Trophée Benelux de la Galvanisation Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trophée Benelux de la Galvanisation 2015. Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2015"

Transcriptie

1 Trophée Benelux de la Galvanisation 2015 Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2015

2

3 Voorwoord Préface Dit boek is volledig gewijd aan de tiende editie van de tweejaarlijkse Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken. In totaal werden 119 projecten ingediend, een lichte stijging t.o.v. de vorige editie. Opvallend is wel de sterke stijging van het aantal ingediende projecten uit Nederland. Ce livre est entièrement dédié à la dixième édition du Trophée Benelux de la Galvanisation à chaud. Au total, 119 projets ont été soumis, une légère hausse par rapport à l édition précédente. Il faut signaler la forte augmentation du nombre de projets issus des Pays-Bas. Voorwoord Colofon Colophon Met de wedstrijd en het boek wil Zinkinfo een staalkaart aan toepassingen van thermisch verzinken tonen. In deze jubileumeditie introduceerden we de nieuwe categorie Openbare Ruimte. Hiermee wil Zinkinfo ook ontwerpers van straatmeubilair aanmoedigen om deel te nemen aan onze wedstrijd. Thermisch verzinken biedt designers én hun klanten heel wat voordelen. Vooral de lange levensduur en onderhoudsvriendelijkheid spelen hier een belangrijke rol. Bovendien waarderen ontwerpers het mooie verouderingsproces van thermisch verzinkt staal, dat met de jaren eigenlijk alleen maar mooier wordt. A travers le concours et la publication, Infozinc souhaite montrer un éventail d applications de la galvanisation à chaud. Cette année nous avons introduit une nouvelle catégorie Espace Public. Infozinc souhaite ainsi encourager les concepteurs de mobilier urbain à participer à notre Trophée. La galvanisation à chaud offre pas mal d avantages aux designers et leurs clients. La longue durée de vie sans entretien intermédiaire et le fait qu une surface galvanisée vieillit d une manière tellement élégante qu elle s embellisse avec le temps sont des atouts fort appréciés. Préface Verantwoordelijke Uitgever Editeur Responsable Bruno Dursin, Algemeen Directeur - Directeur Général Stichting Zinkinfo Benelux - Association InfoZinc Benelux Smederijstraat DB Breda - Nederland T: F: BTW - TVA : NL B01 In de categorie infra & mobiliteit werden niet minder dan zeven open parkeergarages ingediend. Verschillende grote spelers in deze markt bieden bouwsystemen met een draagstructuur in staal aan. Ze leveren heel wat voordelen op t.o.v. klassieke parkeergarages in beton, zoals snelheid van uitvoering, flexibele maatvoering en grotere kolomvrije parkeerruimte. Zinkinfo heeft trouwens recent een editie van haar magazine aan dit thema gewijd. Dans la catégorie infra & mobilité nous comptons sept projets de parkings aériens, Les différents systèmes modulaires avec une structure portante en acier présentent des avantages indéniables par rapport aux parkings classiques en béton, comme la vitesse d exécution, la flexibilité et les grandes surfaces libres sans colonnes. Infozinc a d ailleurs récemment dédié une édition de son magazine à ce sujet. Redactie Redaction Hoofdredacteur - rédacteur en chef : Bruno Dursin Auteurs : de indieners van de projecten voor de BTTV Trofee - les souscripteurs des projets du Trophée Vertalingen - Traductions : ACB Tekst - en vertaalbureau Basisvormgeving : ConQuest communicatie & events Opmaak - Mise en page : Jo Van den Borre Verspreiding Diffusion Gratis voor leden van Zinkinfo Benelux - Zoals ieder jaar was het ook nu voor de jury geen gemakkelijke opdracht om de laureaten aan te duiden. Zelfs met heldere criteria, blijft het resultaat altijd een persoonlijke keuze van de juryleden. Met dit boek wil Zinkinfo niet alleen de winnaars, maar ook de andere genomineerde projecten de aandacht schenken die ze verdienen. Alle 119 deelnemende projecten staan bovendien in een digitaal magazine dat zowel op onze website als op het digitale platform ISSUU terug te vinden is. Comme chaque année, le jury avait la tâche difficile de choisir les lauréats dans les différentes catégories. Malgré des critères bien établis, le résultat reste toujours une appréciation personnelle des membres du jury. Avec ce magazine, Infozinc souhaite donner aux gagnants mais aussi à tous les projets nominés l attention qu ils méritent. Tous les 119 projets ayant participés seront repris dans un magazine numérisé qui sera publié aussi bien sur notre site que sur la plateforme d édition numérique ISSUU. Gratuit pour les membres de InfoZinc Benelux Verkoop per stuk - Vente au numéro 25 / nummer - numéro (ibtw - TVAc) Oplage Tirage 2000 exemplaren - exemplaires Ik wil graag alle deelnemers aan de wedstrijd bedanken voor het indienen van zoveel inspirerende projecten. Samen tonen ze een waaier aan geslaagde, originele en vaak vernieuwende toepassingen van thermisch verzinkt staal. Ze vormen stuk voor stuk het bewijs dat zink en staal perfect bij elkaar passen! Je félicite tous les participants au concours d avoir remis autant de projets inspirants. L ensemble des projets montrent un éventail d utilisations réussies, originales et souvent innovantes de l acier galvanisé. Elles forment la meilleure preuve du mariage réussi entre le zinc et l acier! Copyright 2015 by Zinkinfo Benelux Alleen de auteurs zijn verantwoordelijk voor de artikels. De auteur gaat akkoord met publicatie van de toegezonden Bruno Dursin Algemeen Directeur van Zinkinfo Benelux Bruno Dursin Directeur Général InfoZinc Benelux documenten. Alle rechten voorbehouden, die van vertaling en bewerking inbegrepen. - Les articles publiés n engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Les documents reçus impliquent l accord de l auteur pour libre publication. Tous droits de reproduction, traduction et adaptation réservés. 1

4 Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2015 Trophée Benelux de la Galvanisation 2015 Inleiding Introduction De BTTV Trofee wordt sinds 1997 elke twee jaar georganiseerd, afwisselend in België en Nederland. Dit jaar stond de tiende editie open voor projecten geheel of gedeeltelijk in thermisch verzinkt staal uitgevoerd en opgeleverd in de periode De ingediende projecten werden ingedeeld in zes categorieën: - Industriebouw - Woningbouw - Utiliteitsbouw - Karakteristieke stalen elementen - Infrastructuur en mobiliteit - Openbare ruimte duplex Duplex systeem Zinkinfo schenkt ook extra aandacht aan het toepassen van het duplex systeem waarbij thermisch verzinken wordt gecombineerd met poedercoaten of natlakken. Dit leidt tot een uiterst duurzame bescherming van staal tegen corrosie. In het boek zal de lezer de projecten waarbij een duplex systeem werd gebruikt herkennen aan het symbool. Le Trophée a lieu tous les deux ans et ceci depuis 1997 en alternance entre la Belgique et les Pays-Bas. Cette année la dixième édition s adressait à tous les projets totalement ou partiellement exécutés en acier galvanisé à chaud et achevés dans la période Les projets ont été divisés en six catégories: - Bâtiments industriels - Bâtiments résidentiels - Bâtiments non-résidentiels - Eléments spécifiques en acier - Infrastructure et mobilité - Espace public Système duplex système duplex InfoZinc souhaite également attirer l attention sur le système duplex, ou la galvanisation à chaud est combinée avec une couche de peinture par systeem poudrage ou par laquage. Ceci assure une protection optimale de l acier contre la corrosion. Le lecteur reconnaîtra dans le magazine les projets ou le système duplex a été appliqué par le symbole. Jury De jury bestond dit jaar uit de volgende leden: - Maud Nierath-Van Banning, Atelieréén architecten (voorzitter) - Michel Dewanckele, Business Development Manager, Tractebel Engineering - Jules Wilhelmus, Directeur Stichting Duurzaam Bouwmetaal - Filip van der Linden, journalist Bouwkroniek De jury heeft 119 projecten beoordeeld waarvan er 23 werden genomineerd. Jury La composition du jury était la suivante: - Maud Nierath-Van Banning, Atelieréén architecten (président) - Michel Dewanckele, Business Development Manager, Tractebel Engineering - Jules Wilhelmus, Directeur de l Association Duurzaam Bouwmetaal - Filip van der Linden, journaliste à Bouwkroniek Le jury a examiné 119 projets dont 23 ont été nominés. Zinkinfo Benelux bedankt alle deelnemers aan de wedstrijd en publiceert alle projecten in dit mooie naslagwerk. InfoZinc Benelux remercie tous les participants au concours et publie l ensemble des projets dans cette belle publication. Happy People Luc De Prest Door mijn passie en liefde voor metaal voel ik een verbondenheid met de deelnemers. Het is voor mij een eer voor deze editie de BTTV trofee te mogen maken. Happy People is conceptueel ontstaan uit een H-profiel, een Poutrel in de volksmond. De gedeformeerde metalen sneden van het profiel zijn verwerkt tot universele antropomorfe wezens. De flenzen vormen de armen en benen aan het lijf. De getorste romp omsluit het hoofd en de mond. De verzinkte huid omgeeft en beschermt het lichaam. Het kunstwerk is modern, eenvoudig van vorm en lijn. Happy People straalt een warme emotie uit van geluk, blijdschap en overwinning. Een zege voor de laureaten. Happy People Luc De Prest Ma passion et mon amour du métal me poussent vers les participants au Concours dans un élan de fraternité. C est pour moi un honneur de pouvoir réaliser le trophée BTTV de cette édition. Happy People est un concept né d un profilé en H, qu on appelle aussi Poutrelle dans le langage populaire. Les sections en métal déformées de ce profilé ont été modelées pour obtenir des figures anthropomorphes. Les ailes forment les bras et les jambes du corps. Le tronc tordu enveloppe la tête et la bouche. La peau galvanisée entoure et protège le corps. L œuvre est moderne, les formes et les lignes sont simples. Happy People est animé par une chaleureuse émotion de bonheur, de gaieté et de victoire. Un triomphe pour les lauréats. 2

5 Inhoud Table des matières Voorwoord Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2015 Inhoudstafel Happy People - Luc De Prest Préface Trophée Benelux de la Galvanisation 2015 Tables des matières Happy People - Luc De Prest Inhoud Industriebouw Uitbreiding BRALIMA Brewery - Laureaat PISA project Tweede bottelarij Duvel Overige projecten Utiliteitsbouw BMW Mini - Laureaat Glazen Eco Iglo Burcht van Haeften Gorillaverblijven Ouwehands Dierenverblijf De Fabriek Overige projecten Bâtiment industriels L extension de la BRALIMA Brewery - Lauréat Projet PISA Deuxième usine d embouteillage Duvel Autres projets Bâtiments non-résidentiels BMW Mini - Lauréat Un igloo écologique en verre Burcht van Haeften Installation pour Gorilles Parc animalier Ouwehands L Usine Autres projets Tables des matières Woningbouw Villa Familie Schaaf - Laureaat Prêt-à-Loger Villa Veldhoven Overige projecten Bâtiments résidentiels Villa Famille Schaaf - Lauréat Prêt-à-Loger Villa Veldhoven Autres projets Infrastructuur en mobiliteit Parkeergebouw IKEA - Laureaat Brugbediencentrale Steekterpoort OVT Den Haag Parkeergarage P+R Elst Uitbreiding station Lelystad Centrum Overige projecten Infrastructure et mobilité Bâtiment de parking IKEA - Lauréat Poste de commande de Steekterpoort OVT La Haye Parking aérien P+R Elst Extension de la gare Lelystad Centrum Autres projets Openbare ruimte Rustpunten - Laureaat Zitbanken Bergh Kwartier Zonnebomen Weg van de Toekomst Overige projecten Espace public Rustpunten - Lauréat Bancs Bergh Kwartier Les arbres solaires Route du futur Autres projets Karakteristieke stalen elementen Kabelnetgevels Markthal Rotterdam - Laureaat Red Star Line Museum Verbindingsknopen Crossrail Station Canary Wharf SNS Reaal - Het Kristal Overige projecten Eléments spécifiques en acier Façades type filets de câbles Markthal... - Lauréat Le musée Red Star Line Noeuds Crossrail Station Canary Wharf SNS Reaal - Le Cristal Autres projets Leden Membres 88 3

6 4 HAPPY PEOPLE Monumental, by Luc De Prest, Zeedijk-Zoute, 8300 Knokke - - Foto: Tom D. Jones

7 5

8 Laureaat 2015 Lauréat 2015 Uitbreiding BRALIMA Brewery L extension de la BRALIMA Brewery Industriebouw Bâtiments industriels Voor de uitbreiding van de Bralima Brewery in Kinshasa (CD) dienden verschillende nieuwe machines geplaatst te worden. Vanwege de moeilijke werkomstandigheden ter plaatse, werd besloten om de draagstructuur volledig te prefabriceren en samen met de machines in containers te verschepen. De afmetingen van de containers waren bijgevolg maatgevend bij het ontwerpen en berekenen van de structuren. De verschillende bouwdelen moesten allemaal passen in 40 voet zeecontainers. Dankzij het 3D ontwerp van machines en staalstructuren konden op voorhand alle risico s perfect in beeld worden gebracht. De volledige structuur inclusief trappen, leuningen, roosters en traanplaatvloeren werden thermisch verzinkt. De lange transporttijd, de klimaatomstandigheden ter plaatse en de lage onderhoudskost bepaalden de keuze voor thermisch verzinken als oppervlaktebehandeling. L extension de la Bralima Brewery à Kinshasa (CD) nécessitait l installation de plusieurs nouvelles machines. En raison des conditions de travail difficiles sur place, on a décidé de préfabriquer entièrement la structure et de la transporter par bateau avec les machines dans des conteneurs. La conception et le calcul de la structure devaient donc tenir compte des dimensions des conteneurs. Les différentes structures préfabriquées devaient pouvoir tenir dans des conteneurs maritimes de 40 pieds. La modélisation en 3D de la structure en acier et des machines a permis de prévoir à l avance les problèmes éventuels. L intégralité de la structure, y compris l acier, les escaliers, les garde-corps, les caillebotis, les tôles larmées, etc., a été galvanisée à chaud. La galvanisation à chaud comme traitement de surface a été choisie en raison de la durée du transport, des conditions climatiques sur place et du coût d entretien réduit. Plaats Lieu Kinshasa (CD) Asnong Brewery Services, Reeuwijk (NL) Asnong, Herk de Stad (BE) Stabilogics, Kampenhout (BE) Asnong, Herk de Stad (BE) BCM, Hoogstraten (BE) Asnong 6

9 Industriebouw Bâtiments industriels Motivatie van de jury De jury was unaniem onder de indruk van de logistiek en de organisatie die nodig was om dit project te realiseren. De uitbreiding van een brouwerij in Congo, welke vanwege de moeilijke werkomstandigheden ter plaatse, volledig werd geprefabriceerd in België. Bij het ontwerpen en berekenen van alle bouwdelen werd rekening gehouden met de afmetingen van een zeecontainer. Het bouwpakket werd in België vervaardigd en thermisch verzinkt, vervolgens verscheept naar Kinshasa. Motivation du jury Le jury a été unanimement impressionné par la logistique et l organisation nécessaires à la réalisation de ce projet : l extension d une brasserie au Congo, entièrement préfabriquée en Belgique en raison des conditions de travail difficiles sur place. Lors de la conception et du calcul de tous les éléments de la structure, on a tenu compte des dimensions des conteneurs maritimes. Le kit prêt à monter a été fabriqué et galvanisé à chaud en Belgique avant d être expédié par bateau à Kinshasa. Asnong 7

10 Nominatie Nomination PISA project Projet PISA Industriebouw Bâtiments industriels Dit project omvat de bouw van een nieuwe fabriek binnen een bestaande productie-eenheid op de terreinen van Monsanto Europe. De beperkte ruimte en de montage op een actieve productiesite bepalen de manier van opbouwen. In de mate van het mogelijke is gekozen voor een opbouw met elders voor-gemonteerde modules. De staalconstructie bestaat uit drie delen: reactorstructuur, productiemodules en piperacks. De reactorstructuur wordt ter plaatse opgebouwd omwille van het gewicht. De andere structuren worden elders voorgemonteerd inclusief equipment. Deze delen worden dan met zware kranen gemonteerd op de werf en aan elkaar gekoppeld. De keuze voor thermisch verzinken lag voor de hand: het is een uitstekende oppervlaktebehandeling waarop de tand des tijds nauwelijks invloed heeft en het vermindert aanzienlijk het risico op beschadigingen tijdens het opbouwen. De primaire profielen van de reactorstructuur dienden voorzien te worden van een brandwerende verf. Bij deze behandeling wordt er normaal gezien eerst een primer aangebracht en dan de brandwerende laag. Zeer bijzonder is dat ook hier Ce projet porte sur la construction d une nouvelle usine au sein d une unité de production existante sur le terrain de Monsanto Europe. L espace limité et le montage sur un site de production en activité ont dicté le mode de construction. Dans la mesure du possible, on a opté pour une construction réalisée avec des modules pré-assemblés ailleurs. La structure en acier est composée de trois parties : une structure de réacteur, des modules de production et des pipe racks. La structure de réacteur est assemblée sur place en raison de son poids. Les autres structures et leur équipement sont pré-assemblés ailleurs. Ces éléments sont ensuite montés sur le chantier à l aide de grues lourdes et reliés entre eux. Le choix de la galvanisation à chaud était évident: ce traitement de surface excellent est très peu sensible à l épreuve du temps et il réduit fortement les risques de dommages pendant la construction. Les profilés primaires de la structure de réacteur devaient être revêtus d une peinture ignifuge. Lors de ce traitement, on applique généralement d abord un primer avant la couche de protection contre le feu. La grande particularité de cette structure, est qu on a aussi opté pour la qualité de Plaats Lieu Antwerpen (BE) Monsanto Europe, Antwerpen (BE) Jacobs België, Antwerpen (BE) Real Corporation, Sint-Gillis-Waas (BE) Jacobs België 8

11 Industriebouw Bâtiments industriels voor de degelijkheid van thermisch verzinken gekozen is, zelfs bij de delen die met een brandwerende verflaag werden afgewerkt. Voor de voorgemonteerde modules is de robuustheid van het thermisch verzinken een groot pluspunt. De structuur wordt met grote kranen verschillende malen verplaatst wat de kans op beschadiging verhoogt. Bovendien worden equipment en piping in de structuren ingeschoven met alle risico s van dien. het aandeel retouches is tot nul herleid dankzij de keuze voor thermisch verzinken. De overige items zoals vloerroosters en leuningen zijn eveneens verzinkt. Om veiligheidsredenen hebben de leuningen een bijkomende typische signaal-gele kleur gekregen. Het eindresultaat is een unieke combinatie van zilver(zink)grijze torens die boven de oorspronkelijke, geschilderde structuren uitsteekt. En in tegenstelling tot wat de projectnaam doet vermoeden, staan onze torens mooi kaarsrecht la galvanisation à chaud dans les parties revêtues de cette peinture ignifuge. Pour les modules prémontés, la solidité de l acier galvanisé à chaud est un grand avantage. La structure doit être déplacée plusieurs fois avec de grandes grues, ce qui augmente le risque d endommagement. En plus, les équipements et les canalisations sont introduits dans les structures, avec tous les risques que cela comporte. Dans ce projet, la pratique a montré que le choix en faveur de la galvanisation à chaud permet de réduire à zéro le nombre de retouches. Les autres parties de la construction, comme les caillebotis et les garde-corps, ont également été galvanisées. Pour des raisons de sécurité, les garde-corps ont été revêtus d une peinture jaune de signalisation caractéristique. Le résultat final est une combinaison unique de tours gris argenté (zinc) qui dominent les structures peintes d origine. Contrairement à ce que le nom de projet donne à penser, ces tours sont droites comme un cierge Jacobs België 9

12 Nominatie Nomination Tweede bottelarij Duvel Deuxième usine d embouteillage Duvel Industriebouw Bâtiments industriels De opdracht bestond uit het bouwen van een ondersteuning voor 6 silo s, een productiehal voor de nieuwe bottelarij en een aantal bordessen onder en rond de machines in de nieuwe bottelarij. De draagstructuur van de silo-ondersteuning is voornamelijk uitgevoerd in staalkwaliteit S355. Kritisch qua maatvoering is de vlakheid van het oplegvlak voor de silo s. Hierop werd een tolerantie van slechts 2 mm geaccepteerd. Het staal voor de hal en de bordessen is voornamelijk S235. De hal is opgebouwd uit portalen in gewalste profielen. Zowel bouwheer als architect hebben bewust gekozen voor thermisch verzinken omdat de staalconstructie zich bevindt in een omgeving met hoge luchtvochtigheid. La mission comprenait la construction d un support pour 6 silos, un hall de production pour la nouvelle usine d embouteillage et un certain nombre de paliers sous et autour des machines de la nouvelle usine d embouteillage. Pour la structure portante du support de silo, on a principalement utilisé la nuance d acier S355. La planéité de la surface d appui des silos était un élément critique. Le cahier des charges indiquait une tolérance maximale de 2 mm. Pour le hall et les paliers, on a surtout utilisé de l acier S235. Le hall est composé de portiques en profilés laminés. Le maître d œuvre et l architecte ont délibérément choisi la galvanisation à chaud parce que la construction en acier se trouve dans un environnement où l humidité de l air est élevée. Plaats Lieu Breendonk (BE) Duvel Moortgat Belgium, Breendonk (BE) Abetec, Dendermonde (BE) Abetec, Dendermonde (BE) Van Roey, Rijkevorsel (BE) ASK Romein, Malle (BE) LucidLucid 10

13 Industriebouw Bâtiments industriels LucidLucid 11

14 Overige projecten Autres projets Industriebouw Bulkmagazijn Vollers Antwerpen (BE) Vollers Belgium Arcade Stabilogics Bolckmans Bâtiments industriels BCM Inspectorate Antwerp Antwerpen (BE) Inspectorate Antwerpen Mertens-Architecten Boden Architecten & Ingenieurs Bolckmans Van Huffel Fotografie Sea Tank Piperacks Antwerpen (BE) Sea Tank Terminal Antwerp BM Engineering Temco ASK Romein ASK Romein 12

15 Vopak Jetty & Piperacks Antwerpen (BE) Vopak Terminal Eurotank Vopak Terminal Eurotank Technocon Ivens Industriebouw ASK Romein ASK Romein Uitbreiding bottelarij AB-INBEV Leuven (BE) Inbev Belgium Ingenieursbureau G. Dervaux Bâtiments industriels Ingenieursbureau G. Dervaux Bolckmans BCM Imperbel Beersel (BE) Imperbel Lahon & Partners Mathieu Gijbels Métal Déployé Belge La Station 13

16 Overige projecten Autres projets Industriebouw Leidingenbrug Mydibel Mouscron (BE) Mydibel Atelier d Arch. Van Oost Establis Alheembouw Bâtiments industriels Metaalbouw Devoldere Metaalbouw Devoldere Belgomilk Moorslede (BE) Belgomilk Architect Archiles Arcadis Belgium Govar Industriebouw Verzinkerij Weert Groep Stramproy (NL) Weert Groep M3D ontwerp + advies M3D ontwerp + advies Mertens Bouwbedrijf Mertens Bouwbedrijf Mertens Bouwbedrijf 14

17 Sorteerhal Van Gansewinkel Turnhout (BE) Van Gansewinkel Architectuur André Spaas ASK Romein ASK Romein Industriebouw LucidLucid (Jochen) ASK Romein Afvalbrengpunt Revelhorst Zutphen (NL) Circulus Berkel Witteveen + Bos Bâtiments industriels Witteveen + Bos Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen bv Constructiebedrijf HTB WTB 15

18 Laureaat 2015 Lauréat 2015 BMW Mini BMW Mini Utiliteitsbouw Bâtiments non-résidentiels In maart 2012 werd een ontwerpprijsvraag gelanceerd voor de nieuwbouw voor BMW MINI Amsterdam. Uit een gezelschap van nationale en internationale architecten heeft men gekozen voor het ontwerp van Mies Architectuur. Bijna m² is er gerealiseerd met een duidelijke BMW en MINI signing langs de A-10. Het ontwerp behelst een vierkante bouwblok, dat omzoomd is met vangrails. In deze bouwmassa hangen een drietal solitair ontworpen volumes, één voor BMW, één voor MINI en één voor het nieuwe electrische automotive concept van BMW. Deze BMW i spot is een wereldprimeur. Om het gebouw een automotive uitstraling te geven en om de ligging aan de belangrijke verkeersader A-10 te markeren, is als hoofd gevelmateriaal gekozen voor vangrail. Dit materiaal is toegepast in thermisch verzinkte uitvoering. Door de vangrails een zekere afstand ten opzichte van elkaar te geven, krijgt het gebouw transparantie, luchtigheid en wordt tegelijkertijd de achterliggende parkeergarage natuurlijk geventileerd. Een praktische, maakbare keuze, met een spectaculaire uitstraling. En mars 2012, un concours d architecture a été lancé pour la construction de BMW MINI Amsterdam. Parmi un panel d architectes nationaux et internationaux, le jury a sélectionné le projet de Mies Architectuur. Près de m² qui portent clairement la signature de BMW et de MINI, ont été réalisés le long de l A-10. Le projet se compose d un bloc carré, bardé de glissières de sécurité. Cette masse constructive réunit trois volumes indépendants : le premier pour BMW, le deuxième pour MINI et le troisième pour le nouveau concept automobile électrique de BMW. Ce spot BMW i est une première mondiale. Pour donner un rayonnement automobile au bâtiment et renforcer la visibilité depuis l A-10, une artère autoroutière importante, on a choisi des glissières de sécurité comme matériau de façade principal. Le modèle de glissière utilisé a été galvanisé à chaud. Les glissières de sécurité ont été placées à une certaine distance les unes des autres, ce qui a permis de réaliser un bâtiment transparent et léger et d assurer en même temps la ventilation naturelle du parking à voitures situé derrière. Un choix pratique et facilement réalisable, au rayonnement spectaculaire. Plaats Lieu Amsterdam (NL) BMW Amsterdam, Amsterdam (NL) Mies Architectuur, Amsterdam (NL) Peters & Van Leeuwen, Gouda (NL) Pleijsier Bouw, Genemuiden (NL) Brink Staalbouw, Barneveld (NL) Mies Architectuur, Gerda van Ekris 16

19 Utiliteitsbouw Motivatie van de jury Het gebouw straalt automotive uit. Het creatieve gebruik van vangrail als gevelmateriaal spreekt de jury erg aan. Het is op een ingetogen en passende manier verwerkt in het strak vormgegeven bouwvolume. Door de transparantie van de gevel en de materiaalkeuze is de functie is aan de buitenkant goed afleesbaar. Bâtiments non-résidentiels Motivation du jury Un rayonnement automobile émane du bâtiment. Le jury a beaucoup aimé l utilisation créative des glissières de sécurité comme élément de façade. Ce matériau a été associé de manière discrète et appropriée à la sobriété du volume de construction. La fonction du bâtiment se lit facilement de l extérieur grâce à la transparence de la façade et au choix du matériau. Mies Architectuur, Gerda van Ekris 17

20 Nominatie Nomination Glazen Eco Iglo Un igloo écologique en verre Utiliteitsbouw Bâtiments non-résidentiels De Eco-Iglo is een halve bol van staal en glas, met een begane grond en een verdieping. In het ontwerp van de Eco-Iglo zijn geen binnenmuren gepland. Op deze wijze heeft iedereen de mogelijkheid om eigen keuzes te maken, één open ruimte of verschillende vertrekken. De Eco-Iglo wordt zo geplaatst op de fundatie dat de voordeur aan de noordkant en het werkgedeelte aan de zuidkant ligt. Vanuit de entree kom je in het woongedeelte. Het is een 360º panoramische ruimte van 172 m² met in het midden een ronde stalen kolom. Daarin bevindt zich het toilet en de technische ruimte. Hierin zit de toegang tot de kelder. Aan deze kolom zit een prachtige ruime wenteltrap naar de bovenverdieping. De indeling van de begane grond is helemaal vrij. Er is alleen een plek gereserveerd voor een naar eigen idee in te richten keukeneiland. De bovenverdieping is een 360º panoramische ruimte van 135 m², met in het midden een moderne toiletgroep. Deze zit recht boven de kolom. De indeling is voor iedereen anders. Wij hebben gekozen voor 3 aparte ruime kantoren en de rest van is een grote kantoorvloer. Eén belangrijke oorzaak van de wereldwijde milieubelasting is de groeiende berg afval, waarin de bouw zo n 35% aandeel heeft. De aanpak van dit vraagstuk ligt in recycling en hergebruik van producten en materialen in de bouw. In het geval van de Eco-Iglo is de woning snel af te L Eco-Iglo est un dôme en acier et en verre, avec un rez-de-chaussée et un étage. Ce projet d igloo écologique est proposé sans murs intérieurs. De cette façon, tout le monde peut faire ses propres choix et opter pour un grand espace ouvert ou plusieurs pièces différentes. L Eco-Iglo est positionné sur les fondations de manière à ce que la porte d entrée soit au nord et l espace de travail, au sud. Depuis l entrée, on accède à la partie habitation. Il s agit d un espace panoramique à 360º de 172 m² avec, au milieu, une grande colonne en acier. Cette colonne abrite les sanitaires et l espace technique qui permet également d accéder à la cave. Elle sert de support à un escalier en colimaçon magnifique qui conduit à l étage supérieur. L aménagement du rez-de-chaussée est entièrement libre. On a seulement réservé un endroit pour la création d un îlot de cuisine personnalisable. L étage supérieur est un espace panoramique à 360º de 135 m² avec, au milieu, un bloc sanitaire moderne placé juste au-dessus de la colonne. L aménagement est différent pour tout le monde. Nous avons opté pour 3 grands bureaux séparés et une grande surface de bureau. La montagne de déchets qui ne cesse de grandir et à laquelle le secteur du bâtiment contribue à hauteur de 35%, est un facteur déterminant de la pression sur l environnement au niveau mondial. La gestion de ce problème passe par le recyclage Plaats Lieu Leeuwarden (NL) Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden (NL) Intact Ecodesign Intact Ecodesign Bouwgroep Dijkstra Draisma, Bolsward (NL) Van de Bovenkamp Staalbouw Rendering Intact Ecodesign 18

21 Utiliteitsbouw Anita Giskes, Eye Dea Fotografie breken en weer binnen 1,5 week op te zetten op een nieuwe locatie. Een nieuwe mindset op het gebied van verhuizen is hier aan de orde. Verhuizen als reden voor een nieuwe locatie i.p.v. een nieuw huis. De complete constructie kan dus hergebruikt worden. Het staal van de constructie wordt onderhoudsvrij en duurzaam gemaakt door het thermisch te verzinken. Indien men een mooi strakke hoogwaardige lak en poedercoating wenst zijn deze poedercoatings in alle gewenste kleuren toepasbaar. De Eco-Iglo bestaat uit 16 stalen koud gebogen beams die boven op een cilinder samenkomen bij het bordes. De 16 beams worden compleet geprefabriceerd, alle nodige techniek is er al in verwerkt voordat het op locatie aankomt, waardoor het opzetten hiervan in een minimum van tijd kan plaatsvinden. Deze iglo werd opnieuw in Leeuwarden opgebouwd. Het gaat om een verplaatsbaar pilot project welke op meerdere beurzen heeft gestaan. Momenteel dient het als informatiecentrum en als aanjager voor een woningbouw gebiedsontwikkeling vlak onder de stad Leeuwarden. et la réutilisation des produits et des matériaux de construction. Dans le cas de l Eco-Iglo, l habitation se démonte facilement pour se remonter ailleurs en une semaine et demie. Il est question ici d une nouvelle façon de considérer le déménagement. Déménager ne signifie plus changer de logement mais changer de lieu. Et l ensemble de la construction peut être réutilisé. L acier de la structure devient durable et sans entretien grâce à la galvanisation à chaud. Et il peut être revêtu, sur demande, d une peinture liquide/poudre de haute qualité dans toutes les couleurs souhaitées. L Eco-Iglo est composé de 16 poutres formées à froid qui se rejoignent en haut sur un cylindre au niveau du palier. Les 16 poutres sont entièrement préfabriquées et équipées techniquement avant d arriver sur le chantier, ce qui permet de réduire au maximum la phase de montage. Cet igloo a été reconstruit à Leeuwarden. Il s agit d un projet pilote mobile qui a déjà été exposé dans plusieurs salons. A l heure actuelle, il sert de centre d information et de catalyseur pour une zone de développement de constructions résidentielles au sud de la ville de Leeuwarden. Bâtiments non-résidentiels Anita Giskes, Eye Dea Fotografie 19

VolUME 3 BEST of SlATES VolUME 3

VolUME 3 BEST of SlATES VolUME 3 VolUME 3 BEST OF SLATES VolUME 3 Redactie en lay-out Rédaction et mise en pages Gudrun Krämer, Karl Krämer Verlag Stuttgart INHOUDSOPGAVE Sommaire Hertekening van de plannen Adaptation des plans Dr.-Ing.

Nadere informatie

wonen zonder zorg(en) besoins et désirs en matière d habitat

wonen zonder zorg(en) besoins et désirs en matière d habitat wonen zonder zorg(en) 10 woonvormen om over na te denken besoins et désirs en matière d habitat 10 formes d habitat comme pistes de réflexion wonen zonder zorg(en) 10 woonvormen om over na te denken besoins

Nadere informatie

juni - juin 2013 PERIODIEK TIJDSCHRIFT VAN CEI-De Meyer / PERIODIQUE D INFORMATION DE CEI-De Meyer

juni - juin 2013 PERIODIEK TIJDSCHRIFT VAN CEI-De Meyer / PERIODIQUE D INFORMATION DE CEI-De Meyer 12 juni - juin 2013 PERIODIEK TIJDSCHRIFT VAN CEI-De Meyer / PERIODIQUE D INFORMATION DE CEI-De Meyer INHOUD / SOMMAIRE 06 24 28 30 03 04 06 10 16 24 26 27 28 30 42 44 46 47 Vestigingen BAM België Voorwoord

Nadere informatie

Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5

Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5 Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5 Il n'est jamais trop tôt pour s'inscrire p. 6 Het is nooit vroeg om zich in te schrijven p. 6 Supplément Culture

Nadere informatie

I 9de JAARGANG. Kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de commissaris / Critères pour évaluer la qualité du commissaire

I 9de JAARGANG. Kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de commissaris / Critères pour évaluer la qualité du commissaire ISSN: 2033-4575 BUREAU DE DEPOT - AFGIFTEKANTOOR BRUGGE X P608073 I 9e ANNEE I 2014 I PARAIT 4 FOIS PAR AN I 9de JAARGANG 2014 I VERSCHIJNT 4 MAAL PER JAAR I 42 M ARS AART Belgian Fairness Tax: a comparison

Nadere informatie

SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011

SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011 SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011 SMartBe Professionele Vereniging voor Creatieve Beroepen Activiteitenverslag 2009 geplande

Nadere informatie

otari s u n Meneer de notaris Bert Kruismans over zijn nieuwe boek Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat

otari s u n Meneer de notaris Bert Kruismans over zijn nieuwe boek Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat otari s u n Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat OKTOBER 2013-48STE JAARG. OCTOBRE 2013-48ÈME ANNÉE Meneer de notaris Afgiftekantoor: 2099 Antwerpen X P501197 Bergstraat 30-34, 1000 Brussel

Nadere informatie

SPIERE-HELKIJN VOL FACILITEITEN

SPIERE-HELKIJN VOL FACILITEITEN INFO N 4 HERFST 2013 Gemeentehuis Spiere-Helkijn Oudenaardseweg 71 T 056 45 55 57 info@spiere-helkijn.be www.spiere-helkijn.be SPIERE-HELKIJN VOL FACILITEITEN NUTTIGE GEGEVENS SPIERE-HELKIJN OPENINGSUREN

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN EXPOSÉ D ORIENTATION POLITIQUE BELEIDSVERKLARING

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN EXPOSÉ D ORIENTATION POLITIQUE BELEIDSVERKLARING DOC 54 0020/054 DOC 54 0020/054 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 december 2014 11 décembre 2014 BELEIDSVERKLARING van de minister van Energie, Leefmilieu

Nadere informatie

MAGAZINE. Info. ook voor u... gelukkig 2015! aussi pour vous... une heureuse 2015! N 6 December/Décembre 2014

MAGAZINE. Info. ook voor u... gelukkig 2015! aussi pour vous... une heureuse 2015! N 6 December/Décembre 2014 CO Nieuws MAGAZINE N 6 December/Décembre 2014 Info ook voor u... gelukkig 2015! aussi pour vous... une heureuse 2015! Edito Geachte mevrouw, Geachte heer, Het jaar loopt weeral op zijn einde. Een moment

Nadere informatie

Pas d augmentation en 2015 Les impôts locaux restent

Pas d augmentation en 2015 Les impôts locaux restent Janvier Février 2015 n 87 Journal d information de la Commune d Auderghem Pas d augmentation en 2015 Les impôts locaux restent les plus bas de Bruxelles Ed. resp. Didier GOSUIN - 12, rue E. Idiers 1160

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VERSIE 28 05 2013

MEMORIE VAN TOELICHTING VERSIE 28 05 2013 MEMORIE VAN TOELICHTING EXPOSE DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Avec ce projet de loi, notre pays entame la réforme de la justice. Après vingt ans d'études, de débats et de conseils, le temps est venu de

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-2015) Nr. 41 C.R.I. COM (2014-2015) N 41 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2012-2013) N 48 I.V. COM (2012-2013) Nr. 48 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

Lost in the cloud? Cloud hosting? De juiste richting kwijt? www.combell.com

Lost in the cloud? Cloud hosting? De juiste richting kwijt? www.combell.com Lost in the cloud? Cloud hosting? De juiste richting kwijt? Virtualisatie en cloud hosting. Iedereen spreekt er over, maar wat kan dit betekenen voor uw e-business? Heel veel: het is niet alleen kostenbesparend,

Nadere informatie

30 ans de coopération au développement entre la Belgique et le Vietnam

30 ans de coopération au développement entre la Belgique et le Vietnam 30 ans de coopération au développement entre la Belgique et le Vietnam 30 JAAR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING TUSSEN BELGIË EN VIETNAM Table des matières Inhoudsopgave Avant-propos...5 1. Début des relations...

Nadere informatie

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE du MARDI 19 FÉVRIER 2013 Matin COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van DINSDAG 19 FEBRUARI

Nadere informatie

technique / techniek Technique / techniek Tourner aujourd hui en Super 16 : pourquoi? Vandaag draaien op Super 16 : waarom?

technique / techniek Technique / techniek Tourner aujourd hui en Super 16 : pourquoi? Vandaag draaien op Super 16 : waarom? technique / techniek Propos recueillis par Interview geschreven door Technique / techniek Tourner aujourd hui en Super 16 : pourquoi? Vandaag draaien op Super 16 : waarom? En quoi le film constitue-t-il

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 667 CRIV 53 COM 667 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014

Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014 Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014 2 De partners van de federale regeringsmeerderheid zijn van mening dat de verschillende bestuursniveaus die de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Een nieuw logo maakt de lente niet.

Een nieuw logo maakt de lente niet. 39 KRITISCH ESSAY Een nieuw logo maakt de lente niet. Toegegeven, de titel van deze beschouwing klinkt als een oneliner en wellicht niet de sterkste die je zou kunnen bedenken. Zeker niet nu de herfst

Nadere informatie

Overheidscommunicatie: Noël Slangen versus Francis Decoster Gérer les processus et le changement pour améliorer le service, le cas La Louvière

Overheidscommunicatie: Noël Slangen versus Francis Decoster Gérer les processus et le changement pour améliorer le service, le cas La Louvière N 23 - November - Novembre 2001 175 Fb/Bf - 4,34 Euro - Maandelijks/Mensuel - afgiftekantoor Gent X Toelating tot sluiting Gent X 3/224 BELGIË - BELGIQUE P.B. Gent X 3/4145 P E R I O D I C A L F O R P

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. ONTWERP VAN WET houdende diverse bepalingen ( 1 )

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. ONTWERP VAN WET houdende diverse bepalingen ( 1 ) DOC 51 1845/001 DOC 51 1845/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 7 juin 7 juni PROJET DE LOI portant des dispositions diverses ( 1 ) ONTWERP VAN WET houdende

Nadere informatie

Werken en leren als straf. Le travail et la formation comme peines

Werken en leren als straf. Le travail et la formation comme peines Werken en leren als straf Onderzoek naar de uitvoering van werkstraffen en leermaatregelen in België Le travail et la formation comme peines Recherche sur l exécution des peines de travail et des injonctions

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-2015) Nr. 1 C.R.I. COM (2014-2015) N 1 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1226/005 DOC 54 1226/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 15 juli 2015 15 juillet 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over conflictmineralen Voorstel van

Nadere informatie

COMMENT UTILISER VOTRE CADEAU? INHOUD SOMMAIRE HOE GEBRUIK JE JOUW CADEAU?

COMMENT UTILISER VOTRE CADEAU? INHOUD SOMMAIRE HOE GEBRUIK JE JOUW CADEAU? BED & BREAKFAST HOE GEBRUIK JE JOUW CADEAU? COMMENT UTILISER VOTRE CADEAU? INHOUD SOMMAIRE Hostellerie le Ry d Ave (Rochefort) 4 B&B de Klaproos (Maaseik) 8 De Groene Maan (Mechelen) 12 Les Secrets de

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DOC 53 DOC 53. 13 février 2014 13 februari 2014 SOMMAIRE INHOUD

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DOC 53 DOC 53. 13 février 2014 13 februari 2014 SOMMAIRE INHOUD DOC 53 DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 13 février 2014 13 februari 2014 PROJET DE LOI WETSONTWERP relatif aux assurances betreffende de verzekeringen

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. sur le Partenariat transatlantique de commerce et d investissement (TTIP)

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. sur le Partenariat transatlantique de commerce et d investissement (TTIP) DOC 54 0899/001 DOC 54 0899/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 februari 2015 13 février 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over het Trans-Atlantisch Handels-

Nadere informatie