Archief Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archief Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie"

Transcriptie

1 Plaatsingslijst Archief Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie Archiefnummer: 996 Archiefnaam: PINK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: (1958) (1977) Katholiek Documentatie Centrum 2011

2 1 Persdossier over de benoeming van een nieuwe bisschop van Roermond Persdossier over de benoeming van mgr. A.J. Simonis tot bisschop van Rotterdam Symposium van Europese bisschoppen gehouden te Noordwijkerhout van juli Geordend op onderwerp. 3. Correspondentie met diverse personen en instellingen. 4. Onderzoek naar de aanwezigheid van priesterraden en pastorale raden in bisdommen in Europa. 5. Inschrijvingen. 6. Voorbereidingscommissie. 7. Teksten van gehouden inleidingen. 8. Ingekomen reacties op de conferentie. 9. Correspondentie met diverse personen over de gehouden inleidingen. 10. Samenvattingen van de conferentie. Met persoverzichten omslagen Arbeitskreis Europäischer Pastoralzeitschriften/Conférence Européenne des Revues de Pastorale omslagen Correspondentie met personen en instellingen in het buitenland. Alfabetisch op naam van het land. Incidenteel met bijlagen. 13. Argentinië. 1967,. 14. Australië België , Brazilië Canada Chili. 1964, Colombia. 1966, Congo. 1971,. 21. Congo-Brazzaville Cuba Denemarken , Ecuador Finland Frankrijk Ghana Griekenland. 1966, Groot-Brittannië Hongarije Ierland , India omslagen en 2 stukken Correspondentie met personen en instellingen in het buitenland. Alfabetisch op naam van het land. Incidenteel met bijlagen. 33. Indonesië Italië Japan Joegoslavië Kameroen Pagina 1

3 38. Libanon Luxemburg. 1968,. 40. Mexico , Noorwegen Oost-Duitsland. 1967, Oostenrijk Philippijnen (Filippijnen) Polen , Portugal. 1967, Rhodesië Spanje Tanzania Tsjechoslowakije Uganda Verenigde Staten van Amerika. 1964, West-Duitsland , 1 pak. 54. Zambia Zuid-Afrika Zuid-Korea. 1971,. 57. Zweden Zwitserland omslagen, 2 stukken en 1 pak Commissie Organisatiestructuur van het Dekenaat , , omslagen 61 Structuur en samenstelling van adviescommissies en ad hoc commissies , 1968, Bisdom Rotterdam, dekenaat Rotterdam, Centraal Pastoraal Beraad (CPB): agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen Bisdom Rotterdam, dekenaat Rotterdam, Dekenale Raad: verslagen van vergaderingen Bisdom Rotterdam: dekenaten. 1966, Parochiestructuren. 1960, , , z.j. 66 Bisdom Rotterdam, dekenaat Rotterdam. 1960, 1963, Aartsbisdom Utrecht: dekenaten. 1961, , 1967, 1969, Bisdom Haarlem: dekenaten. 1964, Dekenale Haarlemse Adviesraad voor Pastoraat (HARP). Geordend op onderwerp. Pagina 2

4 69. Verslagen van vergaderingen. Incidenteel met bijlagen Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij algemene priesterbijeenkomsten Werkgroep Jeugdpastoraal Werkgroep Lekenberaad Werkgroep Liturgie Diversen omslagen 75 Bisdom 's-hertogenbosch, dekenaat Nijmegen. 1962, Bisdom Breda, dekenaat Hulst Bisdom Haarlem: dekenaten. Geordend op dekenaat. 77. Alkmaar 1964, z.j. 78. Amsterdam , , 1972, z.j. 2 omslagen Bisdom Roermond: dekenaten. Geordend op onderwerp. 79. Noordelijk territorium , 1 pak. 80. Zuidelijke regio. 1965, , en 1 pak 81 Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut (KASKI): enquête naar een functie-analyse van priesters te Amsterdam Pastorele Commissie Bijlmermeer te Amsterdam RK District Alexanderstad/Capelle aan de IJssel te Rotterdam. 1964, , , Correspondentie met diverse personen en instellingen. Alfabetisch op naam. 84. A. 85. B. 86. C. 87. D. 88. E. 89. F. 90. G. 91. H. 92. I-J. 93. K. 94. L. 95. M. 96. N. 97. O. 98. P. 99. R S T V W-Z , z.j. Pagina 3

5 20 omslagen 104 Vincentiusvereniging Nederland. 1965, Nederlandse Sint Gregoriusvereniging , 1968, Correspondentie met mgr. T.G.A. Hendriksen, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht Correspondentie met pater H. van Munster OFM, vicaris van het aartsbisdom Utrecht Correspondentie met vicarissen van het bisdom Haarlem. Alfabetisch op naam Pater R. Koper OFM. 1966, , H.W.J. Kuipers J.J.M. Stieger. 1966, C.G. van Trigt. 1966,. 1966, , omslagen en 2 stukken Correspondentie met vicarissen van het bisdom 's-hertogenbosch. Alfabetisch op naam J.J.A. van Laarhoven M.A.P. Oomens L.A.T. Rooyackers , , omslagen Correspondentie met vicarissen van het bisdom Roermond. Alfabetisch op naam H.T.E. Beel , P.J. van Odijk. 1964, omslagen Correspondentie met vicarissen van het bisdom Rotterdam. Alfabetisch op naam M.A. Jansen Pater J.J.T.M. Thuis OCarm. 1966, omslagen 119 Circulaires aan vicarissen van de Nederlandse bisdommen over werkverslagen van het instituut Correspondentie met secretarissen van Nederlandse bisdommen. Geordend op bisdom Aartsbisdom Utrecht. 1964, 1966, Bisdom Haarlem Bisdom Breda. 1968, Bisdom Rotterdam. 1964, , omslagen en 124 Confrontatie Pagina 4

6 125 Statuten van nationale bisschoppenconferenties in Europa en van Brazilië , 1969, 1971, z.j. 126 Onderzoek naar de rol van de pastor in Nederland , z.j. 127 Commissie Reglement Kerkbesturen Benoeming van mgr. J.M. Gijsen tot bisschop van Roermond Bijeenkomst van synode-deskundigen (Synode-Tagungen) gehouden te Doorn op 6 en 7 oktober NB: Merendeels in het Duits. 130 Studiebijeenkomsten, gehouden te Doorn Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel Commissies inzake professionele zielzorg. Geordend op naam van de commissie Kleinseminaries. Met retro acta , Hogere Studies Voortgezette Pastorale Vorming. Met retro acta , Broeders en Zusters in de Zielzorg Gehuwde Diakens Lekenhulp in de Zielzorg Zusters-Religieuzen Pastorale Assistenten Benoemingsbeleid omslagen 142 Nationale Raad voor Personeelsvoorziening (NRP): benoemingsbeleid , Commissies inzake prediking, catechese en liturgie. Geordend op naam van de commissie Prediking Catechese en Zielzorg Organisatie van de Liturgie. Met retro acta Vormingswerk omslagen Commissies inzake bijzondere pastorale vraagstukken. Geordend op naam van de commissie. Pagina 5

7 147. Gezagsopvattingen en Gezagsbeleving Huwelijk en Gezin. Met retro acta , Leeftijd Toediening H. Vormsel , Pastorale Richtlijnen ten aanzien van de Crematie Structuur Schipperszielzorg. Met retro acta , omslagen Commissies inzake documentatie, informatie en publiciteit. Geordend op naam van de commissie Pastorale Documentatie en Informatie Studie en Publiciteit van Conciliedocumenten omslagen 154 Commissie Kerk en Ekonomie (Economie) Nationale Commissie voor Kerkelijke Registratie en Statistiek , Circulaires aan diverse personen en instellingen. Met bijlagen nrs nrs NB: Onvolledig. 7 omslagen 163 Vereniging Katholiek Bibliotheekcentrum KASKI. Geordend op onderwerp Begeleidingscommissie Statistiek Verslagen van stafbesprekingen met het PINK Verslag "Werkzaamheden en Publikaties van het KASKI". 1971, Nota's over structuur, organisaties en gehanteerde onderzoeksmethodieken. z.j Correspondentie Diversen. 1968, 1971, z.j , z.j. 5 omslagen en 170 Contactorgaan Kerkelijke Financiën. 1965, pak 171 Internationale bijeenkomst over Europese synoden gehouden te Doorn op 6 en 7 oktober Rapport "Meer of Minder Samen" van de diocesane commissie Sint Willibrord te Witmarsum (bisdom Groningen). Met Pagina 6

8 begeleidende brief Diocesane Pastorale Centra (DPC), directeurencontact: agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen. Met correspondentie Redactiecommissie van de serie "De Kerk van Morgen". Geordend op onderwerp Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1966, Brieven en briefkaarten van diverse personen en instellingen over De Riskante.. Kerk omslagen 177 Diocesane Pastorale Centra Militair Pastoraal Centrum Aartsbisdom Utrecht, Instituut tot Voorlichting in de Zielzorg NB: Vanaf oktober 1966 voortgezet als Diocesaan Pastoraal Centrum Aartsbisdom Utrecht: DPC. Geordend op onderwerp Studiecommissie en Adviescommissie Verslagen van vergaderingen. Incidenteel met bijlagen Ingekomen en uitgegane stukken Commissie Pastoraal Plan NB: Het centrum in het aartsbisdom was de opvolger van het Instituut tot Voorlichting in de Zielzorg. 4 omslagen Bisdom Haarlem: DPC. Geordend op onderwerp Adviescommissie Algemeen bestuur: agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen Correspondentie Circulaires en krantenknipsels omslagen 188 Bisdom 's-hertogenbosch: DPC Bisdom Breda: DPC. Geordend op onderwerp Curatorium: verslagen van vergaderingen Ingekomen en uitgegane stukken , 1968, , 1968, omslagen Pagina 7

9 Bisdom Roermond: DPC. Geordend op onderwerp Commissie Pastoraal Voorberaad: agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij.. vergaderingen Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij de ledenvergaderingen. Met.. besluitenlijsten Correspondentie , Overzichten van contacten van de directeur Diverse commissies en raden omslagen 196 Bisdom Groningen: DPC Bisdom Rotterdam: DPC Bisdom Roermond: circulaires en rapporten. 1966, Diocesane Pastorale Raden in Nederland. 1960, 1964, Bisdom Haarlem, Diocesane Pastorale Raad (DPR). 1967, z.j Bisdom 's-hertogenbosch, DPR. Geordend op onderwerp Agendacommissie , 1 pak Correspondentie, circulaires en krantenknipsels , , en 1 pak Bisdom Breda, Diocesaan Pastoraal Beraad (DPB). Geordend op onderwerp Agendacommissie , 1 pak Diversen , en 1 pak Bisdom Roermond, DPB. Geordend op onderwerp Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen Idem , 1 pak Correspondentie omslagen en 1 pak 208 Bisdom Groningen, DPR: agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen , Bisdom Rotterdam, DPR: agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen pak Landelijke Pastorale Raad Pagina 8

10 omslagen 212 Encycliek over het celibaat Commissie Celibaatsonderzoek. Geordend op onderwerp Correspondentie. Met verslagen van vergaderingen Enquête en rapport omslagen Landelijke Raad voor de Roeping te Woerden. Geordend op onderwerp Ingekomen en uitgegane stukken Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen "Interne Mededelingen" omslagen Oriëntatie-Centrum voor Kerkelijke Roepingen te Tilburg Correspondentie Diversen Idem omslagen 221 Roepingen , 1967, 1969, Roepingenonderzoek. Geordend op onderwerp Correspondentie met diverse personen en instellingen Begeleidingscommissie: verslagen van vergaderingen Probleemstelling Uitvoering Conceptrapport. Met samenvatting van het eindrapport Bijeenkomst "De Leek over het Ambt" gehouden te Doorn op 26 februari omslagen Circulaires aan het Nederlands episcopaat. Met bijlagen omslagen 230 Correspondentie met mgr. G. Beltrami, apostolisch internuntius, te Den Haag Correspondentie van pater W. Goddijn OFM, directeur, met leden van het Nederlands episcopaat. Alfabetisch op naam B.J. kardinaal Alfrink, aartsbisschop van Utrecht. Met bijlagen , 1.. pak W.M. Bekkers, bisschop van 's-hertogenbosch J.W.M. Bluyssen, bisschop van 's-hertogenbosch Pagina 9

11 234. J.A.E. van Dodewaard, bisschop van Haarlem H.C.A. Ernst, bisschop van Breda , J.M. Gijsen, bisschop van Roermond J.B.W.M. Möller, bisschop van Groningen. Met bijlagen P.J.A. Moors, bisschop van Roermond. 1964, P.A. Nierman, bisschop van Groningen , A.J. Simonis, bisschop van Rotterdam G.H.M. de Vet, bisschop van Breda T.H.J. Zwartkruis, bisschop van Haarlem en en 1 pak 243 Verhouding tussen kapelaan en pastoor Brief van H.D. de Loor, Raad voor de Zaken van Kerk en Samenleving Rapport "De RK Kerk in de Nederlandse Samenleving" Rapport "Krisis en Riskerend Vertrouwen, situatieschets van het Nederlands katholicisme in 1968" Kerk en industrie Commissie Kerk en Samenleving. 1968, doos 249 Katholiek Hoger Onderwijs Fonds, Centraal Comité Hoger Katechetisch Instituut (HKI) te Nijmegen Katholieke theologische hogescholen. Alfabetisch op plaatsnaam Katholiek Theologische Hogeschool Amsterdam (KTHA) Theologisch Instituut Eindhoven. 1966, Hogeschool voor Theologie en Pastoraat te Heerlen (HTP). 1966, 1968, 1971, z.j Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht (KTHU) , omslagen 255 Interfacultair Theologisch Instituut te Tilburg Stichting Communicatie- en Oriëntatiecentrum voor Kerk en Wereld De Horstink, voorheen Stichting Landelijk Centrum voor Katholieke Actie te Amersfoort. 1962, Pagina 10

12 257 Katholiek Archief te Amersfoort Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid, commissie voor Pastoraal en Psychohygiëne Documentatie- en Informatiecentrale (DIC) te Amersfoort Studie- en adviesgroep inzake confessionaliteit NB: Deze groep bestond uit vertegenwoordigers van diverse katholieke instellingen en is in 1971 geformaliseerd tot de Commissie Kerk en Samenleving. 261 Betrekkingen tussen Europese bisschoppenconferenties Tweede symposium van Europese bisschoppen, gehouden te Chur (Zwitserland) van 7 tot en met 10 juli Mgr. Helder Camera, bisschop van Olinda en Recife (Brazilië). 1970, Nationale en internationale reacties op de encycliek Humanae Vitae van paus Paulus VI Stichting Katholiek Maatschappelijk Beraad Verslagen van en bijlagen bij vergaderingen met de Katholieke Radio Omroep (KRO). Met correspondentie Interkerkelijk Overleg in Radio- en Televisie-aangelegenheden (IKOR), Brede Kenmerkredactie: agenda's voor en verslagen van vergaderingen. Met correspondentie KRO. Geordend op onderwerp Correspondentie. Met bijlagen Identiteit van de omroep Onderzoek onder katholieke Nederlanders naar opinies over de.. celibaatsverplichting voor priesters omslagen 271 Brieven van het Katholiek Nederlands Persbureau (KNP) , Pagina 11

13 272 Adres van Nederlandse priesters aan het episcopaat over het celibaat Enquêtes gehouden onder priesters en studenten aan grootseminaries , 1968, z.j. 274 Verhandelingen door diverse personen over het priesterschap en het celibaat. 1965, z.j. NB: In het Frans. 275 Werkgroep Open Kerk Pastoraal oecumenisch centrum De Open Deur. 1967, Werkgroep Polarisatie Actiegroep Wereldkerk te Den Haag Werkgroep Bijeenkomsten over de catechese in Nederland gehouden te Doorn Nationale Raad voor Katechese Interdiocesane werkgroep Volwassenenkatechese. 1964, , Nationale Raad voor Kinderbescherming. Met bijlagen Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie (PCNK), werkgroep ad hoc Religieuzen. Met retro acta omslagen 286 Landelijke werkgroep voor jeugdpastoraal World Library Service te Nijmegen Pagina 12

14 288 Werkgemeenschap voor Kerkelijk Recht Oecumenische Werkgemeenschap van Reformatorische en Oud-katholieke Theologen en Oecumenische Werkgemeenschap van Katholieke Theologen Reorganisatie en concentratie van priesteropleidingen Actiegroep Septuagint. 1961, Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR). 1960, 1964, PCNK: samenstelling van commissies. Geordend op onderwerp Lijst houdende opgave van voorzitters en secretarissen Kaartsysteem houdende opgave van commissieleden. Geordend op nummer van de.. commissie Kaartsysteem houdende opgave van commissieleden. Alfabetisch op naam. z.j. 2 systeembakken en 296 Redactie van Kosmos en Oecumene Nationale Raad voor Liturgie (NRL). Geordend op onderwerp Voorbereiding en samenstelling Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen met het Nederlands.. Liturgisch Centrum Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen Ingekomen en uitgegane circulaires Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij de Adviesraad Verslagen van vergaderingen met diverse instellingen omslagen Nederlandse Commissie voor Liturgie (NCL). Geordend op onderwerp Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen van het algemeen.. bestuur. Met overzicht van besluiten over de periode Idem van het dagelijks bestuur. Met overzicht van besluiten over de periode Idem met de interdiocesane commissie voor Liturgische Zielzorg (Vlaanderen,.. België) Verslagen van vergaderingen van het Interdiocesaan Beraad Pagina 13

15 307. Correspondentie met diverse personen en instellingen Het Nieuwe Brevier Diversen omslagen 310 Nederlands Instituut voor Efficiency, coördinatiecommissie Programmering Efficiencydagen Nederlandse Katholieke Invalidenbond Nederlandse Jeugdgemeenschap te Amsterdam Stichting Ons Leekenspel te Bussum Commissie voor Ontwikkelingsgebieden in het Bisdom Rotterdam , Opleidingsinstituut voor Techniek en Ambacht Sint Jozef te Maastricht Orde van Organisatieadviseurs Huwelijk en geboorteregeling Equête onder vrouwen naar huwelijksbeleving Begeleidingscommissie Huwelijksbeleving Accountantsrapporten uitgebracht aan het bestuur van de stichting. Geordend op boekjaar stukken 329 Concubinaat , 1967, z.j. Pagina 14

16 330 Pastorale instructie over massacommunicatiemiddelen Mgr. Bekkers Centrum te Nijmegen Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN), Theologische Faculteit, sectie Pastoraaltheologie , 1969, Dagboekaantekeningen (werkkroniek) van V.G. (onbekend). [1966]. 334 Geestelijke verzorging van niet-christelijke buitenlandse werknemers Katholieke Volkspartij (KVP) Katholiek Sociaal Centrum Schiedam Katholieke Stichting Opbouw Noord-Hollands Noorderkwartier te Hoorn Katholieke Studenten Dagen KUN. Geordend op onderwerp Psychologisch Laboratorium , Faculteit der Geneeskunde. 1964, Sociologisch Instituut. 1964, Theologische Faculteit. 1965, , omslagen en 2 stukken 343 Katholiek Kerkelijk Bureau te Rotterdam Katholieke Informatie Dienst Katholieke Hogeschool te Tilburg Katholieke Culturele Federatie te Utrecht Katholieke Bijbelstichting (KBS) te Boxtel. 1964, 1969, z.j. 348 Katholieke Jeugdraad voor Nederland te Utrecht. Pagina 15

17 , Landelijke Pastorale Raad Bisdom Haarlem: priesterberaad Priestergroepen in diverse landen Correspondentie met nationale bisschoppenconferenties in Europa. Alfabetisch op naam van het land België Denemarken Duitsland Engeland Frankrijk Hongarije. 1971, Italië , Joegoslavië Oostenrijk Polen Spanje , Tsjechoslowakije. 1969, Zweden Zwitserland Gezamenlijke conferenties omslagen en 2 stukken Correspondentie met Vaticaanse instellingen. Geordend op instelling Congregatie voor de Bisschoppen Idem voor de Clerus Secretariaat voor de Eenheid van de Christenen Congregatie voor de Geloofsleer Idem voor de Lekenraad. 1968, Idem voor de Katholieke Opvoeding Idem voor de Propaganda Fide. 1968, Idem voor de Religieuzen Idem voor de Riten. 1968, Idem voor de Sacramenten. 1968, Staatssecretariaat omslagen en 2 stukken 378 Correspondentie met mgr. J. Damen, directeur van het Nederlands College te Rome (Italië) Correspondentie met de apostolische nuntiatuur te Den Haag Correspondentie met diverse personen en instellingen te Rome (Italië) Katholicisme in Nederland. 1965, , z.j. Pagina 16

18 382 PCNK , DPC: directeurencontact Stichting Actie "Voor God" te Heemstede. 1964, 1967, Structuren van kerkgenootschappen Priestervraagstuk. 1967, , z.j. 387 Pastorale methodieken , Cursussen Pastoraal. 1959, Kas- en bankboek deel Kasboeken , januari , 16 mei , 16 mei , 22 mei , 26 mei , juli, delen en 393 Verzamelloonstaten over de periodes 1963 en 1966 tot en met , Centraal Adviesbureau voor Priesters en Religieuzen (CAPER) , Oecumenisch Actiecentrum (OAC) te Driebergen Contactorgaan Kerkelijke Financiën Kerkenbouw , Correspondentie met diverse personen en instelingen over vertalingen Pagina 17

19 399 Retraites Adviescommissies en werkcommissies Overeenkomst met de Internationale Foederation Katholische Sozialforschungsinstitute (FERES) inzake het hoofdredacteurschap van pater W. Goddijn OFM van het tijdschrift Social Compass Theologische faculteitsvereniging Alcuin van de KUN Sint Adelbertvereniging , 1967, Periodiek De Bazuin. 1965, 1968, , z.j. 405 Stichting Actie "Voor God" te Heemstede , Universitair Instituut Vormingswerk Bedrijfsleven te Rotterdam Bedrijfsapostolaat in de bisdommen Breda en 's-hertogenbosch. Geordend op bisdom Breda 's-hertogenbosch. 1968, , en 409 Landelijke Contactraad Bedrijfsapostolaat , , , z.j. 410 Werkcommissie Pastoraal plan Dekenale planning van een pastoraal plan. 1965, , z.j. 412 Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum , , z.j. 413 Landelijke Katholieke Raad voor Huwelijkspastoraal en Gezinspastoraal. Met retro acta Beweging Kerk en Vernieuwing Pagina 18

20 415 Kerk en Wereld te Driebergen. 1964, , Nederlandse bisschoppenconferentie en Stichting Nederlandse Priester-Religieuzen (SNPR): commissie Kerkelijke Bibliotheken Legeraalmoezeniers. 1964, 1971, z.j. 418 Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam Kontaktgroep Thomas Morus te Eindhoven Provincialaat van de Kruisheren te Nijmegen Landelijk Centrum voor Katholieke Actie De Horstink te Amersfoort. 1964, Adviescommissie Pastorale Begeleiding van Huwelijk en Gezin Kerkorde inzake het huwelijk , 1969, Echtscheiding Gemengd huwelijk , SNPR. Geordend op onderwerp Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij de algemene vergaderingen Idem van het presidium , Verslagen van en bijlagen bij vergaderingen van het presidium met het.. episcopaat Verslag van de vergadering van de hogere oversten met het episcopaat van 19.. januari. Met samenvatting Structuurcommissie Diversen omslagen 432 E. Schillebeeckx, hoogleraar Theologie aan de KUN. 1968, Pagina 19

21 433 Bijeenkomst van priesters in de zielzorg met het Nederlands episcopaat, gehouden te Noordwijkerhout van 28 tot en met 29 oktober Pax Christi Nederland , Pax Christi Internationaal Benoeming en wijding van mgr. A.J. Simonis als bisschop van Rotterdam PCNK: deelname van A.J. Simonis, kapelaan te Den Haag Stichting Oud-Poelgeest te Oegstgeest Pastoraal Directorium. 1965, 1968, z.j. 440 Bisschoppelijke commissie voor RK Priestergymnasia. 1964, Vormingscentrum Pro Mundi Vita (PMV) te Nijmegen Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant te Tilburg Universiteit van Amsterdam, Psychologisch Laboratorium Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid te Den Haag Raad voor de Herderlijke Zorg te Den Haag Raad van Kerken in Nederland te Utrecht , Radboudstichting te Tilburg De Rees, franciscaans vormingscentrum, te Brummen Pagina 20

22 449 Registratie Lopend Onderzoek in de Sociale Wetenschappen te Amsterdam Periodiek Ruim Zicht, uitgave van het Nederlands Katholiek Vakverbond. 1964, Rijksuniversiteit te Utrecht Nederlands Hervormde Kerk, Sociologisch Instituut Redactiesecretariaat van Speling te Nijmegen Stichting Gereformeerd Sociologisch Instituut te Amsterdam Stichting Gemeenschappelijk Instituut voor Beroepskeuze te Tilburg Katholieke Jeugdraad voor Nederland: aalmoezeniers jeugdzielzorg Aartsbisdom Utrecht, Katholiek Service-Instituut voor Levensvorming te Arnhem Pastoraal Beraad van Kerken in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland Vormingscentrum De Haaf vanwege de Nederlands Hervormde Kerk te Bergen Oecumenisch Pastoraal Centrum te Hemmen. 1967, Persoonlijke adviseurs van [Nederlandse bischoppen] Commissie Communicatie Religieuzen Commissie Kerk en Publiciteit Commissie De Plaats van de Levensbeschouwing in de Pagina 21

23 Welzijnsbevordering Bisdom Rotterdam. Geordend op onderwerp Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen van het kathedrale.. kapittel Idem van het convent van rectoren van RK ziekenhuizen in het bisdom Idem van de hoofden van dienst Idem van de dekens DPR Liturgische Coördinatiecommissie , z.j Organisatiecomissie Stichting Ontwikkelingsgebieden in het Bisdom Rotterdam Diversen. 1967, 1969, z.j , z.j. 9 omslagen 474 Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen (SNVR) te Nijmegen Oecumene , 1972, z.j. 476 Sint Willibrordvereniging , z.j. 477 International Documentation Center on the Contemporary Church (IDOC) te Rome Sjaloom te Odijk. 1966, , z.j. 479 Periodiek Pastorale Gids NKSR, commissie Kleinseminaries PCNK, commissie Geloofsbeleving van de Priester Commissie Hogere Studies , z.j. 483 Rectoren en Voorzitters van Theologische Hogescholen en Faculteiten: agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen. Met correspondentie Studentenecclesia te Amsterdam Pagina 22

bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014

bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014 Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014 In beeld Jouw beminnelijke gekriebel Ellen Terpstra pagina 4 Religieus Erfgoed Maria Roepaan pagina 28 Geroepen om te delen Wat

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Op zoek naar een nieuw elan

Op zoek naar een nieuw elan Op zoek naar een nieuw elan Rapport betreffende de parochiecatechese in de Nederlandse Kerkprovincie Dr. Johan Van der Vloet Drs. Diederik Wienen Presentatie en synthese Dit rapport bestaat uit twee delen.

Nadere informatie

SYNODE OVER HET GEZIN VERWACHTINGEN VAN EEN DIOCESANE BISSCHOP

SYNODE OVER HET GEZIN VERWACHTINGEN VAN EEN DIOCESANE BISSCHOP SYNODE OVER HET GEZIN VERWACHTINGEN VAN EEN DIOCESANE BISSCHOP Van 5 tot 19 oktober 2014 komt in Rome een Bisschoppensynode samen over het thema De pastorale uitdagingen voor het gezin in de context van

Nadere informatie

jaarverslag CHE overtuigend anders

jaarverslag CHE overtuigend anders 2010 jaarverslag CHE overtuigend anders Jaarverslag 2010 Christelijke Hogeschool Ede 2 Woord vooraf Het College van Bestuur blikt dankbaar terug op het jaar 2010. De CHE heeft uitstekende resultaten geboekt,

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 www.kerkinactie.nl

Jaarverslag 2007 www.kerkinactie.nl Jaarverslag 1 Jaarverslag www.kerkinactie.nl Inhoudsopgave 2 Colofon 2 Voorwoord 3 1. Kerk in Actie in 4 2. Missionair werk 8 3. Diaconaat 10 4. Zending 13 5. Werelddiaconaat 16 6. Noodhulp 21 7. Kinderen

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Brussel Onthaal-Open Deur Taborastraat 6-1000 Brussel Tel. 02/511.81.78 - Fax : 02/502.76.96 - E-mail : bapo@bapobood.be www.bapobood.

JAARVERSLAG. Brussel Onthaal-Open Deur Taborastraat 6-1000 Brussel Tel. 02/511.81.78 - Fax : 02/502.76.96 - E-mail : bapo@bapobood.be www.bapobood. JAARVERSLAG Brussel Onthaal-Open Deur Taborastraat 6-1000 Brussel Tel. 02/511.81.78 - Fax : 02/502.76.96 - E-mail : bapo@bapobood.be www.bapobood.be INDEX VOORWOORD... 1 Voorstelling van de Dienst... 3

Nadere informatie

Tel je zegeningen. Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie

Tel je zegeningen. Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie Tel je zegeningen Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie Dr. Jorge Castillo Guerra Drs. Marjolein Glashouwer Drs. Joris Kregting Nijmegen,

Nadere informatie

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat.

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Voor reacties, suggesties, info en vragen kan je terecht

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE en ORDINANTIES van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (versie maart 2015) INHOUDSOPGAVE KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND... 3 ORDINANTIE

Nadere informatie

ST.DOMINICUS KERK 1951 2001

ST.DOMINICUS KERK 1951 2001 KLEINE GESCHIEDENIS bij het GOUDEN FEEST ST.DOMINICUS KERK 1951 2001 OOG IN AL, WIJK en PAROCHIE Door Ton H.M. van Schaik en Otto Vervaart JUBILEUMUITGAVE van GESPREK Colofon Uitgave: St.Dominicusparochie

Nadere informatie

De glans van Gods woord

De glans van Gods woord De glans van Gods woord Nederlandse Bisschoppenconferentie Brief over catechese "In elke fase van het levenslang durend catechetisch proces moet de catecheet op gepaste wijze verhalen hoe gelovigen, geleid

Nadere informatie

In dit nummer: Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs. Drie Erasmusstudenten. Europese accreditatie van joint degrees

In dit nummer: Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs. Drie Erasmusstudenten. Europese accreditatie van joint degrees 33 jaargang 8 Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs maart 2012 In dit nummer: Drie Erasmusstudenten van toen pag 3 Europese accreditatie van joint degrees pag 5 Hoe groen is de

Nadere informatie

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr.

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr. NL 2014 nr. 11 Speciaal verslag De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden EUROPESE REKENKAMER EUROPESE REKENKAMER 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 4398-1

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland

De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland Willem Huijnk Sociaal en Cultureel

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2011

QANU JAARVERSLAG 2011 QANU JAARVERSLAG 2011 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2012 QANU Tekst

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013

Jaarverslag 2012  www.boekman.nl Mei 2013 Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013 Inhoud Bestuur, toezicht en organisatie 4 Raad van Toezicht, bestuur en directie Bibliotheek en documentatie 7 Terugblik 2012 7 Collectie 7 Downloads vanaf juni

Nadere informatie

Lustrumboek 2005 85 jaar

Lustrumboek 2005 85 jaar Opgericht 9 juli 1920 Lustrumboek 2005 85 jaar Voorwoord Lustrumboek 85 jaar TEG Geachte Leden van het Technisch Economisch Genootschap, Voor u ligt het Lustrumboek 2005 van ons Genootschap. TEG bestaat

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 1.1. Artikel 1: Doel van het reglement 5 2. HOOFDSTUK II: STRUCTUUR en INSTITUTIONELE EIGENHEID VAN UNASUR 5 2.1. Artikel 2:

Nadere informatie

Ik ben echt van mening dat de paus Nederland moet bezoeken. Er ontbreekt hoop en solidariteit in ons dagelijks leven. M.S.

Ik ben echt van mening dat de paus Nederland moet bezoeken. Er ontbreekt hoop en solidariteit in ons dagelijks leven. M.S. 1 Opmerkingen bij steunbetuiging Paus naar Nederland (Versie 3 mrt. 16.30) Als Caritasmedewerker voel ik me zeer gesteund door de Paus. E.vd.P., Driebergen-Rijssenburg Ik hoop dat hij komt!! W.E., Frankrijk

Nadere informatie

Moord en doodslag in Nederland

Moord en doodslag in Nederland Moord en doodslag in Nederland Gerlof Leistra en Paul Nieuwbeerta Moord en doodslag innederland 1992-2001 2003 Prometheus Amsterdam 2003 Gerlof Leistra en Paul Nieuwbeerta Omslagontwerp Kummer & Herrman,

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

Politiek in Nederland

Politiek in Nederland Nederland is een koninkrijk, een monarchie. Het land heeft ook een grondwet, een constitutie. Nederland wordt daarom een constitutionele monarchie genoemd. Nederland is ook een parlementaire democratie.

Nadere informatie

Dit is een publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dit is een publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Gewoon homo zijn Lesbisch- en homo-emancipatiebeleid 2008-2011 Den Haag, 9 november 2007 Hierbij bied ik u, als minister voor homo-emancipatie, namens het kabinet de nota Lesbisch- en homoemancipatiebeleid

Nadere informatie

40 JAAR. een terugblik op het werk van de Haëlla Stichting in de jaren 2005-2007

40 JAAR. een terugblik op het werk van de Haëlla Stichting in de jaren 2005-2007 40 JAAR een terugblik op het werk van de Haëlla Stichting in de jaren 2005-2007 Geloof en samenleving Vrede en mensenrechten Milieu Ontwikkelingssamenwerking Achterstandssituaties Vertrouwen in mensen

Nadere informatie