Orde van de dienst op de 18e zondag na Pinksteren 12 oktober anno Domini 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Orde van de dienst op de 18e zondag na Pinksteren 12 oktober anno Domini 2014"

Transcriptie

1 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Carl Philipp Emanuel Bach ( ), Sonate in a-moll (Wq 70.4), Allegro Welkom Tijdens het aansteken van de kaars zingen we lied 274 Stilte, bemoediging en gebed van toenadering gemeente gaat staan Onze hulp is in de naam van de Heer DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT die trouw houdt tot in eeuwigheid EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN Barmhartige God, Gij die omziet naar uw volk en zoekt wat verloren is geraakt, Gij die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit, wij komen tot U. ZIE ONS AAN ZOALS WIJ ZIJN: VOL VAN ONSZELF, MET DE LAST VAN HET VERLEDEN OP ONZE SCHOUDERS:... gebedsstilte... Vergeef ons, Heer, maak ons tot uw mensen, vol van genade. Open ons naar U en naar elkaar, naar uw toekomst. AMEN. Orde van de dienst op de 18e zondag na Pinksteren 12 oktober anno Domini 2014

2 Psalm van de zondag 84: 1 en 3 Kyrië gebed om ontferming Gloria Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zoals het was in het begin en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. AMEN DE SCHRIFT GEOPEND Groet Glorialied: 869: 1 en 3 waarna de gemeente gaat zitten Zondagsgebed Woord voor de kinderen waarna de kinderen naar de nevendienst gaan Lezing uit de Tora Genesis 16 (Genesis: Hebreeuwse tekst en Nederlandse vertaling; NBG 1999) 1 Sarai, de vrouw van Abram, baarde hem geen kind. Zij nu had een Egyptische dienstmaagd haar naam was Hagar. 2 Sarai zei tot Abram: Zie toch de Heer heeft mij toegesloten zodat ik niet baar. Kom toch tot mijn dienstmaagd misschien word ik uit haar gebouwd. Abram hoorde naar de stem van Sarai. 3 Sarai, Abrams vrouw, nam Hagar, de Egyptische, haar dienstmaagd - aan het einde van de tien jaar dat Abram in het land Kanaän woonde - en gaf haar aan Abram, haar man hem tot vrouw. 4 Hij kwam tot Hagar en ze werd zwanger. Toen zij zag dat ze zwanger was werd haar meesteres gering in haar ogen. 5 Sarai zei tot Abram: Het geweld mij aangedaan moge jou treffen Ikzelf gaf mijn dienstmaagd in je schoot maar toen zij zag dat ze zwanger was werd ik gering in haar ogen. De Heer richte tussen mij en jou 2

3 6 Abram zei tot Sarai: Zie, je dienstmaagd is in je hand. Doe haar wat goed is in je ogen. Sarai vernederde haar. Zij vluchtte van haar aangezicht vandaan. 7 De bode van de Heer vond haar bij een waterbron in de woestijn bij de bron aan de weg naar Sur. 8 Hij zei: Hagar, dienstmaagd van Sarai vanwaar ben je gekomen en waar ga je heen? Zij zei: Van Sarai mijn meesteres vandaan ben ik op de vlucht. 9 De bode van de Heer zei tot haar: Keer terug tot je meesteres en laat je vernederen onder haar handen. 10 De bode van de Heer zei tot haar: Talrijk, ja talrijk zal ik je nageslacht maken het zal niet te tellen zijn, zoveel is het 11 De bode van de Heer zei tot haar: Zie, je bent zwanger een zoon zul je baren je zult hem de naam Ismaël geven want de Heer heeft jouw vernedering gehoord. 12 Een wilde ezel van een mens zal hij zijn zijn hand tegen en de hand van tegen hem. Tegenover het aangezicht van al zijn broeders zal hij wonen. 13 Zij riep de naam van de Heer die tot haar had gesproken: Jij bent God Die-mij-ziet ze zei: Moest ik dan hier komen zien Die-mij-ziet? 14 Daarom noemt men de bron: Bron van de Levende Die-mij-ziet. Die is daar, tussen Kades en Bered. 15 Hagar baarde Abram een zoon. Abram riep de naam van zijn zoon die Hagar had gebaard: Ismaël. 16 Abram was tachtig jaar en zes jaren toen Hagar Ismaël baarde aan Abram. voorganger Antwoordgezang 804 Woord van de Eeuwige. WIJ DANKEN GOD 3

4 Lezing uit de Brieven Galaten 4:21-31 (NBV 2004) 21 Vertelt u eens, u wilt u onderwerpen aan de wet, maar luistert u wel naar de wet? 22 Er staat geschreven dat Abraham twee zonen had: een van zijn slavin en een van zijn vrijgeboren vrouw. 23 De zoon van de slavin dankte zijn geboorte aan de loop van de natuur, maar die van de vrijgeboren vrouw aan de belofte Dit is een beeld: de vrouwen staan voor twee verbonden. Hagar staat voor het verbond van de berg Sinai in Arabia, dat slaven baart. Als beeld van dat verbond belichaamt Hagar het huidige Jeruzalem, dat met zijn kinderen in slavernij leeft.26 Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is onze moeder, 27 want er staat geschreven: Wees verheugd, onvruchtbare vrouw, jij die niet baart. Jubel en juich, jij die geen weeën kent. Want zij die zonder man is, heeft meer kinderen dan zij die met een man is. (Jesaja 54:1) 28 En u, broeders en zusters, bent net als Isaak kinderen van de belofte. 29 Maar zoals de zoon die krachtens de natuur geboren werd de zoon vervolgde die krachtens de Geest geboren werd, zo worden nu ook wij vervolgd. 30 Maar wat zegt de Schrift? Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de vrijgeboren vrouw mag niet de erfenis delen met de zoon van de slavin. 31 Daarom dus, broeders en zusters, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrijgeboren vrouw. Acclamatie (liedboek, 339f) Zingen 902: 1, 3 en 5 Uitleg en verkondiging Muziek Carl Philipp Emanuel Bach ( ), Sonate in a-moll (Wq 70.4), Adagio Zingen 827 waarna de kinderen terugkomen uit de nevendienst GEBEDEN EN GAVEN Dankgebed, voorbeden elke bede beantwoord met een strofe van lied 997 (lied van de maand) Stil gebed en Onze Vader Mededelingen Inzamelingen eerste inzameling: Werelddiaconaat Vandaag is de collecte bestemd voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie. In het noordwesten van Nepal kunnen mensen niet het hele jaar rondkomen van de opbrengsten van het 4

5 land. Veel mannen gaan werken in India. Vaak komen ze ziek terug, ze zijn besmet met hiv/aids. Dankzij het werk van United Mission to Nepal, partnerorganisatie van Kerk in Actie, is er ook in dit afgelegen gebied zorg voor deze gezinnen. UMN leert de mensen hoe ze moeten omgaan met hiv/aids en via deelname aan zelfredzaamheidsgroepen krijgen ze hulp om in hun inkomen te kunnen voorzien. Ze leren bv. om een moestuin aan te leggen zodat ze gezonder gaan eten. Vrouwen kunnen geld lenen om een geit te kopen, een belangrijke bron van inkomsten. Met uw gift in de collecte kunnen nog meer gezinnen in dit gebied geholpen worden tweede inzameling: Pastoraat Zegen Uitleidend orgelspel Slotzang 993: 1, 2, 3 en 4 Carl Philipp Emanuel Bach ( ), Sonate in a-moll (Wq 70.4), Allegro Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kosten van predikantsplaatsen en aanstellingen kerkelijk werkers. In de foyer van de kerk wordt koffie geschonken. U bent van harte welkom; voor de kinderen is er limonade. Aan deze dienst werd meegewerkt door: Peter-Bram t Hoen - organist René Venema - voorganger Mirjam van Griethuijsen - van dienst John Bioch - diaken van dienst Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de volgende taken: de autodienst, de ontvangst in de kerkzaal, de bloemengroet, het vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en de uitzending via internet, en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk ook de activiteiten voor de kinderen en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en de jeugdkapel Vandaag was er ook een bijeenkomst van de jeugdkapel, in de kuipzaal. Uitzending op internet De diensten in de Vredeskerk zijn rechtstreeks of achteraf te beluisteren op internet. Kijkt u op: Diensten in de komende weken Zondag 19 oktober, voorganger: ds Marjan Driessen Zondag 26 oktober, voorganger: ds Jos Wolthaus Zondag 2 november, Allerzielen; voorganger: ds René Venema. In deze dienst gedenken we de overledenen. Aan de dienst wordt meegewerkt door Liesbeth Boertien (blokfluit) en een gelegenheidskoor o.l.v. Peter-Bram t Hoen. 5

6 Fotowedstrijd Schaduw(en) Vandaag de laatste gelegenheid om uw foto s in te leveren Dat kan in de doos in de foyer (briefkaartformaat of usb-stick) of door de foto s te sturen naar: Graag onder vermelding van: naam, adres, telefoonnummer, etc. Agenda Dinsdag 14 oktober, kerkenraad Vredeskerkgemeente, Dinsdag 14 oktober, leiding kindernevendienst, Zeemanlaan 41, uur Woensdag 15 oktober, contactmorgen: Christenen onder Romeinse keizers: zie hieronder Woensdag 15 oktober, basiscatechisatie, Vredeskerk, uur Woensdag 15 oktober, pastoraal beraad, Vredeskerk, uur Zaterdag 18 oktober: jaarlijkse bollenmarkt Er is een ruime sortering bollen beschikbaar. Zo kunt u kiezen uit Krokussen, Tulpen, Hyacinten, Narcissen, Amaryllissen, Keizerskronen, Sneeuwklokjes en Allium. Ook zijn baaltjes potgrond te koop. Topkwaliteit voor een zonnige prijs De opbrengst van de bollenmarkt is bestemd voor de Vredeskerk een open huis midden in de wijk uur plein / foyer Vredeskerk Contactmorgen woensdag 15 oktober: Christenen onder Romeinse keizers Precies tweeduizend jaar geleden overleed keizer Augustus, een van de weinige Romeinse keizers die in de Bijbel met name worden genoemd. Wie kent niet de passage Lucas 2:1? En het geschiedde in die dagen dat een bevel uitging van keizer Augustus, dat iedereen in het rijk moest worden ingeschreven. De relatie tussen de Romeinse keizers en de christenen is vaak gespannen geweest. Keizer Nero wierp ontelbare christenen voor de leeuwen, andere keizers beschuldigden hen van kannibalisme en keizer Heliogabalus trouwde (als travestiet) met de paus. Maar klopt dat beeld? Of is het vooral gebaseerd op Hollywoodfilms? Op de contactmorgen van woensdag 15 oktober zal Cornelis van Tilburg trachten te verklaren dat ons beeld van Romeinse keizers in hun tijd niet altijd dat van nietsontziende wreedheid was. Sommige bekende keizers stelden edicten in tegen christenvervolgingen. Andere keizers, waarvan de naam (of namen?) bij vrijwel iedereen onbekend is (of zijn?), waren juist zeer wreed jegens christenen. Ook zal hij trachten de houding van de keizers jegens christenen te verklaren Cornelis van Tilburg is gemeentelid van de Vredeskerk en in het dagelijks leven werkzaam als onderzoeker bij Griekse en Latijnse Talen en Culturen aan de Universiteit Leiden. De ochtend wordt georganiseerd door het pastoraal beraad van de Vredeskerk. We beginnen om uur. U bent welkom in de foyer van de kerk, vanaf 9.45 uur. 6

DEEL 1. God heeft zich bekendgemaakt

DEEL 1. God heeft zich bekendgemaakt DEEL 1 God heeft zich bekendgemaakt BEWOGENHEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel 1 - God heeft Zich bekend gemaakt 1. God de Schepper... 5 2. God de Almachtige... 7 3. God, de eeuwige Getrouwe...

Nadere informatie

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar?

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar? Voorbereiding viering: In de kerkzaal ligt op het liturgisch centrum een groot blauw kleed als een soort Jordaan, met daarin twaalf stenen. Thema van de dienst: Waarom staan die stenen daar? De lezing

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood -

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - derde vastenzondag 8 maart 2015 Bij het binnenkomen komen misdienaars Michiel en Sarah met voorganger Gert en lectoren Hildegart

Nadere informatie

Artikel 25 NGB: Christus de vervulling van de wet

Artikel 25 NGB: Christus de vervulling van de wet Inleiding voor de bijbelstudievereniging Rondom het Woord op maandagavond 11 december 2000 in het kerkgebouw aan de Graaf van Burenstraat. Aanvang 20:00 uur. Artikel 25 NGB: Christus de vervulling van

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

liturgie voor hemelvaartsdag

liturgie voor hemelvaartsdag liturgie voor hemelvaartsdag Lied 47: 1 en 2. Bemoediging en groet Klein Gloria Gebed: Barmhartige God, Het is nogal wat! Door uw Zoon, die ten hemel is gevaren, mogen wij deel krijgen aan Uw eeuwige luister.

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur. : Voor alle kinderen van de basisschool

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur. : Voor alle kinderen van de basisschool Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Orgelspel Opgang (de gemeente gaat staan) Aanvangslied: Psalm 84: 1 ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering

Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering Welkom Een kind wordt geboren, klein en kwetsbaar, een kind wordt geboren, maar hij krijgt grote namen: Koning, Vredevorst, Zoon van God. Geen kind

Nadere informatie

Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging.

Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging. Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging. Inleiding op de dienst Vrede op aarde heeft nauwelijks uitbundig geklonken en de kindermoord

Nadere informatie

Een koning als geen ander!

Een koning als geen ander! Een koning als geen ander! - viering rond woord en brood - Ten Bos, 23 november 2014] Bij het binnenkomen komen misdienaars (namen) en lectoren (namen) met [de voorganger] mee uit de sacristie. Ze stappen

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

ONTMOETINGEN BIJ DE BRON

ONTMOETINGEN BIJ DE BRON ONTMOETINGEN BIJ DE BRON HUGO BOUTER ONTMOETINGEN BIJ DE BRON Bronnen in de Boeken van Mozes, en hun betekenis Boeken om de Bijbel Gouda ONTMOETINGEN BIJ DE BRON Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Thomas

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl God is liefde Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. Psalm 25:6 Barmhartige liefde Als we bidden tot God, mogen we hem ook altijd weer

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

hemel wordt het gezongen: Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig

hemel wordt het gezongen: Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig Geef niet op! Lucas 18:1-8 Even een kleine enquête Wie van jullie gelooft dat Jezus eens terug zal komen naar onze aarde? En wie denkt daarbij, dat Hij niet lang meer op zich laat wachten? En wie denkt

Nadere informatie

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz.

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz. Gods Liefde & Trouw Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp September 2003 Blz. 1/7 September 2003 Blz. 2/7 Gods liefde en trouw Inleiding We gaan dit jaar in de gemeente doorspreken over

Nadere informatie

God heeft veel gezichten Denkstof Seizoen 2 aflevering 11 op 6 mei 2012 materiaal voor de groepsleider

God heeft veel gezichten Denkstof Seizoen 2 aflevering 11 op 6 mei 2012 materiaal voor de groepsleider Studiemateriaal Denkstof: les 11 God heeft veel gezichten Denkstof Seizoen 2 aflevering 11 op 6 mei 2012 materiaal voor de groepsleider Agenda 1 Roept u maar! 2 Van bries tot storm 3 Denkstof video 4 De

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren?

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Jaren geleden zei eens iemand tegen me: De uitverkiezing, daar kom je nooit uit. Met uitverkiezing bedoelde hij, dat volgens hem God vooraf bepaalde mensen uitkiest om

Nadere informatie

Hebreeen 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Hebreeen 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Genesis 39 1 Jozef was dus door de Ismaëlieten meegenomen naar Egypte, en daar was hij gekocht door Potifar, een vooraanstaand man die tot de hovelingen van de farao behoorde en het bevel voerde over zijn

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie