Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies"

Transcriptie

1 Holland Geldadvies Harderwijkerstraat ED PUTTEN Tel.: Fax: www. hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Inleiding Hierbij willen wij u hartelijk danken voor uw interesse in ons kantoor. Wij maken graag van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen en u te informeren over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Hierdoor weet u vooraf waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten. Dit dienstverleningsdocument is informatief en verplicht u niet om diensten of producten af te nemen. Op het moment dat wij afspraken met u maken omtrent onze dienstverlening en onze beloning, leggen wij dit schriftelijk via een aparte overeenkomst met u vast. Mocht u over bepaalde onderwerpen uit dit dienstverleningsdocument meer willen weten, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn dagelijks bereikbaar op telefoonnummer De diensten van ons kantoor Holland Geldadvies biedt u deskundige advisering op het gebied van hypotheken, verzekeringen, pensioenen, kredieten en andere financiële producten. Tevens treden wij op als bemiddelaar bij het afsluiten van de producten die wij u adviseren. Ons kantoor heeft reeds vele jaren ervaring en heeft haar doelstelling in onderstaande missie omschreven. ONZE MISSIE: Wij helpen onze cliënten bij het nemen van verantwoorde beslissingen door het geven van eerlijk en betrouwbaar advies. Hierbij richten wij ons niet alleen op uw behoefte van vandaag of morgen, maar streven wij naar passende oplossingen voor de lange termijn. Dat noemen wij: Geregeld voor het leven. De Holland Geldadviseur Alle adviseurs van Holland Geldadvies zijn gecertificeerd door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (www.seh.nl) en ook in het bezit van diverse vakdiploma s op het gebied van pensioen, beleggen en kredieten. Het zijn professionals die zich dagelijks bezig houden met hypotheken, verzekeringen, pensioen, kredieten en andere bancaire producten. Zij zullen uw wensen en mogelijkheden inventariseren, meerdere alternatieven presenteren en op een heldere manier alle voor- en nadelen van de verschillende financiële producten met u doornemen.

2 Wettelijke kaders Sinds 1 januari 2007 vallen de activiteiten van ons kantoor onder de Wet financieel toezicht (Wft). Deze wet stelt eisen aan onder andere de informatieverschaffing, deskundigheid, vakbekwaamheid en betrouwbaarheid van financiële dienstverleners. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet namens de overheid toe op de naleving van de Wft. Holland Geldadvies voldoet aan de eisen die de wetgeving aan een financiële dienstverlener stelt en is geregistreerd onder vergunningsnummer Medio 2009 heeft de AFM ons kantoor bezocht en is de werkwijze van ons kantoor, met goed gevolg, gecontroleerd. Het totale register van bevoegd financiële adviseurs kunt u raadplegen op Meer informatie over de AFM treft u in bijgevoegde brochure Wat doet de AFM?. De werkwijze van ons kantoor Wij bemiddelen en adviseren zowel in eenvoudige producten (zoals auto-, inboedelen opstalverzekeringen) als in meer ingewikkelde producten (zogenaamde complexe producten ). Indien u ons om advies vraagt over een complex product (zoals levensverzekeringen, hypothecaire kredieten en beleggingsrekeningen), dan zullen wij eerst uw klantprofiel opstellen. Dit is wettelijk verplicht en hiertoe stellen wij vragen over uw (toekomstige) financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid. Na analyse van uw klantprofiel geven wij vervolgens een advies over de financiële producten die naar onze mening het beste bij u passen. Nadat u in goed overleg uw keuze heeft gemaakt, vragen wij de offerte op en begeleiden u bij het afsluiten. Hieronder is onze werkwijze schematisch weergegeven. Inventariseren van wensen en mogelijkheden (klantprofiel) Advies inzake alternatieven: voor- en nadelen, kosten Analyse van beschikbare financiële producten Offerte opvragen, begeleiding bij afsluiten (bemiddeling) Vastlegging van adviestraject en nazorg Schema: het adviesproces Nazorg: een duurzame relatie Het adviestraject wordt afgesloten met een schriftelijke adviessamenvatting. Hierin staat onder andere het gehele adviesproces beschreven en worden de beweegredenen voor de gemaakte keuze opgesomd. Ook in de periode nadat u via onze bemiddeling financiële producten heeft aangeschaft, blijven wij u begeleiden. Hiertoe nemen wij periodiek (minimaal eens per drie jaar) schriftelijk met u contact op, zodat wij kunnen beoordelen of de gekozen producten nog altijd aansluiten bij uw situatie. Wat verwachten wij van u? Om tot een passend advies te komen is uw bijdrage van essentieel belang. Daarom vragen wij u om ons juist, tijdig en volledig te informeren over (wijzigingen in) alle zaken die in het kader van de door u te sluiten of afgesloten financiële producten van belang kunnen zijn. Het gaat hierbij met name om: Informatie over uw persoonlijke situatie, uw inkomens- en arbeidssituatie en over uw financiële situatie; Een overzicht van de reeds lopende financiële producten, waaronder verzekeringen en pensioenen.

3 Gedurende het adviestraject zult u diverse documenten ontvangen (zoals hypotheek- en verzekeringsoffertes). Wij verwachten dat u alle stukken beoordeelt en ons uw bevindingen doorgeeft. Zo voorkomen wij onduidelijkheden en bent u gesterkt in uw keuze. Alle betalingen die u in verband met een afgesloten hypotheek, verzekering of krediet verschuldigd bent aan de financiële instelling, dient u rechtstreeks aan hen te voldoen. Wij adviseren u om deze betalingen tijdig te verrichten of te zorgen voor voldoende saldo op uw betaalrekening. Achterstand in betaling leidt tot hoge inhaalbetalingen of mogelijk zelfs problemen met de geldverstrekker of verzekeraar, waaronder opschorten van de dekking, beëindiging van het product of opeisen van de verstrekte lening. Onze relatie met aanbieders Wij baseren onze advisering en bemiddeling op úw wensen en behoeften, een gedegen analyse van de ruime keus aan producten en onze ervaringen met financiële instellingen. Ons kantoor bemiddelt voor u bij nagenoeg alle financiële instellingen in Nederland. Wij zijn ongebonden en onpartijdig; en dus volledig onafhankelijk. De wijze waarop wij beloond worden In gezamenlijk overleg met u bepalen wij vooraf hoe wij beloond zullen worden voor onze diensten. Dit kan op één van de volgende manieren: 1. Onze beloning is verwerkt in de periodieke of eenmalige premie die u voor een verzekering of bancair product betaalt; 2. Onze beloning is verwerkt in de afsluitprovisie die u voor een (hypothecaire) geldlening betaalt; 3. Onze beloning wordt bepaald op basis van het aantal bestede uren aan de werkzaamheden. Het uurtarief is 99,-. Deze wijze van beloning hanteren wij onder andere bij een analyse van uw financiële positie (bijv. pensioenanalyse); 4. Onze beloning is een vooraf vastgesteld vaste vergoeding. Deze wijze van beloning hanteren wij onder andere bij het verzorgen van een tweede hypotheek of een geldlening onder ; of 5. Onze beloning is gebaseerd zijn op een combinatie van bovengenoemde varianten. De hoogte van de beloning is bij opties (1) en (2) onder andere afhankelijk van de gekozen aanbieder, het specifieke product en de gekozen looptijd. Samen met de offerte van het product geven wij u inzicht in het exacte bedrag van onze beloning. Om u toch reeds een indicatie te kunnen geven, treft u in bijlage 1 een overzicht met de bandbreedte waarbinnen normaal gesproken de minimale en maximale hoogte van de beloning valt. Klachtenprocedure Wij streven ernaar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan of een verschil van inzicht ontstaan. Klachten over onze dienstverlening horen wij graag van u. Samen kunnen wij dan proberen om tot een oplossing kunnen komen. Indien u niet tevreden bent over onze afwikkeling, kunt u terecht bij het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).Ons aansluitnummer is Beëindiging van de relatie Het staat u vrij om zonder opgaaf van redenen de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende financiële instelling verzoeken om lopende verzekeringen, hypotheken of vermogensproducten over te dragen naar een ander financieel advieskantoor. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de betreffende instellingen verzoeken de bij ons lopende producten over te dragen aan een andere adviseur.

4 Persoonsgegevens Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u. Al uw persoonlijke informatie behandelen wij conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hiertoe zijn wij bij het College Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.nl) geregistreerd onder meldingsnummer m Algemene voorwaarden Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn separaat meegezonden en verkrijgbaar op ons kantoor en website. Bovendien zijn deze voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer Tot slot Wij hopen u op deze wijze duidelijk en naar tevredenheid te hebben geïnformeerd over onze werkwijze en zien u graag voor lange tijd als relatie aan ons kantoor verbonden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, vernemen wij dat graag. Wij zijn dagelijks bereikbaar op telefoonnummer Namens Holland Geldadvies, drs. E.L. Bedijn directeur Bereikbaarheid Ons kantoor is bereikbaar op werkdagen van uur tot uur. Op zaterdag is ons kantoor alleen op afspraak geopend. Bezoekadres: Harderwijkerstraat ED PUTTEN Telefoon: Telefax: Website:

5 Bijlage 1 Bandbreedtes van de tarieven Onze serviceproviders Voor sommige financiële producten schakelen wij de diensten in van zogenaamde serviceproviders. Zij vormen de administratieve schakel tussen ons en de gekozen financiële instelling. Zij begeleiden ons bij het afwikkelen van aanvragen en worden hiervoor beloond door ons of de betreffende financiële instelling. Voor zover deze beloning ons bekend is, zullen wij deze aan u kenbaar maken. De serviceproviders waarmee wij momenteel samenwerken zijn: - Flex Front Service Partner (www.ffsp.nl) - DAK (www.dak.nl) - De Financiële Makelaar (www.definancielemakelaar.nl) - Financium (www.financium.nl) - CFSN Kredietendesk (www.cfsn.nl) - Optima (www.optima.nl) - United Capital (www.unitedcapital.nl) Indien een serviceprovider is betrokken bij uw aanvraag, maken wij dat uiteraard kenbaar en, indien mogelijk, treft u bij de offerte ook informatie van de betreffende provider. Uiteraard is en blijft Holland Geldadvies uw primaire aanspreekpunt voor vragen over het financiële product. Het 1 e gesprek Het eerste gesprek met u is geheel vrijblijvend en gratis en duurt ongeveer 1 uur. Tijdens dit kennismakingsgesprek kunnen wij een globale berekening maken van de mogelijkheden en kosten. Wij maken in deze fase nog geen klantprofiel. Indien u op basis van ons gesprek een vervolg wenst te geven aan het contact, gaan wij ervan uit dat u ons kantoor heeft uitgekozen om u te begeleiden bij het vinden en het afsluiten van de passende financiële producten. Wij tekenen samen een opdrachtformulier, waarin onder andere onze beloning is vastgelegd. 1. Beloning uit provisie Ons kantoor ontvangt van de financiële instelling een deel van de door u betaalde premie. Zodra duidelijk is welk product u via ons kantoor gaat afsluiten, dus voordat u de offerte definitief ondertekent, kunnen en zullen wij u het exacte, nominale hoogte van onze beloning aan u bekend maken. Om u nu al inzicht te geven in de kosten die u mogelijk gaat maken voor onze dienstverlening, treft u hierna een overzicht aan van de beloning die wij normaal gesproken minimaal en maximaal per productsoort ontvangen. Producten -hypotheken -levensverzekeringen -lijfrenteverzekeringen -woonlastenverzekeringen Afsluitprovisie 0.15% 1.50% van de hoofdsom 0%-6% van de totale premie, 0%-7% van de koopsom 0%-6% van de totale premie, 0%-7% van de koopsom 15%-40% van de premie, 20%-50% van de koopsom Wij ontvangen bij het afsluiten van het financiële product 70% van bovengenoemde percentages. De resterende 30% ontvangen wij gedurende de looptijd van de overeenkomst of gedurende de eerste 10 jaar van de looptijd van de overeenkomst. -hypotheken -levensverzekeringen -lijfrenteverzekeringen Jaarlijkse doorlopende provisie 0%-0.5% van hoofdsom (gedurende eerste 10 jaar) 0%-2% van totale premie (gedurende hele looptijd) 0%-2% van totale premie (gedurende hele looptijd)

6 Indien de overeenkomst tijdens de eerste vijf jaar na de totstandkoming wordt beëindigd, moeten wij een evenredig deel van de ontvangen provisie terugbetalen aan de financiële instelling. Terugbetaling van dit bedrag is niet verplicht in geval van overlijden of in geval van verkoop van de woning waarop de geldlening betrekking heeft. 2. Beloning uit uurtarief Ons uurtarief is 99,-. Om u een indicatie te geven van onze werkzaamheden voor de dienstverlening inzake de door ons gevoerde producten volgt hieronder een indicatie van het gemiddelde uurtarief en het aantal uren bij de diverse producten. Voorafgaand aan het adviestraject spreken wij met u het maximum aantal uren af dat wij in rekening zullen brengen voor onze dienstverlening. Producten Aantal uren - hypotheek adviestraject 45 uur - levensverzekering adviestraject 28 uur - lijfrenteverzekering/pensioen adviestraject 35 uur 3. Beloning op basis van een vaste prijs Onderstaande diensten verrichten wij tegen een vastgestelde prijs. Deze tarieven zijn sterk gereduceerd en gebaseerd op de aanname dat u, middels een intermediairswijziging, ook de begeleiding van reeds lopende financiële producten (zoals auto-, inboedel- en levensverzekering) aan ons toevertrouwt. Producten Beloning - hypotheken vanaf hypotheken tot e hypotheek (1 e hypotheek ook via ons) 495 Wij hopen met dit overzicht zo compleet mogelijk te zijn geweest. Indien er onduidelijkheden bestaan, verzoeken wij u om met ons contact op te nemen. Wij zijn dagelijks bereikbaar op telefoonnummer Met vriendelijke groet, Holland Geldadvies

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Bezoekadres: Postadres: Steenweg 61 Postbus 44 4181 AK Waardenburg 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418-65 10

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Werkwijze combineert de per 1 juli 2009 wettelijk verplichte Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument. Frank Ruis

Nadere informatie

Assurantiebedrijf Zijlstra

Assurantiebedrijf Zijlstra Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij?

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij? tolle'ls ASSURANTIEN BV Slalionssrraal39 6J8l AD Eisioo Lb. Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiele diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document informeren wij u over onze dienstenwijzer, onze dienstverlening,

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650. Dienstenwijzer (particulier) Boutkan Assurantiën b.v. Introductie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten Geachte relatie, Dit document geeft u een beeld waar ons kantoor voor staat, wat u van ons mag verwachten en andere zaken die van belang kunnen zijn. Het is een informatief document. Het verplicht u dus

Nadere informatie

SFZ Dienstverleningsdocument

SFZ Dienstverleningsdocument SFZ Dienstverleningsdocument Duidelijkheid over de dienstverlening SFZ, vindt het belangrijk dat u goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Deze dienstenwijzer richt zich met name op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance!

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance! Dienstenwijzer All Finance BV Ons kenmerk: Dienstenwijzer Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 E-mail: info@all-finance.nl Versie: 01 april 2015 / 2015.01 Onderwerp: Dienstenwijzer

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie