Bart De Wever: historische kans gemist. v r i j m o e d i g m a a n d b l a d. Rondas over de G704. Roger Van Houtte: Afscheid van een rasjournalist

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bart De Wever: historische kans gemist. v r i j m o e d i g m a a n d b l a d. Rondas over de G704. Roger Van Houtte: Afscheid van een rasjournalist"

Transcriptie

1 OORBRAAK v r i j m o e d i g m a a n d b l a d december Rondas over de G704 Roger Van Houtte: Afscheid van een rasjournalist Bart De Wever: historische kans gemist Afgiftekantoor 8000 Brugge V.U. Pieter Bauwens M. De Smetstraat Hofstade Redactieadres: Passendalestraat 1A 2600 Berchem

2 historische kalender & jaarboek en herontdek intussen ook je eigen roots & advertentie

3 Een politiek project Pieter Bauwens Wie nu nog niet heeft gezien dat dit land ziek is, die wil het niet zien. Wie nu nog niet heeft gezien dat de structuren van dit land falen, die wil het niet zien. Eerst kon je nog beweren dat het aan de politici lag. Die lieten zich dan gijzelen door een minderheid in een symbooldossier, BHV. Maar nu gaat het over de begroting. De begroting, het beleid, het geld van de staat, uw geld, ons geld. Het gaat over onze welvaart, ons werk, ons welzijn De eerste vraag, geen van een miljoen maar van meer dan 11 miljard: kan dat binnen de huidige Belgische structuur? De tweede vraag is, kan dat met de socialisten, kan dat met de PS? Ik dacht daarbij aan de periode met Martens. Ook die had een financieel economische erfenis (en verantwoordelijkheid). Ook Martens besefte dat hij dat in de regering-martens V zonder socialisten moest doen, vooral zonder de Waalse socialisten. Het is passend om een voorganger-hoofdredacteur van dit blad eens te citeren: De socialisten bleven kamperen in hun klassieke, vastgeroeste denkschema s. ze bleven zich vastklampen aan inkomensstijgingen en bindend sociaal overleg. (Wilfried Martens, De memoires, p. 313). De regering-martens V regeerde in de jaren 1981 tot Hebben de socialisten twintig jaar later hun lessen nog niet geleerd? Nochtans was niemand minder dan Elio Di Rupo vice-premier toen Dehaene II ( ) saneerde om België in de Eurozone te loodsen. Het is dus mogelijk met de socialisten. Wellicht ligt de sleutel tot de houding van de socialisten bij de vakbonden. Die vonden het nodig om alvast, ook zonder dat er een begroting is, de spierballen te laten rollen. Socialistische vakbondstoppers in Wallonië spreken al van een 48-urenstaking in april en zelfs een 72-urenstaking later. Het duizelt hen al bij zoveel syndicaal jolijt in het verschiet. Ook zij zouden beter moeten weten. De sanering waarvoor de eerder besproken Martens V bijzondere machten vroeg, daar hadden de vakbonden een verpletterende schuld in. Er was in de tijd van Martens IV al discussie over de index. Voor de socialisten bleef het onbespreekbaar, onder druk van de vakbonden, die vastzaten in een andere tijd. Ook nu schijnen enkelen binnen de vakbond niet te willen inzien dat de wereld sinds 2008 drastisch veranderd is en dat recepten uit het verleden geen garantie bieden voor vandaag en nog minder voor de toekomst. Je kan in volle crisis niet meer en meer blijven eisen en foeteren dat de regering maar bij de rijken moet aankloppen. De vakbonden zullen moeten inzien dat iedereen zal moeten inleveren. De vakbonden en politici moeten erover waken dat er een billijke verdeling is bij de inspanningen én dat de opbrengst van de inlevering van het volk goed besteed worden. Ik wil 1000 per jaar inleveren als dat moet, maar enkel om de toekomst veilig te stellen, niet om het in een bodemloze put te gooien. Eigenlijk hebben de Belgicisten hun kans gemist. Objectief gezien was de N-VA niet hun grootste vijand, maar hun beste bondgenoot. De grondige hervorming van België, het programma waarmee de N-VA de verkiezingen heeft gewonnen, had de roep om een onafhankelijk Vlaanderen voor een tiental jaar gesmoord. Het krampachtig vasthouden aan het Belgisch status-quo en het onmogelijk maken van een copernicaanse omwenteling (u weet wel) heeft de roep om een onafhankelijk Vlaanderen versterkt. Zoals Prof. Bart Maddens in deze bepleit: echte veranderingen zijn maar mogelijk als de V-partijen meer dan 50 procent halen in Vlaanderen. Dat is voor die partijen de grote uitdaging. Vlaanderen overtuigen dat hun toekomstvisie er geen is van chaos en revolutie, maar van orde, gezamenlijk bouwen aan een land zonder het overdreven politieke tijdsverlies. Een politiek project, om het met die modeterm te zeggen, waar 6 miljoen Vlamingen kunnen achterstaan om onze welvaart, ons welzijn en ons werk te beschermen. Alvast CD&V en Open Vld zijn daar niet tegen. België noch Vlaanderen zijn voor hen geloofspunten, stelden ze op het debat van Res Publica over het voortbestaan van België. Ze zijn er dus niet manifest voor, maar eigenlijk ook niet tegen. Er is wel wat veranderd in de Vlaamse politiek de laatste vijf jaar. De begroting waarop we met z n allen zitten te wachten zal geen soelaas brengen. Ze zullen tot een akkoord komen, wees maar gerust. Maar het zal geen zoden aan de dijk zetten. Sorry. Het zijn stuiptrekkingen van een hardnekkig systeem dat zichzelf in stand wil houden, maar door de harde realiteit zal worden ingehaald. Elke dag tikt wel de rekening aan, onze rekening en die moeten wij en onze kinderen en kleinkinderen hoe dan ook betalen. december

4 Luc Van der Kelen in Het Laatste Nieuws, 19 november: De formateur schakelt over naar de kleine vermogens, de modale tweeverdieners met een beetje spaargeld. Die zitten niet zozeer in het kiespubliek van de PS, of in Wallonië tout court. Het overgrote deel zit in Vlaanderen. Een koppel met een goeie job, dat wat spaargeld heeft of een klein erfenisje heeft gedaan, en kijk, daar passeert meneer Di Rupo langs de kassa. Isabel Albers in De Tijd, 19 november: Ons land is geen baken van vertrouwen meer. (...) Alle ingrediënten voor een economisch horrorscenario zijn aanwezig. In dat klimaat slagen de onderhandelaars er nog altijd niet in om het eens te geraken over de saneringen. Meer zelfs, ze zijn er - het communautaire akkoord niet te na gesproken - nog niet in geslaagd ook maar één echt structurele hervorming af te ronden. Thomas Leysen in De Standaard, 12 november: In een aantal Europese landen gaat de politieke besluitvorming zeer moeizaam en dat proces is niet fraai om te zien. Maar daar is een logische uitleg voor. In een democratie heeft de politieke besluitvorming tijd nodig en die is er nu niet of nauwelijks. Rik van Cauwelaert, 15 november in Knack.be: We hebben nog altijd geen begroting omdat Elio Di Rupo onbekwaam is. De formatie is intussen zo lang bezig dat het niet meer de moeite loont om een regering op poten te zetten. Frank Thevissen in De Tijd, 10 november: De G1000 heeft veel weg van een democratische kuur waarvan de werkzaamheid niet verder reikt dan een homeopathisch geneesmiddel. Bruno De Wever in De Standaard, 5 november: Wat gaan we doen met de resultaten van die G1000? We hebben al instrumenten om gezamenlijk tot besluitvorming te komen: we noemen dat politieke partijen, en parlement. Koen Jaspaert (taalkundige, KU Leuven) in Knack, 26 oktober: Het belangrijkste motief om een taal te leren is dat je tot een groep kunt behoren en samen iets kunt doen. Op die manier groeit taal als een boom. Taal is niet de voorwaarde om te integreren. Integratie is een voorwaarde om een taal te leren. Luc Van den Brande in De Standaard, 31 oktober: Als België ooit verdwijnt, is dat omdat de zin ervan verdwenen is. Omdat Vlaanderen en Wallonië elkaar niet langer vinden. Rik van Cauwelaert op Twitter, 31 oktober: maak een einde aan dat formatiecircus. De regering van lopende zaken maakt begroting en dan naar verkiezingen. De onzin duurde lang genoeg. Prof. Bruno De Wever in Sampol, oktober: De sp.a staat op een kruispunt. Accepteert ze de Vlaamse natievorming en kiest ze voluit voor de Vlaamse staatsvorming met een links programma? Of wordt ze de vaandeldrager van de wederopbouw van de Belgische samenhorigheid? Dat laatste belooft een lange en moeizame weg te worden. Waals minister-president Rudy Demotte (PS) stelt zich grote vragen bij de totstandkoming van het rapport van de Hoge Raad van Financiën. Hij is vooral verbaasd over de inspanning die van de gemeentes en provincies wordt verwacht: 1,4 miljard euro. De Hoge Raad wijt dat hoge cijfer aan de slechte financiële toestand van de lokale Waalse besturen, maar volgens Demotte hebben die de voorbije jaren wel degelijk werk gemaakt van hun begroting. Demotte vraagt om de voorspellingen in het rapport te herberekenen, en dat in nauwe samenwerking met alle overheden. Als de cijfers je niet aanstaan, dan pas je ze toch gewoon aan, niet? (DS, 31 okt.) Dertig van de 116 ziekenhuizen in België gaan volgens de ziekteverzekering systematisch verspillend tewerk, stelde De Standaard. Daarvan 19 Waalse (= 45 %), 6 Brusselse (= 40 %) en 5 Vlaamse (= 9 %) zieken- huizen. Voor de behandeling van dezelfde aandoeningen rekenen ze keer op keer meer aan dan de andere ziekenhuizen. (9 nov.) Oud-minister-president Luc Van den Brande, zowat de pater familias van de Vlaamsgezinde vleugel in de CD&V, is wel héél kritisch over de communautaire akkoorden van Di Rupo. Hij toetst ze aan de Frans Baert-doctrine, die doorgaans door N-VA als toetssteen wordt gebruikt. Het besluit is negatief: De Vlaamse autonomie vergroot, maar die had nog groter kunnen zijn. Net als de fiscale verantwoordelijkheid. Die strandt nu op goed 30 % van de Vlaamse middelen. Dat moet minstens 50 % zijn. En justitie vind ik absoluut onvolkomen. De samenvallende verkiezingen vindt hij een vreemde filosofie op het moment dat de deelgebieden meer bevoegdheden krijgen. In een interview met De Standaard betreurt hij ook dat het kartel met N-VA niet meer bestaat. (31 okt.) Per duizend inwoners telt Vlaanderen 23 ondernemingen, Wallonië 20. En zo n Vlaamse onderneming stelt gemiddeld elf mensen tewerk, waar een Waals bedrijf er circa negen telt. Die cijfers liggen niét dicht bij elkaar, volgens Vincent Reuter, gedelegeerd bestuurder van de Union Wallonne des Entreprises (UWE). Als wij dezelfde cijfers zouden halen als in Vlaanderen, zouden er mensen meer aan de slag zijn en hielden we geen werkloosheidsprobleem meer over. Het feit dat volgens de werkgeversbaas Walen graag voor de overheid werken, helpt natuurlijk ook niet echt. (Knack, 19 okt.) 4 december 2011

5 De redactie van De Morgen heeft de samenwerking met Jean-Pierre Rondas na een half jaar vroegtijdig opgezegd. Jean-Pierre Rondas: Vanaf nu verschijnt er dus geen tweewekelijkse column van Rondas meer in deze krant. De tekst over wat het betekent Belgicist te zijn maar zo niet genoemd te willen worden (DM, 20 sept.) besluit daarmee deze reeks. Stilistische overwegingen zouden ten grondslag liggen aan de beëindiging van de overeenkomst. Halfweg was er al een conflict geweest over een column die de vinger legde op de nazificering van het debat in Le Soir (met de kwestie-pierre Mertens en het negationisme). Ook toen waren er stilistische bezwaren. Twee recente columns deden de deur dicht: Verstoten sloren, over het diepe Belgicisme van de tricolore Vlaamse partijen, en Belgicisme voor wie het niet meer weet, over Belgicisme als ideologievervangende laatste ideologie. Rondas: Deze teksten grepen in het tere vlees van de voorakkoorden, en Stefaan van Hecke (Groen!) sprak van schelden en oorlogstaal. Mijn volgende tekst zou handelen over het wezen van de financieringswet. Zover heeft de redactie het niet laten komen. Deze krant heeft dit soort column (met het bijbehorende Vlaamse standpunt) wel eventjes gewild, maar kan in laatste instantie deze openheid niet aan zoals hij zoveel andere dingen niet meer aankan. In dit stadium volstonden enkele dreigementen met opzeggen van het abonnement. Ik maakte gewoon iets te vaak opinie tegen de opinielijn van de krant als geheel. Zoals een van de lezers op het forum van De Morgen zich liet ontvallen: sinds wanneer mogen opiniemakers hier zomaar schrijven wat ze willen? Van nu af zal Rondas op geregelder tijdstippen publiceren in. Ook in privéondernemingen geldt een cultuurkloof tussen noord en zuid, of toch een financiële kloof. In de Franstalige AB Inbev-vestigingen geldt een pensioengerechtigde leeftijd van (amper) 52 jaar, in de Vlaamse moet je 55 zijn... Bij het lezen van het novembernummer van zullen sommige royalty watchers de wenkbrauwen hebben gefronst bij de foto van Charles-Henri Sixte de Bourbon (p. 20 ). Het fotoarchief van Reporters zorgde voor onduidelijkheid, maar blijkbaar stond de huidige groothertog van Luxemburg op de foto: Charles- Henri de Bourbon-Parme. Wél familie, en ook familie van het Belgische vorstenhuis. Excuus. Woordvoerder Benoît Lannoo geeft impliciet toe dat zijn minister Joelle Milquet het erg moeilijk heeft met het Nederlands. Ze bekken haar toespraken en interviews vooraf. Nog net niet uit het hoofd leren, of toespraken fonetisch uitschrijven. (Nu, nov.) Aalst lijkt stilaan tot de Brusselse Rand te behoren. Tenminste als je de toename van het aantal Franstalige leerlingen in Aalsterse scholen in rekening neemt. Volgens De Morgen signaleert zowat elke schooldirecteur in Aalst de trend, die al een tweetal jaar bezig is. Resultaat: in sommige scholen voert men een taalbeleid m.b.t. de Franstaligen, met onder meer extra lessen Nederlands. (15 nov.) december

6 Wat nu voorligt, is een kleine staatshervorming Bart De Wever: We hebben een historische kans gemist Bart De Wever heeft er net een handtekeningensessie opzitten op de Boekenbeurs in Antwerpen. Hij heeft er veel succes, zijn populariteit lijkt nog toe te nemen. Maar kan hij dat politiek verzilveren? vroeg geen handtekening maar een interview over populariteit en politiek. Pieter Bauwens en Karl Drabbe Ba r t De Wever: Met gemengde gevoelens. We hebben in 2010 een sterk mandaat gekregen van veel Vlaamse kiezers om een alomvattende verandering door te voeren, communautair maar ook in het beleid. We hebben een eerlijke poging gedaan om dat uit te voeren, maar we zijn gebotst op de ongelofelijke resistentie van het systeem. Dat systeem is wars van verandering en is door de grendelgrondwet zo gebetonneerd dat we daar nooit zijn doorgeraakt. We zijn eigenlijk ook nooit dichtbij een doorbraak geraakt. Achteraf moet je daar eerlijk in zijn. Volgens mij hadden de PS ers van meet af aan een dubbele agenda: liefst van al regeren met de N-VA, maar op hun voorwaarden en als dat niet kan, dan zonder N-VA. Het maximumbod van de PS is nooit veranderd. Wat nu zogezegd wordt binnengehaald, verschilt niet veel van wat wij in de zomer van 2010 op papier zagen staan en dat was voor ons veruit onvoldoende. Wat nu voorligt, is geen systemische maar een kleine staatshervorming met veel bric-à-brac die het allemaal nog veel ingewikkelder zal maken. Ik denk ook meer en meer dat we te lang aan tafel zijn gebleven. Waarschijnlijk hadden we al in oktober vorig jaar de deur moeten dichttrekken, na de afwijzing van mijn nota. In die nota heb ik als Vlaamsnationalist het absolute minimum voor ons op papier gezet. Ik weet dat daarop kritiek was, maar het was een bewuste en aanvaardbare stap op weg naar wat wij willen. Na de brute afwijzing hebben we 48 uur echt getwijfeld om naar de onderhandelingstafel terug te keren. We hebben ons laten overtuigen door Johan Vande Lanotte, die zei: ik kan eenzelfde substantie verzilveren, geef me twee tot drie weken. Dat zijn uiteindelijk drie maanden geworden. En we zaten terug op de carrousel. Dat is niet totaal onjuist. Ik denk dat de PS zich trouw hield aan haar dubbele agenda: met ons op hun voorwaarden of zonder ons. Ze pasten ondertussen hun klassieke strategie toe: rekken, rekken, rekken en ondertussen de publieke opinie bespelen door alles wat gebeurt in de schoenen van de ander schuiven. De financiële markten bewegen: schuld van De Wever. Er komt geen regering, we breken een record, een wereldrecord: schuld van De Wever die geen compromissen kan sluiten. Zo leggen ze alle druk bij hun tegenstander, ook met de hulp van de Vlaamse media trouwens. Je zou evengoed kunnen zeggen dat het uitblijven van een regering ook de schuld is van de Franstaligen, van de PS. Neen, alles werd in onze schoenen geschoven. Maar ondanks die druk op de publieke opinie gingen de resultaten van de N-VA in de peilingen vooruit en niet achteruit. Het heeft de PS geweldig gefrustreerd, dat die Vlaamse publieke opinie niet in beweging kwam. Je moet je die onderhandelingen voorstellen: wij willen dat er iets verandert en zij zitten daar achter hun stevige muur van de grendelgrondwet. Je kan dat niet doorbreken. Toch niet binnen het wettelijke kader dat de vorige generaties politici ons hebben nagelaten. Als je dan druk begint te voelen vanuit de publieke opinie, word je plat geduwd. Veel van de vorige onderhandelaars zijn in die val getrapt. Die springen over het muurtje en verkopen het haalbare als het maximale. Maar bij ons kwam die druk niet, integendeel. We kregen meer en meer steun uit de Vlaamse publieke opinie. Het toppunt kwam vorige zomer, rond 11 juli. De nota van Di Rupo was duidelijk een provocatie: een anekdotische staatshervorming die ons veel kost en een sociaaleconomisch beleid, tegengesteld aan wat wij willen. Maar ze hadden nooit verwacht dat we neen zouden durven zeggen. En wat nog meer choqueerde, is dat de publieke opinie ons volgde. Ze waren toen echt bang. Die beelden van mijn speech op de Groeningekouter in Kortrijk maakten veel indruk. Achteraf gezien was dat het keerpunt. De Vlaamse partijen kregen schrik dat we het hele veld zouden innemen. De CD&V en Open Vld hadden geen reden meer om pal te staan, ze 6 december 2011

7 waren ervan overtuigd dat wij daarvan zouden profiteren. En dat is Di Rupo goed uitgekomen. Die heeft alles uit de kast gehaald, de koning incluis, en de CD&V en Open Vld zijn overstag gegaan. Daar hebben we een historische kans gemist, er zou een politieke energie zijn vrijgekomen waarin we eindelijk iets serieus hadden kunnen doen. De opluchting in Franstalig België was voelbaar in het parlement. Het was weer business as usual. Dat is een cynische vraag. Het is in Vlaanderen frustrerend om als centrumrechts politicus aan politiek te doen. Gelijk hebben is geen probleem, je zal in vele gevallen ook gelijk krijgen, maar het is moeilijk om dat om te zetten in daden of beleid. Verhofstadt is op dat slagveld oneerbaar gesneuveld. Hij kon zijn principes niet omzetten en liet ze dan maar allemaal vallen. Ook Leterme is gesneuveld. Hij heeft een jaar lang geprobeerd om met zijn West-Vlaamse kop tegen de muur te bonken, maar heeft er zich uiteindelijk bij neer gelegd. En ik ben nu de volgende in het rijtje die een sterk mandaat heeft gekregen om iets te veranderen. Het lukt niet. Is het dan nog nuttig aan politiek te doen? Ja, omdat je op de lange termijn moet kijken. Oké, nu op korte termijn zal er geen verandering komen, maar de laatste tien tot twintig jaar is het aantal Vlamingen dat op V-partijen stemt, gestegen tot praktisch de helft en de traditionele partijen, de behoeders van het systeem, halen niet meer de helft van de stemmen. Dat is een niet te ontkennen evolutie op de lange termijn. We moeten er aan werken dat die evolutie zich kan doorzetten. Ik heb geduld. Ik ben een man met een missie, en die is niet om zo snel mogelijk het succes te verzilveren. Ik wil realiseren, wat gerealiseerd moet worden. Ik heb altijd kritiek gehad op die mensen binnen de Vlaamse Beweging die pleiten voor een revolutionaire methode. Via de gewone politiek weg lukt het niet en we komen niet meer aan tafel tenzij om de onafhankelijkheid te onderhandelen. Je kan dat zeggen, maar vandaag hebben ze niet de power om zoiets af te dwingen. Je kan nu tegenwerpen dat wij het geprobeerd hebben door wel aan tafel te zitten en te participeren in het systeem en het is ook niet gelukt. Die kritiek moet ik aanvaarden. Maar je moet verder kijken. De vraag is dan: hoe zullen de krachtsverhoudingen in Vlaanderen evolueren? Er was een tijd dat wij als kleine partij met die grote moesten proberen onderhandelen. Nu is de tijd dat wij als grote partij met de kleine moeten werken. We moeten als Vlaams-nationalisten de balans opmaken en de Vlaming voorbereiden. Die is daar ook klaar voor. We moeten Vlaanderen overtuigen dat de optelsom die België is, echt in zijn nadeel werkt op alle mogelijke beleidsdomeinen: migratie, sociaaleconomisch beleid, justitie, de knoop ligt daar ook in de optelsom die België is. Als die knoop niet wordt ontward, dan zal de Vlaming nooit waar krijgen voor zijn geld. Meer en meer Vlamingen zien dat ook. Ik ben op lange termijn optimist. Dat is niet mijn natuur, maar ik geloof dat het zal lukken. Al zal de komende termijn een ongelofelijke struggle worden in en om de publieke opinie. Waarbij wij dan weer het ongelofelijke nadeel hebben dat we geen enkele weerslag in de media hebben. Integendeel, de grote megafoons zullen tegen ons spreken. We moeten niet flauw doen, we zijn concurrenten. Wij bieden Vlaams-nationalisme aan op centrumrechtse wijze. Wij willen de Vlamingen overtuigen dat het centrumrechtse beleid dat ze willen, kan worden bereikt via Vlaamse onafhankelijkheid. Bij het Vlaams Belang heb ik hoe langer hoe meer de indruk dat hun Ik ben een man met een missie, en die is niet om zo snel mogelijk het succes te verzilveren, ik wil realiseren, wat gerealiseerd moet worden. december [Foto Reporters]

8 antivreemdelingendiscours veel belangrijker is geworden dan hun onafhankelijkheidsstreven. Los daarvan vraag ik mij sinds enige tijd af of beide partijen zich niet beter focussen op het maximaliseren van de eigen basis, in plaats van elkaar te viseren. Ik probeer al een paar jaar geen offensieve bewegingen meer te doen naar het Vlaams Belang. Ik heb dat in de begindagen wel veel gedaan, te veel. Ik ben daar niet altijd verstandig in geweest. Ik probeer me nu te beperken tot het pareren van aanvallen van hen. Voor de publieke opinie is dat misschien hetzelfde, maar voor mij is het een wezenlijk verschil. Ik val het Vlaams Belang niet aan vanuit een weloverwogen strategie. Maar ik ben er wel te pas en te onpas toe verplicht om de aanvallen van Dewinter te pareren. Soms denk ik: wat win je daarmee? Maar wie ben ik? Bijvoorbeeld zijn pleidooi om de N-VA uit de Vlaamse regering te doen stappen. Als hij weet dat hij alles in de schoot van de traditionele partijen werpt, die ons maar al te graag aan de kant zouden zetten. Zo wordt hij een objectief bondgenoot van de Open Vld die dat federale akkoord hebben gemaakt en daarmee graag in de Vlaamse regering willen inbreken. Dan schiet hij het doel voorbij. Dat is een partijpolitiek steekspel, dan zit je elkaar vliegen af te vangen. We moeten anderen overtuigen. Ach niet veel, je moet daar nuchter in blijven. Persoonlijke populariteit is nuttig in politiek, je moet daar niet flauw over doen. Zolang het helpt om mensen over de drempel te krijgen voor jouw overtuiging, is het nuttig en gezond. Als die populariteit zou gaan dienen om te zeggen dat je persoonlijke carrière het meest wezenlijke is van jouw partij of beweging, dan wordt het zeer ongezond. Ik heb in het verleden in de Volksunie genoeg ongezonde toestanden gezien om zeer goed gewapend te zijn tegen dat soort waan. Ik heb mijn karakter mee, ook dat helpt. Zolang het duurt, moet je het nuttig proberen te gebruiken. Nu kopen de mensen een boek van mij, dat hen hopelijk een overtuiging kan bijbrengen die langer blijft dan mijn populariteit. Want die is eindig. Als [Foto Reporters] We moeten Vlaanderen overtuigen dat de optelsom die België is, echt in zijn nadeel werkt op alle mogelijke beleidsdomeinen. Vlaams-nationalist doe je aan politiek voor het grote ideaal: wij zijn ervan overtuigd dat het nodig is in naam van de democratie en het goed bestuur dat Vlaanderen autonoom wordt. Als je populair bent, heb je meer instrumenten om je overtuiging te dienen. Ze komen je vragen om te spreken, om opinies te schrijven. Als je populair bent, moet je dat doen. Ik ga zo weinig mogelijk spreken voor de Vlaamse Volksbeweging, want dan preek ik voor de gelovigen. Ik spreek graag voor de Rotary, Club 51, de Lions, Davidsfonds, serviceclubs, businessclubs, de Belgische vereniging van Vastgoedbeheerders... Omdat ik populair ben, openen die deuren nu en ik zeg daar wel exact hetzelfde als wat ik voor een VVBpubliek zou zeggen. Absoluut. Dat is een van de voordelen die we hebben en een van de werken die we nu kunnen doen, door de interesse die er is voor ons. Wij worden in het buitenland opgemerkt, we zijn de grootste partij van het land en we staan op de radar. Als partij hebben we geïnvesteerd in een goed gedocumenteerde internationale website in het Frans, Engels en Duits. Vele N-VA-kopstukken zoals Danny Pieters, Siegfried Bracke en Jan Jambon geven geregeld interviews aan buitenlandse media. Ikzelf steek nu heel veel van mijn tijd in contacten met buitenlandse diplomaten. Ik kan daar niet zo veel over zeggen, maar in het afgelopen jaar heb ik er al heel veel ontvangen. Het aantal EU-landen waarmee ik niet heb gesproken, is een kleine minderheid. De nieuwe landen, de voormalige Oostbloklanden, hebben helemaal geen moeite om ons te begrijpen. Die komen soms met meer begrip binnen dan je verwachtte. Ik heb zo eens een delegatie ontvangen van een EU-land dat ooit één was en het nu niet meer is, en die kwamen eerder voorschrijven hoe ik het moest doen, want zo kon het toch niet verder. In andere contacten moet je vaak van verder komen. Ook dat is democratisch choquerend. De Vlaming is heel veel gewoon van slecht bestuur en heeft de gewoonte om dat slecht bestuur buiten zichzelf te plaatsen. Brussel beslist en ik trek mijn plan, we knikken ja en we doen ons ding. Maar dat werkt in ons nadeel als je een heel assertief politiek project wil voeren. Wij zijn de meerderheid in dit land. Wij zijn diegenen die sociaaleconomisch de meeste rekeningen betalen, wij zouden in Brussel moeten zeggen hoe het moet gebeuren. Dan werkt de Vlaamse mentaliteit tegen ons. Nu is er een regering zonder Vlaamse meerderheid. Je zou dat in een normaal land eens moeten proberen. Gisteren was het nog ondenkbaar: Van Rompuy zei ooit over die situatie dat ze staatsgevaarlijk was, Leterme zou zo n regering bevechten van Opgrimbie tot De Panne. De dag erop wordt het denkbaar en de volgende dag is het normaal. De Vlaamse editorialisten verdedigen het ook: de situatie is nu zo, het kan niet anders. We hebben een regering zonder Vlaamse meerderheid en een premier die amper Nederlands kan en wat schrijft De Standaard? Een editoriaal dat kritiek terecht noemt, maar jonge Vlamingen kennen ook geen Frans. Alsof dat terzake doet. [ ] Een uitgebreide versie van dit interview is te lezen op 8 december 2011

9 De grootste straatshervorming ooit Dit is de grootste straatshervorming ooit, verklaarde Alexander De Croo triomfantelijk nadat er op 24 september in de vroege uren een akkoord was bereikt over de financieringswet. StRaatshervorming? Een verspreking van een doodvermoeide onderhandelaar? Niks verspreking! De Croo verwees gewoonweg naar het roemruchte Brusselse straatvegersakkoord: in de toekomst zullen alle Brusselse straten door gemeentewerkers worden geveegd. Dit moet wel de grootste straatshervorming ooit zijn. Tenminste gemeten naar het fabelachtige bedrag dat Brussel hiervoor krijgt: 461 miljoen euro per jaar extra. Maar toch, het kan niemand ontgaan zijn hoe geforceerd de zegebulletins van de Vlaamse onderhandelaars klonken. Het waren zorgvuldig ingestudeerde nummertjes, zielloos en zonder de minste overtuigingskracht. De enige die nog enigszins oprecht klonk, was Caroline Gennez toen ze zich liet ontvallen: Nu zijn we er toch voor tien à twintig jaar van af. Na 480 dagen onderhandelen was dat voor de uitgeputte onderhandelaars inderdaad het ultieme doel geworden: er van af zijn. Voor de beteuterde Vlamingen, voor wie het wel wat meer had mogen zijn, was er een andere boodschap: niet getreurd, want dit is geen eindpunt, enkel een stap in de goede richting. Er komt dus nog een zevende staatshervorming. Alleen, het is niet duidelijk wat we ons daarvan juist moeten voorstellen. Want in één opzicht zijn de Di Rupo-akkoorden ongetwijfeld historisch (of ze nu worden uitgevoerd of niet): de Vlaamse basisconsensus over de gewenste staatsstructuur ligt aan diggelen. De vijf resoluties van het Vlaams Parlement, met hun pleidooi voor een tweeledige staatsstructuur, mogen nu definitief worden gearchiveerd. Al meer dan tien jaar lang vormden die resoluties de basis van een feitelijke alliantie tussen christendemocraten en Vlaams-nationalisten. In 1999 waren Luc Van den Brande (CVP) en Johan Sauwens (VU) de architecten ervan. De resoluties stonden centraal in het De vijf resoluties van het Vlaams Parlement, met hun pleidooi voor een tweeledige staatsstructuur, mogen nu definitief worden gearchiveerd. kartelprogramma van CD&V en N-VA, en bleven daarna de ultieme toetssteen van beide partijen afzonderlijk. Zolang die as stand hield, kon men niet om de resoluties heen. Alexander De Croo, onderhandelaar met geforceerd zegebulletin. [Foto Reporters] Bart Maddens Met de Di Rupo-akkoorden krijgen we, zoals intussen genoegzaam bekend, precies het tegenovergestelde van wat in de resoluties wordt geëist. Het gros van de nieuwe gemeenschapsbevoegdheden (niet enkel de kinderbijslagen!) gaat naar het Brussels Gewest via de omweg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Bovendien wordt het Brussels Gewest bevoegd voor eerder overgehevelde gemeenschapsbevoegdheden zoals sportinfrastructuur, beroepsopleiding, toerisme en cultuur. Van enige vorm van cobestuur is geen sprake. Brussel wordt meer dan ooit een sterk derde gewest, een supergewest zelfs. De kans dat dit in de toekomst nog kan worden teruggedraaid via onderhandelingen is zo goed als onbestaande. De staatshervormingen zijn wat men noemt padafhankelijk : een keer je een beslissende stap hebt gezet in een bepaalde richting, is er geen weg terug. Van de weeromstuit zijn de Vlaamse resoluties, met hun pleidooi voor tweeledigheid, een haast lachwekkend anachronisme geworden, te klasseren bij vroegere voorstellen om een provinciaal federalisme in te voeren. Dit heeft zeer verregaande gevolgen. Bij een volgende staatshervorming zal eender welke bevoegdheidsoverdracht automatisch een versterking betekenen van Brussel, en dus van de drieledigheid. De vijf resoluties zijn geschiedenis, en daarmee is het vliegwiel van de Vlaamse staatsvormende dynamiek gebroken. Er is geen breed gedragen Vlaams communautair project meer. De Vlamingen zijn hopeloos uit verband gespeeld. In de plaats van de alliantie tussen CD&V en N-VA komt er allicht een nooit geziene polarisatie tussen het V-Blok (N-VA, VB, LDD) en de systeempartijen. Voor de N-VA zal het in die nieuwe context niet gemakkelijk zijn om met een geloofwaardige communautaire boodschap naar de kiezer te trekken. Niemand gelooft enerzijds dat het nog mogelijk is om via normale onderhandelingen tot een voor de Vlaamsgezinden aanvaardbare staatshervorming te komen. Maar anderzijds is het twijfelachtig of de meer gematigde kiezers van de N-VA er al klaar voor zijn om de harde waarheid onder ogen te zien: Vlaanderen zal zich nooit kunnen bevrijden uit de dodelijke wurggreep van het Belgische regime zolang het V-Blok niet de volstrekte meerderheid haalt. december

Eindelijk... de regering!

Eindelijk... de regering! Hugo Vanderstraeten Wereldrecord! Eindelijk! Na 1 jaar en 176 dagen heeft ons land een nieuwe federale regering met Elio Di Rupo als eerste minister. Hij wordt de eerste Franstalige premier sinds 1970.

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

Nieuwsmonitor 6 in de media

Nieuwsmonitor 6 in de media Nieuwsmonitor 6 in de media Juni 2011 Nieuws - Europa kent geen watchdog ANTWERPEN/BRUSSEL - Het Europese beleidsniveau krijgt in de Vlaamse TV-journaals gemiddeld een half uur aandacht per maand. Dat

Nadere informatie

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

Een federale kieskring: alweer een stap vooruit

Een federale kieskring: alweer een stap vooruit OPINIE Een federale kieskring: alweer een stap vooruit In een ingezonden bijdrage tonen Kris Deschouwer en Philippe Van Parijs, woordvoerders van de Paviagroep, zich verheugd over het voornemen de federale

Nadere informatie

De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen, 1980-2009

De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen, 1980-2009 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 1425 De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen, 1980-2009 Ellen Quintelier en Marc Hooghe Centrum voor Politicologie KU Leuven September 2010

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

Het gebruik van de voorkeurstem bij de federale parlementsverkiezingen van 13 juni 2010

Het gebruik van de voorkeurstem bij de federale parlementsverkiezingen van 13 juni 2010 Onderzoeksnota Het gebruik van de voorkeurstem bij de federale parlementsverkiezingen van 13 juni 2010 Bram Wauters Hogeschool Gent Bram.wauters@hogent.be 0484 / 403 338 Belangrijkste conclusies: - De

Nadere informatie

Van-A-3 Verkiezingen

Van-A-3 Verkiezingen Van-A-3 Verkiezingen Didactische suggesties Doelen Dit Actua-magazine verschijnt naar aanleiding van de Europese en Vlaamse verkiezingen op 07 juni 2009. De leerlingen kunnen individueel de Van-A-3 krant

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

1.3.1. De samenleving is organisch 26 1.3.2. De nationalistische correctie van het sociaal contract 28

1.3.1. De samenleving is organisch 26 1.3.2. De nationalistische correctie van het sociaal contract 28 Inhoud Over deze analyse 13 De structuur van dit onderzoek 14 De bronnen en citaten 16 Referenties 17 Dankwoord 17 1. Inleiding. De Wever en de schaduw van Burke 19 1.1. Edmund Burke, een moderne held?

Nadere informatie

Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst

Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst Dames en heren, allen hier aanwezig. Het is voor mij een grote eer hier als pas benoemde burgemeester

Nadere informatie

HULDE MINISTER VAN STAAT LEO TINDEMANS HEIST-OP-DEN-BERG 30.04.2014

HULDE MINISTER VAN STAAT LEO TINDEMANS HEIST-OP-DEN-BERG 30.04.2014 HULDE MINISTER VAN STAAT LEO TINDEMANS HEIST-OP-DEN-BERG 30.04.2014 Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, Geachte Parlementsleden en Goede Vrienden, Marianne en de andere kandidaten bereiden

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

Beste vrienden, Een nieuw land

Beste vrienden, Een nieuw land Beste vrienden, Welkom in Pairi Daiza. We zijn met meer dan 7.000. Daarmee vormen we vandaag voor één dag een klein Vlaams dorp in Wallonië. Onze vrienden van de PS moeten zich geen zorgen maken: we zijn

Nadere informatie

GELIJKE KANSEN IN BELGIË

GELIJKE KANSEN IN BELGIË GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Jezus was moe. Hij had het helemaal gehad. Het begon er allemaal mee toen sommige van de schiftgeleerden zagen hoe wij, zijn leerlingen, een stuk brood

Nadere informatie

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Inhuldiging standbeeld Willem van Oranje & Marnix van Sint-Aldegonde

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen BASISGEGEVENS - de Vlaamse Centrumsteden die minstens 30.000 inwoners tellen (32 in totaal), bepaald volgens het Ruimtelijk

Nadere informatie

Voor Bart De Wever is en blijft het de schuld van de anderen

Voor Bart De Wever is en blijft het de schuld van de anderen 1 van 6 24/03/2015 15:52 O P I N I E Jan de Zutter Voor Bart De Wever is en blijft het de schuld van de anderen Jan de Zutter is publicist en woordvoerder van de sp.a-fractie in het Europees parlement.

Nadere informatie

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel)

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel) Wat is realiteit? De realiteit is de wereld waarin we verblijven met alles wat er is. Deze realiteit is perfect. Iedere mogelijkheid die we als mens hebben wordt door de realiteit bepaald. Is het er, dan

Nadere informatie

Daar duurt het vaak een hele tijd vooraleer men over een boek begint te praten en er commentaren over pleegt.

Daar duurt het vaak een hele tijd vooraleer men over een boek begint te praten en er commentaren over pleegt. Toespraak van Guy Verhofstadt Hasselt, 2 juni 2009. Dames en heren, Beste vrienden, Het is vandaag exact een maand geleden dat ik in Leuven mijn boek De weg uit de crisis heb voorgesteld. In de politiek

Nadere informatie

Sommige dingen (vallen in het water)

Sommige dingen (vallen in het water) Sommige dingen (vallen in het water) Roel Verniers Clara van den Broek Sommige dingen (vallen in het water) Over afscheid moeten nemen van het leven en van elkaar 2012 Roel Verniers, Clara van den Broek

Nadere informatie

Trends CEO Poll 5 Juli 2007

Trends CEO Poll 5 Juli 2007 Trends CEO Poll 5 Juli 2007 Inhoudstafel 1. Korte inleiding...3 2. Nederlandstaligen vs franstaligen...3 2.1.1 Wie vult deze enquête in? U bent......3 2.1.2 BRON...3 2.1.3 Hoe denkt u dat de economische

Nadere informatie

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer,

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28 Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, "Nu even niet", was ooit de reclameslogan van een landelijk bekend

Nadere informatie

Gewesten en gemeenschappen

Gewesten en gemeenschappen Staten en kiesstelsels België België is, anders dan Nederland, een federatie. Juist ook omdat België een land is met verschillende taalgebieden, is de structuur van deze staat veel ingewikkelder dan die

Nadere informatie

Van dezelfde auteur. Spreken is zilver. Overtuigen is goud. Waarschijnlijk de beste mediatraining die u zal krijgen. In minder dan 2 uur lezen.

Van dezelfde auteur. Spreken is zilver. Overtuigen is goud. Waarschijnlijk de beste mediatraining die u zal krijgen. In minder dan 2 uur lezen. Marketing Reset Van dezelfde auteur Spreken is zilver. Overtuigen is goud. Waarschijnlijk de beste mediatraining die u zal krijgen. In minder dan 2 uur lezen. 2 Marketing Reset Uw reclame gerichter en

Nadere informatie

Geachte Genodigden, beste kandidaten, beste vrienden. Trots op onze organisatie: de Liberale Vakbond.

Geachte Genodigden, beste kandidaten, beste vrienden. Trots op onze organisatie: de Liberale Vakbond. 2012_03_24 Toespraak Jan Vercamst 1 Toespraak Jan Vercamst, voorzitter ACLVB ACADEMISCHE ZITTING GENODIGDEN Viering 120 jaar ACLVB 24 maart 2012 Geachte Genodigden, beste kandidaten, beste vrienden Vandaag

Nadere informatie

Andere gedropte klanten, de werkenden, zoals ook uit de cijfers van de VVSG blijkt, vallen eigenlijk uit de boot.

Andere gedropte klanten, de werkenden, zoals ook uit de cijfers van de VVSG blijkt, vallen eigenlijk uit de boot. Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "het sociaal tarief voor

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u?

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u? Wie beslist wat? Korte omschrijving werkvorm: De werkvorm Wie-Beslist-Wat is een variant op het spel Ren je rot. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen

Nadere informatie

Hartstocht voor je financiën

Hartstocht voor je financiën INHOUDSOPGAVE 1. Hartstocht voor je financiën................................ 5 2. Geld!...................................................... 7 3. De wet van de geleidelijke groei............................

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN C107 BUI7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 21 januari 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN Vraag om uitleg van de heer Jan Loones tot mevrouw

Nadere informatie

Welke kandidaten zullen het meest voorkeurstemmen halen?

Welke kandidaten zullen het meest voorkeurstemmen halen? Welke kandidaten zullen het meest voorkeurstemmen halen? Bart Maddens, Gert-Jan Put en Ine Vanlangenakker Centrum voor Politicologie K.U.Leuven Mei 2010 Op basis van een databestand van 4.481 kandidaatstellingen

Nadere informatie

Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde.

Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde. Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde. Basis: CD&V formuleerde duidelijke voorwaarden en hield vol. Nu boeken we resultaat. We hebben altijd gezegd: eerst een oplossing voor BHV. Die eerste,

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl. Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente,

Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl. Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente, Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente, Er wordt vandaag gedoopt de naam van een mensenkind wordt verbonden met die van God. In onze

Nadere informatie

Verkiezingen 2010! Wat is BHV? Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010. Auteur: Hugo Vanderstraeten. minderheid in de rand rond Brussel.

Verkiezingen 2010! Wat is BHV? Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010. Auteur: Hugo Vanderstraeten. minderheid in de rand rond Brussel. Auteur: Hugo Vanderstraeten Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010 Op maandag 26 april 2010 bood premier Yves Leterme het ontslag van de federale regering aan aan Koning Albert II. De regering viel over

Nadere informatie

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Collega s, Voorzitter, Armoede is moeilijk te bestrijden. Ook de collega s van de oppositie zullen dat moeten toegeven. Zo is mevrouw Lieten 5 jaar

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012. VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 27 september 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie

We zijn heel blij dat we onze bouwdroom hebben gevolgd. www.sibomat.be

We zijn heel blij dat we onze bouwdroom hebben gevolgd. www.sibomat.be We zijn heel blij dat we onze bouwdroom hebben gevolgd. www.sibomat.be Meestal gaat het zo: huisje, boompje, beestje. Zo ging het ook voor Serge V. en Sabine D. Ze woonden al achttien jaar in hun zelfgerenoveerde

Nadere informatie

7 februari 2012 Grondwettelijk Hof

7 februari 2012 Grondwettelijk Hof Uiteenzetting door Sabine de Bethune, Voorzitster van de Senaat, ter gelegenheid van de voorstelling van het Handboek van het Belgisch Staatsrecht van André Alen en Koen Muylle 7 februari 2012 Grondwettelijk

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Examen HAVO. Nederlands

Examen HAVO. Nederlands Nederlands Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 20 juni 13.30 16.30 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen; het examen bestaat uit 22 vragen

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 34 (31-08)

De Bijbel open 2013 34 (31-08) 1 De Bijbel open 2013 34 (31-08) Onlangs kreeg ik voor ons programma de Bijbel open een vraag over de onvruchtbare vijgenboom in Mattheus 21. Je kunt deze geschiedenis ook in andere evangeliën lezen. We

Nadere informatie

Nederlandstalige kranten

Nederlandstalige kranten Nederlandstalige kranten Nieuw record voor Het Laatste Nieuws. Sterkste groei voor De Morgen. Elke dag lezen 3.072.000 Vlamingen een krant, betalend of gratis, op papier of de digitale versie ervan. Dit

Nadere informatie

Geachte lezer, Voor meer uitleg over mijn presentatie Ga kathedralen bouwen! verwijs ik u graag naar de website http://www.quakernaat.nl.

Geachte lezer, Voor meer uitleg over mijn presentatie Ga kathedralen bouwen! verwijs ik u graag naar de website http://www.quakernaat.nl. Geachte lezer, Voor meer uitleg over mijn presentatie Ga kathedralen bouwen! verwijs ik u graag naar de website http://www.quakernaat.nl. Deze presentatie is bedoeld als naslagwerkje voor aanwezigen. Daan

Nadere informatie

Preek over Joh. 6:51 (11-7-2010)

Preek over Joh. 6:51 (11-7-2010) Preek over Joh. 6:51 (11-7-2010) Orde van dienst Welkom en mededelingen Voorzang E.L. 352 (=Opw. 339) Votum en groet Zingen Ps. 95:1, 2 Gebed Schriftlezing Ex. 16:1-6, 13-22, 27-31, 35 Joh. 6:32-35, 40-44,

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

Zondag 18 augustus 2013: Steenmannen Lezingen: Job 1:20-22, 2:9-3:3, 25 en 26, 42:1-6 Lukas 24:13-32

Zondag 18 augustus 2013: Steenmannen Lezingen: Job 1:20-22, 2:9-3:3, 25 en 26, 42:1-6 Lukas 24:13-32 1 Zondag 18 augustus 2013: Steenmannen Lezingen: Job 1:20-22, 2:9-3:3, 25 en 26, 42:1-6 Lukas 24:13-32 Heerlijk is het om in de vakantie weer boeken te elzen en in een ruk te kunnen uitlezen. Je zou kunnen

Nadere informatie

Europa in de Tweede Kamer

Europa in de Tweede Kamer Europa in de Tweede Kamer Europa krijgt steeds meer invloed op het dagelijks leven van haar burgers, ook in Nederland. Daardoor lijkt het soms alsof de nationale parlementen buiten spel staan. Dat is niet

Nadere informatie

Reality Reeks Verwerkingsopdrachten. Mooi meisje Verliefd op een loverboy

Reality Reeks Verwerkingsopdrachten. Mooi meisje Verliefd op een loverboy Reality Reeks Verwerkingsopdrachten Mooi meisje Verliefd op een loverboy Lees blz. 3. Woont Laura in de stad of op het platteland? Hoe weet je dat? Lees blz. 5 en 7. Woont Laura s oma al lang op de boerderij?

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Zondagsnacht, terwijl soldaten op wacht staan bij het graf, komt er een luide stem uit de hemel. Ze zien hoe de hemelen zich openen

Nadere informatie

1. Met andere ogen. Wetenschap en levensbeschouwing. De wereld achter de feiten

1. Met andere ogen. Wetenschap en levensbeschouwing. De wereld achter de feiten 1. Met andere ogen Wetenschap en levensbeschouwing De wereld achter de feiten Dit boek gaat over economie. Dat is de wetenschap die mensen bestudeert in hun streven naar welvaart. Het lijkt wel of economie

Nadere informatie

Oud maar niet out. Denken en doen met de Oudheid vandaag. 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24

Oud maar niet out. Denken en doen met de Oudheid vandaag. 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24 Oud maar niet out Denken en doen met de Oudheid vandaag 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24 95180_Oud maar niet out_vw.indd 2 13/03/12 10:24 Oud maar niet out Denken en doen met de oudheid

Nadere informatie

Toespraak Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg bij de presentatie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 19 november 2013

Toespraak Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg bij de presentatie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 19 november 2013 Toespraak Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg bij de presentatie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 19 november 2013 Dames en heren, Het thema van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT INTEGRAAL VERSLAG

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT INTEGRAAL VERSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT Zitting 2007-2008 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van woensdag 20 februari 2008 OCHTENDVERGADERING VGC 2 - De vergadering wordt geopend om 10u15

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

PERFECTIONISME. www.berenvanjouwweg.nl info@berenvanjouwweg.nl Boomstraat 127A, 5038 GP Tilburg, 06-154 08 602

PERFECTIONISME. www.berenvanjouwweg.nl info@berenvanjouwweg.nl Boomstraat 127A, 5038 GP Tilburg, 06-154 08 602 PERFECTIONISME overgenomen uit; Teaching gifted kids in the regular classroom. Susan Winebrenner, free spirit, 2001. Vertaald en aangepast door Marita van den Hout, 2011, Beren van jouw weg. Het zal u

Nadere informatie

2014-2015 Cursus geschiedenis 6TSO Pagina 14

2014-2015 Cursus geschiedenis 6TSO Pagina 14 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2014-2015 Cursus geschiedenis 6TSO Pagina 14 Partijen ontstaan uit conflicten Historici onderscheiden in de Belgische naoorlogse geschiedenis drie breuklijnen of conflictzones

Nadere informatie

1. Inleiding Waarom verkiezingen organiseren op school?

1. Inleiding Waarom verkiezingen organiseren op school? Verkiezingen bij jou op school: De toekomst is aan ons! 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Waarom verkiezingen organiseren op school? a. Ook als jij je niet bezighoudt met de politiek, zal de politiek zich met

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 24 (22-06)

De Bijbel open 2013 24 (22-06) 1 De Bijbel open 2013 24 (22-06) In Mattheus 16 komen we een bijzondere uitdrukking tegen. Jezus zegt daar tegen Petrus en de andere discipelen dat zij zullen binden en ontbinden. Dat roept bij iemand

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Speech Bruno Tobback Ledendag Bellewaerde 3 juni 2012

Speech Bruno Tobback Ledendag Bellewaerde 3 juni 2012 Speech Bruno Tobback Ledendag Bellewaerde 3 juni 2012 Ik wil jullie allemaal bedanken om vandaag hier in Bellewaerde te zijn. We zijn hier samen met -hou u vast- bijna 14.000 mensen. Daarmee vestigen we

Nadere informatie

Gebruik van sociale media

Gebruik van sociale media Gebruik van sociale media Het klikt tussen jongeren en sociale media. Facebook, Facetime, Twitter, Instagram, Swarm, Snapchat en andere zijn een deel van het leven van de jongeren geworden. Voor heel wat

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Voorwoord 9. Inleiding 11

Voorwoord 9. Inleiding 11 inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 deel 1 theorie en geschiedenis 15 1. Een omstreden begrip 1.1 Inleiding 17 1.2 Het probleem van de definitie 18 1.3 Kenmerken van de representatieve democratie 20 1.4 Dilemma

Nadere informatie

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep.

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep. Review van Denice: Beste Nico, Voordat ik bij Nico kwam lessen, zat ik bij een andere rijschool. Bij deze rijschool lukte het maar niet om verbetering te krijgen in mijn rijden. Dit was frustrerend en

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Inleiding 11

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Inleiding 11 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 11 1 Eerste verkenning 15 1.1 Waarom is kennis van religie belangrijk voor journalisten? 16 1.2 Wat is religie eigenlijk? 18 1.2.1 Substantieel en functioneel 18 1.2.2

Nadere informatie

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT Wie zei: Het is mijn taak om dit land goed te besturen. Maar al die ministers moeten zich er niet mee bemoeien. 1. koning Willem I 2. koning Willem II 3. koning

Nadere informatie

Vlaamse partijen blijven verdeeld over splitsing en staats(her)vorming

Vlaamse partijen blijven verdeeld over splitsing en staats(her)vorming Vlaamse partijen blijven verdeeld over splitsing en staats(her)vorming Op een bijeenkomst georganiseerd door de Vlaamse Volksbeweging, Halle-Vilvoorde Komitee en Tak in Westrand Dilbeek werd duidelijk

Nadere informatie

HC zd. 3 nr. 32. dia 1

HC zd. 3 nr. 32. dia 1 HC zd. 3 nr. 32 deze zondag verzet zich tegen fatalisme als grondtrek van veel menselijk denken fatalisme wil zeggen dat het gaat zoals de goden besloten hebben jij kunt daar niets aan veranderen dia 1

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Van linkse, rechtse en andere liberalen

Van linkse, rechtse en andere liberalen Dirk Sterckx Van linkse, rechtse en andere liberalen Als een links-liberaal bestaat, dan moet ook een rechts-liberaal bestaan. Als een sociaal- of progressief-liberaal bestaat, moet er dan ook een asociaal-

Nadere informatie

Het EEG-Verdrag voorzag de oprichting

Het EEG-Verdrag voorzag de oprichting deel 1 EEG. Door het succes van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (1951) en het mislukken van de Europese Defensie en Europese Politieke Gemeenschap werd beslist om de verdere Europese samenwerking

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting

Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting Dames en Heren, Het is mij een eer en een genoegen om dit boeiende colloquium te mogen afsluiten. Deze middag hebben we in elk geval een voortschrijdend inzicht gekregen

Nadere informatie

Jonge reporters in het Federaal Parlement

Jonge reporters in het Federaal Parlement 1 Inleiding Met de DVD Jonge reporters en de bijbehorende website zijn het Federaal Parlement en de Koning Boudewijnstichting de uitdaging aangegaan om jongeren van de derde graad secundair onderwijs (bso,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen. De verhalen van vandaag uit het evangelie van Marcus

Nadere informatie

Zondag 28 juni 2015 Hem even aan te mogen raken

Zondag 28 juni 2015 Hem even aan te mogen raken Zondag 28 juni 2015 Hem even aan te mogen raken Bij Marcus 5 : 21-43 Voor mensen met school-gaande kinderen nadert de zomervakantie. Hier in de kerk blijven al enige tijd wat meer stoelen leeg om dat dan

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg ter gelegenheid van in ontvangst nemen boek Klein en groot zijn daar gelijk, 23 november 2009

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg ter gelegenheid van in ontvangst nemen boek Klein en groot zijn daar gelijk, 23 november 2009 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg ter gelegenheid van in ontvangst nemen boek Klein en groot zijn daar gelijk, 23 november 2009 Dames en heren, Een nieuwe stad komt pas tot leven

Nadere informatie

Tweede Kamerverkiezingen. groep 7 en 8

Tweede Kamerverkiezingen. groep 7 en 8 Tweede Kamerverkiezingen groep 7 en 8 inhoud blz. 1. Inleiding 3 2. Democratie 4 3. Politieke partijen 5 4. De Tweede Kamer 6 5. Kiezen 7 6. De uitslag 8 7. De meerderheid 9 8. Het kabinet 10 9. De oppositie

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1 Les 1 - De oorsprong van de Bijbel In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze bijbelstudies zijn vooral bedoeld voor jongeren van 11

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis vwo 2009 - I

Eindexamen geschiedenis vwo 2009 - I Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen In de landen die Napoleon veroverde, voerde hij een beleid dat: enerzijds paste binnen het gelijkheidsideaal van de Franse Revolutie

Nadere informatie

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen.

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. Durfplan voor Vlaanderen. Een plan voor morgen en overmorgen. Op 7 juni kiest u hoe we samen de toekomst ingaan. Mét of zonder plan. Ons

Nadere informatie

100 jaar geleden. t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna.

100 jaar geleden. t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna. 100 jaar geleden t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna. t Is oorlog! Binderveld, Kozen, Nieuwerkerken en Wijer 100 jaar geleden is een

Nadere informatie

1red18054 27-04-2007, NOS, Gesprek met de Minister-president, N.2, 22.50 uur

1red18054 27-04-2007, NOS, Gesprek met de Minister-president, N.2, 22.50 uur 1red18054 27-04-2007, NOS, Gesprek met de Minister-president, N.2, 22.50 uur GESPREK MET DE MINISTER-PRESIDENT, NA AFLOOP VAN DE MINISTERRAAD, OVER DE VOORJAARSNOTA EN DE KONINKLIJKE FAMILIE Nederland

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom Naam: Het jodendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

God de Vader. Preek. Gemeente van Christus,

God de Vader. Preek. Gemeente van Christus, God de Vader Gezang 211: 1/2 OTH Votum en groet Onze Vader: 1/2 OB Geloofsbelijdenis Onze Vader: 9/10 OB Schriftlezing Johannes 1:14-18 / Romeinen 8: 12-17 Psalm 135: 1/8/9/10 NB Preek Psalm 25: 3/4 NB

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie