Preventie binnen de schuldenproblematiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preventie binnen de schuldenproblematiek"

Transcriptie

1 Departement Sociaal-Agogisch Werk Optie: Maatschappelijk Werk Preventie binnen de schuldenproblematiek Een goede oplossing of verkwisting van het geld? Door: Silvia Creemers Eindwerk aangeboden tot het bekomen van het diploma van maatschappelijk assistent Hasselt Academiejaar

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF WOORDEN- EN AFKORTINGENLIJST INLEIDING THEORETISCH DEEL HOOFDSTUK I : INLEIDING OVERMATIGE SCHULDENLAST: EEN SITUATIESCHETS WAT DOET MEN IN BELGIË OM DAAROP EEN ANTWOORD TE BIEDEN? PROFIEL VAN DE MENSEN DIE ZICH MET SCHULDEN AANBIEDEN NIEUWE ARMEN GENERATIEARMOEDE VERGELIJKING MET CIJFERS VAN HET JAARVERSLAG VAN HET OCMW HAMONT-ACHEL OORSPRONG VAN DE SCHULDEN SCHULDEN HOE KOM JE ERAAN? MANIEREN WAARDOOR MEN IN FINANCIËLE PROBLEMEN KOMT FACTOREN DIE KUNNEN LEIDEN TOT SCHULDOVERLAST SOORTEN SCHULDEN OVERLEVINGSSCHULDEN AANPASSINGSSCHULDEN OVERBESTEDINGSCHULDEN COMPENSATIESCHULDEN WANBEHEER EN ONMACHT AFGELEIDE SCHULDEN DE PROBLEMATIEK VAN DE KREDIETOPENINGEN WAT IS EEN KREDIETOPENING? DE OPMARS VAN DE KREDIETOPENINGEN DE RISICO S IN VERBAND MET DE KREDIETOPENINGEN DE RECLAME VOOR HET CONSUMENTENKREDIET CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN SOCIALE GEVOLGEN VAN EEN SCHULDENLAST...32

3 HOOFDSTUK II: HULP- EN DIENSTVERLENING DE HULPVERLENINGSVORMEN VANUIT DE OCMW S BUDGETBEGELEIDING BUDGETBEHEER COLLECTIEVE SCHULDENREGELING (CSR) VERLOOP VAN DE HULPVERLENING INTAKEGESPREK DE VASTSTELLING VAN HET BUDGET INVENTARIS EN ONDERZOEK VAN DE SCHULDEN DE BETALINGSVOORSTELLEN DE OPVOLGING OP LANGE TERMIJN BESLUIT...43 HOOFDSTUK III: PREVENTIE WAT IS PREVENTIE? PRIMAIRE PREVENTIE SECUNDAIRE PREVENTIE TERTIAIRE PREVENTIE PREVENTIE VAN OVERMATIGE SCHULDENLAST PREVENTIEMIDDELEN BUDGETPLANNER HUISHOUDAGENDA EEN BUDGETBOEKJE HET PECUNIAPLAN PREVENTIECAMPAGNES LAAT JE NIET IN DE ZAK ZETTEN KREDIET ZONDER MOEITE? BLIJF ERAF LAAT JE NIET OPLICHTEN! BEDROG? NIET MET MIJ! BUDGETBEURS VAN HET OCMW POPERINGE PREVENTIEVE GROEPSWERKING DE BETEKENIS VAN GROEPSWERKING Wat kan een groepswerking binnen het OCMW betekenen voor de cliënt? Wat betekent de groepswerking voor de hulpverlening? Doorverwijzing naar externe groepen: een brug te ver De randvoorwaarden... 58

4 5 VOORBEELDEN VAN PREVENTIEVE GROEPSWERKINGEN CURSUS MEER DOEN MET MINDER GELD CURSUS BUDGETTEREN HOE KOMEN WE ROND DOOR HET OCMW VAN HEUSDEN-ZOLDER Even tijd verliezen om achteraf tijd te winnen Inhoud: geen cursus maar aanzetten Hoe moet het nu verder? BESLUIT...65 HOOFDSTUK IV: SAMENWERKINGSVERBANDEN SAMENWERKING MET HET ONDERWIJS HET VAK PAV IN HET BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS THEMA: OP EIGEN BENEN SAMENWERKING MET DE GEVANGENIS EERSTE HULP BIJ SCHULDEN DE DURVERSMAP ( EEN MAP VOOR MANNEN DIE DURVEN DAVEREN) WAT KAN PSD/JWW DOEN MET SCHULDEN TIJDENS DETENTIE? Men was al bezig met schuldaflossingen samen een dienst en/of bemiddelaar Men was nog niet met de schulden bezig Wat gaat er met de schulden gebeuren nu ik in de gevangenis zit? De gevangenistijd zit er bijna op! Men heeft er nu een nieuwe schuld bij SAMENWERKING MET HET ZIEKENHUIS ALS SCHULDEISER SITUERING BELANGRIJKE OPMERKINGEN AANDACHTSPUNTEN VOOR DE OCMW S Voor de ingreep Na de ingreep DIENST SCHULDBEMIDDELING BESLUIT...75

5 PRAKTISCH DEEL HOOFSTUK V: BEVRAGING CLIËNTEN INLEIDING WERKWIJZE PERSOONLIJKE BEVRAGING BIJ CLIËNTEN VAN OCMW HAMONT-ACHEL CASUSBESPREKINGEN CASUS Bevraging Link met theorie: profiel van schuldenaar CASUS Bevraging Link met de theorie: profiel van de schuldenaar CASUS Bevraging Link met theorie: profiel van de schuldenaar CASUS Bevraging Link met theorie: profiel van de schuldenaar CASUS Bevraging Link met de theorie: profiel van de schuldenaar CONCLUSIES UIT BEVRAGING PREVENTIE SPECIFIEK GERICHT OP JONGEREN PROBLEMATIEK VAN DE KREDIETOPENINGEN BEGELEIDING ALS VORM VAN PREVENTIE GROEPSINITIATIEF KWALITEIT VAN DE BEGELEIDING VANUIT HET OCMW BEKENDHEID VAN DE PREVENTIECAMPAGNES PERSOONLIJKE REFLECTIES Verschillend waarden- en normenpatroon Het leren stellen van grenzen Schuldgevoelens Verschillende rollen van de maatschappelijk assistent ALGEMEEN BESLUIT BIBLIOGRAFIE BIJLAGEN...115

6 Woord vooraf Het maken van dit eindwerk was niet altijd even gemakkelijk. Het heeft heel wat doorzettingsvermogen en inspiratie gekost om tot dit eindresultaat te komen. Ik heb dit eindwerk ook niet alleen aan mezelf te danken. Ik zou dan ook graag een speciaal woord van dank willen richten tot mijn stagementor Rina Palmans. Zij heeft mij veel goede raad gegeven en mij op weg geholpen met de invulling van mijn eindwerk. Zij heeft haar jaren van kennis en ervaring aangeboden om mijn stage en eindwerk tot een goed einde te brengen. Verder wil ik ook de andere collega s van het OCMW Hamont- Achel bedanken. Ze hebben mij met raad en daad bijgestaan om dit eindwerk tot een goed einde te brengen. Ik ben hun dan ook heel dankbaar voor de tijd die zij vrijgemaakt hebben om mij te helpen. Verder wil ik ook nog mijn ouders bedanken, zij hebben mij de mogelijkheid gegeven om verder te studeren aan de in Hasselt. Ten slotte wil ik ook zeker al de cliënten bedanken die ervoor gezorg hebben dat ik het praktisch deel van mijn eindwerk heb kunnen volbrengen. Verder gaat mijn dank uit naar alle mensen die op de één of andere manier een bijdrage hebben geleverd bij het maken van dit eindwerk. Bedankt!

7 Woorden- en afkortingenlijst (De woorden in de woorden- en afkortingenlijst zijn de in de tekst aangeduid met een * ) Budgethulpverlening: dit is een verzamelnaam voor het totale aanbod van hulpverlening aan mensen met financiële problemen. Dat kunnen mensen met schulden zijn, maar ook mensen die betalingsproblemen hebben of gewoon moeilijk met geld kunnen omgaan. Het is de meest overkoepelende term en daarom hanteer ik ook deze term in mijn eindwerk. CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk Collectieve schuldenregeling: een procedure ingeleid bij de beslagrechter op verzoek van schuldenaar, met aanstelling van een schuldbemiddelaar met beheer van inkomen tot gevolg, noemt men een collectieve schuldenregeling. Deze collectieve schuldenregeling wordt binnen het OCMW van Hamont-Achel uitgevoerd binnen een budgetbeheer. Consumentenscholen: soort van school waar mensen met een zware schuldenlast leren omgaan met geld. CSR: Collectieve Schuldenregeling Doorlopend krediet/kredietopening: bij een doorlopend krediet, mag je tot een bepaald bedrag geld opnemen. Voorbeeld: een kredietgever stelt u een som van euro ter beschikking, die men naar believen kan aanwenden. De sommen die u terugbetaalt kan men telkens opnieuw gebruiken, binnen de grenzen van het toegestane maximumbedrag. Fonds ter bestrijding van de Overmatige Schuldenlast: dit Fonds komt tussen voor de minst bedeelde schuldenaars, zij die zelf niet de middelen hebben om de kosten voor een schuldbemiddelaar af te lossen. JWW: Justitieel Welzijnswerk Krediet: is een uitgestelde betaling, men koopt vandaag en men betaalt morgen. De meest voorkomende goederen die op krediet gekocht worden zijn auto s, woningen en huishoudapparaten.

8 LAC: LokaleAdvies Commissie Leefgeld: bedrag dat de cliënt wekelijks ontvangt van de maatschappelijk assistent. Dit is bedoeld voor de betaling van de dagdagelijkse kosten zoals kleding, voeding, Minnelijke aanzuiveringsregeling & Gerechtelijke aanzuiveringsregeling: bij een collectieve schuldenregeling stelt de schuldenaar, onder toezicht van de rechter, aan zijn schuldeisers voor een minnelijke aanzuiveringsregeling te treffen. Indien over deze minnelijke aanzuiveringsregeling geen akkoord wordt bereikt, kan de rechter een gerechtelijke aannzuiveringsregeling opleggen. De aanzuiveringsregeling strekt ertoe de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden. MIVB: Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer van Brussel OCMW: Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijn OIVO: onderzoeks- en informatiecentrum van de verbruikersorganisaties Overmatige schuldenlast: in België wordt de overmatige schuldenlast omschreven als een duurzame of structurele onmogelijkheid zijn financiële verplichtingen of vervaldata voor terugbetaling na te komen. Persoonlijke lening/lening op afbetaling: bij een persoonlijke lening spreek je van te voren af hoeveel geld je leent. De hoogt van de rente staat vast. Je weet dus hoe lang je bezig bent met afbetalen. PSD: Psychosociale Dienst

9 Revolving-kredieten en wentelkredieten: een revolving krediet is een moderne en soepele consumptiekredietvorm, een permanent herbruikbaar krediet of een budgetreserve, waarbij de kredietnemer maandelijks alleen een beperkt percentage (5%) van de kredietlijn moet terugbetalen en daarnaast een maximale vrijheid heeft qua terugbetalingsritme. Schulden: het totale bedrag van de openstaande rekeningen na de vervaldag zijn schulden. Schuldenlast: een huishouden heeft een schuldenlast wanneer het ten minste een krediet, lening of leasing aan het terugbetalen is. De schuldenlast kan privé of professioneel zijn. Het is privé indien deze leningen, kredieten of leasing betrekking hebben op behoeften uit de huishoudelijke sfeer. Een huishouden kan tegelijk een privé-schuldenlast en een professionele schuldenlast hebben. VVSG: Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten Welzijnsregio Noord-Limburg: vereniging van OCMW s onderworpen aan de wet van 8 juli (Bochelt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt, Peer) Y: inkomen

10 Inleiding Tijdens mijn eerste gesprek op het OCMW* van Hamont-Achel met mijn stagementor Rina Palmans kwam het onderwerp preventie ter sprake als invulling voor mijn eindwerk. Ik was op dit moment totaal nog niet vertrouwd met dit onderwerp. Na het gesprek met Rina ben ik thuis meteen achter de computer gaan zitten om mij te informeren rond het onderwerp, preventie voor mensen met financiële problemen. Ik stond toen meteen versteld van het aantal zoekopdrachten dat de computer aangaf. Blijkbaar leefde dit onderwerp toch al in de samenleving! Ik heb dan ook beslist om dit als onderwerp voor mijn eindwerk te gebruiken. Tijdens mijn zoektocht naar verdere informatie kwam ik er al snel achter dat dit onderwerp heel actueel was en nog altijd is. Maar dit maakte het soms niet gemakkelijker om goede en betrouwbare informatie te vinden. Zo is het moeilijk om in bibliotheken boeken rond preventie te vinden. Ik heb dan geprobeerd mijn onderwerp ruimer open te trekken. Zo was het wel mogelijk om boeken te vinden over de schuldenproblematiek, hoe omgaan met geld, enz. Verder heb ik veel informatie van het internet gebruikt voor mijn eindwerk. Dit omdat vele organisaties hun informatie de dag van vandaag verspreiden via het wereldwijde web. In het eerste hoofdstuk, wat bedoeld is als een inleidende hoofdstuk, heb ik geprobeerd de problematiek van de schuldenlast in België te schetsen aan de hand van gegevens en cijfermateriaal. Ik heb deze theorie ook gekoppeld aan cijfers die ik ter beschikking had van het OCMW Hamont-Achel zelf. Daarnaast heb ik het antwoord van België op deze problematiek op papier gezet. In het eerste hoofdstuk komt vervolgens ook het profiel van de mensen die zich met schulden aanbieden aanbod. Dit heb ik gedaan om te proberen een beeld te schetsen van de cliënten van een OCMW. Ook de oorsprong van de schulden en de soorten schulden worden in het eerste hoofdstuk besproken. Als aanvulling van dit hoofdstuk heb ik er ook voor gekozen om aandacht te besteden aan de problematiek rond de kredietopeningen. Ook komt de centrale voor kredieten aan particulieren terug in dit hoofdstuk. Als afsluiter heb ik gekozen om de sociale gevolgen van een schuldenlast te bespreken.

11 In het tweede hoofdstuk heb ik gebruik gemaakt van mijn stage-ervaringen op het OCMW. Ik geef hier dan ook uitgebreid aandacht aan de hulpverleningsvormen die er momenteel bestaan vanuit het OCMW. Verder bespreek ik ook het hele traject dat afgelegd wordt tijdens een budgethulpverlening*. In hoofdstuk drie heb ik mij specifiek gericht op het onderwerp preventie. Eerst heb ik geprobeerd uit te leggen wat preventie nu juist betekent en welke inhoud dit kan krijgen in het kader van de schuldenproblematiek. Vervolgens heb ik enkele preventiemiddelen op een rijtje gezet. Deze zijn bedoeld om de cliënt een beter zicht te geven op zijn inkomsten en uitgaven. Daarna komen de preventiecampagnes aanbod. Ik heb gekozen om de meeste recentste campagnes te vermelden. Tenslotte heb ik in hoofdstuk drie de preventieve groepswerking besproken. Dit door eerst een theoretische toelichting hiervan te geven. Om daarna voorbeelden van groepswerkingen rond preventie toe te lichten. In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 4 heb ik de samenwerkingsverbanden besproken. Ik heb ervoor gekozen om alleen deze samenwerkingsverbanden te vermelden waarmee ik tijdens mijn stage in contact ben gekomen. Ik ben mij er dan ook van bewust dat er nog andere initiatieven zijn die niet in mijn eindwerk vermeld zijn. De samenwerkingsverbanden die ik vermeld heb zijn, de samenwerking met de gevangenis, de samenwerking met het ziekenhuis als schuldeiser en met de dienst schuldbemiddeling. Na het theoretisch deel werd het tijd voor een toetsing aan de theorie. Dit is uitgewerkt in het praktisch deel van het eindwerk. Ik heb mijn praktisch deel ingevuld door een bevraging af te nemen bij cliënten in budgetbegeleiding of budgetbeheer (eventueel gekoppeld aan een collectieve schuldenregeling*). Deze bevraging heb ik gedaan aan de hand van een vragenlijst die ik heb opgesteld. De bevraging gaat vooral over het thema preventie. Hoe kijken cliënten aan tegen preventie? Verder heb ik ook geprobeerd te polsen hoe cliënten nu juist denken over een preventieve groepswerking.

12 Ik heb de informatie die ik uit de bevragingen gehaald heb geprobeerd op een zo duidelijk mogelijke manier te verwerken. Dit heb ik dan gedaan door eerst een beeld te schetsen van de betreffende cliënt, met hierbij het resultaat van de bevraging. Uit de resultaten heb ik verschillende conclusies kunnen trekken. Deze heb ik op een rijtje gezet. Ook heb ik mijn persoonlijke reflecties toegevoegd aan het praktisch deel van het eindwerk. Ik heb in mijn eindwerk voornamelijk gebruik gemaakt van de mannelijke spreekvorm, dit zonder enige vorm van discriminatie. Verder is er meestal sprake van de cliënt ik wil er op wijzen dat het in vele gevallen ook kan gaan om een cliëntsysteem.

13 Theoretisch deel

14 HOOFDSTUK I : INLEIDING 1 Overmatige schuldenlast: een situatieschets De laatste jaren treedt er duidelijk een mentaliteitswijziging inzake geld en uitgaven op. We leven vandaag in een consumptiemaatschappij en willen er ook aan participeren. Als men iets wil aanschaffen of iets wenst te doen (vakantie, ) dan moet dit op korte termijn gebeuren. Later zal men dan wel zien hoe men het moet betalen, sparen zit er dan niet meer in. Overmatige schuldenlast* is geen recent probleem! Dit is een algemeen bekend fenomeen. Maar het verschijnsel is evenwel toegenomen en heeft verontrustende dimensies aangenomen in onze complexe consumptiemaatschappij. Dit kan men afleiden uit diverse bronnen 1 : Volgens de EU-armoedegrens is 15.2% Belgen arm. Of nog meer dan 1.5 miljoen mensen valt onder de armoedegrens. Het gaat om: - alleenstaande met Y* < dan 722,59 euro 2 - en gezinnen bestaande uit twee volwassenen en 2 kinderen met Y < dan 1.622,37 euro Volgens marktonderzoeker Walter Rammeloo van Fortis Bank: - verdienen 30% armste Belgen niet genoeg om rond te komen - leven 40% van Belgen van Y maar kunnen ze niet sparen - 30% rijkste Belgen worden rijker en rijker Een andere bron is de Positieve Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank die alle krediet- en hypotheekovereenkomsten registreert. Hoewel in vergelijking met 1 STEUNPUNT VOOR DE DIENSTEN SCHULDBEMIDDELING VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, Persdossier. Een campagne voor preventie van schuldoverlast in het Brussels Gewest vier affiches op het MIVB-net. Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, (persdossier) 2 Y: inkomen 13

15 2003, in 2004 zowel het aantal geregistreerde personen (4,4 miljoen, +2,9%) als het aantal overeenkomsten gestegen (6,7 miljoen, +4,4%) is, ging dit niet gepaard met een stijging van het aantal wanbetalers. Bijna Belgen staan vandaag bij de Positieve Kredietcentrale geregistreerd als wanbetaler. Zij staan samen voor bijna 2 miljard euro in het rood. De lichte daling wordt soms aangewend om te beweren dat het probleem afneemt en minder verontrustend wordt. Niets is minder waar De centrale geeft enkel een beeld van de krediet- en hypotheekovereenkomsten. Ze komen in vrijwel 80% van de dossiers schuldbemiddeling voor, maar de centrale geeft geen beeld van de andere toegenomen schulden (fiscale schulden, telefoonschulden, huurschulden, energieschulden ). In 70% van de dossiers (binnen schuldbemiddeling) gaan ze gepaard met die andere schulden en in bijna 21% dossiers gaat het uitsluitend over andere schulden. De laatste wordt steeds aanzienlijker. TABEL 1: Overzicht stijging schulden Fiscale schulden 47% 73% Telefoonschulden 14% 36% Gezondheidszorgschulden 25% 51% Schulden watervoorziening 12% 24% Huurschulden 9% 23% Tijdens de eerste 6 maanden van 2005 werd er volgens het Nationaal Instituut voor Statistiek voor 4,2 miljard euro op afbetaling gekocht. Dat is meer dan 14% meer dan vorig jaar! Mensen gaan meer en meer kredieten aan en al op jonge leeftijd ( 1 of 5 Vlaamse jongeren tussen 18 en 25 jaar maakt volgens het incassobureau Intrum Justitia schulden om kleren, elektronica of een auto te kunnen betalen). Het risico op wanbetaling wordt dan ook groter en groter! Men vreest dat de samenhang tussen een stijgend aantal registraties en een stijgend aantal wanbetalers de komende jaren een feit zal zijn. Dit zal vooral te wijten zijn aan de kredietopeningen* waarop nu ook alle banken zich profileren. In de eerste jaarhelft 1 STEUNPUNT VOOR DE DIENSTEN SCHULDBEMIDDELING VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, Persdossier. Een campagne voor preventie van schuldoverlast in het Brussels Gewest vier affiches op het MIVB-net. Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, (persdossier) 14

16 stonden de banken maar liefst 70% meer van deze kredieten (goed voor 670 miljoen euro krediet) toe aan hun klanten. Deze kredieten zijn zeer duur (het jaarlijks kostenpercentage kan voor een kredietopening met kaart oplopen tot 19%), maar ook alom vertegenwoordigd (banken, supermarktketens zoals Carrefour en Makro, postorderbedrijven) en worden te gemakkelijk verleend. En het zijn net deze kredieten die de mensen vaker niet kunnen betalen. Daar waar er in achterstallige kredietopeningen geregistreerd stonden, staan er nu meer dan achterstallige kredietopeningen geregistreerd Eén op drie kredietopeningen wordt niet betaald! Wat de betaalachterstand betreft is er een lichte daling bij personen met 1, 2 of 3 contracten. Het is echter verontrustend dat de groep van personen die 4 of 5 contracten hebben, toeneemt tot bijna 10 procent van de geregistreerde personen. Het zijn vooral die mensen die bij de dienst schuldbemiddeling terechtkomen en een beroep doen op de collectieve schuldenregeling*. Het succes van de wet betreffende de collectieve schuldenregeling toont ook aan hoe zorgwekkend de situatie wordt. Sinds de start in 1999 is het aantal berichten van toelaatbaarheid elk jaar toegenomen. In 2004 stonden berichten van toelaatbaarheid in het bestand van de Centrale geregistreerd. Binnen het OCMW Hamont-Achel kan men ook opmerken dat er steeds meer mensen met financiële problemen zich aanmelden. Hierdoor groeit de financiële hulpverlening binnen een OCMW uit tot een steeds belangrijker onderdeel 1. TABEL2: Aantal cliënten Jaar Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve schuldenregeling (binnen BB) Totaal OCMW HAMONT-ACHEL, Jaarverslag OCMW Hamont-Achel. Dienstjaar OCMW Hamont-Achel, Hamont-Achel, (jaarverslag) 15

17 2 Wat doet men in België om daarop een antwoord te bieden? 1 Ook de Vlaamse overheid is zich bewust van de problematiek van de schuldenlast en de noodzaak van een adequate aanpak. In het Vlaams actieplan armoedebestrijding 2001 legt men de krachtlijnen voor het beleid op vier terreinen: preventie, ondersteuning van erkende diensten, beleidsgericht onderzoek en beleidsadvisering. Wat beleidsadvisering betreft, voorzag men toen in de oprichting van een overlegorgaan met een duidelijk mandaat en dat was samengesteld uit representatieve vertegenwoordigers. Eind 2004 was er nog steeds geen overlegorgaan opgericht. Van 1996 tot 2002 bestond nochtans aan Vlaamse zijde vzw Overleg Schuldenlast, opgericht met steun van de Koning Boudewijnstichting. Het was een overlegorgaan georganiseerd rond de problematiek van schuldenlast en overkreditering met vertegenwoordigers van verbruikersverenigingen, OCMW s en CAW s* en hun koepelorganisaties, armenbewegingen, universiteiten, advocatuur, gerechtsdeurwaarders, beslagrechters, politici Maar het Overleg Schuldoverlast beschikte niet over een structurele financiering. Vervolgens werd er aangeklopt bij de Vlaamse overheid. Maar ondanks de intentieverklaring over de oprichting van een overlegorgaan in het Vlaamse actieplan armoedebestrijding van 2001, bleven financiële middelen achterwege en moest het Overleg Schuldoverlast in 2002 noodgedwongen zijn activiteiten staken. In het Vlaams actieplan armoedebestrijding van 2003 worden de hoger vermelde krachtlijnen hernomen, met uitzondering van de samenstelling van een overlegorgaan. In het kader van het lokale sociale beleid wil men ook verder zoeken naar het optimaliseren van de samenwerking tussen OCMW s en CAW s. Het Vlaamse regeerakkoord 2004 wijdt één zin aan de problematiek van schuldenlast: We pakken de problemen van overmatige schulden afbetalingsproblemen gericht aan. Vlaanderen gaat de strijd aan tegen de overmatige schuldenlast met een subsidie van euro voor het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling. De meer dan 323 erkende diensten schuldbemiddeling van de OCMW s en CAW s worden niet door Vlaanderen 1 VVSG, OVERLEG SCHULDOVERLAST, POLITEIA, Handboek schuldbemiddeling. Brussel, Politeia,

18 financieel ondersteund. Wallonië doet dat wel. Daar bedraagt de financiering (voor de 177 diensten schuldbemiddeling, l Observatoire du Crédit et de l Endetement en 3 referentiecentra) momenteel 2,4 miljoen euro en worden daarenboven de ongeveer 140 consumentenscholen* nog eens apart gesubsidieerd. In Brussel is dat voor het Steunpunt euro en wordt er in een eenmalig projectsubsidie voor preventie van euro voorzien. Als u deze cijfers hoort, zou men denken dat Vlaanderen minder problemen heeft. Maar Vlaanderen kent duidelijk ook het fenomeen schuldoverlast en het probleem neemt zoals eerder vermeld ook nog eens zorgwekkend toe. Tegen beter weten in verzuimt de Vlaamse regering al jaren om voldoende te investeren in schuldbemiddeling. Ondanks de jarenlange verwaarlozing, de nijpende financiële situatie waarin de schuldbemiddelaars moeten werken, mag Vlaanderen trots zijn op hoe inventief de schuldbemiddelaars tewerk gaan. Niet alleen hebben de schuldbemiddelaars de afgelopen jaren de stap gezet naar een uitgebouwde dienst schuldbemiddeling en gingen sommige OCMW s en CAW s samenwerkingsverbanden aan, onderling, en ook met elkaar, maar zijn er in elke provincie werkgroepen met juristen en / of maatschappelijk werkers die regelmatig samenkomen: - kennis en ervaring uit te wisselen - een gelijkvormige werking uit te bouwen - de schuldbemiddeling in hun regio te systematiseren - de mogelijkheid / wenselijkheid van een centrale wachtlijst te onderzoeken - een draaiboek schuldbemiddeling uit te werken - een aanstelling als schuldbemiddelaar in de collectieve schuldenregeling* te organiseren -. 17

19 3 Profiel van de mensen die zich met schulden aanbieden Schuldenoverlast treft alle lagen van de bevolking. Opmerkelijk hierin is dat steeds meer mensen uit de middenklassen getroffen worden door een schuldenlast. Momenteel zijn het vooral jonge mensen die in contact komen met financiële problemen. Nieuw hierin is het hoge aandeel -25jarigen. Deze groep bestaat voornamelijk uit laaggeschoolden die al de stap hebben gezet om alleen of samen te wonen. Hoger geschoolden jonger dan 25 jaar zijn eerder een uitzondering, veelal omdat ze tijdens hun studies nog bij hun ouders inwonen of nog financieel afhankelijk zijn. Het aandeel hoger geschoolden in het OCMW-cliënteel is over het algemeen beperkt, maar toch zijn er af en toe wel terug te vinden bij de 30-jarigen die bij het OCMW terechtkomen voor financiële hulpverlening. Een hoge hypotheeklast en een verkeerd bestedingsgedrag liggen volgens de ervaring veelal aan de oorsprong van de schulden waarmee de jongeren in het algemeen bij het OCMW aankloppen. Daarnaast zijn vooral éénoudergezinnen kwetsbaar, gevolgd door alleenwonende. Gezinnen die zich met schulden aanmelden zijn vaak groter dan het gemiddelde gezin. Zoals verwacht beschikken zij ook minder vaak over een beroepsinkomen, maar vaker over een werkloosheidsuitkering, invaliditeitsuitkering of het leefloon 1. Nieuw is verder de vaststelling dat ruim een derde van de mensen die zich met schulden aanmelden handicaps/gezondheidsproblemen kennen. Verder blijkt: hoe lager het opleidingsniveau, hoe groter het risico op financiële problemen. Geslacht en nationaliteit zouden geen indicatie zijn voor financiële problemen. 3.1 Nieuwe armen Ten eerste zijn er de mensen die door een onverwachte gebeurtenis de gemaakte schulden niet meer kunnen afbetalen, omdat zij de gevolgen van aangegane leningen niet kunnen inschatten. In het eerste geval zijn het de nieuwe armen: gezinnen die oorspronkelijk wel 1 RUELENS, L., NICAISE, I., Hulp op krediet: schuldbemiddeling in de Vlaamse OCMW s en CAW s, Tijdschrift voor Welzijnswerk, 26 (243), april-mei 2002, p

20 voldoende inkomen hadden maar door een plotse daling van het inkomen hun bestedingsgedrag niet meer kunnen aanpassen en overmatige schulden krijgen. 3.2 Generatiearmoede De tweede groep zijn de generatiearmen: gezinnen die van generatie op generatie met armoede worden geconfronteerd en zich niet uit deze negatieve spiraal kunnen werken. Vaak is er slechte huisvesting, ziekte, werkloosheid, gebrek aan sociale vaardigheden. Deze mensen met een laag inkomen kunnen soms moeilijk weerstaan aan de agressieve verkoopsprocedures, reclamecampagnes, postorderbedrijven, huurkoop, De gevolgen zijn zeer ingrijpend op financieel, psychologisch en sociaal vlak. 3.3 Vergelijking met cijfers van het jaarverslag van het OCMW Hamont-Achel - Uit de cijfers uit het jaarverslag van het OCMW Hamont-Achel wordt bevestigd dat er een merendeel aan cliënten zijn inkomen verwerft door ziekte- of invaliditeitsuikeringen. - Verder is het aandeel alleenstaanden dat zich meldt met financiële problemen aanzienlijk hoog. - Opmerkelijk is dat het aantal alleenstaande met kinderen het laagst ligt in tegenstelling tot andere gezinsvormen. - Vervolgens ligt het aandeel mannen dat in begeleiding is bij het OCMW van Hamont-Achel ligt stukken hoger dan het aandeel vrouwen. TABEL 3: Aantal dossiers per gezinssamenstelling 1 gezinssamenstelling Budgetbegeleiding Budgetbeheer/CSR Totaal Echtpaar zonder kinderen Echtpaar met kinderen Alleenstaand Alleenstaand met kinderen 3 1 OCMW HAMONT-ACHEL, Jaarverslag OCMW Hamont-Achel. Dienstjaar OCMW Hamont-Achel, Hamont-Achel, (jaarverslag) 19

21 TABEL 4: Aantal dossiers per geslacht 1 Geslacht budgetbegeleiding Budgetbeheer/CSR Totaal Man Vrouw TABEL 5: Aantal dossier per aard van inkomsten 2 Aard van de Budgetbegeleiding Budgetbeheer/CSR Totaal inkomsten Pensioen Leefloon Ziekte/invaliditeit Werkloosheid Arbeid Combinatie arbeid/andere zelfstandige 1 OCMW HAMONT-ACHEL, Jaarverslag OCMW Hamont-Achel. Dienstjaar OCMW Hamont-Achel, Hamont-Achel, (jaarverslag) 2 OCMW HAMONT-ACHEL, Jaarverslag OCMW Hamont-Achel. Dienstjaar OCMW Hamont-Achel, Hamont-Achel, (jaarverslag) 20

22 4 Oorsprong van de schulden Het is erg moeilijk om de oorzaak of de oorzaken van een schuldenoverlast te bepalen. In het merendeel zijn er verschillende oorzaken die zich verstrengelen en de moeilijkheden waarmee personen worstelen, zijn zelden tijdelijk of toevallig. De in rekening te nemen factoren in de totstandkoming van de schuldenoverlast, kan men de maatschappelijke kwetsbaarheid noemen. Dit wordt gekenmerkt door een zeer weinig flexibel budget waardoor sparen (bijna) niet mogelijk is. Verder is ook nog het gebrek aan scholing over geld en budgetbeheer, het gebrek aan kwalificatie, het gebrek aan werk en het isolement. Wat de oorsprong van de schulden betreft vertegenwoordigen kredietschulden (consumptiekrediet en bankschulden samen) slechts een kwart van de totale schuldenlast. Opvallend is het gewicht van de overheid zelf (fiscus, sociale zekerheid, boetes - samen 18,6%) als schuldeiser. Op de derde plaats komen de schulden in verband met nutsvoorzieningen (17%). De posten huurachterstallen en schulden i.v.m. gezondheidszorgen komen respectievelijk op de vierde en vijfde plaats. Dit alles wijst erop dat schulden bij deze doelgroep weinig te maken hebben met luxeconsumptie. Aan de oorsprong van situaties van chronische schuldenoverlast, liggen eventueel ook pathologische situaties: verslavingen (alcoholisme, geldspelen, drugmisbruik, ), langdurige depressie, manisch-depressiviteit, die ofwel belangrijke uitgaven met zich meebrengen, ofwel de onmogelijkheid om nog met de realiteit te kunnen omgaan. 21

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Kredietopeningen: waarom?

Kredietopeningen: waarom? Kredietopeningen: waarom? Onderzoek besteld door de Pod Maatschappelijke Integratie op vraag van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Overheidsopdracht

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

PLATFORM DAG ZONDER KREDIET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET www.dagzonderkrediet.be - 1 - Sommaire 1. INLEIDING 3 2. HALT AAN HET GEMAKKELIJK KREDIET 6 2.1. GOED OPGELEIDE KREDIETBEMIDDELAARS 7 2.1.1. De rol van de kredietbemiddelaars

Nadere informatie

Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden. Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson

Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden. Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson 2 Voorwoord Als het onderhoudslampje op het dashboard

Nadere informatie

target in pocket game

target in pocket game target in pocket game leerlingenmap target in pocket game inhoud Waarom ontwikkelt een OCMW totaalproject schuldpreventie? De realiteit van de cijfers 1 Het OCMW helpt niet alleen als er problemen zijn,

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland

Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland Oktober, 2014 Auteur: Tamara Madern senior wetenschappelijk

Nadere informatie

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden Voor mijn gevoel had ik veel geld Jongvolwassenen en schulden Florieke Westhof en Lennart de Ruig m.m.v. Mirjam Tom Zoetermeer, 22 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de volgende organisaties (op alfabetische volgorde): Stichting Christelijke Schuldhulppreventie

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

ONOPLOSBARE SCHULDSITUATIES

ONOPLOSBARE SCHULDSITUATIES ONOPLOSBARE SCHULDSITUATIES NADJA JUNGMANN ERIK LEMS FIENEKE VOGELPOEL GERCOLINE VAN BEEK PETER WESDORP 1 Voorwoord In 1932 is de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren,

Nadere informatie

Dementie, hoe ermee omgaan?

Dementie, hoe ermee omgaan? Dementie, hoe ermee omgaan? Alzheimer Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

Stadsgeldbeheer Utrecht. Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen

Stadsgeldbeheer Utrecht. Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen Stadsgeldbeheer Utrecht Beschrijving van een voorbeeldpraktijk schuldhulpverlening Stadsgeldbeheer Utrecht Beschrijving

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

De Kredietbank Rotterdam is in balans

De Kredietbank Rotterdam is in balans De Kredietbank Rotterdam is in balans Een onderzoek naar de dagelijkse praktijk gemeentelijke ombudsman Rotterdam maart 2014 Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit: Juliette

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie