Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012"

Transcriptie

1 Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012 Locatie: Hotel Restaurant Aduard. Aanvang: 19:30 uur. Aanwezig : a.i. bestuur: Jakob Klaas Star (voorzitter), Antje Wagenaar (secretaris), Jan Kazemier (penningmeester),martijn Buiter, Jan Smid, Jan Arends, Arends, Yke Agema, Wilfred Bijma, Annet Woldring Leden: Albert Buiter, G. Huizinga, E. Haaijema, Klaas Reker, Erik Posthumus, Dick van Hoogen, Johan Zwaneveld, Niels Alt, S. Nijdam, R. v. Merode, E. Velting, J.Smits, J. Tienstra, M.J. Hummel, A. Ludema, F. Velting, R. Mennes, R. Venema, S. Venema, T. Slagter, H. Eggens, Mka: K. Cruiming Agenda 1. Opening Dhr. Star opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Speciaal onze sponsor de familie Kingma van Hotel Aduard. De eerste kop koffie gratis, overige consumpties zijn voor eigen rekening. Verzoek presentielijst te tekenen. 2. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: Annet Woldring, Klaas Cruiming Toetredend : Martijn Buiter, Jacob Klaas Star, Jan Kazemier, Jan Smid, Jan Arends, Yke Agema, Wilfred Bijma, Peter Lantinga en Antje Wagenaar Van het huidige bestuur is Helen Kits uit haar functie ontheven. De voorzitter Rudie Homan treedt tussentijds af. Annet is niet herkiesbaar. Klaas Cruiming treedt ook terug als lid van het bestuur. Dit betekent dat het hele bestuur is opgestapt en vertrokken en dat we opnieuw gaan beginnen. Op 10 oktober 2012 bij de vorige ledenvergadering is cie. van herstel ingetreden. 1

2 Voorstel is om vanavond het a.i. bestuur te benoemen als interimbestuur tot volgende ledenvergadering medio Er was tijd tegenkandidaten in te dienen en dit is niet gebeurd. Er is niemand van de aanwezigen die stemming wenst over dit bestuur en zij vinden onder applaus dat dit a.i. bestuur aanblijft. Dit betekent dat dit bestuur nu het bestuur is van vv Aduard 2000 tot en met juni Het bestuur bedankt voor het vertrouwen. Waarom heeft het bestuur tot juni 2013 nodig omdat wij dit half jaar nodig hebben om alles op orde te krijgen. Opdracht voor dit bestuur om in juni een sluitende begroting te presenteren voor het seizoen Mededeling Ingekomen brieven: De voorzitter leest de brieven van Rudie Homan en Helen Kits voor. - Rudie Homan (18 oktober, eerste avond dat cie. v. herstel samen met het bestuur zou vergaderen). - Helen Kits via mail aan iedereen. - Trainer Rob Vliek heeft besloten de vereniging te verlaten. Dit gaat met pijn in het hart van beide kanten. Bestuur moet een nieuwe trainer en een nieuwe staf inrichten. - Vanaf nu alles wat je doet voor de club en het betreft geld alles via het bestuur regelen. - Tot op dag van vandaag nog steeds geconfronteerd met nota s waarvan herkomst niet duidellijk is. - Commissies nieuw leven in te blazen. (zie presentatie).in hele korte tijd veel cie en waar hard gewerkt wordt. Complimenten naar jullie zelf toe. 4. Vaststellen verslagen - Concept notulen algemene ledenvergadering De verslagen waren gepubliceerd op de website. Het is mogelijk de verslagen ter plekke via beeldscherm te lezen. - Concept verslag buitengewone ledenvergadering Jaarverslag jeugdcommissie De verslagen worden onder applaus vastgesteld. Binnenkort zal ook dit verslag op de website geplaatst worden. 5. Mededeling a.i. bestuur (commissie van herstel) Wij hebben als interimbestuur gevraagd aan de financiële cie. wat is er nu gebeurd met de financiën. Gerke Kersaan en Willem Hanenburg zijn aan de slag gegaan en hebben geprobeerd hier lijn in te krijgen. 2

3 Vraagstelling: welke bedragen zijn zeker en wat is er nu gebeurd en wat is de rol van Helen. Om welke bedragen gaat het. Rapport laat zien dat het gaat om een aanzienlijk bedrag, een deel is aantoonbaar dit betreft een bedrag van om en nabij Euro daarnaast is er nog een bedrag van Euro deze is nog niet traceerbaar en/of Helen Kits hier een aandeel heeft is nog niet bekend. Met dit bedrag gaan wij naar de politie en wachten wij het vervolgtraject van de politie af. Hier staan wij als vereniging buiten. Als het bedrag aantoonbaar is zullen wij een claim neerleggen bij Helen. Vraag van de leden: Wordt er nog iets met het bedrag van Euro gedaan? Bestuur : Bedrag proberen we ergens aan te koppelen. Dit bedrag is nu nog niet te onderbouwen. Wat heeft cie. v. herstel tot nu toe dan gedaan. Wij hebben geprobeerd inzicht te krijgen in de lopende zaken/financiën. Overal kwamen nog nota s vandaan. Daarna met alle partijen gesproken die nog geld van vv Aduard 2000 krijgen. Situatie was op 18 oktober dusdanig dramatisch dat wij dachten aan een serieus faillissement. Tijdens een gesprek met KNVB hebben we dit besproken. De KNVB liet weten dat als wij nu failliet gaan spelen jullie dit seizoen nergens meer. Dit was voor ons de reden om dit faillissement tegen te houden. Vooral om de jeugd aan het voetballen te houden en de vereniging te behouden. Presentatie sheet financiën: grafiek. Naast dat er een greep in de kas is gedaan is de boekhouding ook niet bijgehouden. Wat wij hebben gedaan is inzicht te krijgen na 18 oktober. Op het dieptepunt bedroeg de schuld Euro aan openstaande crediteuren. We zijn nu zover, dat wat nu gebeurd besteld wordt dat er een rekening komt en dat we direct betalen. We hebben gezorgd dat de contributierun weer op gang kwam. Dat zorgt er voor dat er weer geld in de kas komt. Daardoor niet alleen afhankelijk van kantine inkomsten. Het succes van het A(citiviteiten) team draagt daar ook toe bij. Nu nog Euro in de min. Dit betekent dat wij de nodige dingen hebben kunnen wegwerken. Dat betekent dat we de goede weg opgaan. Alles terug te brengen is nog een hell of the job. Eigen vermogen willen we terug hebben, nog wel steeds een schuld die we moeten inlossen. Vraag van de leden : waarom nog geen inzicht in kantinekosten. Alles wat er inkomt/uitkomt is de afgelopen jaren niets terug te zien, ook niet duidelijk wat er met dit geld gebeurde. Bestuur: Nu worden alle inkomsten en uitkomsten in boeken bijgehouden. Vraag van de leden: Wat gedaan om tekort terug te brengen. 3

4 Bestuur: 1.Snijden in eigen vlees. Met name staf rondom de selectie heeft dit geraakt. 2. Nu alles weer direct contant betalen in de kantine. 3. Ouders, leden, sponsoren geïnformeerd. Veel sponsoren bezorgd. We hebben de resultaten gedeeld zowel positief als negatief. 4. gestart A(ctiviteiten) team. Door alle sores hebben we afgelopen zaterdag een fijn feest gehad en door alle ellende die we hebben blijkt dat we een ontzettende sterke en leuke vereniging zijn de opbrengst van zaterdag was: 6.757,- Euro. Als je dan bedenkt dat dit in minder dan een maand ist georganiseerd. Er komt ook nog meer binnen. Hier kunnen wij de komende maanden weer mooie stappen mee zetten. 5. Schuldsanering bij de crediteuren. Nu 17 crediteuren waarvan 5 afgelost of omgezet in sponsoring. Bedrag af te lossen in 20 maanden. Wij vragen vanavond aan jullie goedkeuring of dit de juiste manier is. Crediteuren: zijn kleine ondernemers. Bedragen lopen uiteen van euro tot 135 Euro. Oranjewoud (wedstrijd FC Groningen). Door gesprek met Oranjewoud 50% rekening gereduceerd. Gesprekken die we hebben gevoerd heeft geresulteerd dat we tot 2x toe geen dagvaarding hebben gekregen. In februari gaan we weer met een partij om tafel (crediteur ). Tot nu toe al heel veel tijd en energie in gestoken. Verhaal is technisch, belangrijkste is dat we gewoon kunnen blijven voetballen en dat je als team en vereniging plezier kan blijven houden.. Als je naam van sponsor weet laat het ons weten. Ook voor balsponsoren van de 1 e teams: heren en dames als ze thuis spelen. Indien hier suggesties voor meld het dan. Donateurs zijn er wel, zorg dat deze club groter wordt. Belangrij enthousiasme te behouden in de vereniging. Obligaat: uitleg Jan Kazemier - Waarom niet naar bank geld lenen? We moeten zelf stappen zetten om geld te genereren. - Obligaat zonder rendement. Geen rendement, we hebben nu geld nodig. Korte klappen, snel thuis. Het bestuur vraagt de leden om toestemming om met obligaten te werken. Obligaten geld wordt op een aparte bankrekening gaat buiten de vvaduard. 4

5 Vraag leden: wat gebeurd er als vereniging failliet gaat dan geen geld retour van obligaten. Bestuur: het streven is dat je na 15 jaar geld terug krijgt. Dat is het vertrouwen wat wij vragen om te zorgen dat de vereniging kan blijven bestaan. Start is met 50 Euro. Voorstel is zodra de crediteuren betaald zijn per jaar door uitloting uit te betalen. Uitkeren over 15 jaar. Vraag leden: hebben meer vertrouwen in alles wanneer dit bestuur langer kan blijven zitten. Bestuur: We proberen de zaak zo te organiseren dat iedereen kan overnemen. In juni beslissen wij en de leden of wij blijven. We verwachten niet dat deze groep in 2013 vertrekt. Daarna komt er ook weer een schema van aftreden. Wij als bestuur hebben toestemming nodig v.d. leden om de obligaten uit te geven. Bestuur: Per maand dienen we wel 2700 Euro opbrengen. Op het moment dat wij obligatiefonds kunnen genereren zijn wij eerder van de crediteuren af. Ook nu wintermaanden weer in de zaal training dit is echt schrapen momenteel. De kantine hebben we daarvoor echt nodig. Iedereen kan meedoen aan obligatie, als je lid bent en je neemt obligatie dan krijg je je geld niet direct terug als je geen lid meer bent. Obligaties graag zo breed mogelijk verspreiden en niet alleen bestuur maar ook iedereen in de zaal probeer zo breed mogelijk dit te verkopen. Wij zullen zeker als bestuur best hier ook voor doen. Als tussenoplossing is obligatiefonds zeer welkom. De leden gaan akkoord met uitgifte obligaties. We gaan nu dan ook over tot de eerste obligatie uitreiking aan de hoofdsponsor 5 x 50 euro 250 Euro uitgereikt aan de familie Kingma. Sponsor aan het woord (Jense Kingma): Dhr. Kingma is zeer enthousiast over de inzet v.d. club. Denkt zeker dat de club bestaansrecht heeft gekregen door de inzet van dit bestuur. Hij wil een startschot geven aan de eerste 10 obligaties (verdubbeling) en dat velen mogen volgen. Voor iedereen neem een intekenformulier mee. Vraag leden: Wat gebeurt er wanneer iemand overlijdt die een obligaat heeft? Bestuur: obligaat vererfd gaat over naar de erfgenamen. 5

6 6. Rondvraag Dhr. B. v.d. Veen: heeft een overzicht gezien met vele onduidelijkheden. Wat wordt gedaan aan de onduidelijkheden om dit compleet te maken. Met andere woorden. Om de komende jaren duidelijkheid te geven. Probeer helderheid te verkrijgen met de stukken die aanwezig zijn. Nu zijn de stukken niet aanwezig. Zo gauw stukken inzichtelijk zijn noodzakelijk jaarstukken te verkrijgen om. Leden recht op weergave feiten vanuit het verleden. Snapt dat dit interimbestuur dit nu niet kan doen, maar zorg dat er een commissie is. Penningmeester J. Kazemier: Streven om dit ingevuld te krijgen. Met de load waarmee wij nu geconfronteerd worden heeft dit niet prioriteit. Hij vraagt aan Bram vd Veen en Willem Hanenburg om hem hierbij te willen helpen. De voorzitter snapt de vraag. Wij proberen grip te krijgen op wat er nu speelt en de voet aan de rem te zetten. Nu prioriteit om de vereniging op de been te houden. Dhr. T. Slagter: materiaal aangekocht voor isoleren rode hok. Hier zou 8000 Euro voor betaald zijn. Dit materiaal ligt bij Oosterhuis. Kan dit materiaal niet weer ingeleverd worden. Wij zoeken dit uit. Aktie. Mw. J. Medema: Is het in de toekomst nog mogelijk een voetbalclinic te houden? Bestuur: Dit kan als aan bestuur begroting wordt voorgelegd en dan komen we er samen uit. 7. Sluiting - Afscheid Annet Woldring. - Klaas Cruiming niet aanwezig. Zaterdag organiseert activiteitencie. een Fifatoernooi in de kantine. Volgende activiteit 5 januari Nijjoarsvisite, dan vooraf een onderling toernooi vanaf uur van senioren en dames te spelen. Tip: Volg de website, facebook of twitteraccount. 6

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Nieuwsbrief AV Holten

Nieuwsbrief AV Holten Nieuwsbrief AV Holten Om alle leden op de hoogte te houden van wat er zoal in onze club gebeurt, is er deze digitale nieuwsbrief van de AV Holten. Bestuur en pr coördinator streven ernaar om de nieuwsbrief

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

thuiswedstrijd van Vitesse naar keuze. Bij de seniorenteams gaat de Fair Play prijs naar Spero 6. Zij krijgen een bijschrijving op hun teampas.

thuiswedstrijd van Vitesse naar keuze. Bij de seniorenteams gaat de Fair Play prijs naar Spero 6. Zij krijgen een bijschrijving op hun teampas. 1. Lieve mensen. Er is altijd meer dan hetgeen je waarneemt. En dat maakt het moeilijk de werkelijkheid te beoordelen. Als jurist weet ik dat natuurlijk. Dat is immers zo n beetje de kern van je vak. De

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene Ledenvergadering 28 maart 2014 Uitnodiging voor leden, ouder(s), verzorgers van de jeugdleden en donateurs voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering Welke gehouden zal worden in de Tramhalte

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Week 43 5e DOORLOPER

Week 43 5e DOORLOPER Week 43 5e DOORLOPER ADOS INFORMATIE SEIZOEN 2011-2012. Opgericht 18 april 1975. Jaargang 39, verschijnt 2 wekelijks. Voorzitter Secretaris Penningmstr. Algemeen Lid ADOS Doorloper Ernst Wijnands Tel:

Nadere informatie

Algemene vergadering van Villandry

Algemene vergadering van Villandry Algemene vergadering van Villandry Aanwezig: 79 personen waarvan 60 leden Datum: 3 juni 2015, Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht Namens het bestuur zijn aanwezig: Anke de Jong (vz), Lubbert Schenk,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Wat doen de bonden met de grote onvrede bij TNT? Uitkomsten BVPP onderzoek Tevredenheid BVPP en werk Onderhandelingsresultaat CEVA Interview met Cor Ariens Het

Nadere informatie

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr.

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010

Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010 Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010 Vergaderdatum: 22-07-2010 Verslagdatum: 26-07-2010 Locatie: Adres: Aanwezig: Afwezig: Cubiss Statenlaan 4, Tilburg Voorzitter: Notulist: Henriëtte

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

21-04-2014 Pagina 1 van 12

21-04-2014 Pagina 1 van 12 Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 5 maart 2014 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Pleintje

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie

Erelid: G.H.J Klinge. Gerda Akkerman Wilgenlaan 17, 7954 EB Rouveen 0522-291084 gerdabennie@gmail.com Bestuur:

Erelid: G.H.J Klinge. Gerda Akkerman Wilgenlaan 17, 7954 EB Rouveen 0522-291084 gerdabennie@gmail.com Bestuur: De Toergids cluborgaan Toerclub Nieuwleusen Erelid: G.H.J Klinge Redactie: Gerda Akkerman Wilgenlaan 17, 7954 EB Rouveen 0522-291084 gerdabennie@gmail.com Bestuur: H. Engel Bijkersweg 1 Vinkenbuurt 0523-656177

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor Voor open Doel is terug Na jaren van afwezigheid is de Voor open Doel terug. Tot het eind van de jaren 90 was dit het clubblad van de vv Froombosch. Nu zal het verder gaan als onze nieuwsbrief. Hierin

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie