4. Financieel Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4. Financieel Management"

Transcriptie

1 4. Financieel Management Docentenversie

2 Inleiding 1. Financiering Genereren 2. Financiële prognoses 3. Succesfactoren en Valkuilen 3. Financieringsstrategieën Als je ondernemerschap definieert als een onophoudelijk streven naar kansen, en financiën als het genereren en verdelen van geld en het creëren van waarde in een bedrijf, dan is definitie van ondernemende financiën de volgende: Het genereren en managen van geldstromen en risico om waarde te creëren in je bedrijf terwijl je onophoudelijk kansen nastreeft. Simpel gezegd: financiën is management. Financiën is een bepaalde manier van denken over geld, risico en waarde. Het helpt om zaken te bekijken vanuit het perspectief van de waardecreatie. Wanneer je vanuit financieel perspectief kijkt, zullen sommige beslissingen onlogisch of niet haalbaar blijken. Leerdoelen Wanneer je deze unit met succes hebt afgerond, kun je: Samenvatting Vragen Antwoorden Uitleggen waarom zelfs de meest ondernemende bedrijven financiering moeten regelen in de beginfase van de onderneming Bronnen van persoonlijke financiering, kapitaalfinanciering en kredietfinanciering identificeren De concepten financiële prognoses en financiële overzichten presenteren en bespreken De kritische succesfactoren en typische problemen die komen kijken bij financieel plannen identificeren Een strategie schetsen die algemeen gebruikt wordt door ondernemers, namelijk de elevator pitch

3 1. Financiering genereren Voordat we beginnen met het bespreken van het genereren van financiën in het algemeen, moet er eerst een belangrijk statement gemaakt worden. Geld in de kas is de allerbelangrijkste bron van financiering. Meer geld is altijd beter dan minder geld en geld in het laadje is altijd beter dan geld wat nog binnen moet komen. Zorg er voor dat je je focust op cashflow (de hoeveelheid contant geld die het bedrijf binnen komt en in een bepaalde periode weer wordt uitgegeven) in plaats van de winst- en verliesrekening (inkomsten die een bedrijf ontvangt uit de verkoop van producten minus de kosten). Bovendien moet er aandacht worden besteed aan de dynamiek van de cashflow (denk aan de omloopperiode van geld in het bedrijf, seizoensgebondenheid). De investeringen van vandaag zijn de groeimogelijkheden van morgen. Kortom: het managen van kasgeld is cruciaal, dus zorg dat je niet zonder komt te zitten! Toch moeten de meeste bedrijven vroeger of later financieren genereren naast de kasstroom om verder te komen. Bijvoorbeeld voor het opstarten van het bedrijf, het lanceren van een nieuw product, het vernieuwen van apparatuur, internationalisering, enz. De drie belangrijkste redenen waarom de meeste startende ondernemingen geld in moeten zamelen zijn: Problemen in de cashflow De kosten komen voor de baten. Het bedrijf moet salarissen betalen en apparatuur aanschaffen voordat er opbrengsten uit de verkopen zijn gekomen. Behoefte aan grote investeringen Een klein bedrijf heeft vaak niet het geld om een gebouw te kopen, apparatuur aan te schaffen en bijvoorbeeld een dure website te kopen. Technologische ontwikkelingen duren lang Voor veel technologische vindingen duurt het vaak jaren voordat ze geld opleveren. De voorfinancieringskosten die gemaakt moeten worden zijn vaak hoger dan het vermogen van het starende bedrijf om het op eigen houtje te financieren.

4 Er zijn voor ondernemers vele mogelijkheden om financiering genereren. De drie belangrijke zijn: (a) persoonlijke financiën, (b) kapitaalfinanciering en (c) schuldfinanciering." De rest van deze paragraaf behandeld deze drie mogelijkheden in detail. 1.1 Bronnen van persoonlijke financiering De drie meest voorkomende manieren waarop ondernemers persoonlijke financiering genereren zijn (a) eigen spaargeld, (b) vrienden en familie en (c) Bootstrapping. Eigen spaargeld: De oprichters van een eigen bedrijf gebruiken vaak eigen spaargeld als startkapitaal om het bedrijf van de grond te tillen. Dit kan een gewone spaarrekening zijn, maar ook overwaarde op een Vrienden en familie: Vrienden en familie zijn de tweede bron van financiering voor veel nieuwe ondernemingen. Deze vorm van bijdrage komt vaak voor als leningen, investeringen of geschenken. Bootstrapping: Een andere bron van startkapitaal voor ondernemers wordt aangeduid als bootstrapping. Bootstrapping is het gebruik van creativiteit, vindingrijkheid, en alle andere mogelijke middelen dan de traditionele bronnen om financiering te verkrijgen.

5 1.2 Kapitaalfinanciering Bronnen van kapitaalfinanciering bestaan vooral uit (a) risicokapitaal (b) business angels (c) beursgang en (d) crowdfunding. Risicokapitaal Risicokapitaal, ook wel durfkapitaal genoemd, verwijst naar geld dat investeerders beleggen in startende ondernemingen en kleine bedrijven waarvan ze op de lange termijn groei verwachten. Investeerders gebruiken vaak risicokapitaal om innovatieve bedrijven te financieren door aandelen te kopen of een belang in het bedrijf te nemen. Dit is een erg belangrijke bron van financiering voor starters die geen toegang hebben tot de kapitaalmarkt. In tegenstelling tot een bank die op zoek is naar garanties, wordt de investeerder een actieve partner in het bedrijf die het bedrijfsrisico deelt. Durfkapitaal betekent een veel risico voor de belegger, maar ook de kans op hoge rendementen. Business angels Een business angel is een persoon die vermogen belegt in een bedrijf met innovatief potentieel. Een typische business angel zou een voormalige directeur van een groot bedrijf kunnen zijn, die nu met pensioen is en in staat is om tussen de en per jaar in startende bedrijven te investeren. Of een ondernemer die zijn bedrijf heeft verkocht en die bedragen kan investeren tussen en Behalve financiën investeert de Business angel tijd in de startende onderneming door kennis, vaardigheden en hun netwerk te delen. Beursgang Een beursgang, ofwel beursintroductie, is het moment waarop voor het eerst beursnotering bij een bepaalde effectenbeurs wordt verkregen en toegepast. Dit is dus de eerste keer dat de aandelen van het bedrijf naar de effectenbeurs worden gebracht. Het is een ingewikkeld proces waar veel partijen bij betrokken zijn zoals advocaten, banken en accountants.

6 Crowdfunding Crowdfunding is een alternatieve wijze om een bedrijf of project te financieren, waarbij een groot aantal individuen investeren in één onderneming. In plaats van op zoek te gaan naar een grote investeerder, kunnen ondernemers via platforms voor crowdfunding allemaal kleine investeringen verzamelen van een grote groep kleine beleggers. Investeringen kunnen dan zo laag zijn als euro. Om investeerders aan te trekken maakt crowdfunding slim gebruik van de goede bereikbaarheid van vrienden, familie en collega's via social media kanalen zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Crowdfunding is een grote toegevoegde waarde voor het ondernemerschap doordat het een extra financieringsoptiew biedt, buiten de traditionele manieren van financiering vinden. Populaire crowdfunding platforms zijn (internationaal) en (Nederland). 1.3 Bronnen van Kredietfinanciering Je kunt vreemd vermogen verkrijgen uit leningen bij banken en door leningsgaranties vertrekt door de overheid. Banken Een bank accepteert deposito's, verschaft zakelijke leningen en biedt aanverwante diensten aan. Banken zijn niet altijd de beste optie voor startende ondernemers om aan financiering te komen aangezien ze van nature risico vermijden. Investeren in een startend bedrijf is juist vaak vol risico s. Bovendien zijn kredietverleningen aan kleine bedrijven niet zo winstgevend als kredietverleningen aan grote bedrijven. Kortom, banken zijn niet snel geneigd geld te lenen aan startende ondernemers. Gegarandeerde lening Een gegarandeerde lening is een lening aangeboden door een overheidsinstelling. De overheid verbindt zich in dat geval ertoe om een lening terug te betalen aan de bank in het geval dat de lening nemer in gebreke blijft. Op deze manier is het makkelijker om geld te lenen bij de bank, de overheid staat immers borg voor jouw lening.

7 2. Financiële Prognoses Een planning maken voor de toekomst is van vitaal belang voor een nieuwe onderneming. Wat een bedrijf ook probeert te bereiken, het is bijna onmogelijk om succesvol te zijn als men geen duidelijk beeld heeft van de toekomstvisie van het bedrijf. Hierbij staat het concept van financiële prognose centraal. "Simpel gezegd is een financiële prognose een schatting van of vooruitblik op de toekomstige opbrengsten en kosten." Financiële budgetten laten de waarschijnlijke uitkomst van een bepaalde actie zien. Ze kunnen worden gebruikt om middelen op een meer efficiënte en effectieve manier in te zetten. Jaarrekening (of financiële verslagen) zijn formele verslagen van de financiële activiteiten van een bedrijf. Deze verslagen geven een overzicht van de financiële toestand van een bedrijf, zowel op korte als lange termijn. Financiële prognoses horen de belangrijkste financiële kerngetallen en vergelijkingen ten opzichte van concurrenten en/of de industriegemiddelden te bevatten. Een goede financiële prognose geeft antwoord op de volgende vragen: Hoe zal het bedrijf financieel presteren? Hoeveel geld zal er in de kas van het bedrijf komen te zitten? Wat zal de algehele financiële positie van het bedrijf zijn?

8 Er zijn drie financiële basisoverzichten De verwachtte winst- en verliesrekening Deze wordt vaak aangeduid als de resultatenrekening en vertelt je hoe goed je bedrijf het doet op het gebied van omzet, kosten en winstgevendheid. Normaal gesproken wordt een dergelijk overzicht opgesteld voor een verslagperiode van een jaar, maar worden de cijfers maandelijks al gepubliceerd. Hierdoor kunnen de prestaties van het bedrijf worden gecontroleerd en kunnen er eventueel corrigerende maatregelen genomen worden. De ondernemingsbalans Een ondernemingsbalans of balans is een samenvatting van de waarde van alle bezittingen, de schulden en het vermogen in een bedrijf. Het toont de financiële situatie van een onderneming op een bepaalde datum. Van de drie hier genoemde financiële basisoverzichten, is de balans het enige overzicht dat betrekking heeft op een bepaald tijdstip, en niet over een bepaalde periode. De balans van een onderneming bestaat uit drie delen: de activa (de bezittingen), de passiva (de schulden) en het eigen/vreemd vermogen. Het verschil tussen de activa en de passiva staat bekend als het netto vermogen van de onderneming. Het kasstroomoverzicht Een kasstroom wordt bepaald door het geld dat uit het bedrijf vloeit (geld dat je moet betalingen) af te trekken van het geld dat je bedrijf in vloeit (geld dat je verdient). Een kasstroomoverzicht is vooral voor kredietverstrekkers van belang omdat het ze een indicatie geeft van of je genoeg geld hebt om je leveranciers en andere schuldeisers op tijd te betalen. Deze drie basisoverzichten bij elkaar genomen geven een goed beeld van de financiële positie van de onderneming van haar toekomstige prestaties.

9 3. Belangrijkste Succesfactoren & Valkuilen De financiële prognose moet altijd in overeenstemming zijn met de algemene strategie van de onderneming. Door financiële overzichten te maken kom je erachter of de bedrijfsstrategie die je voor ogen had ook financieel haalbaar is. Het geeft ook een beeld van je financieringsbehoefte, met andere woorden het geld dat je nodig hebt om je plannen waar te maken. Het is goed om een vijfjarenplan op te nemen in je financiële prognoses. Maak maandelijkse prognoses voor de eerste twee jaar en daarna per kwartaal. Vermijd aannames en houd rekening met resultaten uit het verleden. Een financiële prognose hoort ook een lijst van verschillende uitgangspunten te omvatten. De prognose houdt rekening met alle financiële verplichtingen die komen kijken bij het lanceren van een nieuw product of dienst op de markt. Dit kunnen kosten voor nieuwe medewerkers zijn, of extra kantoorruimte, extra voorraden, etc. Houd ook rekening met historische trends en eventuele afwijkingen hiervan en zorg ervoor dat je je aannames en veronderstellingen onderbouwd. Ga na welke gegevens je hebt, maar wees ook eerlijk en duidelijk over wat je niet weet. Hoewel de meeste ondernemers proberen uitgebreide financiële prognoses te maken, worden hier toch nog veel fouten mee gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat de meest voorkomen fouten de volgende zijn: De financiële prognose bevat ontzettend veel financiële informatie, maar weinig informatie die er echt toe doet. Vaak worden de cijfers niet ondersteund door de bedrijfsstrategie of de kritische succesfactoren van het bedrijf. Er zijn maar weinig ondernemers die een goede schatting kunnen maken van hoeveel tijd en geld er werkelijk nodig is om de bedrijfsdoelen te halen Veel financiële prognoses zijn razend optimistisch

10 4. Financieringsstrategieën Je hebt geleerd dat het verwerven van financiering op vele verschillende manieren kan. Het is dus belangrijk om alle opties na te gaan, voordat je een definitieve beslissing maakt welke je wilt gebruiken. De beslissing over welke optie het meest geschikt is hangt af van de aard van het bedrijf, hoe lang het bedrijf al bestaat, de mate van winstgevendheid, de financiële structuur en de ambities van de ondernemer(s) zelf. Jonge startende bedrijven maken vaak gebruik van financiële middelen in de vorm van risicokapitaal om zich te ontwikkelen en te groeien. Daarnaast is crowdfunding de laatste jaren een steeds populairdere financieringsmethode onder startende ondernemingen. Een belangrijke strategie die door ondernemers gebruikt wordt om fondsen te werven risicokapitaal is de Elevator pitch. "Een elevator pitch is een heel bondig overzicht van je product of dienst en de voordelen die het biedt." De naam Elevator pitch komt voort uit de gedachte dat een ondernemer een elevator pitch -dus een kort verhaal over de voordelen van je product of dienstkan geven in de tijd die het kost om met de lift naar een bepaalde verdieping te gaan (tussen de dertig seconden en twee minuten). Stel je stapt in de lift en merkt dat er toevallig ook een bekende business angel of rijke investeerder in staat. Hoe zorg je er in die korte tijd voor dat hij of zij investeert in jou bedrijf? In de realiteit krijgen ondernemers vaak 10 minuten om een hun bedrijf(sidee) te presenteren aan een mogelijke investeerder. Hoewel dit nog steeds een erg korte tijd is, probeer toch de volgende onderdelen in je pitch op te nemen:

11 1 Definieer het probleem en bepaal wie dit probleem precies ervaart. Gebruik grafieken, foto s, cases of nog beter schets een scenario om het probleem te beschrijven. Presenteer Bepaal 5 de oplossing. Dit is een overzicht van je product of dienst wat het probleem wat je hierboven geschetst hebt op zal lossen. Gebruik foto's en screenshots en maak een opsomming van de voordelen. Omschrijf je bedrijf. Wees specifiek, bijvoorbeeld: Noem het jaar van oprichting Noem het aantal werknemers Noem de datum wanneer het product werd gelanceerd Hoeveel betalende klanten heb je al (of hoeveel beta-gebruikers op je website)? Vermeld de partners die je bedrijf heeft Maak een opsomming van de certificaten / octrooien die je misschien hebt Maak melding van de aandacht die je in de pers hebt gehad of prijzen die je hebt gewonnen de omvang van de markt. Breng de totale potentiële doelgroep in kaart en laat zien welke verschillende segmenten er zijn en welk segment het belangrijkst is voor je bedrijf. Presenteer de verkoopstrategie. Geef aan hoe je je product denkt te gaan verkopen. Ga je rechtstreeks aan de klant verkopen? Licht dan bv toe hoeveel verloopmedewerkers je nodig hebt, hoe lang het duurt om een deal te sluiten. Ga je via distributiekanalen verkopen/ zo ja via wie, hoeveel verkooppartners heb je nodig hebt en hoe de gebieden verdeeld zijn. 6 Beschrijf het verdienmodel. Het verdienmodel bevat de bronnen van inkomsten maar ook de kostenposten en geeft de potentiële investeerders een idee van hoe je geld wil gaan verdienen met je bedrijfsidee.

12 7 Bepaal 8 Presenteer de concurrentie. Zorg ervoor dat je je concurrenten in kaart brengt, zowel de directe als de indirecte. In andere woorden, bepaal wat voor andere producten of diensten er zijn die de klant kan gebruiken in plaats van jou product. jezelf als ondernemer(s). Denk erom dat je vanaf het begin van de elevator pitch bezig bent met het presenteren van jezelf als ondernemer. Start je een bedrijf samen met anderen? Leg uit wat de positie van iedereen in het bedrijf is en wat hun expertisegebieden zijn Presenteer de financiële prognose. Wees specifiek en vergeet de volgende punten niet: Prijs per verkoop in 2020 (lange termijn!) Aantal klanten in 2020 Marktaandeel in 2020 Geef duidelijk aan welke markt je bediend (hoe groot is de markt in cijfers) Bepaal de financieringsbehoefte. Wees weer specifiek en denk aan het volgende: Voorfinanciering: Hoeveel heb je zelf al geïnvesteerd / hebben ander investeerders al geïnvesteerd? Naar hoeveel financiering ben je op zoek. Met andere woorden; wat vraag je van de investeerder? Hoe ga je het geld gebruiken? Exit strategie; wat ga je doen als het bedrijf klaar is, met ander woorden als het bedrijf loopt. Blijf je het zelf runnen of verkoop je het?

13 Vergeet niet dat je pitch kort en bondig moet zijn. Hou vast aan tien minuten hooguit. Zorg dat je verhaal begrijpelijk is (wees niet te technisch) en weet dat beleggers overdrijving snel in de gaten hebben dus blaas de verkoopprognoses niet op en houd het realistisch. Je pitch moet ook verleidelijk zijn aangezien investeerders eropuit zijn om geld te verdienen. Zorg er dus voor dat je je bedrijfsidee echt verkoopt. Ten slotte, vergeet niet dat beleggers op zoek zijn naar de volgende eigenschappen in een startend bedrijf: Een uitstekende team met kennis en ervaring Een klik tussen de investeerder en de onderneming Een unieke waardepropositie Een goed rendement op de investering Een realistische beoordeling van risico's Gedetailleerde en realistische financiële plannen.

14 , Samenvatting Startende ondernemers hebben financiering nodig, doorgaans in de vorm van risicokapitaal, om zich te ontwikkelen en te kunnen groeien. De drie belangrijkste redenen waarom de meeste startende ondernemingen geld in moeten zamelen zijn: Problemen in de cashflow Behoefte aan grote investeringen Technologische ontwikkelingen duren lang Deze unit heeft behandeld hoe startende ondernemers in een vroeg stadium een goede keuze kunnen maken uit de verschillende bestaande financieringsmogelijkheden, met name als het om een klein bedrijf gaat. Je hebt geleerd dat financiële prognoses een cruciaal onderdeel zijn van het managen van een bedrijf. Een financiële prognose is schatting van de toekomstige opbrengsten en kosten. De unit behandelde de drie financiële basisoverzichten. De verwachtte winst- en verliesrekening De ondernemingsbalans Het kasstroomoverzicht Opties voor de financiering van een startend bedrijf zijn: (a) persoonlijke financiën, (b) kapitaalfinanciering en (c) schuldfinanciering. De drie belangrijkste manieren waarop ondernemers persoonlijke financiering kunnen genereren zijn (a) eigen spaargeld, (b) vrienden en familie en (c) Bootstrapping. Bronnen van kapitaalfinanciering bestaan vooral uit (a) risicokapitaal (b) business angels (c) beursgang en (d) crowdfunding. Verder zijn in deze unit de kritische succesfactoren valkuilen van de financiële prognose aan de orde gekomen. Ook is uitgelegd hoe je een elevator pitch voorbereid. Een elevator pitch is een heel bondig overzicht van je product of dienst en de voordelen die het biedt. Vragen 1. Waarom moeten de meeste startende ondernemers op zoek naar financiering? 2. Noem de bronnen van persoonlijke financiering en de bronnen van krediet- en kapitaal financiering die bestaan voor startende ondernemers. 3. Wat is bootstrapping? Geef een aantal voorbeelden van hoe ondernemers geld inzamelen d.m.v. bootstrapping. Hoe belangrijk is bootstrapping naar jou mening voor ondernemende bedrijven?

15 Antwoorden 1. Startende bedrijven hebben vaak cashflow problemen (niet genoeg geld in de kas) en moeten dus geld lenen. Een startend bedrijf heeft geld nodig om te investeren in de locatie, faciliteiten en apparatuur en zal dus op zoek moeten naar extra financieringsbronnen naast de kasstroom. Ook voor de lange termijn ontwikkeling van het bedrijf hebben starters financiering nodig. 2. Voorbeelden van persoonlijke financiering zijn onder meer: (a) het gebruiken van je eigen spaargeld, (b) geld lenen van vrienden en familie en (c) Bootstrapping. Voorbeelden van kredietfinanciering en kapitaalfinanciering zijn: (a) risicokapitaal, (b) beursgang, (c) business angels, (d) lenen bij de banken en (e) garanties van de overheid. 3. Bootstrapping is het gebruik van creativiteit, vindingrijkheid, en alle andere mogelijke middelen dan de traditionele bronnen om financiering te verkrijgen. Voorbeelden van bootstrapping zijn: (a) het gebruik van credit cards, (b) het verkrijgen van een tweede hypotheek (c) verzilveren in of verkopen van levensverzekeringen en andere persoonlijke besparingen.

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management Beschrijving van de leeractiviteit De docent biedt de leerlingen leesmateriaal en inspirerende video s over het aantrekken van investeringen

Nadere informatie

Module 1 Maak een plan

Module 1 Maak een plan Geleerd in vorige presentatie Module 1 Maak een plan Les 2. Creëer rust en vertrouwen met een goed financieel plan Falen a.g.v. slechte financiële planning Business Plan op 1 A4 van visie naar actie O.G.S.M.

Nadere informatie

Businessplan op een Bierviltje

Businessplan op een Bierviltje Businessplan op een Bierviltje Door Quirien Veldman, Syntens Ze zeggen wel eens: een businessplan moet zo simpel zijn dat het op een bierviltje past. Hoe kan dat als de businessplannen die de meeste ondernemers

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers 1. Balans in detail 2. Kengetallen Les 4. Vergelijk je resultaten op 4 manieren + maak goede investeringsbeslissingen Les 4 Vergelijk je resultaten

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Ondernemingsplan. De basis in 10 stappen. Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen. Ik ga starten

Ondernemingsplan. De basis in 10 stappen. Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen. Ik ga starten Ondernemingsplan De basis in 10 stappen Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen Ik ga starten Hoe maak je een ondernemingsplan? Een ondernemingsplan is de eerste stap naar

Nadere informatie

WELKOM Cases Drukkerij & Logistieke Dienstverlener Crowd funding

WELKOM Cases Drukkerij & Logistieke Dienstverlener Crowd funding WELKOM Cases Drukkerij & Logistieke Dienstverlener Crowd funding 19 november 1 Ruim 100 partners > 40 kantoren Triple O: Ondernemers Objectief Onafhankelijk Eén methodiek, één gezicht Louis van Besouw

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Informatieblad 06-07-14 Succesvol financieren Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank.

Nadere informatie

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL Amsterdam in 1594, aan het begin van de Gouden Eeuw. De Nederlandse kunst, wetenschap en vooral de economie bloeien op. Ondernemers krijgen nieuwe kansen en kunnen steeds grotere investeringen doen. De

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Hoofdstuk 1 Managen = iemand iets laten doen waarvan jij vindt dat het nodig is. Dit gaat d.m.v. communicatie. Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde

Nadere informatie

MEMO Crowdfunding Algemeen

MEMO Crowdfunding Algemeen MEMO Crowdfunding Algemeen Introductie Door middel van deze memo willen wij u graag nader informeren over (de mogelijkheden van) crowdfunding. Crowdfunding heeft zich de afgelopen jaren in Nederland ontwikkeld

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Huizen, april 2014 1 Introductie Het is voor bedrijven nog steeds lastig

Nadere informatie

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN Financiering (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden Financiering - MCN De kapitaalmarkt in Beweging Toegang tot bancaire financiering meer onder druk Investeerders schuiven op in het gat dat banken

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders ONDERNEMINGSPLAN UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders Spreker : Patrick KESSELS Boekhouder Fiscalist Zaakvoerder www.codaboekhouders.be Voor wie maak je een ondernemingsplan? in de eerste plaats voor jezelf voor

Nadere informatie

TOEGANG TOT FINANCIERING

TOEGANG TOT FINANCIERING TOEGANG TOT FINANCIERING Opzet van de enquête De toegang tot financiering is essentieel voor het welslagen van een onderneming en een belangrijke factor voor economische groei in Europa na de economische

Nadere informatie

OFFICE DOCUMENT&ICT SOLUTIONS VAN BYOD NAAR WYOD: HET VOLGENDE PROBLEEM? - DE BESTE ZAKELIJKE LAPTOPS - BETAALBAAR VIDEOVERGADEREN MET HOGE KWALITEIT

OFFICE DOCUMENT&ICT SOLUTIONS VAN BYOD NAAR WYOD: HET VOLGENDE PROBLEEM? - DE BESTE ZAKELIJKE LAPTOPS - BETAALBAAR VIDEOVERGADEREN MET HOGE KWALITEIT OFFICE DOCUMENT&ICT SOLUTIONS Financiering Leasen: de beste optie? Heb je nieuwe apparatuur nodig maar niet de middelen om die direct te kopen? Dan kan leasen een optie vormen. Het leasen van apparatuur

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

De 7 valkuilen voor ondernemers bij crowdfunding. Whitepaper 7 Valkuilen voor ondernemers bij Crowdfunding

De 7 valkuilen voor ondernemers bij crowdfunding. Whitepaper 7 Valkuilen voor ondernemers bij Crowdfunding De 7 valkuilen voor ondernemers bij crowdfunding Whitepaper 7 Valkuilen voor ondernemers bij Crowdfunding Indeling Bezig met het opstarten van een bedrijf? Of wilt u juist de volgende stap zetten met uw

Nadere informatie

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Met de helpende hand van de overheid meer kans van slagen Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u

Nadere informatie

Het bedrijfsplan door de bril van een financier

Het bedrijfsplan door de bril van een financier Het bedrijfsplan door de bril van een financier Greentech week hoe financiert u uw innovatieve product of bedrijf Freek Welling investment manager 8 oktober 2015 Inhoud 1. Introductie 2. Belang van een

Nadere informatie

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 CiTG, minor Mining and Resource Engineering Economie college 1: Grip op Geldstromen Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema Energy & Industry Group December

Nadere informatie

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Aan het kernteam worden een aantal vragen voorgelegd naar aanleiding van de adviezen uit de zevende

Nadere informatie

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong Starten met een plan Alles op een rij Robert Loontjens & Anne de Jong Even voorstellen Robert Loontjens en Anne de Jong Accountmanager MKB Rabobank Parkstad Limburg (045) 533 44 44 bedrijven@parkstadlimburg.rabobank.nl

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek

Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek Het crowdfunding platform voor professionals Hypotheek Index De lening balie is geopend 03 Meer mogelijkheden met een lening via Purple24 04 Kom ik in aanmerking voor een lening 05 Hoe kan ik mijn pand

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAG. Stappen:

KREDIETAANVRAAG. Stappen: KREDIETAANVRAAG Stappen: 1. De Ondernemer 2. De Onderneming en de kredietaanvraag 3. Het Business Model van de onderneming 4. Het Financiële Plan 5. Bijlage(n) Kredietaanvraag Stichting Impulsfonds Utrecht

Nadere informatie

Behoefteonderzoek MKB Financiering. 22 maart 2016 BCDN Werner Käller

Behoefteonderzoek MKB Financiering. 22 maart 2016 BCDN Werner Käller Behoefteonderzoek MKB Financiering 22 maart 2016 BCDN Werner Käller Inhoud Pitch 1. Het behoefteonderzoek 2. Financieringsbehoefte Zzpér / Klein MKB 3. Bekendheid en gebruik financieringstypen 4. Opmerkelijke

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Aan de slag met het Business Model Canvas

Aan de slag met het Business Model Canvas 1 Aan de slag met het Business Model Canvas De Wereld van de Ondernemer Gerard Aaftink November 2014 2 Inhoud Deel 1: Het Business Model Canvas Het Business Model Canvas Wat is het? Hoe werkt het? Hoe

Nadere informatie

Programma Startersdag Groningen

Programma Startersdag Groningen Programma Startersdag Groningen Zaterdag 1 november 2014 Welkom op de Startersdag Workshops Je kunt vandaag verschillende workshops bijwonen over het starten van een eigen bedrijf. Bij het aanmelden voor

Nadere informatie

Checklist passie en poen

Checklist passie en poen Checklist passie en poen Aandachtspunten voor succesvol sociaal ondernemen gericht op de arbeidsparticipatie van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie Inleiding In het rapport Sociaal ondernemen:

Nadere informatie

Uitwerkingen Dreumelland

Uitwerkingen Dreumelland Stichting Certificaat Ondernemerschap Examen Financiën 26 januari 2010 Uitwerkingen Dreumelland Bij elke vraag staat het maximum aantal punten vermeld. Een gedeelte van de punten toekennen is toegestaan.

Nadere informatie

1 Waarom de AA-Accountant?

1 Waarom de AA-Accountant? Bedrijfsovername Inleiding Wilt u een onderneming starten? Overweeg dan eens het kopen van een bedrijf. Een bedrijfsovername biedt veel voordelen. U hebt al een goede startpositie, een basis waar u op

Nadere informatie

CROWDFUNDINGSPLATFORMEN

CROWDFUNDINGSPLATFORMEN Als je aan de gang Ga gaat voor met je crowdfunding droom! Geniet vraag je van je wellicht de reis! af welk platform past bij mij? Dit schrijven helpt je op weg. CROWDFUNDINGSPLATFORMEN WELKE PAST MIJ?

Nadere informatie

Introductie. Beschrijving van je onderneming

Introductie. Beschrijving van je onderneming Checklist voor Businessplan Er zijn een aantal zaken waar je op moet letten bij het opstellen van een ondernemingsplan. Hieronder volgt een checklist waar je kunt zien of je alles wat van belang is voor

Nadere informatie

THEMA 10. Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan. 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe?

THEMA 10. Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan. 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe? THEMA 10 Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe? Heeft de strategie van een onderneming een impact op de overlevingskans

Nadere informatie

Criteria toets financieel management.

Criteria toets financieel management. Criteria toets financieel management. Wat is een balans? De balans is een momentopname van de bezittingen en de schulden. De balans geeft aan waar het bedrijf zijn geld in heeft geïnvesteerd (bezittingen)

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan www.jooplengkeek.nl Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1 Ondernemingsplan

Nadere informatie

Zakelijke kredieten Examennummer: 61628 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Zakelijke kredieten Examennummer: 61628 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Zakelijke kredieten Examennummer: 61628 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten) -

Nadere informatie

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Vastgoed financieren In een commerciële omgeving Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Welkom in de commerciële bancaire wereld Businessplannen Bancaire normen Business plan Focus aanbrengen

Nadere informatie

Infosessie: Hoe stel ik mijn ondernemingsplan op?

Infosessie: Hoe stel ik mijn ondernemingsplan op? Infosessie: Hoe stel ik mijn ondernemingsplan op? Spreker : Joost Deldycke Jurist- vennoot Voor wie maak je een ondernemingsplan? in de eerste plaats voor jezelf voor participant / medevennoot in je project

Nadere informatie

Kansen voor Financiering in de Zaanstreek. 7 december 2015

Kansen voor Financiering in de Zaanstreek. 7 december 2015 Kansen voor Financiering in de Zaanstreek 7 december 2015 Kansen voor Financiering 2 Maar zo kan het ook! 3 Kansen voor Financiering Noord-Holland Gezamenlijk initiatief van Provincie Noord-Holland en

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

fun house fun house fun house Pink

fun house fun house fun house Pink fun house fun house fun house Pink financieringsbegroting bezit en vermogen vaste activa - vlottende activa eigen vermogen - vreemd vermogen voorbeelden Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

De kasstromentabel. Een onderscheid moet worden gemaakt tussen kasuitgaven en kosten, tussen kasinkomsten en opbrengsten.

De kasstromentabel. Een onderscheid moet worden gemaakt tussen kasuitgaven en kosten, tussen kasinkomsten en opbrengsten. 14 De kasstromentabel Tot nog toe hebben we kennis gemaakt met de balans en de resultatenrekening. Alleen de kasstromentabel is nog niet uit de doeken gedaan. Alvorens hierover uit te weiden, nog enkele

Nadere informatie

van ondernemers zijn. Om continu oplossingen te vinden, blijf ik op zoek naar nieuwe informatie. Alles wat bruikbaar bleek in de praktijk, bracht ik

van ondernemers zijn. Om continu oplossingen te vinden, blijf ik op zoek naar nieuwe informatie. Alles wat bruikbaar bleek in de praktijk, bracht ik Inleiding Laat ik met de deur in huis vallen: ik geloof dat het midden- en kleinbedrijf een verschil maakt in de wereld. Denk aan bedrijven die nieuwe manieren bedenken om oceanen plasticvrij te maken,

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

Financieel management

Financieel management Financieel management Tweede herziene druk Kees van Alphen Inhoud 1 inleiding 1 2 het verhaal achter de cijfers 3 2.1 Het besturen van een organisatie: ondernemingsmodel 3 Checklist 6 3 sturen op winst,

Nadere informatie

T rainingskalender 2015

T rainingskalender 2015 T rainingskalender 2015 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 I n h o u d s o p g a ve pagina Instaptraining Kredieten 3 Basistraining

Nadere informatie

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan Zeker van je Zaak op het mbo Tijdens Zeker van je Zaak onderzoekt de student in vijf stappen waar zijn passie ligt en hoe hij vanuit die passie een eigen zaak start. Aan het einde van het programma weet

Nadere informatie

Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA

Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA Maak deel uit van de financiële revolutie! Crowdfunding helpt uw dromen en projecten te realiseren CroFun, the crowdfunding company www.crofun.com 2 CroFun, Crowdfunding

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 1. Weet welke rapportages belangrijk zijn 1. Maak een plan 2. Administratie op orde 3. Gegevens verwerken 4. Inzicht in cijfers Les 1 Balans

Nadere informatie

VOORDAT JE START ALS ZZP ER

VOORDAT JE START ALS ZZP ER www.damd.nl Voordat je start als zzp er Voordat je als zzp er gaat starten, is het verstandig om na te gaan of je inderdaad ondernemer wil zijn. Dit kun je doen door aan jezelf vragen te stellen als: zie

Nadere informatie

Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven.

Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. www.jooplengkeek.nl Investeringsselectie Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. belangrijk Calculaties voor beslissingen

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan

Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan MODULE 10 WEEK 12 + 13 Gebruik deze handleiding om jouw eigen businessplan (ondernemersportfolio) te schrijven. Algemene Opmerkingen: Zinnen

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

Overnemen apotheek Nu of in 2010? Marc Feys, GroepNBA www.groepnba.com

Overnemen apotheek Nu of in 2010? Marc Feys, GroepNBA www.groepnba.com Overnemen apotheek Nu of in 2010? Marc Feys, GroepNBA www.groepnba.com Wie koopt, wie verkoopt? 1830 1972 1982 1992 2003 2013 www.groepnba.com 2 Verkopers Pensioengerechtigde (55-65j) Burnout (45-55j)

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 3. Begrijp de balans en stuur op kengetallen 1. Winst- en verliesrekening 2. Balans 3. Kasstroomoverzicht 4. Winst en belasting Les 3 Maak

Nadere informatie

Ruilen over de tijd (havo)

Ruilen over de tijd (havo) 1. Leg uit dat het sparen door gezinnen een voorbeeld is van ruilen in de tijd. 2. Leg uit waarom investeren door bedrijven als ruilen over de tijd beschouwd kan worden. 3. Wat is intertemporele substitutie?

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV JAARREKENING 2014 thuis VASTGOED BV Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64. jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.776 Het bevorderen van eerlijke handel en het steunen van producenten

Nadere informatie

Hét middellange krediet voor uw bedrijfsinvesteringen.

Hét middellange krediet voor uw bedrijfsinvesteringen. Hét middellange krediet voor uw bedrijfsinvesteringen. Brede kennis en ervaring in zowel de financiële wereld als het ondernemerschap is de basis van het MKBi Groeifonds Geef het mkb de juiste impuls met

Nadere informatie

Examen HAVO. Voorbeeldopgaven Chris. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid

Examen HAVO. Voorbeeldopgaven Chris. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Examen HAVO 2017 Voorbeeldopgaven Chris Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen bij Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid

Nadere informatie

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN. 2. De investeringsbeslissing en de verantwoording ervan

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN. 2. De investeringsbeslissing en de verantwoording ervan BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 2: INVESTERINGSANALYSE 1. Toepasbare beoordelingsmethodes 1.1. Pay-back 1.2. Return on investment 1.3. Internal rate of return 1.4. Net present value 2. De investeringsbeslissing

Nadere informatie

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 Wat gaan we doen? Wat zijn je verwachtingen? Stukje theorie Oefencasus Afronding Handel en boekhouding Zo lang er handel wordt gedreven

Nadere informatie

Bedrijfsfinanciering: Van subsidie naar overheidsinstrumenten anno 2014

Bedrijfsfinanciering: Van subsidie naar overheidsinstrumenten anno 2014 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ministerie van Economische Zaken Bedrijfsfinanciering: Van subsidie naar overheidsinstrumenten anno 2014 Roland Starmans Manager Product Ontwikkeling Bancair, Investment

Nadere informatie

Aanvraagformulier Krediet op Rekening Courant

Aanvraagformulier Krediet op Rekening Courant Aanvraagformulier Krediet op Rekening Courant Bedankt voor uw kredietaanvraag. Wij waarderen uw vertrouwen in de Rabobank. Om u zo snel mogelijk te kunnen vertellen of de Rabobank u het gevraagde krediet

Nadere informatie

Borower Dutch brochure editable v3_1.pdf CMY. Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek

Borower Dutch brochure editable v3_1.pdf CMY. Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek 1 Het crowdfunding platform voor professionals Hypotheek 2 Index De lening balie is geopend 03 Verbreedt uw horizon met Purple24 leningen 04 om ik in aanmerking voor een lening 05 Hoe kan ik mijn pand

Nadere informatie

Najaarsseminar VAB Geld als Water

Najaarsseminar VAB Geld als Water Najaarsseminar VAB Geld als Water 7 november 2013 Lodewijk Kolfschoten Stelling 1 Mijn klanten willen alleen maar bankfinanciering Page 2 Crowdfunding Page 3 Wat is crowdfunding? Een alternatieve wijze

Nadere informatie

GRATIS Marketing & Sales Scan

GRATIS Marketing & Sales Scan GRATIS Marketing & Sales Scan BUILD YOUR BRAND LIVE YOUR BRAND BOOST YOUR BUSINESS 1 OPT IONS UNLIMITED 1. Over jou OVER JOU 1. Hoe lang ben je zelfstandig ondernemer? 2. Wat is je achtergrond? Wat deed

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Liquiditeitsbegroting

Liquiditeitsbegroting 1 Liquiditeitsbegroting Voorspellen inkomsten en uitgaven Periode X, dag, week, maand, jaar Dynamische liquiditeit Staat van herkomst en bestedingen Kasstroomoverzicht Zie het als je eigen bankrekening

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

VOA STARTERSBORREL 10 MEI 2012

VOA STARTERSBORREL 10 MEI 2012 VOA STARTERSBORREL 10 MEI 2012 Begrotingen en bedrijfsprognoses Begroting Wat is een begroting? Een overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Zeker als starter maakt

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Beoordelen

Hoofdstuk 6: Beoordelen Hoofdstuk 6: Beoordelen M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H6: Beoordelen Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015 &Z Challenge Richtlijnen Business plan 2016 Versie 1 december 2015 Dit reglement omtrent het Business plan werd opgesteld met als doel eenduidige richtlijnen te definiëren voor de deelnemende teams binnen

Nadere informatie

Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen!

Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen! 2013 Stephan van der Toom www.cashflowclub.nl Inleiding Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen! Veel mensen zijn super geïnspireerd door de boeken en presentaties van Robert Kiyosaki. Toch lopen veel mensen

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 4: Balans M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H4: Balans Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

VOORBELD ONDERNEMINGSPLAN. Metdit voorbeeld ondernemingsplan kunjegelijkaan deslag! www.voorbeeld-ondernemingsplan.nl

VOORBELD ONDERNEMINGSPLAN. Metdit voorbeeld ondernemingsplan kunjegelijkaan deslag! www.voorbeeld-ondernemingsplan.nl VOORSTARTENDEONDERNEMERS VOORBELD ONDERNEMINGSPLAN Metdit voorbeeld ondernemingsplan kunjegelijkaan deslag! www.voorbeeld-ondernemingsplan.nl VOORSTARTENDEONDERNEMERS Hetpakketvoordestartendeondernemer

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. tevens oud programma.

Bijlage HAVO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. tevens oud programma. Bijlage HAVO 2009 tijdvak 2 tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Informatieboekje 947-0251-a-HA-2-b Formuleblad Voor de beantwoording van de vragen 5, 22, 23, 26 en 27

Nadere informatie

Goede groei elektronische omzet Succesvol tijdschriftenarchief Pensioenen naar verzekeraar Interne organisatie afgerond IT outsourcing en start

Goede groei elektronische omzet Succesvol tijdschriftenarchief Pensioenen naar verzekeraar Interne organisatie afgerond IT outsourcing en start 2008 Goede groei elektronische omzet Succesvol tijdschriftenarchief Pensioenen naar verzekeraar Interne organisatie afgerond IT outsourcing en start invoer nieuw systeem Consolidatie leveranciers Brill

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie