ZID Community Art Centrum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZID Community Art Centrum"

Transcriptie

1 Zoet & Zout, Amsterdam 2009

2 1

3 Ik hou van spelende mensen. In mijn beleving betekent spelen dat je iets met passie oftewel liefde doet. Niet omdat je het moet, maar omdat je het wilt. Veel volwassenen nemen het leven ontzettend serieus. Ik word heel blij als ik volwassenen zie spelen. Francine Oomen, Nederlandse kinderboekenschrijfster 2

4 ZID ZID heeft zijn rol als cultureel ondernemer de afgelopen 20 jaar van zijn bestaan bewezen. ZID is nooit 100% afhankelijk geweest van subsidies en heeft er altijd voor gezorgd dat door het verwerven van een breed scala aan fondsen, samenwerkingsverbanden met partners uit andere sectoren, zoals Stichting Lize en het Ministerie van VROM, en door zelf inkomsten te genereren, een gezonde bedrijfsvoering te behouden. In de begroting van het plan voor het ZID Community Art Centrum, werd dan ook gestreefd naar een realistische verdeelsleutel tussen verschillende potentiële financiers. 3

5 Beleidsplan ZID is nu zeven jaar gevestigd in de voormalige HTS in de Kolenkitbuurt van Amsterdam West. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in en bereikt door de community art aanpak en methodiek van ZID, waarbij bewoners, van kinderen tot ouderen, actief hebben deelgenomen. Meer dan 3000 mensen worden jaarlijks actief bij de programma s van ZID betrokken en er zijn 5000 bezoekers per jaar. Het Appeltje van Oranje, de prijs van het Oranje Fonds die aan ZID in mei 2011 werd uitgereikt, is een waardering voor het werk dat ZID al deze jaren doet. Inmiddels is ZID ook geselecteerd voor een samenwerking met het vooraanstaande gezelschap Toneelgroep Amsterdam, getiteld Het beste van twee werelden, dat vanaf september 2011 gaat plaatsvinden. Het hoogtepunt van deze samenwerking is een community theatervoorstelling van ZID, geïnspireerd op een repertoirestuk van Toneelgroep Amsterdam, gemaakt met bewoners uit West en uitgevoerd in de Amsterdamse Stadsschouwburg in april Hiermee willen wij onze langgekoesterde droom vervullen, namelijk twee werelden, die van het centrum en van de buitenwijk bij elkaar brengen. Door het AFK is in september 2010 een subsidie verleend om het ZID mogelijk te maken een strategisch ondernemingsplan te maken voor de toekomst, periode , waarin wordt gestreefd naar continuering en versterking van alle activiteiten en naar een stabiele financiële basis. Dat is uitgemond in dit plan voor het. In een periode van tien maanden is met een groep vooraanstaande adviseurs onder leiding van Dr. Dirk Noordman hard gewerkt om de positie, kansen, ambities en bedreigingen van ZID in kaart te brengen. Dit plan verwoordt de ambitie van ZID om in de toekomst vanuit de basis in de Kolenkitbuurt community art projecten te faciliteren, te initiëren en te organiseren in een doorlopende lijn, zodat participatie en doorstroming van een zo groot en breed mogelijk aantal deelnemers kan plaatsvinden. Het richt zich op Amsterdam West en Nieuw West, maar krijgt ook een stedelijke, landelijke en internationale functie. Karolina Spaić en Sebo Bakker, Artistieke kern ZID Samenwerking Dit plan is ontwikkeld door Karolina Spaić en Sebo Bakker, artistieke kern van ZID in samenwerking met de adviseurs, Dr.Th.B.J. Noordman, Willemijn van der Vaart, zakelijk leider/adviseur Ineke Rutgers en adviseur Anush Avetisyan, gericht op positionering binnen de stadsdelen. Hiernaast werkte ZID met twee door Cultuur- Ondernemen bemiddelde experts Elise Hietbrink en Tycho Stoelinga van reclamebureau BeyenMeyer (B&E) uit Amsterdam. Zij richtten zich specifiek op image building en marketing, waaruit een positioneringsplan volgde dat aan dit plan is toegevoegd.

6 Inleiding Voor u ligt het strategisch ondernemingsplan van ZID voor de jaren Dit plan beschrijft de ambities van ZID en de weg naar het verwezenlijken ervan. ZID wil uitgroeien tot een volwaardig Community Art Centrum met als thuishaven Amsterdam West en Amsterdam Nieuw West. Het plan is tot stand gekomen in een hechte samenwerking tussen ZID Theater en Adviesbureau Cultuurtoerisme onder leiding van Dr.Th.B.J. Noordman. In tweede instantie heeft ook Willemijn van der Vaart zich namens haar adviesbureau bij dit team gevoegd. Voor dit plan hebben wij niet alleen onderling vele gesprekken gevoerd maar ook met de belangrijke stakeholders in community art in Amsterdam West en Nieuw West. Het plan laat zien hoe het ZID Theater zich de eerstkomende jaren verder zal ontplooien als het ZID -Community Art Centrum in Amsterdam West en Amsterdam Nieuw West. In het kader van het deelprogramma Buurtaccommodaties ontving ZID voor de jaren 2010 en 2011 financiële ondersteuning van het Amsterdams Fonds voor de Kunst voor het samenstellen van dit strategisch ondernemersplan. Dit plan is in hoofdzaak gericht op verdere professionalisering van de organisatie en op een duurzame verandering. Hiermee ambieert ZID een sterke positie van de organisatie in de stadsdelen Amsterdam West en Nieuw West. 5

7 Inhoudsopgave 1. ZID Waar ligt ZID Theater? Terugblik Organisatie Financiën SWOT Interne sterkte zwakte analyse Externe kansen en bedreigingen Conclusies Verankeren van Community Art Centrum Hoe gaan we dat doen? Positionering Doelgroepen en stakeholders Doelstellingen Organisatie Conclusie Curiculum Vitae kernmedewerkers van ZID Financiële bedrijfsvoering en meerjaren begroting 2012/ Bijlagen Meerjaren doelstellingen uitgewerkt Professionaliseringsplan Plan B&E ZID in de media

8 De nadruk ligt hierbij steeds op het theater als culturele activiteit, als middel om relaties meer op te bouwen en een besef van menselijke waardigheid te stimuleren. Ik ben er van overtuigd dat het theater in onze technologische en virtuele beschaving de enige techniek zal blijven waarmee twee menselijke wezens elkaar recht in het gezicht kunnen kijken. Die behoefte zal overal en altijd blijven bestaan. Eugenio Barba, internationaal gerenommeerd theatermaker, artistiek leider van het Odin Theater en ISTA 7

9 1. ZID ZID betekent in het Servisch de muur. In de context van onze organisatie betekent dit: het doorbreken/slechten en bouwen van muren tussen mensen. ZID verbindt met kunst mensen van verschillende culturen en generaties. Het vertrekpunt hierbij zijn de universele verhalen die mensen bezighouden en die niet cultuur- en plaatsgebonden zijn, verhalen die mensen herkennen ondanks generatie- en cultuurverschillen. Hierbij richt ZID zich op de disciplines theater, muziek, dans en multimedia waarbij steeds wordt uitgegaan van de discipline die dicht bij de belevingswereld van de deelnemers staat en die samen met hen gemaakt wordt, te weten community art. Centraal staan de ontmoeting en de interculturele dialoog met de deelnemers. In de geheel eigen methode die hiervoor ontwikkeld is, spelen een fysiek-visuele benadering en non-verbale communicatie een grote rol. ZID bevordert culturele participatie van mensen en zorgt voor de empowering van het individu en van de gemeenschap. Met haar activiteiten trekt ZID jaarlijks meer dan 3000 participerende bezoekers en 5000 bezoekers in totaal, waarmee het een belangrijke functie in de wijk heeft gekregen. Het aantal mag bescheiden zijn, maar door de intensieve en actieve betrokkenheid van ZID is de impact op deelnemers en bezoekers groot. ZID bevindt zich fysiek op de grens tussen stadsdeel Amsterdam West en Amsterdam Nieuw West, in de Kolenkitbuurt. Het verschil in samenstelling van de wijkbewoners in beide stadsdelen is groot. West is een gemêleerde buurt, waar veel autochtone Nederlanders wonen en die voor een deel bestaat uit koopwoningen. In Nieuw West en Kolenkit wonen grotendeels mensen die een niet-nederlandse afkomst hebben, in meerderheid van Marokkaanse en Turkse oorsprong. Het is bijzonder dat alle groepen bewoners elkaar bij ZID weten te vinden. 1.1 Waar ligt ZID Theater? ZID Theater is gevestigd in het broedplaatsgebouw van de voormalige HTS van het stadsdeel Amsterdam West, in de Kolenkitbuurt, het voormalige Bos en Lommer. Op tweehonderd meter afstand bevindt zich het Stadsdeel Nieuw West, voormalig Slotermeer. ZID bevindt zich letterlijk op de grens van deze twee stadsdelen en speelt hierdoor een belangrijke rol in het culturele leven van de buurtbewoners van beide stadsdelen. 8 Stadsdeel West Stadsdeel West is per 1 mei 2010 ontstaan door het samengaan van de voormalige stadsdelen Bos en Lommer, De Baarsjes, Oud-West en Westerpark. In totaal telt het inwoners. Stadsdeel Nieuw West De stadsdelen Geuzenveld - Slotermeer, Osdorp en Slotervaart vormen vanaf 1 mei 2010 samen Amsterdam Nieuw West. In onderstaande tabel staan cijfers van Amsterdam, Amsterdam West en Amsterdam Nieuw West naast elkaar. Te zien is dat het aantal allochtonen (westerse en niet-westerse) in West hoger ligt dan het aantal autochtonen; dat geldt ook voor Nieuw West. In heel Amsterdam is de verhouding au-

10 tochtoon - allochtoon gelijk. Amsterdam West Nieuw West Totaal aantal bewoners Vrouwelijk 50.7 % 50.4 % 50.8% Westerse allochtoon 14.9 % 16.3 % 11,2% Niet westerse allochtoon 34.9 % 33.0 % 49,1% Autochtoon 49.8 % 38.4 % 39,6% Leerlingen basisonderwijs Leerlingen speciaal onderwijs Leerlingen voortgezet onderwijs Cijfers: Dienst, Onderzoek & Statistiek De Kolenkitbuurt De Kolenkitbuurt, die op de eerste plaats op de lijst van de krachtwijken prijkt, heeft over het algemeen een slecht imago. Het is volgens deze lijst de slechtste wijk van Nederland. Voor een deel heeft dit te maken met negatieve publiciteit in de media. Hoewel de buurt zeker met problemen kampt, zoals armoede, burenruzies en een hoog percentage schooluitval, wordt vaak voorbijgegaan aan de positieve energie van de buurt om zich te ontplooien en te ontwikkelen. De Kolenkit wordt een zorgenkindje genoemd. Er zijn door corporaties veel nieuwe woningen gebouwd, maar door de crisis kunnen niet alle projecten doorgang vinden. Over ZID ZID is een culturele instelling, gevestigd sinds 2003 in de Kolenkitbuurt van Amsterdam West. Hiervoor opereerde ZID tien jaar als een professionele theatergroep, die multidisciplinaire voorstellingen speelde in binnen en buitenland. Op dit moment maakt en produceert ZID voorstellingen en festivals en is actief op het vlak van community art, cultuureducatie en participatie. ZID Theater beschikt over een eigen zaal die zowel als repetitieruimte, laboratorium en als podium dienst doet. Het gezelschap wordt geleid door theatermakers Karolina Spaić en Sebo Bakker. In het kader van talentontwikkeling begeleidt ZID kinderen van 4 tot 12 jaar bij hun eerste stappen in het theater onder de naam Dizz Kids. Voor publiek van alle leeftijden programmeert ZID maandelijks de ZID Mixt Zondag (ZMZ), een interactief community art minifestival. Verder maakt ZID community theater producties met wijkbewoners en professionals samen. ZID werkt op landelijk en internationaal niveau. Naast Nederland, is ZID met haar voorstellingen, workshops en projecten op tournee geweest in veel Europese landen, van Rusland en Bosnië tot Duitsland en Groot Brittannië, alsook Zuid Amerika en de Verenigde Staten. Meer informatie over ZID is te vinden op 9

11 10 Culturele voorzieningen in Amsterdam West en Nieuw West Binnen deze nieuwe stadsdelen bestaan er een aantal professionele podia. De podia die enigszins overlappen in het bereik van bewoners die bij ZID komen, (bv. uit de Kolenkitbuurt of Slotermeer) programmeren voornamelijk middelgrote en grote zaalproducties en hebben betrekkelijk hoge toegangsprijzen. In Nieuw West staat alleen Theater de Meervaart in Osdorp. De programmering van de Meervaart is voor een groot deel buurtoverstijgend en trekt een algemeen theaterpubliek uit Amsterdam en omgeving, en ook hier zijn de prijzen vrij hoog. In Amsterdam West is sinds september 2005 Podium Mozaïek gevestigd. De programmering betreft die van middelgrote zaalproducties ( plaatsen) en richt zich voornamelijk op wereldmuziek en cabaret en ook de entreeprijzen zijn die van de middelgrote zalen. Het ZID Theater zelf ligt in de Kolenkitbuurt. De buurten in de directe omgeving zijn: Jan van Galenbuurt, Chassébuurt, Erasmusparkbuurt, Gibraltarbuurt en Guldenwinckelbuurt in Amsterdam West en Slotermeer en Geuzenveld in Amsterdam Nieuw West. Uit de praktijk blijkt dat in de gebieden waar de culturele infrastructuur nog in ontwikkeling is, het uiterst belangrijk is om juist over kleinere en meer toegankelijke zalen te beschikken. Zo kan het publiek dat nog niet aan theater gewend is, daar zijn weg naartoe vinden. ZID is met al zijn activiteiten gericht op community art, een duidelijke aanvulling en vernieuwing op het nog groeiende culturele aanbod in dit gebied. ZID onderscheidt zich in zijn activiteiten doordat het zich richt op de lokale maatschappelijke processen binnen de stadsdelen Amsterdam West en Nieuw West, en de Kolenkitbuurt en Slotermeer in het bijzonder, èn de actieve participatie van de bewoners hierin. Het intensieve contact met de buurt dat ZID heeft opgebouwd is een voorwaarde voor het succes daarvan. ZID, met al haar activiteiten, ziet het als een uitdaging om zijn positie van Community Art Centrum verder uit te bouwen en de rol van een urbane kunstkweker op zich te nemen. Mahmud 42 jaar Land van herkomst: Egypte Functie: deelnemer aan Zoet&Zout project, buurtacteur In dagelijks leven: beveiligingsambtenaar, echtgenoot, vader. ZID geeft ons de kans om ons elk jaar verder te ontwikkelen.

12 1.2 Terugblik Stichting ZID is opgericht in 1991 door de Servische theatermaakster Karolina Spaić en de Nederlandse acteur/docent Sebo Bakker; zij vormen de artistieke kern. De historie van ZID kan in drie fases worden verdeeld De beginjaren en de ontwikkeling van een methode Het theatergezelschap ZID produceert de theatervoorstellingen Dromen, Oorlog en Liefde en There is no place for us. There is no place for us is een coproductie met BITEF Theater uit Belgrado/ Servië in 1995, tijdens de oorlog in ex-joegoslavië en met een gemengde cast van Nederlandse en Servische acteurs. ZID schoolt en ontwikkelt zich verder in het fysiek theater en gaat in de leer bij het Odin Teatret, o.l.v. Eugenio Barba, in Denemarken. Spaić verbindt zich aan de Internationale School of Theatre Anthropology (ISTA) die westerse en niet-westerse theatervormen bestudeert en toepast. Deze nieuwe visie en kennis worden verwerkt in de nieuwe voorstellingen en leiden tot een eigen, herkenbare speelstijl. In deze periode is voornamelijk de techniek van het fysiek visueel theater maken ontwikkeld. Hierin is de acteur als maker het uitgangspunt. Fysieke en vocale training voor de acteur en het uit eigen ervaring putten van spelmateriaal zijn hiervan de basis. Dit is het fundament geworden voor de manier van werken en de belangrijkste input voor de methode die ZID gebruikt bij zijn community art programma s ZID internationaal en de komst van multimediatools ZID ontwikkelt verder zijn eigen signatuur, onder meer door multimediatools ( video, soundscapes) in de theaterproducties op te nemen. Dit onderzoek resulteert in een driedelige serie van het project Het Glass Effect, dat wordt gespeeld in verschillende galeries, musea en op festivals in binnen- en buitenland. ZID is in deze periode gevestigd in de Clifford studio s in Amsterdam Westerpark en produceert een aantal voorstellingen in de Westergasfabriek: Voyage (1999), Marina (1999), Dictionary of Nomads (2001). ZID reist intensief naar het buitenland, naast Servië volgen tours naar Bosnië, Denemarken, het Verenigde Koninkrijk, Tsjechië, België, Costa Rica, Colombia en Rusland. Er worden aansluitend drie multimediaproducties geproduceerd, Vincent & Ik (2005), HOME- X (2006) en Melkwitje - het ritueel van de vermomming (2007), die op verschillende festivals in Nederland en in het buitenland te zien zijn, waaronder Providence, Atlanta en Los Angeles in de Verenigde Staten. In Nederland ontwikkelt zich sinds 1994 de tak Dizz Kids theater die zich specifiek richt op kinderen in multiculturele wijken in Nederland, met standplaats Amsterdam West. Dizz Kids theater maakte tussen 1994 en 2005 meer dan tien professionele voorstellingen, waarvan Nomadenspel ( ) 100 speelbeurten in Nederland bereikt heden : ZID verankert zichzelf in de Kolenkitbuurt - opstart tot Community Art Centrum ZID is in 2004 verhuisd naar de gymzaal van het voormalige HTS-gebouw in de Kolenkitbuurt, de nummer één wijk op de Vogelaarlijst, oftewel bestempeld als de slechtste wijk van Nederland. De op community art gerichte wijkprojecten van ZID: workshops, bijeenkomsten, filmvertoningen, minifestivals en kunsteducatieprojecten, komen hier goed van de grond. 11

13 Sinds 2007 produceert ZID een maandelijks community art minifestival onder de titel ZID MIXT ZONDAG. Voorafgaand aan deze zondagen volgen wijkbewoners van verschillende generaties en achtergronden een intensief workshoptraject onder leiding van ZID-professionals en gastkunstenaars. De resultaten die hieruit voortkomen, worden tijdens een ZID MIXT ZONDAG gepresenteerd. Deze minifestivals zijn een vaste waarde geworden in de buurt, wat blijkt uit de grote groep maandelijks terugkerende bezoekers en het nog steeds groeiende aantal deelnemers aan de workshops. Belangrijk in de ontwikkeling van ZID is het community art project Zoet & Zout'. Het project dat in samenwerking met Stichting LIZE (Overlegpartner van de Rijksoverheid voor Zuid- Europese gemeenschappen) werd gerealiseerd, is zeer succesvol en is in 2009 bekroond met de publieksprijs van Movisie (Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling) voor Kunst in de wijken. In 2011 wint ZID een Appeltje van Oranje, de jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds voor de succesvolle methode van Zoet & Zout en de duurzame resultaten die hiermee worden bereikt. Deze prijs wordt feestelijk uitgereikt op het Paleis Noordeinde, in het bijzijn van koningin Beatrix, door prinses Maxima en prins Willem Alexander, als beschermpaar van het fonds. Het succes en de ontwikkelde methodiek van Zoet & Zout bieden ZID de kans om voor de toekomst in opdracht te werken. In mei 2011 is ZID op uitnodiging van Theater de Fransche School een nieuwe Zoet & Zout gestart in de wijk Terwijde in Culemborg, een project dat tot maart 2012 gaat duren. ZID theater van harte gefeliciteerd met het Appeltje van Oranje. En wat een fantastische manier om een stukje buurt te leren kennen. Namens het AFK Team Sylvia Dornseiffer, Directeur Sylvia Dornseiffer, directeur Amsterdams Fonds voor de Kunst uit reacties van het gastenboek 12

14 Appeltjes van Oranje 2011 Kunst Beweegt voor community art project Zoet & Zout 13

15 Juryrapport Appeltjes van Oranje 2011: Zoet & Zout, Stichting ZID, Amsterdam Eten en feesten zijn overal ter wereld onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is daarmee een thema dat mensen van verschillende achtergronden en leeftijden samen kan brengen. Iedereen heeft zijn eigen traditie en daarmee zijn eigen verhaal. Met dit gegeven nodigt het Amsterdamse initiatief Zoet & Zout wijkbewoners uit om herinneringen aan eten, feesten en culinaire tradities uit te wisselen. Samen eten is de olie voor de vriendschap. De workshops werken toe naar een levendig hoogtepunt. Een voorstelling vol verhalen, dans, muziek én eten met de hele buurt. Samen vieren wijkbewoners feest en wisselen ervaringen uit. Nadat het contact eenmaal gelegd is, worden de deelnemers gewezen op andere buurtactiviteiten. Veel kinderen vinden bovendien de weg naar kunsteducatie als vrijetijdsbesteding. Zo heeft het project een duurzame en positieve uitwerking op de samenhang in de wijk. De jury is zeer te spreken over de gebruikte methodiek die aantoont dat tradities rondom feest écht mensen in beweging kunnen brengen. De toekenning van een Appeltje van Oranje is naar verwachting een extra impuls om deze sociale uitvinding een brede navolging te geven. Voor geïnteresseerde partijen en gemeenten is de methodiek vastgelegd. De eerste belangstellende heeft zich inmiddels al gemeld. In Culemborg kijkt men nu of de aanpak van Zoet & Zout daar ook kan werken. De jury spreekt ook graag een woord van waardering uit voor de mensen achter dit project. Ze zijn innovatief, hebben een positieve en realistische blik en combineren hun aanstekelijke enthousiasme met een gezonde doorzettersmentaliteit. Koninklijke Hoogheid, graag verzoek ik u om een Appeltje van Oranje uit te reiken aan de initiatiefnemers van Zoet & Zout: mevrouw Spaić, de heer Bakker en mevrouw Moreno Diniz. 14

16 15 Uitreiking Appeltje van Oranje 2011

17 16

18 1.3 Organisatie Stichting ZID heeft een bestuur met drie leden. Voorzitter is Tatjana Ćorić, consulent Combiwel en eigenaar van een vertaalbureau voor Servo-Kroatisch, penningmeester Alice Leek, leidinggevende Combiwel Stadsdeel Noord, secretaris Wendy Ripassa, directeur van Foreign Affairs en gespecialiseerd in bedrijfstrainingen. De artistieke kernleden zijn Karolina Spaić en Sebo Bakker. Zij zijn beiden in dienst van de stichting voor o,8 fte sinds Stichting ZID ontving tot en met 2009 een loonkostensubsidie van de Gemeente Amsterdam. De afbouwregeling hiervan is momenteel van kracht, en dekt nog 50% van de loonkosten tot december ZID ontvangt geen structurele exploitatiesubsidie en werkt voornamelijk met projectsubsidies. Stadsdeel West verlengt al drie jaar een gecontinueerde projectsubsidie. Afhankelijk van het aantal lopende projecten hebben gemiddeld tien medewerkers (zakelijk leider, productieleider, publiciteitsmedewerker, ontwerper, docenten en acteurs) een flexibel dienstverband. Daarnaast zijn per project ongeveer tien vrijwilligers en stagiaires van de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming (CMV) en de opleiding Docent drama actief. Een aantal projecten, zoals ZID MIXT ZONDAG en Dizz Kids CLUB, hebben een terugkerend karakter en duren het hele jaar Financiën In 2009 was het totale budget , waarvan aan subsidies, o.a. van Stadsdeel Bos en Lommer en het AFK. De inkomsten uit uitkoopsommen, recettes en workshops bedroe-

19 gen respectievelijk 8.869,- en aan verhuur, rente en overige opbrengsten werd een bedrag van ,- verkregen. Het netto resultaat was (t/m 3e kw.) Baten (bedragen x 1.000,-) Subsidies Uitkoopsommen Rente Overige opbrengsten/verhuur Totaal Lasten (bedragen x 1.000,-) Personeelslasten Huisvesting Algemene en bureaukosten Vervoerskosten Productie- en voorstellingskosten Bijzondere lasten Totaal Resultaat (bedragen x 1.000,-) Eigen vermogen (bedragen x 1.000,-) Toelicht. personeelslasten (bedragen x 1.000,-) Loonkosten subsidies Personeel in loondienst Honoraria en vrijwillige vergoeding

20 Kerncijfers Wijkprojecten op maat wijken DIZZkids/kunsteducatie Programmering Locatievoorstelling Voorbeeldprojecten Professionele voorstelling aantal deelnemers publiek partners jaar

21 Totaal activiteiten wijken aantal deelnemers publiek partners jaar Zaal verhuur en bezetting aantal huurders opbrengsten euro's eigen gebruik zaal Bezetting derden ongebruikt verhuur % 22% 45% 8 25% 22% 53% % 29% 52% 20

22 2. SWOT Via een SWOT-analyse hebben wij de kansen geïnventariseerd. Intern is de SWOT uitgevoerd met gegevens over de bedrijfsvoering en de input van medewerkers. Extern is een analyse gemaakt aan de hand van gesprekken met medewerkers van onder andere de Stadsdeelraad en woningcorporatie Ymere. De SWOT-analyse bestaat uit een interne (Strenghts en Weaknesses) en externe analyse (Oppor-tunities en Threats). De Strengths en Weaknesses zijn de sterke en zwakke punten van ZID. De Opportunities en Threats zijn de kansen en bedreigingen waarmee ZID geconfronteerd wordt. De zwakke punten hebben wij in principe in eigen hand, de bedreigingen liggen extern. Hieronder staat een overzicht van de SWOT-analyse voor ZID. Sterk Eigen locatie in de wijk Vaste poule van professionele makers en artistiek kernteam met een hoge mate van betrokkenheid en deskundigheid Zwak Zaal matig geëquipeerd en een onduidelijke markering aanlooproute Functies en taken niet voldoende afgebakend en ingevuld Vast publiek Visie op basis van jarenlange ervaring Kansrijk Samenwerking scholen Samenwerking woningbouwcorporaties Samenwerking maatschappelijke organisaties en MVO bij relevante bedrijven aangrenzend bedrijventerrein Communicatie ad hoc; Geen duidelijk label waar alle activiteiten onder vallen Afhankelijk van projectsubsidies Bedreiging Landelijke bezuinigingen op cultuurgelden Slechte conjunctuur Onzekere toekomst gebouw Geen podiumkunstvoorziening in de wijk Mogelijkheden tot uitbreiding van de verhuur eigen locatie 21

23 Wereldwijd gezien is het spectrum van community art natuurlijk nog veel groter. Het omvat letterlijk alle denkbare kunstdisciplines en is in alle mogelijke en onmogelijke uithoeken van de aardbol te vinden: van het dorpje Sigoti in het westen van Kenia tot de forensentreinen die door westelijke achterstandswijken van Sydney lopen. Het kan een simpel toneelstuk zijn vermengd met traditionele Luo zang en dans waarin een groep Keniaanse plattelandsvrouwen verholen kritiek levert op echtgenoten of een grootschalig, gelikt multidisciplinair project waarin een mix van vele tientallen professionals en compleet onervaren performers het onzichtbare talent en de culturele rijkdom van een gestigmatiseerd deel van een stad viert. Uit: Uitdagingen van community arts van Eugene van Erven, Onderzoeker en docent van Universiteit Utrecht. 22

24 23

25 24 ZID Mixt zondag Cantina Local januari 2011

26 2.1 Interne sterkte zwakte analyse Eigen locatie/ zaal in de wijk De eigen locatie van ZID biedt volop mogelijkheden voor eigen programmering en verhuur. De verhuur aan derden zorgt voor eigen inkomsten en er is potentie om deze inkomsten verder te vergroten. Voor een optimaal gebruik van de verhuurmogelijkheden zouden enkele faciliteiten moeten worden aangepast. Er kan meer aandacht zijn voor zichtbaarheid in de wijk. De entree van en de aanlooproute naar het gebouw zijn op dit moment niet uitnodigend. Vaste poule van professionele makers en vast publiek ZID heeft een vaste kring van makers die ervaren en ingevoerd zijn in de methodiek. Onder de wijkbewoners heeft ZID grote naamsbekendheid. De openbare programmeringsdagen, de ZID MIXT ZONDAGEN, worden flink bezocht. Linda 32 jaar Hoge betrokkenheid en deskundigheid Werkzaam zijn in de wijk Amsterdam West en Nieuw West vereist een bijzonder betrokken houding van de initiatiefnemers en een tomeloze inzet. Zowel Karolina Spaić als Sebo Bakker verstaan de taal van verschillende mensen en culturen en het communiceren met doelgroepen die doorgaans moeilijk te bereiken zijn. Continuïteit, discipline, kwaliteit, plezier, humor, interesse en doorzettingsvermogen zijn de sleutelwoorden. Afhankelijk van projectsubsidies ZID ontvangt geen structurele subsidie en is daardoor afhankelijk van projectsubsidies, ondertussen vervult het met zijn activiteiten wel een structurele rol in de wijk. Dat wringt. Idealiter zou ZID op termijn structurele subsidies ontvangen van de Gemeente Amsterdam. Op dit moment worden door beperkte tijd de beschikbare projectsubsidies van fondsen nog niet optimaal aangevraagd. Hier liggen dus ook zeker kansen. Functies en taken niet goed afgebakend en ingevuld Door geldgebrek worden de diverse taken door te weinig kernmensen verricht. Dit staat professionalisering in de weg. Er is een duidelijke behoefte aan een stevigere basis en een continue bezetting. Geen duidelijk label en adhoc communicatie Potentiële financiers, omliggende bedrijven en potentiële contacten buiten de stadsgrenzen weten onvoldoende dat ZID bestaat en waar ZID voor staat. Alle PR-uitingen vinden nu plaats per project. Er is geen centrale positionering. ZID is wel bekend in de buurt, maar onvol- Land van herkomst: Marokko Functie: moeder van Nourdin (12) en Immane (7) Dizz Kids CLUB, vrijwilliger horeca en informatie stand bij ZID MIXT ZONDAGEN en Dizz Kids CLUB In dagelijks leven: vrijwilliger Vrouw in Ontwikkeling Centrum, in opleiding, moeder Ik vind ZID belangrijk voor mijn kinderen! 25

27 doende in de stad en bij nieuwe financiers. 2.2 Externe kansen en bedreigingen Samenwerking scholen en woningbouwcoöperaties en andere maatschappelijke organisaties Er zijn veel mogelijkheden om krachten te bundelen in (tijdelijke en strategische) samenwerkingsverbanden in de wijk. Met scholen wordt al samengewerkt, maar de laatste jaren minder intensief. Er wordt intensief gewerkt met welzijnsorganisaties, maar de samenwerking kan verder gestructureerd worden. Woningbouwcorporaties zijn geïnteresseerd in samenwerking omdat ZID een doelgroep benadert die zij moeilijk kunnen bereiken. Kortom, er liggen veel kansen voor structurele samenwerkingsverbanden met maatschappelijk en buurtgerichte organisaties. Verhuur eigen locatie De zaal van ZID wordt nu al regelmatig verhuurd aan derden. Voornamelijk aan gesubsidieerde theater- en dansgezelschappen die een relatief betaalbare repetitieruimte zoeken. Er is geen andere podiumkunstvoorziening in de wijk. Toch wordt de zaal nog gemiddeld de helft van de tijd niet gebruikt. Dit biedt nog volop kansen om de eigen inkomsten te vergroten. Wel is daar een upgrading van de uitstraling van de buitenkant, de entree, de zaal en de foyer voor nodig. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, gemeente en communicatiebedrijven hun bijeenkomsten bij ZID organiseren. Bezuinigingen cultuur Ook voor ZID zijn de bezuinigingen op cultuurgelden een bedreiging. Uitzicht op structurele ondersteuning wordt hierdoor onzeker. Het professionaliseren van de organisatie, het verbeteren van het profiel, de zichtbaarheid en het vergroten van de eigen inkomsten worden hierdoor des te urgenter. 2.3 Conclusies Uit de SWOT analyse zijn de volgende conclusies te trekken: 26 Om zich duidelijk te onderscheiden, moet ZID zichtbaarder worden voor derden. Daarvoor is een sterker eigen profiel nodig. Er is veel potentie in samenwerking, waardoor er meer draagvlak bij publiek en stakeholders gecreëerd kan worden. Er zijn mogelijkheden om de eigen inkomsten te vergroten uit de verhuur van de zaal. Marketing en communicatie moeten worden verbeterd. Groei in activiteiten en publiek is mogelijk. Het professionaliseren van de organisatie is een belangrijke voorwaarde voor de toekomst

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad.

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad. Via Vinex culturele projectontwikkelaars De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad Beleidsplan 2015 Via Vinex Hoge Weide 3 3541 BC Utrecht www.devrijstaat.nl / www.viavinex.nl

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Buurthuizen in zelf beheer

Buurthuizen in zelf beheer Buurthuizen in zelf beheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Buurthuizen in zelfbeheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Maart 2014 Reiziger,

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in Eindversie 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 Inleiding... 8 Proces... 8 Bezuinigingen... 8 Budget... 9 Beleidsplannen instellingen en advies Kunstraad...

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Zicht op... centra voor de kunsten. Achtergronden, literatuur en adressen

Zicht op... centra voor de kunsten. Achtergronden, literatuur en adressen Zicht op... centra voor de kunsten Achtergronden, literatuur en adressen Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2004 Inhoud Vooraf 5 Centra voor de kunsten voor de keuze 7 Literatuur 19 Beleidsplannen, jaarverslagen

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Fonds voor Cultuurparticipatie Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Redactie: Teunis IJdens,

Nadere informatie

Actief Burgerschap. Een overzicht van interventies

Actief Burgerschap. Een overzicht van interventies Actief Burgerschap Een overzicht van interventies Auteurs Datum MOVISIE Jan Willem van de Maat en Chris Veldhuysen. Met medewerking van Amanda Janse en Marieke Haitsma. Utrecht, november 2011 Utrecht,

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 Jaarverslag 2012 25 maart 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 1. Kunsteducatie in de vrije tijd 4 2. Activiteiten op beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen Advies bezuiniging cultuur 2013-2016 Noodgedwongen keuzen 2 Inhoudsopgave Samenvatting advies 4 Vooraf 11 Uitgangspunten 13 Criteria 13 Rol van rijksoverheid, fondsen en andere overheden 16 Cultureel ondernemerschap

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Routeplanner Stap Twee

Routeplanner Stap Twee Routeplanner Stap Twee Utrecht, 2006 Utrecht, 2006 * Routeplanner Stap Twee Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Interculturalisatie: wat is dat?... 2 3 Het traject... 3 Fase 0: Agenderen... 3 Fase 1: Diagnose...

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie