De Nieuwe Blauwe Toren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Nieuwe Blauwe Toren"

Transcriptie

1

2 Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke tel: 050/ TUINONDERNEMING MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN VAN AFVAL. AANLEG VAN OPRITTEN EN TERRASSEN: O.A. SIERKLINKERS, BLAUWSTEEN, LEVEREN EN PLAATSEN:NIDAGRAVEL, TUINPOORTEN, TUINBEREGENING EN DRAADAFSLUITINGEN. SLECHTS EEN DOORGANG NODIG VAN 75 CM!!!! OOK: ALLE GROND- EN OPKUISWERKEN IN BEPERKTE RUIMTES. De Nieuwe Blauwe Toren Eet- en praatcafé Wij verwelkomen u graag voor een gezellig pintje aan de toog maar ook voor een lekkere hap. Tijdens de zonnige dagen is het zalig vertoeven op ons terras terwijl de kleintjes hun hartje ophalen op het vernieuwde speelplein. Kristof en Annelien De Craemer Demon Blankenbergse steenweg 2, 8377 Zuienkerke 050/ Gesloten op dinsdag

3 Houtave I Zuienkerke Woord I Meetkerke I Nieuwmunster vooraf I Houtave I Zuien- kerke Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Beste Nieuwmunster lezers, I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I MeetkerkeI Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke Mag ik mijn verontschuldigingen aanbieden dat ik veel te laat in het land en jullie gemeente ben? Dit is me nu al vele jaren niet overkomen! Mijn broer bleef hier veel te lang en voor jullie was dat alles behalve prettig! Dure stookkosten, spekgladde wegen en vooral de natuur die bleef slapen. Maar nu dit polderkrantje verschijnt, beloof ik dat mijn zus en ik ons uiterste best zullen doen om het jullie zo aangenaam mogelijk te maken de komende maanden! Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien- Ook in jullie kleine maar gezellige gemeente gaan wij daar iets aan doen. Zo zullen we er voor zorgen dat de bloemen op de 4 deelgemeenten weer bloeien en dat alle akkers weer groen kleuren. Op 5 mei, tijdens de Tweedaagse Voettocht van Vlaanderen, hopen we naast enkele duizenden wandelaars, veel animatie en rommelmarkt dat ook de zon van de partij zal zijn. Op zondag 2 juni kun je op ons rekenen terwijl de sacramentsprocessie door de straten van Zuienkerke trekt. Achteraf, op de jaarlijkse barbecue, zal naar hartenlust genoten kunnen worden. Wij hopen dat deze periode iedereen weer de nodige vitamientjes bijbrengt om er weer goed tegenaan te kunnen! Geniet allen van dit infokrantje want het staat opnieuw boordevol leuke activiteiten ingericht door verschillende verenigingen. Deze periode is voor ieder een moment van bezig zijn in de tuin, het opsmukken van de woning en het opknappen van allerlei klusjes. Maar vergeet vooral niet wat meer buiten te komen. Denk er zeker aan om ook tijd te maken voor jezelf, je familie en je vrienden om te genieten van de zon en de wat gunstigere temperaturen. Nogmaals mijn excuses voor mijn late verschijning, maar dat probeer ik absoluut goed te maken. Veel leesgenot, De Lente Namens de ganse redactieraad, Wim Cools Schepen van informatie 3

4 OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN IN HET GEMEENTEHUIS Ieder werkdag van 9 uur tot 12 uur en de woensdagnamiddag van 13 uur tot uur, elke eerste woensdag van de maand is het gemeentehuis open in de namiddag van 15 uur tot 19 uur. Op woensdag 8 mei, 5 juni en 3 juli is er zowel op de dienst burgerzaken, financiële dienst, de technische dienst (dienst stedenbouw) en de politie dienstverzekering tot 19 uur. Het gemeentehuis is gesloten op woensdag 1 mei, donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei, pinkstermaandag 20 mei, donderdag 11 juli en vrijdag 12 juli OPENINGSUREN POSTKANTOOR: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: uur Woensdag: uur TEL. POSTKANTOOR ZUIENKERKE: tel. 050/ IN HET GEMEENTEHUIS STAAT EEN GELDAUTOMAAT. Tijdens de openingsuren kan iedereen in de gang van het gemeentehuis ter hoogte van het postkantoor gebruik maken van deze automaat. Houtave I Zuienkerke Gemeenteraad I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien- kerke Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Nieuwmunster ZITTING VAN I Houtave 24 I JANUARI Zuienkerke I Meetkerke 2013 I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke TOELAGEN Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I BUDGET Houtave I Zuienkerke GEMEENTE I MeetkerkeI. Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien- De gemeenteraad stelt de toelagen vast voor het dienstjaar De gemeenteraad stelt het budget 2013 bestaande uit de fi nanciële nota (begroting), beleidsnota en het meerjarig fi nancieel beleidsplan vast. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten Geraamd resultaat van het dienstjaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig jaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten Geraamd resultaat van het dienstjaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig jaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat 0 GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD De gemeenteraad erkent de Zuienkerkse Jeugdraad die opgericht werd op 29 april 2000 opnieuw als adviesorgaan. Dit volgens het decreet van het plaatselijk jeugdbeleid dat bepaalt dat de gemeentelijke jeugdraad uiterlijk zes maanden na de installatie van een nieuwe gemeenteraad opnieuw moet erkend worden 4

5 GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD Volgens Art. 8 van het decreet houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid werd de Zuienkerkse Cultuurraad opnieuw als adviesorgaan erkend. ONDERWIJS Annelies Dewulf, schepen, wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente voor het beheerscomité, als vertegenwoordiger in het OCSG en als vertegenwoordiger in de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap De Oostkant voor de ganse duur van de legislatuur ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2012 OCMW RAADSLEDEN De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor de provincie West-Vlaanderen van 8 februari 2013, houdende de geldigverklaring van de verkiezing voor de raad voor maatschappelijk welzijn en hun opvolgers van de gemeente Zuienkerke. POLITIERAADSLEDEN De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen van 31 januari 2013 waarbij de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de gemeente Zuienkerke voor de politieraad van de politiezone Blankenberge- Zuienkerke geldig werden verklaard. ONTWERPDOSSIER FIETSPAD NIEUWE STEENWEG De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het ontwerpdossier met bestek, aanbestedingsvoorwaarden en de raming voor het aanleggen van een fi etspad langs de N.326 Nieuwe Steenweg tussen de Brugse Steenweg en de kern van Zuienkerke. De werken worden voor 100% gesubsidieerd. BESTEK EN VOORWAARDEN DRAINAGEWERKEN, NIVELLERINGSWERKEN EN OPNIEUW UIT- ZAAIEN VOETBALVELD MEETKERKE De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen en de uitvoering van de drainagewerken voor het voetbalveld van het sportcentrum van Meetkerke. Raming van de werken : euro (exclusief BTW). De gemeenteraad verleent eveneens zijn goedkeuring aan het bestek de voorwaarden en wijze van gunnen en de uitvoering van de nivelleringswerken en het opnieuw inzaaien van het plein. Raming van de werken : euro (exclusief BTW). FINANCIEN :AANGAAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN BUITENGEWONE UITGAVEN De gemeenteraad keurt het ontwerp van bestek en de voorwaarden en de gunningwijze goed voor het aangaan van leningen ter fi nanciering van volgende investeringsprojecten : - Verbouwingswerken loods technische dienst Nieuwe Steenweg : bedrag : ,00 euro - Onderhoud en herstellingswerken landbouwwegen begrotingsartikel : 421/ bedrag : ,00 euro BELASTING De gemeenteraad keurt de aanpassing aan het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken en het retributiereglement op de door de brandweer verrichte niet wettelijke opdrachten goed. 5

6 INTERLOKALE VERENIGING BZD WONEN De gemeenteraad keurt het ontwerp woonbeleidsvisie van de gemeente Zuienkerke goed. GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING De gemeenteraad stelt het aantal leden en de maatschappelijke geledingen vast voor de 9 effectieve leden. de leden niet-deskundigen zijn afgevaardigden van 3 gemeentelijke maatschappelijke geledingen nl. - maatschappelijke geleding vereniging van werknemers - maatschappelijke geleding vereniging van landbouwers - maatschappelijke geleding van zelfstandigen minstens 3 van de commissieleden, waaronder de voorzitter, zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening. ONDERWIJS De gemeenteraad machtigt de nieuw opgerichte ouderraad om hun vertegenwoordiging in de schoolraad aan te duiden vanuit hun deelraad. FINIWO - De gemeenteraad besluit eenparig Finiwo te verzoeken voor rekening van gemeente Zuienkerke de kapitaalverhoging van Publi-T te onderschrijven voor een proportioneel toegewezen bedrag van ,54 euro, gefi nancierd door bij Finiwo beschikbare middelen. - De gemeenteraad besluit eenparig in te tekenen op de kapitaalverhoging Finiwo die de raad van bestuur zal uitvoeren ter fi nanciering van de onderschrijving van de kapitaalverhoging van Publi-T en dat voor een bedrag dat gelijk is aan het door de gemeente onderschreven bedrag (behoudens afrondingen als gevolg van de eenheidsprijs van een aandeel Finiwo). - De gemeenteraad besluit eenparig zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering dd. 18/03/2013 en Annie Dumon, gemeenteraadslid wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente. Eddy Goethals, gemeenteraadslid wordt voorgedragen als kandidaat-lid van het Regionaal Adviescomité West IMEWO De gemeenteraad besluit eenparig zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Imewo d.d. 18 maart 2013 en Wim Cools, schepen, wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente. Geert Quintens, raadslid wordt voorgedragen als kandidaat-lid van het Regionaal Bestuurscomité West. IMWV De gemeenteraad besluit eenparig zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van IMWV d.d. 27 maart 2013 en Brigitte Bonte, raadslid, wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente.christine Jonckheere, raadslid, wordt voorgedragen als vertegenwoordiger kandidaat bestuurder voor het mandaat voorbehouden aan de gemeente in de Raad van Bestuur. IVBO De gemeenteraad besluit eenparig de agendapunten van de algemene vergadering van IVBO op 27 maart 2013 goed te keuren en Geert Quintens, gemeenteraadslid wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente Annie Dumon, raadslid wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder. 6

7 WVI De gemeenteraad besluit eenparig zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale van 28 maart 2013 en Alain De Vlieghe, burgemeester, wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente. Brigitte Bonte, gemeenteraadslid, wordt voorgedragen als kandidaat lid van het Regionaal Comité Oostende-Brugge voor benoeming op de Algemene Vergadering van 28 maart Jacques Demeyere, schepen, wordt aangesteld als afgevaardigde voorde FRGE beleidsgroep, opgericht binnen de schoot van het WVI. TMVW De gemeenteraad besluit eenparig de heer Geert Quintens, raadslid, aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de gewone en buitengewone Algemene Vergaderingen van de TMVW. De gemeenteraad besluit eenparig mevrouw Christine Jonckheere, raadslid, voor te dragen om de gemeente te vertegenwoordigen in het Regionaal Directiecomité voor Domeindiensten van de TMVW. VVSG De gemeenteraad besluit eenparig de heer Geert Quintens, raadslid, aan te stellen als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de VVSG. OVSG De gemeenteraad besluit eenparig mevrouw Dewulf Annelies, schepen van onderwijs, aan te stellen als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de OVSG. ETHIAS De gemeenteraad besluit eenparig de heer Jacques Demeyere, schepen aan te stellen als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Ethias. VIVENDO De gemeenteraad besluit eenparig mevrouw Nicole Van den Bossche, raadslid, aan te stellen als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Vivendo en dit voor de duur van de ganse legislatuur. De gemeenteraad besluit eenparig de heer Geert Quintens, raadslid, aan te stellen voor benoeming als kandidaat-bestuurder van Vivendo. HET LINDENHOF De gemeenteraad besluit eenparig mevrouw Christine Jonckheere, raadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen bij de SM Het Lindenhof. De gemeenteraad besluit eenparig mevrouw Nicole Van den Bossche, raadslid, als bestuurder van de bouwmaatschappij Het Lindenhof voor te dragen. PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP BLANKENBERGE-ZUIENKERKE VZW. De gemeenteraad besluit eenparig de heer Geert Quintens, raadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Blankenberge-Zuienkerke vzw. T SCHOONJSCHIP VZW. De gemeenteraad besluit eenparig de heer Geert Quintens, raadslid, aan te stellen als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van t Schoonschip vzw. BIBLIOTHEEKRAAD VAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF BLANKENBERGE. De gemeenteraad besluit eenparig de heer Alain De Vlieghe, burgemeester, aan te stellen als vertegenwoordiger voor de bibliotheekraad van het autonoom gemeentebedrijf Blankenberge. 7

8 KEUKENS BADKAMERS BUREAUS SLAAPKAMERS DRESSINGS MAATWERK Diapal nv Bekedijkstraat Jabbeke t f Oostendse Steenweg Houtave tel. 050/ GSM 0473/ BTW/TVA : BE THEARTOFCOOKING The Art of Cooking verzorgt eigentijdse kookworkshops en demo s op e nadien kunne U kan zich individueel insc Op aanvra U wenst een toffe gezellige avond te organiseren met vrienden, familie, Dan kunt u mij inhuren voor een gastronomisch ge Ook verzorgen w Onze private dining room leent zich Bij ons kunt u ter Kookworkshops en -demo's The Art of Cooking verzorgt eigentijdse kookworkshops en demo s op een spontane en relaxte manier in een gezellige sfeer, nadien kunnen de partners, vrienden, mee aanschuiven aan tafel U kan zich individueel inschrijven op de data die vermeld staan op de website. Op aanvraag kunnen kookworkshops ook (minimum 8 personen) Gastronomie aan huis U wenst een toffe gezellige avond te organiseren met vrienden, familie, bij u thuis, maar u heeft geen zin om zelf te koken of om op restaurant te gaan. Dan kunt u mij inhuren voor een gastronomisch geslaagde middag of avond volledig naar uw wensen. Ook verzorgen wij voor u trouwfeesten, communiefeesten, tuinfeesten,... G Private dining Room Onze private dining room leent zich perfect voor een intiem familiediner, vergaderingen,... Bij ons kunt u terecht met groepen vanaf 8 personen tot 26 personen 8

9 Houtave I Zuienkerke Informatie I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien- kerke Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke GEMEENTE I Meetkerke ZUIENKERKE I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Het Nieuwmunster College I Houtave van Burgemeester I Zuienkerke I Meetkerke en Schepenen I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I MeetkerkeI Nieuwmunster I Houtave I Zuien- van de gemeente Zuienkerke werft aan : kerke Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien- 1 voltijds administratief medewerker burgerzaken (m/v) in contractueel verband (C1-C3) Aanwervingsvoorwaarden : houder zijn van het diploma van het hoger secundair onderwijs of van een gelijkwaardig diploma. Geschikt bevonden worden bij een selectieprocedure. Selectiecriteria: u dient in het bijzonder over administratieve en PC-vaardigheden te beschikken, basiskennis te hebben van het gemeentedecreet en van de werking van een dienst burgerzaken. Taken : u verzorgt de administratie en het loket ten dienste van de bevolking (o.a. identiteitskaarten, reispassen, uittreksels uit bevolking, burgerlijke stand, ) Wedde : de bezoldiging gebeurt in de weddeschaal C1 C3. De minimum bruto geindexeerde jaarwedde in C1 niveau bedraagt ,82 euro. Naast een boeiende job bieden wij je : gratis hospitalisatieverzekering maaltijdcheques fi etsvergoeding terugbetaling woon- werkverkeer openbaar vervoer De kandidaturen dienen gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke samen met : een kopie van het diploma een uitgebreid curriculum vitae een uittreksel uit het strafregister (model 1) 9 De kandidaturen dienen ten laatste op vrijdag 26 april 2013 toe te komen of tegen ontvangstbewijs te worden afgegeven in het gemeentesecretariaat. De functiebeschrijving en verdere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de gemeentesecretaris (tel. 050/ ) of via Er wordt een werfreserve aangelegd van twee jaar. De selectieproeven zullen doorgaan begin juni ZITDAG INVULLEN BELASTINGBRIEVEN De belastingdienst zal op donderdag 6 juni tussen 9 en 12 uur en tussen 13:30 en 16:30 uur in het gemeentehuis van Zuienkerke IN DE VERGADERZAAL BOVEN een zitdag houden voor het invullen van de aangiften in de personenbelasting aanslagjaar 2013 (inkomstenjaar 2012). Stip de datum alvast aan in uw agenda!!! ADRES CONTROLE BRUGGE 6 Controle Brugge 6, bevoegd voor de personenbelasting van de gemeente Zuienkerke is gehuisvest in de G. Vincke-Dujardinstraat 4 te 8000 Brugge. VLAAMSE STARTERSWEEK: 26 APRIL BRUGGE Ben jij van plan om een eigen zaak te starten, maar zijn je ondernemersplannen nog vaag? Wil je advies inwinnen van echte experts ter zake? Kom dan op 26 april naar de Vlaamse startersweek van Unizo en maak al je afspraken op 1 dag. Volg infosessies, plan adviesgesprekken met experts ter zake, verzamel ideeën op de Startersmarkt en bezoek het Starterscafé. 26/04 Syntra, Ten Briele, Brugge Schrijf je GRATIS in op

10 KIDS ID BINNENKORT MET UW KINDEREN OP REIS NAAR HET BUITENLAND? Vraag tijdig de kids-id aan bij uw gemeente! De Procedure duurt gemiddeld 3 weken! Waarom een kids-id? goed beveiligde identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar geldig reisdocument in Europa en enkele andere landen telefoon cascadesysteem hallo-ouders waardoor een verloren kind sneller weer in contact kan worden gebracht met zijn familie Hoe aanvragen? Aanvragen bij de gemeente door de ouders of de personen met het ouderlijk gezag (in bijzijn van het kind + pasfoto). Minstens 3 weken voor het vertrek naar het buitenland. Geldigheidsduur? 3 jaar. Prijzen en leveringstermijnen. Aanvraagprocedure leveringstermijn prijs normale procedure 3 weken (gemiddeld) 6 euro spoed procedure 3 dagen 109 euro extreme spoed procedure 2 dagen 173 euro Meer info? Bij de dienst Burgerzaken in het gemeentebestuur, tel. 050/ INZAMELACTIE VERVALLEN PARKEER- KAARTEN VOOR PERSONEN MET EEN HAN- DICAP Uw vervallen parkeerkaart al ingediend? Of die van een overleden familielid? In Zuienkerke zijn nog tal van vervallen parkeerkaarten voor mensen met een handicap in omloop. Met deze inzamelactie wil de politie preventief het misbruik van deze parkeerkaarten indijken. Het gebruik van een vervallen kaart is immers strafbaar. Gelieve de vervallen kaart te bezorgen op het politiekantoor te Zuienkerke. Nog vragen? Lokale politie Blankenberge/Zuienkerke Verkeersdienst T 050/ of 050/ E BENT U OP ZOEK NAAR HULP VOOR IN UW HUIS EN IN UW TUIN? HET PWA BLANKEN- BERGE-ZUIENKERKE STEEKT U EEN HAND- JE TOE! Ben je woonachtig in Blankenberge of Zuienkerke dan kun je beroep doen op het PWA om je te helpen met boodschappen doen, je tuin te onderhouden, op de kinderen passen, het verrichten van administratieve formaliteiten of met het uitvoeren allerhande kleine klusjes zoals het behangen, schilderen van een woonkamer. Ook verenigingen kunnen een PWA-kracht inschakelen voor bijvoorbeeld het helpen organiseren van evenementen, het uitvoeren van klussen, administratieve taken... De volledige gedetailleerde activiteitenlijst werd samengesteld door de Raad van Bestuur van PWA- Blankenberge-Zuienkerke en is te raadplegen op het PWA-kantoor. De pwa-activiteiten worden uitgevoerd door langdurige werklozen of leefl oners, die in afwachting van regulier werk, op die manier bovenop hun werkloosheidsuitkering iets kunnen bijverdienen. 10 Wie beroep doet op het PWA betaalt een inschrijvingsrecht van 7,45 ongeacht de activiteit. De PWA-medewerker vergoed je per beginnende werkuur met een PWA-cheque. Die koop je ofwel op naam met belastingvoordeel aan 7,20 ofwel naamloos aan 5,95.

11 Beroep doen op het PWA levert verschillende voordelen op. De hulp die je krijgt is volledig wettelijk en gedekt via de PWA-verzekering. Het is relatief goedkoop met mogelijks belastingvoordeel er bovenop. Het geleverde werk door de pwa-werknemer stelt je in staat om meer tijd vrij te maken voor jezelf en voor andere dingen. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de PWA-beambte: Guido Claeys. Dit kan door langs te komen op het PWAkantoor dat zich in de Werkwinkel van Blankenberge bevindt, p/a Kerkstraat 236; openingsuren: maandag en dinsdag van 9.00u tot 12.00u en in de namiddag alleen op afspraak. Het PWA-kantoor is bereikbaar, telefonisch via 050/ of via THOBO AANNEMINGEN Bouw en verbouwing Karweien en renovaties Gevel en voegwerken Elastische voegen Pleisterwerken Vloeren en faiences Opritten en terrassen Carports en tuinhuizen Riolering en funderingswerken Grond en wegeniswerken Van kelder tot dak is ons vak! 30 jaar vakmanschap tot uw dienst! THOBO.BE Tel.: Blankenbergse steenweg 64A - Zuienkerke 20 JAAR Leopold I-Laan Brugge Tel Fax Adviesburo Rony Stroo & partners Reeds 20 jaar uw vertrouwen WAARD in Verzekeringen beleggings- en successieadvies Kredieten en IMMO Contacteer ons voor GRATIS advies op MAAT!!!! 11

12 Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke Openbare I Meetkerke I Nieuwmunster I werken Houtave I Zuienkerke I Meetkerke & Houtave technische I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster dienst I Houtave I Zuien- kerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke VERBOUWEN Houtave I Zuienkerke LOODS I Meetkerke TECHNISCHE I Nieuwmunster I Houtave DIENST I Zuienkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I MeetkerkeI Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien- We zijn volop bezig met het verbouwen van de loods van onze technische dienst. Daardoor zijn we momenteel gehuisvest in de pastorie, net naast de loods. We blijven steeds bereikbaar via het nummer 050/ VRIJLIGGEND FIETSPAD Momenteel loopt een aanbesteding voor de aanleg van een vrijliggend fi etspad van Zuienkerke (dorp) tot aan de Brugse Steenweg. Deze werken mogen volgens onze vergunning pas starten na het broedseizoen. We gaan ervan uit dat deze werken starten na het bouwverlof. De werken zullen ongeveer een jaar duren. De gemeente heeft voor deze werken een 100% subsidie bekomen. DUBBELRICHTINGSFIETSPAD OOSTENDSE STEENWEG De aanleg van het dubbelrichtingsfi etspad langs de Oostendse steenweg heeft heel wat vertraging op gelopen. Van zodra het weer dit toelaat worden de restwerken(asfalteren en aanplant bomen) uitgevoerd. Ook de afvoer van de aarde aan het Breugelhof word zo snel mogelijk voltooid. De harde winter was de grootste oorzaak van deze te lange werkzaamheden. 12 Wim Cools, Schepen van openbare werken en technische dienst

13 Houtave Verkeer I Zuienkerke I Meetkerke & I Nieuwmunster mobiliteit I Houtave I Zuienkerke Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I kerke I Zuien- Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I SNELHEIDSREMMENDE Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster MAATREGELEN I Houtave I Zuienkerke Binnenkort Houtave I Zuienkerke kan I Meetkerke je op onze I Nieuwmunster gemeente I Houtave enkele I Zuienkerke snelheidsremmende I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke maatregelen I Meetkerke I Nieuwmunster verwachten. I Houtave I Zuienkerke I MeetkerkeI Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke Na I Nieuwmunster evaluatie I Houtave kunnen I Zuienkerke deze I Meetkerke in onze I Nieuwmunster wijken en I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien- dorpen nog uitgebreid worden. Houtave Landbouw I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster & milieu I Houtave I Zuien- kerke Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I ACW Houtave VOERT I Zuienkerke ACTIE I Meetkerke TEGEN I Nieuwmunster ZWERFVUIL I Houtave I Zuienkerke Op Houtave 20 I Zuienkerke april zal I het Meetkerke ACW, I Nieuwmunster afdeling I Zuienkerke Houtave I Zuienkerke in I Nieuwmunster samenwerking I Houtave I met Zuienkerke de I plaatselijke Meetkerke I Nieuwmunster jeugdverenigingen Zuienkerke ontdoen van al het I Houtave I Zuienkerke I MeetkerkeI Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke zwerfvuil. Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien- Iedereen die wil meehelpen is welkom. Afspraak om 13:30 uur op de parking achter het gemeentehuis. Achteraf wordt iedereen getrakteerd op lekkere pannenkoeken. Meer info: Voorzitster, Conny Van Belle, tel. 050/ Secretaris, Noël Delaere, 0478/ Hier foto van de medewerkers en de buit van vorig jaar! GOED OM TE WETEN Weten jullie dat de gemeente Zuienkerke nog altijd voor 25% tussenkomt voor een abonnement van DE LIJN!!!! En dat je in onze gemeente (uitgezonderd Nieuwmunster) voor 1 euro naar Brugge kan. Dit voordeel wordt door Brugge aangeboden alsook de fi nanciering hiervan. Meer info in de folders in het gemeentehuis of via De Lijn. Ook goed om te weten is dat er op onze gemeente vrij regelmatig snelheidscontroles georganiseerd worden. Dit op verschillende locaties en tijdstippen. Een verwittigd mens is er twee waard!!!! Wim Cools Schepen mobiliteit en verkeer. 13 LANDBOUWFOLIE Ook dit jaar biedt de gemeente Zuienkerke aan de landbouwers de mogelijkheid de landbouwfolies binnen te brengen. Dit kan op woensdagnamiddag op het terrein van de Technische Dienst, Nieuwe Steenweg 39a van uur tot 16 uur op de hiernavolgende data: Woensdag 15 mei Woensdag 22 mei Woensdag 29 mei Woensdag 5 juni Woensdag 12 juni Vooraleer de folies af te leveren, dient u zich eerst aan te melden bij de verantwoordelijke van de Technische Dienst Patrick Van den

14 Discretie geldt zeker voor uw geld... auto woning BiJStanD hospitalisatie aansprakelijkheid pensioen overlijden Bankzaken Sparen Beleggen Bij Maréchal vinden we dat bankieren ook anders kan: persoonlijk, discreet en in het volste vertrouwen. Bij ons zijn bank en verzekeringen een zaak voor én met mensen. We nemen graag de tijd om U goed te leren kennen. Bij Maréchal begint alles met goed gesprek. Want pas dan kunnen we er ook voor zorgen dat onze bankdiensten perfect afgestemd zijn op uw concrete wensen en behoeften. De expertise van onze medewerkers, hun inzet en discrete persoonlijke benadering maken ook voor u zeker het verschil! Drie Koningen 17 de eeuwse polderherberg Boerenbrood met hesp diverse koude en warme schotels tea-room Open vanaf 11h30 gesloten op maandag, dinsdag en woensdag (in juli en augustus enkel gesloten op maandag & dinsdag) Kerkhofstraat Houtave Tel Gaston Roelandtsplein Assebroek Oostendse Steenweg Meetkerke T F Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden Barbecue aan huis vanaf 30 personen 14

15 Fonteyne, die u dan een afgifteformulier bezorgt. De folies dienen aangeboden te worden onder volgende voorwaarden: de folies dienen zuiver te zijn (vrij van alle bestanddelen) er mogen geen putresten of andere vervuilingen aanwezig zijn = veeg- of bezemschoon geen touwen of andere bindmiddelen Folies die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden geweigerd. Voor verdere inlichtingen, kunt u steeds terecht bij de milieudienst, tel. 050/ ROLCONTAINERS De gemeente Zuienkerke biedt haar inwoners de mogelijkheid een rolcontainer aan te kopen voor het sorteren van grasmaaisel, klein snoeihout, haagscheersel, plantenresten, bladeren, verwelkte bloemen, U hebt de keuze tussen een rolcontainer met een inhoud van 240 l of een container van 360 l. De kostprijs: Een container van 240 liter kost 51 euro Van 360 liter kost 100 euro Indien u geïnteresseerd bent, vragen wij U ons te contacteren op het algemene telefoonnummer 050/ , zodat wij voor u de gewenste container bij IVBO kunnen bestellen. De ophaling geschiedt uitsluitend op afroep dwz. U verwittigt het gemeentebestuur wanneer u de container wenst te laten ledigen. De ophaling is voorzien op donderdag op vastgestelde data: 25/04 08/05 (woe!) 23/ 05 06/06 20/06 18/07 In het volgende polderkrantje worden de data van augustus tot en met november meegedeeld. 15 Per ophaling betaalt u 5 euro voor een container van 240 liter en 7 euro voor één van 360 liter. U betaalt na ontvangst van een factuur. Meer inlichtingen nodig, aarzel niet met ons contact op te nemen. De milieudienst Tel. 050/ BERICHT AAN DE HANDELAARS EN ZELFSTANDIGEN Om de restafvalcijfers van het huisvuil te verminderen per inwoner doen wij een oproep aan alle handelaars en zelfstandigen meer gebruik te maken van de groene bedrijfsafvalzakken. Deze zakken zijn te verkrijgen in het gemeentehuis aan 20 euro per rol.(zelfde prijs als de bruine huisvuilzakken). Deze zakken zijn groter, sterker en fiscaal aftrekbaar. De bedrijfsafvalzak kunt u steeds gebruiken op de dag van de restophaling. Per jaar mag je maximaal 8 rollen aankopen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik maken van deze mogelijkheid, vragen wij ook deze groene zakken te gebruiken. Meer info: Patrick Van den Fonteyne, tel. 050/ ONZE OPHAALDIENST VRAAGT AANDACHT VOOR RESTAFVAL Uit statistieken blijkt dat afvalophalers die op een werkdag gemiddeld 1000 afvalzakken heffen aan het eind van de dag ongeveer 10 ton of kg in de vuilniswagen gegooid hebben. Onderzoek heeft uitgewezen dat wie in dergelijke omstandigheden lasten tilt van meer dan 15 kg, een hoger risico loopt op lage rugpijnen. 15 kg is daarom een aanvaardbaar gewicht voor de afvalophalers én is al jaren het voorgeschreven maximum toegelaten gewicht. Zwaardere zakken vormen een hypotheek op

16 ZEECENTRUM DE DE BRANDING WOONZORGCENTRUM - SERVICEFLATS WOONZORGCENTRUM - SERVICEFLATS HERSTELKUREN - KINDERDAGVERBLIJF HERSTELKUREN - KINDERDAGVERBLIJF Koninklijke Baan Wenduine T Koninklijke Baan Wenduine T Voorkom een hoge energiefactuur en... Hou de koude buiten en het geld binnen... Om uw enkele ruiten door dubbele beglazing te vervangen. Gemakkelijk en zonder verandering geschikt voor alle houten ramen! GRATIS PRIJSOFFERTE Algemene glasonderneming E. Blomme & zonen Ontmijnersstraat Blankenberge tel

17 hun gezondheid. De vuilnismannen helpen ons met plezier van ons restafval af en willen dit graag tot aan hun pensioenleeftijd kunnen doen. Toch worden de ophaaldiensten regelmatig geconfronteerd met zakken die meer wegen Vanaf april 2013 zullen afvalzakken die meer dan 15 kg wegen niet meer worden meegenomen worden. Ook afvalzakken waaruit scherpe voorwerpen steken zullen niet worden meegenomen. Elk jaar zijn er een aantal gevallen waarbij een ophaler zich verwondt aan een scherp voorwerp dat door de afvalzak steekt. Dat geeft telkenmale aanleiding tot inspuiting tegen mogelijke infecties en soms ook tot het dichtnaaien van een opgelopen beenwonde. Scherpe voorwerpen moeten goed verpakt worden in bijvoorbeeld krantenpapier of andere verpakkingen. Injectienaalden, glas, aardewerk en andere breekbare zaken horen thuis op het containerpark. De ophalers zijn er voor u en uw afval. Zij zullen u dankbaar zijn dat u, bij het vullen van uw restafvalzak, ook aan hen denkt. RATTENBESTRIJDING Onze gemeentelijke rattenvanger heeft in het jaar 2012 weer uitstekend gepresteerd. Volgens het jaarrapport van de provincie West -Vlaanderen heeft Danny het best gescoord van de regio Brugse Polders. Met een vangst van bruine ratten staat hij aan de kop ; ook heeft hij de meeste gifbuizen en klemmen gezet. Profi ciat Danny voor je inzet en kunde! 17

18 Kruiskalsijde presents vrijdag 28 juni 2013 Spetterende BBQ met surprise act chateaubriand lamskroontje à volonté 19:00u uitgebreide receptie met hapjes prijs: 45,00 iedereen welkom inschrijven voor 23 juni 2013 mits voorschot van 25,00 Kruiskalsijde - Blankenbergsesteenweg Zuienkerke

19 Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke Ruimtelijke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave ordening I Zuienkerke I Meetkerke Houtave I Zuienkerke & huisvesting I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I MeetkerkeI Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke Een I Nieuwmunster woonkrediet I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien- VLAAMS WONINGFONDS Vlaams woningfonds cvba. vanaf 1,5%? Mis die kans niet! Het vlaams woningfonds kent sociale hypothecaire leningen toe aan gezinnen met minstens één kind ten laste en een reglementair begrensd inkomen voor: de aankoop van een woning of appartement; het uitvoeren van werken aan een woning of appartement; een nieuwbouw. Een bestaande hypothecaire lening kan het vlaams woningfonds in uitzonderlijke gevallen ook overnemen. Wie komt in aanmerking? Gezinnen met minstens 1 kind ten laste en een reglementair begrensd inkomen. Rentevoet? De rentevoet wordt berekend in functie van het netto belastbaar inkomen, het aantal kinderen ten laste en de ligging van de woning. de rentevoet bedraagt minstens 1,50 % voor een gezin met 2 of meer kinderen ten laste en minstens 2 % voor een gezin met 1 kind ten laste. Hoe hoger het aantal kinderen, hoe lager de rentevoet. Vorig jaar bedroeg de gemiddelde rentevoet van de vlaams woningfonds-lening 1,80 %! Inkomen? Het inkomen is het netto-belastbaar inkomen van het laatst gekende aanslagbiljet. het maximum toegelaten netto-belastbaar inkomen wordt vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling, waarbij een als ernstig 19 gehandicapt kind voor 2 kinderen ten laste telt. De woning? De verkoopwaarde van de woning of het appartement mag de vastgelegde maximumgrenzen niet overschrijden. Hoeveel kan je lenen? Hoeveel je maximaal kan lenen is afhankelijk van de verrichting. De lening kan nooit meer bedragen dan 95 % van de verkoopwaarde of de aankoopprijs van de woning of het appartement. Je vindt meer informatie over de voorwaarden en onze kantoren en zitdagen in uw buurt op Jacques Demeyere Schepen van wonen EENVOUDIG GELD LENEN EN ENERGIE BESPAREN? Leen aan max 2 % voor energiebesparende maatregelen! Bespaar op uw energiefactuur en leen goedkoop voor energiebesparende investeringen aan je woning. Energie verbruiken neemt vandaag een grote hap uit het gezinsbudget. Je kan flink wat besparen op je energiefactuur. Je woning isoleren, het plaatsen van een hoogrendementsketel, het gebruik van superisolerend glas, het plaatsen van een hoogrendementsketel, het plaatsen van een zonneboiler,. Het zijn allemaal maatregelen die er voor zorgen dat er heel wat minder energie verbruikt wordt en de factuur drastisch daalt. Deze investeringen kosten echter ook geld. wie niet onmiddellijk over het nodige budget beschikt, kan nu goedkoop lenen om energiebesparende investeringen uit te voeren. De gemeente zuienkerke heeft een overeenkomst gesloten met WVI (west-vlaamse intercommunale) die optreedt als kredietverstrek-

20 ker voor het fonds ter reductie van de globale energiekost. Dit federale fonds verstrekt goedkope leningen van minimaal euro en maximaal euro aan particulieren voor structurele energiebesparende maatregelen in woningen. De terugbetalingstermijn van de lening is 5 jaar. De intrest bedraagt 2% per jaar. Zowel eigenaars, huurders als verhuurders kunnen deze lening aanvragen. Er is geen inkomensbeperking van kracht. zowel nieuwbouw als verbouwingen komen in aanmerking voor deze voordelige lening. Renteloze leningen voor energiebesparende maatregelen zijn mogelijk voor mensen met een laag inkomen, een invaliditeitsuitkering of een inkomensgarantie voor ouderen, mensen in schuldbemiddeling of in ocmw begeleiding. Doe tijdig je aanvraag want per jaar kunnen slechts een beperkt aantal leningen worden toegestaan. haal nu het inlichtingenformulier bij je stad/gemeente of download het via En zo geniet je een leven lang van een energiezuinige woning. OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN!!! STUUR ONS UW JAARKALENDER. WIJ PUBLICEREN ZE GRATIS ARTIKELS BINNEN VOOR 27 juni Oproep aan de verenigingen: consulteer de webiste van Zuienkerke om de beschikbaarheid van de zalen te raadplegen vooraleer een activiteit te plannen. - gemeentehuis Zuienkerke - vergaderzalen - reservatieoverzicht per maand ENERGIETECHNIEKEN WARMTEPOMPEN ZONNEBOILERS SANITAIR VERWARMING VENTILATIE Jan Bosschaert 0477/ Nick Demaecker 0478/

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk 2016/15 De Provincie West-Vlaanderen gaat, in het Nederlands, over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve deskundige budgetbeheerder/multimedia coördinator

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

Gemeenteraad 04 november 2014

Gemeenteraad 04 november 2014 BADSTAD Blankenberge, 10 november 2014 8370 BLANKENBERGE Gemeenteraad 04 november 2014 1 Mededelingen van de voorzitter OPENBARE ZITTING 2 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 29 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Voltijdse contractuele functie (B1 B3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Als projectwerker lokaal cultuurbeleid werk je mee aan de doelstellingen

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 7 februari 2013, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 18 februari

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2016/6 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een procedure voor interne mobiliteit, in het Nederlands, voor de aanwerving van

Nadere informatie

Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A

Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A Een eigen woning via een lening aan sociaal tarief Wie komt in aanmerking? Het gezin en eigendomsvoorwaarde

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden. CENTRUMSTAD Eeklo, 8 februari 2013 lndustrielaan 2 9900 Eeklo Tel.09 l2'lb280o Fax. 09 218 28 51 ;ecretariaat@eeklo. be www.eeklo.be Secretariaat Behandelendeambtenaar Monique Haegeman lmonique.haeqeman@eeklo.be

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 19 maart 2013 om 20:00 in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 19 maart 2013 om 20:00 in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 11 maart 2013 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 19 maart 2013 om 20:00 in het stadhuis.

Nadere informatie

Openbare zitting BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

Openbare zitting BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD De voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de gemeenteraad op donderdag 28.02.2013 om 19.30 u in de raadzaal van het gemeentehuis, Kasteelstraat 1-3, Assenede.

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

1. Schriftelijk gedeelte... 24/40

1. Schriftelijk gedeelte... 24/40 2017/6 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure via de procedure van aanwerving, bevordering, externe of interne personeelsmobiliteit, in het Nederlands,

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013. openbare zitting. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed.

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013. openbare zitting. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed. OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 25/11/2013 De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed. 2. Verkeer

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

2015/21 DEEL I: AANWERVING

2015/21 DEEL I: AANWERVING 2015/21 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een bevorderingsprocedure, in het Nederlands, voor de aanwerving van een voltijds

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Deskundige secretariaat

Deskundige secretariaat Informatiefiche Deskundige secretariaat Juli 2017 Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Inhoud 1. De algemene toelatingsvoorwaarden en algemene aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG. Betreft: Klacht wegens de weigering om amendementen te behandelen en te stemmen

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG. Betreft: Klacht wegens de weigering om amendementen te behandelen en te stemmen BADSTAD GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG Blankenberge, 22 maart 2013 Aan de gouverneur van West-Vlaanderen De heer Carl Decaluwé Burg 3 8000 Brugge Betreft: Klacht wegens de weigering

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure. 2 De woonwinkel Parkstraat 10, 9100

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u.

De vergadering wordt geopend om 20u. RAAD VAN 3 MAART 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2015/16 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een bevorderingsprocedure en procedure voor interne mobiliteit, in het Nederlands,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 1. Vanaf wanneer kan ik een dossier bij het Rampenfonds indienen? U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen Woonwijzer Midden-Brabant 0471 85 03 77 eva.vanhoof@igo.be INFOFICHE WONEN 6 pagina s - deze pagina inbegrepen Update 22/02/2012 Sociale kredietmaatschappijen. Een sociale kredietmaatschappij werd door

Nadere informatie

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar bovenstaand adres vóór het starten van de werken.

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar bovenstaand adres vóór het starten van de werken. Wonen Aanvraagformulier Renovatiepremie voor woningen ingehuurd door Sociaal Verhuurkantoren Aan de deputatie van West-Vlaanderen Dienst Wonen Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

DAGORDE OPENBARE ZITTING

DAGORDE OPENBARE ZITTING Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde GEMEENTE MAARKEDAL Maarkedal, 15 februari 2012 Geacht raadslid De voorzitter van de gemeenteraad heeft de eer u uit te nodigen tot de GEMEENTERAAD, welke

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte Zitting R.M.W. 28.02.2013 Geachte De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 28.02.2013 volgende beslissingen genomen, die overeenkomstig artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed te keuren.

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed te keuren. TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 26/05/2015 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Demonstratiewoning Gezond Thuis te Tielt Kom zeker een kijkje nemen! Groepsaankoop groene energie Resultaten 4 e groepsaankoop groene

Nadere informatie

Gemeenteraad 18 februari 2013

Gemeenteraad 18 februari 2013 Gemeenteraad 18 februari 2013 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 januari 2013 goed. Punt 1: aktename van het ontslag van de heer

Nadere informatie

BOUWINNOVATIE 2013. Bouwinnovatie profileert zich daarom ook als beurs met Limburgse vakkennis van wereldniveau en de weg naar elke bouwdroom.

BOUWINNOVATIE 2013. Bouwinnovatie profileert zich daarom ook als beurs met Limburgse vakkennis van wereldniveau en de weg naar elke bouwdroom. BOUWINNOVATIE 2013 Bouwinnovatie is dé beurs voor bouwen en verbouwen in Limburg. Ze brengt alle informatie, producten en diensten uit de sector onder één dak en biedt bouwheren en bouwprofessionals een

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

1 best. met raadgevende stem in raad van bestuur (2de helf Jef Bogaert 197,00 EUR 6 X legislatuur)

1 best. met raadgevende stem in raad van bestuur (2de helf Jef Bogaert 197,00 EUR 6 X legislatuur) 2013-2018 Pagina 1 IMEWO vertegenwoordiger in algemene vergadering Gilbert Deruwe plaatsvervanger in algemene vergadering Martine Rabaey vertegenwoordiger in het regionaal adviescomitéwest Imewo Frank

Nadere informatie

5 schepen J. Vanhooren

5 schepen J. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen J. Vanhooren Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier 9 Onderwerp Personeelsdienst. Openverklaring van de betrekking

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00305 Onderwerp: Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2019 - Wijziging Beknopte

Nadere informatie

Bruto jaarwedde burgemeester (100 %)

Bruto jaarwedde burgemeester (100 %) WEDDE VAN DE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN De wedde van de burgemeester wordt berekend op basis van twee criteria: het inwonersaantal van de gemeente; de grootte van de vergoeding van de leden van het Vlaams

Nadere informatie

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Over welke brandstof gaat het? Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of

Nadere informatie

Belangrijk bericht! Restafval aanbieden in gele IVAGO-zakken en glas in de glasbol vanaf maandag 12 oktober 2015

Belangrijk bericht! Restafval aanbieden in gele IVAGO-zakken en glas in de glasbol vanaf maandag 12 oktober 2015 o ref.: Comm/KVC/ldi/14.10.2015 tel.: 09 240 81 11 fax: 09 240 81 99 e-mail: info@ivago.be Belangrijk bericht! Restafval aanbieden in gele IVAGO-zakken en glas in de glasbol vanaf maandag 12 oktober 2015

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

Technisch beambte poetsdienst (m/v) E1-E3 voltijds contractueel

Technisch beambte poetsdienst (m/v) E1-E3 voltijds contractueel Technisch beambte poetsdienst (m/v) E1-E3 voltijds contractueel Functie De poetsdienst staat in voor de kwaliteitsvolle schoonmaak van de gemeentelijke instellingen zoals het gemeentehuis, de bibliotheek,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

De Nieuwe Blauwe Toren

De Nieuwe Blauwe Toren Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke info@marcvanloo.be tel: 050/41.43.11 TUINONDERNEMING MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN www.marcvanloo.be SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN VAN AFVAL. AANLEG

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

DE BRUSSELSE GROENE LENING OM ENERGIEBESPARENDE WERKEN IN UW WONING TE FINANCIEREN

DE BRUSSELSE GROENE LENING OM ENERGIEBESPARENDE WERKEN IN UW WONING TE FINANCIEREN DE BRUSSELSE GROENE LENING OM ENERGIEBESPARENDE WERKEN IN UW WONING TE FINANCIEREN ENERGIEBESPARENDE WERKEN IN UW WONING BEKOSTIGEN Dankzij de Brusselse groene lening kunt u energiebesparende werken in

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

SECRETARIAAT IVAN DE LEU MGR WAFFELAERTLAAN BLANKENBERGE REKENINGNUMMER BE NIEUWSBRIEF

SECRETARIAAT IVAN DE LEU MGR WAFFELAERTLAAN BLANKENBERGE REKENINGNUMMER BE NIEUWSBRIEF SECRETARIAAT IVAN DE LEU MGR WAFFELAERTLAAN 53 8370 BLANKENBERGE 050 42 84 97 REKENINGNUMMER BE34 4727 0645 2190 REDACTIE NIC OTTEVAERE ERIC DE VILLE IVAN DE LEU LAY OUT FRANKY MAELSTAF NIEUWSBRIEF HET

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli 2015 Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

HET GOUDEN PAND 2010

HET GOUDEN PAND 2010 HET GOUDEN PAND 2010 Oostende, 1 juni 2010 Beste Oostendenaar, Geachte eigenaar van een waardevol pand, Op 12 september organiseert vzw Dement Oostende voor de vierde keer de uitreiking van Het Gouden

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT. 1 appartement. Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT

DE ARK VERKOOPT. 1 appartement. Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT DE ARK VERKOOPT 1 appartement Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT LIGGING In de residentie Soldatenpad, langs de Lokerenstraat in Turnhout wordt 1 appartement terug verkocht. Het appartement

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VAN EEN MEERGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Samenstelling van een WERVINGSRESERVE van contractuele deeltijdse en voltijdse ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS (C1-C3)

INFORMATIEBROCHURE. Samenstelling van een WERVINGSRESERVE van contractuele deeltijdse en voltijdse ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS (C1-C3) INFORMATIEBROCHURE Samenstelling van een WERVINGSRESERVE van contractuele deeltijdse en voltijdse ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS (C1-C3) De raad voor maatschappelijk welzijn en het college van burgemeester

Nadere informatie

Subsidieaanvraag voor dakisolatie en/of isolerend, winddicht onderdak - particulieren

Subsidieaanvraag voor dakisolatie en/of isolerend, winddicht onderdak - particulieren Subsidieaanvraag voor dakisolatie en/of isolerend, winddicht onderdak - particulieren Milieudienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Braemkasteelstraat 41 9050 Gentbrugge tel.: 09 268

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2015/10 De Provincie WestVlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure, in het Nederlands, voor de aanwerving van een voltijds directeur gedelegeerd bestuurder (m/v) in

Nadere informatie