ADVISERING ADC Heritage B.V. 1Arch / Hazenberg Archeologie A=M ADT v.o.f.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVISERING ADC Heritage B.V. 1Arch / Hazenberg Archeologie A=M ADT v.o.f."

Transcriptie

1 1

2 2 ADVISERING 1Arch / Hazenberg Archeologie Tom Hazenberg Van Bemmelenstraat RA Leiden t Advies, Projectmanagement, Publiek en Onderzoek. A=M Adviespraktijk voor archeologie, ruimtelijke ordening en cultuurhistorie Drs. Jan Breimer Laan van Nieuw Oosteinde GH Voorburg m A=M staat voor hoogwaardige (beleids)advisering op het terrein van de archeologie, ruimtelijke ordening en cultuurhistorie aan private partijen en overheden, onder het motto; archeologie is maatwerk - advies is maatwerk. A=M maakt onderdeel uit van de Samenwerkende Erfgoedadviseurs (SEA). ADC Heritage B.V. Omgaan met archeologisch erfgoed Renée Magendans Nijverheidsweg-Noord PN Amersfoort t Advies en ondersteuning 2. Begeleiden en uitvoeren van archeologisch onderzoek 3. Publieksarcheologie en communicatie 4. Erfgoedplanning en ontwikkeling 5. Cursussen en trainingen ADT v.o.f. Marion Burger MA Oude Nieuwlandseweg NN Nieuwerkerk t m ADT: advies over archeologie in de ruimtelijke ordening aan overheden en initiatiefnemers (schrijven/toetsen PvE s, onderzoeksrapportages, MER-rapporten, structuurvisies, bestemmingsplannen en vergunningaanvragen). Maken van archeologiebeleid voor overheden en KNA-conform maken van onderzoek-uitvoerende overheden. NADT: uitvoeren van alle fasen maritiem archeologisch onderzoek inclusief bureauonderzoek. BURGER-in-BEELD: project- en vondstfotografie voor divers publieksbereik.

3 ADVISERING Adviesbureau MSP Dick H.J. Visse Turfmarkt HB Gouda t m Advies aan lokale overheden op het gebied van cultuurhistorie, monumentenzorg en archeologie. Advisering en begeleiding van projecten van particulieren. Mediation bij geschillen. Antea Group Antea Group, Milieu Hans Koopmanschap Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout t m nl.anteagroup.com Archeologisch onderzoek in alle onderdelen: van advisering tot beleidsondersteuning en directievoering. Van bureauonderzoek, booronderzoek en proefsleuven tot en met opgraven. Archeologie geïntegreerd in compleet pakket diensten t.b.v. bestemmingsplannen en overige RO-trajecten. Sterk in de combinatie archeologie en aanpak bodemverontreiniging. ARCADIS Nederland BV Adviseur Milieu en Erfgoed Drs. D.G. (Dietske) Bedeaux Postbus AR Apeldoorn t/f m ARCADIS levert deskundig onderzoek en advies rond Archeologie en Erfgoed, geïntegreerd in een brede projectbenadering op het gebied van milieu, water, mobiliteit en gebouwen; vanaf concept en ontwerp tot de oplevering en het beheer. Gespecialiseerd in slimme oplossingen voor omgang met en inpassing van Archeologie en Erfgoed in grote infrastructurele projecten. ArchAeO BV Archeologische Advisering en Ondersteuning Drs. Fokko Kortlang Rapelenburglaan AP Eindhoven t m Onafhankelijk bureau voor advisering en ondersteuning van (gemeentelijke) overheden, regionale uitvoeringsdiensten, projectontwikkelaars, en bouwers bij archeologische vraagstukken in Zuid-Nederland en Vlaanderen. Diensten: project- en procesmanagement, directievoering, kostencalculaties, aanbestedingstrajecten; opstellen Programma s van Eisen, quickscans en bureauonderzoeken; toetsing van onderzoeksrapporten, PvE s, second opinions; opstellen en implementeren gemeentelijk archeologiebeleid, beleidskaarten, archeologische facetbestemmingsplannen; archeologie in bestemmingsplannen. 3

4 ADVISERING 4 ArcheologieAdvies René Torremans Lage Rijndijk 3a 2315 JJ Leiden m ArcheologieAdvies adviseert en assisteert overheden, bedrijven en particulieren in de omgang met archeologie. ArcheologieAdvies stelt Bureauonderzoeken, Programma s van Eisen en andere beleidstukken op, maar is ook beschikbaar voor detachering en directievoering. Het Adviesbureau met Praktijkervaring! ArcheoWest BV drs. M.L. Kruijthof Zuidweg MP Naaldwijk Postbus AA Naaldwijk m Advies, directievoering, assistentie bij uitvoering van onderzoek in Nederland. Arcure Bureau voor archeologisch advies en management Drs. Diederik Bente Het Mauritsveld EA Doesburg m Begeleiding bij archeologie-opgaven: archeologische proces- en projectbeheersing; opstellen PvE en bestek; contractering en aanbesteding; directievoering en contractmanagement; beleidsadviezen. Bureau voor Archeologie Arjan de Boer Koningsweg GM Utrecht t Bureauonderzoek, booronderzoek, Programma van Eisen, Directievoering, Risicoanalyse Buro de Brug bv Donker Curtiusstraat JL Amsterdam t m Raadgevend ingenieurs op het gebied van archeologie en cultuurhistorie met de volgende kernthema s: - Projectmanagement - Aanbesteding & directievoering - Binnenstedelijk bouwen - Erfgoedbeleid & bestemmingsplannen - Juridisch advies & second-opinions - Digitale informatievoorziening Crevasse Advies Dr. René F.B. Isarin Nieuwstraat AC Kockengen m Advisering en ondersteuning (contract en proces) archeologie en cultuurhistorie; management- en beleidsadvies.

5 ADVISERING Cultura.epc Drs. A.M.I. van Waveren Statensingel 135 C 3039 LJ Rotterdam m Advies over en uitvoeren en beoordelen van archeologisch onderzoek. Edufact! Advies in Erfgoed Nathalie de Visser Postbus AH Middelburg m Integraal advies op het gebied van archeologie, cultuurhistorie, bouwhistorisch onderzoek en erfgoedtoerisme. Opstellen van PvE s, bestemmingsplannen, archeologiebeleid, beleidskaarten (GIS-based), bijhouden beleid, risicoanalyses, directievoering van projecten. GEO-LOGICAL Aardwetenschappen Cultuur Landschap Sjoerd Kluiving Westplantsoen GN Delft Postbus BA Delft t m Onderzoek op het raakvlak tussen landschap en cultuurhistorie. Projectleiding en directievoering bij geologisch, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek. Archeologisch bureauonderzoek. Aardkundige waarderingen en landschapskenmerken in relatie tot archeologie. Analyse van bodemprofielen. Aanbod van cursussen en educatieve projecten. Gordion Cultureel Advies Dr. Riemer R. Knoop Alexander Boersstraat KT Amsterdam t/f m Gespecialiseerd in beleidsontwikkeling, formuleren strategie, communicatie en (interim-) projectmanagement. Grontmij Nederland B.V. Advies- en ingenieursbureau Paula Fijma Velperweg 26 Arnhem Postbus AL Arnhem t Inhoudelijk archeologisch advies met een brede blik: archeologisch onderzoek op de juiste plaats in de Ruimtelijke Ordening ondersteund door bodembrede expertise en specialistisch onderzoek. Hamaland Advies vof Eric van der Kuijl Ambachtsweg 9b 7021 BT Zelhem m Advisering en ondersteuning op het gebied van Archeologie, Land- en tuinbouw, Milieu en Ruimtelijke ontwikkeling, risico-inventarisaties bij nieuwbouw en herontwikkeling. 5

6 ADVISERING 6 Kloosterman Archeologisch Advies drs. Petra Kloosterman Schuttersveld WE Delft m Advisering op het gebied van archeologie. O.a. detachering, beleidsplannen opstellen, implementeren van beleid, opstellen en herzien van archeologische beleidskaarten, beoordeling rapporten en PvE s. Pro-Erfgoed Nathalie Vossen Gorzen GC Leusden m Levert vanuit een cultuurhistorisch perspectief een oplossingsgerichte bijdrage aan planvormingsprocessen en ruimtelijke opgaven. Pro-Erfgoed maakt deel uit van de Samenwerkende Erfgoedadviseurs (SEA) M A R C erfgoed adviseurs Marc Kocken Klein Rome PB Bemmel m (Juridisch) advies en ondersteuning bij: 1. beleidsvraagstukken, structuurvisies, bestemmingsplannen en vergunningverlening; 2. erfgoedplanning, gebiedsontwikkeling en herbestemming; 3. inrichtingsvraagstukken, (digitale) informatievoorziening en toeristisch-recreatieve projecten. M A R C maakt onderdeel uit van de Samenwerkende Erfgoedadviseurs (SEA). RAAP Archeologisch Adviesbureau bv Hoofdkantoor Marten Verbruggen Leeuwenveldseweg 5b Weesp Postbus GB Weesp t f Advies- en onderzoeksbureau voor archeologie, cultuurhistorie en erfgoedzorg. Werkt voor overheden, bedrijven en particulieren in Nederland en Vlaanderen i.h.k.v. infrastructuur, ruimtelijke ordening, waterbeheer en natuurontwikkeling. Vier regionale vestigingen. Voert alle facetten van de archeologische monumentenzorg uit: erfgoedbeleid, vooronderzoek, begeleiding, opgraving, beheer en publieksparticipatie. Ook directievoering, detachering en (materiaal)specialisten van vroege prehistorie t/m WO II archeologie.

7 ADVISERING Stone Age Archeologisch onderzoek en advies Leo Verhart Wieler PD Swalmen t Onderzoek en advies op het gebied van de steentijdarcheologie, cultuurhistorie en popularisering van de archeologie. The Missing Link Pelmolenlaan GW Woerden t m Erfgoedmanagers met ziel en zakelijkheid. Archeologisch en cultuurhistorisch advies. Management: Kapitaliseren op erfgoed in gebiedsontwikkeling. Beleid: Gebiedsidentiteit als bindende kracht voor gemeentelijk beleid. Beleving: Verleden verbeeld voor versterkt gebiedsimago. Transect De Liesbosch 82H 3439 LC Nieuwegein t f Transect: archeologie, erfgoed, ruimte. Voor onderzoek (o.a. bureauonderzoek en booronderzoek), pve s, beleidsontwikkeling, projectadvisering, directievoering en communicatie. Valletta Advies Esther Wieringa Tweede Jan van der Heijdenstraat 97C 1074 XT Amsterdam m Valletta Advies is gespecialiseerd in het geven van archeologisch advies en het uitvoeren van project- procesmanagement. Valletta Advies heeft ruime ervaring met het uitvoeren van aanbestedingen & directievoering en het opstellen van kostenramingen. Ook geeft Valletta Advies cursussen op het gebied van archeologie, de KNA en de juridische aspecten van archeologiebeleid. U kunt bij Valletta Advies terecht voor detachering -ook bij ziektezwangerschapsverlof. Valletta Advies maakt onderdeel uit van de Samenwerkende Erfgoedadviseurs (SEA). Van Londen Archeologie Heleen van Londen s-gravenbroekseweg GD Reeuwijk t m Beleidsadvies, onafhankelijk deskundigheidsadvies, interim management, trainingen, KNA activiteiten van senior archeoloog in projecten op het gebied van de Romeinse tijd in West-Nederland 7

8 8 Vestigia bv Archeologie & Cultuurhistorie Wilfried Hessing / Karen Waugh Spoorstraat MN Amersfoort t De erfgoedingenieurs van Vestigia verzorgen archeologisch en cultuurhistorisch advies en onderzoek zowel op land als op- en onderwater bij ruimtelijke inrichtingsplannen. Daarbij kan worden gedacht aan archeologisch projectmanagement, PvE s, kostenramingen, communicatietrajecten en second opinions. Ondersteuning bij de ontwikkeling van lokaal en regionaal erfgoedbeleid als archeologische en cultuurhistorische waardenkaarten, onderzoekagenda s, research voor beleid en GIS-applicaties. Onze vergunning voor het uitvoeren van KNA-conform prospectie- en opgravingsonderzoek betekent dat wij in staat zijn om een integrale aanpak te bieden voor het ontzorgen van archeologie binnen projecten, zowel bij de planvoorbereiding en het vergunningentraject als door het uitvoeren van booronderzoeken, opgravingen en archeologische begeleidingen. Vos Archeo Wouter Vos Van Ewijkweg ZC Oosterbeek m Advies- en onderzoeksbureau voor alle archeologische en cultuurhistorische projecten van overheden, projectontwikkelaars en archeologische instanties. Vos Archeo maakt deel uit van de Archeologen Cooperatie VERKENNINGEN EN OPGRAVINGEN Aard-Jan Wullink Archeologie Aard-Jan Wullink Postjesweg DZ Amsterdam m Bureau-onderzoek, booronderzoek, fysisch-geografisch onderzoek (incl. uitwerking en rapportage) en projectleiding in opdracht van bedrijven en instanties met een opgravingsvergunning. ABA Archeologenbureau Argo Annabel Médard / Jeroen Vaars Studio 34, Parkstraat AG Zaandam Postbus AG Zaandam t Alle voorkomende archeologische veldonderzoeken volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie: booronderzoeken, proefsleuvenonderzoeken, begeleidingen en opgravingen. Ook voor detachering, specialistisch onderzoek, advies, het schrijven van bureauonderzoeken, opstellen en controleren van PvE s, PvA s en rapporten.

9 VERKENNINGEN EN OPGRAVINGEN Aeres Milieu N.J.W. van der Feest Postbus KA Roermond t m Milieukundig bodemonderzoek, saneringen, asbestonderzoek, infiltratieonderzoek, geluiden luchtkwaliteit, flora- en faunaonderzoek, externe veiligheid, archeologie (alle onderzoek behalve DO s en onderwateronderzoek). ArcheoPro R. Exaltus / J. Orbons St. Jozefstraat LL Eijsden t m Geofysisch onderzoek, bureauonderzoek, Inventariserend Veldonderzoek (IVO karteren en boren), GIS-toepassingen, micromorfologie (slijpplatenonderzoek). 9 ArcheoInzicht B.P. Tuin Boekweitstraat AW Groningen t m Archeologisch en historisch onderzoek: bureauonderzoek en programma s van eisen, projectplannen, projectleiding, evaluatie en rapportage. ArcheoService Jeanne-Marie Vroomans Deken van Somerenstraat KX Eindhoven t m Organisatie en uitvoering van alle stadia van archeologische onderzoek; ook voor bureauonderzoeken, PvE s, PvA s en detachering. Archeologisch Onderzoek Leiden bv (Archol) Einsteinweg CC Leiden Postbus RA Leiden t Advisering over en uitvoering van archeologisch (voor)onderzoek; wetenschappelijke uitwerking van onderzoeksresultaten en synthese in nauwe samenwerking met specialisten van de Universiteit Leiden.

10 VERKENNINGEN EN OPGRAVINGEN 10 ArGeoBoor De specialist in verkennend archeologisch onderzoek! drs. L.C. Nijdam Butewei HC Lippenhuizen m archeologisch bureau- en booronderzoek - fysisch geografisch onderzoek - fysisch geograaf & senior prospector Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed Jan Wattenberghe Jacobahaven ML Kamperland Postbus EC Middelburg t m Artefact! is een advies- en onderzoeksbureau uit Zeeland. Wij geloven in een regionaal georiënteerde aanpak. Daarom verzorgen wij alle voorkomende werkzaamheden in Zuid-West Nederland: advies, bureau- en booronderzoeken, MER studies, programma s van eisen, proefsleuvenonderzoeken, archeologische begeleidingen en opgravingen. Specialistisch onderzoek: middeleeuwse en post middeleeuwse aardewerkstudie, archeozoölogisch onderzoek en conservering van metalen artefacten. Bouter Onderzoek en Advies Drs. Hugo E. Bouter Goudenregenstaat BL Almere t m Fysisch-geografische en (geo)archeologische bureau- en veldstudies. Chorus Archeologie Julia Chorus Johan Winnubstlaan EA Utrecht m Archeologisch bureau- en veldonderzoek, specialisme Romeinse Limes. Wetenschappelijke uitwerking, inhoudelijk advies bij beleid en PvE. Publiekseducatie, advies bij visualisering, (3D)reconstructies en maquettes voor musea en in de openbare ruimte. Diachron UvA bv Kim van Straten Turfdraagsterpad XT Amsterdam t Uitvoering van alle archeologische dienstverlening: bureauonderzoek, verkenningen, opgravingen; tevens advisering en management van archeologische projecten, educatie en publieksvoorlichting, en diverse specialismen: keramiek, archeo-zoölogisch en -botanisch materiaal; periodespecialisten.

11 VERKENNINGEN EN OPGRAVINGEN EARTH Integrated Archaeology B.V. Eva Kars Basicweg BR Amersfoort t m EARTH beschikt over een multidisciplinair team dat advies en uitvoering levert op het gebied van fysieke bescherming, verkennend, karterend en waarderend onderzoek alsmede opgravingen en specialistische uitwerking. Vertaalt en verklaart de betekenis van archeologisch onderzoek voor en aan het publiek. Econsultancy Arjan Schutte Rijksweg Noord KS Swalmen t f m Onafhankelijk bureau voor advisering, cultuurhistorisch en archeologisch onderzoek, bureauonderzoek, booronderzoek, opstellen Programma s van Eisen, proefsleuven, archeologische begeleidingen en opgraven voor overheden, projectontwikkelaars, bouwers en particulieren. Dit alles geïntegreerd in een compleet pakket van diensten; bodem, waterbodem, water & infra, ecologie en milieu en ruimte, ten behoeve van bestemmingsplannen en andere RO-trajecten. Econsultancy heeft vestigingen in Swalmen, Doetinchem en Boxmeer. Monolithic archeologie Erwin W. Brouwer Havik LE Ommen m maritieme archeologie (PvE, bureauonderzoek) - archeologische risico-analyse / quick scan - bureauonderzoek, booronderzoek, opstellen PvE - veldleiding en uitwerking archeologische begeleiding, proefsleuvenonderzoek en definitieve opgraving - uitwerking en invulling onderdeel Archeologie in m.e.r.-studies MUG Ingenieursbureau B. Bijl Postbus AC Leek t f m Archeologisch advies, bureau- en booronderzoek, begeleiding, proefsleuvenonderzoek en definitieve opgravingen. Tevens archeobotanisch onderzoek en uitvoering van archeologisch onderzoek gecombineerd met milieukundig onderzoek/saneringen. 11

12 12 Terra-Archeologie Channa Cohen Stuart Lindeboom WG Culemborg t m Advisering aan gemeenten, uitleen senior t.b.v. opgravingen bij derden. Specialist kookpotten. Vergeten Landschap Caroline Helmich Griftstraat AN Arnhem m Archeologische bureau- en booronderzoeken onder eigen opgravingsvergunning. Tevens Fysisch-geografische werkzaamheden (zzp er) VUhbs archeologie J.A. Mes De Boelelaan HV Amsterdam t Archeologische dienstverlening; het zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende archeologische werkzaamheden, van bureauonderzoek tot opgraving, inclusief het management van opgravingen en advies. SPECIALISTISCH ONDERZOEK AA Koster Röntgenonderzoek Heerewaarden Archeologisch onderzoek en conservering Drs. Anita Koster Singel AV Heerewaarden t m Onderzoek en restauratie archeologisch metaal, slakmateriaal, lakzegels, röntgenonderzoek diverse materialen. Aardewerkonderzoek Wiepking Drs. Coriene Wiepking Koningslaan AC Amsterdam m Onderzoek naar aardewerk van archeologische vindplaatsen en Erfgoed-educatie; advies, waardering, quick-scan, determinatie, analyse & rapportage, ontwikkeling en uitvoering van educatieve projecten. Archeologisch Textiel S.Y. Comis Planciusplantsoen 10A 2253 TR Voorschoten t Onderzoek van archeologisch textiel en kleding; begeleiding reconstructie van kleding en publicaties.

13 SPECIALISTISCH ONDERZOEK Archeometaal Michel Hendriksen Vrouwenpolder LN Amersfoort t m Veldwerk, detectie, röntgen, scannen en waardering, determineren, conserveren en restaureren van archeologisch metaal, documenteren van metaal vanaf de Romeinse tijd tot en met de Nieuwe tijd. Archeoplan Eco E. Esser / J. van Dijk Oude Delft HJ Delft t f m (Esser) / m (van Dijk) Voert zoöarcheologisch onderzoek uit. Auxilia, archeologisch projectbureau van de Radboud Universiteit M. Polak Heyendaalseweg AJ Nijmegen t Wetenschappelijke inbreng in en uitwerking van Romeinse opgravingen, determinatie van Romeins aardewerk en metaal, bureauonderzoek en advisering op Romeins gebied. Barbara Veselka, fysisch antropoloog Zeewinde GJ Alphen aan den Rijn m Fysisch antropologisch onderzoek in binnen- en buitenland, van het opgraven van menselijke resten (zowel inhumaties als crematies) tot en met de specialistische rapportage. Ook het nemen van monsters voor adna-, stabiele isotopen-, parasitologisch onderzoek en de bemonstering van tandsteen behoort tot de mogelijkheden. BIAX Consult Hogendijk AL Zaandam t f Gespecialiseerd in archeobotanisch onderzoek naar (voedings)economie, landgebruik en vegetatie, denkt mee bij het opzetten van PvE s, verzorgt monstername in het veld en bemonstert voor dateringen. Ook werkzaam in forensische botanie. Birgit Berk Fysische Antropologie St. Josephstraat EC Meerssen m Specialist in menselijk skeletmateriaal. Opgraven, determinatie en rapportage van zowel inhumatie- als crematiemateriaal. 13

14 SPECIALISTISCH ONDERZOEK 14 Bits & Bones Willem Schnitger Bouwen Loenstraat 20-a 1135 JC Edam t m Archeologische automatisering; onderzoek van archeologisch botmateriaal. BotanicAll Archeobotanisch Onderzoek Tamara Vernimmen Tweede Oosterparkstraat 129 D 1091 JB Amsterdam m Onderzoek van zaden, hout en houtskool uit archeologische opgravingen ter reconstructie van vegetatie en bestaanseconomie. Advies en monstername in het veld. Tevens archeobotanische monitoring en monstername voor dendrochronologisch onderzoek, C14 en AMS. CHC Consult Zooarchaeological Consultancy Chiara Cavallo Nieuwe Achtergracht 88 B-C 1018 XZ Amsterdam t m Advies, uitwerken en begeleiden van zoöarcheologisch onderzoek. CRINA Fysische Antropologie April Pijpelink Harteveldstede HM Den Bosch m Onderzoek aangaande menselijk verbrand en onverbrand botmateriaal. Met ruime ervaring zowel als archeoloog als fysisch antropoloog in het veld en met determinatie. Cuir Connu S.L. Verspay-Frank De Wetstraat RH Zaandam m Analyse, rapportage en conservering van archeologisch leermateriaal. De Litholoog Rob Houkes Milanenhorst CH Leiden m De Litholoog biedt een totaalpakket voor onderzoek naar archeologisch vuursteen en natuursteen, van PvE tot eindrapportage, inclusief digitale artefact-tekeningen. Door deze integrale aanpak kan ik onderzoek naar het lithisch materiaal efficiënt en snel uitvoeren.

15 SPECIALISTISCH ONDERZOEK Dr. C. van Driel-Murray Leiden University, Faculty of Archaeology Van Steenisgebouw, Einsteinweg CC Leiden Postbus RA Leiden t Onderzoekt complexen Romeins en middeleeuws leder. Elpenbeen Marloes Rijkelijkhuizen Leiden m Materiaalspecialist in bewerkte dierlijke en natuurlijke materialen; onder andere bot, ivoor, schildpad, parelmoer, schelp, leer, perkament en noten. Kenaz Consult Tania Oudemans Pucklerstr Berlin, Duitsland t Chemische analyse van organische resten uit archeologische context. Ook consultancy en educatie over mogelijkheden op het gebied van biomoleculaire archeologie. Kerament Aleike van de Venne Krommerijnder GG Wijk bij Duurstede t m Onderzoek naar aardewerk van de volle Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd (quick scan, determinatie, analyse, rapportage) en uitwerking van (stadskern)onderzoek Leids Archeospecialistisch Bureau Stichting LAB Van Steenisgebouw, Einsteinweg CC Leiden Postbus RA Leiden t Stichting LAB voert archeospecialistisch onderzoek uit in nauwe samenwerking met de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden. Wij gebruiken de facultaire laboratoria, apparatuur en referentiecollecties en participeren in het onderwijs. Stichting LAB determineert dierlijk en menselijk botmateriaal, analyseert archeobotanische monsters, onderzoekt artefacten van steen en vuursteen en voert gebruikssporenanalyse uit op artefacten van o.a. steen, vuursteen, been en gewei. 15

16 SPECIALISTISCH ONDERZOEK 16 PANSA BV Dr. Ing. Kees Peterse Evertsenstraat JL Nijmegen t f Wetenschappelijk onderbouwde reconstructies van Romeinse architectuur; bouwhistorisch onderzoek Romeinse periode; bouwkundige detaillering voor reconstructie op ware grootte; reconstructie- en visualisatieconcepten. Skullpting Maja d Hollosy Lepelstraat 13-hs 1018 XK Amsterdam t (Veld)onderzoek van menselijk skeletmateriaal; maakt ook 3D-gezichtsreconstructies op basis van de schedel. Small Finds Archaeology Ontsluit het verleden! Stefanie Hoss Groot-Britanniestraat HV Lent m Onderzoek (scan, determinatie, analyse en rapportage) van Romeins en Vroeg-Middeleeuws metaal, bewerkt bot, glas etc. Vertalingen archeologische teksten (NL, DU, EN). Smits Antropologisch Bureau Liesbeth Smits Kerkstraat 254-III 1017 HA Amsterdam t m Fysisch-antropologisch onderzoek van menselijke skeletresten, van inhumaties en crematies. Isotopenonderzoek naar dieet en herkomst, analyse grafritueel, advies en begeleiding veldwerk. Thissen Archaeological Ceramics Bureau Laurens C. Thissen 2e Jan van de Heijdenstraat XZ Amsterdam t m Analyse van Nederlands prehistorisch aardewerk: technologie, typologie, depositiepatronen, culturele inbedding, illustratie (CS6), rapportage. ook prehistorisch aardewerk uit ZO Europa en Turkije. Tot op het bot Constance van der Linde Kanaalstraat 48-2 hoog 1054 XJ Amsterdam Postbus LE Amsterdam t m Het opgraven en onderzoeken van menselijk skeletmateriaal.

17 TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN OVERIGE DIENSTVERLENING Archeoplan Cultuurbehoud Paul J.W.M. Schulten Oude Delft HJ Delft t f m Gespecialiseerd in conservering en restauratie van archeologische en museale voorwerpen; geeft adviezen en vormt plannen voor behoud van archeologische en bouwkundige monumenten. BCL Archaeological Support Joris Aarts / Maaike Groot / Marjolein Haars / Henk Hiddink / Mikko Kriek / Ivo Vossen Waaigat AR Amsterdam m / Ondersteuning bij het uitwerken, visualiseren en publiceren van archeologisch onderzoek: vertaling Nederlands-Engels, illustraties en 3D-reconstructies, opmaak en redactie van publicaties, archeologisch tekenwerk, automatisering en GIS, numismatiek. BR-Restauratie Die Mvnte Ben Rijns Grootestraat AC Batenburg m Restauratie en conservering van archeologische metalen (non-ferro) objecten. Tevens gratis advies en bemiddeling betreffende ferro en niet-metalen objecten. Hiernaast leveren wij ook uiteenlopend digitaal tekenwerk, waaronder 3d-visualisaties. BuitenZorg Gerben Rutger van Veen W. Buytewechstraat 131-B 3024 XD Rotterdam m Projectmanagement (MAP); veldleiding; stadskernonderzoek; veldarcheologie; (technisch) tekenwerk van objecten. Centernet Archeologie / PvE-Express Michiel Huisman Oosterweg 102a 9724 CM Groningen t m Advies en ondersteuning (o.a. veldwerk, projectmanagement en uitwerken metaalvondsten); opstellen en toetsen PvE s. 17

18 TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN OVERIGE DIENSTVERLENING 18 Eelman Maritiem BV Hans Eelman Vliegwiel CS Oudeschild-Texel m Eelman Maritiem onderzoekt al 30 jaar de op de bodem van de Rede van Texel aanwezige historische scheepsrestanten. Met bijna 100% dekking werden deze in kaart gezet en gemeld bij de RCE. Eelman maritiem begeleidt nader onderzoek op de door haar aangegeven sites. Fine Line Archaeological Language Services Myra Wilkinson - van Hoek 16 Chawton Close SO22 6HY Winchester, Hampshire, UK t +44 (0) Vertaling Ned - Eng / Eng - Ned en correctie Engels van archeologische en aan archeologie gerelateerde teksten. GrondTaal Vertaalbureau Drs. Gerre van der Kleij MA Heukestraat KB Zutphen t Vertalingen Eng-NL, NL-Eng (dit laatste alleen voor archeologie-gerelateerde publicaties); controle en revisie van bestaande vertalingen; tekstredactie archeologische vakpublicaties. Maritime Research & Consultancy David Bouman MA Loenen aan de Vecht m Maritiem archeologisch onderzoek en fundraising. Military Legacy dr. Arjen V.A.J. Bosman Dubbeldamseweg Zuid JC Dordrecht m Combinatie van krijgsgeschiedenis en archeologie. Bureauonderzoek en veldwerk, ook advisering, begeleiding, specialistisch onderzoek, determinatie, publicatie en het maken van tentoonstellingen en verfilmingen. Periplus Archeomare BV B. van Mierlo Asterweg 17 A HL Amsterdam t f m Bureauonderzoek, geofysische ondersteuning, duikinspectie, opgraving.

19 TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN OVERIGE DIENSTVERLENING QLC B.V. - ArcheoLINK Elsbeth Westerman / Willem Schnitger Hillegomstraat LS Amsterdam t QLC B.V. is specialist in archeologisch databeheer. Ze is ook maker en verkoper van het beproefd Archeologische Informatie Systeem ArcheoLINK, het systeem door en voor archeologen en archeologische managers. QLC is al meer dan 10 jaar sterk in datamanagement van archeologische veld-, vondst- en gegevensverwerking, oude data omzettingen, (GIS-)analyses, customized automatiserings oplossingen, hardware advisering en ondersteuning on site. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw bedrijf. Restaura Jo Kempkens / Ton Lupak Windmolenven PJ Haelen t f Restauratie en conservering van oudheidkundige voorwerpen; gespecialiseerd in metalen, aardewerk, hout, steen, leer en glas. Stichting RING Nederlands Centrum voor Dendrochronologie Prof. dr. E. Jansma Smallepad 5 Postbus BP Amersfoort t (lab) / (directeur) Verzorgt dendrochronologische datering van verschillende houtsoorten in opdracht van personen en instellingen; ontwikkelt dendrochronologische referentiekalenders; doet dendrochronologisch onderzoek naar houtherkomst en -technologie; slaat digitale gegevens duurzaam op binnen het internationale archief DCCD; verzorgt onderwijs en laboratoriumtrainingen; stelt kennis en capaciteit ter beschikking voor NWO en EU-projecten, RCE en Universiteit Utrecht. Vriens Archeo Flex bv Uitzend- en detacheringsbureau Esther Vriens Tilburgseweg 45 Postbus ZJ Moergestel t f Werving & selectie, uitzenden en detacheren van o.a. archeologisch personeel, fysisch en (cultuur)historisch geografen, geologen, automatiseringsdeskundigen, beleidsmedewerkers, redacteuren en specialisten. Tevens bieden wij pay-roll mogelijkheden en arbeidsrechtelijk advies aan. 19

20 20 PRESENTATIE Artemisia M. Dolmans Kloosterstraat BB Grubbenvorst t m Advies, productie en presentatie van Romeinse en vroeg-middeleeuwse replica s van wapenuitrustingen, glas, aardewerk, sieraden, wasplankjes, olielampjes, beeldjes etc. voor film, tentoonstellingen, museumwinkels, educatieve leskisten, schoolprojecten of bij u thuis. De Historische Keuken De Smaak van het Verleden Claudia Vandepoel Seringenstraat BK Schipluiden t m De Historische Keuken verzorgt op aanvraag bijzondere historische culinaire bijeenkomsten. Dit zijn proeverijen, vanuit archeologisch onderzoek gebaseerd op opgravingsresultaten. Alles is mogelijk. Ook unieke exclusieve activiteiten zijn te organiseren: kooklessen voor groepen vanaf 15 personen, proeverijen tot personen, lezingen met proeverijen, speciale smaaklessen voor scholieren en de reconstructie van historische (lokale) recepten met een historische context. Op deze manier vindt een bijzondere vorm van draagvlakverbreding plaats! De Historische Keuken heeft haar eerste boek uitgegeven: een Uniek Zuid-Hollands Romeins Limes kookboek: Sapor Limitis De Smaak van de Limes. Echo tekst en presentatie Dr. Yvonne Lammers-Keijsers Lagestraat RE Roosendaal t Ontwikkeling en uitvoering van archeologische tentoonstellingen, 2D en 3D visualisaties, educatieve games, teksten en tekstredactie. Germ Berkenbosch Archeologische Illustraties Kastanjehof BX Nijmegen m Het tekenen van archeologische vondsten. John Rabou Illustrator Luybenstraat BR s Hertogenbosch t m Historische en archeologische illustraties voor educatieve presentaties en publieksuitgaven, en voor museale en tentoonstellingsprojecten.

Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat het besluit neemt of de vergunning verleent.

Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat het besluit neemt of de vergunning verleent. Archeologische Monumentenzorg stapsgewijs Proces Archeologische Monumentenzorg (AMZ) Het opsporen en waarderen van archeologische vindplaatsen in het kader van ruimtelijke ingrepen vindt plaats in stappen.

Nadere informatie

Maasvlakte 2 (Port of Rotterdam) - Hoe werkt Malta op zee? Een case study. Andrea Otte Senior Beleidsmedewerker Maritiem Erfgoed

Maasvlakte 2 (Port of Rotterdam) - Hoe werkt Malta op zee? Een case study. Andrea Otte Senior Beleidsmedewerker Maritiem Erfgoed Maasvlakte 2 (Port of Rotterdam) - Hoe werkt Malta op zee? Een case study Andrea Otte Senior Beleidsmedewerker Maritiem Erfgoed 2 3 Maasvlakte 2 Project 2000 hectare nieuw land in zee 240 miljoen m3 zand

Nadere informatie

0 Archeologische begeleiding (AB) Opsteller Naam, adres, telefoon, datum paraaf Auteur

0 Archeologische begeleiding (AB) Opsteller Naam, adres, telefoon,  datum paraaf Auteur Programma van Eisen Conform KNA versie 3.2 (vanaf 06-04-2015) Locatie Projectnaam Plaats binnen archeologisch proces 0 IVO Opwater 0 IVO Onderwater 0 Opgraven 0 Archeologische begeleiding (AB) Opsteller

Nadere informatie

SIKB-jaarcongres, 6 oktober 2010 in s Hertogenbosch. Sessie B1

SIKB-jaarcongres, 6 oktober 2010 in s Hertogenbosch. Sessie B1 SIKB-jaarcongres, 6 oktober 2010 in s Hertogenbosch Sessie B1 Integraal werken en denken. Leidraad integrale benadering bij archeologisch vooronderzoek Eelco Rensink, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

CHECKLIST. en Wetenschap aan instellingen die hebben aangetoond bekwaam te zijn tot het doen van

CHECKLIST. en Wetenschap aan instellingen die hebben aangetoond bekwaam te zijn tot het doen van ARCHEOLOGIE CHECKLIST Beoordeling standaard rapport IVO-karterend Algemene vragen 1. Het IVO-karterend (voorzover booronderzoek en proefsleuven) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt

Nadere informatie

BIJLAGE IIwb EISEN AAN ACTOREN KNA WATERBODEMS

BIJLAGE IIwb EISEN AAN ACTOREN KNA WATERBODEMS BIJLAGE IIwb EISEN AAN ACTOREN KNA WATERBODEMS Toelichting In de protocollen BureauonderzoekO, IVO en Opgraven van de KNA is op het niveau van de procestappen en het benoemen van een actor waar mogelijk

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport

Gemeente Haarlem. Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Gemeente Haarlem Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Om archeologisch erfgoed te beschermen, kan bij een vergunningsaanvraag een waardestellend

Nadere informatie

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Plaats Toponiem / Straat Onderzoekskader Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam,

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie Datum 3 juli 2014 Status definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat ICG Informatie Contractenbuffet RWS, N.Landsman Telefoon 088 7972502 Email contractenbuffet@rws.nl

Nadere informatie

CHECKLIST. Beoordeling standaard rapport IVO-waarderend

CHECKLIST. Beoordeling standaard rapport IVO-waarderend ARCHEOLOGIE CHECKLIST Beoordeling standaard rapport IVO-waarderend Algemene punten 1. Het IVO-waarderend (voorzover proefsleuven- of booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Brede Afspraak Archeologie

Brede Afspraak Archeologie Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie Datum Status 7 oktober 2016 definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat ICG Informatie Contractenbuffet RWS, Nico Landsman Telefoon 088 7972502 Email

Nadere informatie

CHECKLIST. 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning

CHECKLIST. 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning ARCHEOLOGIE CHECKLIST Beoordeling standaard rapport IVO-verkennend Algemene vragen 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning

Nadere informatie

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven)

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven) Administratieve gegevens Advies Archeologie NAW-gegevens plan: Plan: Oppervlakteplangebied: RO-procedure: Smidsvuurke 5 te Veldhoven Realisatie van een woning. De totale oppervlakte van het plangebied/perceel

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 6 april 2011 Status Definitief

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 6 april 2011 Status Definitief 3 Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie Datum 6 april 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat DI-IMG Informatie Contractenbuffet IMG, N. Landsman Telefoon 088 7972502 Fax contractmanagement.img@rws.nl

Nadere informatie

Handreiking Archeologie, Aardkundige waarden en Cultuurhistorie voor Waterbeheerders Baggernet 9 november 2010

Handreiking Archeologie, Aardkundige waarden en Cultuurhistorie voor Waterbeheerders Baggernet 9 november 2010 Handreiking Archeologie, Aardkundige waarden en Cultuurhistorie voor Waterbeheerders Baggernet 9 november 2010 Esther Wieringa, SIKB 1. Aanleiding en doel van de Handreiking 2. Werkwijze & betrokken partijen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Reactiebrief Nijmegen op bestemmingsplan Roozenburg

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Reactiebrief Nijmegen op bestemmingsplan Roozenburg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief Nijmegen op bestemmingsplan Roozenburg Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De gemeente Beuningen

Nadere informatie

Specialistisch Onderzoek

Specialistisch Onderzoek Protocol 4006 isch Onderzoek Dit protocol maakt onderdeel uit van de Kwaliteitsnorm Nederlandse archeologie. Deze Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.3), is op 09-12-2013 vastgesteld

Nadere informatie

Planning: de praktijkproeven worden uitgevoerd in de periode medio juli tot eind augustus 2015

Planning: de praktijkproeven worden uitgevoerd in de periode medio juli tot eind augustus 2015 Indeling praktijkproeven prj 235 archeologie certificering en register In de bijlage: en stellen zich voor SIKB, Gouda 8 juli 2015 Planning: de praktijkproeven worden uitgevoerd in de periode medio juli

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

ERVARING 3 jaar Ingenieursbureau Evers & Partners 1990-1993. 3 jaar 2 Architectenbureaus in Noordwijk 1994-1997

ERVARING 3 jaar Ingenieursbureau Evers & Partners 1990-1993. 3 jaar 2 Architectenbureaus in Noordwijk 1994-1997 ERVARING 3 jaar Ingenieursbureau Evers & Partners 1990-1993 1 e tekenaar, projectleider: Cursus(sen) AutoCAD, diverse m.b.t. intern management, middenkader. Divers bouwkundig werk in de utiliteit. Enige

Nadere informatie

Heesch - Beellandstraat

Heesch - Beellandstraat Archeologische Quickscan Heesch - Beellandstraat Gemeente Bernheze 1 Steller Drs. A.A. Kerkhoven Versie Concept 1.0 Projectcode 12110023 Datum 22-11-2012 Opdrachtgever LWM Ewislaan 12 1852 GN Heiloo Uitvoerder

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: Van Wengerden en Visser B.V. Plangebied: Dorpsstraat 63 / Vijverhofpad 4 in Nieuwkoop, gemeente Nieuwkoop

Nadere informatie

Archeologiebeleid op Walcheren

Archeologiebeleid op Walcheren Archeologiebeleid op Walcheren Netwerkbijeenkomst Erfgoed en Ruimte RCE 12 december 2012 Walcherse Archeologische Dienst, december 2012 Archeologie op Walcheren Verdrag van Malta 1992: bescherming archeologie

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Document: Archeologische Quickscan versie 2 Plangebied: Polderpark, Oudesluis, gemeente Schagen Adviesnummer: 16185 Opsteller: drs. C.M. Soonius (senior archeoloog) & drs. S. Gerritsen (senior archeoloog)

Nadere informatie

Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen

Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen Omgevingswet 2018? De overheid wil regels voor ruimtelijke plannen vereenvoudigen en samenvoegen Doel: makkelijker maken om bouwprojecten te starten

Nadere informatie

OCE NETWERKBIJEENKOMST 8 OKTOBER 2014 De archeologische waarde van Modern Oorlogserfgoed en de samenloop tussen archeologie en opsporen

OCE NETWERKBIJEENKOMST 8 OKTOBER 2014 De archeologische waarde van Modern Oorlogserfgoed en de samenloop tussen archeologie en opsporen OCE NETWERKBIJEENKOMST 8 OKTOBER 2014 De archeologische waarde van Modern Oorlogserfgoed en de samenloop tussen archeologie en opsporen Esther Wieringa Korte introductie SIKB is een netwerkorganisatie

Nadere informatie

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013 NAW plan: Plan: Opp plangebied: RO-procedure: Opsteller: Aanvrager: Inrichting openbare ruimte plangebied Pantarhei aanleg ontsluitingsweg, parkeergelegenheid, openbaar groen ca. 5000 m² (locatie Pantarhei);

Nadere informatie

7-11-2013. Archeologie en waterbodems. Meerdere gebruiksfuncties. Marie-Catherine Houkes. Maritiem Programma RCE 29 oktober 2013.

7-11-2013. Archeologie en waterbodems. Meerdere gebruiksfuncties. Marie-Catherine Houkes. Maritiem Programma RCE 29 oktober 2013. Archeologie en waterbodems Marie-Catherine Houkes Maritiem Programma RCE 29 oktober 2013 Het lijkt zo leeg Meerdere gebruiksfuncties Noord- Holland Almere 1 Watergerelateerde archeologie zoals bruggen,

Nadere informatie

Visie Kazernekwar-er. van zand erover naar volledig gereconstrueerd fort. juni 2015

Visie Kazernekwar-er. van zand erover naar volledig gereconstrueerd fort. juni 2015 Visie Kazernekwar-er van zand erover naar volledig gereconstrueerd fort juni 2015 De Luif anno 2015 Stadsmuren anno 2015 Onze wensen Fort als interna-onaal trekpleister Fort in groene secng Zicht op

Nadere informatie

Quickscan Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg (gem. Peel en Maas) Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas

Quickscan Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg (gem. Peel en Maas) Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas Pagina 1 van 7 Projectnummer: P11155 Datum: 5 augustus 2011 Plan: bouwplan voor de uitbreiding van een varkensbedrijf op het

Nadere informatie

CHECKLIST. vooronderzoek. Omdat ook voor archeologische opgravingen een PvE verplicht is, is

CHECKLIST. vooronderzoek. Omdat ook voor archeologische opgravingen een PvE verplicht is, is ARCHEOLOGIE CHECKLIST Programma van Eisen (PvE) Toelichting De handreikingen en checklists richten zich in eerste instantie op het archeologisch vooronderzoek. Omdat ook voor archeologische opgravingen

Nadere informatie

Hoe doen we het nu? Een inventarisatie van het erfgoedbeleid in de regiogemeenten. Ria Berkvens

Hoe doen we het nu? Een inventarisatie van het erfgoedbeleid in de regiogemeenten. Ria Berkvens Hoe doen we het nu? Een inventarisatie van het erfgoedbeleid in de regiogemeenten Ria Berkvens Wat gaat er veranderen door nieuwe wetgeving? Erfgoedwet: Onderhoudsplicht voor beschermde monumenten; Opgravingsvergunning

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein 2 mei 2017 Workshop Maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein het hoofd bieden Introductie De transitiedriehoek en de aanpak

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 NOTITIE TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht, (gemeente Zuidplas).

Nadere informatie

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking Werken in de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een beperking Wat staat er in dit boekje? Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4-5 Waarom dit boekje? Wat is de Sociale Werkvoorziening? Voor

Nadere informatie

Het VKC Dendrochronology van de UU

Het VKC Dendrochronology van de UU Het VKC Dendrochronology van de UU SURFacademie Seminar Collaboraties voor onderzoekers Esther Jansma (RCE, UU), 26 oktober 2011, Leiden Vragen van SURFacademy Waarom had het team behoefte aan een VKC?

Nadere informatie

Archeologische MonumentenZorg

Archeologische MonumentenZorg Provincie NoordBrabant Archeologische MonumentenZorg 1. EINDOORDEEL ADVIES Onderwerp Waalwijk, Sprang, Plangebied Aansluiting Bevrijdingsweg, N261 locatie B te Sprang, N261 archeologisch onderzoek. Aan

Nadere informatie

Raadsinformatie monumentenzorg en archeologie

Raadsinformatie monumentenzorg en archeologie Raadsinformatie monumentenzorg en archeologie 2004: vaststelling beleidsnota Dordrecht maakt geschiedenis. Monumentenzorg en Archeologie 2004-2010 Hoofdpunten: Cultuurhistorie maakt een integraal deel

Nadere informatie

PROGRAMMA KENNISKAART ARCHEOLOGIE Project: Waardekaart in veelvoud. Overzicht gemeentelijke archeologische kaarten 2014

PROGRAMMA KENNISKAART ARCHEOLOGIE Project: Waardekaart in veelvoud. Overzicht gemeentelijke archeologische kaarten 2014 PROGRAMMA KENNISKAART ARCHEOLOGIE Project: Waardekaart in veelvoud Overzicht gemeentelijke archeologische kaarten 2014 September 2015 2 Samenvatting 1 Inleiding Gemeenten hebben samen bijna 1500 archeologische

Nadere informatie

Notitie 285 GRIPSCAN ARCHEOLOGIE PEPPELWEG, ROTERDAM

Notitie 285 GRIPSCAN ARCHEOLOGIE PEPPELWEG, ROTERDAM GRIPSCAN ARCHEOLOGIE PEPPELWEG, ROTERDAM Inleiding Op verzoek van Cleton & Com heeft Crevasse Advies een gripscan archeologie uitgevoerd ten behoeve van herontwikkeling van het plangebied Peppelweg in

Nadere informatie

Algemene Docentenhandleiding bij de lesmaterialen over de archeologie van Vlaardingen

Algemene Docentenhandleiding bij de lesmaterialen over de archeologie van Vlaardingen Algemene Docentenhandleiding bij de lesmaterialen over de archeologie van Vlaardingen Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1 DE LESPAKKETTEN IN HET KORT... 3 2 DE OPBOUW VAN DE LESSEN... 4 3 ACHTEGRONDINFORMATIE

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 1378. Plangebied Weideveld. Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding

RAAP-NOTITIE 1378. Plangebied Weideveld. Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding RAAP-NOTITIE 1378 Plangebied Weideveld Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding Colofon Opdrachtgever: gemeente Bodegraven Titel: Plangebied Weideveld, gemeente Bodegraven; een archeologische

Nadere informatie

Certificering op basis van de nieuwe Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) Esther Wieringa

Certificering op basis van de nieuwe Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) Esther Wieringa Certificering op basis van de nieuwe Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) Esther Wieringa Wat is certificering op basis van de Beoordelingsrichtlijn (BRL) archeologie? Toelichting op de herziene

Nadere informatie

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1. 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.0) H.

Nadere informatie

PROGRAMMA KENNISKAART ARCHEOLOGIE, PROJECT WAARDENKAART IN VEELVOUD. Kwaliteitsverbetering. gegevens in Archis

PROGRAMMA KENNISKAART ARCHEOLOGIE, PROJECT WAARDENKAART IN VEELVOUD. Kwaliteitsverbetering. gegevens in Archis PROGRAMMA KENNISKAART ARCHEOLOGIE, PROJECT WAARDENKAART IN VEELVOUD Kwaliteitsverbetering gegevens in Archis Februari 2014 Samenvatting 2 Om de kwaliteit van gegevens in Archis-2 te verbeteren is de informatie

Nadere informatie

MEMO. Alphen aan den Rijn. Stevinstraat 9 2405 CR ALPHEN AAN DEN RIJN. Contactpersoon opdrachtgever Dhr. R. Teunisse; (0172) 245 611 / (06) 2021 06 09

MEMO. Alphen aan den Rijn. Stevinstraat 9 2405 CR ALPHEN AAN DEN RIJN. Contactpersoon opdrachtgever Dhr. R. Teunisse; (0172) 245 611 / (06) 2021 06 09 MEMO Van : Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie Aan : Dhr. R. Teunisse namens Stichting Ipse de Bruggen Onderwerp : Quickscan Drietaktweg te Datum : 13 oktober 2010 Ons Kenmerk : V10-22710 / V10-1944

Nadere informatie

De kracht van vrijwilligers Bijdragen aan archeologisch onderzoek. Bijdragen aan archeologisch onderzoek

De kracht van vrijwilligers Bijdragen aan archeologisch onderzoek. Bijdragen aan archeologisch onderzoek 21 Bijdragen aan archeologisch onderzoek 22 De kracht van vrijwilligers Bijdragen aan archeologisch onderzoek Het belang van actief onderzoek doen Vrijwilligers ondersteunen gemeenten en beroepsarcheologen

Nadere informatie

Archeologie in Utrecht Informatie, adressen en procedures

Archeologie in Utrecht Informatie, adressen en procedures Archeologie in Utrecht Informatie, adressen en procedures Utrecht.nl Archeologie in Utrecht De Utrechtse bodem zit vol waardevolle resten uit het verleden. Daarom mogen er vaak alleen onder bepaalde voorwaarden

Nadere informatie

DEEL 5 RICHTLIJNEN VOOR ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR DERDEN IN HET KADER VAN DE ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG BINNEN DE GEMEENTEN KATWIJK.

DEEL 5 RICHTLIJNEN VOOR ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR DERDEN IN HET KADER VAN DE ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG BINNEN DE GEMEENTEN KATWIJK. 1 DEEL 5 RICHTLIJNEN VOOR ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR DERDEN IN HET KADER VAN DE ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG BINNEN DE GEMEENTEN KATWIJK. 2 Inleiding Deze richtlijnen zijn bedoeld voor archeologische

Nadere informatie

Archeologische Begeleiding

Archeologische Begeleiding Protocol 4007 Archeologische Begeleiding Dit protocol maakt onderdeel uit van de Kwaliteitsnorm Nederlandse archeologie. Deze Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.3), is op 09-12-2013

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK ARCHEOLOGISCH INVENTARISEREND ONDERZOEK H023 OOST, HAARLEM

PLAN VAN AANPAK ARCHEOLOGISCH INVENTARISEREND ONDERZOEK H023 OOST, HAARLEM PLAN VAN AANPAK ARCHEOLOGISCH INVENTARISEREND ONDERZOEK H023 OOST, HAARLEM Ten behoeve van ontwikkeling van de locatie H023, gelegen aan de Boerhaavelaan in Haarlem (figuur 1, lichtgroen), is archeologisch

Nadere informatie

Gerrit Rietveld College

Gerrit Rietveld College Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Gerrit Rietveld College GRC: Archeologische begeleiding op het terrein van het Gerrit Rietveld College, Utrecht Basisrapportage Archeologie 110 www.utrecht.nl Basisrapportage

Nadere informatie

Een duizendpoot in uw organisatie

Een duizendpoot in uw organisatie Een duizendpoot in uw organisatie Alles wat u altijd al wilde weten over Facilitaire flexkrachten van Mailprofs www.mailprofs.nl Servicegerichtheid en klantvriendelijkheid zijn tegenwoordig kwaliteiten

Nadere informatie

A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT. 10 december 2015 Roland Blijdenstijn

A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT. 10 december 2015 Roland Blijdenstijn A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT 10 december 2015 Roland Blijdenstijn A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT ONDERWERPEN Herijking Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013-2028 (PRV) UNESCO-nominatie NHW Cultuurnota

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

Plan van Aanpak. PvA A I / Johan de Wittlaan 13 te Woerden (gemeente Woerden) 1

Plan van Aanpak. PvA A I / Johan de Wittlaan 13 te Woerden (gemeente Woerden) 1 Plan van Aanpak Johan de Wittlaan 13 te Woerden (gemeente Woerden) Projectnr. A16-085-I, september 2016, versie: 1 Auteur: dr. P.T.A. de Rijk Verkennend booronderzoek Veldwerk Inleiding: Onderzoeksvragen:

Nadere informatie

Bureauonderzoek Archeologie

Bureauonderzoek Archeologie Bijlage 9 Bureauonderzoek Archeologie (voorontwerp) Ommen Oost NL.IMRO.0175.20131005003-VO01 197-236 !"#$%&&""%'$!"( )#*"( -( "( -%*0(!( )%"( +, +., /* 12 3 4 30#5! 657 7$58 9": 5 "%:$:%"%%;&$:%%%% %"$5$:$%:#'%$5%%%&0%#$

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de ruimtelijke structuur en de functionele structuur van het plangebied uiteengezet. De ruimtelijke structuur is beschreven

Nadere informatie

INT09.0031/MB. Oriëntatienota Archeologie

INT09.0031/MB. Oriëntatienota Archeologie INT09.0031/MB Oriëntatienota Archeologie 2 Inhoudsopgaaf 1. Inleiding... 4 2. Archeologiebeleid... 4 3. Archeologische verwachtingenkaart... 4 4. Wat gebeurt er als de gemeente geen beleid opstelt?...

Nadere informatie

Programmatische Samenwerking Monument en Kennis

Programmatische Samenwerking Monument en Kennis Programmatische Samenwerking Monument en Kennis Januari 2015 2 Programmatische Samenwerking Monument en Kennis Inhoud 1. Inleiding pag. 3 2. Missie pag. 4 3. Ambitie pag. 4 4. Wat doet het Samenwerkingsverband?

Nadere informatie

Archeologie Bouwen en verbouwen. www.sudwestfryslan.nl

Archeologie Bouwen en verbouwen. www.sudwestfryslan.nl Archeologie Bouwen en verbouwen www.sudwestfryslan.nl Archeologie Heeft u bouwplannen of moet u voor andere werkzaamheden graven in de grond? Dan bent u soms verplicht om vooraf archeologisch onderzoek

Nadere informatie

Samen werken aan lokale bereikbaarheid

Samen werken aan lokale bereikbaarheid Samen werken aan lokale bereikbaarheid Aanbod van de VOC aan gemeenten voor een gezamenlijk geluid in het beleidsveld mobiliteit en infrastructuur. Doet u mee? 1 Wat is de VOC? De Vereniging Openbaar Vervoer

Nadere informatie

ERFGOEDINSPECTIE MONITOR MONUMENTEN EN ARCHEOLOGIE 2009

ERFGOEDINSPECTIE MONITOR MONUMENTEN EN ARCHEOLOGIE 2009 ERFGOEDINSPECTIE MONITOR MONUMENTEN EN ARCHEOLOGIE 2009 Welkom bij de monitor Monumenten en Archeologie van de Erfgoedinspectie, de digitale vragenlijst over de taakuitvoering van de gemeente op het gebied

Nadere informatie

Advies Archeologische Monumentenzorg 2015-nr. 71

Advies Archeologische Monumentenzorg 2015-nr. 71 Advies Archeologische Monumentenzorg 2015-nr. 71 Beoordeling van een archeologisch rapport en conceptbestemmingsplan Aan: Gemeente Reusel- De Mierden Dhr. N. Arts Postbus 11 5540 AA Reusel Datum: 10-7-2015

Nadere informatie

Antea Group Archeologie 2015/124 Adviesdocument bestemmingsplan Wateringse Veld vijf restlocaties, gemeente Den Haag.

Antea Group Archeologie 2015/124 Adviesdocument bestemmingsplan Wateringse Veld vijf restlocaties, gemeente Den Haag. Antea Group Archeologie 2015/124 Adviesdocument bestemmingsplan Wateringse Veld vijf restlocaties, gemeente Den Haag. projectnr. 405215.01 revisie 03 25 februari 2016 auteur M. Arkema Opdrachtgever BDP

Nadere informatie

Richtlijn uitvoering archeologisch onderzoek gemeente Utrechtse Heuvelrug september 2013, versie 1.0

Richtlijn uitvoering archeologisch onderzoek gemeente Utrechtse Heuvelrug september 2013, versie 1.0 Richtlijn uitvoering archeologisch onderzoek gemeente Utrechtse Heuvelrug september 2013, versie 1.0 Voor het archeologisch onderzoek dat wordt uitgevoerd in de gemeente Utrechtse Heuvelrug geldt dat er

Nadere informatie

Advies Archeologische Monumentenzorg 2010-nr. 92

Advies Archeologische Monumentenzorg 2010-nr. 92 Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhov en Fax: 040 2594510 Website: www.milieudienst.sre.nl Advies Archeologische Monumentenzorg 2010-nr. 92 Deel 1) Concept selectiebesluit archeologie Deel

Nadere informatie

4 Archeologisch onderzoek

4 Archeologisch onderzoek 4 Archeologisch onderzoek 99044462 Inhoudsopgave ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 1 Inleiding... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Aanleiding en doelstelling... 2 2 Bureauonderzoek... 3 2.1 Werkwijze... 3 2.2 Resultaten

Nadere informatie

Benutting archeologie Boxmeer Sterckwijck

Benutting archeologie Boxmeer Sterckwijck Benutting archeologie Boxmeer Sterckwijck Benutting archeologie In het plangebied Sterckwijck in de gemeente Boxmeer wordt vanaf juli 2007 een zorg-, leer- en bedrijvenpark, met daarin het nieuwe Maasziekenhuis,

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

GGN Holding N.V. Tevens handelend onder de naam GGN Incasso B.V. en GGN Support B.V. Stationsplein 50 5211 AP 's-hertogenbosch Nederland

GGN Holding N.V. Tevens handelend onder de naam GGN Incasso B.V. en GGN Support B.V. Stationsplein 50 5211 AP 's-hertogenbosch Nederland Certificaat INFORMATIEBEVEILIGINGSSYSTEEM - ISO/IEC 27001:2005 Hierbij verklaren wij dat: GGN Holding N.V. Tevens handelend onder de naam GGN Incasso B.V. en GGN Support B.V. Certificaatnummer: ISC 080

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Erkenning archeologisch depot. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Erkenning archeologisch depot. BW-nummer Openbaar Onderwerp Erkenning archeologisch depot Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Met de komst van de Wet op de archeologische

Nadere informatie

Archeologieparagraaf Wetgeving omtrent archeologie Gemeentelijk beleid omtrent archeologie Procedure

Archeologieparagraaf Wetgeving omtrent archeologie Gemeentelijk beleid omtrent archeologie Procedure Archeologieparagraaf Wetgeving omtrent archeologie Met de ondertekening van het Verdrag van Malta in 1992 door bijna alle Europese landen (waaronder Nederland), werd archeologie steeds meer een onderdeel

Nadere informatie

CONCEPT VERSLAG. Prj 235 Uitwerking certificering 1 e Bijeenkomst van voorbereidingscommissie II Fase 1 uitwerking certificering archeologie

CONCEPT VERSLAG. Prj 235 Uitwerking certificering 1 e Bijeenkomst van voorbereidingscommissie II Fase 1 uitwerking certificering archeologie Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda telefoon 085 486 24 50 www.sikb.nl CONCEPT VERSLAG Prj 235 Uitwerking certificering 1 e Bijeenkomst van voorbereidingscommissie II Fase 1 uitwerking certificering

Nadere informatie

De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een arbeidshandicap

De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een arbeidshandicap De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een arbeidshandicap Werken in de Sociale Werkvoorziening Voor mensen met een beperking is een gewone baan soms niet mogelijk. Misschien

Nadere informatie

De kracht van vrijwilligers Waardering en ondersteuning. Waardering en ondersteuning

De kracht van vrijwilligers Waardering en ondersteuning. Waardering en ondersteuning De kracht van vrijwilligers Waardering en ondersteuning 33 Waardering en ondersteuning 34 De kracht van vrijwilligers Waardering en ondersteuning Waardering Vrijwilligers zetten zich in vanwege hun liefde

Nadere informatie

Archeologische Quickscan Riethstraat te Tegelen Gemeente Venlo. KSP Archeologie

Archeologische Quickscan Riethstraat te Tegelen Gemeente Venlo. KSP Archeologie Archeologische Quickscan Riethstraat te Tegelen Gemeente Venlo KSP Archeologie Colofon Titel : Archeologische Quickscan Riethstraat te Tegelen. Gemeente Venlo. Auteur : S.M. Koeman (senior KNA Prospector)

Nadere informatie

Houtskoolanalyse van een Romeins crematiegraf, Heule-Peperstraat (Kortrijk, België)

Houtskoolanalyse van een Romeins crematiegraf, Heule-Peperstraat (Kortrijk, België) Houtskoolanalyse van een Romeins crematiegraf, Heule-Peperstraat (Kortrijk, België) RAPPORTNUMMER DATUM AUTEUR 621 27 NOVEMBER 2012 D. LENTJES & S. LANGE Colofon Titel: BIAXiaal 621 Houtskoolanalyse van

Nadere informatie

KWALITEITSNORM NEDERLANDSE ARCHEOLOGIE 2005

KWALITEITSNORM NEDERLANDSE ARCHEOLOGIE 2005 Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 2.2 februari 2005 CVAK KNA 2.2 HOOFDSTUK 0: INHOUDSOPGAVE PAGINA 2 VAN 6 HOOFDSTUK 0. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. TOELICHTING Normen en Richtlijnen Kwaliteitseisen

Nadere informatie

Verkennend archeologisch onderzoek IVO Vorstenbosch-Bergakkers fase 2. R. Jansen, L.G.L. van Hoof

Verkennend archeologisch onderzoek IVO Vorstenbosch-Bergakkers fase 2. R. Jansen, L.G.L. van Hoof Verkennend archeologisch onderzoek IVO Vorstenbosch-Bergakkers fase 2 R. Jansen, L.G.L. van Hoof Colofon Archol Rapport nummer 41 Verkennend archeologisch onderzoek Vorstenbosch-Bergakkers fase 2 Uitvoering:

Nadere informatie

LIJST VAN AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN 2011, NR. 5 (Periode 12-04-2011 t/m 30-05-2011)

LIJST VAN AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN 2011, NR. 5 (Periode 12-04-2011 t/m 30-05-2011) 1. Rekenkamercommissie Gemeente Deurne Postbus 3 5750 AA Deurne 2. GGD Brabant-Zuidoost Postbus 810 5700 AV Helmond 3. M.T.A. van Kessel Helmondseweg 107 5751 PH Deurne 4. Wecycle Postbus 190 2700 AD Zoetermeer

Nadere informatie

Projectplan PRJ 83 Fase 2: Opstellen van de Handreiking Hoe stel ik eisen aan archeologisch onderzoek en toets ik onderzoeksrapporten

Projectplan PRJ 83 Fase 2: Opstellen van de Handreiking Hoe stel ik eisen aan archeologisch onderzoek en toets ik onderzoeksrapporten Projectplan PRJ 83 Fase 2: Opstellen van de Handreiking Hoe stel ik eisen aan archeologisch onderzoek en toets ik onderzoeksrapporten Versie 0.3 26 februari 2007 1 Toelichting Het beoogde eindresultaat

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. Honderdland Ontwikkelingscombinatie cv Honderdland, fase2

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. Honderdland Ontwikkelingscombinatie cv Honderdland, fase2 Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: Plangebied: Honderdland Ontwikkelingscombinatie cv Honderdland, fase2 Datum: Opsteller PvA: Autorisatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 48 6 november 2015. www.p-m-k.nl

Nieuwsbrief 48 6 november 2015. www.p-m-k.nl www.p-m-k.nl Nieuwsbrief 48 6 november 2015 Beste donateur, Het bestuur van Peel, Maas & Kempen heeft voor u nieuwsbrief 48 samengesteld. Er is aandacht voor een themaweekend op 13 en 14 november, een

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 4000 en KNA vastgesteld door het CCvD Archeologie

WIJZIGINGSBLAD BRL 4000 en KNA vastgesteld door het CCvD Archeologie - 1 - WIJZIGINGSBLAD BRL 4000 en KNA vastgesteld door het CCvD Archeologie NB Wijzigingen 1 t/m 4 zijn vastgesteld door het CCvD op 26 september 2016. Wijzigingen 5 t/m 9 zijn vastgesteld door het CCvD

Nadere informatie

ing. R.R. Hagen MPA, René MPA 1996 Werkgever Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager

ing. R.R. Hagen MPA, René MPA 1996 Werkgever Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager ing. R.R. Hagen MPA, René Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager Q.A.J.M. van Hal MPA, Quintus Q. van Hal Holding B.V. Consultancy & Interim

Nadere informatie

Deponeren en harmoniseren van aanleveringeisen

Deponeren en harmoniseren van aanleveringeisen Deponeren en harmoniseren van aanleveringeisen Ronald Louer Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant 29 september 2009 Het Depot Van Dale: de pot [deepoo] het, de depot (mannelijk), de depots, het

Nadere informatie

ArcheoLogic Notitie AL133. Tweede mening Groesbeek Mariëndaal V2.0

ArcheoLogic Notitie AL133. Tweede mening Groesbeek Mariëndaal V2.0 ArcheoLogic Notitie AL133 Tweede mening Groesbeek Mariëndaal V2.0 ARCHEOLOGIC NOTITIE AL133 Tweede mening Groesbeek Mariëndaal INLEIDING Het plangebied Mariëndaal te Groesbeek bestaat uit twee delen, welke

Nadere informatie

INFOSESSIE ARCHEOLOGIETRAJECT...

INFOSESSIE ARCHEOLOGIETRAJECT... INFOSESSIE ARCHEOLOGIETRAJECT...... INHOUD Verwelkoming Wieland De Meyer Inleiding Jan Decorte Toelichting nieuw archeologietraject Sam De Decker Vragenronde Netwerkmoment...... ARCHEO7 Kennisopbouw Ondersteuning

Nadere informatie

PROTOCOL OPSTELLEN PROGRAMMA VAN EISEN

PROTOCOL OPSTELLEN PROGRAMMA VAN EISEN PROTOCOL OPSTELLEN PROGRAMMA VAN EISEN Inleiding Het Programma van Eisen (PvE) is een van de hoekstenen van de Kwaliteitsnorm Nederlands Archeologie (KNA). In het PvE wordt vastgelegd waaraan een inventariserend

Nadere informatie

RISICO-INVENTARISATIE DE WEID TE CASTRICUM

RISICO-INVENTARISATIE DE WEID TE CASTRICUM RISICO-INVENTARISATIE DE WEID TE CASTRICUM LUPGENS EN PARTNERS (STICHTING SIG) 13 augustus 2012 076558654:0.4 - Concept B01043.200918.0100 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding en Doel Onderzoek... 4 1.1

Nadere informatie

Archeologisch & cultuurhistorisch advies

Archeologisch & cultuurhistorisch advies Archeologisch & cultuurhistorisch advies Administratieve gegevens Adres plangebied Clarissenstraat 31-33 Initiatiefnemer Urban Jazz bv Omvang plangebied ca. 2.400 m² Aard plangebied Het plangebied is deels

Nadere informatie

Certificeren KNA Uitwerking fase 2

Certificeren KNA Uitwerking fase 2 Certificeren KNA Uitwerking fase 2 Presentatie t.b.v. startbijeenkomst fase 2 SIKB, Jelle de Boer 5 februari 2015 Inhoud Korte introductie op certificering Archeologisch proces Onderlinge relatie BRL en

Nadere informatie

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 18715 3 april 2014 Erfgoedverordening Stadsdeel Zuidoost 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat

Nadere informatie

Huisadviseurschap. Team Ruimtelijke Kwaliteit. als verlengstuk van uw gemeentelijke organisatie. Libau

Huisadviseurschap. Team Ruimtelijke Kwaliteit. als verlengstuk van uw gemeentelijke organisatie. Libau Libau Team Ruimtelijke Kwaliteit Huisadviseurschap als verlengstuk van uw gemeentelijke organisatie Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit Hoge der A 5 9712 ac Groningen 050 3126545 info@libau.nl

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK TERNEUZEN NIEUWE SLUIS INVENTARISEREND VELDONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN (LANDSCHAPPELIJK) VERKENNENDE BORINGEN

PLAN VAN AANPAK TERNEUZEN NIEUWE SLUIS INVENTARISEREND VELDONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN (LANDSCHAPPELIJK) VERKENNENDE BORINGEN PLAN VAN AANPAK TERNEUZEN NIEUWE SLUIS INVENTARISEREND VELDONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN (LANDSCHAPPELIJK) VERKENNENDE BORINGEN J. Wattenberghe, Artefact Definitieve versie 30 januari 2015 INLEIDING Op 13

Nadere informatie