All it takes for environmental research

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "All it takes for environmental research"

Transcriptie

1 All it takes for environmental research

2

3

4 Inhoudsopgave Contents FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek in de wereld met grondboren Occupying a unique position worldwide with soil augers SAMENWERKING MET VAN WALT De eerste buitenlandse distributeur The first foreign distributor ALBERT KNOL Groot assortiment, veel verschillende klanten in heel veel landen Extensive product range; numerous different clients in a wide array of countries SCHLUMBERGER WATER SERVICES Eijkelkamp distributeur van Diver dataloggers Eijkelkamp distributor for Diver dataloggers HUUG EIJKELKAMP Sonische boormethode ontwikkeld voor diepere boringen Sonic drill method developed for deeper drillings PT WEDA BAY NICKEL Sonische boortechnologie maakt boren naar grote dieptes mogelijk Sonic drill technology allows for drilling to great depths STAALMARKT DOETINCHEM Werkflexservice, meer dan alleen meedenken met de klant Labour flex service : more than simply thinking along with the client JOOST THIEL Het eerste klantcontact loopt altijd via de binnendienst The first contact with the client always runs via the inside service JAN POLMAN Handwerk geeft bijzondere finishing touch aan de producten Handcrafting lends a special finishing touch to the products CERTICON Certificeren en controleren Certify and control HOOGHEEMRAADSCHAP RIJNLAND 86 Meetpunten voor oppervlaktewaterniveaus Eighty-six measuring points for surface water levels JOHN DE GEEST Klanten denken mee over nieuwe productontwikkelingen Clients think along with regard to new product developments PROF. LEO STROOSNIJDER Waar ter wereld ik ook kom, je komt altijd producten van Eijkelkamp tegen Wherever I go to around the world, I m bound to come across Eijkelkamp products DAIKI RIKA KOGYO CO. LTD Productkennis op peil houden met trainingen Keeping product knowledge up-to-date with trainings 4

5 Fons Eijkelkamp Directeur / eigenaar Director / owner Een belangrijk aspect in de geschiedenis van Eijkelkamp is het contact met de ingenieurs van de Landbouwuniversiteit in Wageningen. In de jaren 50 van de vorige eeuw kwam de vader van Fons in contact met landbouwkundig onderzoek. Nederland moest gekarteerd worden. Eijkelkamp Sr. had al snel door dat daar een markt lag voor zijn producten. Fons vertelt dat deze ingenieurs de eerste ambassadeurs voor Eijkelkamp waren. An important aspect in Eijkelkamp s history is the contact with the engineers of Wageningen Agricultural University. In the 1950s, Fons father was introduced to agricultural research. The Netherlands needed to be mapped. It didn t take Eijkelkamp Sr. long to spot a niche in the market for his products. Fons explains that these engineers were the first ambassadors for Eijkelkamp. Eijkelkamp Sr. had nog een ouderwetse smederij met een benzinepomp, een reparatiewerkplaats voor tractoren, verkoop van witgoed etc. Toen Fons aantrad bij de onderneming werd de focus gelegd op eigen producten. Ook werden de activiteiten naar het buitenland uitgebreid, door het aantrekken van distributeurs. Samen met de eerste commerciële medewerker Albert Knol heeft Fons aan de wieg gestaan van de huidige omvang en grootte van het bedrijf. Internationale aandacht voor milieuvraagstukken en klimaatverandering betekende voor Eijkelkamp een versnelling in het groeiproces. Om met Fons Eijkelkamp te spreken: van degelijke grondboren naar megatronische apparatuur en sensoren, waarmee je telemetrisch data uit het veld kunt ophalen. Kwaliteit van grond en grondwater zijn steeds vaker van elkaar afhankelijk en onlosmakelijk verbonden aan de kwaliteit van leven. Denk hierbij aan vernatting, verdroging, hogere waterstanden en hogere dijken. Fons verwacht dat Eijkelkamp aan de vooravond staat van verdere internationale expansie. J AN E IJKELKAMP IN DE SMEDERIJ J AN E IJKELKAMP IN THE SMITHY Eijkelkamp Sr. still had an old-fashioned smithy with a fuel pump, a repair workshop for tractors, the sale of white goods and so on. When Fons joined the enterprise, the focus shifted to the company s own products. Distributors were also recruited to help expand operations. Together with the first sales employee Albert Knol Fons stood at the cradle of the organisation s current size and scope. International interest in environmental issues and climate change further boosted Eijkelkamp s growth. In the words of Fons Eijkelkamp: from good old-fashioned soil drills to mechatronic systems and sensors for retrieving telemetric data from the field. Soil and groundwater quality levels are becoming increasingly interdependent and inextricably linked to the quality of life. This is especially true in the areas of desiccation, increased water levels and higher dikes. Fons believes that Eijkelkamp is on the eve of further international expansion. H ET BESLAAN VAN PAARDEN S HOEING HORSES 5

6 Jos van Zuilen General Manager General Manager Eijkelkamp Agrisearch Equipment (EAE) is op het gebied van bodemonderzoeksapparatuur uniek in de wereld, dat vertelt Jos van Zuilen. Hier gaat een jarenlange ervaring aan vooraf, gecombineerd met de kennis van de Universiteit Wageningen. De bodemonderzoeksapparatuur kent een zeer breed toepassingsgebied, dat kan variëren van onderzoek van kwaliteit van de bodem voor het telen van gewassen, het meten van de draagkracht van de bodem tot het onderzoek doen naar bodemvervuiling. De klanten moeten goed aangeven waarop ze gaan bemonsteren, want daarvan hangt af welk bemonsteringsplan je maakt en welke producten je daarbij nodig hebt. Naast grondboorapparatuur levert Eijkelkamp ook wateronderzoeksapparatuur voor bemonstering en monitoring van waterparameters. Verder wordt een belangrijk deel van de productenreeks gevormd door sensoren en toebehoren voor het monitoren van diverse parameters van de milieukundige leefomgeving. Het overgrote deel van deze onderzoeksapparatuur maken we helemaal zelf, de rest wordt ingekocht of geassembleerd, aldus Jos van Zuilen. Eijkelkamp Agrisearch Equipment (EAE) has a unique place worldwide in the area of soil research equipment, according to Jos van Zuilen. Its reputation is based on years of experience, coupled with knowledge from Wageningen University. This equipment can be used, for instance, to study soil quality for growing crops, to measure soil strength, or to assess soil pollution. But the clients have to give a clear indication what they want to know, because that determines the sampling plan and products required. In addition to soil drilling equipment, Eijkelkamp also supplies water research equipment for sampling and monitoring water parameters. An important part of the product range consists of sensors and accessories to monitor various environmental parameters (e.g. evaporation, precipitation). A large part of the research equipment is produced by ourselves; the rest we buy in or assemble, explains Jos van Zuilen. 6

7 Export is belangrijk voor Eijkelkamp: circa 65% van de producten en diensten wordt aan het gebied buiten de Benelux geleverd. En van die export gaat het grootste deel via eigen distributeurs. In de loop der jaren is een netwerk van circa 50 distributeurs opgebouwd. In principe is er één distributeur per land. Eijkelkamp werkt volgens het support en demand principe: Eijkelkamp verzorgt de marketing en training voor de distributeurs. Verder krijgt men ondersteuning van de export-manager, worden er mailings verzorgd en krijgen ze een budget voor het deelnemen aan beurzen. In ruil daarvoor verlangt Eijkelkamp jaarlijks een plan waarin de distributeurs aangeven hoe ze de markt gaan bewerken en wat daarvan de resultaten zullen zijn en niet onbelangrijk welke ondersteuning ze wanneer van Eijkelkamp nodig hebben. Zodat daarmee de planning van allerlei activiteiten, zoals beurzen, congressen, handelsmissies over de hele wereld goed ingevuld kan worden. De markt voor bodembescherming en milieutechniek binnen de Benelux is redelijk stabiel. Groeipotentie voor dit marktsegment ziet Jos vooral bij de landen waar bewustzijn voor de bodem en water met de toenemende economische ontwikkeling groter wordt. Ook de wereldwijde markt voor monitoring en omgevingsonderzoek is continue in beweging en biedt volop mogelijkheden tot uitbreiding. Jos vertelt: In milieukundig onderzoek moet je met schone apparatuur werken om kwalitatief goede monsters te kunnen nemen. Neem bijvoorbeeld de bemonsteringsslangen die worden gebruikt, die zijn van kunststof, die vrij moeten zijn van stoffen, die het monster kunnen vervuilen. Wij zoeken samen met de producenten van kunststof naar andere additieven, die voor een beter resultaat zorgen. Export is important for Eijkelkamp. Around 65% of products and services are destined for markets beyond the Benelux countries. And most of these exports are delivered via the company s own distributors. Over the years a network of around 50 distributors has been built up. In principle there is one distributor per country. Eijkelkamp works according to the support and demand principle: Eijkelkamp arranges the marketing and training for the distributors. The distributors also receive support from the export manager, mailings are organised for them, and they receive budgets for going to trade fairs. In exchange for these services, the distributors submit annual plans in which they set out their marketing activities and the projected results, and significantly what support they will need from Eijkelkamp and when. This allows for a careful planning of all kinds of activities, such as participation in fairs, conferences and trade missions across the world. The markets for soil protection and environmental technology within the Benelux are relatively stable. According to Jos, the potential for this market segment is concentrated in those countries where concern for soil and water quality is growing as the economy develops. The global market for monitoring and environmental research is also booming, and Jos sees many opportunities for expansion here as well. In environmental research you need to work with clean equipment in order to take high-quality samples. The sampling tubes, for instance, are made of plastic and need to be free of material which could contaminate the sample. Together with the plastics producers we are looking for other additives which can give us better results. Eijkelkamp is binnen de sector een belangrijke speler, met als gevolg dat ze zitting hebben in de normeringcommissies (NEN-ISO commissies) binnen de brancheorganisatie. Hierdoor nemen ze deel aan het vaststellen van de kwaliteits-eisen Eijkelkamp is a major player within the sector. For this reason the company is a member of the standardisation committees (NEN-ISO committees) within the industry association. This means that it can contribute to the setting of quality voor de geleverde apparatuur. requirements for supplied equipment. 7

8 Tot slot staat Jos stil bij de kernwaarden van Eijkelkamp: Bodem en water zijn de meest waardevolle levensbronnen en belangrijke maatschappelijke thema s. Eijkelkamp Agrisearch Equipment B.V. is een internationale organisatie, die op de klantbehoefte afgestemde oplossingen biedt voor bodemen wateronderzoek. Ontzorgen, zoals wij onze werkwijze noemen, biedt innovatieve en maatschappelijk verantwoorde producten en oplossingen. Dit combineren wij met kennisoverdracht door een eeuw aan ervaring en individuele aandacht voor onze klanten. Dit maakt Eijkelkamp de specialist en be-trouwbare partner voor oplossingen in bodem- en wateronderzoek. In conclusion, Jos identifies Eijkelkamp s core values: Soil and water are the most valuable sources of life and also significant social issues. Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV is an international organisation offering solutions geared to customer needs for soil and water research. Eijkelkamp Carefree Solutions provides innovative and socially responsible products and solutions, This we combine with the transfer of expertise gained through a century of experience and individual attention to our clients. This makes Eijkelkamp the reliable specialist partner for solutions in soil and water research. Total service Eijkelkamps challenge is to fulfil data/information demands of our (environmental) living conditions, parameters especially on soil and water, incl. providing data information concepts, products, services and training and consultancy. It is our business to ensure that our customers receive the right product, solution and service, of high quality and at a reasonable price, and at the time and the place required. By means of our package of sensors, data loggers and telemetry systems, all of which are supremely suited to difficult conditions in the field, complemented by installation, training, maintenance and making data available over the internet, we are able to provide maximum service to our customers. Ontzorging Eijkelkamps uitdaging is om te voldoen aan de data/informatiebehoefte van onze klanten naar parameters van onze (milieukundige) leefomgeving, speciaal voor de grond- en watermarkt. Inclusief het verzorgen van informatieconcepten, leveren van apparatuur, verlenen van service en verzorgen van training en consultancy. Het is onze zorg dat onze klanten het juiste product, oplossing/dienst krijgen op de gewenste tijd en plaats van goede kwaliteit tegen een acceptabele prijs. Met ons concept van sensoren, dataloggers, telemetriesystemen, die bij uitstek geschikt zijn voor lastige veldomstandigheden, gekoppeld aan installatie, training, onderhoud en data beschikbaar stellen via Internet, kunnen wij onze klanten maximaal ontzorgen. 8

9 Felicitaties voor de 100-jarige Eijkelkamp van Van Walt Van Walt is de eerste distributeur van Eijkelkamp. Eijkelkamp was toen nog een relatief klein bedrijf met beperkte internationale ervaring. Ik herinner me nog van die beginperiode dat we nog geen computers hadden en dat we elke 4 weken met onze eigen vrachtwagens de apparatuur gingen ophalen. We hebben in die jaren het merk Eijkelkamp in het Verenigd Koninkrijk en Ierland bekend gemaakt. Nemen we een sprong van een kwart eeuw, dan zien we een compleet ander plaatje. Er zijn natuurlijk personeelswisselingen geweest. Fons Eijkelkamp is nu directeur van SonicSamp- Drill en onder leiding van Jos van Zuilen, waait er een andere wind binnen Eijkelkamp. Technologie staat nu centraal. Ik bedoel dit positief. Immers, om te overleven moet je je als bedrijf ontwikkelen anders is het snel afgelopen. In die zin waren de veranderingen rigoureus maar ook essentieel voor het bestaansrecht van Eijkelkamp. Het is vreemd dat ik me wel de eerste en de laatste 5 jaar van onze samenwerking goed kan herinneren. Het lijkt erop alsof de sprong van een degelijk, agrarisch georiënteerd bedrijf naar een moderne, internationaal georiënteerde, hightech onderneming zomaar ineens is gebeurd. Als toeleverancier is Eijkelkamp professioneel en efficiënt, maar is er ook een persoonlijke band: we zijn er trots op partner te zijn. Vincent van Walt December 2010 Congratulations on Eijkelkamp s centenary from Van Walt Van Walt was Eijkelkamp s first distributor. At the time Eijkelkamp was only a relatively small company with limited international experience. I can well remember from those early days that we did not have any computers yet, and that every four weeks we would use our own lorries to collect the equipment. During these years we established the Eijkelkamp brand in the United Kingdom and Ireland. A quarter of a century later, and the situation is completely different. Of course there have been changes of personnel. Fons Eijkelkamp is now the managing director of SonicSamp- Drill, and under the leadership of Jos van Zuilen a wind of change is blowing through Eijkelkamp. Technology now takes centre stage. I mean this in a positive sense. After all, to survive you have to develop as a company; standing still is not an option. Against this background, the changes at Eijkelkamp were sweeping, but also essential for the company s continuity. It is strange that I can remember in particular the first five years and the last five years of our cooperation. It seems as if the move from a sound agriculture-oriented company to a modern internationally oriented high-tech enterprise occurred in a single step. As a supplier Eijkelkamp is professional and efficient, but there is also a personal dimension in our dealings: we are proud to be a partner. Vincent van Walt December 2010 MEDEWERKERS VAN WALT LTD STAFF OF VAN WALT LTD 9

10 Plastics in optima forma Environmental Consultancy: With more than 15 years of experience in the environmental industry, we are your choice if you are looking for a reliable consultancy. Contaminated soil & groundwater assessment and remediation planning is our core business. Aarts Plastics ontwikkelt en spuitgiet producten voor: farmaceutische industrie ziekenhuis en apotheek cosmetica levensmiddelenindustrie technische handel en industrie Environmental Software and Equipment Distribution: Do you need monitoring equipment and/or professional software products? Please contact us, and we will serve you not only with the product, but with high level professional expertise. T +36 (28) F +36 (28) Postbus 73, 5140 AB Waalwijk, Telefoon Internet Deutsche Bank De lokale partner met internationale ervaring Benieuwd wat Deutsche Bank voor uw onderneming kan betekenen? Neem dan contact op met ons team in Groot Gelre, zij staan voor u klaar. Arco de Jonge Regiodirecteur Groot Gelre Tel: Alleen een sterke bank kan een goede partner zijn. 10

11 11

12 Albert staat stil bij de beginjaren van zijn dienstverband bij Eijkelkamp: Toen ik begon al weer 36 jaar geleden was er nog niemand actief in de verkoop. Ik had de bodemkundige kennis, die Fons Eijkelkamp als technicus nodig had. Samen vormden we een perfect team. Het contact met de klanten verliep daardoor veel makkelijker. Gedurende het grootste deel van zijn carrière bij Eijkelkamp was Albert Knol hoofd van de verkoop van zowel binnen- als buitenland en hij heeft in die periode samen met zijn collega s het exportbeleid vorm gegeven. Na het aantreden van Jos van Zuilen als Hoofd Verkoop en later als General Manager heeft Albert zich vanaf 2000 voornamelijk op de export gericht. In 2011 gaat Albert met pensioen. De laatste tijd is hij druk bezig geweest om alle bestaande contacten over te dragen aan zijn opvolger, Ronald Wolkenfelt, om te zorgen voor continuïteit in de relatie met de distributeurs. Albert Knol Exportmanager Export Manager Albert vertelt verder dat onderwijs een belangrijke doelgroep is van Eijkelkamp, omdat daar de toekomstige klanten zitten. Eijkelkamp biedt voor buitenlandse studenten in Nederland product demonstraties aan in de showroom in Giesbeek. Van de buitenlandse distributeurs verwacht Eijkelkamp dan ook dat zij op scholen in hun eigen land bij de studenten de producten van Eijkelkamp onder de aandacht brengen. In dit kader staat Albert even stil bij een project, enkele jaren geleden, in Roemenië. Eijkelkamp had de opdracht gekregen om grondbemonsteringssetjes voor wel meer dan scholen in Roemenië te verzorgen. Alvorens Roemenië lid van de EU werd moesten ze het landbouwkundig onderwijs op een hoger peil brengen. De EU stelde geld ter beschikking om scholen in te richten voor bodemonderzoek, waarbij ze apparatuur van Eijkelkamp nodig hadden. Samen met ALBERT KNOL Albert recalls his early years at Eijkelkamp: When I started some 36 years ago there was nobody active in sales yet. I had the soil-related knowledge that Fons Eijkelkamp needed as a technician. Together we formed the perfect team. It also oiled the wheels of our contact with clients. Albert Knol spent most of his career at Eijkelkamp as head of both national and international sales. During this period, he also collaborated with colleagues to shape the company s export policy. From 2000, after Jos van Zuilen joined the company as Head of Sales and later as General Manager, Albert turned his attention to exports. Albert plans to retire in 2011, so he has recently started to transfer all current contacts to his successor, Ronald Wolkenfelt, to ensure the continuity of distributor relations. Albert also adds that the education field is one of Eijkelkamp s key target groups, because that is where its future clients are to be found. Eijkelkamp hosts regular demonstrations at its showroom in Giesbeek for foreign students in the Netherlands. The company also expects its foreign distributors to promote the products of Eijkelkamp at schools in their home country. RONALD WOLKENFELT & NATASA IBRISIMOVIC-IVELJIC This reminds Albert of a project carried out in Romania a few years ago. Eijkelkamp was asked to provide soil sampling kits for more than 1,000 schools in Romania. Before Romania could accede to the EU, it had to improve the standard of its agriculture education. The EU made funds available for equipping schools with soil research facilities, for which they needed equipment that Eijkelkamp could supply. Eijkelkamp 12

13 de Roemeense distributeur heeft Eijkelkamp ervoor gezorgd dat deze setjes (incl. gebruiksaanwijzing in de Roemeense taal) door het hele land geleverd werden. Naast apparatuur voor bodemonderzoek levert Eijkelkamp ook, als exclusieve distributeur voor Schlumberger, in Europa, Azië en Afrika zogenaamde dataloggers voor metingen van het niveau en de kwaliteit van grondwater. Hier is duidelijk sprake van een win-win situatie. Schlumberger heeft geen groot distributeurnetwerk en wij als Eijkelkamp doen al veel op het gebied van grondwater, aldus Albert Knol. Tot slot zegt Albert: Ik heb een leuke tijd gehad bij Eijkelkamp. Het brede productenassortiment en als gevolg daarvan de verscheidenheid aan klanten en het werken in verschillende landen geeft enorm veel voldoening. Elke keer opnieuw moest je erachter zien te komen hoe je de verkoop in een land het beste kon opzetten. Het resultaat mag er zijn. Ik kan met een gerust hart vertrekken. collaborated with the Romanian distributor to ensure that these kits (including instructions in Romanian) could be supplied countrywide. In addition to soil research equipment, Eijkelkamp, as exclusive distributor for Schlumberger in Europe, Asia and Africa, also offers data loggers to measure the level and quality of groundwater. This is clearly a win-win situation. Schlumberger doesn t have a very extensive network of distributors, and we at Eijkelkamp are already doing a lot in the field of groundwater, explains Albert Knol. He concludes: I had a wonderful time at Eijkelkamp. The wide range of products and the subsequent variety of clients and activities in different countries provide an enormous sense of satisfaction. Each time, you had to start from scratch to determine how you can best structure sales in a particular country. The results speak for themselves. I can leave the company without any qualms. Schlumberger Water Services Peter Westerhuis Schlumberger Water Services levert innovatieve oplossingen voor grondwaterregistratie en de benodigde software voor beheren, analyseren, visualiseren en modelleren van gegevens, aldus Peter Westerhuis. Wij produceren Diver dataloggers voor grondwaterapplicaties, waar Eijkelkamp optreedt als hoofddistributeur in Europa, Azië en Afrika. De relatie tussen Schlumberger en Eijkelkamp bestaat al langere tijd. Voor de watermarkt heeft Schlumberger in het verleden een zogenaamde Delftse fles gemaakt, een stromingsmeter voor oppervlaktewater. Dit instrument wordt nu door Eijkelkamp gemaakt en geleverd. Vanaf 1995 heeft Schlumberger zich met de Diver dataloggers alleen maar op de watermarkt gericht. De keus was toen om een eigen distributienetwerk op te richten of een partner te zoeken. Met Eijkelkamp bestonden al goede contacten, waardoor de samenwerking snel kon worden opgezet. In Nederland bewerken Schlumberger en Eijkelkamp beiden de markt. In andere landen levert Schlumberger de Diver via het distributeurnetwerk van Eijkelkamp. Ook op R&D-gebied wordt samengewerkt. Voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de Diver data cable (een kabel waarmee men vanaf de bovenkant van de peilbuis de data kan aflezen). Eijkelkamp is ISO-9001 gecertificeerd. Een weg die ook Schlumberger heeft ingezet. En ook hier wordt door Schlumberger gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van Eijkelkamp. Tot slot zegt Peter Westerhuis: Wederzijds vertrouwen en openheid vormen het succes van onze samenwerking. Schlumberger Water Services provides innovative solutions for groundwater registration and the required software for the management, analysis, visualisation and modelling of data, explains Peter Westerhuis. We produce Diver dataloggers for groundwater applications, with Eijkelkamp serving as our main distributor in Europe, Asia and Africa. The relationship between Schlumberger and Eijkelkamp has existed for some time now. For the water market, Schlumberger has in the past produced a so-called Delft Bottle, an instrument for measuring the flow of surface water. This instrument is currently being produced and supplied by Eijkelkamp. Since 1995, Schlumberger has concentrated exclusively on the water market with the Diver dataloggers. At the time, the company had the choice of either setting up its own distribution network or finding a partner. As Schlumberger already had good contacts with Eijkelkamp, the partnership could be arranged quickly. In the Netherlands, both Schlumberger and Eijkelkamp work the market. In other countries, Schlumberger supplies the Diver via Eijkelkamp s distribution network. The two firms also work together in the area of R&D. One example is the development of the Diver data cable (a cable that allows the user to read the data from the top of the monitoring well pipe). Eijkelkamp is ISO-9001 certified. This is a path that Schlumberger has also decided to take. And here too, Schlumberger can benefit from Eijkelkamp s knowledge and experience. In closing, Peter Westerhuis remarks: Mutual trust and openness are key to the success of our partnership. 13

14 Huug Eijkelkamp Directeur SonicSampDrill SonicSampDrill Director Begin jaren 90 van de vorige eeuw werd Eijkelkamp door Shell/NAM gevraagd om onderzoek te doen naar een nieuwe boormethode voor seismologische boringen, waarbij de snelheid, veiligheid, ergonomie en milieuaspecten verbeterd moesten worden. In de VS bestond een techniek, die Eijkelkamp succesvol heeft doorontwikkeld en heeft weten te verkleinen, zodat hij voor Shell/ NAM toepasbaar was. Immers iets hoogfrequent laten trillen is niet zo moeilijk, echter het duurzaam lang laten roteren en trillen is niet eenvoudig. Deze zeer innovatieve technologie en enorme toepassingsmogelijkheden, zijn ondergebracht in een aparte organisatie, SonicSamp- Drill, zodat het maximale focus krijgt. Tot op heden heeft SSD meer dan 100 sonische boormodules en machines geleverd en voert zelf projecten uit in alle uithoeken van de wereld. In the early 1990s, Eijkelkamp was approached by Shell/NAM with the request to explore a new method for seismic drilling aimed at improving speed, safety, ergonomics and environmental friendliness. The US used a certain technique, which Eijkelkamp developed further and managed to reduce to a format suitable for Shell/NAM. Making an object vibrate at a high frequency was easy; the challenge lay in sustaining that ratation and vibration. This innovative technology and enormous possibilities of application, are incorporated into a separate organisation, SonicSampDrill, to ensure maximum focus. Since then, SSD has supplied more than 100 sonic modules and machinery and is performing drilling projects in all corners of the world. Christophe Thillier PT Weda Bay Nickel - Project Geoloog PT Weda Bay Nickel - Project Geologist Voor PT Weda Bay Nickel heeft een onderdeel van Eijkelkamp: SonicSampDrill (SSD) de tender gewonnen en heeft daarbij sonische boortechnologie geïntroduceerd. Er is een pilotproject gestart in de verschillende gebieden waar PT Weda Bay Nickel in 2012 met mijnbouwactiviteiten wil starten. Gedurende de pilot bewezen de technici van SSD hun professionaliteit. Zij zorgden ervoor dat aan de vereiste criteria ten aanzien van kwaliteit en zuiverheid van de bodemmonsters kon worden voldaan. Hiermee heeft SSD PT Weda Bay Nickel kunnen overtuigen met hun organisatie verder te gaan. De opdrachtgever is tevreden en gaat met SSD het traject verder uitvoeren. An Eijkelkamp subsidiary, SonicSampDrill (SSD), won the tender issued by PT Weda Bay Nickel. It has introduced the company to sonic drilling technology. A pilot project has been launched in the various areas where PT Weda Bay Nickel wants to start mining activities in During the pilot the SSD technicians proved their professionality. They ensured that the required criteria with regard to the quality and purity of the soil samples could be met. As a result SSD was able to convince PT Weda Bay Nickel to continue the cooperation. The client is satisfied, and will continue to work with SSD. TECHNICI VAN SSD IN INDONESIË TECHNICIANS OF SSD IN INDONESIA 14

15

16 Staalmarkt Achterhoek Niels Gosselink Staalmarkt Achterhoek is voor Eijkelkamp de leverancier van ondermeer staal, RVS en kunststof. We gaan een stapje verder in het meedenken met de klant, zegt Niels Gosselink. We zagen en boren alle producten op de juiste maat. Ook verpakken en coderen we het naar klantspecificatie, zodat de medewerkers van in dit geval Eijkelkamp per opdracht maar één pallet met alle benodigde onderdelen uit het magazijn hoeft te halen. Uiteraard geldt hiervoor just in time levering zodat de planning en continuïteit gewaarborgd is! Door deze manier van werken zorgen we ervoor dat de klant een complete stap in zijn proces kan overslaan en zich alleen maar hoeft te richten op zijn core business. Hij krijgt van ons eigenlijk halffabricaten. We noemen dit werkplekservice. Staalmarkt biedt dit werkplekservice concept aan bij meerdere klanten verdeeld over de 10 vestigingen van Staalmarkt. Staalmarkt Achterhoek is in 2007 geopend en de relatie met Eijkelkamp Tooltech is eind 2008 tot stand gekomen. Rob Janssen en Martien van der Kamp van Eijkelkamp waren op zoek naar een leverancier die een gedeelte van de werkvoorbereiding over kon nemen en tevens de magazijnfunctie kon vervullen. Het samenwerkingsverband dat destijds is ontstaan, functioneert nog steeds naar ieders tevredenheid! Staalmarkt Achterhoek is Eijkelkamp s supplier of, among other things, steel, stainless steel and plastic. We go the extra mile in thinking along with the client, says Niels Gosselink. We saw and drill all products to the correct dimensions. In addition, we pack and code them according to the client s specification, so that for a specific assignment, the employees of in this case Eijkelkamp only need to retrieve a single pallet with all the required components from the warehouse. Naturally, we work to ensure just in time delivery, so that the planning and continuity are guaranteed! Thanks to this method of working, we can enable the client to skip a complete step in its process, so that it can focus exclusively on its core business. Actually, we can be said to provide the client with semi-manufactured products. We call this workplace service. Staalmarkt offers this workplace service concept to multiple clients spread across ten local Staalmarkt branches. Staalmarkt Achterhoek opened in 2007 and the relationship with Eijkelkamp Tooltech was initiated at the end of Rob Janssen and Martien van der Kamp of Eijkelkamp were looking for a supplier that could take over part of the work preparations and simultaneously handle the warehouse function. The collaboration that got underway then still works to everyone s satisfaction today! 16

17 Joost Thiel Medewerker binnendienst Benelux Office Sales Assistant, Benelux De binnendienst is een belangrijke afdeling voor de verkoop afdelingen van Eijkelkamp. Immers de eerste klantencontacten lopen altijd via ons, aldus Joost Thiel, die in zijn functie van medewerker binnendienst uitstekende relaties met de klanten heeft. Eijkelkamp onderhoudt vaak jarenlange relaties met een groot deel van het klantenbestand. Doordat Joost de klantenkring goed kent, weet hij wat er bij de verschillende klanten speelt en kan er dan ook samen met de account manager snel en gericht op inspelen. De werksfeer binnen Eijkelkamp is ook uitstekend. Tussen de productieafdeling en het kantoorpersoneel bestaat een prima samenwerking. Volgens Joost echt de kenmerken van een familiebedrijf. Office sales is an important department for Eijkelkamp s sales divisions. After all, the initial customer contact always happens through us, comments Joost Thiel, who maintains excellent relations with customers in his position as Office Sales Assistant. Eijkelkamp has long-term relations with the majority of its customer base. Since Joost is well acquainted with the clientele, he knows exactly what each customer wants and can therefore respond accordingly together with the Account Manager. The working environment at Eijkelkamp is excellent as well. The production department and office staff have a good rapport. According to Joost, truly the qualities of a family business. Jan Polman Voorman montage en bankwerker Assembly foreman and fitter Jan Polman werkt al meer dan 33 jaar voor Eijkelkamp. Hij kwam binnen als bankwerker/lasser en heeft veel meegemaakt in zijn loopbaan. Jan kan mooi vertellen over de beginjaren, toen de vader van Fons nog de scepter zwaaide. Sr. smeedde zelf nog. Inmiddels is dat allemaal verleden tijd. De meeste onderdelen worden allemaal machinaal vervaardigd. Maar toch: één onderdeel van het fabricageproces is handmatig gebleven. Het handmatig smeden van de boorlichamen, geeft nou net die finishing touch, die de producten van Eijkelkamp zo bijzonder maakt. Jan heeft het bij Eijkelkamp prima naar zijn zin en heeft dat thuis ook uitgedragen: ook zijn zoon werkt inmiddels al weer 12 jaar bij de organisatie. Jan Polman has been with Eijkelkamp for more than 33 years. Having joined the company as a fitter/welder, he has seen a fair amount in his career. Jan can tell many tales about the early years, when Fons father still managed the firm. He still did some of the welding himself. All that has changed. Most components are now made by machines. But one part of the manufacturing process is still done by hand. The manual welding of the drill cores still provides that finishing touch which makes Eijkelkamp products so special. Jan is very happy at Eijkelkamp. And he has spread the message to his family: his son has also been with the firm for the past 12 years. 17

18 CERTICON KWALITEITSMATERIEEL VIA EIJKELKAMP EN SONICSAMPDRILL CERTICON QUALITY MATERIAL VIA EIJKELKAMP AND SONICSAMPDRILL Certicon Certificeren en Controleren Certify and Control Certicon, opgericht in 1999 in Veenendaal, is een onafhankelijk milieuadviesbureau, gespecialiseerd in werkzaamheden gerelateerd aan het Besluit Bodemkwaliteit voor bodem èn waterbodem. De naam Certicon komt van certificeren en controleren, wat goed past bij de werkzaamheden. Inmiddels beschikt Certicon over veel certificaten om als erkende instantie onderzoek te kunnen doen naar de kwaliteit van de bodem door middel van mechanisch boren, monstername en partijkeuringen. Ook ontwerpen ze in Autocad Civil 3D, doen metingen met Tachymetrie, inspecteren vloeistofdichte voorzieningen, doen ze ecologisch onderzoek. Certicon volgt de regelgeving op de voet en in korte tijd heeft zij zich bewezen als een partij die snel en adequaat meedenkt bij het zoeken naar goede oplossingen. Met name bij grote en moeilijke projecten komt deze expertise goed uit de verf (bijvoorbeeld de Betuwelijn, HSL en nu de certificering van de uitgeboorde grond van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam). Dat de aanpak van Certicon werkt, blijkt wel uit de groei van het bedrijf. Certicon, inmiddels een begrip in de sector, bestaat op dit moment uit 35 enthousiaste medewerkers, die gecertificeerd zijn voor verschillende protocollen. Hierdoor kunnen ze snel reageren op vragen van opdrachtgevers. In 2007 zijn ze verhuisd naar een groter pand aan de Keplerlaan in Ede. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Certicon investeert jaarlijks in opleiding, kennis en goed materieel. Certicon, founded in 1999 in Veenendaal, is an environmental consultancy specialising in activities related to the Soil Quality Decree (which also covers water bottoms). The name Certicon derives from certify and control, which accurately reflects the work involved. By now Certicon holds many certificates which authorise it to research soil quality by means of mechanical drilling, sample taking and batch inspections. Certicon also makes designs in Autocad Civil 3D, takes tachymetric measurements, inspects liquid-tight facilities, and conducts ecological research. The consultancy keeps a close eye on regulations. In its first decade it has already proved itself as a reliable player able to find or contribute to appropriate solutions. Its expertise comes into its own especially in major and difficult projects (examples are the Betuwelijn high-speed freight rail link, the HSL-Zuid highspeed rail link, and recently the certification of the excavated soil for the Noord-Zuid underground line in Amsterdam). That Certicon s approach works is evident from the company s expansion in recent years. By now a major player in the sector, Certicon currently employs 35 enthusiastic staff, who are certified for various protocols. This allows them to respond quickly to questions from clients. In 2007 the company moved to larger premises in Keplerlaan in Ede. Certicon is strongly committed to quality. Every year it invests in training, knowledge and equipment. 18

19 Project Rijnland Ontzorging bij hoogheemraadschap Carefree Solutions for Water Authority In mei 2008 heeft Eijkelkamp Agrisearch Equipment via een openbare aanbesteding de opdracht verworven voor installatie van 86 meetpunten voor oppervlaktewaterniveaus. Dit project is uitgevoerd in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland (het gebied tussen Wassenaar, IJmuiden en Gouda). In May 2008, Eijkelkamp Agrisearch Equipment secured, via a public tender, the contract for the installation of 86 measurement points for surface water levels. This project was executed at the request of the Rijnland Water Board (the area between Wassenaar, IJmuiden and Gouda). Volgens Chris van Vliet, teamleider monstername afdeling laboratorium van het Hoogheemraadschap, is dit misschien wel het natste waterschap van Nederland. Er zijn namelijk veel veengronden in het gebied en die moeten nat blijven om bijvoorbeeld bodemdaling te voorkomen. De activiteiten van zijn team bestaan uit het nemen van watermonsters, het doen van metingen ten aanzien van kwaliteit en kwantiteit van het water en ook waarnemingen in het veld. Chris legt uit waarom dit project werd uitgevoerd: het voornaamste doel van het project was het verschaffen van meer inzicht in de polderpeilen. Via het bestaande bosbo systeem waren al actuele gegevens beschikbaar over de peilen van de boezems en ringvaarten, wat nodig is om bij regen of droogte te kunnen sturen in het watersysteembeheer. De sturingsmiddelen zijn met de installatie van eerderge- noemde 86 meetpunten aanzienlijk uitgebreid en fijnmaziger geworden, wat in het bijzonder van belang is bij korte, hevige en vaak plaatselijke regenbuien. De samenvoeging van de hoogheemraadschappen met de waterschappen van enkele jaren geleden, heeft ertoe geleid dat het Hoogheemraadschap van Rijnland nu de mogelijkheid heeft om het waterpeil van alle waterschappen (het zogenaamde inliggende water ) in het gebied te controleren. According to Chris van Vliet, team leader for the sample unit of the Water Boards laboratory, this is arguably the wettest water authority in the whole of the Netherlands. This is due to the area s many peat bogs, which need to stay wet, for example to prevent subsidence. His team s activities consist of taking water samples as well as water quality and volume measurements and observations in the field. Chris explains why this project was carried out: The project s main aim was to provide greater insight into the polder levels. The current bosbo system already showed all the current data about levels of the polder outlets and ring canals, essential to be able to steer the water system E+ WATER L IN BESCHERMENDE BEHUIZING E+ WATER L IN PROTECTIVE HOUSING 19

20 20

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS GENERAL SALES APPLICATION TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS Revision and repair of hydraulics Already 50 years of experience in repairing hydraulic components. We are especially

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Consumer survey on personal savings accounts

Consumer survey on personal savings accounts Consumer survey on personal savings accounts April 04 GfK 04 Consumer survey on personal savings accounts April 04 Table of contents. Management Summary. Research design. Research findings GfK 04 Consumer

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Survey on lending and current accounts for SMEs

Survey on lending and current accounts for SMEs Survey on lending and current accounts for SMEs April 014 GfK 014 Survey on lending and current accounts for SMEs April 014 1 Table of contents 1. Management Summary. Research design 3. Research findings

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

MCA Gemini Groep & Healthy Data Vault on budget

MCA Gemini Groep & Healthy Data Vault on budget MCA Gemini Groep & Healthy Data Vault on budget Introduction BI Team Koen Schutten, BI Specialist Jos Kee, BI Specialist + 4 other team members + Barbara Peruskovic, Consulting DW Architect A story about

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Introduction to KM Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Good to know Introductions Your CIKM experience Outline CIKM Sessions Tuesday Introduction to KM & Groupwork Introduction to (CI)KM Strategy

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Uw leverancier bij uitstek Stekbedrijf Bergs in Heythuysen vermeerdert een uitgebreid assortiment planten voor

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V.

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V. [ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR 1 ASCOM Ascom employs about 2.300 people worldwide Ascom has subsidiaries in 20 countries In H1/2011 Ascom generated revenues of 253.1 MCHF with an EBITDA margin

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Tebunus Tube Bending. Tebunus

Tebunus Tube Bending. Tebunus Tebunus Tube Bending ISO9001 LLOYD S REGISTER QUALITY ASSURANCE Tebunus F L E X I B L E W I T H M E T A L Tebunus Tube Bending bv werd opgericht in 1985 en heeft inmiddels bewezen over dermate goede kwaliteiten

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School De Blijberg International Department BRIN 14 HB Directeur Mrs L. Boyle Adres Graaf Florisstraat 56 3021CJ ROTTERDAM

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Consumer survey on personal current accounts

Consumer survey on personal current accounts Consumer survey on personal current accounts April 24 GfK 24 Consumer survey on personal current accounts April 24 Table of contents. Management Summary 2. Research design. Research findings GfK 24 Consumer

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS

Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS AGENDA q Skilledin introductie q Zin & Onzin van On-line process analyzers q Samenvatting TRAIN TO RETAIN TRAIN TO RETAIN -TRAINING Development

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+ Puurs Logistics Centre 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis build your future+ Puurs Logistics Centre Brabantstraat 2, 2870 Puurs Puurs Logistics Centre Brabantstraat

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

right place, right time

right place, right time right place, right time PND: constructie èn industriële verhuizingen Combinatie van twee disciplines maakt PND tot de ideale partner Het verhaal achter de succesformule van PND is eenvoudig. Van oorsprong

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

380 kv cabling - Randstad North Ring

380 kv cabling - Randstad North Ring Sjouke Pieter Bootsma Senior manager Large Projects NL Randstad 380 kv: closing the ring Connection between: Maasvlakte (Rotterdam-area) and Beverwijk (Amsterdam area) Total investment 220 M + 650 M South-ring

Nadere informatie

Laat je werknemers ook thuis van zakelijke voordelen profiteren.

Laat je werknemers ook thuis van zakelijke voordelen profiteren. Laat je werknemers ook thuis van zakelijke voordelen profiteren. Dell VIP Club. Omdat jouw bedrijf klant is bij Dell, kunnen je werknemers profiteren van een gratis en gebruiksvriendelijk voordeelprogramma.

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Read this story in English. My personal story. I: But you are planning to built up a professional career? As an independent or employee?

Read this story in English. My personal story. I: But you are planning to built up a professional career? As an independent or employee? My personal story Netherlands 23 Female Primary Topic: PROFESSIONAL CAREER Topics: IDENTITY Year: 2010 age appearance/physical beauty career path competences promotion/selection reconciliation private/professional

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Working with Authorities

Working with Authorities Working with Authorities Finding the balance in the force field of MUSTs, SHOULDs, CANs, SHOULD-NEVERs, CANNOTs Jacques Schuurman SURFnet-CERT Amsterdam, 24 February 2006 Hoogwaardig internet voor hoger

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES:

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Fit employees. in 30 DAYS THE SMARTEST WAY TO GET EMPLOYEES FIT

Fit employees. in 30 DAYS THE SMARTEST WAY TO GET EMPLOYEES FIT Fit employees in 30 DAYS THE SMARTEST WAY TO GET EMPLOYEES FIT Healthy employees healthy company Every company is as healthy as it s employees. Having healthy employees is the equivalent of having a healthy

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie