Beheerverslag 31/12/2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheerverslag 31/12/2012"

Transcriptie

1 Beheerverslag 31/12/2012 Beheerverslag 31/12/2012 Pagina 1/14

2 Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar in het Nederlands, het Engels en het Frans bij Value Square, Derbystraat 319, 9051 Gent, Tel.: 09/ , BELEGGINGSBELEID De activa van dit compartiment worden voornamelijk belegd in aandelen van beursgenoteerde vennootschappen zonder geografische beperking. De selectie van de aandelen gebeurt op basis van fundamentele analyse en bottom-up benadering waarbij de nadruk wordt gelegd op het principe van Valuebeleggen. Doel van het compartiment is een zo hoog mogelijk rendement na te streven in absolute termen, eerder dan het verbeteren van beursindexen, en tegelijkertijd om de risico s te beperken. In omstandigheden waarin de beheerder de neerwaartse risico s hoger inschat dan het potentiële rendement kan het gedeelte dat in aandelen wordt belegd worden afgebouwd ten voordele van beleggingen in liquide middelen en geldmarktinstrumenten. De volatiliteit kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille. JAARLIJKS VERSLAG VAN DE BEHEERDERS: PATRICK MILLECAM EN NIC VAN BROEKHOVEN Beste aandeelhouders van Value Square Fund Equity World, Een deelbewijs (C-klasse) van het Value Square Fund Equity World steeg over de afgelopen twaalf maanden met 14,75%. Sedert de start op 1 oktober 2008 tot en met 31 december 2012 steeg een deelbewijs met 42,75%. De netto-inventariswaarde per deelbewijs van het Value Square Fund Equity World bedroeg eind december 142,54 euro. De afgelopen drie jaar steeg een deelbewijs met 38,09% of 11,36% per jaar, wat beter is dan de MSCI World Index in euro, die over dezelfde periode met 24,25% steeg of met 7,51% per jaar. De grafiek in (APPENDIX 1) geeft de historische evolutie van het fonds in vergelijking met enkele belangrijke beursindexen weer. Vermoedelijk is de MSCI Wereldindex in euro de meest voor de hand liggende beursindex voor wie wereldwijd in aandelen belegt. Deze ging er in 2012 met 11,22% op vooruit. Indien je rekening houdt met de netto dividenden en een betere geografische verdeling van de diverse beursgewichten, dan is de MSCI All Country World Net Return in euro de beste referentie-index. Deze steeg in 2012 met 14,34%. Deze twee indices geven een goed globaal beeld van de gemiddelde aandelenreturns in We kunnen spreken van een goed beursjaar. Historisch gezien (gebaseerd op cijfers van de Amerikaanse beurs over de afgelopen 90 jaar) brengen aandelen ongeveer 9 à 10% per jaar op, weliswaar met de nodige volatiliteit. APPENDIX 2 toont de jaarlijkse prestatie van de S&P 500 index van 1825 tot vandaag. Value Square Fund Equity World heeft per 31/12/12 een 4-sterren rating van Morningstar. 4-sterren is de op één na hoogste score die je kan krijgen bij Morningstar en houdt in dat het fonds, in zijn categorie, bij de 25% best presterende fondsen behoorde over de afgelopen drie jaar. Morningstar is een onafhankelijk ratingbureau. Morningstar zette ons in de categorie Aandelen Wereldwijd FlexCap oftewel fondsen die wereldwijd beleggen in zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen. Sinds eind 2011 steeg het beheerd vermogen van het Value Square Fund met 38,6% van 91,56 miljoen euro naar 126,9 miljoen euro. Deze aangroei is toe te schrijven aan nieuwe toetredingen en de stijging van de onderliggende participaties. Als belegger bent u wellicht geïnteresseerd in het gevoerde beleid van de bevek. Het is nuttig dat we nog eens kort bespreken hoe we in het fonds aandelen selecteren. (Trouwe lezers merken waarschijnlijk op dat dit deel nooit veel wijzigt omdat onze methodologie van aandelen selecteren niet wijzigt). Als beheerders van dit fonds proberen we zo weinig mogelijk voorspellingen te maken maar in tegendeel zo veel mogelijk informatie te verzamelen over specifieke bedrijven via hun jaarverslagen, ontmoetingen met managers in binnen- en buitenland alsook het bijwonen van jaarvergaderingen en analistenmeetings. Deze informatie proberen we te vervatten in een conservatief waarderingsmodel dat ons een indicatie geeft van de waarde van elk bedrijf. Indien we denken dat bedrijf X vandaag 20 euro waard is en het noteert aan 10 euro lijkt ons dit interessant. Indien de korting, of zoals Buffett het noemt de Margin of Safety te klein is investeren we niet. Voorts geven we ook een kwalitatieve score aan het bedrijf via onze intern ontwikkelde KwaliteitsIndex (KI). Hier screenen we elk bedrijf op 6 verschillende parameters: Beheerverslag 31/12/2012 Pagina 2

3 1 Waardering: Hoe goedkoop noteert het aandeel? 2 Rendabiliteit: Hoe rendabel is het bedrijf in het verleden geweest? 3 Solvabiliteit: Is de schuldenlast een gevaar voor de onderneming? 4 Liquiditeit: In welke mate is het bedrijf in staat om op korte termijn zijn schulden af te lossen? 5 Track Record: Heeft het bedrijf een lange geschiedenis en kon het bedrijf vroeger reeds waarde creëren voor zijn aandeelhouders? 6 Insiders: Ligt er iemand wakker van het bedrijf? Zijn er referentieaandeelhouders? EUROPA: 7% VAN DE WERELDBEVOLKING, 25% VAN HET WERELD BBP EN 50% VAN DE WERELDWIJDE UITGAVEN VOOR SOCIALE ZEKERHEID Bovenstaande quote noteerden we in een interview met Angela Merkel (Financial Times van 17 december 2012). De harde cijfers tonen hét probleem in Europa: te grote sociale beloftes uit het verleden zijn onbetaalbaar geworden en dit zorgt jaar op jaar voor overheidstekorten en alsmaar oplopende overheidsschulden. De grote sociale kosten maken arbeid zeer duur en in een globaliserende wereld wordt Europa er niet competitiever op. Toch blijven veel Europese landen een struisvogelpolitiek voeren en hopen ze dat de schulden miraculeus zullen verdwijnen. Het enige wat men kan verzinnen is om meer belastingen te heffen (Frankrijk en België doen alvast hun uiterste best) en structurele maatregelen worden voortdurend uitgesteld. In Spanje en Italië werden een aantal structurele maatregelen genomen, maar het risico bestaat dat komende overheden ze weer teniet doen. De meeste van deze landen hebben een stijgende werkloosheid en zien met lede ogen aan hoe Duitsland zijn laagste werkloosheidcijfers in decennia publiceert door de hervormingen op de arbeidsmarkt die men de afgelopen 10 jaar doorvoerde. In België noemde ABVV- topman Rudy De Leeuw op 15 januari 2013 Duitsland een slecht voorbeeld voor Europa. Welk land hij dan wel in gedachten heeft als goed voorbeeld weten we niet. Het debat in Europa, Japan en Amerika blijft nu al jaren hetzelfde. Moet men besparen, of moet de overheid stimulerende maatregelen nemen om de groei te doen toenemen? Economen zoals Paul Krugman zijn voorstanders van de stimulus aanpak. De nieuwe overheid in Japan lijkt dit van plan: men wil geld uitgeven, de centrale bank moet schuldpapier opkopen en ervoor zorgen dat de munt zwak is. Men heeft er al een naam voor op CNBC: Abeonomics (genoemd naar de nieuwe Japanse premier Shinzo Abe). Het gevolg van de Japanse politiek is dat niet enkel Brazilië, maar ook Duitsland waarschuwt voor een muntoorlog waarbij iedereen zijn munt ziet devalueren om competitief te blijven. Indien men gelooft dat stimulus werkt (lees: meer geld uitgeven) blijft de vraag: is het überhaupt ooit een goede periode om te besparen? Besparen wordt in het Engels vrij vertaald als austerity en wordt meestal voorgesteld alsof het iets dramatisch is en de regio in de afgrond zal sleuren. Is dit eigenlijk wel zo? Is austerity niet gewoon het principe dat men niet meer kan uitgeven dan men ontvangt. Een principe dat elke goede huisvader begrijpt, maar voor overheden telkens als onmogelijk wordt voorgesteld. Indien we bijvoorbeeld naar een land als Spanje kijken zien we dat het vooral een uitgavenprobleem is (APPENDIX 3). Spanje had in 2006 en 2007 telkens overschotten op de begroting van 2%. Het gaf dus 2% minder uit dan men binnenkreeg in ontvangsten. Deze ontvangsten waren echter artificieel hoog door de huizenzeepbel die in Spanje zeer groot was. De inkomsten die de overheid had uit de huizensector zijn ondertussen verdwenen maar de uitgaven die men deed in de sociale zekerheid, infrastructuur en ambtenarenlonen bestaan nog steeds. Het is dus geen verrassing dat de overheidsschuld drastisch toenam met het barsten van de huizenzeepbel. De overheidsuitgaven zijn wel degelijk teruggevallen in vergelijking met de piek van 2009, maar blijven zeer hoog. Men bekijkt het best op iets langere termijn. Totale uitgaven aan de publieke sector stegen met 13% in vergelijking met 2007 en verdubbelden sinds De totale schuld ten opzichte van het BBP steeg sinds 2007 met 90% (men kwam evenwel van een lager niveau dan andere landen). Wat vaak vergeten wordt wanneer men het heeft over austerity in Spanje, is dat de overheid van de socialist Zapatero tussen 2008 en 2009 één van de grootste stimulusprogramma s lanceerde dat in omvang - als % van het BBP- kan vergeleken worden met dat van de Verenigde Staten of China. De stimulusmaatregelen brachten weinig nieuwe jobs en het geld verdween vooral naar het aanwerven van meer ambtenaren. Om dit jaren later te compenseren schroeft men nu sommige uitgaven een beetje terug, maar laat men vooral de belastingen stijgen. In de vorige paragraaf mag men Spanje vervangen door België, Frankrijk, Italië, Portugal, etc. De exacte omstandigheden van de stijgende schulden zijn verschillend van land tot land, maar één terugkomend fenomeen is dat van het voortdurend aanwerven van ambtenaren en het verhogen van belastingen. De Beheerverslag 31/12/2012 Pagina 3

4 leegloop of brain drain die vandaag in Frankrijk bezig is spreekt boekdelen over hoe President Hollande s beleid gedoemd is te mislukken door draconische belastingen (75% voor mensen die meer verdienen dan 1 miljoen) in te voeren voor veelverdieners. Men zegt dat deze maatregelen slechts tijdelijk zijn maar zegt men dat niet over elke crisisbelasting? Het Verenigd Koninkrijk had een gelijkaardig overheidsbeslag in de jaren 70 onder premier Harold Wilson. Het progressieve belastingregime had een hoogste schijf van 83% en daarbovenop nog eens 15% extra belastingen op inkomsten uit dividenden en andere investeringen. Een totale belastingvoet van meer dan 95% is de facto een confiscatie en die zorgde voor een exodus van Britten. Zo verhuisden de Rolling Stones naar Frankrijk en schreven The Beatles een liedje Taxman over de toenmalige toestand. Dit is contrasterend met de trend in Azië. Thailand verlaagde zijn belastingvoet van 25% naar 20%. Maleisië spreekt ook over het verlagen van zijn belastingen. Hong Kong en Singapore zitten met belastingvoeten rond de 16-17% ook laag en in Indonesië en de Filippijnen geeft men steun aan bedrijven door lagere belastingtarieven. De effecten van een lage belastingvoet op een bedrijf zijn op een periode van 10 jaar substantieel. Indien men minder moet afgeven aan de overheid heeft men meer geld om in andere projecten te investeren. In onderstaande tabel geven we het voorbeeld van een bedrijf met 1 miljoen euro eigen vermogen, 10% ROCE, geen schulden en geen dividenden. Over een periode van 10 jaar maakt een lagere belastingvoet een zeer groot verschil en geeft dit vele Aziatische bedrijven een competitief voordeel. Uiteraard gaat het hier vooral over vele KMO s want de echte multinationals betalen zelden de officiële belastingtarieven. CORPORATE TAX RATES SUPPOSE COMPANY WITH 1 MIO EURO OF EQUITY AND PROJECTED ROCE OF 10% AND NO DEBT AND NO DIVIDENDS winst voor belasting jaar 1 wvb j1 = 100,000 Eigen Vermogen end j1 EV j10 Factor Winst na belasting : HONG KONG 16,5% ,23 SINGAPORE 17,0% ,22 TURKEY 20,0% ,16 SWITZERLAND 21,2% ,14 GREECE 24,0% ,08 S-KOREA 24,2% ,08 (11% for companies earning less than 200 mio Won) 0,00 INDONESIA 25,0% ,06 CHINA 25,0% ,06 (0% agricultural companies) 0,00 AUSTRIA 25,0% ,06 NETHERLANDS 25,5% ,05 UK 28,0% ,00 NORWAY 28,0% ,00 LUXEMBOURG 28,6% ,99 GERMANY 29,4% ,98 SPAIN 30,0% ,97 PHILIPPINES 30,0% ,97 CANADA 31,0% ,95 ITALY 31,4% ,94 FRANCE 33,3% ,91 INDIA 34,0% ,90 BELGIUM 34,0% ,90 BRAZIL 34,0% ,89 US 40,0% ,79 JAPAN 40,7% ,78 verschil laagste en hoogste 2% 25% 25% Hoe moet het dan verder met Europa? Bedrijven die vooral afhangen van de Europese markt hebben het niet makkelijk en zoeken dan ook groeimarkten op voor hun verdere groei. Unilever (APPENDIX 4) ziet de armoede terugkomen in Europa en wil dus net zoals in landen als India en Indonesië opnieuw kleinere verpakkingen verkopen. Moeten we Europa dan links laten liggen als investeringsgebied? Als beheerders denken we van niet omdat er nog steeds heel wat goede bedrijven zijn in Europa met sterke merken die globale spelers zijn. De aandelenbevek voegde heel wat Europese bedrijven aan de portefeuille toe die een sterke focus hebben op de opkomende markten. Zo kochten we (bij) in Christian Dior, Casino, EVS, Barco en Tessenderlo. Onze zoektocht naar value vindt dus niet enkel plaats in Azië, maar ook in Europa. Ook in Afrika verhoogden we onze positie in Socfinaf. Onze investeringen in Latijns-Amerika zijn voorlopig weinig succesvol met Petrobras en Beheerverslag 31/12/2012 Pagina 4

5 Bradespar die beiden teleurstellen. In Noord-Amerika is onze enige rechtstreekse investering momenteel Microsoft. Normaliter bespreken we in het halfjaarlijks beheersverslag één bedrijf in detail. Zo gingen we in vorige edities dieper in op Jardine (juli 2009), de spaarkassen van Crédit Agricole (januari 2010), de palmoliesector (juli 2010), Nyrstar (januari 2011) en Petrobras (juli 2011). In januari 2012 gooiden we het over een andere boeg en aan de hand van een toespraak gegeven door Benjamin Graham in 1963 gingen we dieper in op de manier waarop we bedrijven waarderen in een onzekere wereld. Deze keer bekijken we de Aziatische holding First Pacific meer in detail. First Pacific is al jaren onze tweede grootste holding na de groep Jardines en één van hun executive directors, Robert Nicholsen, komt op 9 maart 2013 spreken op onze 5de algemene vergadering. First Pacific is een Aziatische holdingmaatschappij met hoofdzetel in Hong Kong. De roots van First Pacific gaan terug tot 1981 wanneer de holding werd gestart door Soedono Salim, één van de rijkste mensen in Indonesië. Vandaag is Manuel V. Pangilinan de managing director en de CEO van First Pacific. First Pacific veranderde sinds 1981 verschillende keren van gedaante en belandde na de Aziatische crisis van 1997/1998 in een existentiële crisis waarbij men vele activa gedwongen moest verkopen. First Pacific moest geherstructureerd en geheroriënteerd worden via belangrijke investeringen in leidende ondernemingen in de telecom-, consumentenproducten- en infrastructuursector. Vandaag is de groep een stuk gezonder. De 4 voornaamste investeringen van First Pacific bevinden zich in volgende sectoren: telecommunicatie, infrastructuur, consumentenvoeding en grondstoffen. Binnen deze sectoren heeft First Pacific een participatie in volgende bedrijven. -Philippine Long Distance Telephone Company (marktkapitalisatie: 11,5 miljard USD) : is de grootste aanbieder van telecomdiensten in de Filippijnen. PLDT heeft een beursnotering in New York en in Manila. Hun marktkapitalisatie is een van de grootste van alle beursgenoteerde bedrijven in de Filipijnen. First Pacific heeft een belang van 25.6% in PLDT. -Indofood Sukses (marktkapitalisatie: 5,4 miljard USD) : is de grootste voedingsproducent van Indonesië met activiteiten in o.a. noedels, snacks en voedingsoliën. Indofood Sukses is beursgenoteerd in Jakarta. Men heeft ook nog een participatie van 58% in Indofood Agri. Indofood Agri (beursgenoteerd in Singapore) heeft meer dan hectaren palmolieplantages en controleert op zijn beurt de palmolieplantages van London Sumatra. First Pacific controleert 50,10% van Indofood. -Metro Pacific Investments Corporation (marktkapitalisatie: 3 miljard USD) : MPI is een gediversifieerde groep met activa in de Filippijnen. Men heeft er concessies voor tolwegen, waterzuivering in Manila, een haven en elektriciteitsdistributie. MPI noteert op de beurs van Manila. First Pacific controleert 59,1% van MPI. -Philex Mining Corporation (marktkapitalisatie: 1,6 miljard USD) : PM is een gediversifieerde mijnbouwgroep die voornamelijk goud en koper produceert in de Filippijnen. Philex noteert op de beurs van Manila. First Pacific controleert 31,3% van PM. Onderstaande tabel geeft de winstcontributie weer van de verschillende filialen. PLDT is het belangrijkste filiaal, gevolgd door Indofood en MPIC (de cijfers voor 2012 zijn nog niet bekend). Beheerverslag 31/12/2012 Pagina 5

6 First Pacific is een gediversifieerde holding met interessante activa geografisch gespreid over de Filippijnen (71%) en Indonesië (29%). De holding wordt geleid door Manuel V. Pangilinan. De familie heeft via Anthoni Salim, de voorzitter van het bedrijf en zoon van de oprichter, 44,30% van de aandelen in handen. Zowel Indonesië als de Filippijnen zijn rijk aan grondstoffen en beide hebben een grote bevolking (respectievelijk 238 en 92 miljoen mensen). Beide landen zagen ook erg af tijdens de Aziatische crisis van 1997/1998 maar zijn vandaag een stuk gezonder. Indonesië kreeg in 2012 de status van investment grade en de Filippijnen zullen dit allicht in 2013 krijgen was een jaar met verschillende records: de omzet steeg met 22% tot 5.684,1 miljoen US$, de nettowinst kende een stijging van 46% tot 1.135,6 miljoen US$. Vervolgens is ook het dividend toegenomen van 2,55 US cent naar 2,85 US cent en zijn de netto schulden van First Pacific afgenomen met 4,50%. First Pacific heeft de waarde van zijn vermogen zien toenemen met een samengestelde jaarlijkse groei van 27% van 1,28 miljard US$ in 2003 naar 7,88 miljard US$ in First Pacific zal blijven zoeken naar investeringsmogelijkheden binnen de bestaande kernactiviteiten in de regio om op deze manier te kunnen blijven groeien. Op de cijfers van 2012 moeten we nog even wachten, maar we verwachten weinig groei o.a. omdat Philex Mining zijn enige operationele mijn zag stilvallen door een overstroming en PLDT zijn winst zag dalen na de overname van Sun Beheerverslag 31/12/2012 Pagina 6

7 Digitel. Als de groei stopt bij één van onze belangrijkste posities is dit nooit goed nieuws en in oktober 2012 trokken we naar Manila om het topmanagement te zien van alle First Pacific bedrijven. Op 22 oktober 2012 ontmoetten we de CEO van First Pacific, Manuel Pangilinan, in Manila. Pangilinan is 66 jaar oud en actief bij First Pacific sinds Hij maakte dus de zwarte periode mee van het bedrijf tijdens de Aziatische Financiële crisis in Het grote verschil tussen vandaag en toen is dat men stabielere bedrijven heeft. Vandaag is men geïnvesteerd in basisbehoeften zoals telecom, waterzuivering, voeding, elektriciteit en tolwegen. Zelfs indien we terug in een recessie gaan denk ik niet dat veel mensen hun telefoon, internet, watervoorziening gaan afsluiten. Ze gaan misschien minder rijden, maar wel via de tolwegen want anders staat men in de file in Manila en ook voeding (noedels in Indonesië) is een basisbehoefte. Dit is hét grote verschil met toen we in vele cyclische activiteiten zaten. Tijdens de Aziatische Financiële crisis zat First Pacific in veel volatielere bedrijven en had men veel schulden zowel op holding niveau als bij de onderliggende bedrijven. Vandaag heeft men ook schulden op holding niveau en daarom scoort de groep zwakker op onze kwaliteitsindex dan bijvoorbeeld Jardines die dit niet heeft. Toch zegt Pangilinan dat, ondanks het feit dat men zich bewust is van de risico s, men de schulden niet direct zal afbouwen en zichzelf absoluut niet ziet als een leveraged hedgefund omdat men over alle bedrijven controle heeft op de raad van bestuur. Men denkt dat PLDT (telecom activa in de Filippijnen) een dominante positie heeft met 70% marktaandeel en dat nergens ter wereld er een land is van 92 miljoen inwoners met maar 2 telecom spelers. PLDT kocht de nummer 3 in de markt, Sun Digitel, en zag hierdoor de afgelopen twee jaar zijn winst dalen omdat men hiervoor een hoge prijs betaalde. De overname was duur en moeilijk te verantwoorden op de multiples die men betaalde, maar strategisch nodig (uitschakelen van nr.3 in de markt). Men denkt dat de winstdalingen achter de rug zijn en dankzij grote extra investeringen in het netwerk verwacht men in 2013 terug 5% te kunnen groeien. PLDT is de grootste dividendbetaler aan First Pacific en dekt op zijn eentje de intrestlasten die First Pacific moet betalen op zijn eigen schulden. Men is zich bewust van de positie van telco s (telecom companies) wereldwijd, maar gelooft dat die in de Filippijnen een cash-cow kunnen blijven de komende jaren. We zagen ook het management van Ayala (hoofdeigenaar van Globe Telecom) en die wil ook een stabilisering van de winst dus we geloven dat de telecom duopolie (Globe en PLDT) de marges intact zal houden. Beide bedrijven verwachten geen nieuwe concurrenten omdat nieuwe spelers op de markt heel veel geld zouden moeten uitgeven en jarenlang zonder enige return zouden zitten. De hoofdbezorgdheid van Manny Pangilinan is om een nieuwe inkomstenstroom te voorzien voor First Pacific. De groep zag zijn winst in 2012 stagneren en hiermee is men niet tevreden. Men plaatste een obligatie van 400 miljoen USD in de eerste jaarhelft en dit geld wil men gebruiken om overnames te doen in de rest van Azië. Het dilemma is echter om niet teveel te betalen maar toch interessante activa te verwerven, ofwel via de holding rechtstreeks ofwel via de onderliggende participaties. Het is vooral de bedoeling om minder afhankelijk te worden van de Filippijnen (vandaag is 70% van de netto inventariswaarde van First Pacific gelinkt aan dit land) en meer te spreiden over landen zoals Thailand, Vietnam, Laos en Myanmar. Binnen drie jaar verwacht men dat de netto inventariswaarde voor 50% zal bestaan uit Filipijnse activa en 50% uit andere landen. Men heeft concrete projecten voor elektriciteit in Thailand (2000 MW), Vietnam en Myanmar (tolwegen). De CEO spendeerde afgelopen maand een hele week in Vietnam om verdere deals te bespreken. Men bekijkt ook koolmijnprojecten in Indonesië en landbouwactiviteiten in de hele Aziatische regio (rubber, palmolie, suiker). De komende twaalf maanden zal men heel wat oogsten, nadat men al 18 maanden aan het zaaien is (m.a.w. op zoek is naar deals). In de Filippijnen was men dicht bij een overname van een TV-station (via PLDT), maar deze deal werd op het laatste moment afgeblazen omdat men geen te hoge prijs wil betalen. De CEO wil gedisciplineerd blijven in de prijs die men wil betalen voor activa. Het enige actief waar men een hoge prijs voor zou willen betalen is RFM (beursgenoteerd in de Filippijnen). Van een overname van RFM door First Pacific is al lang sprake, maar er is nog niets concreets. RFM is een groep gericht op consumentengoederen (dranken, koekjes, etc). Beheerverslag 31/12/2012 Pagina 7

8 Manny denkt dat de focus van het bedrijf moet zijn om de komende 3 jaar minstens een lage dubbelcijferige groei te kunnen voorleggen en dit zal gebeuren door 1) MPI (Metro Pacific) dat zijn winstcontributie van 2010 tot 2014 zal zien verdubbelen, 2) nieuwe activa (overnames) 3) verdere uitbouw van Indofood (deal met Asahi), 4) een lichte groei bij PLDT en 100% payout van dividenden 5) herstel van winst bij Philex Mining na de sluiting van een mijn in augustus 2012 (opnieuw open juli 2013). De Filipijnse activa en de rest van Azië worden vooral beheerd door Manny Pangilinan en Indonesië staat onder de leiding van hoofdaandeelhouder Anthoni Salim. Deze manier van werken hanteren we al lang en lijkt goed te werken. Intern vergelijkt men First Pacific met alle belangrijke holdings in Hong Kong zoals Jardines, Swire, Hutchinson; men kijkt hoe zij verhandeld worden op basis van waardering en discount tegenover de netto inventariswaarde. De discount van First Pacific is volgens Pangilinan vandaag hoog en zolang dit zo blijft zal men jaarlijks 10% van zijn netto inkomsten spenderen aan de inkoop van eigen aandelen. Men zal 25% van de nettowinst uitkeren aan dividend. Als we de inkoop van eigen aandelen optellen bij het beloofde dividend vloeit 35% van de nettowinst terug naar de aandeelhouders van First Pacific. De netto inventariswaarde van First Pacific bedraagt vandaag 16,46 HKD. TOP & FLOP In dit deel bespreken we achtereenvolgens onze drie slechtst presterende aandelen en onze drie best presterende aandelen over Het gaat hier louter over de koersevolutie en niet over de onderliggende waardecreatie van bedrijven. Het is een snapshot op één bepaald moment, maar geeft wel een indicatie waaraan we tot hiertoe geld verloren en geld op verdienden. (de returns betreffen de periode 31/12/11 tot 31/12/2012, inclusief wisselkoersverschillen en zonder dividenden en houden rekening met welke aandelen het meest bijdroegen aan de performance) TOP McLeod Russel 76.4% Devgen 199.3% DBA Telecom 115.2% FLOP Ports Design -48.2% Winsway -45.4% 361 Degrees -29.1% Top McLeod Russel: McLeod Russel is de belangrijkste theeplantage ter wereld. De theeprijzen zitten al twee jaar in de lift door een stijgende vraag en een stagnerend aanbod. McLeod Russel kan profiteren van de stijgende prijzen. Ook in 2013 verwachten we dat de theeprijzen verder zullen stijgen omdat het tekort op de theemarkt zal aanhouden. McLeod Russel is de derde belangrijkste positie in onze aandelenbevek. Devgen: Het Gentse agro-tech bedrijf Devgen werd in 2012 verkocht aan het Zwitserse Syngenta voor 16 EUR per aandeel, een overnameprijs van 400 miljoen EUR. We bezochten Devgen s research centrum in Gent en gingen in 2010 naar India om daar het extensieve werk te zien waar de groep mee bezig was. Het was voor ons geen grote verrassing dat het bedrijf werd verkocht omdat dit altijd tot de mogelijkheden behoorde. We gingen in op het bod en ontvingen onze cash net voor kerstmis. DBA Telecom: de Chinese producent van telecomapparatuur groeide in 2012gezapig verder in zijn nichemarkt. DBA Telecom maakt telefooncellen alsook machines die prepaid telefoonkaarten verkopen in China. Dit lijkt een zeer saaie activiteit en dat is het ook. De hoofdaandeelhouder kocht nog aandelen bij en verhoogde zijn positie naar bijna 53%. De halfjaarcijfers werden gepubliceerd in augustus en toonden een sterke groei. DBA Telecom is één van de belangrijkste posities in het fonds. Flop Ports Design: de afgelopen twaalf maanden vielen er klappen bij Ports Design. Het bedrijf was een hele tijd geschorst en moest zijn voorraad provisies aanpassen van KPMG. Dit zorgde voor heel wat onzekerheid bij investeerders. Het bedrijf kocht regelmatig eigen aandelen in en de koers herstelde licht van zijn dieptepunt. Voorlopig behouden we het vertrouwen in Ports Design en blijft het aandeel in portefeuille. Winsway: de Chinese logistieke speler in cokeskolen kreeg één jaar na zijn beursintroductie af te rekenen met meer concurrentie. Winsway raakte in het vaarwater van Shenhua en andere grote staatsgecontroleerde bedrijven. Dit had een grotere impact op de winst dan initieel gedacht en ook de dalende cokeskoolprijzen waren negatief. Winsway werd volledig verkocht. Beheerverslag 31/12/2012 Pagina 8

9 361 Degrees: de Chinese fabrikant van sportartikelen presteerde het afgelopen jaar slecht. De hele sector staat onder druk door een te snelle expansie en overtollige voorraden. Vooral Li Ning en Dongxiang (producent van Kappa) overspoelden de markt met voorraden en gaven grote kortingen. Dit gekoppeld aan een forse expansie bij alle concurrenten (Xtep, Anta, Peak Sports, 361) zorgde voor een verzadiging. 361 zag zijn winst verder afnemen en zal in % minder winst maken dan in AANDEELHOUDERS ZIJN ONZE PARTNERS De vijfde jaarvergadering van Value Square Fund Equity World gaat door op zaterdag 9 maart Hou alvast deze datum vrij. Vorig jaar telden we 220 aanwezigen en ook dit jaar verwachten we een grote opkomst. Naast onze presentatie over het gevoerde beleid verwachten we Olivier Pirotte, CFO van GBL en de Executive Director van First Pacific, Robert Nicholsen. Value Square Fund hecht zeer veel belang aan communicatie en betrokkenheid. Wij verwachten van de bedrijven waarin we investeren dat ze goed communiceren en dat de managers zelf aandelen hebben van hun eigen bedrijf. Het is dus nogal vanzelfsprekend dat u als aandeelhouder van Value Square Fund Equity World ook mag verwachten dat de beheerders goed communiceren en ook belegd zijn in het fonds. Via de maandelijkse factsheets en het zesmaandelijkse beheerverslag wordt geprobeerd in te staan voor een goede communicatie. Voorts zijn de beide beheerders geïnvesteerd in het fonds en werd hun positie sinds begin 2012nog verhoogd. De afgelopen twaalf maanden beleefden we een relatief goede periode op de financiële markten. We deden het beter dan sommige indexen, maar slechter dan enkele andere. In absolute termen behaalden we een positief rendement van 14,75% en hier zijn we zeker niet ontevreden mee. Ten slotte willen we alle aandeelhouders bedanken voor hun steun en vertrouwen. Het fonds startte op 1 oktober 2008 in moeilijke omstandigheden. Wat begon met 5 miljoen euro is ondertussen aangegroeid tot 126,89 miljoen euro. Uiteraard zijn rendementen uit het verleden geen garantie voor rendementen in de toekomst, maar we zullen er alles aan doen om over lange termijn goede rendementen te behalen voor onze partners/aandeelhouders. Succesvol investeren is een marathon, geen sprint. Met vriendelijke groeten, De beheerders van Value Square Fund Equity World Patrick Millecam & Nic Van Broekhoven Beheerverslag 31/12/2012 Pagina 9

10 Disclaimer : De inhoud van dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies, noch als een voorstel om een effect te kopen of te verkopen. Potentiële investeerders in Value Square Fund dienen hun beslissing zelfstandig te nemen op basis van de essentiële beleggersinformatie en van het volledige prospectus (gratis beschikbaar op of zich te laten bijstaan door een erkend professioneel beheerder of beleggingsadviseur. Gezien Value Square Fund Equity World een wereldwijd aandelenfonds is, houdt een investering in de bevek een aantal risico s in, verbonden met wereldwijde aandelenbeleggingen. Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie op rendement in de toekomst. Copyright : U mag deze informatie alleen afdrukken of opslaan op een elektronische drager voor uw persoonlijk gebruik. U mag de informatie, inclusief Disclaimer en Copyright, niet wijzigen of deels verwijderen. Voor elk publiek of commercieel gebruik dient vooraf de schriftelijke toestemming van Value Square te worden bekomen. Beheerverslag 31/12/2012 Pagina 10

11 APPENDIX 1 (bron: Value Square Asset Management) Gezien Value Square Fund Equity World een wereldwijd aandelenfonds is, houdt een investering in de bevek een aantal risico s in verbonden met wereldwijde aandelenbeleggingen. Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie op rendement in de toekomst. Noch het beheer, noch de kosten zijn verbonden met deze indexen en er bestaat geen één op één relatie tussen de netto inventaris waarde en de vermelde indexen.

12 APPENDIX 2: S&P return sinds 1825 (bron: Value Square Asset Management) In onderstaand overzicht ziet u sommige felle kleuren. Dit zijn de zeer negatieve beursjaren (linker kant) en de return van de beurs het jaar daarop. Voorbeeld: u ziet dat de return van de S&P in 1937 tussen -30 en -40% was. In 1938 was de return tussen de +30 en +40%.

13 APPENDIX 3 (bron: Costa de Miseria LEUVEN - Vorige week in Valencia vertelde een vriendin zonder werk me dat ze opnieuw bij haar ouders intrekt. Haar vriend, die bij de meest radioactieve Spaanse bank werkt, vervoegt binnenkort eveneens het leger der werklozen. De regio s vragen er miljarden hulp aan de centrale regering, terwijl die koffers op hun beurt zo leeg zijn als Sarah Palins boekenplank. Niemand heeft enig idee in welke richting het einde van de tunnel zich bevindt. Kortom, er is iets rot in het koninkrijk van de paella. En zoals vaak stinkt de vis aan de kop. In het land waar de zon nog wel schijnt, is het licht voor veel mensen al lang uitgegaan. Want Valencia is een prachtige stad om even te gaan uitblazen van de Belgische zomerherfst. Maar het is vooral een schoolvoorbeeld van hoe het altijd fout loopt met de pure leer van Keynes. De regionale regering bouwde er bijvoorbeeld de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, naar een ontwerp van de toparchitect Santiago Calatrava. Een ronduit prachtig project. Een sliert van gebouwen in de oude bedding van de rivier de Turia. Een wetenschapsmuseum, opera hall of 3D-cinema: je kan het zo gek en zo groot niet bedenken of het staat er. Totale kostprijs, 1.3 miljard euro. Doel: toeristen trekken. Maar veel verder dan het gebouw is er niet gedacht. Ik wilde mijn duit in het zakje doen en 25 euro per hoofd betalen om in het grootste aquarium van Europa de dolfijnenshow te zien. Een aanrader, toch als u Spaans spreekt. Niet aan de kassa, niet bij de infobalie, laat staan bij de presentatie van de show viel er iemand te bespeuren die enige notie van het Engels had. Niemand die daar een probleem in zag. Als we het bouwen, zullen ze wel komen, was duidelijk het motto geweest van een spilzieke overheid die meteen een spookluchthaven bestelde voor 150 miljoen euro. Hoewel de eerste passagier er nog moet vertrekken, moet de landingsbaan alweer op de schop. Te smal. Dat was na de openingscampagne van 30 miljoen euro en vóór de schadevergoeding van 80 miljoen die de uitbater eist wegens het ontbreken van vluchten. Maar dat belette de regering niet om voor de zeilrace America s Cup een prachtige infrastructuur te bouwen. Die faciliteiten liggen op een boogscheut van het formule 1-parcours voor de Grote Prijs van Spanje. En dat is niet eens zo gek ver van het nieuwe pretpark, dat 300 miljoen kostte. Net zoals de nieuwe filmstudio zonder films trouwens. In mei beweerde de regering van Valencia nog niemand nodig te hebben om haar te komen redden. In juli vroegen ze 3 miljard noodhulp. Ondertussen heeft Valencia, een regio met 5 miljoen inwoners, 4 miljard onbetaalde facturen. Geld lenen kan het al lang niet meer, want het papier om obligaties op te drukken is meer waard dan de kredietwaardigheid van de spilzieke en corrupte regio. Hier is de vraag die ik niet begrijp: waar was de Spanjaard toen dit drama in slow motion zich voltrok? Al vier decennia is dezelfde partij aan de macht in Valencia. Nochtans maakt een fietstochtje door de achterbuurten van Valencia snel duidelijk dat niet iedereen van de vrijgevigheid van de overheid heeft kunnen genieten. Het contrast tussen de blinkende gebouwen en de armoede op straat is zo schrijnend dat geen enkele Spanjaard kan beweren het niet geweten te hebben. En waar was Europa? Nu, als het kalf verdronken is, schiet de EU in actie en wil ze de besteding van onze middelen onderzoeken. Wat hier gebeurd is, is een aanslag op de nationale en Europese solidariteit en kost ons banen, centen en dromen. Maar de vis stinkt ook aan de staart. Niemand gaat in deze vrijuit.

14 APPENDIX 4 (bron: Unilever gaat uit van 'terugkeer van de armoede' in Europa maandag 27 augustus 2012, 09u01 Het Brits-Nederlandse consumentengoederenconcern Unliver ziet de armoede terugkeren in Europa en moet bijgevolg zijn strategie daarop afstemmen. Dat zegt de Unilever-topman voor Europa, Jan Zijderveld, in een interview met de Financial Times Deutschland. DOSSIERS 'Als een Spanjaard nu gemiddeld 17 euro uitgeeft bij de boodschappen, kan ik hem geen wasmiddel verkopen dat de helft van zijn budget kost', geeft Zijderveld als voorbeeld. Unilever wil daarom in Europa methodes toepassen die het met succes in Azië toepast. 'In Indonesië bijvoorbeeld verkopen we individuele dosissen shampoo aan 2 à 3 cent, en toch verdienen we er geld.' Zo verkoopt Unilever nu in Spanje wasmiddel in kleine verpakkingen die maar voor een vijftal wasbeurten dienen. In Griekenland biedt het concern mayonaise en aardappelpuree aan in kleine verpakkingen. 'De markten in Europa zijn een beetje als de Olympische Spelen voor de handel: ze zijn veruit de moeilijkste. Wie hier slaagt, kan overal slagen', aldus Zijderveld. Unilever maakt naast wasmiddelen en producten voor persoonlijke hygiëne ook schoonmaakmiddelen en voedingswaren.

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

Ook beleggers in beleggingsfondsen

Ook beleggers in beleggingsfondsen Beleggingsfondsen Lipper Leaders Een introductie in de wereld van Lipper Fondsenmarkt Stand van zaken na het eerst halfjaar 2007 Beleg overzee Hoe belegt u het beste in opkomende markten? Fondsbeheer De

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

Beleggen met de Warren Buffett strategie

Beleggen met de Warren Buffett strategie Beleggen met de Warren Buffett strategie Tien pakkende artikelen over de value investing filosofie van s werelds beste belegger drs. Hendrik Oude Nijhuis WarrenBuffett.nl December 2007 www.warrenbuffett.nl/aandelen

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

VS: exportland 2,0 in opkomst?

VS: exportland 2,0 in opkomst? Nr. 21 september/oktober 2010 Fondsportret Grote of kleine ondernemingen elk segment vraagt Indexom een eigen strategie. Schroder 1.600 ISF US All Cap heeft daarom 1.500 twee 1.400 beleggingsteams voor

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Forex-Info.nl verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR...

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR... NUMMER 1 OKTOBER 2007 JAARGANG 12 Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar ook dat wij iedereen die ons

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets december 2010 De wondere wereld van technische analyse door Nico Bakker Europa kan sterker uit deze crisis komen RBS-rentestrateeg Andy Chaytor verwacht lage rente

Nadere informatie

Aandelen selecteren als waardebelegger

Aandelen selecteren als waardebelegger Aandelen selecteren als waardebelegger Succesvol beleggen in ondergewaardeerde aandelen Ruerd Heeg Maart 2013 Voor mijn kinderen Inkijkexemplaar! Opeenvolgende bladzijden in dit document zijn meestal niet

Nadere informatie

De vermogensmarkt De euro op koers

De vermogensmarkt De euro op koers De vermogensmarkt De euro op koers Havo Economie 2 INHOUD HOOFDSTUK 1: EEN MARKT VOOR VREEMDE VALUTA pag 3 1.1 Inleiding pag 3 1.2 Vreemde valuta pag 4 1.3 Vraag en aanbod op de valutamarkt pag 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Magazine voor beleggers april 2015 veb.net 8,50. gespreid beleggen. kan heel goedkoop

Magazine voor beleggers april 2015 veb.net 8,50. gespreid beleggen. kan heel goedkoop Magazine voor beleggers april 2015 veb.net 8,50 04 gespreid beleggen kan heel goedkoop Aandelenpakketten De turbo achter bestuurdersbeloningen Interview Fugro-topman Paul van Riel over de handelwijze van

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam Werkboek voor jonge beleggers 1200 Praagse miniatuur (kleine afbeelding in een boek) van een werkplaats voor manuscripten (geschreven boeken) waar de

Nadere informatie

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN Nooit eerder was beleggen zo laagdrempelig als nu. De drie belangrijke voordelen van online beleggen? De snelheid, het eenvoudige beheer en de geringe kosten die ermee gepaard

Nadere informatie