Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Communicatie- en Informatiewetenschap -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Communicatie- en Informatiewetenschap -"

Transcriptie

1 Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap I

2 In de masteropleiding CIW worden studenten opgeleid tot professionele taal- en communicatiekundigen met een gedegen wetenschappelijke basis. Ze worden professionals die in staat zijn te doorgronden hoe talige communicatie op allerlei plekken in de samenleving in zijn werk gaat, en hoe eventuele problemen op dat gebied kunnen worden opgelost. Het onderwijs in de master richt zich op de rol die taal speelt in de communicatie in verschillende institutionele omgevingen, zoals overheid, bedrijven, journalistiek en medische zorgverlening. Binnen CIW is het mogelijk de specialisatie ICT en vertalen te volgen. Er is een groeiende vraag naar vertalers die met moderne vertaaltools kunnen werken en die inzicht hebben in de specifieke tekstsoorten en de specifieke communicatieprocessen van onze informatiemaatschappij. Het programma CIW leidt op tot een werkkring waarin communicatie in organisaties centraal staat (zoals het onderhouden van buitenlandse contacten voor e bedrijven, het redigeren en produceren van zakelijke teksten, voorlichter/pr-medewerker, onderzoeker op het terrein van taal en communicatie). Het programma CIW bestaat uit een verplicht deel (12 stp), een profieldeel (18 stp), een keuzeruimte (12 stp) en een scriptie (18 stp). Het programma van de specialisatie ICT en vertalen duurt één jaar en is uitsluitend toegankelijk voor e moedertaalsprekers die vanuit het Engels naar het willen vertalen. Het onderwijs vindt plaats in de vorm van hoorcolleges, werkcolleges en practica. Hierbij werk je niet alleen individueel, maar ook met z'n tweeën of in kleine groepjes aan allerlei soorten opdrachten. In dit programma volg je in plaats van een keuzevak een stage (9 stp). Overzicht van de opleiding (pdf) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap II

3 Inhoudsopgave Master Communicatie- en informatiewetenschappen, specialisatie ICT en vertalen 1 Master Communicatie- en informatiewetenschappen, specialisatie Taal en communicatie 1 Master Communicatie- en informatiewetenschappen keuze 2 Vak: Adviseren over gesprekken 2 Vak: Bedrijfsstage ICT en vertalen 3 Vak: Eindtraject 3, scriptie 3 Vak: Forensic Linguistics, Language in the Legal Process 4 Vak: Formuleren plus 5 Vak: Genre Analysis I 6 Vak: Genre Analysis II 7 Vak: Health Communication and New Media 8 Vak: ICT-technieken voor vertalers 9 Vak: Introduction to Translation Studies 10 Vak: Journalistiek interviews, institutie en genre 11 Vak: Lezers in zakelijke communicatie 12 Vak: Ma-scriptie Communicatie- en informatiewetenschappen 13 Vak: Methods of Assessing Web Communication 13 Vak: Reclameprocessen 14 Vak: Stage communicatie- en informatiewetenschappen 15 Vak: Vertalen Engels- a 15 Vak: Vertalen Engels- b 16 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap III

4 Master Communicatie- en informatiewetenschappen, specialisatie ICT en vertalen Vakken: Naam Periode Credits Code Bedrijfsstage ICT en vertalen Ac. Jaar (september), Periode L_EAMACIWSTA Eindtraject 3, scriptie Ac. Jaar (september) 18.0 L_EAMACIWSCR Formuleren plus Periode L_AAMACIW001 Genre Analysis I Period L_AAMATEC001 Genre Analysis II Period L_AAMATEC002 ICT-technieken voor vertalers Introduction to Translation Studies Vertalen Engels- a Vertalen Engels- b Periode L_CAMACIW001 Period L_TAMATWS012 Periode L_ETMATEC001 Periode L_ETMATEC002 Master Communicatie- en informatiewetenschappen, specialisatie Taal en communicatie Naast de verplichte vakken Genre Analysis I en II en de scriptie kies je 18 stp uit het aanbod van vakken en 12 stp uit de keuzevakken. Opleidingsdelen: - Master Communicatie- en informatiewetenschappen keuze Vakken: Naam Periode Credits Code Adviseren over gesprekken Periode L_NCMACIW012 Forensic Linguistics, Language in the Legal Process Period L_NCMATEC001 Genre Analysis I Period L_AAMATEC001 Genre Analysis II Period L_AAMATEC002 Health Communication and New Media Journalistiek interviews, institutie en genre Lezers in zakelijke communicatie Period L_NCMACIW L_NCMACIW016 Periode L_NCMACIW013 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 1 van 17

5 Ma-scriptie Communicatieen informatiewetenschappen Methods of Assessing Web Communication Ac. Jaar (september) 18.0 L_NCMACIWSCR Periode L_ETMATEC004 Reclameprocessen Periode L_NCMACIW015 Master Communicatie- en informatiewetenschappen keuze Kies 12 studiepunten vrij. Vakken: Naam Periode Credits Code Stage communicatie- en informatiewetenschappen Adviseren over gesprekken Ac. Jaar (september) 12.0 L_NCMACIWSTA Vakcode L_NCMACIW012 () Periode Periode 1 Credits 6.0 drs. M.C.G. Schasfoort Docent(en) drs. M.C.G. Schasfoort Lesmethode(n) Het verwerven van inzicht en vaardigheid in het analyseren, evalueren en adviseren over institutionele gesprekken (institutie naar keuze), zodat gespreksdeelnemers hun gespreksdoelen optimaler kunnen realiseren. Inhoud vak In het college kunnen verschillende door de studenten te selecteren gesprekken aan bod komen, bijvoorbeeld: sollicitatiegesprekken (journalistieke) interviews, advies- en voorlichtingsgesprekken, etc. De gesprekken of bepaalde onderdelen eruit worden geanalyseerd en geëvalueerd. Vervolgens formuleren de studenten adviezen voor de gespreksdeelnemers waarmee de gesprekken geoptimaliseerd kunnen worden. Onderwijsvorm s Toetsvorm Werkstuk in de vorm van een adviesrapport aan de gespreksdeelnemers Literatuur artikelen Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 2 van 17

6 Vereiste voorkennis Bachelor letteren Master studenten en CIW Bedrijfsstage ICT en vertalen Vakcode L_EAMACIWSTA (509671) Periode Ac. Jaar (september), Periode Credits 9.0 prof. dr. M. Hannay Ervaring opdoen met de vertaalpraktijk; inzicht verkrijgen in de communicatieprocessen die het vertalen beïnvloeden; verder vormgeven aan je loopbaanwensen; vertaalbezigheden in overleg met partnerbedrijf en scriptiebegeleider zodanig bundelen dat een basis wordt gelegd voor de afstudeeropdracht Inhoud vak Een stage bij een vertaalbureau of vertaalafdeling van een bedrijf. Duur: minimaal 280 uur Toetsvorm Stageverslag Master studenten CIW, specialisatie ICT en vertalen Overige informatie De facultaire stagehandleiding is online beschikbaar Eindtraject 3, scriptie Vakcode L_EAMACIWSCR (509651) Periode Ac. Jaar (september) Credits 18.0 dr. M.J. van den Haak Door middel van de scriptie krijgt de student gelegenheid zich in één of meerdere aspecten van het vertaalproces op wetenschappelijke wijze te verdiepen. Inhoud vak Het onderwerp van de scriptie wordt in overleg met de docent vastgesteld en kan, maar hoeft niet noodzakelijk, voort te komen uit de door de student gelopen stage. Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 3 van 17

7 Onderwijsvorm Volgens scriptieovereenkomst en facultaire scriptiehandleiding Toetsvorm Scriptie Master studenten CIW, specialisatie; ICT en vertalen Forensic Linguistics, Language in the Legal Process Course code L_NCMATEC001 () Period Period 2+3 Credits 6.0 Language of tuition English Faculty Coordinator dr. F. van der Houwen Teaching staff dr. F. van der Houwen Teaching method(s) Seminar Course objective Students get an overview of the various types of cases that call upon linguistic expertise in the area of language in the legal process. Furthermore students will gain an understanding of how linguistic insights can be applied to understand and advise on language use in criminal cases. Course content Linguists are increasingly asked to help with criminal cases. In this course we examine a variety of such cases, involving undercover operations, police interrogations and reports, and courtroom interactions with (vulnerable) witnesses. In the search for truth there may not always be a clear research question and the linguist needs to be creative in applying one or more methods. We discuss various linguistic tools available and how these can contribute to understand better what has happened in a criminal case. We may also discover areas where current linguistic knowledge is insufficient and propose research that would help fill this gap. Form of tuition Seminars Type of assessment Advisory report; research proposal Course reading To be announced Entry requirements Recommended: Forensic linguistics A: an introduction (505117) Target group Master's students of English, Dutch and CIW; MPhil- students of Linguistics Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 4 van 17

8 Remarks The course will be taught in Dutch if only Dutch speaking participants participate. If the course is taught in English, Dutch students may write their assignments in Dutch and work with Dutch data. All course reading material is in English. Formuleren plus Vakcode L_AAMACIW001 () Periode Periode 2+3 Credits 6.0 drs. M.G. Onrust Docent(en) drs. M.G. Onrust, prof. dr. M. Hannay Lesmethode(n) Je krijgt inzicht in structuuraspecten van het die een belangrijke rol spelen bij het scherp en effectief formuleren van talige teksten. Inhoud vak Zowel schrijvers als vertalers moeten uiteindelijk teksten afleveren die zo goed mogelijk voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden op basis van genre, doelgroep, schrijfcultuur en niet te vergeten de opdrachtgever.in deze cursus besteden we aandacht aan enkele belangrijke structuuraspecten van het en de retorische en stilistische effecten die schrijvers met het gebruik van deze constructies in diverse genres kunnen bereiken. Daarbij kiezen we onder meer voor structuuraspecten die op een interessante manier afwijken van het Engels. Binnen deze licht contrastieve aanpak past ook aandacht voor de schrijfcultuur in Nederland en Engelstalige landen. Onderwijsvorm s en tutorials, allebei met verplichte aanwezigheid. Toetsvorm Opdrachtendossier; beoordeling in de vorm van cijfer [0-10]. Literatuur Wordt nog bekend gemaakt. Vereiste voorkennis Voor studenten die dit vak in hun vrije ruimte willen doen: het BA-vak Formuleren of vergelijkbare vakken. Studenten MA-CIW, specialisatie vertalen en studenten MA-NTC, specialisatie taalbeheersing Overige informatie Contacturen: 2 uur per week in periode 2; daarnaast ook tutorials Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 5 van 17

9 Genre Analysis I Course code L_AAMATEC001 () Period Period 1 Credits 6.0 Language of tuition Faculty Coordinator Teaching staff Teaching method(s) English prof. dr. G.J. Steen dr. H.D. van der Vliet, prof. dr. G.J. Steen, prof. dr. W.P.M.S. Spooren Lecture, Seminar Course objective The student knows the issues concerning the concept genre within the context of effective language use in communication. The student is capable of connecting the concept of genre to their specialization. The student is capable of analysing genres in such a way that the resulting insights can be put to use in the issues of their specialization. Course content This course presents a prototype approach to genre as an appropriate means to study effective language use in communication. Genre is taken as a basic-level category of discourse events, which includes genres like messages, chat, conversations, speeches, meetings, classes, textbooks, novels, films, reality shows, talk shows, news reports, advertisements, fundraising letters, websites of various kinds, and so on. The overall idea of this approach is that language variation between genres can be studied as a reflection of variation between these genres, which can be explained by a range of discourse factors including text type and content, participant identities, relations, and goals, and so on. All language users have a genre repertoire which organizes their knowledge about this variation and regulates their production and reception behavior. The more particular consequences of such a cognitive approach for three specializations within the CIW master programme are the following: the contexts of genres are related to institutional settings; the text and means of expression of genres can be more or less metaphorical; the production processes of genres display conventional strategies for design, writing and translation. This prototype approach differs from other well-known approaches to genre in that it focuses on the nature of the knowledge repertoire of the language user in concrete discourse settings. This offers a solid basis for addressing issues like genre change, transformation, parody, mixing, and creation; text quality and optimization and their relation to expectations about genres; and problems and difficulties in language and discourse processing and their relation to expectations about genres. The first part of the course will explain why genre is a crucial phenomenon for discourse analysis, present our own model, and consider the various ways in which genre has been conceptualized and researched in other approaches. The second part of the course will consider the implications of our approach for the analysis of genre in each specialization. Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 6 van 17

10 Form of tuition Weekly lectures, bi-weekly seminars with student presentations Type of assessment Written Exam Course reading T.A. van Dijk, editor, 2011, Discourse Studies: A multidisciplinary Introduction, 2nd edition. Sage. Entry requirements BA CIW, English, Dutch Target group MA students CIW, Dutch (language use), English linguistics Genre Analysis II Course code L_AAMATEC002 () Period Period 2+3 Credits 6.0 Language of tuition English Faculty Coordinator prof. dr. G.J. Steen Teaching staff prof. dr. G.J. Steen, prof. dr. W.P.M.S. Spooren Teaching method(s) Seminar Course objective The student knows the issues concerning the concept genre within the context of effective language use in communication. The student is capable of connecting the concept of genre to their specialization. The student is capable of analysing genres in such a way that the resulting insights can be put to use in the issues of their specialization. Course content This course presents a prototype approach to genre as an appropriate means to study effective language use in communication. Genre is taken as a basic-level category of discourse events, which includes genres like messages, chat, conversations, speeches, meetings, classes, textbooks, novels, films, reality shows, talk shows, news reports, advertisements, fundraising letters, websites of various kinds, and so on. The overall idea of this approach is that language variation between genres can be studied as a reflection of variation between these genres, which can be explained by a range of discourse factors including text type and content, participant identities, relations, and goals, and so on. All language users have a genre repertoire which organizes their knowledge about this variation and regulates their production and reception behavior. The more particular consequences of such a cognitive approach for three specializations within the CIW master programme are the following: the contexts of genres are related to institutional settings; the text and means of expression of genres can be more or less metaphorical; the production processes of genres display conventional Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 7 van 17

11 strategies for design, writing and translation. This prototype approach differs from other well-known approaches to genre in that it focuses on the nature of the knowledge repertoire of the language user in concrete discourse settings. This offers a solid basis for addressing issues like genre change, transformation, parody, mixing, and creation; text quality and optimization and their relation to expectations about genres; and problems and difficulties in language and discourse processing and their relation to expectations about genres. The first part of the course will explain why genre is a crucial phenomenon for discourse analysis, present our own model, and consider the various ways in which genre has been conceptualized and researched in other approaches. The second part of the course will consider the implications of our approach for the analysis of genre in each specialization. Form of tuition Bi-weekly seminars with student presentations Type of assessment To be decided Course reading T.A. van Dijk, editor, 2011, Discourse Studies: A multidisciplinary Introduction, 2nd edition. Sage. Entry requirements Genre Analysis 1 Target group MA students CIW, Dutch (language use), English linguistics Health Communication and New Media Course code L_NCMACIW014 () Period Period 4 Credits 6.0 Language of tuition English Faculty Coordinator dr. C.M.J. van Hooijdonk Teaching staff dr. C.M.J. van Hooijdonk, dr. J.M.W.J. Lamerichs Teaching method(s) Seminar Course objective During this course, students familiarize themselves with the ways in which new communication technologies influence communication processes between patients, practitioners and health organisations. They learn to apply current theories in the domain of human computer interaction and computer mediated discourse to analyse and evaluate how new communication technologies can be most effectively employed depending on their specific purposes. Course content Students learn how health communication and new media are related to each other in theory ánd practice. During the first part of the course Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 8 van 17

12 students become familiar with relevant theories, concepts and research approaches within the domain of online health, focusing on two theoretical perspectives in particular: human computer interaction (HCI) and computer mediated discourse (CMDA). In the second part of the course students work on a small research project, in groups. The emphasis will lie on analysing a communication environment based on a HCI and CMDA approach, evaluate different aspects of the environment and formulate well-grounded recommendations as a group for its improvement. Form of tuition Lectures Type of assessment Poster Presentations in March. Group research paper in June. Course reading List of articles and book chapters available via VU Library Entry requirements Students with an interest in language as it relates to health communication and new media; A sufficient receptive and productive proficiency in English; at least two years of experience with the use of English at Higher Educational level. Target group MA students Communication and Information Studies MA students Health Sciences MA students Communication Science MA students Dutch Language and Culture Studies MA students Linguistics (MPhil) Remarks The maximum group size is 25 students. In the case of over-registration, selection will take place on the basis of a letter of motivation which can be sent to the course organizer Charlotte van Hooijdonk, ICT-technieken voor vertalers Vakcode L_CAMACIW001 () Periode Periode 4 Credits 3.0 drs. E. Akkerman Docent(en) drs. E. Akkerman Lesmethode(n) Het doel van deze cursus is om de studenten inzicht te geven en vaardigheden aan te leren in het gebruik van een aantal belangrijke ICThulpmiddelen in de vertaalpraktijk. Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 9 van 17

13 Inhoud vak Vertalers van niet-literaire teksten maken veel gebruik van terminologische databases en zgn. vertaalgeheugens. Veel opdrachtgevers (vertaalbureaus en/of klanten) stellen het gebruik van dergelijke hulpmiddelen ook vaak als eis aan vertalers. Daarom spelen deze hulpmiddelen in deze cursus een centrale rol. Na een beknopte theoretische inleiding in de achtergronden van deze vertaaltools, doen de studenten aan de hand van concrete opdrachten praktische vaardigheden op in het werken met de veelgebruikte programma's SDL Trados Studio 2009 en SDL MultiTerm Daarnaast wordt in deze cursus zowel in theorie als praktijk aandacht besteed aan onderwerpen als tekstformaten, het gebruik van het Internet en tekstcorpora in de vertaalpraktijk, automatisch vertalen en translation managment. Onderwijsvorm s en practica. Daarnaast worden in het kader van deze cursus twee workshops verzorgd, door SDl International (over Trados) en Lionbridge. Toetsvorm De cursus wordt getoetst middels opdrachten en een reflectieverslag. Verplichte aanwezigheid bij de werkcolleges en workshops; bij afwezigheid moet een vervangende opdracht worden gemaakt. Literatuur Al het studiemateriaal wordt aangeboden via Blackboard. Vereiste voorkennis Aantoonbare vertaalvaardigheid. Master CIW, specialisatie ICT en vertalen. Introduction to Translation Studies Course code L_TAMATWS012 () Period Period 1 Credits 3.0 Language of tuition English Faculty Coordinator prof. dr. L.J. de Vries Teaching staff prof. dr. L.J. de Vries Teaching method(s) Lecture Course objective The student has knowledge of fundamental notions and methods of translation studies. The student is able to apply notions and methods of translation studies to concrete translation projects and problems. The student has the ability of critical reflection on translation processes. The student is able to report in a clear fashion about translation problems. The student is able to interact in a critical manner with sholarly sources on translation studies and methods of translation. Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 10 van 17

14 Course content Basic notions of translation theory and translation studies are introduced and applied: equivalence, skopos, translation typologies, texttype and translation, style and translation, linguistics and translation, translation and culture. Form of tuition Lectures and reading assignments Type of assessment Written exam Course reading - All students: C. Nord, Translating as a purposeful activity, Manchester: St. Jerome - Additional for Bilble Translation students only: T. Wilt, ed., Bible Translation: Frames of Reference, Manchester: St. Jerome Publishing Target group Master's students of Linguistics (Bible Translation); master's students CIW (Specialization ICT and Translation); master's students Theology (Bible Translation Journalistiek interviews, institutie en genre Vakcode L_NCMACIW016 () Credits 6.0 drs. M.C.G. Schasfoort Docent(en) drs. M.C.G. Schasfoort Lesmethode(n) De student is in staat om het genre journalistiek interview en de uiteenlopende subgenres te beschrijven, te analyseren en kritisch te beoordelen op relatieve kwaliteiten en kenmerken. Inhoud vak Tijdens de colleges verkennen de studenten het genre Journalistieke Interview in verschillene institutionele contexten (talkshow, nieuwsshow, radio, etc. ). Studenten maken kennis met uiteenlopende subgenres op drie niveaus: 1) de setting en context van het interview; 2) de positie van interviewer en geïnterviewde in het interview en 3) de interactionele dynamiek van het interview. De collegeopdrachten zijn er op gericht meer kennis te krijgen over doel en vorm van verschillende interviewgenres, en de relatieve kwaliteiten van elk genre te duiden. Ook wordt er aandacht besteed aan de vraag hoe een interview beter kan worden afgestemd op het specifieke doel dat de interviewer ermee wil bereiken. Onderwijsvorm Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 11 van 17

15 Toetsvorm Datasessie, lees- en presentatieopdrachten, werkstuk Literatuur Clayman, Steven and John Heritage 2002 The News Interview: Journalists and Public Figures on the Air.Cambridge UP; + artikelen Vereiste voorkennis Bachelor letteren; bij voorkeur Gespreksanalyse, Gesprekssoorten. Masterstudenten CIW en Overige informatie Dit vak wordt in collegejaar aangeboden Lezers in zakelijke communicatie Vakcode L_NCMACIW013 () Periode Periode 1 Credits 6.0 dr. L. Lagerwerf Docent(en) dr. L.H. Cornelis Lesmethode(n) De student heeft kennis van het onderzoek naar leesgedrag van professionele lezers, en van de effecten van vormgeving van zakelijke documenten op leesgedrag. De student kan onderzoek naar leesgedrag zelf ontwikkelen, en daarover schriftelijk en mondeling rapporteren; de student is beter voorbereid op het zelfstandig onderzoek voor de masterscriptie. De student is in staat zakelijke documenten analytisch te beoordelen op hun (al dan niet beoogde) effecten bij professionele lezers. Inhoud vak Het is een publiek geheim dat de meeste rapporten in de ambtelijke en zakelijke organisaties niet of nauwelijks gelezen worden. Ministers krijgen voor s avonds en in het weekend loodgieterstassen vol documenten mee, waarover ze snel een mening moeten hebben. Die meningsvorming kan alleen op basis van selectieve lezing plaatsvinden. Onderzoek naar leesgedrag van Tweede Kamerleden wees uit dat zij zeer selectief rapporten lazen, en onderling sterk verschilden in hun selectie. In de zakelijke wereld is de situatie niet anders, en ook journalisten moeten strategisch te werk gaan bij het lezen van de overvloed aan informatie waarvan het nieuws maar een kleine selectie is. Het is voor schrijvers van grotere zakelijke documenten belangrijk meer te weten te komen over het leesgedrag van de beoogde lezers. De kansen om in ieder geval de essentie van een rapport over te brengen worden vergroot als op het leesgedrag wordt ingespeeld. Wetenschappelijk onderzoek naar professionele lezers van grotere documenten is echter dun gezaaid. Leesonderzoek vindt vaker plaats in een onderwijscontext, met als doel scholieren beter te laten leren. In het college proberen we dan Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 12 van 17

16 ook zelf na te gaan welk onderzoek relevante antwoorden kan op kan leveren voor de bovenstaande problemen. Onderwijsvorm, begeleidingsgesprekken Toetsvorm Actief collegebezoek en (groeps)paper Literatuur Wetenschappelijke artikelen, vooral zelf verzamelde literatuur Vereiste voorkennis Bachelor/premaster CIW, of Bachelor/premaster e Taal en Cultuur Masterstudenten CIW, e Taal en Cultuur (taalbeheersing) Ma-scriptie Communicatie- en informatiewetenschappen Vakcode L_NCMACIWSCR (505651) Periode Ac. Jaar (september) Credits 18.0 prof. dr. W.P.M.S. Spooren Methods of Assessing Web Communication Vakcode L_ETMATEC004 () Periode Periode 4+5 Credits 9.0 Engels dr. M.J. van den Haak Docent(en) dr. M.J. van den Haak Lesmethode(n) Studenten krijgen inzicht in de theoretische achtergrond en praktische toepassing van evaluatiemethoden voor schriftelijke (web) communicatie. De nadruk ligt hierbij op één methode, te weten hardopdenkprotocollen. Studenten leren zelf een substantieel methodologisch en theoretisch verantwoord gebruikersonderzoek uit te voeren van een communicatie object (website) naar eigen keuze. Inhoud vak De cursus begint met een theoretisch discussie van hardopdenkprotocollen, waarbij de voor- en nadelen van drie hardopdenkvarianten (retrospectief, concurrent en constructieve interactie) aan bod komen. Daarna wordt uitgebreid ingegaan op de Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 13 van 17

17 praktische aspecten van het uitvoeren van een hardopdenk gebruikersonderzoek (proefpersoonkeuze, taakformulering, testprocedure, etcetera). Vervolgens vormen studenten groepen van twee of drie waarmee ze hun eigen gebruikersonderzoek uitvoeren. Onderwijsvorm Toetsvorm Twee presentaties (van het onderzoeksdesign aan het einde van periode 4, en van de onderzoeksresultaten aan het einde van periode 5) plus een eindverslag (einde periode 5). Literatuur Artikelen beschikbaar gemaakt via Blackboard MA studenten CIW Overige informatie Aanwezigheid verplicht Reclameprocessen Vakcode L_NCMACIW015 () Periode Periode 5+6 Credits 6.0 dr. G. Mulder Docent(en) dr. G. Mulder Lesmethode(n) De student heeft een grondige en actuele kennis van de factoren die de effectiviteit bepalen van verschillende eigenschappen van persuasieve teksten. Inhoud vak Week 1: Inleiding; Week 2: Theorieën van overtuiging: functionele en overtuigingsgebaseerde benaderingen van attitude; Week 3: Theorieën van overtuiging: Cognitive Dissonance Theory en theorieën van gedragsintentie; Week 4: Theorieën van overtuiging 3: Elaboration Likelihood Model; Week 5: Onderzoek naar oersuatieve effecten 1: bronfactoren Week 6: Onderzoek naar persuatieve effecten 2: tekstfactoren Week 7: Onderzoek naar persuatieve effecten 3: lezer- en contextfactoren Onderwijsvorm De wekelijkse bijeenkomsten worden gewijd aan een kritische bespreking van O'Keefe's tekstboek. Elke week zullen één of meer studenten een discussie voorbereiden van het cursusmateriaal. Deze heeft de vorm van ene presentatie van twintig minuten over dat materiaal en een samenvatting van dat materiaal (die gepubliceerd wordt op de website van de cursus in de week na de presentatie). De overige studenten leveren Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 14 van 17

18 input voor de discussie door studievragen te formuleren. Een actieve participatie is vereist om het vak te halen. Toetsvorm Schriftelijk werkstuk (ongeveer 10 pagina's) waarin één van de opdrachten (verstrekt via de website) wordt uitgewerkt. De hoogte van het cijfer wordt mede bepaald door de mate waarin de student actief participeert in de cursus. Literatuur D.J. O'Keefe, Persuasion: Theory and Research. (2002), 2nd ed. Thousand Oaks etc.: Sage. ISBN , à 42,00 euro.d23 Vereiste voorkennis Deze cursus bouwt voort op algemene kennis over principes van tekstontwerp zoals onderwezen in de bachelorcursus 'Document Design A'. Van studenten wordt verwacht dat zij een basiskennis hebben van modellen van overtuigingskracht (zoals beschreven in o. a. H. Hoeken, Het ontwerp van overtuigende teksten. (1998), Bussum: Coutinho). Master studenten e Taal- en Cultuurstudies, master studenten CIW Overige informatie English on demand. De cursus wordt gegeven in het tenzij er niet- sprekende deelnemers zijn. Stage communicatie- en informatiewetenschappen Vakcode L_NCMACIWSTA (505671) Periode Ac. Jaar (september) Credits 12.0 prof. dr. W.P.M.S. Spooren Vertalen Engels- a Vakcode L_ETMATEC001 () Periode Periode 1 Credits 3.0 dr. M.J. van den Haak Docent(en) dr. A.G. Dorst, dr. M.J. van den Haak Lesmethode(n) De eerste module van het onderdeel Vertalen Engels- bestaat uit twee componenten: vertaalvaardigheid en praktijkkennis. In de component vertaalvaardigheid worden bestaande vaardigheden opgefrist en Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 15 van 17

19 nieuwe vaardigheden aangeleerd. Hierbij wordt rekening gehouden met mogelijke verschillen in voorkennis van de studenten. In de component praktijkkennis maken studenten kennis met de beroepspraktijk middels bijdragen van gastdocenten uit het veld. Inhoud vak In de component vertaalvaardigheid ligt de nadruk op het vertalen van korte teksten met een algemeen karakter. Van studenten wordt verwacht dat ze deze teksten thuis voorbereiden, om tijdens de werkcolleges een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de discussies en revisie van de vertaalde teksten. De inhoud van de component praktijkkennis wordt verzorgd door gastdocenten, die elk een aspect van de vertaalpraktijk zullen belichten en hieraan ook opdrachten zullen koppelen. Onderwijsvorm Toetsvorm Dossier van opdrachten, die hoofdzakelijk individueel zullen worden uitgevoerd Literatuur Wordt nader bekend gemaakt MA studenten ICT en Vertalen, MA studenten Engelse taalkunde Overige informatie Daar de doeltaal van het vertaalproces is, wordt deze module in het gegeven Aanwezigheid is verplicht Vertalen Engels- b Vakcode L_ETMATEC002 () Periode Periode 2+3 Credits 6.0 dr. M.J. van den Haak Docent(en) dr. A.G. Dorst, dr. M.J. van den Haak Lesmethode(n) De tweede module van het onderdeel Vertalen Engels- beoogt de inhoud van de onderdelen in het eerste semester te integreren in het vertaalproces. Zo zullen verschillende soorten teksten worden behandeld, en zullen studenten de inhoud van de component praktijkkennis (zie Vertalen Engels- a) actief moeten toepassen Inhoud vak Net als in de eerste module ligt de nadruk van de cursus op het verder ontwikkelen van de vertaalvaardigheid. Ditmaal komen diverse tekstsoorten aan bod. Om studenten een realistisch beeld van de vertaalpraktijk te geven wordt een deel van de opdrachten middels een fictieve Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 16 van 17

20 werkgever verstrekt. Onderwijsvorm Toetsvorm Dossier van opdrachten, die deels individueel en deels groepsgewijs zullen worden uitgevoerd Literatuur Wordt nader bekend gemaakt Vereiste voorkennis Vertalen Engels- b MA studenten ICT en Vertalen, MA studenten Engelse taalkunde Overige informatie Daar de doeltaal van het vertaalproces is, wordt deze module in het gegeven. Aanwezigheid verplicht Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 17 van 17

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Wijsbegeerte - M Wijsbegeerte Bep. Wet.

Masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Wijsbegeerte - M Wijsbegeerte Bep. Wet. Masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Wijsbegeerte M Wijsbegeerte Bep. Wet. Geb. 20112012 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der

Nadere informatie

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam.

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam. 1 2 7 5 Applied Research 1 2 3 4 5 Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Research proposal, management summary. Will be anounced on

Nadere informatie

rekenonderwijs op de basisschool advies analyse en sleutels tot verbetering

rekenonderwijs op de basisschool advies analyse en sleutels tot verbetering rekenonderwijs op de basisschool analyse en sleutels tot verbetering advies rekenonderwijs op de basisschool voetregel 1 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011

Franse Taal en Cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 Franse Taal en Cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 I De der

Nadere informatie

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011 MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES Pierre Winkler, 2011 1 INHOUD Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Generieke competenties - de HBO-raad en de commissie Franssen... 4

Nadere informatie

SURF Mini-tender. Nieuwe leer- en werkomgeving. Blended learning - HSI. Study year 2008-2009. Dr. Nynke de Jong

SURF Mini-tender. Nieuwe leer- en werkomgeving. Blended learning - HSI. Study year 2008-2009. Dr. Nynke de Jong SURF Mini-tender Nieuwe leer- en werkomgeving Blended learning - HSI Study year 2008-2009 Dr. Nynke de Jong Faculty of Health, Medicine & Life Sciences Department of Health Care and Nursing Science Dr.

Nadere informatie

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training Groningen, november 2014 Inhoudsopgave Licentieregeling IET... 2 1. De IET... 3 Wetenschappelijk verantwoord... 3 Interculturele competenties...

Nadere informatie

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Onderzoek naar de meerwaarde van het educatieve natuurbelevingsprogramma NatuurWijs in vergelijking met regulier natuuronderwijs - M.E. van der Waal D. Hovinga

Nadere informatie

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Auteurs: Dr. ir. Peter W. de Vries Dr. Mirjam Galetzka Dr. Jan M. Gutteling De auteurs zijn verbonden aan de Universiteit Twente, faculteit Gedragswetenschappen.

Nadere informatie

EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod

EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod - eindrapport - drs. K.B.M. de Vaan dr. M. Timmermans

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Studiegids. Milieukunde deeltijd. Agora 1 Postbus 1528 8934 CJ Leeuwarden 8901 BV Leeuwarden tel. 058 2846100 fax: 058 2846445

Studiegids. Milieukunde deeltijd. Agora 1 Postbus 1528 8934 CJ Leeuwarden 8901 BV Leeuwarden tel. 058 2846100 fax: 058 2846445 Studiegids Milieukunde deeltijd 2009 2010 Bezoekadres Postadres Agora 1 Postbus 1528 8934 CJ Leeuwarden 8901 BV Leeuwarden tel. 058 2846100 fax: 058 2846445 De hoofdstukken 1 t/m 5 van dit document vormen

Nadere informatie

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS 2 Tools en diensten voor learning analytics VOORWOORD In deze brochure vindt u informatie over enkele tools en diensten voor learning analytics. De toolbeschrijvingen

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014 deel II - De praktijk Den Haag, november 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Sjoerd Roodenburg Hendrik Jan Hobbes Daan Huberts Renate Gielesen 2 Studenten internationaliseren

Nadere informatie

Positie van het vak informatica in havo/vwo

Positie van het vak informatica in havo/vwo Tijdschrift voor Didactiek der bèta-wetenschappen 26 (2009) nr. 1 & 2 Positie van het vak informatica in havo/vwo Bert Zwaneveld Ruud de Moor Centrum, Open Universiteit Nederland Jacob Perrenet Eindhoven

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

Vier politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit

Vier politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit Simone Onrust, Lotte Voorham Vier politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit Effectiviteit en werkzame mechanismen Colofon Opdrachtgever Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Nadere informatie

Platform voor Onderzoeksdossiers

Platform voor Onderzoeksdossiers Hogeschool van Amsterdam Media, Informatie en Communicatie Platform voor Onderzoeksdossiers Onderzoek naar de succesfactoren van een journalistieke start-up Afstudeeronderzoek Ester Versloot Coaches: Jelle

Nadere informatie

Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek.

Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek. Eindrapportage Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek. (Toward successful implementation of the Liferay platform in historical research) Stefan Dormans

Nadere informatie

MA Cultuur- en Wetenschapsstudies

MA Cultuur- en Wetenschapsstudies MA Cultuur- en Wetenschapsstudies Universiteit Maastricht: Leading in Learning 2 Masters in Cultuurwetenschappen 2008 Historisch maar ook vooruitstrevend en modern, typisch Nederlands en tegelijk multicultureel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING

INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING VOORWOORD Het begrip klantloyaliteit gaat een belangrijkere rol spelen in de modebranche. De concurrentie neemt toe en consumenten zijn steeds beter op de hoogte van diverse producten en diensten. De markt

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie Gedragseconomie als Business case voor innovatie Op welke manier kan het lectoraat Gedragseconomie levensvatbaar gemaakt worden? Auteur: Leander Verkaik Studentnummer: 0796013 Klas: BE49 Opleiding: Bedrijfseconomie

Nadere informatie

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven) (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2012 2013 Embedded Systems (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

Nadere informatie

Academiseren en evalueren

Academiseren en evalueren Academiseren en evalueren Hoe evaluatie kan bijdragen aan de academisering van de publieke gezondheidszorg Marjan Hoeijmakers 1, Maria Jansen 1 Gelijktijdig met de uitvoering van het programma van de Academische

Nadere informatie