Waarom waarheid en werkelijkheid steeds maar verder uit elkaar zullen liggen ofte over de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom waarheid en werkelijkheid steeds maar verder uit elkaar zullen liggen ofte over de"

Transcriptie

1 Waarom waarheid en werkelijkheid steeds maar verder uit elkaar zullen liggen ofte over de NORMEN BIJ WAARDERING in de XXI eeuw van onroerende goederen, geconcretiseerd op «Hoe wordt de erfpachtvergoeding berekend een wet uit 1814, toegepast in de 21 eeuw» door Mr. Jacques THIEBAUT VAN ROYEN Dr. Ir. & Pmd. TEW Ere-advocaat & ere-p.v. vrederechter Bedrijf-analyticus ( Federale Manager FED-net ( Bestuurder FED-net vzw, Bestuurder CIB Oost-Vlaanderen vzw +32 (0) BIV500554~KBO Deze syllabus is cryptisch geschreven als studie-/werkdocument voor professionelen, waarbij toelichting hoort om volwaardig begrepen te worden. Deze tekst staat beschikbaar op En daarbij ook een tekst over Erfpacht en Opstal >

2 1. Inhoudsopgave 1. De inhoudsopgave... p De formules... p Over objecten en subjecten... p Over logica... p Waar of Onwaar (to be or not to be), mentale substantie... p Actie en reactie, mentale functionaliteit... p Ageren en reageren, mentale synergie... p Over de absolute normen bij waardering in de XXI eeuw... p Socio economisch bekeken... p Boekhoudkundig bekeken... p De logische toepassing van de elementaire normen... p De 9 micro normen... p De 4 macro normen... p Praktische toepassingen van deze normen op vandaag... p De bewijs dat deze toepassing werkt op vandaag al werkelijkheid... p Een FED-net dossier... p Een business dossier, type take over... p Een erfpachtvergoeding, beredeneerd berekend (ook canon, cijns genaamd)... p Er is verleden, en er is toekomst er is geen heden... p Basismateriaal voor waardering uit het verleden... p Indicatoren voor toepassing van deze normen in de toekomst... p En dan is er nog... p. 110 Bijlagen : These inzake «Expertise», Expertise uit Duitsland, een Business-dossier... p. 115 Voor de lezer met weinig tijd, print en lees enkel de pagina s : 1-4, 6-7, 9, 12, 14-19, 32-36, 38-61, 69-70,110 Wijsheid is de kunst om de logica te vinden in de grijze materie 2

3 2. De formules Een formule, is zoals een foto zonder beeld. Ziehier, de foto: Als wij de waarde kennen van 5 van de volgende 6 elementen, dan kunnen wij het 6 element berekenen. aard afkorting DCF 1. het kapitaal bij het begin k DC 2. de behoefte ~ in/aflossing ( per maand bijv.) b 3. de tijd van het begin tot het einde (in jaren bijv.) t 4. de de-/inflatie (% per jaar bijv.) i 5. het eindkapitaal, resterend op het einde e 6. de rentabiliteit ~ kapitaalskost 1 (%k per jaar bijv.) r WACC Het meest boeiende voor de practici hierbij is: aan de ene kant staat het primaire element KAPITAAL, en aan de andere kant staat het finaal element OPBRENGST Hoeveel kapitaal heb ik vandaag nodig om het volgende verhaal waar te maken? ibidem volks gelezen: hoeveel is de actueelwaarde op vandaag van een toekomstige (maandelijkse) ontvangsten? Dit noemt men de actueelwaarde door kapitalisatie, en de formule hiervoor is ook DCF getrokken op lange termijn: In algoritme is deze: (b*12)*(1-((1+i)/(1+r))^t)/(r-i)+e/((1+r)^t)... waarbij *=x en ^=tot de macht van. Bij wijze van voorbeeld gesproken: als ik vanaf vandaag een canon heb van per maand (b), gedurende 99 jaren (t), met 5,5% rendement (netto per jaar) (r), zonder rekening te houden met de inflatie (0%) (i), en zonder restkapitaal (0 ) (e), dan staat daartegenover een kapitaalswaarde op vandaag van (k) recurent uitgedrukt: Als de canon /m is, dan is de waarde van het vererfpachte goed ( op vandaag berekend, als de andere elementen die zijn zoals uitgedrukt). Dus wij hebben hier het element (k) berekend. Of als u wil, wij hebben naar de DCF gezocht, als u dit onder (k) begrijpt. 1 Bij DCF spreekt men van de WACC, in plaats van r. Weighted Average Cost of Capital = de gewogen gemiddelde kost van het kapitaal = [(EV/VV)/100/j] 3

4 Er is ook de eenvoudige DCF-formule getrokken op een korte termijn en die Discounting-Cach-Flow-formule is: waarbij CF (verwachte Cash Flow voor jaar 1, jaar 2, enz., die per jaar verschillende kan zijn, maar ook gelijk kan zijn waarbij WACC van jaar 1 (nà vandaag) jaar verschillende kan zijn, maar ook gelijk kan zijn waarbij CF een naakte waarde heeft, en dus niet het resultaat is van weging (worst, expected, best), noch rationalisering. Let wel: dit werd/wordt toegepast, maar dit is op vandaag niet meer aan te raden ofte het waardeverhaal van de BEF en de EURO om dan nog te zwijgen over de invloed van de inflatie Simpel gezegd: als de BEF een afwijkend effect op lange termijn heeft van 1, dan heeft de EURO een afwijkend effect op lange termijn heeft van effect van 40,3399 effect van 1 Hoeveel geld heb ik per maand nodig om het volgende verhaal waar te maken? ibidem volks gelezen: hoeveel bedraagt de canon in functie van de waarde van mijn huis op vandaag? Dit noemt men de behoefte ( of de opbrengst voor de ene kant, en dit noemt men de kost of de last voor de andere kant). In algoritme is deze: (k-e/((1+r)^t))*(r-i)/(1-((1+i)/(1+r))^t)... waarbij *=x en ^=tot de macht van waarbij de waarde voor inflatie=+% en deflatie= -%. En om volledig te zijn: dit is de brute formule zonder horizontale of verticale weging, waarbij k = de substantiële (lees intrinsieke) waarde. Zie concrete waardeberekening van canon in nr. 6.4.hierna. Bij wijze van voorbeeld gesproken: als ik vanaf vandaag een goed heb van (k), en ik vererfpacht dit voor 99 jaren (t), met 8% rendement (netto per jaar) (r), rekening houdend met de inflatie van 0,021% (i), met een restkapitaal gelijk aan de beginwaarde ( ) (e), dan staat daartegenover een canon op vandaag van ,30 /j of 1.230,11 /m (b) recurent uitgedrukt: Als ik mij goed van , dan is mijn vraagprijs voor canon per maand.. ( op vandaag berekend, als de andere elementen die zijn zoals uitgedrukt). Dus wij hebben hier het element b (per jaar) berekend. Hier spreekt men ook van de ROI (Return On Investment = rendabiliteitswaarde) d.i. de OPBRENGST VAN HET KAPITAAL onder invloed van de andere en nog meer elementen = de investering. 4

5 Als wij dus de waarde kennen van 5 van de 6 elementen, dan kunnen wij het 6 element berekenen dat is de formule, dat is de foto. dit is wat men bedoelt met «1 plus 1 is 2» het statisch verhaal de foto! MAAR de kunst is de waarde van die 5 andere elementen te kennen om deze element per element beredeneerd te berekenen en daarvoor bestaat er waarschijnlijkheidsrekenen zo komt tot het beeld op de foto.. dit is wat men bedoelt men met «1 plus 1 is 3» het dynamisch verhaal het beeld! Een formule is zoals een cirkel iedereen spreekt erover alsof dat die bestaat, maar niemand heeft ooit een cirkel vastgehouden een cilinder, die kan men vastnemen, maar een cirkel niet! En dat wat men kan vasthouden daar gaat het hem over de voelbare driedimensionale dimensie van de werkelijkheid. De foto is de waarheid het beeld is de werkelijkheid! Het beeld, dat zal komen op het eind van het dynamisch verhaal. e=mc² & o=πr² energie = massa x lichtsnelheid in het kwadraat cirkel omtrek = Pi x radiaal in het kwadraat Doordenkers: 1. De omtrek van een vierkant is o=4r² m.a.w. een vierkant is een cirkel met 4 hoeken! 2. Waarom wordt vierkantswortel (omgekeerde van kwadraat) vierkant-wortel genoemd? 5

6 Π (Pi) De wiskundige constante π is een irrationaal getal. Dit houdt in dat π niet als een verhouding van twee hele getallen, niet als een eindige breuk te schrijven is. Dat betekent dat in de decimale voorstelling van π geen zich herhalende periode voorkomt, zoals bij een rationaal getal als de breuk 22/7 wel het geval is: 3, et cetera. De waarde van π kan in decimale notatie wel benaderd worden, maar de reeks cijfers achter de komma bevat geen patroon, is telkens anders. Er zijn slechts 2 waarden: 0 (zero) en 1 (I), er zijn 10 cijfers (in ons Arabisch concept): en 0, de rest zijn rationale getallen van decimale conventie waarmee men een waarde-verhouding uitdrukken kan. Een cirkel is de perfecte curve voor de waarde 1 als men de cirkel herkent als beeld en spiegelbeeld van 180 een cirkel bestaat niet = irrationaal = niet materialiseerbaar een cilinder bestaat wel = rationeel = materialiseerbaar x graden sin(x) cos(x) π/6 30 1/2 3/2 π/4 45 2/2 2/2 π/3 60 3/2 1/2 π/ π/ /2-1/2 3π/ /2-2/2 5π/ /2-3/2 π _ 7π/ /2-3/2 5π/ /2-2/2 4π/ /2-1/2 3π/ _ 0 5π/ /2 1/2 7π/ /2 2/2 11π/ /2 3/2 2π

7 «Niets is zo moeilijk als eenvoud» Eenvoud is het moeilijkste wat er bestaat. Eenvoud is geconcentreerde complexiteit. Zoals objectief een verwaterde vorm van subjectiviteit is. «Omdat eenvoudige dingen in weze moeilijke dingen zijn, maken de mensen het moeilijk om de dingen eenvoudig te begrijpen, daardoor begrijpen de mensen moeilijk, en zijn mensen moeilijk te begrijpen.» dixit Jacques THIEBAUT VAN ROYEN. 7

8 3. Over objecten en subjecten De waarde van een object, hangt af van de waardering van het subject, en niet van de waardering door het subject. De objectieve waarde van een object, is altijd het gevolg van de subjectieve waarde(n) van een subject. Het object (het goed, de zaak) is altijd ondergeschikt aan het subject (de mens). En nooit omgekeerd. En bij een transactie, dus bij de overdracht van goederen (objecten) tussen mensen (subjecten), daarbij zijn er altijd minstens twee subjecten (mensen) betrokken: de verkoper en de koper, diegene die rechten over laat en diegene die die rechten over neemt, weze het de eigenaar en de fiscus. En ieder van die mensen heeft zijn eigen waarde-gevoel, ingegeven door zijn eigen waardering (de waarde die u deren 2 kan). Onder invloed van ons huidige economische en sociologisch denken, waarin «geld» het absolute doel is waarvoor, daarin is het (on)logische gevolg dat iedere mens zijn eigen waarde (waarheid) uitdrukt in een geld-waarde. Geld is de grootst gemene noemer van alles én van iedereen geworden (de noemer dat is wat genoemd wordt) het anti-getal De teller (dat is wat telt, wat men uit telt ), is een in cijfers uitgedrukte hoeveelheid van iets. En dat cijfer dat telt ieder voor zichzelf uit en dat cijfer gaat de mens van vandaag berekenen. De mens van vandaag heeft het beredeneren van een waarde vergeten vergeten in de zin dat hij dit teruggedrongen heeft tot de stille, gesloten kelders van zijn bewustzijn. de massa bepaalt zijn eigen waarde door de waarden van anderen te kopiëren vergelijk: e=mc² (energie, massa, lichtsnelheid) 2 deren: krenken, kwetsen, schaden, aantasten, beschadigen = pijn doen 8

9 En zo berekent de ene mens zijn teller (zijn waarde, zijn waarheid) en drukt dit uit in een getal van iets. En zo berekend de andere mens zijn teller (zijn waarde, zijn waarheid) en drukt dit uit in een getal van iets. Maar het iets van de ene mens (waarvoor zijn teller-getal staat, is niet het iets van de andere mens. Wat voor de ene waar(de) is, dat is voor de andere onwaar(de). En het punt waarop die twee hun breukresultaten elkaar raken, daar gaat de vonk overslaan tussen die twee mensen. Op dat punt gaat het werken en dat noemt men de werkelijkheid de prijs van de transactie Maar het beesteken zit hem niet in het verschil van de tellerwaarden, het beesteken zit hem in de noemerwaarde. de noemerwaarde = de geldwaarde, en geld heeft niet voor iedereen dezelfde waarde! Men denkt dat men in dezelfde geldwaarde spreekt als men een munteenheid vermeldt maar dat is niet-waar. In breuken waarbij de noemer dezelfde waarde heeft, daar is het verschil in tellerwaarden voor een mens directe waarneming (d.i. begrijpbaar) dat (be)grijpt de mens dat neemt de mens gemakkelijk aan als waar dat vindt de mens zin nig. 1 koe voor 2 varkens = één ½ koe voor 1 varken als men alles met varkens vergelijkt dit is lineair, uni-directioneel reageren In breuken waarbij de noemer niet dezelfde waarde heeft, daar is het verschil in tellerwaarden voor een mens niet direct waarneembaar dat grijpt de mens niet dat vindt de mens on zin nig. 1 koe voor 2 stieren, 1 koe voor 32 kippen voor 1 kip hoeveel stieren en het spel begint dit is bi-directioneel reageren de mens is zoals water, dat loopt altijd langs de gemakkelijkste kant Hoe dichter de noemer bij 1 en hetzelfde ligt, hoe dichter de waarheid van de ene bij de waarheid van de andere ligt. Hoe verder de noemer van 1 weg ligt, hoe verder de waarheid van de ene van de waarheid van de andere ligt. daarom zullen werkelijkheid en waarheid steeds maar verder uit elkaar gaan liggen. Daarom zullen de professionelen der transacties in de 21 eeuw het beredeneren uit de kelder moeten halen. Want met het berekenen zonder beredeneren zal men er niet meer toe komen om de mensen tot elkaar te brengen het zal niet meer werken want hoe verder de waarheden uit elkaar zullen liggen, hoe meer de ene of de andere niet zal willen meewerken zal tegenwerken. En als er toch een gemakkelijk meewerken komt, dan zal diegene die gemakkelijk meegewerkt heeft zich, achteraf benadeeld voelen, met alle gevolgen van dien. de werkelijkheid, die kan men niet intomen, de waarheden die kan men wel in toon brengen. 9

10 Ander voorbeeld: de grote berekende fouten van de EEG Men had 1 EURO niet moeten gelijkstellen met 40,3399 BEF, maar men had 40,3399 BEF moeten gelijkstellen met 1 EURO. En in 1971 had men de USA niet moeten stimuleren om de USdollar los te koppen van de grondstofwaarde van de grondstof goud en de BEF/EURO niet mogen loskoppen van die goudwaarde. (EEG ~ EGKS = Kolen en Staal, zijn grondstoffen waar zijn die naartoe?) dixit Aristoteles: uit democratie groeit demagogie, de moeder van tirannie 10

11 4. Over logica Zonder logica is er chaos Waar ~ Onwaar (to be or not to be) substantie Alle substantie is altijd en overal in beweging hoe traag ook. De aandrijfkracht van die altijddurende beweging noemt men energie. Substantie is: het materiële en het immateriële. Logica leidt én herleidt tot 2 dingen: iets is WAAR (True) of iets is ONWAAR (False). WAAR wekt functionele energie op tot actie/reactie schept behoefte het absolute zijn ONWAAR wekt niets op schept niets het absolute niets de absolute energie e = mc² energie = beweging = frequentie de meest absolute, perfecte frequentie is een cirkel de omtrek is absolute energie O = πr² π Pi is een wiskundige constante 45 sinus cosinus log 1 3,14 = ankerpunt van permanente frequentie wiskunde is logische aritmetica (log-aritme) een vierkant is een cirkel met vier hoeken omtrek vierkant = 4r² 11

12 Energie is de grootst gemene constante van alles. De mens heeft één gemene constante aandrijfkracht tot bewegen ( = frequentie): van de eerste minuut van zijn leven, tot de laatste minuut van zijn bestaan verzet hij zich tegen de dood De mens wordt gedreven door zijn strijd tegen pijn dat schept zijn behoefte daardoor roept iedere pijnprikkel bij de mens een (re)actie op, dit vormt zijn aandrijfveer daardoor en daarvoor activeert de geest in de mens de energie die in hem aanwezig is om die pijnprikkel uit te schakelen om aan zijn behoefte te voldoen. De mens kan die constante (strijd) niet (zelf) uitschakelen alhoewel hij goed beseft dat zijn strijd tegen de dood een verloren strijd is. Als een mens een pijnprikkel ervaart = waarneemt dan neemt, ervaart hij dit als WAAR (True) hij ervaart er is iets en dan reageert hij, en als de de mens geen pijnprikkel, behoefte heeft dan ervaart hij dit onwaar ONWAAR (False) hij ervaart niets en dan reageert hij niet. #true() DESCRIPTION returns TRUE (1) #false() DESCRIPTION returns FALSE (0) O en I O = off (open circuit) I = on (closed circuit) Closed circuit = an electric circuit providing an uninterrupted, endless path for the flow of current. Open circuit = an electric circuit that has been broken, so that there is no complete path for current flow De twee primaire sectoren in de economie, zijn de twee primaire oer-aangedreven bezigheden van de mens: de food-sector ten behoeve van de primaire inwendige pijn = honger = pijn van in zijn lijf naar zijn waarnemingsgeest gaande, de immo-sector ten behoeve van de primaire uitwendige pijn = koude, regen, enz. = pijn van buiten zijn lijf naar zijn waarnemingsgeest gaande. De mens is een moreel wezen (geest, ziel), die gevangen zit in een materiële toestand, zijn eigen lijf om te beginnen. 12

13 Er zijn slechts 2 waarden : I en O WAAR en ONWAAR Er zijn 10 cijfers waarvan 0 en 1 correlaat zijn met O en I En met die 10 cijfers maken wij veel getallen. er zijn 7 noten en daarmee maken wij en de natuur veel frequenties die wij muziek noemen Arabisch Romeins Maya. Het Arabisch cijferspel veroorzaakt een soort inwendige rust het is een soort frequentie (beweging) waarbij of waardoor de resultaten van de zinnen in evenwicht (schijnen te) zijn. Probeer een te rekenen zoals wij dat doen maar dan met Romeinse cijfers of Maya cijfers en dan spreken wij nog niet van rekenen achter de comma. De mens voelt de diverse frequenties het best bij muziek is gebaseerd op (a)ritmetiek. ervaren wij als normaal en eenvoudig bekijk dan eens de cijfers nà de comma in Excel 12 maanden wordt direct ingewikkelder: 28~29~30~31 dagen in 1 maand, 7 dagen in 1 week, 60 minuten = 10 & 12 delig 60 seconden hierbij denken wij niet meer na, wij verliezen de tel het gaat ons klakje te boven, gelatenheid en welbehagen zijn het gevolg 10 delig stelsel 12 delig stelsel het spel der stelsels 13

14 Logica is de (enige) verbinding, logica is de metafysische verbinding 3, tussen ons cijfermatig-denken (logica = wiskunde = logisch aritme = log-a-rtime = berekenen) en ons lettermatig-denken (logica = log-os = beredeneren = (spraakmatig) communiceren). Zo kunnen wij door logica berekenen en/of beredeneren maar probeer eens een brief te typen op een rekenmachine, of te rekenen op een schrijfmachine ofte hoe een mens zijn 5 uitwendige zinnen en zijn 2 inwendige zinnen voortdurend verward ofte waarom het leven van een dier veel eenvoudiger is dan dat van de mens. Vooraleer een mens kan gaan (re)ageren (= een (re)actie ondernemen) moet hij eerst de beoordeling (WAAR of ONWAAR) komen, en daarvóór moet hij eerst waarnemen iets voor WAAR nemen. De mens moet eerst een pijn-impuls voelen > om als er pijn-waar-neming is, dan pas kan hij tot het WAAR- of ONWAAR-zijn beslissen > en als het WAAR is, dan zal hij automatisch de waarde bepalen waarde bepalen = waarderen = aftasten tot waar zijn anti 4 -pijn-re-actie kan gaan > zo maakt de mens zijn waarheid, of zijn behoefte + zijn (re)ageren.. Ofte dit is het verhaal van zin en onzin. Waarnemen doet een mens via zijn zogenaamde zinnen, en zinnen worden bereikt via tuigen (zintuigen). Een waarneming beoordelen en de energie vrijmaken om te reageren doet hij uit nature, om zijn waarneming pijn/behoefde tot zinnigheid te herleiden. Dit is de oer-kracht in de mens (zelfs als hij slaapt werkt dit door). Als de mens iest als WAAR waarneemt, en als zijn (re)actie als het ZINnig ervaart, dan is er ACTIE, want dan zijn zijn zinnen in frequentie-evenwicht = rust. 3 Etymologisch betekent `meta`: na, voorbij en `fysica` betekent: natuurkunde.. wat na, achter de fysieke zaken in de natuur ligt. Deel van de wijsbegeerte dat zich bezighoudt met de laatste, bovenzinnelijke gronden van de dingen, de mensen en hun werkingen. 4 er bestaat een vergissing in het taalbegrijpen/gebruik van anti Grieks: ἀντί = in plaats van anti betekent niet: tegen iets opkomen anti betekent: in de plaats van iets komen wat soms wel hetzelfde gevolg kan hebben. 14

15 Ieder mens heeft 7 zinnen waarvan: 5 zinnen met uitwendige waarneming via zijn 5 zintuigen (tuigen die de zinnen materieel aansturen) 2 zinnen met inwendige waarneming via zijn zgz. zesde en zevende zintuig (immaterieel aangestuurd) zinnen via het uitwendige zintuigen zinnen via het inwendige horen (1) zien (2) reuken (3) voelen (4) smaken (5) oren ogen neus (huid)weefsel tong oer-energie geest geest (6) ordenen en memoriseren (7) projecteren dixit Nietzsche: De waarheid is de som van 3 leugens: projectie > perceptie > memorisatie. Ieder mens heeft 4 soorten pijn-waar-neming: re-ele pijn echte pijn imaginaire pijn niet-echte pijn opgedrongen pijn niet-echte pijn niet waarneembare pijn twijfelachtige pijn onherstelbare verwonding (met.), verdriet* (immat.) honger in de Westerse wereld mode en fashion nà de dood, nà en buiten het leven waar-neembaar oorzaak van ongelukkig voelen waar-neembaar oorzaak van ongelukkig voelen waar-neembaar maakt ongelukkig zonder oorzaak onwaar-neembaar = twijfel tussen WAAR en ONWAAR maakt niet gelukkig noch ongelukkig vrees en actie vrees en actie + voorziening vrees en reactie vrees en gelatenheid als reactie via de 5 uitwendige zinnen via de 5 uitwendige zinnen via de 5 uitwendige zinnen via de 2 inwendige zinnen De mens gaat als natuurlijk, (oer)gevolg van zijn constante strijd tegen de dood, op alle vier de pijnsoorten (re)ageren. De drie eerste kan hij als WAARheid ervaren, de vierde kan hij maar alleen als WAARschijnlijkheid ervaren. *Echte pijn kan je herkennen als volgt. De echte waarde van iets (of van iemand) leert men pas kennen als dat iets (of die iemand) er niet meer is. Daaraan (her)ken je het verschil tussen echte pijn en de andere pijnen als er echt niets meer door (re)ageren kan aan gedaan worden of er wordt helemaal geen pijn ervaren dan was er ook geen waarde. dit noemt men het bewijs uit het ongerijmde 5. De waarde die men voor iets overheeft, om het te bekomen als men het niet had, die waarde daalt zienderogen als men het heeft tot wanneer men het kwijt is. Het absolute geluk (de eeuwige* rust** van zijn zinnen) vindt hij via de 4 soort pijn maar, alles is een cirkel, alles is energie. *Daar WAAR het verleden, het heden en de toekomst één zijn, **daar WAAR de mens geen strijd meer levert. 5 Een bewijs uit het ongerijmde, of met de Latijnse term reductio ad absurdum (herleiding tot het absurde), soms ook indirect bewijs genoemd, is een bewijsmethode in de logica en de wiskunde. 15

16 4.2. Actie en reactie functionaliteit Als een mens iets als WAAR neemt, beoordeelt, dan zal hij (re)ageren = functioneren. Functionaliteit is: inspanning leveren en spanning doorstaan. Als een mens pijn ervaart, waarneemt (= voor waar neemt of als een mens vreest pijn te zullen ervaren in de (nabije) toekomst, dan oordeelt een mens dit als pijn, en pijn vreest hij uit nature ( =oer-instinct), en dan zal hij uit nature ageren of reageren hij zal energie oproepen om inspanning te leveren, spanning te doorstaan en daarvan weet hij dat die ook pijn doen, maar minder pijn de mens gaat dan om de ene (grote) ervaren pijn(waarneming) van heden, (re)ageren door die pijn te vervangen door een andere (minder grote) pijn van morgen. De mens zal (de vrees) voor een grote pijn, altijd oplossen door te kiezen voor kleinere pijnen. Hetzij door onmiddellijke, hedendaagse kleinere pijn waarvan hij de omvang kent, hetzij door te geloven dat uitspreiding/uitstel naar toekomstig toe, voor hem kleinere pijnen zal kosten. Zo functioneert de mens. Of zo disfunctioneert de mens. De stap nà (pijn) waarnemen, en de stap vóór (re)ageren is WAARderen Deren betekent: krenken, kwetsen, schaden, aantasten, beschadigen = pijn doen. Waarderen is de mens die zoekt naar een manier van (re)ageren waardoor hij een bepaalde grote pijn kan uitschakelen door het ondergaan van een andere kleine pijn zo gelooft hij. Als zijn opgeroepen anti-(re)actie hem overtuigt dat dit zijn behoefte zal oplossen, dan oorbeelt hij die als WAARde. Het is het hem WAARd dat hij zo (re)ageert. En omgekeerd, niet (re)ageert en verder zoekt. Eenvoudig voorbeeld: een huis kopen op lening een huis heeft hij nodig om uitwendige pijn van vandaag weg te nemen op termijn zijn lening terugbetalen zal hem minder pijn doen, dan vandaag zonder huis te moeten leven denkt en gelooft hij heden. Nog een ander voorbeeld: ik kan geen TV kopen op krediet omdat ik vandaag het geldt niet heb om de prijs in 1 keer te betalen, dus koop ik hem op 16

17 afbetaling door de prijs in 24 maanden te betalen, verhoogd met de kleine pijn van interest die ik toch maar overmorgen zal voelen. Bij het waarderen gaat de mens de grens aftasten/zoeken tot waar een (re)actie op een pijn van vandaag (of gevreesd voor morgen) hem overmorgen gaat deren (krenken, kwetsen, schaden, aantasten, beschadigen = pijn doen). Gaat die (re)actie over die grens, dan is het hem niet-waard om dat te doen.geven. Gaat die (re)actie niet over die grens, of ligt die onder die grens, dan is het hem WAARd om dat te doen/geven. En zo bouwt de mens zijn eigen WAARden op. En zo bouwt de mens zijn eigen WAARheid op. Maar er zijn twee soorten WAARden / WAARheden op heden : de waarheid van het verleden, dit is de historisch onderbouwde, de bewezen, de fysiek/mentaal ervaren rentabiliteit, de waarschijnlijkheid van de toekomst, dit is de verwachte/gehoopte rendabiliteit van morgen opgebouwd door de projectie van de rentabiliteit van gisteren (rentabiliteit van gisteren die positief of negatief kan zijn). Door waarschijnlijkheidsrekenen tracht men soortgelijk het onbekende te situeren, zo dicht mogelijk in de buurt te situeren van het bekende uit het verleden. Maar het is en blijft een schijn van de waarheid. Finaal is er maar één werkelijkheid 17

18 4.3. Ageren en reageren synergie Ieder subject is mentaal onderhevig aan zijn omgeving. Zijn omgeving bestaat uit de andere subjecten en de objecten, en zijn eigen fysiek weze(n). Synergie is: substantie plus functionaliteit, waarbij de factor tijd naar nul neigt. Synergie heeft ofwel horizontale impacten komt van binnen uit het subject of het object an sich ofwel verticale impacten komt van buiten af of van andere subjecten of van andere objecten die correlaat 6 zijn. 6 Correlaat: wat met iets anders samenhangt 18

19 Anders bekeken Hoe de mens (het subject), zichzelf én de andere subjecten beoordeelt, dat hangt af van de volgende factoren: de zogenaamde SWOT-analyse 19

20 Hoe het goed, de zaak (het object), zich laat beoordelen, dat hangt af van de volgende factoren:: Hoe de ROI 7 uit het samengaan van subjecten en objecten, zich laat beoordelen, dat hangt af van volgende factoren: 7 Return On Investment = Rendement van de investering 20

21 opstal erfpacht (1) sociologisch FED-net-curve Objectieve Verkoop Openbare Verkoop immoland economie 5. Over de absolute normen bij waardering in de XXI eeuw 5.1. Socio economisch bekeken SUBSTANTIE Su + FUNCTIONALITEIT Fu + SYNERGIE Sy = ROI individuele totaalwaarde van alle substanties + individuele totaalwaarde van alle functionaliteiten + individuele totaalwaarde van alle synergieën < ROI Substantie = immateriaal immateriaal Functionaliteit = inspanning inspanning Synergie = [ Su + Fu ] x [ Tijd Σ 0 ] Return On Investment eigen & niet-eigen (vreemde) Substantie (middelen) reeds geleverde & nog te leveren Functionaliteit (activiteit) horizontale (ontwikkelde) & verticale (inge/betrokken) Synergie (operationaliteit) = toege voegde waarde (+ of -) de substantie-koper koopt om zelf te verslijten, gesteund op emotie de functionaliteit-koper koopt de rendabiliteit, gesteund op rentabiliteit de synergie-koper koopt grondstof, gesteund op ervaring opportunist <> witte merel 1 dimentionele waardering 2 dimentionele waardering 3 dimentionele waardering kennis kunde kunst cultuur anno 1814 de groot-grond-bezitter levert de grond de boer levert het werk de intendant de jadis levert kennis en kunde voor verkoop & verdeling anno 2012 de grondeigenaar levert de grond de promotor bouwt de appartementen (geen intendant, pure Synergie) de ene verrijkt de andere 1814 =

22 Over de bron van ons huidige economisch denken en onze sociologische logica ofte het begin van onze huidige crisissen. Italië, Firenze, Ponte Vecchio, Banca (lees: het 1 Bank-weze) > Palazzo Medici > de stad van de DE MEDICI... waar Leonardo DA VINCI leefde en werkte... nabij de DE MEDICI Frankrijk, nabij Amboise, Château de Chenonceaux rarara wie er woonde? Catharina DE MEDICI! Giovanni di Bicci ( ), vanwege zijn goede betrekkingen met de paus overvleugelde hij binnen enkele jaren alle andere banken in Florence. Cosimo de' Medici (de Oude, ), zoon van Giovanni di Bicci stichtte talrijke bankiershuizen in en buiten Italië. Piero de' Medici (de Jichtige, ), zoon van Cosimo de Oude. Lorenzo de' Medici (il Magnifico, ) zoon van Piero I. Piero de' Medici (de Onfortuinlijke, ), zoon van Lorenzo. zijn vrouw was van mening dat bankieren een onwaardige bezigheid was. Giovanni de' Medici ( ), werd paus Leo X ( ), uitermate kunstlievend; bestempelde de inzichten van Luther als die van een Duitse drinkebroer. De gevolgen van zijn beslissing hem in de ban te doen, maakte hij niet mee, want hij stierf het jaar daarop. Giulio de' Medici ( ), werd paus Clemens VII ( ). Giuliano de' Medici ( ), hertog van Nemours, jongste zoon van Lorenzo. Cosimo I de' Medici (de Grote, ), de eerste groothertog van Toscane. Catharina de' Medici ( ), koningin van Frankrijk; mogelijke opdrachtgeefster tot de Bartholomeusnacht. Zou haar zwager, de troonopvolger, vergiftigd hebben. Introduceerde het parfum, de aardappel, chocola en de haute cuisine in Frankrijk. Leonardo da Vinci (geboren in Vinci (IT), 15 april 1452 overleden in Amboise (FR), 2 mei 1519) Kasteel van Amboise het eerste Italiaanse Palace in Frankrijk waar Leonardo DA VINCI begraven ligt (in de kapel rechts op de foto) 22

23 Koning François I werd opgevoed in Amboise, door zijn moeder Louise VAN SAVOYE. Als gast van de koning François I, kwam Leonardo DA VINCI naar het Kasteel van Amboise in december Hij woonde en werkte er tijdens zijn laatste levensjaren in het nabijgelegen Clos Lucé. Dit is een manoir die verbonden is met het kasteel door een ondergrondse passage. De erfopvolger van koning François I, koning Henri II en diens vrouw Catharina de' Medici, voedden in het Kasteel van Amboise hun kinderen op, en grotendeels ook Mary STUART, de kind-koningin van Schotland, die ten huwelijk was beloofd om de toekomstige Franse koning Françoiis II. Nà het jonge en plotse overlijden van Henri II bleef zijn weduwe het feitelijk koningschap over Frankrijk voeren enerzijds als moeder van de volgende koning, anderzijds omdat zij de enige vorm van staatskas-met-geld was men noemde haar De Zwarte Koningin. Abdij van Fontevraud (FR) op één rechte lijn met Amboise gelegen daar waar ook de kinderen van Lodewijk XIV opgevoed werden (1670 e.v.) daar waar ook the Plantagenets begraven liggen (een Engelse bodem in Frankrijk sinds XII eeuw ) (koningsfamilie van Engeland Richard Leeuwenhart ) bakermat of scharnierpunt van het huidige economische denken van Frankrijk en Engeland broederlijk opgroeide en nadien zusterlijk uit elkaar groeiden. Koning François I en Suleiman de Prachtige de koning van Frankrijk en de sultan van het Ottomaanse rijk Suleiman the Magnificent Suleiman the Lawgiver ofte over de economische unie tussen Frankrijk en het Ottomaanse rijk 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 Onze wiskunde gebruikt Arabische cijfers De Romeinen kenden geen Arabische cijfers Onze manier van denken over economische en sociologische waardepatronen is ingegeven door cijfers Sinds DE MEDICI berekenen wij waarden. De Romeinen en anderen vóór DE MEDICI, hun denken over waardepatronen is niet ingegeven door cijfers de Romeinen beredeneerden waarden. Voorbeeld: de ruilwaarde. Voorbeeld: probeer eens een rekening door te voeren in Romeinse cijfers. Voorbeeld: geen enkele munt van voordien draagt een cijfer hoeveel waren zij dan wel waard? 33

34 5.2. Boekhoudkundig bekeken Bekijk hierboven nog eens PASSIVA I. Kapitaal Substantiële onroerende goederen wrv. geplaatst kapitaal 100 wrv. niet opgevraagd kapitaal (-) 101 wrv. opgevraagd, niet-gestort kapitaal 101 II. Uitgiftepremies 11 III. Herwaarderingsmeerwaarden 12 IV. Reserves Wettelijke reserve 130 Onbesch. reserves voor eigen aandelen 1310 Onbesch. reserves voor andere 1311 Belastingvrije reserves 132 Beschikbare reserves 133 V. Overgedragen winst of verlies ( + / - ) 14 VI. Kapitaalsubsidies 15 VII. Voorzieningen en uitgestelde belastingen Voorzieningen voor risico's en kosten samengeteld 160/5 voor Pensioenen & soortgelijke verplichtingen 160 voor Belastingen 161 voor Grote herstel- en onderhoudswerken 162 voor Overige risico's & kosten samengevoegd 163/5 Uitgestelde belastingen 168 VIII. Schulden op > 1j 17 Achtergestelde leningen 170 Niet achtergestelde obligaties en leningen 171 Leasingschulden & soortgelijke schulden 172 wrv. kredietinstellingen, leasingschulden,... samengeteld 172/3 34

35 Kredietinstellingen 173 Overige leningen 174 wrv. overige leningen samengevoegd 174/0 Handelsschulden 175 wrv. leveranciers 1750 wrv. te betalen wissels 1751 Ontvangen vooruitbetal. op bestell. 176 Overige schulden 178/9 wrv. deel financiële schulden hoogstens tot n+2 wrv. deel financiële schulden hoogstens tot n+2 IX. Schulden op < 1j 8802F 8912F Schulden > 1j die, vervallen < 1j 42 wrv. financiële schulden 8801 wrv. financiële schulden Financiële schulden 8911F wrv. kredietinstellingen samengevoegd 430/8 wrv. overige leningen (incl. RC) 439 Handelsschulden wrv. leveranciers samengevoegd 440/4 wrv. te betalen wissels 441 Ontvangen vooruitbetal. op bestell. 46 Schuld belast.,bezold. & soc. last. wrv. belastingen samengeteld 450/3 wrv. bezoldigingen & sociale lasten samengeteld 454/9 X. Overlopende rekeningen samengevoegd 492/3 Overige schulden samengeteld 47/48 TOTAAL DER PASSIVA 10/49 35

36 ACTIVA I. Oprichtingskosten 20 II. Immateriële vaste activa 21 III. Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22 Functionele onroerende goederen Installaties, machines en uitrusting 23 Meubilair en rollend materieel 24 Leasing en soortgelijke rechten 25 Overige materiële vaste activa 26 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 IV. Financiële vaste activa 28 Deelnemingen 280 Vorderingen 281 wrb. dubieuze debiteuren 2817 Deelnemingen 282 Vorderingen 283 wrb. dubieuze debiteuren 2837 Aandelen 284 Overige vorderingen & borgtochten samengevoegd 285/8 wrv. dubieuze debiteuren 2857 V. Vorderingen op > 1j Handelsvorderingen 290 wrv. dubieuze debiteuren 2907 Overige vorderingen 291 wrv. dubieuze debiteuren 2917 VI.A. Voorraden 30/36 Grondstoffen en hulpstoffen samengeteld 30/31 Goederen in bewerking 32 Synergetische onroerende goederen Gereed produkt 33 Handelsgoederen 34 Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35 Vooruitbetalingen op voorraadinkopen 36 VI.B. Bestellingen in uitvoering 37 Handelsvorderingen 40 wrv. dubieuze debiteuren 407 Overige vorderingen 41 wrv. opgevraagd, niet-gestort kapitaal 410 wrv. dubieuze debiteuren 417 IX. Geldbeleggingen 50/53 wrv. eigen aandelen 50 wrv. overige beleggingen samengeteld 51/53 X. Beschikbare liquide middelen 54/58 VIII. Overlopende rekeningen 490/1 TOTAAL DER ACTIVA 20/58 36

37 RESULTATENREKENING Omzet (verkopen en dienstprestaties) 70 Toe (+) / afname (-) voorraad afgew. produktie 71 Geproduceerde vaste activa 72 Andere bedrijfsopbrengsten 74 Exploitatiesubsidies 740 Brutomarge (winst + / verlies -) 70/61 Handelsgoederen, grondst. & hulpstukken samenget. 60 Aankopen samengevoegd 600/8 wrv. aankopen van grondstoffen 600 wrv. aankopen van hulpstoffen 601 wrv. aankopen van diensten, werk en studies 602 wrv. algemene onderaannemingen 603 wrv. aankopen van handelsgoederen 604 wrv. aankopen v. onroer. goed. bestemd vr verkoop 605 wrv. ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-) 608 Wijziging in voorraad ( toename + / afname - ) 609 Diensten en diverse goederen 61 wrv. huur, herstel & C ( ) 610/1 wrv. leveringen materiaal C 612 wrv. leveringen andere dan materiaal C 613 wrv. vervoer 614 wrv. overige materiaal & diensten 615 wrv. uitzendkr. en persn ter besch. v. onderneming 617 Bezold., soc. lasten en pensioenen 62 Afschr. en waardevermind. samengeteld 63 Afschr. en waardevermind. vaste activa 630 Waardevermind. voorr. & handelsvord. samen ( + / - ) 631/4 Waardevermind. op voorr. & bestel. in uitv. ( + / - ) 631/2 Waardevermind. enkel op handelsvord. ( + / - ) 633/4 Voorzieningen vr risico's en kosten samen ( + / - ) 635/7 Andere bedrijfskosten samengevoegd 640/8 Als herstruct. geactiv. bedrijfskosten (-) 649 FINANCIELE OPBRENGSTEN 75 wrv. opbrengsten uit financiële vaste activa 750 wrv. opbrengsten uit vlottende activa 751 wrv. kapitaal- en interestsubsidies 753 uit toelichting kapitaalsubsidies 9125 uit toelichting interestsubsidies 9126 wrv. andere samengevoegd 752/9 FINANCIELE KOSTEN (-) 65 Kosten van schulden 650 Kosten uitgifte leningingen disagios 6501 Waardevermind. andere vlottende activa 651 Andere financiele kosten 652/9 Disconto van vorderingen 653 Voorziening. v financ. aard samen (gev.+, terugn.-) 656 gevormd, toevoeging ( + )

38 aangewend, teruggenomen ( - ) 6561 UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 76 Terugn. van afschrijv. & waardevermind. V.A. 760 Terugn. van waardevermind. op F.V.A. 761 Terugn. voorzien. v. uitzond. risico's & kosten 762 Meerwaarde bij realisatie vaste activa 763 Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 UITZONDERLIJKE KOSTEN (-) 66 Uitzond. afschr. & waardevermind. vaste activa 660 Waardevermind. op financiële vaste activa 661 Voorzien. voor uitzond. risico's en kosten 662 Minderwaarde bij realisatie vaste activa 663 Andere samengevoegd 664/8 Als herstruct. geactiveerde uitzond. kosten (-) 669 TOTAAL RESULTAAT Onttrekking aan de uitgestelde belastingen (+) 780 Overboeking naar de uitgestelde belastingen (-) 680 BELASTINGEN OP HET RESULTAAT (- / +) 67/77 Belastingen samengeteld (-) 670/3 Regularisering van belastingen 77 Resultaat vh boekjr nà bel. (winst +, verlies -) 70/67 Onttrekking a (afname v) belastingvrije reserves (+) 78or789 Overboeking naar de belastingvrije reserves (-) 68or689 Te bestemmen result. vh boekj. (winst + / verlies -) 70/68 ROI RESULTAATVERWERKING Overgedragen winst van vorig boekjaar (+) 790 Overgedragen verlies van vorig boekjaar (-) 690 Onttrekking aan eigen middelen samengeteld (+) 791/2 Toevoeging ah eigen vermogen samengeteld(-) 691/2 Over te dragen winst (-) 693 Over te dragen verlies (+) 793 Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794 Uit te keren winst samengeteld (-) 694/6 Vergoeding van het kapitaal 693 Bestuurders en zaakvoerders

39 TOELICHTINGEN UITSPLITSING VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA TERREINEN EN GEBOUWEN AANSCHAFFINGSWAARDE Op het einde van het vorige boekjaar 8151 Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen inbegr. geproduceerde vaste activa 8161 Overdracht en buitengebruikstellingen (-) 8171 Overgeboekt van één post naar een andere (+ of - ) 8181 MEERWAARDEN Op het einde van het vorige boekjaar 8201 Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt 8211 Meerwaarden - verworven van derden 8221 Afgeboekt (-) 8231 Overgeboekt van één post naar een andere (+ of - ) 8241 AFSCHRIJVINGEN, WAARDEVERMINDERINGEN Op het einde van het vorige boekjaar 8261 Geboekt 8271 Teruggenomen (-) 8281 Verworven van derden 8291 Teruggenomen (-) 8301 Overgeboekt van één post naar een andere (+ of - )

40 5.3. De logische toepassing van de elementaire normen Er zijn 13 elementaire normen: waarvan 9 micro-normen en 4 macro-normen (micro = waarop de mens impact kan hebben macro = waarop de mens geen impact kan hebben, maar die impact hebben op de mens) en er zijn 3 zuilen of absolute normen: de substantiële zuil de functionele zuil de synergetische zuil zie hierboven: 40

41 Bij de toepassing van de micro-normen is het vizier dat zich toepast norm per norm mens per mens goed per goed toestand per toestand: de SWOT-analyse 41

42 De 9 micro normen Bij wijze van voorbeeld gesproken «bij verkoop» de functionele zuil Waarvoor De pijn = de behoefte = de drijfveer «de eigenaar heeft geld nodig» het doel, goal WAARvoor de mens pijn aankan = pijn wil doorstaan = energie kan/wil aanwenden De wijsheid: laat uw pijn eerst beoordelen door iemand anders, die niet emotioneel aangedreven is, die kan het onderscheid maken in de 4 soorten pijn de emotioneel (re)agerende eigenaar verwart de soorten pijn tot één gehele pijn, die hij soms te snel voor WAAR aanneemt Wat De actie = «verkopen», zo is de (re)actie van de eigenaar om zijn dito pijn weg te nemen (of anders gezegd: om aan zijn behoefte te voldoen) De wijsheid: laat u informeren door iemand anders omtrent andere vormen van acties laat u niet vast-ankeren door uw eerste gevoel het is de eerste taak van een professioneel om na te gaan én eerlijke raad te geven aan diegene die op hem beroept doet of dat de actie die de eigenaar zich voorgenomen heeft wel de goeie is of de behoefte die de eigenaar heeft wel WERKelijk is Hoe De vraag is = «verkopen op welke manier» doet de eigenaar het zelf (geen kosten deze denkt dat dit voor hem geen alternatieve pijn zal veroorzaken doet de eigenaar beroep op een professioneel deze denkt dat dit voor hem een alternatieve, draaglijke pijn zal veroorzaken De wijsheid: bevraag u eerst welke die alternatieve pijn is misschien veroorzaakt die professioneel u helemaal geen pijn het is de eerste taak van een professioneel om na te gaan én eerlijke raad te geven aan diegene die dito behoefte heeft en nadat de goede actie is achterhaald om na te gaan op welke manier met die mentale WAARheid kan omzetten in materiële WERKelijkheid finaal moet de balans der pijnen gemaakt worden de substantiële zuil De primaire persoon ik, wij Bekeken uit het oogpunt van de eigenaar-verkoper «ik = de eigenaar» ik, eigenaar die het zelf doet ik denk alleen en vooral aan mijn eigen sterke-punten, en ik denk in termen van opportuniteiten die ik-mijzelfzelf-imagineer (imagineren= gevolg van projectie-vermogen met zijn 7 zin) 42

43 ik, eigenaar, ik ken mijn prijs zelf opgepast ik, eigenaar : wat u kent/weet is hoeveel geld u morgen nodig heeft om daarmee iets te bereiken, en dat heeft niets te maken met de waarde van het huis dat u wil verkopen uw waarvoor is: dat u geld nodig heeft voor iets anders wat u doet is alles-en-nog wat zoeken om uzelf te laten geloven dat uw vraagprijs overeenkomt met dat geld dat u nodig heeft (of minstens zo kort mogelijk in die buurt) u maakt uzelf iets wijs en sterker nog: u gaat geloven dat de koper dit gaat geloven het enige wat een koper gelooft is zijn goesting en wat hij voor zijn centen elders kan krijgen dat én dat alleen is de waarheid van de koper en die ligt ver, heel ver weg van die van de verkoper! ik, eigenaar die het zelf niet doet ik denk ook na over mijn zwakke punten, en/of over bedreigingen (van nog meer pijn uit het onbekende) De wijsheid: als ik over ik denk, dan denkt ik gegarandeerd verkeerd dan maakt ik zijn eigen waarheid maar die waarheid, die werkt zelden in de werk-elijkheid De secundaire persoon jij, jullie Bekeken uit het oogpunt van de eigenaar-verkoper is «jij = al diegene die direct bij de verkoop-idee (kunnen) betrokken worden, andere dan de eigenaar» jij kan zijn: de potentiële koper target jij kan zijn: de professioneel bij wie ik ten rade en hulpe gaat lees: al de professionelen bij wie ik vooraf contacteer De wijsheid: pas op voor twee dingen: 1. denk nooit dat je weet hoe een ander denkt 2. hoedt u voor ZINsbegoocheling 43

44 de formule van de mens-beweging AIDA VZW ~ ROI Attention Interest Desir Action Vrijheidgevoel Zekerheidgevoel Waardigheidgevoel ~ ROI De Tertiaire persoon hij/zij, zij, de/het andere Bekeken uit het oogpunt van de eigenaar-verkoper «hij = al diegene die én al datgene dat indirect bij de verkoop-idee (kunnen) betrokken worden, andere dan de eigenaar en andere dan jij, jullie» De tertiaire persoon is dus zowel een subject als een object: hij/zij = een mens = de andere(n) het = een zaak, een goed = het andere. In deze categorie horen thuis: de concurrent, de derde (adviseur buitenstaander, enz) maar ook de andere huizen op de markt die te koop staan, de andere opportuniteiten en bedreigingen. De wijsheid: denk niet dat de 1 en de 2 persoon belangrijk zijn de 3 persoon is altijd de belangrijkste dus negeer die nooit en van de 3 persoon daarvan zijn er altijd meer dan van de 1 en de 2 = de grote massa. de synergetische zuil Wie «Wie is het best geschikt om die wat en hoe te realiseren 8» wie gaat het doen, de waarheid in werkelijkheid omzetten personae Waar «Waar is de beste plaatst om die wat en hoe te realiseren» loci Wanneer «Welk is de beste moment om die wat en hoe te realiseren, mede hoeveel tijd zal de conversie van WAARheid in WERKelijkheid vereisen» temporis 8 Realiseren, is de mentale waarheid in materiële werkelijkheid omzetten. 44

45 De 4 macro normen de absolute frequentie het Geld In onze huidige maatschappij draait alles rond geld of men dit nu wil of niet wil. Alles draait rond berekenen, niets rond beredeneren. En berekenen kan men zo lang doen, en men daardoor zo lang een juist, zinnig gevoel geven, als dat de waarden van de cijfers en getallen zich evenredig blijven verhouden als 2 = 1+1 dan is 30 = 30 x 1 als de afstand tussen alle cijfers en getallen 1 blijft maar, als de waarden zich onevenredig gaan verhouden tussen de cijfers en de getallen, dan rekent men met de cijfers en getallen gegarandeerd verkeerd.. ik ben 30 jaar geworden, en mijn broer die is half zo oud als ik dan wil dit niet zeggen dat al de getallen van al mijn leeftijdsjaren jaar nà jaar het dubbel getal zal zijn van de leeftijdsjaren van mijn broer En hoe verder de tijd verstrijkt, hoe groter men zich misrekent. Men misrekent zich dalend exponentieel, als de waarden nà tijdsverloop krimpen, men misrekent zich stijgend exponentieel, als de waarden nà tijdsverloop rekken. De EURO is de uitgerekte waarde van de BEF wat ooit begonnen is in de 16 duurt al tot in de 21 maar voor hoelang nog? Niets is zo vluchtig als geld Geld is zoals ether het is enorm moeilijk om het aan te maken, en om het in het flesje te krijgen maar zolang het flesje dicht is, werkt het niet en als men het flesje opentrekt om het te doen werken, dan verdampt het rapper dan dat het in het flesje is gekomen. Wat men ook doet of wil gaan doen, alles moet afgetoetst, onderworpen worden aan de behoefte daarbij van geld-om-het-te-doen-werken 45

46 of men zal er zelf door afgetoest worden. Het resultaat van de 9 micro-normen kan TOP zijn, maar als de centen er niet zijn, dan kan men het resultaat gewoon vergeten. de Tijd Soms is het resultaat van de 9 micro-normen TOP, maar als de tijd er niet klaar voor is, als men de tijd tot realisatie niet heeft, als het andere tijden zijn of worden dan kan men het resultaat gewoon vergeten. het Recht Soms is het resultaat van de 9 micro-normen TOP, maar als de wet er anders over stipuleert, als bepaalde organen van het recht er anders over denken, dan kan men het resultaat gewoon vergeten tenzij volharding en doorzicht enz. zie FED-net. het Onbekende Ofwel is er iets, ofwel is er niets to be or not to be Het iets dat kan men WAARnemen, WAARderen, het niets dat kan men niet WAARnemen, WAARderen wat niet betekent dat het niets ONWAAR is zie de onbekende in wiskunde 46

47 Het amalgaam der normen STAP 1 Theorie verkondigt men altijd, en leert men (nog) altijd aan lijn per lijn, stap nà stap. Muziek leert men noot per noot, maar zingen doet men in klanken van alle noten samen als men de noten niet meer ziet Lezen leert men letter per letter, maar spreken doet men in woorden van alle letters samen als men de letters niet meer ziet Rekenen leert men cijfer per cijfer, maar wiskunde kan men pas toepassen als men de cijfers niet meer ziet. Maar in de praktijk krijgt men alle normen door elkaar vermengd, en in één tijd, samen te verwerken. De getallen, bedragen en factoren, die men uit die 13 normen moet distilleren zijn: aard afkorting 1. het kapitaal bij het begin k 2. de behoefte ~ in/aflossing ( per maand bijv.) b 3. de tijd van het begin tot het einde (in jaren bijv.) t 4. de de-/inflatie (% per jaar bijv.) i 5. het eindkapitaal, resterend op het einde e 6. de rentabiliteit ~ kapitaalskost (%k per jaar bijv.) r En eens dat men die bedragen en factoren kent, dan zal men het beeld in de foto van de formules zien verschijnen. Vraag: Handelen de 13 normen niet over het subject (de mens) handelen die normen ook over het object (het goed, de zaak, het huis, de grond)? Quid de waarde van het kapitaal bij het begin in verkoop is dit de vraagprijs van de verkoper? Tot op vandaag handelt men altijd op basis van «de zo genaamde intrinsieke waarde met wat nevel rond», door die te berekenen op basis van vierkante meters aanwezig materiaal (intrinsiek genoemd), door die te berekenen op basis van kubieke meters aanwezig materiaal en geleverd werk, door die te berekenen door vergelijk met andere behaalde prijzen die op hun beurt intrinsiek opgestart zijn, door geloof te hechten aan de meest onzinnig recurentie-formules (dat is echte kwakzalverij). De intrinsieke waarde is de niet-gecorrigeerde, niet-gewogen basiswaarde van de materiële substantie.ofte die waarde is de brute, niet bewerkte grondstof (soms beneveld). de definitie van schatten op vandaag: «Mikken op de prijs die men wil uitkomen! In de hoop dat de andere dat mikken gaat slikken.» 47

48 Via de intrinsieke waarde zet men slechts de 1 stap van waardering grondstof. Zo berekent men in weze (en beredeneerd men onbewust) een substantiële waarde van het 3 zijn (cfr. de 3 persoon het andere) daar waar de cirkel der personen sluit het π-punt. Want de waarde van het object (een goed, een zaak), de prijs van een vergelijkbaar huis, van de bouwmaterialen, van de grond, enz., is de waarde die andere subjecten daaraan ooit eens gegeven hebben andere subjecten (aan andere objecten) onder invloed van de 13 normen. Dit is natuurlijk het moeilijkste: de waarderingsmethode van het verleden loslaten, en te vervangen door de nieuwe waarderingsmethode van de toekomst. En men zal altijd de nijging hebben om naar bouwstenen van de waarderingsmethode van het verleden terug te grijpen dat kost de minste pijn. Maar mis de trein naar de toekomst niet, uit nostalgie voor het verleden. Wij rekenen toch ook niet meer met Romeinse cijfers waarvan men eeuwen gedacht heeft dat die de enige waren om waarden mee uit te drukken. La masse des gens ne veut pas connaître, mes veut reconnaître. Les gens ne cherchent pas la connaissance, mais la reconnaissance. STAP 2 De WAARheid, die bestaat voor 1 mens. De WERKelijheid, die bestaat uit 101 mensen de werkelijkheid is het product van 101 WAARheden. Als men de werkelijkheid wil voorspellen, dan moet men naar de WAARschijnlijkheid zoeken. En om de waarschijnlijkheid van morgen te vinden, brengt men zoveel als mogelijk zinnige waarheden van gisteren samen in één matrix 9 Daarom moet de professioneel in staat zijn én de moeite doen (!), om meerdere waarheden op zinnige wijze samen te brengen in een matrix, om zo tot te kunnen focussen op wat, hoe, waar, wanneer kan werken. STAP 3 Men(s) moet (opnieuw) leren beredeneren in plaats van berekenen. Beredeneren resulteert ook in een cijfer, een waarde een prijs. Men moet (opnieuw) leren communiceren. Nog nooit in de tijd heeft de mens over zoveel communicatiemiddelen beschikt dan vandaag, nog nooit in de tijd heeft de mens zo weinig gecommuniceerd dan vandaag. Men(s) moet leren om zijn eigen mentaal denken in alle materiële details te communiceren aan diegene met wie men communiceert, om te laten beoordelen, en vice versa = beredeneren. 9 MATRIX is enerzijds een amalgaam van cijfers, waarbinnen of waartegen het cijfer dat men zoekt moet bevinden, naar de grootst mogelijk aanvaardbare logica, MATRIX is anderzijds het menselijk moederweefsel waaruit een kind ontstaat of een orgaan, een tumor of een ander weefsel ontstaat. 48

49 Omdat praktijk-voorbeelden meer zeggen dan droge theorie-teksten, daarom schreef men vóór de middeleeuwen wetten in retorieke- of vertel-vorm (zoals sprookjes), en nà de middeleeuwen, nà DE MEDICI in abstracte vorm (abstracte vorm is minder begrijpbaar voor de gewone man, retorieke vorm leidt tot onbegrip) zie hier een voorbeeld bij het thema een subject wil een object aankopen, hierin is niet alleen de 1 norm verwerkt (want die staat hier net boven vermeld), maar ook alle andere. ADVIES door Jacques THIEBAUT VAN ROYEN 1. Methode 1.1. Prijs en waarde Twee begrippen die men niet mag verwarren zijn: "prijs" en "waarde". In een verkoop/koop van een goed zijn er twee afzonderlijke belanghebbenden: de verkoper en de koper. Ieder van hen heeft zijn eigen manier van denken waarop deze "zijn" waarde van dat goed gaat vormen. De waarde die de verkoper vormt, noemt men "de laatwaarde". Dit is de waarde waaraan de verkoper bereid is om het goed te verkopen. Waaraan de koper bereid is om het goed "te laten" gaan. De waarde die de koper vormt, noemt men "de neemwaarde". Dit is de waarde waaraan de koper bereid is om het goed te kopen. Waaraan de koper bereid is om het goed "te nemen". De prijs is het snijpunt van de laatwaarde en van de neemwaarde. De prijs is één bepaald cijfer. Een waarde is een vork van cijfers, tussen een absoluut minimum cijfer en een absoluut maximum cijfer. Zowel de laatwaarde, als de neemwaarde Denkpatronen die tot waarden leiden In de werkelijkheid wordt de laatwaarde en de neemwaarde volgens totaal verschillende denkpatronen opgebouwd. Zo zijn er twee totaal verschillende denkpatronen: het denkpatroon van de verkoper, en het denkpatroon van de koper. En in beide denkpatronen wordt er uitgegaan van elementen die niet direct aansluiten bij het goed. Een algemeen denkpatroon van de verkoper is: Ik wil V kunnen realiseren (bijvoorbeeld: ik wil een nieuw appartement te kopen). En om die V waarde te kunnen realiseren heb ik A geld nodig (dit is dan de aankoopprijs van dat nieuw appartement, of een deel daarvan). Dus zal ik trachten uit te leggen waarom het goed dat ik daarvoor wil verkopen (bijvoorbeeld: ik wil daarvoor het appartement verkopen waar in nu in woon), een waarde A heeft, minstens een waarde heeft die zo dicht 49

50 als mogelijk bij die waarde A ligt. En om tot die waarde A te komen zal ik diverse berekeningsmethoden toepassen, die een laatwaarde zullen opleveren die ligt tussen A minimum en A maximum. Enkele berekeningsmethoden die de verkoper kan gebruiken zijn: een eerste methode: ik ga voor het appartement het aantal m² nemen, en daarvoor ga ik de nieuwbouwprijs opzoeken, en daarvan ga ik een procent voor slijtage aftrekken, en dan ga ik er een waarde voor het grondaandeel bijtellen; een tweede methode: ik ga kijken welke de vraagprijzen en de behaalde prijzen zijn van een soortgelijk appartement, en die ga ik dan afronden volgens elementen die mijn appartement meer of minder heeft; een derde en nog meer methoden: men kan zo verder gaan, en de ene methode op de andere methode verkiezen, want wat de koper doet ten eerste: is zichzelf overtuigen van de laatwaarde ten tweede: een uitleg opbouwen om tot A maximum te komen, en waarvan hij denkt dat die voor de koper waarschijnlijk aanvaardbaar is. Een algemeen denkpatroon van de koper is: Ik wil ofwel "dat bepaald goed" ofwel "een goed" kunnen verwerven, wat voor mij als koper een K waarde betekent. En om die K w te kunnen realiseren heb ik B geld beschikbaar. Dus zal ik trachten uit te vinden en te bekomen dat ik Y kan kopen aan de zo laag als mogelijk prijs B. En om tot die waarde B te komen zal ik diverse berekeningsmethoden toepassen, die een neemwaarde zullen opleveren die ligt tussen B minimum en B maximum. Enkele berekeningsmethoden die de koper kan gebruiken zijn: een eerste methode, als de koper "zijn gedacht" gezet heeft op dat goed: ik ga voor het appartement het aantal m² nemen, en daarvoor de nieuwbouwprijs opzoeken, en ik ga zoveel als mogelijk elementen zoeken om die nieuwbouwprijs naar beneden te halen; een tweede methode, als de koper "zijn gedacht" nog niet gezet heeft op dat goed: ik ga kijken welke appartementen er nog te koop zijn voor de vraagprijs die ik als koper kan betalen, en ik koop dan in functie van het resultaat van vergelijking van het aanbod, namelijk "wat kan ik voor welke prijs kopen op de markt"; een derde en nog meer methoden: men kan zo verder gaan, en de ene methode op de andere methode verkiezen, want wat de verkoper doet ten eerste: is voor zichzelf een B maximum neemwaarde opbouwen ten tweede: een uitleg opbouwen om tot B minimum te komen, en waarvan hij denkt dat die voor de verkoper waarschijnlijk aanvaardbaar is Matrix Zonder met de verkoper gesproken te hebben, en zonder de verkoper zijn Z-betrachting te kennen, kan er onmogelijk een denkpatroon van de verkoper geanalyseerd worden. Het denkpatroon van de koper kan ik zo concreet als mogelijk trachten te vatten. En vervolgens kan dit dan in cijfers uitgezet worden. "Uitgezet" in de zin dat het denkpatroon van De koper, zoals ieder denkpatroon trouwens, niet bestaat uit één en alles omvattend element, maar bestaat uit een amalgaam van diverse samenhangende elementen. Ieder samenhangend element levert een cijfer op. Alle samenhangende elementen leveren dan een matrix aan cijfers op. En zoals dit bij waarschijnlijkheidsrekenen hoort, zal uit die matrix van cijfers de vork blijken van 50

51 de neemwaarde. De matrix bouwt zich op in de volgende vorm: de x-as: de soorten van waarden de y-as: de cijfers van waarden waarbij de cijfers van waarden (y-as) niet evenredig zijn met de soorten van waarden (x-as), wat betekent dat de normale verwachting dat een cijfer gaat stijgen (op de Y-as), als een soort stijgt (op de x- as), niet bestaande is, met andere woorden, een cijfer van een synergetische waarde kan lager liggen een cijfer van een substantiële waarde Abstract beschouwd. In de soorten waarden bestaan er twee groepen: groep (A), soorten (1) (2) (3), die hebben hoofdzakelijk een direct verband met het goed zelf; groep (B), soorten (4) (5) (6), die hebben hoofdzakelijk een direct verband met de persoon van de koper of van de verkoper zelf. Groep (A). (1) De substantiële waarde: is de waarde van de substantiële, materiële elementen van het goed, dus van het materiaal zonder meer, en waarbij het risico dat de koper bereid is om te aanvaarden, "zeer klein" te noemen is; (2) De operationele waarde: is de waarde in functie van de directe opbrengst van het goed, dus van de vruchten waarbij er geen extra toegevoegde inspanning door de koper geleverd wordt naar de toekomst toe, en waarbij het risico dat de koper bereid is om te aanvaarden, "gewoon" te noemen is; (3) De synergetische waarde: ook de investering waarde genoemd, is de waarde in functie van de indirecte opbrengst van het goed, dus van de vruchten waarbij er een extra toegevoegde inspanning door de koper geleverd wordt in de toekomst, en waarbij het risico dat de koper bereid is om te aanvaarden, "groot" te noemen is, waarbij er sprake is van "horizontale" synergie, als die inspanning (of waarde) toegevoegd wordt op of uit het goed zelf, en waardoor het gekochte goed een meerwaarde veroorzaakt aan andere goederen of capaciteiten van de eigenaar (de koper), 51

52 waarbij er sprake is van "verticale" synergie, als die inspanning (of waarde) toegevoegd wordt uit iets anders dan het goed zelf, en waardoor aan andere goederen of capaciteiten van de eigenaar (de koper) een meerwaarde veroorzaakt aan het gekochte goed. Groep (B). (4) De zero waarde: niemand kan aan het goed zelf elementen toewijzen die kunnen becijferd worden, maar iedereen is het er over eens dat dit goed hoe dan een ook waarde heeft. Een waarde in de zin van "als men die waarde er niet voor krijgt, dan doet men het niet weg, dan behoudt men dat goed". Men spreekt ook van de "fair value". Nota Bene. "Zero" staat niet voor nul. Vergelijk "Ground Zero" in New York. En wat hoger gezegd is met de x/y-assen, betekent hier dat de Y-waarde heel hoog kan liggen, alhoewel de soort aan de lange kant van de x-as staat. (5) De opportuniteit waarde: dit is de waarde waaraan de verkoper het goed "moet" laten gaan, omdat hij er om welke reden dan ook geen hoger waarde voor krijgen kan, en omdat er elementen zijn die aan zijn persoon verbonden zijn waardoor deze bij manier van spreken "genood" is om het goed van de hand te doen (6) De unieke koper waarde: dit is de waarde waaraan de koper het goed "moet" hebben, omdat er elementen zijn die aan zijn persoon verbonden zijn waardoor deze de andere kopers hoe dan ook moet overtreffen, om het goed kost wat kost te hebben. Post Scriptum. Verwar "de unieke koper waarde" niet met de "unique selling value". De unieke koper waarde heeft betrekking tot de persoon van de koper. De unique selling value heeft betrekking met het goed zelf, in de zin van "waarom men dit goed wil kopen, eerder dan een ander zelfs soortgelijk goed". En als men hoort spreken over "intrinsieke waarde", dan is dit een waarde die ligt op de grens tussen de substantiële waarde en de zero waarde. De intrinsieke waarde kent haar bestaan eerder bij roerende goederen dan bij onroerende goederen. Zoals bijvoorbeeld: de intrinsieke waarde van een munt, is de waarde van een bepaald metaal dat in een munt aanwezig is. De intrinsieke waarde van een onroerend goed houdt nog enigszins verband met het materiaal dat men daarin aantreft, maar houdt meer verband met de occasionele opportunistische koper voor een goed dat om welke reden dan ook niet in de markt ligt. Of waarmee men wil aangeven: de absoluut laagste waarde waaraan een koper alsnog het onroerend goed wil laten gaan om er toch maar vanaf te zijn om welke reden dan ook, zonder dat de koper "genood" is om het goed van de hand te doen Concreet beschouwd Voor dit goed zijn in de onderscheiden soorten van waarden, de elementen en/of cijfers die men aantreffen of kan berekenen, en waarmee de matrix opgebouwd wordt, de volgende: Type waarde Soort waarde de terugbetalingcapaciteit waarde (1) de waarde van de aanwezige vruchten (2) de zero waarde (2) de venale successiewaarde (3) de verzekeringswaarde (3) de waarde als landbouwgrond (3) de waarde als bouwgrond (3) de kadastrale waarde (4) 52

53 de verplichte openbare verkoopwaarde (4) de opbrengstwaarde (4) de meerwaarde op normale termijn (4) de domeinwaarde (4) de horizontale synergetische waarde (5) de verticale synergetische waarde (5) de unieke koper waarde (6) 2. Cijfers 2.1. Cijfer per type waarde De terugbetalingcapaciteit waarde Als de koper geld moet gaan lenen, dan dient de rente en andere leningslasten in cijfers uitgedrukt te worden. Wat alzijd een negatieve, of neemwaarde verlagende factor zal betekenen. Maar dit is hier niet van toepassing. Als de koper geen geld moet lenen, en zelf over geld beschikt, dan is deze factorwaarde neutraal, of 1. Wat hier het geval is. Een factorwaarde 1 betekent dat men er geen rekening moet mee houden. Als de koper over "gemakkelijk" geld kan beschikken (erfenis, familiefortuin, subsidies, of politiek en andere beschikbaarheid, of soortgelijk), dan heeft deze factor een (pijn)ervaringswaarde van 1,1 tot 2,5. Boven de 2,5 komt men terecht in de unieke koper waarde, en dan drukt men dit uit als (oneindig). Wat betekent dat alleen de koper deze waarde kent, en dat niemand hier rekening kan mee houden. En wat in een waardering uitgedrukt wordt als > (groter dan de uitgedrukte waarde). Dit laatste situatie is volgens mijn aanvoelen hier niet van toepassing. In deze, kan de waardefactor als gevolg van de terugbetalingcapaciteit bepaald worden op 1,40 à 1,99 van de theoretische neemwaarde De waarde van de aanwezige vruchten De vruchten die op het onroerende goed aanwezig zijn, zijn het hout op stam, voor een waardering van ; de afbraakmaterialen van de constructies, voor een waardering van Hierbij werd er rekening gehouden met de "arbeid voor het plukkenen het verzilveren van de vruchten". Hierbij kan er geen rekening gehouden worden met het feit dat voor de ene dit "pluk- en verzilveringkosten" lager of hoger zullen uitvallen dan voor de andere. In deze, kan de algemene waarde van de aanwezige vruchten bepaald worden op De zero waarde (zero value ook true value genoemd) Deze grond zijn economisch "arm" naar hedendaagse normen. Omdat deze gronden enerzijds een natuurlijk 53

54 cyclus kennen zonder artificiële "verbeteraars" (wat hem anderzijds uniek maakt voor de missie van <de opdrachtgever>, en waarover hierna meer), wat anderzijds een economische investering vereist om tot een "normaal" niveau te komen naar hedendaagse normen. De appreciatie van hedendaagse en andere normen, laat ik in het midden. Als wij de gronden bekijken ten opzichte van de laagste marktprijzen volgens de gegevens van het N.I.S. (Nationaal Institituut voor Statistiek, gebaseerd op de cijfers uit authentieke akten van notarissen, aankoopcomité, e.a. bevoegde overheden), dan kunnen wij de volgende theoretische cijfers weerhouden: Algemeen gemiddelde prijs( ) Q25 prijs( ) Q50 prijs( ) Q75 prijs( ) P90 prijs( ) niet toepasselijk niet bekend 0,6055 / m² niet bekend niet bekend Lees statistische cijfers nooit als 'absolute of concrete' prijzen. Om te beginnen staan statistische cijfers nooit voor juiste prijzen op vandaag, maar zij drukken een al dan niet gewogen gemiddelde waarden of verhouding uit gebaseerd op cijfers uit het verleden. Met gebruikt de term QUARTER. dit betekent letterlijk 'kwartiel' of 'in 4 verdeelt'. Q25 = 25% van de transacties gebeurde aan de gemiddelde waarde van Q50 = 50% van de transacties gebeurde aan de gemiddelde waarde van Q75 = 75% van de transacties gebeurde aan de gemiddelde waarde van P90 = de hoogste transacties gebeurde aan de gemiddelde waarde van 90% zijn goedkoper verkocht dan de vermelde prijs, terwijl slechts 10% duurder is Ten slotte drukken statistische cijfer geen kwaliteit uit... er wordt geen rekening gehouden met een slecht onderhouden oud huis, of een nieuw, of een zeer goed onderhouden huis. Statistische cijfers moeten vakkundig door professionelen toegelicht worden, ander begrijpt men die verkeerd. Wat een normale mens er wel in kan lezen, is lager dan x, en hoger dan y is er geen prijs genoteerd... de absolute grens van de officiële cijfers kan men dus men wel lezen. Aan de zero waarde van de grond voegt zich natuurlijk de waarde van het aanwezig hout, en afbraakmaterialen van de gebouwen aan toe. Voor het aanwezige hout kan een waarde weerhouden worden In deze, kan de zero waarde bepaald worden voor de grond op m² x 0,6055 /m² =, waaraan zich de algemene waarde van de aanwezige vruchten toevoegt voor, dus samengeteld is dit De venale successiewaarde De laatste eigenaar is onlangs overleden. Er zal dus een successieaangifte zijn gebeurd, of gebeuren. De successie vermeld normaal de venale waarde. Dit is de waarde waaraan een goed normaal verkoopbaar zou zijn. Er wordt weinig of geen rekening gehouwen met de coherentie van de goederen. Men gaat meestal goed per goed bekijken, zonder oog te hebben voor het geheel dat door die goederen gevormd wordt. Een afwijking van 40% (naar beneden) komt echter frequent voor bij goederen die de erfgenaam zelf blijft bewonen. Deze waarde wordt normaal niet bekend gemaakt naar het publiek toe, alhoewel de vraag altijd kan gesteld worden aan AKRED Registratiekantoor. In deze, kan de successiewaarde als indicator gebruikt worden om te bepalen welk de venale waarde van ieder perceel of kleine groep van percelen zou kunnen hebben (dit is de mogelijke verkoopwaarde aan het grote 54

55 publiek). Deze venale successiewaarde uitdrukt in een factor is 1,6 tot 2,5 keer de successiewaarde De verzekeringswaarde Gronden worden niet verzekerd. Gebouwen worden wel verzekerd, hetzij voor de restwaarde, hetzij voor de heropbouwwaarde. Voor de gebouwen die hier aanwezig zijn, is er ons geen verzekeringswaarde bekend. Wat trouwens ook weinig bruikbaar zal zijn De waarde als landbouwgrond Volgens gegevens van het N.I.S. (bijgehouden tot 2007) kunnen wij de volgende cijfers gebruiken: voor teeltgrond (weinig schommeling sedert 2007): Algemeen gemiddelde prijs( ) Q25 prijs( ) Q50 prijs( ) Q75 prijs( ) P90 prijs( ) niet toepasselijk niet bekend 2,26 / m² niet bekend niet bekend voor weiden (weinig schommeling sedert 2007): Algemeen gemiddelde prijs( ) Q25 prijs( ) Q50 prijs( ) Q75 prijs( ) P90 prijs( ) niet toepasselijk niet bekend 2,06 / m² niet bekend niet bekend Volgens navraag en te koop stelling, is de huidige vraagprijs voor landbouwgrond aan straat gelegen (teelt en weide gemengd) 2,30 /m². In deze, kan de waarde als landbouwgrond bepaald worden op m² x 2,10 /m² = De waarde als bouwgrond Volgens gegevens van het N.I.S. kunnen wij de volgende cijfers gebruiken: Algemeen gemiddelde prijs( ) Q25 prijs( ) Q50 prijs( ) Q75 prijs( ) P90 prijs( ) 160 / m² 105 à 141 / m² 152 à 167 / m² 155 à 322 / m² 183 à 322 / m² Volgens navraag en te koop stelling, is de huidige gemiddelde vraagprijs voor bouwgrond 130 à 206 /m². Deze grond heeft een ernstige gelegenheidswaarde, als men genoeg gelegenheidskopers kan vinden. In deze, kan de algemeen gemiddelde waarde als bouwgrond bepaald worden op m² x 160 /m² =, gecorrigeerd wegens verloren oppervlakte wegens o.a. verplichte niet-bebouwde bestemming, uitrustings- en soortgelijke kosten tot. Met een laagste niet gecorrigeerde waarde van m² x 105 /m² =, en evenredig gecorrigeerd is dit. 55

56 Met een hoogste niet gecorrigeerde waarde van m² x 250 /m² =, en evenredig gecorrigeerd is dit De kadastrale waarde Het kadastraal inkomen (KI) is het wettelijk inkomen uit onroerende goederen. Het kadastraal inkomen is het gemiddeld normaal netto-inkomen dat het onroerend goed tijdens één jaar aan zijn eigenaar zou opbrengen, rekening houdend met de huurmarkt op het referentietijdstip, dat wil zeggen op 1 januari De formule: KI = huurwaarde 40% - KI = niet geïndexeerd kadastraal inkomen. - Huurwaarde = jaarlijkse huur die in normale omstandigheden kon worden bekomen indien het goed verhuurd was op het referentietijdstip % = forfait dat de onderhouds- en herstellingskosten vertegenwoordigt. Het uitblijven van een algemene periodieke herschatting van de kadastrale inkomens door middel van een algemene perequatie, werd voor de schatkist vanaf het inkomstenjaar 1991 enigszins goedgemaakt door het indexeren van de kadastrale inkomens. De indexatie gebeurt door gebruik van een coëfficiënt, dus een procentuele verhouding. Theoretisch kan men die coëfficiënt toepassen op alle onderliggende componenten, inbegrepen op de kadastrale waarde van het onroerende goed in Voor het aanslagjaar, is deze index K.I.: ,2399, ,2538, ,2857, ,3175, ,3391, ,3604, ,.3889, ,4276, ,4532, ,4796, ,5461, ,5461, ,579. Het KI kan dus anders zijn dan het reële inkomen uit een onroerend goed. Men kan dus 3 subtypen van waarden uit kadastrale oorsprong hanteren. De originele kadastrale waarde, zijnde deze die de administratie origineel aan een goed gegeven heeft. De gecorrigeerde kadastrale waarde, zijnde deze die resulteert uit een aanpassing aan de meest waarschijnlijke reële waarde van een goed. De waarde berekend volgens de kadastrale formule, zijnde deze die resulteert als men de reële huuropbrengst 56

57 van een goed kent en dit gelijk stelt met de onroerende voorheffing, om daar dan de kadastrale formule omgekeerd op te bereken, om zo tot de waarde van het onroerende goed zelf te komen. De originele kadastrale waarde Kadastraal inkomen voor indexatie (KI): EURO. Kadastraal inkomen nà indexatie: x 1,579 = EURO. Huurwaarde: gedeeld door 60% vermenigvuldigd met 100% = EURO/jaar. Als de huurwaarde/opbrengst 10% (extreem hoog) zou zijn, dan zou de lage kadastrale waarde zijn: gedeeld door 10% vermenigvuldigd met 100% = EURO. Als de huurwaarde/opbrengst 3% (extreem laag) zou zijn, dan zou de hoge kadastrale waarde zijn: gedeeld door 3% vermenigvuldigd met 100% = EURO. In deze, kan de algemeen gemiddelde kadastrale waarde bepaald worden op. De gecorrigeerde kadastrale waarde Hiervan zijn de elementen en gegevens ons onbekend. De waarde berekend volgens de kadastrale formule Als men een verhuring heeft, dan kan men op basis van de reële huurprijs deze kadastrale formule toerekenen, om zo tot een mogelijke kapitaalwaarde te komen. Er is hier geen verhuring, en daarom kunnen we deze becijfering hier niet toepassen De verplichte openbare verkoopwaarde Deze is waard wat ze waard is maat zo staat het in de wet en de wet is veel waard. Uit art van het gerechtelijk wetboek: De waarde van de goederen wordt, indien het gebouwde eigendommen betreft, geschat op twintigmaal, en, indien het opgebouwde* eigendommen betreft, op dertigmaal het kadastraal inkomen. * en eerlijk gezegd, wij moeten er de Franse tekst bijhalen om dit te kunnen begrijpen: La valeur des biens est estimée, s'il s'agit de propriétés bâties, à raison de vingt fois, et s'il s'agit de propriétés non bâties, à raison de trente fois le revenu cadastral. De wet zegt niet dat het gaat over het niet-geïndexeerde K.I., dan wel het geïndexeerd K.I. Laten wij het bij het geïndeexerde K.I. houden. Dus uitgerekend (sec) : het kadaster x 20% = het kadaster x 30% = En met veel goede wil zouden wij kunnen gissen dat de wetgever hier in theorie een aantrekkelijk instelprijs wou in woorden neerschrijven, om misschien toch nog een 10 à 15 % hoger geboden prijs te behalen alhoewel de praktijk van gedwongen openbare verkoop deze theorie niet verzilverd. In deze, zijn de cijfers dan + 10% =, en + 20% =. 57

58 De opbrengstwaarde Er bestaat een onderscheid tussen rentabiliteit en rendabiliteit. Rentabiliteit is de in het verleden behaalde opbrengst van alle factoren samen. Rendabiliteit is de in de toekomst gehoopte opbrengst van alle factoren samen. Rentabiliteit levert historisch bewezen cijfers op. Rendabiliteit levert gehoopte cijfers op. Alle factoren samen, waarvan het goed slechts één van de factoren is. En waarbij de menselijke inspanning een andere factor is, maar wellicht wel de grootste factor, en dus ook de kostelijkste factor. En waarbij gewone grond en een bouwvallige woning eerder de minst kostelijke factoren zijn. De vraag die men zich hiervoor stelt is: "Als ik niets doe aan dit goed, en met wat er op dit goed aanwezig is op vandaag, en aanwezig zal zijn morgen (geproduceerd zal worden), wat zal mij dit goed in de komende 10 jaren opbrengen?" En die opbrengst wordt dan uitgedrukt in een gekapitaliseerde waarde op vandaag. Of anders gezegd: "Hoeveel kapitaal moet ik vandaag hebben, om van de interesten op dat kapitaal plus dat kapitaal zelf, over 10 jaren die welbepaalde inkomsten te kunnen genieten, waarbij ik nà die 10 jaar niets meer overheb van dit kapitaal?" Er zijn ons twee soorten opbrengsten bekend: het verschil tussen teeltgrond en weidegrond, en dit bedraagt in kapitaal 0,20 /m², wat weinig dienstig is; het periodiek kappen van het aangewassen hout en weilandexploitatie, en dit bedraagt aanvaardbaar /jaar. Uitgaande van deze jaarlijkse opbrengst van, over een periode van 10 jaar, met 3% inflatie, en een restkapitaal van, met een disconteringsvoet van %, staat dit voor een kapitaalwaarde van. In deze, kan de opbrengstwaarde bepaald worden op gekapitaliseerd, waaraan zich een restwaarde kan aan toevoegen van, wat samengeteld bedraagt De meerwaarde op normale termijn In Overpelt zien wij in de NIS-cijfers, over de laatste 10 jaar, een gemiddelde meerwaarde per jaar met de volgende trend tijdens de laatste jaren: voor weidegrond 0.6, stijgend voor teeltgrond 0.6, stijgend voor bossen 0.2, stagnerend voor bouwgrond 0.2, fors stijgend. Dit laat toe om te zeggen dat mag verwacht worden dat de waarde van het goed nà verloop van 10 jaar wellicht zal verdubbelen, als de huidige trend zich doorzet. De diversiteit van het goed laat niet toe om de meerwaarde van het goed op de huidige situatie toe te passen. In deze kunnen wij geen rekening houden met de capaciteit van de meerwaarde op normale termijn De domeinwaarde Een goed vormt een coherent geheel dat van aard is dat dit met of zonder bedrijvigheid, in staat is om zichzelf in stand te houden voor het doel waarvoor het bestaat. 58

59 Bijvoorbeeld, een kasteeldomein. Dit is een domein waarvan men een bepaalde status en luxe bekomt, en waarvan de componenten (bossen, boerderijen, teelt en kweek, enz.) van aard zijn dat hun omzet min hun onkosten, resulteren is een situatie die het mogelijk maakt om zonder externe middelen die status en luxe op te bouwen, en in stand te houden. Domeinwaarde, is echter niet meer van deze tijd. Enkele zeer uitzonderlijke toestanden terzijde latend. Het goed zal deze domeinwaarde hebben gehad, maar heeft die niet meer op vandaag. In deze, kent de domeinwaarde geen toepassing De horizontale synergetische waarde U omschrijft dit zeer goed als volgt: "M.b.t. de synergetische waarde geef ik u hieronder beknopt een overzicht van de belangrijkste situerende elementen binnen het project. Het project het goed het goed in het project Er kan dus gezegd worden dat het goed een zeer grote horizontale synergetische waarde heeft. En dit voor iedereen. In deze, kan de horizontale synergetische waarde bepaald worden op 3 keer de landbouwgrondwaarde en 10% van de bouwgrondwaarde, dus à De verticale synergetische waarde Als wij hieronder naar de kaart kijken van de situering van het goed ten opzicht van andere goederen waarop u rechten heeft, dan behoeft dit geen uitvoerig commentaar om tot de vaststelling te komen "dat het goed als het ware de ontbrekende hoeksteen is van een groot geheel". De kans om via de aankoop van het goed tot een groot coherent landdeel te komen is uniek. En als de middelen voorhanden zijn, dan is dit een kans zoals men er niet veel zal krijgen. Er kan dus gezegd worden dat het goed een zeer grote verticale synergetische waarde heeft voor <de opdrachtgever>. In deze, kan de verticale synergetische waarde bepaald worden op 2 keer de landbouwgrondwaarde, dus De unieke koper waarde 59

60 Bij de zero waarde staat al vermeld dat deze grond economisch "arm" is naar hedendaagse normen. Omdat. Voor <de opdrachtgever> kan gesteld worden dat de economische waarde van dit goed geen belang heeft. Het behoudt van dit goed met is hier bijzonder belangrijk. Daarbij komt ook dat dit de bewaring van dit gebied als geheel met de andere gronden die <de opdrachtgever> er reeds rond in bezit heeft, deze aankoop nog een extra waarde geeft. Het is wel zo dat <de opdrachtgever> wellicht de enige is die dergelijke aankoopvisie en aankoopmiddelen hanteert. Zo bestaan er waarschijnlijk geen twee. Andere potentieel geïnteresseerden zullen ofwel een veel lagere neemwaarde kennen. Tenzij er iemand is voor wie de exponentiële waarde van zijn financieel vermogen zodanig groot is, en voor wie de drang om op deze niet-economische plaatst een dergelijke grote grond met relatief veel bebouwbare oppervlakte voor een riante villa te verwerven. Maar die vinden, dat is de vraag. In deze, kan de unieke koper waarde uitgedrukt worden in een factor van 25 tot 100 keer de algemene zero waarde, dus à Met meest waarschijnlijke cijfers De cijfers in deze matrix zijn: (1) (2) (3) (4) (5) (6) terugbetalingcapaciteit waarde 1,4 ~ 1,99 waarvan aanwezige vruchten zeo waarde venale sucessiewaarde verzekeringswaarde onbekend onbekend waarde als landbouwgrond waarde als bouwgrond kadastrale waarde de verpl. openb. verkoopwaarde à opbrengstwaarde meerwaarde o normale termijn domeinwaarde onbekend geen horizontale synergetische waarde verticale synergetische waarde unieke koper waarde à à Besluit: De meest waarschijnlijke cijfers waarbinnen de theoretische neemwaarde voor <de opdrachtgever> zich situeert, liggen tussen en. 60

61 6. Praktische toepassingen van deze normen op vandaag 6.1. Het bewijs dat deze toepassing werkt Zie voor honderden verkoopresultaten via het FED-net-systeem op 61

62 6.2. Een FED-net dossier Uit een FED-net-dossier: VERERFPACHTING Aankondiging Voormalige sluiswachterwoning in het centrum van Brugge volledig gerenoveerd met garage en een tuin. Wijze Op Objectieve Wijze in toepassing van het CIBnet-systeem. Dit systeem, dat als voorwaarde opgelegd wordt, staat beschreven in de CIBnet-CODEX. Deze CODEX is vast en geijkt door registratie door het Ministerie van Financiën. Deze tekst staat permanent en zonder vragen, noch code, voor iedereen ter inzage op Achteraan dit dossier kan men ook de samenvatting van het CIBnet-systeem lezen. Aard Maison avec garage Subtype Er is de woning zelf, plus het 1 verdiepe met de zolder van de aangrenzende woning. Van de hoekwoning wordt de gelijkvloerse verdieping en de kelder niet vererfpacht, wegens nog in gebruik door de eigenaar. Actie Erfpacht in toepassing van de wet van Bij actie andere dan verkoop Wanneer de termen 'verkopen, kopen, verkoper, koper' worden gebruikt, dan leest en begrijpt men die naar de termen van de wet als huur, erfpacht of andere relatief de juridische aard van de aangeboden en behandelde transactie. In dit dossier gaat het dus om een contract van erfpacht. Reden Administratieve daad van goed bestuur. De instelprijs (EURO) 891 EURO per maand (dit wordt de "Canon" genoemd). Belangrijk om weten bij een canon De netto substantie waarde van het pand bedraagt in hoofde van de eigenaar: (alle onderstaande waarden brut, lineair en gemiddeld, objectief benaderd) EUR De huurwaarde daarvan is: EUR/maand In geval van gewone verkoop, aan een koper die 100% leent aan 4,68%, betaalt deze: EUR/maand EURO/jaar In dit geval van erfpacht, aan een koper die aan spaargelden heeft EN ZIJN SPAARGELD HOUDT, aan 4% OLO-rente, bedraagt de netto prijs (**) 107 EUR/maand EUROjaar De vererfpachter realiseert aldus een immo-rente van 4,55% bruto. (**) en dan wordt er nog geen rekening gehouden met de fiscale en financiële voordelen, en ook nog niet met alle andere voordelen van burgerlijk recht, en meer. Zie voor de voordelen van erfpacht op gewone koop: de uitleg in bijlage (annexe A) bij dit dossier. DE PLAATS A. Straat & nr. Sasplein, 4 Postcode & Gemeente 8000 BRUGGE. Streek Brugse Ommeland. 62

63 6.3. Een Business dossier [ zie complete analyse en voorstelling aanteraan ] 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 6.4. Een erfpachtvergoeding, beredeneerd berekend Zie hierbij ook wat hoger geschreven staat onder nummer 2. 71

72 72

73 7. Er is het verleden, er is de toekomst, er is geen heden Vandaag is de toekomst van gisteren, vandaag is het verleden van morgen. Wij zullen tijdens ons leven nooit realiseren wat wij willen waarheid is er om te beleven, werkelijk is er om te leven. dans la vie, on fait ce qu on "peut", mais pas ce qu on "veut". Alles is overal in beweging, maar omdat wij het concept tijd niet meester zijn zien wij de snelheid van de beweging niet altijd. als wij naar de maan kijken, dat staat die ook stil alhoewel wij weten dat die rond de aarde draait 7.1. Basismateriaal voor waardering uit het verleden 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 gelezen op 83

84 Om de waarde van een vruchtgebruik te berekenen worden tabellen gebruikt aan de hand van de leeftijd van de vruchtgebruiker.deze tabellen geven een percentage weer waarbij dit percentage de waarde vertegenwoordigt ten opzichte van de waarde in volle eigendom. Wanneer de vruchtgebruiker komt te overlijden zal de naakte eigenaar de volle eigendom bekomen. Wanneer u naakte eigenaar bent en de vruchtgebruiker heeft een hoge leeftijd, dan is de naakte eigendom duidelijk meer waard dan wanneer de vruchtgebruiker nog jong zou zijn. Er bestaan twee verschillende berekeningswijzen van de waarde van het vruchtgebruik, de ene voor de berekening van de successierechten en de andere bij omzetting van het vruchtgebruik. Voor de successierechten wordt de waarde van het vruchtgebruik berekend volgens artikel 21van het Wetboek van Successierechten, afhankelijk van de leeftijd van de vruchtgebruiker. 72% Onder 20 jaar 68% Tussen jaar 64% Tussen jaar 56% Tussen jaar 52% Tussen jaar 44% Tussen jaar 38% Tussen jaar 32% Tussen jaar 24% Tussen jaar 16% Tussen jaar 8% Boven de 80 jaar Het bedrag waarop successierechten dient betaald te worden bij het bekomen van een vruchtgebruik uit een nalatenschap wordt dus berekend door de waarde in volle eigendom te nemen vermenigvuldigd met het percentage voorzien in de hierbovenvermelde tabel, meer bepaald het percentage corresponderend met de leeftijd van de vruchtgebruiker op het ogenblik van het overlijden. Bij de omzetting van vruchtgebruik (hetgeen het geval ondermeer is bij de verkoop van een onroerend goed waarop vruchtgebruik rust, wordt de waarde van het vruchtgebruik berekend op basis van de te verwachten levensduur, het geslacht van de vruchtgebruiker en de opbrengst van het eigendom. Deze waarde wordt berekend en regelmatig bijgewerkt in sterftetabellen, opgemaakt door actuarissen. Er zijn verschillende sterftetabellen die onderling verschillen en waarbij geen van deze tabellen een absoluute waarde heeft. Hierna volgt een tabel die vaak gebruikt wordt in het notariaat: Leeft Man Vrouw Leeft. Man Vrouw Leeft Man Vrouw 0 93,52 95, ,52 79, ,40 28, ,32 94, ,68 78, ,08 27, ,08 94, ,76 77, ,84 25, ,88 94, ,84 76, ,60 24, ,64 94, ,92 76, ,40 23, ,40 94, ,92 75, ,24 21, ,16 94, ,96 74, ,12 20, ,92 93, ,92 73, ,04 19, ,64 93, ,88 72, ,96 17, ,36 93, ,80 71, ,96 16, ,08 93, ,68 70, ,00 15, ,80 92, ,56 69, ,04 14, ,48 92, ,40 68, ,16 13, ,16 92, ,24 67, ,32 12, ,84 92, ,04 66, ,48 11, ,48 91, ,80 65, ,00 10, ,12 91, ,56 63, ,72 9, ,76 91, ,28 62, ,32 8, ,36 90, ,96 61, ,64 7, ,96 90, ,68 60, ,04 6,80 84

85 20 87,56 90, ,32 58, ,48 6, ,12 89, ,96 57, ,92 5, ,68 89, ,60 56, ,44 4, ,20 89, ,24 54, ,96 4, ,76 88, ,84 53, ,52 3, ,24 88, ,40 51, ,12 3, ,72 87, ,00 50, ,76 2, ,20 87, ,56 48, ,44 2, ,64 87, ,16 47, ,12 2, ,08 86, ,72 45, ,84 1, ,48 86, ,28 44, ,56 1, ,88 85, ,84 42, ,36 1, ,24 85, ,40 41, ,12 1, ,60 84, ,96 39, ,92 0, ,92 83, ,56 38, ,68 0, ,20 83, ,16 36, ,48 82, ,76 35, ,76 82, ,40 33, ,00 81, ,04 31, ,20 80, ,68 30, ,36 80,04 Gelezen op 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 Over het onderstaande bestaan er ook nogal wat misverstanden. Deze getallen worden tamelijk veel geciteerd buiten hun context als zijnde voilà, zo wordt de waarde van een handelsfonds bepaald Dit zijn tabellen die in de univerciteit van Toulouse opgebouwd werden voor de Franse fiscus om de venale waarde van overdrachten van handelszaken te belasten. Bovendien zijn die % gebaseerd op omzetcijfers TTC (Tous Taxes Compris BTW dus ook inbegrepen). Acquariumhandel Alarminstallaties Ambulancedienst Antiekhandel Apotheken Autorijschool Auto Bazaarartikelen Beheerders Van Goederen Beheerders Van Medeëigendom Bewakingsfirma Bioskopen Bloemenhandel Brandstoffen Brood- En Banketbakkerij Bureelbenodigdheden Café Campingartikelen Cd'S En Platenwinkel Coiffure 45% - 55% van de jaaromzet 30% - 40% van de jaaromzet 50% - 95% van het zakencijfer 55% - 145% van de jaaromzet 100% - 250% van de jaaromzet (afhankelijk van de ligging) 40% - 70% van de jaaromzet (materieel inbegrepen en rekening te houden met de staat van onderhoud) accessoires: 15% - 30%*banden: 30% - 35%*brandstoffen: 15% - 20%*herstelling: 35% - 55%*koetswerkherstelling: 25% - 60%*nieuwe wagens: 10% - 20%*okk. wagens: 15%-35%onderdelen**: 35% - 40%*onderdelen***: 20% - 30%*servicestation: 25% - 35%*verhuur: 60% - omzet < 15 miljoen: 50% - 55%* omzet > 15 miljoen: 20% - 30%**van de jaaromzet 1,50-2 maal het jaarlijks honorarium, ook of gemiddeld zakencijfer 1 maal jaarlijks honorarium, ook of gemiddeld zakencijfer 30% - 50% van de jaaromzet 33 tot 60 maal de wekelijkse ontvangsten 55% - 85% van de jaaromzet 10% - 20% van de jaaromzet grootsteden: 100% - 140%*landelijk: 75% - 100%**van de jaaromzet 30% - 60% van de jaaromzet topligging: *steden: *landelijk: **maal de dagelijkse omzet 40% - 60% van de jaaromzet 30% - 35% van de jaaromzet zie haarkappers Computers- Informatica advies: 25% - 50%*burotika: 15% - 30%*microcomputers: 20% - 30%*software: 20% - 30%**van de jaaromzet Croissanterie 70% - 90% van de jaaromzet Dieetwaren en natuurprodukten Dierenhandel Discotheken Discount Doe-Het-Zelf Droogkuis Drukkerij Electrische benodigdheden Electro - Huishoud Fantasiejuwelen Fast-Food restaurants Fijnkost Fitnesscentrum 40% - 70% van de jaaromzet 45% - 55% van de jaaromzet maal de dagelijkse ontvangsten (afhankelijk van het aantal plaatsen) 25% - 50% van de jaaromzet 30% - 50% van de jaaromzet 35% - 60% van de jaaromzet 2-2,5 maal de gemiddelde winst 20% - 40% van de jaaromzet 20% - 35% van de omzet 40% - 90% van de jaaromzet 85% - 145% van de jaaromzet grootsteden: *landelijk: **maal de dagontvangsten 60% - 100% van de jaaromzet 90

91 Fotospeciaalzaak grootsteden: 55% - 100%*landelijk: 35% - 55%**van de jaaromzet Franchise adidas: 35%*anny blatt, breiwol: 35% - 40%*benetton: 50%-60%*chacarel: 40% - 50%*jacadi: 40% - 50%*leonidas: 75% -100%*midas: 45% - 55%*phildar: 40%- 60%*pinguin: 45% - 55%**van de jaaromzet Geschenkartikelen, huwelijkslijsten 40% - 65% van de jaaromzet Gordijnen, Draperieën, Decor Grafstenen Groenten en fruit Haarkappers Hemdenwinkel Hersteldiensten Hifi- Tv- Radio - Video Hoedenwinkel - Modiste Horeca Hotel - Gemeubelde Kamers Huwelijksagentschap Garenwinkel Grootwarenhuis Immobiliën Agentschap Import En Export Ijssalon Ijzerwarenwinkel Juwelier Kaashandel Keukens Kinderkleding Kleding - Prêt-À-Porter Kleding - Boetiek Kranten- en tijdschriftenwinkel Kruidenierszaak Kruidenspeciaalzaak Kuisfirma's Kunstgalerij Lederwaren Lingerie Loodgieter- Sanitair - Verwarming Medische Toestellen Meubelhandel Muziekinstrumenten Optieker Pannenkoekenhuis - Wafels Papierhandel Parfumerie en toiletartikelen Porcelein -Glazen - Handel Publiciteitsagent Reisagentschap Restaurants Rijwielen - Motoren 30% - 50% van de jaaromzet 35% - 80% van de jaaromzet grootsteden: *landelijk: **maal de dagontvangsten heren: 75% - 125%*dames: 65% - 120%*gemengd: 70%-120%** van de jaaromzet 40% - 55% van de jaaromzet 20% - 45% van de jaaromzet 20% - 48% van de jaaromzet 3 maal de jaarlijkse winst zie cafézie hotelzie restaurantszie fast-food restaurants 3-4 maal jaaromzethotel * : 0,80-4*hotel ** : 0,85-3,50*hotel ***: 0,80-2,5**van de jaaromzet 50% - 55% van de jaaromzet 40% - 60% van de jaaromzet 15% - 20% van de jaaromzet 1-1,5 maal de gemiddelde netto-winst 18% - 30% van de jaaromzet grootsteden: *landelijk: 70-90**maal de dagelijkse ontvangsten 20% - 50% van de jaaromzet omzet < 15 miljoen: 35% - 60%*omzet > 15 miljoen: 30% - 40%**van de jaaromzet (afhankelijk van merken, kwaliteit en agenturenzie ook fantasiejuwelen) 25% - 45% van de jaaromzet 25% - 35% van de jaaromzet 45% - 75% van de jaaromzet 35% - 70% van de jaaromzet 50% - 100% van de jaaromzet 50% - 75%*argentuur: 1,5-4 maal***van de jaaromzet**jaarlijkse commissie zie voeding (algemeen) 65% - 85% van de jaaromzet 30% - 50% van de jaaromzet 60% - 170% van de jaaromzet (afhankelijk van de prestaties) 50% - 90% van de jaaromzet 40% - 60% van de jaaromzet 10% - 45% van de jaaromzet omzet < 20 miljoen: 25% - 30%*omzet > 20 miljoen: 10% - 30%**van de jaaromzet omzet < 20 miljoen: 40% - 75%* omzet > 20 miljoen: 20% - 25%* *van de jaaromzet 20% - 50% van de jaaromzet grootsteden: 85% - 140%*landelijk: 60% - 80%**van de jaaromzet 65% - 105% van de jaaromzet 50% - 75% van de jaaromzet 65% - 105% van de jaaromzet 40% - 65% van de jaaromzet 35% to 45% van de jaaromzet 25% - 70% van de jaaromzet 70% - 110% van de jaaromzet 25% - 45% van de jaaromzet 91

92 Sanitaire Kleinhandel Schoenhandel Schoenhersteller Schouwen verkoop en plaatsing Schrijnwerker Slagerij - Beenhouwer Snoepwinkel - Confiserie Speelgoedartikelen Sportwinkel Superette - Voeding Tabakwaren Tandtechnicus Taxibedrijven Traiteur - Bereide Maaltijden Verf En Behang Verhuisfirma'S Verlichting Verzekeringsagent Video-verhuur - Videotheek Vishandel Vissportwinkel Vloeren - Tegelhandel Voeding (Algemeen) Vogelhandel Wapenhandel Wasserij Wenskaarten en gadgets Wijnhandelaar Wildhandel Zilver En Cristal 2-3 maal van de jaaromzet grootsteden: 45% - 100%*landelijk: 35% - 45%**van de jaaromzet grootsteden: 75% - 120%*landelijk: 70% - 85%**van de jaaromzet 25% - 40% van de jaaromzet 35% - 50% van de jaaromzet 40%- 55% van de jaaromzet 70% - 100% van de jaaromzet 50% - 65% van de jaaromzet 40% - 50% van de jaaromzet grootsteden: *landelijk: 30-50**dagelijkse ontvangsten 3-4 maal netto-winst 30% - 70% van de jaaromzet (x1000) per auto grootsteden: 50% - 75%*landelijk: 35% - 60%**van de jaaromzet 45% - 60% van de jaaromzet 20% - 60% van de jaaromzet 25% - 50% van de jaaromzet 1,5-3 maal het jaaarlijks honorarium volgens de samenstelling van de portefeuille 35% - 70% van de jaaromzet 35% - 60% van de jaaromzet 45% - 60% van de jaaromzet 10% - 15% van de jaaromzet grootsteden: *landelijk: maal**de dagelijkse ontvangsten 45% - 55% van de jaaromzet 40% - 60% van de jaaromzet 30% - 40% van de jaaromzet 60% - 70% van de jaaromzet 30% - 50% van de jaaromzet 30% - 50% van de jaaromzet 25% - 55% van de jaaromzet 92

93 93

94 7.2. Indicatoren voor toepassing van deze normen in de toekomst neem de leasing (privé)wagen weg van de autostrade en je kan te voet oversteken neem de leasing vrachtwagens weg van de autostrade en je kan er op camperen voor een hotelkamer uitgerust zoals een privé-appartement betaal je voor 1 nacht meer dan voor een ganse maand huishuur van zo n appartement 94

95 De schattingen voor de banken ofte het bekomen van een hypothecaire lening het einde van de tijd dat een goedkoop-werkend-schatter effe kwam aanbellen is voor goed gedaan. En de toekomst ligt in het vizier: de koper die een lening wil bekomen zal aan de bank moeten overleggen: een technische analyse, met bijlagen een juridische analyse, met bijlagen een compleet transfer dossier, met bijlagen een gedetailleerde analyse van de waarde vorming (u leest goed: niet van de prijsvorming, daar heeft men niets aan om de waarde van de hypotheek te beoordelen) En wie zal dat moeten klaarmaken: hij die wil verkopen, of de professioneel hiertoe door de verkoper aangezocht. 95

96 [ zie het compleet verslag van Alexander STANG dipl.-ir., achteraan deze syllabus ] Dergelijk technisch enz. dossier van een Brugerlijk Ingenieur moet in Duitsland nu al aanwezig zijn bij iedere verplichte openbare verkoop. Plus moet een eer gedetailleerde analyse van de waarde vorming aan de rechter overgelegd worden. 96

97 97

98 In Frankrijk 98

99 99

100 100

101 101

102 In België 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 een boek / studie uit 1987 waarop de deontologie van 2012 is gebaseerd 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 en zij die mij vandaag niet geloven, dat dit de werkelijkheid is van morgen uit gemakzucht of om andere redenen, die zullen het morgen ondervinden, hun eigen waarheid van vandaag ten spijt Tyl Uylenspieghel tel es ulen spiegel = zo is jullie spiegel, zo hou ik de spiegel voor jullie gezichten spieghel het Franse woord espiègle = schalks 8. En dan is er nog For the next generation: de nood aan een Wetenschappelijk instituut voor de waardering van onroerende goederen Aanmodderen en werken met verouderd materiaal en verouderde instellingen, of de prijs betalen van vernieuwing, en er allemaal beter bij worden. 112

113 113

114 114

115 115

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj.

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj. 001 C.D.F. vzw Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj. 2015 Vorig boekj. ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 6 422,87 10 688,98 I Oprichtingskosten 20 II Immateriële Vaste Activa 21 0,00 10 453,00

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar HOOFSTUK 2 Vorderingen op ten hoogste één jaar Blz. 393 tot 403 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 2016 Uitgeverij De Boeck, Belpairestraat 20, 2600 Berchem HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih pagina I van 6,, " '* "t*"tè,:ill:;.ii:: i#!,#f.#l;'0"',i,i.!il,.r4tti,, iiilil 'a1ii! ltii!.i.i;i:nr.,íii!nfr,í,"- :ir l.t#il'"' 1.f.rlrfr.r i"if i., \i,"r, i ;1 :--: i. \., '\ i' ##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Jaarrekening in euro (VOL 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VOL 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Toelichting 3. TOELICHTING

Toelichting 3. TOELICHTING 70 3. TOELICHTING III. STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (post 22 tot 27 van de activa) codes terreinen installaties, meubilair leasing en overige activa in aanen gebouwen machines en en rollend soortgelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 13/08/2015 BE 0860.484.327 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15421.00531 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: HEYDEVELD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.901.750 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIBER Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente: Antwerpen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.891.852 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: G-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

6.2 Kapitaalsubsidies en uitgestelde belastingen

6.2 Kapitaalsubsidies en uitgestelde belastingen 6.2 Kapitaalsubsidies en uitgestelde belastingen 6.2.1 1 Journalen i.v.m. aankoop, kapitaalsubsidies en afschrijvingen in x1: 1. 01/01/x1 416 Diverse vorderingen 37.500 15 @ Kapitaalsubsidies 25.125 1680

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) *

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) * NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) * Versie 2016 Het gebruik van dit model is niet verplicht voor de neerlegging van de geconsolideerde

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.895.119 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIGENT Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/04/2015 BE 0830.424.423 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15098.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: MIPA-SOLAR Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/01/2015 BE 0894.370.880 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15009.00110 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CEBO & A Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: LINDEKENSSTRAAT

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 14/01/2015 BE 0446.578.496 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15013.00581 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Lounge Concept Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21042016 BE 0881.511.749 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16105.00206 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ello Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Bautersemstraat

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 20/07/2016 BE 0891.741.388 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16339.00381 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: BURO GINKGO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Versie 2016 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0837.201.357 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: BC RETAIL Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2017 BE 0830.753.629 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17025.00303 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SECONDO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kretenveldweg

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie