Toolbox SBCM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toolbox SBCM www.toolbox.sbcm.nl"

Transcriptie

1 Toolbox SBCM Praktische activiteiten Werknemersvaardigheden 0-2 uur voorbereidingstijd

2 Inhoudsopgave 0 2 UUR VOORBEREIDINGSTIJD QUIZ: KEN JE BEDRIJF!... 3 DE VAKANTIE- EN VERLOFQUIZ... 5 WERKBLADEN JUF HANNAH... 7 E-LEARNING OP DE WERKVLOER... 8 Bijlage E-learning op de werkvloer... 9 DE IDEALE WERKNEMER Bijlage Trainersdocument De ideale werknemer Bijlage Opdracht de ideale werknemer REKENEN OP DE WERKVLOER Bijlage Leskist meten en wegen Bijlage Het Grote Rekenspel EXTRA VAKGERICHTE INSTRUCTIE EDUCATIEVE BORD- EN KAARTSPELLEN Bijlage Spellen INDIVIDUEEL ONTWIKKELPLAN: EXTRA TIJD EN RUIMTE VOOR LEREN Bijlage Checklist werknemersvaardigheden EXTRA OEFENEN MET DIVERSE WERKNEMERSVAARDIGHEDEN Bijlage Opdrachten: Samenwerken en opkomen voor jezelf Bijlage Overwerk (privé-tijd, compensatie) extra werk, afmaken van je werk Bijlage Sociale verplichtingen (na het werk café, feesten, etc.) Nederlands en eigen taal/dialect, roddel/grapjes, wat vertel je wel/niet van je privé Bijlage Omgaan met kritiek, commentaar krijgen, reageren op het maken van fouten Bijlage Opdracht Afspraken en regels GOED GEDRAG OP DE WERKVLOER Bijlage Gedargscode Goed gedrag op de werkvloer UUR VOORBEREIDINGSTIJD MINDER WERK? MEER LEREN! Bijlage Voorbeeld uitwerking: Minder werk? Meer leren! Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 2

3 Quiz: Ken je Bedrijf! Korte uitleg: Quiz waarin werknemers getest worden op hun kennis over de eigen werkorganisatie, de afdelingen, de mensen, de regels en regelingen. Doel is de blik te verbreden, maar ook om medewerkers meer zelfstandig hun weg te laten vinden in het bedrijf. Individueel/groep (aantal): onbeperkt Doel: Vergroten van kennis over de eigen werkorganisatie. Vergroten van de zelfstandigheid en activeren tot bewegen. Resultaat: De deelnemers hebben hun kennis over hun eigen werkorganisatie vergroot. Zij weten wie waarvoor aanspreekpunt is, en kunnen meer gericht aan de slag met eigen vragen. Randvoorwaarden uitvoering Eisen aan de begeleiding: - Er is één quizmaster nodig, en een assistent om de score bij te houden. Zorg voor voldoende stemvolume of microfoon. Maak er een happening van, maar houd het ook gestructureerd. - Het is aan te bevelen ondersteuning te vragen op thema s waarvan u misschien zelf minder goed op hoogte bent, zoals bijvoorbeeld een P&O-consulent. - Let op: Kijk vooraf de vragen na op passendheid binnen uw organisatie, en wijzig, verwijder of voeg vragen toe. Enkele vragen zult u voor uw eigen organisatie moeten bewerken! Voorbereidingstijd begeleiding Voorbereiding activiteit: 0-2 uur Duur activiteit: 0-2 uur Ruimte: Groepsruimte met beamer en computer/laptop. Materialen: - Bijlage: powerpoint quiz, waarin onder de notitie de Instructie voor quizmaster en assistent - Flapover/stiften als scorebord, bel of rammelaar, evt. kaarten en stiften voor schriftelijke antwoorden. Kosten: Eventuele prijs voor de winnaar(s) Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 3

4 Verkrijgbaar bij: - Referenties: Josien van Haperen, PSW, Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 4

5 De vakantie- en verlofquiz Korte uitleg: Een quiz over rechten en plichten rond vakantie en verlof. De quiz kan een goede aanleiding zijn voor een teamgesprek over verantwoordelijkheid voor werk, afspraken rond aanvragen van vakanties en spreiding, omgaan met bijzonder verlof, etc. Individueel/groep (aantal): Onbeperkt. De quiz kan met individuen gespeeld worden, of met groepjes die tegen elkaar strijden. Doel: Vergroten van kennis over de secundaire arbeidsvoorwaarden vakantie en verlof. Resultaat: De werknemers zijn beter op de hoogte van de inhoud van de vakantie- en verlofregelingen in het bedrijf. Randvoorwaarden uitvoering Eisen aan de begeleiding: Er is één quizmaster nodig, en een assistent om de score bij te houden. Zorg voor voldoende stemvolume of microfoon. Maak er een happening van, maar houd het ook gestructureerd. Voorbereidingstijd begeleiding Voorbereiding activiteit: 0-2 uur Let op: Kijk vooraf de vragen na op passendheid binnen uw organisatie, en wijzig of verwijder eventueel vragen of antwoorden. Duur activiteit: 0-2 uur Ruimte: Groepsruimte met beamer en computer/laptop Materialen Download Nb : bovenstaande link betreft de CAO tot Let op: gebruik nieuwe download en controleer quizvragen en antwoorden bij nieuwe CAO! is de pdf met de CAO-tekst voor achtergrondinformatie. Artikel 41 tot en met 47 gaan over verlof. Bijlage: powerpoint quiz, waarin onder de notitie de Instructie voor quizmaster en assistent Kosten: Eventuele prijs voor de winnaar(s) Verkrijgbaar bij: Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 5

6 - Referenties: Josien van Haperen, PSW, Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 6

7 Werkbladen Juf Hannah Korte uitleg: Op de site www. juf-hannah worden werkbladen aangeboden niveau bovenbouw basisonderwijs, op de gebieden rekenen, taal en zaakvakken. Individueel/groep (aantal): Individueel Doel: Opfrissen of bijleren kennis basisonderwijs. Resultaat: Hoger niveau kennis basisschoolcompetenties. Randvoorwaarden uitvoering Eisen aan de begeleiding: Moet kunnen inschatten werlk niveau van de opdrachten past bij de werknemer. Bij de meeste werkbladen is een antwoordblad beschikbaar, vooraf controleren. Voorbereidingstijd begeleiding Voorbereiding activiteit: 0-2 uur Duur activiteit: 0-2 uur 2-4 uur 4 uur of meer Ruimte: Een rustige ruimte. Materialen: Kosten: Geen Verkrijgbaar bij: - Referenties: - Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 7

8 E-learning op de werkvloer Korte uitleg: Met de computer, op eenvoudige wijze, medewerkers reken- en taalvaardigheden laten vergroten. Individueel/groep (aantal): Individueel Doel: Individueel insteken op aanleren van vaardigeden die van belang zijn voor het functioneren op de werkvloer. Resultaat: Werknemers functioneren beter. Werknemers hebben kennisgemaakt met e-learning. De eerste stap naar de digitale werkomgeving is gemaakt. Randvoorwaarden uitvoering Eisen aan de begeleiding: Begeleider is handig met internet en e-learning. Begeleider heeft de sites voor e-learning zelf bezocht en een aantal oefeningen gedaan. Voorbereidingstijd begeleiding Voorbereiding activiteit: 0-2 uur Indien van toepassing: houd de eerste keer rekening met levertijd. Duur activiteit: 0-2 uur met herhalingsmogelijkheden Ruimte: Computer met internet beschikbaar. Materialen: Computers met internetaansluiting. Websites: en Bij de laatste vind je als educatieve onderdelen rekenen en taal. Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 8

9 Bijlage E-learning op de werkvloer Stap 1. Begeleider zorgt voor werkplek met computer met internet. Deze moet staan op een plaats waar of de begeleider in de buurt aanwezig is of een andere medewerker die bij vragen even de werknemer op weg kan helpen. Stap 2. Begeleider heeft de verschillende e-learningprogramma s bekeken en een aantal oefeningen gemaakt. Begeleider snapt hoe de pagina s werken. Stap 3. De e-learningsprogramma s staan opgeslagen onder favorieten op internet. Stap 4. De begeleider helpt de meewerker met het starten van het voor hem of haar bedoelde e- learningsprogramma. Stap 5. Begeleider bespreekt de ervaringen met de werknemer na en maakt afspraken voor een volgende keer. Denk aan: - Wat ging er goed vandaag? - Wat zou je beter willen kunnen? - Wat zou je nog meer willen leren? - Wanneer ga je daar mee aan de slag? Websites: Het RekenWeb is een website voor rekenen-wiskunde op het basisonderwijs. Informatie voor leerkrachten, spelletjes en werkbladen voor gebruik in de klas categorie rekenen en taal Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 9

10 De ideale werknemer In kleine groepjes krijgen mensen de opdracht een bedrijf te bedenken waarvan zij de directeur zouden willen zijn. Vanuit dit bedrijf gaan ze nadenken over welke vaardigheden de werknemers bij dat bedrijf zouden moeten hebben. Hoe ziet voor hen de ideale werknemer eruit. Vervolgens bespreken ze wat ze moeten veranderen of doen om hier zelf aan te beantwoorden en benoemen ze 1 of 2 ontwikkelpunten. Individueel/ groep (aantal): In groepjes van 2-3 personen Doel: * Medewerkers denken na over de ideale werknemer voor een bedrijf * Medewerkers zien dat zij ook de kwaliteiten hebben om de ideale werknemer te zijn * Medewerkers denken met de blik van de werkgever na over eigen ontwikkelpunten Resultaat: Deelnemers hebben meer zicht op hoe een bedrijf een ideale werknemer ziet en hebben voor zichzelf 1 of 2 ontwikkelpunten benoemd Randvoorwaarden uitvoering: Eisen aan de begeleiding: Deze opdracht vraagt van de begeleider: * stimulerend zijn en de juiste vragen stellen om de medewerkers zelf aan het denken te zetten. * zicht op beelden bij een ideale werknemer. * vaardigheid om met de deelnemer het ideaalbeeld te vertalen naar eigen ontwikkelpunten. Voorbereidingstijd begeleiding Groepsactiviteit 0-2 uur Duur activiteit 2-4 uur Ruimte: Trainingsruimte en vergaderkamers voor kleine groepjes Materialen: * Flap en stiften * deelnemersopdrachten * Trainersdocument (pdf, 694 K) * Opdrachtformulier (pdf, 421 K) Kosten: Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 10

11 n.v.t. Verkrijgbaar bij: n.v.t. Referenties: Sonja van Kooten, tel , , Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 11

12 Bijlage Trainersdocument De ideale werknemer Achtergrond De deelnemers wordt gevraagd aan een opdracht te gaan werken: Kruip in de huid van de werkgever om na te denken over de ideale werknemer. Doel: medewerkers bewust maken van wat ze al te bieden hebben en bewust maken van eventuele ontwikkelpunten. Stap 1 - De werkleider maakt groepjes van 2 a 3 personen die samen werken aan de opdracht. Aandachtspunt: altijd iemand in het groepje die makkelijk leest en schrijft. - de werkleider zorgt voor voldoende kopieën van het invuldocument. Stap 2 De werkleider loopt met het volgende verhaal soepel door de gehele opdracht heen. Even iedereen ervoor interesseren om hier mee aan de slag te gaan. De werkleider vraagt de deelnemers het volgende: Als je een eigen bedrijf zou beginnen Wat voor een bedrijf zou dat dan zijn? Heeft iedereen een bedrijf in gedachten? Stel nu je hebt dat eigen bedrijf. Je hebt al je geld gestoken in het opbouwen van dit bedrijf, je hebt zelfs een lening opgenomen. Na een jaar hard, bijna dag en nacht, te hebben gewerkt loopt het bedrijf goed en kun je leven van het inkomen dat je iedere maand binnenhaalt (dit was de eerste maanden wel anders). Je maakt zelfs winst. Sterker nog je kunt het werk alleen niet meer aan! Je hebt hulp nodig, personeel. Je moet personeel gaan zoeken en aannemen. Het liefst natuurlijk iemand die langere tijd voor je kan blijven werken zodat je niet steeds een nieuwe hoeft in te werken. Dat is wat jij graag wilt. Je hebt een advertentie in de krant gezet en je hebt 10 brieven gekregen. 5 mensen heb je uitgenodigd voor een gesprek. Hoe presenteer je je tijdens dit gesprek als werkgever? - wat doe je aan? - hoe stel je je voor? - wat is je houding? - hoe spreek je? Waar ga je het gesprek houden? Hoe moet de ruimte eruit zien en wat heb je nodig? Wat moet de medewerker kennen? Kennis Wat moet de medewerker kunnen? Vaardigheden Hoe moet de medewerker er uit zien? - kleding - verzorging Hoe moet de medewerker zich gedragen? Wat zou voor jou de doorslag geven om een persoon een contract aan te bieden? Stap 3 - De deelnemers krijgen de opdracht met de vragen. - De opdracht kort doornemen - Deelnemers trekken zich in kleine groepjes terug. Maak een afspraak hoelang de groepjes werken aan de opdracht. Wanneer dat teveel is voor de groep, kun je ook de opdracht in van te voren. Stuur de groepjes met de eerste helft op pad. Voordeel: overzichtelijker. Als je kiest voor deze werkwijze: na de eerste ronde even kijken of alle groepen goed aan de gang zijn. Vervolgens Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 12

13 twee en verder. Stap 4 Uitkomsten van de opdracht met alle groepjes gezamenlijk bespreken. Ieder groepje vertelt wat hij of zij op de verschillende vragen heeft De belangrijkste kreten worden op een flap geschreven. Bij deze opdracht is het belangrijk dat iedereen de tijd krijgt om gebruiken. Het gaat erom dat de deelnemers zich daadwerkelijk werkgever. Het is dan ook belangrijk tijd vrij te maken om ook de hebben gekozen te bespreken en daarbij aandacht te hebben voor Daarnaast is het belangrijk door te vragen op detail en de antwoorden zodat er kreten ontstaan die op de flap-over geschreven worden. beeld/beelden van de ideale werknemer. Stap 5 Wanneer de beelden van de ideale werknemer besproken zijn, gesteld worden: - Wat heb jij al in huis van de ideale werknemer? - Wat kun jij doen/ontwikkelen/veranderen om nog meer de ideale Probeer bij iedereen 1 of 2 ontwikkelpunten vast te stellen. Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 13

14 Bijlage Opdracht de ideale werknemer Ga in groepjes van 2 á 3 personen aan onderstaande opdracht werken. De opdracht bestaat uit verschillende vragen. Het is de bedoeling dat je met elkaar overlegt over de antwoorden. Niet iedereen hoeft mee te schrijven. We kunnen na afloop de opdracht even kopiëren voor de andere leden van de groep. Vraag 1: Stel je voor dat je een eigen bedrijf gaat starten. Wat zou dat dan voor een bedrijf zijn? Bedenk samen een bedrijf waar alle groepsleden het over eens zijn. Vraag 2: Wat is de naam van dit bedrijf en waarom? Nog even de tekst: Kies samen 1 persoon uit de werkgroep die onderstaande tekst nog een keer hardop voor zal lezen. Stel je nu voor dat het bedrijf echt van jou is en jij dus de baas bent. Je hebt al je geld gestoken in het opbouwen van dit bedrijf. Je hebt zelfs een lening opgenomen. Je hebt een jaar lang dag en nacht keihard gewerkt. Het bedrijf loopt nu goed en je kunt nu ook leven van het inkomen dat binnenkomt. Dit was de eerste maanden wel anders! Je maakt nu zelfs winst. Sterker nog je kunt het werk alleen niet meer aan. Je besluit personeel aan te nemen. Het liefst natuurlijk iemand die langere tijd voor je kan blijven werken zodat je niet steeds opnieuw aan iemand hoeft te wennen. Het is dus belangrijk dat jij de goede keuze maakt. Je hebt een advertentie in de krant gezet en je hebt 10 brieven gekregen. Je hebt ze gelezen en 5 mensen uitgenodigd voor een gesprek. Uiteraard komt iedereen 1 voor 1 op gesprek. Het eerste gesprek is vanmiddag. Vraag 3: Je gaat een solliciatiegesprek voeren. Hoe kleed jij je voor dit gesprek? Overleg het antwoord met je groepje. Vraag 4: Hoe stel je je voor aan de sollicitant? Vraag 5: Kun je iets zeggen over je houding tijdens het gesprek? Vraag 6: Waar ga je het gesprek houden, hoe moet de ruimte er uitzien? Wat heb je nodig tijdens het gesprek? Vraag 7: Wat moet de eventuele nieuwe medewerker kennen (kennis)? Vraag 8: Wat moet de eventuele nieuwe medewerker kunnen (vaardigheden)? Vraag 9: Hoe moet de eventuele nieuwe medewerker er uit zien? Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 14

15 Kleding: Verzorging: Vraag 10: Hoe moet de eventuele nieuwe medewerker zich gedragen? Vraag 11: Wat zou voor jou de doorslag geven om een persoon een contract aan te bieden? Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 15

16 Rekenen op de werkvloer Korte uitleg: Verbeteren van rekenvaardigheden van een medewerker passend bij de eisen die aan de medewerker gesteld kunnen worden. Hierbij kunt u gebruik maken van de Leskist meten en wegen of allerlei spellen met rekenelementen inzetten, zoals rummicub. Individueel/ groep (aantal): 2-4 personen, meerdere groepen tegelijkertijd mogelijk Doel: Werknemers op aantrekkelijke wijze aan de slag laten gaan met het verbeteren van de rekenvaardigheden. Resultaat: Werknemers verbeteren hun rekenvaardigheden. Randvoorwaarden uitvoering Eisen aan de begeleiders: De begeleider dient inzicht te hebben in de mogelijkheden van de verschillende spelvormen. Voorbereidingstijd begeleiding: 0-2 uur. Levertijd: Houd de eerste keer rekening met levertijd materialen. Duur activiteit: 0-2 uur. De spellen kunnen in een uur gespeeld worden. Hieraan kunnen ongeveer vier mensen tegelijk spelen. De leskist kan voor diverse typen rekenopgaven gebruikt worden. Het verdient de voorkeur dit in tweetallen te doen. Ruimte: Trainingsruimte/ vergaderruimte, maar ook een tafel in de werkomgeving voldoet. Materialen: Leskist meten en wegen ( bijlage). Rekenspellen (bijlage). Kosten: Leskist meten en wegen kost 265,-. Spellen als rummicub en het grote rekenspel kosten tussen per spel. Verkrijgbaar bij: Edukatheek Scala bv Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 16

17 Referenties: n.v.t. Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 17

18 Bijlage Leskist meten en wegen Omschrijving: Leskist met meetinstrumenten om praktisch rekenen in de schoolomgeving toe te passen. Handleiding + opdracht- en scoreformulieren aanwezig. Gebruikersinformatie De leskist bevat alle hulpmiddelen om praktisch rekenen in de schoolomgeving vorm te geven. Door eerst te schatten en later te meten wordt het denken in dimensies gestimuleerd. Het omgaan met verschillende instrumenten, zoals stopwatch, rekenmachine, waterpas, boomhoogtemeter enzovoort, versterkt vaardigheden en vergroot de uitdaging om met toegepast rekenen aan de slag te gaan. De begeleidende map bevat instructies voor leerkrachten en opdracht- en scoreformulieren voor de leerling. In de leskist meten en wegen zit het volgende materiaal: 1 map met opdrachten, handleiding en scoreformulieren en diverse hulpmiddelen - 2 meetlinten van 20 meter 1 boomhoogtemeter - 3 dobbelstenen 2 linialen - 1 kompas 1 krijtje - 1 maatcilinder 3 voorwerpen (aluminium blokje, knikker, moer) - 1 stopwatch 1 thermometer - 1 waterpas 1 weegschaal - 1 rekenmachine 1 rolmaat - 1 centimeterlint 1 plankje - 1 schuifmaat 1 spijker - 1 plastic pijp Prijs 265,00 Levertijd: 5 werkdagen Contactgegevens: Edukatheek Postbus GJ Utrecht Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 18

19 Bijlage Het Grote Rekenspel Met dit superspannende spel is rekenen echt hartstikke leuk! Reken maar als je durft. Kies slim de getallen waarmee je gaat spelen. Zo kun je hoog scoren en vliegensvlug naar het einddoel. Wie er het eerst op 100 is! Maak slimme sommen met je getallenfiches. Onderweg kun je meer getallen winnen door allerlei vragen te beantwoorden. Maar let goed op, want je kunt in de val lopen. Misschien heb je geluk en krijg je een kansvraag. Dan kun je echt supergemakkelijk extra getallen krijgen óf mag je sneller vooruit. T Het speelbord heeftwee speelkanten Kant 1 is wat gemakkelijker en kant 2 wat moeilijker. Inhoud Prachtig geïllustreerd dubbelzijdig spelbord, 4 pionnen, 10 rekenfiches, 100 getallenfiches, 4 sterren, 4 geometrische figuren, spelregels. Plus 120 vragenkaarten met ruim 700 afwisselende vragen (plus antwoorden en uitleg). voor 2-4 spelers of teams Spelkant 1: groep 3-4 (5) Plus en min, klok en kalender, geld, meten, de eerste tafels alle vragen op 2 niveaus Spelkant 2 groep 5-8 Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, procenten, breuken, kommagetallen, geld, tijd, meten en meetkunde, redactiesommen. alle vragen op 3 niveaus Prijs: 32,95 Bestellen Scala leuker leren bv Postadres Postbus BT Groningen Telefoon +31 (0) Mail Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 19

20 Extra vakgerichte instructie Korte uitleg: Vrijvallende tijd biedt ook kansen. Opfrissen van kennis van de SW-medewerkers, medewerkers de kans geven nieuwe taken in het werk aan te leren. Voorbeelden van ideeën waarvoor ruimte ontstaat: instructie in instellen/ beheer/ onderhoud machine introductie van nieuwe machine of werkwijze intern opleiden voor borging bezetting aan bepaalde machine, opleiden op de werkplek starten van een kwalificerend programma dat bijdraagt aan kwaliteit en kwaliteitscontrole, veiligheid of anders, bijvoorbeeld VCA, sociale hygiëne, klantvriendelijkheid, etc. Tip is om eventueel ook het team te betrekken bij de inventarisatie. Individueel/ groep (aantal): Afhankelijk van het programma. Doel: Vrijvallende tijd wordt productief in het verbeteren van werkkwaliteit op de langere termijn. Medewerkers worden planmatig en op maat in een leertraject gezet dat past bij het persoonlijke ontwikkelplan. Resultaat: Het beschikbare werk wordt opgerekt en onderdeel van het ontwikkelen van vaardigheden van medewerkers. Mogelijk zelfs het voorkomen van stilstand. Randvoorwaarden uitvoering Eisen aan de begeleiding: De begeleiding heeft zicht op verbeterpunten in het werk op de afdeling en ontwikkelmogelijkheden en ambities van de medewerkers. Samenwerking met een collega van binnen of buiten de afdeling kan helpen om kansen te zien. Nadat het plan is gemaakt, vragen de verschillende opties tijd voor uitwerking. Voorbereidingstijd begeleiding: 0-4 uur (of meer, afhankelijk van activiteit) Levertijd: Houd rekening met beschikbaarheid van derden. Duur activiteit: Nader te bepalen. Ruimte: Nader te bepalen. Materialen: Nader te bepalen. Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 20

21 Kosten: Nader te bepalen. Verkrijgbaar bij: n.v.t. Referenties: n.v.t. Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 21

22 Educatieve bord- en kaartspellen Korte uitleg: Pimpampet om taal te oefenen, Koehandel voor tellen en onderhandelen, zakgeldspel of speciale educatieve bordspellen voor rekenen en taal: werknemersvaardigheden ontwikkelen in een spel kan een goed alternatief zijn als er even minder werk is. Sommige spellen zijn ook aan te passen aan het werk: maak bijvoorbeeld Pimpampet-vragen over de eigen organisatie. (Bijv.: noem een veiligheids-middel, welke producten maakt het bedrijf, naam van een collega.) Individueel/ groep (aantal): 2-6 personen, overigens kunnen verschillende groepjes met verschillende spellen bezig zijn. Doel: Op een leuke wijze bezig zijn met werknemersvaardigheden. Door observatie krijgt werkleiding ook een goed beeld van andere competenties: wie neemt de leiding aan een speltafel, wie helpt anderen? Resultaat: Werknemers leren spelenderwijs op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden. Randvoorwaarden uitvoering Eisen aan de begeleiding: De begeleider is in staat om: het spel gestructureerd en helder uit te leggen; de groepen zo in te delen dat een leereffect kan ontstaan, evt. door speciale taken toe te wijzen (bijv. Pimpampet in tweetallen) Voorbereidingstijd begeleiding: 0-2 uur. Levertijd: Houd de eerste keer rekening met levertijd materialen. Duur activiteit: 0-2 uur. Ruimte: Zitruimte met tafels waar men omheen kan zitten. Materialen: Het grote rekenspel/ Het grote taalspel van Scala. Zie voor meer spellen-tips: Zie bijlage: Spellen. Kosten: Afhankelijk van het gekozen spel (altijd eenmalig). Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 22

23 Verkrijgbaar bij: spelotheek in uw regio betere speelgoedwinkels Referenties: Sluisgroep Mw. E. Kansel E: Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 23

24 Bijlage Spellen Alle spellen zijn te spelen onder begeleiding van een leidinggevende. Er kunnen 2 tot 6 mensen aan meedoen. Het reken en taalspel hebben we gespeeld. Vooral kant 1 is erg geschikt voor medewerkers die kunnen oefenen om tot niveau MBO 1 te komen. Het werkplezier is geschikt voor allerlei niveaus evenals het veilighedenspel. Het is aan te passen per niveau. Het grote rekenspel Uitgeverij Scala Dit rekenspel is bedoeld om allerlei rekenonderdelen te oefenen. Er zijn 2 spelkanten. Kant 1 richt zich op de onderdelen: plus en min, klok en kalender, geld, meten en de eerste tafels. Kant 2 richt zich op de onderdelen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, procenten, breuken, kommagetallen, geld, tijd, meten en meetkunde en redactiesommen. Het grote Rekenboek Uitgeverij Scala Dit boek is een naslagwerk waarin allerlei rekenregels uitgelegd staan. Het gaat vooral om stof uit de bovenbouw van het basisonderwijs. Te gebruiken voor werkleiding om rekenvragen uit te leggen. Het grote taalspel Uitgeverij Scala Dit is een spel waarin door middel van vragenkaartjes verschillende taalonderdelen aan bod komen: Alfabetkaartjes Spellingkaartjes Taalvariakaartjes Uitdrukkingskaartjes Het taalspel heeft ook een taalhulpkaart waarop een aantal taalregels staan uitgelegd. Het breukenlaboratorium Uitgeverij Schubi Het werken met het breukenlaboratorium ondersteunt het inzicht op de gebieden visualiseren en lezen-schrijven van breuken, gelijkwaardigheid van breuken, optellen en aftrekken met breuken. Het is individueel te gebruiken en ook als spelvorm in groepje. ( Goed te gebruiken voor de mensen die de verpakkingscursus doen) Er hoort ook een boek met kopieerbladen bij. Pim Pam Pet Dit vraag-antwoordspel is aan te passen met eigen vragenkaartjes. Bijvoorbeeld met zaken die relevant zijn voor je eigen organisatie. Pim Pam Picto Dit spel is eigenlijk het zelfde als Pim Pam Pet met als verschil dat de spelers zo snel mogelijk een afbeelding aanwijzen die begint met de letter die te zien is op de draaischijf. Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 24

25 Woordmix De spelers moeten zoveel mogelijk woorden maken met de letter die ze op tafel gooien verhalen. Vertelspel Uitgeverij Dubbelzes Dit spel bestaat uit vier soorten (wie iets doet, wat er gebeurt, een bijzonderheid, met wie of wat) kaarten met woorden daarop. Het is de bedoeling van het spel om zoveel mogelijk kloppende titels te verzamelen waarbij een passend verhaal bedacht en ook verteld kan worden. Voorwaarden: deelnemers moeten kunnen lezen en in korte zinnen een verhaaltje kunnen vertellen. Goed communicatiespel. Bekend bij iedereen - Rummikub - Galgje - Wie is het? - Koehandel - Zakgeldspel Vaardighedenspel Met dit spel is op speelse wijze na te gaan of medewerkers over de juiste vaardigheden beschikken om de omgang met zichzelf en anderen zo prettig mogelijk te maken. Werkplezierspel Het uitgangspunt van dit spel is dat werkplezier samenhangt met de redenen waarom je werkt (werkmotieven) en het gedrag van jezelf en anderen. Het spel gaat in het algemeen over de vraag of je plezier het in het werk dat je doet. Tijdens het spelen kan er bijvoorbeeld nagegaan worden waar het aan ligt dat een medewerker niet met plezier werkt of hoe je het werk zo kunt houden dat je er plezier aan hebt. Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 25

26 Individueel ontwikkelplan: Extra tijd en ruimte voor leren Korte uitleg: Bij verminderde productiedruk ontstaat ruimte om meer aandacht aan de persoonlijke ontwikkelpunten van de SW-medewerkers te besteden. Sommige medewerkers kunnen wat vaker van de werkplek om te leren, andere kunnen wat extra hulp of uitleg krijgen van een collega. Om de tijd effectief te benutten is het van belang met elke medewerker afspraken op maat te maken over de wijze waarop de ontwikkeling wordt ingezet, begeleid en vastgelegd. Idealiter zijn in het IOP/POP van de medewerker al ontwikkelpunten benoemd. Als dat niet zo is, kan de checklist werknemersvaardigheden worden gebruikt. Met elke medewerker wordt een concrete afspraak gemaakt voor de aanpak van het ontwikkelpunt. Individueel/ groep (aantal): Individueel. Doel: Vrijvallende productietijd benutten om meer te leren van het werk. Focus op het ontwikkelen van werknemersvaardigheden. Resultaat: SW-medewerkers ontwikkelen algemene werknemersvaardigheden. Dit kan gaan om relatief kleine stappen in het ontwikkelplan. Eventueel bezien of de inzet van een maatje of buddy ondersteunend kan werken. Randvoorwaarden uitvoering: Eisen aan de begeleiding: Afhankelijk van de functieverdeling in het bedrijf voert de werkleider/ P&O functionaris een ontwikkelgesprek met de SW-medewerker aan de hand van een checklist die is ingevuld door de medewerker zelf, de functionaris of door beiden. De begeleider heeft de mogelijkheid smart afspraken te maken voor de werkwijze waarop het gekozen ontwikkelpunt wordt uitgewerkt. Voorbereidingstijd begeleiding: Voorbereiding per gesprek: 0-2 uur Levertijd: n.v.t. Tijdsduur activiteit: 0-2 uur (gesprek). Vervolgens afspraken op maat. Ruimte: Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 26

27 Gespreksruimte voor twee personen. Materialen: POP/IOP materiaal van de eigen organisatie. Checklist werknemersvaardigheden (bijlage) Kosten: n.v.t. Verkrijgbaar bij: n.v.t. Referenties: n.v.t. Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 27

28 Bijlage Checklist werknemersvaardigheden 1. Werkmotivatie Definitie: Enthousiast aan een opdracht werken, je best doen om een opdracht goed te doen, extra werk doen. omschrijving Nooit Soms Altijd 1.1 Ik doe mijn werk zo goed mogelijk 1.2 Ik blijf aan het werk, ook als ik me niet zo lekker voel 1.3 Ik ga meteen aan het werk, als het werk is uitgelegd. Ik heb geen aansporing nodig Ik doe extra werk als dat nodig is Ik blijf aan het werk ook als ik het niet zo leuk vind Opmerkingen: 2. Leermotivatie Definitie: De motivatie om actief aan je ontwikkeling te werken 2.1 Ik zeg wat ik goed kan en wat ik niet goed kan 2.2 Ik maak haalbare plannen 2.3 Als ik iets fout heb gedaan, doe ik het de volgende keer goed 2.4 Ik toon doorzettingsvermogen als ik wat moet leren 2.5 Ik werk actief mee aan mijn eigen ontwikkeling Nooit Soms Altijd Opmerkingen: Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 28

29 Extra oefenen met diverse werknemersvaardigheden Korte uitleg: Werknemers hebben vaak moeite om eerlijk en open op te komen voor de eigen belangen in het team. Gemopper, slachtoffergedrag en een negatieve sfeer op de werkvloer kunnen het gevolg zijn. Met extra vrijkomende tijd is het mogelijk deze thema s eens apart te bespreken met hele team of met medewerkers voor wie dit speelt. Aan de hand van het gesprek kunnen ontwikkelafspraken worden gemaakt voor wie dat betreft. Het samen oefenen of een collega als maatje kan helpen. Individueel/ groep (aantal): 2-6 personen. Bij een groter team is werken in subgroepen aan te bevelen. Doel: Aan de hand van denkbeeldige situaties de communicatiestijl en functioneren van de SW-medewerkers bespreekbaar maken. Vanuit het voorbeeld bespreken van het functioneren in de werkelijkheid van het bedrijf. Met individuele medewerkers worden leeropdrachten voor de toekomst afgesproken. Collega s kunnen evt. als maatje ingezet worden. Resultaat: Thema s als samenwerken, opkomen voor jezelf en omgaan met conflict komen op een open manier aan de orde. Met als resultaat afspraken voor het ontwikkelen van leerpunten. Randvoorwaarden uitvoering Eisen aan de begeleiding: De begeleiding is in staat om: De begeleider kan een veilige gesprekssfeer creëren, waarin ruimte ontstaat voor het bespreken van ieders reactie op de opdracht. Antwoorden zijn altijd goed, met de medewerkers samen worden kleine doelen voor verbetering gesteld. Aan de doelen worden ook concrete voorstellen voor het hoe gekoppeld. Voorbereidingstijd begeleiding: Voorbereiding activiteit: 0-2 uur. Levertijd: n.v.t. Duur activiteit: 0-2 uur. Het materiaal biedt voldoende stof om vaker in gesprek te gaan. Ruimte: Werknemersvaardigheden (www.toolbox.sbcm.nl) 29

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Tafel van 10 Beter samen spelen

Tafel van 10 Beter samen spelen Tafel van 10 Beter samen spelen Voorwoord Tafel van 10 - Beter samen spelen De tafel van 10 is een speciale uitgave voor alle leraren in het Nederlandse onderwijs. Het thema van deze gedrukte en digitale

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Een sterk sociaal netwerk!

Een sterk sociaal netwerk! Een sterk sociaal netwerk! Handleiding voor vrijwilligers en organisaties Iedereen een sociaal netwerk! Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers en organisaties die een netwerk willen opzetten voor

Nadere informatie

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd?

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Praktisch werkboek voor zorgteams Gabriëlle Verbeek Inhoud 1. Inleiding 3 2. Tijdsbeleving in de zorg 4 3. Hoe kijk je naar je tijd? 6 4. Tijdsdiagnose

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Vaardig omgaan met tijd voor zorg

Vaardig omgaan met tijd voor zorg Handleiding voor zorgpraktijk en onderwijs Vaardig omgaan met tijd voor zorg Gabriëlle Verbeek Handleiding Vaardig omgaan met Tijd voor zorg 1 Colofon Auteur: Gabriëlle Verbeek Vormgeving en druk: Van

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11 134 Hoi Melvin, ga je je jas even ophangen? Niet op de grond gooien hoor! Hai Mandy, wat fijn dat je er weer bent. Ik zag je gisteren niet op de buitenschoolse opvang. Was je ziek? Nee, mijn opa is dood

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Dit pik ik niet! Praktijkvoorbeelden van agressiebeheersing in de SW-sector

Dit pik ik niet! Praktijkvoorbeelden van agressiebeheersing in de SW-sector Dit pik ik niet! Praktijkvoorbeelden van agressiebeheersing in de SW-sector Colofon SBCM Postbus 556 2501 CN DEN HAAG Tel.: 070 376 57 48 E-mail: info.sbcm@caop.nl Web: www.sbcm.nl De geïnterviewden: Clemens

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Goed. gedaan INFORMATIEBROCHURE. Met proeflessen! Sociaal-emotionele ontwikkeling Groep 1 tot en met 8

Goed. gedaan INFORMATIEBROCHURE. Met proeflessen! Sociaal-emotionele ontwikkeling Groep 1 tot en met 8 Goed gedaan INFORMATIEBROCHURE Sociaal-emotionele ontwikkeling Groep 1 tot en met 8 Met proeflessen! lnhoud De methode Waarom Goed gedaan! 2 lnhoud en didactiek Schoolbreed en stap-voor-stap 3 Structuur

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie