Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4."

Transcriptie

1

2 Agenda 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. VAA Bedrijfswagen

3 1. De Managementvennootschap

4 1. De managementvennootschap 1.1 Definitie Een managementvennootschap is een vennootschap die managementactiviteiten doet voor één of meerdere vennootschappen. Ze neemt dus de functie waar van manager in een andere vennootschap. Elke managementvennootschap moet vertegenwoordigd worden door een vaste vertegenwoordiger, een natuurlijk persoon. Voor de geleverde diensten zal de managementvennootschap haar prestaties factureren. Tussen beide vennootschappen wordt een overeenkomst opgesteld.

5 1. De managementvennootschap 1.2 Toepassing Een bedrijfsleider kan owv diverse redenen kiezen om te werken via een managementvennootschap. Op sociaal gebied: om de mandaten na wettelijke pensioenleeftijd verder te kunnen zetten Op vlak van successieplanning: om de erfdelen van de erfgenamen gelijk te verdelen of om sommige gebouwen aan het ondernemingsrisico te onttrekken MAAR vaak wordt hiervoor toch vooral gekozen owv fiscale redenen: de tarieven Vennootschapsbelasting zijn lager dan die van de personenbelasting

6 1. De managementvennootschap 1.2 Toepassing Fiscale redenen: een voorbeeld Werknemer: ,00 totale loonkost ,00 35% werkgeversbijdrage ,00 subtotaal 8.495,50 13,07% werknemersbijdrage ,50 subtotaal ,75 belastingen (50% marginaal -41,97% gemiddeld) ,75 NETTO

7 1. De managementvennootschap 1.2 Toepassing Zelfstandige eenmanszaak: ,00 Facturatie ,44 sociale bijdragen ,56 subtotaal ,28 belastingen (50% marginaal - 44,57% gemiddeld) ,28 NETTO

8 1. De managementvennootschap 1.2 Toepassing Zelfstandige vennootschap: Zaak ,00 Facturatie ,00 Loon zaakvoerder ,00 subtotaal ,00 34,00% vennootschapsbelastingen ,00 NETTO WINST VENNOOTSCHAP Privé ,00 totale loonkost 7.935,00 sociale bijdragen ,00 subtotaal ,75 belastingen (45% marginaal - 41,07% gemiddeld) ,25 NETTO Uitkeren winst vennootschap aan persoon ,00 Winst vennootschap ,00 25% Dividend roerende voorheffing ,00 NETTO UITGEKEERD UIT VENNOOTSCHAP TOTAAL winst uitkeren: ,00 NETTO UITGEKEERD UIT VENNOOTSCHAP ,25 NETTO PRIVÉ ,25 TOTAAL winst in Venn behouden: ,00 NETTO WINST VENNOOTSCHAP ,25 NETTO PRIVÉ ,25

9 1. De managementvennootschap 1.2 Toepassing Conclusie: Keer de winsten niet uit maar laat de vennootschap kosten financieren die eigenlijk voor privé gebruik zijn. Behoud de winsten in de vennootschap om een pensioenkapitaal binnen de vennootschap op te bouwen (zie verder)

10 1. De managementvennootschap 1.3 Antimisbruikbepaling Art Staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez heeft aangekondigd dat de aanpak van managementvennootschappen een prioriteit zal vormen in zijn beleid. Art : er is sprake van fiscaal misbruik, wanneer een verrichting in strijd is met de doelstellingen van een fiscale bepaling, hetzij om buiten het toepassingsgebied van een bepaling te vallen, hetzij om alsnog in aanmerking te komen voor het fiscaal voordeel van een bepaling. De administratie dient aan te tonen dat de belastingplichtige een rechtshandeling heeft gesteld in strijd met de fiscale wetgeving, het is aan de belastingplichtige om het tegendeel te bewijzen.

11 1. De managementvennootschap 1.3 Antimisbruikbepaling Art Is er fiscaal voordeel? Enigszins wel Door gebruik te maken van een managementvennootschap worden de inkomsten in de eerste plaats belast in de vennootschapsbelasting en dan pas in de personenbelasting. De vennootschapsbelasting (34%) wordt fiscaal gunstiger aanzien dan de personenbelasting (50%) Maar owv de verhoging van taxatie op dividenden naar 25%, kan men argumenteren dat het sinds kort slechts een klein verschil bedraagt.

12 1. De managementvennootschap 1.3 Antimisbruikbepaling Art Is er sprake van misbruik? Ja volgens art wel Fiscaal misbruik houdt in dat de belastingplichtige zich door de vormkeuze van zijn rechtshandeling ofwel buiten het toepassingsgebied van een belastingsvermeerderende bepaling stelt waardoor deze rechtshandeling niet belast wordt, ofwel zich binnen het toepassingsgebied van een belastingsverminderende bepaling stelt waardoor hij een fiscaal voordeel geniet. Of : telkens een belastingplichtige kiest voor de minst belaste weg, is er sprake van fiscaal misbruik. De fiscale ambtenaar zal moeten bewijzen dat de rechtshandeling is opgezet om fiscale redenen MAAR: belastingsplichtige kan tegenbewijs leveren dat er andere motieven dan louter het fiscale hebben meegespeeld, vb economische of sociale motieven of in het kader van successieplanning

13 1. De managementvennootschap 1.4 Gevaren op sociaal-rechtelijk vlak Schijnzelfstandigheid!!! Dit kan worden vermeden door rekening te houden met enkele tips: Ideaal is wanneer de managementvennootschp werkt voor meerdere opdrachtgevers Vermijd elke gezagsverhouding Factureer op basis van prestaties niet op basis van een periode De vergoedingen moeten reëel zijn en verantwoord dmv stukken De managementvennootschap beschikt over het nodige materiaal om haar taak naar believen te kunnen uitvoeren (Bureau, PC, ) Vraag een marktconforme prijs, eventueel gestaafd met enkele offertes

14 2. Verschillende verloningsvormen

15 2. Verschillende verloningsvormen 2.1 Loon / tantièmes Loon van de bedrijfsleider is 100% aftrekbaar voor de vennootschap Maar: bij een uitkering van EUR of meer, vervalt het recht op het verlaagd tarief vennootschapsbelasting Nadeel: Duur! Het tarief van de personenbelasting ligt al snel in de hoogste schijf van 50% marginale belasting

16 2. Verschillende verloningsvormen 2.2 Dividenden Onderworpen aan de vennootschapsbelasting (33,99% of evt verlaagd tarief) én nadien aan roerende voorheffing van 25% In hoofde van de ontvanger: geen taxatie meer (de ingehouden roerende voorheffing is de eindbelasting) Dus ook relatief zwaar belast

17 2. Verschillende verloningsvormen 2.3 VAA Alom bekend is het gebruik van diverse voordelen van alle aard. Het voordeel wordt wel belast in hoofde van de genieter, maar op een gunstigere manier dan een uitkering in de vorm van een loon. De meeste VAA worden op forfaitaire wijze bepaald. Enkele voorbeelden die hier zullen worden besproken: Wagen (zie verder) Kostenloze beschikkingstelling onroerend goed / verwarming / electriciteit PC, Internet, GSM Huispersoneel, chauffeur,

18 2. Verschillende verloningsvormen 2.3 VAA Kostenloze beschikkingstelling onroerend goed Wordt getaxeerd op basis van het kadastraal inkomen van de woning Beschikkingstelling door natuurlijk persoon Geïndexeerd KI * 100/60 Beschikkingstelling door rechtspersoon: T/m AJ 2012: KI < of = 745 Geïndexeerd KI * 100/60 * 1,25 * % privégebruik KI > 745 Geïndexeerd KI * 100/60 * 2,00 * % privégebruik Vanaf AJ 2013: KI < of = 745 Geïndexeerd KI * 100/60 * 1,25 * % privégebruik KI > 745 Geïndexeerd KI * 100/60 * 3,80 * % privégebruik Bij gemeubelde woning: + 66%

19 2. Verschillende verloningsvormen 2.3 VAA Gratis verwarming en electriciteit Forfaitaire bedragen ongeacht werkelijk gebruik. Verwarming: Leidinggevend personeel en bedrijfsleiders: EUR/jaar (AJ 2014) Andere genieters: 840 EUR/jaar (AJ 2014) Electriciteit: Leidinggevend personeel en bedrijfsleiders: 930 EUR/jaar (AJ 2014) Andere genieters: 420 EUR/jaar (AJ 2014)

20 2. Verschillende verloningsvormen 2.3 VAA PC, internet en GSM gebruik PC: 180 EUR/jaar Internet: 60 EUR/jaar GSM: waarde van het ontvangen voordeel schatten.het fiscaal voordeel zal worden bepaald door rekening te houden met de aankoopprijs van de gsm, de waarde van het abonnement, de facturen van de operator en het akkoord tussen de werknemer en de werkgever wat het gebruik van de gsm betreft. Volgens RSZ: 150 EUR/jaar

21 2. Verschillende verloningsvormen 2.3 VAA Huishoudhulp De vennootschap neemt iemand in dienst die gratis ter beschikking staat voor u privé. Dit kan zowel een kinderoppas zijn, als huishoudhulp, tuinman of chauffeur Het jaarlijks voordeel wordt geraamd op EUR per arbeid(st)er, dienster die voltijds in dienst is.

22 2. Verschillende verloningsvormen 2.4 Pensioenopbouw binnen de vennootschap Vier pensioenpijlers 1. Het wettelijk pensioen 2. Het pensioen dat fiscaalvriendelijk wordt opgebouwd via het beroepsinkomen: 3. Het pensioen dat fiscaalvriendelijk wordt opgebouwd via het privévermogen: Pensioensparen Lange termijnsparen 4. Een pensioenkapitaal dat op andere manieren wordt opgebouwd: Aankoop onroerend goed;

23 2. Verschillende verloningsvormen 2.4 Pensioenopbouw binnen de vennootschap 80 % regel De wettelijke en extra-legale Start carrière toekenning de onderneming naar aanleiding van de pensionering 1/01/1976 uitgedrukt in een jaarlijkse Start carrière 1/01/1976 rente(uitkering) mag niet meer bedragen dan 80 procent van de laatst normale bruto jaarbezoldiging ermee rekening houdend dat de premie wordt berekend naar de normale duur van de beroepswerkzaamheid. Datum jaren maanden Reeds gepresteerd in de onderneming 37 Datum 1 Start carrière in de onderneming 1/01/1976 Nog Start te carrière presteren in de onderneming 4 1/01/ Vroegere activiteit 0 0 jaren maanden Reeds Berekening gepresteerd van in de het onderneming maximum 37 1 Nog te presteren in de onderneming 4 11 Vroegere activiteit 0 0 Bruto bezoldiging: Berekening van het maximum x 80% Raming Bruto bezoldiging: wett. Pensioen : Maximum jaarrente: x 80% Pensioenbreuk: 40,00 / 40 Raming wett. Pensioen : Te verzekeren rente incl. WD Maximum jaarrente: Te Pensioenbreuk: verzekeren rente excl. WD 40, / Reeds Te verzekeren verzekerd rente rentes incl. WD Te verzekeren rente excl. WD Maximaal Reeds verzekerd te verzekeren rentes rente Omzettingscoëfficiënt 17,4763 Maximaal te verzekeren rente Maximaal te verzekeren kapitaal Omzettingscoëfficiënt 17,4763 Dit Maximaal kapitaal te kan verzekeren opgebouwd kapitaal worden met een koopsom van EUR en jaarlijkse premies van EUR. Dit kapitaal kan opgebouwd worden met een koopsom van EUR en jaarlijkse premies van EUR.

24 2. Verschillende verloningsvormen 2.4 Pensioenopbouw binnen de vennootschap Voordelen Premies zijn aftrekbaar als beroepskosten voor de vennootschap Back-service Pensioenreserves zijn losgekoppeld van het ondernemingsrisico Reserves kunnen gebruikt worden als waarborg voor een vastgoedlening (zie verder) Winstdeelname vaak vrij van belasting (muv bedrijfsleidersverzekeringen) Gunstige taxatie van het eindkapitaal, zeker wanneer u blijft werken tot uw 65 e op 60 : 20% ipv 16,5% op 61 : 18% ipv 16,5% op 62 : 16,5% op 63 : 16,5% op 64 : 16,5% op 65 : 10%

25 2. Verschillende verloningsvormen 2.4 Pensioenopbouw binnen de vennootschap Gunstige taxatie voorbeeld Bruto zaak 1.000,00 Venn B 0% - Premietaks 4,40% 44,00 Tax Wijninckx 1,50% 14,34 Belasting op kapitaal 941,66 Solidariteitstax en Riziv 5,55% 52,26 Personenbelasting (werken tot 65) 10% 88,94 NETTO UITKERING 800,46 Totaal taxatie: 19,95%

26 2. Verschillende verloningsvormen 2.4 Pensioenopbouw binnen de vennootschap Nota Di Rupo Pensioenvorming kan extern (door storting van premies aan een verzekeringsmaatschappij) of intern (door de aanleg van een voorziening op de balans van de vennootschap). Het eerste zorgt voor een cash outflow. Een interne pensioenvoorziening is neutraal op het vlak van cash flow. De nota Di Rupo stelt een einde het systeem van de interne pensioenvoorziening. Bestaande mogen blijven maar er zijn geen nieuwe interne provisies meer mogelijk

27 2. Verschillende verloningsvormen 2.6 Geld lenen aan je vennootschap Principe: Wanneer een bestuurder, zaakvoerder of aandeelhouder financiële middelen ter beschikking stelt aan zijn vennootschap een lening of een credit rekening-courant (R/C) dan kan hij hiervoor intresten aanrekenen aan zijn vennootschap. Deze zijn een vergoeding voor de lening die toegestaan wordt aan de vennootschap en vormen voor de bestuurder, zaakvoerder een roerend inkomen. Voor de vennootschap zijn ze een aftrekbare kost. Voorwaarden: De intrest moet marktconform zijn Het gestorte kapitaal aan het einde van het boekjaar en de belaste reserves bij het het begin van het boekjaar moeten hoger zijn dan de toegestane lening. Fiscaal: In de vennootschap: aftrekbaar als kost Privé: belast aan 25% bevrijdende roerende voorheffing.

28 2. Verschillende verloningsvormen 2.6 Geld lenen aan je vennootschap Sanctie: Als het leningsbedrag of het intrestpercentage te hoog is zal het overschot aan intresten geherkwalificeerd worden als dividend. Geherkwalificeerde intresten zijn niet aftrekbaar in de vennootschap. Door de herkwalificatie van de intresten in dividenden is mogelijks niet meer voldaan aan alle voorwaarden van art. 215 WIB92, waardoor de toepassing van het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting verloren gaat. Voordelen: Gunstige taxatie in de PB en aftrekbaar in VennB Goede belegging -> intrest is hoger dan de opbrengst op een termijn rekening Weinig formaliteiten Geen voorafbetalingen, sociale bijdragen, crisisbelasting of gemeentebelasting

29 3. Verwerving en structurering vastgoed

30 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.1 Investering in vastgoed Wie koopt aan? privé persoon of vennootschap mengvormen (VG/erfpacht/recht van opstal) Ligging Soort aankoop nieuwbouw of bestaand pand Aankoopprijs grond, gebouwen, aankoopkosten Investeringshorizon + 5 jaar Eigen inbreng alternatief rendement

31 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.1 Investering in vastgoed Soort lening andere onroerende inkomsten krediethefboom Renovatiekosten wanneer, hoeveel, stijging waarde, eigenmiddelen/lening Huurinkomsten Soort huurder privé/professioneel Leegstand Jaarlijkse kosten

32 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.2 Krediethefboom gecorrigeerde jaarl.huur nu/verkoopprijs =...% > of < intrestvoet lening =...% > : de return op het geld dat U investeert, wordt verhoogd door de lening aan te gaan < : de return op het geld dat U investeert, wordt verkleind door de lening aan te gaan

33 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.3 Verwerving OG via vennootschap Oprichting patrimoniumvennootschap: voordeel familiale motieven: Art. 815 BW onverdeeldheid voordeel fiscale motieven Vermindering personenbelasting Planning mogelijk voor overdracht successieplanning LET OP Ook hier kiest men door oprichting patrimoniumvenootschap voor de minste belasting, enkel dus oprichten owv fiscale motieven is ten zeerste af te raden

34 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.3 Verwerving OG via vennootschap Tijdens het beheer van het onroerend goed: + voordelen: Afschrijvingen van de aangekochte goederen muv de gronden Alle kosten verbonden aan het OG zijn fiscaal aftrekbaar: verzekeringspremies, onderhoudskosten, herstellingen, kosten voor water electriciteit,... Vermindering schenkingsrechten overdracht aandelen Vermindering successierechten door eerst te schenken Vermijden onverdeeldheid Investeringsaftrek, intrestaftrek - nadelen: Meerwaarden zijn belastbaar latente meerwaarden op het einde van de rit!! herinvestering mogelijk onder voorwaarden Vennootschap dus verplichte boekhouding is een meerkost

35 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.4 Verwerving OG opsplitsing vruchtgebruik/naakte eigendom Vruchtgebruik Blote eigendom Vruchtgebruik is een zakelijk recht waarbij de vruchtgebruiker het genotsrecht heeft en de blote eigenaar de eigenlijke eigendomstitel. Vruchtgebruik is steeds beperkt in tijd, bij het verstrijken van het vruchtgebruik gaat het vruchtgebruik automatisch terug naar de blote eigenaar. Praktisch U koopt samen met uw vennootschap een nieuwe woning, de vennootschap koopt het vruchtgebruik voor 20 jaar en u koopt de blote eigendom. Dit betekent dat de vennootschap dit gebouw 20 jaar ter zijner beschikking heeft en na 20 jaar wordt u volle eigenaar. De vennootschap zal dan ook 20 jaar instaan voor het onderhoud, herstellingswerken, inrichtingswerken,

36 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.4 Verwerving OG opsplitsing vruchtgebruik/naakte eigendom Berekening waarde vruchtgebruik Berekening gebeurt op basis van de jaarlijkse netto huurwaarde die gekapitaliseerd wordt tot op vandaag en dit gedurende de volledige looptijd van het vruchtgebruik. Waarbij: Jaarlijkse netto huurwaarde = bruto huur - huurlasten Theoretische huuropbrengst Te bepalen door een schatter Indexatie is toegestaan Termijn : Minimumtermijn van 20 jaar Actualisatie voet: Rendement OLO 10-jaar

37 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.4 Verwerving OG opsplitsing vruchtgebruik/naakte eigendom Standpunt rulingcommissie: Aankoop van een derde (geen aandeelhouder / bedrijfsleider / ) Looptijd minstens 20 jaar Een belangrijk deel (+/- 50%) dient te worden gebruikt voor de eigenlijke activiteit van de onderneming Voor het gedeelte gebruikt door de bedrijfsleider dient een marktconforme huur betaald te worden en geen VAA berekend te worden Kosten en verbouwingen van het onroerend goed te gebeuren volgens art. 605 en 606 BW: grote verbouwingen en herstellingswerken dienen te gebeuren door de naakte eigenaar Waardering dient correct te gebeuren op de werkelijke waarde Vruchtgebruik slechts aftrekbaar : Kosten zijn slechts aftrekbaar indien ze gedaan zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden Nota Di Rupo: Turbo vruchtgebruikconstructies!!!

38 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.4 Verwerving OG opsplitsing vruchtgebruik/naakte eigendom Voordelen Vruchtgebruik is voor 100% afschrijfbaar in de vennootschap De betaling gebeurt door de vennootschap De intresten op de financiering zijn ten laste van de vennootschap Na afloop van het vruchtgebruik wordt de naakte eigenaar, volle eigenaar Normale herstellingswerken worden betaald door de vennootschap Nadelen Bij privégebruik zal u een VAA woning worden aangerekend Berekening van het vruchtgebruik moet correct gebeuren anders een extra voordeel in hoofde van u privé Grote verbouwingen dienen door de blote eigenaar te gebeuren (art 605 en 606 BW) Het vruchtgebruik loopt over langere tijd (Quid de fiscaliteit in de toekomst?)

39 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.5 Verwerving OG door inpandgeving reserve pensioenkapitalen Voorwaarden Voor aankoop, (ver)bouwing, herstelling, verbetering van woning, winkel, garage, terrein, Van zowel enige eigen woning als 2 e onroerend goed Gelegen in EER Voor volle eigenaars, vruchtgebruikers, opstalhouders of erfpachters NIET voor naakte eigenaars Mogelijkheden Via voorschot op uw groepsverzekering of IPT Via inpandgeving van uw groepsverzekering of IPT

40 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.5 Verwerving OG door inpandgeving reserve pensioenkapitalen Voorschot De verzekeringsmaatschappij schiet u een som voor op het pensioenkapitaal dat u zou ontvangen op eindleeftijd. Zij is dus kredietverstrekker. Maximaal 60% van de reeds opgebouwde pensioenreserves Bedrag wordt nadien bij uitkering tussen 60 en 65 verrekend op het pensioenkapitaal Bij verkoop van het OG vóór de normale uitkering, zal u het bedrag moeten terugbetalen Kost: intresten tbv opbrengstpercentage + 1% à 1,5 % - dit valt iets hoger uit dan een hypothecaire lening MAAR geen notariskosten, registratierechten krediet, wederbeleggingsvergoeding of schuldsaldoverzekering 3 soorten: intrestbetalend, intrestkapitaliserend en intrestvrij

41 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.5 Verwerving OG door inpandgeving reserve pensioenkapitalen Voorschot Intrestbetalend: je betaalt periodiek intresten en pensioenreserve rent verder op aan oorspronkelijke rentevoet (vb 3,25%) Intrestkapitaliserend: je betaalt geen periodieke intresten maar deze groeien jaar na jaar aan en worden op het einde bij het voorschot gevoegd en dus mee afgerekend bij uitkering pensioenkapitaal. Pensioenreserve rent ook hier verder op aan oorspronkelijke rentevoet. Intrestvrij: er wordt geen intrest gerekend op voorschot, maar maatschappij zal op een gelijk gedeelte van de pensioenreserve geen rente meer toekennen

42 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.5 Verwerving OG door inpandgeving reserve pensioenkapitalen Inpandgeving U sluit eerst een hypothecair krediet af met de bank Bij leningen die periodiek worden afgelost (intrest + kapitaal): het overlijdenskapitaal vervat in de I.P.T.- verzekering wordt verpand aan de kredietinstelling zodat bij overlijden van de ontlener - tijdens de looptijd van de lening - het nog openstaande saldo van de lening rechtstreeks door de verzekeraar aan de bank wordt terugbetaald Bij leningen met enkel intrestbetaling: het openstaande saldo van het krediet wordt pas op de vervaldag integraal terugbetaald met het netto pensioenkapitaal dat u in principe op uw 60ste of 65ste verjaardag netto ontvangt. Voordeel inpandgeving: wanneer uw opgebouwde reserve nog beperkt is

43 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.5 Verwerving OG door inpandgeving reserve pensioenkapitalen Fiscaal Uitkering van uw pensioenkapitaal wordt normaal belast als volgt: Sociale bijdragen: Riziv-bijdrage van 3,55% op bruto-uitkering solidariteitsbijdrage van 0 tot 2% op bruto-uitkering Personenbelasting: Tussen 10% en 20 % naargelang de leeftijd van uitkering + gemeentebelasting op 60 : 20% ipv 16,5% op 61 : 18% ipv 16,5% op 62 : 16,5% op 63 : 16,5% op 64 : 16,5% op 65 : 10% Maar: Indien een deel van de verzekering wordt aangewend voor aankoop en/of verbouwing van uw ENIGE en EIGEN woning, wordt bij uitkering de 1 e schijf tot EUR belast volgens de fictieve rente.

44 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.5 Verwerving OG door inpandgeving reserve pensioenkapitalen Fictieve rente Op de eerste EUR wordt u belast gedurende 10 of 13 jaar volgens deze intresten. Wordt samen met de andere inkomsten genomen Indien actief tot 65, slechts 80% aangeven of dus 4% Le e ftijd be gunstigde bij Be la stba re fic tie ve re nte Duur be la stinghe ffing uitke ring pe nsioe nka pita a l < 4 1 ja a r 1% 13 jaar ja a r 1,50% 13 jaar ja a r 2% 13 jaar ja a r 2,50% 13 jaar ja a r 3% 13 jaar ja a r 3,50% 13 jaar ja a r 4% 13 jaar ja a r 4,50% 13 jaar > 6 4 ja a r 5% 10 jaar

45 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.6 Enkele voorbeelden Gegevens 45 jaar Bezoldiging 2.000,00 netto/maand Rsz (2.958,09 /trimester) 983,03 /maand Personenbelasting 1.092,81 /maand Bruto = 4.078,84 /maand = ,08 /jaar Spaartegoed van Winst voor belasting /jaar Hij wenst /jaar te sparen of investeren in OG

46 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.6 Enkele voorbeelden Op dag van vandaag is zijn opbrengst van zijn spaarrekening 0,75%/jaar brut => 4.078,28 netto/jaar Duurtijd : 20 jaar Interestvoet: 0,75% => ,42 Interestvoet : 2,50 % => ,09

47 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.6 Enkele voorbeelden Investeren in OG: 3 scenario s Aankoop privé Overgang vennootschap en aankoop in vennootschap Overgang vennootschap en aankoop privé (met IPT)

48 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.6 Enkele voorbeelden Aankoop privé Aankoopprijs ,00 Raming kosten ,00 Totale kost ,00 financiering Eigen middelen ,00 Hypothécair krediet ,00 Duurtijd: 20 jaar Interest: 3,50 % Mensualiteit: 720 Cijfers afgerond

49 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.6 Enkele voorbeelden Breakeven kosten/opbrengsten Ontvangsten Kosten Netto huuropbrengst 375 /maand Mensualiteit 720 /maand Netto spaardoelstelling 340 /maand 720 /maand 715 /maand Veronderstelling: groei van de OG markt: 2,50%/jaar => Resultaat netto privé vermogen binnen 20 jaar: Cijfers afgerond

50 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.6 Enkele voorbeelden Aankoop vennootschap Aankoopprijs ,00 Raming kosten ,00 Totale kost ,00 financiering Eigen middelen ,00 Hypothécair krediet ,00 Duurtijd: 20 jaar Interest: 3,50 % Mensualiteit: Cijfers afgerond

51 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.6 Enkele voorbeelden Breakeven kosten/opbrengsten Ontvangsten Kosten Netto huuropbrengst 665 /maand Mensualiteit /maand Netto spaardoelstelling 835 /maand /maand /maand Veronderstelling: groei van de OG markt: 2,50%/jaar => Resultaat bruto zakelijk vermogen binnen 20 jaar: => Resultaat netto privé vermogen binnen 20 jaar: Cijfers afgerond

52 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.6 Enkele voorbeelden Aankoop via IPT IPT: /jaar * 2,50% gedurende 20 jaar = ,58 bruto = ,39 netto => Aankoop privé: Cijfers afgerond

53 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.6 Enkele voorbeelden Aankoop via IPT Aankoopprijs ,00 Raming kosten ,00 Totale kost ,00 financiering Eigen middelen ,00 Hypothécair krediet ,00 Duurtijd: 20 jaar Interest: 3,50 % Mensualiteit: 560 * * bulletkrediet: mensualiteit bevat enkel terugbetaling intresten Cijfers afgerond

54 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.6 Enkele voorbeelden Breakeven kosten/opbrengsten Ontvangsten Kosten Netto huuropbrengst 555 /maand Mensualiteit 560 /maand 555 /maand 560 /maand Veronderstelling: groei van de OG markt: 2,50%/jaar Resultaat netto privé vermogen binnen 20 jaar: Waarde appartement: aflossing krediet: IPT: Cijfers afgerond

55 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.6 Enkele voorbeelden Conclusie Aankoop privé ,00 Aankoop vennootschap ,00 Aankoop via IPT ,00 Cijfers afgerond

56 4. VAA Bedrijfswagen

57 4. Voordeel alle aard bedrijfswagen 4.1 Fiscale gevolgen voor de vennootschap 1) BTW aftrek op nieuwe bedrijfswagens De aftrek van de BTW mbt bedrijfswagens, wordt beperkt tot het werkelijk beroepsgebruik Vb beroepsgebruik is 27%, dan kan de vennootschap slechts 27% van de BTW aftrekken op aankoop, huur, brandstof of onderhoud van de wagen Maximum aftrek is 50%, zelfs indien beroepsgebruik > 50% Beroepsgebruik = alle verplaatsingen naar klanten, leveranciers, prospects, bijscholingen, advocaat, accountant, verzekeraar, handelsbeurzen, garage, Privé-gebruik = al het overige gebruik, inclusief woon-werkverkeer

58 4. Voordeel alle aard bedrijfswagen 4.1 Fiscale gevolgen voor de vennootschap 1) BTW aftrek op nieuwe bedrijfswagens 3 manieren om het % te bepalen: Rittenadministratie: per personenwagen wordt elke rit afzonderlijk bijgehouden alsook de km stand bij begin en einde van het jaar omslachtig!! Semi-forfaitaire formule: % privégebruik = afstand woon-werkverkeer x 2 x 200 werkdagen private km en dit dan delen door totale afstand per jaar Forfaitaire aftrek BTW van 35%: pas vanaf minimum 4 wagens met gemengd gebruik. Moet toegepast worden op alle wagens in de vloot en dit voor minimum 4 jaar.

59 4. Voordeel alle aard bedrijfswagen 4.1 Fiscale gevolgen voor de vennootschap 2) CO 2 solidariteitsbijdrage Wanneer de wagen ook voor privédoeleinden mag gebruikt worden Maandelijkse bijdrage, forfaitair vastgesteld, afhankelijk van CO 2 uitstoot en brandstoftype en gekoppeld aan de gezondheidsindex en de indexatiecoëfficiënt Formules: Voorbeeld: Dieselwagen met 115 g/km uitstoot: (((115 x 9,00 euro) 600)/12) x 1,1920 = 43,21 euro per maand

60 4. Voordeel alle aard bedrijfswagen 4.1 Fiscale gevolgen voor de vennootschap 3) Fiscale aftrekbaarheid Afhankelijk van hun CO 2 uitstoot en het type brandstof Jaarlijkse kosten + niet aftrekbare BTW kunnen worden ingebracht als kosten volgens aftrekbaarheidspercentages. Deze kosten verlagen de belastbare basis en dus ook de vennootschapsbelasting. Aftrekbaarheidspercentages voor 2013 Indien CO 2 niet gekend : 50%

61 4. Voordeel alle aard bedrijfswagen 4.1 Fiscale gevolgen voor de vennootschap 3) Fiscale aftrekbaarheid verworpen uitgave Vanaf AJ % van VAA voor de werknemer/verkrijger Verhoging belastbare basis dus ook vennootschapsbelasting

62 4. Voordeel alle aard bedrijfswagen 4.2 VAA voor de werknemer/bedrijfsleider Belast op forfaitair VAA VAA wordt toegevoegd aan belastbare bezoldiging belast via verhoogde inhouding bedrijfsvoorheffing op het loon Formule: Cataloguswaarde = Catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan particulier + opties + werkelijk betaalde BTW - korting

63 4. Voordeel alle aard bedrijfswagen 4.2 VAA voor de werknemer/bedrijfsleider Percentage CO 2 = Basispercentage is 5,5% (diesel 95 g / km of benzine 115 g/km) + 0,1 % per 1 g/km met max 18% - 0,1 % per 1 g/km met min 4% Indien geen gegevens CO g/km voor benzine/lpg wagens 195 g/km voor dieselwagens Percentage ouderdom wagen

64 Contact Stremersch, Van Broekhoven & Partners Haverstraat Antwerpen +32 (0)

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP 1. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER 2. UITKERING BEZOLDIGING AAN ZAAKVOERDER 3. FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING, ANDERE DAN KILOMETERVERGOEDING 4. FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT?

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? Inhoud GOEDE MANIER OM SAMENWERKING TE STRUCTUREREN... SAMENWERKEN KAN OOK ANDERS... TRANSPARANTIE... GLUREN BIJ DE BUREN... LAGERE BELASTINGDRUK... l Vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

INVESTEREN IN EEN TWEEDE WONING

INVESTEREN IN EEN TWEEDE WONING INVESTEREN IN EEN TWEEDE WONING Dit dossier behandelt de voordele n van een investering in een tweede woning, gefinancierd me t eigen middelen of gefinancierd met een hypothecair krediet. Het betreft:

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Fiscale Strategie en Financiële Engineering

Fiscale Strategie en Financiële Engineering Fiscale Strategie en Financiële Engineering voor de kleine en middelgrote onderneming analyseren modelleren presenteren simuleren BESLISSEN Dag collega, Management Accounting Workshops en Seminaries werken

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

1. Inleidende bepalingen

1. Inleidende bepalingen SPAREN EN BELEGGEN Wat is het werkelijke rendement? BART DE CLERCQ Vandaag de dag bieden de financiële instellingen een hele wirwar van inventieve spaar- en beleggingsproducten aan, waardoor de modale

Nadere informatie

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding Personeelskosten van ondernemingen en grote verenigingen : boekhoudkundige aspecten 1. Personeelskosten in de boekhouding Onder personeelskosten wordt verstaan de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Nadere informatie

News Medische Beroepen

News Medische Beroepen News Medische Beroepen December 2013 Lease uw nieuwe wagen, en zeg onverwachte kosten vaarwel! Binnenkort, in januari, is het weer de jaarlijkse hoogmis voor koning Auto. Als u het wagenpark van uw bedrijf

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

Tak 23 en fiscaliteit : een voortdurend evoluerende combinatie

Tak 23 en fiscaliteit : een voortdurend evoluerende combinatie Tak 23 en fiscaliteit : een voortdurend evoluerende combinatie BERNARD MARISCAL Belastingconsulent, Senior Manager Deloitte Docent ESSF LÉON NIESSEN Belastingconsulent, Director Lane, Clark & Peacock De

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie