (drukpers) bekend zijn. Het origineel kan ook een CMYK bestand zijn, waarbij wel of geen profiel is gebruikt. De juiste methodiek voor het toepassen van Icc-profielen staat hieronder beschreven: RGB input-profiel: Input-profiel toewijzen: Digitale camera s bewaren foto s in RGB modus. De software van de camera bepaalt of er gebruik wordt gemaakt van een profiel. Kwalitatief hoogwaardige camera s maken gebruik van de profielen srgb (oudere camera s) en AdobeRGB1998.icc (nieuwere camera s). Indien dit profiel niet wordt toegepast dan is het noodzakelijk het profiel ECI-RGB.V1.0.icc toe te kennen aan het digitale bestand, om op de best mogelijke manier te profileren. Het toekennen van een profiel kan m.b.v. Photoshop (vanaf versie 6.0). 1) Open Photoshop. 2) Open het RGB-beeld en pas onderstaande instelling toe. Pagina -11 van 23- (RC )

12 -vervolg- Beeldbewerking t.b.v. krantendruk Icc-profielen gebruiken bij het omzetten van beelden m.b.v. Photoshop (vervolg) Output-profiel toewijzen: Open Photoshop, selecteer: Afbeelding/Modus/ Photoshop 5 of 6: Profiel naar Profiel Photoshop 7: omzetten in profiel Instelling als volgt... Bij het bewaren (opslaan als) van de foto dient u het profiel ( ISOnewspaper26v4.icc ) te selecteren om het in te sluiten in het document. Belangrijk: De wijze waarop de kleurruimte wordt aangepast is per drukprocédé verschillend. Voor krantendruk behoort de instelling Perceptueel te worden gekozen voor de meest optimale berekening. Pagina -12 van 23- (RC )

13 -vervolg- Beeldbewerking t.b.v. krantendruk (her)profileren van een willekeurig CMYK proces naar CMYK t.b.v. krantendruk In velerlei gevallen zijn RGB beelden reeds omgezet naar een CMYK kleurruimte met profielen die niet afgestemd zijn op het krantendruk procédé. In dat geval bestaat de mogelijkheid om de beelden alsnog aan te passen naar de juiste kleurruimte met inbegrip van gelijke kleurseperatie en pixelberekening. Een dergelijke aanpassing kunt u geautomatiseerd uitvoeren m.b.v. Adobe Photoshop. M.b.v. hiervoor aangemaakte handelingen die De Groot Winterswijk bv u ter beschikking stelt, bent u in staat de omzetting te doen m.b.v. de Photoshop batch functie (lees verder op pagina 19). Herkenning foutieve profilering Niet altijd beschikt een vormgever of dtp-er over RGB beelden en is het te gebruiken beeldmateriaal reeds omgezet naar CMYK. Indien de voorkeuren in Photoshop zijn ingesteld als hieronder is weergegeven dan wordt automatisch getoond met welk profiel het bestand is omgezet. Op de volgende pagina wordt hier verder op ingegaan. Pagina -13 van 23- (RC )

14 -vervolg- Beeldbewerking t.b.v. krantendruk Herkenning foutieve profilering (vervolg) In de hieronder weergegeven afbeelding wordt het ingesloten profiel ISO Coated v2 300% (ECI) getoond. Het ingesloten profiel wordt tevens getoond in het venster van een geopend beeld, indien u onderstaande instelling toepast. Pagina -14 van 23- (RC )

15 -vervolg- Beeldbewerking t.b.v. krantendruk Toepassing (her)profileren van CMYK willekeurig proces naar CMYK t.b.v. krantendruk Op pagina 12 wordt getoond hoe u profielen kunt toekennen en welke instellingen van belang zijn van het krantendruk procédé. Indien blijkt dat een beeld niet aan de juiste specificaties voldoet raden wij aan om de beelden opnieuw te profileren. Hiervoor is het noodzakelijk dat u de aangeleverde CMYK beelden altijd eerst omzet naar RGB, alvorens u het profiel ( ISOnewspaper26v4.icc ) toekent. U kunt hierbij gebruik maken van de profielen ECI-RGB.V1.0.icc of AdobeRGB1998.icc. 1e handeling: ECI-RGB.V1.0.icc 2e handeling: ISOnewspaper26v4.icc Pagina -15 van 23- (RC ) Belangrijk: De wijze waarop de kleurruimte wordt aangepast is per drukprocédé verschillend. Voor krantendruk behoord de instelling Perceptueel te worden gekozen voor de meest optimale berekening. Het beeld wordt veel lichter dan u wellicht heeft bedoeld, maar is dit is niet zorgwekkend gezien het feit dat er juist rekening wordt gehouden met het drukproces, waarbij het beeld door een puntverbreding van 26% zal toenemen.

16 -vervolg- Beeldbewerking t.b.v. krantendruk Photoshop handelingen installeren In de bijlage treft u het bestand omzetting met Newspaper26v4.atn aan. Dit bestand kunt u bij gebruik van Photoshop onder OsX plaatsen in de volgende directory; Macintosh HD / Programma s / Adobe Photoshop CS / Voorinstellingen / Photoshop handelingen Toewijzen: Indien Photoshop is opgestart, kunt u m.b.v. het pallet Photoshop handelingen de handeling vanuit de hierboven vermelde directory laden door met uw linker muisknop op het aangegeven menu te klikken. Pagina -16 van 23- (RC )

17 -vervolg- Beeldbewerking t.b.v. krantendruk Icc-profielen gebruiken bij het omzetten van beelden m.b.v. Photoshop (vervolg) Photoshop handelingen toepassen In de bijlage treft u het bestand mappenstructuur.sea aan, die u dient uit te pakken met Stuffit-Expander. Hierin bevindt zich de map CMYK_profilering. In deze map vindt u diverse mappen die u kunt gebruiken om de nodige bestanden in te verwerken, zoals in de afbeelding hiernaast is weergegeven. De IN map gebruikt u om uw foutieve bronbestanden te plaatsen. Hierin bevinden zich dus de bronbestanden. In de OUT map zullen alle nieuwe bestanden worden geplaatst na gebruikmaking van de batchfunctie. Hierin bevinden zich dan de doelbestanden met de juiste profilering. Handeling activeren: 1) Open Photoshop 2) Selecteer het menu Bestand/Automatisch/Batch (Het Batch venster verschijnt op uw scherm). 3) U kunt de gewenste instelling doorvoeren! Pagina -17 van 23- (RC )

18 -vervolg- Beeldbewerking t.b.v. krantendruk Icc-profielen gebruiken bij het omzetten van beelden m.b.v. Photoshop (vervolg) Batch instellen: Opmerking: Photoshop handelingen toepassen (vervolg) 1) M.b.v. het pull-down menu Set:: kunt u de set omzetting met Newspaper26v4.atn activeren die u onder het Photoshop handelingen pallet heeft opgeslagen. 2) Onder het Pull-down menu Handeling: kunt u één van de vier opties kiezen naargelang de behoefte van omzetting. 3) Kies als Bron: Map. Hierbij kunt u de brondirectory aangeven. Bijvoorbeeld: IN_TIFF_CMYK. 4) Kies als Doel: Map. Hierbij kunt u de doeldirectory aangeven. Bijvoorbeeld: OUT_TIFF_CMYK. 5) Klik op de OK knop en het batchproces zal starten. 1) Aangezien u de omzettingen doelgericht doorvoert, zullen alle bestanden probleemloos worden verwerkt. 2) Indien u een duotone bestand wilt omzetten kunt u geen gebruik maken van de functie omzetten in profiel die in de desbetreffende handeling ligt opgesloten. Om deze handeling werkbaar te krijgen dient u de Kleurvoorkeurinstelling van Photoshop te wijzigen onder het menu: Photoshop / Kleurinstellingen... Selecteer onder het RGB: pulldown-menu het icc profiel: ECI-RGB.icc en druk op de knop OK. Pagina -18 van 23- (RC )

19 Hoe maakt u een Certified PDF Inleiding Certified gaat uit van het Adobe Acrobat PDF-platvorm, aangevuld met de Certified PDF technologie van softwareproducent Enfocus, die voor zowel Windows als Macintosh gebruikers beschikbaar is. Vervaardigde PDF bestanden kunnen worden gecontroleerd op evt. fouten aan de hand van een checklist die m.b.v. deze software wordt gegenereerd bij gebruik van de juiste profielen. Indien het bestand volgens de gestelde normen wordt vervaardigd en er geen ERRORmeldingen zijn, is er sprake van een gecertificeerde PDF die vrijwel probleemloos verwerkt kan worden In 5 stappen naar een Certified PDF Het maakt niet uit met welk opmaakprogramma wordt gewerkt. Als de juiste Postscript Printer Driver maar wordt gebruikt en de postscriptfile altijd middels een printopdracht vanuit de applicatie wordt gegenereerd met de juiste instellingen en gebruikmaking van de juiste PPD. Op de volgende pagina staat vermeld waar u de juiste bestanden kunt downloaden en installeren. Onderstaand het proces in 5 stappen; n Opmaken van de advertentie. (Pagina 4 t/m 6) n De juiste instellingen voor het vervaardigen van een postscriptfile. (Pagina 17 - de installatie en print instellingen). n Het Postscriptbestand met behulp van Acrobat Distiller en de bijbehorende joboptions omzetten naar PDF. (Pagina 18) n Het controleren en certificeren van de PDF tot een cpdf met behulp van Enfocus software. (Pagina 18) n Visuele controle van het PDF bestand met Adobe Acrobat op maatvoering en inhoud. Pitstop Professional biedt vele mogelijkheden op het gebied van gespecificeerde controle en het doorvoeren van evt. aanpassingen. Pagina -19 van 23- (RC )

20 -vervolg- Hoe maakt u een Certified PDF De installatie Maak gebruik van de juiste printer drivers en PPD Om een PDF te maken, moet er vanuit de opmaakapplicatie een postscripfile worden gegenereerd. Hiervoor is het van groot belang dat de juiste Postscript Printer Driver wordt gebruikt en PPD (Postscript Printer Description). Bij installatie op een Windows systeem dient u allereerst de juiste ppd te downloaden en te plaatsen op diskette of in de directory: C:/temp, zodat u deze kunt selecteren bij de installatie van de hieronder weergegeven printerdriver. Postscript Printer Driver Apple Macintosh Versie december 2004 n Postscript Printer Driver Adobe PS 8.8 (Dutch) voor Mac OS 8.6 tot Mac OS Windows Versie december 2004 n Adobe Universal Postscript windows driver Installer 1.06 (English). n AdobePS voor Windows 95, Windows 98 Second Edition of Windows Millennium Edition. n AdobePS voor Windows NT 4.0. n voor Windows 2000 of Windows XP. De juiste Adobe Postscript Printer Drivers kunnen gedownload worden op: (Mac en Windows). PPD Postscript Printer Description (PPD) beschrijft onder andere de fonts, papierformaat, resolutie voor het Postscript bestand. Acobat Distiller gebruikt deze informatie voor het op juiste wijze aanmaken van het PDF bestand. Het is dus belangrijk om de juiste PPD te gebruiken. n Adobe: adist5.ppd of AdobePDF (Acrobat 6.0 Professional). De juiste Adobe PPD kan gedownload worden op: (Mac en Windows). Pagina -20 van 23- (RC )

21 -vervolg- Hoe maakt u een Certified PDF Printinstellingen Printer: Postscript -bestand Printerbeschrijving (PPD): Adobe PDF PDF opties: PDF/X-1a Compatibiliteit: Acrobat 4 (PDF 1.3) Papierformaat: Gelijk aan het document- / advertentieformaat Tekens: Niet toepassen Uitvoer: Samengesteld CMYK Kleurenbeheer: Niet toepassen Afvlakinstelling: Resolutie lijnwerk en tekst (2540 dpi), verloop en netten (300 dpi) Postscript: Level 3 Gegevensindeling Mac: Binair Gegevensindeling Windows: ASCII Uitvoerresolutie: 2540 dpi Frequentie: 133 dpi OPI: Niet toepassen Aanmaak PDF Programmaversies Overzicht van de programma s en hun versienummers (december 2004). De genoemde versies zijn getest voor aanmaak en certificering van het PDF bestand. n Adobe Acrobat Distiller 5.05; 6.03 Professional n Quark Xpress 4.1.1; 5.0, 6.5 in combinatie met Enfocus Instant PDF 2.21 of 3.02 (OS X) n Adobe Photoshop 6.5 of hoger n Macromedia Freehand 8 of hoger Certificering PDF n Adobe Acrobat 5.05; 6.03 Professional n Enfocus Instant PDF 2.21 of 3.02 (OS X) n Enfocus Pitstop Professional 6.1; n Pitstop server 3.12; n Agfa Apogee CreateX 2.0; Pagina -21 van 23- (RC )

22 -vervolg- Hoe maakt u een Certified PDF Downloaden software: Vervaardiging pdf-file Met behulp van het programma Acrobat Distiller kan vanaf versie 5.05 een PDF worden vervaardigd. Het benodigde materiaal (profielen) kunt u downloaden via: Hiervoor dient u zich aan te melden en te registreren. Anderzijds kunt u de profielen bij De Groot Winterswijk bv opvragen. De juiste joboptions voor de vervaardiging van een PDF zijn: Joboptions: WebCmykNews_1v1.joboptions (bedrukking in Full colour) WebSpotNews_1v1.joboptions (bedrukking in Zwart met steunkleur) Inleiding Certificeren van de PDF Met behulp van het programma "Instant PDF" of "Pitstop" (extensie voor Acrobat) afkomstig van de leverancier Enfocus, kan een vervaardigde PDF worden gecontroleerd. Indien de betreffende PDF voldoet aan de gestelde eisen, zal de PDF worden gecertificeerd en geschikt worden bevonden voor krantendruk. De drukgerede PDF bestanden worden gerealiseerd m.b.v. profielen die voldoen aan de internationale ISO standaard PDF/X-1a. De juiste profielen voor de certificering van de PDF bestanden zijn: PDF profiel: WebCmykNews_1v1.ppp (bedrukking in Full colour) WebSpotNews_1v1.ppp (bedrukking in Zwart met steunkleur) Pagina -22 van 23- (RC )

23 Bestanden aanleveren U kunt uw certified PDF bestanden aanleveren bij De Groot Winterswijk bv FTP Per post Op aanvraag De Groot Winterswijk bv T.a.v. Rogier C. Calsijn Chef PrePress / Orderbegeieider Postbus AC Winterswijk Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Pagina -23 van 23- (RC )

BESTANDEN AANLEVEREN - 1 -

BESTANDEN AANLEVEREN - 1 - BESTANDEN AANLEVEREN - 1 - AANDACHTSPUNTEN BIJ DE OPMAAK VAN EEN DOCUMENT * Het document dient in het juiste formaat te worden opgemaakt. De juiste formaten kunt u hieronder vinden. COMET Plano 830 mm

Nadere informatie

Aanleverspecificaties: een drukgerede PDF in 4 stappen

Aanleverspecificaties: een drukgerede PDF in 4 stappen Aanleverspecificaties: een drukgerede PDF in 4 stappen met Adobe InDesign CS/CC April 2016 1 4 stappen voor het maken van een drukgerede PDF met Adobe InDesign CS/ CC Inleiding Algemene aanleverinstructies

Nadere informatie

Uitgebreide aanleverspecificaties: een drukgerede PDF in 4 stappen met InDesign CS2-CS6 CC

Uitgebreide aanleverspecificaties: een drukgerede PDF in 4 stappen met InDesign CS2-CS6 CC Uitgebreide aanleverspecificaties: een drukgerede PDF in 4 stappen met InDesign CS2-CS6 CC augustus 2014 1 4 stappen voor het maken van een drukgerede PDF met InDesign CS2-CS6 CC Inleiding Algemene aanleverinstructies

Nadere informatie

Goede PDF bestanden maken voor kranten

Goede PDF bestanden maken voor kranten Goede PDF bestanden maken voor kranten NewspaperAds_1v3 NewspaperAds_1v3 1 juni 2006 1 juni 2006 QuarkXPress 6.5 Adobe InDesign 3 (CS) Adobe InDesign 4 (CS2) Adobe Acrobat 6 Adobe Acrobat 7 Dit is een

Nadere informatie

Richtlijnen voor het aanmaken van gecertificeerde PDF vanuit MacOs

Richtlijnen voor het aanmaken van gecertificeerde PDF vanuit MacOs Richtlijnen voor het aanmaken van gecertificeerde PDF vanuit MacOs Certified PDF en de voordelen daarvan... PDF (Portable Document Format) is het document formaat van Adobe dat digitale aanlevering van

Nadere informatie

januari 2008, versie 1.1 Aanleverspecificaties Digitale bestanden

januari 2008, versie 1.1 Aanleverspecificaties Digitale bestanden Aanleverspecificaties Digitale bestanden Digitaal aanleveren bij Drukkerij Loor B.V. Bijgaand geven wij u wat tips en adviezen om zoveel mogelijk problemen te voorkomen bij de aanlevering van digitale

Nadere informatie

September 2013, versie 1.5. Aanleverspecificaties Digitale bestanden

September 2013, versie 1.5. Aanleverspecificaties Digitale bestanden Aanleverspecificaties Digitale bestanden Digitaal aanleveren bij Drukkerij Loor B.V. Bijgaand geven wij u wat tips en adviezen om zoveel mogelijk problemen te voorkomen bij de aanlevering van digitale

Nadere informatie

IDP-groep 2005/2006 specificaties Ghent PDF Workgroup SheetCmyk_1v3- en SheetSpotHiRes_1V3- instellingen voor QuarkXPress 6.5 Adobe Acrobat Distiller

IDP-groep 2005/2006 specificaties Ghent PDF Workgroup SheetCmyk_1v3- en SheetSpotHiRes_1V3- instellingen voor QuarkXPress 6.5 Adobe Acrobat Distiller IDP-groep 2005/2006 specificaties Ghent PDF Workgroup SheetCmyk_1v3- en SheetSpotHiRes_1V3- instellingen voor QuarkXPress 6.5 Adobe Acrobat Distiller 6/7 InDesign 3 (CS1) InDesign 4 (CS 2) 2005 / 2006

Nadere informatie

De Budelse digitaal. digitaal_aanleveren2016_db 3 februari 2016, 15:47

De Budelse digitaal. digitaal_aanleveren2016_db 3 februari 2016, 15:47 De Budelse digitaal In deze handleiding vindt u informatie betreffende het aanleveren van digitale bestanden. Door CTP enerzijds en digitaal drukken anderzijds beschikt De Budelse over een volledig digitale

Nadere informatie

AANLEVEREN DIGITAAL MATERIAAL

AANLEVEREN DIGITAAL MATERIAAL AANLEVEREN DIGITAAL MATERIAAL versie 22 januari 2007 (INTERNATIONALE STANDAARDNORM) Meiboomlaan 33 B-8800 Roeselare Tel. +32 (0)51 26 61 11 Fax +32 (0)51 26 65 66 www.roulartaprinting.be info@roulartaprinting.be

Nadere informatie

technische specificaties digitaal aanleveren

technische specificaties digitaal aanleveren Aanleveren van de dokumenten. Hierbij hebben wij een kleine handleiding gemaakt welke voor u duidelijk maakt hoe een goede drukgereede pdf kunt genereren. Hier wordt mee bedoeld dat u een pdf maakt die

Nadere informatie

Aanleverspecificaties-Checklist_v001

Aanleverspecificaties-Checklist_v001 Aanleverspecificaties checklist Gebruik deze checklist om de meest voorkomende fouten te voorkomen. Documenten worden in de verkeerde stand aangeleverd Bij het aanleveren van een bestand met voor- en achterkant

Nadere informatie

Aanleverspecificaties checklist

Aanleverspecificaties checklist Gebruik deze checklist om de meest voorkomende fouten te voorkomen. Aanleverspecificaties checklist Gebruik deze checklist om de meest voorkomende fouten te voorkomen. Documenten worden in de verkeerde

Nadere informatie

Aanlever Specificaties

Aanlever Specificaties Aanlever Specificaties April 2008 V1.1 inhoud Wij ontvangen bij voorkeur uw bestanden in PDF-formaat. Omdat er vele manieren zijn om een document om te zetten naar PDF. Hebben wij van enkele programma

Nadere informatie

VANDERPERK GROEP Postadres: Bezoekadres:

VANDERPERK GROEP Postadres: Bezoekadres: Aanleverinstructies VANDERPERK GROEP 0184 688 377 info@vanderperk.nl www.vanderperk.nl Postadres: Postbus 25, 2964 ZG Groot-Ammers Bezoekadres: Van Leeuwenhoekweg 3, 2964 LJ Groot-Ammers Handleiding aanleveren

Nadere informatie

Technische gids. voor datacommunicatie. met de klant

Technische gids. voor datacommunicatie. met de klant Technische gids voor datacommunicatie met de klant CONTINUGA nv -- STIJN STREUVELSLAAN 73 -- B-8501 HEULE Tel. 056 36 32 11 -- Fax 056 35 60 96 -- E-mail: sales@continuga.be -- www.continuga.be 09/2014

Nadere informatie

Appels & Appels Drukkerij Damen en ISO 12647-2:2004

Appels & Appels Drukkerij Damen en ISO 12647-2:2004 Appels & Appels Drukkerij Damen en ISO 12647-2:2004 Inhoud Omdat je appels met appels moet vergelijken..................... 3 Uw bestanden aanleveren................................... 4 Papier en profielen.........................................

Nadere informatie

Nederlandse handleiding + FTP toegang Eisen digitaal aanleveren t.b.v. CTP en Digitale proef

Nederlandse handleiding + FTP toegang Eisen digitaal aanleveren t.b.v. CTP en Digitale proef Nederlandse handleiding + FTP toegang Eisen digitaal aanleveren t.b.v. CTP en Digitale proef Inleiding Smurfitkappazedek is een moderne verpakkingsdrukker, die werkt naar de ISO 12647-2 norm. Wat willen

Nadere informatie

Handleiding aanleveren PDF bestanden

Handleiding aanleveren PDF bestanden 1 Voor het aanleveren van PDF s is het belangrijk de volgende punten in acht te nemen: 1. Beelden: - Alleen maar grafische beeldformaten gebruiken. - Wij adviseren beelden van 350 dpi of hoger (hoe hoger

Nadere informatie

Bestanden aanleveren. Hollandse Indruk en de richtlijnen

Bestanden aanleveren. Hollandse Indruk en de richtlijnen Bestanden aanleveren Hollandse Indruk en de richtlijnen Inhoud Aanleveren van C-PDF..................................... 3 Sinds het invoeren van de Computer-to-Plate belichting is Drukkerij Damen klaar

Nadere informatie

Richtlijnen voor het aanleveren van digitale bestanden

Richtlijnen voor het aanleveren van digitale bestanden Richtlijnen voor het aanleveren van digitale bestanden Dit document bevat de technische informatie voor het aanleveren van open en PDF-bestanden aan Speciaaldrukkerij Lijnco Groningen b.v. En van de installatie

Nadere informatie

COLOURMANAGEMENT BASISINSTRUCTIE

COLOURMANAGEMENT BASISINSTRUCTIE INLEIDING Digitale afbeeldingen gemaakt met een camera zullen doorgaans aangemaakt zijn in de kleurmodus RGB. RGB staat voor Rood, Groen en Blauw. Dit zijn de primaire lichtkleuren waaruit het zichtbare

Nadere informatie

Kor IJszenga Adjunct directeur

Kor IJszenga Adjunct directeur Met ingang van 1 januari 2009 produceert Koninklijke van Gorcum drukwerk volgens de internationaal erkende ISO 12647 norm. ISO 12647 is drukken in een nieuwe dimensie! Voordat we het certificaat binnen

Nadere informatie

ISO 12647-7. Deel 2 Adobe Indesign. Instructieblad voor de instellingen die gemaakt moeten worden om een drukgerede PDF vanuit Adobe Indesign te maken

ISO 12647-7. Deel 2 Adobe Indesign. Instructieblad voor de instellingen die gemaakt moeten worden om een drukgerede PDF vanuit Adobe Indesign te maken ISO 1647-7 Deel Adobe Indesign Instructieblad voor de instellingen die gemaakt moeten worden om een drukgerede PDF vanuit Adobe Indesign te maken Dit infoblad wordt u aangeboden door: Instellingen voor

Nadere informatie

Aanbeveling beeldbewerking. optimaliseer beeldmateriaal voor druk op krantenpapier in een coldsetomgeving

Aanbeveling beeldbewerking. optimaliseer beeldmateriaal voor druk op krantenpapier in een coldsetomgeving Aanbeveling beeldbewerking optimaliseer beeldmateriaal voor druk op krantenpapier in een coldsetomgeving #01 2016 Inleiding n Het voorbereiden van kwalitatief correct drukgerede data vraagt kennis van

Nadere informatie

AANLEVERSPECIFICATIES CHECKLIST

AANLEVERSPECIFICATIES CHECKLIST AANLEVERSPECIFICATIES CHECKLIST Gebruik deze checklist om de meest voorkomende fouten te voorkomen. DOCUMENTEN WORDEN IN DE VERKEERDE STAND AANGELEVERD Bij het aanleveren van een bestand met voor- en achterkant

Nadere informatie

Nederlandse versie MAC OS X (10.5)

Nederlandse versie MAC OS X (10.5) KLEURBEHEER IN ADOBE INDESIGN CS3 Nederlandse versie MAC OS X (10.5) Laatste aanpassing: 28 juli 2008, 16:38 - marc-en-ciel 2008 - alle vermelde merknamen zijn geregistreerd door hun respectievelijke eigenaars

Nadere informatie

ISO 12647-7. Deel 1 Adobe Photoshop & Adobe Bridge. Instructieblad voor de instellingen die gemaakt moeten worden voor ISO gecertifeceerd kleurbeheer

ISO 12647-7. Deel 1 Adobe Photoshop & Adobe Bridge. Instructieblad voor de instellingen die gemaakt moeten worden voor ISO gecertifeceerd kleurbeheer ISO 12647-7 Deel 1 Adobe Photoshop & Adobe Bridge Instructieblad voor de instellingen die gemaakt moeten worden voor ISO gecertifeceerd kleurbeheer Dit infoblad wordt u aangeboden door: Instellingen voor

Nadere informatie

Aanleverspecificaties

Aanleverspecificaties Aanleverspecificaties Woord vooraf Om de verwerking van de door u aangeleverde digitale bestanden, bestemd voor deze disciplines, zo probleemloos mogelijk te laten verlopen, is het van belang dat u weet

Nadere informatie

PDF-WORKFLOW. Hogeschool Gent 2e kan grafische en reclame vormgeving Departement KASK academiejaar 2002-2003

PDF-WORKFLOW. Hogeschool Gent 2e kan grafische en reclame vormgeving Departement KASK academiejaar 2002-2003 PDF-WORKFLOW Hogeschool Gent 2e kan grafische en reclame vormgeving Departement KASK academiejaar 2002-2003 1.0 Wat is PDF? Portable Document Format Is het standaard formaat voor het uitwisselen van belangrijke

Nadere informatie

Handleiding ISO-kleurprofielen

Handleiding ISO-kleurprofielen Handleiding ISOkleurprofielen Deze handleiding beschrijft het importeren en toepassen van ISOkleurprofielen in Adobe Indesign CS. Wanneer u geen ervaring heeft met kleurprofielen, gebruik deze dan liever

Nadere informatie

Masterclass Colormanagement Transparantie. Deze masterclass wordt verzorgd door: Johan Kerver. Adobe Certified Instructor - Print Specialist

Masterclass Colormanagement Transparantie. Deze masterclass wordt verzorgd door: Johan Kerver. Adobe Certified Instructor - Print Specialist Deze masterclass wordt verzorgd door: Johan Kerver Adobe Certified Instructor - Print Specialist Directeur The b.v. Eindhoven www.result.builders.nl 1 Certified Training Centre AURAIA DM-screening 2 Waarom

Nadere informatie

CURSUS DIGITAAL ATELIER Photoshop/ Illustrator/ Indesign

CURSUS DIGITAAL ATELIER Photoshop/ Illustrator/ Indesign CURSUS DIGITAAL ATELIER Photoshop/ Illustrator/ Indesign EEN DOCUMENT DRUKKLAAR MAKEN A. Waar moet ik absoluut op letten? B. Hoe doe ik dit? 3. Een preflight pakket maken in Indesign 4. Drukklare PDF maken

Nadere informatie

Aanleverspecificaties. Voor meer informatie over de media-exploitanten: http://www.jcdecaux.nl. http://www.hillenaar.nl http://www.centercom.

Aanleverspecificaties. Voor meer informatie over de media-exploitanten: http://www.jcdecaux.nl. http://www.hillenaar.nl http://www.centercom. Algemeen Digitaal aangeleverde bestanden worden altijd zorgvuldig gecontroleerd. Indien uw bestanden niet voldoen, ontvangt u telefonisch bericht. Klant blijft eindverantwoordelijk voor het aangeleverde

Nadere informatie

Technische Fiche. 1. Bij voorkeur bestanden aanleveren als PDF: 2. Aandachtspunten bronmateriaal: 2.1 PrePress: Technische Fiche

Technische Fiche. 1. Bij voorkeur bestanden aanleveren als PDF: 2. Aandachtspunten bronmateriaal: 2.1 PrePress: Technische Fiche 1. Bij voorkeur bestanden aanleveren als PDF: 1.1. Specificaties op basis van Ghent PDF Workgroup v4 settings: Voor magazines op basis van MagazineAds_1v4 : zie: http://www.medibelplus.be/nl/medibel/pdfxplus/pdf_settings.jsp

Nadere informatie

Aanleveren bestanden voor drukwerk bij Zalsman

Aanleveren bestanden voor drukwerk bij Zalsman Aanleveren bestanden voor drukwerk bij Zalsman Aanleveren kan als zogenoemde open bestanden en ook als PDF-bestand. Open bestanden zijn bestanden die vervaardigd zijn in InDesign (Illustrator en Photoshop

Nadere informatie

AANLEVEREN VAN DIGITAAL MATERIAAL:

AANLEVEREN VAN DIGITAAL MATERIAAL: AANLEVEREN VAN DIGITAAL MATERIAAL: 1. Opslagmedia ISDN: EASY TRANSFER Tel. 0032 11 61 14 79 E-mail: info@drukkerijhendrix.be (files tot c.a. 4mb, lettertypes en opmaakbestanden comprimeren) FTP server:

Nadere informatie

Algemeen Aanleverspecificaties

Algemeen Aanleverspecificaties Algemeen Aanleverspecificaties V5-2011 Digitaal aangeleverde bestanden worden altijd zorgvuldig gecontroleerd. Indien uw bestanden niet voldoen, ontvangt u telefonisch bericht. Klant blijft eindverantwoordelijk

Nadere informatie

Aanleverspecificaties Digitaal Servicebureau

Aanleverspecificaties Digitaal Servicebureau Aanleverspecificaties Digitaal Servicebureau Woord vooraf Om de verwerking van de door u aangeleverde digitale bestanden, bestemd voor deze disciplines, zo probleemloos mogelijk te laten verlopen, is het

Nadere informatie

TECHNISCHE SPECIFICATIES DIGITAAL AANLEVEREN

TECHNISCHE SPECIFICATIES DIGITAAL AANLEVEREN Software/bestanden PDF versie 1.3 of Certified PDF Quark Xpress 7.0 of lager Adobe Indesign CS3 of lager Adobe Photoshop CS3 of lager Adobe Illustrator CS3 of lager Media CD(R) DVD(R) Datacommunicatie

Nadere informatie

VOOR FOTOGRAFEN. Nederlandse versie Windows KLEURBEHEER IN PHOTOSHOP CS3

VOOR FOTOGRAFEN. Nederlandse versie Windows KLEURBEHEER IN PHOTOSHOP CS3 KLEURBEHEER IN PHOTOSHOP CS3 VOOR FOTOGRAFEN Nederlandse versie Windows Laatste aanpassing: 4 januari 2008, 12:25 - marc-en-ciel 2008 - alle vermelde merknamen zijn geregistreerd door hun respectievelijke

Nadere informatie

Folder 4P DL liggend. Positionering en stand. Cover. A-Pagina( s) A-pag. B-Pagina( s) B-pag.

Folder 4P DL liggend. Positionering en stand. Cover. A-Pagina( s) A-pag. B-Pagina( s) B-pag. Folder 4P DL liggend Inkl. afloop: Eindformaat: 430 x 110 mm 420 x 100 mm DRUKWERKDISCOUNTER.COM de goedkoopste leverancier van Nederland! Positionering en stand Folders svp plano (opmaak met pagina s

Nadere informatie

Grafische Instructie. Drukklaar aanleveren. snijtekens afloop milimeter Photohop InDesign printer drukwerk Pantone raster cmyk

Grafische Instructie. Drukklaar aanleveren. snijtekens afloop milimeter Photohop InDesign printer drukwerk Pantone raster cmyk Drukwerk Drukraster snijtekens afloop milimeter Photohop InDesign printer drukwerk Pantone raster cmyk PDF afdrukken pre-flight koppelingen dtp kleuren Druk klaar aanleveren Druk klaar aanleveren betekend

Nadere informatie

Technische aanleverspecificaties voor digitale grafische bestanden

Technische aanleverspecificaties voor digitale grafische bestanden Technische aanleverspecificaties voor digitale grafische bestanden Versie 1.0 - maart 2003 offsetdrukwerk.nl digitaledrukker.nl multimediaproducties.nl verderdanonline.nl printingonline.nl etikettenoprol.nl

Nadere informatie

Prepress Workflow voor probleemloze en tevens optimaal en bevredigend (zero-error) resultaat.

Prepress Workflow voor probleemloze en tevens optimaal en bevredigend (zero-error) resultaat. Prepress Workflow voor probleemloze en tevens optimaal en bevredigend (zero-error) resultaat. Gebaseerd op een beheersbaar werksysteem met standaarden en normen t.b.v. controleerbaar, herhaalbaar en voorspelbaar

Nadere informatie

voor drukwerk In InDesign zijn foto s geplaatst (cmd+d) en niet gecopyeerd en geplakt

voor drukwerk In InDesign zijn foto s geplaatst (cmd+d) en niet gecopyeerd en geplakt Aftekenlijst Om je ontwerpen ook zo uit de printer of drukpers te krijgen zoals jij bedacht hebt, is het belangrijk dat het technisch in orde is. Belangrijk daarbij is vooral CMYK, 300 dpi en 3 mm afloop.

Nadere informatie

Handleiding pre-press afdeling Drukkerij Pattyn NV

Handleiding pre-press afdeling Drukkerij Pattyn NV Handleiding pre-press afdeling Drukkerij Pattyn NV A) Aanleveren van digitale drager U kan uw bestanden aanleveren op vele soorten dragers. Hieronder een lijst van de door ons leesbare schijven. Wij volgen

Nadere informatie

TECHNISCHE INFORMATIE PREPRESS 2006

TECHNISCHE INFORMATIE PREPRESS 2006 TECHNISCHE INFORMATIE PREPRESS 2006 Om met uw aangeleverde files uiteindelijk een correct drukresultaat te bereiken, zetten we alle aandachtspunten op een rij. cmyk BELANGRIJK Gesloten bestandsformaten

Nadere informatie

VOOR DTP ERS. Nederlandse Versie. Mac OS X 10.6 (ook geschikt voor Windows) KLEURBEHEER IN ADOBE ACROBAT X

VOOR DTP ERS. Nederlandse Versie. Mac OS X 10.6 (ook geschikt voor Windows) KLEURBEHEER IN ADOBE ACROBAT X KLEURBEHEER IN ADOBE ACROBAT X VOOR DTP ERS Nederlandse Versie Mac OS X 10.6 (ook geschikt voor Windows) Laatste aanpassing: 4 oktober 2011, 16:25 - marc-en-ciel 2011 - alle vermelde merknamen zijn geregistreerd

Nadere informatie

Een boek opmaken in Word

Een boek opmaken in Word Een boek opmaken in Word Wilt u een boek opmaken in Word, dan geven wij u graag de onderstaande uitleg. Vaststellen lay out en witmarges Bij Probook Media kunt u boeken uitgeven in verschillenden formaten

Nadere informatie

van 1 tot 1 miljoen boeken Aanleverspecificaties CPI - Koninklijke Wöhrmann BV

van 1 tot 1 miljoen boeken Aanleverspecificaties CPI - Koninklijke Wöhrmann BV van 1 tot 1 miljoen boeken Aanleverspecificaties CPI - Koninklijke Wöhrmann BV Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Hoe creëer ik een technisch verwerkbare PDF file? 4 Kleurprofielen 4 Installeer de folder met icc

Nadere informatie

Aanleverspecificaties

Aanleverspecificaties Om ervoor te zorgen dat jij super goed voor de dag komt met kwalitatief drukwerk is er een drukklaar bestand of ontwerp nodig. Jij zorgt voor het super bestand en SUPERDRUKKER regelt de rest. Om de kwaliteit

Nadere informatie

Handleiding Portal #01 2016

Handleiding Portal #01 2016 Handleiding Portal #01 2016 Introductie Algemeen n Aanleveren digitale drukgerede bestanden in PDF-format U kunt aanleveren via onze digitale Aanleverportal; het voordeel hiervan is dat de pagina direct

Nadere informatie

Aanleverspecificaties PDF-Workflow Koninklijke Wöhrmann bv

Aanleverspecificaties PDF-Workflow Koninklijke Wöhrmann bv Aanleverspecificaties PDF-Workflow Koninklijke Wöhrmann bv 1 Voorwoord Bij onze berekeningen gaan wij ervan uit dat u ons een drukklaar PDF bestand aanlevert. In dit boekje geven wij u informatie hoe u

Nadere informatie

Digitaal? Maar veilig!

Digitaal? Maar veilig! Geachte relatie, Hiermede ontvangt u de technische richtlijnen voor de aanlevering van digitale bestanden ten behoeve van offsetbedrukkingen. Wanneer u zich confirmeert aan deze richtlijnen dan kan het

Nadere informatie

Technische Fiche 10. 2. Tekstelementen: - minimum corpsgrootte voor tekst in meerdere kleuren en/of negatief: 10 pt ( vet )

Technische Fiche 10. 2. Tekstelementen: - minimum corpsgrootte voor tekst in meerdere kleuren en/of negatief: 10 pt ( vet ) Technische Fiche 10 1. Bij voorkeur bestanden aanleveren als PDF: Standaardnorm: ISOnewspaper26v4 (www.medibelplus.be) Profielen voor Adobe InDesign, Adobe Acrobat Distiller en PitStop zijn beschikbaar

Nadere informatie

Geachte klant. Eén partner voor alle drukwerk!

Geachte klant. Eén partner voor alle drukwerk! Geachte klant Het aanleveren van teksten en beelden op digitale dragers is vandaag een standaardhandeling geworden voor de meeste bedrijven. Nochtans komt het regelmatig voor dat er door kleine onachtzaamheden

Nadere informatie

Aanlever specificaties

Aanlever specificaties Aanlever specificaties juni 2017 Welkom bij ALGEMEEN Digitaal aangeleverde bestanden worden altijd zorgvuldig gecontroleerd. Indien uw bestanden niet voldoen, ontvangt u bericht. KLANT BLIJFT EINDVERANTWOORDELIJK

Nadere informatie

Afdrukken vanaf Macintosh OSwerkstations

Afdrukken vanaf Macintosh OSwerkstations 15 Afdrukken vanaf Macintosh OSwerkstations U kunt naar de DocuColor 2006 afdrukken zoals u naar elke andere printer vanuit eender welke applicatie zou doen, namelijk door de DocuColor 2006 te selecteren

Nadere informatie

VANDERPERK GROEP Postadres: Bezoekadres:

VANDERPERK GROEP Postadres: Bezoekadres: Aanlevering kopij VANDERPERK GROEP 0184 688 377 info@vanderperk.nl www.vanderperk.nl Postadres: Postbus 25, 2964 ZG Groot-Ammers Bezoekadres: Van Leeuwenhoekweg 3, 2964 LJ Groot-Ammers Handleiding aanleveren

Nadere informatie

Aanleveren van bestanden

Aanleveren van bestanden Aanleveren van bestanden Drukkerij Van de Maele Industriezone Diebeke 8 9500 Geraardsbergen info@drukkerijvandemaele.be - www.drukkerijvandemaele.be Fax 054 41 66 18 - Tel. 054 41 66 13 1. Opslagmedia

Nadere informatie

Technische aanleverspecificaties voor digitale grafische bestanden

Technische aanleverspecificaties voor digitale grafische bestanden Technische aanleverspecificaties voor digitale grafische bestanden Versie 2.0 - februari 2005 Aanleverspecificaties WOORD VOORAF Graphiset produceert o.a. in de volgende disciplines: Offsetdruk Etiketten

Nadere informatie

SPOT-UV. Een simpele handleiding om snel en makkelijk uw document SPOT-UV klaar te maken.

SPOT-UV. Een simpele handleiding om snel en makkelijk uw document SPOT-UV klaar te maken. SPOT-UV Een simpele handleiding om snel en makkelijk uw document SPOT-UV klaar te maken. KORTE UITLEG Voorbereidingen voor het aanbrengen van spot-uv Wat is spot-uv? SPOT-UV lak is een glanzende lak die

Nadere informatie

AANLEVERRICHTLIJNEN OPEN BESTANDEN (1-4)

AANLEVERRICHTLIJNEN OPEN BESTANDEN (1-4) OPEN BESTANDEN (1-4) In dit hoofdstuk beperken wij ons tot de richtlijnen voor het aanleveren van open bestanden (native). Bestanden kunnen in de volgende pakketten worden aangeleverd; - ADOBE ILLUSTRATOR

Nadere informatie

@ Eduard Sjoukes 22 oktober 2005 ( e.sjoukes@kabk.nl ) (Revisie 1 dd. 27/4/2007; Revisie2 dd. 19/11/2009). Het maken van een softproof in Photoshop

@ Eduard Sjoukes 22 oktober 2005 ( e.sjoukes@kabk.nl ) (Revisie 1 dd. 27/4/2007; Revisie2 dd. 19/11/2009). Het maken van een softproof in Photoshop @ Eduard Sjoukes 22 oktober 2005 ( e.sjoukes@kabk.nl ) (Revisie 1 dd. 27/4/2007; Revisie2 dd. 19/11/2009). Het maken van een softproof in Photoshop (In andere programmaʼs waarin softproofing mogelijk is

Nadere informatie

HOE AANLEVEREN? > Beeldresolutie De resolutie van de beelden is fundamenteel voor kwaliteitsdrukwerken.

HOE AANLEVEREN? > Beeldresolutie De resolutie van de beelden is fundamenteel voor kwaliteitsdrukwerken. HOE AANLEVEREN? Het maken en aanleveren van je ontwerp Bij het maken van een ontwerp komt toch wat meer kijken dan je op het eerste gezicht zou denken. Drukklare bestanden moeten namelijk aan een aantal

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. InDesign 15. Pagina s PP-01-15-01. Voorkennis: De vorige praktijkopdrachten afgerond.

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. InDesign 15. Pagina s PP-01-15-01. Voorkennis: De vorige praktijkopdrachten afgerond. OPDRACHTKAART PP-01-15-01 Pagina s Voorkennis: De vorige praktijkopdrachten afgerond. Intro: In bijna alle boeken en tijdschriften die je opent, zie je dat de pagina s genummerd zijn. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Printen met Profielen - Adobe Acrobat

Printen met Profielen - Adobe Acrobat Printen met Profielen - Adobe Acrobat - Pagina 1 van 15 Printen met Profielen - Adobe Acrobat Het maken en gebruiken van ICC-printerprofielen; geschreven voor Adobe Acrobat versies 6, 7, 8, Mac OS en Windows.

Nadere informatie

PHOTOSHOP CS2 EEN LABO-PROFIEL GEBRUIKEN IN ADOBE PHOTOSHOP CS2

PHOTOSHOP CS2 EEN LABO-PROFIEL GEBRUIKEN IN ADOBE PHOTOSHOP CS2 EEN LABO-PROFIEL GEBRUIKEN IN ADOBE PHOTOSHOP CS2 We gaan van de veronderstelling uit dat je al enige kennis hebt van kleurbeheer en dat je beeldscherm op de juiste wijze gecalibreerd werd Hoewel de schermafbeeldingen

Nadere informatie

Eindformaat = 210x150mm

Eindformaat = 210x150mm Hoe aanleveren? Voorbereiding bij opmaak Bij de opmaak van een layout zijn heel wat punten waar rekening dient mee worden gehouden. In deze pdf kunt u een aantal zaken vinden die van hoofdzaak zijn bij

Nadere informatie

Wij hebben de aanleverspecificaties zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Indien u er zelf niet uitkomt is onze ervaren DTP afdeling u graag van dienst.

Wij hebben de aanleverspecificaties zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Indien u er zelf niet uitkomt is onze ervaren DTP afdeling u graag van dienst. Beste klant, Gefeliciteerd met uw keuze voor DeCDPerserij.nl! Met goed aangeleverde drukwerkbestanden kunnen wij de orderflow (en dus uw levertijd) optimaal houden. Daarom is het belangrijk dat het aangeleverde

Nadere informatie

Macintosh High res PDF QuarkXpress 6.1 Adobe Indesign CS Adobe Illustrator CS Adobe Photoshop CS Adobe Acrobat 6.0

Macintosh High res PDF QuarkXpress 6.1 Adobe Indesign CS Adobe Illustrator CS Adobe Photoshop CS Adobe Acrobat 6.0 Beste klant, Gefeliciteerd met uw keuze voor de duplicatiefabriek! Met goed aangeleverde drukwerkbestanden kunnen wij de orderflow (en dus uw levertijd) optimaal houden. Daarom is het belangrijk dat het

Nadere informatie

Aanleverspecificaties 2008. Infoscan Studio

Aanleverspecificaties 2008. Infoscan Studio Aanleverspecificaties 2008 Infoscan Studio Postweg 62 3769 BX Soesterberg t +31 (0)346 35 75 20 f +31 (0)346 35 75 17 sales@infoscan.nl www.infoscan.nl Postweg 62 3769 BX Soesterberg t +31 Infoscan (0)346

Nadere informatie

De breedte van het bestand voor het omslag wordt 343 mm en de hoogte is 246 mm. De rug van het boek is 11 mm.

De breedte van het bestand voor het omslag wordt 343 mm en de hoogte is 246 mm. De rug van het boek is 11 mm. Omslag opmaken in Word Open een nieuw bestand en ga naar Paginaindeling / Pagina instelling / Tab Marges. En geef de onderstaande waarden in: Boven: Onder: Binnenkant: Buitenkant: Rugmarge: Afdrukbestand:

Nadere informatie

Aanleverspecificaties

Aanleverspecificaties Aanleverspecificaties Bij het bestellen van druk- of printwerk is het van belang dat uw bestanden correct zijn en voldoen aan voorwaarden die in de grafische branche worden gehanteerd. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ZILVER folie. Een simpele handleiding om snel en makkelijk uw document zilver folie klaar te maken.

ZILVER folie. Een simpele handleiding om snel en makkelijk uw document zilver folie klaar te maken. ZILVER folie Een simpele handleiding om snel en makkelijk uw document zilver folie klaar te maken. KORTE UITLEG Voorbereidingen voor het aanbrengen van zilver folie Wat is zilver folie? Zilver folie is

Nadere informatie

DRUKGEGEVENSPRODUCTIE VANUIT CORELDRAW 15

DRUKGEGEVENSPRODUCTIE VANUIT CORELDRAW 15 DRUKGEGEVENSPRODUCTIE VANUIT CORELDRAW 15 Deze gebruiksaanwijzing garandeert niet dat uw drukgegevens op de juiste wijze worden aangemaakt. Deze dient veeleer als hulpmiddel. Wanneer u niet vertrouwd bent

Nadere informatie

MUNTZ MARKETING COMMUNICATION GROUP. Handleiding Slagersplein

MUNTZ MARKETING COMMUNICATION GROUP. Handleiding Slagersplein MUNTZ MARKETING COMMUNICATION GROUP Handleiding Slagersplein Inhoudsopgave Pagina - Uitleg beginscherm 3 - Aanmaken Profiel 5 - Maak Printmateriaal: Stap 1, kies doel 8 - Maak printmateriaal: Stap 2, kies

Nadere informatie

22 juli 2014. Introductie: - Mirage Canon Master Edition - Mirage Canon 8 & 12 Colors Edition - Mirage Canon Pro Extention

22 juli 2014. Introductie: - Mirage Canon Master Edition - Mirage Canon 8 & 12 Colors Edition - Mirage Canon Pro Extention 22 juli 2014 Introductie: - Mirage Canon Master Edition - Mirage Canon 8 & 12 Colors Edition - Mirage Canon Pro Extention Mirage Canon Edition The Professional Printer Driver Algemene informatie Canon

Nadere informatie

PDF aanmaken met Acrobat Professional

PDF aanmaken met Acrobat Professional PDF aanmaken met Acrobat Professional Stap 1: benodigheden downloaden van onze ftp-server Open je webbrowser (internet explorer, firefox, google chrome, safari, camino,...) In de adresbalk typ je: ftp://www.provo.be

Nadere informatie

van steunkleurinkten. Deze nieuwe technologie biedt de mogelijkheid steunkleuren te genereren vanuit

van steunkleurinkten. Deze nieuwe technologie biedt de mogelijkheid steunkleuren te genereren vanuit drukkerij roelofs Steunkleuren worden overbodig SPOTLESS? Drukken in de Spotless rastertechnologie biedt de voordelen van steunkleuren zonder gebruik te hoeven maken van steunkleurinkten. Deze nieuwe technologie

Nadere informatie

Knelpunten en praktische richtlijnen

Knelpunten en praktische richtlijnen Knelpunten en praktische richtlijnen Erik Koldenhof Koldenhof Grafimedia Expertise Problematiek en kernpunten Ondanks gebruik van ICC toch onvoorspelbaar kleurgedrag Partijen presenteren verschillende

Nadere informatie

Certified PDF PDF voor grafici

Certified PDF PDF voor grafici Certified PDF PDF voor grafici Samenvatting van de training 1. Wat heeft invloed op de kwaliteit van de te maken PDF? 2. Hoe kun je een bestaand PDF nog controleren of verbeteren? 3. Waarop wordt niet

Nadere informatie

Deze release is omvangrijker dan de voorgaande. Daarom hieronder in het kort de belangrijkste punten.

Deze release is omvangrijker dan de voorgaande. Daarom hieronder in het kort de belangrijkste punten. Versie 0114.01 Release januari 2014 Deze release is omvangrijker dan de voorgaande. Daarom hieronder in het kort de belangrijkste punten. Documenten én beelden worden als lijstweergave én als thumbnail

Nadere informatie

aanleverspecificaties

aanleverspecificaties aanleverspecificaties In dit boekje geven wij u enkele adviezen zodat u perfecte bestanden kan samenstellen, zodat wij snel en foutloos uw speelkaarten kunnen produceren. maatvoering standaard speelkaart

Nadere informatie

Status Dagbladen. CMBO event Grafische Standaardisatie 13 november 2014

Status Dagbladen. CMBO event Grafische Standaardisatie 13 november 2014 Status Dagbladen CMBO event Grafische Standaardisatie 13 november 2014 Inleiding Status Dagbladen als onderwerp is feitelijk onjuist Cebuco is gestopt per 1 januari 2014 Alle officiële standaardisatie

Nadere informatie

printerprofiel toepassen in Photoshop

printerprofiel toepassen in Photoshop printerprofiel toepassen in Photoshop De plaats waar ICC-profi elen worden opgeslagen is afhankelijk van het besturingssysteem. Het is belangrijk dat de profi elen op de juiste plaats staan zodat Photoshop

Nadere informatie

Instructies grafische bestanden

Instructies grafische bestanden Instructies grafische bestanden kwaliteit razend snel voordelig Beste klant, Gefeliciteerd met uw keuze voor de DeCDPerserij.nl! Met goed aangeleverde drukwerkbestanden kunnen wij de orderflow (en dus

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Basistraining Templates I

Hoofdstuk 2 Basistraining Templates I Hoofdstuk 2 Basistraining Templates I Blocks maken in PDF Velden samenstellen Masks Afbeeldingskaders Achtergrond afbeeldingen Tabposities Installatie Plugin Oefeningen pagina - 1 Invul velden en samengesteld

Nadere informatie

pixelpad printerprofiel toepassen in Photoshop CS2 plaats ICC-profiel standaard instellingen beeldschermprofiel

pixelpad printerprofiel toepassen in Photoshop CS2 plaats ICC-profiel standaard instellingen beeldschermprofiel printerprofiel toepassen in Photoshop CS2 plaats ICC-profiel De plaats waar ICC-profielen worden opgeslagen is afhankelijk van het besturingssysteem. Het is belangrijk dat de profielen op de juiste plaats

Nadere informatie

Printen met Profielen - Adobe Illustrator

Printen met Profielen - Adobe Illustrator Printen met Profielen - Adobe Illustrator - Pagina 1 van 13 Printen met Profielen - Adobe Illustrator Gebruik van ICC-printerprofielen; geschreven voor Adobe Illustrator versies 11 (CS), 12 (CS2), Mac

Nadere informatie

Printen met Profielen - Adobe Photoshop Elements

Printen met Profielen - Adobe Photoshop Elements Printen met Profielen - Adobe Photoshop Elements - Pagina 1 van 18 Printen met Profielen - Adobe Photoshop Elements Het maken en gebruiken van ICC-printerprofielen; geschreven voor Adobe Photoshop Elements

Nadere informatie

Aanleveren digitaal grafisch materiaal

Aanleveren digitaal grafisch materiaal 17-05-201 - R ev2.0 1 Ondersteunde platformen Onze voorkeur gaat uit naar Mac OSX, zoals alle grafische bedrijven maar Windows wordt ook ondersteund. 2 Richtlijnen bij het maken van uw lay-out Ons voorkeur

Nadere informatie

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM VERENIGBAAR MET HET MAC OS X LEOPARD PRINT SYSTEEM?

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM VERENIGBAAR MET HET MAC OS X LEOPARD PRINT SYSTEEM? ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM VERENIGBAAR MET HET MAC OS X LEOPARD PRINT SYSTEEM? (Vrije vertaling van Ian Lyons lesbrief Adobe Photoshop Lightroom and compatibility with the Leopard Print System ) Met de

Nadere informatie

Afdrukken vanaf Windowswerkstations

Afdrukken vanaf Windowswerkstations 14 Afdrukken vanaf Windowswerkstations Aan de hand van de volgende instructies kunt u afdrukopties instellen en afdrukken vanaf computers die draaien onder een van de volgende besturingssystemen: Windows

Nadere informatie

AANLEVERINSTRUCTIES ARTWORK

AANLEVERINSTRUCTIES ARTWORK AANLEVERINSTRUCTIES ARTWORK Nederlands Januari 2009 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Voorwaarden aan te leveren logo/artwork 3 Vector artwork 4 Bitmap artwork 5 Afmetingen en logo oppervlakte 6 Kleuren 8

Nadere informatie

VOOR FOTOGRAFEN EN DTP ERS

VOOR FOTOGRAFEN EN DTP ERS KLEURBEHEER IN ADOBE PHOTOSHOP CS5 en CS5.1 VOOR FOTOGRAFEN EN DTP ERS Nederlandse Versie Mac OS X 10.6 Windows 7 Laatste aanpassing: 16 mei 2011, 15:45 - marc-en-ciel 2011 - alle vermelde merknamen zijn

Nadere informatie

Leesmij voor het gebruik van gekalibreerde PANTONE kleuren met de Windows PostScript driver voor de HL-3450CN

Leesmij voor het gebruik van gekalibreerde PANTONE kleuren met de Windows PostScript driver voor de HL-3450CN Leesmij voor het gebruik van gekalibreerde PANTONE kleuren met de Windows PostScript driver voor de HL-3450CN In dit Leesmij-bestand wordt uitgelegd hoe PANTONE kleuren worden gebruikt met de Brother kleurenlaserprinter

Nadere informatie

september 2014 Advertentiebeleid Nederlandse Stomavereniging 2015

september 2014 Advertentiebeleid Nederlandse Stomavereniging 2015 september 2014 Advertentiebeleid Nederlandse Stomavereniging 2015 Inhoudsopgave advertentiebeleid Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Voorwaarden 2.1 Verdere beleidsbepalingen 2.2 Tarieven 2.3 Koppeling advertentie

Nadere informatie

We danken u dat u de tijd neemt om onze aanbevelingen en richtlijnen voor het aanleveren van uw artwork voor cd/dvd labels te lezen.

We danken u dat u de tijd neemt om onze aanbevelingen en richtlijnen voor het aanleveren van uw artwork voor cd/dvd labels te lezen. Dank u wel! We danken u dat u de tijd neemt om onze aanbevelingen en richtlijnen voor het aanleveren van uw artwork voor cd/dvd labels te lezen. Dit zijn specificaties voor het aanleveren van artwork voor

Nadere informatie