Het grootste onderzoek over studiekeuze in Nederland onder scholieren van het Havo, Vwo, Vmbo en Mbo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het grootste onderzoek over studiekeuze in Nederland onder scholieren van het Havo, Vwo, Vmbo en Mbo."

Transcriptie

1 Het grootste onderzoek over studiekeuze in Nederland onder scholieren van het Havo, Vwo, Vmbo en Mbo. Preview landelijke resultaten 2005

2 INHOUD Inleiding Achtergrondkenmerken Ontwikkeling opleidingsniveau ouders Studiehuis en Tweede Fase Tijdsbesteding Alcohol, sigaretten en drugs Studiekeuzegedrag Zekerheid van plannen na eindexamen Aandeel verder studerende leerlingen Niveau van verder studeren Redenen om te gaan studeren Keuzemoment Bachelor en Master Oriëntatie op de Studie Belang personen op studiekeuze Internetsites en andere media als informatiebron Opleidingskeuze Richting verder studeren Studeren in het buitenland Instellingskeuze Arbeidsmarkt Kansen op een baan Bijbaantjes Salarisverwachtingen...18 Steekproefverantwoording...19 Respons...19 Weging en ophoging

3 Inleiding De TKMST Monitor is het grootste landelijke onderzoek onder scholieren over studiekeuze. De TKMST Monitor bestaat uit de edities havo/vwo, mbo en vmbo. In 2005 is de TKMST Havo/vwo Monitor voor de negende keer afgenomen onder scholieren in havo en vwo uit heel Nederland. De edities vmbo en mbo zijn voor de tweede keer afgenomen onder totaal scholieren en studenten die deze vormen van onderwijs genieten. De TKMST Monitor is ontstaan vanuit een vraag uit hoger onderwijs en ROC s om meer inzicht te krijgen in het studiekeuzeproces van scholieren in de voor- en eindexamenklassen. Inmiddels is het uitgegroeid tot een jaarlijkse monitor waarin naast studiekeuze ook socio-geografische aspecten, lifestyle en mediabereik aan bod komen. De TKMST Monitor is een kwantitatief onderzoek dat sinds schooljaar 2005/06 in zijn geheel online wordt afgenomen. Dit document is een beknopte samenvatting van de belangrijkste resultaten van de TKMST Monitor. Het bevat de belangrijkste landelijke gegevens. 3

4 1 Achtergrondkenmerken 1.1 Ontwikkeling opleidingsniveau ouders Figuur 1/1 Ontwikkeling van het opleidingsniveau van ouders van de havo- en vwo-leerlingen, Havo Vwo 36% 36% 38% 37% 39% 41% 43% 48% 51% 51% 52% 52% 55% 57% 27% 28% 29% 29% % 24% 26% 27% 27% 27% 26% 38% 36% 34% 34% 31% 29% 26% 28% 24% 23% 23% 2 18% 17% lager middelbaar hoger lager middelbaar hoger [gebaseerd op: Wat is de hoogste opleiding van je moeder/vader?] Figuur 1/1 toont dat het opleidingsniveau van ouders neemt steeds toeneemt bij zowel havo-als vwoleerlingen. 1.2 Studiehuis en Tweede Fase Figuur 1/2 Gekozen profielen door havo- en vwo-leerlingen, Havo 32% 31% 32% 32% 34% 41% 38% 38% 37% 36% 14% 17% 16% 18% 17% 13% 14% 14% 13% 12% natuur&techniek economie&maatschappij natuur&gezondheid cultuur&maatschappij Vwo [gebaseerd op: Kies -Hoofdprofiel] 19% 19% 19% % 35% 35% 34% 32% 27% 27% 28% 28% 29% 2 19% 18% 18% 18% natuur&techniek economie&maatschappij natuur&gezondheid cultuur&maatschappij Sinds de invoering van de Tweede Fase en het Studiehuis kiezen havo- en vwo-leerlingen niet langer een vakkenpakket, maar een profiel. Ze kunnen in principe kiezen uit vier profielen: natuur & techniek, natuur 4

5 & gezondheid, economie & maatschappij of cultuur & maatschappij. Figuur 2/15 geeft een overzicht van deze profielkeuze. Onder havisten zien we een stijging in de keuze voor cultuur & maatschappij. Bij de vwo-leerlingen is het profiel natuur & gezondheid steeds meer in trek. Economie & Maatschappij en Natuur & Techniek nemen gestaag af. 1.3 Tijdsbesteding Figuur 1/3 Tijdsbesteding (uren per week), Havo vwo slaap TV bijbaantje huisw erk internet krant slaap TV bijbaantje huisw erk internet krant [gebaseerd op:hoeveel uur per week besteed je aan..] Buiten schooltijd kunnen middelbare scholieren een veelheid van activiteiten verrichten. Naast het maken van huiswerk hebben ze bijbaantjes, kijken ze TV, surfen ze op internet, lezen ze de krant, sporten ze, gaan ze uit met vrienden en natuurlijk moeten ze ook eten en slapen. Figuur 2/20 geeft het aantal uur dat de leerlingen gemiddeld per week besteden aan deze activiteiten. Ten opzichte van vorig jaar is bij zowel havo- als vwo-leerlingen weinig veranderd. Alleen de tijd besteed aan het surfen op internet is wederom toegenomen. Hieraan besteedt de gemiddelde havo- en vwo-leerling ongeveer 10 uur per week. 1.4 Alcohol, sigaretten en drugs In de TKMST monitor wordt aan de leerlingen ook gevraagd hoeveel sigaretten ze roken hoeveel alcohol ze drinken en of ze softdrugs gebruiken. Drink je wel eens alcohol? 79, 77, 75, 73, 71, 69, 67, 65, percentage 'ja' 5

6 Het percentage scholieren dat wel eens drinkt is gestegen van 71% vorig jaar naar 73% dit jaar. Het sofdrugsgebruik onder deze groep is gestegen van 7% vorig jaar naar 8% dit jaar. Aan de dalende trend van sigarettengebruik sinds 2000 is een einde gekomen, het percentage rokers onder scholieren is stabiel gebleven op 12%. Bij het gebruik van alcohol is een groot verschil tussen meisjes en jongens; 32% van de meisjes en 22% van de jongens geeft aan nooit te drinken. Van de scholieren die drinken, drinken jongens gemiddeld 12 glazen per week en meisjes vijf. Het percentage dat wel eens alcohol drinkt is onder allochtone leerlingen op de havo/vwo stukken lager dan onder autochtone leerlingen, 52% van de allochtone- en van de autochtone leerlingen zegt wel eens alcohol te drinken. Trends roken en softdrugs 25, 20, 15, 10, 5, 0, Rokers Softdrugs Allochtone leerlingen roken wel gemiddeld meer en zwaarder dan hun autochtone medeleerlingen; 19% tegenover 12%. Het gemiddeld aantal sigaretten per dag onder deze groep rokers ligt ook hoger, 18 tegenover 10 bij autochtone scholieren. Verder zegt 17% van de allochtone havo/vwo scholieren wel eens te blowen, tegenover 7% van de autochtone scholieren 6

7 2 Studiekeuzegedrag 2.1 Zekerheid van plannen na eindexamen Figuur 2/1 Zekerheid van plannen na het eindexamen, (-1 = weet absoluut niet, +1 = weet absoluut zeker) Havo vwo [gebaseerd op: Na het behalen van je diploma sta je voor een belangrijke keuze. Weet je al wat je wilt gaan doen?] De definitieve keuze is nog lang niet door iedereen gemaakt. De zekerheid van de plannen neemt al jaren af. 2.2 Aandeel verder studerende leerlingen Figuur 2/2 Verder studeren? havo vwo 9% 8% 1 9% 1 9% 9% 8% 8% 9% 9% 8% 11% 8% 6% 7% 8% 7% 7% 7% 1 12% 13% 12% 13% 13% 11% 9% 8 78% 8 79% 79% 81% 79% 82% 78% 79% 78% 79% 81% 81% direct verder uitstel afstel weet niet direct verder uitstel afstel weet niet [gebaseerd op: Wat ga je doen in het studiejaar na het behalen van je einddiploma?] Figuur 3/2 geeft de antwoorden op deze vraag weer voor de eindexamenkandidaten. Ruim 10 procent geeft aan echt niet te weten wat ze na hun eindexamen willen doen. Dat is meer dan in voorgaande jaren. Het aandeel uitstellers is zowel bij de havo (8%) als bij vwo (9%) verder afgenomen ten opzichte van de vorige jaren. 7

8 Figuur 2/3 Vmbo: Wat zijn je plannen na het afronden van je vmbo-opleiding? Werken; 2% Weet niet; 7% Wat doen na eindexamen? (vmbo) Werken en leren; 19% Verder leren op MBO; 56% Tijdje iets anders en dan verder leren; 2% Verder leren op HAVO; 14% 56% wil verder leren op mbo-niveau, terwijl ruim 2 wil gaan werken, al dan niet in combinatie met leren. 2.3 Niveau van verder studeren Figuur 2/4 Niveau waarop leerlingen verder willen studeren, Havo vwo 11% 8% 5% 5% 4% 3% 31% 28% 27% 22% 22% 21% 2 84% 9 92% 92% 94% 93% 93% 78% 69% 72% 72% 78% 78% 8 hbo mbo vwo [gebaseerd op: Op welk niveau zou je je vervolgopleiding willen volgen?] wo hbo mbo Kiezen leerlingen allemaal voor een vervolgopleiding op het niveau dat aansluit bij hun huidige niveau, of kiezen ze voor de zekerheid of uit interesse toch voor een niveau lager? Idealiter volgen leerlingen de zogenaamde koninklijke weg. Deze houdt in dat havo-leerlingen doorstromen naar het hbo en vwo ers naar de universiteit. Het merendeel van de leerlingen volgt inderdaad deze route, zo blijkt uit figuur 3/6. Van de havisten kiest ruim 93 procent van degenen die direct verder willen studeren voor een hboopleiding. In 1999 was dit nog slechts 84 procent. Het aandeel dat doorstroomt naar het mbo is geslonken van 11 procent in 1999 tot 3 procent in Van de vwo-leerlingen kiest momenteel 80 procent voor een vervolgopleiding aan de universiteit, waarmee de opgaande trend wordt voortgezet. 8

9 2.4 Redenen om te gaan studeren Figuur 2/5 Belang van redenen in de beslissing om wel te gaan studeren, in 2004 en 2005 (-1= zeer onbelangrijk, +1=zeer belangrijk) havo Vwo w il nog niet w erken w il nog niet w erken na studie meer verdienen na studie meer verdienen om beroep uit te oefenen om beroep uit te oefenen zelfontw ikkeling zelfontw ikkeling studentenleven leuk studentenleven leuk studeren leuk studeren leuk vrienden studeren ook vrienden studeren ook studiebeurs studiebeurs w eet nog niet w at te w orden w eet nog niet w at te w orden na studie grotere kans op baan na studie grotere kans op baan [gebaseerd op: belang dat leerlingen hechten aan diverse stellingen over reden verder studeren] Leeswijzer: een score van 0 betekent dat de gemiddelde leerling het noch eens noch oneens is met de stelling. Een positieve score (maximum 1) betekent dat leerlingen het gemiddeld eens zijn met de stelling, terwijl een negatieve score betekent dat ze het er gemiddeld mee oneens zijn. De belangrijkste redenen om te gaan studeren zijn van praktische aard en hebben in toenemende mate te maken met beroep, salaris en baankansen. Echter; ook zelfontwikkeling is een belangrijke reden om door te studeren. Figuur 2/6 Vmbo: Wat is de belangrijkste reden om verder te gaan studeren op het mbo? Waarom gaan vmbo'ers naar het mbo? Wil nog niet werken; 5% Anders; 17% meer geld verdienen; 12% meer kans op baan; 47% beter passend werk; 2 Ook op het Vmbo zijn kansen op de arbeidsmarkt en salaris erg belangrijk motivatoren om verder te gaan studeren. 9

10 2.5 Keuzemoment Figuur 2/7 Klas van studiekeuze van eindexamenleerlingen havo en vwo, Havo Vwo 5% 6% 6% 7% 8% 5% 6% 6% 6% 7% 45% 42% 42% 44% 45% 42% 43% 44% 45% 42% 29% 28% 29% 27% 27% 27% 27% 24% 27% 13% 14% 15% 12% 12% 8% 9% 8% 9% 7% 18% 18% 19% 16% 18% 7% 7% 7% 7% 7% w ist altijd al voor 4e in 4e in 5e w eet niet [gebaseerd op: In welke klas heb je deze opleidingskeuze gemaakt?] w ist altijd al voor 5e in 5e in 6e w eet niet Tot een bepaald moment zijn leerlingen vatbaar voor invloeden van buitenaf en als de keuze eenmaal gemaakt is, hebben pogingen deze te beïnvloeden weinig zin. Figuur 2/7 geeft inzicht in het keuzemoment. De afgelopen jaren is het percentage leerlingen dat nog geen keuze heeft gemaakt toegenomen. Ook onder havo-leerlingen neemt het percentage dat pas in een laat stadium een keuze maakt toe. Het keuzemoment komt dus steeds later te liggen. 2.6 Bachelor en Master Figuur 2/8 Bekendheid met het systeem van Bachelor-Master, 2005 Vwo 85% havo 46% havo 33% havo 21% vwo 12% ja niet echt nee vwo 3% [gebaseerd op: Hbo instellingen en universiteiten hebben twee jaar geleden Bachelor Master structuur ingevoerd. Weet je wat dat is?] Meer dan de helft van de havisten is nog niet (echt) bekend met de BaMa-structuur, terwijl dit voor nog geen 15 procent van de vwo ers geldt. 10

11 Figuur 2/9 Wat doen na behalen Bachelordiploma, Havo Vwo 8 39% 35% 19% 17% % 42% 71% 76% 2 11% 13% 9% 2 17% 5% 15% 4% werken even iets anders masterdiploma halen weet niet [gebaseerd op: Wat zou jij doen na het behalen van jouw Bachelordiploma?] Zoals te zien is in figuur 3/14 is de grootste groep vwo-leerlingen van plan om na het behalen van het Bachelordiploma meteen ook het Masterdiploma te gaan halen (76%). Bij de havo-leerlingen is er echter nog veel onzekerheid over het traject na een Bachelordiploma. Ten opzichte van de vorige jaren is de belangstelling om direct door te gaan met een Masteropleiding afgenomen, zowel op havo- als op vwoniveau. 11

12 3 Oriëntatie op de Studie 3.1 Belang personen op studiekeuze Figuur 3/1 Belang van personen, instellingen en onderwijsgidsen in de studiekeuze per regio Havo VWO 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, Decaan Mentor,klasseleraar, vakdocent Vrienden, kennissen of familie 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, Decaan Mentor,klasseleraar, vakdocent Vrienden, kennissen of familie [gebaseerd op: Hoe belangrijk vind je deze gesprekken met of informatie uit..?] Leeswijzer: een score van 0 betekent dat de gemiddelde leerling het item noch belangrijk noch onbelangrijk vindt. Een positieve score (maximum 1) betekent dat leerlingen het item gemiddeld (zeer) belangrijk vindt, terwijl een negatieve score betekent dat ze het item relatief onbelangrijk is. 3.2 Internetsites en andere media als informatiebron Sinds 2002 is in de vragenlijst ook een vraag opgenomen over bezoek aan internetsites van instellingen in het hoger onderwijs. Figuur 4/15 laat zien dat vwo ers meer sites bezoeken dan havo-leerlingen. Het bezoek van internetsites van instellingen in het hoger onderwijs stijgt gestaag en vormt een steeds belangrijkere bron voor studie-informatie. Figuur 3/2 Bezoek aan een internetsite van een instelling in het hoger onderwijs, havo vwo 39% 44% 46% 52% 59% 61% 63% 67% [gebaseerd op: Bezoek je wel eens een site van een Hbo-instelling of een universiteit?] 12

13 4 Opleidingskeuze 4.1 Richting verder studeren Figuur 4/1 Sectorkeuze Havo -> hbo trends sectorkeuze havo naar hbo 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 communicatie landbouw/agrarisch onderwijs - nlo taal & cultuur onderwijs - pabo gedrag & maatschappij gezondheidszorg techniek krijgsmacht & politie economie 0,05 0 Figuur 4/2 Sectorkeuze Vwo -> wo (percentages) 30 Trends sectorkeuze vwo naar wo economie gedrag & maatschappij gezondheidszorg landbouw /agrarisch natuurw etenschappen recht taal & cultuur 5 techniek 0 Nog lang niet alle leerlingen zijn zeker van hun toekomstplannen. Toch hebben ze vaak al wel een redelijk idee in welke richting ze verder willen studeren. 4/1 en 4/2 geeft een overzicht van de sectorkeuze van havo- en vwo-leerlingen die direct verder willen studeren in het hoger onderwijs. Hierbij is de nadruk gelegd op de stappen van het vwo naar het wo en van havo naar hbo (wat overigens niet betekent dat dit altijd zo gebeurt, de stap vwo naar hbo wordt ook gemaakt bijvoorbeeld). 13

14 In de loop der jaren is het animo voor de krijgsmacht & politie gestegen en loopt de sector economie gestaag terug. Onder vwo-leerlingen zijn op wo-niveau zijn dat de sectoren gezondheidszorg, gedrag & maatschappij en techniek. De sectoren Economie en Techniek zetten de neerwaartse trends verder voort. Figuur 4/3 Vmbo: In welke sector van het mbo wil je je vervolgopleiding gaan doen op mbo-niveau Sectorkeuze vmbo-leerlingen Adminstratie/economie 18% Techniek/ict 17% Sociaal/agogisch 16% horeca/voeding/facilitair 1 Uiterlijke verzorging 9% Sport 6% krijgsmacht/politie 5% grafisch 5% Mode en kleding 3% Bouw/hout en meubel 3% Agrarisch 3% beveiliging 2% Distributie/transport en logistiek 2% 2% 4% 6% 8% 1 12% 14% 16% 18% 2 Economie/Administratief is ook bij vmbo-ers de populairste sector, gevolgd door Techniek.ICT en Sociaal/Agogisch. 4.2 Studeren in het buitenland Figuur 4/4 havo Studeren in het buitenland met behoud van studiebeurs (havo/vwo) vwo 41% 51% 32% 39% 59% 49% 68% 61% meisjes jongens meisjes jongens ja nee ja nee [gebaseerd op: Zou je met behoud van je studiebeurs in het buitenland willen studeren? en geslacht] In de TKMST monitor is ook dit jaar aandacht besteed aan studeren in het buitenland. Figuur 7/7 geeft de omvang weer van de groep leerlingen binnen havo en vwo, uitgesplitst naar geslacht, die in het buitenland met behoud van studiebeurs zou willen gaan studeren. De meerderheid op zowel havo- als op 14

15 vwo-niveau wil naar het buitenland om te studeren. Vwo-leerlingen hebben meer plannen hebben om naar het buitenland te gaan voor (een deel van) de studie dan havo-leerlingen. Hetzelfde geldt voor meisjes. Figuur 4/5 Wat studeren in het buitenland? 4 34% 48% 16% havo gehele opleiding gedeelte opleiding stage 12% vw o gehele opleiding gedeelte opleiding stage [gebaseerd op: Zou je dat doen voor?] Figuur 4/5 maakt duidelijk welk onderdeel van de studie deze leerlingen in het buitenland zouden willen volgen. Van de havo-leerlingen wil helft alleen stage lopen in het buitenland. Van de vwo-leerlingen wil de grootste groep (48 procent) een gedeelte van de opleiding in het buitenland volgen. Jongens zijn meer geneigd zijn om een gehele of gedeeltelijke opleiding te volgen in het buitenland, terwijl meisjes vaker plannen hebben om alleen hun stage in het buitenland te lopen. 15

16 4.3 Instellingskeuze Figuur 4/6 Havo Aandeel verder studerende havo- en vwo-leerlingen dat al een instellingskeuze heeft gemaakt, vwo 71% 69% 7 69% 67% 66% 67% 78% 76% 74% 7 73% 72% 74% 73% 69% 7 71% 71% 72% naar hbo naar hbo naar w o [gebaseerd op: Op welk niveau zou je een vervolgopleiding willen doen? en Weet je al naar welke instelling je het liefst gaat?] Figuur 8/1 geeft aan welk deel van de havo- en vwo-leerlingen al een instellingskeuze heeft gemaakt. Eerdere bleek dat leerlingen hun studiekeuze steeds later maken. De dalende trend vanaf eind jaren negentig in deze figuur geeft daar ook blijk van. Uit de cijfers blijkt verder dat leerlingen die kiezen voor een universitaire opleiding vaker al hun instellingskeuze hebben gemaakt dan leerlingen die een hboopleiding willen volgen. Van degenen die kiezen voor een hbo-opleiding hebben vwo ers vaker een instellingskeuze gemaakt dan havisten. De verschillen tussen beide groepen worden wel steeds kleiner. 16

17 5 Arbeidsmarkt 5.1 Kansen op een baan Tabel 5/1 Kans op een baan na voltooien vervolgopleiding, havo/vwo Baan binnen jaar na vervolgopleiding? % ja havo vwo ,65 89, ,05 88, ,36 87, ,40 86,2 Kans op een baan na voltooien huidige opleiding, vmbo: Ned. ja 67% nee 33% Figuur 5/2 Kans op een baan na voltooien vervolgopleiding, havo-leerlingen en vwo-leerlingen die direct verder studeren op hbo-niveau, per sector havo hbo vwo hbo Economie 82% Economie 9 Communicatie 83% Communicatie 9 Gedrag & Maatschappij 84% Gedrag & Maatschappij 89% Gezondheidszorg 83% Gezondheidszorg 93% Agrarisch 78% Agrarisch 92% Leraar basisonderwijs 88% Leraar basisonderwijs 95% Leraar voortgezet onderwijs 84% Leraar voortgezet onderwijs 78% Kunst 72% Kunst Techniek 84% Techniek 93% Krijgsmacht & Politie 76% Krijgsmacht & Politie 8 [gebaseerd op: Denk je dat je binnen 1 jaar een aansluitende baan vindt na afronden van de vervolgopleiding van eerste voorkeur?] Uit de figuur blijkt dat havisten minder goede baankansen voorzien dan vwo-ers. Vwo-leerlingen die kiezen voor de hbo-sectoren Leraar BO, Techniek, Agrarisch en Gezondheidszorg voorzien hoge baankansen na vervolgopleiding. Havisten die kiezen in de sector Leraar BO of VO voorzien ook goede baankansen. Leerlingen die kiezen voor kunstopleidingen scoren hierin het laagst. 17

18 5.2 Bijbaantjes Tabel 5/2 Percentage dat een bijbaan heeft per geslacht en klas Jongens Meisjes Havo 4 58% 54% Havo 5 65% 67% Vwo 5 59% 61% Vwo 6 64% 7 Afhankelijk van het geslacht, het type onderwijs en de klas waarin ze zitten heeft 54 tot 70 procent van de leerlingen op dit moment een bijbaan. In tabel 10/1 is duidelijk te zien dat leerlingen in de eindexamenklassen meer werken dan de leerlingen die een klas lager zitten. Ook is te zien dat meisjes (afgezien van 4 havo) vaker een bijbaan hebben dan jongens. 5.3 Salarisverwachtingen Figuur 5/2 havo hbo Salarisverwachtingen voor en na vervolgopleiding, havo-leerlingen en vwo-leerlingen die direct verder studeren op hbo-niveau vwo hbo ,262 1, ,169 1, ,355 1, ,209 1, ,406 1, ,282 1, ,375 1, ,236 1, ,289 1, ,185 1, ,223 1, ,119 1, na de havo na studie na de vwo na studie [gebaseerd op: Hoeveel denk je dan in een voltijd baan netto per maand te kunnen verdienen (aanvangssalaris)?] 10/9 Het feit dat verbetering van het toekomstperspectief een grote rol speelt in de keuze om verder te studeren, geeft aan dat leerlingen verwachten dat een vervolgopleiding de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Figuur 10/5 toont het verwachte loonverschil met en zonder vervolgopleiding. Havisten verwachten na het afronden van hun huidige opleiding netto per maand te kunnen verdienen en na een vervolgopleiding 1.603, een verschil van 341 euro netto per maand. Vwo ers verwachten na het behalen van het vwo-diploma netto per maand te verdienen en na een vervolgopleiding 1.629, een verschil van 460 euro. De verwachte toegevoegde waarde van een vervolgopleiding is dus aanzienlijk. Sinds 2003 is er onder alle leerlingen een neerwaartse trend in salarisverwachtingen. 18

19 Steekproefverantwoording Respons De vragenlijst is ingevuld door leerlingen in de laatste twee jaren van het havo en het vwo. Deze leerlingen staan allen op korte termijn voor de keuze om verder te gaan studeren of niet; zij vormen onze onderzoekspopulatie. In het schooljaar 2004/2005 telde het ministerie van OCW in die leerjaren 159 duizend leerlingen, waarvan ruim 83 duizend meisjes en bijna 76 duizend jongens. Bijna 94 duizend volgden het havo en 65 duizend het vwo. Ten opzichte van het vorige schooljaar (toen 154 duizend) is het aantal havo- en vwo-leerlingen aanzienlijk gestegen. Tabel B/1 Populatieaantallen en respons, TKMST-2005 Populatie Respons TKMST-2005 jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal havo 4 25,437 26,056 51,493 3,522 3,604 7,126 havo 5 19,916 22,338 42,254 2,169 2,675 4,844 subtotaal 45,353 48,394 93,747 5,691 6,279 11,970 vwo 5 16,208 18,239 34,447 2,171 2,404 4,575 vwo 6 14,450 16,726 31,176 1,602 1,909 3,511 subtotaal 30,658 34,965 65,623 3,773 4,313 8,086 TOTAAL ,011 83, ,370 9,464 10,592 20,056 Van ruim 20 duizend leerlingen hebben wij een - op een computer - ingevulde vragenlijst ontvangen, die bruikbaar is voor dit onderzoek. De steekproef beslaat dus 13% van de gehele onderzoekspopulatie en verdere stijging ten opzichte van vorig jaar. In Tabel B/1 worden de populatieaantallen en de respons weergegeven voor de twee schooltypen, de twee leerjaren en het geslacht. Weging en ophoging De TKMST Monitor steekproef moet een landelijk representatief beeld geven. Daartoe wordt aan elke respondent een gewicht toegekend en een ophoogfactor. Via het CBS beschikken we over landelijke cijfers van aantallen leerlingen naar RBA-gebied, schooltype/leerjaar en geslacht. Deze drie ingangen zijn ook bekend in de steekproef TKMST Monitor-2005, zodat we de steekproef kunnen wegen en ophogen tot landelijke grootheden. Als we met ophoogfactoren werken kunnen we bijvoorbeeld aangeven hoeveel leerlingen een bepaalde studierichting zullen gaan volgen of hoeveel leerlingen voor een bepaalde instelling van hoger onderwijs zullen kiezen. Tevens wordt door het gebruik van gewichten gecorrigeerd voor eventuele oversampling of undersampling van bepaalde groepen in de steekproef. 19

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers April 2017 Inhoud 1 Het algemene beeld 2 2 Start van de studie: uitvallers 4 3 Start van de studie: wisselaars 5 4 Afsluiting van de studie: studiesucces

Nadere informatie

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013 FACTSHEET Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht Platform Beleidsinformatie Mei 2013 Samenstelling: Pauline Thoolen (OCW/Kennis) Rozemarijn Missler (OCW/Kennis) Erik Fleur (DUO/IP) Arrian Rutten

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuze

Onderzoek: Studiekeuze Onderzoek: Studiekeuze Publicatiedatum: 31-01- 2014 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 t/m 31 januari 2014, deden 712 scholieren en 1064 studenten mee. De uitslag van de peiling

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt Facts & Figures Aansluiting arbeidsmarkt 1 De Nationale Alumni Enquête (NAE, voorheen WO-Monitor) wordt tweejaarlijks afgenomen onder de afgestudeerden van de ruim 800 masteropleidingen aan de Nederlandse

Nadere informatie

en de studiekeuze van jongeren

en de studiekeuze van jongeren 5 Arbeidsmarkt en de studiekeuze van jongeren 5.1 Inleiding Voor een goed begrip van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het aanbod van schoolverlaters van essentieel belang. De middellangetermijnprognoses

Nadere informatie

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming.

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Tussen 16 december 2013 en 1 januari 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een flitspeiling uitgevoerd gericht

Nadere informatie

Korte Rapportage Analyse NSKO: oriëntatie op de sector gezondheid Arts en Auto Juni 2012

Korte Rapportage Analyse NSKO: oriëntatie op de sector gezondheid Arts en Auto Juni 2012 Korte Rapportage Analyse NSKO: oriëntatie op de sector gezondheid Arts en Auto Juni 2012 1. Achtergrond NSKO algemeen Het nationaal studiekeuze onderzoek (NSKO) brengt in kaart hoe Nederlandse jongeren

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs?

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Wendy Jenje-Heijdel Na het examen in het voortgezet onderwijs staan leerlingen voor de keuze voor vervolgonderwijs. De meest gangbare routes lopen van

Nadere informatie

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO Vrouwen in de bètatechniek Traditioneel kiezen veel meer mannen dan vrouwen voor een bètatechnische opleiding. Toch lijkt hier de afgelopen jaren langzaam verandering in te komen. Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Brug of kloof? De ervaringen van HAVO- en VWO-schoolverlaters over de aansluiting tussen VO en HO vóór en ná de invoering tweede fase VO

Brug of kloof? De ervaringen van HAVO- en VWO-schoolverlaters over de aansluiting tussen VO en HO vóór en ná de invoering tweede fase VO Brug of kloof? De ervaringen van HAVO- en VWO-schoolverlaters over de aansluiting tussen VO en HO vóór en ná de invoering tweede fase VO ROA-R-2005/8 Robert de Vries Rolf van der Velden Researchcentrum

Nadere informatie

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten Jongeren en gezin Ontwikkeling van het aantal jongeren (2000-2011, index: 2000=100) Bron:CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF Research In Houten is het aantal jongeren in

Nadere informatie

NSKO 2010 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. Juli 2010

NSKO 2010 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. Juli 2010 NSKO 2010 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. Juli 2010 NSKO 2010 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. Juli 2010 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep Markteffect

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren)

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) Ik ben daar heel erg mee bezig 39,4% Ik ben daar redelijk mee bezig 50,4% Ik ben daar niet zo mee

Nadere informatie

Young Opinions #4: puberbrein binnenstebuiten

Young Opinions #4: puberbrein binnenstebuiten Young Opinions #4: puberbrein binnenstebuiten Het lijkt wel of kinderen en jongeren steeds sneller volwassen worden. Jongeren schieten de lucht in, hebben seks, bijbaantjes, uitpuilende agenda s en denken

Nadere informatie

Hoe denken scholieren over hun studie, studie-inzet en carrière tussen 2009 en 2017?

Hoe denken scholieren over hun studie, studie-inzet en carrière tussen 2009 en 2017? Qompas is specialist op het gebied van studiekeuze, carrièrekeuze en loopbaanbegeleiding. Aan middelbare scholen (vwo, havo, vmbo) levert Qompas lesmethodes voor de begeleiding van scholieren bij profiel-

Nadere informatie

Monitor beleidsmaatregelen 2014. Anja van den Broek

Monitor beleidsmaatregelen 2014. Anja van den Broek Monitor beleidsmaatregelen 2014 Anja van den Broek Maatregelen, vraagstelling en data Beleidsmaatregelen Collegegeldsystematiek tweede studies uit de Wet Versterking besturing inclusief uitzonderingen

Nadere informatie

Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden

Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden Een baan Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden... 2 Geen dip in baankansen voor wo-afgestudeerden... 3 Geen dip in kans op baan voor deeltijdstudenten... 4 Hbo bachelor

Nadere informatie

Belangstelling van vwo ers voor verkorte hbo-bacheloropleiding SGM en master Healthy Lifestyle

Belangstelling van vwo ers voor verkorte hbo-bacheloropleiding SGM en master Healthy Lifestyle Belangstelling van vwo ers voor verkorte hbo-bacheloropleiding SGM en master Healthy Lifestyle Joost van der Horst Rita Kennis Frank Peters Nijmegen, mei 2013 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2009 Zicht op leerlingenstromen in 2009. Juni 2009

Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2009 Zicht op leerlingenstromen in 2009. Juni 2009 Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2009 Zicht op leerlingenstromen in 2009 Juni 2009 Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2009 Zicht op leerlingenstromen in 2009 Juni 2009 Uitgevoerd door: Mede mogelijk gemaakt

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1 Het aantal studenten dat start met een opleiding tot leraar basisonderwijs, leraar speciaal onderwijs of leraar voortgezet onderwijs is tussen en afgenomen. Bij de tweedegraads en eerstegraads hbo-lerarenopleidingen

Nadere informatie

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten student: score: studentnummer: vraag 1: opleiding: Rechtsgeleerdheid vraag 8: email: vraag 12: 1 Met welke vooropleiding heb je toegang tot de opleiding

Nadere informatie

STUDIEPERSPECTIEF? Kies slim! Onderzoek naar de wijze waarop jongeren in het voortgezet onderwijs een vervolgopleiding kiezen.

STUDIEPERSPECTIEF? Kies slim! Onderzoek naar de wijze waarop jongeren in het voortgezet onderwijs een vervolgopleiding kiezen. STUDIEPERSPECTIEF? Kies slim! Onderzoek naar de wijze waarop jongeren in het voortgezet onderwijs een vervolgopleiding kiezen. Created by: Powered by: Samenvatting De jeugdwerkloosheid is hoog, jongeren

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Het imago van ict. Onderzoek naar keuzemotieven van scholieren. HBO-I Stichting

Het imago van ict. Onderzoek naar keuzemotieven van scholieren. HBO-I Stichting Het imago van ict Onderzoek naar keuzemotieven van scholieren HBO-I Stichting Een initiatief van de VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek Het project wordt uitgevoerd in het

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999- ROA Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden verveelvoudigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

Instroom en inschrijvingen

Instroom en inschrijvingen Instroom en inschrijvingen Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs... 2 Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016... 3 Minder mbo ers naar sector Onderwijs...

Nadere informatie

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Rapportage november 2015 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 3 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Achtergrond en onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Veranderen van opleiding

Veranderen van opleiding Totale switch na stijging weer op 20 procent... 3 Switchers pabo oorzaak stijging in 2012 en 2013... 4 Meer switch van mbo ers in sector Onderwijs in 2013... 5 Bij tweedegraads lerarenopleidingen meer

Nadere informatie

FACTSHEET. Toptalenten VO in het vervolgonderwijs

FACTSHEET. Toptalenten VO in het vervolgonderwijs FACTSHEET Toptalenten VO in het vervolgonderwijs De onderwijsprestaties van Nederlandse leerlingen zijn gemiddeld genomen hoog, maar er blijft ruimte voor verbetering. Deze factsheet geeft inzicht in de

Nadere informatie

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen Concept Peiling Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen 2016 Oktober 2016 Uitvoering: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking tussen alle Friese gemeenten, GGD Fryslân,

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen In dit document geeft het College voor Examens gegevens rondom de resultaten

Nadere informatie

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Inleiding Hoeveel en welke studenten (autochtoon/allochtoon) schrijven zich in voor de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs) en blijven na

Nadere informatie

PERSBERICHT: Jongens worden ingehaald. Meisjes zijn de toekomstige bèta s

PERSBERICHT: Jongens worden ingehaald. Meisjes zijn de toekomstige bèta s PERSBERICHT: Jongens worden ingehaald. Meisjes zijn de toekomstige bèta s Grootste populariteitsonderzoek naar schoolvakken ooit onder 25. scholieren. De bètavakken natuurkunde, scheikunde, techniek, wiskunde

Nadere informatie

Waarom ga je dat doen volgend jaar?

Waarom ga je dat doen volgend jaar? Waarom ga je dat doen volgend jaar? Susanne de Haar, Marlien Douma, Jan-Willem Kalhorn, Michiel Tolboom, Lotte Bonsel Begeleider: Marja ter Wal Inleiding Aan het einde van de middelbare school komt voor

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo)

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo) Aantal gediplomeerden aan de lerarenopleidingen in Nederland Ondanks huidige en verwachte lerarentekorten is er geen sprake van een substantiële groei van aantal gediplomeerden aan de verschillende lerarenopleidingen.

Nadere informatie

3. Onderwijs. 3.1 Het basisonderwijs

3. Onderwijs. 3.1 Het basisonderwijs 3. Onderwijs Ruim 2 procent van de Nederlandse bevolking neemt deel aan het voltijdonderwijs. Bijna de helft hiervan gaat naar de basisschool en eenderde volgt voortgezet onderwijs. Niet-westerse allochtone

Nadere informatie

Diploma gehaald? Wat nu?

Diploma gehaald? Wat nu? Loopbaanoriëntatie (LOB) Diploma gehaald? Wat nu? EINDEXAMENKLASSEN 5 HAVO EN 6 VWO. September 2014 Beste leerling, Het komende jaar zijn jullie niet alleen druk bezig met je eindexamen. Jullie zullen

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs April 2016 Feiten en cijfers 2 Het algemene beeld Start van de studie uitval en wisselaars Tal van inspanningen bij hogescholen

Nadere informatie

Onderzoek: Sociaal leenstelsel

Onderzoek: Sociaal leenstelsel Onderzoek: Sociaal leenstelsel Publicatiedatum: 14-11-2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 3000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na nominaal plus 1 jaar 45 procent een diploma... 2 Rendement wo stijgt, hbo-rendement daalt... 4 Hbo-ontwerpopleidingen laagste rendement van de sector... 6 Hoger rendement wo biologie, scheikunde en

Nadere informatie

Doorstroom niet-westers allochtone scholieren naar vervolgonderwijs

Doorstroom niet-westers allochtone scholieren naar vervolgonderwijs Suzan van der Aart In augustus 1998 is de Wet Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid in werking getreden. Deze wet heeft als doel de onderwijsachterstanden van voornamelijk niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 409 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding. Hierbij

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Voorlichting en begeleiding bij de studie- en beroepskeuze en de rol van arbeidsmarktinformatie

Voorlichting en begeleiding bij de studie- en beroepskeuze en de rol van arbeidsmarktinformatie Lex Borghans, Johan Coenen, Bart Golsteyn, Timo Huijgen, Inge Sieben Voorlichting en begeleiding bij de studie- en beroepskeuze en de rol van arbeidsmarktinformatie Onderzoek uitgevoerd door Researchcentrum

Nadere informatie

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 Datum: 31 Mei 2013 Opdrachtgever: FNV Jong Onderzoeksbureau: YoungVotes TM (DVJ Insights) Contactpersoon FNV Jong: Esther de Jong, Kim Cornelissen Contactpersoon YoungVotes:

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM VWO-6 Over de vragenlijst Deze vragenlijst

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Inleiding In het kader van de Monitor en evaluatie Tweede Fase HAVO / VWO heeft het ITS voor het Ministerie van OCenW, directie voortgezet onderwijs, onderzoek gedaan in het

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs,

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, Studenten sector Onderwijs vallen vaker uit... 2 Veel uitval bij 2 e graads hbo... 3 Meer uitval van pabo studenten met mbo-achtergrond... 5 Steeds meer mannen vallen uit bij pabo... 7 Studenten met niet-westerse

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2007 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Factoren Alle studenten die zich vooraanmelden via Studielink krijgen een online vragenlijst aangeboden via een link die in de aanmeldingsprocedure van Studielink

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

8 Veiligheid en sfeer

8 Veiligheid en sfeer job - monitor 2010 8 Veiligheid en sfeer In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de oordelen over veiligheid, sfeer, de organisatie van activiteiten buiten lestijd en de contacten met medestudenten. Veiligheid

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2015-2016 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Registeraccountant worden Accountant is een beschermde titel. In Nederland mogen alleen registeraccountants (RA s) en Accountant-Administratieconsulenten

Nadere informatie

~ Sterre: de cijfers ~

~ Sterre: de cijfers ~ ~ Sterre: de cijfers ~ rre_droog.indd 1 1-12-10 11:3 rre_droog.indd 2 1-12-10 11:3 voorwoord tekst: Joost Korsten, Directeur / bestuurder Spectrum CMO Gelderland Vol trots presenteert Spectrum CMO Gelderland

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Eindrapportage Studiekeuzeonderzoek vmbo ers MBO Raad April 2012

Eindrapportage Studiekeuzeonderzoek vmbo ers MBO Raad April 2012 Eindrapportage Studiekeuzeonderzoek vmbo ers MBO Raad April 2012 Eindrapportage Studiekeuzeonderzoek vmbo ers MBO Raad April 2012 Contactgegevens: Opdrachtgever Opdrachtnemer: MBO Raad Markteffect BV Houttuinlaan

Nadere informatie

Erratum. In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen.

Erratum. In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen. Erratum In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen. In figuur 1, pagina 19, is de legenda onjuist weergegeven, waardoor de categorieën en verwisseld zijn. De juiste grafiek is hieronder

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2009

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2009 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2009 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Examenmonitor VO 2013

Examenmonitor VO 2013 Examenmonitor VO 2013 2 3 Kort overzicht van de belangrijkste bevindingen De examenmonitor geeft een beeld van de resultaten van het eindexamen 2013. Een belangrijk doel van de monitor is om te laten zien

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Onderzoek Oriëntatiegedrag Studie- en Beroepskeuze September 2012

Onderzoek Oriëntatiegedrag Studie- en Beroepskeuze September 2012 Waarom dit onderzoek? Het jaarlijkse onderzoek oriëntatiegedrag Studie- en Beroepskeuze richt zich op de wijze waarop scholieren zich oriënteren op een toekomstige studie of beroep. Ook wordt er onderzocht

Nadere informatie

Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage op basis van Startmonitor t/m

Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage op basis van Startmonitor t/m Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage op basis van Startmonitor 2013-2014 t/m 2015-2016 Onderzoek in opdracht van Ministerie van OCW Jules Warps ResearchNed februari 2017 2017 ResearchNed

Nadere informatie