STEMMEN MET DE WINKELWAGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STEMMEN MET DE WINKELWAGEN"

Transcriptie

1 STEMMEN MET DE WINKELWAGEN OIKOS NIEUWS #66 JUNI 2012 Sister2sister PAGINA 2 Dag kalashnikov, hallo voetbalcarrière! PAGINA 3 Verlichten van de crisis PAGINA 4 Hoe empathisch ben jij? PAGINA 5 Our common food PAGINA 6 De ceder en de saxofoon PAGINA 8 Vitale kerken kijken vooruit PAGINA 9 Eind aan de keuzestress: tijd voor my style! PAGINA 10 Een coup op klaarlichte dag PAGINA 11

2 DE HALO VAN DUURZAAMHEID Ik lees het steeds vaker, de tijd dat alleen de groene idealisten warm lopen voor duurzame producten is voorbij. Dat is goed nieuws. Wat misschien nog wel belangrijker is, het gaat in tegen de economische logica in tijden van crisis en bezuinigingen. Duurzame producten zijn immers vaak duurder. Maar wie er oog voor heeft, ziet dat in Nederland de waardering voor verantwoorde boodschappen stijgt. Een mooie illustratie van deze verschuiving is de groei van Fair Trade. In 2011 kochten maar liefst 12% meer Nederlandse huishoudens fairtrade producten. Inmiddels koopt een ruime meerderheid (55,3%) van de Nederlandse huishoudens één of meerdere fairtrade levensmiddelen. Ook kochten mensen vaker én meer fairtrade. Deze groei kent twee kanten. Enerzijds vergroten supermarkten hun fairtrade assortiment. Aan de andere kant zijn volgens recent NCDO-onderzoek, de belangrijkste motieven om fairtrade levensmiddelen te kopen: het steunen van boeren/ producenten in armere landen en het promoten van eerlijke handel. Deze twee solidariteitsmotieven verklaren veel, maar verklaren in mijn ogen niet de aanzienlijke groei. Ik neem in Nederland geen toename waar van solidariteit met minderbedeelden in andere landen, eerder helaas het tegendeel. Daarom doe ik graag een poging tot een aanvullende verklaring voor de groei. Studente Lilian Seine deed onlangs aan de UvA onderzoek naar de invloed van duurzaamheid op de keuzes van consumenten. Een groep vrouwen liet ze kledingstukken bekijken die waren voorzien met een duurzaam label. Een andere groep vrouwen kreeg bij dezelfde kledingstukken geen informatie over duurzaamheid. De vrouwen waren positiever over dezelfde kleding als deze het label duurzaam droeg. Dit verschijnsel wordt ook wel het haloeffect genoemd: de aanwezigheid van een bepaalde kwaliteit (in dit geval duurzaamheid) wekt de suggestie dat er ook sprake is van andere kwaliteiten. Met andere woorden: als het duurzaam is, dan is het ook een beter product. De laatste tijd zie ik steeds vaker dat consumenten inderdaad duurzaamheid (onbewust) koppelen aan andere kwaliteiten. Zo is voor het voor de 100 jongeren verbonden aan het Our Common Food project (p. 6 en 7) volstrekt logisch dat werken aan duurzaam en eerlijk voedsel ook betekent werken aan gezond en lekker voedsel. Ook valt op dat in het NCDO-onderzoek als belangrijke reden om fairtrade te kopen, smaak en/of kwaliteit werd genoemd. Ik kan me niet voorstellen dat dit 15 jaar geleden door 15% van de Nederlanders zou zijn gezegd. Of duurzame producten ook feitelijk beter, mooier en gebruikersvriendelijker zijn, laat ik graag aan ons My Style-testpanel over (p. 10). Maar de verschuiving van het stempel geitewollesokkenproduct naar kwaliteitsproduct, stemt mij bijzonder optimistisch! Ik weet dat ik hier voorbij ga aan belangrijke achterliggende vragen als: wat is eigenlijk duurzaamheid en hoe komen we tot duurzame welvaart? Voor diegene die graag hun tanden zetten in deze vraagstukken, wijs ik met trots op het nieuwste boek van Oikosonderzoeker Christiaan Hogenhuis (zie p. 8 ). Ik wens u veel leesplezier in dit mooie nummer van Oikos Nieuws. Ik hoor hierover graag u mening Dit geldt trouwens ook voor onze vernieuwde website GERHARD SCHUIL SISTER2SISTER: EEN WORKSHOP OVER FAIRTRADE FASHION & BEAUTY VROUWEN KUNNEN HET VERSCHIL MAKEN IN KLEDINGINDUSTRIE TEKST NIENKE CREZEE VAN DENDEREN De kledingindustrie wordt grotendeels draaiend gehouden door vrouwen. 85% van alle kleding wereldwijd wordt gemaakt door vrouwen en ook in de Nederlandse kledingwinkels is 85% van het personeel vrouw. Uit de statistieken blijkt dat vrouwen de meeste kleding kopen. Veel vrouwen in Nederland realiseren zich dat bijna alle kleding die zij kopen onder slechte arbeidsomstandigheden zijn geproduceerd, maar weten niet hoe ze daar iets tegen kunnen doen. OikosXplore lanceert in samenwerking met Hivos dit voorjaar daarom een nieuwe workshop die vrouwen laat zien hoe ze bij kunnen dragen aan betere arbeidsomstandigheden voor de vrouwen die hun favoriete producten maken. TNS-Nipo deed een onderzoek onder ruim 600 vrouwen waaruit bleek dat vrouwen zich gedeeltelijk (70%) of geheel (23%) bewust zijn van het feit dat in Nederland kleding wordt verkocht die onder erbarmelijke arbeidsomstandigheden in andere landen is gemaakt. OikosXplore heeft een aantal vrouwen ondervraagd over Fair Trade kleding. De voornaamste reden om niet over te stappen op fairtrade kleding, bleek onwetendheid over de mogelijkheden hiervan. Vele vrouwen willen wel dat er eerlijk wordt gehandeld in de kledingindustrie, maar zien niet in hoe zij hier hun steentje aan bij kunnen dragen. Tijdens de workshop Shop n Style gaan de deelnemers (16 25 jaar) in een ontspannen sfeer aan de slag met achtereenvolgens kleding, styling en cosmetica. Tussendoor komt de inhoudelijke informatie over de positie en de arbeidsrechten van vrouwen in de kledingindustrie op een speelse, laagdrempelige manier aan bod. Door de workshop ontdekken deelnemers op welke manieren zij vanuit Nederland bij kunnen dragen aan betere arbeidsomstandigheden. Sister2Sister biedt ook de workshop Chocolate FActory aan, waarin zelf bonbons maken samen gaat met informatie over de herkomst van cacao en de positie van vrouwen in de cacaoteelt. Workshop aanvragen? Mail naar

3 VAN KALASHNIKOV NAAR VOETBALCARRIÈRE! 3 Onder het motto Niet schieten en doden, maar schieten en scoren! werkt Ambrose Ongwen aan oplossingen voor het probleem van het toegenomen geweld in Oost-Afrika. Hij kwam op het idee om sport in te zetten om rivaliserende stammen op een ander manier met elkaar in contact te brengen. TEKST INGEBERTE UITSLAG Jonge krijgers in het grensgebied tussen Kenia, Oeganda en Soedan roven regelmatig vee bij andere stammen in hun regio. Zij hebben het vee nodig voor hun bruidsschat. Het veeroven is steeds dodelijker geworden, omdat het aantal wapens in de regio enorm is toegenomen. De hele gemeenschap lijdt onder de situatie die hieruit is ontstaan en tegelijkertijd stimuleert ze de jonge krijgers door ze als helden te ontvangen bij een geslaagde roof. Om een einde te maken aan deze vicieuze cirkel van geweld startte Ambrose Ongwen vijf jaar geleden het Peace & Sports Programme. Dit programma brengt de jonge krijgers op een andere manier bij elkaar, namelijk door het organiseren van sportactiviteiten, toernooien en competities, zowel binnen als buiten de eigen kraal van een stam. Ongwen: Sommige krijgers hadden nog nooit een voetbal gezien. We hebben ze de tijd gegeven het plezier in sport leren ontdekken. Ik had ook te maken met de nodige uitdagingen. Kalashnikovs zijn overal en er is ook wel eens één op mij gericht. Dan moet je besluiten of je doorgaat of maken dat je wegkomt. We zijn doorgegaan. Ongwen vertelt over het vredesproces in zijn regio: De rivaliteit tussen de groepen is niet ineens weg, maar ze zijn wel met elkaar in gesprek. Ze geven ook aan dat het zo niet langer kan en dat ze samen willen werken aan vrede. Het onderlinge vertrouwen is duidelijk toegenomen. Dat zie je bijvoorbeeld terug in het vroegtijdig signaleringssysteem : de bewoners van de regio wisselen informatie uit over op hande zijnde aanvallen. Dit heeft de afgelopen jaren geholpen bij het verminderen van het aantal aanvallen. De eerste wedstrijd tussen rivaliserende stammen was zowel op sportief als sociaal gebied een spannende gebeurtenis. Gelukkig pakte het goed uit. Ambrose: Er kwamen veel toeschouwers toegestroomd en aan het eind brak spontaan een feest los. Dat was één van de momenten waarop niet alleen de krijgers, maar ook de gemeenschappen een positieve vibe kregen. Dat soort ervaringen helpt bij het aangaan van de dialoog met elkaar. Sport is dan ook niet het doel van het project, het is een katalysator. De gemeenschappen voeren nu gesprekken over het opzetten van systemen voor vrede en ontwikkeling. Ambrose: Dit is wat er nodig is: een gemeenschap die in zijn totaliteit betrokken is. Alleen dan kun je echt werken aan samenlevingsopbouw en duurzame vrede. Ambrose Ongwen winnaar Compassieprijs 2012 Ambrose Ongwen heeft de Compassieprijs gewonnen. De prijs stond dit jaar in het teken van sport en werd aan Ongwen toegekend voor het starten van het Peace & Sports Programme. Ongwen werd voorgedragen voor deze prijs door Oikos en NSA Sportalliantie. Ongwen heeft de ambitie om mensen met elkaar te verbinden ook over grenzen heen. In Oost-Afrika speelde hij een cruciale rol bij de introductie van voetbal als een alternatieve manier om een heldenstatus te bereiken. Ondanks de alom aanwezige Kalashnikovs bracht hij de jongeren bij elkaar en liet hen het plezier van de sport ontdekken. Ook in Nederland maakt hij mensen enthousiast, bijvoorbeeld studenten van de hogeschool Amsterdam die hij bewust maakte van de positieve rol die zij als sportleiders kunnen hebben om mensen bij elkaar te brengen. In het najaar zal hij samen met Nederlandse sportleiders werken aan een vergelijkbaar project met achterstandsjongeren. Zo komt zijn krachtige methode, die onder moeilijke omstandigheden succesvol is gebleken, ook voor anderen in Nederland beschikbaar. De Compassieprijs werd op 5 april uitgereikt door de Amsterdamse wethouder voor Sport, Eric van der Burg. De prijs is een initiatief van de Remonstranten, het Mozeshuis, de Doopsgezinden, Nederlandse Protestanten Bond en de Vrijzinnige Protestanten. Peace & Sports Programme Het Peace & Sports Programme is een gezamenlijk initiatief van de Keninaanse NGO Seeds of Peace Africa en IKV Pax Christi. De Nederlandse Sportalliantie is ook intensief betrokken bij dit programma. De ervaringen van het programma zijn ook bruikbaar voor de Nederlandse context. Vandaar dat een aantal sleutelfiguren betrokken is bij projecten in Nederland. Eén van deze projecten is Peace Beyond Borders, waaraan ook Oikos heeft bijgedragen met expertise opgedaan met de conflictmethode Dialogue for Peaceful Change. Oikos draagt er dit jaar aan bij dat Ambrose Ongwen zijn ervaringen kan delen met maatschappelijke instellingen in Nederland. Documentaire Peace Beyond Borders: GwqYBCGl7gI

4 VERLICHTEN VAN DE CRISIS De seculiere samenleving kan veel leren van religies. De filosoof Alain de Botton schreef het boek Religie voor Atheïsten (2011) om deze stelling aannemelijk te maken. Religies reiken volgens deze bestseller waardevolle praktijken en inzichten aan die het leven aangenaam houden. De Botton betoogt dat het verstandig is om in deze tijd van crises te bezien wat de seculiere samenleving kan leren van religies en levensbeschouwingen. Oikos voert binnen het Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling een verkenning uit naar de mogelijkheden van religies om de crises te verlichten. TEKST ESTHER DWARSWAARD EN DAVID RENKEMA Het eerste decennium van de 21ste eeuw is uitgemond in een nauwelijks te beheersen crisis. Nederland en andere westerse landen kampen met een schuldenberg. Wereldwijd dreigen voedsel-, klimaat-, water- en energiecrises. Religieuze en levensbeschouwelijke leiders hebben de neiging om te spreken van een crisis van de beschaving als geheel. Ze wijzen afhankelijk van de situatie en de religieuze traditie op oorzaken in de menselijke (schuld, systeemfalen e.d.), natuurlijke (catastrofe, noodlot e.d.) of goddelijke (straf, les, beproeving e.d.) sfeer. Deze religieuze en levensbeschouwelijke leiders stellen daar elk op eigen wijze waarden als gemeenschap, rechtvaardigheid en compassie tegenover; waarden die vorm hebben gekregen in tal van religieus geïnspireerde organisaties zoals de Bisschoppelijke Vastenaktie, Islamic Relief Nederland en Kerk in Actie. Hiermee dragen ze bij aan het verlichten van de crisis: het verzachten van de pijn die de crisis met zich meebrengt. Religieuze richtlijnen Religieuze richtlijnen zijn vaak een bron voor verandering. In de sfeer van de economie gaat het dan bijvoorbeeld om spijswetten, die o.a. voorkomen bij jodendom, islam en christendom. Deze spijswetten omvatten allerlei voorschriften rond het houden en slachten van dieren, de keuze van gerechten en perioden van vasten. Deze wetten inspireren organisaties en mensen om te werken aan duurzame voedselproductie met respect voor plant en dier. Het veel besproken renteverbod, waartoe zowel in christelijke als islamitische bronnen wordt opgeroepen, heeft geleid tot allerlei initiatieven om de risico s op een eerlijker wijze te verdelen tussen geldverstrekker en geldlener. Ook zijn er initiatieven waarbij organi-saties tegen gunstige voorwaarden geld lenen aan mensen en bedrijven die werken aan een economische transitie, zoals bijvoorbeeld Oikocredit (van christelijke oorsprong), Triodos (van antroposofische oorsprong) en Islamic Relief (islamitisch). Levensbeschouwing is mede bepalend voor de keuzen die we maken. Maar daarmee is nog niet gezegd dat levensbeschouwing altijd verlichting brengt in deze tijd van crises. Het seminar over Islamic Development Finance, dat in dit kader georganiseerd werd, liet zien dat er ook kanttekeningen te plaatsen zijn. Levensbeschouwingen zijn geen wondermiddel; ze hebben niet alle wijsheid in pacht. De kunst is om te onderzoeken wat werkt en wat verlichting kan brengen. Het Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling zal bovengenoemde initiatieven tegen het licht houden. De leidende vraag is daarbij wat de seculiere samenleving in deze tijd van crises kan leren van religies en levensbeschouwingen. Tijdens de afsluitende conferentie in het najaar zal het Kenniscentrum zijn bevindingen bespreken met een breed publiek. ISLAMITISCH BANKIEREN In februari organiseerde het Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling in samenwerking met Islamic Relief Nederland en het Institute of Social Studies een bijeenkomst over Islamic Development Finance. Twee Britse islamitische deskundigen gingen hierbij nader in op islamitisch bankieren en islamitische microfinanciering. Een groot voordeel is dat beide aansluiten bij de religieuze voorschriften. Islamitische banken mogen niet participeren in economische activiteiten die onethisch zijn of onverenigbaar met de Shari ah zoals handel in wapens, varkensvlees of alcohol. Bij Islamitische microfinanciering is een belangrijke richtlijn dat de geldlener en de geldverstrekker gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het succes van de investering. Winst en verlies worden samen gedeeld. Wat betreft islamitisch bankieren is er veel potentie om te groeien. Lastig is alleen dat er weinig shar ia geleerden zijn om de financiële bankproducten halal te verklaren. Iedere innovatie moet eerst goedgekeurd worden. Dat kost veel tijd, zodat de vernieuwing hoogstens langzaam tot stand komt.

5 DE KEERZIJDE VAN MEELEVEN BIJ EEN CONFLICT HOE EMPATHISCH BEN JIJ? Deze vraag stond centraal tijdens één van de activiteiten van de DPC-dag in februari. In een DPC-oefensetting kregen deelnemers een real life scenario en speelden afwisselend een persoon met frustratie en een persoon met luisterend oor. De opdracht: zorg dat je het verhaal aanhoort zonder partij te kiezen. 5 Wat doe je als één van je favoriete collega s met stoom uit de oren terug komt uit een overleg met de manager? Hieronder staan twee reacties. Ze hebben dezelfde beginzin. Lees het door en beantwoord daarbij de volgende vragen: Hoe zou ik reageren en welk gesprek staat mij het meest aan en waarom? Reactie 1 Aargh! Mijn collega is zo irritant, hij is gewoon vergeten om mijn stukken door te nemen! Oh! Echt?! Ja, en ik had hem nog wel gezegd dat vandaag de deadline is. Wat vervelend voor je. Ja, zeg dat wel. Zo kan ik toch niet werken? Ik ga het niet meer doen ook! Dat begrijp ik. Blij dat jij dit ook zo ziet. En ik ga het hem nú vertellen! Hij zorgt maar dat dit goed komt! Ruzie lost niets op, he?! Nee, maar dit gedrag lost ook niets op! Je kunt er toch gewoon over praten? Nou, dat blijkt niet echt, he? Er valt niet te overleggen met die man. En als je nou eens gewoon opbelt naar de klant en dit voorlegt? Ja, dat is helemaal lekker voor ons imago?! En als je nou eens de andere collega vraagt om het te lezen? Nee, die is ziek. Ja, dan weet ik het ook niet. Succes dan maar.. Bedankt voor je steun. Ik schrijf hem nu gelijk een en dan zal ik hem laten weten dat jij het ook met me eens bent. Reactie 2 Aargh! Mijn collega is zo irritant, hij is gewoon vergeten om mijn stukken door te nemen! Joh, wat ben je boos. Wat is er gebeurd? Mijn collega zou de stukken uiterlijk vandaag doornemen, zodat ze vandaag op de post kunnen. Dat heeft hij gewoon niet gedaan! Hmmmm. Wat is de schade als je het vandaag niet opstuurt? Dit is al twee keer eerder gebeurd. Het mag niet nog een keer gebeuren want dat geeft ons een heel slecht imago. Is je collega op de hoogte van jouw imagozorgen? Ja, dat neem ik toch aan van wel. Klinkt alsof je dat niet zeker weet. Nee, klopt. Maar dan nog! Wanneer kun je het wel opsturen? Geen idee, ik was zo boos dat ik ben weggelopen. En nu? Wat zou je nu willen? Tja, het liefst wil ik natuurlijk dat X zijn werk doet Hij heeft ook wel veel aan zijn hoofd, ook in zijn thuissituatie. Maar we moeten eigenlijk onze strategie bespreken. Maar ik heb geen zin om de eerste stap te zetten! Het zit je duidelijk dwars. Als je dat benoemt, dan kan hij er ook wat mee. Mmm, ja. Dat is wel een idee. Heeee, heb je een cursus gevolgd ofzo?! ;-) In reactie 1 staat empathie centraal. Logisch, want als goede collega of vriend wil je er voor de ander zijn en dat maak je duidelijk door je meeleven te uiten. Een reactie die we aangeleerd krijgen in de sociale omgang met mensen. Maar dit voorbeeld laat zien dat je met empathie een conflict een extra voedingsbodem kan geven. Je collega zoekt intuïtief medestanders voor zijn standpunt. Voor je het weet heb je met je empathische houding partij gekozen ( blij dat jij dit ook zo ziet ). Een andere valkuil: het aandragen van oplossingen, meestal goed bedoeld. Maar omdat je als buitenstaander slechts beperkt zicht hebt op de dieperliggende beweegredenen, leidt dit er vaak toe dat jouw korte-termijnoplossing niet bruikbaar is voor de conflictpartij. In reactie 2 zien we dat het mogelijk is aandacht te geven zónder partij te kiezen. Je laat zien dat je luistert, zonder mee te gaan in het conflict of oplossingen aan te dragen. Dit helpt jou en je gesprekspartner om het conflict van een afstandje te bekijken en zorgt ervoor dat je samen nadenkt over win-win -oplossingen.deze rol vraagt een afwisseling van aandacht voor emotie, inhoud en wens. Schenk aandacht aan de emotie zonder partij te kiezen (dus liever je ziet er boos uit dan ik zou ook boos zijn ). Stel vragen op inhoud (wat gebeurde er? Wat betekent dit? Waar blijkt dat uit?) Vraag naar de wens achter de klacht (Wat zou je helpen om vooruit te komen? Waar heb je behoefte aan?). Hiermee help je de ander om I-statements te formuleren: Ik wil graag dat Ik heb behoefte aan Met het bovenstaande willen we overigens niet zeggen dat empathie onverstandig of slecht is. Integendeel. Het is alleen wel handig om de mogelijke invloed van (al dan niet uitgesproken empathie) te onderkennen en daarmee rekening te houden in een gesprek. DPC De conflictmethode Dialogue for Peaceful Change (DPC) wordt wereldwijd toegepast bij conflicten. De eerstvolgende DPC-training in Nederland vindt plaats in november Tijdens deze training zullen ook oefeningen als hierboven aan de orde komen. Meer informatie over deze training op

6 6 BUNDELING KRACHTEN VOOR GEZOND, DUURZAAM EN EER 1 LOKAAL EN SEIZOENSGEBONDEN Hoe kunnen we zorgen dat het milieu minder belast wordt door de consumptiebehoefte van deze dag? Door ons meer te richten op het voedsel om ons heen en de seizoensgebonden producten. Terwijl er in onze naaste omgeving enorm veel voedsel wordt verbouwd, consumeren we nog steeds voedsel die is geïmporteerd vanuit het buitenland. Dit team gaat aan de slag met de creatie van een plukkaart in samenwerking met plukdestad.nl. 2 URBAN GARDENING Landbouwactiviteiten en het oogsten van groenten en voedsel is niet langer voorbehouden aan het platteland. De stad biedt steeds meer de mogelijkheid om voedsel te verbouwen. Het team Urban Gardening gaat in de komende maanden aan de slag met het opzetten van een online stroomschema die de stadse boer helpt te ontdekken of de grond geschikt is voor stadslandbouw. OUR COMM Our Common Food gelooft in de kracht van de vele initiatieven op gebied van gezond, duurzaam en eerlijk voedsel in Nederland. Our Common Food wil deze zichtbaar maken én verbinden om zo de gezamenlijke impact te vergroten. TEKST CARLIJN SAVELKOULS Er zijn in Nederland veel initiatieven op het gebied van gezond, duurzaam en eerlijk voedsel. Omdat wij geloven in de kracht van deze initiatieven willen we ze zichtbaar maken én verbinden om zo de gezamenlijke impact te vergroten. In het nieuwe project Our Common Food brengen initiatiefnemers Oikos en Lokaal Mondiaal jongeren en (young) professionals die willen bijdragen aan een betere wereld met elkaar in contact. Het zijn mensen met een grote diversiteit aan kennis, ideeën en ervaringen. Ze delen allemaal de passie voor gezond, duurzaam en eerlijk voedsel. 3 WERELDS DIEET De voedselverdeling is krom en uit balans. Het team van Werelds Dieet heeft het idee om een Wereld Burger te ontwikkelen. Het recept voor deze burger houdt rekening de gezondheid, de voedselvoetafdruk, politieke factoren etc. De komende tijd gaat het team aan de slag om recepten te bedenken, bereiden, proeven en laten proeven. Op Wereldvoedseldag zal het resultaat worden gepresenteerd. 4 ECHTE PRIJS Als er een pak rijst wordt gekocht in de winkel, dan betalen we niet voor de sociale schade die wordt aangericht als Thaise landarbeiders werken onder onmenselijke omstandigheden. De schade die wordt aangericht door ons consumeergedrag is niet doorberekend in de prijs van het product. Het team Echte Prijs wil komen met ideeën en acties om de bestaande kennis te vertalen naar een nieuwe prijsstandaard, waarin de schade is doorberekend.

7 LIJK VOEDSEL ON FOOD Samen gaan ze aan de slag met één van de thema s over duurzaam voedsel. Door concrete activiteiten te ondernemen zorgen ze voor een extra boost voor al bestaande initiatieven en laten zien aan overheden, bedrijven en burgers hoe het anders kan. Dit laatste gebeurt onder andere via social media en met hulp van twaalf jonge journalisten vanuit het Beyond Your World programma van Lokaal Mondiaal. Deze journalisten reizen in de zomer naar Afrika en Azië om de acht thema s te belichten vanuit zuidelijk perspectief. Kick off Op 23 maart vond de Kick Off van Our Common Food plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Die middag kwamen 100 studenten en (young) professionals bijeen om zich in te zetten voor duurzaam, eerlijk, gezond en lekker eten. Na een energieke openingsyell van de Stoere Vrouwen kregen de acht teamcaptains drie minuten de tijd om zoveel mogelijk deelnemers te overtuigen zich bij zijn of haar team te voegen. Op basis van deze inspirerende pitches kozen de deelnemers vervolgens voor het thema waarmee zij de komende maanden aan het werk gaan. Dankzij een wervelende brainstorm kregen de acht teams volop ideeën aangedragen om aan de slag met hun specifieke thema. De komende maanden zullen deze thema s, met hulp van experts en beleidsmakers, verder worden uitgewerkt en uitgevoerd. De gebundelde ervaringen en toekomstideeën worden gepresenteerd in de week voorafgaand aan Wereldvoedseldag (16 oktober). 6 FLEXITARIAN Als elk huishouden in Nederland twee dagen per week geen vlees zouden eten, dan zouden de klimaatdoelstellingen in één klap behaald zijn. Het team Flexitarian richt haar pijlen op de vleesconsumptie in Nederland vanuit het perspectief dat minder vlees een duurzame wereld dichterbij brengt. De actie die het team hieraan wil verbinden is supermarkten over de streep trekken om vleesvervangers in de aanbieding te doen op maandag. 7 DUURZAME KANTINE Vroeger werd er gewoon gegeten wat er op dat moment op het land geoogst werd. Tegenwoordig weten we allemaal niet meer zo goed wat er precies in het voedsel terecht is gekomen. Het team Duurzame Kantine probeert met acties een verandering te brengen in de eetgewoontes van de werknemer, de scholier, de student en overige gebruikers van een kantine. Het doel van dit team is: meer aandacht voor duurzame catering binnen scholen, universiteiten, bedrijven en andere kantines. 7 5 GLOBESITY Er zijn in deze wereld één miljard mensen die lijden aan ondervoeding en één miljard mensen die lijden aan obesitas. Zowel honger en obesitas komen voort uit hetzelfde basisprobleem; de manier waarop ons voedselsysteem in elkaar zit. Het team Globesity zal in de komende tijd voorstellen doen voor het integraal oplossen van deze problemen. 8 LANDGRABBING Grond is goud waard. De hoge voedselprijs leidt tot steeds meer internationale gronddeals, waarbij lokale belangen het onderspit delven. Het team Landgrabbing wil meer bewustzijn creëren rondom dit thema in Nederland. Dit doet ze door een platform op te zetten met als doel informeren, verschillende partijen samenbrengen en alternatieven tentoonstellen.

8 8 DE CEDER EN DE SAXOFOON IMPROVISEREND NAAR EEN DUURZAME SAMENLEVING AUTEUR CHRISTIAAN HOGENHUIS UITGEVER DAMON/OIKOS/ KERK EN WERELD, 2012 ISBN PAGINA S 320 PRIJS 27,90 Al 25 jaar wordt er gesproken over duurzame ontwikkeling. Maar waarom laat een definitieve omslag naar duurzaamheid nog steeds op zich wachten? Die vraag staat centraal in De ceder en de saxofoon. Christiaan Hogenhuis pleit in zijn nieuwe boek voor een radicale koerswending in het werken aan duurzame ontwikkeling. De term duurzame ontwikkeling werd voor het eerst gebruikt in 1987, toen Our Common Future (het zogenaamde Brundtlandrapport) verscheen. Vanaf de VN-conferentie over Milieu en Ontwikkeling van 1992 in Rio de Janeiro werd duurzame ontwikkeling erkend als uitgangspunt voor het beleid van de Verenigde Naties. Vijfentwintig jaar zijn verstreken sinds het verschijnen van Our Common Future en deze zomer vindt de conferentie Rio+20 plaats. Overal borrelt het van de duurzame initiatieven: bij burgers, in bedrijven, op scholen, in kerken etc. Toch blijft een echte doorbraak naar een duurzame en rechtvaardige wereld uit. Ondanks de inspanning voor de Millenniumdoelen is armoede en ongelijkheid eerder toegenomen, dan afgenomen. Ondertussen groeit de Mondiale Ecologische Voetafdruk al maar door. We hebben voor onze manier van leven eigenlijk al drieëneenhalve aardbol nodig. Op basis van het werk van Oikos op het gebied van duurzame ontwikkeling, wijst Hogenhuis in zijn boek een aantal oorzaken aan voor de trage voortgang op dit gebied. Het werk van de talloze organisaties, bedrijven en burgergroepen is sterk versnipperd. Er is nog veel onenigheid over de betekenis van de begrippen welvaart, groei, en duurzaamheid en over de vraag of welvaart en groei samen kunnen gaan met duurzaamheid. Ook zijn er nog te weinig aansprekende Recensies Hogenhuis maakt inzichtelijk dat er al heel veel goede initiatieven zijn. [..] Het komt er nu op aan de trein in beweging te krijgen Jan Hoogland Christen Democratische Verkenningen Zes jaar na zijn mooie Leven alsof het niet op kan schreef Oikos medewerker Christiaan Hogenhuis een nieuw boek: De ceder en de saxofoon. Daarin vraagt hij zich af hoe het komt dat de omslag naar echte welvaart op basis van duurzame ontwikkeling nog steeds op zich laat wachten. Hogenhuis analyseert oorzaken in de samenleving, de economie en de mens en pleit voor improvisatie als leidraad bij maatschappelijke en persoonlijke gedragsverandering. Wie het boek uit heeft, is meer dan vijfentwintig jaar na het Brundtland rapport en Goudzwaard en De Lange weer helemaal bij en weet wat voor hervormingen in de economische crisis van vandaag echt nodig zijn. Kees Tinga Kerk en Milieu De insteek van het boek op duurzaamheid en gerechtigheid (en waar deze botsen) vond ik heel herkenbaar. De focus ligt terecht op kwaliteit van leven en waarden. We moeten nu beginnen met de zoektocht naar welke woorden en beelden je kunt gebruiken om mensen mee te krijgen. Martine Vonk Noach Alliantie, Partijcommissie Duurzaamheid ChristenUnie De discussie zou, zoals Oikos-onderzoeker Christiaan Hogenhuis in dit boek betoogt, moeten gaan over onze strategie om een duurzame, rechtvaardige economie en samenleving te bereiken. Die strategie kan niet alleen gericht zijn op de markt of individuele particuliere initiatieven, ze zal ook sterk moeten inzetten op economische en politieke systeemveranderingen. En daarvoor hebben we een overheid. Janne Nijman Lid Strategisch Beraad CDA Eindhovens Dagblad beelden van hoe een duurzame toekomst eruit zou kunnen zien en wat deze aan welvaart en welzijn oplevert. De ceder en de saxofoon pleit voor een radicale koerswending in het werken aan duurzame ontwikkeling. Het gaat dan om een koerswending naar samenwerking. Daarbij nemen we afscheid van ideologische scherpslijperij, ten gunste van het zoeken naar een gedeelde toekomstvisie. Het boek pleit voor samenwerking op basis van creatieve verbeelding, experimenteren en onderling afstemmen. Improviseren noemt Hogenhuis dat in één woord. Het boek bespreekt relevante sociaalwetenschappelijke inzichten omtrent maatschappelijke verandering en gedragsverandering. Ook wordt een poging ondernomen tot het uiteenrafelen van de discussie over welvaart, groei, de eisen van ontwikkeling en rechtvaardigheid en de grenzen van duurzaamheid. Tot slot geeft Hogenhuis een voorzet voor een maatschappelijke strategie van improvisatie, gericht op een diepgaande transitie naar een meer volwassen benadering van de economie, waarin welvaart en welzijn zich ontwikkelen zonder per se te groeien. Daarmee gaan we naar een duurzame welvaart, die niet staat voor een hoeveelheid geld, maar voor de mate waarin we een goed leven kunnen leiden. Wie goed om zich heen kijkt merkt dat het improviseren op een volwassen economie en duurzame welvaart al volop gaande is. Maar het ontbreekt nog aan de benodigde afstemming. Pas als organisaties, bedrijven, overheden en burgers hun uiteenlopende acties en keuzes meer op elkaar laten aansluiten, komt een echte beweging op gang en breekt een duurzame samenleving definitief door.

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit Ben jij een deler? Delen moet je doen Overal eten Stel je voor... Laag hangend fruit ER IS GENOEg Uitgave 1 APRIL 2014 Colofon Er is genoeg is mede mogelijk gemaakt door: journalistiek Marianne van den

Nadere informatie

NILS ROEMEN & FANNY KOERTS

NILS ROEMEN & FANNY KOERTS NILS ROEMEN & FANNY KOERTS Hoe begin ik voor mezelf? emand tips voor een hotel in Parijs? l DE KRACHT VAN SOCIALE OVERWAARDE Hoe organiseer ik een spetterend evenement? NILS ROEMEN & FANNY KOERTS DE KRACHT

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden [ 12 ] en geluk Noorwoord [ 1 ] geeft vrijheid. [ 2 ] geeft onmogelijkheid. [ 3 ] is een middel. [ 4 ] is een doel. Volgens de makers

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

boodschappen doen in de toekomst

boodschappen doen in de toekomst boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Wat 8 Verandering Bevolkingssamenstelling 10 Time Management

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha de Winter Marije Koeman Alieke Hofland Marloes van Verseveld Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha

Nadere informatie

humanistischverbond.nl nummer 2 2013 Tijd om te kiezen Op de werkvloer Transgender in het leger Interview Joris Linssen

humanistischverbond.nl nummer 2 2013 Tijd om te kiezen Op de werkvloer Transgender in het leger Interview Joris Linssen humanistischverbond.nl nummer 2 2013 Tijd om te kiezen Interview Joris Linssen Op de werkvloer Transgender in het leger HUMANIST AAN HET WOORD Tekst: Roeland Ensie - Beeld: Jeppe van Pruissen Tijd voor

Nadere informatie

Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden

Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Goed in verschillen. Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers

Goed in verschillen. Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers Goed in verschillen Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers leesvoer, verbeterbeelden, kijkwijzers, injezelfkijkspiegels en andere hulpstukken 1 Inhoud Beste collega, 3 Is er leren na de visie?

Nadere informatie

STREEK. > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen

STREEK. > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen in Salland > Passie Op het Platteland > Achterhoek: samenwerken nieuwe stijl > Appels, peren en POP in Fruitpark Ochten > Streekoesters

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie