Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan"

Transcriptie

1 Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

2 Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk in om klanten te werven, onder meer voor het bewaren van spaargelden. In deze gids bekijken we het deposito als kernactiviteit van banken, maar ook als basis voor kredietverlening en de creatie van (virtueel) geld. Consumenten zijn dikwijls aangewezen op krediet, vooral als een middel om een woning te verwerven of om andere persoonlijke uitgaven te doen waarvoor zij nog niet de nodige middelen hebben. Kredietverleners en handelaars beogen door het verstrekken van kredieten winst te realiseren en de verkoop te stimuleren. Om die reden stellen zij kredieten wel eens voor als een comfortabel middel om de koopkracht uit te breiden. De financiële gevolgen van krediet voor het gezinsbudget kunnen nochtans aanzienlijk zijn. Krediet kost geld en de mechanismen die de kosten doen oplopen zijn voor de consument niet altijd eenvoudig te doorgronden. Met deze gids proberen we deze complexe materie toegankelijk te maken. We bekijken vooral de basisbegrippen van het krediet, zoals kapitaal, intrestvoet (of jaarlijks kostenpercentage), de berekening van de intresten, de totale kosten van het krediet, het belang van de verschillende wijzen van aflossing, Een ontwerp van de gids werd vooraf voorgelegd aan een consumentenpanel. Achteraan is een verklarende woordenlijst opgenomen. Hans Bonte, voorzitter Krediet kost geld pag. 3

3 Inhoud 1. Sparen van in de wieg 11 Banken bewaren uw geld en lenen het uit 12 Hebt u recht om klant van een bank te worden? 12 Hoeveel kost uw bank? En de andere banken? De bank bewaart uw geld 15 De zichtrekening 16 De spaarrekening 19 Andere rekeningen en spaarproducten Snel geld nodig? 23 Krediet 23 Kredietgevers en kredietbemiddelaars 25 Krediet is geen oplossing bij financiële moeilijkheden Intrest groeit niet aan de bomen 29 Intrest en intrestvoet 29 Consumentenkrediet: de totale kosten van het krediet 30 en het jaarlijks kostenpercentage (JKP) pag. 4 Krediet kost geld Krediet kost geld pag. 5

4 Krediet is duur 31 Vaste of variabele intrestvoet 31 Hypothecair krediet 32 Kredietopeningen Let op de terugbetalingen en beperk de kosten 35 De tijd doet de kosten oplopen 35 Het saldo van het kapitaal doet de intresten oplopen 36 a) u betaalt op het einde van het krediet 36 b) u betaalt op vastgestelde tijdstippen een vast bedrag 36 c) u betaalt af op tijdstippen naar keuze 38 Bijlage 1 47 Betalingen via de bank: enkele bijzondere regels Bijlage 2 51 Voorbeeld van een aflossingstabel Bijlage 3 57 Woordenlijst Bijlage 4 61 Waar kunt u terecht met vragen en klachten? 6. Altijd geld beschikbaar! : altijd in het rood? 39 De kredietopening 40 Alles terugbetalen: de nulstelling Hoe zwaar weegt uw krediet? 43 U betaalt op vastgestelde tijdstippen 43 Kredieten die u niet op vastgestelde tijdstippen terugbetaalt 45 pag. 6 Krediet kost geld Krediet kost geld pag. 7

5 De plannen van André André heeft het bedrijf van zijn vader overgenomen. Het gaat om een zaak van huishoudtoestellen (wasmachines, koelkasten, fornuizen, ). De zaken draaien goed, maar André ziet het groter en heeft plannen om de productie uit te breiden. Daarvoor zal hij middelen moeten inzetten, voor machines, materiaal en personeel. En die heeft hij nu nog niet. De bankier ontvangt André graag in zijn kantoor. Hij is altijd de bankier van het bedrijf geweest en heeft altijd goede zaken met Andrés vader gedaan. Hij is bereid om meer krediet te geven, maar zal het dossier wel grondig laten onderzoeken. De bankier is natuurlijk in de eerste plaats een zakenman. Hij wenst niet alleen dat het verleende krediet terugvloeit, maar ook dat de bank mee kan genieten van de opbrengsten van het bedrijf. De plannen van Mark Mark begint zijn eerste job bij een bedrijf van huishoudtoestellen dat nieuw personeel aanwerft. Hij heeft alle mogelijkheden nagegaan, maar het openbaar vervoer kan hem helaas niet op tijd ter bestemming brengen. Er zit voor Mark dus niets anders op dan uit te kijken naar een auto. Eigenlijk heeft hij al langer een model op het oog, dat voor hem echter te hoog gegrepen was. Maar met de job die hij nu heeft zal het wel lukken. Een autoverkoper kan hem de auto leveren voor euro. De verkoper stelt hem een financieringsplan voor, maar Mark wil eerst te rade gaan bij zijn vertrouwde bank. Daar heeft men wel oren naar zijn vraag om krediet. pag. 8 Krediet kost geld Krediet kost geld pag. 9

6 1. Sparen van in de wieg Banken bewaren uw geld... Reeds toen hij kind was, hadden de ouders van Mark een spaarboekje op zijn naam geopend. Jaren later opende hij ook, onder gunstige voorwaarden, een zichtrekening. Daar stond nooit veel geld op maar hij kreeg daardoor wel kortingen voor allerlei evenementen. Nu hij een regelmatig inkomen heeft, laat hij zijn loon op die zichtrekening storten. Dat is vanzelfsprekend. Een zichtrekening maakt het trouwens gemakkelijk om zijn betalingen te organiseren. Banken zijn altijd geïnteresseerd in het werven van nieuwe klanten, zelfs nog voor ze geboren zijn. Verscheidene banken bieden formules aan waarbij toekomstige ouders een rekening kunnen openen op naam van hun nieuwe telg. Ook de overheid is de idee genegen dat mensen van jongs af met banksparen vertrouwd raken. Zo is het voor minderjarigen toegelaten om een spaarboekje op eigen naam te openen. Zij kunnen ook geld opnemen (behoudens verzet van ouders of voogd; voor grote bedragen is nog toestemming van ouders of voogd mogelijk). Banken springen zeer creatief om met die mogelijkheid en bieden jongeren een gamma van producten aan die kennelijk ruimer gaan dan het klassieke spaarboekje 1. 1 Zo bieden zij jongeren bijvoorbeeld ook zichtrekeningen aan die allerhande verrichtingen toelaten, waaraan bankkaarten zijn verbonden, enzovoort. pag. 10 Krediet kost geld Krediet kost geld pag. 11

7 en lenen het uit Een andere kernactiviteit van banken is het verstrekken van kredieten. Handelaars en ondernemers maken van oudsher gebruik van de mogelijkheden om bij banken krediet aan te gaan. Maar daarnaast richten banken zich ook tot consumenten. Hebt u recht om klant van een bank te worden? Sofie gaat het niet voor de wind. Zij is een gescheiden vrouw die alleen woont met een dochtertje van acht. Zij moet rondkomen met een leefloon. Tot nu toe heeft zij geen bankrekening. Toen zij daarover bij een bank informeerde, stuurde men haar door naar een andere bank. Vandaag lijkt het hebben van een bankrekening en het verrichten van betalingen via de bank vanzelfsprekend. Nochtans worden mensen die het financieel minder breed hebben daarvan wel eens uitgesloten. Banken zijn geneigd hen als minder interessante klanten te beschouwen. De wet geeft aan iedere consument het recht op een basisbankdienst. Dit betekent dat u bij iedere bank die zichtrekeningen aan consumenten aanbiedt een aanvraag kunt indienen. De bank kan in bepaalde gevallen een aanvraag weigeren of de basisbankdienst opzeggen (wanneer u bijvoorbeeld al een bankrekening hebt). De basisbankdienst bestaat uit een zichtrekening waaraan een minimaal pakket van diensten 2 is verbonden. De kredietinstellingen moeten de basisbankdienst niet gratis aanbieden. De prijs ervan mag echter een bepaald maximum niet overschrijden 3. Hoeveel kost uw bank? En de andere banken? De bank kan een vergoeding aanrekenen voor alle diensten en kredietverleningen waarvan u gebruik maakt. Zij is vrij om de tarieven daarvan te bepalen. In de praktijk zijn er soms grote verschillen in de tarieven die banken toepassen. Het kan overigens altijd nuttig zijn om de tarieven van uw bank (en van andere banken) te bekijken, rekening houdend met de mate waarin u van de verschillende diensten gebruik maakt. Die tarieven kunt u op een eenvoudige manier te weten komen. In het bankkantoor moet u de tarieven onmiddellijk en doorlopend kunnen raadplegen. U kunt bovendien gratis een overzicht van de tarieven meenemen, zonder formaliteit of bijzonder verzoek. De vermelding van de tarieven gebeurt volgens een vastgesteld model. Van uw bank ontvangt u trouwens minstens éénmaal per jaar, in de loop van de maand januari het tarief van de diensten waarvan u gebruik maakt (zichtrekening, spaarrekening, briefwisseling, termijnrekening en verrichtingen op afstand). Wijzigingen van de tarieven (voor zichtrekening, spaarrekening, briefwisseling, termijnrekening en verrichtingen op afstand) moet de bank voorafgaandelijk meedelen. 2 Het gaat om: het openen, het beheer en het sluiten van de zichtrekening, overschrijvingen, doorlopende betalingsopdrachten, domiciliëringen, geld in deposito geven, geld afhalen en terbeschikkingstelling van rekeninguittreksels. 3 Die prijs werd bepaald op 12 euro in 2003 en wordt ieder jaar geïndexeerd. Krediet kost geld pag. 13

8 Verander kosteloos van bank Wanneer u als consument van plan bent om van bank te veranderen, is het goed om weten dat u uw zichtrekening en spaarrekening kosteloos en te allen tijde kunt opzeggen. Soms moet u wel een opzegtermijn naleven, maar die mag niet langer zijn dan één maand. De beheerskosten van die rekeningen bent u slechts verschuldigd tot het einde van uw overeenskomst met de bank. Indien u vooraf de beheerskosten hebt betaald, moet de bank u die terugbetalen evenredig aan de periode nadat het contract werd beëindigd. 2. De bank bewaart uw geld Als jongeman bracht Mark af en toe spaarcenten naar de bank om op zijn spaarrekening te laten zetten. Het enige wat hij daarvan in handen hield was het bewijsje en de rekeninguittreksels, maar hij wist dat hij het geld altijd kon opvragen. Deposito s houden voor de bank de verplichting in om die bedragen aan de spaarder terug te geven (onmiddellijk of na een zekere termijn). De bank houdt het contante geld van Mark en andere spaarders in voorraad om het onder meer uit te keren aan spaarders die het geld op hun rekening opvragen. Banken weten echter uit ervaring dat de reserves die ze daarvoor beschikbaar moeten houden slechts een fractie zijn van de deposito s die bij hen zijn geplaatst. Een groot deel van de deposito s zijn bijgevolg genoteerd op rekeningen, zonder dat de bank daarvoor contant geld in voorraad heeft. Het bewaren van geld van mensen, ondernemingen, organisaties,... is een typische activiteit van banken. We noemen dit geld deposito s. De klanten rekenen erop dat hun spaargeld beschikbaar blijft. De banken zijn dan ook verplicht dit terug te betalen wanneer de klant dat wenst. Bij de meest gebruikelijke rekeningen kan de klant zijn geld (vrijwel) onmiddellijk opvragen. Bij sommige bankrekeningen ligt het bedrag echter voor een bepaalde periode vast. pag. 14 Krediet kost geld Krediet kost geld pag. 15

9 We overlopen hierna twee vormen van deposito waarmee consumenten bijzonder vertrouwd zijn. De zichtrekening De grootste troef van de zichtrekening is dat ze toelaat allerhande geldverrichtingen (zoals betalingen via overschrijving, met bankkaart, domiciliëring, permanente opdracht, ) uit te voeren. Het is dan ook de gewoonte dat mensen hun loon of andere inkomsten hierop laten storten, ook al wordt er slechts een verwaarloosbare intrest toegekend. Geld in de boeken Mark doet een groot deel van zijn betalingen per overschijving. Sommige daarvan gebeuren per domiciliëring. Maar ook wanneer de bank krediet geeft, gebeurt dat niet in contant geld. Toen Mark een lening aanging werd het bedrag daarvan op zijn rekening ingeschreven. Bij de aankoop van zijn nieuwe auto maakte hij dit bedrag over op de bankrekening van de verkoper. Op die manier heeft de bank geld in deposito bijgemaakt door krediet te verlenen. Een bank kan dus de hoeveelheid geld doen toenemen, zonder over een drukpers te beschikken. De betalingen die u via de zichtrekening verricht moeten sinds kort aan bepaalde wettelijke regels beantwoorden. Die hebben onder meer betrekking op de overeenkomst waaraan de klant gebonden is, de informatie die aan de klanten moet worden gegeven, de termijnen binnen dewelke betalingen moeten worden uitgevoerd, de domiciliëring, enzovoort. Al deze geldbewegingen gebeuren op papier. Op geen enkel ogenblik komt er geld in de vorm van briefjes of munten bij te pas. Het geld voor andere dagelijkse uitgaven haalt hij wel cash af. Een groot deel van de betalingen vindt dus enkel plaats doordat de banken ze in hun rekeningen noteren. rekening marc rekening bvba peeters - 83, ,25 Ga niet te snel in het rood De bank kan u toelating geven om op uw zichtrekening onder nul te gaan. Houd voor ogen dat het hier om een krediet gaat 4 en dat krediet duur is. Het is bovendien een zeer soepele kredietvorm. De verleiding kan dan ook groot zijn om daar systematisch gebruik van te maken. Anderzijds gaan mensen vaak ook uit noodzaak in het rood ,25 Overschrijving papier naar BVBA Peeters 4 In het rood gaan op de zichtrekening valt onder de wet betreffende het consumentenkrediet. Dit betekent onder meer dat de intrest die daarvoor kan worden aangerekend een bepaald pag. 16 Krediet kost geld maximum niet mag overschrijden. Krediet kost geld pag. 17

10 De spaarrekening Ook de spaarrekening is zeer populair, wellicht niet zozeer omwille van de (geplaffoneerde) intrest, maar wel omwille van haar fiscaal regime. De inkomsten van de spaarrekening (intresten) zijn namelijk ten belope van 1250 euro vrijgesteld van roerende voorheffing 5. De spaarrekening moet daarvoor wel beantwoorden aan een reeks voorwaarden. Een belangrijke vereiste is dat de vergoeding voor uw spaargelden moet bestaan uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Die intresten zijn gereglementeerd en geen van beide mag een bepaald maximum overschrijden 6. In de publiciteit over de spaarrekening mogen de basisrentevoet en de getrouwheidspremie overigens niet worden opgeteld. U moet uw spaargelden onmiddellijk kunnen opvragen, hoewel de bankvoorwaarden in beperkingen kunnen voorzien voor grote bedragen. Andere rekeningen en spaarproducten Daarnaast bieden de banken ook rekeningen aan met diverse looptijden (uitgedrukt in dagen, maanden of jaren) en intresten. Meestal zijn de mogelijkheden van opvraging bij die rekening beperkt. Banken bieden klanten ook kasbons (tegen een bepaalde looptijd en met vaste intrest) en diverse beleggingsproducten aan. 5 Dit is de belasting die u verschuldigd bent op inkomsten uit roerende goederen, zoals intresten (bvb. bankrekeningen) of dividenden (aandelen in vennootschappen). 6 Volgende maxima zijn van toepassing De basisrentevoet mag niet hoger zijn dan het hoogste van de volgende twee percentages: hetzij 3%, hetzij het percentage voor basisherfinancieringstransacties van de Europese Centrale Bank dat van toepassing is op de tiende van de maand die het lopende semester voorafgaat. De rentevoet van de getrouwheidspremie mag niet hoger liggen dan 50% van de maximale basisrente voet en niet lager dan 25% van de aangeboden basisrentevoet. Krediet kost geld pag. 19

11 BANK Het krediet aan André en de gevolgen daarvan André krijgt van zijn bankier krediet om de activiteiten van zijn bedrijf uit te breiden. Het gaat om een groot bedrag, dat op een rekening wordt geplaatst. DEPOSITO S KREDIET INKOMSTEN leveranciers bedrijf van andré winst terugbetaling krediet intrest Van een deel van het krediet koopt hij bij leveranciers allerhande materialen die hij voor de uitbreiding nodig heeft. Het geld dat hij daarvoor betaalt, wordt overgemaakt op de bankrekeningen van die leveranciers. Met het krediet betaalt hij ook het loon van Mark en de andere personeelsleden. Deze doen daarmee inkopen voor het huishouden. De verkopers/winkeliers plaatsen de ontvangen betalingen op een bankrekening. Het uitgegeven krediet keert bijgevolg terug naar de banken onder de vorm van nieuwe deposito s. Het is natuurlijk de bedoeling dat de uitbreiding met succes verloopt. Dit betekent dat André zijn producten ook met winst moet verkopen. André kan in dat geval niet alleen zijn krediet aflossen, maar ook zelf winst realiseren (en die bovendien ook als deposito aanhouden). De bank ziet niet alleen het bedrag van het krediet terugbetaald, maar winkels personeel opbrengsten verkoop van andré geniet ook mee van een gedeelte van de gerealiseerde winst, in de vorm van intresten. pag. 20 Krediet kost geld Krediet kost geld pag. 21

12 3. Snel geld nodig? André heeft net sterk geïnvesteerd in de uitbreiding van zijn bedrijf. Alles blijft binnen de voorziene kosten en het nieuwe personeel wordt vlot ingeschakeld. Ook de verkoop stijgt, maar toch nog niet helemaal naar wens. Om de winsten te verhogen heeft André een berekend risico genomen door een lening aan te gaan. Hij kan maar in zijn opzet slagen als hij zijn producten ook verkocht krijgt. De prijzen van het soort producten dat hij verkoopt (huishoudtoestellen) zijn doorgaans hoog. Niet alle klanten hebben daarvoor voldoende geld opzij gezet. Maar daaraan kan een mouw worden gepast. Waarom zou André geen krediet aanbieden aan mensen die willen kopen? Op die manier probeert hij de verkoop uit te breiden door een beroep te doen op inkomen dat zijn klanten nog moeten verwerven. Krediet Wanneer we spreken over krediet, bedoelen we de verplichting om pas later een prijs te betalen of een som geld terug te betalen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het lenen van geld, het opnemen van geld dat ter beschikking wordt gesteld door middel van een kredietopening, het afbetalen van een aankoopprijs in schijven, enzovoort. Krediet kost geld pag. 23

13 Wanneer banken en andere geldschieters een krediet verlenen aan consumenten gaat het vooral om: Consumentenkredieten: Deze worden door professionele kredietverstrekkers (zowel banken als andere ondernemingen) verleend aan mensen die dat krediet nodig hebben voor andere doelen dan hun beroep of handel. Bijvoorbeeld : een auto op afbetaling kopen, een lening voor persoonlijke doelstellingen, een kredietkaart bij een winkelketen, Hypothecair krediet: Hier gaat het om kredieten die door een hypotheek zijn gedekt. Men spreekt ook wel over woonkrediet, omdat dit door de consument voornamelijk wordt aangegaan om een woning te kopen of te renoveren. De hypotheek biedt de kredietgever een zeer sterke garantie op terugbetaling. Door inschrijving van de hypotheek op een speciaal register in het hypotheekkantoor, heeft de kredietgever voorrang op andere schuldeisers om zich te laten betalen uit de opbrengst van de verkoop van de gehypothekeerde woning. Beide kredietsoorten zijn wettelijk gereglementeerd, waardoor de consument een zekere bescherming geniet 7. Ga naar aanleiding van een aankoop nooit ondoordacht krediet aan. In publiciteit, in winkels en op beurzen sparen verkopers kosten noch moeite om u tot kopen aan te zetten. Soms verkondigen ze hierbij dat u zich vooral niet mag laten afschrikken door een prijs die voor u nu niet haalbaar is. Er kan altijd voor gezorgd worden dat u krediet krijgt. Krediet wordt dan ook aangeboden voor uitgaven die misschien niet allemaal even noodzakelijk of duurzaam zijn, bijvoorbeeld om op reis te gaan. Beslis niet dadelijk ter plaatse maar neem de nodige tijd om na te gaan of het krediet voor u wel gunstig is. Wat is de meerprijs van het krediet in vergelijking met de contante prijs? Is die meerprijs verantwoord? Let uiteraard ook op de gevolgen voor uw huidige budget. Herroepingsrecht Bij veruit de meeste consumentenkredieten kunt u de overeenkomst herroepen tot 14 kalenderdagen na ondertekening van het contract (of na ontvangst van de contractvoorwaarden en informatie, wanneer dit later valt). Kredietgevers en kredietbemiddelaars Wanneer u een krediet aangaat, kunt u te maken hebben met: 7 Het gaat om de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet en de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Beide wetten dekken grotendeels de kredieten die door professionelen aan consumenten worden verleend. Sommige kredieten worden geheel of gedeeltelijk buiten de wet op het consumentenkrediet gehouden. een kredietgever: deze staat u een krediet toe. Dit kunnen banken zijn, maar ook andere ondernemingen bieden krediet aan: winkels en winkelketens (waar u aankopen op afbetaling kunt Krediet kost geld pag. 25

14 doen, waar u een kredietkaart kunt verkrijgen, ) financieringsmaatschappijen, enzovoort. een kredietbemiddelaar: deze helpt u bij het zoeken van een kredietovereenkomst, het voorbereiden van het aangaan van het krediet. Eventueel sluit hij namens een kredietgever de kredietovereenkomst af. Maar hij verstrekt het krediet niet zelf. Krediet is geen oplossing bij financiële moeilijkheden Zorgvuldigheidsverplichting Kredietgevers hebben een zorgvuldigheidsverplichting. Zo mogen zij u slechts krediet verlenen wanneer redelijkerwijze kan aangenomen worden dat u in staat zult zijn uw verplichtingen na te komen. Wanneer zich betalingsmoeilijkheden voordoen, is het zinvol na te gaan in welke omstandigheden het krediet werd verleend. Overtreding van de zorgvuldigheidsverplichting kan er namelijk toe leiden dat uw terugbetalingsverplichtingen door de rechter worden versoepeld. Mensen met financiële moeilijkheden komen wel eens in de verleiding om ademruimte te zoeken door krediet aan te gaan. Sommige kredietgevers en kredietbemiddelaars spelen hier zelfs op in. Bij consumentenkredieten zijn verschillende vormen van agressieve reclame overigens bij wet verboden. Mensen met een financieel mes op de keel wegens te veel betalingsverplichtingen, aanmaningen, dreigingen met beslag, beschouwen een nieuw krediet soms als de laatste strohalm. Maar dit is geen oplossing. Het aangaan van krediet als men krap bij kas zit, betekent in het beste geval een uitstel van de moeilijkheden. Ook nieuw krediet moet worden terugbetaald en de moeilijkheden zullen zo mogelijk nog groter worden. Krediet heeft een kostprijs. Het aangaan van een (nieuw) krediet betekent dat men zich bijkomende kosten op de hals haalt. PROBLEMEN MET UW LENINGEN? WIJ BIEDEN DE OPLOSSING. WACHT NIET TOT HET TE LAAT IS! WIJ CENTRALISEREN AL UW LENINGEN Neem contact op met Vitcrédit Profijtstraat 85, 2170 Merksem pag. 26 Krediet kost geld Krediet kost geld pag. 27

15 4. Intrest groeit niet aan de bomen Intrest en intrestvoet Intrest is de vergoeding die u moet betalen voor het krediet dat u verleend wordt. Het is ook de vergoeding die de bank u verschuldigd is voor het gebruik dat zij maakt van het geld op uw bankrekening. De intrestvoet is het percentage op jaarbasis waarin die vergoeding wordt uitgedrukt. Voorbeeld: U leent 200 euro en betaalt dat na één jaar terug. De intrestvoet is 15%. De intrest bedraagt dan 30 euro. INTREST 15% INTRESTVOET KAPITAAL pag. 28 Krediet kost geld Krediet kost geld pag. 29

16 Consumentenkrediet: de totale kosten van het krediet en het jaarlijks kostenpercentage (JKP) Wanneer u wil weten hoeveel een krediet in totaal kost, moet u niet alleen rekening houden met de intrest, maar ook met de andere kosten die u worden aangerekend: de dossierkosten, het commissieloon van de bemiddelaar, Maar als het om een consumentenkrediet gaat, wordt het u wat gemakkelijker gemaakt. Wie consumentenkredieten aanbiedt (als kredietgever of kredietbemiddelaar) is verplicht om in zijn informatie en in de kredietovereenkomst melding te maken van de totale kosten van het krediet. Dat zijn alle kosten die de consument moet betalen ingevolge de kredietovereenkomst (met uitzondering van de notariskosten, kosten wegens achterstal van betaling en kosten die hoe dan ook bij de aankoop van een goed of dienst moeten worden betaald). Het jaarlijks kostenpercentage drukt de totale kosten van het krediet uit als een percentage op jaarbasis. Krediet is duur Wanneer we de tarieven van consumentenkredieten bekijken blijkt dat de kostprijs ervan, uitgedrukt in het jaarlijks kostenpercentage, vaak zeer hoog ligt. In ons land worden de intrestvoeten vrij bepaald. Consumentenkredieten vormen hierop een uitzondering. Per koninklijk besluit zijn voor de consumentenkredieten maximale jaarlijkse kostenpercentages vastgelegd, naargelang het krediettype en het bedrag. Kredietgevers mogen altijd een lager percentage aanbieden. In ons voorbeeld leent Mark aan een jaarlijks kostenpercentage van niet minder dan 15,50 %. Dit was trouwens het maximale jaarlijkse kostenpercentage dat toen (in 2011) door de overheid was toegelaten. Vaste of variabele intrestvoet In een aantal gevallen kunt u kiezen om de intrestvoet in de loop van het krediet al dan niet te laten veranderen. TOTALE KOSTEN VAN HET KREDIET KAPITAAL 15% JAARLIJKS KOSTENPERCENTAGE Wanneer u kiest voor een vaste intrestvoet, dan wordt uw intrest voor de duur van het krediet berekend aan dezelfde intrestvoet. Dit biedt het voordeel dat stijgingen van de intrestvoeten op de markt u bespaard blijven. Anderzijds kunt u geen voordeel doen met eventuele dalingen van de intrestvoet. Een variabele intrestvoet schommelt in de loop van het krediet. De uitkomst daarvan is onvoorspelbaar. pag. 30 Krediet kost geld Krediet kost geld pag. 31

17 Hypothecair krediet Bij hypothecair krediet kan de intrestvoet vast of veranderlijk zijn. Dit sluit niet uit dat er een combinatie van beide formules kan worden toegepast (bijvoorbeeld de eerste 10 jaren een vaste intrestvoet en daarna een intrestvoet die jaarlijks verandert). Bij hypothecair krediet gaat het om een belangrijke keuze, aangezien dit krediet over een lange periode loopt. Bovendien maakt de afbetaling ervan een aanzienlijk deel van het gezinsbudget uit. Een grote stijging in de loop der jaren kan dus ingrijpende gevolgen hebben. Maar zulks kan moeilijk of niet vooraf worden voorspeld. Wie financiële zekerheid voorop stelt, kiest dus voor een vaste intrestvoet. Overweegt u toch een veranderlijke intrestvoet, weet dan dat de schommelingen hiervan niet willekeurig mogen gebeuren, maar alleen binnen bepaalde wettelijke beperkingen. De principes hiervan zijn de volgende : De intrestvoet moet zowel in meer als in min schommelen. De intrestvoet mag niet veranderen binnen een periode van minder dan één jaar. De intrestvoet wijzigt in functie van de schommelingen van een door de overheid aangewezen referteïndex en met toepassing van een voorgeschreven formule. De verandering van de intrestvoet wordt zowel in meer als in min beperkt tot een bepaald verschil ten opzichte van de oorspronkelijke intrestvoet. Dit verschil mag in geval van stijging niet meer bedragen dan het verschil in geval van daling. Gedurende de eerste drie jaren wordt alleszins slechts een beperkte verhoging toegelaten (niet meer dan wat overeenstemt met één of twee procentpunten op jaarbasis hoger dan de oorspronkelijke intrestvoet gedurende respectievelijk het tweede en het derde jaar). Kredietopeningen Verder kunt u een variabele intrestvoet vooral tegenkomen bij kredietopeningen 8 (zoals bijvoorbeeld een zichtrekening waarop u in het rood kunt gaan). In de overeenkomst moet u alleszins de nodige informatie vinden, onder meer de voorwaarden waaronder die intrestvoet (debetrentevoet) wordt toegepast en de termijnen, voorwaarden en procedures voor de wijziging ervan. U moet van de wijzigingen in kennis worden gesteld voordat ze van kracht worden. Wanneer deze wijzigingen echter afhangen van de schommelingen van een referentierentevoet waarvan het publiek kennis kan nemen, dan kan het volstaan dat die informatie u slechts periodiek wordt gegeven. Voor kredietopeningen aangegaan voor een termijn van meer dan een jaar, kunt u de overeenkomst opzeggen wanneer de wijziging van de debetrentevoet meer dan 25% bedraagt van de aanvankelijk of voorheen overeengekomen intrestvoet. Die opzegging moet u geven binnen een termijn van drie maanden vanaf de kennisgeving. 8 Zie hoofdstuk 6 pag. 32 Krediet kost geld Krediet kost geld pag. 33

18 5. Let op de terugbetalingen en beperk de kosten De regelmaat waarmee u uw krediet terugbetaalt - of de afwezigheid daarvan - heeft directe gevolgen voor de kosten daarvan. Consumenten staan daar niet altijd bij stil wanneer zij een overeenkomst aangaan. De tijd doet de kosten oplopen De intrestvoet zegt op zich nog niet hoeveel kosten u betaalt. Dat komt doordat het gaat om een percentage dat geldt voor een jaar. De kosten hangen dus ook af van de duur van uw krediet. Een eenvoudig voorbeeld 9 Stel dat u een krediet van 1000 euro hebt aangegaan voor een periode van 3 jaar. De intrestvoet bedraagt 10%. Wanneer u nu gedurende die 3 jaar geen kapitaal aflost maar enkel intrest betaalt, dan betaalt u ieder jaar 100 euro (want 10% van 1000 = 100). Na drie jaar hebt u dan 300 euro aan intresten betaald. Wanneer u op het einde ook het kapitaal aflost hebt u in totaal 1300 euro betaalt. Dit kan verassend veel lijken bij een intrestvoet van 10%. 9 Het gaat om een vereenvoudigd voorbeeld dat niet aan de praktijk is ontleend. Krediet kost geld pag. 35

19 Het saldo van het kapitaal doet de intresten oplopen a) U betaalt op het einde van het krediet In het voorbeeld hierboven wordt geen kapitaal afgelost. Het gevolg is dat de intresten maximaal oplopen. Zij worden immers telkens op het volledige kapitaal berekend. intresten terugbetaling kapitaal kredietnemers kan het interessant zijn om iedere periode (maand) een gelijk bedrag te betalen, zodat zij altijd precies weten of zij dat bedrag in hun budget kunnen inpassen. Hetzelfde voorbeeld, maar dan met de betaling van vaste bedragen. Stel dat u met de kredietgever bent overeengekomen om het kapitaal van 1000 euro geleidelijk af te lossen. De kredietgever heeft berekend dat u dat kunt doen door ieder jaar 402,11 euro te betalen 10. We kunnen uw betalingen dan als volgt voorstellen. Iedere staaf is een betaling (voor elk van de 3 jaren). Die is altijd even groot, maar de samenstelling is steeds anders Sommige kredieten (die bij consumenten minder voorkomen) worden volgens die methode aangegaan, bijvoorbeeld om een periode van tijdelijk geldtekort te overbruggen. Maar hetzelfde effect doet zich voor wanneer u een krediet hebt aangegaan waarbij u niet verplicht bent om op vastgestelde tijdstippen kapitaal af te lossen en u gedurende een lange periode helemaal niets afbetaalt. b) U betaalt op vastgestelde tijdstippen een vast bedrag Bij vele kredietovereenkomsten betaalt u het kapitaal geleidelijk terug. Maar u betaalt intussen ook intresten. Beide bedragen variëren. Voor de intresten terugbetaling kapitaal Hier zien we het volgende : U betaalt steeds minder intresten. Bij iedere betaling lost u steeds een groter gedeelte van het kapitaal af. 10 We houden het hier omwille van de eenvoud bij jaarlijkse betalingen, pag. 36 Krediet kost geld in praktijk zijn die gewoonlijk maandelijks. Krediet kost geld pag. 37

20 De totale intresten die u betaalt liggen hierdoor lager. De totale som der intresten bedraagt hier 206,34 euro (tegenover 300 euro in het vorige voorbeeld). c) U betaalt af op tijdstippen naar keuze Bij sommige kredieten, zoals kredietopeningen, hebt u een zekere vrijheid in het bepalen van de tijdstippen waarop u afbetaalt. In dergelijk geval hebt u de kosten voor een stuk in eigen handen. Indien u bijvoorbeeld gedurende lange tijd nalaat af te betalen, dan lopen de kosten intussen maximaal op. 6. Altijd geld beschikbaar! : altijd in het rood? Het verhaal van Cindy Cindy heeft een dag verlof genomen om er samen met haar vriendin op uit te trekken. Aangezien de nieuwe zomercollectie in de winkels is aangekomen, gaan ze even de stad in op zoek naar een nieuwe outfit. Cindy beloont zichzelf met een ensemble van Versace en met de nieuwste zonnebril van Chanel. Nu ze toch in de stad zijn, denkt Cindy er plots aan dat ze nog inkopen moet doen voor het etentje van morgen. Ze heeft namelijk de ouders van de vriend van haar dochter uitgenodigd en wil er een speciale avond van maken met een behoorlijk aantal gangen-menu. Cindy gaat vlug de supermarkt binnen. Na een kwartiertje is haar winkelkar al goed gevuld. Nog even aanschuiven aan de kassa en dan kan ze naar huis om te starten met de voorbereidingen voor het diner van morgen. 86,40 euro is het bedrag dat ze moet betalen. Cindy haalt haar portefeuille boven en merkt dat ze maar 20 euro over heeft. Dit is haar nog nooit overkomen. Haar vriendin schiet haar vlug het gevraagde bedrag voor. Cindy kijkt even rond, hopend dat er niet te veel mensen iets gemerkt hebben. De kassierster geeft haar een folder mee met informatie over de rapido-kaart. Hiermee zal ze als het ware altijd geld beschikbaar hebben, ook al heeft ze geen euro op zak. pag. 38 Krediet kost geld Krediet kost geld pag. 39

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK

GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK Deze gids werd gerealiseerd door Science Pratique SA ( Frankrijk ) dankzij : de Europese

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

PLATFORM DAG ZONDER KREDIET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET www.dagzonderkrediet.be - 1 - Sommaire 1. INLEIDING 3 2. HALT AAN HET GEMAKKELIJK KREDIET 6 2.1. GOED OPGELEIDE KREDIETBEMIDDELAARS 7 2.1.1. De rol van de kredietbemiddelaars

Nadere informatie

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen versie juli 13 2014 PLANKGAS Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen 1 HANDLEIDING Heb je een goed startersidee? Oké! Dan wordt het nu

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

1. Inleidende bepalingen

1. Inleidende bepalingen SPAREN EN BELEGGEN Wat is het werkelijke rendement? BART DE CLERCQ Vandaag de dag bieden de financiële instellingen een hele wirwar van inventieve spaar- en beleggingsproducten aan, waardoor de modale

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Kredietopeningen: waarom?

Kredietopeningen: waarom? Kredietopeningen: waarom? Onderzoek besteld door de Pod Maatschappelijke Integratie op vraag van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Overheidsopdracht

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

NV Thuis. Wijzer met je centen omgaan. Wijzer met je centen omgaan. Alphonse Degryse, ADC commv. 14 22 nv Thuis Consumer, ADC commv VEWA 2014

NV Thuis. Wijzer met je centen omgaan. Wijzer met je centen omgaan. Alphonse Degryse, ADC commv. 14 22 nv Thuis Consumer, ADC commv VEWA 2014 NV Thuis Wijzer met je centen omgaan. Alphonse Degryse, ADC commv 14 22 nv Thuis Consumer, ADC commv VEWA 2014 Het copyright van deze publicatie is geregistreerd bij VEWA, Vereniging voor Wetenschappelijke

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie