Bart De Wever: historische kans gemist. v r i j m o e d i g m a a n d b l a d. Rondas over de G704. Roger Van Houtte: Afscheid van een rasjournalist

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bart De Wever: historische kans gemist. v r i j m o e d i g m a a n d b l a d. Rondas over de G704. Roger Van Houtte: Afscheid van een rasjournalist"

Transcriptie

1 OORBRAAK v r i j m o e d i g m a a n d b l a d december Rondas over de G704 Roger Van Houtte: Afscheid van een rasjournalist Bart De Wever: historische kans gemist Afgiftekantoor 8000 Brugge V.U. Pieter Bauwens M. De Smetstraat Hofstade Redactieadres: Passendalestraat 1A 2600 Berchem

2 historische kalender & jaarboek en herontdek intussen ook je eigen roots & advertentie

3 Een politiek project Pieter Bauwens Wie nu nog niet heeft gezien dat dit land ziek is, die wil het niet zien. Wie nu nog niet heeft gezien dat de structuren van dit land falen, die wil het niet zien. Eerst kon je nog beweren dat het aan de politici lag. Die lieten zich dan gijzelen door een minderheid in een symbooldossier, BHV. Maar nu gaat het over de begroting. De begroting, het beleid, het geld van de staat, uw geld, ons geld. Het gaat over onze welvaart, ons werk, ons welzijn De eerste vraag, geen van een miljoen maar van meer dan 11 miljard: kan dat binnen de huidige Belgische structuur? De tweede vraag is, kan dat met de socialisten, kan dat met de PS? Ik dacht daarbij aan de periode met Martens. Ook die had een financieel economische erfenis (en verantwoordelijkheid). Ook Martens besefte dat hij dat in de regering-martens V zonder socialisten moest doen, vooral zonder de Waalse socialisten. Het is passend om een voorganger-hoofdredacteur van dit blad eens te citeren: De socialisten bleven kamperen in hun klassieke, vastgeroeste denkschema s. ze bleven zich vastklampen aan inkomensstijgingen en bindend sociaal overleg. (Wilfried Martens, De memoires, p. 313). De regering-martens V regeerde in de jaren 1981 tot Hebben de socialisten twintig jaar later hun lessen nog niet geleerd? Nochtans was niemand minder dan Elio Di Rupo vice-premier toen Dehaene II ( ) saneerde om België in de Eurozone te loodsen. Het is dus mogelijk met de socialisten. Wellicht ligt de sleutel tot de houding van de socialisten bij de vakbonden. Die vonden het nodig om alvast, ook zonder dat er een begroting is, de spierballen te laten rollen. Socialistische vakbondstoppers in Wallonië spreken al van een 48-urenstaking in april en zelfs een 72-urenstaking later. Het duizelt hen al bij zoveel syndicaal jolijt in het verschiet. Ook zij zouden beter moeten weten. De sanering waarvoor de eerder besproken Martens V bijzondere machten vroeg, daar hadden de vakbonden een verpletterende schuld in. Er was in de tijd van Martens IV al discussie over de index. Voor de socialisten bleef het onbespreekbaar, onder druk van de vakbonden, die vastzaten in een andere tijd. Ook nu schijnen enkelen binnen de vakbond niet te willen inzien dat de wereld sinds 2008 drastisch veranderd is en dat recepten uit het verleden geen garantie bieden voor vandaag en nog minder voor de toekomst. Je kan in volle crisis niet meer en meer blijven eisen en foeteren dat de regering maar bij de rijken moet aankloppen. De vakbonden zullen moeten inzien dat iedereen zal moeten inleveren. De vakbonden en politici moeten erover waken dat er een billijke verdeling is bij de inspanningen én dat de opbrengst van de inlevering van het volk goed besteed worden. Ik wil 1000 per jaar inleveren als dat moet, maar enkel om de toekomst veilig te stellen, niet om het in een bodemloze put te gooien. Eigenlijk hebben de Belgicisten hun kans gemist. Objectief gezien was de N-VA niet hun grootste vijand, maar hun beste bondgenoot. De grondige hervorming van België, het programma waarmee de N-VA de verkiezingen heeft gewonnen, had de roep om een onafhankelijk Vlaanderen voor een tiental jaar gesmoord. Het krampachtig vasthouden aan het Belgisch status-quo en het onmogelijk maken van een copernicaanse omwenteling (u weet wel) heeft de roep om een onafhankelijk Vlaanderen versterkt. Zoals Prof. Bart Maddens in deze bepleit: echte veranderingen zijn maar mogelijk als de V-partijen meer dan 50 procent halen in Vlaanderen. Dat is voor die partijen de grote uitdaging. Vlaanderen overtuigen dat hun toekomstvisie er geen is van chaos en revolutie, maar van orde, gezamenlijk bouwen aan een land zonder het overdreven politieke tijdsverlies. Een politiek project, om het met die modeterm te zeggen, waar 6 miljoen Vlamingen kunnen achterstaan om onze welvaart, ons welzijn en ons werk te beschermen. Alvast CD&V en Open Vld zijn daar niet tegen. België noch Vlaanderen zijn voor hen geloofspunten, stelden ze op het debat van Res Publica over het voortbestaan van België. Ze zijn er dus niet manifest voor, maar eigenlijk ook niet tegen. Er is wel wat veranderd in de Vlaamse politiek de laatste vijf jaar. De begroting waarop we met z n allen zitten te wachten zal geen soelaas brengen. Ze zullen tot een akkoord komen, wees maar gerust. Maar het zal geen zoden aan de dijk zetten. Sorry. Het zijn stuiptrekkingen van een hardnekkig systeem dat zichzelf in stand wil houden, maar door de harde realiteit zal worden ingehaald. Elke dag tikt wel de rekening aan, onze rekening en die moeten wij en onze kinderen en kleinkinderen hoe dan ook betalen. december

4 Luc Van der Kelen in Het Laatste Nieuws, 19 november: De formateur schakelt over naar de kleine vermogens, de modale tweeverdieners met een beetje spaargeld. Die zitten niet zozeer in het kiespubliek van de PS, of in Wallonië tout court. Het overgrote deel zit in Vlaanderen. Een koppel met een goeie job, dat wat spaargeld heeft of een klein erfenisje heeft gedaan, en kijk, daar passeert meneer Di Rupo langs de kassa. Isabel Albers in De Tijd, 19 november: Ons land is geen baken van vertrouwen meer. (...) Alle ingrediënten voor een economisch horrorscenario zijn aanwezig. In dat klimaat slagen de onderhandelaars er nog altijd niet in om het eens te geraken over de saneringen. Meer zelfs, ze zijn er - het communautaire akkoord niet te na gesproken - nog niet in geslaagd ook maar één echt structurele hervorming af te ronden. Thomas Leysen in De Standaard, 12 november: In een aantal Europese landen gaat de politieke besluitvorming zeer moeizaam en dat proces is niet fraai om te zien. Maar daar is een logische uitleg voor. In een democratie heeft de politieke besluitvorming tijd nodig en die is er nu niet of nauwelijks. Rik van Cauwelaert, 15 november in Knack.be: We hebben nog altijd geen begroting omdat Elio Di Rupo onbekwaam is. De formatie is intussen zo lang bezig dat het niet meer de moeite loont om een regering op poten te zetten. Frank Thevissen in De Tijd, 10 november: De G1000 heeft veel weg van een democratische kuur waarvan de werkzaamheid niet verder reikt dan een homeopathisch geneesmiddel. Bruno De Wever in De Standaard, 5 november: Wat gaan we doen met de resultaten van die G1000? We hebben al instrumenten om gezamenlijk tot besluitvorming te komen: we noemen dat politieke partijen, en parlement. Koen Jaspaert (taalkundige, KU Leuven) in Knack, 26 oktober: Het belangrijkste motief om een taal te leren is dat je tot een groep kunt behoren en samen iets kunt doen. Op die manier groeit taal als een boom. Taal is niet de voorwaarde om te integreren. Integratie is een voorwaarde om een taal te leren. Luc Van den Brande in De Standaard, 31 oktober: Als België ooit verdwijnt, is dat omdat de zin ervan verdwenen is. Omdat Vlaanderen en Wallonië elkaar niet langer vinden. Rik van Cauwelaert op Twitter, 31 oktober: maak een einde aan dat formatiecircus. De regering van lopende zaken maakt begroting en dan naar verkiezingen. De onzin duurde lang genoeg. Prof. Bruno De Wever in Sampol, oktober: De sp.a staat op een kruispunt. Accepteert ze de Vlaamse natievorming en kiest ze voluit voor de Vlaamse staatsvorming met een links programma? Of wordt ze de vaandeldrager van de wederopbouw van de Belgische samenhorigheid? Dat laatste belooft een lange en moeizame weg te worden. Waals minister-president Rudy Demotte (PS) stelt zich grote vragen bij de totstandkoming van het rapport van de Hoge Raad van Financiën. Hij is vooral verbaasd over de inspanning die van de gemeentes en provincies wordt verwacht: 1,4 miljard euro. De Hoge Raad wijt dat hoge cijfer aan de slechte financiële toestand van de lokale Waalse besturen, maar volgens Demotte hebben die de voorbije jaren wel degelijk werk gemaakt van hun begroting. Demotte vraagt om de voorspellingen in het rapport te herberekenen, en dat in nauwe samenwerking met alle overheden. Als de cijfers je niet aanstaan, dan pas je ze toch gewoon aan, niet? (DS, 31 okt.) Dertig van de 116 ziekenhuizen in België gaan volgens de ziekteverzekering systematisch verspillend tewerk, stelde De Standaard. Daarvan 19 Waalse (= 45 %), 6 Brusselse (= 40 %) en 5 Vlaamse (= 9 %) zieken- huizen. Voor de behandeling van dezelfde aandoeningen rekenen ze keer op keer meer aan dan de andere ziekenhuizen. (9 nov.) Oud-minister-president Luc Van den Brande, zowat de pater familias van de Vlaamsgezinde vleugel in de CD&V, is wel héél kritisch over de communautaire akkoorden van Di Rupo. Hij toetst ze aan de Frans Baert-doctrine, die doorgaans door N-VA als toetssteen wordt gebruikt. Het besluit is negatief: De Vlaamse autonomie vergroot, maar die had nog groter kunnen zijn. Net als de fiscale verantwoordelijkheid. Die strandt nu op goed 30 % van de Vlaamse middelen. Dat moet minstens 50 % zijn. En justitie vind ik absoluut onvolkomen. De samenvallende verkiezingen vindt hij een vreemde filosofie op het moment dat de deelgebieden meer bevoegdheden krijgen. In een interview met De Standaard betreurt hij ook dat het kartel met N-VA niet meer bestaat. (31 okt.) Per duizend inwoners telt Vlaanderen 23 ondernemingen, Wallonië 20. En zo n Vlaamse onderneming stelt gemiddeld elf mensen tewerk, waar een Waals bedrijf er circa negen telt. Die cijfers liggen niét dicht bij elkaar, volgens Vincent Reuter, gedelegeerd bestuurder van de Union Wallonne des Entreprises (UWE). Als wij dezelfde cijfers zouden halen als in Vlaanderen, zouden er mensen meer aan de slag zijn en hielden we geen werkloosheidsprobleem meer over. Het feit dat volgens de werkgeversbaas Walen graag voor de overheid werken, helpt natuurlijk ook niet echt. (Knack, 19 okt.) 4 december 2011

5 De redactie van De Morgen heeft de samenwerking met Jean-Pierre Rondas na een half jaar vroegtijdig opgezegd. Jean-Pierre Rondas: Vanaf nu verschijnt er dus geen tweewekelijkse column van Rondas meer in deze krant. De tekst over wat het betekent Belgicist te zijn maar zo niet genoemd te willen worden (DM, 20 sept.) besluit daarmee deze reeks. Stilistische overwegingen zouden ten grondslag liggen aan de beëindiging van de overeenkomst. Halfweg was er al een conflict geweest over een column die de vinger legde op de nazificering van het debat in Le Soir (met de kwestie-pierre Mertens en het negationisme). Ook toen waren er stilistische bezwaren. Twee recente columns deden de deur dicht: Verstoten sloren, over het diepe Belgicisme van de tricolore Vlaamse partijen, en Belgicisme voor wie het niet meer weet, over Belgicisme als ideologievervangende laatste ideologie. Rondas: Deze teksten grepen in het tere vlees van de voorakkoorden, en Stefaan van Hecke (Groen!) sprak van schelden en oorlogstaal. Mijn volgende tekst zou handelen over het wezen van de financieringswet. Zover heeft de redactie het niet laten komen. Deze krant heeft dit soort column (met het bijbehorende Vlaamse standpunt) wel eventjes gewild, maar kan in laatste instantie deze openheid niet aan zoals hij zoveel andere dingen niet meer aankan. In dit stadium volstonden enkele dreigementen met opzeggen van het abonnement. Ik maakte gewoon iets te vaak opinie tegen de opinielijn van de krant als geheel. Zoals een van de lezers op het forum van De Morgen zich liet ontvallen: sinds wanneer mogen opiniemakers hier zomaar schrijven wat ze willen? Van nu af zal Rondas op geregelder tijdstippen publiceren in. Ook in privéondernemingen geldt een cultuurkloof tussen noord en zuid, of toch een financiële kloof. In de Franstalige AB Inbev-vestigingen geldt een pensioengerechtigde leeftijd van (amper) 52 jaar, in de Vlaamse moet je 55 zijn... Bij het lezen van het novembernummer van zullen sommige royalty watchers de wenkbrauwen hebben gefronst bij de foto van Charles-Henri Sixte de Bourbon (p. 20 ). Het fotoarchief van Reporters zorgde voor onduidelijkheid, maar blijkbaar stond de huidige groothertog van Luxemburg op de foto: Charles- Henri de Bourbon-Parme. Wél familie, en ook familie van het Belgische vorstenhuis. Excuus. Woordvoerder Benoît Lannoo geeft impliciet toe dat zijn minister Joelle Milquet het erg moeilijk heeft met het Nederlands. Ze bekken haar toespraken en interviews vooraf. Nog net niet uit het hoofd leren, of toespraken fonetisch uitschrijven. (Nu, nov.) Aalst lijkt stilaan tot de Brusselse Rand te behoren. Tenminste als je de toename van het aantal Franstalige leerlingen in Aalsterse scholen in rekening neemt. Volgens De Morgen signaleert zowat elke schooldirecteur in Aalst de trend, die al een tweetal jaar bezig is. Resultaat: in sommige scholen voert men een taalbeleid m.b.t. de Franstaligen, met onder meer extra lessen Nederlands. (15 nov.) december

6 Wat nu voorligt, is een kleine staatshervorming Bart De Wever: We hebben een historische kans gemist Bart De Wever heeft er net een handtekeningensessie opzitten op de Boekenbeurs in Antwerpen. Hij heeft er veel succes, zijn populariteit lijkt nog toe te nemen. Maar kan hij dat politiek verzilveren? vroeg geen handtekening maar een interview over populariteit en politiek. Pieter Bauwens en Karl Drabbe Ba r t De Wever: Met gemengde gevoelens. We hebben in 2010 een sterk mandaat gekregen van veel Vlaamse kiezers om een alomvattende verandering door te voeren, communautair maar ook in het beleid. We hebben een eerlijke poging gedaan om dat uit te voeren, maar we zijn gebotst op de ongelofelijke resistentie van het systeem. Dat systeem is wars van verandering en is door de grendelgrondwet zo gebetonneerd dat we daar nooit zijn doorgeraakt. We zijn eigenlijk ook nooit dichtbij een doorbraak geraakt. Achteraf moet je daar eerlijk in zijn. Volgens mij hadden de PS ers van meet af aan een dubbele agenda: liefst van al regeren met de N-VA, maar op hun voorwaarden en als dat niet kan, dan zonder N-VA. Het maximumbod van de PS is nooit veranderd. Wat nu zogezegd wordt binnengehaald, verschilt niet veel van wat wij in de zomer van 2010 op papier zagen staan en dat was voor ons veruit onvoldoende. Wat nu voorligt, is geen systemische maar een kleine staatshervorming met veel bric-à-brac die het allemaal nog veel ingewikkelder zal maken. Ik denk ook meer en meer dat we te lang aan tafel zijn gebleven. Waarschijnlijk hadden we al in oktober vorig jaar de deur moeten dichttrekken, na de afwijzing van mijn nota. In die nota heb ik als Vlaamsnationalist het absolute minimum voor ons op papier gezet. Ik weet dat daarop kritiek was, maar het was een bewuste en aanvaardbare stap op weg naar wat wij willen. Na de brute afwijzing hebben we 48 uur echt getwijfeld om naar de onderhandelingstafel terug te keren. We hebben ons laten overtuigen door Johan Vande Lanotte, die zei: ik kan eenzelfde substantie verzilveren, geef me twee tot drie weken. Dat zijn uiteindelijk drie maanden geworden. En we zaten terug op de carrousel. Dat is niet totaal onjuist. Ik denk dat de PS zich trouw hield aan haar dubbele agenda: met ons op hun voorwaarden of zonder ons. Ze pasten ondertussen hun klassieke strategie toe: rekken, rekken, rekken en ondertussen de publieke opinie bespelen door alles wat gebeurt in de schoenen van de ander schuiven. De financiële markten bewegen: schuld van De Wever. Er komt geen regering, we breken een record, een wereldrecord: schuld van De Wever die geen compromissen kan sluiten. Zo leggen ze alle druk bij hun tegenstander, ook met de hulp van de Vlaamse media trouwens. Je zou evengoed kunnen zeggen dat het uitblijven van een regering ook de schuld is van de Franstaligen, van de PS. Neen, alles werd in onze schoenen geschoven. Maar ondanks die druk op de publieke opinie gingen de resultaten van de N-VA in de peilingen vooruit en niet achteruit. Het heeft de PS geweldig gefrustreerd, dat die Vlaamse publieke opinie niet in beweging kwam. Je moet je die onderhandelingen voorstellen: wij willen dat er iets verandert en zij zitten daar achter hun stevige muur van de grendelgrondwet. Je kan dat niet doorbreken. Toch niet binnen het wettelijke kader dat de vorige generaties politici ons hebben nagelaten. Als je dan druk begint te voelen vanuit de publieke opinie, word je plat geduwd. Veel van de vorige onderhandelaars zijn in die val getrapt. Die springen over het muurtje en verkopen het haalbare als het maximale. Maar bij ons kwam die druk niet, integendeel. We kregen meer en meer steun uit de Vlaamse publieke opinie. Het toppunt kwam vorige zomer, rond 11 juli. De nota van Di Rupo was duidelijk een provocatie: een anekdotische staatshervorming die ons veel kost en een sociaaleconomisch beleid, tegengesteld aan wat wij willen. Maar ze hadden nooit verwacht dat we neen zouden durven zeggen. En wat nog meer choqueerde, is dat de publieke opinie ons volgde. Ze waren toen echt bang. Die beelden van mijn speech op de Groeningekouter in Kortrijk maakten veel indruk. Achteraf gezien was dat het keerpunt. De Vlaamse partijen kregen schrik dat we het hele veld zouden innemen. De CD&V en Open Vld hadden geen reden meer om pal te staan, ze 6 december 2011

7 waren ervan overtuigd dat wij daarvan zouden profiteren. En dat is Di Rupo goed uitgekomen. Die heeft alles uit de kast gehaald, de koning incluis, en de CD&V en Open Vld zijn overstag gegaan. Daar hebben we een historische kans gemist, er zou een politieke energie zijn vrijgekomen waarin we eindelijk iets serieus hadden kunnen doen. De opluchting in Franstalig België was voelbaar in het parlement. Het was weer business as usual. Dat is een cynische vraag. Het is in Vlaanderen frustrerend om als centrumrechts politicus aan politiek te doen. Gelijk hebben is geen probleem, je zal in vele gevallen ook gelijk krijgen, maar het is moeilijk om dat om te zetten in daden of beleid. Verhofstadt is op dat slagveld oneerbaar gesneuveld. Hij kon zijn principes niet omzetten en liet ze dan maar allemaal vallen. Ook Leterme is gesneuveld. Hij heeft een jaar lang geprobeerd om met zijn West-Vlaamse kop tegen de muur te bonken, maar heeft er zich uiteindelijk bij neer gelegd. En ik ben nu de volgende in het rijtje die een sterk mandaat heeft gekregen om iets te veranderen. Het lukt niet. Is het dan nog nuttig aan politiek te doen? Ja, omdat je op de lange termijn moet kijken. Oké, nu op korte termijn zal er geen verandering komen, maar de laatste tien tot twintig jaar is het aantal Vlamingen dat op V-partijen stemt, gestegen tot praktisch de helft en de traditionele partijen, de behoeders van het systeem, halen niet meer de helft van de stemmen. Dat is een niet te ontkennen evolutie op de lange termijn. We moeten er aan werken dat die evolutie zich kan doorzetten. Ik heb geduld. Ik ben een man met een missie, en die is niet om zo snel mogelijk het succes te verzilveren. Ik wil realiseren, wat gerealiseerd moet worden. Ik heb altijd kritiek gehad op die mensen binnen de Vlaamse Beweging die pleiten voor een revolutionaire methode. Via de gewone politiek weg lukt het niet en we komen niet meer aan tafel tenzij om de onafhankelijkheid te onderhandelen. Je kan dat zeggen, maar vandaag hebben ze niet de power om zoiets af te dwingen. Je kan nu tegenwerpen dat wij het geprobeerd hebben door wel aan tafel te zitten en te participeren in het systeem en het is ook niet gelukt. Die kritiek moet ik aanvaarden. Maar je moet verder kijken. De vraag is dan: hoe zullen de krachtsverhoudingen in Vlaanderen evolueren? Er was een tijd dat wij als kleine partij met die grote moesten proberen onderhandelen. Nu is de tijd dat wij als grote partij met de kleine moeten werken. We moeten als Vlaams-nationalisten de balans opmaken en de Vlaming voorbereiden. Die is daar ook klaar voor. We moeten Vlaanderen overtuigen dat de optelsom die België is, echt in zijn nadeel werkt op alle mogelijke beleidsdomeinen: migratie, sociaaleconomisch beleid, justitie, de knoop ligt daar ook in de optelsom die België is. Als die knoop niet wordt ontward, dan zal de Vlaming nooit waar krijgen voor zijn geld. Meer en meer Vlamingen zien dat ook. Ik ben op lange termijn optimist. Dat is niet mijn natuur, maar ik geloof dat het zal lukken. Al zal de komende termijn een ongelofelijke struggle worden in en om de publieke opinie. Waarbij wij dan weer het ongelofelijke nadeel hebben dat we geen enkele weerslag in de media hebben. Integendeel, de grote megafoons zullen tegen ons spreken. We moeten niet flauw doen, we zijn concurrenten. Wij bieden Vlaams-nationalisme aan op centrumrechtse wijze. Wij willen de Vlamingen overtuigen dat het centrumrechtse beleid dat ze willen, kan worden bereikt via Vlaamse onafhankelijkheid. Bij het Vlaams Belang heb ik hoe langer hoe meer de indruk dat hun Ik ben een man met een missie, en die is niet om zo snel mogelijk het succes te verzilveren, ik wil realiseren, wat gerealiseerd moet worden. december [Foto Reporters]

8 antivreemdelingendiscours veel belangrijker is geworden dan hun onafhankelijkheidsstreven. Los daarvan vraag ik mij sinds enige tijd af of beide partijen zich niet beter focussen op het maximaliseren van de eigen basis, in plaats van elkaar te viseren. Ik probeer al een paar jaar geen offensieve bewegingen meer te doen naar het Vlaams Belang. Ik heb dat in de begindagen wel veel gedaan, te veel. Ik ben daar niet altijd verstandig in geweest. Ik probeer me nu te beperken tot het pareren van aanvallen van hen. Voor de publieke opinie is dat misschien hetzelfde, maar voor mij is het een wezenlijk verschil. Ik val het Vlaams Belang niet aan vanuit een weloverwogen strategie. Maar ik ben er wel te pas en te onpas toe verplicht om de aanvallen van Dewinter te pareren. Soms denk ik: wat win je daarmee? Maar wie ben ik? Bijvoorbeeld zijn pleidooi om de N-VA uit de Vlaamse regering te doen stappen. Als hij weet dat hij alles in de schoot van de traditionele partijen werpt, die ons maar al te graag aan de kant zouden zetten. Zo wordt hij een objectief bondgenoot van de Open Vld die dat federale akkoord hebben gemaakt en daarmee graag in de Vlaamse regering willen inbreken. Dan schiet hij het doel voorbij. Dat is een partijpolitiek steekspel, dan zit je elkaar vliegen af te vangen. We moeten anderen overtuigen. Ach niet veel, je moet daar nuchter in blijven. Persoonlijke populariteit is nuttig in politiek, je moet daar niet flauw over doen. Zolang het helpt om mensen over de drempel te krijgen voor jouw overtuiging, is het nuttig en gezond. Als die populariteit zou gaan dienen om te zeggen dat je persoonlijke carrière het meest wezenlijke is van jouw partij of beweging, dan wordt het zeer ongezond. Ik heb in het verleden in de Volksunie genoeg ongezonde toestanden gezien om zeer goed gewapend te zijn tegen dat soort waan. Ik heb mijn karakter mee, ook dat helpt. Zolang het duurt, moet je het nuttig proberen te gebruiken. Nu kopen de mensen een boek van mij, dat hen hopelijk een overtuiging kan bijbrengen die langer blijft dan mijn populariteit. Want die is eindig. Als [Foto Reporters] We moeten Vlaanderen overtuigen dat de optelsom die België is, echt in zijn nadeel werkt op alle mogelijke beleidsdomeinen. Vlaams-nationalist doe je aan politiek voor het grote ideaal: wij zijn ervan overtuigd dat het nodig is in naam van de democratie en het goed bestuur dat Vlaanderen autonoom wordt. Als je populair bent, heb je meer instrumenten om je overtuiging te dienen. Ze komen je vragen om te spreken, om opinies te schrijven. Als je populair bent, moet je dat doen. Ik ga zo weinig mogelijk spreken voor de Vlaamse Volksbeweging, want dan preek ik voor de gelovigen. Ik spreek graag voor de Rotary, Club 51, de Lions, Davidsfonds, serviceclubs, businessclubs, de Belgische vereniging van Vastgoedbeheerders... Omdat ik populair ben, openen die deuren nu en ik zeg daar wel exact hetzelfde als wat ik voor een VVBpubliek zou zeggen. Absoluut. Dat is een van de voordelen die we hebben en een van de werken die we nu kunnen doen, door de interesse die er is voor ons. Wij worden in het buitenland opgemerkt, we zijn de grootste partij van het land en we staan op de radar. Als partij hebben we geïnvesteerd in een goed gedocumenteerde internationale website in het Frans, Engels en Duits. Vele N-VA-kopstukken zoals Danny Pieters, Siegfried Bracke en Jan Jambon geven geregeld interviews aan buitenlandse media. Ikzelf steek nu heel veel van mijn tijd in contacten met buitenlandse diplomaten. Ik kan daar niet zo veel over zeggen, maar in het afgelopen jaar heb ik er al heel veel ontvangen. Het aantal EU-landen waarmee ik niet heb gesproken, is een kleine minderheid. De nieuwe landen, de voormalige Oostbloklanden, hebben helemaal geen moeite om ons te begrijpen. Die komen soms met meer begrip binnen dan je verwachtte. Ik heb zo eens een delegatie ontvangen van een EU-land dat ooit één was en het nu niet meer is, en die kwamen eerder voorschrijven hoe ik het moest doen, want zo kon het toch niet verder. In andere contacten moet je vaak van verder komen. Ook dat is democratisch choquerend. De Vlaming is heel veel gewoon van slecht bestuur en heeft de gewoonte om dat slecht bestuur buiten zichzelf te plaatsen. Brussel beslist en ik trek mijn plan, we knikken ja en we doen ons ding. Maar dat werkt in ons nadeel als je een heel assertief politiek project wil voeren. Wij zijn de meerderheid in dit land. Wij zijn diegenen die sociaaleconomisch de meeste rekeningen betalen, wij zouden in Brussel moeten zeggen hoe het moet gebeuren. Dan werkt de Vlaamse mentaliteit tegen ons. Nu is er een regering zonder Vlaamse meerderheid. Je zou dat in een normaal land eens moeten proberen. Gisteren was het nog ondenkbaar: Van Rompuy zei ooit over die situatie dat ze staatsgevaarlijk was, Leterme zou zo n regering bevechten van Opgrimbie tot De Panne. De dag erop wordt het denkbaar en de volgende dag is het normaal. De Vlaamse editorialisten verdedigen het ook: de situatie is nu zo, het kan niet anders. We hebben een regering zonder Vlaamse meerderheid en een premier die amper Nederlands kan en wat schrijft De Standaard? Een editoriaal dat kritiek terecht noemt, maar jonge Vlamingen kennen ook geen Frans. Alsof dat terzake doet. [ ] Een uitgebreide versie van dit interview is te lezen op 8 december 2011

9 De grootste straatshervorming ooit Dit is de grootste straatshervorming ooit, verklaarde Alexander De Croo triomfantelijk nadat er op 24 september in de vroege uren een akkoord was bereikt over de financieringswet. StRaatshervorming? Een verspreking van een doodvermoeide onderhandelaar? Niks verspreking! De Croo verwees gewoonweg naar het roemruchte Brusselse straatvegersakkoord: in de toekomst zullen alle Brusselse straten door gemeentewerkers worden geveegd. Dit moet wel de grootste straatshervorming ooit zijn. Tenminste gemeten naar het fabelachtige bedrag dat Brussel hiervoor krijgt: 461 miljoen euro per jaar extra. Maar toch, het kan niemand ontgaan zijn hoe geforceerd de zegebulletins van de Vlaamse onderhandelaars klonken. Het waren zorgvuldig ingestudeerde nummertjes, zielloos en zonder de minste overtuigingskracht. De enige die nog enigszins oprecht klonk, was Caroline Gennez toen ze zich liet ontvallen: Nu zijn we er toch voor tien à twintig jaar van af. Na 480 dagen onderhandelen was dat voor de uitgeputte onderhandelaars inderdaad het ultieme doel geworden: er van af zijn. Voor de beteuterde Vlamingen, voor wie het wel wat meer had mogen zijn, was er een andere boodschap: niet getreurd, want dit is geen eindpunt, enkel een stap in de goede richting. Er komt dus nog een zevende staatshervorming. Alleen, het is niet duidelijk wat we ons daarvan juist moeten voorstellen. Want in één opzicht zijn de Di Rupo-akkoorden ongetwijfeld historisch (of ze nu worden uitgevoerd of niet): de Vlaamse basisconsensus over de gewenste staatsstructuur ligt aan diggelen. De vijf resoluties van het Vlaams Parlement, met hun pleidooi voor een tweeledige staatsstructuur, mogen nu definitief worden gearchiveerd. Al meer dan tien jaar lang vormden die resoluties de basis van een feitelijke alliantie tussen christendemocraten en Vlaams-nationalisten. In 1999 waren Luc Van den Brande (CVP) en Johan Sauwens (VU) de architecten ervan. De resoluties stonden centraal in het De vijf resoluties van het Vlaams Parlement, met hun pleidooi voor een tweeledige staatsstructuur, mogen nu definitief worden gearchiveerd. kartelprogramma van CD&V en N-VA, en bleven daarna de ultieme toetssteen van beide partijen afzonderlijk. Zolang die as stand hield, kon men niet om de resoluties heen. Alexander De Croo, onderhandelaar met geforceerd zegebulletin. [Foto Reporters] Bart Maddens Met de Di Rupo-akkoorden krijgen we, zoals intussen genoegzaam bekend, precies het tegenovergestelde van wat in de resoluties wordt geëist. Het gros van de nieuwe gemeenschapsbevoegdheden (niet enkel de kinderbijslagen!) gaat naar het Brussels Gewest via de omweg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Bovendien wordt het Brussels Gewest bevoegd voor eerder overgehevelde gemeenschapsbevoegdheden zoals sportinfrastructuur, beroepsopleiding, toerisme en cultuur. Van enige vorm van cobestuur is geen sprake. Brussel wordt meer dan ooit een sterk derde gewest, een supergewest zelfs. De kans dat dit in de toekomst nog kan worden teruggedraaid via onderhandelingen is zo goed als onbestaande. De staatshervormingen zijn wat men noemt padafhankelijk : een keer je een beslissende stap hebt gezet in een bepaalde richting, is er geen weg terug. Van de weeromstuit zijn de Vlaamse resoluties, met hun pleidooi voor tweeledigheid, een haast lachwekkend anachronisme geworden, te klasseren bij vroegere voorstellen om een provinciaal federalisme in te voeren. Dit heeft zeer verregaande gevolgen. Bij een volgende staatshervorming zal eender welke bevoegdheidsoverdracht automatisch een versterking betekenen van Brussel, en dus van de drieledigheid. De vijf resoluties zijn geschiedenis, en daarmee is het vliegwiel van de Vlaamse staatsvormende dynamiek gebroken. Er is geen breed gedragen Vlaams communautair project meer. De Vlamingen zijn hopeloos uit verband gespeeld. In de plaats van de alliantie tussen CD&V en N-VA komt er allicht een nooit geziene polarisatie tussen het V-Blok (N-VA, VB, LDD) en de systeempartijen. Voor de N-VA zal het in die nieuwe context niet gemakkelijk zijn om met een geloofwaardige communautaire boodschap naar de kiezer te trekken. Niemand gelooft enerzijds dat het nog mogelijk is om via normale onderhandelingen tot een voor de Vlaamsgezinden aanvaardbare staatshervorming te komen. Maar anderzijds is het twijfelachtig of de meer gematigde kiezers van de N-VA er al klaar voor zijn om de harde waarheid onder ogen te zien: Vlaanderen zal zich nooit kunnen bevrijden uit de dodelijke wurggreep van het Belgische regime zolang het V-Blok niet de volstrekte meerderheid haalt. december

Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5

Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5 Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5 OPENING VAN DE VERGADERING Voorzitter: de heer Jan Peumans De vergadering wordt geopend om 14.03 uur. De voorzitter: Dames en heren, de vergadering is geopend.

Nadere informatie

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 17 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Plenaire Morgenvergadering van 18 december 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

Verslagboek. Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen. Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen

Verslagboek. Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen. Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen 5de Sociaal-Flamingantische Trefdag Verslagboek Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen www.landdag.org Solidariteit

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

De lat te hoog. Jan Erik Keman. Studentnummer: 1194135 Master political culture and national identities Universiteit Leiden

De lat te hoog. Jan Erik Keman. Studentnummer: 1194135 Master political culture and national identities Universiteit Leiden De lat te hoog Waarom er ondanks de stembusakkoorden van begin jaren zeventig uiteindelijk toch geen duidelijkheid voor de verkiezingen kwam Jan Erik Keman Studentnummer: 1194135 Master political culture

Nadere informatie

Mijn naam is Sam VOETEN en ik ben kandidaat-voorzitter voor JONGCD&V Nationaal.

Mijn naam is Sam VOETEN en ik ben kandidaat-voorzitter voor JONGCD&V Nationaal. Mijn naam is Sam VOETEN en ik ben kandidaat-voorzitter voor JONGCD&V Nationaal. Als gedreven basketballer weet ik dat niet alleen de gestalte en het volume het verschil maken. Winnen doe je immers nooit

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2. Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood

Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2. Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood 1997/2.dit nummer o.a.; Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2 Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood Albanië, een gesmoorde libertarische revolutie? De beginselen van de echte

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie

Een partij om de maatschappij te veranderen. een brochure van de Linkse Socialistische Partij - LSP 3 euro

Een partij om de maatschappij te veranderen. een brochure van de Linkse Socialistische Partij - LSP 3 euro LSP - PSL Een partij om Een partij om de maatschappij te veranderen een brochure van de Linkse Socialistische Partij - LSP 3 euro WWW.SOCIALISME.BE Een partij om de maatschappij te veranderen inhoud :

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

Er is iets veranderd in Antwerpen (2)

Er is iets veranderd in Antwerpen (2) Er is iets veranderd in Antwerpen (2) Interview met Meyrem Almaci Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober jongstleden scoorde PVDA+ verrassend goed. Met bijna 8% van de stemmen en 4 zetels van

Nadere informatie

Wie we zijn en wat we willen

Wie we zijn en wat we willen Wie we zijn en wat we willen Een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks Wijnand Duyvendak Wie we zijn en wat we willen Een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks Wijnand Duyvendak Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Waarom twijfelen aan

Waarom twijfelen aan Waarom twijfelen aan WAAROM TWIJFELEN AAN sven naessens Omslagontwerp: Jan Depover Coverfoto: Shelsey Maras (https://www.facebook.com/shelseymarasphotography) Vormgeving: EPO Druk: drukkerij EPO [www.drukkerij-epo.be]

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Als boeren overleven wordt

Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Ten geleide v Twee jaar geleden publiceerde de Koning Boudewijnstichting het rapport Boeren in de knel, armoede in land-

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Met bijdragen van George van Houtem, Jos Burgers en Sharon Kroes! Alvast een voorproefje van een aantal snode technieken

Met bijdragen van George van Houtem, Jos Burgers en Sharon Kroes! Alvast een voorproefje van een aantal snode technieken Met bijdragen van George van Houtem, Jos Burgers en Sharon Kroes! Alvast een voorproefje van een aantal snode technieken www.denkproducties.nl/dirtytricks HET BLAD SALES EXPERT WAS ERBIJ Over Paul Verweij:

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Unieke Kuifjeskrant. Beste lezer. D e inwoners van Lanklaar zitten met zware twijfels: Lees ze tot het laatste stukje. Uit Kuifje in Amerika

Unieke Kuifjeskrant. Beste lezer. D e inwoners van Lanklaar zitten met zware twijfels: Lees ze tot het laatste stukje. Uit Kuifje in Amerika HET WEER Blz.30 +5 +8 NAMIDDAG DROOG DAGBLAD - PRIJS: 0,9 EURO - VRIJDAG 9 JANUARI 2004 - Nr. 7 Unieke Kuifjeskrant Lees ze tot het laatste stukje Alle redactionele illustraties in de krant: Hergé/Moulinsart

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

Radiocolumns voor Radio Hoorn 2013-2014 SJAAK GROSTHUIZEN

Radiocolumns voor Radio Hoorn 2013-2014 SJAAK GROSTHUIZEN Radiocolumns voor Radio Hoorn 2013-2014 SJAAK GROSTHUIZEN BONUSMATERIAAL: Zomergedachten conference Workshop verkiezingen 4 oktober 2013 VOELHOORN Verzamelde columns voor Hoorn Actueel Radio Hoorn seizoen

Nadere informatie

de vrijwillige slavernij

de vrijwillige slavernij de vrijwillige slavernij Étienne de La Boétie Ve r t o o g o v e r d e Vr i j w i l l i g e Sl av e r n i j vertaald door Charlotte Bauwens met een inleiding van dr. Jos Verhulst en een nawoord door dr.

Nadere informatie

De besparingen niet langer incasseren

De besparingen niet langer incasseren België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 maandblad van de Linkse Socialistische Partij (LSP) nummer 333 April 2014 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg. G. Cool, Hovenierstraat

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Werk maken van toekomst voor iedereen. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014

Nieuwsbrief. Werk maken van toekomst voor iedereen. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014 Nieuwsbrief Caritas Catholica Vlaanderen vzw Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014 Kort tweemaandelijks bericht van Caritas Catholica Vlaanderen vzw Werk maken van toekomst voor iedereen

Nadere informatie

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN Nooit eerder was beleggen zo laagdrempelig als nu. De drie belangrijke voordelen van online beleggen? De snelheid, het eenvoudige beheer en de geringe kosten die ermee gepaard

Nadere informatie