Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4."

Transcriptie

1

2 Agenda 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. VAA Bedrijfswagen

3 1. De Managementvennootschap

4 1. De managementvennootschap 1.1 Definitie Een managementvennootschap is een vennootschap die managementactiviteiten doet voor één of meerdere vennootschappen. Ze neemt dus de functie waar van manager in een andere vennootschap. Elke managementvennootschap moet vertegenwoordigd worden door een vaste vertegenwoordiger, een natuurlijk persoon. Voor de geleverde diensten zal de managementvennootschap haar prestaties factureren. Tussen beide vennootschappen wordt een overeenkomst opgesteld.

5 1. De managementvennootschap 1.2 Toepassing Een bedrijfsleider kan owv diverse redenen kiezen om te werken via een managementvennootschap. Op sociaal gebied: om de mandaten na wettelijke pensioenleeftijd verder te kunnen zetten Op vlak van successieplanning: om de erfdelen van de erfgenamen gelijk te verdelen of om sommige gebouwen aan het ondernemingsrisico te onttrekken MAAR vaak wordt hiervoor toch vooral gekozen owv fiscale redenen: de tarieven Vennootschapsbelasting zijn lager dan die van de personenbelasting

6 1. De managementvennootschap 1.2 Toepassing Fiscale redenen: een voorbeeld Werknemer: ,00 totale loonkost ,00 35% werkgeversbijdrage ,00 subtotaal 8.495,50 13,07% werknemersbijdrage ,50 subtotaal ,75 belastingen (50% marginaal -41,97% gemiddeld) ,75 NETTO

7 1. De managementvennootschap 1.2 Toepassing Zelfstandige eenmanszaak: ,00 Facturatie ,44 sociale bijdragen ,56 subtotaal ,28 belastingen (50% marginaal - 44,57% gemiddeld) ,28 NETTO

8 1. De managementvennootschap 1.2 Toepassing Zelfstandige vennootschap: Zaak ,00 Facturatie ,00 Loon zaakvoerder ,00 subtotaal ,00 34,00% vennootschapsbelastingen ,00 NETTO WINST VENNOOTSCHAP Privé ,00 totale loonkost 7.935,00 sociale bijdragen ,00 subtotaal ,75 belastingen (45% marginaal - 41,07% gemiddeld) ,25 NETTO Uitkeren winst vennootschap aan persoon ,00 Winst vennootschap ,00 25% Dividend roerende voorheffing ,00 NETTO UITGEKEERD UIT VENNOOTSCHAP TOTAAL winst uitkeren: ,00 NETTO UITGEKEERD UIT VENNOOTSCHAP ,25 NETTO PRIVÉ ,25 TOTAAL winst in Venn behouden: ,00 NETTO WINST VENNOOTSCHAP ,25 NETTO PRIVÉ ,25

9 1. De managementvennootschap 1.2 Toepassing Conclusie: Keer de winsten niet uit maar laat de vennootschap kosten financieren die eigenlijk voor privé gebruik zijn. Behoud de winsten in de vennootschap om een pensioenkapitaal binnen de vennootschap op te bouwen (zie verder)

10 1. De managementvennootschap 1.3 Antimisbruikbepaling Art Staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez heeft aangekondigd dat de aanpak van managementvennootschappen een prioriteit zal vormen in zijn beleid. Art : er is sprake van fiscaal misbruik, wanneer een verrichting in strijd is met de doelstellingen van een fiscale bepaling, hetzij om buiten het toepassingsgebied van een bepaling te vallen, hetzij om alsnog in aanmerking te komen voor het fiscaal voordeel van een bepaling. De administratie dient aan te tonen dat de belastingplichtige een rechtshandeling heeft gesteld in strijd met de fiscale wetgeving, het is aan de belastingplichtige om het tegendeel te bewijzen.

11 1. De managementvennootschap 1.3 Antimisbruikbepaling Art Is er fiscaal voordeel? Enigszins wel Door gebruik te maken van een managementvennootschap worden de inkomsten in de eerste plaats belast in de vennootschapsbelasting en dan pas in de personenbelasting. De vennootschapsbelasting (34%) wordt fiscaal gunstiger aanzien dan de personenbelasting (50%) Maar owv de verhoging van taxatie op dividenden naar 25%, kan men argumenteren dat het sinds kort slechts een klein verschil bedraagt.

12 1. De managementvennootschap 1.3 Antimisbruikbepaling Art Is er sprake van misbruik? Ja volgens art wel Fiscaal misbruik houdt in dat de belastingplichtige zich door de vormkeuze van zijn rechtshandeling ofwel buiten het toepassingsgebied van een belastingsvermeerderende bepaling stelt waardoor deze rechtshandeling niet belast wordt, ofwel zich binnen het toepassingsgebied van een belastingsverminderende bepaling stelt waardoor hij een fiscaal voordeel geniet. Of : telkens een belastingplichtige kiest voor de minst belaste weg, is er sprake van fiscaal misbruik. De fiscale ambtenaar zal moeten bewijzen dat de rechtshandeling is opgezet om fiscale redenen MAAR: belastingsplichtige kan tegenbewijs leveren dat er andere motieven dan louter het fiscale hebben meegespeeld, vb economische of sociale motieven of in het kader van successieplanning

13 1. De managementvennootschap 1.4 Gevaren op sociaal-rechtelijk vlak Schijnzelfstandigheid!!! Dit kan worden vermeden door rekening te houden met enkele tips: Ideaal is wanneer de managementvennootschp werkt voor meerdere opdrachtgevers Vermijd elke gezagsverhouding Factureer op basis van prestaties niet op basis van een periode De vergoedingen moeten reëel zijn en verantwoord dmv stukken De managementvennootschap beschikt over het nodige materiaal om haar taak naar believen te kunnen uitvoeren (Bureau, PC, ) Vraag een marktconforme prijs, eventueel gestaafd met enkele offertes

14 2. Verschillende verloningsvormen

15 2. Verschillende verloningsvormen 2.1 Loon / tantièmes Loon van de bedrijfsleider is 100% aftrekbaar voor de vennootschap Maar: bij een uitkering van EUR of meer, vervalt het recht op het verlaagd tarief vennootschapsbelasting Nadeel: Duur! Het tarief van de personenbelasting ligt al snel in de hoogste schijf van 50% marginale belasting

16 2. Verschillende verloningsvormen 2.2 Dividenden Onderworpen aan de vennootschapsbelasting (33,99% of evt verlaagd tarief) én nadien aan roerende voorheffing van 25% In hoofde van de ontvanger: geen taxatie meer (de ingehouden roerende voorheffing is de eindbelasting) Dus ook relatief zwaar belast

17 2. Verschillende verloningsvormen 2.3 VAA Alom bekend is het gebruik van diverse voordelen van alle aard. Het voordeel wordt wel belast in hoofde van de genieter, maar op een gunstigere manier dan een uitkering in de vorm van een loon. De meeste VAA worden op forfaitaire wijze bepaald. Enkele voorbeelden die hier zullen worden besproken: Wagen (zie verder) Kostenloze beschikkingstelling onroerend goed / verwarming / electriciteit PC, Internet, GSM Huispersoneel, chauffeur,

18 2. Verschillende verloningsvormen 2.3 VAA Kostenloze beschikkingstelling onroerend goed Wordt getaxeerd op basis van het kadastraal inkomen van de woning Beschikkingstelling door natuurlijk persoon Geïndexeerd KI * 100/60 Beschikkingstelling door rechtspersoon: T/m AJ 2012: KI < of = 745 Geïndexeerd KI * 100/60 * 1,25 * % privégebruik KI > 745 Geïndexeerd KI * 100/60 * 2,00 * % privégebruik Vanaf AJ 2013: KI < of = 745 Geïndexeerd KI * 100/60 * 1,25 * % privégebruik KI > 745 Geïndexeerd KI * 100/60 * 3,80 * % privégebruik Bij gemeubelde woning: + 66%

19 2. Verschillende verloningsvormen 2.3 VAA Gratis verwarming en electriciteit Forfaitaire bedragen ongeacht werkelijk gebruik. Verwarming: Leidinggevend personeel en bedrijfsleiders: EUR/jaar (AJ 2014) Andere genieters: 840 EUR/jaar (AJ 2014) Electriciteit: Leidinggevend personeel en bedrijfsleiders: 930 EUR/jaar (AJ 2014) Andere genieters: 420 EUR/jaar (AJ 2014)

20 2. Verschillende verloningsvormen 2.3 VAA PC, internet en GSM gebruik PC: 180 EUR/jaar Internet: 60 EUR/jaar GSM: waarde van het ontvangen voordeel schatten.het fiscaal voordeel zal worden bepaald door rekening te houden met de aankoopprijs van de gsm, de waarde van het abonnement, de facturen van de operator en het akkoord tussen de werknemer en de werkgever wat het gebruik van de gsm betreft. Volgens RSZ: 150 EUR/jaar

21 2. Verschillende verloningsvormen 2.3 VAA Huishoudhulp De vennootschap neemt iemand in dienst die gratis ter beschikking staat voor u privé. Dit kan zowel een kinderoppas zijn, als huishoudhulp, tuinman of chauffeur Het jaarlijks voordeel wordt geraamd op EUR per arbeid(st)er, dienster die voltijds in dienst is.

22 2. Verschillende verloningsvormen 2.4 Pensioenopbouw binnen de vennootschap Vier pensioenpijlers 1. Het wettelijk pensioen 2. Het pensioen dat fiscaalvriendelijk wordt opgebouwd via het beroepsinkomen: 3. Het pensioen dat fiscaalvriendelijk wordt opgebouwd via het privévermogen: Pensioensparen Lange termijnsparen 4. Een pensioenkapitaal dat op andere manieren wordt opgebouwd: Aankoop onroerend goed;

23 2. Verschillende verloningsvormen 2.4 Pensioenopbouw binnen de vennootschap 80 % regel De wettelijke en extra-legale Start carrière toekenning de onderneming naar aanleiding van de pensionering 1/01/1976 uitgedrukt in een jaarlijkse Start carrière 1/01/1976 rente(uitkering) mag niet meer bedragen dan 80 procent van de laatst normale bruto jaarbezoldiging ermee rekening houdend dat de premie wordt berekend naar de normale duur van de beroepswerkzaamheid. Datum jaren maanden Reeds gepresteerd in de onderneming 37 Datum 1 Start carrière in de onderneming 1/01/1976 Nog Start te carrière presteren in de onderneming 4 1/01/ Vroegere activiteit 0 0 jaren maanden Reeds Berekening gepresteerd van in de het onderneming maximum 37 1 Nog te presteren in de onderneming 4 11 Vroegere activiteit 0 0 Bruto bezoldiging: Berekening van het maximum x 80% Raming Bruto bezoldiging: wett. Pensioen : Maximum jaarrente: x 80% Pensioenbreuk: 40,00 / 40 Raming wett. Pensioen : Te verzekeren rente incl. WD Maximum jaarrente: Te Pensioenbreuk: verzekeren rente excl. WD 40, / Reeds Te verzekeren verzekerd rente rentes incl. WD Te verzekeren rente excl. WD Maximaal Reeds verzekerd te verzekeren rentes rente Omzettingscoëfficiënt 17,4763 Maximaal te verzekeren rente Maximaal te verzekeren kapitaal Omzettingscoëfficiënt 17,4763 Dit Maximaal kapitaal te kan verzekeren opgebouwd kapitaal worden met een koopsom van EUR en jaarlijkse premies van EUR. Dit kapitaal kan opgebouwd worden met een koopsom van EUR en jaarlijkse premies van EUR.

24 2. Verschillende verloningsvormen 2.4 Pensioenopbouw binnen de vennootschap Voordelen Premies zijn aftrekbaar als beroepskosten voor de vennootschap Back-service Pensioenreserves zijn losgekoppeld van het ondernemingsrisico Reserves kunnen gebruikt worden als waarborg voor een vastgoedlening (zie verder) Winstdeelname vaak vrij van belasting (muv bedrijfsleidersverzekeringen) Gunstige taxatie van het eindkapitaal, zeker wanneer u blijft werken tot uw 65 e op 60 : 20% ipv 16,5% op 61 : 18% ipv 16,5% op 62 : 16,5% op 63 : 16,5% op 64 : 16,5% op 65 : 10%

25 2. Verschillende verloningsvormen 2.4 Pensioenopbouw binnen de vennootschap Gunstige taxatie voorbeeld Bruto zaak 1.000,00 Venn B 0% - Premietaks 4,40% 44,00 Tax Wijninckx 1,50% 14,34 Belasting op kapitaal 941,66 Solidariteitstax en Riziv 5,55% 52,26 Personenbelasting (werken tot 65) 10% 88,94 NETTO UITKERING 800,46 Totaal taxatie: 19,95%

26 2. Verschillende verloningsvormen 2.4 Pensioenopbouw binnen de vennootschap Nota Di Rupo Pensioenvorming kan extern (door storting van premies aan een verzekeringsmaatschappij) of intern (door de aanleg van een voorziening op de balans van de vennootschap). Het eerste zorgt voor een cash outflow. Een interne pensioenvoorziening is neutraal op het vlak van cash flow. De nota Di Rupo stelt een einde het systeem van de interne pensioenvoorziening. Bestaande mogen blijven maar er zijn geen nieuwe interne provisies meer mogelijk

27 2. Verschillende verloningsvormen 2.6 Geld lenen aan je vennootschap Principe: Wanneer een bestuurder, zaakvoerder of aandeelhouder financiële middelen ter beschikking stelt aan zijn vennootschap een lening of een credit rekening-courant (R/C) dan kan hij hiervoor intresten aanrekenen aan zijn vennootschap. Deze zijn een vergoeding voor de lening die toegestaan wordt aan de vennootschap en vormen voor de bestuurder, zaakvoerder een roerend inkomen. Voor de vennootschap zijn ze een aftrekbare kost. Voorwaarden: De intrest moet marktconform zijn Het gestorte kapitaal aan het einde van het boekjaar en de belaste reserves bij het het begin van het boekjaar moeten hoger zijn dan de toegestane lening. Fiscaal: In de vennootschap: aftrekbaar als kost Privé: belast aan 25% bevrijdende roerende voorheffing.

28 2. Verschillende verloningsvormen 2.6 Geld lenen aan je vennootschap Sanctie: Als het leningsbedrag of het intrestpercentage te hoog is zal het overschot aan intresten geherkwalificeerd worden als dividend. Geherkwalificeerde intresten zijn niet aftrekbaar in de vennootschap. Door de herkwalificatie van de intresten in dividenden is mogelijks niet meer voldaan aan alle voorwaarden van art. 215 WIB92, waardoor de toepassing van het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting verloren gaat. Voordelen: Gunstige taxatie in de PB en aftrekbaar in VennB Goede belegging -> intrest is hoger dan de opbrengst op een termijn rekening Weinig formaliteiten Geen voorafbetalingen, sociale bijdragen, crisisbelasting of gemeentebelasting

29 3. Verwerving en structurering vastgoed

30 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.1 Investering in vastgoed Wie koopt aan? privé persoon of vennootschap mengvormen (VG/erfpacht/recht van opstal) Ligging Soort aankoop nieuwbouw of bestaand pand Aankoopprijs grond, gebouwen, aankoopkosten Investeringshorizon + 5 jaar Eigen inbreng alternatief rendement

31 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.1 Investering in vastgoed Soort lening andere onroerende inkomsten krediethefboom Renovatiekosten wanneer, hoeveel, stijging waarde, eigenmiddelen/lening Huurinkomsten Soort huurder privé/professioneel Leegstand Jaarlijkse kosten

32 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.2 Krediethefboom gecorrigeerde jaarl.huur nu/verkoopprijs =...% > of < intrestvoet lening =...% > : de return op het geld dat U investeert, wordt verhoogd door de lening aan te gaan < : de return op het geld dat U investeert, wordt verkleind door de lening aan te gaan

33 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.3 Verwerving OG via vennootschap Oprichting patrimoniumvennootschap: voordeel familiale motieven: Art. 815 BW onverdeeldheid voordeel fiscale motieven Vermindering personenbelasting Planning mogelijk voor overdracht successieplanning LET OP Ook hier kiest men door oprichting patrimoniumvenootschap voor de minste belasting, enkel dus oprichten owv fiscale motieven is ten zeerste af te raden

34 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.3 Verwerving OG via vennootschap Tijdens het beheer van het onroerend goed: + voordelen: Afschrijvingen van de aangekochte goederen muv de gronden Alle kosten verbonden aan het OG zijn fiscaal aftrekbaar: verzekeringspremies, onderhoudskosten, herstellingen, kosten voor water electriciteit,... Vermindering schenkingsrechten overdracht aandelen Vermindering successierechten door eerst te schenken Vermijden onverdeeldheid Investeringsaftrek, intrestaftrek - nadelen: Meerwaarden zijn belastbaar latente meerwaarden op het einde van de rit!! herinvestering mogelijk onder voorwaarden Vennootschap dus verplichte boekhouding is een meerkost

35 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.4 Verwerving OG opsplitsing vruchtgebruik/naakte eigendom Vruchtgebruik Blote eigendom Vruchtgebruik is een zakelijk recht waarbij de vruchtgebruiker het genotsrecht heeft en de blote eigenaar de eigenlijke eigendomstitel. Vruchtgebruik is steeds beperkt in tijd, bij het verstrijken van het vruchtgebruik gaat het vruchtgebruik automatisch terug naar de blote eigenaar. Praktisch U koopt samen met uw vennootschap een nieuwe woning, de vennootschap koopt het vruchtgebruik voor 20 jaar en u koopt de blote eigendom. Dit betekent dat de vennootschap dit gebouw 20 jaar ter zijner beschikking heeft en na 20 jaar wordt u volle eigenaar. De vennootschap zal dan ook 20 jaar instaan voor het onderhoud, herstellingswerken, inrichtingswerken,

36 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.4 Verwerving OG opsplitsing vruchtgebruik/naakte eigendom Berekening waarde vruchtgebruik Berekening gebeurt op basis van de jaarlijkse netto huurwaarde die gekapitaliseerd wordt tot op vandaag en dit gedurende de volledige looptijd van het vruchtgebruik. Waarbij: Jaarlijkse netto huurwaarde = bruto huur - huurlasten Theoretische huuropbrengst Te bepalen door een schatter Indexatie is toegestaan Termijn : Minimumtermijn van 20 jaar Actualisatie voet: Rendement OLO 10-jaar

37 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.4 Verwerving OG opsplitsing vruchtgebruik/naakte eigendom Standpunt rulingcommissie: Aankoop van een derde (geen aandeelhouder / bedrijfsleider / ) Looptijd minstens 20 jaar Een belangrijk deel (+/- 50%) dient te worden gebruikt voor de eigenlijke activiteit van de onderneming Voor het gedeelte gebruikt door de bedrijfsleider dient een marktconforme huur betaald te worden en geen VAA berekend te worden Kosten en verbouwingen van het onroerend goed te gebeuren volgens art. 605 en 606 BW: grote verbouwingen en herstellingswerken dienen te gebeuren door de naakte eigenaar Waardering dient correct te gebeuren op de werkelijke waarde Vruchtgebruik slechts aftrekbaar : Kosten zijn slechts aftrekbaar indien ze gedaan zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden Nota Di Rupo: Turbo vruchtgebruikconstructies!!!

38 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.4 Verwerving OG opsplitsing vruchtgebruik/naakte eigendom Voordelen Vruchtgebruik is voor 100% afschrijfbaar in de vennootschap De betaling gebeurt door de vennootschap De intresten op de financiering zijn ten laste van de vennootschap Na afloop van het vruchtgebruik wordt de naakte eigenaar, volle eigenaar Normale herstellingswerken worden betaald door de vennootschap Nadelen Bij privégebruik zal u een VAA woning worden aangerekend Berekening van het vruchtgebruik moet correct gebeuren anders een extra voordeel in hoofde van u privé Grote verbouwingen dienen door de blote eigenaar te gebeuren (art 605 en 606 BW) Het vruchtgebruik loopt over langere tijd (Quid de fiscaliteit in de toekomst?)

39 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.5 Verwerving OG door inpandgeving reserve pensioenkapitalen Voorwaarden Voor aankoop, (ver)bouwing, herstelling, verbetering van woning, winkel, garage, terrein, Van zowel enige eigen woning als 2 e onroerend goed Gelegen in EER Voor volle eigenaars, vruchtgebruikers, opstalhouders of erfpachters NIET voor naakte eigenaars Mogelijkheden Via voorschot op uw groepsverzekering of IPT Via inpandgeving van uw groepsverzekering of IPT

40 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.5 Verwerving OG door inpandgeving reserve pensioenkapitalen Voorschot De verzekeringsmaatschappij schiet u een som voor op het pensioenkapitaal dat u zou ontvangen op eindleeftijd. Zij is dus kredietverstrekker. Maximaal 60% van de reeds opgebouwde pensioenreserves Bedrag wordt nadien bij uitkering tussen 60 en 65 verrekend op het pensioenkapitaal Bij verkoop van het OG vóór de normale uitkering, zal u het bedrag moeten terugbetalen Kost: intresten tbv opbrengstpercentage + 1% à 1,5 % - dit valt iets hoger uit dan een hypothecaire lening MAAR geen notariskosten, registratierechten krediet, wederbeleggingsvergoeding of schuldsaldoverzekering 3 soorten: intrestbetalend, intrestkapitaliserend en intrestvrij

41 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.5 Verwerving OG door inpandgeving reserve pensioenkapitalen Voorschot Intrestbetalend: je betaalt periodiek intresten en pensioenreserve rent verder op aan oorspronkelijke rentevoet (vb 3,25%) Intrestkapitaliserend: je betaalt geen periodieke intresten maar deze groeien jaar na jaar aan en worden op het einde bij het voorschot gevoegd en dus mee afgerekend bij uitkering pensioenkapitaal. Pensioenreserve rent ook hier verder op aan oorspronkelijke rentevoet. Intrestvrij: er wordt geen intrest gerekend op voorschot, maar maatschappij zal op een gelijk gedeelte van de pensioenreserve geen rente meer toekennen

42 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.5 Verwerving OG door inpandgeving reserve pensioenkapitalen Inpandgeving U sluit eerst een hypothecair krediet af met de bank Bij leningen die periodiek worden afgelost (intrest + kapitaal): het overlijdenskapitaal vervat in de I.P.T.- verzekering wordt verpand aan de kredietinstelling zodat bij overlijden van de ontlener - tijdens de looptijd van de lening - het nog openstaande saldo van de lening rechtstreeks door de verzekeraar aan de bank wordt terugbetaald Bij leningen met enkel intrestbetaling: het openstaande saldo van het krediet wordt pas op de vervaldag integraal terugbetaald met het netto pensioenkapitaal dat u in principe op uw 60ste of 65ste verjaardag netto ontvangt. Voordeel inpandgeving: wanneer uw opgebouwde reserve nog beperkt is

43 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.5 Verwerving OG door inpandgeving reserve pensioenkapitalen Fiscaal Uitkering van uw pensioenkapitaal wordt normaal belast als volgt: Sociale bijdragen: Riziv-bijdrage van 3,55% op bruto-uitkering solidariteitsbijdrage van 0 tot 2% op bruto-uitkering Personenbelasting: Tussen 10% en 20 % naargelang de leeftijd van uitkering + gemeentebelasting op 60 : 20% ipv 16,5% op 61 : 18% ipv 16,5% op 62 : 16,5% op 63 : 16,5% op 64 : 16,5% op 65 : 10% Maar: Indien een deel van de verzekering wordt aangewend voor aankoop en/of verbouwing van uw ENIGE en EIGEN woning, wordt bij uitkering de 1 e schijf tot EUR belast volgens de fictieve rente.

44 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.5 Verwerving OG door inpandgeving reserve pensioenkapitalen Fictieve rente Op de eerste EUR wordt u belast gedurende 10 of 13 jaar volgens deze intresten. Wordt samen met de andere inkomsten genomen Indien actief tot 65, slechts 80% aangeven of dus 4% Le e ftijd be gunstigde bij Be la stba re fic tie ve re nte Duur be la stinghe ffing uitke ring pe nsioe nka pita a l < 4 1 ja a r 1% 13 jaar ja a r 1,50% 13 jaar ja a r 2% 13 jaar ja a r 2,50% 13 jaar ja a r 3% 13 jaar ja a r 3,50% 13 jaar ja a r 4% 13 jaar ja a r 4,50% 13 jaar > 6 4 ja a r 5% 10 jaar

45 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.6 Enkele voorbeelden Gegevens 45 jaar Bezoldiging 2.000,00 netto/maand Rsz (2.958,09 /trimester) 983,03 /maand Personenbelasting 1.092,81 /maand Bruto = 4.078,84 /maand = ,08 /jaar Spaartegoed van Winst voor belasting /jaar Hij wenst /jaar te sparen of investeren in OG

46 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.6 Enkele voorbeelden Op dag van vandaag is zijn opbrengst van zijn spaarrekening 0,75%/jaar brut => 4.078,28 netto/jaar Duurtijd : 20 jaar Interestvoet: 0,75% => ,42 Interestvoet : 2,50 % => ,09

47 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.6 Enkele voorbeelden Investeren in OG: 3 scenario s Aankoop privé Overgang vennootschap en aankoop in vennootschap Overgang vennootschap en aankoop privé (met IPT)

48 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.6 Enkele voorbeelden Aankoop privé Aankoopprijs ,00 Raming kosten ,00 Totale kost ,00 financiering Eigen middelen ,00 Hypothécair krediet ,00 Duurtijd: 20 jaar Interest: 3,50 % Mensualiteit: 720 Cijfers afgerond

49 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.6 Enkele voorbeelden Breakeven kosten/opbrengsten Ontvangsten Kosten Netto huuropbrengst 375 /maand Mensualiteit 720 /maand Netto spaardoelstelling 340 /maand 720 /maand 715 /maand Veronderstelling: groei van de OG markt: 2,50%/jaar => Resultaat netto privé vermogen binnen 20 jaar: Cijfers afgerond

50 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.6 Enkele voorbeelden Aankoop vennootschap Aankoopprijs ,00 Raming kosten ,00 Totale kost ,00 financiering Eigen middelen ,00 Hypothécair krediet ,00 Duurtijd: 20 jaar Interest: 3,50 % Mensualiteit: Cijfers afgerond

51 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.6 Enkele voorbeelden Breakeven kosten/opbrengsten Ontvangsten Kosten Netto huuropbrengst 665 /maand Mensualiteit /maand Netto spaardoelstelling 835 /maand /maand /maand Veronderstelling: groei van de OG markt: 2,50%/jaar => Resultaat bruto zakelijk vermogen binnen 20 jaar: => Resultaat netto privé vermogen binnen 20 jaar: Cijfers afgerond

52 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.6 Enkele voorbeelden Aankoop via IPT IPT: /jaar * 2,50% gedurende 20 jaar = ,58 bruto = ,39 netto => Aankoop privé: Cijfers afgerond

53 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.6 Enkele voorbeelden Aankoop via IPT Aankoopprijs ,00 Raming kosten ,00 Totale kost ,00 financiering Eigen middelen ,00 Hypothécair krediet ,00 Duurtijd: 20 jaar Interest: 3,50 % Mensualiteit: 560 * * bulletkrediet: mensualiteit bevat enkel terugbetaling intresten Cijfers afgerond

54 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.6 Enkele voorbeelden Breakeven kosten/opbrengsten Ontvangsten Kosten Netto huuropbrengst 555 /maand Mensualiteit 560 /maand 555 /maand 560 /maand Veronderstelling: groei van de OG markt: 2,50%/jaar Resultaat netto privé vermogen binnen 20 jaar: Waarde appartement: aflossing krediet: IPT: Cijfers afgerond

55 3. Verwerving en structurering vastgoedpatrimonium 3.6 Enkele voorbeelden Conclusie Aankoop privé ,00 Aankoop vennootschap ,00 Aankoop via IPT ,00 Cijfers afgerond

56 4. VAA Bedrijfswagen

57 4. Voordeel alle aard bedrijfswagen 4.1 Fiscale gevolgen voor de vennootschap 1) BTW aftrek op nieuwe bedrijfswagens De aftrek van de BTW mbt bedrijfswagens, wordt beperkt tot het werkelijk beroepsgebruik Vb beroepsgebruik is 27%, dan kan de vennootschap slechts 27% van de BTW aftrekken op aankoop, huur, brandstof of onderhoud van de wagen Maximum aftrek is 50%, zelfs indien beroepsgebruik > 50% Beroepsgebruik = alle verplaatsingen naar klanten, leveranciers, prospects, bijscholingen, advocaat, accountant, verzekeraar, handelsbeurzen, garage, Privé-gebruik = al het overige gebruik, inclusief woon-werkverkeer

58 4. Voordeel alle aard bedrijfswagen 4.1 Fiscale gevolgen voor de vennootschap 1) BTW aftrek op nieuwe bedrijfswagens 3 manieren om het % te bepalen: Rittenadministratie: per personenwagen wordt elke rit afzonderlijk bijgehouden alsook de km stand bij begin en einde van het jaar omslachtig!! Semi-forfaitaire formule: % privégebruik = afstand woon-werkverkeer x 2 x 200 werkdagen private km en dit dan delen door totale afstand per jaar Forfaitaire aftrek BTW van 35%: pas vanaf minimum 4 wagens met gemengd gebruik. Moet toegepast worden op alle wagens in de vloot en dit voor minimum 4 jaar.

59 4. Voordeel alle aard bedrijfswagen 4.1 Fiscale gevolgen voor de vennootschap 2) CO 2 solidariteitsbijdrage Wanneer de wagen ook voor privédoeleinden mag gebruikt worden Maandelijkse bijdrage, forfaitair vastgesteld, afhankelijk van CO 2 uitstoot en brandstoftype en gekoppeld aan de gezondheidsindex en de indexatiecoëfficiënt Formules: Voorbeeld: Dieselwagen met 115 g/km uitstoot: (((115 x 9,00 euro) 600)/12) x 1,1920 = 43,21 euro per maand

60 4. Voordeel alle aard bedrijfswagen 4.1 Fiscale gevolgen voor de vennootschap 3) Fiscale aftrekbaarheid Afhankelijk van hun CO 2 uitstoot en het type brandstof Jaarlijkse kosten + niet aftrekbare BTW kunnen worden ingebracht als kosten volgens aftrekbaarheidspercentages. Deze kosten verlagen de belastbare basis en dus ook de vennootschapsbelasting. Aftrekbaarheidspercentages voor 2013 Indien CO 2 niet gekend : 50%

61 4. Voordeel alle aard bedrijfswagen 4.1 Fiscale gevolgen voor de vennootschap 3) Fiscale aftrekbaarheid verworpen uitgave Vanaf AJ % van VAA voor de werknemer/verkrijger Verhoging belastbare basis dus ook vennootschapsbelasting

62 4. Voordeel alle aard bedrijfswagen 4.2 VAA voor de werknemer/bedrijfsleider Belast op forfaitair VAA VAA wordt toegevoegd aan belastbare bezoldiging belast via verhoogde inhouding bedrijfsvoorheffing op het loon Formule: Cataloguswaarde = Catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan particulier + opties + werkelijk betaalde BTW - korting

63 4. Voordeel alle aard bedrijfswagen 4.2 VAA voor de werknemer/bedrijfsleider Percentage CO 2 = Basispercentage is 5,5% (diesel 95 g / km of benzine 115 g/km) + 0,1 % per 1 g/km met max 18% - 0,1 % per 1 g/km met min 4% Indien geen gegevens CO g/km voor benzine/lpg wagens 195 g/km voor dieselwagens Percentage ouderdom wagen

64 Contact Stremersch, Van Broekhoven & Partners Haverstraat Antwerpen +32 (0)

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

Aankoop van onroerend

Aankoop van onroerend Aankoop van onroerend Financieel/fiscaal/successie advies dhr. Niko Keters Amjak, uw wealth & Corporate Finance specialist Programma 1. Verschillende manieren van aankoop 1. Volle eigendom 2. Naakte eigendom

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract Pensioenplanning 4 pensioenpijlers 1 e pijler : Wettelijk pensioen 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract 3 e pijler : fiscaal - privé Pensioensparen Langetermijnsparen

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp De financiering van vastgoed via uw I.P.T.-verzekering kan u mooie voordelen opleveren Datum 9 november 2012 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN. Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning

VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN. Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN AGENDA Pensioenopbouw Investeren in een eigen woning Vastgoed als belegging Successieplanning

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Pensioen zelfstandigen

Pensioen zelfstandigen Pensioen zelfstandigen Aanleggen buitenwettelijk pensioen voor bedrijfsleiders en/of zelfstandigen Pijler 1: het wettelijk pensioen Binnen de 1 ste pijler zijn er drie pensioenstelsels: een pensioenstelsel

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Top executives efficiënt verlonen en belonen

Top executives efficiënt verlonen en belonen Top executives Jo Bellens en Yves Stox 8 maart 2012 Top executives verlonen belonen loonsvoorwaarden structuur salaris vergoedingen voordelen in natura verzekeringen Elio I empowerment cost-efficiency

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING GVPR652 EDITIE 2010/2009 FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING Dit document wordt ten informele titel overhandigd en heeft geen enkele contractuele waarde. Deze brochure houdt rekening met regels en cijfers

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar woonkrediet ALGEMEENHEDEN Doelgroep : fysieke personen vrije beroepen onder vennootschap (associaties van notarissen, tandartspraktijken, ) managementvennootschappen patrimoniumvennootschappen zelfstandigen

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Topics voor het vrije en intellectuele beroep

Topics voor het vrije en intellectuele beroep Di Rupo I de nieuwe begrotingsmaatregelen Topics voor het vrije en intellectuele beroep 10 mei 2012 Agenda Wat is er gebeurd? Het Vlinderakkoord en de beleidsnota s Crombez en Vanackere in een notendop

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt?

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Yves Coppens Wim De Pelsmaeker Tanja De Decker 6 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Voordeel van alle aard bedrijfswagens: de nieuwe regels

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden.

Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden. Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden. Iven De Hoon Gelden onttrekken aan de vennootschap : een aantal mogelijkheden Een vennootschap wordt opgericht vanuit verschillende verwachtingen.

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Life@Ease Type levensverzekering Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd door kapitalisatie van de betaalde

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS

2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS 2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2016 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A 1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

DE VRUCHTGEBRUIKCONSTRUCTIE

DE VRUCHTGEBRUIKCONSTRUCTIE DE VRUCHTGEBRUIKCONSTRUCTIE Aan de hand van een voorbeeld wordt de veel gebruikte vruchtgebruikconstructie geïllustreerd. Een vennootschap en haar zaakvoerder besluiten samen een oud herenhuis aan te kopen,

Nadere informatie

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald.

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald. TIPS EN ADVIES Nr 68 Vastgoed in een vennootschap: de goede jaren zijn voorbij Jarenlang adviseerden fiscale specialisten om woningen, gronden en bedrijfsgebouwen aan te kopen via een vennootschap. Maar

Nadere informatie

Wat kost DI RUPO I u?

Wat kost DI RUPO I u? Wat kost DI RUPO I u? 29 02 2012 Opmerking: sommige zaken zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dus nog voor wijziging vatbaar. De komende dagen worden er nieuwe besparingen verwacht!

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Fiscale en boekhoudkundige basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Inhoud DE BOEKHOUDING en FISCALE AANGIFTE VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGE KIEZEN VOOR EEN VENNOOTSCHAP SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

7. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP NA DI RUPO

7. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP NA DI RUPO 7. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP NA DI RUPO 7.1. Managementvennootschap en de nieuwe algemene antimisbruikbepaling Staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez heeft verkondigd dat hij de strijd aangaat

Nadere informatie

3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP 3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP 3.1. Sociale zekerheidsrechterlijke motieven Wanneer managementdiensten gefactureerd worden via een managementvennootschap dan zullen deze

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT?

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? Inhoud GOEDE MANIER OM SAMENWERKING TE STRUCTUREREN... SAMENWERKEN KAN OOK ANDERS... TRANSPARANTIE... GLUREN BIJ DE BUREN... LAGERE BELASTINGDRUK... l Vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

De professionele vennootschap

De professionele vennootschap De professionele vennootschap Marc Gielis Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies - Belastingconsulent Bank J.Van Breda & C Financiële topics : onderwerpen 1. Het beheer van de vennootschap 2.

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Voordelen van alle aard 1) Privaat autogebruik voor 5.000 km/jaar (Voordelen per km bij gebruik van een bedrijfswagen voor privé-doeleinden en woon-werkverkeer) TOT EN MET AJ

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Uw financieel fundament voor de toekomst

Uw financieel fundament voor de toekomst Uw financieel fundament voor de toekomst Vermogensopbouw 2 e en 3 e pijler Lies Van Kerckhove Account manager vrije beroepen Kantoor Leuven Inhoud Statuut arts-specialist in opleiding Vermogensopbouw 2

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?»

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Aandachtspunten voor een goed financieel en fiscaal beleid Spreker : Joost Deldycke Jurist-vennoot AANDACHTSPUNTEN BOEKHOUDING AFTREKBARE KOSTEN PERSONENBELASTING

Nadere informatie

De verkoop van een vruchtgebruik op een gebouw aan uw vennootschap zal steeds voor een notaris moeten gebeuren.

De verkoop van een vruchtgebruik op een gebouw aan uw vennootschap zal steeds voor een notaris moeten gebeuren. 1 VRUCHTGEBRUIK 1.1 Begrip Vruchtgebruik 1 is: het (tijdelijk) recht om van een zaak, waarvan een ander de eigendom heeft, het genot te hebben, zoals de eigenaar zelf, MAAR onder de verplichting de zaak

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing 2. Roerende voorheffing Nieuwsbrief 2011-3 Geachte cliënt Dat we binnenkort een nieuwe regering hebben en dat dit gepaard zal gaan met een aantal begrotingsmaatregelen, zal u zeker niet ontgaan zijn. Hieronder

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

IPT De Individuele Pensioentoezegging voor de zelfstandige bedrijfsleider Technische fiche

IPT De Individuele Pensioentoezegging voor de zelfstandige bedrijfsleider Technische fiche IPT De Individuele Pensioentoezegging voor de zelfstandige bedrijfsleider Technische fiche Naam van het product Omschrijving Pensioentoezegging - IPT Een individuele pensioentoezegging van een vennootschap

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Zelfstandigenpensioen. 7 tips voor een onbezorgde oude dag

Zelfstandigenpensioen. 7 tips voor een onbezorgde oude dag Zelfstandigenpensioen 7 tips voor een onbezorgde oude dag Eerst het minder goede nieuws... Thuis in geldzaken / Zelfstandigenpensioen 11/13/2015 2 Eerst het minder goede nieuws... Het (repartitie)systeem

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012

DI RUPO 1 BEGROTING 2012 DI RUPO 1 BEGROTING 2012 Ingrijpende maatregelen in personenbelasting Jef Wellens, Kluwer Kluwer Opleidingen www.kluweropleidingen.be DI RUPO 1 - Ingrijpende maatregelen in PB Afschaffing belastingvermindering

Nadere informatie

Zin of onzin van de professionele vennootschap voor advocaten

Zin of onzin van de professionele vennootschap voor advocaten Zin of onzin van de professionele vennootschap voor advocaten Olivier De Keukelaere Tillo Dumont Documentatie Privaat luik website www.cazimir.be Client login: login: vpg wachtwoord: cazimir2010 2 Overzicht

Nadere informatie

VIVIUM Top-Hat Plus Plan

VIVIUM Top-Hat Plus Plan VIVIUM Top-Hat Plus Plan Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen Uw vennootschap betaalt uw pensioenpremies U betaalt minder belastingen dan bij een loonsverhoging U behoudt de vrijheid om uw pensioengeld

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Kiezen voor éénmanszaak of vennootschap?

Kiezen voor éénmanszaak of vennootschap? Kiezen voor éénmanszaak of vennootschap? Inhoudstafel Deel 2 : Fiscale optimalisatie Deel 3 : Praktijkvoorbeeld svormen 1.a. Samenwerking Hoofdmotieven : a. Samenwerking tussen meerdere personen b. Beperkte

Nadere informatie

Werken met een vennootschap Nuttig of onzin? STRONG. FOCUSED. DIFFERENT.

Werken met een vennootschap Nuttig of onzin? STRONG. FOCUSED. DIFFERENT. Werken met een vennootschap Nuttig of onzin? www.moorestephens.be Belastingdruk op zelfstandigen Personenbelasting inkomstenjaar 2014: VAN Inkomensschijf TOT Belastingtarief 0,01 8.680,00 25% 8.680,01

Nadere informatie

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA Bedrijfswagens anno 2015 Update fiscale actualiteit Inhoud 1 Belasting op de inverkeerstelling (BIV)... 3 1.1 Wat?... 3 1.2 Tarieven... 3 2 Verkeersbelasting... 4 2.1 Wat?... 4 2.2 Tarieven... 4 3 CO2-solidariteitsbijdrage...

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

1. Roerende voorheffing

1. Roerende voorheffing 1 Inhoud 1. Roerende voorheffing 2. Notionele interestaftrek 3. Meerwaarde op aandelen 4. Onroerend goed in vennootschap 5. Bedrijfswagens 6. Thin cap 7. Geheime commissielonen 8. Strijd tegen fraude 9.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Welke impact heeft de regering Di Rupo op u als bedrijfsleider? Datum 26 juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie