2. Welke oorlogsarchieven berusten er bij het NIOD?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Welke oorlogsarchieven berusten er bij het NIOD?"

Transcriptie

1 2. Welke oorlogsarchieven berusten er bij het NIOD? Wat hier, wat daar? Om het antwoord op deze vraag te kunnen geven is het van belang te weten dat de kerntaak van het Nationaal Archief is het beheren en beschikbaar stellen van archieven die zijn gevormd door de Nederlandse rijksoverheid en door een aantal particuliere instellingen en personen die op nationaal niveau hebben gefunctioneerd. Krachtens de Archiefwet moeten archieven van de centrale overheid na verloop van tijd naar het Nationaal Archief worden overgebracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor de archieven die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gevormd door de Nederlandse regering in ballingschap te Londen (zie daarvoor het antwoord op vraag 1). Het geldt evenwel niet voor de archieven die zijn aangelegd door bijvoorbeeld het ondergrondse verzet, dat immers geen overheidsinstantie was. Daardoor bevinden zich de archieven van de Nederlandse regering te Londen bij het Nationaal Archief in Den Haag en die van de illegaliteit bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in Amsterdam, dat, de naam zegt het al, een documentatiecentrum betreffende de Tweede Wereldoorlog is. Anne Frank Een nog concreter voorbeeld: Anne Frank, misschien wel het bekendste oorlogsslachtoffer, zat met familie en anderen ondergedoken in het Achterhuis te Amsterdam. Deze onderduikers werden door verzetsmensen voorzien van de meest noodzakelijke levensbehoeften. De onderduikers werden zeer waarschijnlijk door verraad opgepakt en weggevoerd. Over Anne Frank en de leden van het verzet die haar en haar medeonderduikers hebben geholpen, is informatie te vinden bij het NIOD. Ook de archieven van het Duitse bestuur, dat verantwoordelijk was voor de maatregelen tegen de joden, bevinden zich bij het NIOD. Ten behoeve van de opsporing en berechting van de (vermoedelijke) Nederlandse verrader van de familie Frank en lotgenoten, is na de oorlog een strafdossier gevormd. Dat gebeurde niet zozeer vanwege het verraad (dat was destijds niet bekend) maar wel omdat de vermoedelijke dader bij de Amsterdamse Sicherheitsdienst had gewerkt en dus als Nederlander in Duitse krijgsdienst was getreden, hetgeen bij wet verboden was. Dergelijke strafdossiers werden door justitiële instanties opgemaakt en na hun administratieve nut opgezonden naar het ministerie van Justitie. Krachtens de Archiefwet droeg dit ministerie dergelijke strafdossiers later over aan het Nationaal Archief, reden waarom die daar en niet bij het NIOD berusten. Niet alle oorlogsarchieven van de centrale overheid berusten evenwel bij het Nationaal Archief; een aantal van deze archieven is bij het NIOD terecht gekomen ten behoeve van de geschiedschrijving door L. de Jong, waaruit zijn standaardwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog is voortgekomen. Archieven van particuliere instellingen en personen kunnen zowel in Amsterdam (NIOD) als in Den Haag (Nationaal Archief) berusten, daar het particulieren vrij staat hun archieven onder te brengen waar het hun goeddunkt. Voor een gedrukt overzicht van bij het NIOD en het Nationaal Archief berustende oorlogsgerelateerde archieven zie: E. Somers, M. Pier, Archievengids van de Tweede Wereldoorlog, Nederland en Nederlands-Indië, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Zutphen 1994). Opgemerkt zij dat in deze gids de situatie van rond 1993 wordt weergegeven en dat er intussen veel gewijzigd is.

2 Het NIOD Het NIOD beheert ruim 350 archieven op het gebied van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië. Het betreft archieven van het Duitse bezettingsbestuur, van joodse, nationaal-socialistische en illegale organisaties en van interneringskampen in Nederlands-Indië. Het gedigitaliseerde archievenoverzicht geeft inzicht in de archiefbestanden van het NIOD (zie de website De inventarissen die toegang geven tot de collecties zullen gefaseerd online worden aangeboden. Van groot nut bij het onderzoek is de omvangrijke bibliotheek van het NIOD op het gebied van de Tweede Wereldoorlog. Hieronder volgt een aantal voorbeelden van collecties en documentatieverzamelingen die bij het NIOD aanwezig zijn (dit is dus geen volledig overzicht). DUITSE INSTELLINGEN EN PERSONEN Overheidsinstellingen Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden Generalkommissar für Verwaltung und Justiz Beauftragten des Reichskommissars Vertegenwoordigers van centrale instellingen van het Duitse Rijk National-Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei Devisenschutzkommando Niet-overheid Omnia Treuhandgesellschaft Deutsche Zeitung in den Niederlanden O. Graser F. Reible NEDERLANDSE INSTELLINGEN EN PERSONEN, WERKZAAM VOOR DE DUITSERS Overheid Departementen en instellingen door de Reichskommissar bij verordening opgericht: Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming Departement van Volksvoorlichting en Kunsten (onder meer de Kultuurkamer) Departement van Bijzondere Economische Zaken (onder meer Landstand, Arbeidsfront en Winterhulp) Diensten van departementen, voor 1940 opgericht (zie ook bij het Nationaal Archief): Departement van Algemene Zaken Departement van Binnenlandse Zaken Departement van Defensie Departement van Financiën (onder meer vertaalbureau) Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart Departement van Justitie Departement van Landbouw en Visserij Departement van Sociale Zaken Departement van Waterstaat

3 Niet-overheid NSB en aanverwante organisaties (Verdinaso, NSNAP, Zwart Front) Uitgeverijen: onder meer Driehoek, Volk und Reich, Amsterdamsche Keurkamer Arbeidsgemeenschap Amsterdam, Handelstrust West M.H.L.W. Blokzijl H.C. van Maasdijk M.M. Rost van Tonningen P.J. Meulenberg INSTELLINGEN EN PERSONEN ACTIEF IN DE ILLEGALITEIT Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers en landelijke knokploegen (LO/LKP) Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten (NBS) Spionagegroepen en inlichtingendiensten (onder meer Groep Kees, Luctor et Emergo) Illegale media ( Parool, Trouw, zender De Arend) Andere instellingen Groote Advies-Commissie der Illegaliteit Delfsche Studentencontactgroep G.A. van Borssum-Buisman H.M. van Randwijk M.A. Tellegen JOODSE INSTELLINGEN EN PERSONEN Joodsche Raad voor Amsterdam Le ezrath hajeled Van Leerstichting D. Cohen A. Frank BUITENLANDSE INSTELLINGEN Foreign office State Department Document Center Gestapo Düsseldorf Speciaal Archief Moskou Osobyi

4 NEDERLANDSE INSTELLINGEN EN PERSONEN IN LONDEN Overheid Netherlands Office for Relief and Rehabilitation Commissie Terugkeer Bureau Inlichtingen Engelandvaarders Niet-overheid Gezelschap van Nederlandse Juristen te Londen Groupement interallié pour l étude des acitivités des Allemands et de leurs Satellites Comité Neêrlands Vrijheidsdag P.S. Gerbrandy (ook bij het Nationaal Archief) J.A.W. Burger (ook bij het Nationaal Archief) M. Sluyser P.C. Harthoorn VOORMALIGE GEVANGENEN Redactie gedenkboek Oranjehotel Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen uit de bezettingstijd Stichting Centraal Bureau van onderzoek inzake de Vererving van de Nalatenschappen van Vermiste C.D.J. Brandt K.F. Mannheimer H.W. van der Vaart Smit OVERIGE INSTELLINGEN EN PERSONEN Vrije Nederlandsche Omroep in Amerika (via WURL Boston) United Nations War Crimes Commission (UNWCC) Office of Chief Counsel for War Crimes Neurenberg Adviescommissie voor zuivering van Notarissen in de provincie Noord-Holland Regeringscommissie Nederlandsch-Indië Stichting Onderzoek Terugkeer Oorlogsgetroffenen (SOTO) Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap A.O. Eichmann J. van Vollenhoven H.W. van Loon B. de Gaay Fortman W. Drees (ook bij het Nationaal Archief) E.A.P. Puttkammer

5 COLLECTIES Kampen en gevangenissen Onderzoekingen Documentatie I (over personen) en II (over zaken) Egodocumenten

Samenvatting collectieplan

Samenvatting collectieplan Samenvatting collectieplan 2012-2016 Over dit document -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Collectieprofiel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM M IN IS T E R IE VAN O N D ERW IJS, K U N STEN EN W ETEN SCH A PPEN RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE MONOGRAFIEËN Nr 4 DE RAZZIA VAN ROTTERDAM 10 11 NOVEMBER 1944 S-GRAVENHAGE MARTINUS NIJHOFF 1951

Nadere informatie

Wie is verantwoordelijk?

Wie is verantwoordelijk? Wie is verantwoordelijk? Anne Frank is vervolgd omdat zij joods was. Zij is één van de zes miljoen joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Zonder hulp van anderen had Adolf Hitler nooit zoveel

Nadere informatie

E 100 en de naoorlogse rechtspraak met betrekking tot onroerend goed

E 100 en de naoorlogse rechtspraak met betrekking tot onroerend goed E 100 en de naoorlogse rechtspraak met betrekking tot onroerend goed a E 100 en de naoorlogse rechtspraak met betrekking tot onroerend goed K. Meijer ISBN: 978-90-5850-394-7 Uitgeverij: Wolf Legal Publishers

Nadere informatie

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken Monitor Jeugdzorg Plus Waarom we jouw informatie graag willen gebruiken Wat is de Monitor Jeugdzorg Plus? De Jeugdzorg Plus instellingen willen graag weten wat jij - samen met de medewerkers - bereikt

Nadere informatie

Lesgeven over de Holocaust

Lesgeven over de Holocaust Lesgeven over de Holocaust Aanbevelingen voor docenten Education Working Group of the Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research Kamp Westerbork was een

Nadere informatie

Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen?

Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen? Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen? Problemen met de overheid? De Nationale ombudsman ondersteunt u graag. De overheid is er voor u. Maar soms ervaart u dat niet zo. Bijvoorbeeld als de procedures

Nadere informatie

Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland

Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling in 2013 Bas Tierolf Niels Hermens Lisanne Drost Deze rapportage is uitgevoerd

Nadere informatie

leidende figuur in het verzet. Maar het verhaal van Wally van Hall raakte sindsdien in vergetelheid.

leidende figuur in het verzet. Maar het verhaal van Wally van Hall raakte sindsdien in vergetelheid. 65 jaar na de bevrijding heeft Walraven van Hall (Wally) een monument gekregen: een bronzen boom ligt als een gevelde reus tegenover De Nederlandsche Bank in Amsterdam. In 1945 werd de jonge bankier geroemd

Nadere informatie

Begeleiding Reinwardt Academie: Els van den Bent Begeleiding Stadsarchief Rotterdam: Jeroen van Oss

Begeleiding Reinwardt Academie: Els van den Bent Begeleiding Stadsarchief Rotterdam: Jeroen van Oss Actieve openbaarheid en het Nederlandse auteursrecht: gaan ze samen of niet? Actieve openbaarheid van Wabo-dossiers vanuit auteursrechtelijk perspectief bekeken ten bate van het Stadsarchief Rotterdam,

Nadere informatie

als archiefdeskundige: drs. A. Mul, senior-informatiemanager Doxis

als archiefdeskundige: drs. A. Mul, senior-informatiemanager Doxis Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., j o 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde driehoeksoverleg tussen de Rijksdienst voor Wegverkeer en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals

Nadere informatie

Handreiking open documentstandaarden voor de overheid

Handreiking open documentstandaarden voor de overheid Handreiking open documentstandaarden voor de overheid Voorwoord De vanzelfsprekendheid waarmee we een vrijwel onophoudelijke stroom documenten vanaf onze computers digitaal de wereld inschieten, heeft

Nadere informatie

Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. UNESCO Platform Vlaanderen vzw

Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. UNESCO Platform Vlaanderen vzw Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur UNESCO Platform Vlaanderen vzw Originele versie gepubliceerd in 2013 door de VN Organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

Nadere informatie

Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. UNESCO Platform Vlaanderen vzw

Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. UNESCO Platform Vlaanderen vzw Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur UNESCO Platform Vlaanderen vzw Originele versie gepubliceerd in 2013 door de VN Organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

Nadere informatie

NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie

NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Factsheet Vragen en antwoorden Versie: april 2014 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie NL-ALERT ALGEMEEN Wat is NL-Alert? NL-Alert is een alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon.

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag

Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag Omstreden bezit. Over de herkomst van twee werken van Jan Toorop in het Museum Boymans: het schilderij De Theems (1885) en de tekening Godsvertrouwen (1907) Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische

Nadere informatie

De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1)

De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1) Hoofdstuk 7 De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1) Guy Vanthemsche 1. Bibliografie Om evidente redenen bestaan er slechts weinig historische werken over de recente staatshervorming. De meeste

Nadere informatie

Meiling en adoptie uit India

Meiling en adoptie uit India Meiling en adoptie uit India Onderzoek naar het handelen van vergunninghouder interlandelijke adoptie Meiling in de periode 1995 t/m 2002 naar aanleiding van signalen over mogelijke misstanden in India.

Nadere informatie

Gedragscode Gezondheidsonderzoek

Gedragscode Gezondheidsonderzoek Gedragscode Gezondheidsonderzoek Gedragscode van de Nederlandse biomedische onderzoeksgemeenschap goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens in 2004 Colofon Gedragscode Gezondheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapport. Uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie

Rapport. Uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie Rapport Uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie Eline Willemsen Bonded Labour in Nederland BLinN Humanitas/Oxfam Novib Amsterdam, augustus 2010 Colofon Tekst Eline Willemsen Met dank aan Bernice

Nadere informatie

Kinderen buiten beeld

Kinderen buiten beeld Kinderen buiten beeld Een onderzoek naar de woon- en leefsituatie van ongedocumenteerde kinderen Auteurs Mayke Kromhout Ariëtte Reijersen van Buuren Raymond Kloppenburg Lia van Doorn m.m.v. Carla van Os

Nadere informatie

Invoer en uitvoer van Cultuurgoederen

Invoer en uitvoer van Cultuurgoederen Invoer en uitvoer van Cultuurgoederen Lidstaten van de Europese Unie België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen,

Nadere informatie

Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ)

Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) Inhoud Voorwoord 2 Inleiding 3 De EU-verordeningen per 28 juni 2012 en overgangsrecht 4 Woon/werk situaties Nederland-België

Nadere informatie

GESCHIEDENIS VAN SPAARBANKEN IN NEDERLAND1

GESCHIEDENIS VAN SPAARBANKEN IN NEDERLAND1 GESCHIEDENIS VAN SPAARBANKEN IN NEDERLAND1 Oprichting Vanaf 1817 werden de eerste spaarbanken in Nederland opgericht. Initiatiefnemers waren de verschillende lokale departementen van de Maatschappij tot

Nadere informatie

Inspectieprogramma Basiseisen voor een goed archiefbeheer

Inspectieprogramma Basiseisen voor een goed archiefbeheer Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Inspectieprogramma Basiseisen voor een goed archiefbeheer 2008-2012 Eindrapportage Inspectieprogramma Basiseisen voor een goed archiefbeheer

Nadere informatie

De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens 310 Onderzoek en beleid De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens Over het bewaren en gebruiken van gegevens over telefoon- en internetverkeer ten behoeve

Nadere informatie