Kennisbank. Lobby middels ICOMIA uitgevoerd. Duurzame alternatieven komen slecht van de grond. Dossier blijft binnen EU actueel.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennisbank. Lobby middels ICOMIA uitgevoerd. Duurzame alternatieven komen slecht van de grond. Dossier blijft binnen EU actueel."

Transcriptie

1 Overzicht dossiers / thema's HISWA Vereniging Onderstaand een greep uit de actuele dossiers die in 2011 en 2012 worden uitgevoerd door de managers en specialisten van de afdeling Branchebelangen en Ledenservice. Het betreft dossiers die een redelijk hoge mate van investering vergen in tijd of geld. Daarnaast zijn er nog talloze keinere actiepunten, ad hoc projecten, participaties e.d. die als regulier werk worden beschouwd. Onderstaande dossiers variëren van een relatief klein onderwerp voor één bedrijfsgroep tot grote collectieve dossiers die voor alle leden van belang zijn. Aangegevenzijn de initialen van de verantwoordelijke HISWA medewerker. De voortgang van veel van deze dossiers is ook te volgen op het ledendeel van Trekker Dossiers / thema's Toelichting Uitgevoerd in 2011 Planning 2012 op HISWA.nl MSt Aankoopkeuringen / HISWA Expert Standaardisatie aankoopkeuring Ontwikkeling standaard HISWA taxatierapport met Meer aandacht voor marketing en protocol en standaard HISWA overeenkomst. communicatie richting consument en btb partners JvdH Antifouling Volgen wetgeving en zoeken naar duurzaam alternatief. Lobby middels ICOMIA uitgevoerd. Duurzame alternatieven komen slecht van de grond. Dossier blijft binnen EU actueel. HvO Het is erg belangrijk voor HISWA Vereniging om te beschikken over recente en acurate arbeidsmarktgegevens: Hoe veel medewerkers telt de branche? Wat is de leeftijdsopbouw? Hoeveel medewerkers stromen uit? Hoeveel nieuwe medewerkers zijn per jaar nodig? Op basis van deze gegevens kan HISWA Vereniging een actueel arbeidsmarktbeleid opstellen voor de branche. Bovendien kunnen met behulp van deze gegevens subsidies worden aangevraagd voor de branche. Arbeidsmarktonderzoek JK Arbocatalogus Opstellen en implementeren van de Arbocatalogus, een handboek waarin de maatregelen staan die genomen moeten worden om veilig te werken HvO Armbeidsmarktcommunicatie Het aantal jiongeren in Nederland neemt af. Techniek is niet populair onder jongeren. De watersportindustrie is nauwelijks bekend onder jongeren als interessante bedrijfstak, waar een goede boterham kan worden verdiend en een goede carriere kan worden opgebouwd. Arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd in Resultaten gepubliceerd. Brochure waarin de Arbocatalogus wordt uitgelegd en toegelicht gemaakt en rondgestuurd. Twee voorlichtingsbijeenkomsten geweest. Website gereed gekomen. Ism NML wordt een arbeidsmarktcommunicatiebeleid uitgevoerd. Er werden tal van activiteiten georganiseerd GK Baggeren Bovendiep Baggeren vaargeul Bovendiep in zicht Separate overleggen met Stadsdeel en Rijkswaterstaat om werk in gang te zetten en beheer te regelen. Op basis van onderzoekresultaten voert HISWA Vereniging een arbeidsmarktbeleid uit. Daarnaast wordt geprobeerd om in NML een nieuw arbeidsmarktonderzoek te starten. Tenslotte probeert HISWA een eigen arbeidsmarktmonitor te starten. Arbeidsrisico's uitbreiden. Meer bekendheid geven aan/ communiceren over de catalogus i.c.m. de (geactualiseerde) RI&E. Ism met NML wordt arbeidsmarktcommunicatiebeleid uitgevoerd, waaronder Kenniseiland, site, beroepenfilmpjes, decanendag, voorlichtingsmaterialen, vlettenproject etc Verschillende overheden blijven aansporen en bijelkaar brengen. Baggerplan, beheer dient geregeld te zijn GK Baggeren Gouwzee Baggeren Vaargeul Gouwzee Toezicht op uitvoering huidig baggercontract (er wordt Samen met RWS, gemeente Waterland en gebaggerd!), met RWS anticiperen op nieuw 5 jaren ondernemers anticiperen op situatie na contract, brainstormsessie met ondernemers. afschuiving baggerplicht RWS. GK Baggeren Krabbersplaat Vinger aan de pols wat betreft klachten ondernemers over op diepte houden JY Baggersubsidie Friese Jachthavens Regeling ingesteld op advies HISWA. Subsidie is Ook buitendijkse haven kunnen in 2011 voor het eerst Regeling loopt door t/m wat opgehoogd en gekoppeld aan stortkosten. profiteren (dit is een mooi nieuw resultaat).

2 JK Bedrijfstakpensioenfonds Uitvoeren Pensioenregeling en besturen Pensioenfonds Lopende zaken uitgevoerd.ondanks de slechte economische omstandigheden doet het fonds het goed. Dekkingsgraad 114%, vanwege herverzekerd fonds. Fusiepoging met HVI, Houthandel en Hibin helaas mislukt. Nu verder onderzoeken of Houthandel danwel HVI afzonderlijk tot de mogelijkheden behoort. Fusieplannen verder voortzetten. Extra aandacht geven aan (speurtocht naar) bedrijven die, al dan niet door onwetendheid, niet dan wel aan het verkeerde pensioenfonds afdragen. GK Beheerplan IJsselmeergebied Natura 2000 Beheersmaatregelen in IJsselmeergebied beperkt tot drie gebiedjes, geen verbod, maar voorlichting. Opzet van gedragscode met recreatiesector, VBIJ en Vogelbescherming Aanbieden gedragscode aan stas Bleker, tijdens IJsselmeerconferentie. (toevoeging ontwikkelde app?).verder: concept beheerplan klaar, inspraak nodig? GD Belastingcontrole jachthavens Fiscus gebruikt administratie van havens om particulieren met een boot te traceren. Terugkoppeling belastingdienst resultaten. Persbewerking over wens tot invoering registratie boten en lobby bij kamerleden en handhavende instaties. MSt Bemiddeling / HISWA makelaar Aandacht voor productontwikkeling Ontwikkeling standaard HISWA taxatierapport met protocol en standaard HISWA overeenkomst. JY Bevaarbaarheid Vecht Vecht boven Ommen dreigde voorgoed afgsloten te worden voor waterrecreatie. Samen met lokale ondernemersclubs actief gelobbyd om te komen tot extra mogelijkheden. Lijkt te gaan lukken met diepere en bredere sluizen. Meerinvestering 1,5 miljoen euro. Sturen op acceptatie en registratie en identificatie van vaartuigen in Toekomstverkenning Waterrecreatie 2025 ism sector en overheden in kader van bijdrgeregeling i.o. Meer aandacht voor marketing en communicatie richting consument en btb partners JvdH Bijdrageregeling pleziervaartuigen Bijdrage van houders van pleziervaartuigen. Uitwerken in Toekomstvisie. Zie toekomstvisie. GK Blauwalg Gooimeer, Gouden Ham, Zandmeren Vinger aan de pols, weinig klachten resultaten Limburg eventueel koppelen JvdH Blauwe Vlag St. KMVK is uitvoerder van Blauwe Vlag. Aantal blauwe vlaggen naar record. Internationale controle prima doorstaan. Waardering bij overheid van Vlag is verbeterd.promotie verbeterd. JvdH Blootstelling vluchtige stoffen Reductie VOS Blootstelling. Regelgeving vanuit EU om verdere reductie van blootstelling. 'Bubble approach' geaccepteerd. FN / MVvZ Boat Düsseldorf Internationale BoatShow gericht op Europese markt. HvO Boating GD BTW zeil- en vaarinstructie Behoud van verhouding 66% laag BTW (verblijf/maaltijd) en 33% hoog BTW (instructie) zoals jarenlang gehanteerd. GD BTW-tarief ligplaatsen Doel BTW naar 6% voor verhuur van ligplaatsen net als bij verhuur kampeerplaaten. Aan deze show in januari wordt ieder jaar met een Holland paviljoen deelgenomen door 7 leden en sponsors van de HYG, aangevuld met 3 individuele deelnames Principezaak gevoerd nadat overleg met Financien niets opleverde. Positieve uitspraak over 6% indien binnen afgebakend water wordt lesgegeven. Belastingdienst gaat in hoger beroep tegen deze uitspraak Twee cases: passantenhaven en vast ligplaatsen. Tot op heden 2 rechtzaken, 2 beroepen en 1 cassatiezaak. Uitspraak negatief ondanks goede argumenten. HISWA is in cassatie gegaan tegen laatste uitspraak van het Hof. Aantal vlaggen op jachthavens kan verder omhoog. In jarig jubileum! Via ICOMIA druk zetten om regelgeving toepasselijk te houden. Vergelijkbaar met 2011 Cassatie en uitspraak verwacht in Cassatie en uitspraak verwacht in GK Cabomba Overlast door invasieve exoot (verdwaalde Overleg gemeente Wijdemeren en brandbrief naar AGV vervolgactie na reactie van AGV op aquariumpaln) voor aanpak brandbrief najaar. JvdH CE Consulent Ondersteuning door CE specialist op locatie. Dienst voortzetten. dienst voortzetten. GD Code Reisaanbieding Transparante prijs in kader van Vetrouwd Zaken Code is op hele kleine onderdelen herzien zonder effect Meer communicatie naar leden over deze Doen voor HISWA leden. ledenbindende eis JvdH College van Deskundigen ECB Vaststellen interpretatie van ISOnormen voor Wet Pleziervaartuigen. CvD is eenmaal bijeen geweest. Inmiddels lijken de meeste ISO normen uitontwikkeld. Voortzetten.

3 GD Consultation revision VAT directive Nieuwe beleidsdossier. VAT wordt herzien en is bedreigend maar ook kansen Onderzoek naar interpretatie EU BTW regelgeving. Mogelijkheden voor lagere BTW voor belangrijke onderdelen in watersport. Gesprek met Directoraar Generaal BTW in Brussel over interpretatie richtlijn. Aansluiten overleg met nederlandse overheid over de mogelijkheden. GD CWO Certificatie zeilscholen Competentiegericht Opleiden is bij 100% van de commerciele vaarscholen succesvol ingevoerd. Bij Afronden project bij alle CWO lokaties. ISAF erkenning verbreden voor kajuitzeilen watersportverenigingen nu 70% succesvol. Op basis van en zeezeilen. CWO secretariaat voor 2012 deze werkwijze heeft CWO zowel de overheidserkenning gekregen alsmede de ISAF jaar nog bij Watersportverbond. Daarna start CWO nieuwe stijl. erkenning. Dit jaar toekomst CWO 2013 vastgesteld waarbij ook Verenigingen direct kunnen aansluiten. RvdM Deltapromotie Strategische promotie Deltagebied als watersportgebied. (150k per jaar) Input voor Deltapromotie (ondermeer met ondernemersvergadering) en algemeen promotiebeleid prov. Zeeland. JvdH Elektrisch varen Bevorderen elektrisch varen en voorzieningen. normontwikkeling in samenwerking met SEFF, SEV en NML. Adviserende rol in Deltapromotie verwerven / behouden. Communicatie verbeteren, opleiding inbouwbedrijven en landelijke inbouwregeling opzetten GD Europees toeristenbeleid Nieuwe beleidsdossier Op 21 punten suggesties gedaan voor watersportissues. Projectaanvraag opstellen via European Besproken met stafbureau aan Vice voorzitter van de EU Tajani. Boating Industry gerelateerd aan watersport MJ Exportondersteuning/ -helpdesk Er is een complete exportdatabase met landen- en (eerste) exportinformatie; zowel online als telefonisch te raadplegen. Up to date gehouden; continue activiteit. Tevens lancering resultaten uitgevoerd marktonderzoek 'HISWA Export market update report 2011', een update t.o.v. het eerste rapport Marktrapport Setting a course for the future uit Doel de kennisbank uit te breiden met importinformatie. FN / MVvZ Fort Lauderdale International Boat Show Internationale BoatShow gericht op Amerikaanse markt. JY Friese Merenproject 2 Revitalisering van Friese Meren. HISWA Noord heeft zitting in het hoogste adviesorgaan van de Friese Merenproject (FM), zijnde de stuurgroep. In 2008 fase 1 afgerond investeringen 245 mijoen euro. GD Garantieverzekering Jachtverhuur Uniek verzekeringsproduct dat vooruitbetaalde huursommen garandeert bij faillissement jachtverhuurder JvdH Gebruiksvergunning / brandveiligheid Locale vergunningen worden omgezet in landelijke AMvB. RvdM Gemeente Hellevoetsluis: Project Yacht Valley Mogelijkheid voor ontwikkeling van modern watersportbedrijventerrein ondersteund met EU subsidie. Deze show (eind oktober) heeft te maken met een dalend aantal deelnemers waardoor er geen Holland paviljoen meer mogelijk was. In combinatie met 3-leden is dit jaar deelgenomen met een algemene promotiestand. Provinciaal bestuur en Provinciale Staten willen, mede dankzij HISWA lobbye, een tweede fase FM. Onder andere verbetering sluis bij Stavoren en opwaardering Turfroute. Totale investeringen tot 2013 circa 250 miljoen. Wel wordt adviesorgaan omgebouwd naar een klankbordgroep. HISWA is hier eveneens in vertegenwoordigd. Nieuw concept nodig om animo te verhogen. In ontwikkeling Provincie ondersteunen bij hun lobbywerk om bij externe overheden extra cofinanciering aan te boren. Sluis is gerealiseerd. Opnieuw offerte uitonderhandeld met Delta Lloyd en Onvoldoende deelnemers. Alternatief offerte staat weer open. Hernieuwde poging om leden te voorstel gebaseed op Tussenrekeningen interesseren. ligt nu voor. In nieuwe bouwbesluit zijn gebruikseisen opgenomen. AMvB voor brandveilighied niet-bouwwerken wordt ontwikkeld na lang anadringen. voorbereidingen Yacht Valley en actief in watersportadviescommissie Hellevoetsluis. Tesksten leveren voor nieuwe AMvB Brandveilighied. AMvB in 2012 verwacht. Start interregproject Yacht Valley en uitvoering door SRN

4 HvO Generatiemanagement Nederland ontgroent en vergrijst. De komende jaren HISWA Vereniging heeft generatiemanagement stromen veel oudere werknemers de branche uit. Er opgenomen in haar arbeidsmarktbeleid. In de HISWA stromen minder jongeren de branche in. Het is catalogus Training & Opleiding is een training belangrijk om vanuit alle beschikbare generaties Generatiemanagement opgenomen. zoveel mogelijk werknemers te recruteren, die in onze branche kunnen en willen komen werken. JvdH Global environment guide Overzicht van wereldwijde milieuregelgeving met betrekking tot de jachtbouw MJ Handelsmissies Ieder jaar organiseert HISWA Vereniging minstens één uitgaande, verkennende handelsmissie naar het buitenland, gericht op gehele jachtbouw en toeleveranciers. HvO HBO Maritieme Techniek HISWA Vereniging bouwt een complete opleidingsinfrastructuur MBO-, HBO- en WO Maritieme Techniek opgesteld door en met ICOMIA review twee maal per jaar. Tot twee keer toe is een uitgaande missie naar Brazilië Planning ongeacht gunning subsidie of aangekondigd, waarbij onvoldoende animo en daarom niet een missie naar Italië te organiseren in geannuleerd (MV). Projectvoorstel ingediend voor missie februari naar Italië bij de EVD (MJ). HBO Maritieme Techniek is gestart bij NHL in Leeuwarden. Inmiddels is eveneens een minor en een uitstroomdifferentiatie Jachtbouw ontwikkeld. Tevens is een klankbordgroep gestart. Hieraan nemen bedrijven deel, die de opleiding beoordelen.. Specialismen HBO Maritieme Techniek wordt verder vormgegeven. Vanaf 2012 wordt gestart op een tweede lokatie in West Nederland, namelijk bij STC te Rotterdam JvdH HISWA Alert digitaal Wet- en Regelgeving management systeem Alert draait. Opvolger is het Electronisch Ondernemers Na goede test wordt Alert omgezet in EOD. Dossier, zit nu in testfase. GD HISWA doelgroepsegmentatie watersporters Op van het bekende BRS model ontwikkelen van Ontwikkeling project en financiering. Data van HISWA In deelnemers aan dit project ism lifestylesegmentatie van watersporters tbv moderne beursbezoekers dienen als benchmark. en slimmer marketing NORT / IOTO en Watersportcoordinator Zeeland MSt HISWA Symposium on Yacht Design an Yacht NL als kennisland voor de jachtbouw Voorbereidingen Symposium Nieuwe voorzitter en Uitvoering Symposium 2012 Construction Scientific Committee leden. JK HISWA-CAO Vaststellen arbeidsvoorwaarden in CAO. CAO tot stand gemomen met een looptijd van 1 jaar. Van 1 januari 2011 tot 1 januari MJ/ FN Holland Maritim / Focus on Russia HISWA Vereniging is namens de EVD, agentschap van het MinEz, penvoerder van een driejarig 'Holland brandings' marktbewerkingsprogramma Holland Maritim voor de maritieme sector op Duitsland. Zo'n zelfde programma bestaat voor Rusland Focus on Russia met als penvoerder Holland Marine Equipment. Russische subprojecten m.b.t. Rusland voert HISWA Vereniging uit. De subsidievorm is genaamd HvO HR Helpdesk Veel HISWA bedrijven hebben personeel in dienst. De HR Helpdesk staat HISWA leden met raad en daad ter zijde mbt allerhande personele zaken. Evaluatie onder de deelnemers en slotrapportage vanuit HISWA aan de EVD vonden begin dit jaar 2011 plaats. Het programma is met succes afgerond. Ondertussen is HISWA druk geweest met onderzoeken van een meerjarig programma op Italië. Hiervoor is samengewerkt met de ambassade in Rome en zijn actief leden in de segmenten jachtbouw en toelevering bezocht. Deelnemende bedrijven dienden te tekenen voor commitment en het reserveren van de cofinanciering voor de duur van het project. Echter bedrijven tekenen op het moment niet voor de lange termijn,... Eind 2011 onderhandelingen opstarten voor nieuwe CAO. Nieuwe CAO realiseren en algemeen verbindend laten verklaren. Potentiele CAO-deelnemers opsporen en aanschrijven voor, al dan niet vrijwillige, deelname. het indienen van een nieuwe aanvraag is daarom niet gelukt met als gevolg geen nieuw marktbewerkingsprogramma per 2012 ter opvolging van het Duitsland/Rusland-programma voor HISWA en haar leden. Overigens kenmerkt de nieuwe zich door andere, strengere voorwaarden dan de regeling van het eerste uur (2007). JK HR Kenniskring Vormen van een HR-netwerk van HR-professionals en/of P&O-ers binnen de watersportindustrie Kleine 20 HR-professionals van de grotere HISWAbedrijven bezocht en geinterviewd. November eerste bijeenkomst van de Kenniskring gepland N.a.v. de uitkomst van de eerste bijeenkomst eind 2011 zal een plan worden opgesteld waarin geformuleerd wordt waar behoefte aan is. Voornemen is in ieder geval een digitaal platform op te tuigen. GD ICOMIA Endorsement Clean Marina Programs Internationale accreditatie van milieuprogrammas havens In 2011 twee nationale systemen geaccrediteerd tijdens World Marina Conference 2011 in Singapore Nog onbekend

5 HvO Infocafés HISWA Vereniging organiseert voor HISWA leden regelmatig Infocafés. Tijdens deze informatiebijeenkomsten wordt voorlichting gegeven over allerlei onderwerpen op een informele wijze.. MJ Informatiebijeenkomsten Export Vaak op voorhand van een missie organiseert HISWA Vereniging een landgerelateerde informatiebijeenkomst. Ook andere exportonderwerpen kunnen tijdens een bijeenkomst gepresenteerd worden. In januari vond een exportseminar plaats, waarin de resultaten van het hierboven genoemde marktrapport werden gepresenteerd, tevens verdieping Braziliaanse markt en aankondiging beoogde missie later in 2011 naar Sao Paulo en Rio. December 2011 of januari 2012 infocafé organiseren 'internationale marktbewerking', met o.a. het vinden van en samenwerken met dealers/agenten als onderwerp. Specialismen MSt Innovatie Prestatie Contract Jachtbouw (IPC) Na afloop noordelijk innovatieproject jachtbouw plan opgezet voor landelijk Innovatie Project (IPC). Projectvoorstel geschreven samen met MS en TCNN. Startbijeenkomst met een kleine honderd belangstellenden in februari dit jaar. 22 bedrijven hebben zich aangemeld voor de subsidie. Na goedkeuring Senter Novem organiseren startbijeenkomst. Organisatie en uitvoering ligt in handen van HISWA en het Technologie Centrum Noord Nederland. Budget 1 miljoen plus. JY Innovatief Ondernemen Toeristisch Overijssel Projectomvang 1,5 miljoen. Het totale aantal bedrijfsscans bedraagt inmiddels meer Samenwerkingsverband tussen, HISWA, RECRON, dan 100. Daarnaast diverse innovatieve workshops en KHN, Saxion Hogeschool. HISWA is penvoerder en onderzoeken uit laten voeren. project loopt tot en met GK Inrichting IJsselmeergebied Inrichtingsvarianten IJsselmeergebied, i.s.m. Stichting WIJ Diverse overleggen/bijeenkomsten voor Stichting WIJ en samenwerkende organisaties: RRAAM, TMIJ. Continuering project. Wordt vervolgd GD International Marina Committee IMC Commissie van Icomia, lid World Marina Conference Singapore succesvol. Deelname uit Nederland uitzonderlijk laag. FN / MVvZ Internationale documentaire serie: Superyachts In samenwerking met TV-producent SNP/Endemol Voor de realisatie is een sponsorbijdrage nodig van wordt een 6-delige serie gemaakt over de NL- werven en toeleveranciers. De eerste beelden zijn Superjacht bouwers voor het internationale TVnetwerk tijdens de MYS gemaakt. Lauch van de serie staat van Discovery Channel gepland in September Onderhandelingen ove congres 2014: Turkije, China en Korea bieden aan. Productie t/m augustus en vervolgens lancering van de serie in september tijdens MYS JvdH Interreg YachtValley opstellen kerngegevens watersport project gestart met bureaustudie resultaten beoordelen en evalueren GD ISO Tourism / marinas Dreiging kwaliteitsregelgeving voor toerisme en watersportbedirjven Er is een ISO werkgroep jachthavens. Samen met Icomia Marina Committee geageerd tegen deze Doel is geen ISO voor jachthavens maar wel best practices overzicht. overbodige regelgeving JvdH Normen vullen eisen van Wet Pleziervaartuigen in Veel normen in revisie. Nieuwe normen rond scantlings Deelname aan normcommissie Electrisch ISO-normen en electrisch varen. varen en gas voorzetten. MSt ISO-normen voor jachten > 24m Normering in aanvulling MCA LY2 Lopend proces Lopend proces FN / MVvZ Journalisten bezoek Reeds 17 jaar wordt in mei/juni de internationale vakpers uitgenodigd voor een vijfdaags evenement. De journalisten stellen hun eigen programma samen voor de werfbezoeken en de sea trials. De focus ligt op het bezoeken van de Nederlandse Superjacht bouwers. Dit jaar zijn aan het programma speed-date sessies toegevoegd met toeleveranciers. Resultaat hiervan was zeer positief. Wordt jaarlijks georganiseerd GK Ketelbrug Stremming Ketelbrug Na bericht van 5-6 maanden stremming in 2013 lobby, ingezet, resultaat nu : 2 maanden! GD Keurmerk Veilig Stallen Ongewenst Keurmerk voor loodsen ontwikkeld door verzekeraars om bedrijven te laten opdraaien voor hun eigen inspectie. Doel is bereikt en keurmerk is feitelijk ter ziele. Communicatie richting leden over stremming jan-feb Afhandeling schadevergoeding stremming 2010(?) Zorgen dat controlelijsten beschikbaarkomen voor bedrijven en wordt opgenomen in handboek brandveiligheid. GK Knelpunten vaarwegen: betonning IJsselmeer & Randmeren, bewegwijzering Aalsmeer, Vechtbrug Lobby voor spoedig verhelpen van knelpunten in vaarwegen. De Meerbrug moet hoger. Palen op de Kaag ontsieren het gebied. Brieven en lobby: Meerbrug gaat definitief naar 1.4 m, meeste palen Kaag worden verwijderd

6 HvO Kwalificatiedossier Jacht- en Scheepsbouwkundige Het KD Scheeps- en Jachtbouwkundige vormt de Het KD behoeft regelmatig onderhoud en aanpassing. Het KD behoeft regelmatig onderhoud basis voor de MBO opleiding Maritieme Techniek Hiervoor bezoekt HISWA Vereniging namens de leden regelmatig vergaderingen.van Kenniscentrum VTL. Voor de uitvoering heeft HISWA Vereniging regelmatig contact met scholen HvO Kwalificatiedossier Medewerker Watersportindustrie Het KD Maritieme Techniek vormt de basis voor de opleiding MBO Medewerker Watersportindustrie GD Landelijke Gespreksgroep Jachthavens, excursies, studiereizen Informele gespreksgroep voor jachthavens JvdH Legionella Bacterie verontreiniging in drinkwatersysteem, met gevaar voor volksgezondheid BD/Mwoe Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden worden geactualiseerd, uitgebreid en in Duits en Engels vertaald. Met vertaalbureau prijsafspraken gemaakt vanwege hoeveelheid tekst. Voorlichtingsbijeenkomsten succesvol verlopen. Het KD behoeft regelmatig onderhoud en aanpassing. Hiervoor bezoekt HISWA Vereniging namens de leden regelmatig vergaderingen.van Kenniscentrum Kenwerk. Voor de uitvoering heeft HISWA Vereniging regelmatig contact met scholen In 2011 divese bijeenkomsten, excursies en projectbijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met Blauwe Vlag, NORT en IOTO project Wetgeving rond legionella in 2011 gewijzigd. Belangrijste voor havens is mogelijkheid om één keer te bemonsteren. Voorjaar gereed: voorwaarden voor Aanneming-, Verkoop en Levering, Detailhandel, Huur vaartuigen en Huur lig- en bergplaatsen. Najaar: voorwaarden voor Expertise en Vaarscholen. Nieuw: E-commerce en Varen met schipper. Het KD behoeft regelmatig onderhoud Behoefte onderzoeken naar Jachthaven Innovatie Lab van grote jachthavens voor wat strategische programma's en projecten. Wetgevingstraject verder volgen Plan verder uitwerken om legionella beheer centraal vanuit HISWA Vereniging te organiseren. Bijbehorende overeenkomsten aanpassen. Voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. GD Leveringsvoorwaarden Open Boten aanpassing oude set Opgenomen in leveringsvoorwaarden voor Invoering nieuwe set voorwaarden verhuur pleziervaartuigen (Kajuitjachten). Input leveren. boten (kajuit én open boten). GD Leveringsvoorwaarden Varen met schipper set voorwaarden in kader van Vertrouwd Herzieningsproces uitgevoerd Invoering aangepaste set Zakendoen GD Leveringsvoorwaarden Zeil- en Vaaropleidingen ontwikkeling set voorwaarden Herzieningsproces uitgevoerd en geaccordeerd. Communicatie naar achterban en consument. Aanvullende kwaliteitseisen invoeren zoals gedragscode JvdH liever de dealer promotiecampage dealers en detailhandel mogelijkheden onderzoeken voor gezamenlijke project opzetten en deelnemers werven campage JvdH Lozingenverbod Lozen van vuilwater verboden Website en helpdeks voortgezet. Zelf zuiveren nu in wet Eisen aan zelf-zuiveren in AMvB mogelijk gemaakt, nog geen details. verankeren. JvdH Lozingenverbod van kracht, zwart water Lozingenverbod van toiletwater per van Algeheel verbod wordt nu omgezet, waarbij mogelijkhied Na publicatie van zuiveringseisen deze mag niet meer overboord kracht. tot zelf zuiveren aan boord wel wettelijk wordt toegestaan. communiceren en innovatieproject opstarten. MSt Maritiem Arbeidsverdrag Effecten van ILO regelgeving voor jachtbouw >24m Communicatie via Icomia richting ILO, MCA regelgeving Werven zonodig verder informeren aangepast, Nationale wetgeving aangepast ten aanzien van grote jachten. MSt Maritiem Innovatie Programma Innovatieprgramma maritieme maakindustrie Activiteiten in het kader van MKB consulent Geen activiteiten, programma loopt af HvO Maritiem Innovatie Project Human Capital Twee jaar geleden is het MIP project van start gegaan. HISWA Vereniging probeert binnen dit project een opleidingsinfrastructuur MBO- HBO Maritieme Techniek op te bouwen op twee lokaties in Nederland Er is aandacht besteed aan de ontwikkeling en uitvoering van de opleiding Maritieme techniek op MBOniveau te Sneek en HBO niveau te Leeuwarden. Tevens is aandacht besteed aan de voorbereiding van een tweede lokatie GD Marketingaanpak zeilscholen PR en marketing Masterplan opgesteld door stagiaire en besproken met leden. Werkgroep zeilscholen ingesteld en PR fonds opgericht waar leden uit bedrijfsgroep verplicht aan bijdragen. RvdM Masterplan Maasplassen Gebiedsontwikkeling Midden Limburg input geleverd aan gebiedsontwikkeling en de mogelijkheden van de watersport onder de aandacht gebracht. Nadruk op verbindingen tussen de plassen er wordt aandacht besteed aan de uitvoering en ontwikkeling van een MBOen HBO-opleiding op een tweede lokatie, namelijk te Rotterdam Onderzoek naar collectieve protal met boekingsmodule, uitvoering PR en marketingplannen. verdere uitwerking

7 FN / MVvZ METS Amsterdam Internationale B-to-B beurs voor met name de Deze show (in november) heeft dit jaar voor het eerste continue toeleveranciers in de jachtbouw een Holland Paviljoen in het Superjacht segment met 15 deelnemers. Op een tweede paviljoen staan de overige 15 deelnemers JvdH Milieu Consulent Ondersteuning door milieuspecialist op locatie. dienst voortzetten. dienst voortzetten. FN / MVvZ Monaco Yacht Show Boat show waarbij de focus geheel op Superjachten Aan deze show wordt ieder jaar met een Holland ligt. Belangrijkste show voor dit segment van het paviljoen deelgenomen door inmiddels zo n 25 leden en continue jaar. sponsors van de HYG. GD Nationale Promotiecampagne Recreatiebrief Genieten van Buiten en Toerismebrief EZ GD Natura 2000 Aanwijzing 162 natuurgebieden, zijnde 80% watersport met 50% HISWA leden: veilig stellen pleziervaart en bedrijven In 2011 programma van 650 duizend euro uitgevoerd op Duitse en Nederlandse markt. TV, beurzen, social media, direct mailing etc.. HISWA en 5 provincies met NBTC financieren projecten. In 2012 willen NBTC en 3 provincies verder. 140 lobbyisten in regio actief en bijgeschoold. Website geopend met alle relevante info. Periodieke nieuwsbrief naar 600 stakeholders. Preventief zoneren in regio door lobby van de baan. Actief bij nieuwe Natuurwet, Omgevingswet etc.. 80K subsidie geregeld voor onafhankelijk rapport over Recreatie in natuur. Bedrijfsleven motiveren om nu ook in te stappen via aantrekkelijk PR pakket. Doorzetten campagne in 2012 en 2013 en daarna zoveel mogelijk borgen in reguliere PR van NBTC Afronding beheerplanprocessen in de regio. Lancering rapport Monitoring van Recreatie in natuur. GK Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen Natura 2000 Aparte werkgroep Recreatie geformeerd. Uitstel publieksbijeenkomst vanwege onduidelijkheden. JY Natura 2000: Beheerplannen Wieden en Weerribben, Waddenzee en Friese Meren NATURA 2000 is het Europese kader waarbinnen een samenhangend netwerk van natuurgebieden moet ontstaan. In Nederland komen hiervoor 162 gebieden in aanmerking. Per gebied(en) dienen zogenaamde beheerplannen te worden opgesteld. Veel discussie over uitwerking Friese Meren. Watersport in concept beheerplan als negatief significant beoordeeld. Voor de kar gaan liggen en aanpassingen volgen. Discussie tot aan het niveau van de CdK van Friesland. Vervolg aan conceptbeheerplan, vervolg met de werkgroep HISWA Noord blijft betrokken bij de belangrijkste Natura 2000 gebieden. RvdM Natura2000 Deltawateren via BAND actief betrokken bij ontwikkelingen N2000 via BAND actief betrokken bij ontwikkelingen N2000 en opstellen beheersplannen BD Nieuwe producten en diensten Producten maken n.a.v. vragen die bij Info & Advies binnenkomen JvdH Normcommissie Wet Pleziervaartuigen Beoordelen en vaststellen ISO normen voor Wet Pleziervaartuigen. Akte van levering, vaststellingsovereenkomst afstandverklaring vaartuig, overeenkomst 'wederverhuur', taxatierapport en -overeenkomst Weinig nieuwe normen te verwachten, wel enkele belangrijke wijzigingen. HISWA pleit voor wijziging ISO organisatie Boordreglement, conditielijst Voortzetten en blijven zoeken naar goedkopere methode voor ISO systeem. GK NORT Flevoland Einde project in 2011 Einde project, verder met NORT 3.0 bij OMFL. Met Begeleiding en input via nieuwe ondernemers afweging gemaakt over voortgang en projectgroep, individuele gesprekken bij financiering. Oprichting nieuwe projectgroep met OMFL HISWA GK NORT Gelderland begeleiding, input geven HISWA Jachthavenoverleg Rivierengebied opzetten JvdH NPvW deelnemer aan platform waterrecreanten. Verschillende items zijn in coalitieverband aangepakt. Volgen, maar op afstand. GK Ondernemerssamenwerking WOKB / Blauwe Hart Ondersteuning samenwerking bedrijven. Ondersteuning initiatief Programma Bureau Groene Hart, reactie op Ondernemers Platform Hollandse Plassen Gebiedsconferentie Hollandse Plassen, ism provincies, Programmabureau Groene Hart, ANWB en (?) GD Onkostenvergoeding zeilinstructeurs Onbelaste vergoeding Nieuwe overeenkomst vastgesteld en gecommuniceerd. Heroverwegen overeenkomst obv nieuwe fiscale wetgeving

8 RvdM Ontwikkeling Watersportbedrijventereinen Er wordt ingezet op het realiseren van een enkele voorbeeld bedrijventerreinen speciaal voor de watersportindustrie (jachtbouw, onderhoud, servicebedrijven, winterstalling, handel, retail, milieuvriendelijke demontage en recycling van boten), waardoor deze sector zich verder kan professionaliseren en een economische factor van betekenis kan worden. pilot in gang gezet, inventarisatie en 1e resultaten handboek aanvullen adhv resultaten pilot, ook weer koppelingen leggen met de haventypologieen MSt/JY Orange Yachts Opstart internationaal marketingplan voor jachtbouwers in het segment tot 24 meter. GD Paracommercie watersport / jachthavens Marktverstoring door handelen overheid en effect watersportverenigingen om de markt. GD Partners in watersport Netwerk van Politici met een vaartuig of met passie voor varen. GK Peilbesluit Loosdrechtse Plassen Ongunstig nieuw flexibel peil bedreigt recreatiesector GD Performance Index Watersport Industrie PIWI Ontwikkeling benchmark havens en werven (financieel economisch) MJ/JvdH Prepare 2 Start HISWA Vereniging is uitvoerder van deze subsidieregeling van de EVD, agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Een tweetal presentaties gegeven (Drachten en Den Bosch) over de nieuwe mogelijkheden. Inmiddels circa 25 deelnemers. Website wordt op dit moment gemaakt en gevuld door Mieke Jacobs en Marit Dijkstra. Tevens inbedding binnen afdeling export. Voorbereidingen en oprichting Loket Eerlijke Concurrentie. Tevens case Schouwen Duivenland in behandeling. Politici genodigd voor beurzen. Verder op dossierbasis benaderd voor lobby. Heeft geleid tot kamervragen over N2000, over toerismebeleid en over regeldruk. Ook dit jaar Hiswa als spreker in Tweede Kamer over toerismebeleid en regeldruk. Beroep ingesteld bij bestuursrechter, inspraak met 7 getuigen,verloren! Systeem in 2011 uit de lucht wegens gebrek aan interesse bij bedrijven voor deelname aan financieel economische benchmarking Start internationale website. Tevens lobby bij provincie Friesland opgestart om extra bij te dragen aan marketing. Binnenkort overleg gedeputeerde. Loket Eerlijke Concurrentie watersport actief en meerdere dossiers in behandeling ism HISWA leden. Bijeenkomst politici met een vaartuig en Partners in Watersport betrekken bij invulling wensen van Toekomstverkenning Waterrecreatie 2025 Instellen flexibel peil in goed ebanen leiden ism Delares en Waternet. Baggerlobby weer op gang brengen Gegevens worden samengevat beschikbaar gesteld via een document. HISWA Vereniging heeft dit jaar voor 13 van haar leden Per januari 2012 komt de regeling te het internationaliseringsplan geschreven en daarmee de vervallen. De in 2011 goedgekeurde aanvraag voor deze exportsubsidie begeleid. Niet alleen aanvragen lopen echter vanaf begeleidt HISWA de aanvraag, ik houd ook contact goedkeuringsdatum nog 18 maanden door m.b.t. voortgang van de activiteiten, rapporteer daarover en bedrijven worden gedurende die tijd ook aan de EVD en verzorg de declaratie en eindverslag aan nog door HISWA begeleid. Geen nieuwe het einde van het traject. target. Specialismen BD Producten en diensten Actualiseren overeenkomsten, horend bij (leverings)voorwaarden. Diverse koop-, huur-, bouwovereenkomsten, brieven Continuering actualisatieronde rond wanbetaling, onderhoudsformulier vaartuig, garantiebewijs, Reclamecode Reisaanbiedingen GK Promotie Flevoland Samenwerking in kader van PMPC watesport Bijdrage PMPC Flevoland niet bekend (nieuwsbrief, journalistentour) GK Promotie Gelderland app voor Rivierengebied? GK Promotie Noord-Holland Geadviseerd in keuze nieuw bureau, input voor Verder met NBTC programma RvdM Provincie Zuid Holland toeristisch recreatieve visie input vanuit de watersportsector input vanuit de watersportsector BD/Mwoe Publicaties Kennisoverdracht door o.a. publicaties IN HISWA Magazine (HM) en InfoMail (IM). Voor HM artikel voor o.a. De Varende Rechter maken, voor IM minimaal 2 artikelen aanleveren met 'Vraag en Antwoord' voor rubriek. Folder 'Zorgeloos Varen'. Continuering rubrieken. JvdH Rapport Seizoensinvloeden detailhandel JvdH Recreational Craft Directive Europese Richtlijn voor Wet Pleziervaartuigen. Vrijwel alle wensen zijn in concept richtlijn opgenomen. Volgen en communiceren. Nu bij EU parlement. MSt Regelgeving jachten > 24 m IMO regelgeving Inventarisatie eisen t.a.v. uitlaatgassen Aanbrengen probleamtiek bij IMO, via Icomia

9 JvdH Registratie en Indentificatie pleziervaartuigen Opzetten Registratie alle pleziervaartuigen. JvdH RI&E Verplicht ARBO instrument. Geen activiteiten. actualisatie van inhoud. JvdH Rode Diesel Concurrentieverstoring door verstrekking goedkope Veel onduidelijkhied over naleving. Gevolgd. Volgen! diesel door nabijlanden. GK Ruimelijke ordening: rode contour Aalsmeer, nieuw bestemmingsplan voor Alsmeer em Samen met AWP, KvK en Bureau Vrolijks visie Voortgang, input structuurvisie Scheendijk bijbehorende structuurvisie. Wenkend Perspectief opgesteld an drie interactieve avonden, aan gemeente aangeboden. JvdH Samenwerking KHN korting op ledenvoordeel van KHN samenwerking opgezet voor dubbelleden ledenwerving voor KHN leden met watersportactiviteit JK Sociaal Fonds HISWA Uitvoeren regelingen Sociaal Fonds en besturen Sociaal Fonds Zoektocht naar een nieuwe uitvoerder is geslaagd. Als alles meezit gaat uitvoering per 1 januari 2012 over van Syntrus naar CPD. Nieuwe ambities Sociaal Fonds geformuleerd Uitvoering CPD monitoren. Nieuwe ambities Sociaal Fonds vervolg geven. RvdM Staande Mast Route kansen die de staande mast route bied voor de watersportindustrie, combinaties/verbindingen met het achterland aandacht voor recreatieve mogelijkheden van de staande mast route, input project provincie Zuid Holland project olv SRN over de economische potentie van de staande mast route JvdH Statistiek Conjunctuurenquete 4 kwartalen enquete en rapport voortzetten en opstellen uitgebreid jaarrapport MSt Superyacht Division Icomia Internationaal gremium mbt regelgeving en grote Inventarisatie eisen t.a.v. uitlaatgassen doorlopend programma jachten GD Toekomstvisie waterrecreatie 2025 Ontwikkeling toekomstvisie met alle waterpartners, Visie gelanceerd op Hiswa beurs op 1 maart en Herinvoering juridische status van doorstart SRN via nieue PPS organisatie Nederland aangeboden aan staatssecretaris Bleker. toervaartnet, oprichting Nederland waterrecreatieland en ontwikkeling private bijdrageregeling waterrecreatie Uitvoerngsprogramma opgesteld en onderzoek naar sooten bijdragesystemen. Tevens lobby richting Ministerie en kamerleden voor steun. Ook juridische status recreatietoervaatnet zekeren in nieuw beleid kabinet. Waterrecreatieland en opstart onderzoek bijdrageregelingn GD Toeristenbelasting landelijk Doel is opheffen van deze belasting voor havens. Intussen werkbare methodes en lage tarieven nastreven JY Toeristenbelasting Sudwest Fryslan Nieuwe en grootste gemeente van Friesland. Nieuw toeristenbelastingregime dat zeer onvoordelig uitpakt voor sector. Kamervragen laten stellen en toezegging van Staatssecretaris dat hij het onderwerp bespreekt met VNG. Intensieve lobby. Resultaat dat in 2012 uitsluitend afdrachten hoeven plaats te vinden voor verblijf in de jachthaven. Dit zal resulteren in een korting van circa 25% op de afdrachten. opstart lobbygroep toeristenbelasting met partners en VNO/MKB via Gastvrij Nederland Deelnemen aan onderzoek van de gemeente en bewaken afspraken. HvO Trainingen Catalogus ontwikkeld met een aanbod van trainingen. Aanbod van trainingen wordt aangepast en uitgebreid al naar gelang behoefte JvdH Trends webwinkelen watersport onderzoek naar gedrag online projectvoorstel opgesteld en inmiddels geaccepteerd project uitvoeren, gereed voor zomer 2012 BD/Mwoe Tweedelijns advies mediation Geschillen tussen leden via mediation oplossen (niet via de Geschillencommissie) Voorselectie kandidaten Beperkt aantal NMI-mediators 'aanstellen', leaflet maken BD/Mwoe Tweedelijns advies rechtsbijstand Leaflet gemaakt. Twee advocaten/juristen gevonden in o.a. arbeids-, straf- Mediation voor leden tegen ledentarief en bestuursrecht. Expertise van Ivo van Emstede blijft aanbieden. gehandhaaft. GK Vaarheffing Loosdrecht Discussie over voortbestaan Plassenschap Wordt vervolgd JY Vaarrecreatie Waddenzee Planologische Kernbeslissing met maximum aantal Convenant loopt dit jaar af en is geevalueerd. Uitkomst ligplaatsen afgeschaft en hiervoor in de plaats een dat havens zouden moeten kunnen uitbreiden (gaat om Finale afronding convenant inclusief de haveninrichtingsplannen. convenant. honderden extra ligplaatsen). Effect op natuur nihil en dit is pijnpunt voor natuurorganisaties. JvdH Vaartuigbeveiliging Regelgeving instellen voor certificering van electronische beveiliging. GK Vaarverbindingen: Drechtdoorsteek, 's Het in ere herstellen van een oude vaarverbinding Gravelandsevaart Aantal verzekeraars die beveiliging eisen, maar geen Overleg voortzetten en marketing groot succes. Overleg voor herstart loopt uitwerken. Emissievragen-veronderstellingen beantwoord/weerlegd voortzetting lobby met lobby ILG, nieuwe verbindingen aan de orde stellen (Wijde Blick-Zuwe)

10 JY Vakantievaren Uitgebreide boekingsmodule met volledig Aantal deelnemende verhuurders groeit gestaag (circa Uitwerking portal en backoffice programma voor deelnemers (boeken op 25). Website voor Zeeland afgerond. Verder is dit jaar voorlichtingsbijeenkomsten verhuur. eigen website en diverse van Vakantievaren). Ook een online betalingsmodule ontwikkeld. Implementatie Daarnaast onderzoek naar systeem voor vindbaarheid via Google prima met meestal oktober/november. Tevens worden een nieuwe portal zeilscholen. resultaten op de eerste pagina die verhuur ontwikkeld. Daarnaast widgets met directe gerelateerd zijn. boekingsmogelijkheden via project PmpC/NBTC van Geert Dijks. JvdH Varen-Doe-Je-Samen Verbetering veiligheid pleziervaart vs beroepsvaart. Brochures gemaakt voor scheepsuitrusting, snelvaren voortgaan en 2de convenant onersteunen en duiken/varen. Concept 2de convenant onderschrijven. GD Veilig Huren certificatie kwaliteitskeurmerk, vrijwillig Wegens gebrek aan belangstelling afgerond. beschikbaar stellen controlesysteem aan bedrijven. HvO Verkiezing HISWA Opleidingsbedrijf van het jaar Het aantal opleidingsbedrijven neemt toe. Veel bedrijven hebben behoefte aan instroom van leerling-medewerkers. Een aantal bedrijven maakt zich bijzonder verdienstelijk. Deze bedrijven worden jaarlijks genomineerd voor de verkiezing Opleidingsbedrijf van het Jaar. Vanwege praktische bezwaren kon geen uitvoering gegeven worden aan de verkiezing van het opleidingsbedrijf van het Jaar Een start is gemaakt met de voorbereiding van de verkiezing voor GD Waterbeleid Waterkwaliteit en kwantiteit Bewaken implementatie geconstateerde ongunstige maatregelen. Nader overleg gevoerd op nationaal niveau voor uitwerking voorstellen sector zoals een hinderplanning voor pleziervaart. JY Waterpeil IJsselmeer Commissie Veerman kwam met rapportage waarin werd gesproken over een peilstijging van maximaal 1,5 meter in het IJsselmeer. GK / RvdM Waterpest en Blauwalg Overlast waterpest (plant) bij havens, incidenteel blauwalg GK Waterplanten Overlast waterplanten op Veluweremeer en Wolderwijd, Gooi & Eemmeer, Ijmeer, binnen water Almere Overleg met provincie en tweede kamerleden over deze plannen. Deltawet is inmiddels aangenomen en vanaf 2020 komt jaarlijks 1 miljard euro vrij. Grote krachten van o.a. bouwend Nederland die het liefst grootschalig aan de slag wil. Provincie heeft inmiddels berekening van fictieve waterpeilstijging in Makkum met 60 cm en dit loopt in honderden miljoenen. Lobby naar RWS, waterschap, provincie en gemeentes. Najaar eerste bijeenkomst nav lobby vanuit overheid opgerichte Klankbordgroep Bewerkstelligd dat Veluwemeer en Wolderwijd gemaaid zijn, ook toekomstig geregeld. Voor Gooi & Eemmeer brandbrief naar samenwerkingsverband "De Blauwe As", bijeenkomst Ijmeer met ondernemeres en watersportverenigingen RvdM Waterrijk/Delta Ambitie is het totstandbrengen van één vaargebied opzet pistekaart, minor Watersport, winterschool, (zoals skigebied). Onderdelen zijn kenniscreatie module: Omgaan met Estuariene Dynamiek, (onderzoek), Kenniscirculatie en promotie. Watersporter van de toekomst en Promotie in het buitenland RvdM Watersportcoördinator Project (2,5 jaar)ism stakeholders in Zeeland, Projectplan geschreven en goedgekeurd, van start Provincie, KvK, Impuls, Kenniscentrum (Kust) gegaan per 1 juli, inventarisatie initiatieven Toerisme, Promotie Zeeland Delta. Opzetten van een watersportloket voor ondernemers, projecten en inititatieven op watersportgebied koppelen en tot uitvoering brengen BD Website moeten overzichtelijk en vindbaar op de Alle die gereed zijn op website gezet website komen Het opleidingsbedrijf van het jaar wordt bekend gemaakt tijdens de HISWA tentoonstelling in Amsterdam RAI Bewaken en borgen dat pleziervaart op agenda blijft van besluitvormers bij Ministerie I&M en bij waterschappen. Onderzoek wordt verder uitgebouwd en noodzakelijk voor gehele IJsselmeer. Resultaten zullen worden gepresenteerd op het IJsselmeercongres. Daarnaast komen tot consesus met overheden en sector dat peilstijging niet de oplossing is. Wordt vervolgd Ontwikkleingen nieuw recreatieschap op de voet volgen, Vervolg lobby Blauwe As, zo ook Ijmeer eind project Project uitvoeren op de verschillende onderdelen: watersportloket vorm en inhoud geven, land-water relatie versterken dmv 5 tal projecten, Zeeland watersportcentrum van Europa, samenhangend watersportgebied Met Communicatie aan verdere toegankelijkheid/ontsluiting website werken JvdH Wet Milieubeheer / Besluit Inrichtingen Opvolger van Besluit Jachthavens. herschreven versie gecommuniceerd. Weinig knelpunten nog in AMvB. Volgen.

11 JvdH Wet Pleziervaartuigen Nederlandse Wet op basis van EU Handelsrichtlijn voor pleziervaartuigen. Handhaving doorgevoerd door IVW, 100 werven/importeurs bezocht. Slechte naleving. Samenwerking met overheid om naleving te verbeteren.. handhaving wordt in 2012 doorgezet. Naleving moet verbeterd worden. GK Windmolens Plannen voor windmolenparken van extreem Bezwaar windmolenpark Urk, inspraak Raad van State, 2012: wordt vervolgd, Medemblik mogelijk formaat bij Urk, Lelystad, medemblik inspraak gemeente Lelystad erbij? HvO WO HISWA Bedrijven hebben ook behoefte aan hoog HISWA Vereniging is lid van de HISWA Vereniging probeert Jachtbouw opgeleid personeel op WO niveau, namelijk de WO beroepenveldcommissie. Deze commissie komt 2x per structureel in het curriculum van de opleiding Maritieme Techniek van TU delft jaar bij elkaar opleiding een plaats te geven JvdH workshops toonbankverkopen technische workshops opzet gemaakt workshops voor diverse onderwerpen FN / MVvZ Yacht Valley Magazine Internationaal gefocused magazine als promotie Blad verschijnt 2x per jaar en wordt in eigen beheer Blad zal een restyling ondergaan en een instrument richting beslissers samengesteld en internationaal verspreid. Leden krijgen aanscherping van de bladformule medio hierin aandacht FN / MVvZ Yacht Valley Tour Naval Architects & Interior DesignersInkomende missie voor internationale architecten en designers FN / MVvZ Yacht Valley Tour Project - & Purchase Managers Inkomende missie voor Project - & Purchase Managers RvdM Zuid Westelijke Delta Ruimtelijke ontwikkeling voor de gehele Zuidwestelijke Delta. De gasten kunnen zelf een programma voor bezoeken Wordt tweejaarlijks georganiseerd aan de leden opstellen, waarvoor drie dagen beschikbaar zijn. Bij de missie zal ook een kort seminar worden aangeboden. Gasten in 2011 zijn in hoofdzaak inkopers van Wordt jaarlijks georganiseerd buitenlandse wervens. Intensief programma van 4 dagen, op maat gemaakt en kiezen de gasten wie men wil bezoeken. Uitvoeringsprogramma, deelname in adviesgroep. Van monitoren en input leveren vanuit de alle deltawateren zorgen voor de borging van de inbreng watersportsector. Kansen en vanuit de watersportsector, in de allianties mogelijkheden benutten

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Aantal end of life boten in Nederland en potentiёle afvalstromen. Inclusief actualisatie aantal pleziervaartuigen in Nederland 2005-2014

Aantal end of life boten in Nederland en potentiёle afvalstromen. Inclusief actualisatie aantal pleziervaartuigen in Nederland 2005-2014 Aantal end of life boten in Nederland en potentiёle afvalstromen Inclusief actualisatie aantal pleziervaartuigen in Nederland 2005-2014 Lelystad, januari 2015 Voorwoord In de media is de afgelopen maanden

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl Jaarverslag 2003 Voorwoord Namens het bestuur van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven bied

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Onderzoek aantal recreatievaartuigen in Nederland die met enige regelmaat worden gebruikt

Onderzoek aantal recreatievaartuigen in Nederland die met enige regelmaat worden gebruikt Onderzoek aantal recreatievaartuigen in Nederland die met enige regelmaat worden gebruikt - 1 - September 2005 Voorwoord De achtergrond van dit onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

STORMPOLDER 2014-2016

STORMPOLDER 2014-2016 GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL PROJECTPLAN STORMPOLDER 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens 3 2. Projectbeschrijving 4 2.1 Aanleiding 4 2.2 Doelstelling 8 2.3 Resultaat 10 2.5 Samenhang met andere

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier REP-Frvslân 3. Algemeen. Projectnaam Innovatiecluster Drachten. Programmalijn-REP 8, 9 en 10

Subsidieaanvraagformulier REP-Frvslân 3. Algemeen. Projectnaam Innovatiecluster Drachten. Programmalijn-REP 8, 9 en 10 1. Eindbegunstigde en aanvrager subsidie: Programmalijn-REP 8, 9 en 10 Projectnaam Innovatiecluster Drachten Algemeen Subsidieaanvraagformulier REP-Frvslân 3 E-mail Fax Naam Organisatie idem Telefoon Contactpersoon

Nadere informatie

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012 2014 Bergen Langedijk Heiloo Schermer Castricum Heerhugowaard Graftde Rijp 2 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012-2014 PORA Economische Zaken, Toerisme & Recreatie

Nadere informatie

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring Nationaal Restauratiefonds JAARVERSLAG 2008 rente baten lasten kerncijfers liquide middelen revolving fund totaal-financieringen balans bestuur & organisatie voorzieningen verplichtingen laagrentende leningen

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Minder regels, meer service. Evaluatie van het project 2010-2014. Januari 2014

Minder regels, meer service. Evaluatie van het project 2010-2014. Januari 2014 Minder regels, meer service Evaluatie van het project 2010-2014 Januari 2014 1 1. Inleiding Voor u ligt de evaluatie van het project Minder regels, meer service 2010-2014. Het terugdringen van regelgeving

Nadere informatie