ZID Community Art Centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZID Community Art Centrum"

Transcriptie

1 Zoet & Zout, Amsterdam 2009

2 1

3 Ik hou van spelende mensen. In mijn beleving betekent spelen dat je iets met passie oftewel liefde doet. Niet omdat je het moet, maar omdat je het wilt. Veel volwassenen nemen het leven ontzettend serieus. Ik word heel blij als ik volwassenen zie spelen. Francine Oomen, Nederlandse kinderboekenschrijfster 2

4 ZID ZID heeft zijn rol als cultureel ondernemer de afgelopen 20 jaar van zijn bestaan bewezen. ZID is nooit 100% afhankelijk geweest van subsidies en heeft er altijd voor gezorgd dat door het verwerven van een breed scala aan fondsen, samenwerkingsverbanden met partners uit andere sectoren, zoals Stichting Lize en het Ministerie van VROM, en door zelf inkomsten te genereren, een gezonde bedrijfsvoering te behouden. In de begroting van het plan voor het ZID Community Art Centrum, werd dan ook gestreefd naar een realistische verdeelsleutel tussen verschillende potentiële financiers. 3

5 Beleidsplan ZID is nu zeven jaar gevestigd in de voormalige HTS in de Kolenkitbuurt van Amsterdam West. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in en bereikt door de community art aanpak en methodiek van ZID, waarbij bewoners, van kinderen tot ouderen, actief hebben deelgenomen. Meer dan 3000 mensen worden jaarlijks actief bij de programma s van ZID betrokken en er zijn 5000 bezoekers per jaar. Het Appeltje van Oranje, de prijs van het Oranje Fonds die aan ZID in mei 2011 werd uitgereikt, is een waardering voor het werk dat ZID al deze jaren doet. Inmiddels is ZID ook geselecteerd voor een samenwerking met het vooraanstaande gezelschap Toneelgroep Amsterdam, getiteld Het beste van twee werelden, dat vanaf september 2011 gaat plaatsvinden. Het hoogtepunt van deze samenwerking is een community theatervoorstelling van ZID, geïnspireerd op een repertoirestuk van Toneelgroep Amsterdam, gemaakt met bewoners uit West en uitgevoerd in de Amsterdamse Stadsschouwburg in april Hiermee willen wij onze langgekoesterde droom vervullen, namelijk twee werelden, die van het centrum en van de buitenwijk bij elkaar brengen. Door het AFK is in september 2010 een subsidie verleend om het ZID mogelijk te maken een strategisch ondernemingsplan te maken voor de toekomst, periode , waarin wordt gestreefd naar continuering en versterking van alle activiteiten en naar een stabiele financiële basis. Dat is uitgemond in dit plan voor het. In een periode van tien maanden is met een groep vooraanstaande adviseurs onder leiding van Dr. Dirk Noordman hard gewerkt om de positie, kansen, ambities en bedreigingen van ZID in kaart te brengen. Dit plan verwoordt de ambitie van ZID om in de toekomst vanuit de basis in de Kolenkitbuurt community art projecten te faciliteren, te initiëren en te organiseren in een doorlopende lijn, zodat participatie en doorstroming van een zo groot en breed mogelijk aantal deelnemers kan plaatsvinden. Het richt zich op Amsterdam West en Nieuw West, maar krijgt ook een stedelijke, landelijke en internationale functie. Karolina Spaić en Sebo Bakker, Artistieke kern ZID Samenwerking Dit plan is ontwikkeld door Karolina Spaić en Sebo Bakker, artistieke kern van ZID in samenwerking met de adviseurs, Dr.Th.B.J. Noordman, Willemijn van der Vaart, zakelijk leider/adviseur Ineke Rutgers en adviseur Anush Avetisyan, gericht op positionering binnen de stadsdelen. Hiernaast werkte ZID met twee door Cultuur- Ondernemen bemiddelde experts Elise Hietbrink en Tycho Stoelinga van reclamebureau BeyenMeyer (B&E) uit Amsterdam. Zij richtten zich specifiek op image building en marketing, waaruit een positioneringsplan volgde dat aan dit plan is toegevoegd.

6 Inleiding Voor u ligt het strategisch ondernemingsplan van ZID voor de jaren Dit plan beschrijft de ambities van ZID en de weg naar het verwezenlijken ervan. ZID wil uitgroeien tot een volwaardig Community Art Centrum met als thuishaven Amsterdam West en Amsterdam Nieuw West. Het plan is tot stand gekomen in een hechte samenwerking tussen ZID Theater en Adviesbureau Cultuurtoerisme onder leiding van Dr.Th.B.J. Noordman. In tweede instantie heeft ook Willemijn van der Vaart zich namens haar adviesbureau bij dit team gevoegd. Voor dit plan hebben wij niet alleen onderling vele gesprekken gevoerd maar ook met de belangrijke stakeholders in community art in Amsterdam West en Nieuw West. Het plan laat zien hoe het ZID Theater zich de eerstkomende jaren verder zal ontplooien als het ZID -Community Art Centrum in Amsterdam West en Amsterdam Nieuw West. In het kader van het deelprogramma Buurtaccommodaties ontving ZID voor de jaren 2010 en 2011 financiële ondersteuning van het Amsterdams Fonds voor de Kunst voor het samenstellen van dit strategisch ondernemersplan. Dit plan is in hoofdzaak gericht op verdere professionalisering van de organisatie en op een duurzame verandering. Hiermee ambieert ZID een sterke positie van de organisatie in de stadsdelen Amsterdam West en Nieuw West. 5

7 Inhoudsopgave 1. ZID Waar ligt ZID Theater? Terugblik Organisatie Financiën SWOT Interne sterkte zwakte analyse Externe kansen en bedreigingen Conclusies Verankeren van Community Art Centrum Hoe gaan we dat doen? Positionering Doelgroepen en stakeholders Doelstellingen Organisatie Conclusie Curiculum Vitae kernmedewerkers van ZID Financiële bedrijfsvoering en meerjaren begroting 2012/ Bijlagen Meerjaren doelstellingen uitgewerkt Professionaliseringsplan Plan B&E ZID in de media

8 De nadruk ligt hierbij steeds op het theater als culturele activiteit, als middel om relaties meer op te bouwen en een besef van menselijke waardigheid te stimuleren. Ik ben er van overtuigd dat het theater in onze technologische en virtuele beschaving de enige techniek zal blijven waarmee twee menselijke wezens elkaar recht in het gezicht kunnen kijken. Die behoefte zal overal en altijd blijven bestaan. Eugenio Barba, internationaal gerenommeerd theatermaker, artistiek leider van het Odin Theater en ISTA 7

9 1. ZID ZID betekent in het Servisch de muur. In de context van onze organisatie betekent dit: het doorbreken/slechten en bouwen van muren tussen mensen. ZID verbindt met kunst mensen van verschillende culturen en generaties. Het vertrekpunt hierbij zijn de universele verhalen die mensen bezighouden en die niet cultuur- en plaatsgebonden zijn, verhalen die mensen herkennen ondanks generatie- en cultuurverschillen. Hierbij richt ZID zich op de disciplines theater, muziek, dans en multimedia waarbij steeds wordt uitgegaan van de discipline die dicht bij de belevingswereld van de deelnemers staat en die samen met hen gemaakt wordt, te weten community art. Centraal staan de ontmoeting en de interculturele dialoog met de deelnemers. In de geheel eigen methode die hiervoor ontwikkeld is, spelen een fysiek-visuele benadering en non-verbale communicatie een grote rol. ZID bevordert culturele participatie van mensen en zorgt voor de empowering van het individu en van de gemeenschap. Met haar activiteiten trekt ZID jaarlijks meer dan 3000 participerende bezoekers en 5000 bezoekers in totaal, waarmee het een belangrijke functie in de wijk heeft gekregen. Het aantal mag bescheiden zijn, maar door de intensieve en actieve betrokkenheid van ZID is de impact op deelnemers en bezoekers groot. ZID bevindt zich fysiek op de grens tussen stadsdeel Amsterdam West en Amsterdam Nieuw West, in de Kolenkitbuurt. Het verschil in samenstelling van de wijkbewoners in beide stadsdelen is groot. West is een gemêleerde buurt, waar veel autochtone Nederlanders wonen en die voor een deel bestaat uit koopwoningen. In Nieuw West en Kolenkit wonen grotendeels mensen die een niet-nederlandse afkomst hebben, in meerderheid van Marokkaanse en Turkse oorsprong. Het is bijzonder dat alle groepen bewoners elkaar bij ZID weten te vinden. 1.1 Waar ligt ZID Theater? ZID Theater is gevestigd in het broedplaatsgebouw van de voormalige HTS van het stadsdeel Amsterdam West, in de Kolenkitbuurt, het voormalige Bos en Lommer. Op tweehonderd meter afstand bevindt zich het Stadsdeel Nieuw West, voormalig Slotermeer. ZID bevindt zich letterlijk op de grens van deze twee stadsdelen en speelt hierdoor een belangrijke rol in het culturele leven van de buurtbewoners van beide stadsdelen. 8 Stadsdeel West Stadsdeel West is per 1 mei 2010 ontstaan door het samengaan van de voormalige stadsdelen Bos en Lommer, De Baarsjes, Oud-West en Westerpark. In totaal telt het inwoners. Stadsdeel Nieuw West De stadsdelen Geuzenveld - Slotermeer, Osdorp en Slotervaart vormen vanaf 1 mei 2010 samen Amsterdam Nieuw West. In onderstaande tabel staan cijfers van Amsterdam, Amsterdam West en Amsterdam Nieuw West naast elkaar. Te zien is dat het aantal allochtonen (westerse en niet-westerse) in West hoger ligt dan het aantal autochtonen; dat geldt ook voor Nieuw West. In heel Amsterdam is de verhouding au-

10 tochtoon - allochtoon gelijk. Amsterdam West Nieuw West Totaal aantal bewoners Vrouwelijk 50.7 % 50.4 % 50.8% Westerse allochtoon 14.9 % 16.3 % 11,2% Niet westerse allochtoon 34.9 % 33.0 % 49,1% Autochtoon 49.8 % 38.4 % 39,6% Leerlingen basisonderwijs Leerlingen speciaal onderwijs Leerlingen voortgezet onderwijs Cijfers: Dienst, Onderzoek & Statistiek De Kolenkitbuurt De Kolenkitbuurt, die op de eerste plaats op de lijst van de krachtwijken prijkt, heeft over het algemeen een slecht imago. Het is volgens deze lijst de slechtste wijk van Nederland. Voor een deel heeft dit te maken met negatieve publiciteit in de media. Hoewel de buurt zeker met problemen kampt, zoals armoede, burenruzies en een hoog percentage schooluitval, wordt vaak voorbijgegaan aan de positieve energie van de buurt om zich te ontplooien en te ontwikkelen. De Kolenkit wordt een zorgenkindje genoemd. Er zijn door corporaties veel nieuwe woningen gebouwd, maar door de crisis kunnen niet alle projecten doorgang vinden. Over ZID ZID is een culturele instelling, gevestigd sinds 2003 in de Kolenkitbuurt van Amsterdam West. Hiervoor opereerde ZID tien jaar als een professionele theatergroep, die multidisciplinaire voorstellingen speelde in binnen en buitenland. Op dit moment maakt en produceert ZID voorstellingen en festivals en is actief op het vlak van community art, cultuureducatie en participatie. ZID Theater beschikt over een eigen zaal die zowel als repetitieruimte, laboratorium en als podium dienst doet. Het gezelschap wordt geleid door theatermakers Karolina Spaić en Sebo Bakker. In het kader van talentontwikkeling begeleidt ZID kinderen van 4 tot 12 jaar bij hun eerste stappen in het theater onder de naam Dizz Kids. Voor publiek van alle leeftijden programmeert ZID maandelijks de ZID Mixt Zondag (ZMZ), een interactief community art minifestival. Verder maakt ZID community theater producties met wijkbewoners en professionals samen. ZID werkt op landelijk en internationaal niveau. Naast Nederland, is ZID met haar voorstellingen, workshops en projecten op tournee geweest in veel Europese landen, van Rusland en Bosnië tot Duitsland en Groot Brittannië, alsook Zuid Amerika en de Verenigde Staten. Meer informatie over ZID is te vinden op 9

11 10 Culturele voorzieningen in Amsterdam West en Nieuw West Binnen deze nieuwe stadsdelen bestaan er een aantal professionele podia. De podia die enigszins overlappen in het bereik van bewoners die bij ZID komen, (bv. uit de Kolenkitbuurt of Slotermeer) programmeren voornamelijk middelgrote en grote zaalproducties en hebben betrekkelijk hoge toegangsprijzen. In Nieuw West staat alleen Theater de Meervaart in Osdorp. De programmering van de Meervaart is voor een groot deel buurtoverstijgend en trekt een algemeen theaterpubliek uit Amsterdam en omgeving, en ook hier zijn de prijzen vrij hoog. In Amsterdam West is sinds september 2005 Podium Mozaïek gevestigd. De programmering betreft die van middelgrote zaalproducties ( plaatsen) en richt zich voornamelijk op wereldmuziek en cabaret en ook de entreeprijzen zijn die van de middelgrote zalen. Het ZID Theater zelf ligt in de Kolenkitbuurt. De buurten in de directe omgeving zijn: Jan van Galenbuurt, Chassébuurt, Erasmusparkbuurt, Gibraltarbuurt en Guldenwinckelbuurt in Amsterdam West en Slotermeer en Geuzenveld in Amsterdam Nieuw West. Uit de praktijk blijkt dat in de gebieden waar de culturele infrastructuur nog in ontwikkeling is, het uiterst belangrijk is om juist over kleinere en meer toegankelijke zalen te beschikken. Zo kan het publiek dat nog niet aan theater gewend is, daar zijn weg naartoe vinden. ZID is met al zijn activiteiten gericht op community art, een duidelijke aanvulling en vernieuwing op het nog groeiende culturele aanbod in dit gebied. ZID onderscheidt zich in zijn activiteiten doordat het zich richt op de lokale maatschappelijke processen binnen de stadsdelen Amsterdam West en Nieuw West, en de Kolenkitbuurt en Slotermeer in het bijzonder, èn de actieve participatie van de bewoners hierin. Het intensieve contact met de buurt dat ZID heeft opgebouwd is een voorwaarde voor het succes daarvan. ZID, met al haar activiteiten, ziet het als een uitdaging om zijn positie van Community Art Centrum verder uit te bouwen en de rol van een urbane kunstkweker op zich te nemen. Mahmud 42 jaar Land van herkomst: Egypte Functie: deelnemer aan Zoet&Zout project, buurtacteur In dagelijks leven: beveiligingsambtenaar, echtgenoot, vader. ZID geeft ons de kans om ons elk jaar verder te ontwikkelen.

12 1.2 Terugblik Stichting ZID is opgericht in 1991 door de Servische theatermaakster Karolina Spaić en de Nederlandse acteur/docent Sebo Bakker; zij vormen de artistieke kern. De historie van ZID kan in drie fases worden verdeeld De beginjaren en de ontwikkeling van een methode Het theatergezelschap ZID produceert de theatervoorstellingen Dromen, Oorlog en Liefde en There is no place for us. There is no place for us is een coproductie met BITEF Theater uit Belgrado/ Servië in 1995, tijdens de oorlog in ex-joegoslavië en met een gemengde cast van Nederlandse en Servische acteurs. ZID schoolt en ontwikkelt zich verder in het fysiek theater en gaat in de leer bij het Odin Teatret, o.l.v. Eugenio Barba, in Denemarken. Spaić verbindt zich aan de Internationale School of Theatre Anthropology (ISTA) die westerse en niet-westerse theatervormen bestudeert en toepast. Deze nieuwe visie en kennis worden verwerkt in de nieuwe voorstellingen en leiden tot een eigen, herkenbare speelstijl. In deze periode is voornamelijk de techniek van het fysiek visueel theater maken ontwikkeld. Hierin is de acteur als maker het uitgangspunt. Fysieke en vocale training voor de acteur en het uit eigen ervaring putten van spelmateriaal zijn hiervan de basis. Dit is het fundament geworden voor de manier van werken en de belangrijkste input voor de methode die ZID gebruikt bij zijn community art programma s ZID internationaal en de komst van multimediatools ZID ontwikkelt verder zijn eigen signatuur, onder meer door multimediatools ( video, soundscapes) in de theaterproducties op te nemen. Dit onderzoek resulteert in een driedelige serie van het project Het Glass Effect, dat wordt gespeeld in verschillende galeries, musea en op festivals in binnen- en buitenland. ZID is in deze periode gevestigd in de Clifford studio s in Amsterdam Westerpark en produceert een aantal voorstellingen in de Westergasfabriek: Voyage (1999), Marina (1999), Dictionary of Nomads (2001). ZID reist intensief naar het buitenland, naast Servië volgen tours naar Bosnië, Denemarken, het Verenigde Koninkrijk, Tsjechië, België, Costa Rica, Colombia en Rusland. Er worden aansluitend drie multimediaproducties geproduceerd, Vincent & Ik (2005), HOME- X (2006) en Melkwitje - het ritueel van de vermomming (2007), die op verschillende festivals in Nederland en in het buitenland te zien zijn, waaronder Providence, Atlanta en Los Angeles in de Verenigde Staten. In Nederland ontwikkelt zich sinds 1994 de tak Dizz Kids theater die zich specifiek richt op kinderen in multiculturele wijken in Nederland, met standplaats Amsterdam West. Dizz Kids theater maakte tussen 1994 en 2005 meer dan tien professionele voorstellingen, waarvan Nomadenspel ( ) 100 speelbeurten in Nederland bereikt heden : ZID verankert zichzelf in de Kolenkitbuurt - opstart tot Community Art Centrum ZID is in 2004 verhuisd naar de gymzaal van het voormalige HTS-gebouw in de Kolenkitbuurt, de nummer één wijk op de Vogelaarlijst, oftewel bestempeld als de slechtste wijk van Nederland. De op community art gerichte wijkprojecten van ZID: workshops, bijeenkomsten, filmvertoningen, minifestivals en kunsteducatieprojecten, komen hier goed van de grond. 11

13 Sinds 2007 produceert ZID een maandelijks community art minifestival onder de titel ZID MIXT ZONDAG. Voorafgaand aan deze zondagen volgen wijkbewoners van verschillende generaties en achtergronden een intensief workshoptraject onder leiding van ZID-professionals en gastkunstenaars. De resultaten die hieruit voortkomen, worden tijdens een ZID MIXT ZONDAG gepresenteerd. Deze minifestivals zijn een vaste waarde geworden in de buurt, wat blijkt uit de grote groep maandelijks terugkerende bezoekers en het nog steeds groeiende aantal deelnemers aan de workshops. Belangrijk in de ontwikkeling van ZID is het community art project Zoet & Zout'. Het project dat in samenwerking met Stichting LIZE (Overlegpartner van de Rijksoverheid voor Zuid- Europese gemeenschappen) werd gerealiseerd, is zeer succesvol en is in 2009 bekroond met de publieksprijs van Movisie (Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling) voor Kunst in de wijken. In 2011 wint ZID een Appeltje van Oranje, de jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds voor de succesvolle methode van Zoet & Zout en de duurzame resultaten die hiermee worden bereikt. Deze prijs wordt feestelijk uitgereikt op het Paleis Noordeinde, in het bijzijn van koningin Beatrix, door prinses Maxima en prins Willem Alexander, als beschermpaar van het fonds. Het succes en de ontwikkelde methodiek van Zoet & Zout bieden ZID de kans om voor de toekomst in opdracht te werken. In mei 2011 is ZID op uitnodiging van Theater de Fransche School een nieuwe Zoet & Zout gestart in de wijk Terwijde in Culemborg, een project dat tot maart 2012 gaat duren. ZID theater van harte gefeliciteerd met het Appeltje van Oranje. En wat een fantastische manier om een stukje buurt te leren kennen. Namens het AFK Team Sylvia Dornseiffer, Directeur Sylvia Dornseiffer, directeur Amsterdams Fonds voor de Kunst uit reacties van het gastenboek 12

14 Appeltjes van Oranje 2011 Kunst Beweegt voor community art project Zoet & Zout 13

15 Juryrapport Appeltjes van Oranje 2011: Zoet & Zout, Stichting ZID, Amsterdam Eten en feesten zijn overal ter wereld onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is daarmee een thema dat mensen van verschillende achtergronden en leeftijden samen kan brengen. Iedereen heeft zijn eigen traditie en daarmee zijn eigen verhaal. Met dit gegeven nodigt het Amsterdamse initiatief Zoet & Zout wijkbewoners uit om herinneringen aan eten, feesten en culinaire tradities uit te wisselen. Samen eten is de olie voor de vriendschap. De workshops werken toe naar een levendig hoogtepunt. Een voorstelling vol verhalen, dans, muziek én eten met de hele buurt. Samen vieren wijkbewoners feest en wisselen ervaringen uit. Nadat het contact eenmaal gelegd is, worden de deelnemers gewezen op andere buurtactiviteiten. Veel kinderen vinden bovendien de weg naar kunsteducatie als vrijetijdsbesteding. Zo heeft het project een duurzame en positieve uitwerking op de samenhang in de wijk. De jury is zeer te spreken over de gebruikte methodiek die aantoont dat tradities rondom feest écht mensen in beweging kunnen brengen. De toekenning van een Appeltje van Oranje is naar verwachting een extra impuls om deze sociale uitvinding een brede navolging te geven. Voor geïnteresseerde partijen en gemeenten is de methodiek vastgelegd. De eerste belangstellende heeft zich inmiddels al gemeld. In Culemborg kijkt men nu of de aanpak van Zoet & Zout daar ook kan werken. De jury spreekt ook graag een woord van waardering uit voor de mensen achter dit project. Ze zijn innovatief, hebben een positieve en realistische blik en combineren hun aanstekelijke enthousiasme met een gezonde doorzettersmentaliteit. Koninklijke Hoogheid, graag verzoek ik u om een Appeltje van Oranje uit te reiken aan de initiatiefnemers van Zoet & Zout: mevrouw Spaić, de heer Bakker en mevrouw Moreno Diniz. 14

16 15 Uitreiking Appeltje van Oranje 2011

17 16

18 1.3 Organisatie Stichting ZID heeft een bestuur met drie leden. Voorzitter is Tatjana Ćorić, consulent Combiwel en eigenaar van een vertaalbureau voor Servo-Kroatisch, penningmeester Alice Leek, leidinggevende Combiwel Stadsdeel Noord, secretaris Wendy Ripassa, directeur van Foreign Affairs en gespecialiseerd in bedrijfstrainingen. De artistieke kernleden zijn Karolina Spaić en Sebo Bakker. Zij zijn beiden in dienst van de stichting voor o,8 fte sinds Stichting ZID ontving tot en met 2009 een loonkostensubsidie van de Gemeente Amsterdam. De afbouwregeling hiervan is momenteel van kracht, en dekt nog 50% van de loonkosten tot december ZID ontvangt geen structurele exploitatiesubsidie en werkt voornamelijk met projectsubsidies. Stadsdeel West verlengt al drie jaar een gecontinueerde projectsubsidie. Afhankelijk van het aantal lopende projecten hebben gemiddeld tien medewerkers (zakelijk leider, productieleider, publiciteitsmedewerker, ontwerper, docenten en acteurs) een flexibel dienstverband. Daarnaast zijn per project ongeveer tien vrijwilligers en stagiaires van de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming (CMV) en de opleiding Docent drama actief. Een aantal projecten, zoals ZID MIXT ZONDAG en Dizz Kids CLUB, hebben een terugkerend karakter en duren het hele jaar Financiën In 2009 was het totale budget , waarvan aan subsidies, o.a. van Stadsdeel Bos en Lommer en het AFK. De inkomsten uit uitkoopsommen, recettes en workshops bedroe-

19 gen respectievelijk 8.869,- en aan verhuur, rente en overige opbrengsten werd een bedrag van ,- verkregen. Het netto resultaat was (t/m 3e kw.) Baten (bedragen x 1.000,-) Subsidies Uitkoopsommen Rente Overige opbrengsten/verhuur Totaal Lasten (bedragen x 1.000,-) Personeelslasten Huisvesting Algemene en bureaukosten Vervoerskosten Productie- en voorstellingskosten Bijzondere lasten Totaal Resultaat (bedragen x 1.000,-) Eigen vermogen (bedragen x 1.000,-) Toelicht. personeelslasten (bedragen x 1.000,-) Loonkosten subsidies Personeel in loondienst Honoraria en vrijwillige vergoeding

20 Kerncijfers Wijkprojecten op maat wijken DIZZkids/kunsteducatie Programmering Locatievoorstelling Voorbeeldprojecten Professionele voorstelling aantal deelnemers publiek partners jaar

21 Totaal activiteiten wijken aantal deelnemers publiek partners jaar Zaal verhuur en bezetting aantal huurders opbrengsten euro's eigen gebruik zaal Bezetting derden ongebruikt verhuur % 22% 45% 8 25% 22% 53% % 29% 52% 20

22 2. SWOT Via een SWOT-analyse hebben wij de kansen geïnventariseerd. Intern is de SWOT uitgevoerd met gegevens over de bedrijfsvoering en de input van medewerkers. Extern is een analyse gemaakt aan de hand van gesprekken met medewerkers van onder andere de Stadsdeelraad en woningcorporatie Ymere. De SWOT-analyse bestaat uit een interne (Strenghts en Weaknesses) en externe analyse (Oppor-tunities en Threats). De Strengths en Weaknesses zijn de sterke en zwakke punten van ZID. De Opportunities en Threats zijn de kansen en bedreigingen waarmee ZID geconfronteerd wordt. De zwakke punten hebben wij in principe in eigen hand, de bedreigingen liggen extern. Hieronder staat een overzicht van de SWOT-analyse voor ZID. Sterk Eigen locatie in de wijk Vaste poule van professionele makers en artistiek kernteam met een hoge mate van betrokkenheid en deskundigheid Zwak Zaal matig geëquipeerd en een onduidelijke markering aanlooproute Functies en taken niet voldoende afgebakend en ingevuld Vast publiek Visie op basis van jarenlange ervaring Kansrijk Samenwerking scholen Samenwerking woningbouwcorporaties Samenwerking maatschappelijke organisaties en MVO bij relevante bedrijven aangrenzend bedrijventerrein Communicatie ad hoc; Geen duidelijk label waar alle activiteiten onder vallen Afhankelijk van projectsubsidies Bedreiging Landelijke bezuinigingen op cultuurgelden Slechte conjunctuur Onzekere toekomst gebouw Geen podiumkunstvoorziening in de wijk Mogelijkheden tot uitbreiding van de verhuur eigen locatie 21

23 Wereldwijd gezien is het spectrum van community art natuurlijk nog veel groter. Het omvat letterlijk alle denkbare kunstdisciplines en is in alle mogelijke en onmogelijke uithoeken van de aardbol te vinden: van het dorpje Sigoti in het westen van Kenia tot de forensentreinen die door westelijke achterstandswijken van Sydney lopen. Het kan een simpel toneelstuk zijn vermengd met traditionele Luo zang en dans waarin een groep Keniaanse plattelandsvrouwen verholen kritiek levert op echtgenoten of een grootschalig, gelikt multidisciplinair project waarin een mix van vele tientallen professionals en compleet onervaren performers het onzichtbare talent en de culturele rijkdom van een gestigmatiseerd deel van een stad viert. Uit: Uitdagingen van community arts van Eugene van Erven, Onderzoeker en docent van Universiteit Utrecht. 22

24 23

25 24 ZID Mixt zondag Cantina Local januari 2011

26 2.1 Interne sterkte zwakte analyse Eigen locatie/ zaal in de wijk De eigen locatie van ZID biedt volop mogelijkheden voor eigen programmering en verhuur. De verhuur aan derden zorgt voor eigen inkomsten en er is potentie om deze inkomsten verder te vergroten. Voor een optimaal gebruik van de verhuurmogelijkheden zouden enkele faciliteiten moeten worden aangepast. Er kan meer aandacht zijn voor zichtbaarheid in de wijk. De entree van en de aanlooproute naar het gebouw zijn op dit moment niet uitnodigend. Vaste poule van professionele makers en vast publiek ZID heeft een vaste kring van makers die ervaren en ingevoerd zijn in de methodiek. Onder de wijkbewoners heeft ZID grote naamsbekendheid. De openbare programmeringsdagen, de ZID MIXT ZONDAGEN, worden flink bezocht. Linda 32 jaar Hoge betrokkenheid en deskundigheid Werkzaam zijn in de wijk Amsterdam West en Nieuw West vereist een bijzonder betrokken houding van de initiatiefnemers en een tomeloze inzet. Zowel Karolina Spaić als Sebo Bakker verstaan de taal van verschillende mensen en culturen en het communiceren met doelgroepen die doorgaans moeilijk te bereiken zijn. Continuïteit, discipline, kwaliteit, plezier, humor, interesse en doorzettingsvermogen zijn de sleutelwoorden. Afhankelijk van projectsubsidies ZID ontvangt geen structurele subsidie en is daardoor afhankelijk van projectsubsidies, ondertussen vervult het met zijn activiteiten wel een structurele rol in de wijk. Dat wringt. Idealiter zou ZID op termijn structurele subsidies ontvangen van de Gemeente Amsterdam. Op dit moment worden door beperkte tijd de beschikbare projectsubsidies van fondsen nog niet optimaal aangevraagd. Hier liggen dus ook zeker kansen. Functies en taken niet goed afgebakend en ingevuld Door geldgebrek worden de diverse taken door te weinig kernmensen verricht. Dit staat professionalisering in de weg. Er is een duidelijke behoefte aan een stevigere basis en een continue bezetting. Geen duidelijk label en adhoc communicatie Potentiële financiers, omliggende bedrijven en potentiële contacten buiten de stadsgrenzen weten onvoldoende dat ZID bestaat en waar ZID voor staat. Alle PR-uitingen vinden nu plaats per project. Er is geen centrale positionering. ZID is wel bekend in de buurt, maar onvol- Land van herkomst: Marokko Functie: moeder van Nourdin (12) en Immane (7) Dizz Kids CLUB, vrijwilliger horeca en informatie stand bij ZID MIXT ZONDAGEN en Dizz Kids CLUB In dagelijks leven: vrijwilliger Vrouw in Ontwikkeling Centrum, in opleiding, moeder Ik vind ZID belangrijk voor mijn kinderen! 25

27 doende in de stad en bij nieuwe financiers. 2.2 Externe kansen en bedreigingen Samenwerking scholen en woningbouwcoöperaties en andere maatschappelijke organisaties Er zijn veel mogelijkheden om krachten te bundelen in (tijdelijke en strategische) samenwerkingsverbanden in de wijk. Met scholen wordt al samengewerkt, maar de laatste jaren minder intensief. Er wordt intensief gewerkt met welzijnsorganisaties, maar de samenwerking kan verder gestructureerd worden. Woningbouwcorporaties zijn geïnteresseerd in samenwerking omdat ZID een doelgroep benadert die zij moeilijk kunnen bereiken. Kortom, er liggen veel kansen voor structurele samenwerkingsverbanden met maatschappelijk en buurtgerichte organisaties. Verhuur eigen locatie De zaal van ZID wordt nu al regelmatig verhuurd aan derden. Voornamelijk aan gesubsidieerde theater- en dansgezelschappen die een relatief betaalbare repetitieruimte zoeken. Er is geen andere podiumkunstvoorziening in de wijk. Toch wordt de zaal nog gemiddeld de helft van de tijd niet gebruikt. Dit biedt nog volop kansen om de eigen inkomsten te vergroten. Wel is daar een upgrading van de uitstraling van de buitenkant, de entree, de zaal en de foyer voor nodig. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, gemeente en communicatiebedrijven hun bijeenkomsten bij ZID organiseren. Bezuinigingen cultuur Ook voor ZID zijn de bezuinigingen op cultuurgelden een bedreiging. Uitzicht op structurele ondersteuning wordt hierdoor onzeker. Het professionaliseren van de organisatie, het verbeteren van het profiel, de zichtbaarheid en het vergroten van de eigen inkomsten worden hierdoor des te urgenter. 2.3 Conclusies Uit de SWOT analyse zijn de volgende conclusies te trekken: 26 Om zich duidelijk te onderscheiden, moet ZID zichtbaarder worden voor derden. Daarvoor is een sterker eigen profiel nodig. Er is veel potentie in samenwerking, waardoor er meer draagvlak bij publiek en stakeholders gecreëerd kan worden. Er zijn mogelijkheden om de eigen inkomsten te vergroten uit de verhuur van de zaal. Marketing en communicatie moeten worden verbeterd. Groei in activiteiten en publiek is mogelijk. Het professionaliseren van de organisatie is een belangrijke voorwaarde voor de toekomst

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ?

THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ? THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ? Hoewel we sinds februari 2013 stichting DEGASTEN zijn, bestaan we al sinds 2003 onder de naam Jong RAST, in Amsterdam. Jong RAST bestaat sinds 2003 als talentontwikkelingsorganisatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave:

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Analyse van de Stichting Visie Missie Doelstellingen 3. Interne ontwikkelingen Museum Bestuur MVO Activiteiten Financiën 4. Externe

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Grize Lok een podium voor levenswijsheid levenservaring en levensverhalen voor ouderen in verzorgingstehuizen Wie vraagt aan ouderen wat zij kunnen?

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan zijn

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Toespraak van Jan Jaap Knol tijdens de bijeenkomst ter afsluiting van de TOP-regeling. Gouda, 3 november 2008

Toespraak van Jan Jaap Knol tijdens de bijeenkomst ter afsluiting van de TOP-regeling. Gouda, 3 november 2008 Toespraak van Jan Jaap Knol tijdens de bijeenkomst ter afsluiting van de TOP-regeling. Gouda, 3 november 2008 1 Dames en heren, In mijn inleiding wil ik graag bij drie onderwerpen stilstaan. Ik begin bij

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor iedereen die een aanvraag wil indienen

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016 Zonder visie regeert de boekhouder 1. Inleiding Dit is het tweede beleidsplan dat is geschreven voor en door het bestuur en management van Stichting Theaterschip.

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013 ACTIVITEITENPLAN 2014 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is het seizoen 2013-2014 begonnen met nieuwe ambities. Het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016 vormde daarbij het vertrekpunt, maar

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

Stichting Sounds of Change

Stichting Sounds of Change Stichting Sounds of Change Meerjaren beleidsplan 2017 2020 Februari, 2017 Sounds of Change is een organisatie die de helende kracht van muziek brengt naar (getraumatiseerde) kinderen in en uit conflictgebieden,

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Stichting EUREKA Stichting voor het vergroten van het bewustzijn van het publiek d.m.v. theater en films. www.stichtingeureka.nl

Stichting EUREKA Stichting voor het vergroten van het bewustzijn van het publiek d.m.v. theater en films. www.stichtingeureka.nl Stichting EUREKA Stichting voor het vergroten van het bewustzijn van het publiek d.m.v. theater en films. www.stichtingeureka.nl 1 Inhoudsopgave 1. Missie 3 2. Visie 3 3. Doelstellingen 3 4. Marketing

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2016-2019 1. Inleiding Voor u ligt het strategisch plan 2016-2019. In het strategisch plan 2016-2019 wil Dress for Success Amsterdam (DfS A) u meenemen in de strategie en de keuzes die

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 SETUP:... 4 CBKU Openingsexpositie Doors of Dissociation... 4 Digital Marbles... 4 The Respons(e)ible Project... 4 UNMA... 4 L â u N a y...

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting DEGASTEN. Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 1

Jaarrekening 2014. Stichting DEGASTEN. Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 1 Jaarrekening 2014 Stichting DEGASTEN Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 1 Aan bestuur en directie van Stichting DEGASTEN Amsterdam, 8 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, beste

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015 ACTIVITEITENPLAN 2015 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is goed op koers met de uitvoering van het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016. Het basisprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de

Nadere informatie

Interregeling ecultuurprojecten

Interregeling ecultuurprojecten Interregeling ecultuurprojecten Met ingang van 15 april 2007 stimuleren de Mondriaan Stichting, het Nederlands Fonds voor de Film en het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties ook gezamenlijk

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 Inhoudsopgave I. Inhoudsopgave... 1 II. Inleiding... 2 III. Profiel... 3 IV. Werkzaamheden... 5 V. Werving van Inkomsten...

Nadere informatie

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Inleiding Stichting Skyway staat symbool voor vernieuwing, integriteit, ruimdenkendheid, creativiteit en inspiratie. In de afgelopen 10 jaar heeft

Nadere informatie

Profiel Directeur Stichting De Tamboer

Profiel Directeur Stichting De Tamboer www.detamboer.nl Profiel Directeur Stichting De Tamboer juni 2017 Inleiding Theater De Tamboer is gevestigd in het centrum van de stad Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen telt ruim 55.000 inwoners, waarvan

Nadere informatie

Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind De werelden

Nadere informatie

Strategieplan Uitkomst werksessies nov dec 2016

Strategieplan Uitkomst werksessies nov dec 2016 Strategieplan 2017 Uitkomst werksessies nov dec 2016 1 Missie Utrecht in dialoog Utrechters van 8 tot 80, die elkaar anders niet zouden spreken, met elkaar in gesprek brengen over thema s die maatschappelijk

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beleidsplan Blad 2 van 5

Inhoudsopgave. Beleidsplan Blad 2 van 5 Beleidsplan 2014-2016 Inhoudsopgave 1 Ten geleide 3 2 De stichting Floreat Musica 4 2.1 Doelstellingen 4 Beweegredenen 4 Doel 4 2.2 Beleid en uitvoering 4 2.3 Het bestuur 4 2.4 Beloning 4 3 Fondsen: werving

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2018

Beleidsplan 2014 2018 BELEIDSPLAN 2014-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... - 2 - INLEIDING... - 3 - DOELSTELLING... - 3 - DOELGROEP EN WERKGEBIED... - 3 - DE ACCOMODATIE... - 3 - BESTUURSORGANISATIE... - 4 - BELEID... - 4 -

Nadere informatie

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda BELEIDSPLAN 2011 2014 augustus 2011 Inleiding De stichting Firma van Drie is hèt podium voor kunstenaars in Gouda en omgeving. De stichting, afgekort De Firma, is opgericht

Nadere informatie

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125 verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode 68 blauwe 62 foyer 75-150 café 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink Podium voor ontmoeting evenementenlocatie centrum apeldoorn Ieder

Nadere informatie

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX 1. Inleiding In Boxtel, net als in de rest van Brabant en Nederland bruist het van de creativiteit en energie. Ook in Boxtel steekt actief burgerschap veelvuldig

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

The Summer Village 2013

The Summer Village 2013 The Summer Village 2013 Versie: 2 juli 2013 Inleiding Op het Berlageveld (voormalige bouwkundeterrein) verrijst de Green Village als levend en levendig duurzaam ondernemend dorp waar wetenschap en bedrijfsleven

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting de Kunstverleners.

BELEIDSPLAN Stichting de Kunstverleners. BELEIDSPLAN 2014-2018 Stichting de Kunstverleners www.dekunstverleners.nl info@dekunstverleners.nl wat doen we? Stichting de Kunstverleners wil door middel van het verlenen van kunst en kunstbeoefening

Nadere informatie

Verhalen van de Wijk Zelfevaluatie van een intergenerationeel kunstproject van scholieren en senioren in Nieuw-Vennep Centrum

Verhalen van de Wijk Zelfevaluatie van een intergenerationeel kunstproject van scholieren en senioren in Nieuw-Vennep Centrum Verhalen van de Wijk Zelfevaluatie van een intergenerationeel kunstproject van scholieren en senioren in Nieuw-Vennep Centrum Projectscan Conclusies en aanbevelingen Juli 2012 1 Verhalen van de Wijk Zelfevaluatie

Nadere informatie

Behoefteonderzoek koorzang, theater en dans

Behoefteonderzoek koorzang, theater en dans Behoefteonderzoek koorzang, theater en dans Onderzoek uitgevoerd door &Concept Mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Knelpunten 4 2. Sterkten 4 3. Behoeften 5 4. Contact 5 Conclusies en aanbevelingen 6

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516

JAARREKENING 2012. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516 boekhouden + belastingadvies voor de culturele sector REKEN EROP JAARREKENING 2012 Stichting PS Theater te Leiden fiscaal nummer 8221.70.516 Cliffordstraat 38, 1051 GV Amsterdam, tel: 020 4861363, fax:

Nadere informatie

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Probleemomgeving Roots2Share is een internationaal samenwerkingsverband van twee Nederlandse musea (Museum Volkenkunde

Nadere informatie

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE MISSIE AAMU Het AAMU is hét museum in Europa voor hedendaagse Aboriginal kunst dat Aboriginal kunst toegankelijk maakt voor een zo breed mogelijk publiek. VISIE AAMU Om

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING SNAD

BELEIDSPLAN STICHTING SNAD BELEIDSPLAN STICHTING SNAD 1. INLEIDING Stichting snad is een initiatief tot het maken en faciliteren van voorstellingen gebaseerd op beweging zoals dans of danstheater en sinds een paar jaar circus als

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting RiverArt R&D

Beleidsplan Stichting RiverArt R&D stichting RiverArt R&D Houttuinen 36 3311 CE Dordrecht Inleiding De wens in 2013 van het college B&W Dordrecht, om de culturele samenwerking met de stad Rotterdam te intensiveren, leidde tot het idee van

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Opzet ondernemingsplan

Opzet ondernemingsplan De organisatie Type organisatie Rechtsvorm en aansprakelijkheid KvK nr / BTW nr Verzekeringen Eigenschappen (en vergunningen) Vestigingsplaats en wijk Sinds (startdatum) Organigram (bestuur, personeel,

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid

Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid TOELICHTING Stadsdeel Zuid wil zoals verwoord in de Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur de relatie met de gevestigde culturele

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Het Zeeuws Museum verbindt nieuwe generaties met het erfgoed van Zeeland. De collectie en de Zeeuwse cultuur bieden op verschillende niveaus aanknopingspunten aan huidige

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering U dient een subsidieaanvraag Internationalisering in door het volledig ingevulde aanvraagformulier, vergezeld van een plan, een begroting en de gevraagde

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd

Evaluatie Open Podium Jeugd Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2014 2015 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er zes Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door St. Talentenloods in Dekker s Hoeve op de laatste

Nadere informatie

Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur

Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur Stadsdeel Zuid Periode 2017 Datum vaststelling 28 september 2016 In dit Uitwerkingsbesluit is vastgelegd hoe de subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Podium hedendaagse kunst en vormgeving Kunstuitleen Servicebureau voor kunstenaars Kunst in de openbare ruimte Lezingen, debatten activiteiten

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 073 Officiële naam regeling: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Citeertitel: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Naam ingetrokken

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever?

Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever? Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever? Cultuurforum 2011, 24 november 2011 BRINGING TOGETHER THE BEST OF BOTH WORLDS 1 Leenaers Verloop Opgericht in 2001 door Marischka

Nadere informatie

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken Voor informatie en bestellen van de folder over het project Leve Leven!: Projectbureau Aarde-werk Hugo de Grootstraat 8 2518 ED Den Haag

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities.

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. N e e r, 2 6 m e i 2 0 1 0 Visie & Beleid Beste lezer, Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. Indien u opmerkingen, suggesties of vragen heeft, laat ons dit weten.

Nadere informatie

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ VERHUUR POPZAAL 150-500 personen THEATERZAAL 175 RODE 68 BLAUWE 62 FOYER 75-150 CAFÉ 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink PODIUM VOOR ONTMOETING EVENEMENTENLOCATIE CENTRUM APELDOORN Ieder

Nadere informatie

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Casus A: Adviezen bij fondsenwerving I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Annemarijn Boelen Voorlichter Maandag, 23 november 2015 I- VSBfonds - Historie Particulier Vermogensfonds Sinds 1990 in huidige

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan CONNECT, creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind

Nadere informatie

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT Beleidsnota 2013-2016 in het KORT Het Prinses Christina Concours vindt het belangrijk dat in Nederland alle kinderen en jongeren kennismaken met (klassieke) muziek. Ook wil het Prinses Christina Concours

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Beleidsplan 2016-2017 Inhoud: Over de Stichting - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Activiteiten en projecten PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 Musicals Jongerenkoor Meditatieve

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p.

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020 Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2 Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. 2 Hoofdstuk 3 Visie en Missie p. 3 Hoofdstuk 4 Ambities p. 4 Hoofdstuk 5 Stappenplan p. 5 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie