Marktvooruitzichten De tol van het tijdverlies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktvooruitzichten De tol van het tijdverlies"

Transcriptie

1 Oktober 2011 Marktvooruitzichten Inhoud Marktvooruitzichten: de tol van het tijdverlies... 2 Kunnen we dit een bazooka noemen?...3 Het venijn zit in de details...4 Het juiste evenwicht vinden tussen crediteuren en debiteuren...4 Loert er in de eurozone een recessie om de hoek?...5 Follow-up: kredietschaarste...6 Strategie: we laten niet in onze kaarten kijken... 6 Dexia Asset Management - zie wettelijke bepalingen onderaan document - redactiedatum: 07/11/2011

2 Marktvooruitzichten: de tol van het tijdverlies Na veel speculatie en ademloos wachten kwamen de Europese politieke leiders op 27 oktober op de proppen met heel wat aankondigingen. Dat zorgde aanvankelijk voor euforie, maar die werd al snel in de kiem gesmoord door de mededeling dat er in Griekenland een referendum zou komen. Ondanks hun vele beloftes hebben de Europese leiders geen uitgebreide of definitieve antwoorden kunnen formuleren om de schuldencrisis te bezweren. Een aantal sleutelthema s zoals de aanhoudende lage groei en de structurele problemen rond het bestuur van de eurozone zijn nog altijd verre van opgelost. Dat de beleidsmakers van de eurozone er tot dusver niet in geslaagd zijn om beslissende acties op te zetten, heeft voor een negatieve spiraal gezorgd die zichzelf voedt en die in de hele regio gevolgen heeft voor de staatshuishoudingen, de banken en de reële economie. Om die negatieve spiraal te doorbreken, is een geloofwaardige oplossing nodig die gelijktijdig wordt uitgewerkt voor zowel de staatsfinanciën als de banken. Focussen op de banken via kapitaalinjecties zonder daarbij duidelijk te maken waarom die herkapitalisaties nodig zijn, of een oplossing aanreiken voor de onderliggende schuldencrisis van verschillende landen zonder tegelijk ook aan het banksysteem te denken, heeft geen enkele zin en zou dan ook geen duurzaam antwoord betekenen om de huidige crisis in te dammen. Bovendien moeten de beleggers zich bewust zijn van mogelijke onbedoelde gevolgen die ook weer voor tegenwind kunnen zorgen, zoals voorstellen om de kapitaalratio s van de banken te versterken. Die kunnen ertoe leiden dat de banken proberen om versneld hun balansen af te bouwen, wat de groei in de eurozone nog meer in het gedrang zou brengen. Wat verwachten beleggers in dit stadium? Zij zijn van mening dat de Europese landen nood hebben aan een instelling waarbij die landen in laatste instantie kunnen lenen, of dat Europa ervoor zou moeten zorgen dat staatsobligaties opnieuw risicovrij worden. Enkel de ECB kan de onzekerheid wegnemen over het engagement van de eurozone om steun te bieden aan de in moeilijkheden verkerende obligaties en banken. Maar hoewel de ECB op een duurzame en geloofwaardige manier een halt zou kunnen toeroepen aan de schuldencrisis, wil de centrale bank haar balans niet in gevaar brengen. Duitsland is immers nooit het trauma vergeten van de hyperinflatie waarin het land in het begin van de jaren twintig verzeilde, nadat het de schulden te lijf ging door nieuw geld te drukken. Het land van bondskanselier Merkel stelt dan ook duidelijk tot waar de ECB mag gaan. Duitse toppolitici hebben al herhaaldelijk verklaard dat de ECB de verkeerde boodschap uitdraagt als ze obligaties van de perifere Europese landen opkoopt. Vandaar dat de keuze tussen een wereldwijde recessie en een situatie waarbij landen zich anders gaan gedragen omdat ze geen risico meer lopen, steeds waarschijnlijker wordt, tenzij de Europese beleidsmakers alsnog een nieuw mandaat toekennen aan de ECB. We kunnen zonder meer stellen dat de spanningen tussen wat de politici van de ECB verlangen en wat de ECB bereid is te geven, momenteel de kern vormen van het conflict in de eurozone. Daarnaast is het ook van cruciaal belang dat er een eenduidige visie komt over de manier waarop de schuldencrisis moet worden aangepakt, want sinds het uitbreken van deze crisis is van een dergelijke visie nog geen spoor te zien geweest. Dat er in 21 maanden niet minder dan 14 Europese topvergaderingen zijn geweest, illustreert overduidelijk dat het Europese crisisbeheer op zijn zachtst gezegd niet efficiënt was. Europa slaagde er niet in om gepast op de gebeurtenissen in te spelen. Sinds kort hebben de meeste beleggers zich echter aangesloten bij het Duitse standpunt dat het de obligatiebezitters zijn en niet de belastingbetalers of de ECB die de gevolgen moeten dragen van hun slechte investeringen in het laatste decennium, ook al betekent dit dat grote delen van Europa veroordeeld lijken tot een lange periode van deflatie. Als we kijken naar de geschiedenis, blijkt dit echter een zeer gevaarlijke keuze te zijn. Elk land dat in de geschiedenis te maken kreeg met deflatie als gevolg van hoge schulden, heeft zijn democratie moeten opgeven of heeft te maken gekregen met een of andere vorm van burgeroorlog. Dat betekent dus dat Europa voor een heel moeilijke politieke keuze staat. Het is duidelijk dat sommige Europese leiders die oplossingen bepleiten zoals één begroting voor Europa, bereid zijn om sommige onderdelen van de democratie op te offeren om zo de euro te redden. Het moet nog blijken hoe de burgers daarop zullen reageren. Eens te meer hebben we een stadium bereikt waarin de crisis voornamelijk van politieke aard is. De beleidsmakers stellen ook alles in het werk om er de beleggers van te overtuigen dat de Griekse situatie een speciaal geval is. Rekening houdend met de U-bochten die we hebben gezien rond het PSI (Private Sector Initiative, de mate waarin ook de privésector mee moest helpen zorgen voor een oplossing), hechten de markten weinig geloof aan het politieke engagement van eind juli dat beloofde dat Griekenland een uitzondering zou blijven, aangezien ook eerdere engagementen niet werden gerespecteerd. Het Griekse debacle zorgde in ieder geval voor een aantal knaleffecten die op de markten nog steeds nazinderen. Vóór de crisis ging de algemene consensus ervan uit dat er geen risico bestond dat staatsobligaties niet zouden worden terugbetaald. Die opinie werd ook geruggensteund door het feit dat de toezichthouders van oordeel waren dat er geen risico s verbonden waren aan de bankenportefeuilles met overheidsobligaties. Die obligaties kregen onverminderd een hoge rating: voor de meeste landen van de eurozone ging het om een AAA- of AA-rating. Beleggers beseffen nu dat ze obligaties met kredietrisico s in hun portefeuille hebben in plaats van traditionele staatsobligaties. Die plotse bewustwording heeft verreikende gevolgen: staatsobligaties zijn niet langer risicovrije beleggingen. Daarmee zijn we terug bij af: wie zal de rekening betalen? Elke vertraging bij het formuleren van een antwoord op die vraag zal de noodzakelijke keuzes alleen maar bemoeilijken en de kosten van de crisis hoger doen oplopen. Zoals we vorige maand al hebben aangestipt, is het meest efficiënte economische beleid er een met alomvattende maatregelen dat anticipeert op de te verwachten gebeurtenissen. Dexia Asset Management - zie wettelijke bepalingen onderaan document - redactiedatum: 07/11/2011 2/7

3 Hoewel China vaak wordt voorgesteld als een deel van de oplossing, mag niet worden vergeten dat het land ook een deel van het probleem is. De Verenigde Staten proberen een begroting goed te keuren waarin is bepaald dat landen met een ondergewaardeerde munt bepaalde taksen zouden moeten betalen. Het verlies van de Europese concurrentiekracht is trouwens hoofdzakelijk te wijten aan de oneerlijke Chinese concurrentie. We zijn momenteel echter getuige van het feit dat er een einde komt aan het huidige Chinese model dat gebaseerd is op de notie goedkoop. De economische successen die China de jongste dertig jaar heeft geboekt, waren immers gestoeld op goedkoop kapitaal, goedkope arbeidskrachten en goedkope energie. Maar een en ander leidde ook tot grote onevenwichten en inefficiënties die nu voor steeds meer problemen zorgen. De Chinese economie is vandaag minder gezond en minder in evenwicht dan vóór de crisis. China hangt zelfs nog meer af van investeringen, voornamelijk in vastgoed en in infrastructuur. Het is voorlopig nog de vraag wanneer de zeepbel van de investeringen op basis van kredieten zal barsten, maar het is wel al duidelijk dat de Chinese autoriteiten snel moeten handelen. Over de hoop die sommige marktspelers lijken te koesteren dat China opnieuw maatregelen zal nemen om de binnenlandse economie te stimuleren, kunnen we zeggen dat we sterk betwijfelen dat dit de goede oplossing is. Sommige landen die volop in ontwikkeling zijn, moeten volgens ons immers eerst de opgebouwde kredietexcessen verteren vooraleer ze maatregelen nemen om de kredietcyclus opnieuw te stimuleren. Ondanks het lichte optimisme over de jongste Europese akkoorden rond de schuldencrisis zullen die akkoorden niet tot een goed einde kunnen worden gebracht zonder een sterkere economische groei. De Europese schuldencrisis zal niet kunnen worden opgelost door technische beslissingen, maar enkel door duidelijke politieke keuzes. De lakmoesproef voor de eurozone blijft de mate waarin alle lidstaten bereid zijn een aanzienlijk gedeelte van hun soevereiniteit af te staan naarmate ze steeds duidelijker evolueren in de richting van een grotere fiscale en politieke integratie. Als er niets verandert, mogen we jammer genoeg een nieuwe golf van grote spanningen verwachten die de politici zouden kunnen aanzetten tot het nemen van drastische beslissingen. Met name Duitsland zou dan worden geconfronteerd met zware beslissingen: het aanpakken van de schuldencrisis door geld bij te drukken of het in elkaar klappen van de euro. Kortom, het ziet er zeker nog niet naar uit dat de risico s binnenkort van de baan zullen zijn. Kunnen we dit een bazooka noemen? Het plan waarover in Brussel overeenstemming werd bereikt, heeft de bedoeling het EFSF vier of vijf keer te versterken tot het effectief over 1 biljoen (1.000 miljard) euro beschikt. Over de vraag of dit volstaat om een voldoende hoge veiligheidsmuur rond Spanje en Italië te bouwen, is het laatste woord nog niet gezegd. Sommige waarnemers stellen dat de verzekering dichter bij 35/40% moet liggen dan bij 20%, waardoor de potentiële omvang zou stijgen van 500 miljard tot net onder 1 biljoen. In ieder geval zal het EFSF een referentieprobleem krijgen als de situatie van de Franse staatschuld verder verslechtert. Daarnaast rijzen ook vanuit wettelijk oogpunt belangrijke vragen rond de haalbaarheid van het verzekeringssysteem zoals het door het EFSF is opgezet. Beleggers goochelen her en der met enorme bedragen die nodig zouden zijn om bepaalde landen te redden, maar wij betwijfelen ten zeerste of dit wel het juiste antwoord zou zijn op de huidige schuldencrisis. Want op die manier de landen een helpende hand reiken kan wel de liquiditeit op de obligatiemarkten verbeteren, maar het pakt het onderliggende probleem van de solvabiliteit niet aan. Voor de beleggers kan deze aanpak wel enig soelaas brengen rond de uitgiften van nieuwe staatsobligaties, maar daarmee zijn de problemen rond de bestaande obligaties niet opgelost. En voor Italië alleen al gaat het daarbij om een bedrag van miljard euro. Een andere manier om de omvang in te schatten van de steun die nodig is voor de staatobligaties, bestaat erin om te kijken naar de recente inspanningen die de ECB in dat verband heeft gedaan. De ECB kocht sinds begin augustus, toen ze ingreep om de Italiaanse en Spaanse staatsschuld te ondersteunen, voor liefst 100 miljard euro aan overheidsobligaties. Aankoop van staatsobligaties door de ECB In de veronderstelling dat de situatie op de schuldenmarkt niet verder verslechtert, zou dit betekenen dat jaarlijks 300 tot 400 miljard euro nodig is om min of meer stabiele prijzen te garanderen voor de staatsobligaties van de perifere landen. Met andere woorden: Dexia Asset Management - zie wettelijke bepalingen onderaan document - redactiedatum: 07/11/2011 3/7

4 als het EFSF de ECB moet vervangen bij het ondersteunen van de secundaire markten van overheidsobligaties, zullen de resterende middelen van het noodfonds om staatsobligaties te kopen fors dalen. Het venijn zit in de details Op een nieuwe top van de eurozone werden heel wat principes verkondigd, maar over de details daarvan is men heel vaag gebleven. De jongste 16 maanden waren de Europese topvergaderingen trouwens altijd in hetzelfde bedje ziek: een gebrek aan details en een gebrekkige toepassing van de afgesproken principes. Bovendien bleef één sleutelvraag onbeantwoord. Iedereen is het erover eens dat een grotere fiscale en politieke integratie de enige juiste weg is om vooruitgang te boeken. Dat houdt ook in dat de Europese verdragen dringend aan een grondige herziening toe zijn. Als beleidsmakers het thema echt tot in de details uitspitten, botsen ze onvermijdelijk op de muur van het gebrek aan politieke wil. Zijn de belangrijke wijzigingen die nodig zijn in het broze evenwicht tussen de soevereiniteit van de lidstaten en de verdere Europese integratie, echt wel mogelijk in een periode met forse economische tegenwind en een volatiele sociale omgeving? En zo ja, wie zal dan bepalen hoe ver daarin kan worden gegaan? De politici zullen hier in ieder geval forse inspanningen moeten leveren om de publieke opinie te overtuigen. Ook in verband met de begrotingsdiscipline rijzen vragen rond de toepassing en de details. Wie moet hierover de leiding nemen? Is dat een opdracht voor een supranationale instelling zoals de Europese Commissie? Of veeleer voor een intergouvernementele instelling zoals de Europese Raad? Bij het versterken van het toezicht op de begrotingen is marktdiscipline alleszins te verkiezen boven een procedure waarbij andere landen meekijken, want intussen is al duidelijk geworden dat zelfs strikte begrotingsregels niet het verhoopte effect sorteren. Op nationaal vlak worden deze regels immers voortdurend overtreden en ook op Europees vlak zagen we dat het groei- en stabiliteitspact heel snel werd ondermijnd. Als we willen dat de privémarkten de financiering van de onevenwichten binnen de eurozone voor hun rekening nemen, moeten de nationale regeringen in ieder geval een geloofwaardige beleidsagenda opstellen rond groei en concurrentiekracht. Privéfinanciering vereist immers een vloeiende en duidelijke relatie tussen debiteuren en crediteuren. Het juiste evenwicht vinden tussen crediteuren en debiteuren We zeggen nu al geruime tijd dat een nieuw economisch kader nodig is om de wereldwijde economie een sterke en duurzame basis te geven. Jammer genoeg ontbreekt daarvoor echter een belangrijke hoeksteen: de hertekening van de relatie tussen debiteuren en crediteuren. Een schuldencrisis draait altijd rond de conflictrelatie tussen debiteuren en crediteuren. We hebben gemerkt dat de toegang tot goedkope kredieten en gemakkelijke funding in de privémarkten steeds moeilijker wordt voor landen die gebukt gaan onder een tekort op de lopende rekening. De financiering van de onevenwichten in de eurozone is van cruciaal belang, aangezien net die steeds grotere onevenwichten aan de basis liggen van de crisis. Europa moet omgaan met een paradoxale situatie. Het oude continent heeft een hele resem instellingen die actief zijn in de financiële en economische sfeer, maar tegelijk beschikt het niet over de instrumenten om op een efficiënte manier de vertroebelde relatie tussen debiteuren en hun schuldeisers te beheren. Een vloeiende en vlotte relatie tussen die beide partijen vereist uiteindelijk dat een duidelijke lijn wordt getrokken tussen enerzijds fiscale integratie en anderzijds een verlies van soevereiniteit. Er is nood aan een soort federale structuur om een stabiel financieel beleid te implementeren en daar ook toezicht op te houden. Dat kan enkel door het toezicht op en de bescherming van de deposito s, en de overheid die voor oplossingen moet zorgen, weg te halen bij de soevereine staten en door de soevereiniteit uit het nationale bankbeleid te halen. Voorts is er ook nood aan een permanent mechanisme om de crisis op te lossen, iets wat er nu toch lijkt aan te komen. Het is ook interessant om vast te stellen dat de ESM die in 2013 een realiteit zou moeten worden de herstructurering van de schulden als de eerste en belangrijkste optie beschouwt, en niet als een laatste redmiddel. Uiteindelijk zou er toch iets uit de bus moeten komen, maar het bereiken van een compromis op dat front lijkt nog veraf, vooral omdat wijzigingen aan de Europese verdragen zullen moeten worden goedgekeurd door alle lidstaten en omdat dit in sommige gevallen via een referendum zal moeten gebeuren. In de huidige omstandigheden is de steun van de bevolking die vereist is voor radicale veranderingen, nogal aan de magere kant. Toch is die steun van de publieke opinie van cruciaal belang, onder meer in Duitsland, waar het Grondwettelijke Hof al heeft bepaald dat geen enkele autoriteit voorbij kan gaan aan de fiscale soevereiniteit van de Bundestag. Deze onverwachte gebeurtenis herinnert ons eraan voor zover dat nog nodig was dat de economie een zaak van de politiek is geworden en dat het veel meer de politiek is dan de winstcijfers die in de nabije toekomst de financiële markten zal aansturen. De uiteindelijk afgeblazen plannen om in Griekenland een referendum te organiseren, openden een andere doos van Pandora en kunnen het pad effenen voor andere referenda in de eurozone. De politici hebben de schuldencrisis aangepakt zonder echte steun van de burgers, en er bestaat nu een duidelijk risico dat de politici die aanpak als een boemerang terug in het gezicht zullen krijgen, net op een ogenblik dat leiderschap en politieke stabiliteit meer dan nodig zijn. Dexia Asset Management - zie wettelijke bepalingen onderaan document - redactiedatum: 07/11/2011 4/7

5 Loert er in de eurozone een recessie om de hoek? De voorlopende indicatoren, en zelfs de indicatoren die naar die voorlopende indicatoren verwijzen, sturen een duidelijke boodschap uit: de eurozone zal in 2012 in een fase van recessie treden en de enige noemenswaardige vraag draait om de omvang ervan. Samengestelde PMI-index en groei in de eurozone Belangrijkste indicatoren van de leidende indicatoren Het antwoord op die vraag hangt in zekere mate af van de hardnekkigheid en intensiteit van de turbulentie op de markten, en van de manier waarop die via het marktvertrouwen de reële economie zal beïnvloeden. In die context is het aantal bedrijven dat een neerwaartse winstherziening aankondigt, snel aan het stijgen. Het resultatenseizoen over het derde kwartaal is net van start gegaan en zou een verdere versnelling van de neerwaartse winstherzieningen over heel 2012 kunnen meebrengen, als de ondernemingen voorzichtige prognoses uitspreken over 2012 en zelfs als de resultaten over het derde kwartaal in de lijn van de verwachtingen liggen. Ratio van de winstherzieningen Hoewel politieke actie vereist is om deze wereldwijde economische vertraging tegen te gaan, zijn er steeds minder opties om uit te kiezen. De aanhoudende kloof tussen het monetaire en het begrotingsbeleid vereist een nieuw economisch kader. De politici en degenen die geprofiteerd hebben van de illusies die de politieke klasse zich maakte over de begroting, hebben misbruik gemaakt van de Keynesiaanse filosofie, die er voor de regeringen in bestaat om (a) de overheidsbestedingen op te drijven als de algemene vraag in de privésector verzwakt, en (b) de toename van de werkgelegenheid een duwtje in de rug te geven. De centrale banken in Europa en de Verenigde Staten verzaken aan Keynesiaanse maatregelen en voeren de druk op hun respectieve begrotingsautoriteiten op om eerst hun begroting op orde te krijgen. Ze geven ook toe dat de regeringen erop uit zijn om geld bij te drukken en zo de schuldencrisis te bezweren, hoewel dat bijzonder roekeloos is. Dexia Asset Management - zie wettelijke bepalingen onderaan document - redactiedatum: 07/11/2011 5/7

6 In een wereld waarin het extreem zware schuldenjuk de regeringen verplicht om in de uitgaven te snoeien, staan de centrale bankiers eens te meer onder druk om de teugels van hun monetaire beleid nog verder te vieren. Dat bezorgt hen een ongemakkelijk gevoel, want het bedreigt hun onafhankelijkheid. Er moet dan ook dringend een nieuw evenwicht worden gevonden. Follow-up: kredietschaarste Vorige maand belichtten we het dreigende risico van een kredietschaarste. Dat is echter niet langer een risico, maar een realiteit. Daardoor is het gevaar dat de eurozone in 2012 krijgt af te rekenen met een recessie, nog toegenomen. Voor beide kanten zij die geld lenen en zij die het ter beschikking stellen is de situatie aan het verslechteren. Met name de financiering van de handelsrelaties zorgt voor extra ongerustheid, omdat dit veelal gebeurt in USD en de Europese banken het steeds moeilijker krijgen om nog funding te vinden in het land van Uncle Sam. Financieringsvoorwaarden in Frankrijk ECB lending survey Strategie: we laten niet in onze kaarten kijken Het resultatenseizoen bracht geen echte nadelige verrassingen met zich. De beleggers keken liever naar de economic surprise index in de VS als bron van troost. Terwijl die index in juni in elkaar stuikte omdat de beleggers bullish waren, werd hij positief in de zomer, toen het beleggersvertrouwen onzeker was. Dexia Asset Management - zie wettelijke bepalingen onderaan document - redactiedatum: 07/11/2011 6/7

7 Economic surprises index Hoewel de economic surprises index onlangs in positieve zin verraste, bestaat er nog altijd een grote discrepantie tussen de growth surprise index en de gewone metingen van de risicobereidheid van de beleggers. De beleggers lijken rekening te houden met een verdere verslapping van de wereldwijde economie dan de data waarschijnlijk aangeven. Het is nog altijd te vroeg voor definitieve conclusies, maar de meest recente verbeteringen van de economische gegevensstroom in verband met de consensusprognoses zijn in tegenspraak met het aanhoudend patroon van negatieve economische nieuwsberichten die kenmerkend waren voor de wereldwijde recessie van Het lijkt alsof de beleggers getraumatiseerd werden door de gebeurtenissen van 2008 en rekening houden met een volledige herhaling, ook al is tot nu toe de werkelijkheid nog niet zo erg, vooral in de VS. Hoewel de cyclische waarden profiteerden van dit gevolg van opluchting, is het ook nog te vroeg om te zeggen dat dit het begin is van een duurzame trend. Op korte termijn kan de markt een groter evenwichtig vertonen tussen defensieve en cyclische waarden doordat de beleggersposities te extreem zijn geweest en een aantal van de neerwaartse rally s van de markt te pijnlijk waren voor bepaalde beleggers. Terwijl wij een anti-cyclische bias behouden, benutten wij deze paniekfase om een aantal van onze winnende shortposities op verkochte cyclische namen stop te zetten. Geen enkele van onze grote sectorposities ondergingen in oktober een verandering (overweging van energie, bij voorbeeld). De geschikte waarderingsratio of de juiste aandelenrisicopremie blijft het grootste vraagteken in deze wereld van deleveraging. De k/w-ratio die beleggers bereid zijn te betalen voor Europese aandelen, werd gestuurd door de percepties van het soevereine risico. Het huidige verspreide niveau van het soevereine risico suggereert dat wij zouden moeten zitten op een 12m forward k/w-ratio van grosso modo 9 maal. In een normale wereld - of zelfs in een Japanse wereld - zouden de aandelenmarkten worden aangestuurd door de groeiprognose in plaats van door de slingerbewegingen van het vertrouwen. Dat is helaas niet het geval. De uitspraken van de politiek nemen die taak wel voor hun rekening. De positionering van de beleggers is ook belangrijk, met een breed gedragen bearish houding die de markt domineert. Door een gebrek aan nieuwe verkopers is de markt vatbaar voor opwaartse pieken als reactie op elke bescheiden verschuiving in het vertrouwen. Maar de keerzijde betekent dat op een bepaald ogenblik de capitulatie zal worden aangevoerd door de defensieve en de kwaliteitsaandelen. Wij blijven voorzichtig en hebben nog altijd ons ons scenario op halflange termijn voor ogen. Neerwaartse marktrally s kunnen venijnig zijn en beleggers afleiden van hun centraal scenario. Terwijl een neerwaartse free lunch waarschijnlijk buitensporig is op korte termijn, is elke marktprognose uiterst voorwaardelijk in deze fase. Meer dan ooit is politiek nieuws de voornaamste marktbepalende factor. Vooraleer ons vertrouwen wordt hersteld, moeten de politici eerst panikeren. Hoewel zij vooruitgang boeken, zijn wij nog niet aanbeland op het punt dat ze klaar zijn om grootscheepse maatregelen te nemen. Zolang er geen afdoende maatregelen genomen worden, zal elke opleving van de markten maar een kort leven beschoren zijn. Wij willen vooral voorlopig kalm blijven en klaar staan om te handelen. Dit document heeft een louter informatief karakter. Het bevat geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële instrumenten en houdt geen beleggingsadvies in. Het vormt evenmin de bevestiging van enige transactie tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De informatie in dit document is afkomstig van verschillende bronnen. Dexia Asset Management legt de grootst mogelijke zorg aan de dag bij het kiezen van zijn informatiebronnen en het doorgeven van de informatie. Fouten of weglatingen in deze bronnen of processen kunnen echter niet van tevoren worden uitgesloten. Dexia Asset Management kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van dit document. De inhoud van dit document mag niet worden overgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dexia Asset Management. De intellectuele eigendomsrechten van Dexia Asset Management moeten te allen tijde worden gerespecteerd. Opgelet: Als dit document melding maakt van resultaten behaald in het verleden van een financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst, verwijst naar simulaties van zulke resultaten of gegevens bevat met betrekking tot toekomstige resultaten, is de cliënt zich ervan bewust dat de in het verleden behaalde resultaten en/of prognoses geen betrouwbare indicator vormen voor toekomstige resultaten. Meer nog, Dexia Asset Management preciseert dat: indien het gaat om brutoresultaten, het resultaat kan worden beïnvloed door provisies, bijdragen en andere lasten. indien het resultaat in een andere valuta luidt dan die van het land waar de cliënt verblijft, de vermelde winsten kunnen stijgen of dalen, afhankelijk van de valutaschommelingen. Indien dit document verwijst naar een bepaalde fiscale behandeling, is de belegger zich ervan bewust dat zulke informatie afhangt van de individuele omstandigheden van elke belegger en in de toekomst aan wijzigingen onderhevig kan zijn. Dit document bevat geen onderzoek op beleggingsgebied zoals gedefinieerd in artikel 24 1 van de richtlijn 2006/73/EG van 10 augustus 2006 tot uitvoering van de richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad. Indien deze informatie een publicitaire mededeling is, wenst Dexia AM te verduidelijken dat deze niet werd opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van het onderzoek op beleggingsgebied en niet onderworpen is aan een verbod om te handelen reeds vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied. Dexia AM nodigt de belegger uit om steeds het prospectus te raadplegen vooraleer in één van haar fondsen te beleggen. Het prospectus en andere informatiebronnen die betrekking hebben op fondsen zijn beschikbaar op

Overheidsobligatiestrategie Focus op Griekenland

Overheidsobligatiestrategie Focus op Griekenland December 29 Overheidsobligatiestrategie Inhoud 1 Recente marktontwikkelingen... 2 2 De economische situatie... 3 3 Strategie... 4 Dexia Asset Management Zie wettelijke verklaring aan het einde van het

Nadere informatie

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Europa in crisis George Gelauff Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Opzet Baten en kosten van Europa Banken en overheden Muntunie en schulden Conclusie 2 Europa in crisis Europa veruit

Nadere informatie

Marktvooruitzichten Je krijgt niet altijd wat je wilt

Marktvooruitzichten Je krijgt niet altijd wat je wilt Januari 2012 Marktvooruitzichten Inhoud Marktvooruitzichten: je krijgt niet altijd wat je wilt... 2 De ECB zet de sluizen open...3 Stabiliteitspact 2.0 en het beste groeipad...3 Een wereld met twee snelheden...5

Nadere informatie

rofiel Rendement sinds 31/12/2013

rofiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Januari 2014 Profiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Low 0.31% Belfius Pension Fund Balanced Plus -0. Belfius Pension Fund High -0.45% Gegevens

Nadere informatie

Centraal Planbureau 1 Europa in crisis

Centraal Planbureau 1 Europa in crisis 1 Europa in crisis Waarom dit boek? Vergelijkbaar met De Grote Recessie van 2 jaar geleden qua vorm en stijl qua beoogde doelgroep Euro-crisis ingrijpend voor ons dagelijkse leven / welvaart oplossing

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. September 2013

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. September 2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting September 2013 Markten Aandelen Sterke economische cijfers en QE tapering in de focus Equity Indices - 1 month YTD (%, in EUR) MSCI Europe 4.32% 10.22% MSCI

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Marktvooruitzichten De dalende markten beu

Marktvooruitzichten De dalende markten beu Februari 2012 Marktvooruitzichten Inhoud Marktvooruitzichten: de dalende markten beu... 2 Te veel schulden...3 Nieuwe divergentie...4 Credit crunch...5 Strategie: laat u niet verrassen... 6 Dexia Asset

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. April 2013

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. April 2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting April 2013 Markten Aandelen Amerikaanse markten trekken de kar Equity Indices - 1 month YTD (%, in EUR) MSCI Europe 0.95% 5.77% MSCI EMU 2.24% 4.29% MSCI UK

Nadere informatie

Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie

Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie Januari 2017 Achmea Investment Management Zeist Brexit, Trumpflation, en de markt wil het graag geloven Bron: Achmea IM, Bloomberg 2

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 112 110 104 98 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI EMU

Nadere informatie

Opbouw van de Europese Monetaire Unie

Opbouw van de Europese Monetaire Unie Opbouw van de Europese Monetaire Unie Seminarie voor leerkrachten, NBB Brussel, 21 oktober 2015 Ivo Maes DS.15.10.441 Construct EMU 21_10_2015 NL Opbouw van de Europese monetaire unie 1. Beschouwingen

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Financiën dr. Edwin van Rooyen Update: 6-9-2012 Tussen de politieke partijen in Nederland bestaat aanzienlijke verdeeldheid

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 110 108 106 104 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. Juni 2013

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. Juni 2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Juni 2013 Markten Aandelen Bernanke overschaduwt betere economische cijfers Equity Indices - 1 month YTD (%, in EUR) MSCI Europe -5.30% 1.43% MSCI EMU -5.63%

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Special Report Op weg naar een nieuwe seculaire stierenmarkt?

Special Report Op weg naar een nieuwe seculaire stierenmarkt? Augustus 2012 Special Report Op weg naar een nieuwe seculaire stierenmarkt? Ondanks zwakke macro-economische cijfers, een teleurstellend resultatenseizoen en een voortdurende crisis in de Eurozone, houden

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh E F F E C T U E E L augustus 2011-18 Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh Hilaire van den Bergh werkt bij BCS Vermogensbeheer B.V. te Rotterdam. De inhoud van deze publicatie schrijft hij

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Marktvooruitzichten Liquiditeit neemt de bovenhand op angst

Marktvooruitzichten Liquiditeit neemt de bovenhand op angst April 2011 Marktvooruitzichten Inhoud Marktvooruitzichten: liquiditeit neemt de bovenhand op angst... 2 Een onhoudbare aaneenschakeling...4 QE2 is de beste vriend van de markt...4 Vraagtekens bij superwinstmarges...5

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Het staal smeden wanneer het heet is.

Het staal smeden wanneer het heet is. ARCELORMITTAL Het staal smeden wanneer het heet is. 15 februari 2017 DOOR KBC ASSET MANAGEMENT In de TOPIC gaat Bolero onderwerp zoals een beursintroductie, de olieprijs, deel onder de loep nemen. - Management

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Brexit domineert de beurs. Nederlandse bedrijven met hoogste blootstelling aan de UK

Brexit domineert de beurs. Nederlandse bedrijven met hoogste blootstelling aan de UK Brexit domineert de beurs Nederlandse bedrijven met hoogste blootstelling aan de UK Volgende week donderdag gaan de Britten naar de stembus om over een uittreding uit de Europese Unie te stemmen. Op dit

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

De Europa Cup: Duitsland tegen Frankrijk (of is het de match Luther - Rousseau?).

De Europa Cup: Duitsland tegen Frankrijk (of is het de match Luther - Rousseau?). De Europa Cup: Duitsland tegen Frankrijk (of is het de match Luther - Rousseau?). 1. de toekomst van de Europese economieën en de Euro hangt af van Duitsland. Maar die toekomst is evenzeer afhankelijk

Nadere informatie

Het 1 e kwartaal van 2015.

Het 1 e kwartaal van 2015. 1 Het 1 e kwartaal van 2015. Achteraf bezien was het eerste kwartaal van 2015, vooral in Europa, uiterst vriendelijk voor beleggers. Hoewel door Invest4You, ondanks de jubelverhalen in de pers een zekere

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Market Outlook Woelige tijden

Market Outlook Woelige tijden Juli 2011 Market Outlook Inhoud Market outlook: woelige tijden... 2 De zachte aanpak blijft...3 De belangrijkste negatieve terugkoppeling...4 Strategie: te vroeg om tegendraads te doen... 5 Dexia Asset

Nadere informatie

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis Twaalf grafieken over de ernst van de crisis 1 Frank Knopers 26-04-2012 1x aanbevolen Voeg toe aan leesplank We hebben een aantal grafieken verzameld die duidelijk maken hoe ernstig de huidige crisis is.

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN Persbericht Bank of America Merrill Lynch Financieel Centrum 2 King Edward Street Londen EC1A 1HQ Neem voor meer informatie voor de media contact op met: Carolien Pors Media Relaties Nederland Merrill

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 Sarajane Marilfa Omouth Paramaribo, juni 2015 1. Inleiding De totale

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Economic Developments

Economic Developments Economic Developments 11 juni 29 Han de Jong Economisch Bureau 1 Hoe is de kredietcrisis ontstaan? Forse deregulering financiële markten vanaf 198 Rentetarieven te lang te laag na IT-zeepbel Opwaartse

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Sprinters Club 22/03/2011

Sprinters Club 22/03/2011 Sprinters Club 22/03/11 PORTEFEUILLE SPRINTERS Aankoop Sprinters Verkoop Sprinters Datum Markt LNG of SHT koers aantal totaal datum koers totaal AEX LNG 2 AEX SHT 9 9/3/11 OLIE LNG 69..02 71 2486.42 34.68

Nadere informatie

Waarom Europa de brexitdreiging niet mag negeren

Waarom Europa de brexitdreiging niet mag negeren Waarom Europa de brexitdreiging niet mag negeren Date : maart 8, 2016 Terwijl de kranten in het Verenigd Koninkrijk momenteel druk speculeren over het referendum over het Britse lidmaatschap van de Europese

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Kwartaal Update. Gold&Discovery Fund. Er lijkt een einde gekomen aan de zware correctie in grondstofgerelateerde. januari 2012

Kwartaal Update. Gold&Discovery Fund. Er lijkt een einde gekomen aan de zware correctie in grondstofgerelateerde. januari 2012 Kwartaal Update Gold&Discovery Fund januari 2012 In de eerste maand van dit jaar steeg goud bijna 11%, zilver 21%, terwijl de koperprijs 12% steeg. De waarde van onze portfolio steeg zelfs circa 18%. Hiermee

Nadere informatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie Dexia Jaarresultaten 2016 23/02/2017 Perspresentatie Jaarresultaten 2016 Zeer volatiele financiële omgeving Politieke onzekerheid leidt tot volatiele marktomgeving (Brexit, Amerikaanse verkiezingen, Italiaans

Nadere informatie

mputeer Griekenland om de eurozone te redden FTM

mputeer Griekenland om de eurozone te redden FTM mputeer Griekenland om de eurozone te redden FTM van 6 11-07-17 16:13 ftm.nl Amputeer Griekenland om de eurozone te redden FTM Edin Mujagic 7-9 minuten Vorige week schreef ik waarom het grotendeels kwijtschelden

Nadere informatie

F O N D S E N F O C U S

F O N D S E N F O C U S F O N D S E N F O C U S 12.02.2017 II. CARMIGNAC PATRIMOINE - DE COMPONENTEN Een gediversifieerde strategie ontwikkelen met behulp van duurzame rendementsmotoren 12.02.2017 Langetermijnovertuigingen Voor

Nadere informatie

BIJLAGE. bij de DISCUSSIENOTA OVER DE VERDIEPING VAN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE

BIJLAGE. bij de DISCUSSIENOTA OVER DE VERDIEPING VAN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 31.5.2017 COM(2017) 291 final ANNEX 3 BIJLAGE bij de DISCUSSIENOTA OVER DE VERDIEPING VAN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE NL NL Bijlage 3. Voornaamste economische tendensen

Nadere informatie

1 140 miljard euro bij

1 140 miljard euro bij PRIVATE S.A. Page: 1+2 3 Circulation: 330835 92b4f4 1390 De Nieuwe Gazet No. of publications: 2 ECB drukt 1 140 miljard euro bij Met die som in 50 euro biljetten kan je de negen bollen van het Atomium

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Timeo Danaos et referendum ferentes

Timeo Danaos et referendum ferentes Timeo Danaos et referendum ferentes Waarom de EU-nomenclatuur doodsbang is voor een Grieks bankroet. De Grieken eisen dat een groot deel van hun schulden wordt kwijtgescholden. De Troika ziet dat niet

Nadere informatie

Alternatieve financiële prestatie-indicatoren. Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving

Alternatieve financiële prestatie-indicatoren. Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving Alternatieve financiële prestatie-indicatoren Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving April 2014 Inhoudsopgave 1 Conclusie en samenvatting 4 2 Doelstellingen, onderzoeksopzet en definiëring

Nadere informatie

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012 Visie Van Lanschot 2012 BeterBusiness Haarlem, 19 april 2012 Welkom Frank Olde Agterhuis Directeur Van Lanschot Bankiers Haarlem Programma 16.40 tot 17.30 uur Visie Van Lanschot 2012 Slechte economie,

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 13 december 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CO S 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Regeringsverklaring. woensdag 31 december "Werken aan het vertrouwen"

Regeringsverklaring. woensdag 31 december Werken aan het vertrouwen Regeringsverklaring woensdag 31 december 2008 "Werken aan het vertrouwen" Het jaar dat vandaag zijn allerlaatste dag beleeft is getekend door de grootste financiële wereldcrisis sedert de jaren dertig

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten 1. Toen Ben Bernanke op 19 juni in een optimistische noot over de vooruitzichten van de VS economie de mogelijkheid opperde

Nadere informatie

Beursdagboek 24 Mei 2013.

Beursdagboek 24 Mei 2013. Beursdagboek 24 Mei 2013. Loopt Abenomics nu al op zijn laatste benen! Tijd 10:30 uur. Het was afgelopen nacht in Japan een angstige sessie voor de handelaren. Na eerst een winst van drie procent vlogen

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Financiële repressie: twee sleutelwoorden voor elke financieel intermediair in dit decennium. FiDiB, Vught, 17 september 2012

Financiële repressie: twee sleutelwoorden voor elke financieel intermediair in dit decennium. FiDiB, Vught, 17 september 2012 Financiële repressie: twee sleutelwoorden voor elke financieel intermediair in dit decennium FiDiB, Vught, 17 september 2012 Agenda Waar hebben we mee te maken? Structurele gevolgen deze crisis Financiële

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Wat doen centrale banken eigenlijk? Finale sessie: The big Picture. Brussel, 21 oktober 2015

Wat doen centrale banken eigenlijk? Finale sessie: The big Picture. Brussel, 21 oktober 2015 Wat doen centrale banken eigenlijk? Finale sessie: The big Picture Brussel, 21 oktober 2015 The big picture: het Eurosysteem, een ééngemaakt monetair beleid voor 19 lidstaten Overzicht Een globale crisis

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid

Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid Brussel, 25 april 2012 De vandaag door de Commissie voorgestelde EU-ontwerpbegroting voor 2013 geeft invulling

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht Naslagwerk Economie van Duitsland 8.1 Overzicht Het Duitse bankenstelsel is anders georganiseerd dan in de meeste andere landen. Naast een centrale bank, de Bundesbank, de reguliere zaken en retailbanken

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave De eurocrisis Bij deze opgave horen de teksten 9 en. Inleiding De situatie rond de gemeenschappelijke munt, de euro, is tien jaar na de introductie verre van stabiel (mei 2012). In tekst 9 beschrijft

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

Market Outlook Alles draait rond QE

Market Outlook Alles draait rond QE Oktober 2010 Market Outlook Inhoudsopgave Market outlook: alles draait rond QE... 2 Wat na QE2?...3 De liquiditeitsgolf...3 Kredietverlening door de banken...4 Dilemma tussen groei en waarde...5 Dexia

Nadere informatie

Marktverwachtingen Laat de strijd beginnen

Marktverwachtingen Laat de strijd beginnen January 2010 Marktverwachtingen Inhoudsopgave De terugkeer van de onzekerheid...4 Herstel van de capex...4 De keerzijde van het soevereine risico...6 Dexia Asset Management Editorial date: 03/02/2010 Eind

Nadere informatie

Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk 4 mei Herman Daems

Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk 4 mei Herman Daems Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk 4 mei 2010 Na de financiële storm Hoe gaan we verder? Herman Daems Deze presentatie is onvolledig zonder de mondelinge toelichting. Gelieve niet te citeren zonder

Nadere informatie

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein De Verenigde Staten gaan meestal voorop bij het herstel van de wereldeconomie. Maar terwijl een gerenommeerd onderzoeksburo recent verklaarde dat de Amerikaanse

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr.

Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr. Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr. Eerst suppletoire begroting Ministerie van Financiën IXA Vraag 1 Hoe hebben de spreads van de G20-landen en EU-lidstaten zich

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 9 december 2011

EUROPESE RAAD Brussel, 9 december 2011 EUROPESE RAAD Brussel, 9 december 2011 VERKLARING VAN DE STAATSHOOFDEN EN REGERINGSLEIDERS VAN DE EUROZONE De Europese Unie en de eurozone hebben de afgelopen 18 maanden veel gedaan om het economisch bestuur

Nadere informatie

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39 aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. Het waren weekjes weer wel: 38 en 39. De nieuwe macrocijfers.5..5. -.5 -. -.5 -. -.5 % -.6 -.6.

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

Reactie op het akkoord van de Eurolanden op 21 juli 2011

Reactie op het akkoord van de Eurolanden op 21 juli 2011 Reactie op het akkoord van de Eurolanden op 21 juli 2011 Op 21 juli is er een akkoord gekomen van de aanpak van de steun aan Griekenland en de wijze waarop een Europees steunfonds gaat opereren. Hoe reageert

Nadere informatie

Wall Street of niet, dat is de vraag

Wall Street of niet, dat is de vraag Wall Street of niet, dat is de vraag 1. Beleggers hebben geen leuke tijd achter de rug. 2011 was een moeilijk beleggingsjaar. Het begon goed, alsof het ingezet herstel na het bloedbad van 2008/2009 zich

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie