Analyse het bereikbare ziekenhuis met spoedeisende hulpverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse het bereikbare ziekenhuis met spoedeisende hulpverlening"

Transcriptie

1 Analyse het bereikbare ziekenhuis met spoedeisende hulpverlening Vraagstelling Naar aanleiding van de analyses die gedaan zijn voor het rapport Doelmatigheid van Acute Zorg heeft de RVZ aanvullende vragen. De centrale vraag die hierbij gesteld is: Hoeveel ziekenhuislocaties met een afdeling spoedeisende hulpverlening (SEH) zijn er in Nederland nodig als de reistijd met eigen vervoer maximaal 30 minuten mag bedragen? Uitgangspunt is dat een groot aantal van de bestaande SEH-afdelingen in ziekenhuizen op hun locatie worden gehandhaafd, terwijl de overige verplaatst mogen worden. In de analyse gaat het niet om de beschrijving van de exacte locaties van een dergelijk scenario, scenario 1. Voor zowel de huidige situatie als toekomstige situatie, scenario 1 worden de onderstaande subvragen beantwoord. 1. Hoeveel mensen kunnen bij verschillende afstandklassen binnen de 30 minuten een SEHlocatie bereiken? 2. Hoeveel mensen hebben binnen 30 minuten keuze uit respectievelijk 1,2,3 SEHlocaties? Ten slotte hebben we doorgerekend hoeveel SEH-locaties er minimaal nodig zijn er van uitgaande dat alle nieuwe locaties opnieuw geplaatst mogen worden, het zo geheten greenfieldscenario (scenario 2). Gegevens Hieronder wordt een overzicht gegeven van de gegevens die gebruikt zijn voor deze analyse. Ziekenhuislocaties Voor deze analyse zijn we uitgegaan van 107 ziekenhuislocaties met 24-uurs spoedeisende hulp afdeling. Deze gegevens zijn afkomstig van College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen en gecontroleerd door VWS. Bevolkingsgegevens De gebruikte bevolkingsgegevens zijn van 1 januari 2002 en zijn afkomstig van het CBS. Afstandenmatrix Voor deze analyse is de AND-afstandenmatrix gehanteerd die in vergelijkbare onderzoeken is gebruikt In deze matrix zijn de rijtijden tussen alle vierpositie postcodegebieden in Nederland beschikbaar. Deze zijn berekend op basis van een schatting van de gemiddelde snelheden die een auto op verschillende wegsoorten mag rijden. Reistijdenschatting De reistijden in het model zijn een theoretische benadering van de werkelijkheid. De volgende kanttekeningen kunnen worden gemaakt: 1 CBZ, College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen. Uitvoeringstoets Tweedelijns Verloskunde. Utrecht: CBZ, juli CBZ, College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen. Spreiding ziekenhuiszorg, vervolg-uitvoeringstoets, eerste tranche. Utrecht: CBZ, januari Zwakhals S.L.N, Giesbers H. Briefrapport 116/03 VTV LZ. Analyse gevoelige ziekenhuizen met spoedeisende hulpverlening. Bilthoven: september

2 In de gemiddelde snelheden die gebruikt zijn voor deze analyse is rekening gehouden met vertraging door congestie op verschillende wegsoorten (stad, platteland, snelweg etc.), maar het model veronderstelt dat dit congestie-effect per wegsoort overal in Nederland hetzelfde is; In de gebruikte matrix is het helaas nog niet mogelijk geweest de effecten van de pas geopende Westerscheldetunnel mee te nemen. Huidige situatie De huidige situatie is in kaart 1 weergegeven. Voor de huidige situatie zijn we uitgegaan van 107 ziekenhuislocaties met 24-uurs spoedeisende hulp afdeling (bijlage 1). In de huidige situatie zijn er inwoners die niet binnen 30 minuten met eigen vervoer een SEH-locatie kunnen bereiken. Kaart 1: Reistijd naar dichtstbijzijnde ziekenhuis met een afdeling spoedeisende hulp (huidige situatie). 2

3 Aantal inwoners per reistijdklasse In tabel 1 is te zien hoeveel mensen in de huidige situatie bij verschillende reistijdklassen binnen 30 minuten een SEH-locatie kunnen bereiken. Tabel 1: Aantal mensen die per reistijdklasse een SEH-locatie kunnen bereiken (huidige situatie). Reistijdklasse in minuten Aantal inwoners % (cumulatief) 0 tot ,6 5 tot ,7 10 tot ,8 15 tot ,0 20 tot ,0 25 tot en met ,3 Meer dan 30 minuten ,0 Aantal te bereiken SEH-locaties binnen 30 minuten In tabel 2 is het aantal mensen gegeven dat binnen 30 minuten keuze heeft uit respectievelijk 1,2, 3 SEH-locaties. Tabel 2: Aantal mensen dat binnen 30 minuten keuze heeft uit resp. 1,2, 3 SEH-locaties (huidige situatie). Aantal te bereiken SEH-locaties Aantal inwoners Aantal te bereiken SEH-locaties Aantal inwoners geen De informatie uit tabel 2 hebben we ook in een kaart weergegeven. In de kaart (zie kaart 2) worden niet het aantal inwoners berekend dat een bepaald aantal SEH-locaties kan bereiken, maar de vierpositie postcodegebieden worden als uitgangspunt gebruikt. Er is berekend hoeveel SEH-locaties vanuit elk vierpositie postcodegebied bereikt kunnen worden. 3

4 Kaart 2: Aantal bereikbare ziekenhuizen met een afdeling spoedeisende hulp binnen 30 minuten per vierpositie postcodegebied (huidige situatie). Scenario 1 In huidige situatie zijn er in Nederland mensen die niet binnen 30 minuten een SEHlocatie kunnen bereiken met eigen vervoer. De vraag die gesteld is: Hoeveel SEH-locaties zijn er nodig om er voor te zorgen dat iedereen in Nederland binnen 30 minuten met eigen vervoer een SEH-locatie kan bereiken? Bij het antwoorden van deze vraag zijn we als volgt te werk gegaan. We zijn uitgegaan van de huidige 107 SEH-locaties. Voor elk vierpositie postcodegebied hebben we berekend hoeveel SEH-locaties binnen 30 minuten bereikt kunnen worden. Als vanuit één postcodegebied meerdere locaties bereikt kunnen worden binnen 30 minuten, selecteren we het ziekenhuis met de meeste ziekenhuisbedden (zie bijlage 1) 4. Als we dit voor alle postcodegebieden doen dan blijft er een selectie van 84 SEH-locaties over. Dit zijn ofwel de grote SEH-locaties dan wel SEH-locaties die min of geïsloeerd liggen ten opzichte van andere SEH-locaties (perifeer). Deze 84 SEH-locaties hebben een evengroot verzorgingsgebied (aantal inwoners dat bereikt kan worden binnen 30 minuten) als de 107 SEH-locaties. In onze doorberekening blijven deze 84 SEH-locaties hun huidige locatie behouden. Rekening houdend met deze 84 locaties heb- 4 Door ontbreken van outputcijfers per SEH-afdeling hanteren we in deze analyse het totaal aantal ziekenhuisbedden dat beschikbaar is per ziekenhuis. 4

5 ben we doorgerekend hoeveel nieuwe SEH-afdelingen zouden moeten komen om te zorgen dat iedereen in Nederland binnen 30 minuten met eigen vervoer een SEH-locatie kan bereiken. In het gebied waar de mensen wonen die niet binnen 30 minuten bij een SEH-locatie kunnen zijn, worden één voor één nieuwe locaties gealloceerd waarbij geoptimaliseerd wordt op het aantal extra inwoners dat binnen 30 minuten van een mogelijke locatie wordt bereikt. Bij elke toevoeging van een nieuwe locatie wordt het bijbehorende verzorgingsgebied uitgesloten van de analyse, todat heel Nederland bedekt is. Als we uitgaan van die 84 locaties die hun locatie behouden dan zijn er 22 extra locaties nodig om er voor te zorgen dat iedereen in Nederland binnen 30 minuten met eigen vervoer een SEH-locatie kan bereiken (kaart 3). In totaal zijn er 106 locaties nodig, één locatie minder dan het huidige aantal SEH-locaties. Merk op dat ook elk Waddeneiland in dit scenario wordt voorzien van een SEH-locatie. Kaart 3: Reistijd naar dichtstbijzijnde ziekenhuis met een afdeling spoedeisende hulp (scenario 1). Tabel 3 laat de 22 nieuwe SEH-locaties zien met het aantal inwoners dat door elke locatie bereikt wordt binnen 30 minuten. Plaatsing van SEH-locatie 1 betekent dat mensen méér bereikt worden. We zijn met plaatsing doorgegaan tot iedereen bereikt wordt. Bij plaatsing van de laatste vijf SEH-locaties betekent dat er per SEH-locatie minder dan mensen extra worden bereikt. Tabel 3: 22 nieuwe SEH-locaties met het bijbehorende verzorgingsgebied (scenario 1). 5

6 Nummer Aantal Aantal Nummer inwoners inwoners < < < < <1.000 Aantal inwoners per reistijdklasse In tabel 4 is te zien hoeveel mensen met scenario 1 bij de verschillende reistijdklassen binnen 30 minuten een SEH-locatie kunnen bereiken. Tevens wordt in deze tabel de vergelijking gemaakt met de huidige situatie. Tabel 4: Aantal mensen die per reistijdklasse een SEH-locatie kunnen bereiken (scenario 1 en huidige situatie). Reistijdklasse in minuten Scenario 1 Huidige situatie Aantal inwoners % (cumulatief) Aantal inwoners % (cumulatief) 0 tot , ,6 5 tot , ,7 10 tot , ,8 15 tot , ,0 20 tot , ,0 25 tot en met , ,3 Meer dan 30 minuten ,0 Toelichting tabel 4: In de huidige situatie worden meer mensen in een kortere rijtijd (0 tot 10 minuten) bereikt dan in scenario 1. Dit wordt verklaard door het feit dat in scenario 1 de locaties gelijkmatiger over het land worden gespreid. 6

7 Aantal te bereiken SEH-locaties binnen 30 minuten In tabel 5 is het aantal mensen gegeven dat binnen 30 minuten keuze heeft uit respectievelijk 1,2, 3 SEH-locaties. Tabel 5: Aantal mensen dat binnen 30 minuten keuze heeft uit resp. 1,2, 3 SEH-locaties (scenario 1). Aantal te bereiken SEH-locaties Aantal inwoners De informatie uit tabel 5 hebben we ook in een kaart weergegeven. In de kaart (zie kaart 4) worden niet het aantal inwoners berekend dat een bepaald aantal SEH-locaties kan bereiken, maar de vierpositie postcodegebieden worden als uitgangspunt gebruikt. Er is berekend hoeveel SEH-locaties vanuit elk vierpositie postcodegebied bereikt kunnen worden. 7

8 Kaart 4: Aantal bereikbare ziekenhuizen met een afdeling spoedeisende hulp binnen 30 minuten per vierpositie postcodegebied (scenario 1). Scenario 2 Bij dit scenario zijn we er van uitgegaan dat geen enkele locatie gehandhaafd blijft. We beginnen met een blanco Nederland en gaan één voor één een locatie plaatsen, totdat heel Nederland binnen 30 minuten met eigen vervoer een SEH-locatie kan bereiken. Het resultaat van deze doorbereking is dat er minimaal 84 SEH-locaties nodig zijn opdat alle inwoners binnen 30 minuten met eigen vervoer een SEH-locatie kunnen bereiken. Van deze 84 locaties zijn er 8 locaties die een verzorgingsgebied hebben van minder dan inwoners die extra worden bereikt binnen 30 minuten. We willen hierbij benadrukken dat scenario 2 een theoretisch optimum aangeeft. Het is geen reële optie om bestaande grote ziekenhuislocaties met een afdeling spoedeisende hulp te verplaatsen. 8

9 Bijlage 1 Naam organisatie Locatienaam Plaats Beddencapaciteit Prot. Chr. Ziekenhuis Refaja St. Chr. Ziekenhuis Refaja Stadskanaal 200 St. Lucas Ziekenhuis Sint Lucas Ziekenhuis Winschoten 240 Delfzicht Ziekenhuis Delfzicht Ziekenhuis Delfzijl 186 Martini Ziekenhuis Loc. Van Swieten Groningen 520 Academisch Ziekenhuis Groningen Academisch Ziekenhuis Groningen Groningen 1063 Stichting Chr. Zorgvoorzieningen Talma Sionsberg Ziekenhuis Talma Sionsberg Dokkum 138 Ziekenhuis Nij Smellinghe Ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten 339 De Tjongerschans De Tjongerschans Heerenveen 382 Antonius Ziekenhuis Antonius Ziekenhuis Sneek 304 Zorggroep Noorderbreedte MCL Zuid Leeuwarden 489 Wilhelmina Ziekenhuis Assen Wilhelmina Ziekenhuis Assen 340 Het Scheperziekenhuis Scheperziekenhuis Emmen 373 Bethesda Ziekenhuis Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen 272 Ned. Herv. Diakonesseninrichting Diaconessenhuis Meppel Meppel 330 St. Jansdal St. Jansdal Harderwijk 341 Streekziekenhuis Coevorden- Hardenberg Locatie Röpcke Zweers Hardenberg 210 Isala Klinieken Weezenlanden Zwolle 525 Isala Klinieken Sophia Zwolle 602 Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente, locatie Haaksbergerstraat Medisch Spectrum Twente, locatie Oldenzaal Enschede 460 Oldenzaal 185 Ziekenhuisgroep Twente Twenteborg Ziekenhuis Almelo 638 Ziekenhuisgroep Twente Streekziekenhuis Midden-Twente Hengelo Hengelo 392 Deventer Ziekenhuis Deventer Ziekenhuis, loc. St. Geertruiden Deventer 529 Gelre Ziekenhuizen Lukas Apeldoorn 333 Gelre Ziekenhuizen Het Spittaal Zutphen 300 Streekziekenhuis Zevenaar Streekziekenhuis Zevenaar Zevenaar 203 Slingeland Ziekenhuis Slingeland Ziekenhuis Doetinchem 448 Streekziekenhuis Koningin Beatrix Streekziekenhuis Kon. Beatrix Winterswijk 338 Rijnstate Ziekenhuis Ziekenuis Rijnstate Arnhem 754 Ziekenhuis De Gelderse Vallei De Gelderse Vallei, locatie Ede Ede 605 Ziekenhuis Canisius-Wilhelmina Canisius-Wilhelmina/Nijmeegs Interkonfessioneel ziekenhuis Nijmegen 653 Ziekenhuis Rivierenland Ziekenhuis Rivierenland Tiel 373 Academisch Ziekenhuis Nijmegen Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen 953 St. Antonius Ziekenhuis St. Sint Antonius Ziekenhuis Nieuwegein 584 Diakonessenhuis Diakonessenhuis Utrecht 378 Lorentz Ziekenhuis Lorentz Ziekenhuis Zeist 249 Hofpoort Ziekenhuis Hofpoort Ziekenhuis Woerden 260 Ziekenhuis Eemland Loc. De Lichtenberg Amersfoort 500 Mesos Medisch Centrum Oudenrijn Utrecht 270 Universitair Medisch Centrum Utrecht Academisch Ziekenhuis Utrecht Utrecht 857 Flevoziekenhuis Almere Flevoziekenhuis Almere 223 IJsselmeer Ziekenhuizen Zuiderzeeziekenhuis Lelystad 252 IJsselmeer Ziekenhuizen Dokter J.H. Jansenziekenhuis Emmeloord 161 9

10 Ziekenhuis Gooi-Noord Ziekenhuis Gooi-Noord Blaricum 456 Ziekenhuis Hilversum Ziekenhuis Hilversum Hilversum 489 Gemini Ziekenhuis Gemini Ziekenhuis Den Helder 334 Medisch Centrum Alkmaar Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 913 Westfries Gasthuis Westfries gasthuis, loc. Sint Jan Hoorn 530 Het Spaarne Ziekenhuis Haarlem Haarlem 350 Het Rode Kruis Ziekenhuis Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk 375 Kennemer Gasthuis Loc. EG Haarlem 852 Slotervaart Ziekenhuis Slotervaartziekenhuis, loc. Louwesweg Amsterdam 408 Zaans Medisch Centrum De Heel De Heel-Zaans Medisch Centrum Zaandam 459 Waterland Ziekenhuis Waterlandziekenhuis Purmerend 331 BovenIJ Ziekenhuis BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam 301 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis OLVG, loc. Oosterpark Amsterdam 525 Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Lucas Amsterdam 524 Academisch Ziekenhuis VU AZVU Amsterdam 767 Academisch Ziekenhuis Amsterdam AMC Amsterdam 1032 Rijnland Ziekenhuis St. Elisabeth Leiderdorp 430 Academisch Ziekenhuis Leiden LUMC Leiden 867 Het Bronovo Ziekenhuis Ziekenhuis Bronovo 's-gravenhage 415 Stg. Ziekenhuis Leyenburg Ziekenhuis Leyenburg 's-gravenhage 708 't Lange Land Ziekenhuis 't Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer 220 Rode Kruis Ziekenhuis/Juliana Kinderzhs. Juliana Kinderziekenhuis/Rode kruis Ziekenhuis 's-gravenhage 410 Medisch Centrum Haaglanden Westeinde 's-gravenhage 621 Medisch Centrum Haaglanden Antoniushove Leidschendam 250 Reinier De Graaf Groep Reinier de Graaf Gasthuis Delft 741 Het Groene Hart Ziekenhuis Locatie Bleuland Gouda 643 Ziekenhuis Dirksland Ziekenhuis Dirksland Dirksland 140 Ikazia Ziekenhuis Ikazia Ziekenhuis Rotterdam 359 Ruwaard Van Putten Ziekenhuis Ruwaard van Putten Ziekenhuis Spijkenisse 288 Vlietland Ziekenhuis Holy: Vlaardingen Vlaardingen 300 Vlietland Ziekenhuis Schieland: Schiedam Schiedam 300 Medisch Centrum Rijnmond-Zuid Claraziekenhuis Rotterdam 550 Medisch Centrum Rijnmond-Zuid Zuiderziekenhuis Rotterdam 392 Academisch Ziekenhuis Rotterdam AZR Dijkzigt Rotterdam 818 Academisch Ziekenhuis Rotterdam AZR Sophia Rotterdam 275 Rivas Medizorg Beatrixziekenhuis Beatrixziekenhuis Gorinchem 323 Albert Schweitzer Ziekenhuis Zwijndrecht Zwijndrecht 200 Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordwijk Dordrecht 390 Ziekenhuis Walcheren Ziekenhuis Walcheren Vlissingen 380 Stg. Oosterschelde Ziekenhuizen Oosterscheldeziekenhuis, Goes Goes 315 Ziekenhuisgroep Zeeuws-Vlaanderen De Honte Terneuzen 280 Stichting Ziekenhuis Lievensberg Ziekenhuis Lievensberg Bergen Op Zoom 367 Amphia ziekenhuis Amphia ziekenhuis, locatie Molengracht, Breda Breda 535 Amphia ziekenhuis Amphia ziekenhuis, locatie Langendijk, Breda Breda 502 Amphia ziekenhuis Amphia ziekenhuis, locatie Pasteurlaan, Oosterhout Oosterhout 251 St. Franciscus Ziekenhuis Ziekenhuis Franciscus Roosendaal

11 St. Elisabeth Ziekenhuis Sint Elisabeth Ziekenhuis Tilburg 673 Tweesteden Ziekenhuis Tweesteden Tilburg Tilburg 430 Maasziekenhuis Boxmeer Maasziekenhuis Boxmeer 214 Carolus-Liduina Ziekenhuis Carolus Ziekenhuis 's-hertogenbosch 321 Bosch Medicentrum Groot Ziekengasthuis 's-hertogenbosch 650 Ziekenhuis Bernhoven Veghel Veghel 290 Ziekenhuis Bernhoven Oss Oss 276 Catharina Ziekenhuis Catharina Ziekenhuis Eindhoven 693 Diakonessenhuis Diaconessenhuis Eindhoven Eindhoven 365 St. Joseph Ziekenhuis Sint Joseph Ziekenhuis Veldhoven 469 St. Anna Ziekenhuis St. Anna Ziekenhuis Geldrop 427 Elkerliek Ziekenhuis Helmond Helmond 524 St. Laurentius Ziekenhuis Laurentius Ziekenhuis Roermond 429 St. Jans Gasthuis St. Jans-Gasthuis Weert 297 Stg. Ziekenhuizen Noord-Limburg St. Maartens Gasthuis Venlo 534 Maaslandziekenhuis Maaslandziekenhuis Sittard 567 Atrium Medisch Centrum Atrium Medisch Centrum Heerlen Heerlen 700 Academisch Ziekenhuis Maastricht Academisch Ziekenhuis Maastricht Maastricht

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen Ziekenhuis Plaats DagOpname Klinische Opname Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 13.986 15.21 Atrium Medisch Centrum Parkstad Heerlen 31.453 30.128 Orbis medisch en zorgconcern Sittard-Geleen 28.194 18.29

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

Medisch Centrum - Alkmaar Maaltijdencomponenten worden geleverd door een onbekende externe leverancier.

Medisch Centrum - Alkmaar Maaltijdencomponenten worden geleverd door een onbekende externe leverancier. Kassa inventariseerde de standaard warme maaltijden die worden geserveerd in de Nederlandse ziekenhuizen. Ontkoppeld koken betekent dat het ziekenhuis de maaltijden bereidt, koelt en later weer opwarmt.

Nadere informatie

GIDS DE BESTE ZIEKENHUIZEN ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD. beste ziekenhuizen 74 Zware of lichte patiënt? 80

GIDS DE BESTE ZIEKENHUIZEN ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD. beste ziekenhuizen 74 Zware of lichte patiënt? 80 GIDS WWW.ELSEVIER.NL 22 OKTOBER 2011 93 H ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD DE BESTE ZIEKENHUIZEN 2011 De beste ziekenhuizen 74 Zware of lichte patiënt? 80 De patiënt moet op reis 83 Wat de patiënt wil weten 84

Nadere informatie

Bijlage 1 Gewogen gemiddelde

Bijlage 1 Gewogen gemiddelde Bijlage 1 Gewogen gemiddelde Rang Ziekenhuis Type Gewogen Verhouding gemiddelde dagverpleging / ligduur klinische verpleegdagen 1 Zaans Medisch Centrum Perifeer 2,33 36% 2 St. Anna Zorggroep Perifeer 2,36

Nadere informatie

Plaats Ziekenhuis Status

Plaats Ziekenhuis Status Zorg Plan Selectief Overzicht van geselecteerde ziekenhuizen Voor het Zorg Plan Selectief hebben we een beperkt aantal ziekenhuizen geselecteerd die kwalitatief goede zorg verlenen en de laagste prijs

Nadere informatie

Toepassingsvoorbeelden BENDER folietableautechniek

Toepassingsvoorbeelden BENDER folietableautechniek Toepassingsvoorbeelden BENDER folietableautechniek In dit document zijn een aantal foto s weergegeven van toepassingen van folietableautechniek in Nederland. BENDER folietableautechniek is gespecialiseerd

Nadere informatie

GIDS DE BESTE ZIEKENHUIZEN ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD. Hoe goed zijn de umc s? 76 Gezonder zonder groei 78 Wie vertelt het de patiënt?

GIDS DE BESTE ZIEKENHUIZEN ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD. Hoe goed zijn de umc s? 76 Gezonder zonder groei 78 Wie vertelt het de patiënt? GIDS WWW.ELSEVIER.NL 3 NOVEMBER 2012 93 H ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD DE BESTE ZIEKENHUIZEN 2012 INHOUD De beste ziekenhuizen 64 Ervaring van patiënt telt 74 Hoe goed zijn de umc s? 76 Gezonder zonder groei

Nadere informatie

voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ

voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ Overzicht kwaliteitscategorieën bariatrische chirurgie (revisie 01-01-2012) beste zorg Ziekenhuizen die volgens de kwaliteitskaders van CZ als beste scoren worden als voorkeursziekenhuis bestempeld: deze

Nadere informatie

Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award.

Ons project verbeteren van de telefonische bereikbaarheid heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award. Referenties Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT 13 januari 2010 Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl.

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht van alle ziekenhuizen, exclusief ZBC s (2009)

Bijlage 1: Overzicht van alle ziekenhuizen, exclusief ZBC s (2009) Bijlage 1: Overzicht van alle ziekenhuizen, excluief ZBC (2009) In het rapport Ranglijt Ziekenhuizen:Inventariatie voorchrijfgedrag van geneemiddelen door medich pecialiten voor extramuraal gebruik zijn

Nadere informatie

Dit verslag betreft een actualisatie van de bereikbaarheidsanalyse van SEH s in Nederland met als peilmoment april 2011.

Dit verslag betreft een actualisatie van de bereikbaarheidsanalyse van SEH s in Nederland met als peilmoment april 2011. Inleiding Het ministerie van VWS heeft het RIVM gevraagd een doorrekening te maken van de bereikbaarheid van de afdelingen Spoedeisende Hulp in Nederland volgens de methodiek van de gevoelige ziekenhuizen.

Nadere informatie

Referenties. Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT

Referenties. Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT Referenties Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award.

Nadere informatie

Factsheet 3 - Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2016

Factsheet 3 - Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2016 Factsheet 3 - Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2016 Adequate eiwitinname op de vierde opnamedag - Volwassenen Sinds 2006 wordt er in de Nederlandse ziekenhuizen gescreend

Nadere informatie

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101002 Umc Sint Radboud Nijmegen Anesthesiologie 6 6,00 101003 Universitair Medisch Centrum Utrecht Utrecht Anesthesiologie

Nadere informatie

Toepassingsvoorbeelden BENDER folietableautechniek

Toepassingsvoorbeelden BENDER folietableautechniek Toepassingsvoorbeelden BENDER folietableautechniek In dit document zijn een aantal foto s weergegeven van toepassingen van folietableautechniek. BENDER folietableautechniek is gespecialiseerd in het vervaardigen

Nadere informatie

voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen Eerste subsidiejaar FZO afgesloten

voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen Eerste subsidiejaar FZO afgesloten voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen 6 september 2011 Regionale samenwerkingsverbanden > Samenwerkingsverbanden Opleidingsregio s > Overzicht Ziekenhuizen > Eerste subsidiejaar FZO afgesloten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1988-1989 Besluit afbreking zwangerschap BRIEF VAN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Heijneman Medical BV Referentielijst compleet

Heijneman Medical BV Referentielijst compleet Amsterdam, 2015 1 st. Wandpaneel, EKZ, 2 st. Verzorgingszuil EKZ Breda, Amphia Ziekenhuis 2015 2 st. Plafondpendels, hybride OK Helmond 2015 12 st. Voorzieningenbrug, IC Elkerliek Ziekenhuis 2 st. Wandvoorzieningsgoot,

Nadere informatie

Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2015

Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2015 Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2015 Percentage patiënten in het ziekenhuis met een adequate voeding op de vierde opnamedag is beter maar kan nóg beter. Sinds 2006 wordt

Nadere informatie

Erkende opleidingen per opleiding

Erkende opleidingen per opleiding Opleiding Instelling geldigheidsduur Ambulanceverpleegkundige Academie voor Ambulancezorg Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid 31-3-2014 AmbulanceZorg Limburg Noord 30-5-2014 AmbulanceZorg Rotterdam 31-3-2014

Nadere informatie

Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2014

Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2014 Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2014 Percentage ondervoede patiënten in het ziekenhuis met een adequate voeding op de vierde opnamedag is beter maar kan nóg beter. Ondanks

Nadere informatie

Transport van het acuut zieke kind. Matthijs de Hoog

Transport van het acuut zieke kind. Matthijs de Hoog Transport van het acuut zieke kind Matthijs de Hoog Kinderen zijn geen kleine volwassenen! lagere mortaliteit in derdelijns PICU dan in ICU van algemeen ziekenhuis kostenefficiënt (kortere ligduur)wegens

Nadere informatie

EPD. De markt versmalt

EPD. De markt versmalt EPD De markt versmalt Het epd-jaar 2013 kenmerkte zich door turbulentie aan de vraagzijde, 2014 was het jaar van de consolidatie aan de aanbodzijde. 2015 belooft een jaar te worden waarin veel selectieprocedures

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

PICA Seminar Patiëntenlogistiek. Spreiding en bereikbaarheid acute zorg

PICA Seminar Patiëntenlogistiek. Spreiding en bereikbaarheid acute zorg PICA Seminar Patiëntenlogistiek Spreiding en bereikbaarheid acute zorg 1 10 december 2012 Spreiding en bereikbaarheid acute zorg Acute zorg, vraag, aanbod, patiëntenstromen Bereikbaarheid SEH s Spreiding

Nadere informatie

geactualiseerd.doc Ziekenhuizen Bijlage 1

geactualiseerd.doc Ziekenhuizen Bijlage 1 Drenthe 363 Scheper Emmen 56191/ 56191,1 Flevoland 426 Flevoziekenhuis Almere 7664/ 1828,1 /ver poliklinieken vering en s 2005 15.00 1.65 2004 70.00 6.30 354 Nij Smellinghe Drachten 66845/ 66845,1 realisatie

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Bij dit overzicht van de EPD/

Bij dit overzicht van de EPD/ /ZIS Ontwikkelingen in de / ZIS-markt Vier jaar geleden publiceerden Zorgvisie en het toenmalige ICTzorg een overzicht van de /ZIS-markt. In de afgelopen vier jaar heeft de tijd niet stil gestaan. Op deze

Nadere informatie

Factsheet Bedrijfsmatige performance ziekenhuizen 2016

Factsheet Bedrijfsmatige performance ziekenhuizen 2016 Factsheet Bedrijfsmatige performance ziekenhuizen 216 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Omzetontwikkeling 4 Ontwikkeling bedrijfskosten en rendement 6 Liquiditeit en solvabiliteit 8 Over Kompas in Zorg 1 1

Nadere informatie

PRIAS (Prostaatkanker) / prostaatkanker

PRIAS (Prostaatkanker) / prostaatkanker PRIAS (Prostaatkanker) / prostaatkanker Onderzoek naar een alternatief voor de behandeling van patiënten met prostaatkanker. Onderzocht wordt wat de effecten zijn van een 'actief afwachtend beleid' bij

Nadere informatie

geactualiseerd.doc Ziekenhuizen Bijlage 1

geactualiseerd.doc Ziekenhuizen Bijlage 1 Drenthe 363 Scheper Emmen 56191/ 56191,1 nieuw/ver poliklinieken 2005 15.00 1.65 Flevoland 426 Flevoziekenhuis Almere 7664/ 1828,1 vering en snieuw 2004 70.00 6.30 354 Nij Smellinghe Drachten 66845/ 66845,1

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d Registernummer 3750 L/VD. Registernummer L/VD.

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d Registernummer 3750 L/VD. Registernummer L/VD. Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d. 10-05-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen Fonds ZiekenhuisOpleidingen start met ramingen

voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen Fonds ZiekenhuisOpleidingen start met ramingen voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen 7 december 2011 Fonds ZiekenhuisOpleidingen start ramingen > Kaderbrief van VWS verzonden > Onterechte diplomaaanvragen > Fonds ZiekenhuisOpleidingen start

Nadere informatie

De toenemende aandacht voor

De toenemende aandacht voor EPD/ZIS-MARKT Turbulentie op de EPD/ZIS-markt De Nederlandse EPD/ZIS-markt is enorm in beweging. Het afgelopen jaar hebben zeven ziekenhuizen ervoor gekozen een nieuw EPD/ZIS te implementeren tegen tien

Nadere informatie

Status per 19-08-2013

Status per 19-08-2013 Statusoverzicht naleving geclusterde voorschriften per ziekenhuis in 2012/2013 Nr. Naam Adres Inspectie onderdeel 1 Instelling voldoet aan voorschriften op het moment van: 1 Sint Lucas Andreas Jan Tooropstraat

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion Ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 10-04-2015 L/VD: vergunning donortestlaboratorium Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

Op welke wijze levert het ziekenhuis vanaf 1-1-2012 tnfalfaremmers

Op welke wijze levert het ziekenhuis vanaf 1-1-2012 tnfalfaremmers Is het ziekenhuis klaar Op welke wijze levert het ziekenhuis vanaf 1-1-2012 tnfalfaremmers Alkmaar, Medisch Centrum Alkmaar (M.C.A.) Ja wordt met de thuiszorgorganisatie reeds bekend bij de patienn. Men

Nadere informatie

Bereikbaarheidsanalyse SEH's 2016 Analyse gevoelige ziekenhuizen

Bereikbaarheidsanalyse SEH's 2016 Analyse gevoelige ziekenhuizen Inleiding In juni 2015 heeft het RIVM bereikbaarheidsanalyses gepubliceerd van de spoedeisende hulpafdelingen (SEH s) en locaties waar acute verloskunde wordt aangeboden 1. Die analyses waren gebaseerd

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Overzicht stand van zaken CZO erkenningen met vermelding van de FZO contactpersoon

Overzicht stand van zaken CZO erkenningen met vermelding van de FZO contactpersoon Overzicht stand van zaken CZO erkenningen met vermelding van de FZO contactpersoon Bijgewerkt d.d. 18 mei 2015 VERVOLGOPLEIDING CARDIAC CARE VERPLEEGKUNDIGE CZO inschr. Plaats Status E-mailadres FZO contactpersoon

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium 3750 L/VD L/VD

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium 3750 L/VD L/VD Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d. 02-10-2017 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM

Nadere informatie

Heijneman Medical BV Referentielijst compleet

Heijneman Medical BV Referentielijst compleet 2017 Maastricht, UMC+ 2017 19 st. Plafondpendel, Acute Cluster Nijmegen, 2017 10 st. LED Operatielamp, Martin Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Roermond, Laurentius Ziekenhuis 2017 9 st. Voorzieningenbrug,

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Resultaten Kwaliteitsindicator Behandeling van ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen 2016

Resultaten Kwaliteitsindicator Behandeling van ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen 2016 Resultaten Kwaliteitsindicator Behandeling van ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen 2016 Alhoewel de screening op acute ondervoeding bij kinderen in het ziekenhuis goed gaat, blijft het percentage

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 08-11-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

Absolute en gestandaardiseerde sterftecijfers 2010

Absolute en gestandaardiseerde sterftecijfers 2010 Absolute en gestandaardiseerde sterftecijfers 2010 Naam Instelling Plaats Klin. Klin. % HSMR Toelichting - exclusiecriteria morta- opna- 2010 liteit men Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 684 35.639 1,92

Nadere informatie

CAIRO5-studie (Dikkedarmkanker) / dikkedarmkanker

CAIRO5-studie (Dikkedarmkanker) / dikkedarmkanker CAIRO5-studie (Dikkedarmkanker) / dikkedarmkanker Onderzoek naar behandelingsstrategieën voor patiënten met darmkanker (colorectaal carcinoom) met uitzaaiingen die beperkt zijn tot de lever, welke primair

Nadere informatie

RIGOUREUZE NAAMSWIJZIGINGEN BETEKENEN RISICO VAN KAPITAALVERNIETIGING EN VERWARRING NEDERLANDERS HEBBEN MEESTE VERTROUWEN IN ANTONI VAN LEEUWENHOEK

RIGOUREUZE NAAMSWIJZIGINGEN BETEKENEN RISICO VAN KAPITAALVERNIETIGING EN VERWARRING NEDERLANDERS HEBBEN MEESTE VERTROUWEN IN ANTONI VAN LEEUWENHOEK RIGOUREUZE NAAMSWIJZIGINGEN BETEKENEN RISICO VAN KAPITAALVERNIETIGING EN VERWARRING NEDERLANDERS HEBBEN MEESTE VERTROUWEN IN ANTONI VAN LEEUWENHOEK Het Antoni van Leeuwenhoek heeft de sterkste reputatie

Nadere informatie

Resultaten Kwaliteitsindicator Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen 2016

Resultaten Kwaliteitsindicator Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen 2016 Resultaten Kwaliteitsindicator Screening op bij in de kliniek opgenomen kinderen 2016 Screening op acute bij kinderen in de kliniek gaat goed! Met de landelijke aandacht voor het signaleren van bij zieke

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie Registratie outcomeparameters Procedure melden inspectie Procedure melden incidenten Procedure voor interne klachten Scholingsbeleid Certificering vóór 2006 Kwaliteitscommissie/functionaris Kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

RDC Regio-indeling Nederland

RDC Regio-indeling Nederland RDC Regio-indeling Nederland De RDC Regio-indeling Nederland is gebaseerd op gebieden met een socio-demografische samenhang. Elke regio wordt in AutoMotive Dashboard verder uitgesplitst in Nederlandse

Nadere informatie

ZIS/EPD. Ontwikkelingen in de ZIS/ EPD-markt

ZIS/EPD. Ontwikkelingen in de ZIS/ EPD-markt ZIS/ Ontwikkelingen in de ZIS/ -markt Vier jaar geleden publiceerden Zorgvisie en het toenmalige ICTzorg een overzicht van de /ZIS-markt. In de afgelopen vier jaar heeft de tijd niet stil gestaan. Op deze

Nadere informatie

Bereikbaarheidsanalyse SEH s 2016 Analyse gevoelige ziekenhuizen

Bereikbaarheidsanalyse SEH s 2016 Analyse gevoelige ziekenhuizen 274 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bereikbaarheidsanalyse SEH s 2016 A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 N1A Bilthoven t1bithovefl 3O276683 Deze

Nadere informatie

Friesland Naam locatie Adres Talma Sionberg Postbus 39 9100 AA Dokkum Dokkum 0519291234 Talma Sionberg Birdaarderstraatweg 70 9101 DC Dokkum

Friesland Naam locatie Adres Talma Sionberg Postbus 39 9100 AA Dokkum Dokkum 0519291234 Talma Sionberg Birdaarderstraatweg 70 9101 DC Dokkum Friesland Naam locatie Adres Talma Sionberg Postbus 39 9100 AA Dokkum Dokkum 0519291234 Talma Sionberg Birdaarderstraatweg 70 9101 DC Dokkum Ziekenhuis Nij Smellinghe Postbus 20 200 9200 DA Drachten Ziekenhuis

Nadere informatie

BOOG INFLAME (Borstkanker) / borstkanker

BOOG INFLAME (Borstkanker) / borstkanker BOOG 2014-05 INFLAME (Borstkanker) / borstkanker Prospectieve registratiestudie voor vrouwen met inflammatoir borstkanker in Nederland. Deelname aan deze studie heeft als doel om een Nederlandse prospectieve

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

OKT-2010 VWS Oktober 2010 Levering 2009. Naam Vestigingsplaats dagverpleging 2 Dagverpleging 1e polikliniekbezoeken Gewogen opnamen

OKT-2010 VWS Oktober 2010 Levering 2009. Naam Vestigingsplaats dagverpleging 2 Dagverpleging 1e polikliniekbezoeken Gewogen opnamen OKT-2010 VWS Oktober 2010 Levering 2009 Naam Vestigingsplaats dagverpleging 2 Dagverpleging 1e polikliniekbezoeken Gewogen opnamen 010-0100 - Wilhelmina Ziekenhuis ASSEN 375,00 5.782,00 52.162,00 9.261,00

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

Welke instellingen (> 100 mln) hebben het beste track-record?

Welke instellingen (> 100 mln) hebben het beste track-record? (Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening + mutaties voorzieningen) / totale opbrengsten 1 St. Jansdal ZKH 134.890.969 12,0% 10,4% 8,1% 6,5% 9,2% 2 Promens Care GHZ 119.641.567 5,4% 7,1% 4,6% 17,3% 8,6%

Nadere informatie

Absolute en gestandaardiseerde sterftecijfers 2010

Absolute en gestandaardiseerde sterftecijfers 2010 Absolute en gestandaardiseerde sterftecijfers 2010 Naam Instelling Plaats Klin. Klin. % HSMR Toelichting - exclusiecriteria morta- opna- 2010 liteit men Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 684 35.639 1,92

Nadere informatie

Gecontracteerde Ziekenhuizen

Gecontracteerde Ziekenhuizen Bovenij Ziekenhuis (020) 634 63 46 Statenjachtstraat 1 1034 CS AMSTERDAM Algemene ziekenhuishulp Bovenij Ziekenhuis (020) 634 63 46 Statenjachtstraat 1 1034 CS AMSTERDAM Heupoperatie (i.v.m. artrose) Bovenij

Nadere informatie

Aantal KvK nr AGB code WBMV omschrijving Naam organisatie Plaats Samenwerking

Aantal KvK nr AGB code WBMV omschrijving Naam organisatie Plaats Samenwerking 1 Protonentherapie APTC AMSTERDAM V en K 197681-117232-CZ 14-2-2014 2 58653473 Protonentherapie HollandPTC DELFT V 176992-114228-CZ 2-12-2013 3 116950 Protonentherapie UMCG GRONINGEN V en K 176993-114229-CZ

Nadere informatie

Potential Optimalisation of Expediency and Effectiveness of TNF-blockers

Potential Optimalisation of Expediency and Effectiveness of TNF-blockers Potential Optimalisation of Expediency and Effectiveness of TNF-blockers Namens alle patienten, verpleegkundigen en artsen, Ghiti Moghadam M, Vonkeman HE, Ten Klooster PM, Van Riel PLCM, Van de Laar MAFJ,

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

Erkende zorginstellingen per opleiding

Erkende zorginstellingen per opleiding Opleiding Ambulanceverpleegkundige Anesthesiemedewerker Instelling Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Conexxion ambulance Services B.V Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening

Nadere informatie

ONDERZOEK PATIËNTPORTALEN VOORJAAR 2015

ONDERZOEK PATIËNTPORTALEN VOORJAAR 2015 Grote mismatch tussen vraag en aanbod ONDERZOEK PATIËNTPORTALEN VOORJAAR 2015 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.nl 23 maart 2015 Caroline Willems Antoon van Luxemburg

Nadere informatie

Erkende zorginstellingen per opleiding

Erkende zorginstellingen per opleiding Opleiding Ambulanceverpleegkundige Anesthesiemedewerker Instelling Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Conexxion ambulance Services B.V Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS)

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) Verschil Instelling Subsector 46 59 13 Amarant Gehz 249.097 3.501 208.598 5.690 34 41 7 Ziekenhuisgroep Twente AZ 275.981 8.264 248.942 1.241 16 22 6 Cordaan Groep Gemengd

Nadere informatie

Geselecteerde ziekenhuizen Zorg Plan Selectief

Geselecteerde ziekenhuizen Zorg Plan Selectief Geselecteerde ziekenhuizen Zorg Plan Selectief Overzicht van geselecteerde ziekenhuizen Voor het Zorg Plan Selectief hebben we een beperkt aantal ziekenhuizen geselecteerd die kwalitatief goede zorg verlenen

Nadere informatie

Bijzondere Neurochirurgie Academisch Medisch Centrum AMSTERDAM

Bijzondere Neurochirurgie Academisch Medisch Centrum AMSTERDAM 1 **nnb Protonentherapie APTC AMSTERDAM V en K 197681-117232-CZ 14-2-2014 2 58653473 Protonentherapie HollandPTC DELFT V 176992-114228-CZ 2-12-2013 3 116950 Protonentherapie UMCG GRONINGEN V en K 176993-114229-CZ

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord 02 In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie is een bezoek

Nadere informatie

Analyse gevoelige ziekenhuizen 2013

Analyse gevoelige ziekenhuizen 2013 Laurens Zwakhals, Geert Jan Kommer, RIVM Pagina van Inleiding Het ministerie van VWS heeft het RIVM gevraagd de analyse van de bereikbaarheid van de afdelingen Spoedeisende Hulp in Nederland volgens de

Nadere informatie

Aantal KvK nr AGB code WBMV omschrijving Naam organisatie Plaats Samenwerking

Aantal KvK nr AGB code WBMV omschrijving Naam organisatie Plaats Samenwerking Aantal KvK nr AGB code WBMV omschrijving Naam organisatie Plaats Samenwerking Opmerkinge n Kenmerk brief Datum Geldigheidsdatum 1 Protonentherapie APTC AMSTERDAM V en K 197681-117232-CZ 14-2-2014 2 58653473

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Erkende zorginstellingen per opleiding

Erkende zorginstellingen per opleiding Opleiding Ambulancechauffeur Ambulanceverpleegkundige Instelling Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion Ambulance Services B.V Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Fryslân

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord Inhoudsopgave In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie

Nadere informatie

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALMERE ALMERE ALMERE ALMERE-BUITEN ALPHEN A/D RIJN AMSTELVEEN AMSTELVEEN AMSTELVEEN ASSEN ASSEN BARENDRECHT BARENDRECHT BARNEVELD BEEK BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM BERKEL

Nadere informatie

Verdeelplan PG Jaar 2018

Verdeelplan PG Jaar 2018 Verdeelplan PG Jaar 2018 ID Naam Plaats Specialisatie Instroom personen Instroom fte 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Jeugdarts 1e fase 6 6,00 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

WERKONTWIKKELINGSKRINGEN 2014 GEZONDHEIDSZORG

WERKONTWIKKELINGSKRINGEN 2014 GEZONDHEIDSZORG WERKONTWIKKELINGSKRINGEN 2014 GEZONDHEIDSZORG Er worden in 2014 WOK s georganiseerd, waarvoor je je kunt inschrijven. Gewesten De WOK s vinden per gewest plaats, zodat je altijd in de gelegenheid bent

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Geachte huisarts, Coöperatie VGZ UA Postbus 5040 6802 EA Arnhem. www.cooperatievgz.nl

Geachte huisarts, Coöperatie VGZ UA Postbus 5040 6802 EA Arnhem. www.cooperatievgz.nl behandeld door Inkoop Generieke en Integrale Zorg & Medisch Specialistische Zorg datum 27 februari 2015 betreft Overzicht belangrijke wijzigingen in 2015 Geachte huisarts, Eind vorig jaar hebben we u per

Nadere informatie

34 Slotervaart 35 Spinozaziekenhuis 36 VU medisch centrum (VUMC) 37 Weesperpleinziekenhuis 38 Wilhelmina Gasthuis

34 Slotervaart 35 Spinozaziekenhuis 36 VU medisch centrum (VUMC) 37 Weesperpleinziekenhuis 38 Wilhelmina Gasthuis ALKMAAR 1 Medisch Centrum Alkmaar (MCA) ALMELO 2 Prinses Ireneziekenhuis 3 Sint Elisabethziekenhuis 4 Twenteborg 5 ZGT ALMEN 7 P.W. Janssen ALMERE 8 Flevoziekenhuis ALPEN AAN DE RIJN 9 Stg. Rijnoord 10

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Dataset ACS/PCI registratie NCDR Verkorte versie Maart 2015

Dataset ACS/PCI registratie NCDR Verkorte versie Maart 2015 Dataset ACS/PCI registratie NCDR Verkorte versie Maart 2015 NCDR Adres: Strawinskylaan 229 1077XX Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Patiënt... 2 ACS Episode... 3 1.1 Binnenkomst en diagnose...

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie