Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe haal je het meest uit dit werkboek?"

Transcriptie

1 werkboek 1

2 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie Maar wat als? Van angst naar vrijheid Dat kan ik niet! Van afzondering naar vrijheid Maar ik heb geen tijd. Van druk-zijn naar ruimte Hoe begin ik? Initiatieven nemen Wat is Gods aandeel? Bidden en antwoorden Wat zeg ik dan? Over het geloof spreken Mijn vrienden lijken niet echt geïnteresseerd te zijn. De Bijbel bestuderen Ik kan dit niet alleen. Samenwerken En hoe nu verder? Begeleiding van de wedergeboorte 74 Noten James A. Petersen en Michael Shamy 2010 Navigator Boeken, Driebergen Alle rechten voorbehouden Oorspronkelijke titel: The Insider. Workbook Oorspronkelijke uitgever: NavPress, Colorado Springs, CO 80935, USA Vertaling: G. Riemens Omslag en zetwerk: HAS, Ede

3 Inleiding Christenen hebben allemaal hun eigen, unieke verzameling relaties. Ze zijn insiders in hun gezin, in hun buurt, op hun werk, en in hun sociale netwerken. Je zult hun foto s niet in een zendingsblaadje vinden, en er zal ook niet een biografie over hun leven verschijnen. Toch zijn ze onmisbaar bij de uitvoering van Gods plan. Insiders hoeven niet naar een speciale plaats te gaan of zich bij een bepaalde organisatie aan te sluiten om te kunnen spreken van een bediening. Hun bediening is op de plek waar ze zijn. Ze zijn de sleutelfiguren bij de verbreiding van het evangelie in het gezin, op het werk, of in welke andere sociale context dan ook. Maar er zijn er zo weinig! Waarom zijn er zo weinig effectieve insiders? Gebrek aan erkenning en bemoediging is de belangrijkste oorzaak. In zijn boek The Rise of Christianity stelt Rodney Stark: De voornaamste oorzaak van de groei [van het christendom] was de gezamenlijke en bewuste inspanning van het groeiende aantal christelijke gelovigen die hun vrienden, familieleden en buren uitnodigden om het goede nieuws te delen. 1 Toch was binnen driehonderd jaar na het ontstaan van het christendom geestelijk werk het domein van professionals geworden. De hedendaagse praktijk van het kerkelijk leven biedt weinig tot geen ruimte aan de strategische bediening van de insider. Je hoort niet vaak dat mensen aangemoedigd worden: Blijf thuis! Heb een goede tijd met je niet-gelovige vrienden. Wij staan achter je! Het vereist de nodige tijd en toewijding om geloofwaardige en betekenisvolle relaties met niet-gelovigen op te bouwen. Je moet groeien in liefde en begrip. Voor sommigen betekent het dat ze nieuwe inzichten zullen ontwikkelen die hun bediening een nieuwe inhoud zullen geven. Het vereist specifieke vaardigheden om te weten wat je moet doen en hoe. De insider heeft steun van andere insiders nodig en coaching en bemoediging van betrouwbare mentoren. En bovenal moeten insiders blijven groeien in hun eigen relatie met de Heer. Doel Het hoofddoel van dit werkboek is je te helpen als een vruchtbare insider te leven. Meer specifiek gezegd zal dit boek: je een beter inzicht geven in wat de Bijbel te zeggen heeft over de uiterst belang- 3

4 rijke rol die je mag spelen bij de uitvoering van Gods eeuwige plan. misverstanden en hindernissen aanwijzen die tot frustratie en schuldgevoelens kunnen leiden bij het delen van je geloof als insider. je leren om de leefstijlkenmerken van een insider te begrijpen en toe te passen. Het begrip insider is niet moeilijk te bevatten. Ook is de bijbelse basis eenvoudig uit te leggen. We hebben deze ideeën in het boek De insider uiteengezet. Maar voor de meeste mensen komt de echte uitdaging pas als ze moeten gaan toepassen wat ze geleerd hebben. Daarom hebben we dit werkboek gemaakt om je te helpen dat in praktijk te brengen wat in De insider beschreven wordt. Dit boek is niet hoofdzakelijk bedoeld als bijbelstudie, maar vooral als een stuk gereedschap voor de praktijk. Hoe haal je het meest uit dit werkboek? Doe het niet alleen Dit werkboek is bedoeld om gebruikt te worden door een groep vrienden in een veilige en vertrouwde omgeving. Je kunt elkaar ondersteunen en helpen door elkaars verhalen aan te horen, door onderling begrip, door je moeilijkheden en frustraties te delen en door elkaar te bemoedigen. Samen kun je de aangeboden stof verwerken en toepassen. Er staan twee soorten vragen in dit werkboek: theoretische en praktische. De theoretische vragen helpen je de sleutelbegrippen over leven als insider te begrijpen. De praktische vragen helpen je bij de toepassing van wat je geleerd hebt. Zorg ervoor dat je de theoretische vragen behandeld hebt voordat de groep bij elkaar komt. Lees de relevante gedeeltes uit De insider. Als je vervolgens bij elkaar komt, concentreer je dan op de praktische vragen. Bespreek de casestudy s, waarin gevraagd wordt wat jij zou doen als je in de schoenen stond van de betreffende persoon. Bespreek hoe je het vroeger deed of hoe je het in de toekomst aan wil pakken. Bespreek de hindernissen waarmee je te maken hebt, zoals te grote werkdruk of angst. Bemoedig en ondersteun elkaar. Je hoeft niet per se alle vragen die je thuis bestudeerd hebt te bespreken. Bid Het hart is de poortwachter van de ziel. De toestand van je hart bepaalt wat je ziet en leert. Bid voor een ontvankelijk hart. 4

5 Maak duidelijke afspraken met jezelf Bereid je goed voor. Elk hoofdstuk in dit werkboek bevat vragen om over na te denken. Schrijf je gedachten en vragen op in de daarvoor bestemde ruimte. Bid dat je je met je hele hart en ziel mag inzetten om dat wat je leert, door zelfstudie of van anderen, ook in praktijk te brengen. Kom regelmatig bij elkaar. Wees trouw in het bezoeken van de bijeenkomsten. Laat jezelf zien in de groep zoals je werkelijk bent. Wees eerlijk en open. Breng dingen in praktijk terwijl je nog in het leerproces zit. Terwijl je in vertrouwen op God dingen in praktijk probeert te brengen, zullen er nieuwe inzichten ontstaan en nieuwe vragen rijzen die je leven als insider kunnen vormen. Wacht niet totdat je alle hoofdstukken gedaan hebt voordat je ermee aan de slag gaat. Breng het geleerde meteen in praktijk. Zoek een coach De apostel Paulus schreef aan de insiders die in de Romeinse kolonie Filippi woonden: Ik hoop nog graag een tijdje te kunnen blijven als jullie begeleider, terwijl jullie verder groeien en met blijdschap op God vertrouwen (Filippenzen 1:25, msg). Zoek biddend naar iemand die je coach kan zijn bij je groei als insider. Dit moet iemand zijn die bijbelse kennis weet te integreren in zijn of haar leven, iemand die zelf als insider leeft. Deze persoon kan je helpen de kloof te overbruggen tussen wat je leert en hoe je leven er nu uitziet. Je unieke wereld als insider Vul onderstaande tabel in met de namen van niet-gelovigen voor wie jij een insider bent. Deze mensen hoeven niets los te laten, nergens naartoe te gaan, en zich nergens bij aan te sluiten om Jezus te kunnen zien en horen. De onzichtbare Christus wordt zichtbaar voor hen door jouw leven. Houd deze mensen in gedachten terwijl je dit boek doorwerkt. Gezin Toevallige ontmoetingen Buurtbewoners Vrienden (inclusief de vrienden van je kinderen en hun gezinnen) Contacten met mensen die hun beroep uitoefenen (kapper e.d.) 5

6 1 Gods eeuwige plan en de insider Ik ben van mijn lief, en hij verlangt naar mij. Hooglied 7:11 We hebben allemaal iets in het leven nodig dat groter is dan het leven van alledag. Wat we ook mogen bereiken, we zullen altijd een gevoel van zinloosheid blijven ervaren als wat we doen het hier en nu niet overstijgt. Waar gaat het om in dit leven? Wat is belangrijk? Er is maar één plek waar het antwoord te vinden is bij God zelf! Waar is Hij in deze wereld mee bezig? Een leven waarin geen rekening wordt gehouden met het plan van God is zinloos. Het maakt niet uit hoe hard we lopen, hoe hoog we vliegen, of welke kant we denken op te gaan als we niet volgens het plan van God leven, is ons leven vergeefs! De insider Lees hoofdstuk 1 uit De insider. Welke vragen roept dit hoofdstuk bij je op? Neem je vragen mee naar de groep. Reserveer tijd aan het einde van de bijeenkomst om vragen van deelnemers te bespreken. Als je geen antwoorden hebt, houd de vragen dan in gedachten terwijl je verder leest in het boek. Wat is God van plan in deze wereld? Efeziërs 1:3-10 bevat belangrijke informatie over waar God op dit moment mee bezig is in deze wereld. De apostel Paulus schreef het aan een groep nieuwe gelovigen in een corrupte samenleving. Hij wilde dat ze begrepen dat ondanks alles wat ze zagen gebeuren, God aan het werk was en dat zij een essentiële rol speelden bij de uitvoering van Gods eeuwige plan. 1. Lees Efeziërs 1:3-10. Hoe beschrijft Paulus Gods plan? 6

7 2. Jezus is de centrale figuur bij de uitvoering van Gods eeuwige plan. Bij vele gelegenheden verklaarde Jezus waarom Hij in de wereld was gekomen. Markeer de genoemde redenen in de volgende tekstgedeeltes. want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. (Marcus 10:45) De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. (Lucas 19:10) God heeft al die moeite om zijn Zoon te sturen niet gedaan om zo zijn beschuldigende vinger in onze richting te kunnen wijzen, om de wereld te vertellen hoe slecht ze is. Hij kwam juist om te helpen, om de Groepsoefening Noem enkele frustraties en niet-uitgekomen verwachtingen met betrekking tot het delen van je geloof. Wat hoop je uit de besprekingen van dit werkboek te krijgen? wereld weer te herstellen. (Johannes 3:17, msg) Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. Efeziërs 1:3-10 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. (Johannes 10:10-11) Wat vind jij belangrijk in de door Jezus genoemde redenen? 3. Johannes heeft het volgende gebed opgetekend dat Jezus in de laatste dagen voor zijn dood en opstanding bad. Dit gebed laat zien welke rol Jezus voor zijn volgelingen voor ogen had bij de uitvoering van Gods eeuwige plan. Onderstreep die gedeelten die daarover spreken. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille 7

8 van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. (Johannes 17:15-23) Hoe zou je onze rol, zoals Jezus die beschrijft, willen samenvatten? God is vandaag in deze wereld aan het werk. Hij brengt een volk bij elkaar dat Hem eeuwig zal aanbidden en eeuwig zijn glorie zal weerspiegelen. De mensen van God zijn in de wereld met het oog op hen die Hem nog niet aanbidden en nog geen volgelingen van Christus zijn. Voor verdere studie Kijk welke taakomschrijving Petrus aan ons geeft in 1 Petrus 2:9-12. Casestudy Jack zegt: De laatste twintig jaar van mijn leven lijken wel een slechte film. Terwijl ik die voorbij zag lopen, dacht ik steeds bij mijzelf: dit script had ik niet in gedachten. Ik had het me heel anders voorgesteld Hij wacht even en vervolgt: en ik weet niet hoe ik ervoor kan zorgen dat het de volgende twintig jaar ook maar enigszins anders zal gaan. Zakelijk gezien is Jack erg succesvol. Hij heeft een goed huwelijk en zijn kinderen zijn dol op hem. Hij heeft een kerkelijke achtergrond, was actief in een christelijke studentenvereniging en is nu trouw lid van een plaatselijke kerk. Maar hij ziet weinig of niets wat erop wijst dat God ook maar iets door hem gedaan heeft! Hem was geleerd dat God een geweldig plan voor zijn leven had. Maar hij heeft nog niets zien gebeuren. Wat is Jacks probleem? Op welke manier kun je je identificeren met Jack? 8 Welke oplossingen zou je hem op grond van dit hoofdstuk willen suggereren? God wil dat elk aspect van ons dagelijks leven een afspiegeling van zijn eeuwige plan is. We kunnen als insiders deelnemen aan dat wat God vandaag in de wereld aan het doen is, precies op die plek waar we ons bevinden. Insiders zijn onmisbaar bij het zichtbaar maken van het onzichtbare plan van God. Onze taakomschrijving 4. Maak een taakomschrijving voor Jezus volgelingen in de wereld, gebaseerd op wat je tot nu toe geleerd hebt. Doel: Kwalificaties (Welke eigenschappen moet ik verder ontwikkelen?):

9 Functies (Wat moet ik doen?): Belangrijke relaties (Wie heb ik nodig om mij te helpen zo te zijn en deze dingen te doen?): 5. Wat gaat er in je om wanneer je je voorstelt dat God jou uitnodigt om dit als jouw taakomschrijving op je te nemen? Voel je je hierdoor direct aangesproken of voel je weerstand? 6. Blik terug op de afgelopen maand. Noteer de namen van de mensen met wie je sociale activiteiten hebt ontplooid: uit eten gegaan of thuis voor eten uitgenodigd, naar de film, enzovoorts. Zet een asterisk achter de niet-gelovigen. Wat zegt dit lijstje over je prioriteiten? 7. Zoek de komende zeven dagen gelegenheden om niet-gelovigen te groeten. Let erop of je glimlacht. Ga na of je belangstelling voor hen voelt of dat je liever met rust gelaten wilt worden. Kijk hoe ze reageren. Noteer je observaties en breng verslag uit aan je groep bij de volgende bijeenkomst. Het christendom groeide door de gezamenlijke en bewuste inspanning van het groeiende aantal christelijke gelovigen die hun vrienden, familieleden en buren uitnodigden om het goede nieuws te delen. 2 Groepsoefening Neem de tijd om te bidden voor elke persoon uit je groep. Bid dat iedereen zal zien hoe God hem of haar een unieke plaats als insider gegeven heeft. Vraag God om je te helpen belemmeringen, zoals overvolle agenda s en angst, te overwinnen. Bid dat God in de harten van de niet-gelovigen om je heen zal werken. Laat iedereen, als onderdeel van de gebedstijd, deze zin afmaken: Heer, in dit proces heb ik dit van U nodig:. 9

10 2 De insider en het Koninkrijk van God Jezus kwam uit de hemel als de volkomen insider, om midden tussen de mensen te leven die Hij hoopte te bereiken (zie Johannes 1:14). Hij vroeg vervolgens twaalf mensen om alles los te laten waar ze mee bezig waren, hun gezin te verlaten en Hem te volgen zodat Hij vissers van mensen van hen zou kunnen maken (zie Matteüs 4:18-22). Deze roeping van de twaalf heeft geleid tot de gangbare opvatting dat als iemand echt serieus Christus wil volgen, hij dit voorbeeld moet volgen en een dominee, priester of zendeling moet worden. Op de een of andere manier klinkt dit geestelijker dan om Hem in onze families en relationele netwerken te brengen. Maar wat bedoelt Jezus met Hem volgen? Wat zei Jezus tegen al die volgelingen die niet geroepen waren om hun werk en gezin achter te laten? Tegen de man die Hij genezen had van een onreine geest zei Hij: De insider Lees de hoofdstukken 2 en 3 uit De insider. Welke vragen roept het gedeelte bij je op? Ga naar huis, naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd. Wat gebeurde er toen? De man ging weg en maakte in Dekapolis bekend wat Jezus voor hem had gedaan, en iedereen stond verbaasd (Marcus 5:19-20). 3 Ook nodigde Jezus de Samaritaanse vrouw niet uit om zich bij zijn reisgezelschap te voegen. Ze ging naar haar dorp terug en vertelde de mensen daar over Hem (zie Johannes 4:28-30, 39). En in zijn gelijkenissen sprak Hij voortdurend over het Koninkrijk van God en het koninkrijk der hemelen wat dat is en hoe het groeit. In dit onderwijs zien we hoe we niet-gelovigen kunnen helpen om iets van Gods Koninkrijk te ervaren. 10

11 1. In vraag 7 van hoofdstuk 1 vroegen we je om een week lang op te letten wie je groet en hoe je je voelt wanneer je mensen ontmoet. Wat heb je van deze oefening geleerd? (Als je deze oefening niet gedaan hebt, wat denk je dat je tegenhield?) 2. Welk idee of beeld krijg je bij het horen van de woorden Koninkrijk van God? 3. Matteüs 13:24-43 is een van Jezus verhalen over hoe we als burgers van het Koninkrijk leven. Jezus maakt duidelijk dat het nu niet de tijd is om ons van de wereld af te scheiden. We moeten als burgers van het Koninkrijk naast de kinderen van het kwaad leven. Waarom denk je dat God wil dat het graan (wij) samen opgroeit met het onkruid (niet-gelovigen die leven zonder God)? 4. Stel je voor dat je tussen alleen maar gelovige mensen zou wonen, volledig afgescheiden van alle niet-gelovigen. Hoe zou deze situatie je geestelijke groei bevorderen? Hoe zou die situatie je geestelijke groei hinderen? Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Matteüs 5:13-16 Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Lucas 6:

12 5. Wat leert Jezus ons over hoe we ons tegenover niet-gelovigen om ons heen op moeten stellen? Overdenk Matteüs 5:13-16; Lucas 6:27-36; Lucas 14: Wanneer heb je de afgelopen week de gelegenheid gehad om een van de dingen te doen die Jezus noemt? Denk in het bijzonder aan een situatie met een niet-gelovige. Jezus vertelde verhalen om zijn toehoorders het Koninkrijk van God te leren begrijpen. Net als zij, hebben ook wij hulp nodig om het Koninkrijk om ons heen te zien. Jezus wil dat we begrijpen dat we het Koninkrijk zien telkens wanneer we mensen koninklijk zien handelen; telkens wanneer mensen vanwege hun liefde voor God de mensen rondom hen liefhebben. Veel mensen moeten hun bedrijf inkrimpen; we kennen allemaal mensen die in scheiding liggen en dan alleenstaand moeder worden; elke dag krijgen honderden mensen kanker. Overal om ons heen leven mensen met problemen. We zijn er zo gewend aan geraakt dat we de wrok, de boosheid en het egoïsme die gewoonlijk de reacties van mensen kenmerken, voor normaal aannemen. Maar we weten dat het Koninkrijk onder ons is wanneer we mensen zien die, gemotiveerd door de heerschappij van Christus in hun hart, barmhartigheid tonen in plaats van veroordeling, de waarheid spreken in plaats van deze te verdraaien, genade schenken in plaats van wraak zoeken, mensen dienen in plaats van hen misbruiken. Wanneer we zulke dingen zien gebeuren, weten we dat Gods heerschappij gevestigd is. De insider, p. 30, 31 Mensen kijken naar wat christenen doen en laten, en op basis daarvan beslissen ze of ze al dan niet geïnteresseerd zijn in wat we te bieden hebben. Welke niet-gelovige wil zijn leven spenderen aan bidden, maaltijden overslaan en geld weggeven? We willen niet dat mensen onze religieuze activiteiten zien, maar de goedheid en genade die voortkomen uit Gods liefde. De insider, p. 55 Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. Lucas 14: Stel je voor dat je zoontje in groep vijf van de basisschool zit. Je hebt zijn onderwijzeres ontmoet op een reünie van je vroegere school, maar verder heb je geen contact met haar. Je zoontje doet het goed op school, dus is er niet echt reden om een afspraak met de onderwijzeres te maken. Hoe zou je iets van Gods Koninkrijk aan haar kunnen laten zien (met de hulp van je eventuele echtgeno(o)t(e))? 12

13 Jezus leefde als een insider Jezus was niet schijnheilig, Hij deed wat Hij anderen leerde; Hij illustreerde zijn onderwijs met zijn manier van leven. Bij het religieuze establishment had Hij de reputatie goede vrienden te zijn met mensen die in de goot leefden. Jezus, Hij die zonder zonde was, die perfect en heilig was, bewoog zich vrijelijk onder hen die het tegenovergestelde waren. Hij stelde niet de voorwaarde dat de mensen eerst zouden veranderen voordat Hij zich met hen zou inlaten. Hierdoor waren vele mensen in staat zijn boodschap te zien en te horen. 8. Op bladzijde 5 staat een tabel om je relaties met nietgelovigen te noteren. Als je dat nog niet gedaan hebt, vul hem dan nu in. Wat denk je als je naar de ingevulde tabel kijkt? 9. Bedenk een klein initiatief waardoor je je vriendschap met iemand op deze lijst zou kunnen versterken. Je zou iets aardigs voor deze persoon kunnen doen, hem of haar uit eten vragen, of gewoon eens de tijd nemen om te luisteren hoe het gaat. Kijk naar je aantekeningen bij vraag 5 voor ideeën. Insider worden is een proces Toen Jezus van daar verderging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: Volg mij. Hij stond op en volgde hem. Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en gaf als antwoord: Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Matteüs 9:9-13 Jezus gebruikte beelden uit de landbouw om te beschrijven hoe de verbreiding van het Koninkrijk een proces is. Er moet in de loop van de tijd gezaaid, bewerkt en geoogst worden (zie Johannes 4:34-38). Niemand komt tot geloof in Christus tenzij God eerst de aarde van zijn hart bewerkt heeft en het zaad van Gods woord in de aarde gezaaid is. Het volgende plaatje illustreert dit proces. 13

14 Proces van evangelisatie Onverschilligheid en vijandigheid Onwetendheid Besluiteloosheid Bekering Leven als een discipel In de illustratie staat een serie hindernissen tussen de niet-gelovige en het kruis. Hij moet eerst over zijn onverschilligheid of vijandigheid tegenover het evangelie heen komen. De aarde van zijn harde hart moet opengebroken worden zodat het zaad erin kan ontkiemen en wortel schieten. Vervolgens moet zijn onwetendheid aangepakt worden onjuiste informatie moet gecorrigeerd worden en gebrek aan kennis aangevuld, zodat hij weet wie Jezus is en wat Jezus echt van hem wil. Als hij eenmaal het evangelie begrijpt, staat hij voor de keuze: stelt hij zijn leven onder het gezag van Jezus, of wil hij op zijn eigen voorwaarden doorgaan met zijn leven? Bij het onderzoeken van de leefstijlkenmerken van een insider zul je zien hoe je iemand in dit proces kunt begeleiden. Groepsoefening Denk aan een paar mensen waarvan je de namen genoteerd hebt op bladzijde 5. Waar denk je dat zij zich bevinden in het proces van het-op-weg-zijn naar Christus? Onverschillig? Onwetend? Nog geen beslissing genomen? Noteer je ideeën over waar ieder zich in het proces bevindt. 14

15 3 De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie Voordat ze christen werd, was Mary zeer actief in de studentenbeweging en het sociale leven van haar studentenhuis. Ze was insider in een unieke wereld van relaties. Toch was ze binnen twee jaar nadat ze christen was geworden zo druk met haar christelijke activiteiten dat ze geen tijd meer had voor haar oude vrienden. Die begrepen haar niet en voelden zich door haar afgewezen. Mary overweegt nu om fulltime christelijk werker te worden. Dit zou kunnen zijn wat God wil dat Mary doet. We hebben mensen nodig die beschikbaar zijn om andere culturen met het evangelie te bereiken. We hebben ook mensen nodig die beschikbaar zijn om als mentor op te treden en andere gelovigen te helpen zich te ontwikkelen. Maar het verontrustende aan Mary s verhaal is dat niemand de manier waarop ze met haar niet-gelovige vrienden omging ter discussie stelde. Niemand sprak met haar over de waarde en het bestaansrecht van de insider. De enige boodschap die zij kreeg, kwam van fulltime christelijk De insider Lees hoofdstuk 4 van De insider. X (Zo mogelijk ook de hoofdstukken 5 en 6.) Welke vragen roept het gedeelte bij je op? werkers die haar door hun voorbeeld en hun woorden duidelijk maakten dat de echte actie ergens anders plaatsvond. 1. Is het je gelukt om een bepaald initiatief te nemen in relatie tot een niet-gelovige (hoofdstuk 2, vraag 9)? Zo ja, wat gebeurde er? Zo niet, wat denk je dat je daarin belemmerde? Hoe dan ook: welke gedachten en gevoelens heb je bij deze ervaring? Een goed begrip van hoe het evangelie zich tijdens de vroege kerk verbreidde, zou Mary kunnen helpen bij het nemen van een besluit. Het boek Handelingen laat drie verschillende maar complementaire benaderingen zien bij de verbreiding van het evangelie: natuurlijke verbreiding, het apostolische team en plaatselijke verbreiding. 15

16 16 Natuurlijke verbreiding In Handelingen 2-11 lezen we hoe het evangelie zich op natuurlijke wijze verbreidde door een goed voorbereide groep van honderdtwintig mensen die met Jezus opgetrokken waren. De menigte die zich in Jeruzalem voor het Pinksterfeest verzameld had, reageerde direct en diep onder de indruk op hun verkondiging van het evangelie. De rest van de mensen in de stad werd aangetrokken door de positieve veranderingen die ze zagen in het leven van de nieuwe bekeerlingen. Misschien zou de groei tot de stad Jeruzalem beperkt zijn gebleven, ware het niet dat er een vervolging uitbrak na de steniging van Stefanus (zie Handelingen 7:54-60). Handelingen 11:19 beschrijft wat er gebeurde toen deze mensen zich in de omringende gebieden van Jeruzalem verspreidden. Ze kwamen in contact met Arameessprekende Joden en Joden die de Griekse taal en gewoontes overgenomen hadden. Hoewel het evangelie zich geografisch verspreidde, bleef het wel (met een paar belangrijke uitzonderingen) binnen de Joodse cultuur er werden alleen Joden bereikt. Het team van apostelen Het Griekse woord apostel betekent gezondene. Het Nieuwe Testament noemt de oorspronkelijke elf discipelen plus Mattias apostelen. In die zin was het een unieke rol tijdens een unieke periode. De Bijbel gebruikt de term echter ook voor andere gezondenen, onder anderen voor Paulus en Barnabas. De apostelen reisden door het Romeinse Rijk met kleine teams van vrienden om het evangelie in de grote steden van die tijd te planten. Ze investeerden de nodige tijd om de eerste vruchten, in de vorm van plaatselijke gelovigen, te verzorgen. Er werd een bruggenhoofd gevormd, een generatie die als fundament kon dienen. Vervolgens verliet het team van apostelen de stad en vertrouwde de rest van het werk aan de plaatselijke gelovigen toe, die het evangelie via hun gezinnen en relationele netwerken verder in de stad verbreidden. Deze verdere verbreiding vroeg om een andere aanpak dan die van het team van apostelen. Vandaag geldt hetzelfde! Zendelingen kunnen een samenleving die nog niet bereikt is binnenkomen als vreemdelingen en een bruggenhoofd vormen. Maar tenzij de nieuwe plaatselijke gelovigen in hun relationele netwerken als insiders gaan fungeren, zullen de vruchten van deze zendingspogingen beperkt blijven. Uit het boek Handelingen en de brieven van Paulus kunnen we opmaken dat Paulus

17 een apostolische/mobiele bediening had waarbij hij: naar mensen werd gestuurd die op grote afstand van zijn thuisbasis woonden; naar mensen werd gestuurd die al met de Bijbel opgevoed waren (Joden, en Grieken die de synagoges bezochten); niet lang op dezelfde plek bleef slechts een paar weken of een paar jaar in één plaats; zich toelegde op het leggen van een goed fundament; als uitgangspunt de prediking van het evangelie nam om diegenen binnen te halen van wie het hart al voorbereid was. Wat karakteriseerde de apostolische/mobiele bediening van Paulus? Om Paulus apostolische/mobiele bediening te bestuderen, zie Handelingen 13:1-5, 14, 44; 14:1; 18:1-6; 1 Korintiërs 3:10-11; 9:19-22; 2 Korintiërs 10: De plaatselijke verbreiding Wat gebeurde er nadat het team van apostelen de stad verlaten had? De lakmoestest van Paulus werk was wat de plaatselijke gelovigen verder met het evangelie deden. Bij verschillende gelegenheden verbond Paulus de uitdrukking vruchteloos (nbg) of voor niets (nbv) aan zijn apostolische bediening. Hij gebruikte het Griekse woord kenos. Letterlijk betekent dat leeg. Figuurlijk gebruikt betekent het waardeloos, doelloos, of zonder effect. Paulus wilde bepaalde dingen zien gebeuren in en door de plaatselijke gelovigen, zodat hij kon concluderen dat zijn bediening in een stad of gebied zijn doel had bereikt. 2. Wat wilde Paulus zien gebeuren in en door de plaatselijke gelovigen? Lees Filippenzen 2:14-16; Romeinen 12:14-21; 1 Korintiërs 5:9-13; en Kolossenzen 4:2-6. Schrijf je conclusies op. 3. Kies als samenvatting vijf woorden of uitdrukkingen om de plaatselijke bediening te beschrijven. (Je zou het kunnen vergelijken met de apostolische/mobiele bediening.) 17

18 Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat. Filippenzen 2:14-16 Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Romeinen 12:14-21 De insider De eerste generatie gelovigen in Korinte stond voor vele uitdagingen. Het was verleidelijk om deze problemen op te lossen door zich terug te trekken uit de immorele samenleving waarin ze zich bevonden. Maar in 1 Korintiërs 7 drong Paulus er bij hen op aan om te blijven waar ze waren in hun cultuur. Ben je op zoek naar je roeping en vraag je jezelf af wat God wil dat je moet doen? Paulus zegt: Doe je ogen open en kijk! Je zit er middenin! Sommige van je relaties zijn goed, andere zijn slecht, maar ze hebben allemaal nieuw potentieel nu je een burger van het Koninkrijk van God bent geworden. Ga naar dat burgerschap leven; Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt (Filippenzen 2:16). Dat is wat het betekent om een insider te zijn! Het concept van de insider stelt veel van onze traditionele aannames over geestelijk werk ter discussie: Voor meer over Paulus uitdaging aan de Korintiërs, zie De insider, p

19 Veronderstellingen bij de traditionele bediening De gewone gelovige speelt een ondergeschikte rol. De gewone gelovige is een toeschouwer. De gewone gelovige helpt de geestelijkheid in haar bediening. De geestelijkheid heeft de leiding over de bediening. Geestelijk werk is voor mensen met speciale gaven. Kom en help ons om dit programma uit te voeren. Ik kan geen geestelijk werk doen zonder veel training. Succes uit zich in grote aantallen. Geestelijk werk binnen de kerkmuren is een teken van toewijding. Veronderstellingen bij de bediening door insiders De gewone gelovige heeft een sleutelrol. De gewone gelovige is een onmisbare deelnemer. De gewone gelovige doet het geestelijk werk. De heilige Geest heeft de leiding over het geestelijk werk. Iedereen kan een bijdrage hebben. Waar je bent, daar is je bediening. Ik kan nu meteen mijn bediening beginnen met wat ik heb. Klein beginnen is OK. De opdracht van de kerk is geestelijk werk in de wereld. 4. Welke van de vooronderstellingen bij de bediening door insiders vind jij het moeilijkst te accepteren? Waarom? Welke zijn moeilijk voor je kerk om te accepteren? Waarom? 5. Lees het verhaal aan het begin van dit hoofdstuk nog een keer. Wat heb je tot nu toe geleerd dat Mary zou kunnen helpen om te beslissen hoe ze de rest van haar tijd aan Ik heb u in mijn vorige brief gezegd dat u niet moet omgaan met ontuchtplegers, maar dat betekent niet dat u alle ontuchtplegers die er in de wereld zijn, of alle geldwolven, uitbuiters en afgodendienaars moet mijden. Dan zou u de wereld moeten verlaten. Wat ik bedoel is dit: u mag niet omgaan met iemand die zichzelf een broeder of zuster noemt, maar in feite een ontuchtpleger is, een geldwolf, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of uitbuiter. Met zo iemand mag u beslist niet eten. Waarom zouden we over buitenstaanders oordelen? U hoeft toch alleen te oordelen over leden van de gemeente? Over de buitenstaanders zal God oordelen. Maar binnen de gemeente geldt: Verwijder wie kwaad doet uit uw midden. 1 Korintiërs 5:9-13 Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangenzit, en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist. Kolossenzen 4:2-6 19

20 de universiteit gaat besteden? Hoe zou Mary bijvoorbeeld de instructies van Paulus in praktijk kunnen brengen op de universiteit? 6. Wat heb je geleerd dat Mary zou kunnen helpen om te beslissen hoe ze de rest van haar leven zal besteden? Casestudy Hoe zou Mary kunnen doen wat Jezus onderwees over leven in het Koninkrijk in het vorige hoofdstuk? 7. Bekijk vraag 6 uit hoofdstuk 1. Welke veranderingen zou je in je sociale leven willen maken in het licht van wat je bestudeerd hebt? We willen niet dat mensen onze religieuze activiteiten zien, maar de goedheid en genade die voortkomen uit Gods liefde. De insider, p. 55 Een insider onder christenen Je bent niet alleen een insider in een unieke kring van niet-gelovigen, maar ook in een unieke kring van gelovigen. Je kunt je bediening vermenigvuldigen door andere christenen te helpen zien hoe zij insiders kunnen zijn. Je hoeft geen expert te zijn. Met welke christen zou je iets kunnen delen van wat je uit dit werkboek geleerd hebt? Groepsoefening Bemoedig elkaar om deze week een nieuw initiatief te nemen als burger van het Koninkrijk. Hoe zou jij kunnen doen wat Paulus of Jezus ons geleerd heeft? Noem een niet-gelovig iemand uit je leefomgeving en vraag de groep voor je te bidden om creatief inzicht om deze persoon iets van Gods liefde te laten zien. Of nodig iemand uit om iets leuks te doen. Ga met een niet-gelovig iemand uit eten, misschien samen met iemand anders uit je groep. 20

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Geliefde mannen,

Inhoudsopgave. Geliefde mannen, Geliefde mannen, De mannenconferentie van 2014 staat voor de deur. En het gekozen thema roept bij mij gelijk vragen op en bij jullie wellicht ook. Heb ik wel hart voor Koning Jezus?, Is Hij wel de Koning

Nadere informatie

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet?

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet? Bidden, praten met God LES 5 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:12-14, Hand 2:42, Hand 4:23-31 Hand 6:3-6 Hand 8:17, Hand 16:18, Hand 28:8

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT

MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT MIJN NAAM: NLEG WERKBOEK HOE IK IN 7 DAGEN MIJN IDENTITEIT IN CHRISTUS KAN ONTWIKKELEN INLEIDING Om als Christen in overwinning te kunnen wandelen, is het nodig

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Leesrooster Bij het huisbezoekthema Jezus uitstralen, Dalfsen-Oost, seizoen 2015/16

Leesrooster Bij het huisbezoekthema Jezus uitstralen, Dalfsen-Oost, seizoen 2015/16 Leesrooster Bij het huisbezoekthema Jezus uitstralen, Dalfsen-Oost, seizoen 2015/16 [de kunstwerken zijn gemaakt door Claudia Boonstra, kunstenares te Sebaldeburen. www.claudiaboonstra.nl] Dit is een leesrooster

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK

GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK INLEIDING bij de drie workshops Als je christen bent zijn er een paar wezenlijke zaken die bij je horen, n.l. : de bijbel lezen en bidden! Het is de bedoeling

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

Leer-van-de-kerk-dienst. Uitverkiezing. Uitverkoren?

Leer-van-de-kerk-dienst. Uitverkiezing. Uitverkoren? Uitverkoren? Daarom moet deze leer ook nu op de juiste tijd en plaats onderwezen worden in Gods kerk - want juist aan haar is zij toevertrouwd met onderscheidingsvermogen, eerbiedig en heilig, zonder

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods 6. Uitverkiezing In dit hoofdstuk zullen we nagaan wat de Bijbel over uitverkiezing en voorbestemming leert. In het volgende hoofdstuk wordt Romeinen 9 besproken. En in hoofdstuk 8 wordt de calvinistische

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

1. Wat is vervuld worden met de Geest? 2. Wat is het verschil tussen een christen die wel met de Geest vervuld is en een christen die niet met de

1. Wat is vervuld worden met de Geest? 2. Wat is het verschil tussen een christen die wel met de Geest vervuld is en een christen die niet met de Efeze 5:15-20 Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN?

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? Net zoals er natuurkundige wetten zijn die het leven bepalen zijn er ook een aantal geestelijke wetten die onze relatie met God bepalen. 1. God heeft je lief en wil graag

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL Willem de Vink Wie ben jij? Mag de belangrijkste persoon die er bestaat dat zeggen? God de Vader ziet in jou zijn kind. Hij zegt dat jij net zo mooi, waardevol en geliefd bent als Jezus. Wow, zo ben jij!

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis / De Omwisseling Vergeving Verlossing / Reiniging Genezing Bevrijding Verzoening Nieuw leven Getsemane Diezelfde avond ging

Nadere informatie

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep Galaten 5: 13 en 14, 16 en 17, 22 tot 25 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 )

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,

Nadere informatie

God is good... All the time

God is good... All the time Preek van Vincent Zandvliet d.d. 13 juli 2003 God is good... All the time Het woord Genade staat ruim 180x in de Bijbel, waarvan 125 x in het Nieuwe testament. Wat is genade eigenlijk? Van Dale woordenboek

Nadere informatie

JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN

JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN Bijbel voor Kinderen presenteert JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Kennismakingsvragen:

Kennismakingsvragen: Kennismakingsvragen: 1. Als je op een onbewoond eiland belandde, welke 3 dingen zou je dan in ieder geval bij je willen hebben? 2. Wat is je vroegste jeugdherinnering? 3. Wat heeft je doen besluiten om

Nadere informatie

Adam en Eva. In alles weerspiegelden. de goedheid van God.

Adam en Eva. In alles weerspiegelden. de goedheid van God. DE DROOM VAN GOD A In alles weerspiegelden Adam en Eva de goedheid van God. dam en Eva waren geschapen naar Gods beeld en naar zijn gelijkenis. Ze waren prachtig. In alles weerspiegelden zij de goedheid

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Bijbelstudie Evangelisatie

Bijbelstudie Evangelisatie Bijbelstudie Evangelisatie Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Johannes 20:21 Inleiding Woensdag 8 december 2004 is het zo ver. De eerste missie van het seizoen 04/ 05 staat

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 6 t/m 11 Werkboek 2 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 6 t/m 11 In werkboek 2 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. In werkboek 1 staat

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Genesis 12:1. De HEER zei tegen Abram:

Genesis 12:1. De HEER zei tegen Abram: Genesis 12:1 De HEER zei tegen Abram: Genesis 12:1 De HEER zei tegen Abram: Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, Genesis 12:1 De HEER zei tegen Abram: Trek weg uit

Nadere informatie

WANNEER, GOD, WANNEER?

WANNEER, GOD, WANNEER? INHOUDSOPGAVE Deel 1 Wanneer, God, wanneer? Inleiding...................................................... 7 1. Timing en vertrouwen...................................... 8 2. De juiste tijd................................................

Nadere informatie

Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2)

Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2) Les 9 - Redding Ik werd een kind van God Ik werd gerechtvaardigd In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2) In 1 Johannes

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Dag 1. Lezen: Johannes 15: 12 13

Dag 1. Lezen: Johannes 15: 12 13 Waaraan herken je een christen? Aan het visje achterop zijn auto? Aan het kruisje om haar hals? Aan de juiste theologie? Waaraan herken je een christen? Aan de leerling herken je de leraar. Jezus is het

Nadere informatie

Bij u schuil ik, u bent mijn schild,

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop. Psalm 119:114 inleiding Laten we eerlijk zijn: het is niet zo eenvoudig om regelmatig uit de Bijbel te lezen en te bidden. Onze volle

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Lees de vier verhalen en beschrijf hoe en waarom David koning is geworden? Wordt er iets gezegd over het hart van David en het hart van Saul?

Lees de vier verhalen en beschrijf hoe en waarom David koning is geworden? Wordt er iets gezegd over het hart van David en het hart van Saul? Een volmaakt hart. Zuiveren van hart zullen God zien OPDRACHT: Bestudeer het leven en karakter van David. hoofdstukken 1 Sam 16,17,18,19,24 hoofdstukken 2 Sam 2,5,6,7 hoofdstukken 2 Sam 11 hoofdstukken

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Johannes 20:21 (NBG51): Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.

Johannes 20:21 (NBG51): Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Preek door de week+ Zondag 21 mei 2017 Prediker: Wigle Tamboer Titel: Kom naar Hem toe... Bijbellezing: 1 Petrus 2:1-5, 9,10 (HSV) 1 Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest.

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest. Leven door geloof Veel christenen hebben door de eeuwen heen oprecht gezocht naar heiligheid en overwinning over de zonde, door hun kruis op zich te nemen en zichzelf te verloochenen. Maar ze hebben het

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie.

Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie. Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie. Wat is bidden? Bidden is: In contact komen met de levende God, de Schepper van Hemel en Aarde In het Oude Testament bad de

Nadere informatie

Wij zingen voor de dienst: Gezang 289 : 1 en 5

Wij zingen voor de dienst: Gezang 289 : 1 en 5 Wij zingen voor de dienst: Gezang 289 : 1 en 5 Gezang 289 : 1a b 5a b Gezang 289 : 1a b 5a b Gezang 289 : 1a b 5a b Gezang 289 : 1a b 5a b Wij zingen: Psalm 84 : 1 en 4 Psalm 84 : 1a b c 4a b c Psalm

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie

werkboek bij het lezen van het Bijbelboek Markus naam: datum: van / / tot / /

werkboek bij het lezen van het Bijbelboek Markus naam: datum: van / / tot / / werkboek bij het lezen van het Bijbelboek Markus naam: datum: van / / tot / / Verantwoording Via www.goodmorninggirls.org ben ik in contact gekomen met Reading through the Bible. Dit initiatief van Courtney

Nadere informatie

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... *******

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... ******* Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij Week 2: Geroepen om... Bij het thema: Het thema van deze week is een vervolg op het thema van de vorige keer. Toen hebben we stil gestaan bij het thema 'Geroepen' en

Nadere informatie

Vijf redenen waarom dit waar is

Vijf redenen waarom dit waar is Les 14 Eeuwige zekerheid Vijf redenen waarom dit waar is In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Is de echte (ware) gelovige voor eeuwig veilig en geborgen in Christus? Voor

Nadere informatie

STRIJD OM JE IDENTITEIT

STRIJD OM JE IDENTITEIT STRIJD OM JE IDENTITEIT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 11 3 4 INLEIDING We zijn snel geneigd om onze identiteit te halen uit

Nadere informatie

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen.

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen. Antwoorden Bijbelstudie 1 1. d. Van Nazareth naar Jericho = 97,5 km Van Jericho naar Jeruzalem = 24 km Totaal: 97.5 + 24 = 121,5 km e. 4,05 dagreizen 2. Derde rondje. Benadruk bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Studie 2 16-10-2013. Altijd Alleen Jezus

Studie 2 16-10-2013. Altijd Alleen Jezus 1. Wij geloven samen met Paulus dat ieder Schriftwoord nuttig is om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzing met als doel de rechtvaardigheid. (2 Timotheüs 3:16). Zoals jullie misschien

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV)

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) Jaarreeks 2: Jaarreeks 2: 1. Door Jezus gezocht Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) 1. Door Jezus gezocht De Mensenzoon is gekomen om te

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Wat zegt Paulus in Romeinen 7:7-12?

Wat zegt Paulus in Romeinen 7:7-12? Wat zegt Paulus in Romeinen 7:7-12? Romeinen 7:7. Paulus stelt weer een vraag, die het voorafgaande mogelijk oproept bij mensen. Hij zei immers, dat de wet (vroeger) zondige hartstochten in ons opriep

Nadere informatie