ADVISERING ADC Heritage B.V. 1Arch / Hazenberg Archeologie A=M ADT v.o.f.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVISERING ADC Heritage B.V. 1Arch / Hazenberg Archeologie A=M ADT v.o.f."

Transcriptie

1 1

2 2 ADVISERING 1Arch / Hazenberg Archeologie Tom Hazenberg Van Bemmelenstraat RA Leiden t Advies, Projectmanagement, Publiek en Onderzoek. A=M Adviespraktijk voor archeologie, ruimtelijke ordening en cultuurhistorie Drs. Jan Breimer Laan van Nieuw Oosteinde GH Voorburg m A=M staat voor hoogwaardige (beleids)advisering op het terrein van de archeologie, ruimtelijke ordening en cultuurhistorie aan private partijen en overheden, onder het motto; archeologie is maatwerk - advies is maatwerk. A=M maakt onderdeel uit van de Samenwerkende Erfgoedadviseurs (SEA). ADC Heritage B.V. Omgaan met archeologisch erfgoed Renée Magendans Nijverheidsweg-Noord PN Amersfoort t Advies en ondersteuning 2. Begeleiden en uitvoeren van archeologisch onderzoek 3. Publieksarcheologie en communicatie 4. Erfgoedplanning en ontwikkeling 5. Cursussen en trainingen ADT v.o.f. Marion Burger MA Oude Nieuwlandseweg NN Nieuwerkerk t m ADT: advies over archeologie in de ruimtelijke ordening aan overheden en initiatiefnemers (schrijven/toetsen PvE s, onderzoeksrapportages, MER-rapporten, structuurvisies, bestemmingsplannen en vergunningaanvragen). Maken van archeologiebeleid voor overheden en KNA-conform maken van onderzoek-uitvoerende overheden. NADT: uitvoeren van alle fasen maritiem archeologisch onderzoek inclusief bureauonderzoek. BURGER-in-BEELD: project- en vondstfotografie voor divers publieksbereik.

3 ADVISERING Adviesbureau MSP Dick H.J. Visse Turfmarkt HB Gouda t m Advies aan lokale overheden op het gebied van cultuurhistorie, monumentenzorg en archeologie. Advisering en begeleiding van projecten van particulieren. Mediation bij geschillen. Antea Group Antea Group, Milieu Hans Koopmanschap Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout t m nl.anteagroup.com Archeologisch onderzoek in alle onderdelen: van advisering tot beleidsondersteuning en directievoering. Van bureauonderzoek, booronderzoek en proefsleuven tot en met opgraven. Archeologie geïntegreerd in compleet pakket diensten t.b.v. bestemmingsplannen en overige RO-trajecten. Sterk in de combinatie archeologie en aanpak bodemverontreiniging. ARCADIS Nederland BV Adviseur Milieu en Erfgoed Drs. D.G. (Dietske) Bedeaux Postbus AR Apeldoorn t/f m ARCADIS levert deskundig onderzoek en advies rond Archeologie en Erfgoed, geïntegreerd in een brede projectbenadering op het gebied van milieu, water, mobiliteit en gebouwen; vanaf concept en ontwerp tot de oplevering en het beheer. Gespecialiseerd in slimme oplossingen voor omgang met en inpassing van Archeologie en Erfgoed in grote infrastructurele projecten. ArchAeO BV Archeologische Advisering en Ondersteuning Drs. Fokko Kortlang Rapelenburglaan AP Eindhoven t m Onafhankelijk bureau voor advisering en ondersteuning van (gemeentelijke) overheden, regionale uitvoeringsdiensten, projectontwikkelaars, en bouwers bij archeologische vraagstukken in Zuid-Nederland en Vlaanderen. Diensten: project- en procesmanagement, directievoering, kostencalculaties, aanbestedingstrajecten; opstellen Programma s van Eisen, quickscans en bureauonderzoeken; toetsing van onderzoeksrapporten, PvE s, second opinions; opstellen en implementeren gemeentelijk archeologiebeleid, beleidskaarten, archeologische facetbestemmingsplannen; archeologie in bestemmingsplannen. 3

4 ADVISERING 4 ArcheologieAdvies René Torremans Lage Rijndijk 3a 2315 JJ Leiden m ArcheologieAdvies adviseert en assisteert overheden, bedrijven en particulieren in de omgang met archeologie. ArcheologieAdvies stelt Bureauonderzoeken, Programma s van Eisen en andere beleidstukken op, maar is ook beschikbaar voor detachering en directievoering. Het Adviesbureau met Praktijkervaring! ArcheoWest BV drs. M.L. Kruijthof Zuidweg MP Naaldwijk Postbus AA Naaldwijk m Advies, directievoering, assistentie bij uitvoering van onderzoek in Nederland. Arcure Bureau voor archeologisch advies en management Drs. Diederik Bente Het Mauritsveld EA Doesburg m Begeleiding bij archeologie-opgaven: archeologische proces- en projectbeheersing; opstellen PvE en bestek; contractering en aanbesteding; directievoering en contractmanagement; beleidsadviezen. Bureau voor Archeologie Arjan de Boer Koningsweg GM Utrecht t Bureauonderzoek, booronderzoek, Programma van Eisen, Directievoering, Risicoanalyse Buro de Brug bv Donker Curtiusstraat JL Amsterdam t m Raadgevend ingenieurs op het gebied van archeologie en cultuurhistorie met de volgende kernthema s: - Projectmanagement - Aanbesteding & directievoering - Binnenstedelijk bouwen - Erfgoedbeleid & bestemmingsplannen - Juridisch advies & second-opinions - Digitale informatievoorziening Crevasse Advies Dr. René F.B. Isarin Nieuwstraat AC Kockengen m Advisering en ondersteuning (contract en proces) archeologie en cultuurhistorie; management- en beleidsadvies.

5 ADVISERING Cultura.epc Drs. A.M.I. van Waveren Statensingel 135 C 3039 LJ Rotterdam m Advies over en uitvoeren en beoordelen van archeologisch onderzoek. Edufact! Advies in Erfgoed Nathalie de Visser Postbus AH Middelburg m Integraal advies op het gebied van archeologie, cultuurhistorie, bouwhistorisch onderzoek en erfgoedtoerisme. Opstellen van PvE s, bestemmingsplannen, archeologiebeleid, beleidskaarten (GIS-based), bijhouden beleid, risicoanalyses, directievoering van projecten. GEO-LOGICAL Aardwetenschappen Cultuur Landschap Sjoerd Kluiving Westplantsoen GN Delft Postbus BA Delft t m Onderzoek op het raakvlak tussen landschap en cultuurhistorie. Projectleiding en directievoering bij geologisch, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek. Archeologisch bureauonderzoek. Aardkundige waarderingen en landschapskenmerken in relatie tot archeologie. Analyse van bodemprofielen. Aanbod van cursussen en educatieve projecten. Gordion Cultureel Advies Dr. Riemer R. Knoop Alexander Boersstraat KT Amsterdam t/f m Gespecialiseerd in beleidsontwikkeling, formuleren strategie, communicatie en (interim-) projectmanagement. Grontmij Nederland B.V. Advies- en ingenieursbureau Paula Fijma Velperweg 26 Arnhem Postbus AL Arnhem t Inhoudelijk archeologisch advies met een brede blik: archeologisch onderzoek op de juiste plaats in de Ruimtelijke Ordening ondersteund door bodembrede expertise en specialistisch onderzoek. Hamaland Advies vof Eric van der Kuijl Ambachtsweg 9b 7021 BT Zelhem m Advisering en ondersteuning op het gebied van Archeologie, Land- en tuinbouw, Milieu en Ruimtelijke ontwikkeling, risico-inventarisaties bij nieuwbouw en herontwikkeling. 5

6 ADVISERING 6 Kloosterman Archeologisch Advies drs. Petra Kloosterman Schuttersveld WE Delft m Advisering op het gebied van archeologie. O.a. detachering, beleidsplannen opstellen, implementeren van beleid, opstellen en herzien van archeologische beleidskaarten, beoordeling rapporten en PvE s. Pro-Erfgoed Nathalie Vossen Gorzen GC Leusden m Levert vanuit een cultuurhistorisch perspectief een oplossingsgerichte bijdrage aan planvormingsprocessen en ruimtelijke opgaven. Pro-Erfgoed maakt deel uit van de Samenwerkende Erfgoedadviseurs (SEA) M A R C erfgoed adviseurs Marc Kocken Klein Rome PB Bemmel m (Juridisch) advies en ondersteuning bij: 1. beleidsvraagstukken, structuurvisies, bestemmingsplannen en vergunningverlening; 2. erfgoedplanning, gebiedsontwikkeling en herbestemming; 3. inrichtingsvraagstukken, (digitale) informatievoorziening en toeristisch-recreatieve projecten. M A R C maakt onderdeel uit van de Samenwerkende Erfgoedadviseurs (SEA). RAAP Archeologisch Adviesbureau bv Hoofdkantoor Marten Verbruggen Leeuwenveldseweg 5b Weesp Postbus GB Weesp t f Advies- en onderzoeksbureau voor archeologie, cultuurhistorie en erfgoedzorg. Werkt voor overheden, bedrijven en particulieren in Nederland en Vlaanderen i.h.k.v. infrastructuur, ruimtelijke ordening, waterbeheer en natuurontwikkeling. Vier regionale vestigingen. Voert alle facetten van de archeologische monumentenzorg uit: erfgoedbeleid, vooronderzoek, begeleiding, opgraving, beheer en publieksparticipatie. Ook directievoering, detachering en (materiaal)specialisten van vroege prehistorie t/m WO II archeologie.

7 ADVISERING Stone Age Archeologisch onderzoek en advies Leo Verhart Wieler PD Swalmen t Onderzoek en advies op het gebied van de steentijdarcheologie, cultuurhistorie en popularisering van de archeologie. The Missing Link Pelmolenlaan GW Woerden t m Erfgoedmanagers met ziel en zakelijkheid. Archeologisch en cultuurhistorisch advies. Management: Kapitaliseren op erfgoed in gebiedsontwikkeling. Beleid: Gebiedsidentiteit als bindende kracht voor gemeentelijk beleid. Beleving: Verleden verbeeld voor versterkt gebiedsimago. Transect De Liesbosch 82H 3439 LC Nieuwegein t f Transect: archeologie, erfgoed, ruimte. Voor onderzoek (o.a. bureauonderzoek en booronderzoek), pve s, beleidsontwikkeling, projectadvisering, directievoering en communicatie. Valletta Advies Esther Wieringa Tweede Jan van der Heijdenstraat 97C 1074 XT Amsterdam m Valletta Advies is gespecialiseerd in het geven van archeologisch advies en het uitvoeren van project- procesmanagement. Valletta Advies heeft ruime ervaring met het uitvoeren van aanbestedingen & directievoering en het opstellen van kostenramingen. Ook geeft Valletta Advies cursussen op het gebied van archeologie, de KNA en de juridische aspecten van archeologiebeleid. U kunt bij Valletta Advies terecht voor detachering -ook bij ziektezwangerschapsverlof. Valletta Advies maakt onderdeel uit van de Samenwerkende Erfgoedadviseurs (SEA). Van Londen Archeologie Heleen van Londen s-gravenbroekseweg GD Reeuwijk t m Beleidsadvies, onafhankelijk deskundigheidsadvies, interim management, trainingen, KNA activiteiten van senior archeoloog in projecten op het gebied van de Romeinse tijd in West-Nederland 7

8 8 Vestigia bv Archeologie & Cultuurhistorie Wilfried Hessing / Karen Waugh Spoorstraat MN Amersfoort t De erfgoedingenieurs van Vestigia verzorgen archeologisch en cultuurhistorisch advies en onderzoek zowel op land als op- en onderwater bij ruimtelijke inrichtingsplannen. Daarbij kan worden gedacht aan archeologisch projectmanagement, PvE s, kostenramingen, communicatietrajecten en second opinions. Ondersteuning bij de ontwikkeling van lokaal en regionaal erfgoedbeleid als archeologische en cultuurhistorische waardenkaarten, onderzoekagenda s, research voor beleid en GIS-applicaties. Onze vergunning voor het uitvoeren van KNA-conform prospectie- en opgravingsonderzoek betekent dat wij in staat zijn om een integrale aanpak te bieden voor het ontzorgen van archeologie binnen projecten, zowel bij de planvoorbereiding en het vergunningentraject als door het uitvoeren van booronderzoeken, opgravingen en archeologische begeleidingen. Vos Archeo Wouter Vos Van Ewijkweg ZC Oosterbeek m Advies- en onderzoeksbureau voor alle archeologische en cultuurhistorische projecten van overheden, projectontwikkelaars en archeologische instanties. Vos Archeo maakt deel uit van de Archeologen Cooperatie VERKENNINGEN EN OPGRAVINGEN Aard-Jan Wullink Archeologie Aard-Jan Wullink Postjesweg DZ Amsterdam m Bureau-onderzoek, booronderzoek, fysisch-geografisch onderzoek (incl. uitwerking en rapportage) en projectleiding in opdracht van bedrijven en instanties met een opgravingsvergunning. ABA Archeologenbureau Argo Annabel Médard / Jeroen Vaars Studio 34, Parkstraat AG Zaandam Postbus AG Zaandam t Alle voorkomende archeologische veldonderzoeken volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie: booronderzoeken, proefsleuvenonderzoeken, begeleidingen en opgravingen. Ook voor detachering, specialistisch onderzoek, advies, het schrijven van bureauonderzoeken, opstellen en controleren van PvE s, PvA s en rapporten.

9 VERKENNINGEN EN OPGRAVINGEN Aeres Milieu N.J.W. van der Feest Postbus KA Roermond t m Milieukundig bodemonderzoek, saneringen, asbestonderzoek, infiltratieonderzoek, geluiden luchtkwaliteit, flora- en faunaonderzoek, externe veiligheid, archeologie (alle onderzoek behalve DO s en onderwateronderzoek). ArcheoPro R. Exaltus / J. Orbons St. Jozefstraat LL Eijsden t m Geofysisch onderzoek, bureauonderzoek, Inventariserend Veldonderzoek (IVO karteren en boren), GIS-toepassingen, micromorfologie (slijpplatenonderzoek). 9 ArcheoInzicht B.P. Tuin Boekweitstraat AW Groningen t m Archeologisch en historisch onderzoek: bureauonderzoek en programma s van eisen, projectplannen, projectleiding, evaluatie en rapportage. ArcheoService Jeanne-Marie Vroomans Deken van Somerenstraat KX Eindhoven t m Organisatie en uitvoering van alle stadia van archeologische onderzoek; ook voor bureauonderzoeken, PvE s, PvA s en detachering. Archeologisch Onderzoek Leiden bv (Archol) Einsteinweg CC Leiden Postbus RA Leiden t Advisering over en uitvoering van archeologisch (voor)onderzoek; wetenschappelijke uitwerking van onderzoeksresultaten en synthese in nauwe samenwerking met specialisten van de Universiteit Leiden.

10 VERKENNINGEN EN OPGRAVINGEN 10 ArGeoBoor De specialist in verkennend archeologisch onderzoek! drs. L.C. Nijdam Butewei HC Lippenhuizen m archeologisch bureau- en booronderzoek - fysisch geografisch onderzoek - fysisch geograaf & senior prospector Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed Jan Wattenberghe Jacobahaven ML Kamperland Postbus EC Middelburg t m Artefact! is een advies- en onderzoeksbureau uit Zeeland. Wij geloven in een regionaal georiënteerde aanpak. Daarom verzorgen wij alle voorkomende werkzaamheden in Zuid-West Nederland: advies, bureau- en booronderzoeken, MER studies, programma s van eisen, proefsleuvenonderzoeken, archeologische begeleidingen en opgravingen. Specialistisch onderzoek: middeleeuwse en post middeleeuwse aardewerkstudie, archeozoölogisch onderzoek en conservering van metalen artefacten. Bouter Onderzoek en Advies Drs. Hugo E. Bouter Goudenregenstaat BL Almere t m Fysisch-geografische en (geo)archeologische bureau- en veldstudies. Chorus Archeologie Julia Chorus Johan Winnubstlaan EA Utrecht m Archeologisch bureau- en veldonderzoek, specialisme Romeinse Limes. Wetenschappelijke uitwerking, inhoudelijk advies bij beleid en PvE. Publiekseducatie, advies bij visualisering, (3D)reconstructies en maquettes voor musea en in de openbare ruimte. Diachron UvA bv Kim van Straten Turfdraagsterpad XT Amsterdam t Uitvoering van alle archeologische dienstverlening: bureauonderzoek, verkenningen, opgravingen; tevens advisering en management van archeologische projecten, educatie en publieksvoorlichting, en diverse specialismen: keramiek, archeo-zoölogisch en -botanisch materiaal; periodespecialisten.

11 VERKENNINGEN EN OPGRAVINGEN EARTH Integrated Archaeology B.V. Eva Kars Basicweg BR Amersfoort t m EARTH beschikt over een multidisciplinair team dat advies en uitvoering levert op het gebied van fysieke bescherming, verkennend, karterend en waarderend onderzoek alsmede opgravingen en specialistische uitwerking. Vertaalt en verklaart de betekenis van archeologisch onderzoek voor en aan het publiek. Econsultancy Arjan Schutte Rijksweg Noord KS Swalmen t f m Onafhankelijk bureau voor advisering, cultuurhistorisch en archeologisch onderzoek, bureauonderzoek, booronderzoek, opstellen Programma s van Eisen, proefsleuven, archeologische begeleidingen en opgraven voor overheden, projectontwikkelaars, bouwers en particulieren. Dit alles geïntegreerd in een compleet pakket van diensten; bodem, waterbodem, water & infra, ecologie en milieu en ruimte, ten behoeve van bestemmingsplannen en andere RO-trajecten. Econsultancy heeft vestigingen in Swalmen, Doetinchem en Boxmeer. Monolithic archeologie Erwin W. Brouwer Havik LE Ommen m maritieme archeologie (PvE, bureauonderzoek) - archeologische risico-analyse / quick scan - bureauonderzoek, booronderzoek, opstellen PvE - veldleiding en uitwerking archeologische begeleiding, proefsleuvenonderzoek en definitieve opgraving - uitwerking en invulling onderdeel Archeologie in m.e.r.-studies MUG Ingenieursbureau B. Bijl Postbus AC Leek t f m Archeologisch advies, bureau- en booronderzoek, begeleiding, proefsleuvenonderzoek en definitieve opgravingen. Tevens archeobotanisch onderzoek en uitvoering van archeologisch onderzoek gecombineerd met milieukundig onderzoek/saneringen. 11

12 12 Terra-Archeologie Channa Cohen Stuart Lindeboom WG Culemborg t m Advisering aan gemeenten, uitleen senior t.b.v. opgravingen bij derden. Specialist kookpotten. Vergeten Landschap Caroline Helmich Griftstraat AN Arnhem m Archeologische bureau- en booronderzoeken onder eigen opgravingsvergunning. Tevens Fysisch-geografische werkzaamheden (zzp er) VUhbs archeologie J.A. Mes De Boelelaan HV Amsterdam t Archeologische dienstverlening; het zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende archeologische werkzaamheden, van bureauonderzoek tot opgraving, inclusief het management van opgravingen en advies. SPECIALISTISCH ONDERZOEK AA Koster Röntgenonderzoek Heerewaarden Archeologisch onderzoek en conservering Drs. Anita Koster Singel AV Heerewaarden t m Onderzoek en restauratie archeologisch metaal, slakmateriaal, lakzegels, röntgenonderzoek diverse materialen. Aardewerkonderzoek Wiepking Drs. Coriene Wiepking Koningslaan AC Amsterdam m Onderzoek naar aardewerk van archeologische vindplaatsen en Erfgoed-educatie; advies, waardering, quick-scan, determinatie, analyse & rapportage, ontwikkeling en uitvoering van educatieve projecten. Archeologisch Textiel S.Y. Comis Planciusplantsoen 10A 2253 TR Voorschoten t Onderzoek van archeologisch textiel en kleding; begeleiding reconstructie van kleding en publicaties.

13 SPECIALISTISCH ONDERZOEK Archeometaal Michel Hendriksen Vrouwenpolder LN Amersfoort t m Veldwerk, detectie, röntgen, scannen en waardering, determineren, conserveren en restaureren van archeologisch metaal, documenteren van metaal vanaf de Romeinse tijd tot en met de Nieuwe tijd. Archeoplan Eco E. Esser / J. van Dijk Oude Delft HJ Delft t f m (Esser) / m (van Dijk) Voert zoöarcheologisch onderzoek uit. Auxilia, archeologisch projectbureau van de Radboud Universiteit M. Polak Heyendaalseweg AJ Nijmegen t Wetenschappelijke inbreng in en uitwerking van Romeinse opgravingen, determinatie van Romeins aardewerk en metaal, bureauonderzoek en advisering op Romeins gebied. Barbara Veselka, fysisch antropoloog Zeewinde GJ Alphen aan den Rijn m Fysisch antropologisch onderzoek in binnen- en buitenland, van het opgraven van menselijke resten (zowel inhumaties als crematies) tot en met de specialistische rapportage. Ook het nemen van monsters voor adna-, stabiele isotopen-, parasitologisch onderzoek en de bemonstering van tandsteen behoort tot de mogelijkheden. BIAX Consult Hogendijk AL Zaandam t f Gespecialiseerd in archeobotanisch onderzoek naar (voedings)economie, landgebruik en vegetatie, denkt mee bij het opzetten van PvE s, verzorgt monstername in het veld en bemonstert voor dateringen. Ook werkzaam in forensische botanie. Birgit Berk Fysische Antropologie St. Josephstraat EC Meerssen m Specialist in menselijk skeletmateriaal. Opgraven, determinatie en rapportage van zowel inhumatie- als crematiemateriaal. 13

14 SPECIALISTISCH ONDERZOEK 14 Bits & Bones Willem Schnitger Bouwen Loenstraat 20-a 1135 JC Edam t m Archeologische automatisering; onderzoek van archeologisch botmateriaal. BotanicAll Archeobotanisch Onderzoek Tamara Vernimmen Tweede Oosterparkstraat 129 D 1091 JB Amsterdam m Onderzoek van zaden, hout en houtskool uit archeologische opgravingen ter reconstructie van vegetatie en bestaanseconomie. Advies en monstername in het veld. Tevens archeobotanische monitoring en monstername voor dendrochronologisch onderzoek, C14 en AMS. CHC Consult Zooarchaeological Consultancy Chiara Cavallo Nieuwe Achtergracht 88 B-C 1018 XZ Amsterdam t m Advies, uitwerken en begeleiden van zoöarcheologisch onderzoek. CRINA Fysische Antropologie April Pijpelink Harteveldstede HM Den Bosch m Onderzoek aangaande menselijk verbrand en onverbrand botmateriaal. Met ruime ervaring zowel als archeoloog als fysisch antropoloog in het veld en met determinatie. Cuir Connu S.L. Verspay-Frank De Wetstraat RH Zaandam m Analyse, rapportage en conservering van archeologisch leermateriaal. De Litholoog Rob Houkes Milanenhorst CH Leiden m De Litholoog biedt een totaalpakket voor onderzoek naar archeologisch vuursteen en natuursteen, van PvE tot eindrapportage, inclusief digitale artefact-tekeningen. Door deze integrale aanpak kan ik onderzoek naar het lithisch materiaal efficiënt en snel uitvoeren.

15 SPECIALISTISCH ONDERZOEK Dr. C. van Driel-Murray Leiden University, Faculty of Archaeology Van Steenisgebouw, Einsteinweg CC Leiden Postbus RA Leiden t Onderzoekt complexen Romeins en middeleeuws leder. Elpenbeen Marloes Rijkelijkhuizen Leiden m Materiaalspecialist in bewerkte dierlijke en natuurlijke materialen; onder andere bot, ivoor, schildpad, parelmoer, schelp, leer, perkament en noten. Kenaz Consult Tania Oudemans Pucklerstr Berlin, Duitsland t Chemische analyse van organische resten uit archeologische context. Ook consultancy en educatie over mogelijkheden op het gebied van biomoleculaire archeologie. Kerament Aleike van de Venne Krommerijnder GG Wijk bij Duurstede t m Onderzoek naar aardewerk van de volle Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd (quick scan, determinatie, analyse, rapportage) en uitwerking van (stadskern)onderzoek Leids Archeospecialistisch Bureau Stichting LAB Van Steenisgebouw, Einsteinweg CC Leiden Postbus RA Leiden t Stichting LAB voert archeospecialistisch onderzoek uit in nauwe samenwerking met de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden. Wij gebruiken de facultaire laboratoria, apparatuur en referentiecollecties en participeren in het onderwijs. Stichting LAB determineert dierlijk en menselijk botmateriaal, analyseert archeobotanische monsters, onderzoekt artefacten van steen en vuursteen en voert gebruikssporenanalyse uit op artefacten van o.a. steen, vuursteen, been en gewei. 15

16 SPECIALISTISCH ONDERZOEK 16 PANSA BV Dr. Ing. Kees Peterse Evertsenstraat JL Nijmegen t f Wetenschappelijk onderbouwde reconstructies van Romeinse architectuur; bouwhistorisch onderzoek Romeinse periode; bouwkundige detaillering voor reconstructie op ware grootte; reconstructie- en visualisatieconcepten. Skullpting Maja d Hollosy Lepelstraat 13-hs 1018 XK Amsterdam t (Veld)onderzoek van menselijk skeletmateriaal; maakt ook 3D-gezichtsreconstructies op basis van de schedel. Small Finds Archaeology Ontsluit het verleden! Stefanie Hoss Groot-Britanniestraat HV Lent m Onderzoek (scan, determinatie, analyse en rapportage) van Romeins en Vroeg-Middeleeuws metaal, bewerkt bot, glas etc. Vertalingen archeologische teksten (NL, DU, EN). Smits Antropologisch Bureau Liesbeth Smits Kerkstraat 254-III 1017 HA Amsterdam t m Fysisch-antropologisch onderzoek van menselijke skeletresten, van inhumaties en crematies. Isotopenonderzoek naar dieet en herkomst, analyse grafritueel, advies en begeleiding veldwerk. Thissen Archaeological Ceramics Bureau Laurens C. Thissen 2e Jan van de Heijdenstraat XZ Amsterdam t m Analyse van Nederlands prehistorisch aardewerk: technologie, typologie, depositiepatronen, culturele inbedding, illustratie (CS6), rapportage. ook prehistorisch aardewerk uit ZO Europa en Turkije. Tot op het bot Constance van der Linde Kanaalstraat 48-2 hoog 1054 XJ Amsterdam Postbus LE Amsterdam t m Het opgraven en onderzoeken van menselijk skeletmateriaal.

17 TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN OVERIGE DIENSTVERLENING Archeoplan Cultuurbehoud Paul J.W.M. Schulten Oude Delft HJ Delft t f m Gespecialiseerd in conservering en restauratie van archeologische en museale voorwerpen; geeft adviezen en vormt plannen voor behoud van archeologische en bouwkundige monumenten. BCL Archaeological Support Joris Aarts / Maaike Groot / Marjolein Haars / Henk Hiddink / Mikko Kriek / Ivo Vossen Waaigat AR Amsterdam m / Ondersteuning bij het uitwerken, visualiseren en publiceren van archeologisch onderzoek: vertaling Nederlands-Engels, illustraties en 3D-reconstructies, opmaak en redactie van publicaties, archeologisch tekenwerk, automatisering en GIS, numismatiek. BR-Restauratie Die Mvnte Ben Rijns Grootestraat AC Batenburg m Restauratie en conservering van archeologische metalen (non-ferro) objecten. Tevens gratis advies en bemiddeling betreffende ferro en niet-metalen objecten. Hiernaast leveren wij ook uiteenlopend digitaal tekenwerk, waaronder 3d-visualisaties. BuitenZorg Gerben Rutger van Veen W. Buytewechstraat 131-B 3024 XD Rotterdam m Projectmanagement (MAP); veldleiding; stadskernonderzoek; veldarcheologie; (technisch) tekenwerk van objecten. Centernet Archeologie / PvE-Express Michiel Huisman Oosterweg 102a 9724 CM Groningen t m Advies en ondersteuning (o.a. veldwerk, projectmanagement en uitwerken metaalvondsten); opstellen en toetsen PvE s. 17

18 TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN OVERIGE DIENSTVERLENING 18 Eelman Maritiem BV Hans Eelman Vliegwiel CS Oudeschild-Texel m Eelman Maritiem onderzoekt al 30 jaar de op de bodem van de Rede van Texel aanwezige historische scheepsrestanten. Met bijna 100% dekking werden deze in kaart gezet en gemeld bij de RCE. Eelman maritiem begeleidt nader onderzoek op de door haar aangegeven sites. Fine Line Archaeological Language Services Myra Wilkinson - van Hoek 16 Chawton Close SO22 6HY Winchester, Hampshire, UK t +44 (0) Vertaling Ned - Eng / Eng - Ned en correctie Engels van archeologische en aan archeologie gerelateerde teksten. GrondTaal Vertaalbureau Drs. Gerre van der Kleij MA Heukestraat KB Zutphen t Vertalingen Eng-NL, NL-Eng (dit laatste alleen voor archeologie-gerelateerde publicaties); controle en revisie van bestaande vertalingen; tekstredactie archeologische vakpublicaties. Maritime Research & Consultancy David Bouman MA Loenen aan de Vecht m Maritiem archeologisch onderzoek en fundraising. Military Legacy dr. Arjen V.A.J. Bosman Dubbeldamseweg Zuid JC Dordrecht m Combinatie van krijgsgeschiedenis en archeologie. Bureauonderzoek en veldwerk, ook advisering, begeleiding, specialistisch onderzoek, determinatie, publicatie en het maken van tentoonstellingen en verfilmingen. Periplus Archeomare BV B. van Mierlo Asterweg 17 A HL Amsterdam t f m Bureauonderzoek, geofysische ondersteuning, duikinspectie, opgraving.

19 TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN OVERIGE DIENSTVERLENING QLC B.V. - ArcheoLINK Elsbeth Westerman / Willem Schnitger Hillegomstraat LS Amsterdam t QLC B.V. is specialist in archeologisch databeheer. Ze is ook maker en verkoper van het beproefd Archeologische Informatie Systeem ArcheoLINK, het systeem door en voor archeologen en archeologische managers. QLC is al meer dan 10 jaar sterk in datamanagement van archeologische veld-, vondst- en gegevensverwerking, oude data omzettingen, (GIS-)analyses, customized automatiserings oplossingen, hardware advisering en ondersteuning on site. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw bedrijf. Restaura Jo Kempkens / Ton Lupak Windmolenven PJ Haelen t f Restauratie en conservering van oudheidkundige voorwerpen; gespecialiseerd in metalen, aardewerk, hout, steen, leer en glas. Stichting RING Nederlands Centrum voor Dendrochronologie Prof. dr. E. Jansma Smallepad 5 Postbus BP Amersfoort t (lab) / (directeur) Verzorgt dendrochronologische datering van verschillende houtsoorten in opdracht van personen en instellingen; ontwikkelt dendrochronologische referentiekalenders; doet dendrochronologisch onderzoek naar houtherkomst en -technologie; slaat digitale gegevens duurzaam op binnen het internationale archief DCCD; verzorgt onderwijs en laboratoriumtrainingen; stelt kennis en capaciteit ter beschikking voor NWO en EU-projecten, RCE en Universiteit Utrecht. Vriens Archeo Flex bv Uitzend- en detacheringsbureau Esther Vriens Tilburgseweg 45 Postbus ZJ Moergestel t f Werving & selectie, uitzenden en detacheren van o.a. archeologisch personeel, fysisch en (cultuur)historisch geografen, geologen, automatiseringsdeskundigen, beleidsmedewerkers, redacteuren en specialisten. Tevens bieden wij pay-roll mogelijkheden en arbeidsrechtelijk advies aan. 19

20 20 PRESENTATIE Artemisia M. Dolmans Kloosterstraat BB Grubbenvorst t m Advies, productie en presentatie van Romeinse en vroeg-middeleeuwse replica s van wapenuitrustingen, glas, aardewerk, sieraden, wasplankjes, olielampjes, beeldjes etc. voor film, tentoonstellingen, museumwinkels, educatieve leskisten, schoolprojecten of bij u thuis. De Historische Keuken De Smaak van het Verleden Claudia Vandepoel Seringenstraat BK Schipluiden t m De Historische Keuken verzorgt op aanvraag bijzondere historische culinaire bijeenkomsten. Dit zijn proeverijen, vanuit archeologisch onderzoek gebaseerd op opgravingsresultaten. Alles is mogelijk. Ook unieke exclusieve activiteiten zijn te organiseren: kooklessen voor groepen vanaf 15 personen, proeverijen tot personen, lezingen met proeverijen, speciale smaaklessen voor scholieren en de reconstructie van historische (lokale) recepten met een historische context. Op deze manier vindt een bijzondere vorm van draagvlakverbreding plaats! De Historische Keuken heeft haar eerste boek uitgegeven: een Uniek Zuid-Hollands Romeins Limes kookboek: Sapor Limitis De Smaak van de Limes. Echo tekst en presentatie Dr. Yvonne Lammers-Keijsers Lagestraat RE Roosendaal t Ontwikkeling en uitvoering van archeologische tentoonstellingen, 2D en 3D visualisaties, educatieve games, teksten en tekstredactie. Germ Berkenbosch Archeologische Illustraties Kastanjehof BX Nijmegen m Het tekenen van archeologische vondsten. John Rabou Illustrator Luybenstraat BR s Hertogenbosch t m Historische en archeologische illustraties voor educatieve presentaties en publieksuitgaven, en voor museale en tentoonstellingsprojecten.

Rapportage inzake belangenafweging opleidingseisen en economische belangen van in de archeologie werkzame personen

Rapportage inzake belangenafweging opleidingseisen en economische belangen van in de archeologie werkzame personen ADC Heritage BV Bureau voor erfgoedplanning Nijverheidsweg-Noord 116 3812 PN Amersfoort T 033 299 83 00 F 033 299 81 89 info@adcheritage.nl www.adcheritage.nl Rapportage inzake belangenafweging opleidingseisen

Nadere informatie

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'.

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Aan de gemeen~eraad ~atwijl{ loaknummr.r Pro9rornma Onderwerp ').,0 "1-?-S"~~\0 : Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Katwijk, ló oktober

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek. Voor waardestellingen van groen erfgoed

Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek. Voor waardestellingen van groen erfgoed Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek Voor waardestellingen van groen erfgoed Deze richtlijnen zijn bedoeld om het zorgvuldig omgaan met groen erfgoed verder te professionaliseren. Dat raakt veel belanghebbenden

Nadere informatie

Archeologie Zuid-Holland: dat zit goed

Archeologie Zuid-Holland: dat zit goed Archeologie Zuid-Holland: dat zit goed Archeologie Zuid-Holland: dat zit goed Colofon Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland. November 2007. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Bureau

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek

Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek Het belang van de geschiedenis voor hoe we nu en in de toekomst zullen leven, wordt algemeen erkend. Van die geschiedenis zijn er in onze omgeving nog tal van tastbare resten te zien en te beleven. Overal

Nadere informatie

X+1 consultants. per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus.

X+1 consultants. per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus. X+1 consultants per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus.nl Via Belgica, verleden op weg naar de toekomst 1 afbeelding kaft: lakprofi

Nadere informatie

Vragen over Malta. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 196. R.C.G.M. Lauwerier, T. de Groot, B.J.H. van Os en L. Theunissen (red.

Vragen over Malta. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 196. R.C.G.M. Lauwerier, T. de Groot, B.J.H. van Os en L. Theunissen (red. Vragen over Malta R.C.G.M. Lauwerier, T. de Groot, B.J.H. van Os en L. Theunissen (red.) Rapportage Archeologische Monumentenzorg 196 2% 2% 2% 2% 2% 3% 5% 9% 7% 27% 26% 13% Vragen over Malta Onderzoek

Nadere informatie

BBE Bachelor of Built Environment

BBE Bachelor of Built Environment BBE Bachelor of Built Environment Een toekomstgerichte profielbeschrijving 1 COLOFON WERKGROEP drs. H. Hooijer, Ribacs, Hogeschool Rotterdam (projectleider) T. de Vries, Hoger onderwijs groep Bouw & Ruimte

Nadere informatie

Verantwoording commissie gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo

Verantwoording commissie gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo Verantwoording commissie gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo Advies van de Commissie Gedragscode Praktijkgericht Onderzoek in het hbo Verantwoording commissie gedragscode praktijkgericht

Nadere informatie

Contactgegevens en specialisatie re-integratiebedrijf in het kader van de Rotterdamse Individuele re-integratieovereenkomst (RIO)

Contactgegevens en specialisatie re-integratiebedrijf in het kader van de Rotterdamse Individuele re-integratieovereenkomst (RIO) ABQURON VOF Correspondentieadres: Postbus 53066, 3008 HB Rotterdam Bezoekadres: Pleinweg 216 a 3083 EW Rotterdam www.abquron.nl Naam: S. Kaygisiz Bay Telefoonnummer: 010-2151011 E-mailadres: info@abquron.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 Technische Universiteit Delft Voorwoord Het nationale en internationale speelveld van hoger onderwijs en onderzoek is continu in beweging. De TU Delft heeft daarom

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Meer weten over uw vak? Bij Reed Business vindt u uw vakinformatie. Naast de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft Reed Business

Nadere informatie

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang 2.1 Wat zijn de missie, visie en hoofddoelstelling van de instelling? Denk hierbij aan de verschillende

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Inleiding Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit heeft tot doel de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs door middel van een landelijk

Nadere informatie

EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10. Kabels en leidingen detecteren zonder graven. Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat?

EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10. Kabels en leidingen detecteren zonder graven. Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat? EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10 Kabels en leidingen detecteren zonder graven Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat? EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10 Kabels en leidingen detecteren zonder

Nadere informatie

het ONDERNEMERS ontwikkelt eigen Zuidoost-Friesland toeristisch profiel WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 FRYSLÂN

het ONDERNEMERS ontwikkelt eigen Zuidoost-Friesland toeristisch profiel WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 FRYSLÂN NR. 3 2010 het ONDERNEMERS FRYSLÂN B E L A N G Zuidoost-Friesland ontwikkelt eigen toeristisch profiel Financieel advies dat verder gaat Rabobank brengt nieuwe ideeën in de regio tot wasdom Heerenveen:

Nadere informatie

Onderwijs en open leermiddelen. advies

Onderwijs en open leermiddelen. advies Onderwijs en open leermiddelen advies Onderwijs en open leermiddelen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen

Nadere informatie

Verhoeven Infra. Civiel vakmanschap. nummer 2-2012. Schouw Informatisering ICT op smaak. Aannemingsbedrijf De Wit Ruim 75 jaar betrouwbaar bouwen

Verhoeven Infra. Civiel vakmanschap. nummer 2-2012. Schouw Informatisering ICT op smaak. Aannemingsbedrijf De Wit Ruim 75 jaar betrouwbaar bouwen nummer 2-2012 Verhoeven Infra Civiel vakmanschap Schouw Informatisering ICT op smaak Aannemingsbedrijf De Wit Ruim 75 jaar betrouwbaar bouwen Stichting Rijdende School Onderwijs voor reizende kinderen

Nadere informatie

Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam

Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam 1 Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam april 2015 Gitta Luiten in opdracht van de Gemeente Rotterdam 2 Inhoudsopgave 1 Opdracht 3 1.a Onderzoeksopzet 3 1.b Kaders 4 2 Samenvatting en conclusies 5 2.a Conclusies

Nadere informatie

NATIONALE KENNISAGENDA VOOR HET MUSEALE VELD

NATIONALE KENNISAGENDA VOOR HET MUSEALE VELD NATIONALE KENNISAGENDA VOOR HET MUSEALE VELD Nationale Kennisagenda voor het Museale Veld Colofon Redactie: Anne Versloot Beeldredactie: Karen te Brake-Baldock Vormgeving: CreaBea, Amersfoort Druk: Drukkerij

Nadere informatie

update 2012 Het jaarboek van StartMeUp

update 2012 Het jaarboek van StartMeUp update 2012 Het jaarboek van StartMeUp Gefeliciteerd met uw nieuwe bedrijf Als starter van een nieuw bedrijf komt er veel op u af. U wilt uw tijd en aandacht besteden aan ondernemen, en zo weinig mogelijk

Nadere informatie

versie vastgesteld Staatscourant 10300, 15 juni 2011 Redactie: v/ m VROM

versie vastgesteld Staatscourant 10300, 15 juni 2011 Redactie: v/ m VROM 1 Selectielijst voor de neerslag van de handelingen op het beleidsterrein rijkshuisvesting voor de Rijksgebouwendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2010 - versie vastgesteld

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

ambities waar laten maken Iedere ondernemer zijn het WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DE NOORDELIJKE MAASVALLEI een economie van gemiste kansen

ambities waar laten maken Iedere ondernemer zijn het WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DE NOORDELIJKE MAASVALLEI een economie van gemiste kansen NR. 2 2011 DE NOORDELIJKE MAASVALLEI B E L A N G Iedere ondernemer zijn ambities waar laten maken Bouwen aan de toekomst IBN werkt. Ook voor u Vooraf in gesprek scheelt in kosten Zonder vrije concurrentie

Nadere informatie

VVA-Carrièredag: duizend studenten en zestig bedrijven

VVA-Carrièredag: duizend studenten en zestig bedrijven Alumnivereniging VVA Larenstein September 2010 / nr04 Opleiding en werkveld Grasduinen in Ooijpolder Special naar alle 14000 afgestudeerden VVA-Carrièredag: duizend studenten en zestig bedrijven Contact

Nadere informatie