HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING"

Transcriptie

1 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding van de auteur. Auteur: Hug Vanderstadt - ec-architect en stedenbuwkundig ntwerper M.m.v. Albrecht Mrtgat. HET NIEUWE WONEN, HOE REALISEREN? 1.. Grnd en geld. 2.. Het vinden van een geschikte buwgrnd. 3.. Vierkantsheves, klsters, industriële sites en kastelen. 4.. Realisatiestrategie: prmtrs f cöperatie? 5.. De financiering. 6.. De aandachtspunten vr de gemeenten. 7.. De knelpunten in de ruimtelijke rdening. ACTUA 1.. Het functinele rnament te Lyn. 2.. De handelsbeurs in Antwerpen. 3.. Elektriciteit uit planten. 4.. Znnepanelen met pslag. 1.. GROND EN GELD Er ntstnden recent heel wat initiatieven vr chusingprjecten. Spijtig geneg kmen er heel weinig realisaties van de grnd. Er zijn vrnamelijk twee hfdrzaken aan te wijzen: de schaarse buwgrnd en de hge investeringsksten. De geschikte buwgrnd De lange zektcht naar een geschikte inplanting en buwgrnd speelt deze beweging parten. Zdende geraakt men ntmedigd, een aantal mensen haken af en buwen dan tch hun eigen stulpje mdat ze het wachten beu zijn. (Vr het prject te Clabecq heeft men een zektcht van 7 jaren ndig gehad en heeft men zijn heil meten zeken in Wallnië). De rzaak van dit prbleem ligt in het feit dat de geschikte buwgrnden vr chusing zwat 0,5 à 2 ha grt meten zijn m grepen van 20 wningen te kunnen buwen in het buitengebied. In de stad ligt dat anders, maar k hier is het meilijk m een grte kavel te vinden. Kavels vr individuele huizen zijn er ng geneg, maar de grtere percelen zijn meestal in handen van buwmaatschappijen. De financiering Wanneer men een geschikte grnd f lcatie gevnden heeft, dan is de pre-investering een prbleem: men met dan ver een startkapitaal beschikken van tt 1 miljen eur. Daarnaast willen de meeste initiatiefnemers een "lw-budget" ntwerp. Niet iedereen is in staat m in deze "sciale beweging" te participeren vanwege de grte fianciele inspanning. Daarm is er.m. een zeer grte wachtlijst vr huurwningen in de chusing. Huurwningen wrden echter bijna niet aangebden. Het vergt een extra financiering bvenp het eigen aandeel van de eigenaar-bewner.

2 2 2.. HET VINDEN VAN EEN GESCHIKTE BOUWGROND Het vinden van een geschikte buwgrnd in Vlaanderen hindert de chusing beweging. Als het te lang duurt geraakt men ntmedigd en haakt men af. De zektcht naar een buwgrnd zu niet meer dan een jaar mgen duren. Stad f platteland? Beide keuzen zijn OK p vrwaarde dat men het wnen en het werken z veel mgelijk lkaal kan verweven. Suburbane slaapwijken zijn te vermijden mdat ze de dagelijkse files naar de stad ng verergeren. He minder transprt he beter. Wnmbiliteit is te verkiezen bven autmbiliteit. Nieuwbuw f vernieuwbuw? Het aanpassen van de bestaande gebuwen naar een nieuwe functie is dikwijls te verkiezen bven afbraak f nieuwbuw. In de praktijk is het gewnlijk een cmbinatie van deze twee. Hierbij kan nieuwbuw een harmnisch geheel vrmen met het bestaande. De grtte van de buwgrnd Gezien we in het buitengebied streven naar een minimum van 20 wningen per ha en gezien een chusinggrep best minstens 20 wningen telt is een buwgrnd van 0,5 à 1 ha een lgische grtte. Wat zegt stedenbuw? Vreger was er het gewestplan (afbakening van de wnznes), dit kn aangepast en gedetailleerd wrden met een BPA (beperkt plan van aanleg). Nadien kwam de structuurplanning en het RUP (het ruimtelijk uitveringsplan). In therie is structuurplanning een dynamische planning, die zich permanent aanpast aan de veranderende maatschappij. In de praktijk is ze even rigide als de vrige en is alles strikt vastgelegd. Dit plan herzien vergt heel wat tijd. In geen enkel structuurplan is rekening gehuden met chusing, wel met gebieden vr privé wningbuw en vr sciale wningbuw. Chusing is iets tussen de twee: het is geen sciale wningbuw! (wnuitbreidingsgebieden) het is geen privé wningbuw! (wngebieden en landelijke wngebieden) Vr Chusing bestaan (ng) geen "znes vr gemeenschappelijk wnen". Met een RUP kan men een gebied vr gemeenschappelijk wnen reserveren. Opmerking: Een RUP vergt 2 à 3 jaar tijd, dit is veel te lang vr een zekende chusinggrep. WELK WOONGEBIED? In het ttaal beschikken we ver ngeveer nbebuwde percelen ( ha) in Vlaanderen, vrzien in diverse zneringen. Het ude gewestplan vrziet drie types van wngebieden A.. DE WOONGEBIEDEN Op het gewestplan aangeduid in vlle rde kleur. Ideaal gebied vr chusingprjecten: men kan znder vrafgaand aanlegplan een buwaanvraag indienen, rekening hudend met de bestaande vrschriften. Het hfdprbleem: de grnden zijn niet beschikbaar fwel grtendeels in handen van versnipperde eigenaars. Ng beschikbare ruimte in de wngebieden: ha.

3 3 B.. DE LANDELIJKE WOONGEBIEDEN Op het gewestplan aangeduid in gestreepte rde kleur. Deze wngebieden zijn nefast vr de ruimtelijke rdening mdat ze de rzaak zijn van de ngebreidelde versnippering van het landschap. Vr chusing is deze zne dus niet geschikt, tenzij de vierkantsheves in dit gebied, zie verder. C.. DE WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN (SOCIALE WONINGBOUW) Op het gewestplan aangeduid in rde vierkantjes. In Vlaanderen beschikbaar: ttaal ha, dit betekent ruimte vr wningen aan een dichtheid 20 wningen/ha. Buwmaatschappijen beschikken nu reeds ver ha van deze gebieden. MAAR... Het tijdperk van de massale verkavelingen lijkt stilaan p haar einde te kmen. 'Verdichting' is nu meer aan de rde. Met chusing kun je een stuk dichter p elkaar wnen en tch vldende pen ruimte laten. Wnuitbreidingsgebieden: een plssing p lange termijn vr c- husing? Deze gebieden zijn nu alleen en exclusief ter beschikking van sciale buwmaatschappijen. We kunnen vragen m een deel van deze gebieden te reserveren vr gemeenschappelijk wnen vr een sciaal gerichte VZW f wncöperatie (dus geen privé prmtren). We kunnen strenge vrwaarden stellen m deze gebieden aan te snijden vr chusing. Buwwijze Ruimtelijk aansluitend aan het bestaande wnweefsel met de lagere schl p lpafstand. Minimum wndichtheid: 25 wningen per ha. Inspraak van de mgevende bewners. De penbare ruimte wrdt beheerd dr de wngemeenschap. Wie Vereniging f cöperatiestructuur van kandidaat-buwers die effectief k financieel participeren. Geen privé prmtrs testaan. Grndverwerving dr de bewners. Hfdprincipe Een bewnersvereniging verwerft de buwgrnd, deze grnd blijft in het beheer van de wngemeenschap, incl. het penbaar dmein. Aandachtspunt: nep-chusing Buwprmtren zuden buwgrnd kunnen verwerven met een nep-vzw. Met een nep-chusing bedelen we een inplanting waarin een gemeenschapshuis is getekend maar die niet dr de latere kpers wrdt gedragen en dus niet als gemeenschapshuis zal gebruikt wrden. Oplssing Niet de prmtr maar de bewners nemen het initiatief vr de buwaanvraag. Zie pagina 33: de gezamenlijke buwaanvraag.

4 4 DE GESCHIKTE GROND ZOEKEN A. Wnzne znder RUP is het snelst Vr chusing hebben we bij vrkeur grnd ndig met een minimum aan beperkende buwvrschriften, znder vraf bepaalde buwlijnen f verkavelingen. (Dus liefst geen bestaand RUP) Dit is vral te vinden in ng naangererde buwznes, znes vr sciale wningbuw en ude industrieterreinen. Grte unifrme eigendmmen van ngeveer 1 ha zijn spijtig geneg niet curant vrhanden. In de wnznes zijn de eigendmmen zeer versnipperd en dat maakt het zeer meilijk. B. Wnzne met RUP Zie vrbeeld Sint Niklaas - uitbreiding Clementwijk - een vrbeeldig inrichtingplan als nderdeel van een gewestelijk RUP. 'Chusing Waasland' kiest bewust vr de Clementwijk. Het terrein waar de grep van drmt is veld 15. Deze grnd is m² grt en er is ruimte vr een 20-tal wnunits, een centraal paviljen en veel grene ruimte. BLOK 15 Het aanlegplan vrziet half ndergrndse parkings in het binnengebied. He een centraal paviljen hier inpassen? He deze chusingwijk samenhang bieden, met vldende privacy en uitndigende gemeenschappelijke binnen- en buitenruimten? De bestaande regelgeving heeft geen rekening gehuden met de specifieke nden van chusing.

5 Een wijkparking is vrzien in het binnengebied p half niveau is niet ideaal: in een chusing cncept is het aangewezen dat de vrgevels rnd een gemeenschappelijk plein staan met de parking aan de buitenzijde. 5 Bestaand plan Aangepast plan met cmmnhuse DE PROCEDURE VAN RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (RUP) Deze prcedure duurt ngeveer 2 jaar maar in de praktijk lpt dat gewnlijk uit tt 3 jaar. Hiernder een vereenvudigd schema. Prcedure Aantal dagen stedenbuwkundige studie 60 advies GECORO 30 screening MER/RVR 30 advies MER 30 pmaak RVR en MER 30 advies GECORO 30 gemeenteraad 10 penbaar nderzek 90 advies GECORO 90 gemeenteraad 240 gedkeuring 60 publicatie nteigeningsplan? Deze prcedure is veel te lang vr een chusingaanvraag. De mensen kunnen meestal geen drie jaar wachten m hun drmen te realiseren. De mensen haken af en buwen hun eigen huis. Een krtere prcedure is mgelijk Opmaak vrntwerp van een chusingprject p schaal 1/100 en gedkeuring dr de GECORO, de gemeente en de prvincie: één jaar, incl. penbaar nderzek. Opmaak en prcedure van een RUP-p-maat p basis van dit cncept: één jaar. Terwijl men de RUP-pmaak en administratie drlpt (=frmaliteit) kan men de buwaanvraag al vrbereiden.

6 6 3..VIERKANTSHOEVES, KLOOSTERS, INDUSTRIELE SITES, KASTELEN VIERKANTSHOEVES, EEN MOGELIJKE OPLOSSING OP KORTE TERMIJN IN HET BUITENGEBIED Vaststelling: heel wat waardevlle vierkantshevens wrden geslpt. De vierkantsheven in landelijke wnznes wrden massaal afgebrken mdat de hevegebuwen (schuur, stallingen, bergplaatsen) met de huidige regelgeving niet kunnen gevalriseerd wrden met een andere functie. M.a.w. deze gebuwen wrden afgebrken en maken plaats vr de gekende landelijke villaverkavelingen. De rzaak: de huidige regelgeving in de landelijke wngebieden. Meergezinswning (= vanaf 3 wningen) is niet tegestaan in wnzne met landelijk karakter. Buwen en wnen in tweede rde zijn niet tegestaan. Wat is buwen in tweede rde? In principe mag men geen tweede wning buwen in achtertuin. Twee wningen achter mekaar p hetzelfde perceel is dus niet tegestaan. Gevlg: de stallingen mgen geen wnfunctie krijgen, hierdr zullen ze verkrtten en verdwijnen. Z verdwijnt tevens de essentie van de vierkantsheve: de binnenker. Immers: een patrimnium dat zich niet kan aanpassen aan de veranderende tijden en behefte is gedemd te verdwijnen. Onder de mm van bescherming van het landelijke" vernietigt men waardevlle elementen van het landelijke. Cnclusie: stedenbuw is zelf rzaak van het verdwijnen van een uniek Vlaams patrimnium. In smmige specifieke gevallen met men uitznderingen kunnen maken p de algemene regel die p zich ged is. Zdende kunnen we een aantal vierkantshevens redden. In welke gevallen kan men een uitzndering hanteren? Uiteraard kan men niet z maar alle vierkantsheven mbuwen in meergezinswningen. Vrstel van een aantal randvrwaarden 1. Ligging: in landelijk wngebied. 2. Erkend als waardevl gebuw: niet alle vierkantsheven zijn landschappelijk waardevl geneg m bewaard te wrden, maar...naast de beschermde en geklasseerde gebuwen zijn er k de waardevlle niet beschermde gebuwen die de ndige aandacht verdienen. 3. Het cncept: de binnenker met een ntmetingsfunctie krijgen. De wningen wrden vrzien met een aantal gemeenschappelijke vrzieningen zals gemeenschappelijke keuken, eetzaal, bergplaats, kinderspeelruimte, wasserette, hbbyruimte, enz 4. Ruimtelijke integratie in het landschap: het ntwerp met respect hebben vr het rsprnkelijk karakter van de architectuur: dakvrmen, materiaalkeuze, enz. 5. Het nieuwe vlume mag niet grter zijn dan 30 % van het bestaande vlume

7 7 6. Functinele integratie in de landelijke wnmgeving: geen verstring van de privacy van de mwnenden. 7. Een uitgewerkt vrntwerp p schaal 1/100 (incl. maquette f 3D presentatie), die ndertekend is dr alle tekmstige bewners, is ndig m het chusingkarakter en de gemeenschapsbuw aan te tnen. 8. Een stedenbuwkundig attest wrdt vrafgaand aan de buwvergunningsaanvraag aangevraagd. Bij deze aanvraag wrdt het ndertekende vrntwerp gevegd. Dit vrntwerp wrdt tegelicht p de GECORO, die rdeelt f een penbaar nderzek ndig is. EEN EENVOUDIGE JURIDISCHE OPLOSSING Met een ministerieel rndschrijven kan men deze randvrwaarden pleggen en in Vlaanderen een aantal vierkantsheven van de ndergang redden. In dit rndschrijven kan de minister de uitznderingsregels bekendmaken. De chusing-ptie is de meest geschikte plssing vr het redden van de waardevlle vierkantsheves.

8 8 EERSTE VOORBEELD: HUISELF Het chusingprject "Huiself" te Lebbeke (Kakemanstraat 11) vrziet 6 wningen (drie tweewnsten) rnd een bestaande binnenker. De huidige richtlijnen van stedenbuw vrmen echter een bstakel. Meergezinswningen zijn niet tegestaan in wnzne met landelijk karakter. Men spreekt ver 'meergezinswningen' vanaf 3 wningen. Het zijn meestal appartementen met een gemeenschappelijke inkm. Opgelet: er is een juridisch verschil tussen 'meergezinswningen' en 'grepswningbuw'. 'Grepswningbuw' is wel mgelijk in znes met landelijk karakter. Wat bedelt men met grepswningbuw? Het zijn eigenlijk verschillende wningen die gelijktijdig gerealiseerd wrden met gemeenschappelijke faciliteiten zals een binnenker, gemeenschappelijke tuin, enz... Maar: alle wningen meten een aparte inkmdeur hebben met tegang vanaf de penbare weg. Andere pmerking van stedenbuw: een keuken inrichten in de cmmnhuse in de ude schuur mag niet mdat dit een wnfunctie is en wnen in tweede rde mag niet. De plssing: een ministerieel rndschrijven waarin men een uitzndering tekent vr chusing en echusingprjecten. COMMONHOUSE Uitzndering vr zwel het testaan van meersgezinswningen als vr het buwen in tweede rde.

9 9 TWEEDE VOORBEELD: COHOUSINGPROJECT IN HISTORISCHE VIERKANTSHOEVE TE ZINGEM Te kp: "Een grte charmante vierkantsheve ' Ter Beemt ' te Zingem p z n 20 km van Gent (richting Vlaamse Ardennen)." Ligging: Omgangstraat Zingem. Bewnbare pp.: m². Opp. terrein: m². AANKOOPPRIJS : EURO. Zie k Heve/te-kp/9750/Zingem/(RAC09381). Ideale inplanting. Dit is een ideale ligging mdat het aan de buitenzijde van het drp gelegen is en tch dicht bij alle vrzieningen. Tevens is het cntact met het pen landschap een zeer gevraagde wnkwaliteit. De heve is vlgens het gewestplan gelegen in een wnzne. Vanwege het feit dat dit gebuw deels geklasseerd is als waardevl mnument, zal de Dienst Mnumenten en Landschappen hier de ndige richtlijnen geven ver wat mag en niet mag. Dit beschermd mnument leent zich vr een 'centraal wnen prject' van z n 6 units. Een chusingprject van 20 wningen is in principe mgelijk, maar dan met men een tweede binnenker achteraan bijbuwen en dan is de grene ruimte achteraan in beslag genmen. Tevens is het waarschijnlijk heel meilijk f zelfs nmgelijk m dit te bekmen van de Dienst Mnumenten.

10 OUDE KLOOSTERS Oude klsters zijn ideale vestigingsplaatsen vr chusing mdat ze reeds de infrastructuur bevatten vr de diverse gemeenschappelijke ruimten. De meest ingrijpende verbuwingen zijn: - de individuele kamers dienen mgebuwd te wrden tt wningen, - het cmplex aanpassen aan de hedendaagse islatie- en cmfrteisen. Het Sint-Janbergmansklster: cöperatieve structuur Aandachtspunten zijn: de brandveiligheid de akestiek de islatie de technische installaties. Les Carmelites B: 8 wningen Abbaye De St Denis-en-brcquerie (SH-Luk 2005)

11 OUDE INDUSTRIËLE SITES Oude industriële sites zijn een knelpunt: sms zijn ze zwaar vervuld, men nemt dit 'Brwnfields'. Brwnfields kmen vral vr in gebieden met ude industriële activiteiten. Smmige liggen in stedelijk gebied. De definitie uit het decreet van 30 maart 2007 betreffende de brwnfieldcnvenanten: "Een brwnfield is een geheel van verwaarlsde f nderbenutte grnden die zdanig zijn aangetast, dat zij kennelijk slechts gebruikt f pnieuw gebruikt kunnen wrden dr middel van structurele maatregelen." Bij verkp is een riënterend bdemnderzek verplicht. Ksten Oriënterend bdemnderzek: eur. Bdemsaneringswerken, incl. studieksten: gemiddeld: à eur. Wie betaalt? Het decreet p de bdemsanering verde het begrip saneringsplichtige in. Eigenaars bij wie verntreiniging vastgesteld wrdt, zijn verplicht m de saneringsprcedure p te starten én te financieren, k al zijn ze niet verantwrdelijk vr de vervuiling. Ze kunnen wel de ksten verhalen p de werkelijke saneringsaansprakelijke. De decreetgever heeft er dus vr gepteerd de ksten (en tijd) vr het pspren van de aansprakelijke persn dr te schuiven naar de saneringsplichtige; dit m te beletten dat de sanering van grnden jaren p zich zu laten wachten. In de praktijk is het evenwel veelal z dat de saneringsaansprakelijke (venntschap / persn) zek is, niet meer bestaat, f ntbnden is. Op vandaag is het dus z dat in veruit de meeste gevallen de eigenaar nmiddellijk de prcedure met pstarten en alle nderzeken en saneringswerken zelf met financieren. Hij met p zijn minst alle ksten vrfinancieren. Het gaat bijna altijd m gigantische bedragen. Onschuldige eigenaars kunnen (in principe) rekenen p een "ambshalve sanering" maar daar is nvldende budget vr, de wachtlijsten lpen tt De verheid vrziet gewn veel te weinig geld vr deze saneringen. Grene en duurzame bdemsanering In de standaardprcedure vr bdemsaneringsprjecten is een gewgen multicriteriaanalyse (MCA) pgenmen. Tt ng te stnd in de MCA het beperken van de restverntreiniging en de lkale risic s centraal. Minder aandacht ging naar de glbale secundaire milieueffecten van de sanering en het verbruik van grndstffen. Nu is er een aangepaste MCA beschikbaar waarin de delstellingen met betrekking tt klimaatspwarming en duurzaam gebruik van grndstffen expliciet zijn pgenmen. Cfinancieren van demnstratieprjecten vr grene en duurzame bdemsanering Het vergrenen en verduurzamen van bdemsanering vraagt m innvatie, zwel p technlgisch als rganisatrisch vlak. Daarm laat de OVAM piltpreven uitveren waarbij een grene aanpak van bdemsanering f methden vr duurzame bdemsanering in de praktijk wrden gedemnstreerd. Het del is het genereren en verspreiden van nieuwe kennis en praktische ervaring. Een minimum van 50 % financiële participatie van de aanvrager (prbleembezitter f deskundige) is vereist, zdat effectieve haalbaarheid in de praktijk is gegarandeerd. Begin 2013 heeft de OVAM pnieuw een prep gelanceerd vr het indienen van vrstellen vr piltpreven vr grene en duurzame bdemsanering. Vr meer infrmatie, raadpleeg deze website van Uniz: fwel de website van OVAM.

12 12 Vrbeeld "Sarens" te Lnderzeel/Steenhuffel Ze zijn talrijk: de verlaten industriële znes in de drpskernen en de steden. De meeste hebben te maken met ernstige bdemverntreiniging. Gezien de zware financiële last van een bdemsanering wrden deze znes niet ptimaal benut. Een grene sanering kan hier een plssing bieden... Schetsntwerp Hug Vanderstadt 1. berm: te zuiveren grnd 5. visvijver 9. kindervetvalveldje 2. chusing grep 6. aquapnics 10. lagere schl 3. vlkstuinen 7. bestaande evenementenzaal CH: cmmnhuse 4. eetbaar bs 8. infiltratievijver P: parking Het geheel geeft ruimte aan vier chusingclusters met een ttale brut dichtheid van 27 wningen per ha, ged vr ca. 240 inwners.

13 13 Haringrkerij te Antwerpen: 11 wningen in een geklasseerd gebuwencmplex. Grep: gemengde leeftijden. Start: in het najaar van De ruimtelijke spreiding van de gebuwen rnd binnenker en tuin, zrgt vr extra ademruimte én vr de mgelijke uitbuw van diverse vrzieningen: - p niveau van de directe buren: een gezamenlijke diepvries, wasplaats, bergruimte, eventueel een biblitheek. - p niveau van het hele prject: vrzieningen als tuin, atelier, fietsenberging, een grte keuken en wasplaats, een speelzaal vr de kinderen, een plyvalente ruimte. Er is k ng ruimte vr het verhuren van enkele burelen en twee appartementen. Ontwerper: 'Stramien'. 'Cté Canal': van cöperatieve bruwerij tt cllectief wncmplex 19 wningen met praktijkruimten. In 1998 kchten achttien mensen een verlaten industrieel gebuw in de Hpstraat, Kleine Ring langs het kanaal. Een cllectieve aankp via de 3de Beurs vr Cllectieve Aankpen gerganiseerd dr de Afvaardiging vr de Ontwikkeling van de Vijfhek (Stad Brussel). Het werd een Cllectief Avntuur, 17 wningen (inmiddels 19) en één architectenbureau, één medisch kabinet, één kantr. De Silver Bx p het dak werd in 2004 tegevegd en is een creatie van V+ architecten. (Thierry Decuypere, Jrn Aram Bihain, Shin Hagiwara)

14 REALISATIESTRATEGIE 1. DE AANPAK Er zijn in principe twee realisatiemgelijkheden: fwel in eigen beheer dr de bewnersvereniging (cöperatie, VZW, maatschap, enz..) met inspraakbegeleider drheen het hele traject: de prichting, grndverwerving, het ntwerp, de verkp en k dagelijks beheer bij bewning. Uiteraard met ndersteuning dr de geëigende prfessinals. fwel dr prmtr met chusingmanager De prmtr det de grndverwerving, het ntwerp, de buw en de verkp. Het dagelijks beheer wrdt aan de bewnersgrep vergedragen na verhuis en de definitieve plevering. 2. DEMOCRATISCHE BESLUITVORMING: CONSENSUS, NIET STEMMEN! Bij beslissingen wrdt er gestreefd naar cnsensus, enkel als dit niet lukt wrdt er gestemd. Als men stemt, dan creëert men tegenstellingen die p termijn zelfs kunnen leiden tt permanente spanningen binnen de grep. Inspraak tijdens het ntwerpprces Er zijn verschillende werkgrepen actief tijdens het ntwerpprces, ze hebben echter geen beslissingsbevegdheid. De beslissing valt altijd tijdens een verlegmment met alle leden van de grep waarbij de architect mee aanwezig is. Inspraak tijdens de uitveringsfase Alle uitveringsplans wrden ndertekend dr de buwheer, vanaf dat mment zijn wijzigingen alleen ng mgelijk tijdens de wekelijkse werfbezeken waar de buwheer telkens aanwezig is en beslissingsbevegdheid heeft ver de min- en meerwerken. Tijdens de buwfase wrdt een mandaat verleend aan een verantwrdelijke die de bewners vertegenwrdigd AANDACHTSPUNTEN VOOR DE ARCHITECT Duidelijke (cntractuele) afspraken He det men de prefinanciering van de buw, aankp, erelnen, enz? De architect dient zicht te hebben p de financiële mgelijkheden en het ndige advies geven. De buwheer met een stabiel aanspreekpunt zijn. Niettegenstaande het een bewnersgrep betreft, met er een vertruwensrelatie ntstaan tussen de architect en een paar vaste medewerkers die het ganse traject van de buw mee pvlgen. De keuzes qua architectuur wrden definitief vastgelegd in het vrntwerp We bedelen hier vral de buitenkant van de gebuwen, eens dit vastligt kan men ermee naar de gemeente stappen en dit definitief juridisch vastleggen. Vastlegging budget ruwbuw en afwerking in de fase van het vrntwerp. Vral indien men de afwerking individueel det en k zelfbuw testaat, dient er een zeer crrecte budgetafspraak te zijn. Inspraak: vastleggen inspraakmmenten, de architect dient hiervr een apart budget te vrzien. 1 Inspraakschema: zie bek "Het Nieuwe Wnen".

15 15 Het stappenplan vr de architect 1.. De keuze van de buwgrnd en haalbaarheidsstudie Is de grnd wel geschikt, heveel wningen kunnen er vrzien wrden, welke inplanting is mgelijk? 2.. Het pstellen van het buwprgramma met inspraak Vastleggen van de wnwensen, de inplanting, de wntypes, de gemeenschappelijke vrzieningen. 3.. Het vrntwerp met inspraak Het vrntwerp p schaal 1/100 incl. 3D presentatie f maquette. De wnkwaliteiten (zals akestisch cmfrt en thermische isatie) dienen p vrhand grndig besprken te wrden met alle bewners. 4.. Stedenbuwkundig attest Tevegen van het uitgetekende vrntwerp p schaal aan dit attest maakt duidelijk wat kan en mag gebuwd wrden. Op basis van een gedgekeurd attest kan men wningen tewijzen. 5.. De buwvergunning is een vaste afspraak die cnceptueel niet meer mag gewijzigd wrden. Nieuwe bewners dienen zich te schikken aan de bestaande afspraken. Vral de buitenkant, de architectuur dient bewaakt te wrden dr de architect. 6..De buw en plevering De ruwbuw, wind- en luchtdichte cnstructie: dr één algemene aannemer is best. Één gedelegeerd verantwrdelijke vlgt de werf p. Duidelijke afspraken zijn ndzakelijk inzake de budgetmarge, bvb 5 à 10 % De afwerking van de prive units is een teer punt. Als de bewners dit zelf den, is het tezicht dr de architect altijd wettelijk verplicht en dient er nauwgezet p gelet te wrden dat de nrmen inzake akestiek en brandveiligheid gerespecteerd wrden. 4. STAPPENPLAN EN PARTICIPATIESCHEMA IN EIGEN BEHEER STAP 1 STAP 2 STAP 3 GROEPSVORMING HET CONCRETE CONCEPT BOUWPROCES He, met wie en waar wensen we te wnen? Grndverwerving + haalbaarheidsstudie De initiatiefnemers = kerngrep + architect + inspraakbegeleider Vrntwerp en stedenbuwkundig attest Verkp p plan is mgelijk De architect + kerngrep + vervlledigen van de buwgrep Uitveringsdssier en technische studies. Diverse aannemingsmgelijkheden Architect +gedelegeerde bewner +aannemer

16 DE FINANCIERING 1. DE UITDAGING: het betaalbaar maken van chusing en ec-husing Referentiekader: gemiddelde wning in Vlaanderen Buwgrnd: eur. Buw: eur. (1200 eur/m²) Ttaal: eur. Vrbeeld chusing Clabecq: 22 units Vinderhute: 17 units Gemiddelde ppervlakte per unit 98 m² 155 m² Ttale ppervlakte wningen m² m² Prijs buwgrnd Verkpprijs wningen in eur/m² Prijs gemeenschappelijke delen (buwgrnd gebuwen) per wning Gemiddelde prijs wningen Gemiddelde prijs wningen, incl gemeenschappelijke delen Is samenhuizen gedkper? Ja, de wning p zich is gedkper.a. mdat de buwgrnd gedkper is. Vr het glbale: neen, mdat er k gemeenschappelijke gebuwen zijn. Vr hetzelfde geld krijgt men dus meer in vergelijking dan een klassiek buwprject met individuele huizen f appartementen. MAAR...de pre-investering is prblematisch: Een prefinanciering dr de startersgrep van bvb. 5 gezinnen dient een startkapitaal te vinden vr.a.: de grndverwerving: 0,5 à 1 miljen eur ( eur/5 geeft eur per lid) de ntaris, gemiddelde kstprijs (znder schrijfksten) eur de haalbaarheidsstudie, gemiddelde prijs per site eur het vrntwerp (1%): à eur inspraakbegeleiding: minimum eur Men met dus rekening huden met een belangrijke pre-investering. Nadat het vrntwerp en het stedenbuwkundig attest zijn gedgekeurd en alle units tegewezen zijn, zal men een nieuwe gemeenschappelijke envelppe meten vrzien, die geneg reserve bevat m alle ksten te kunnen dragen die ls staan van de aannemersksten, zals bijvrbeeld: het uitveringsdssier van de architect (6 à 12 % p de aanbestedingssm), de specifieke studies zals stabiliteit, technische uitrusting, akestiek e.d. Een gesplitste aanbesteding is het gedkpste De cördinatie dr de architect kst minimum 5 % per afznderlijke aanbesteding. Nadeel: het vergt veel inzet en kennis van een paar mensen van de bewnersgrep. De prmtr-plssing is het duurste Extra 10 % vr nderaannemer. Extra 10 % vr de verantwrdelijkheid van de hfdaannemer. Extra 10 % winst vr de prmtr. Vrdeel: het is gemakkelijk vr de buwheer. Het lenen bij een bank kst 30% tt 100% p de geleende sm p het einde van de afbetalingen van de lening.

17 17 2. DE FINANCIERING VAN HUURWONINGEN Er is een grte vraag naar huurwningen bij chusingprjecten en ze wrden p dit genblik veel te weinig aangebden. Nchtans is dat financieel zeer ged mgelijk. Met een bewnerscöperatie kan men het ndige geld lenen bij de bank en de gebuwen afbetalen met de leningspbrengst. Belangrijk is hierbij dat alles verhuurd is vanaf het mment dat de lening met afbetaald wrden. Dit is af te spreken met de bank. 3. DE FINANCIERING VAN KOOPWONINGEN Ingeval van mede-eigendm Gezien de meeste mensen lenen bij de bank die de kredieten verschaft in functie van de binnengebrachte facturen, zal de aannemer gesplitste facturen meten pmaken. De syndicus van de bewnersgrep zal dus elke factuur van de aannemer meten psplitsen vlgens een vereengekmen verdeelsleutel. Z zullen de mensen met een grter huis meer betalen dan mensen met een kleinere unit. Ingeval van wncöperatie: zie verder Ingeval van prmtr De prmtr beschikt ver een geschikte buwgrnd f verwerft deze. Deze investering wrdt dr de kpers terugbetaald tijdens de verkp p plan. 'Wet Breyne': sleutel p de deur De wningbuwwet van 9 juli 1971, beter bekend als de wet Breyne, biedt de buwer van een huis en de kper van een te buwen wning (verkp p plan - aanneming sleutel p de deur) een uitgebreide bescherming p verschillende vlakken. Deze wet is dwingend, wat betekent dat men er niet kan van afwijken. De wet Breyne begt een vlledige en crrecte infrmatieverstrekking aan de tekmstige eigenaar; daarte meten een aantal vermeldingen verplicht schriftelijk in de vereenkmst pgenmen wrden. Zij garandeert de tekmstige eigenaar nder meer: bij het sluiten van de vereenkmst mag het vrscht maximaal 5 % van de ttale prijs bedragen; strikte betalingsmdaliteiten: het sald is peisbaar in gedeelten die niet hger mgen liggen dan de prijs van de reeds uitgeverde werken; een vraf vastgestelde ttaalprijs; de plevering gebeurt verplicht in 2 fasen: een vrlpige en een definitieve, waar minimum 1 jaar tussen met liggen; er wrdt bvendien een verplichte waarbrg vrzien die kan gaan tt 100 %; strenge aansprakelijkheidsregels: de verkper is niet alleen aansprakelijk wegens verbrgen gebreken, k de tienjarige aansprakelijkheid vr zware, zelfs zichtbare gebreken, rust p hem. De wet verwacht k van de ntaris en de architect naast een algemene infrmatie verplichting, een bijzndere tussenkmst en cntrle. Wanneer in de vereenkmst iets staat dat strijdig is met deze wet wrden deze clausules als ngeschreven beschuwd. Opgelet Je kan k kiezen m met de verschillende aannemers zelf afznderlijke cntracten af te sluiten vr de uitvering van de verschillende buwpdrachten. Z kan je de ruwbuw, dakwerken, verwarming, elektriciteit, schilderwerken telkens apart afspreken en regelen. Dit hudt wel in dat jij f uw architect zelf zal meten instaan vr de cördinatie van de werken en de cördinatie tussen de verschillende aannemers. De wet Breyne is dan niet van tepassing.

18 18 4. DIVERSE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN VOOR WOONGROEPEN 1.. VERENIGING VAN MEDE-EIGENDOM Inf: Mede-eigendm beantwrdt leunt dicht aan bij de huidige gewnte en kennis ver (beheer) van eigendm. Je velt je vlp eigenaar, mdat elke medebewner eigenaar is van zijn wning. Bvendien ben je mede-eigenaar van de gemeenschappelijke delen, zals in de meeste appartementsbuw. Nadeel: niet echt vr bescheiden inkmens mdat je een wning als eigendm met verwerven. Fiscaal De drverkp is nderwrpen aan registratierechten (10% in Vlaanderen en 12,5% in Wallnië en Brussel). Oprichting Bij een mede-eigendm vlstaan twee persnen en er heft bij het prichten geen kapitaalsinbreng te zijn. Hypthecaire kredieten en tegang tt premies Mede-eigenaars hebben als natuurlijke persnen recht p alle bestaande premies, zals bijvrbeeld vr de renvatie van een ged. De vereniging van mede-eigenaars wrdt in principe geen hypthecaire lening tegestaan, de leden meten zelf instaan vr hun lening. Bij grepsbuw is dat een cmplex gegeven. Beheer en bekhuding De bekhuding van een mede-eigendm is eenvudig. Deze maakt deel uit van de pdracht van de syndicus. Een syndicus is een persn die dr de algemene vergadering van mede-eigenaars wrdt aangeduid m in te staan vr het beheer van de 'gemene delen'. Hij is hiermee als het ware het uitverend rgaan vr de Vereniging van Mede-eigenaars. Een syndicus kst 80 à 250 eur/gezin/jaar. Zijn pdracht:.a. Verzrgt het administratieve beheer van de mede-eigendm. Cördineert het nderhud van de gemene delen. Infrmeert de Algemene Vergadering wanneer er zich belangrijke herstellingen pdringen en zrgt ervr dat deze een welverwgen beslissing kan nemen. Zrgt vr een gede pvlging van de uitvering van de beslissingen die dr de Algemene Vergadering werden genmen. Nadelen Vr huurwningen met een (mede)eigenaar die extra wningen vrzien. Dit is niet z evident. Gezamenlijke buw met een aannemer vergt een cmplex systeem van gesplitste facturen vlgens een verdeelsleutel. Bij verhuis dient men zijn huis te verkpen en dat is niet eenvudig: het kst k registratierechten en de nieuwe eigenaar met aanvaard wrden dr de grep. Vrdelen Eenvudige bekhuding. Geen startkapitaal ndig.

19 COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP 'Jeremy Rifkin': "Eigendm is een achterhaald begrip" Zie zijn recente bek: 'The Empathic Civilizatin'. Vlgens Jeremy Rifkin staan we aan de vravnd van een nieuwe beschaving: het tijdperk van de 'empathic'. 'Als we tegen 2060 niet met zijn allen ten nder zijn gegaan aan de gevlgen van de klimaatcrisis, zullen we wereldwijd met elkaar cmmuniceren en alles delen: kennis, eigendm en energie.' 'Neurbilgen en sciale wetenschappers hebben de vrbije jaren aangetnd dat mensen fundamenteel empathische wezens zijn', zegt hij. 'We meten af van het denkbeeld uit de tijd van de verlichting, dat zegt dat we ratineel, hebzuchtig, nthecht en utilitair zijn.' 'We staan vandaag p een keerpunt. We rekenen af met de laatste restanten van de vrige beschaving en zetten de eerste schuchtere stappen in het nieuwe empathische tijdperk. De empathie, die mensen dichter bij elkaar brengt, ntwikkelt zich razendsnel dankzij de cmmunicatie via het internet.' Daarm meten we veeleer cllectief gaan denken en handelen en dat kan met een cöperatie. Vr ec-husing, het wnen p basis van autnme vrzieningen en lkaal geslten kringlpen is dit een zeer interessante juridische samenwerkingsvrm. In een wncperatie heeft men geen individuele eigendm maar aandelen in een cllectief ged; men is dus geen eigenaar van een vastged, de venntschap is eigenaar van de grnd, de gebuwen en de vrzieningen. Het is dus een nderneming met een ecnmische waarde en een balans die psitief met zijn. Tegenver de inkmsten uit verhuring staan de uitgaven zals afbetaling van de lening en de uitbetaling van dividenden. Bvenp rekent de cöperatieve een verhead (bvb. 10%) m het nderhud van de gebuwen en de werking te kunnen betalen (.m. administratie, belastingen, reserve vr nverwachte ksten). Fiscaal Bij een cöperatieve venntschap wrden de ingeschreven aandelen niet fiscaal belast wanneer ze wrden drverkcht, althans vr zver er geen speculatie mee gemeid is. Het is de cöperatieve venntschap die eigenaar is van het vastged. Wanneer men de venntschap verlaat, wrden de aandelen drverkcht en meten er geen registratierechten betaald wrden. Oprichting Om een cöperatieve venntschap p te richten, met je minimum met drie zijn en met er een kapitaalsinbreng zijn. Er is een vast aandeel van eur per cöperatieve vennt. Daarbij kmt ng een variabel aandeel dat met wrden bepaald. Hypthecaire kredieten en tegang tt premies De cöperatieve venntschap is een handelsvenntschap en in dat pzicht, een rechtspersn. Ze heeft dus tegang tt premies die zijn vrbehuden vr rechtspersnen. Ze kan niet genieten van hypthecaire kredieten waar natuurlijke persnen en gezinnen als eigenaar recht p hebben (fiscale aftrek, sciale leningen). Beheer en bekhuding De cöperatieve is nderwrpen aan de wet p de handelsvenntschappen en vernderstelt dus een meer cmplexe bekhuding dan mede-eigendm.

20 De vrnaamste vrdelen van een wncöperatie 1. De wncöperatie is k geschikt vr bescheiden inkmens, gezien men met huurwningen kan werken. 2. Vr de minder kapitaalkrachtigen kan de lening wrden afbetaald via de huur. 3. Met een wncöperatie kan je leden laten participeren in de investering in functie van de individuele draagkracht. 4. De aandelen en de bank zrgen vr de investeringscapaciteit. 5. Grtere vrijheid en flexibiliteit: in- en uitstappen als aandeelhuder is gemakkelijker; men bespaart registratierechten bij wissel in de grep en een nieuwe aandeelhuder, al dan niet bewner, kan gezcht wrden dr de grep. 6. De aannemer factureert niet individueel aan de leden, dan wel aan de cöperatieve. 7. Bij verhuis kst het geen registratierechten en een nieuwe eigenaar kan gezcht wrden dr de grep. 8. Men kan znder extra ksten huurwningen vrzien. (in tegenstelling met medeeigendm) 9. Ongeveer 30 % gedkper dan met prmtr, men is zijn eigen prmtr. 10. Ingeval van nieuwbuw is de BTW van 21 % aftrekbaar p de buwksten, bij verbuwing is dat 6 %. 11. Men kan de investeringen in de gebuwen afschrijven. DE WOONCOOPERATIE EN ECO-HOUSING De ksten vr gemeenschappelijke vrzieningen en vr autnme vedsel- en energieprductie zijn grt. De wncöperatie kmt tegemet aan deze prblemen. Vrdelen van een wncöperatie vr ec-husing 1. Men kan vrdelig gemeenschappelijk energie prduceren, met het grte vrdeel dat men met één gemeenschappelijke aansluiting en teller kan werken, wat heel dure ringleidingen uitspaart. 2. De investeringsksten en explitatieksten zijn fiscaal aftrekbaar. 3. Het grtendeels uitschakelen van grtschalige prductie en -diensten zals de lie-industrie de vedingsindustrie de banken (na 15 jaar: afbetaling lening), dit laat te m als nafhankelijke grep gedkper te leven. 20 Extra vrdelen met een geslten ec - husing cöperatie, znder aandelen van derden. 1. Men kan autnm bepalen dat het verschil tussen de leningslast en de aandelenwist grt geneg is. Men kan aandelen beschuwen als 'gedkp geld'. 2. Men is "zijn eigen baas": geen rekening huden met externe aandeelhuders. Alle inkmsten blijven in de gemeenschap. 3. Geen levenslange uitbetalen van dividenden aan externe aandeelhuders. Meer achtergrndinfrmatie kan je vinden in het bek: 'Het Nieuwe Wnen, een hefbm tt verandering', met cncrete financiële berekeningen, met grafische schema's met cncrete visualisering van de geldstrmen vr de verschillende cöperatiesystemen.

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 oktober 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 oktober 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 ktber 2014 Onderwerp: Vaststelling: gemeente ntwikkelt zelf kpwningen Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL 1. Beslten werkvergadering van de gemeenteraad en gemeenteraad.

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Bouwbedrijf Beneens. Stadsestraat 43 2250 Olen

Bouwbedrijf Beneens. Stadsestraat 43 2250 Olen Buwbedrijf Beneens Stadsestraat 43 2250 Olen 1 Alles heeft een levensduur. Alles dient vervangen te wrden. Bill McDnnuch C2C Livespan f Materials 2 3 Renvatie in de Praktijk 4 Renvatie in de Praktijk 5

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

6 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

6 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 6 Verrdenende stedenbuwkundige vrschriften Het grafische bestemmingsplan wrdt weergegeven in figuur 8: verrdenend grafisch plan. 6.1 Artikel 1. Lkaal wngebied met lage dichtheid en gren karakter Telichting

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Sinds 1 juli 2014 zijn de justitiehuizen officieel bevoegdheid van de regio s. Personeel en middelen werden overgedragen op 1 januari 2015.

Sinds 1 juli 2014 zijn de justitiehuizen officieel bevoegdheid van de regio s. Personeel en middelen werden overgedragen op 1 januari 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 148 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 26 nvember 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Huisvesting Elk gerechtelijk arrndissement

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Kredietkansen voor (startende) ondernemers.

Kredietkansen voor (startende) ondernemers. Kredietkansen vr (startende) ndernemers. Als ndernemer kan het zijn dat u m uw drmen te verwezenlijken ver nvldende middelen beschikt. Er is geld ndig! Vr startende ndernemers zijn er verschillende mgelijkheden

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

EEN WARMTESTRATEGIE ONTWIKKELEN

EEN WARMTESTRATEGIE ONTWIKKELEN EEN WARMTESTRATEGIE ONTWIKKELEN PRINCIPES BENADERING Wintercmfrt gegarandeerd tegen een z laag mgelijk energieverbruik Als je een gebuw buwt f renveert, wil je cmfrt bieden, zwel tijdens de winter als

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Bergpwaarts / VASTSTELLIGSOVEREEKOMST PARTIJE: I. WOIGBOUWVEREIGIG BERGOPWAARTS, een vereniging met vlledige rechtsbevegdheid, statutair gevestigd te Deurne, te deze ingevlge de statuten rechtsgeldig vertegenwrdigd

Nadere informatie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Informatiemap Hypotheken & Aankoopbemiddeling

Informatiemap Hypotheken & Aankoopbemiddeling Infrmatiemap Hyptheken & Aankpbemiddeling Cntactgegevens Van Lierp & Partners Haarsteegsestraat 3a 5254 JN Haarsteeg 073-511 91 38 www.lierp.nl inf@lierp.nl Pagina 1 Even vrstellen Willem van Lierp Gebren

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Duurzame verkavelingen

Duurzame verkavelingen 1. Gemeentelijke nden Zals iedereen weet staat de wning en buwgrndenmarkt k in nze gemeente nder zware druk. Het wrdt steeds meilijker vr jnge mensen m in Merksplas te blijven als ze een eigen wning willen

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Zwartsluis Verlengde Sportlaan 16. Ons kantoor. Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Zwartsluis Verlengde Sportlaan 16. Ons kantoor. Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg Zwartsluis Verlengde Sprtlaan 16 Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in verleg Ons kantr Hasselt Nieuwstraat 4 Tel. 038-4772040 Fax 038-4772118 E-mail inf@bertleistra.nl Internet www.bertleistra.nl

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden

De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden T F 038-333 33 53 038-333 33 52 Bank rel. 15.91.96.345 Rabbank IJsselmnd fam. Principaal Mdelweg 1 8000 AR zwlle KvK nr. 05053.320 Reg nr. 1.961101.014

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR.

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR. De Neve Advieskantr inf@deneveadvieskantr.be - Tel: 051/60 63 60 - Fax: 051/63 52 30 - www.deneveadvieskantr.be Financieel verzicht - Vragenlijst vr de cliënt ( = verzekeringnemer): Naam: Vrnaam: Vr welke

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983)

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983) Gemeente Ede Bijlage 2 (behrt bij 663983) Mem Aan : De gemeenteraad van Ede Van : Cllege van burgemeester en wethuders Datum : 12 april 2011 Registratienummer : 663981 Onderwerp : Discussienta vr uitwerking

Nadere informatie

KOUDEBRUGGEN BEPERKEN

KOUDEBRUGGEN BEPERKEN KOUDEBRUGGEN BEPERKEN Details ntwerpen die de cntinuïteit van de thermische islatie garanderen, een crrecte tepassing p de werf garanderen en de bestaande kudebruggen pheffen PRINCIPES BENADERING Kudebruggen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

kader grondprijzen 2013

kader grondprijzen 2013 kader grndprijzen 2013 Meer infrmatie: www.tilburg.nl De raad heeft Het kader vr de grndprijzen gemeente Tilburg 2013 vastgesteld p 18 maart 2013 1 Inhudspgave kader Grndprijzen 2013 a.telichting residuele

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode VS10052 09.03.2012 Gedragscde inzake reclame en infrmatieverstrekking ver individuele levensverzekeringen: Telichting bij de tepassing van de gedragscde In deze nta wrdt nadere telichting gegeven bij de

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Hasselt Het Kerspel 14. Ons kantoor. Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Hasselt Het Kerspel 14. Ons kantoor. Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg Hasselt Het Kerspel 14 Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in verleg Ons kantr Hasselt Nieuwstraat 4 Tel. 038-4772040 Fax 038-4772118 E-mail inf@bertleistra.nl Internet www.bertleistra.nl Het Kerspel

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING

KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING Ontvangstdatum: / / (in te vullen dr dienst vergunningen) Ontvangen dr: Iedereen heeft recht p een gede wning. De Vlaamse Wncde legt daarm kwaliteitsnrmen p

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Belasten en subsidiëren van woningen in Vlaanderen

Belasten en subsidiëren van woningen in Vlaanderen Belasten en subsidiëren van wningen in Vlaanderen Katleen Van den Breck Sien Winters HIVA Studiedag Wnfiscaliteit 24 juni 2014 / Campus Sint Lucas Brussel Inhud Algemene principes van de Belgische fiscaliteit

Nadere informatie

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde Think ut-f-the-bx Je kind een mi tekmstperspectief bieden. Welke uder drmt daar niet van? Alleen is deze drm iets meilijker te realiseren wanneer je kind een mentale beperking heeft. Gelukkig leven we

Nadere informatie

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk)

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk) Ruimtelijke tekmstvisie drp (discussiestuk) Waarm dit vrstel De behefte aan een tekmstvisie vr de verdere ruimtelijke ntwikkeling van ns drp is ntstaan naar aanleiding van de bijeenkmsten met bewners ver

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het prgramma Sturen p Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie met daarp ingericht zijn.

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. december 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma M200403 Het MKB en de BV Achtergrnden van de keuze van ndernemers R Braaksma Klaas Bangma Zetermeer, 24 maart 2004 Het MKB en de BV Waarm kiezen ndernemers vr een bepaalde rechtsvrm? En in het bijznder:

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS SCHOONMEERSEN - GENT Uitgebreid vrstel Masterpref Infrmatica Titel van het prject Ontwikkeling uitbreidingsmdules vr cntact center scripting applicatie

Nadere informatie

Toelichting Financiële zaken Geworteld Wonen. 1. Voorfinanciering

Toelichting Financiële zaken Geworteld Wonen. 1. Voorfinanciering Telichting Financiële zaken Gewrteld Wnen 25-02- 2014 1. Vrfinanciering Iedere deelnemer in Gewrteld Wnen wrdt verzcht aan de vrfinanciering van dit gezamenlijke CPO- prject mee te den. Hiervan wrden ksten

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN

EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN - - EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN PRINCIPES BENADERING Een efficiënt en vrdelig systeem kiezen m warmte uit te stralen Naast de prductiewijze, een kwaliteitsvlle verdeling en een efficiënte regeling,

Nadere informatie

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg Dienstverlening in Damprt en Sint-Amandsberg 14 nvember 2013 Activiteit Tijdens een lunchgesprek ging schepen en OCMW-vrzitter Rudy Cddens in gesprek met bewners ver de zrg en dienstverlening in Damprt

Nadere informatie

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING. Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling?

Nadere informatie

De nieuwe omgevingsvergunning : enkele bedenkingen. Jan Bouckaert

De nieuwe omgevingsvergunning : enkele bedenkingen. Jan Bouckaert De nieuwe mgevingsvergunning : enkele bedenkingen 12.09.2013 Jan Buckaert Stand van zaken Eerste principiële gedkeuring van het vrntwerp dr de Vlaamse Regering dd. 19 april 2013 Adviezen van de strategische

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 1 nvember 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 Vrdracht van Gedeputeerde Staten aan Prvinciale Staten van Grningen inzake een vrstel m het dak van het St. Jansstraat cmplex van znnepanelen te vrzien

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over goodwill

Veelgestelde vragen over goodwill Veelgestelde vragen ver gdwill Geschiedenis van gdwill 1. Waarm wrdt dit nderwerp nu ter sprake gebracht? Gdwill bestaat tch al heel lang? Al enige jaren hrt de LOVAH het geluid dat gdwill weer terug is.

Nadere informatie

Een goede toekomst voor uw administratie

Een goede toekomst voor uw administratie Een gede tekmst vr uw administratie Is dit uw situatie nu? Is dit uw situatie straks? De praktijk Bij het gebruik maken van nline- bekhuden, wrdt het vr u mgelijk m 24 uur per dag, 7 dagen in de week infrmatie

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven ERFGOEDDAG Gede afspraken m samen een succesverhaal te schrijven Inleiding In 2016 is Erfgeddag te aan zijn zestiende editie. Het is dr zijn aanpak, publieksbereik en innvatieve rl en vral dankzij de inzet

Nadere informatie

Werkgeversverklaring

Werkgeversverklaring Werkgeversverklaring Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Geachte werkgever, Uw werknemer

Nadere informatie

Koninklijke Atletiekclub A.S. RIEME vzw. De (UIT)BETALINGEN door de CLUB : KOSTENNOTA

Koninklijke Atletiekclub A.S. RIEME vzw. De (UIT)BETALINGEN door de CLUB : KOSTENNOTA Kninklijke Atletiekclub A.S. RIEME vzw De (UIT)BETALINGEN dr de CLUB : KOSTENNOTA RL: 39 Datum uitgave : 20 ktber 2012 Versie: 1 De (UIT)BETALINGEN dr de CLUB : KOSTENNOTA... 1 1 Srten van (uit)betalingen...

Nadere informatie

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren?

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? K ind e r p v a n g m e t e e n s c i a l e f u n c t i e Kinderpvang met een sciale functie He kun je dit vanuit een centrum vr kinderpvang in de praktijk realiseren? De sciale functie van kinderpvang

Nadere informatie