J a a r v e r s l a g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J a a r v e r s l a g"

Transcriptie

1 J a a r v e r s l a g

2 ALGEMENE GEGEVENS J a a r v e r s l a g Naam van de toegelaten instelling: Woningbouwvereniging Anna Paulowna Statutaire vestigingsplaats: Anna Paulowna Datum oprichting Datum laatste statutenwijziging: Adres: Molenvaart 93, 1761 AC Anna Paulowna Postadres: Postbus 66, 1760 AB Anna Paulowna Telefoon / Fax / adres: Homepage: Datum en nummer van het Koninklijk Besluit waarbij de instelling is toegelaten: , nr. 56 Datum en nummer van inschrijving in het openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker rechtsgebied de instelling haar woonplaats heeft: , Alkmaar Gemeente waar de instelling haar vestigingsplaats heeft: Hollands Kroon Instellingsnummer VROM: L0794 NRV-nummer: 614 Mevrouw Van Ruler-Kuijpers Mijn man is altijd kok geweest, en nu is het aan mij. Op het menu staat sla met een zalmmootje en groenten. 2 3

3 INHOUDSOPGAVE J a a r v e r s l a g De heer Ernens Het klaarmaken van varkenshaas met champignons, aardappelen met spruitjes is goed gelukt. Het smaakte fantastisch! Voorwoord... 7 Onze organisatie... 8 Onze woningen Onze maatschappelijke rol Onze huurders Ons financieel beleid Verslag van het bestuur Verslag van de ledenraad Verslag van de raad van toezicht Informatie- en besluitenmatrix Financieel overzicht Balansrekening Winst- en verliesrekening Kencijfers foto: Arie Spigt 4 5

4 J a a r v e r s l a g Voorwoord Onze woningbouwvereniging behoort tot de afnemende groep van woningcorporaties met een verenigingsstructuur. In principe bepalen onze leden het beleid van de vereniging. De leden hebben onze ledenraad de bevoegdheid gegeven om besluiten te nemen. Alle ontwikkelingen die binnen onze corporatie spelen, worden in elk geval besproken met de ledenraad en met de raad van toezicht. De ledenraad geeft haar mening over de ontwikkelingen en zij vormt een klankbord met een grote representativiteit. Bij tijd en wijle hakt de ledenraad knopen door op voorstel van het bestuur. Als organisatie voelen we ons nog altijd prettig bij deze democratische structuur die goed past van de schaal van onze corporatie. De minister heeft zich voorgenomen een nieuwe Woningwet in te voeren, een voorstel dat hij heeft overgenomen van zijn voorgangers. Deze wet houdt onder andere in dat zoveel mogelijk formele bevoegdheden worden neergelegd bij de raad van toezicht. Hoewel we zijn standpunt kunnen begrijpen, betekent dit voor onze vereniging dat deze bevoegdheden worden weggenomen bij de ledenraad. En wat is een vereniging waar leden wel hun stem kunnen laten horen, maar waar ze verder niet betrokken zijn in de besluitvorming? Dat lijkt meer op de vorm van een stichting dan een vereniging. Deze kwestie is het afgelopen jaar onderwerp van gesprek geweest in alle geledingen van onze woningbouwvereniging. We zijn er nog niet uit hoe de bestuurlijke inrichting van onze organisatie er in de toekomst uit komt te zien. Wellicht is straks het jaar waarna alles anders werd? Om alle onzekerheden voor te zijn, is dit jaarverslag voorzien van persoonlijke foto s van het bestuur, de raad van toezicht en de ledenraad. Geen groepsfoto s, maar individuele foto s waarin een ieder in zijn of haar eigen keuken bezig is met de specialiteit van de dag. Met deze foto s willen we laten zien dat iedereen binnen onze vereniging een bijdrage aan het geheel levert, met als uitkomst dat we met zijn allen tevreden zijn over wat we er in van hebben gebakken. Dat is het mooie van deze vereniging: zoveel personen, zoveel smaken en aan het einde toch allemaal een voldaan gevoel. Wij wensen u toe dat u het jaarverslag met veel smaak zult lezen! H. Hager, voorzitter bestuur B.H.M. Broxterman, directeur Speciale vermelding voor diegenen die we niet konden overhalen om op de foto te gaan: onbedoeld benadrukten zij hiermee de algemeen heersende opvatting dat een bestuurlijke functie bij Woningbouwvereniging Anna Paulowna niet wordt vervuld om roem te vergaren: We doen het voor de vereniging. De heer Hager We lusten alles, maar een Zeeuwse rijsttafel is toch wel favoriet. Vandaag eten we sla, komkommer, krieltjes en een kipschnitzel. 6 7

5 Onze organisatie 2010 JJa a r v e r s l a g Mevrouw Laeven Mevrouw Laeven kookt graag Italiaans en Indisch. Vandaag staat er pasta met tomatensaus, verse tomaten, paprika, sla en stokbrood op het menu. Haar zoons staan ook veel in de keuken: wie als eerste thuis is, kookt! Mevrouw Van der Velden-Groosman Mevrouw van der Velden eet graag lekker biologisch. Op het menu: spinazie, biefstuk en gekookte aardappelen. Onze woningbouwvereniging beheert zo n 1400 verhuureenheden in de gemeente Hollands Kroon. De organisatie bestaat uit 12,3 fulltimers (omgerekend vanuit FTE s), inclusief de eigen technische onderhoudsen servicedienst. Het primaire proces is ondergebracht bij de afdelingen bewoners-zaken en de afdeling technische dienst. Deze afdelingen verzorgen vrijwel alle klantcontacten. De andere afdelingen (secretariaat en financiën) ondersteunen het primaire proces. De personele formatie per 31 december bedraagt 12,3 FTE. Omgerekend betekent dit dat de we per 110 wooneenheden één fulltime medewerker in dienst hebben. In relatie tot de omvang van onze organisatie blijft onze personele formatie laag. De gemiddelde personele bezetting bij collega-corporaties van gelijke aard en omvang is omgerekend 13,9 fulltimers. Het ziekteverzuim bleef in beperkt tot 0,68% (in 2011 was dit 3,28%). Ondernemingsraad In 2010 is een ondernemingsraad (her)opgericht. Conform de Cao Woondiensten is een ondernemingsraad verplicht bij een corporatie met tien of meer werknemers. De ondernemingsraad bestaat uit de volgende gekozen leden: mevrouw N.C.M. Huiberts-Zwijnenberg, de heer D.A. van der Lee en de heer N.J.M. Zeinstra. In overleg met de ondernemingsraad zijn er in afspraken gemaakt over het beoordelingssysteem voor het personeel. Bedrijfshulpverlening en reanimatie/aed Drie van onze personeelsleden zijn gediplomeerd bedrijfshulpverlener (BHV-er). Ook dit jaar hebben zij deelgenomen aan de terugkomdag om hun kennis op dit gebied te actualiseren. In hebben alle personeelsleden wederom de jaarlijkse reanimatie- en AED (herhalings) cursus gevolgd. Deze cursus bestaat onder andere uit het herkennen van een hartstilstand, het geven van mond-op-mondbeademing, toepassen van hartmassage en gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED). Integriteitcode Woningbouwvereniging Anna Paulowna is in het bezit van een integriteitcode. In deze code staat in feite de vaststelling van gedrag, intenties en vanzelfsprekende handelingen van zowel medewerkers als de leden van de verschillende geledingen van onze vereniging beschreven. De door het bestuur vastgestelde code is toegezonden aan het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en staat gepubliceerd op de website Overigens hebben zich in het verslagjaar geen schendingen van de integriteitregels voorgedaan. Per zijn de volgende medewerkers in dienst van de vereniging: De heer C.P. Bakker allround onderhoudsmedewerker De heer W.H.R. Blankendaal onderhoudsopzichter De heer B.H.M. Broxterman directeur Mevrouw N.D.H. den Das interieurverzorgster Mevrouw. S. Goutier woonconsulente Mevrouw N.C.M. Huiberts-Zwijnenberg woonconsulente De heer D.A. van der Lee hoofd technische dienst Mevrouw C.N. Meijburg woonconsulente De heer A.R. Prins allround onderhoudsmedewerker Mevrouw A.M. Reesink-Pranger hoofd bewonerszaken De heer L.G.M. Roozendaal onderhoudsopzichter De heer J. van Soest allround onderhoudsmedewerker Mevrouw J.P. van Wijnsberge administratief medewerkster Mevrouw S.J. Roodenburg medewerkster secretariaat technische dienst De heer N.J.M. Zeinstra hoofd administratie Op 1 januari is onze onderhoudsmedewerker Peter Kooij uit dienst getreden. Hij is zeventien jaar bij ons in dienst geweest en heeft op zestigjarige leeftijd gebruik gemaakt van zijn flexpensioen. Per 1 januari is de heer Louis Roozendaal in dienst getreden als onderhoudsopzichter. 8 9

6 J a a r v e r s l a g ONZE WONINGEN Het meest waardevolle bezit voor ons als woningcorporatie bestaat uit onze te verhuren woningen en panden. We streven ernaar te allen tijde zoveel mogelijk huurders op een passende manier te huisvesten. Hieronder leest u meer over onze huisvesting, de mutaties, de huurprijzen en aanverwante onderwerpen. De heer Wurpel De heer en mevrouw Wurpel zijn echte Bourgondiërs: lekker en gezond eten, met een wijntje erbij. De mooie keuken hebben we te danken aan onze schoonzoon, die deze helemaal voor ons heeft gebouwd. Op het menu vandaag staat gebakken zalm in meerrettichsaus met gebakken aardappelen en gemengde sla. Risicomanagement In het najaar van 2011 hebben onze directie en het managementteam een workshop risicomanagement gevolgd. In is het rapportagemodel voor risicomanagement doorontwikkeld. Dit model geeft in grote lijnen weer welke kans er bestaat op het zich voordoen van risico s. Daarbij wordt gecalculeerd wat de impact van het risico kan zijn. Vervolgens zijn de benodigde beheersmaatregelen op hoofdlijnen geformuleerd. Tenslotte is met de factor tijd weergegeven wat het effect van het wel of niet nemen van een maatregel is. De belangrijkste risico s waar we in eerste aanzet beheersmaatregelen op nemen, zijn de volgende (in willekeurige volgorde): projectontwikkeling groot onderhoud (budgetten) behoud/verbetering kwaliteit van het woningbezit demografische ontwikkelingen financiële ontwikkelingen op gebied van renterisico, leenfaciliteiten, e.d. maatregelen van de overheid concurrentie imagoschade bewonersoverlast financiële problemen bij relaties personele continuïteit ICT fraude Toen we in 2011 startten met het definiëren van onze risico s, konden we niet vermoeden welke impact het risico maatregelen van de overheid op woningcorporaties zou gaan hebben. Inmiddels is bekend dat de regering Rutte II tot een woonakkoord met verhuurdersheffing is gekomen. De risico s van deze opgelegde verhuurdersheffing en de hieraan gekoppelde extra huurverhoging zijn voor de woningcorporaties zonder meer groot te noemen. Eind hebben we daarom diverse scenario s opgesteld die in elk geval moeten leiden tot continuïteit, ondanks de verhuurdersheffing. Gemiddeld moeten we als vereniging de komende jaren één miljoen euro aan het Rijk overmaken. Dat is voor onze corporatie een forse aderlating waar we niet op hadden gerekend. Het ziet er overigens wel naar uit dat we, zij het met enige creativiteit, de meeste bestaande plannen toch kunnen uitvoeren. Mevrouw Timmer Mevrouw Timmer is erg blij met haar combimagnetron: Ik kan niet meer zonder. Vandaag maak ik een omelet met sla en erwtjes. Het bij voorrang passend huisvesten van onze doelgroep Het bezit van de vereniging bedraagt per 31 december uit verhuureenheden. Het aantal woningen bedraagt Het aantal woningen met een huur lager dan 366,37 per maand bedraagt 249. Dit is 18 procent van het totaal. De overige woningen behoren tot het betaalbare segment. De opbouw van het huurniveau van de woningen toegespitst op de huisvesting van doelgroepen is als volgt: goedkoop betaalbaar < 366,37 366,37 tot 561,98 Kleine Sluis (incl. Van Ewijcksluis) Aantal woningen voor ouderen Aantal woningen voor eenpersoonshuishoudens Aantal eengezinswoningen Breezand Aantal woningen voor ouderen Aantal woningen voor eenpersoonshuishoudens 54 - Aantal eengezinswoningen Totaal foto: Carlijn (achternaam anoniem) foto: Liesbeth Loesberg

7 J a a r v e r s l a g Mutaties in en 2011 Mutaties per maandhuurklasse goedkoop betaalbaar < 366,37 366,37 tot 561, Eenpersoonshuishoudens <65 jaar <65 jaar Tweepersoonshuishoudens <65 jaar <65 jaar Drie- en meerpersoonshuishoudens Totaal Totaal aantal mutaties in : 73, ofwel 5,4%. Totaal aantal mutaties in 2011:101, ofwel 7,5%. Prijspeil Per is onze gemiddelde huurprijs 57,8% van de huur die wij maximaal mogen vragen. Door middel van het aanpassen (harmoniseren) van de huurprijs bij mutatie zal onze gemiddelde huurprijs stijgen naar 68,8% van de huur die wij maximaal mogen vragen. Omdat we uitsluitend harmoniseren op het moment dat een woning muteert, zal het zeker tien jaar duren voordat we dit gemiddelde percentage van 68,8% bereiken. Na afloop van het jaar 2013 zullen we de resultaten van de huurharmonisatie evalueren en de ervaringen inventariseren. Waar nodig zullen we het systeem bijstellen. Vergelijking door het Centraal Fonds Volkshuisvesting Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting maakt jaarlijks een huurprijsanalyse op basis van kengetallen. Met deze analyse verkrijgt het fonds inzicht in de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties en de daarmee samenhangende bedrijfsvoering. Onze woningcorporatie wordt vergeleken met referentiecorporaties (van ongeveer gelijke aard en omvang) en landelijke gegevens. Hiernaast staat de vergelijking van. Gemiddelde huurprijs per woning per maand: Woningbouwvereniging Anna Paulowna 378,00 Referentie 427,00 ofwel 49,00 meer. Landelijk 434,00 ofwel 56,00 meer. Een individuele huurder heeft dus bij Woningbouwvereniging Anna Paulowna al snel zo n 600,00 lagere huurlasten per jaar dan elders. Op basis van de vergelijking met de referentiegroep van woningcorporaties corporaties wordt jaarlijks voor een totaalbedrag van afgerond ,00 minder huur aan onze klanten in rekening gebracht. Wij hopen dat onze huurders hun ruimere financiële budget voor een substantieel deel in de gemeente Hollands Kroon besteden. Daarmee beschouwen we onszelf toch een beetje als een economische (hulp)motor in onze gemeente en daar zijn we trots op. Hieronder een vergelijking van huurprijzen in het goedkope segment en van toewijzingen van woningen in procenten. Huurprijs van onze woningen Sinds 1996 heeft onze vereniging een gematigd huurbeleid gevoerd. De maximaal toelaatbare huurstijging werd niet toegepast. De jaarlijkse huurverhogingen werden beperkt tot 1,5%. Voor de jaren 2007 t/m is de huurverhoging toegepast conform de door de overheid vastgestelde maximale norm die gebaseerd is op de inflatie van het voorafgaande kalenderjaar. De huurverhoging per 1 juli bedroeg (gebaseerd op de inflatie over 2010) 2,3%. De huurverhoging per 1 juli 2011 bedroeg 1,3% (gebaseerd op de inflatie over 2010). Uitwerking Huurharmonisatie conform SVB In ons vastgestelde Strategisch Voorraadbeleid (SVB) is in het hoofdstuk Financiën uiteengezet dat we voor de bepaling van de huurprijs zullen overstappen op de methodiek van het Woningwaarderingstelsel (WWS). Het SVB is zowel door het bestuur, de raad van toezicht als door de ledenraad in het najaar 1. De hoogte van de huur wordt bepaald middels het Woningwaarderingstelsel (WWS). 2. Dit bedrag wordt vervolgens aangevuld (of gecorrigeerd) op basis van de verhuurbaarheid van de woningen, dus of een complex woningen gewild of minder gewild is. 3. In mindere mate wordt rekening gehouden met het energielabel. Het energielabel zit immers al verwerkt in het aantal WWSpunten. Hiermee wordt enkel rekening gehouden in complexen waar het energielabel zeer laag is. 4. Om de verhuurbaarheid van de woningen te waarborgen, dienen er voldoende woningen beschikbaar te blijven tot de aftoppingsgrens. Voor één- en tweepersoonshuishoudens is dit 524,37 en voor meerpersoonshuishoudens is dit 561,98. Overigens houden we de huren van het hele bezit in de sociale voorraad (tot 664,66 per maand). 5. voor woningzoekenden met een minimum inkomen moet het mogelijk blijven om in elke kern (of deel van een kern) een Huurprijzen in goedkope segment (huurprijs tot 366,37): Woningbouwvereniging Anna Paulowna 21,4 % Referentie 22,5 % Landelijk 21,4 % Huurprijzen in betaalbare segment (huurprijs van 366,37 tot 561,98): Woningbouwvereniging Anna Paulowna 77,7% Referentie 70,9 % Landelijk 67,4 % In dezelfde rapportage wordt met betrekking tot het toewijzingsbeleid van de vereniging het volgende vastgesteld: Woningen die aan de doelgroep worden toegewezen betreft de woningtoewijzingen aan huishoudens met een inkomen waarmee aansprak gemaakt kan worden op de Wet op de Huurtoeslag: Het betreft de volgende inkomensgrenzen: Eenpersoonshuishouden < 65 jaar: tot ,- Meerpersoonshuishouden < 65 jaar: tot ,- Eenpersoonsouderenhuishouden 65 jaar: tot ,- Meerpersoonsouderenhuishouden 65 jaar: tot ,- Qua inkomensgrenzen passende toewijzing: Woningbouwvereniging Anna Paulowna 92,2% Referentie 85,0% Landelijk 87,0% van bekrachtigd. Bij mutatie zal de huur van onze woningen op basis van het aantal WWS-punten naar een vooraf te bepalen hoogte geharmoniseerd (opgetrokken) worden. In het plan is een gedifferentieerd voorstel tot harmonisatie uitgewerkt. Het plan is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: woning te kunnen betalen. Toewijzing doelgroep: Woningbouwvereniging Anna Paulowna 59,9% Referentie 68,0% Landelijk 72,5% Van de toewijzingen is 92,2% 'passend'. Dat wil zeggen dat er nauwelijks een goedkope huurwoning (huurprijs tot 366,37) is toegewezen aan huishoudens met een inkomen boven de grenzen zoals genoemd in de Wet op de Huurtoeslag (zie de inkomensgrenzen hierboven). Omdat er geen woningen in de huurprijsklasse boven 561,98 in ons bezit zijn, is er niet 'te Scan de QR-code voor het rapport van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. duur' toegewezen

8 J a a r v e r s l a g De heer van Tilburg De heer Van Tilburg en zijn toetje zijn onafscheidelijk: dubbelvla van vanille en karamel! krijgen dat er geen gebruik meer gemaakt over het inburgeringsbudget. Bij onze corporatie zijn, mede als een terugkerend probleem blijft, gaan we steeds vaker uitsluitend mag worden van de borgingsfaciliteiten gevolg van de voorstand van 2011, in het eerste halfjaar geen akkoord met een afgelasting van de ontruiming, als de huurder met de van het WSW. Dit betekent dat we tegen statushouders gehuisvest. In het tweede halfjaar heeft het Centraal aanstelling van een financieel bewindvoerder instemt. In hebben hogere rentes zouden moeten gaan lenen Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aangegeven dat de taakstelling met we van de aangezegde ontruimingen er twee daadwerkelijk moeten op de kapitaalmarkt. 25% naar beneden is bijgesteld en dat voordracht van te huisvesten uitvoeren. In het jaar zijn 73 woningen toegewezen bij mutatie (in 2011 was dit kandidaten voorlopig niet mogelijk was. Seniorenhuisvesting Kwaliteit van de woningvoorraad De technische kwaliteit van ons woningbezit is in het algemeen goed aantal 101). Het aantal toewijzingen aan Onze vereniging heeft in de kern Kleine Sluis circa 165 woningen die te noemen. Aan onderhoud is in in totaal afgerond 3,3 miljoen huishoudens met een inkomen lager dan primair bestemd zijn voor toewijzing aan ouderen. Daarvan zijn 106 euro uitgegeven. Een belangrijk onderdeel van de onderhoudsuitgaven ,- bedroeg 66, ofwel 90,4%. In appartementen bijzonder aantrekkelijk omdat deze nabij voorzieningen (ruim 1,3 miljoen) in betreft het uitgevoerd groot onderhoud 2011 was dit 93 respectievelijk 92%. Het zijn gelegen. Voor de overige woningen bestaat weliswaar belangstelling, aan 84 eengezinswoningen in de Van Foreeststraat, Ds. Pareaulaan, aantal toewijzingen aan huishoudens doch deze woningen zijn kleiner en bovendien blijkt afstand naar de Mr. Raapplein en J. van Gijtenbeekstraat. Het meest in het oog Woonruimteverdeling met een inkomen hoger dan ,- bedroeg 7, ofwel 9,6%. In 2011 was dit 8 respectievelijk 8%. De nieuwe voorzieningen voor ouderen vaak een belemmering om daar te gaan wonen. springende onderdeel van de werkzaamheden betrof het vervangen van de ongeïsoleerde daken door geïsoleerde dakplaten met nieuwe Onze vereniging is verantwoordelijk voor de toewijzing van de woningen aan de woningzoekenden. Daarvoor zijn door de toewijzingsregels hebben in geleid tot langere wachttijden voor woningzoekenden met een inkomen boven ,-. In hebben Geschillenadviescommissie dakpannen. Voorts is al het enkele glas in de woningen vervangen door HR++ glas, het voegwerk is hersteld, de woningen zijn geschilderd, er vereniging in het woonruimteverdelingsysteem regels vastgelegd. De vijf woningzoekenden met een gezamenlijk belastbaar inkomen De vereniging participeert met de woningcorporaties in de regio Kop zijn nieuwe CV-ketels geplaatst, er zijn mechanische ventilatiesystemen woningzoekende ontvangt de regels bij de inschrijving. Als vereniging boven ,- geen huisvesting of huisvesting op een later moment van Noord-Holland in de geschillenadviescommissie Kop van Noord- aangebracht en nog een aantal kleinere zaken zijn verbeterd. Alle hanteren we al vele jaren het zogenaamde optiemodel. Dit betekent aangeboden gekregen. Holland als bedoeld in art. 16 van het B.B.S.H. onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd zonder dat er een dat woningzoekenden zelf aan mogen geven waar zij bij voorkeur willen wonen. De woningbouwvereniging neemt contact op met de woningzoekende zodra deze zodra deze bovenaan de wachtlijst staat en dus aan de beurt is om een woning toegewezen te krijgen uit zijn/haar aangegeven voorkeuren. De ervaringen met dit optiesysteem zijn voor onze vereniging positief. Ook uit de reacties van de woningzoekenden blijkt dat men een dergelijke systematiek als positief ervaart. De woningzoekende heeft het gemak dat hij of zij niet telkens verplicht op Overigens heeft de accountant aangegeven dat het voor hem niet mogelijk is om te verklaren dat de door ons gecheckte inkomensgegevens volledig zijn. De accountant en de corporatie kunnen niet weten of de potentiële huurder al zijn/haar inkomensgegevens heeft overlegd. Het Ministerie van BZK heeft hieruit vervolgens in haar 'Oordeelsbrief verslagjaar 2011' de conclusie getrokken dat onze administratie over het verslagjaar 2011 niet De geschillenadviescommissie kent de volgende samenstelling: Een voorzitter (en een plaatsvervanger) die niet betrokken is bij een van de deelnemende corporaties dan wel betrokken bij een huurdersorganisatie. Een lid (en een plaatsvervanger) benoemd op voordracht van de deelnemende corporaties, uit de kring van werknemers van de deelnemende corporaties. De heer Brands "We eten veel Hollandse kost! Stamppot vriezen we in, dat neemt mijn vrouw mee naar haar werk." Vandaag op het menu: broccoli, aardappelen en varkenslapjes. bepaalde woningen hoeft te reageren en (nog belangrijker) dat wij met op orde is. Deze conclusie is wat ons betreft nogal kort door de Een lid (en een plaatsvervanger) benoemd op voordracht van de een redelijke mate van zekerheid vooraf kunnen aangeven wanneer men bocht. Om die reden hebben wij de minister deze kwestie nog eens huurdersvertegenwoordigers die werkzaam zijn in het gebied van de aan de beurt zal zijn. Om de inschrijvingen actueel te houden vragen we uitgelegd en gevraagd het oordeel te nuanceren. Dit laatste is helaas deelnemende corporaties. de woningzoekenden jaarlijks hun inschrijving te bevestigen. niet gelukt. Overigens eindigt het Ministerie haar antwoord op onze Daarnaast kent de commissie een ambtelijk secretaris. Door de huurders Staatssteun: woningtoewijzing aan inkomens tot ,- Op 1 januari 2011 is de ministeriële regeling ingegaan die uitvoering reactie met de zin dat 'er enige wijzigingen zijn doorgevoerd in het accountantsprotocol voor het verslagjaar, in overleg met Aedes en de grote accountantskantoren'. Blijkbaar was er toch iets loos met het controleprotocol voor de accountant. Gelukkig wordt dit nu gerepareerd, van Woningbouwvereniging Anna Paulowna is in opnieuw geen gebruik gemaakt van de geschillenadviescommissie. Woninguitzettingen geeft aan de beschikking van de Europese Commissie over staatsteun. want anders zou ons in 2013 mogelijk staatsteun worden onthouden Woninguitzettingen komen vooral voor als gevolg van het niet betalen De Europese Commissie is van mening dat de borgingsfaciliteiten in de vorm van het intrekken van de borgstelling door het WSW bij het van de huur. We proberen hier een zo actief mogelijk beleid op te voeren. van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) te beschouwen aantrekken van nieuwe geldleningen. Bij het niet nakomen van de huurbetaling wordt veelal direct actie zijn als een vorm van staatsteun. De opgelegde regeling houdt in dat corporaties minimaal 90% van hun woningtoewijzingen moeten doen Huisvesting bijzondere doelgroepen ondernomen om in ieder geval in contact te komen met de betrokken huurders. Desondanks komt het met enige regelmaat voor dat we bij aan huishoudens met een inkomen tot ,-. Voldoet de corporatie Eind 2011 eindigden we in de voormalige gemeente Anna Paulowna de rechter ontruiming van de woning moeten vorderen. In de meeste aan dit voorschrift, dan is er sprake van geoorloofde staatssteun. met een voorstand in de huisvesting van statushouders van zes gevallen weten we een aangekondigde ontruiming toch nog af te Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, dan is er sprake van personen. In de eerste helft van heeft de gemeente verzocht om gelasten, omdat er op de valreep een betaalafspraak met de huurder ongeoorloofde staatssteun en kan de corporatie de sanctie opgelegd alleen gezinsherenigingen te huisvesten, in verband met onzekerheid gemaakt kan worden. Als we de indruk hebben dat huur betalen 14 15

9 J a a r v e r s l a g De heer Angevare De heer Angevare maakt graag een Hollandse maaltijd klaar, zijn specialiteit. Vandaag eten ze witlof met aardappelen en speklapjes. en kostenoverzicht maken. Vervolgens zullen we berekenen of de gewenste planning volledig realiseerbaar is. Het kan zijn dat we keuzes moeten maken in wat betaalbaar is en dat we moeten bepalen of er woningen zijn waar we mogelijk afscheid van gaan nemen. investering bij te dragen. Het deel dat de huurder niet via huurverhoging bijdraagt aan de energiebesparende ingreep zal bij mutatie alsnog in de nieuwe huurprijs worden opgenomen. Uitgangspunt voor doorberekening van energiebesparende Energiebeleid maatregelen bij planmatig onderhoud aan zittende huurder is: de gedane investering is bepalend voor de berekening van de In hebben wij ons energiebeleid opnieuw geformuleerd. Ons maximaal door te berekenen huurverhoging. doel is om woningen energiezuinig te maken, om daarmee het De door te berekenen huurverhoging kan nooit meer zijn dan de verbruik van schaarser wordende energie in totaliteit terug te brengen. theoretische besparing. Ook willen we de woonlasten voor onze huurders beperken. De verwachting is immers dat de energielasten in versneld tempo een Zodra een woning leeg komt vanwege een opzegging, wordt de steeds groter deel van de woonlasten uitmaken. We streven er naar om woning altijd voorzien van een pakketje van aanpassingen die op termijn al onze woningen te voorzien van een zogenaamd 'groen we beschouwen als een minimum, hier verder te noemen als een label. Dit kan een 'energiebasispakket'. Dit energiebasispakket bestaat uit een aantal A-, B- of C-label zijn. Vanaf label D is er sprake van een geel label en primaire energiebesparende aanpassingen van de woning. Deze dit loopt op tot een rood label bij een G-status. Een woning in de worden altijd aangebracht voordat de woning weer doorverhuurd categorie D t/m G wordt niet aangemerkt als energiezuinig. Ons doel is wordt. huurverhoging voor gerekend is. Daarnaast is er door een groot aantal huurders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om extra aanpassingen onroerend goed. Naast ons kantoor hebben we 290m 2 grond aangekocht ten behoeve van een inrit en een parkeerplaats voor dus gericht op het verminderen van het aantal woningen met deze labels. We willen zo veel mogelijk energiebesparende investeringen Het energiebasispakket bestaat uit: aan de woning te doen, zoals een open keuken, een hangend toilet, medewerkers. Dankzij deze aankoop kan de werkplaats en het magazijn doen in combinatie met de uitvoering van complexgewijs uitgevoerd Aanbrengen van een rooster in de badkamerdeur nieuwe vensterbanken, nieuwe radiatoren etc. Voor deze extra op een snellere en veiligere manier ontsloten worden. Ook is hiermee planmatig onderhoud. Mechanische ventilatiebox vervangen/aanbrengen werkzaamheden zijn wel kosten in de huur doorberekend. De woningen kunnen na de technische ingreep nog weer minimaal vijfentwintig jaar zonder grote zorgen verhuurd worden. Een andere grote uitgavenpost in betreft complex T (128 woningen in de J.C. Geerligslaan, een einde gemaakt aan het parkeren aan de drukbereden Molenvaart, waardoor bezoekers ons kantoor op een veiliger manier kunnen bereiken. Doorberekenen van energiebesparende maatregelen De energiebesparende investering mag aan de huurder worden Kierdichting zolder nazien/dichten Leidingen van CV isoleren op zolder Radiator in de badkamer aanbrengen Radiatorknoppen vervangen/gangbaar maken K. Keurisstraat, Burg. Perksingel, D.C. Rezelmanstraat, C.R. Waiboerstraat Daarnaast hebben we op 29 oktober een contract getekend met doorberekend, mits de huurder hiermee vooraf instemt. Er zal een en J.C. van Wijkstraat) voor afgerond euro. Er zijn keukens bouwbedrijf Cornel voor de koop van vier appartementen op de aanpak worden ontwikkeld om de huurder er van te overtuigen De vergoeding voor de kosten van het energiebasispakket is vervangen, er is geschilderd en waar nodig zijn kozijnen vervangen en hoek van de straten C. Keijzerlaan en Molenvaart te Kleine Sluis. De via een huurverhoging in (een deel van) de energiebesparende opgenomen in de nieuwe geharmoniseerde huur. dakgoten vernieuwd. appartementen bevinden zich op de eerste en tweede verdieping van Eigen onderhoudsdienst Woningbouwvereniging Anna Paulowna heeft een eigen onderhoudsdienst. Naast het reguliere onderhoud dat we standaard uitvoeren, voert onze technische dienst ook kosteloos zogenaamde kleine herstellingen uit voor de huurders. Het betreft hier vooral het te realiseren gebouw. Op de begane grond zal een fietsenwinkel gerealiseerd worden. De appartementen worden door ons turnkey afgenomen van de aannemer. Vervreemden van het bezit Er zijn geen woningen verkocht in. De heer Muntjewerf Ik ben gek op koken en ik neem er dan ook graag de tijd voor. Vandaag maakt hij broccoli, piepers en twee vikingschnitzels. het verhelpen van lekkages aan sifons e.d., het onderhoud aan ventilatieroosters, vullen van de CV-ketel, onderhoud aan de Strategisch voorraad beleid keuken, aan hang- en sluitwerk en aan sloten in de woning, In is het Strategisch Voorraad Beleid (SVB) van het woningbezit van onderhoud aan schakelaars en wandcontactdozen en onderhoud de woningbouwvereniging vastgesteld. In dit SVB zijn de conclusies op aan kranen en aan sanitair. Bij onze collega-corporaties zijn deze het gebied van (onder andere) doorexploiteren, slopen, verkopen en onderhoudswerkzaamheden meestal voor rekening van de huurder, verbouwen vastgelegd. De voornaamste conclusie die uit het SVB is dat of de huurder kan de verantwoordelijkheid voor deze werkzaamheden we het grootste deel van ons bezit kunnen doorexploiteren. Voor een tegen een maandelijkse vergoeding afkopen bij de corporatie. Bij onze aantal groepen van woningen uit ons bezit moet nog duidelijk worden vereniging is dit onderdeel van onze service. of de strategie van doorexploiteren op de lange termijn haalbaar blijft. Nieuwbouw Veel van ons woningbezit is binnen afzienbare tijd vijftig tot zestig jaar oud. Dit leidt ertoe dat er een moment komt dat deze woningen massaal In het verslagjaar zijn twee aankopen gedaan op het gebied van aan groot onderhoud toe zijn. In 2013 willen we hiervoor een planning 16 17

10 ONZE MAATSCHAPPELIJKE ROL J a a r v e r s l a g Kunstwand Molenvaart WONEN EN ZORG Eerdere plannen voor nieuwbouw op het perceel Molenvaart Onze vereniging is al geruime tijd actief op het terrein van wonen en in Kleine Sluis zijn in overleg met Stichting De Waerden verlegd naar zorg. Op dit moment werkt de Woningbouwvereniging onder andere verbouw van woningen in het Pastoor Verhoeffpark in Breezand. Aan samen met Woonzorggroep Samen en Stichting De Waerden. De heer Fraza De rollen bij de heer Fraza thuis zijn goed verdeeld: mevrouw Fraza houdt van koken en uitproberen en meneer Fraza...eet het graag op. Zijn lievelingsgerecht is een ovenschotel met tomaat en mozzarella. Dat eten ze vandaag, en kleinzoon Dean eet gezellig mee! Molenvaart is van de gelegenheid gebruik gemaakt om samen met basisscholen een woonproject te doen. Twee medewerksters van onze afdeling bewonerszaken hebben samen met leerkrachten van de basisscholen De Spoortbuurtschool en De Meerpaal lessen verzorgd over het onderwerp wonen. Dit leidde tot verrassende inzichten, waar niet alleen de leerlingen iets van opstaken. Het werd ons in elk geval duidelijk dat de jongeren niets zien in een traditionele woning van twee bouwlagen met een kap. De leerlingen hebben hun visie op wonen uiteindelijk vastgelegd met een schildering op grote panelen, die aan de Molenvaart als kunstwand is opgesteld. De jeugdige makers van beide scholen hebben onder regie van wethouder Lia Franken van Hollands Kroon de panelen tijdens een officiële ceremonie onthuld. Samenwerking Woonzorggroep Samen In 1994 werden in het Pastoor Verhoeffpark te Breezand zestien woningen opgeleverd die bij voorrang worden verhuurd aan ouderen met een extramurale zorgindicatie. Woonzorggroep Samen is voor de te leveren zorg verantwoordelijk. Tegelijkertijd met de woningen is een wijksteunpunt gerealiseerd, dat eigendom is van de vereniging en verhuurd wordt aan genoemde stichting. Vanuit dit steunpunt wordt de zorg verleend. In 2001 werd door onze vereniging het wijksteunpunt Keijzershoff te Anna Paulowna opgeleverd. Dit steunpunt maakt deel uit van een De gemeente Hollands Kroon is met deze kunstwerken ook nog een complex van zestig seniorenwoningen. Indien individuele bewoners van beetje mooier geworden, vinden wij. dit complex woningen extramurale zorg willen ontvangen, dan kan dit Prettig wonen is meer dan een goed bewoonbaar huis. De woonomgeving speelt een belangrijke rol in het woonplezier. En dat geldt vanzelfsprekend niet alleen voor onze Samenwerking met gemeente Hollands Kroon Vanwege de start van de nieuwe gemeente Hollands Kroon per 1 januari, zijn we dit jaar gestart met het maken van een nieuwe versie van prestatieafspraken met de gemeente. Sinds het ontstaan van door Woonzorggroep Samen vanuit het steunpunt verleend worden. Samenwerking Stichting De Waerden In 2004 zijn twaalf appartementen met twee service-units gerealiseerd op de locatie Ds. Pareauhof te Anna Paulowna voor zelfstandige huurders, maar voor iedereen. Ook in hebben we daarom diverse initiatieven op het gebied van leefbaarheid genomen. Ook passende huisvesting voor mensen met een zorgvraag zien we als een belangrijke functie jaar aan energie kan besparen. De energiebesparing van de MAXIbox wordt door de Interfacultaire Vakgroep Milieukunde (IVAM) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) gemeten. Twee personen die cliënt zijn bij de ISD, hebben met behoud van uitkering deze MAXIboxen geïnstalleerd en de gebruiksinstructie naar de bewoners verzorgd. Op deze manier hebben de cliënten van de ISD weer de nieuwe gemeente Hollands Kroon zijn er drie woningcorporaties werkzaam in de gemeente, te weten Woningbouwvereniging Anna Paulowna, Woningbouwvereniging Beter Wonen en Wooncompagnie. De samenvoeging van de vier voormalige gemeenten tot de gemeente Hollands Kroon heeft in ieder geval bij de drie genoemde corporaties geleid tot een periodiek gezamenlijk gestructureerd huisvesting van verstandelijk beperkte personen. De Stichting De Waerden draagt zorg voor 24-uurs begeleiding van de cliënten. De realisatie van deze appartementen komt mede voort uit het gegeven dat onze vereniging al jaren een goede samenwerking heeft met Stichting De Waerden inzake de huisvesting van verstandelijk beperkte personen. Circa 25 eenpersoons- of eengezinswoningen worden van onze corporatie. We werken dan ook samen met diverse partijen om dit te kunnen bewerkstelligen. relevante werkervaring opgedaan, wat hen wellicht kan helpen bij het vinden van een baan. Eén van de twee cliënten van de ISD heeft aansluitend op het project ook nog een werkstage bij onze woningbouwvereniging vervuld. overleg. De ervaringen van deze vernieuwde samenwerking zijn zonder meer positief te noemen. De nieuwe prestatieafspraken zijn in een terugkerend onderwerp van gesprek geweest. De corporaties hebben gedrieën gekozen om te werken aan één verhuurd aan verstandelijk beperkte personen die ook begeleiding ontvangen van de stichting. In verband met de sloop van het door onze vereniging aangekochte gezinsvervangend tehuis Vronervaart op het perceel Molenvaart 14 zijn vier appartementen van het LEEFBAARHEID Bewonerscommissie Poldermanstraat gezamenlijk document. In dit document zullen afspraken worden gemaakt op hoofdlijnen. Per corporatie kunnen desgewenst apart met nieuwbouwcomplex aan de Rietgorslaan voor de huisvesting van cliënten tijdelijk aan de Stichting de Waerden verhuurd. In zijn diverse initiatieven op het gebied van leefbaarheid genomen. In de Poldermanstraat in Breezand is op ons initiatief een de gemeente specifieke werkafspraken gemaakt worden. Nadat de Drie keer groen licht bewonerscommissie opgericht die actief meedenkt over onze plannen om de straat een fraaier aanzien te geven. Het gaat er met name regering Rutte II eind het Woonakkoord heeft gepresenteerd, is op voorstel van de corporaties pas op de plaats gemaakt ten aanzien Vanwege het afnemende budget voor huisvesting bij De Waerden is in besloten om de plannen voor nieuwbouw op de locatie Met het project Drie keer groen licht zijn wij als eerste om de achtertuinen goed bereikbaar te maken, buitenbergingen te van het definitief ondertekenen van de prestatieafspraken. Eind Molenvaart in Anna Paulowna niet door te zetten. Het was woningcorporatie gestart met een pilot op het snijvlak van plaatsen en het gevelaanzicht te verbeteren. Er is op hoofdlijnen een ziet de wereld er voor corporaties er plots rigoureus anders uit. Met de bedoeling om hier zestien appartementen te realiseren voor de energiebesparing, leefbaarheid en arbeidsre-integratie. In conceptplan gemaakt, dat in overleg met de bewonerscommissie aan name de aangekondigde verhuurdersheffing van in totaal 1,7 miljard Stichting De Waerden voor zelfstandige huisvesting van verstandelijk samenwerking met de ISD Kop van Noord-Holland zijn zo n vijftien de bewoners is voorgelegd. Het plan is in nauwe samenspraak met leidt ertoe dat corporaties de komende jaren aanzienlijk minder beperkte personen. Voorlopig is deze plek nu verrijkt met de plaatsing huishoudens met een krappe inkomenssituatie in de regio Anna de gemeente Hollands Kroon opgezet. De gemeente zal tegelijkertijd financiële ruimte hebben om te investeren in nieuwbouw en groot van kunstuitingen van twee basisscholen uit Anna Paulowna. In Paulowna-Breezand geselecteerd. Deze huishoudens zijn benaderd een belangrijk deel van het riool vervangen en verplaatsen, trottoirs en onderhoud. We willen daarom wachten met het ondertekenen van de overleg met De Waerden wordt gewerkt aan een plan om de met de vraag of ze in aanmerking willen komen voor een kosteloze achterpaden aanleggen en straatverlichting bijplaatsen. We gaan ervan prestatieafspraken, totdat het duidelijk is of we de afspraken kunnen huisvesting van de zestien cliënten te realiseren in ons bestaand bezit MAXI-box van de coöperatieve vereniging Drie keer groen licht. De uit dat er zo spoedig mogelijk overeenstemming wordt bereikt over het nakomen. Hopelijk wordt in 2013 helder welke afspraken we kunnen in het Past. Verhoeffpark in Breezand. Het casco van deze panden MAXI-box bevat een ruime hoeveelheid aan energiebesparende plan, zodat dit het komende jaar direct kan worden uitgevoerd. continueren. is nog prima en de verbouwingskosten zijn relatief betaalbaar ten artikelen, waarmee een gemiddeld huishouden tot zo n 500,- per opzichte van het oorspronkelijke nieuwbouwplan

11 ONZE HUURDERS J a a r v e r s l a g op de hoogt van ontwikkelingen op het terrein van de volkshuisvesting het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van en meer specifiek over zaken welke onze vereniging en/of huurders de vereniging. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. betreffen. Dit magazine verschijnt tweemaal per jaar. Via onze website De nieuwe woningwet gaat uit van lidmaatschap van de raad van ( wordt, zowel naar onze huurders als naar derden, toezicht voor ten hoogste acht jaar. Volgens onze huidige statuten De heer Teeuwen De heer Teeuwen houdt van rijst, en dat eten ze regelmatig... maar soms vindt mevrouw Teeuwen het weer eens tijd voor aardappelen en groente. Vandaag is het rijstdag, met zelfgemaakte gehaktballetjes, kerriesaus en ananas. eveneens belangrijke informatie gecommuniceerd, en we zijn actief op social media (Facebook en Twitter). Ledenavond en excursie In het wijksteunpunt Keijzershoff in Anna Paulowna is op 15 november onze jaarlijkse ledenavond georganiseerd. De bedoeling van deze avond is om de leden op een informele manier meer te betrekken bij de vereniging en om het bestuur, de raad van toezicht en de ledenraad op een informele manier in gesprek te brengen met de wordt een lid van de raad van toezicht benoemd voor vier jaar en is een afgetreden lid te allen tijde terstond herkiesbaar. De nieuwe woningwet gaat uit van benoeming van leden van de raad van toezicht door de raad zelf. Volgens onze huidige statuten wordt de raad van toezicht benoemd door de ledenraad. De nieuwe woningwet gaat uit van bindende voordracht van een of meer leden van de raad van toezicht door de huurders (= bij ons de ledenraad). Deze door de huurders (ledenraad) voorgedragen leden van de raad van toezicht mogen in aantal niet de meerderheid van de raad overige leden van de vereniging. Op deze avond gaven Landschap van toezicht uitmaken. Volgens onze huidige statuten is nu minimaal Noord-Holland en Stichting Present een boeiende uiteenzetting over 80% van de leden van de raad van toezicht huurder. Dit laatste geldt hun werkzaamheden. Eerder in het jaar organiseerden we (net als in momenteel overigens ook voor de ledenraad en het bestuur. 2011) een excursie voor het bestuur, de raad van toezicht, ons personeel en de ledenraad. Op 1 juni kreeg de groep in het gemeentehuis Als het wetsvoorstel voor de nieuwe van Heerhugowaard een presentatie over het project Stad van de zon, woningwet uiteindelijk wordt aangenomen, gevolgd door een rondleiding door de Stad van de zon. In de middag dan krijgen corporaties volgens de laatste Onze corporatie is opgericht als vereniging met bijbehorende verenigingsstructuur. Feitelijk gezien mogen onze huizen dan wel ons meest kostbare bezit zijn, het gaat uiteindelijk om onze huurders. We willen huurders betrekken bij onze activiteiten. Hieronder leggen we kort uit hoe onze structuur eruit ziet en wat we doen om onze huurders te informeren over bijvoorbeeld nieuwe regels en om hen op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen. Verenigingsstructuur De leden van onze vereniging benoemen de deelnemers van de verslag biedt een duidelijke weergave van alle onderwerpen die in de vergadering met de ledenraad worden besproken. De uitvoering van het beleid is opgedragen aan het bestuur, die taken heeft gedelegeerd aan de directie en het werkapparaat. Het bestuur wordt gecontroleerd door de raad van toezicht. Vanwege de verantwoordelijkheden die al direct aan de ledenraad zijn toegekend is de taak van de raad van toezicht beschreven als voortdurend toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. De ledenraad en de raad van toezicht vergaderen circa vier maal per jaar. Ons bestuur vergadert maandelijks. Tot slot wordt in de ledenvergadering een keer per jaar verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en worden de beleidsintenties voor de komende jaren besproken. De vereniging heeft circa 120 leden. werd een stadswandeling gemaakt in Alkmaar onder begeleiding van twee bekwame gidsen langs vele hofjes, het 16e eeuwse stadhuis en de vele monumenten die de stad Alkmaar kent. Het informele karakter van de dag bood ruim mogelijkheid aan een ieder om met elkaar over uiteenlopende onderwerpen van gedachten te wisselen. Nieuwe woningwet De nieuwe woningwet is er ook in nog niet gekomen. Inmiddels zijn al wel duidelijk de contouren van de nieuwe woningwet zichtbaar geworden. De minister buigt zicht per december nog over een aantal aanvullingen die het laatste concept van de nieuwe woningwet wellicht nog zullen wijzigen. Met grote waarschijnlijkheid zullen voor onze vereniging de volgende zaken gaan veranderen: De nieuwe woningwet gaat uit van benoeming van bestuurders toelichtingen een jaar de tijd om hun statuten te veranderen en de corporatie anders in te richten. Mevrouw Koenis Mevrouw Koenis maakt vandaag penne met gerookte zalm, wokgroenten, kruiden en ketjap. Ze lust alles, maar is wel een echte zalmliefhebber! scan de QR-code voor de link naar onze website. ledenraad. Statutair is de ledenraad in rangorde het hoogste orgaan. Met deze werkwijze is de zeggenschap van de huurder in het beleid door de raad van toezicht. Benoeming en ontslag van bestuurders Door de ledenraad worden onder andere de begroting, de financiële van de vereniging op volwaardige wijze geregeld. Onze huurders geschiedt nu door de ledenraad. meerjarenplanningen en de jaarrekening vastgesteld. Daarnaast moet hebben in vergelijking met het in het B.B.S.H. vastgelegde huurders- De nieuwe woningwet gaat uit van voorafgaande instemming door de ledenraad ook instemmen met het aantrekken van geldleningen verhuurdersoverleg relatief veel inspraak en directe invloed op het beleid de raad van toezicht bij een aantal belangrijke, met name genoemde en de aankoop van onroerend goed. De ledenraad functioneert in de van de woningcorporatie. besluiten. Volgens onze huidige statuten hebben een aantal (veelal praktijk ook als klankbord en adviesraad. De ledenraad komt vier keer per jaar samen in aanwezigheid van het bestuur. Meer hierover staat in GeWoon Nieuws en website andersoortige) besluiten nu vooraf toestemming van de ledenraad nodig. De huidige formele taak van de raad van toezicht is nu uitslui- het verslag van de ledenraad. De informatie- en besluitenmatrix in dit Via ons magazine GeWoon Nieuws houden we onze huurders en relaties tend zeer algemeen geformuleerd: voortdurend toezicht houden op foto: Andre Sonderman 20 21

12 Mevrouw Bindels Mevrouw Bindels eet erg gevarieerd. Omdat de kinderen het lekker vinden, eten ze vandaag penne met cherry tomaatjes, tonijn, rozijnen, venkel en pijnboompitjes. ONS FINANCIEEL BELEID De basisvoorwaarde voor het functioneren van een woningcorporatie is de financiële continuïteit. Er zijn in onze sector een aantal structuren werkzaam die mede bijdragen aan de instandhouding en bewaking van onze financiële continuïteit. Dit zijn met name het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Hieronder komen beide instanties aan de orde, gevolgd door diverse andere financiële onderwerpen. Centraal Fonds Volkshuisvesting B1: de voorgenomen activiteiten brengen de corporatie op de Het CFV houdt zich vooral bezig met: middellange termijn (3 tot 5 jaar) in gevaar; Het financieel toezicht op de woningcorporaties, B2: de voorgenomen activiteiten brengen de corporatie op de namens het Rijk. korte termijn (binnen 2 jaar) in gevaar. Het optreden als saneringsfonds als woningcorporaties het financieel niet meer kunnen bolwerken. Het CFV merkt nadrukkelijk op dat haar continuïteitsoordeel is gebaseerd op de vermogensontwikkeling exclusief de eventuele In haar continuïteitsoordeel geeft het CFV aan: Op basis wijzigingen in de heffingen met ingang van Zoals elders in dit van uw ingediende prognosegegevens -2016, concludeert jaarverslag opgemerkt zullen deze toekomstige heffingen zwaar op het Fonds dat de voorgenomen activiteiten in financieel opzicht de vermogensontwikkeling van de corporaties drukken. passen bij de vermogenspositie van uw corporatie, hetgeen tot een A1 oordeel leidt. Hierdoor bestaat er geen aanleiding een nader Het CFV heeft op 16 oktober ook een solvabiliteitsoordeel financieel onderzoek in te stellen. (verslagjaar 2011) afgegeven. Het CFV komt tot de conclusie Overigens kent het CFV de volgende soorten oordelen: dat bij onze corporatie sprake is van voldoende solvabiliteit. A1: de voorgenomen activiteiten passen bij de vermogenspositie van de corporatie; In de Oordeelsbrief 2011 van het Ministerie van BZK d.d. A2: de voorgenomen activiteiten van de laatste twee jaar van de 30 november noemt de Minister onder het kopje vijfjarige prognoseperiode kunnen de financiële positie van de Rechtmatigheid dat onze administratie niet op orde is, omdat corporatie in gevaar brengen; onze accountant een oordeelsonthouding heeft afgegeven over de controle op de volledigheid van de inkomens- en vermogensgegevens van potentiele huurders. De accountant heeft namelijk gesteld dat zowel de corporatie als de accountant niet kan weten of de potentiele huurder deze gegevens volledig heeft opgegeven. Wij hebben de minister gevraagd haar oordeel over onze corporatie op dit aspect te nuanceren en om het accountantsprotocol over voor de accountant meer werkbaar de formuleren. De minister heeft ons geantwoord dat hij geen reden ziet om zijn oordeel te herzien, maar antwoordt anderzijds dat er in overleg met de grote accountantskantoren wijzigingen zijn doorgevoerd in het accountantsprotocol voor. Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Het WSW regelt de garantiestelling naar de banken van wie wij geld lenen om woningen te bouwen en/of in stand te houden. Dankzij de WSW-garanties kunnen we tegen scherpe rentetarieven lenen. Op 22 november ontvingen alle betrokken corporaties een brief van het WSW waarin het WSW stelt dat de effecten van verhuurdersheffing van het Rijk op de kasstromen van de corporaties zeer groot zijn. In 2013 kan 47% van de corporaties niet meer aan alle criteria van het WSW voldoen. Bij ongewijzigd regeringsbeleid loopt dit percentage loopt op 89% in Het WSW is, vanwege de dramatische effecten van het regeringsbeleid, er toe overgegaan om voor 2014 en verder, per direct geen faciliteringsvolume meer af te geven aan de woningcorporaties. Dit betekent dat er voor het jaar 2014 vooralsnog geen geldleningen van woningcorporaties worden geborgd door het WSW. Dit is een serieus signaal. Verhuurdersheffing De regering heeft een geldprobleem en heeft het voornemen de woningcorporaties een heffing van 2 miljard op te leggen. De corporaties krijgen de mogelijkheid om de hoogste inkomenscategorien meer huur te vragen. De minister heeft in 2013 het bedrag van de voorgenomen verhuurdersheffing iets verlaagd tot 1,7 miljard, maar heeft gelijktijdig de maximale huurverhoging naar beneden bijgesteld. Door de verhuurdersheffing wordt het voor corporaties vrijwel onmogelijk om alle investeringsvoornemens daadwerkelijk te realiseren. Dat is slecht nieuws voor de woningzoekenden, en voor de Nederlandse economie. De woningbouwproductie in Nederland komt immers voor 2/3e voor rekening van de woningcorporaties. J a a r v e r s l a g Conversie van geldleningen in Op 31 januari is een lening gestort van 3,5 miljoen. Dit betreft een op 23 maart 2011 aangegane geldleningovereenkomst, afgesloten voor de herfinanciering van een lening. Renterisico Woningbouwvereniging Anna Paulowna heeft voldoende maatregelen genomen om het renterisico op de leningportefeuille te beperken. Het jaarlijkse renterisico blijft onder de 15% van de financieringsbehoefte. Vermogenspositie Het eigen vermogen van de vereniging bedraagt per balansdatum van 31 december ,-. Het vermogen per 31 december 2011 bedroeg ,-. Een stijging in dit verslagjaar van ,-, vanwege de toevoeging van het jaarresultaat. Jaarresultaat Het jaarresultaat over bedraagt (afgerond) ,- positief. Het jaar 2011 werd met ,- positief afgesloten. De belangrijkste redenen voor dit verschil zijn (in afgeronde bedragen): - Meer huuropbrengsten, ,- (voordelig). - Positieve waardeverandering (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille, ,- (voordelig). - Meer onderhoudsuitgaven, ,- (nadelig). - Meer belastingen, ,- (nadelig). Bindingen met andere rechtspersonen Er wordt niet deelgenomen in andere rechtspersonen. Beleggingen In het verslagjaar zijn de gelden als volgt belegd: banksaldi bij de Rabobank en Postbank/ING. Er wordt geen gebruik gemaakt van rente-instrumenten/derivaten. Aanwending van middelen Conform het bepaalde in artikel 26 van het BBSH heeft woningbouwvereniging Anna Paulowna haar middelen uitsluitend en alleen aangewend in het belang van de volkshuisvesting. Woningbouwvereniging Anna Paulowna is uitsluitend werkzaam geweest op het gebied van de volkshuisvesting overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van het BBSH. Anna Paulowna, 30 mei 2013 H. Hager (voorzitter) en A. Ernens (secretaris) foto: Wim Sijs

13 Verslag van het bestuur De heer Santé We koken graag Indisch. Meestal kookt mijn vrouw, maar vandaag maak ik geroosterde kip met champignons, tomaat, botersaus en veel knoflook...dus als één iemand het eet, moet iedereen eten! Het jaar was opnieuw een heel bijzonder jaar. In woningcorporatieland lijken we af en toe in een achtbaan beland. Corporaties hebben het moeilijk: veel collega s hebben last gehad van de voortdurende stagnatie van de economie. Corporaties die afhankelijk zijn van verkoopopbrengsten zijn fors in de knel gekomen, omdat ze hierdoor opbrengsten missen. Vervolgens werden in Nederland bij diverse corporaties hier en daar wandaden zichtbaar, met als negatief hoogtepunt een grote derivatenfraude. Hierdoor komen we als woningcorporaties in een slecht daglicht te staan. Als gevolg hiervan lijken de Tweede Kamer en de minister niet van plan om corporaties op welke manier dan ook nog te sparen. Dit blijkt onder andere uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte II, waarin tot een verhuurdersheffing is besloten. Het lijkt erop dat de nieuwe regering een harde sanering onder corporaties graag voor lief neemt. Wellicht dat de aangekondigde parlementaire enquête naar het functioneren van woningcorporaties de publieke- en de politieke opinie weer iets kan kantelen. Volgens ons doen nog steeds het merendeel van de woningcorporaties de juiste dingen op de juiste wijze. Werkgebied Per 1 januari is de gemeente Hollands Kroon een feit. Hollands Kroon is ontstaan uit een fusie van voormalige gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer. Dankzij deze fusie is het werkgebied waarin wij ons begeven vier keer zo groot geworden. Dat wil echter niet zeggen dat we nu actief op zoek gaan naar mogelijkheden voor uitbreiding van onze corporatie. Vooralsnog denken we dat we in de voormalige gemeente Anna Paulowna nog genoeg werk te doen hebben. Overigens is al wel op een eerder moment door onze ledenraad besloten dat we te zijner tijd, als we onze statuten moeten wijzigen vanwege aanpassing van onze structuur aan de nieuwe woningwet, toelating zullen aanvragen voor de gehele regio Kop van Noord-Holland. En ook dan blijven we ons bij alle ontwikkelingen kritisch afvragen of we voor onszelf een rol zien buiten het voormalige Anna Paulowna. Dossier staatssteun & inkomensgrens In ons jaarverslag van 2011 hebben we het uitvoerig gehad over onze grote vrees over het zogenaamde staatssteundossier. Europa is van mening dat wij staatssteun ontvangen omdat wij goedkoop geld kunnen lenen met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) als borgstellinginstituut. Het Rijk is achtervanger op het moment dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) omvalt. Dit laatste wordt door Europa gezien als staatssteun. Europa is bereid deze staatssteun toe te staan als woningcorporaties zich houden aan de regel dat zij minimaal 90% van hun woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot ,-. Tot onze opluchting hebben we in opnieuw vrijwel iedereen die aan de beurt was, direct een woning kunnen aanbieden. Wel merken we dat de rek er een beetje uitraakt. Met andere woorden, het wordt lastiger om bij mutatie een huurder met een inkomen boven ,- direct een woning toe te wijzen. In hebben we vijf huishoudens met een inkomen boven ,- geen woning kunnen toewijzen, omdat we anders de genoemde 90% niet halen. Als we ons niet aan de 90%-toewijzingsregel houden kan dat tot gevolg hebben dat we dus geen geld meer mogen lenen via het WSW. Dan wordt het bijna onmogelijk om nog te investeren. Strategisch voorraadbeleid In hebben we ons strategisch voorraadbeleid (SVB) beschreven. In het strategisch voorraadbeleid is vastgelegd wat we de komende jaren van plan zijn met ons woningbezit, maar ook wat er naar onze gedachten nog aan ons woningbezit moet worden toegevoegd. Met ondersteuning van adviesbureau BMC is bijna een jaar gewerkt aan de vervaardiging van dit document. Bij belangrijke tussenstappen is enkele keren een presentatie aan het bestuur gegeven. Bij oplevering van het eerste concept van het SVB is vervolgens een aparte avond georganiseerd waarbij een presentatie is gegeven aan het bestuur, de raad van toezicht en de ledenraad. Zij hebben vervolgens in hun vergaderingen ingestemd met de definitieve versie van het SVB. Uiteraard heeft het SVB de nodige stof tot discussie doen opwaaien. Het gaat immers om de toekomst van ons bezit en daarmee gaat het ook over de toekomst van onze corporatie. De rode draad in het SVB is dat we met het grootste deel van ons bezit nog jaren vooruit kunnen, zolang we hier in de juiste mate onderhoud blijven uitvoeren. Voor de verhuurbaarheid van enkele van onze woningcomplexen maken we ons voor wat betreft de verhuurbaarheid op middellange termijn wat meer zorgen. Hiervoor hebben we een tijdlijn afgesproken waarbinnen we plannen maken en besluiten gaan nemen. Slopen of verkopen is nog niet aan de orde, maar we realiseren ons dat we niet in een glazen bol kunnen kijken. Als het later niet anders kan, dan zullen we toch beslissingen moeten maken. We hebben ook pijnlijk moeten vaststellen dat wij er, wellicht als een van de laatste corporaties in Nederland, niet langer aan ontkomen om iets met ons bijzonder lage huurniveau te J a a r v e r s l a g doen. Ook wij moeten ons kasboekje op orde houden. Als er meer geld uit gaat dan er binnen komt, zijn uiteindelijk onze huurders de dupe. Ons bezit wordt ouder, de kosten stijgen en het Rijk vraagt een steeds grotere bijdrage. We incasseren nu 57,8% aan huur van wat we maximaal mogen vragen. Anders gezegd laten we jaarlijks voor ruim 4 miljoen aan huuropbrengsten liggen. We hebben in het SVB eveneens besloten om onze nieuwe huurders meer huur te vragen. Pas als alle woningen een nieuwe huurder hebben gekregen, zijn we opgeschoven naar een gemiddeld huurniveau van 68,8% van wat we maximaal aan huur mogen vragen. Energiebeleid We hebben ons energiebeleid definitief vormgegeven. We willen ons bezit gemiddeld naar een groen label brengen, een C-label. Omdat de energieprijzen de afgelopen jaren sneller zijn gestegen dan de huurprijzen, eist energie een steeds groter deel van het huishoudbudget van onze huurders op. Zowel voor onze huurders als voor het klimaat is er dus alles voor te zeggen om haast te maken met het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. We plannen het aanbrengen van energiebesparende maatregelen vooral in combinatie met groot onderhoud. We zouden nog meer vaart kunnen maken in het doen van energiebesparende investeringen als er ruimere mogelijkheden zouden zijn om een groot deel van onze uitgaven -in welke vorm dan ook- terug te verdienen. Nieuwbouwplannen We hebben in met hernieuwde inzet getracht onze nieuwbouwplannen een slag verder te brengen te brengen. Onze locatie naast het Kruiszwin blijft een kwestie van een lange adem. Deze locatie ligt buiten het bestaand bebouwd gebied en de Provincie is terughoudend in het akkoord gaan met dergelijke locaties. Wel voldoet de locatie steeds meer aan criteria die de Provincie recentelijk heeft bepaald. De locatie ligt in het centrum van het dorp, is in de directe nabijheid van de voorzieningen en er is een grote vraag van klanten voor de geplande seniorenwoningen. Nu de koopsector vrijwel volledig is stilgevallen hebben we de stille hoop dat steeds meer partijen gaan inzien dat wij een kansrijk plan hebben liggen. De voorbereiding van de nieuwbouw van 18 à 20 seniorenwoningen aan het Pastoor Verhoeffpark in Breezand loopt goed. We denken in 2013 te beginnen met het slaan van de eerste paal. Het project van de bouw van zestien appartementen voor zorginstelling De Waerden aan Molenvaart hebben we helaas moeten afbreken. De Waerden kan door alle kortingen op huisvestingsbudgetten niet tegemoetkomen aan de door ons gevraagde huurprijs

14 De heer Smekens De heer Smekens maakt een echte seizoensgroente klaar: verse asperges. Samen met een lekker mals lamsstuk en gekookte aardappels met kruiden wordt het een perfect lentegerecht. Woningbouwvereniging Anna Paulowna vindt het niet verantwoord om tot elke prijs met dit project door te gaan. In het najaar van zijn we daarom met De Waerden gaan bekijken of er een alternatief mogelijk is in de vorm van ombouw van een deel van ons bezit in het Pastoor Verhoeffpark in Breezand. Overigens heeft een en ander inmiddels wel een fraaie kunstuiting opgeleverd aan de Molenvaart van leerlingen van diverse basisscholen, die met groot enthousiasme hun woonwensen hebben geschilderd. Het Centrumplan Anna Paulowna is door de gemeente afgeblazen. Wegens de economische omstandigheden en het huidige gebruik van het oude gemeentehuis is er weinig zicht op een spoedige start van dit plan. Woningbouwvereniging Anna Paulowna maakte deel uit van de stuurgroep Centrumplan en had de intentie uitgesproken open te staan voor mogelijke afname van huurwoningen in dit plan. Dit plan staat voorlopig in de ijskast. Risicomanagement We hebben ons systeem van risicomanagement in verder vorm gegeven via een kwartaalrapportage die zowel door het bestuur als door de raad van toezicht wordt gevolgd. Het is voor ons belangrijk om inzichtelijk te hebben wat risico s zijn voor onze organisatie, hoe groot de kans is dat er ergens iets fout gaat, en hoe groot de impact hiervan dan zou zijn. Wachtlijst woningzoekenden Door alle tegenwind op de koopmarkt komen steeds meer woningzoekenden richting de huurmarkt. Voor ons betekent dit dat onze wachtlijst, die al fors was, alleen maar langer wordt. In juli hebben we een uitvoerige analyse van onze wachtlijst gemaakt en we hebben de wachtlijst tevens opgedeeld in product-marktcombinaties ofwel productgroepen, die we bij ons strategisch voorraadbeleid hebben gedefinieerd. Per 1 juli hebben we een lijst met woningzoekenden van 626 personen. Hiervan zeggen 240 personen per direct een woning van ons te willen huren. Dit is een vraag waar we, ondanks onze inspanningen, niet aan kunnen voldoen. Ook om die reden hopen we dat er snel een oplossing komt om de koopmarkt weer los te trekken. Prestatieafspraken met de gemeente Omdat we sinds 1 januari te maken hebben met een nieuwe gemeente, moeten we ook weer nieuwe prestatieafspraken maken met deze gemeente. Daarbij komt dat we sinds 1 januari samen met collega corporaties Wooncompagnie en Beter Wonen in actief zijn dezelfde gemeente. Met deze twee partijen werken we samen met de gemeente aan één document waar alle partijen achter staan. Eerder was er al een concept van de prestatieovereenkomst gereed, maar in diezelfde tijd presenteerde Rutte II haar regeringsvoornemens. Om die reden besloten we te wachten met het vastleggen van afspraken die we misschien niet waar kunnen maken. Ontwikkelingen Rijksoverheid De regering heeft aangekondigd dat de corporaties 1,75 miljard moeten betalen aan de huurtoeslag, die het Rijk jaarlijks voor een bedrag van bijna 3 miljard verstrekt. In 2014 moeten wij al ,- aan het Rijk betalen. Dit bedrag loopt jaarlijks verder op tot een bedrag van 1,2 miljoen in Om ons heen zien we dat corporaties in J a a r v e r s l a g vliegende vaart hun investeringsvoornemens heroverwegen of per direct volledig afblazen. Op het moment dat ook corporaties hun bouwplannen niet meer uitvoeren, betekent dit een (nog grotere) strop voor de bouwsector in Nederland. Dit terwijl blijkt dat bouwende organisaties voor het Rijk direct en indirect veel meer dan 1,75 miljard aan belastinggeld binnen brengen. In feite betekent dit dat het voor het Rijk zelfs nadelig is om de corporaties deze hoge rekening te sturen, nog daargelaten dat de bouwbranche hierdoor verder instort. Voor onze woningbouwvereniging betekent het in elk geval dat ook wij alert moeten zijn en blijven. We gaan vooralsnog proberen onze nieuwbouwprojecten te realiseren zolang dit verantwoordt blijft, maar we kunnen niet langer onveranderd doorgaan. Ook bij onze corporatie gaat de rem er dus enigszins op. Overigens is onze financiële positie relatief goed, en verwachten we dat we het hoofd nog geruime tijd boven water kunnen houden. In reactie op alle onzekerheden heeft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (het WSW) alle corporaties eind november een brief gestuurd waarin ze aankondigt dat het WSW in 2013 nog maar beperkt geldleningen van corporaties zal borgen De heer Brand en dat ze in 2014 helemaal geen geldleningen meer gaat borgen. Dat Aziatisch eten is populair in huize Brand: noedels met kip en groenten, betekent dat vanaf 2014 geen enkele corporatie nog op een veilige en gewokt in zoete chilisaus. goedkope manier aan geld kan komen. Als bestuur zouden we graag zien dat onze minister en andere bestuurders zich op deze kwestie gaan richten. de ledenraad van december herbenoemd voor een volgende periode van vier jaar. Hij heeft aangegeven dat hij zijn zittingstermijn Renovatie en groot onderhoud laat afhangen van de consequenties die de nieuwe Woningwet In november is de renovatie van 84 woningen in Anna Paulowna mogelijk voor de rol van het bestuur kan hebben. Bij de samenstelling afgerond. De belangrijkste ingreep bestond uit het vervangen en van het bestuur is er rekening mee gehouden dat de leden geen isoleren van de daken. Daarnaast zijn aan deze woningen een veelvoud onverenigbare (neven)functies vervullen. Overigens hebben zich in van werkzaamheden uitgevoerd die er voor moeten zorgen dat de geen gebeurtenissen of transacties aangediend waarvan de woningen weer minimaal 25 jaar comfortabel verhuurd kunnen belangen met (leden van) het bestuur tegenstrijdig zouden kunnen worden. We zijn zonder meer tevreden over het verloop van deze zijn. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van renovatie en onze huurders hebben dit in grote lijnen nadrukkelijk taken gedelegeerd aan de directeur. bevestigd. In dit geval hebben we ook een voordeeltje gehad van de economische crisis: de aanbesteding van het werk is voor een Vergoeding aanzienlijk lagere prijs gedaan dan dat wij vooraf begroot hadden. De financiële vergoeding van het bestuur is beperkt. Er is in in totaal 7.390,- (in totaal 7.836,- in 2011) aan vergoedingen De leden van het bestuur worden door de ledenraad voor een periode uitgekeerd. De vergoeding van het bestuur hangt op geen enkele wijze van vier jaar benoemd. De heer H. Hager is in de vergadering van af van de resultaten van de corporatie. De samenstelling van het bestuur per 31 december Het bestuur is per als volgt samengesteld: De heer H. Hager (voorzitter) C.R. Waiboerstraat 11, 1761 CK Anna Paulowna De heer A. Ernens (secretaris) Andromeda 80, 1785 DS Den Helder De heer H.P. Santé (penningmeester) Tulpenstraat 2, 1764 HP Breezand De heer G.C.M. Angevare (vice-voorzitter) Past. Verhoeffpark 52A 1764 GP Breezand De heer M. Brands Weth. Berbeelaan 15, 1761 GN Anna Paulowna Mevrouw M.L.J.B. Laeven Ds. Pareaulaan 17, 1761 CA Anna Paulowna Mevrouw M.Z.P.L. van der Velden-Groosman J.C. van Wijkstraat 4, 1761 CP Anna Paulowna 26 27

15 J a a r v e r s l a g foto: Rene Schuiling Verslag van de ledenraad De heer Leenders De heer Leenders draait zijn hand niet om voor het schillen van een berg aardappelen: het herinnert hem aan het begin van zijn militaire loopbaan bij de marine waar hij ook weleens de taak kreeg om de piepers te jassen. Op het menu vandaag: gebakken aardappelen, sla en paardenstoofvlees. De ledenraad bestaat per uit de volgende personen: Mevrouw Y. Bakker J.V. Geerligslaan 3, 1761 CS Anna Paulowna Mevrouw M.J. Bindels C.R. Waiboerstraat 13, 1761 CK Anna Paulowna De heer G. Brand Weth. Kloostermanlaan 8, 1761 GM Anna Paulowna Mevrouw S.C. Denekamp-Liefting Corn. Keijzerlaan 16, 1761 CH Anna Paulowna Mevrouw T.B. Koenis-Vos Vreedenhoff 120, 1761 BR Anna Paulowna De heer P.D. Kloosterman Past. Verhoeffpark 74, 1761 GS Breezand De heer K.A. Kooy J.C. Geerligslaan 23, 1761 CS Anna Paulowna De heer B. Plagmeijer Ds. Pareaulaan 33, 1761 CB Anna Paulowna De heer A. Rempt Vreedenhoff 106, 1761 BR Anna Paulowna Mevrouw C.T.M. Schouten Burg. Perksingel 8, 1761 CM Anna Paulowna De heer K. Smekens Anna van Saksenstraat 11, 1901 TH Castricum De heer A.J.J. Teeuwen J.C. Geerligslaan 21, 1761 CS Anna Paulowna De heer J.H. van Tilburg J.C. Geerligslaan 1a, 1761 CS Anna Paulowna Mevrouw E.G.J. Timmer J.C. Geerligslaan 27, 1761 CS Anna Paulowna De heer R. Wentink Van Balen Blankenstraat 16, 1761 DG Anna Paulowna De heer P.G. Wurpel Past. Philipponastraat 15, 1761 EK Anna Paulowna Deze in december gevormde werkgroep is nog niet van start gegaan, omdat een maand later bleek dat de minister de concept-woningwet wellicht gaat aanscherpen met adviezen uit het rapport Eindrapportage Commissie Kaderstelling en Toezicht woningcorporaties (commissie Hoekstra). Zolang niet duidelijk is Vergoeding De financiële vergoeding voor de ledenraad is beperkt. Er is in in totaal 2.093,- (in 2011 in totaal 2.187,-) aan vergoedingen uitgekeerd. De vergoeding van de ledenraad hangt op geen enkele wijze af van de resultaten van de corporatie. hoe de nieuwe Woningwet er exact uit gaat zien, zal de werkgroep voorlopig niet in actie komen. Als ledenraad willen we in dit verslag met name de structuur en desondanks een groot voorstander van een vereniging zijn, willen Herbenoeming herziening van de Woningwet noemen. Na jaren van aankondigen, we het komende jaar gebruiken om te kijken of we een werkbare In de jaarvergadering van de leden in december zijn de afblazen en weer opnieuw aankondigen is de Woningwet door de verenigingstructuur kunnen organiseren die past binnen de nieuwe volgende personen op voordracht van het bestuur herbenoemd in Tweede Kamer herzien. De Woningwet is het kader waarbinnen aangekondigde wetgeving. Uiteraard denken onze leden hier actief de ledenraad: wij mogen functioneren. De nieuwe Woningwet is vooral voor in mee. In de ledenvergadering van december is besloten Mevrouw M.J. Bindels ons ingrijpend, omdat wij één van de tientallen corporaties zijn dat een afvaardiging uit alle geledingen van onze corporatie een Mevrouw S.C. Denekamp-Liefting die nog een verenigingstructuur kennen. De verenigingstructuur advies gaat uitwerken hoe om te gaan met de gevolgen van de Mevrouw C.T.M. Schouten heeft een groot democratisch gehalte, waarbij de leden, en bij nieuwe woningwet bij onze corporatie en op welke wijze wij hier Mevrouw E.G.J. Timmer ons de ledenraad, meepraten en meebesluiten. Echter, in de inhoudelijk invulling aan gaan geven. De heer R. Wentink nieuwe Woningwet worden de meeste verantwoordelijkheden De heer P.G. Wurpel van onze ledenraad weggenomen en komen deze in handen van De afvaardiging (werkgroep) kent de volgende samenstelling: De herbenoemingen zijn gedaan voor een periode van vier jaar. de raad van toezicht. Dit betekent dat het accent in de rol van de ledenraad minder op de besluitvorming kan komen te liggen en dat de rol van de ledenraad meer adviserend van aard zal Twee bestuursleden Twee leden van de raad van toezicht Drie personen uit de ledenraad Vergaderingen ledenraad De ledenraad vergadert doorgaans vier maal per jaar. In dit De heer Plagmeijer moeten worden. De Tweede Kamer vindt namelijk dat de raden Een lid jaarverslag is een overzicht opgenomen waarin de meest De heer Plagmeijer heeft een moestuin: "Dat is mijn grote hobby, van toezicht van woningcorporaties niet alleen moeten blaffen, De directeur belangrijke onderwerpen staan genoemd die de ledenraad in en zodoende eet ik vaak verse groenten." Via familie werkzaam in de maar ook moeten kunnen bijten. Gevolg van het een en ander is, Een extern adviseur/deskundige en tevens coördinator heeft behandeld en waarmee in voorkomende gevallen is visserij eten ze vandaag verse vis (pangasius) en aardappelen dat de verenigingstructuur uitgehold dreigt te worden. Omdat we ingestemd. met doperwtjes uit eigen tuin! 28 29

16 Verslag van de raad van toezicht J a a r v e r s l a g Het verslag hieronder is beperkt tot een weergave van de werkwijze van de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft tot taak voortdurend toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging. Hij staat het bestuur met raad terzijde. De raad van toezicht houdt onder andere toezicht op: Realisatie van de doelstellingen van de corporatie Realisering van de volkshuisvestelijke opgaven Strategie en de risico s verbonden aan de activiteiten van de corporatie Kwaliteitsbeleid Kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording Financieel verslaggevingsproces Naleving van toepasselijke wet- en regelgeving Samenstelling raad van toezicht De heer Rempt Pannenkoeken bakken op camping De Moesberg! besteed aan de nieuwe (concept)woningwet, de vorderingen inzake nieuwbouwprojecten, de financiële en technische meerjarenplanningen, risicomanagement, strategisch voorraadbeleid en woningtoewijzing. De heer J. Vlaming (voorzitter) Burg. Mijnlieffstraat 92, 1761 BP Anna Paulowna De raad van toezicht vergadert viermaal per jaar. Daarnaast is de raad van toezicht aanwezig bij De heer C.G. Fraza Burg. Mijnlieffstraat 13, 1761 BK Anna Paulowna een gezamenlijke vergadering met de ledenraad. De heer A.J.M. Leenders Vrouw Steenlaan 4, 1761 DM, Anna Paulowna In deze vergadering worden de jaarstukken De heer J. Muntjewerf Vreedenhoff 10, 1761 BR Anna Paulowna vastgesteld door de ledenraad en de accountant Mevrouw K.W. van Ruler-Kuijpers Zijperlaan 7, 1761 ZW Anna Paulowna geeft hierop een toelichting. De openheid tussen het bestuur en de raad De leden van de raad van toezicht worden door de ledenraad voor een periode van vier jaar benoemd. In de vergadering van de ledenraad van december vond de herbenoeming plaats van de heer J. Vlaming en de heer C.G. Fraza. De herbenoeming geldt voor een periode van vier jaar. De heer Vlaming en de heer Fraza hebben aangegeven dat zij hun zittingstermijn laten afhangen van de consequenties voor de rol van de raad van toezicht die de nieuwe Woningwet mogelijk kan hebben. van toezicht wordt mede gekenmerkt door het feit dat, naast de vergaderingen van de raad van toezicht, de voorzitter van de raad van toezicht maandelijks vergadert met de directeur. De agenda s van de bestuursvergadering met de bijbehorende bescheiden zijn dan onderwerp van bespreking. De raad van toezicht beschikt over de besluitenlijsten van de bestuursvergaderingen en over de maandrapportages. Daarnaast heeft de raad van toezicht de beschikking over alle relevante beleidsdocumenten. In dit verslag is een overzicht opgenomen waarin de meest belangrijke onderwerpen Werkwijze raad van toezicht De raad werkt in overeenstemming met het door haar vastgestelde Reglement voor de taakvervulling van de raad van toezicht. Bij de staan genoemd welke in in de raad zijn behandeld. Gezien de omvang van de corporatie wordt er niet gewerkt met een auditcommissie of een remuneratiecommissie. samenstelling van de raad is er rekening mee gehouden dat de leden geen onverenigbare (neven)functies vervullen. Er hebben zich in geen gebeurtenissen of transacties aangediend waarvan de belangen met de (leden van de ) raad tegenstrijdig zouden kunnen zijn. Vergoeding De financiële vergoeding van de raad is beperkt. Er is in in totaal 1.258,- (in 2011 in totaal 1.126,-) aan vergoedingen uitgekeerd. De vergoeding van de raad (maar ook die van het bestuur en van de Ook dit jaar heeft onze raad van toezicht het bestuur geadviseerd en het beleid van bestuur beoordeeld. Daarbij is speciale aandacht ledenraad) hangt op geen enkele wijze af van de resultaten van de corporatie. Informatie- en besluitenmatrix In zijn onder andere de volgende onderwerpen in de diverse geledingen van de Woningbouwvereniging aan de orde geweest: raad van Bestuur Ledenraad Leden toezicht Asbestbeleid x ANBI x x x Borg bij doorstromen x Centraal Fonds Volkshuisvesting, continuïteitsoordeel x x x Centraal Fonds Volkshuisvesting, solvabiliteitsoordeel x x x Centraal Fonds Volkshuisvesting, corporatie in perspectief x x x Centrumplan x x x Controleverklaringen accountant over 2011 x x x Downtown x x x Drie keer groen licht x x x Energiebeleidsplan x x x Geschillenadviescommissie, jaarverslag 2011 x x Groot onderhoud 84 woningen complex K x x x Hennepaanpak, evaluatie convenant x x x Herbenoemingen x x x x Herfinanciering leningen x x x Herziening woningwet x x x x Huurharmonisatie per x x x Huurverhoging 1-7- x x x Inkomensafhankelijke huurverhoging x x x Jaarstukken 2011 x x x Leefbaarheidsmonitor x x x Maandrapportages x x x Managementletter accountant x x Ministerie BZK, oordeelsbrief 2011 x x x Migranten uit Oost-Europa x x Naast Kruiszwin, voorbereidingskosten x x x Nationale fietsenplan x Nevenwerkzaamheden x Nieuwbouw, Molenvaart/C. Keijzerlaan x x x Nieuwbouw, Molenvaart x x x Nieuwbouw, P. Verhoeffpark x x x Personeelszaken x Prestatieovereenkomst gemeente Hollands Kroon x x Scholenproject Wonen x x x Statushouders, voortgang huisvesting x x x Strategisch voorraadbeleid (SVB) x x x Stresstest derivaten x x x Vennootschapsbelasting x x x Verantwoording x Verbouw P. Verhoeffpark t.b.v. De Waerden x x x Verhuurdersheffing x x x Woningtoewijzing, kwartaalrapportage x x x Woonakkoord x x x WSW-borging geldleningen x 30 31

17 J a a r v e r s l a g FinanciËle overzichten Balans per 31 december ACTIVA (bedragen x 1.000,-) 2011 Winst- en verliesrekening over het boekjaar (bedragen x 1.000,-) 2011 Vaste activa Immateriële vaste activa Software licenties Bedrijfsopbrengsten Huuropbrengsten Opbrengsten servicecontracten Materiële vaste activa Sociaal vastgoed in exloitatie Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie Sub - totaal Financiële vaste activa Latente belastingvorderingen Som der vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Huurdebiteuren Overige vorderingen 5 22 Overlopende activa Belastingen en premies sociale verzekeringen Liquide middelen Som der vlottende activa Overige bedrijfsopbrengsten 9 22 Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Afschrijvingen (im)materiele vaste activa en vastgoedportefeuille Overige waardeveranderingen (im)materiele vaste activa en vastgoedportefeuille Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Onderhoudslasten Overige bedrijfslasten Som der bedrijfslasten Saldo Totaal activa Financiële baten en lasten Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten PASSIVA (bedragen x 1.000,-) 2011 Eigen vermogen Overige reserve Voorzieningen Voorziening latente belastingverplichting Langlopende schulden Schulden overheid Schulden kredietinstellingen Totaal vaste passiva Waardeverandering van financiele vaste activa en effecten 0 3 Rentelasten en soortgelijke kosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat na belastingen Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende passiva Totaal vlottende passiva Totaal generaal De balans en winst- en verliesrekening zijn ontleend aan de jaarrekening van Woningbouwvereniging Anna Paulowna

18 Colofon J a a r v e r s l a g Kencijfers Aantal verhuureenheden: 2011 Mevrouw Schouten Vandaag maak ik boerenkool met worst, want mijn zoon komt eten! 1. Woningen en woongebouwen in exploitatie: - vooroorlogs naoorlogs Garages: Overige objecten: 3 3 Totaal Totaal verzekerde waarde (x 1.000,-) Balans en winst- en verliesrekening (x 1000,-) 1. Eigen vermogen Voorzieningen Huren Vergoedingen Jaarresultaat Overheidsbijdragen 0 0 Algemeen 1. Huurachterstand uitgedrukt in een percentage van de huren en vergoedingen (jaartotaal) 0,40 0,44 2. Huurderving uitgedrukt in een percentage van de huren en vergoedingen (jaartotaal) 0,31 0,29 3. Eigen Vermogen einde boekjaar uitgedrukt in een % van de huren en overheidsbijdragen Eigen Vermogen einde boekjaar per vhe in Euro s Percentage van het Eigen Vermogen aangewend voor interne financiering 77,64 44,94 6. Jaarresultaat uitgedrukt in een percentage van eigen vermogen per 1 januari 14,85 8,35 7. Personeelsbezeting einde boekjaar a. Technisch 6,89 6,89 b. Administratief 5,44 5,44 Dit jaarverslag is een uitgave van Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Oplage: 150 exemplaren. Vormgeving en druk Zeeman Reclamegroep, Concept en realisatie ZINNIGS tekst en communicatie Dit jaarverslag is bedoeld om u een indruk te geven van de activiteiten van Woningbouwvereniging Anna Paulowna in. Eindredactie U kunt geen rechten ontlenen aan de artikelen Woningbouwvereniging Anna Paulowna in dit jaarverslag. Dit jaarverslag is geproduceerd onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Fotografie Anneke van der Vliet 34 35

19 De heer Vlaming Ik houd van Nederlands eten. Vandaag maak ik dan ook selderij en karbonade klaar. Molenvaart AC ANNA PAULOWNA telefoon

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 200 Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord Huurinkomsten van corporaties, 2012 2021. De gevolgen van het regeerakkoord Johan Conijn & Wolter Achterveld Inleiding Op verzoek van Aedes heeft Ortec Finance de financiële gevolgen van het regeerakkoord

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2014 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen.

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Tabellen woonruimteverdeling 2013 Te besluiten om 1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. Inleiding Deze nota

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; Besluit van tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel) Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr...., Directie

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30.001 7800 RA EMMEN Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000346 Bod Domesta 2016 Karin Koers 29 oktober 2015

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Domein Water, Bodem en Bouwen Bouwen en Wonen Postbus BD DEN HAAG. Gewijzigd postadres per

Inspectie Leefomgeving en Transport Domein Water, Bodem en Bouwen Bouwen en Wonen Postbus BD DEN HAAG. Gewijzigd postadres per Gewijzigd postadres per 1-1-2014 Indienen verzoeken toelating en goedkeuring statutenwijzigingen en fusies woningcorporaties Verzoeken om goedkeuring van woningcorporaties (toegelaten instellingen) inzake

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011 Algemeen Lees eerst het onderdeel 'algemeen' uit de toelichting. (! ) 1. Controle volledigheid Volkshuisvestingsverslag 1.1. 1.1.1. Bevat het volkshuisvestingsverslag een uiteenzetting over c.q. overzicht

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Betreft: Diverse adviesaanvragen Leiden, 26 oktober 2015

Betreft: Diverse adviesaanvragen Leiden, 26 oktober 2015 Aan de heer Ch. Klap, directeur bestuurder Woningstichting Ons Doel Postbus 569 2300 AN Leiden Betreft: Diverse adviesaanvragen Leiden, 26 oktober 2015 Geachte heer Klap, HOOD ontving onlangs een groot

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017 Prestatieafspraken 2017 t/m 2019 2 maart 2017 Gemeente Hillegom, Woonstichting De Key, Huurdersbelangenvereniging Arcade en Bewonerscommissie Bloemhof 02-03-2017 Inleiding Gemeente Hillegom, woonstichting

Nadere informatie

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen Woningstichting Rochdale Raad van Bestuur Mevrouw H. van Buren Postbus 56659 1040 AR Amsterdam AM STERDAM ONSKENMERK 12 maart 2015 COSM/15.005 UW KEKMERK BEHANOEIO DOOR Dagelijks Bestuur ONDERV/ERP TELEFOON

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 3 1. Wat gaan we bouwen? 4 2. Plattegronden 5 3. Huurprijzen 11 4. Hoe komt u in aanmerking? 12 5. Extra informatie 13 Contactgegevens

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2016

Prestatie-/jaarafspraken 2016 Prestatie-/jaarafspraken 2016 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de gemeente

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

Onze financiën in 2014

Onze financiën in 2014 Jaa r 20 beric h 14/ 20 t 15 Onze activiteiten in 2014 Onze financiën in 2014 Onze plannen in 2015 Zicht op 2014/2015 Financieel gezien was 2014 een goed jaar. Dat lijkt een vreemde opmerking, omdat in

Nadere informatie

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren 1 Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma De Huismeesters voor gemeente Haren 2017 Ons bod Groningen, 16 juni 2016 2 Aanbod 2017 Voor u ligt het voorgestelde, volkshuisvestelijke uitvoerings-/activiteitenprogramma

Nadere informatie

Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw

Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw Activiteitenplan Plicht Getrouw Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw Plicht Getrouw presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer Sociale Huursector

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik. Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik. Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2016 16-037 Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik Gevraagde beslissing 1. Een bedrag van

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Addendum Prestatieafspraken 2017 2020 Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Utrecht, 23 november 2016 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. INVESTERINGSRUIMTE EN FINANCIËLE

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Scheidings- en splitsingsvoorstel van woningcorporaties Stek (incl. Warmunda) en Vooruitgang In september 2016 is een scheidings- en splitsingsvoorstel

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Stookjerijk2015 Apeldoorn Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Onderdelen presentatie Doel Stookjerijk Beleid SER akkoord 2013 Actuele

Nadere informatie

2. De achtergrond: het Wetsvoorstel MO; stand van zaken en algemeen

2. De achtergrond: het Wetsvoorstel MO; stand van zaken en algemeen MEMO Aan : Leden Woningbouwvereniging Amerongen Leden Adviesraad Volkshuisvesting Amerongen Leden Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Amerongen Bestuur Woningbouwvereniging Amerongen Leden Geschillencommissie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0305 Langedijk Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen van een corporatie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z22662

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

RESULTATEN 2016

RESULTATEN 2016 DOELGROEPEN Inclusief de nieuwbouw verhuren wij in 2016 minimaal 225 huurwoningen. Gelukt door een combinatie van nieuwbouw en lokaal maatwerk o.a. gericht op doorstroom: 242 verhuringen. 70% van onze

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Huurconvenant 2012 2022

Huurconvenant 2012 2022 Huurconvenant 2012 2022 Trudo heeft al vele jaren een overeenkomst met het Klantenplatform over haar huurprijsbeleid. In het zogenaamde huurconvenant zijn duidelijke afspraken vastgelegd over zaken als

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 284906 Datum : 25 april 2016 Programma : Wonen en ruimte Blad : 1 van 6 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: ING: Postbus 100 NL89RABO0132601915 NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC: INGBNL2A telefoon: 043-3664777 internet:

Nadere informatie

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015.

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015. Aan het bestuur van de Bewonersraad Rochdale Postbus 56659 1040AR Amsterdam Amsterdam, 2 februari 2015 Ons kenmerk: RvB/HvB/mdv/15.005 Onderwerp: Huurverhoging 2015 Geachte Bestuur, Hierbij ontvangt u

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief CFV 213 Corporatie in Perspectief L42 Bouwvereniging "Huis en Hof" voor de gemeente Nijmegen Nijmegen Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 515 Wijziging van de Wet verhuurderheffing D NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 17 juni 2013 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

HUURBELEIDSPLAN 2015

HUURBELEIDSPLAN 2015 HUURBELEIDSPLAN 2015 Stichting Jongeren Huisvesting Twente Vastgesteld door de directeur d.d. 17 februari 2015 Behandeld door de Raad van Toezicht d.d. 2 maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 2.

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn Prestatieafspraken Domesta Borger - Odoorn 2017-2021 Betaaibaarheid en bereikbaarheid Uit het Drents woonlastenonderzoek is naar voren gekomen dat onze huurders gemiddeld een woonquote hebben van 37%.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar

Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar Aan: Van: Colleges van b en w Regio Alkmaar PORA Wonen 1 april Onderwerp: Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Monitoring

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Monitoring Beleidsnotitie t.a.v. invoering Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting, voor wat betreft de toewijzing van sociale huurwoningen door toegelaten

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

Voorlopig Advies Huurbeleid en huurverhoging 2014

Voorlopig Advies Huurbeleid en huurverhoging 2014 Voorlopig Advies Huurbeleid en huurverhoging 2014 Leiden, 25 februari 2014, Geachte mevrouw van den Berg, Hartelijk dank voor de adviesaanvraag op uw voorgenomen huurbeleid. We hebben hierin met instemming

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie MEMO van college aan de algemene raadscommissie datum : 19 februari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Huisvestingsverordening gemeente Bergen, aanpassen Bijlagen 1 en 2 per 1 maart 2013

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2012 zijn met de woningcorporaties Portaal,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie