Verantwoord beleggingsbeleid begint bij jezelf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoord beleggingsbeleid begint bij jezelf"

Transcriptie

1 Wealth Management Partners (WMP) is opgericht in 200 en telt 18 medewerkers. Wij zijn gespecialiseerd in het op geheel onafhankelijke wijze beheren en regisseren van grote(re) vermogens van ondernemers, families, stichtingen en kleinere instituten. De onafhankelijkheid komt tot uitdrukking in ons beleggingsbeleid, in de eigendomsstructuur en in de selectie van (depot) bank(en). Daarnaast kennen wij een (degressieve) all-in vergoeding met teruggave van bestandsvergoedingen aan cliënten en zijn wij ISAE 320-II (voorheen SAS70-II) gecertificeerd. In Nederland zijn wij één van de grootste onafhankelijke partijen. INHOUDSOPGAVE 2 Kosten in beleggingsfondsen Lees meer > door: Marc Bressers Portret van een van onze fundmanagers: Lees meer > door: Marcel de Kleer 6 Opluchting na afwenden doemscenario s Lees meer > door: Peter van Doesburg Verantwoord beleggingsbeleid begint bij jezelf Wealth Management Partners vindt het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor de wereld waarin wij leven. Daarom hebben wij ons in 2011 aangesloten bij UN Global Compact, waarin meer dan bedrijven beloven de rechten van de mens te respecteren. Ook onderschrijven wij de Principles for Responsible Investment (PRI). Deze richtlijnen moedigen bedrijven wereldwijd aan om op een duurzame en sociaal verantwoorde manier te ondernemen. In lijn hiermee hebben wij in 2011 ons beleggingsbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Verantwoord beleggingsbeleid begint op deze manier bij onszelf. Onze interne organisatie levert ook een bijdrage. Wij werken milieubewuster. Het percentage digitale rapportages neemt toe, wat ten koste gaat van de stukken op papier. Daarnaast hebben wij maatregelen genomen om het elektriciteitsgebruik in ons kantoor terug te dringen. Dit zijn enkele voorbeelden van de manier waarop wij proberen onze interne bedrijfsvoering zo veel mogelijk overeen te laten komen met het verantwoorde beleggingsbeleid dat wij voorstaan. Om met Mahatma Gandhi te spreken: Geluk is wanneer wat je denkt, wat je zegt en wat je doet met elkaar in harmonie zijn. vragen? neem contact op met de auteur van het betreffende artikel via of bel: T + 31 (0)

2 Kosten in beleggingsfondsen De afgelopen tijd is er veel te doen over de kosten in beleggingfondsen. Dit onderwerp kan niet los worden gezien van de roep om meer transparantie en onafhankelijkheid in de financiële dienstverlening. Aangezien kosten een drukkend effect hebben op het rendement en index trackers lagere kosten hebben dan actief beheerde fondsen, speelt de aloude discussie over actief versus passief beheer hierbij ook een rol. Graag verhelderen wij een en ander voor u. TER De Total Expense Ratio ( TER ) is op dit moment de meest gebruikte indicator voor het kostenniveau in een beleggingsfonds. De TER wordt uitgedrukt als percentage van het fondsvermogen en bevat met name de kosten die de verschillende service providers in rekening brengen: de beheerder, de bewaarder, de administrateur en de accountant. Indien sprake is van initiële opstartkosten, dan worden deze uitgesmeerd over een aantal jaren en maken deze ook onderdeel uit van de TER. Anders dan wat uit de bewoording kan worden verwacht, omvat deze ratio niet alle kosten. Zo worden transactiekosten niet meegenomen. Aangezien bepaalde kosten een vast bedrag vormen en niet afhankelijk zijn van de fondsomvang, hebben kleine fondsen veelal een hogere TER dan grote fondsen. De grootste component wordt doorgaans gevormd door de beheervergoeding van de fund manager. De AFM, alsmede enkele buitenlandse toezichthouders, hebben onlangs aangegeven dat zij de TER willen vervangen door een nieuwe kostenratio waarin wel alle kosten worden meegenomen. Deze kostenratio, Total Cost of Ownership (TCO) genaamd, zal waarschijnlijk de komende jaren de TER vervangen. Historisch perspectief In de jaren 90 werd het steeds gebruikelijker dat beleggingsfondsen aan de man werden gebracht door intermediairs zoals private banks en vermogensbeheerders. Deze partijen vroegen hiervoor een (doorlopende) vergoeding. Aangezien dit door de fund manager uit de beheervergoeding moest worden bekostigd, werden beheervergoedingen in die periode flink verhoogd. Vandaag de dag bedraagt de beheervergoeding in aandelenfondsen circa 1,% waarvan gemiddeld 0 à 50% als vergoeding aan de intermediair wordt betaald. Deze bestandsvergoeding wordt ook wel kick back, retrocessie of provisie genoemd. Onafhankelijkheid Doordat sommige fondsaanbieders veel en andere weinig of geen bestandsvergoeding verstrekken, komt de onafhankelijkheid van intermediairs in het geding. Hoe gaan intermediairs om met goede fondsen die weinig bestandsvergoeding opleveren? Of met slechte fondsen die veel retrocessie uitbetalen? Index trackers keren doorgaans geen bestandsvergoeding uit maar kunnen in bepaalde delen van een portefeuille voor de cliënt een prima oplossing zijn. Uitdagingen Minister De Jager van Financiën heeft laten weten dat hij bestandsvergoedingen wil gaan verbieden. Belangrijkste reden hiervoor is om te voorkomen dat belangen van intermediairs en de cliënten uiteenlopen waardoor cliënten minder goede adviezen kunnen krijgen. Het is inderdaad evident dat de oude structuur verkeerde incentives creëert. Bij assurantietussenpersonen speelt een soortgelijk probleem en ook in die branche zullen provisies worden verboden. Laat onze minister echter niet het kind met het badwater weggooien. Als intermediairs geen provisie meer mogen ontvangen maar fund managers verlagen niet hun tarieven, dan zijn zij de lachende derde en niet de beleggers. 2

3 Daarnaast bestaat het risico dat grootbanken weer de nadruk gaan leggen op huisfondsen, zoals dat in het verleden ook gebeurde. Hieraan wordt meer verdiend dan aan fondsen van derden. De invoering van de nieuwe kostenratio TCO zal het in ieder geval wel makkelijker maken kosten van fondsen te vergelijken. Nu lijkt een indexfonds soms veel goedkoper omdat men allerlei kosten bewust buiten de TER houdt. Zodra alle fondsen een TCO moeten publiceren kan een appel-appel vergelijking worden gemaakt en wordt het kostenverschil exact duidelijk. Beleid Wealth Management Partners Het beleid van Wealth Management Partners op dit gebied is helder: alle bestandsvergoedingen worden uitgekeerd aan onze cliënten (onder aftrek van een kleine administratie vergoeding). Ook niet provisie betalende fondsen zoals index trackers nemen wij daarom op in onze portefeuilles. Door onze toenemende omvang, zijn wij in staat om een steeds groter gedeelte van de beheervergoeding als retrocessie te bedingen. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan het beperken van minder zichtbare transactiekosten. Zo kunnen wij doorgaans aan- en verkopen op de intrinsieke waarde van een fonds. Huisfondsen heeft WMP nooit gehad en wij hebben geen plannen om die te introduceren. Marc Bressers 3

4 Portret van een van onze fundmanagers: David Harding De Brit David Winton Harding is de oprichter van Winton Capital Management dat het DB Platinum Systematic Alpha Index Fund beheert. Dit fonds is een zogenoemde managed futures strategie. Managed futures fondsen zijn fondsen die een gediversificeerde portefeuille aanhouden van long en short posities in futures (termijncontracten). Veelal handelen managed futures fondsen op basis van kwantitatieve trendvolgende modellen. Deze modellen proberen de richting van de beurs te voorspellen en op basis daarvan neemt de beheerder posities in. Als het model bijvoorbeeld een stijging van de olieprijs voorspelt, zal de beheerder olie-futures kopen (long gaan) om zo van de stijging te profiteren. Als het model aangeeft dat de verwachting is dat de prijs van graan zal dalen, zal de beheerder futurescontracten verkopen (short gaan) om van deze daling te profiteren. Managed futures fondsen beleggen via futures in grondstoffen, obligaties, valuta en aandelen. Doordat uitsluitend in zeer liquide futurescontracten wordt belegd, zijn deze fondsen in staat om de portefeuille snel aan te passen zodra de modellen een nieuwe trend ontdekken. Dit zorgt ervoor dat managed futures fondsen in tijden van crisis in staat zijn om te profiteren van de dalingen op de financiële markten. Zo was managed futures de enige risicodragende beleggingscategorie die in 2008 een hoog positief rendement behaalde. In 2011 kon Winton tegen dalende aandelenmarkten in een positief resultaat realiseren, waarmee het fonds al meteen na opname in de portefeuille een dienst bewees. David Harding is geen onbekende in de managed futures wereld. Hij richtte in 1987 de voorloper van MAN Group Plc op, de grootste beursgenoteerde hedge fund onderneming ter wereld. In 1996 verliet Harding MAN Group om Winton Capital Management op te richten. Volgens het tijdschrift Barron s deed hij dat omdat hij gefrustreerd was geraakt door de bureaucratie die bij een groot bedrijf hoort. Het is Harding met Winton Capital Management gelukt om een efficiënte, op research gefocuste organisatie neer te zetten. Ondanks dat Winton tegenwoordig het grootste managed futures fonds ter wereld beheert, werken er slechts zo n 200 mensen. Meer dan de helft houdt zich bezig met research. Hoewel het DB Platinum Systematic Alpha Index Fund in het eerste kwartaal achter bleef bij de wereldwijd stijgende beurzen, denken wij dat het fonds veel toegevoegde waarde kan leveren aan beleggingsportefeuilles. Stijgingen worden immers afgewisseld met correcties en het is prettig om ook een fonds in portefeuille te hebben dat tijdens moeilijke perioden de mogelijkheid biedt om positief te renderen. Bovendien heeft David Harding, met zijn lange en succesvolle track record, bewezen dat een gedegen managed futures strategie op lange termijn qua rendement niet hoeft onder te doen voor een aandelenportefeuille. Marcel de Kleer Winton MSCI AC World

5 Opluchting na afwenden doemscenario s ECB schiet overheden via banken te hulp In het eerste kwartaal van 2012 is de stress op de kapitaalmarkten aanzienlijk afgenomen. De onzekerheid met betrekking tot de eurocrisis is niet weggenomen, maar de Europese Centrale Bank (ECB) heeft met ongekend omvangrijke maatregelen wel de grootste onrust ingedamd. Door banken te faciliteren bij emissies van staatsobligaties kan de ECB echter indirect de overheden steunen zonder haar eigen richtlijnen te overtreden. Met dit besluit werd het vertrouwen op de kapitaalmarkten gesterkt. In reactie stegen veel vermogenscategorieën het eerste kwartaal significant in waarde. Doordat de facto nu overheden worden ondersteund (hetgeen tot voor kort een taboe was voor de ECB), is de consensus gevormd dat de ECB de situatie op de obligatiemarkten niet meer zo uit de hand zal laten lopen als eerder in Aan de andere kant zal de ECB het individuele landen Eind februari heeft de ECB een driejarige kredietfaciliteit geïmplementeerd. Banken in de Eurozone konden tegen een rente van slechts 1% voor een periode van drie jaar onbeperkt geld lenen. De banken schreven gezamenlijk uiteindelijk voor circa 500 miljard in. Deze maatregel stelt banken in staat om door het opkopen van staatsobligaties uit de Zuid-Europese landen aantrekkelijke rentemarges te behalen. Zodoende kwam ook de vraag naar deze staatsobligaties weer op gang en daalde de rente in vooral Italië fors. De ECB heeft met deze stap via een omweg landen als Italië en Spanje geholpen met hun schuldenproblematiek. De ECB mag namelijk wettelijk gezien zelf geen nieuwe staatsobligaties kopen direct nadat een land deze uitgeeft. Steunoperatie ECB aan banken gunstig voor de rente in de probleemlanden ook niet te gemakkelijk maken, omdat dan immers zelfgenoegzaamheid en gemakzucht ten aanzien van benodigde hervormingen zou kunnen optreden. Per saldo is het meest waarschijnlijke scenario dat de huidige nog steeds significante renteverschillen tussen de verschillende lidstaten blijven bestaan, maar dat de ECB zal hoeden voor al te extreme uitslagen. Chaotisch faillissement Griekenland afgewend Op 20 februari is, na lang en moeizaam onderhandelen, door de Europese Unie (EU) en het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) besloten om Griekenland voor 130 miljard aan nieuwe noodleningen te verstrekken. Met private investeerders zoals banken en pensioenfondsen, werd afgesproken dat ze meer dan de helft van de bestaande Griekse schulden jaarsrente zouden kwijtschelden. Griekenland moest daarbij alle gemaakte afspraken op korte termijn omzetten in wetten en komt onder semi-permanent toezicht te staan van de 6 5 Italië geldschieters. Belangrijkste doelstelling is om de staatsschuld van Griekenland in 2020 tot 120% van het bruto binnenlands product te hebben gereduceerd, zodat het land vanaf die tijd financieel weer zelfstandig kan opereren. De maatregelen die 3 2 mrt-10 sep-10 mrt-11 sep-11 mrt-12 Bron: Bloomberg Nederland in Griekenland zijn doorgevoerd, betreffen onder andere: verlaging van het minimumloon en de pensioenen, hervorming van het belastingstelsel en liberalisering van een groot aantal beroepen. 5

6 Een deel van deze maatregelen was overigens reeds eerder door de Griekse regering toegezegd. Voorts moet in de grondwet worden vastgelegd dat betaling van crediteuren voorrang heeft boven bekostiging van overheidsdiensten. Met de nieuwe noodleningen zijn acute problemen voorkomen, waarbij zelfs het uiteenvallen van de euro en een imploderend bankensysteem niet zou kunnen worden uitgesloten. Ondanks dit afgewende noodlot is het probleem Griekenland niet volledig van tafel. Een strikt vertrouwelijk doch uitgebreid in de financiële wereld verspreid rapport van de EU en het IMF, plaatste vraagtekens bij het reduceren van de staatsschuld naar 120%: met een diepere recessie zou de schuldenratio wel eens kunnen blijven steken op 160% in In dat geval zal nieuwe noodzakelijke steun niet kunnen worden uitgesloten. Economie Eurozone blijft kwakkelen De economie in de Eurozone is na een voorzichtig herstel in de eerste twee maanden van 2012, in maart opnieuw verzwakt. Hoewel geen sprake lijkt van een zware recessie, moet er rekening mee worden gehouden dat in de komende kwartalen sprake zal zijn van weinig verbetering. Wij voorzien voor de Eurozone gedurende 2012 een aanhoudende stagnatie van de economie, hetgeen bestempeld kan worden als een doormodder scenario. Economieën Eurozone blijven zwak na initieel herstel PMI's Producentenvertrouwen 30 mrt-08 mrt-09 mrt-10 mrt-11 mrt-12 Bron: Bloomberg Groei Stagnatie Recessie Duitsland Frankrijk Italië verwachten die de groei op korte termijn zullen doen aantrekken. De overheid kan niet anders dan aan de zijlijn staan en zal in veel gevallen zelfs worden gedwongen om economische steunmaatregelen terug te draaien. Van de consument is ook weinig goeds te verwachten, gezien het lage consumentenvertrouwen en de grote onzekerheid die vrijwel overal in de Eurozone hoogtij viert. De enige Europese economie die zich relatief sterk blijft ontwikkelen is Duitsland, maar zelfs dit land kan binnen de huidige omstandigheden niet op eigen kracht de gehele regio op sleeptouw nemen. De belangrijkste meevaller voor de euro economieën zou moeten komen van de exportsector en de groei van de wereldhandel. Hoewel de wereldhandel zich ondanks de haperingen in zowel de ontwikkelde regio s als de opkomende regio s relatief gunstig blijft ontwikkelen (zie grafiek op de volgende pagina), zullen voornamelijk slechts de noordelijke euro landen hiervan profiteren door middel van hun positieve handelsbalans. De zuidelijke landen hebben door hun zwakkere concurrentiepositie een veel minder gunstig exportprofiel, waardoor een aantrekkende wereldhandel per saldo slechts een marginaal positief effect heeft op de totale Eurozone. De huidige onevenwichtigheden binnen de Eurozone worden met een sterke wereldhandel per saldo niet opgelost en wellicht zelfs versterkt. Gunstige wereldhandel slechts gedeeltelijk profijtelijk voor Eurozone Volume wereldhandel Index 2000 = jan-92 jan-97 jan-02 jan-07 jan-12 Bron: Centraal Plan Bureau Doordat vrijwel alle Eurozone lidstaten worden gedwongen om te bezuinigen zijn er weinig impulsen van binnenuit te 6

7 Amerikaanse arbeidsmarkt trekt aan De Amerikaanse economie bleef zich ook in het eerste kwartaal relatief gunstig ontwikkelen. De VS zijn dan ook één van de weinige landen, waarbij wordt verwacht dat de economische groei in 2012 niet terug zal vallen. Hoewel de huizenmarkt nog steeds geen enkel herstel laat zien, lijkt de arbeidsmarkt zich nu toch eindelijk te verbeteren. Sinds de werkloosheid in 2009 piekte op een niveau van 10%, leek het er op dat het economische herstel na de kredietcrisis niet gepaard zou gaan met banencreatie, hetgeen in de Verenigde Staten de gevreesde jobless recovery wordt genoemd. Dit verklaart ook het tot op de dag van vandaag agressieve verruimende monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank (Fed), ondanks het economische herstel dat zich sinds 2009 voordoet. De Fed heeft namelijk (anders dan de ECB) expliciet ook het bestrijden van de werkloosheid in haar doelstellingen staan. De politieke druk om de rente laag te houden blijft daarom groot, ondanks dat inflatiegevaren zich aandienen. Met deze gedachte scherpte de Fed het lage-rentebeleid ook in het eerste kwartaal nog verder aan door zich openlijk te committeren aan het handhaven van het huidige extreem lage renteniveau tot tenminste het einde van 201. Met de recente gunstige ontwikkeling van de arbeidsmarkt, zou de Fed in de loop van 2012 deze politiek wel eens overboord kunnen zetten om over te gaan op een meer restrictief rentebeleid. Amerikaanse werkloosheid vertoont een bemoedigende dalende tendens Werkloosheid Verenigde Staten % Chinese economie in lagere versnelling Begin maart verklaarde de Chinese premier Wen Jiabao, tijdens het jaarlijkse volkscongres, dat de Chinese overheid verwacht dat de economie in 2012 met 7,5% zal groeien. Hoewel dit groeicijfer in internationaal perspectief nog altijd zeer indrukwekkend is, is dit een duidelijke vertraging van het gemiddelde groeipad van de 10% van de afgelopen jaren. Een groei van 7,5% is daarnaast in China het laagste groeicijfer sinds begin jaren negentig. De gedachte begint steeds breder post te vatten dat China het dubbelcijferige groeitempo voorgoed achter zich heeft gelaten. Desalniettemin zal China hoogstwaarschijnlijk, ook met een lager, groeitempo gedurende de rest van dit decennium de locomotief van de wereldeconomie blijven. De inflatie in China heeft zich de afgelopen tijd positief ontwikkeld. In juli 2011 bedroeg de inflatie nog een alarmerende 6,5%, maar was in februari 2012 gedaald tot 3,2%. Dit is om twee belangrijke redenen gunstig. Ten eerste wordt de sociale onrust hiermee ingedamd, doordat de welvaartsstijging voor de Chinese bevolking minder wordt uitgehold door de inflatie. Ten tweede geeft de afgenomen inflatie meer ruimte voor de Chinese overheid om de economie te stimuleren, waardoor een eventuele harde landing van de economie kan worden voorkomen. Inflatie in China is uit de gevarenzone Inflatie China % feb-02 feb-0 feb-06 feb-08 feb-10 feb-12 Bron: Bloomberg mrt-02 mrt-03 mrt-0 mrt-05 mrt-06 mrt-07 mrt-08 mrt-09 mrt-10 mrt-11 mrt-12 Bron: Bloomberg 7

8 Olieprijs de nieuwe kapitaalmarktrente? Met de ontwikkeling in China en andere opkomende markten, lijkt inflatie wereldwijd geen thema meer te zijn, ondanks de extreem lage rente en ongebreidelde geldcreatie van de centrale banken. Het lijkt er op dat de monetaire stimulatie straffeloos kan worden uitgevoerd. Een belangrijke adder onder het gras in dit proces is echter de ontwikkeling van de prijzen van grondstoffen en in het bijzonder die van de olieprijs. Doordat de geldcreatie zich niet vertaalt in bestedingen, blijft inflatie achterwege. De praktijk leert echter dat het neveneffect is, dat het overtollige geld via de banken weglekt naar internationale markten zoals de oliemarkt. Dit speculatieve gedrag van banken vindt echter grotendeels buiten het bereik van de nationale centrale banken plaats. Dit verklaart gedeeltelijk de hoge olieprijs, ondanks dat de wereldeconomie vertraagt. De olieprijs fungeert in dit proces als de nieuwe corrigerende uitlaatklep voor het ruime monetaire beleid van (vooral westerse) centrale banken. In het verleden was dit corrigerende mechanisme weggelegd voor de kapitaalmarktrente, maar door het wijdverbreide opkopen van lang staatspapier is deze aan banden gelegd en lijkt de olieprijs deze corrigerende functie te hebben overgenomen. Balansen bedrijfsleven verder verbeterd Ondanks een moeilijk aandelenjaar, zijn de balansen van het internationale bedrijfsleven (exclusief die van financiële instellingen) per saldo opnieuw verbeterd in Door kredietbeoordelingsbureau Fitch werd in 2011 de kredietwaardigheid van 1,5% van de industriële bedrijven verhoogd en 8,8% van de bedrijven verlaagd. Deze score was nog weer iets gunstiger dan in 2010 en illustreert wederom dat, met uitzondering van de financiële sector, het bedrijfsleven er goed voorstaat. Wel is het zo dat de waarderingen van aandelen, als gevolg van de aandelenrally van de afgelopen maanden, minder gunstig zijn dan in het laatste kwartaal van Kredietwaardigheid bedrijven, exclusief financials, opnieuw verbeterd Kredietwaardigheid werelwijde niet financiële bedrijven 16% 1% 12% 10% 8% 6% % 2% 0% Omhoog Omlaag Bron: Fitch Concluderend Het ingrijpen van de ECB heeft voor grote opluchting gezorgd omtrent de eurocrisis. Desalniettemin is de reële schuldproblematiek niet van de baan en zal deze naar verwachting dan ook de komende jaren de kop blijven opsteken. De noodzakelijke overheidsbezuinigingen zullen waarschijnlijk een rem op het groeipotentieel van de wereldeconomie zijn, maar het bedrijfsleven is goed gepositioneerd om met deze nieuwe werkelijkheid om te gaan. Waarderingen van aandelen zijn minder gunstig dan gedurende het laatste kwartaal van 2011, maar zijn nog steeds relatief gunstig. Peter van Doesburg 8

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de organisatie en het geleverde werk

Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de organisatie en het geleverde werk www.wmpartners.nl Jaargang 7, nieuwsbrief 1, januari 2011 1 Een gedegen organisatie en een goed track-record vormen de basis voor de komende jaren 2 Risico s bedrijfsobligaties nemen toe 3 Het bedrijfsleven

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE

NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE jaargang 2 tweede kwartaal 2013 NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE 1. BELEGGINGSFONDSEN: DRAMA S 2. RENDEMENTEN INDEX CAPITAL 2013 3. INDEX CAPITAL IN DE MEDIA 4. OP WEG NAAR VIJF STERREN! 5. MACRO-ECONOMISCHE

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

www.wmpartners.nl Jaargang 6, nieuwsbrief 4, oktober 2010

www.wmpartners.nl Jaargang 6, nieuwsbrief 4, oktober 2010 www.wmpartners.nl Jaargang 6, nieuwsbrief 4, oktober 1 Volstrekte onafhankelijkheid is een voorwaarde om de relatie optimaal van dienst te kunnen zijn 2 De uitdaging is het zoeken naar fondsmanagers die

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

www.wmpartners.nl Jaargang 6, nieuwsbrief 2, april 2010

www.wmpartners.nl Jaargang 6, nieuwsbrief 2, april 2010 www.wmpartners.nl Jaargang 6, nieuwsbrief 2, april 2010 1 - Young Wealth Education 2 - Diversificatie over meerdere beleggingsfondsen: Waarom eigenlijk? 3 - De economie geeft een gemengd beeld, maar het

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012 Visie Van Lanschot 2012 BeterBusiness Haarlem, 19 april 2012 Welkom Frank Olde Agterhuis Directeur Van Lanschot Bankiers Haarlem Programma 16.40 tot 17.30 uur Visie Van Lanschot 2012 Slechte economie,

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 De maandelijkse nominale dekkingsgraad ultimo september is gedaald ten opzichte van eind juni; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis Twaalf grafieken over de ernst van de crisis 1 Frank Knopers 26-04-2012 1x aanbevolen Voeg toe aan leesplank We hebben een aantal grafieken verzameld die duidelijk maken hoe ernstig de huidige crisis is.

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Persbericht ABP, tweede halfjaar 2007

Persbericht ABP, tweede halfjaar 2007 Persbericht ABP, tweede halfjaar Het beleggingsresultaat over het 2 e halfjaar bedroeg 0,7%, waarmee het totale rendement over uitkomt op 3,8%. Het belegd vermogen groeide met bijna 8 miljard. De financiële

Nadere informatie

De Cypruscrisis: een nieuwe test voor de euro

De Cypruscrisis: een nieuwe test voor de euro Wealth Management Partners (WMP) is opgericht in 004 en telt 18 medewerkers. Wij zijn gespecialiseerd in het op geheel onafhankelijke wijze beheren en regisseren van grote(re) vermogens van ondernemers,

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Het 1 e kwartaal van 2015.

Het 1 e kwartaal van 2015. 1 Het 1 e kwartaal van 2015. Achteraf bezien was het eerste kwartaal van 2015, vooral in Europa, uiterst vriendelijk voor beleggers. Hoewel door Invest4You, ondanks de jubelverhalen in de pers een zekere

Nadere informatie

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh E F F E C T U E E L augustus 2011-18 Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh Hilaire van den Bergh werkt bij BCS Vermogensbeheer B.V. te Rotterdam. De inhoud van deze publicatie schrijft hij

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Verdieping: Kan een land failliet gaan?

Verdieping: Kan een land failliet gaan? Verdieping: Kan een land failliet gaan? Korte omschrijving werkvorm De leerlingen lezen fragmenten uit artikelen over wat het betekent als Griekenland failliet gaat en maken daar verwerkingsvragen over.

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39 aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. Het waren weekjes weer wel: 38 en 39. De nieuwe macrocijfers.5..5. -.5 -. -.5 -. -.5 % -.6 -.6.

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Persbericht ABP, vierde kwartaal 2008

Persbericht ABP, vierde kwartaal 2008 Persbericht ABP, vierde kwartaal 2008 Hoofdpunten Dekkingsgraad ultimo 2008 90% Dalende rente belangrijkste oorzaak gedaalde dekkingsgraad ABP werkt aan herstelplan Heerlen, 29 januari 2009 Sinds het einde

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher The beat goes on (1967), Sonny & Cher Inleiding Zorgen over de houdbaarheid van de economische groei dicteerden de financiële markten in het eerste kwartaal van 2016. Wederom kwamen centrale banken met

Nadere informatie

Asset Allocatie; Beleggen in een onzekere wereld. Robert Jan van der Mark Jeroen van Wilgenburg

Asset Allocatie; Beleggen in een onzekere wereld. Robert Jan van der Mark Jeroen van Wilgenburg Asset Allocatie; Beleggen in een onzekere wereld Robert Jan van der Mark Jeroen van Wilgenburg Nieuwegein, 6 oktober 2016 Agenda Stand van de wereldeconomie Globale divergentie en transities Portefeuille

Nadere informatie

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten 1. Toen Ben Bernanke op 19 juni in een optimistische noot over de vooruitzichten van de VS economie de mogelijkheid opperde

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 14 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Engagement... 4 Uitsluiting... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Financiële positie ABP versterkt in tweede helft 2009

Financiële positie ABP versterkt in tweede helft 2009 Persbericht Financiële positie ABP versterkt in tweede helft 2009 Hoofdpunten: Rendement in 2009 20,2% Dekkingsgraad stijgt in tweede halfjaar Gestegen levensverwachting heeft drukkend effect op dekkingsgraad

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2016-1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 98,1% naar 97,9%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Beleggingsverslag. Prepensioneringsregeling. Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Beleggingsverslag. Prepensioneringsregeling. Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Beleggingsverslag Prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact

Nadere informatie

Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen

Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen WMP heeft zowel de UN PRI als de UN Global Compact getekend Wealth Management Partners is actief als vermogensbeheerder en vermogensregiseur (investment

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 Rapportage 2e kwartaal 2016 Economische ontwikkelingen Inleiding Markten worden geregeerd door de uitkomst van het referendum in Groot Brittannië (VK) eind juni. De keuze om de Europese Unie te verlaten

Nadere informatie

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Europa in crisis George Gelauff Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Opzet Baten en kosten van Europa Banken en overheden Muntunie en schulden Conclusie 2 Europa in crisis Europa veruit

Nadere informatie

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Fondsen Allianz (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Economische context en beursklimaat in 2014 Kalmte na de storm (but fasten your seatbelts) De eerste helft van 2014 was over

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage Fortis Investments Fortis Groen Fonds Kwartaalrapportage 13-07-2009 Fortis Groen Fonds beleggingsfonds voor gemene rekening met een closed-end structuur Beheerder Fortis Funds (Nederland) N.V. Postbus

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen?

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? 1. Precies een jaar geleden schreven we over het inflatiefenomeen dat altijd zijn kop opsteekt na periodes van recessie. Onze conclusie was dat nieuwe

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 The problem with patience and discipline is that it requires both of them to develop each of them - Thomas Sterner - Opvallend Quantitative Easing (het maandelijks opkopen

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk april 2016 Welkom! Wij heten u van harte welkom 2 Programma 19.00 uur - Ontvangst 19.30 uur - Opening 19.40 uur - Impact lage olieprijs 20.00 uur - Pauze 20.10

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer:

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer: Beleggers zijn terecht optimistisch over Europa, aldus J.P. Morgan Asset Management Bedrijfswinsten moeten wel aan hogere verwachtingen voldoen, wil de rally aanhouden Luxemburg, 21 april 2015: Beleggers

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein De Verenigde Staten gaan meestal voorop bij het herstel van de wereldeconomie. Maar terwijl een gerenommeerd onderzoeksburo recent verklaarde dat de Amerikaanse

Nadere informatie