NEDERLAND TURKIJE. Benelux International Claim Services. Handleiding bij verkeersongevallen in Turkije

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEDERLAND TURKIJE. Benelux International Claim Services. Handleiding bij verkeersongevallen in Turkije"

Transcriptie

1 NEDERLAND TURKIJE BULGARIJE GRIEKENLAND MAROKKO POLEN ROEMENIË Benelux International Claim Services Handleiding bij verkeersongevallen in Turkije Istanbul, 2005

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING BENELUX Behandeling van dossiers Onderzoek Vertaalbureau Tarieven Algemene voorwaarden Nieuwe projecten Gegevens ALGEMENE INFORMATIE TURKIJE Geografie Geschiedenis Politiek Economie Douane Verdragen Ambassade s, Consulaten en alarmnummers Overige informatie TURKS BURGERLIJK WETBOEK Voorwoord Turks Burgerlijk Wetboek Inleiding Turks Burgerlijke Wetboek Titel 1: Persoonlijkheid Titel 2: Register van de Burgerlijke Stand VERKEER Verkeersregels Procedure bij verkeersdelicten Bijzondere verkeersdelicten AANSPRAKELIJKHEID Aansprakelijkheid in het verkeer Civiel recht Overige aansprakelijkheidszaken SCHADEVERGOEDING Autoschade Letselschade Overlijdensschade Smartengeld Overige schadevergoeding

3 8. VERZEKERINGEN Dekkingen Groene Kaart Waarborgfonds GERECHTELIJKE PROCEDURE Volmacht De notaris Rechtelijke organisaties en bevoegdheden Verjaring Het proces Strafrechtelijke procedure Civielrechtelijk procedure Rol van deskundige Hoger beroep INCASSO Incassoprocedure Betalingsverzoek KOSTEN Gerechtskosten en legeskosten (griffiekosten) Advocaatkosten Kosten deskundige Waarborgsom Vertaalkosten Steekpenningen IN- EN UITVOER VAN VOERTUIGEN Invoer van een voertuig Verblijfsduur en mogelijke verlenging Uitvoer van een voertuig Gevonden en gestolen buitenlandse auto s AUTO HUREN BIJLAGEN A Tarieven verhaalsonderzoek Benelux B Proces-verbaal (Turks) C Proces-verbaal (Nederlands) D Turkse juridische termen E Lijst van Turkse verzekeraars F Voorbeeld Turks alcoholtestrapport G Voorbeeld expertiserapport H Percentage vergoeding bij letselschade door Turkse verzekeraars I Algemene volmacht (Nederlands) J Algemene volmacht (Turks) K Minimumtarieven Orde van Advocaten Istanbul L Geraadpleegde bronnen

4 1. INLEIDING Al sinds een aantal jaren is Turkije een geliefd vakantieland en vormt het toerisme één van de grootste bron van inkomsten voor het land. Er gaan jaarlijks miljoenen buitenlandse toeristen naar Turkije om daar hun vakantie door te brengen. Ook wordt het land bezocht door de grote groep in West-Europa gevestigde mensen van Turkse afkomst. Helaas worden sommige van de miljoenen bezoekers tijdens hun vakantie bestolen of raken zij betrokken bij een verkeersongeval. Over het algemeen valt Turkije onder de dekking van Europese reis- en andere verzekeringsmaatschappijen en vergoeden de verzekeraars de geleden schade. Indien echter de veroorzaker van de schade bekend is, kunnen verzekeraars of slachtoffers in de meeste gevallen de schade op een Turkse verzekeraar verhalen of direct op de veroorzaker. Zonodig wordt hierbij een procedure gevoerd. Dit vademecum beschrijft het verloop van schaderegeling bij ongevallen in Turkije, met name verkeersongevallen. Benelux, schaderegelings- en juridische adviesbureau (onder andere in Turkije), biedt dit vademecum aan. Meer details over de organisatie en de tarieven die zij hanteert komen in hoofdstuk 2 aan de orde. Daarna wordt een algemene beschrijving gegeven van Turkije en zijn enkele artikelen opgenomen van het Turks Burgerlijk Wetboek. In hoofdstuk 5 worden de belangrijkste verkeersregels uitgelegd en wat de gevolgen zijn bij een overtreding. Verder wordt er geschreven over aansprakelijkheid, over de vergoedingen van diverse soorten geleden schade en over verzekeringen. In hoofdstuk 9 en 10 wordt globaal weergegeven hoe de Turkse gerechtelijke procedure verloopt en wordt de gerechtelijke incassoprocedure uitgelegd. Daarna worden de kosten onder de loep genomen. Tot slot wordt informatie gegeven over het in- en uitvoeren van voertuigen naar Turkije en over het huren van een auto. Na een lijst van bijlagen is als laatste een bronnenlijst opgenomen. Dit vademecum richt zich zowel op verzekeraars en schadebehandelaars als op particulieren. Het is bedoeld als handleiding die wegwijs kan maken in theorie en praktijk. Het is nodig goed geïnformeerd te zijn over Turkije om preventief op te kunnen treden bij verkeersongevallen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Benelux. Aan dit Vademecum kunnen geen rechten worden ontleend. 4

5 2. BENELUX De intensivering van de zakelijke relatie tussen de Benelux landen en Turkije leidde ertoe dat er steeds vaker vragen werden gesteld met een multidisciplinair karakter. Om deze reden is Benelux twaalf jaar geleden in Istanbul opgericht. Momenteel heeft de organisatie vestigingen in Nederland, Turkije, Bulgarije, Griekenland, Marokko, Polen en Roemenië. Benelux heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een schaderegelings- en juridische adviesbureau, voornamelijk aangaande Nederland en België en met een zeer breed netwerk door heel Turkije. Benelux verzorgt diverse werkzaamheden op het gebied van rechtsbijstand, solvabiliteitsonderzoek, expertise en incasso ten behoeve van Nederlandse en Belgische verzekeraars, advocaten en particulieren. Vanzelfsprekend behoren hierbij ook de te voeren gerechtelijke procedures. Tevens houdt Benelux zich bezig met het organiseren van en het toezicht houden op schadevaststelling na calamiteiten en desgevraagd het regelen van gerechtelijke en buitengerechtelijke schadegevallen. Benelux beschikt over vaste advocaten en onderzoekers die uitsluitend voor Benelux werken, waardoor voortgang, kosten en kwaliteit van de geleverde diensten gehandhaafd kunnen worden. Zo is het mogelijk om zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk de cliënten bij te staan bij het innen van hun vorderingen of andere zaken, die te maken hebben met Turkse wetten en regels. Ook regelt Benelux op verzoek van verzekeraars in Nederland en België WA-verzekeringen (wettelijke aansprakelijkheid) voor slachtoffers in Turkije. Dit gebeurt naar Turkse normen en in veel gevallen buitengerechtelijk, zonder tussenkomst van het Turkse Motorbureau. De directieleden van Benelux zijn in Nederland opgegroeid en zijn door de jarenlange ervaring bekend met zowel de Nederlandse als de Turkse cultuur en gewoontes. Dit heeft vaak als voordeel dat de meeste zaken op een effectieve en efficiënte wijze kunnen worden opgelost of worden uitgezocht. Benelux werkt reeds voor een dertigtal verzekeraars in Nederland, België en Duitsland. 5

6 2.1 Behandeling van dossiers De opdrachtgever dient opdrachten en verzoeken aan het postadres van Benelux gericht te richten. De adresgegevens zijn in paragraaf 2.7 vermeld. Vervolgens bevestigt Benelux de opdracht en stuurt de opdracht door naar het kantoor in Istanbul voor verdere afhandeling door de advocaat. Benelux stuurt de opdrachtgever een nota van behandelings- en vertaalkosten voor de eerste termijn. Indien gewenst kan Benelux ook met Turkse en Marokkaanse cliënten direct contact onderhouden in het Turks en Arabisch en kunnen verzekerden zonodig met een medewerker in hun eigen taal communiceren. Benelux is gehouden om minstens één keer in de maand de stand van zaken aan de opdrachtgever te melden. Als Benelux een onderzoek of gerechtelijke maatregelen nodig acht wordt de opdrachtgever geïnformeerd over de kosten en het belang en vindt er overleg met de opdrachtgever plaats. Het is voor de behandeling van het dossier van belang dat Benelux alle benodigde stukken tijdig in bezit heeft. Wanneer een zaak ten einde komt, geeft Benelux een totaaloverzicht van de interne en externe kosten en wordt er een eindafrekening opgemaakt. De door Benelux ontvangen schade uitkeringen worden kostenvrij binnen drie tot vier weken na ontvangst op de rekening van de opdrachtgever overgemaakt, voorafgegaan door een schriftelijke aankondiging. Benelux adviseert slachtoffers om zo snel mogelijk in contact te treden met het kantoor in Istanbul, zodat de zaak snel in behandeling genomen kan worden. 2.2 Onderzoek In sommige gevallen is het noodzakelijk dat er bij een zaak onderzoek wordt verricht. Benelux biedt verschillende soorten complete onderzoeksdiensten aan van hoge kwaliteit, zoals: Toedracht onderzoek; Onderzoek naar gegevens van de tegenpartij (adres, buurtonderzoek etc.); Onderzoek naar vermogendheid; Fraude onderzoek; 6

7 Getuigen onderzoek; Onderzoek bij instanties zoals politie en rechtbank, naar strafzaken en de stand van dossiers bij alle rechtshandelingen. Onderzoek naar dienstverleners in Turkije, waar een belang mee gemoeid is. Alle soorten onderzoek kunnen in dezelfde zaak aan de orde komen. Vooraf zal er met de opdrachtgever overleg gepleegd worden over de noodzaak en de kosten. 2.3 Vertaalbureau Benelux beschikt over een eigen vertaalbureau. De vertalers zijn gespecialiseerd in vertalingen van alle particuliere en in overheidsinstellingen voorkomende documenten uit Turkije, Nederland en België. Benelux beschikt over een ruime Nederlandse en Turkse taalkennis. Zonodig wordt informatie gegeven over de betekenis van de tekst en voor welke doelen het kan dienen. De tarieven die Benelux hanteert zijn in de volgende paragraaf vermeld. Vertalingen met het gewenste lettertype en lay-outs kunnen desgewenst per opgestuurd worden. Tot de vertaaldiensten behoren ook tolken. Het betreft tolken voor Turks-Nederlands / Nederlands- Turks en Arabisch-Nederlands / Nederlands-Arabisch. 2.4 Tarieven Alle tarieven die Benelux hanteert, moeten worden beschouwd als voorschotten. Aan het einde van de behandeling worden de voorschotten met de werkelijke kosten verrekend en wordt de eindafrekening opgemaakt. Alle onderstaande tarieven zijn exclusief BTW. Behandelingskosten Met de jaarlijkse behandelingskosten dekt Benelux kosten met betrekking tot communicatie met de opdrachtgevers en uitvoerders en kosten van dossierbeheer. De tarieven voor behandelingskosten bij Benelux zien er als volgt uit: Materiële schade Letselschade/strafzaken Minimaal 205,- Minimaal 410,- Maximaal 3.700,- Maximaal 3.700,- 7

8 In plaats van een vast bedrag voor materiële schade kan 15 % van het belang volgens de Groene Kaart regeling (zie paragraaf 8.2) worden berekend. Indien de duur van de procedure langer is dan een jaar, worden de behandelingkosten ieder jaar opnieuw in rekening gebracht. Onderzoekskosten De kosten van verhaalsonderzoek zijn afhankelijk van de betreffende regio. In bijlage A zijn de tarieven opgenomen die Benelux hanteert voor verhaalsonderzoek. Advocaatkosten Voor advocaatkosten worden de volgende minimum tarieven (volgens de Orde van Advocaten Istanbul) gehanteerd: Materiële schade Letselschade/strafzaken Basisbedrag van de Orde van Advocaten (zie Uur honorarium: 80,- per uur. bijlage I): 15 % van het belang, met een 10 % voor het invorderingsproces (incasso), minimum van 350,- per zaak en 10 % voor met een minimum van 350,- per zaak. het invorderingsproces (incasso). Vertaalkosten Voor vertaalkosten inclusief legalisatie door de notaris wordt 120,- in rekening gebracht. Hierbij worden de volgende stukken vertaald: Expertiserapport; Rijbewijs en kentekenbewijs; Facturen; Volmacht (legalisatie gemeente) en overdracht volmacht aan een advocaat. De prijzen die het vertaalbureau van Benelux hanteert zijn 0,15 per woord voor niet-beëdigde vertalingen en 0,20 per woord voor beëdigde, medische en juridische vertalingen. Het uurtarief van tolken is 80,-. Overige tarieven Opvragen politierapport: 125,- Opvragen medische informatie bij het ziekenhuis: 125,- Expertise door heel Turkije bij materiële schade: 250,- tot 550,- 8

9 2.5 Algemene voorwaarden Art. 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het verlenen van juridische diensten met betrekking tot schadevordering ten behoeve van de cliënt. Art. 2. Benelux, ingeschreven in het handelsregister onder nummer bij de Kamer van Koophandel in Istanbul (Turkije), gevestigd en kantoorhoudende in Istanbul, verplicht zich om de belangen van de cliënt naar beste te behartigen. Art. 3. Indien Benelux van mening is dat het noodzakelijk is de belangen van een cliënt door een derde te laten behartigen, is het Benelux toegestaan een derde in haar plaats te stellen, welke dan de volledige verantwoordelijkheid zal dragen. Art. 4. Benelux of één van haar medewerkers is bevoegd zonder opgaaf van redenen een opdracht te weigeren. Art. 5. Benelux zal erop toezien dat alle door haar ingeschakelde advocaten conform de wetgeving die in de desbetreffende landen van toepassing is, alsmede de regels van goed fatsoen, hun werkzaamheden uitvoeren. Art. 6. Rechtsmaatregelen worden alleen genomen indien de cliënt uitdrukkelijk toestemming verleend. Art. 7. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke schadevordering geschiedt voor rekening en risico van de cliënt. Hierbij kan worden opgemerkt dat in veel gevallen een groot deel van de kosten op de tegenpartij kan worden verhaald. Art. 8. De betalingstermijn voor opdrachten bedraagt 30 dagen. Art. 9. Het staat Benelux vrij om van de cliënt een door haar te bepalen voorschot te vragen ter dekking van de kosten van de in de betreffende opdracht te nemen maatregelen. 9

10 Art. 10. Benelux is bevoegd haar tarievenlijst te wijzigen, waarna deze gewijzigde tarieven tevens betrekking hebben op lopende opdrachten. Art. 11. Benelux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor waardeverlies als gevolg van veranderingen in de valutakoers. Art. 12. Benelux zal regelmatig en indien hiertoe aanleiding is schriftelijk de cliënt berichten over ontwikkelingen betreffende lopende opdrachten. Art. 13. Indien de cliënt een aanvankelijk aan Benelux gegeven schadevordering, buiten Benelux om (alsmede zonder haar toestemming) aan een derde verstrekt en regelingen treft, is Benelux gerechtigd om de maximale kosten van de schadevordering in rekening te brengen. Art. 14. Benelux behoudt zich het recht voor een procedure tot schadevordering stop te zetten indien zij van mening is dat naar redelijkheid en billijkheid het te behalen resultaat de inspanningen niet waard zijn. Uiteraard geschiedt dit na overleg met de cliënt. Art. 15. De door Benelux ontvangen schade uitkeringen zullen binnen 30 dagen op rekening van de opdrachtgever of begunstigde worden overgemaakt. Art. 16. Na afloop van de opdracht is Benelux gehouden de cliënt schriftelijk te informeren over de financiële eindafrekening. Art. 17. Benelux is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door daden of nalatigheden van haar werknemers of van derden die in haar plaats opdrachten uitvoeren. Art. 18. Benelux is niet verplicht de bij een opdracht ter beschikking gestelde stukken aan de cliënt te retourneren. Art. 19. Alle geschillen die naar aanleiding van overeenkomsten mochten ontstaan, worden door de Turkse rechter en naar Turks recht berecht. 10

11 2.6 Nieuwe projecten Slachtofferhulp in Istanbul, Turkije ATAS (Amsterdam Tourist Assistance Services) biedt specifieke hulpverlening voor toeristen in Amsterdam. Binnen een jaar wil Benelux met ATAS een soortgelijk project opzetten in Istanbul voor hulp aan buitenlandse toeristen in Turkije die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. Hierbij kan gedacht worden aan contact regelen met thuis en opvang, informatie en bemiddeling op alle mogelijke vlakken voor toeristen die door een delict in acute nood zijn geraakt. Ook zaken zoals het bemiddelen voor vervangende identiteitsdocumenten, vervoersbewijzen of overnachting, het bieden van emotionele steun en het verzorgen van de inwendige mens horen hierbij. Voor dit project zoekt Benelux nog sponsors binnen haar relaties. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor bij Benelux aanmelden. 2.7 Gegevens Benelux hoofdkantoor Nederland Benelux Turkije Bezoekadres: Nieuwe Markt 65a/b Lamartin Caddesi, Sarpel Ishani No: AD Roosendaal Taksim, Istanbul Postadres: Postbus 150 Tel: 0090 (0) AD Roosendaal Fax: 0090 (0) Tel: 0031 (0) Mobiel: 0031 (0) Alarmnummer mobiel (24 uur per dag): Fax: 0031 (0) (0) Website: Finansbank N.V. Amsterdam, rekeningnummer: IBAN (International Bank Account Number): NL36FBHL

12 Swift code: FBHLNL2A Kamer van Koophandel Turkije (Istanbul): BTW nummer: TR Benelux is lid van PEOPIL (Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers) in het Verenigd Koninkrijk. 12

13 3. ALGEMENE INFORMATIE TURKIJE Oprichter Mustafa Kemal Atatürk Oppervlakte km² (19 keer Nederland, 26 keer België) Tijdsverschil In Turkije is het 1 uur later Hoofdstad Ankara Drie grootste steden Istanbul (10 miljoen) Ankara (4 miljoen) Izmir (3 miljoen) Bevolking (2004) 68 miljoen Taal Turks (90 % van de bevolking) Religie 99 % Moslim Munteenheid Nieuwe Turkse Lira (YTL), de oude Turkse Lira (TL) is nog tot 31 december 2005 geldig Inflatie op jaarbasis (2004) 16 % 3.1 Geografie Turkije ligt op de twee continenten Europa en Azië. Het grootste gedeelte bestaat uit het klein- Aziatisch schiereiland, ook wel Anatolië genoemd, dat een totale omvang heeft van km². Het Europese gedeelte is km² en wordt ook wel Thracië genoemd. Hier grenst het land aan Griekenland en Bulgarije. De overige buurlanden liggen in Azië: Iran, Irak, Syrië, Georgië, Azerbeidzjan en Armenië. 13

14 Anatolië en Thracië zijn van elkaar gescheiden door de Bosporus, de Zee van Marmara en de Dardanellen, die tezamen de verbinding vormen tussen de Zwarte Zee en de Middellandse Zee. De beide delen van Turkije zijn door drie bruggen over de Bosporus met elkaar verbonden. 3.2 Geschiedenis Turkije heeft een zeer rijke geschiedenis, die in dit vademecum uiteraard maar bondig wordt beschreven. Rond 1300 stichtte Osman I een dynastie die zou uitgroeien tot het machtige Osmaanse rijk. Na aanvankelijke successen in de eerste wereldoorlog ging het Osmaanse rijk ten onder. De belangrijkste aantasting van de Turkse eer was dat de Grieken de hele Egeïsche kust en een groot deel van het achterland kregen toebedeeld. De man die verantwoordelijk was voor de aanvankelijke successen in de eerste wereldoorlog, speelde ook een hoofdrol bij het Turkse verzet tegen de Grieken: Mustafa Kemal Atatürk. In 1923 werden de grenzen van de huidige republiek Turkije grotendeels vastgelegd. De jaren tussen 1923 en 1938 stonden geheel in het teken van Atatürk. Hij bouwde een staat op naar westers voorbeeld. De dood van Atatürk op 10 november 1938 was een grote schok voor Turkije. In 1980 pleegde generaal Evren een staatsgreep. De democratie werd buiten werking gesteld. Na het aannemen van een nieuwe grondwet werden er in 1983 weer verkiezingen gehouden, waarbij de Moederlandpartij van Özal de meerderheid behaalde. Deze partij besteedde veel aandacht aan het stimuleren van buitenlandse investeringen. In de jaren 90 werd Turkije steeds moderner. Toerisme werd een grote inkomensbron. In de laatste jaren hebben de Turkse regeringen aangekondigd zich bij de Europese Unie te willen voegen. 3.3 Politiek In mei 2000 werd een nieuwe president gekozen, de hervormingsgezinde jurist Ahmet Sezer. Sezer was voorheen voorzitter van het constitutionele hof. Hij volgde Süleyman Demirel op die sinds 1993 de functie bekleedde. Op 3 november 2002 werden er vervroegde verkiezingen 14

15 gehouden. De AKP (partij voor rechtvaardigheid en ontwikkeling) kreeg de meerderheid van de stemmen. Momenteel bekleedt Recep Tayyip Erdoğan de functie als minister. De lokale macht in Turkije is beperkt. Het administratieve systeem is erg gecentraliseerd. Het leger heeft altijd een grote invloed gehad op de politiek en het dagelijkse leven in Turkije. Er wordt wel gesproken over Turkije als een militaristische democratie. 3.4 Economie De World Trade Organization (WTO) kenmerkt Turkije als één van de twintig meest dynamische landen in de wereldhandel. Turkije heeft de afgelopen tien jaar te maken gehad met een inflatieprobleem. De inflatie daalde weliswaar, maar bleef te hoog voor een gezonde economische ontwikkeling. Samen met het International Monetary Fund (IMF) heeft de overheid een programma opgezet om de inflatie (m.b.t. consumentenprijzen) te bestrijden. In 2003 is de inflatie gedaald van 44 % naar 26 %. In 2004 werd deze geschat op 13,4 % en in 2005 op 10,6 %. Groothandel Jaarlijkse inflatie Consumentenprijzen Maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December De groeicijfers van Turkije zijn indrukwekkend bij een tegenzittende wereldeconomie. Het herstel is vooral zichtbaar in de industrie. Landbouw en de voor Turkije zeer belangrijke bouwsector laten nog steeds een negatieve ontwikkeling zien. Het achterblijven van de landbouwsector heeft te maken met het zeer intensieve hervormingsproces dat wordt uitgevoerd. Prijssubsidies worden afgeschaft en inmiddels is gebleken dat de hervormingen minder grote problemen opleveren dan werd verwacht. 15

16 De malaise in de bouw is ook niet verbazingwekkend gezien de sterke teruggang in overheidsinvesteringen. De meeste indicatoren (capaciteitsbenutting, industriële productie en energiegebruik) ontwikkelen zich positief. Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat de binnenlandse vraag weer wat begint toe te nemen. BBP De gemiddelde groei van het Bruto Binnenlands Product is in het volgende schema ten opzichte van het voorgaande jaar weergegeven ,3 % ,6 % ,2 % ,7 % ,1 % ,4 % ,8 % ,3 % ,0 % Betaalmiddelen In Turkije wordt betaald met Yeni Turkse Lira s. 1 euro = ± 1,83 Yeni Turkse Lira (YTL) 1. Sinds 1 januari 2005 zijn de zes nullen achter de lira s komen te vervallen. Geld kan het beste in Turkije gewisseld worden, omdat de koers daar een stuk hoger is. Men kan wisselen in hotels, banken en posterijen. Ook bestaat de mogelijkheid om te pinnen in Turkije, met name in de grote steden. De Euro en de Amerikaanse Dollar zijn naast de Turkse Lira de meest gebruikte geldeenheden in het land. 3.5 Douane Voor het binnengaan van Turkije is naast een geldig paspoort, ook een visum vereist. Dit kan bij aankomst worden geregeld. De kosten van een visum zijn ongeveer 10,-. Het visum kan ook in eigen land bij het Turkse Consulaat opgehaald worden, hoewel dit bijna het dubbele kost. Het visum is drie maanden geldig. 1 Voor actuele koersen kan de website van het Grenswisselkantoor ( geraadpleegd worden. 16

17 Voor automobilisten is een geldig Nederlands of Belgisch rij- en kentekenbewijs verplicht, evenals een WA-verzekering (geldige groene kaart). Een internationaal rijbewijs is niet noodzakelijk. Toegelaten import: 200 sigaretten of 50 sigaren, 5 liter alcohol, 1,5 kilogram koffie, 500 gram thee, 5 flessen parfum van 120 milliliter elk, een fotocamera of video met maximaal 5 films of banden. Meer dan voor honderd dollar aan Turkse Lira s mag niet in- of uitgevoerd worden. Drugs en wapens zijn verboden. Voorwerpen die tot het cultureel bezit van het Turkse volk behoren, mogen op straffe van het opleggen van een boete of gevangenisstraf niet uitgevoerd worden, tenzij aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Bij tapijten die ouder zijn dan 100 jaar, dient men een rekening te overleggen van de verkoper bij wie men het tapijt heeft gekocht. Daarna dient het tapijt door een museum te worden voorzien van een loodje, behorend bij een expertiserapport. Tevens dient men aan te tonen dat de buitenlandse valuta in Turkije zijn gewisseld. 3.6 Verdragen Met Turkije zijn verschillende bilaterale overeenkomsten gesloten, waaronder: Overeenkomst inzake luchtvervoer (van kracht sinds 17 september 1971); Overeenkomst op het gebied van sociale zekerheid (getekend op 6 januari 2000); Overeenkomst inzake aanmoediging en bescherming van wederzijdse investeringen (van kracht sinds 1 november 1989); Overeenkomst ter voorkoming van dubbele belastingen (van kracht sinds 30 september 1988); Overeenkomst inzake wegvervoer (van kracht sinds 1971, een nieuw verdrag is in juli 2003 in werking getreden). Verder is Turkije bij de volgende verdragen aangesloten: Het Verdrag van Genéve (1949); Het Apostilleverdrag (1985); Het Verdrag van de Internationale Groene Kaart; 17

18 European Convention on Compulsory Insurance against Civil Liability in Respect of Motor Vehicles (2003); 3.7 Ambassade s, Consulaten en alarmnummers Turkse Ambassade in Nederland: Nederlandse Ambassade in Turkije: Jan Evertstraat 15 Turan Gunes Bulvari, 7. Cadde No BS Den Haag Yildiz, Ankara Telefoon: 0031 (0) Telefoon: 0090 (0) Fax: 0031 (0) Fax: 0900 (0) Website: Website: Turkse Ambassade in België: Belgische Ambassade in Turkije: Rue Montoyer / Montoyerstraat 4 Mahatma Gandi Caddesi No Brussel Gaziosmanpasa, Ankara Telefoon: 0032 (0) Telefoon: 0090 (0) /48/49/50 Fax: 0032 (0) Fax: 0090 (0) Website: Website: Nederlandse Consulaten in Turkije: Turkse Consulaten in Nederland: Istiklâl Caddesi No. 393 Keizerstraat Beyoglu, Istanbul 7411 HG Deventer Telefoon: 0090 (0) /1/2/3 Telefoon: 0031 (0) Fax: 0090 (0) / Website: Cumhuriyet Bulvari No. 60A Westblaak Gumruk, Izmir 3012 KK Rotterdam Telefoon: 0090 (0) Telefoon: 0031 (0) Fax: 0090 (0) Website: 18

19 Aspendos Bulvari No , Antalya Telefoon: 0090 (0) Fax: 0090 (0) Belgische Consulaten in Turkije: Turkse Consulaten in België: Siraselviler Caddesi No. 73 Sorbenlaan Taksim, Istanbul 2610 Wilrijk Telefoon: 0090 (0) /01 Telefoon: 0032 (0) / Fax: 0090 (0) Fax: 0032 (0) Website: Isklar Caddesi Sönmez Apt. No. 21 Rue Montoyer / Montoyerstraat 4 Kat: 1, Daire: 1, Antalya 1000 Brussel Telefoon: 0090 (0) Telefoon: 0032 (0) / Fax: 0090 (0) Fax: 0032 (0) Sehit Nevres Bulvari Kizilay Is Merkesi No. 3/7 Alsancak, Izmir Telefoon: 0090 (0) Fax: 0090 (0) Alarmnummers Algemeen alarmnummer: 112 Politie: 155 Verkeerspolitie: 154 Brandweer: 110 Ambulance:

20 3.8 Overige informatie Feestdagen 1 januari Tijdens nieuwjaarsdag zijn alle fabrieken en kantoren gesloten 23 april Onafhankelijkheidsdag 19 mei Feest van Jeugd en Sport 27 mei Dag van de Constitutie 30 augustus Feest van de Overwinning (op de geallieerden in 1922) oktober Dag van de Republiek 10 november Sterfdag van Mustafa Kemal Atatürk Religieuze feestdagen: zij vallen ieder jaar elf dagen eerder. Zo is er o.a. de Ramadan (Vastenmaand) die duurt van 3 tot en met 5 november 2005 en Kurban Bayrami (het Offerfeest) dat na de Ramadan volgt (20 januari tot 23 januari 2005). Van 6 tot en met 9 november 2005 is alles in Turkije gesloten. Vervoersmiddelen Sinds begin jaren negentig is Turkije steeds meer gaan investeren in het moderniseren van de infrastructuur. In Turkije kan gereisd worden met de (stads)bus, de dolmuş (minibusje dat in steden en dorpen rijdt), de metro (in steden als Istanbul, Ankara en Izmir), de tram, de taxi, de trein, de veerboot (bijvoorbeeld om van het Aziatische naar het Europese gedeelte te komen) en het vliegtuig. Turkije heeft zo n 30 vliegvelden bij de grootste steden. 20

21 4. TURKS BURGERLIJK WETBOEK Het nieuw Turks Burgerlijk Wetboek is door de Vrije Universiteit vertaald in de Nederlandse taal (Wet nr van 22 november 2001, Resmi Gazete nr van 8 december 2001, in werking getreden op 1 januari 2001). Gereed zijn de artikelen 1 t/m 201, te weten: inleiding, personenrecht (met uitzondering van rechtspersonenrecht), huwelijk en echtscheiding. In voorbereiding zijn de overige bepalingen van het familie- en erfrecht. De Nederlandse vertaling van de artikelen 1 t/m 201 is te raadplegen via de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam ( Benelux beschikt eveneens over een vertaling van deel 2: familierecht. Het voorwoord en de inleiding van het Turks Burgerlijk Wetboek en boek één: Personenrecht (Deel één: Natuurlijke personen, titel 1 en 2) zijn in dit vademecum opgenomen. 4.1 Voorwoord Turks Burgerlijk Wetboek Op 1 januari 2002 trad een nieuw Turks burgerlijk Wetboek in werking. Het vervangt het burgerlijk Wetboek dat in opdracht van Kemal Atatürk in 1926 was ingevoerd en dat grotendeels gebaseerd was op het Zwitserse Zivilgesetzbuch van Het BW van 1926 was bestemd voor de seculiere maatschappij die Atatürk had ingevoerd en brak met de bestaande traditie dat het Turkse recht gebaseerd was op het islamitische recht. Nadat het BW in de loop der tijd enkele malen op onderdelen was gewijzigd en aangevuld, 3 werd na 75 jaar een algehele herziening zeer noodzakelijk geacht; het BW sloot niet meer aan op de moderne ontwikkelingen in de westerse maatschappij, met name zoals die waren neergelegd in het Europees Verdrag van de rechten van de mens en in de jurisprudentie van het Europese Hof van de rechten van de mens, alsook in andere verdragen. In het bijzonder de ondergeschikte positie van de gehuwde vrouw en de achtergestelde plaats van buitenechtelijke kinderen in het Turkse BW waren daarmee in strijd. Toch was de invoering van een aan de huidige tijd aangepast BW geen gemakkelijke zaak. Het kostte drieënhalf jaar discussie in het parlement, dat voor meer dan 95 % uit mannen bestaat en waarin traditioneel recht een belangrijke invloed heeft, alvorens het nieuwe BW werd aanvaard en ingevoerd. Het BW is niet geheel gewijzigd; zijn structuur is gehandhaafd en ook een ruime aantal van zijn artikelen zijn in de kern gelijk gebleven. De wijzigingen zijn deels gebaseerd op 2 Evenals in het Zwitserse recht behandelt het Turkse BW het personen- familie- en erfrecht alsook het goederenrecht. Het verbintenissenrecht is in een afzonderlijk Wetboek opgenomen. 3 M.n. in mei 1988 en november

VERBLIJF IN TURKIJE. www.antalyaweb.com info@antalyaweb.com Tel: +90-242-312 54 44. Verblijfsvergunning

VERBLIJF IN TURKIJE. www.antalyaweb.com info@antalyaweb.com Tel: +90-242-312 54 44. Verblijfsvergunning VERBLIJF IN TURKIJE Verblijfsvergunning Als toerist kan men maximaal drie maanden in Turkije verblijven. Bij een verblijf van langer dan drie maanden dient een verblijfsvergunning te worden aangevraagd.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Mijn vader is overleden. Kom ik dan in aanmerking voor een wezenpensioen? Hoeveel wezenpensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een wezenpensioen

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten en waar dienen we straks rekening mee te houden. En soms even terug in de tijd!

Wat staat ons te wachten en waar dienen we straks rekening mee te houden. En soms even terug in de tijd! Wat staat ons te wachten en waar dienen we straks rekening mee te houden. En soms even terug in de tijd! Betreft: echtscheiding en ontbinding geregistreerd partnerschap Bekendmaking aan personen die geen

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 18 juli 2013 houdende regels over de aanleg, het beheer en het onderhoud van spoorwegen en de daarbij behorende infrastructuur, alsmede over

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013 Algemene Voorwaarden Bayar Incasso Artikel 1: Algemene Voorwaarden Bayar Incasso 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied

Nadere informatie

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Afstamming U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Inhoud Afstamming in het Belgische recht...3 Afstamming krachtens de wet...4 Afstamming langs moederszijde...4 Afstamming langs

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en Gezag en voogdij Inhoud Wat is gezag? 2 De ouder 3 Gezag en erfrecht 3 Wie heeft het gezag? 4 Huwelijk 4 Man en vrouw 4 Vrouw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LUSEION-UITVAARTZORG TE ZUTPHEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE APELDOORN ONDER NUMMER 52353435

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LUSEION-UITVAARTZORG TE ZUTPHEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE APELDOORN ONDER NUMMER 52353435 ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LUSEION-UITVAARTZORG TE ZUTPHEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE APELDOORN ONDER NUMMER 52353435 Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 480 Wet van 25 november 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner

Nadere informatie

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam;

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam; Artikel 1 Begripsbepalingen Aanvraag: Beheerder: Betrokkene: Registrar: Domeinnaam: Domeinnaamaanvrager: Domeinnaamhouder: SIDN: Register: Verwerking: Verantwoordelijke: Wbp-regeling: de aanvraag aan SIDN

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities 1.1 Patiënt: onder Patiënt wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan een patiënt en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger inzake

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

MENTORSCHAP TEN BEHOEVE VAN MEERDERJARIGEN ARTIKELEN

MENTORSCHAP TEN BEHOEVE VAN MEERDERJARIGEN ARTIKELEN TITEL 20: MENTORSCHAP TEN BEHOEVE VAN MEERDERJARIGEN ARTIKELEN 450-462 Artikel 450 Indien een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Minderjarigheid in het recht

Minderjarigheid in het recht Minderjarigheid in het recht Minderjarigen zijn personen onder de 18 jaar, tenzij voor hun 18e levensjaar huwelijk, geregistreerd partnerschap (GP) of meerderjarigverklaring van moeder van 16/17 jr Twee

Nadere informatie

Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer. Algemene voorwaarden; deze algemene voorwaarden.

Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer. Algemene voorwaarden; deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden voor cliënten van De Tipi Kindercoaching 1. Algemeen 1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst afneemt. De opdrachtgever bent u als

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor cliënten van Kindercoachpraktijk JOY- KINDERCOACHING I. Algemeen I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 143 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-67 d.d. 2 maart 2012 (prof.mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. 1. Definitie In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Advocaten: is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau.

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau. 1. Koning Artikel 24 Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau. Artikel 25 Het koningschap gaat bij overlijden van de Koning krachtens

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk?

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Een dagvaarding is een inleidend processtuk. Hierin staat wat de eisende partij van de gedaagde partij verlangd. Een dagvaarding wordt doorgaans

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 488 Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016 De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) heeft aan de Belastingdienst een model bemiddelingsovereenkomst voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Gew. bij S.B. 1983 no. 104.

Gew. bij S.B. 1983 no. 104. WET van 24 november 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap (S.B.1975 no.4), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1983 no. 104, S.B. 1984 no. 55, S.B.

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay

Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay (i) Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: i. Flightlaw: FLIGHTLAW., gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Inleiding tot de burgerlijke stand

Inleiding tot de burgerlijke stand Inleiding tot de burgerlijke stand Mr. J. Kampers bewerkt door: L.J.W. Evers H.Vat 12e druk 2004 Kluwer, Alphen aan den Rijn Voorwoord 13 1 Ontstaan en ontwikkeling van de wetgeving betreffende de burgerlijke

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zal de bewindvoerder - al dan niet in overleg zelf de beslissingen nemen voor de beschermde persoon.

Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zal de bewindvoerder - al dan niet in overleg zelf de beslissingen nemen voor de beschermde persoon. Beschermmaatregelen 1. Het begrip bewind rechterlijke beschermingsmaatregel voor elke meerderjarige onbekwame persoon wegens zijn gezondheidstoestand - al dan niet tijdelijk - niet in staat om geheel of

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering MT 17-05 Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan.

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHIPPER UITVAART

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHIPPER UITVAART ALGEMENE VOORWAARDEN SCHIPPER UITVAART Gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Alkmaar onder nummer 37156665 Artikel 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:8005

ECLI:NL:RBDHA:2017:8005 ECLI:NL:RBDHA:2017:8005 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 17072017 Datum publicatie 03082017 Zaaknummer C/09/522456 / FA RK 168986 Rechtsgebieden Personen en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER INCASSO-OPDRACHT FORMULIER Salus Juridische Diensten B.V. nieuwezaak@salusjuristen.nl Postbus 18, 6200 AA Maastricht FAX 043 7009 701 Uw vordering indienen in 3 eenvoudige stappen 1. U vult uw (bedrijfs)gegevens

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen.

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen. GEZAG EN VOOGDIJ WAT IS GEZAG? De wet geeft als omschrijving van gezag: de plicht en het recht om een minderjarig kind (dat is een kind jonger dan 18 jaar) te verzorgen en op te voeden. Wat betekent dit

Nadere informatie

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Algemene huurvoorwaarden Auto Dekker en Jobse Verhuur. Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade?

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Afrikaweg 2 2713 AW Zoetermeer Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer sinds 1850 Telefoon 079-3 204 204 Fax 079-3 204 291 Internet

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 WET van 5 september 2002, houdende vaststelling van regelingen inzake de identificatieplicht van dienstverleners (Wet Identificatieplicht Dienstverleners) (S.B. 2002 no. 66). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 juni 2010

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 juni 2010 Convenant schaderegeling schadeverzekering inzittenden en motorrijtuigenverzekering 1 juni 2010 Convenant tussen aangesloten leden van de afdelingscommissie Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding Algemene voorwaarden van Wittebrood De Gerechtsdeurwaarder en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen, allen gevestigd te Harderwijk, hierna gezamenlijk dan wel individueel aan te duiden als Wittebrood

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

de Rechtspraak Raad voor de rechtspraak Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG

de Rechtspraak Raad voor de rechtspraak Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG Directie Strategie en Ontwikkeling bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509

Nadere informatie

Garantievoorwaarden Deijne.nl

Garantievoorwaarden Deijne.nl Garantievoorwaarden Deijne.nl 1. Met uitzondering van electronische onderdelen komen voor garantie in aanmerking, verkochte en/of geleverde gebruikte voertuigdelen. 2. De koper kan slechts rechten ontlenen

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een toenemende convergentie

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen OVALPICTURE en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van de maatschap Lawyal. Lawyal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65538439. 1. Begrippen a. Lawyal: Lawyal is een samenwerking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 152 Wet van 14 maart 2002 tot wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, mr. L.M.J Leerkes en mr. J.W. Post,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die tussen Johan Uitvaartzorg en de opdrachtgever wordt gesloten betreffende de verzorging

Nadere informatie

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding.

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Kwaliteit in WelZijn, Zuiderlaan 23b, 6905 AC te Zevenaar Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. opdrachtgever: de partij die

Nadere informatie

I. Definities II. Toepasselijkheid III. Opdracht IV. Honorarium en verschotten

I. Definities II. Toepasselijkheid III. Opdracht IV. Honorarium en verschotten Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de maatschap Reijnders Vreugdenhil Bottinga Advocaten, gevestigd te Haarlem met nevenvestiging te Amsterdam. I. Definities In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te 's- Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken WIJ

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Advocaat mr. L.W. Plantenga

Algemene voorwaarden Advocaat mr. L.W. Plantenga Algemene voorwaarden Advocaat mr. L.W. Plantenga Artikel 1 Advocaat mr. L.W Plantenga Advocaat mr. L.W. Plantenga (hierna te noemen: Plantenga ) is een eenmanszaak, gevestigd in Utrecht, waarvan de doelstelling

Nadere informatie

2.2 Alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2 Alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene levering en betalingsvoorwaarden A.J. van Essen Uitvaartzorg- begrafenis en crematieverzorging Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 62777521 Artikel 1 Definities a.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

Monuta: Monuta Uitvaartverzorging N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn;

Monuta: Monuta Uitvaartverzorging N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn; Aanvullende voorwaarden Monuta Draaiboek Deze Aanvullende voorwaarden Monuta Draaiboek zijn aanvullende voorwaarden op de algemene voorwaarden van Thuiswinkel. Artikel 1 Definities: Monuta: Monuta Uitvaartverzorging

Nadere informatie

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet: Wet van houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (Wet PSA) ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Advocatenkantoor Spangesekade

Advocatenkantoor Spangesekade ALGEMENE VOORWAARDEN van Advocatenkantoor (januari 2017) Artikel 1 Advocatenkantoor 1.1 Advocatenkantoor, verder te noemen het kantoor is de handelsnaam van mr. M. ter Haar-Bas, die als eenmanszaak de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 239 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING:

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Struijs Financial Planning (hierna SFP) al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 554 Wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

TURKS BURGERLIJK WETBOEK

TURKS BURGERLIJK WETBOEK Vrije Universiteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal Recht en Rechtsvergelijking Kamer 7A-17 De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam VERTALİNG İN DE NEDERLANDSE TAAL VAN HET TURKS BURGERLIJK

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87

Datum ondertekening. Bron bekendmaking A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87 Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 19de januari 2001 ter

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 047 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het gezamenlijk gezag van rechtswege bij geboorte tijdens een geregistreerd

Nadere informatie