Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Communicatie- en Informatiewetenschap -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Communicatie- en Informatiewetenschap -"

Transcriptie

1 Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap I

2 In de masteropleiding CIW worden studenten opgeleid tot professionele taal- en communicatiekundigen met een gedegen wetenschappelijke basis. Ze worden professionals die in staat zijn te doorgronden hoe talige communicatie op allerlei plekken in de samenleving in zijn werk gaat, en hoe eventuele problemen op dat gebied kunnen worden opgelost. Het onderwijs in de master richt zich op de rol die taal speelt in de communicatie in verschillende institutionele omgevingen, zoals overheid, bedrijven, journalistiek en medische zorgverlening. Binnen CIW is het mogelijk de specialisatie ICT en vertalen te volgen. Er is een groeiende vraag naar vertalers die met moderne vertaaltools kunnen werken en die inzicht hebben in de specifieke tekstsoorten en de specifieke communicatieprocessen van onze informatiemaatschappij. Het programma CIW leidt op tot een werkkring waarin communicatie in organisaties centraal staat (zoals het onderhouden van buitenlandse contacten voor e bedrijven, het redigeren en produceren van zakelijke teksten, voorlichter/pr-medewerker, onderzoeker op het terrein van taal en communicatie). Het programma CIW bestaat uit een verplicht deel (12 stp), een profieldeel (18 stp), een keuzeruimte (12 stp) en een scriptie (18 stp). Het programma van de specialisatie ICT en vertalen duurt één jaar en is uitsluitend toegankelijk voor e moedertaalsprekers die vanuit het Engels naar het willen vertalen. Het onderwijs vindt plaats in de vorm van hoorcolleges, werkcolleges en practica. Hierbij werk je niet alleen individueel, maar ook met z'n tweeën of in kleine groepjes aan allerlei soorten opdrachten. In dit programma volg je in plaats van een keuzevak een stage (9 stp). Overzicht van de opleiding (pdf) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap II

3 Inhoudsopgave Master Communicatie- en informatiewetenschappen, specialisatie ICT en vertalen 1 Master Communicatie- en informatiewetenschappen, specialisatie Taal en communicatie 1 Master Communicatie- en informatiewetenschappen keuze 2 Vak: Adviseren over gesprekken 2 Vak: Bedrijfsstage ICT en vertalen 3 Vak: Eindtraject 3, scriptie 3 Vak: Forensic Linguistics, Language in the Legal Process 4 Vak: Formuleren plus 5 Vak: Genre Analysis I 6 Vak: Genre Analysis II 7 Vak: Health Communication and New Media 8 Vak: ICT-technieken voor vertalers 9 Vak: Introduction to Translation Studies 10 Vak: Journalistiek interviews, institutie en genre 11 Vak: Lezers in zakelijke communicatie 12 Vak: Ma-scriptie Communicatie- en informatiewetenschappen 13 Vak: Methods of Assessing Web Communication 13 Vak: Reclameprocessen 14 Vak: Stage communicatie- en informatiewetenschappen 15 Vak: Vertalen Engels- a 15 Vak: Vertalen Engels- b 16 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap III

4 Master Communicatie- en informatiewetenschappen, specialisatie ICT en vertalen Vakken: Naam Periode Credits Code Bedrijfsstage ICT en vertalen Ac. Jaar (september), Periode L_EAMACIWSTA Eindtraject 3, scriptie Ac. Jaar (september) 18.0 L_EAMACIWSCR Formuleren plus Periode L_AAMACIW001 Genre Analysis I Period L_AAMATEC001 Genre Analysis II Period L_AAMATEC002 ICT-technieken voor vertalers Introduction to Translation Studies Vertalen Engels- a Vertalen Engels- b Periode L_CAMACIW001 Period L_TAMATWS012 Periode L_ETMATEC001 Periode L_ETMATEC002 Master Communicatie- en informatiewetenschappen, specialisatie Taal en communicatie Naast de verplichte vakken Genre Analysis I en II en de scriptie kies je 18 stp uit het aanbod van vakken en 12 stp uit de keuzevakken. Opleidingsdelen: - Master Communicatie- en informatiewetenschappen keuze Vakken: Naam Periode Credits Code Adviseren over gesprekken Periode L_NCMACIW012 Forensic Linguistics, Language in the Legal Process Period L_NCMATEC001 Genre Analysis I Period L_AAMATEC001 Genre Analysis II Period L_AAMATEC002 Health Communication and New Media Journalistiek interviews, institutie en genre Lezers in zakelijke communicatie Period L_NCMACIW L_NCMACIW016 Periode L_NCMACIW013 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 1 van 17

5 Ma-scriptie Communicatieen informatiewetenschappen Methods of Assessing Web Communication Ac. Jaar (september) 18.0 L_NCMACIWSCR Periode L_ETMATEC004 Reclameprocessen Periode L_NCMACIW015 Master Communicatie- en informatiewetenschappen keuze Kies 12 studiepunten vrij. Vakken: Naam Periode Credits Code Stage communicatie- en informatiewetenschappen Adviseren over gesprekken Ac. Jaar (september) 12.0 L_NCMACIWSTA Vakcode L_NCMACIW012 () Periode Periode 1 Credits 6.0 drs. M.C.G. Schasfoort Docent(en) drs. M.C.G. Schasfoort Lesmethode(n) Het verwerven van inzicht en vaardigheid in het analyseren, evalueren en adviseren over institutionele gesprekken (institutie naar keuze), zodat gespreksdeelnemers hun gespreksdoelen optimaler kunnen realiseren. Inhoud vak In het college kunnen verschillende door de studenten te selecteren gesprekken aan bod komen, bijvoorbeeld: sollicitatiegesprekken (journalistieke) interviews, advies- en voorlichtingsgesprekken, etc. De gesprekken of bepaalde onderdelen eruit worden geanalyseerd en geëvalueerd. Vervolgens formuleren de studenten adviezen voor de gespreksdeelnemers waarmee de gesprekken geoptimaliseerd kunnen worden. Onderwijsvorm s Toetsvorm Werkstuk in de vorm van een adviesrapport aan de gespreksdeelnemers Literatuur artikelen Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 2 van 17

6 Vereiste voorkennis Bachelor letteren Master studenten en CIW Bedrijfsstage ICT en vertalen Vakcode L_EAMACIWSTA (509671) Periode Ac. Jaar (september), Periode Credits 9.0 prof. dr. M. Hannay Ervaring opdoen met de vertaalpraktijk; inzicht verkrijgen in de communicatieprocessen die het vertalen beïnvloeden; verder vormgeven aan je loopbaanwensen; vertaalbezigheden in overleg met partnerbedrijf en scriptiebegeleider zodanig bundelen dat een basis wordt gelegd voor de afstudeeropdracht Inhoud vak Een stage bij een vertaalbureau of vertaalafdeling van een bedrijf. Duur: minimaal 280 uur Toetsvorm Stageverslag Master studenten CIW, specialisatie ICT en vertalen Overige informatie De facultaire stagehandleiding is online beschikbaar Eindtraject 3, scriptie Vakcode L_EAMACIWSCR (509651) Periode Ac. Jaar (september) Credits 18.0 dr. M.J. van den Haak Door middel van de scriptie krijgt de student gelegenheid zich in één of meerdere aspecten van het vertaalproces op wetenschappelijke wijze te verdiepen. Inhoud vak Het onderwerp van de scriptie wordt in overleg met de docent vastgesteld en kan, maar hoeft niet noodzakelijk, voort te komen uit de door de student gelopen stage. Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 3 van 17

7 Onderwijsvorm Volgens scriptieovereenkomst en facultaire scriptiehandleiding Toetsvorm Scriptie Master studenten CIW, specialisatie; ICT en vertalen Forensic Linguistics, Language in the Legal Process Course code L_NCMATEC001 () Period Period 2+3 Credits 6.0 Language of tuition English Faculty Coordinator dr. F. van der Houwen Teaching staff dr. F. van der Houwen Teaching method(s) Seminar Course objective Students get an overview of the various types of cases that call upon linguistic expertise in the area of language in the legal process. Furthermore students will gain an understanding of how linguistic insights can be applied to understand and advise on language use in criminal cases. Course content Linguists are increasingly asked to help with criminal cases. In this course we examine a variety of such cases, involving undercover operations, police interrogations and reports, and courtroom interactions with (vulnerable) witnesses. In the search for truth there may not always be a clear research question and the linguist needs to be creative in applying one or more methods. We discuss various linguistic tools available and how these can contribute to understand better what has happened in a criminal case. We may also discover areas where current linguistic knowledge is insufficient and propose research that would help fill this gap. Form of tuition Seminars Type of assessment Advisory report; research proposal Course reading To be announced Entry requirements Recommended: Forensic linguistics A: an introduction (505117) Target group Master's students of English, Dutch and CIW; MPhil- students of Linguistics Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 4 van 17

8 Remarks The course will be taught in Dutch if only Dutch speaking participants participate. If the course is taught in English, Dutch students may write their assignments in Dutch and work with Dutch data. All course reading material is in English. Formuleren plus Vakcode L_AAMACIW001 () Periode Periode 2+3 Credits 6.0 drs. M.G. Onrust Docent(en) drs. M.G. Onrust, prof. dr. M. Hannay Lesmethode(n) Je krijgt inzicht in structuuraspecten van het die een belangrijke rol spelen bij het scherp en effectief formuleren van talige teksten. Inhoud vak Zowel schrijvers als vertalers moeten uiteindelijk teksten afleveren die zo goed mogelijk voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden op basis van genre, doelgroep, schrijfcultuur en niet te vergeten de opdrachtgever.in deze cursus besteden we aandacht aan enkele belangrijke structuuraspecten van het en de retorische en stilistische effecten die schrijvers met het gebruik van deze constructies in diverse genres kunnen bereiken. Daarbij kiezen we onder meer voor structuuraspecten die op een interessante manier afwijken van het Engels. Binnen deze licht contrastieve aanpak past ook aandacht voor de schrijfcultuur in Nederland en Engelstalige landen. Onderwijsvorm s en tutorials, allebei met verplichte aanwezigheid. Toetsvorm Opdrachtendossier; beoordeling in de vorm van cijfer [0-10]. Literatuur Wordt nog bekend gemaakt. Vereiste voorkennis Voor studenten die dit vak in hun vrije ruimte willen doen: het BA-vak Formuleren of vergelijkbare vakken. Studenten MA-CIW, specialisatie vertalen en studenten MA-NTC, specialisatie taalbeheersing Overige informatie Contacturen: 2 uur per week in periode 2; daarnaast ook tutorials Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 5 van 17

9 Genre Analysis I Course code L_AAMATEC001 () Period Period 1 Credits 6.0 Language of tuition Faculty Coordinator Teaching staff Teaching method(s) English prof. dr. G.J. Steen dr. H.D. van der Vliet, prof. dr. G.J. Steen, prof. dr. W.P.M.S. Spooren Lecture, Seminar Course objective The student knows the issues concerning the concept genre within the context of effective language use in communication. The student is capable of connecting the concept of genre to their specialization. The student is capable of analysing genres in such a way that the resulting insights can be put to use in the issues of their specialization. Course content This course presents a prototype approach to genre as an appropriate means to study effective language use in communication. Genre is taken as a basic-level category of discourse events, which includes genres like messages, chat, conversations, speeches, meetings, classes, textbooks, novels, films, reality shows, talk shows, news reports, advertisements, fundraising letters, websites of various kinds, and so on. The overall idea of this approach is that language variation between genres can be studied as a reflection of variation between these genres, which can be explained by a range of discourse factors including text type and content, participant identities, relations, and goals, and so on. All language users have a genre repertoire which organizes their knowledge about this variation and regulates their production and reception behavior. The more particular consequences of such a cognitive approach for three specializations within the CIW master programme are the following: the contexts of genres are related to institutional settings; the text and means of expression of genres can be more or less metaphorical; the production processes of genres display conventional strategies for design, writing and translation. This prototype approach differs from other well-known approaches to genre in that it focuses on the nature of the knowledge repertoire of the language user in concrete discourse settings. This offers a solid basis for addressing issues like genre change, transformation, parody, mixing, and creation; text quality and optimization and their relation to expectations about genres; and problems and difficulties in language and discourse processing and their relation to expectations about genres. The first part of the course will explain why genre is a crucial phenomenon for discourse analysis, present our own model, and consider the various ways in which genre has been conceptualized and researched in other approaches. The second part of the course will consider the implications of our approach for the analysis of genre in each specialization. Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 6 van 17

10 Form of tuition Weekly lectures, bi-weekly seminars with student presentations Type of assessment Written Exam Course reading T.A. van Dijk, editor, 2011, Discourse Studies: A multidisciplinary Introduction, 2nd edition. Sage. Entry requirements BA CIW, English, Dutch Target group MA students CIW, Dutch (language use), English linguistics Genre Analysis II Course code L_AAMATEC002 () Period Period 2+3 Credits 6.0 Language of tuition English Faculty Coordinator prof. dr. G.J. Steen Teaching staff prof. dr. G.J. Steen, prof. dr. W.P.M.S. Spooren Teaching method(s) Seminar Course objective The student knows the issues concerning the concept genre within the context of effective language use in communication. The student is capable of connecting the concept of genre to their specialization. The student is capable of analysing genres in such a way that the resulting insights can be put to use in the issues of their specialization. Course content This course presents a prototype approach to genre as an appropriate means to study effective language use in communication. Genre is taken as a basic-level category of discourse events, which includes genres like messages, chat, conversations, speeches, meetings, classes, textbooks, novels, films, reality shows, talk shows, news reports, advertisements, fundraising letters, websites of various kinds, and so on. The overall idea of this approach is that language variation between genres can be studied as a reflection of variation between these genres, which can be explained by a range of discourse factors including text type and content, participant identities, relations, and goals, and so on. All language users have a genre repertoire which organizes their knowledge about this variation and regulates their production and reception behavior. The more particular consequences of such a cognitive approach for three specializations within the CIW master programme are the following: the contexts of genres are related to institutional settings; the text and means of expression of genres can be more or less metaphorical; the production processes of genres display conventional Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 7 van 17

11 strategies for design, writing and translation. This prototype approach differs from other well-known approaches to genre in that it focuses on the nature of the knowledge repertoire of the language user in concrete discourse settings. This offers a solid basis for addressing issues like genre change, transformation, parody, mixing, and creation; text quality and optimization and their relation to expectations about genres; and problems and difficulties in language and discourse processing and their relation to expectations about genres. The first part of the course will explain why genre is a crucial phenomenon for discourse analysis, present our own model, and consider the various ways in which genre has been conceptualized and researched in other approaches. The second part of the course will consider the implications of our approach for the analysis of genre in each specialization. Form of tuition Bi-weekly seminars with student presentations Type of assessment To be decided Course reading T.A. van Dijk, editor, 2011, Discourse Studies: A multidisciplinary Introduction, 2nd edition. Sage. Entry requirements Genre Analysis 1 Target group MA students CIW, Dutch (language use), English linguistics Health Communication and New Media Course code L_NCMACIW014 () Period Period 4 Credits 6.0 Language of tuition English Faculty Coordinator dr. C.M.J. van Hooijdonk Teaching staff dr. C.M.J. van Hooijdonk, dr. J.M.W.J. Lamerichs Teaching method(s) Seminar Course objective During this course, students familiarize themselves with the ways in which new communication technologies influence communication processes between patients, practitioners and health organisations. They learn to apply current theories in the domain of human computer interaction and computer mediated discourse to analyse and evaluate how new communication technologies can be most effectively employed depending on their specific purposes. Course content Students learn how health communication and new media are related to each other in theory ánd practice. During the first part of the course Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 8 van 17

12 students become familiar with relevant theories, concepts and research approaches within the domain of online health, focusing on two theoretical perspectives in particular: human computer interaction (HCI) and computer mediated discourse (CMDA). In the second part of the course students work on a small research project, in groups. The emphasis will lie on analysing a communication environment based on a HCI and CMDA approach, evaluate different aspects of the environment and formulate well-grounded recommendations as a group for its improvement. Form of tuition Lectures Type of assessment Poster Presentations in March. Group research paper in June. Course reading List of articles and book chapters available via VU Library Entry requirements Students with an interest in language as it relates to health communication and new media; A sufficient receptive and productive proficiency in English; at least two years of experience with the use of English at Higher Educational level. Target group MA students Communication and Information Studies MA students Health Sciences MA students Communication Science MA students Dutch Language and Culture Studies MA students Linguistics (MPhil) Remarks The maximum group size is 25 students. In the case of over-registration, selection will take place on the basis of a letter of motivation which can be sent to the course organizer Charlotte van Hooijdonk, ICT-technieken voor vertalers Vakcode L_CAMACIW001 () Periode Periode 4 Credits 3.0 drs. E. Akkerman Docent(en) drs. E. Akkerman Lesmethode(n) Het doel van deze cursus is om de studenten inzicht te geven en vaardigheden aan te leren in het gebruik van een aantal belangrijke ICThulpmiddelen in de vertaalpraktijk. Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 9 van 17

13 Inhoud vak Vertalers van niet-literaire teksten maken veel gebruik van terminologische databases en zgn. vertaalgeheugens. Veel opdrachtgevers (vertaalbureaus en/of klanten) stellen het gebruik van dergelijke hulpmiddelen ook vaak als eis aan vertalers. Daarom spelen deze hulpmiddelen in deze cursus een centrale rol. Na een beknopte theoretische inleiding in de achtergronden van deze vertaaltools, doen de studenten aan de hand van concrete opdrachten praktische vaardigheden op in het werken met de veelgebruikte programma's SDL Trados Studio 2009 en SDL MultiTerm Daarnaast wordt in deze cursus zowel in theorie als praktijk aandacht besteed aan onderwerpen als tekstformaten, het gebruik van het Internet en tekstcorpora in de vertaalpraktijk, automatisch vertalen en translation managment. Onderwijsvorm s en practica. Daarnaast worden in het kader van deze cursus twee workshops verzorgd, door SDl International (over Trados) en Lionbridge. Toetsvorm De cursus wordt getoetst middels opdrachten en een reflectieverslag. Verplichte aanwezigheid bij de werkcolleges en workshops; bij afwezigheid moet een vervangende opdracht worden gemaakt. Literatuur Al het studiemateriaal wordt aangeboden via Blackboard. Vereiste voorkennis Aantoonbare vertaalvaardigheid. Master CIW, specialisatie ICT en vertalen. Introduction to Translation Studies Course code L_TAMATWS012 () Period Period 1 Credits 3.0 Language of tuition English Faculty Coordinator prof. dr. L.J. de Vries Teaching staff prof. dr. L.J. de Vries Teaching method(s) Lecture Course objective The student has knowledge of fundamental notions and methods of translation studies. The student is able to apply notions and methods of translation studies to concrete translation projects and problems. The student has the ability of critical reflection on translation processes. The student is able to report in a clear fashion about translation problems. The student is able to interact in a critical manner with sholarly sources on translation studies and methods of translation. Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 10 van 17

14 Course content Basic notions of translation theory and translation studies are introduced and applied: equivalence, skopos, translation typologies, texttype and translation, style and translation, linguistics and translation, translation and culture. Form of tuition Lectures and reading assignments Type of assessment Written exam Course reading - All students: C. Nord, Translating as a purposeful activity, Manchester: St. Jerome - Additional for Bilble Translation students only: T. Wilt, ed., Bible Translation: Frames of Reference, Manchester: St. Jerome Publishing Target group Master's students of Linguistics (Bible Translation); master's students CIW (Specialization ICT and Translation); master's students Theology (Bible Translation Journalistiek interviews, institutie en genre Vakcode L_NCMACIW016 () Credits 6.0 drs. M.C.G. Schasfoort Docent(en) drs. M.C.G. Schasfoort Lesmethode(n) De student is in staat om het genre journalistiek interview en de uiteenlopende subgenres te beschrijven, te analyseren en kritisch te beoordelen op relatieve kwaliteiten en kenmerken. Inhoud vak Tijdens de colleges verkennen de studenten het genre Journalistieke Interview in verschillene institutionele contexten (talkshow, nieuwsshow, radio, etc. ). Studenten maken kennis met uiteenlopende subgenres op drie niveaus: 1) de setting en context van het interview; 2) de positie van interviewer en geïnterviewde in het interview en 3) de interactionele dynamiek van het interview. De collegeopdrachten zijn er op gericht meer kennis te krijgen over doel en vorm van verschillende interviewgenres, en de relatieve kwaliteiten van elk genre te duiden. Ook wordt er aandacht besteed aan de vraag hoe een interview beter kan worden afgestemd op het specifieke doel dat de interviewer ermee wil bereiken. Onderwijsvorm Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 11 van 17

15 Toetsvorm Datasessie, lees- en presentatieopdrachten, werkstuk Literatuur Clayman, Steven and John Heritage 2002 The News Interview: Journalists and Public Figures on the Air.Cambridge UP; + artikelen Vereiste voorkennis Bachelor letteren; bij voorkeur Gespreksanalyse, Gesprekssoorten. Masterstudenten CIW en Overige informatie Dit vak wordt in collegejaar aangeboden Lezers in zakelijke communicatie Vakcode L_NCMACIW013 () Periode Periode 1 Credits 6.0 dr. L. Lagerwerf Docent(en) dr. L.H. Cornelis Lesmethode(n) De student heeft kennis van het onderzoek naar leesgedrag van professionele lezers, en van de effecten van vormgeving van zakelijke documenten op leesgedrag. De student kan onderzoek naar leesgedrag zelf ontwikkelen, en daarover schriftelijk en mondeling rapporteren; de student is beter voorbereid op het zelfstandig onderzoek voor de masterscriptie. De student is in staat zakelijke documenten analytisch te beoordelen op hun (al dan niet beoogde) effecten bij professionele lezers. Inhoud vak Het is een publiek geheim dat de meeste rapporten in de ambtelijke en zakelijke organisaties niet of nauwelijks gelezen worden. Ministers krijgen voor s avonds en in het weekend loodgieterstassen vol documenten mee, waarover ze snel een mening moeten hebben. Die meningsvorming kan alleen op basis van selectieve lezing plaatsvinden. Onderzoek naar leesgedrag van Tweede Kamerleden wees uit dat zij zeer selectief rapporten lazen, en onderling sterk verschilden in hun selectie. In de zakelijke wereld is de situatie niet anders, en ook journalisten moeten strategisch te werk gaan bij het lezen van de overvloed aan informatie waarvan het nieuws maar een kleine selectie is. Het is voor schrijvers van grotere zakelijke documenten belangrijk meer te weten te komen over het leesgedrag van de beoogde lezers. De kansen om in ieder geval de essentie van een rapport over te brengen worden vergroot als op het leesgedrag wordt ingespeeld. Wetenschappelijk onderzoek naar professionele lezers van grotere documenten is echter dun gezaaid. Leesonderzoek vindt vaker plaats in een onderwijscontext, met als doel scholieren beter te laten leren. In het college proberen we dan Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 12 van 17

16 ook zelf na te gaan welk onderzoek relevante antwoorden kan op kan leveren voor de bovenstaande problemen. Onderwijsvorm, begeleidingsgesprekken Toetsvorm Actief collegebezoek en (groeps)paper Literatuur Wetenschappelijke artikelen, vooral zelf verzamelde literatuur Vereiste voorkennis Bachelor/premaster CIW, of Bachelor/premaster e Taal en Cultuur Masterstudenten CIW, e Taal en Cultuur (taalbeheersing) Ma-scriptie Communicatie- en informatiewetenschappen Vakcode L_NCMACIWSCR (505651) Periode Ac. Jaar (september) Credits 18.0 prof. dr. W.P.M.S. Spooren Methods of Assessing Web Communication Vakcode L_ETMATEC004 () Periode Periode 4+5 Credits 9.0 Engels dr. M.J. van den Haak Docent(en) dr. M.J. van den Haak Lesmethode(n) Studenten krijgen inzicht in de theoretische achtergrond en praktische toepassing van evaluatiemethoden voor schriftelijke (web) communicatie. De nadruk ligt hierbij op één methode, te weten hardopdenkprotocollen. Studenten leren zelf een substantieel methodologisch en theoretisch verantwoord gebruikersonderzoek uit te voeren van een communicatie object (website) naar eigen keuze. Inhoud vak De cursus begint met een theoretisch discussie van hardopdenkprotocollen, waarbij de voor- en nadelen van drie hardopdenkvarianten (retrospectief, concurrent en constructieve interactie) aan bod komen. Daarna wordt uitgebreid ingegaan op de Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 13 van 17

17 praktische aspecten van het uitvoeren van een hardopdenk gebruikersonderzoek (proefpersoonkeuze, taakformulering, testprocedure, etcetera). Vervolgens vormen studenten groepen van twee of drie waarmee ze hun eigen gebruikersonderzoek uitvoeren. Onderwijsvorm Toetsvorm Twee presentaties (van het onderzoeksdesign aan het einde van periode 4, en van de onderzoeksresultaten aan het einde van periode 5) plus een eindverslag (einde periode 5). Literatuur Artikelen beschikbaar gemaakt via Blackboard MA studenten CIW Overige informatie Aanwezigheid verplicht Reclameprocessen Vakcode L_NCMACIW015 () Periode Periode 5+6 Credits 6.0 dr. G. Mulder Docent(en) dr. G. Mulder Lesmethode(n) De student heeft een grondige en actuele kennis van de factoren die de effectiviteit bepalen van verschillende eigenschappen van persuasieve teksten. Inhoud vak Week 1: Inleiding; Week 2: Theorieën van overtuiging: functionele en overtuigingsgebaseerde benaderingen van attitude; Week 3: Theorieën van overtuiging: Cognitive Dissonance Theory en theorieën van gedragsintentie; Week 4: Theorieën van overtuiging 3: Elaboration Likelihood Model; Week 5: Onderzoek naar oersuatieve effecten 1: bronfactoren Week 6: Onderzoek naar persuatieve effecten 2: tekstfactoren Week 7: Onderzoek naar persuatieve effecten 3: lezer- en contextfactoren Onderwijsvorm De wekelijkse bijeenkomsten worden gewijd aan een kritische bespreking van O'Keefe's tekstboek. Elke week zullen één of meer studenten een discussie voorbereiden van het cursusmateriaal. Deze heeft de vorm van ene presentatie van twintig minuten over dat materiaal en een samenvatting van dat materiaal (die gepubliceerd wordt op de website van de cursus in de week na de presentatie). De overige studenten leveren Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 14 van 17

18 input voor de discussie door studievragen te formuleren. Een actieve participatie is vereist om het vak te halen. Toetsvorm Schriftelijk werkstuk (ongeveer 10 pagina's) waarin één van de opdrachten (verstrekt via de website) wordt uitgewerkt. De hoogte van het cijfer wordt mede bepaald door de mate waarin de student actief participeert in de cursus. Literatuur D.J. O'Keefe, Persuasion: Theory and Research. (2002), 2nd ed. Thousand Oaks etc.: Sage. ISBN , à 42,00 euro.d23 Vereiste voorkennis Deze cursus bouwt voort op algemene kennis over principes van tekstontwerp zoals onderwezen in de bachelorcursus 'Document Design A'. Van studenten wordt verwacht dat zij een basiskennis hebben van modellen van overtuigingskracht (zoals beschreven in o. a. H. Hoeken, Het ontwerp van overtuigende teksten. (1998), Bussum: Coutinho). Master studenten e Taal- en Cultuurstudies, master studenten CIW Overige informatie English on demand. De cursus wordt gegeven in het tenzij er niet- sprekende deelnemers zijn. Stage communicatie- en informatiewetenschappen Vakcode L_NCMACIWSTA (505671) Periode Ac. Jaar (september) Credits 12.0 prof. dr. W.P.M.S. Spooren Vertalen Engels- a Vakcode L_ETMATEC001 () Periode Periode 1 Credits 3.0 dr. M.J. van den Haak Docent(en) dr. A.G. Dorst, dr. M.J. van den Haak Lesmethode(n) De eerste module van het onderdeel Vertalen Engels- bestaat uit twee componenten: vertaalvaardigheid en praktijkkennis. In de component vertaalvaardigheid worden bestaande vaardigheden opgefrist en Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 15 van 17

19 nieuwe vaardigheden aangeleerd. Hierbij wordt rekening gehouden met mogelijke verschillen in voorkennis van de studenten. In de component praktijkkennis maken studenten kennis met de beroepspraktijk middels bijdragen van gastdocenten uit het veld. Inhoud vak In de component vertaalvaardigheid ligt de nadruk op het vertalen van korte teksten met een algemeen karakter. Van studenten wordt verwacht dat ze deze teksten thuis voorbereiden, om tijdens de werkcolleges een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de discussies en revisie van de vertaalde teksten. De inhoud van de component praktijkkennis wordt verzorgd door gastdocenten, die elk een aspect van de vertaalpraktijk zullen belichten en hieraan ook opdrachten zullen koppelen. Onderwijsvorm Toetsvorm Dossier van opdrachten, die hoofdzakelijk individueel zullen worden uitgevoerd Literatuur Wordt nader bekend gemaakt MA studenten ICT en Vertalen, MA studenten Engelse taalkunde Overige informatie Daar de doeltaal van het vertaalproces is, wordt deze module in het gegeven Aanwezigheid is verplicht Vertalen Engels- b Vakcode L_ETMATEC002 () Periode Periode 2+3 Credits 6.0 dr. M.J. van den Haak Docent(en) dr. A.G. Dorst, dr. M.J. van den Haak Lesmethode(n) De tweede module van het onderdeel Vertalen Engels- beoogt de inhoud van de onderdelen in het eerste semester te integreren in het vertaalproces. Zo zullen verschillende soorten teksten worden behandeld, en zullen studenten de inhoud van de component praktijkkennis (zie Vertalen Engels- a) actief moeten toepassen Inhoud vak Net als in de eerste module ligt de nadruk van de cursus op het verder ontwikkelen van de vertaalvaardigheid. Ditmaal komen diverse tekstsoorten aan bod. Om studenten een realistisch beeld van de vertaalpraktijk te geven wordt een deel van de opdrachten middels een fictieve Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 16 van 17

20 werkgever verstrekt. Onderwijsvorm Toetsvorm Dossier van opdrachten, die deels individueel en deels groepsgewijs zullen worden uitgevoerd Literatuur Wordt nader bekend gemaakt Vereiste voorkennis Vertalen Engels- b MA studenten ICT en Vertalen, MA studenten Engelse taalkunde Overige informatie Daar de doeltaal van het vertaalproces is, wordt deze module in het gegeven. Aanwezigheid verplicht Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 17 van 17

Nederlandse Taal en Cultuur (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Nederlandse Taal en Cultuur - 2011-2012

Nederlandse Taal en Cultuur (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Nederlandse Taal en Cultuur - 2011-2012 e Taal en Cultuur (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - - M e Taal en Cultuur - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M e Taal en Cultuur - 2011-2012 I In de masteropleiding e taal en cultuur worden

Nadere informatie

Literatuurwetenschap (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Literatuurwetenschap - 2011-2012

Literatuurwetenschap (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Literatuurwetenschap - 2011-2012 Literatuurwetenschap (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Literatuurwetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Literatuurwetenschap - 2011-2012 I Na afsluiting van de bachelorfase kan

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Master Letterkunde, afstudeerrichting Literaire Vorming en Literair Veld Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Letterkunde -

Master Letterkunde, afstudeerrichting Literaire Vorming en Literair Veld Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Letterkunde - Master Letterkunde, afstudeerrichting Literaire Vorming en Literair Veld Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - M Letterkunde - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - M Letterkunde

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Master Communicatie- en informatiewetenschappen, afstudeerrichting Taal en communicatie in organisaties Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der

Master Communicatie- en informatiewetenschappen, afstudeerrichting Taal en communicatie in organisaties Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Master Communicatie- en informatiewetenschappen, afstudeerrichting Taal en communicatie in organisaties Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - M Communicatie- en Informatiewetenschap - 2013-2014

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. Ik zou mij graag inschrijven voor. Verklaren dat u graag wilt

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Minor Web Science Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren

Minor Web Science Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren Minor Web Science Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave Vak: Web Analysis (Periode

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit Onderzoek naar het Effect van de Aanwezigheid van een Hond op het Alledaags Functioneren van een Kind met Autisme M.I. Willems Open Universiteit Naam student: Marijke Willems Postcode en Woonplaats: 6691

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Usability walkthrough for accessibility

Usability walkthrough for accessibility Usability walkthrough for accessibility steven stijger steven_stijger@nl.ibm.com http://www.flickr.com/photos/81167076@n00/322162512/ Copyright IBM Corporation 2008 usability walkthrough usability test

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig)

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) LEERDOELEN 1. Inzicht krijgen in de waarde van creatief ondernemerschap door de marktwaarde van je kunst te leren waarderen. 2. Het ontwikkelen van fundamentele marketing-

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Modulebeschrijving voor MOD1

Modulebeschrijving voor MOD1 Modulebeschrijving voor MOD1 Fontys Venlo Afd. informatica 12 april 2013 Samenvatting 1 Identificatie Module Modeling 1 ProgressCode MOD1 Docenten Ferd van Odenhoven Afdeling Fontys Hogeschool Techniek

Nadere informatie

Master Communicatie- en informatiewetenschappen, afstudeerrichting Schrijven en vertalen Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M

Master Communicatie- en informatiewetenschappen, afstudeerrichting Schrijven en vertalen Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Master Communicatie- en informatiewetenschappen, afstudeerrichting Schrijven en vertalen Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control Premaster Accounting and Control I The pre-master programme consists of 30 ECTS (5 courses of 6ECTS each) and runs for half a year (February till July). The pre-master programme is only to be taken by

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase 1 Minor IO/IB French 1 Minor IO/IB Ba aantal

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2012-2013 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Korea Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

BA 3 Pol PoWe_13-14_Leiden_BA_33_Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6443PPD13) No. of responses = 14

BA 3 Pol PoWe_13-14_Leiden_BA_33_Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6443PPD13) No. of responses = 14 BA Pol PoWe_-_Leiden_BA Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6PPD) No. of responses = Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=amount av.=mean

Nadere informatie

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s)

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s) opleidingsaanbod VBP Ma INTERIEURarchitectuur [INTERIEURARCHITECT] Ba Architectuur VBP Ma Architectuur [ARCHITECT] Internationale Ma Architectuur (ENG) [ARCHITECT] Ma Stedenbouw & Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011 Effective leesprogramma s voor leerlingen die de taal leren en anderssprekende leerlingen samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

HBFF Training & Consultancy

HBFF Training & Consultancy HBFF Training & Consultancy Business English, level A Business English, Level B Business English, Level C Business Writing Skills One-to-one trainings GENERAL COURSES HBFF Training & Consultancy Verwersstraat

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer?

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type of Dementia as Cause of Sexual Disinhibition Presence of the Behavior in Alzheimer s Type? Carla

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills Developing an adaptive, diagnostic test of English writing skills Development of the DET Objectives Consultation IT Student model Consultation External committee Research Student models Psychometric Automatic

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Marketing - MSc (parttime) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - M Marketing (deeltijd) - 2013-2014

Marketing - MSc (parttime) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - M Marketing (deeltijd) - 2013-2014 Marketing - MSc (parttime) I Verdiep uw kennis, verbreed uw blik en vergroot uw kansen Het Master in Marketing programma neemt u mee op een tocht waarin u uzelf uitdaagt verder te kijken in de gebieden

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Visual Literacy

Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Visual Literacy Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Visual Literacy Diederik Schönau Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Doelen Onderzoek naar competenties in het domein van de beeldende vakken Aansluiting

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS.

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSSCHAPPEN Na je master Sociologie,

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het modererend effect van coping Cyberbullying: the implications

Nadere informatie

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum.

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum. Academisch Schrijven in het curriculum Dr N. Saab, ICLON, Dr Ph. Dol, Academisch Talencentrum, Dr. J.A. Mol, Faculteit der Archeologie Opzet van deze bijeenkomst Interactief: 1. Wij geven enkele voorbeelden

Nadere informatie

Educational Design as Conversation

Educational Design as Conversation 1 Educational Design as Conversation Inter-professional dialogue about the teaching of academic communications skills EATAW 2011 - Jacqueline van Kruiningen, University of Groningen Grading papers collaboratively

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Outline Research project Objective writing tests Evaluation of objective writing tests Research

Nadere informatie

Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping. The Relation Between Personality, Stress and Coping

Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping. The Relation Between Personality, Stress and Coping Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping The Relation Between Personality, Stress and Coping J.R.M. de Vos Oktober 2009 1e begeleider: Mw. Dr. T. Houtmans 2e begeleider: Mw. Dr. K. Proost Faculteit

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School De Blijberg International Department BRIN 14 HB Directeur Mrs L. Boyle Adres Graaf Florisstraat 56 3021CJ ROTTERDAM

Nadere informatie

BISEKSUALITEIT: DE ONZICHTBARE SOCIALE IDENTITEIT. Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen

BISEKSUALITEIT: DE ONZICHTBARE SOCIALE IDENTITEIT. Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen Bisexuality: the Invisible Social Identity with Visible Health Consequences Maria Verbeek Eerste begeleidster: dr. N.

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal INFORMATION FOR STUDENTS WITH AN international PRE- UNIVERSITY EDUCATION FOUNDATION YEAR FOR international STUDENTS VU UNIVERSITY () Dutch as a second Language () INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET EEN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME Tracing Concepts in Dutch Newspaper Discourse using Sequential Word Vector Spaces Melvin Wevers Translantis Project Digital Humanities Approaches to Reference Cultures:

Nadere informatie

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Test-taker Attitudes of Job Applicants: Test Anxiety and Belief in Tests as Antecedents of

Nadere informatie

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking Kenmerken van ADHD en de Theory of Mind 1 De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking The Influence of Characteristics of ADHD on Theory

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie