In de praktijk. Geld van vrije beroepen voor vrije beroepen. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de praktijk. Geld van vrije beroepen voor vrije beroepen. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen april 2013"

Transcriptie

1 In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen april 2013 Drie hoekstenen voor krediet De kredietportefeuille van uw bank bleef ook tijdens de crisis gestaag groeien, zonder grote terugvallen. Wim Vissers, verantwoordelijke kredietonderzoek bij Bank J.Van Breda & C, vertelt u wat u moet doen om krediet te krijgen. Pagina 2 Geld van vrije beroepen voor vrije beroepen Op school leerden we dat banken spaargeld aantrekken en omzetten in krediet. Het weekblad Trends publiceerde echter een onderzoek waaruit blijkt dat slechts 18% van het in België aangetrokken spaargeld terug via kredieten in de Belgische economie wordt geïnjecteerd. Wat gebeurt er met de rest? Een sector die te traag verandert Europarlementslid Philippe Lamberts, ook wel de bonus snatcher genoemd, doet zijn visie op de bankenwereld uit de doeken en geeft zijn definitie van een goede bank. Pagina 4 Bank J.Van Breda & C is anders. Wij investeren 80% van het spaargeld dat we aantrekken bij ondernemers en vrije beroepen opnieuw in kredieten aan diezelfde ondernemers en vrije beroepen. De overige 20% beleggen we in een liquide portefeuille met voornamelijk overheidsobligaties met een laag risicoprofiel. Rentenieren: zo begint u eraan Wat hebt u nodig om ten volle van uw pensioen te kunnen genieten? Wacht niet tot het te laat is, maar bouw uw rentenierskapitaal nu al op. Onze district manager Nathalie Haentjens vertelt. Pagina 6 Meer weten? Lees dan de opiniepagina s in dit nummer op pagina 4, 5 en 7. Of spreek erover met uw account manager. Wij heten u welkom bij een klassieke bank (zoals u op school leerde). Verantwoordelijke vrije beroepen De 5 tips van Johan en Greta Johan Van der Cruyssen en Greta Van de Sompel maakten van hun interesse hun sterkte. Hun dierenartsenpraktijk draait op volle toeren. Het harde werk en de doorgedreven specialisatie werpen hun vruchten af. Pagina 8

2 e x p e r t i s e Drie hoekstenen om krediet te krijgen Is er een kredietkrapte? Draaien banken de geldkraan dicht en moet u steeds meer waarborgen geven? Krijgen Belgische zelfstandigen steeds moeilijker krediet bij hun bank? Het antwoord is genuanceerd. Wim Vissers, verantwoordelijke kredietonderzoek bij Bank J.Van Breda & C, licht onze aanpak toe. Bank J.Van Breda & C wil u als beoefenaar van een vrij beroep ondersteunen bij de systematische opbouw, het beheer en de bescherming van uw vermogen. Kredietverlening maakt daar fundamenteel deel van uit, want uw praktijk of vennootschap is de motor van uw inkomen. Anderzijds hebben zowel u als uw bank er baat bij om hier niet lichtzinnig mee om te gaan. Voor de bank is een krediet een risico. Voor u is het een engagement. Beide partijen moeten hun huiswerk grondig maken. Na de kredietcrisis scherpte het zogenaamde Baselcomité de voorwaarden aan waaraan de bankensector moet tegemoetkomen om kredietverliezen te vermijden. Striktere voorwaarden voor kredietverstrekking moeten zorgen voor een stabielere bankensector. Zo wil men vermijden dat banken overmatige schulden of te risicovolle posities opbouwen. Alleszins moeten banken voor elke uitgeleende euro meer eigen vermogen aanhouden. U leest hier meer over op blz. 4 en 5 in de rubriek Opiniemaker en op blz. 7. Wim Vissers, verantwoordelijke kredietonderzoek bij Bank J.Van Breda & C Bank J.Van Breda & C zag zowel haar deposito s als haar kredieten de voorbije jaren ondanks de crisis gelijkmatig groeien. De grafiek hiernaast illustreert het sterke verschil in evolutie tussen de kredietportefeuille van onze bank en die van de Belgische markt. 2 Bank J.Van Breda & C In de praktijk april 2013

3 Hoe kredietwaardig bent u? Om een kredietvraag te beoordelen, bekijken de meeste banken een aantal kwalitatieve factoren en financiële parameters. Die vertalen ze in een rating die een indicatie geeft van uw kredietwaardigheid. Hoeveel eigen middelen de bank moet reserveren, hangt immers af van de rating van de kredieten die ze verstrekt. Groei kredietportefeuille België Bank J.Van Breda & C 45% 40% 35% 30% 25% 20% Belgique Banque J.Van Breda & C Bel Ban 09/ / /2010 Cijfers zijn belangrijk, maar ook uw verhaal en uw visie zijn van tel. Daarom baseren we bij Bank J.Van Breda & C onze kredietbeslissingen niet op een ratingmodel, maar kiezen we voor een meer persoonlijke aanpak. We vertrekken altijd van een dialoog. 06/ / / / / / / / / / / % 10% 5% 0% -5% 12/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2012 Hoe bereidt u zich het best voor? Documenteer uzelf vooraf en denk hierbij aan onze drie hoekstenen voor elke kredietbeoordeling. 1. Professionaliteit. Welke opleiding hebt u genoten? Welke ervaring hebt u nadien opgedaan? Hoe ziet u uw toekomstige professionele ontwikkeling? 2. Terugbetalingscapaciteit. Hebt u al een financieel plan laten opmaken waaruit de mogelijkheden tot terugbetalen blijken? Hebt u of heeft uw vennootschap voldoende cashflow om de kredietaflossingen vlot terug te betalen? Laat dit financieel plan u ook toe voldoende middelen voor uzelf opzij te zetten? 3. Zekerheden: de waarborgen voor het krediet en een vangnet voor onvoorziene omstandigheden. Wat gebeurt er bij tegenslag? Hebt u voldoende maatregelen genomen om dit op te vangen? In overleg met onze partner Curalia zoeken we naar een sluitende veiligheidsstructuur inzake verzekeringen. U merkt het: waarborgen zijn niet het belangrijkste voor een kredietonderzoek. Wij keuren nooit een financieringsproject goed enkel en alleen op basis van de mogelijke waarborgen. Uw krediet, ons engagement Bank J.Van Breda & C garandeert u een persoonlijke aanpak van onze gespecialiseerde kredietbeheerder om uw kredietvraag volledig te doorgronden. We willen maximaal inzicht krijgen in uw professionele activiteit, uw financiële situatie en uw financieringsbehoefte. Hierna werken we een voorstel uit op maat met een duurzame kredietstructuur. Deze structuur zoekt een optimaal evenwicht tussen enerzijds de nodige soepelheid met een minimum aan kosten en anderzijds de waarborgen die de bank wenst. Dit voorstel bezorgen wij u zo snel mogelijk. Hiervoor hanteren wij intern een aantal communicatiegaranties. Hoe ziet uw optimale financieringsmix eruit? Als de drie hoekstenen voldoende sluitend zijn, dan kan een bankkrediet de aangewezen oplossing zijn. Maar er zijn nog andere mogelijkheden voor een optimale financieringsstructuur. Een rekening-courant: u leent geld aan uw vennootschap. Gezien de vennootschap hiervoor een vergoeding betaalt, kan dit voor u een fiscaal interessante oplossing zijn, weliswaar gebonden aan een aantal limieten. Een winwinlening: voor uw financieringsbehoefte doet u een beroep op familieleden of vrienden. Oorspronkelijk bestond deze lening om startende zelfstandigen aan kapitaal te helpen. Vandaag is deze lening ook mogelijk voor zelfstandige vrije beroepen die reeds langer actief zijn. Een waarborg van Waarborgbeheer NV: indien u een goed project hebt maar u de bank onvoldoende waarborgen kan verstrekken, kan u deze aanvullen met een waarborg van Waarborgbeheer NV. U betaalt hiervoor een jaarlijkse premie van 0,5% op het gewaarborgde bedrag. april 2013 In de praktijk Bank J.Van Breda & C 3

4 o p i n i e m a k e r Philippe Lamberts, Europees parlementslid Banken die een beetje veiliger zijn... maar nog steeds gevaarlijk De Financial Times noemde hem de bonus snatcher en Le Monde sprak van de meest gehate man van de City... Belgisch Europees parlementslid Philippe Lamberts (Ecolo) veroorzaakt heel wat opschudding in de internationale financiële gemeenschap. Hij geeft ons zijn visie op de huidige situatie in de bankensector, de gevolgen van de crisis en de nieuwe Europese wetgeving. Les nog niet geleerd Ik vind het zorgwekkend om vast te stellen dat banken die too big to fail zouden zijn, ondanks hun enorme verantwoordelijkheid in het uitbreken van de crisis, niet kleiner zijn geworden sinds Ze blijven met andere woorden de impliciete garanties van de staten genieten, waardoor ze steeds grotere risico s kunnen nemen zonder de gevolgen ervan te dragen als het fout gaat. Gesterkt door de steun van de overheden steken ze de concurrentie de loef af door voordeligere intresten aan te bieden dan banken die wel trouw bleven aan de filosofie van het vak en die wel investeerden in de reële economie. De vele schandalen van de laatste jaren hebben de politici gedwongen om de wetgeving op de Europese bankensector serieuzer aan te pakken. Te weinig vooruitgang De nieuwe Europese bancaire regelgeving (Basel III) introduceert belangrijke maatregelen op de volgende drie gebieden: 4 Bank J.Van Breda & C In de praktijk april 2013

5 beperking van de bonussen: de variabele vergoeding voor bankiers en traders mag niet meer hoger zijn dan het totale bedrag van hun jaarsalaris (ratio 1-1). Het vaste plafond kan echter worden verhoogd tot tweemaal de vaste bezoldiging mits een uitdrukkelijke goedkeuring van de aandeelhouders. bancaire transparantie: vanaf 2015 zullen banken gedwongen worden de details van hun activiteiten, met name de winst, de betaalde belastingen en de ontvangen subsidies, vrij te geven in alle landen waarin ze actief zijn. systemische banken moeten vanaf 2014 extra eigen vermogen voorzien. In vele opzichten blijft de nieuwe wetgeving echter te zwak. Als gevolg van de blokkering door de lidstaten zijn de Europese parlementsleden niet in staat om strengere regels op te leggen voor de schuldenlimieten van de banken (via invoering van een bindende leverage ratio) en de liquiditeit. Wat dit laatste punt betreft, verwerp ik de weigering van de Europese regeringen om een liquiditeitsratio te introduceren voor één jaar (de Net Stable Funding Ratio ). Die zou de banken in staat gesteld hebben om stabielere financieringsbronnen te vinden voor hun activiteiten. De banken blijven risico s nemen zonder er de gevolgen van te dragen Verandering De overwinningen die het Europees Parlement behaalde op het vlak van de bonusbeperking en bancaire transparantie tonen aan dat het huidige systeem niet helemaal op slot zit: wanneer de politieke wil ondersteund wordt door een sterke maatschappelijke betrokkenheid, dan kan er iets veranderen. Vandaar de noodzaak De bonusbeperking en bancaire transparantie tonen aan dat verandering mogelijk is om de burgers inzicht te geven in de werking van de banken, zodat ze zich bewust worden van de bestaande misbruiken en druk kunnen uitoefenen op de politiek. Met die gedachte heb ik in oktober 2012 de website de 7 hoofdzonden van de banken gelanceerd. Daarop maakte ik een rangschikking van de Belgische banken op basis van prudentiële indicatoren (kwalitatieve parameters voor toezicht, gericht op het bevorderen van de degelijkheid van financiële instellingen, n.v.d.r.). Een echte bank herkennen Een gezonde bank is een instelling die zich richt op haar kernactiviteit: het verzamelen van spaargeld en kredietverlening aan gezinnen en bedrijven, met respect voor de strenge regels voor haar eigen vermogen en liquiditeit. Ik raak ontzet wanneer ik hoor dat sommige banken beweren de reële economie te ondersteunen, terwijl ze minder dan twintig procent van hun activiteiten besteden aan het verstrekken van leningen aan cliënten. De rest wordt vaak gewijd aan puur speculatieve operaties. Als consument moet je het jaarverslag van een bank maar openslaan om te zien of ze al dan niet afwijkt van haar primaire taak: de financiering van de reële economie. Vanuit die optiek kan ik Bank J.Van Breda & C waarderen. Ze werkt zoals een bank hoort te werken en daarom verdient ze mijn vertrouwen. Wie is Philippe Lamberts? Deze ingenieur, die meer dan 20 jaar bij IBM werkte, is covoorzitter van de Europese Groene Partij sinds Hij is lid van de economische en monetaire commissie van het Europees Parlement en is gespecialiseerd in bankenkwesties, macro-economische en fiscale zaken. Onlangs stond hij in de schijnwerpers voor zijn pleidooien voor een zekerder en gezonder bankensysteem. Hij is de auteur van een rapport over De zeven hoofdzonden van de banken. Verslaving, perversie, hebzucht, roekeloosheid, grootheidswaan, vampirisme en bedrog: dit zijn volgens Philippe Lamberts de zeven hoofdzonden van de banken. Voor elke zonde presenteert hij kerncijfers en oplossingen. Zijn kwalitatieve vergelijking van de banken aan de hand van weersymbolen is in elk geval origineel. Slechts twee banken krijgen een zonnetje op vijf parameters: Financiert de reële economie, Speculeert niet, Heeft weinig schulden, Heeft een stabiele financiële basis, Houdt niet van belastingparadijzen. Deze parameters zetten een aantal banken in hun blootje. Op welke plaats staat uw bank? Onder Et ma banque? kan u zien dat Bank J.Van Breda & C en Triodos in deze onafhankelijke analyse van het Belgisch Europarlementslid de beste leerlingen van de klas zijn. Kijk op (enkel in het Frans beschikbaar). april 2013 In de praktijk Bank J.Van Breda & C 5

6 v r a a g & a n t w o o r d Nathalie Haentjens, district manager bij Bank J.Van Breda & C Rentenieren: hoe begint u eraan? Wees objectief Neem uw beslissingen in functie van uw persoonlijke doelstellingen. Als het over geld gaat, dan laat u zich het best niet leiden door emoties uit het verleden, noch door marktsentiment. Bank J.Van Breda & C helpt u externe prikkels te neutraliseren en te focussen op wat echt belangrijk is: uw financiële gemoedsrust vandaag en in de toekomst. Start op tijd Wacht niet tot de vooravond van uw pensioen, maar start al op jonge leeftijd met de opbouw van uw kapitaal. Niets is zo krachtig als samengesteld rendement. Zo kunnen we samen jaarlijks bijsturen om uw kapitaal te laten groeien en u van een zorgeloos renteniersleven te verzekeren. Uw account manager zal u hierbij proactief begeleiden. We zetten een strategie uit die bij u én uw levensstijl past Beslis doordacht Door van bij het begin een strategie op maat te bepalen, vermijdt u grote herschikkingen in uw verschillende levensfasen. Sta even stil bij volgende vragen: wat geeft u nu maandelijks uit? Wat zijn uw plannen op korte en lange termijn? Wat wil u na uw pensioen maandelijks uitgeven? Welk deel van uw vermogen hebt u hiervoor nodig? Handel veilig Bij Bank J.Van Breda & C raden wij u aan om te rentenieren vanuit een kapitaalvast vermogen dat we veiligstellen voor volatiliteit. Daarom is het belangrijk uw strategie te diversifiëren. Om te beginnen berekenen we welk kapitaal u nodig hebt voor een veilig inkomen tijdens de volgende 15 jaar. Daarnaast behouden we ook een bufferkapitaal voor (on)voorziene kosten, dat we vooral beleggen in deposito s en cash. Het resterende bedrag beleggen we gespreid volgens uw beleggersprofiel voor uw toekomstig pensioen of familiaal vermogen. Plan voor de verre toekomst Om uw successieplanning te optimaliseren, is een duidelijk zicht op uw kapitaalbehoefte, maar ook vertrouwen in uw strategie noodzakelijk. Ook hierbij is het belangrijk dat u altijd objectief handelt. We zoeken samen met u naar het ideale evenwicht tussen uw inkomenszekerheid en vererving met een aanvaardbare kostprijs. Dit hoeft niet ingewikkeld te zijn. Een kleine aanpassing in uw huwelijkscontract kan bijvoorbeeld al een groot verschil maken. Uw rentenierskapitaal in drie stappen 1. Opbouw. Tijdens de eerste jaren van uw carrière bouwt u uw kapitaal op via o.a. fiscaal sparen. 2. Beheer. Eens u een kapitaal hebt opgebouwd, kan dit aangroeien volgens uw beleggersprofiel en uw diverse doelstellingen. 3. Bescherming. Vanaf het moment dat u met pensioen gaat, gebruikt u maandelijks een bedrag van uw kapitaal om van te leven. We beheren uw kapitaal, zodat u zich in de toekomst geen geldzorgen moet maken. In functie hiervan bekijken we samen met u hoe uw successieplanning er kan uitzien. i Meer weten? Neem contact op met uw account manager. 6 Bank J.Van Breda & C In de praktijk april 2013

7 Dé banken bestaan niet Hoe komt het dat sommige banken door de overheid moesten worden gered, terwijl andere niet of nauwelijks geraakt werden? Waarom zijn landen als Zweden of Canada niet getroffen door de bankencrisis terwijl de vier grootste in België actieve banken nood hadden aan staatssteun? Het antwoord volgens Carlo Henriksen, CEO van Bank J.Van Breda & C : strategische keuzes, voorzichtiger risicobeheer en een strikt kader waarbij we enkel zaken doen die we kennen voor cliënten die we kennen. Mensen zeggen me soms dat wij geluk hebben dat wij als nichebank voor ondernemers en vrije beroepen ontsnapt zijn aan de bankencrisis. Onzin. Anderen vertellen dat àlle banken in de fout zijn gegaan. Onjuist en onfair. De realiteit is dat het geen toeval is dat wij ongeschonden uit de crisis komen. Langetermijnvisie, veiligheid boven rendement Bank J.Van Breda & C haalt historisch een rendement op het eigen vermogen van ca. 8 à 10%. In de jaren 80 en 90 behoorden we daarmee tot de top van de banksector. Vanaf 2000 werden we echter voorbijgestoken en werd mikken op bankrendementen van 15, 18 en 20% courant. De daarmee verbonden risico s werden onder de mat geveegd. Wij stapten niet mee in de ratrace van steeds verder gestretchte rendementen en ook onze aandeelhouder accepteerde dat. Destijds lieten we hierdoor veel winst liggen, vandaag plukken we daar de vruchten van. Hoog eigen vermogen, lage hefboom Om de solvabiliteit van een bank te berekenen, moet je doctor in de wiskunde zijn. Bij Bank J.Van Breda & C geloven we echter dat er één eenvoudige parameter is: de verhouding tussen het eigen vermogen van de bank en de grootte van de balans. Bij onze bank staat er 10,7 euro eigen vermogen tegenover elke 100 euro op de balans. Dit noemt men solvabiliteit op activa. Ter vergelijking: bij Dexia was dit 1,4 of bijna 10 keer minder. Evenwicht tussen deposito s en kredieten In een klassieke bank zijn spaargeld en kredieten stabiel en in evenwicht. Riskanter wordt het wanneer uw bank hier bovenop een beroep doet op andere banken. Zo leende Dexia op week- of maandbasis op de interbankenmarkt en verleende hiermee kredieten met looptijden tot 10 jaar en meer. Toen de interbankenmarkt plots opdroogde, kwam zij in de problemen. Bank J.Van Breda & C doet geen beroep op de interbankenmarkt en was nooit afhankelijk van anderen voor haar autonome groei. Een cruciaal verschil. Steun aan reële economie Volgens Trends beleggen banken die in België actief zijn slechts 18% van hun activa in de Belgische economie. Bij Bank J.Van Breda & C is dat 80%. De overige 20% zitten in een liquide portefeuille. Het spaargeld van succesvolle ondernemers en vrije beroepen wordt dus opnieuw geïnvesteerd in kredietverlening aan diezelfde succesvolle ondernemers en vrije beroepen. Dat is onze bijdrage aan de economische groei in België. Veilige beleggingsportefeuille Zoals elke bank houdt ook Bank J.Van Breda & C een eigen portefeuille aan als buffer. Die dient om voldoende geld beschikbaar te hebben als heel veel cliënten dit onverwacht zouden opvragen. Zo kunnen wij tot 20% van alle deposito s die bij ons geplaatst zijn onmiddellijk liquide maken. Dit is extreem veel. Bovendien beleggen wij deze portefeuille quasi uitsluitend in veilig gespreide obligaties, ook al levert ons dit slechts een laag rendement. Zo hebben we wel overheidsobligaties van Duitsland, Zweden, Finland, België en Nederland. Geen van Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland of Ierland. Onze conclusie? U bent cliënt bij een klassieke bank die bewezen heeft dat ze veiligheid en duurzame groei op lange termijn hoger inschat dan winstbejag en kortetermijndenken. Een bank die geen nood heeft aan overheidssteun maar wel volop belastingen betaalt. Een bank die uw spaargeld veilig beheert en opnieuw investeert in de Belgische economie. Dat is onze visie op gezond bankieren. Geld van ondernemers vloeit bij ons terug naar ondernemers april 2013 In de praktijk Bank J.Van Breda & C 7

8 p o r t r e t Johan Van der Cruyssen en Greta Van de Sompel De 5 tips van Johan & Greta m i j n activiteit m i j n pa s s i e Naam: Johan Van der Cruyssen ( 1964) en Greta Van de Sompel ( 1966) Beroep: dierenarts Verwezenlijkingen: Johan en Greta namen de dierenartsenpraktijk van Johans vader over en bouwden ze verder uit met moderne apparatuur, de nieuwste snufjes en een internationaal patiëntenbestand. 1. Realisme Verschillende televisieprogramma s romantiseren het dierenartsenberoep. Helaas is het niet altijd rozengeur en maneschijn. Het is hard werken, waardoor we soms maar weinig tijd overhouden voor elkaar en ons gezin. De voldoening om een dier na de behandeling weer gezond te zien en de dankbaarheid van de baasjes maken veel goed. 2. Niche Ik ben gepassioneerd door vogels en heb een specifieke interesse voor de duivensport, vertelt Johan. Greta is vooral geïnteresseerd in vissen en voornamelijk koikarpers. Daardoor hebben we patiënten in heel België, maar komen er ook mensen vanuit Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk naar ons. 3. Bijleren We zijn lid van beroepsverenigingen in binnen- en buitenland. De aangesloten leden stellen elkaar via regelmatig vragen over specifieke problemen. Vervolgens helpen we elkaar deze problemen op te lossen en leren we telkens weer iets bij. Door onze doorgedreven specialisatie krijgen we patiënten uit binnen- en buitenland over de vloer. 4. Duidelijkheid Wij nemen graag de tijd voor al onze patiënten en benaderen de eigenaars heel persoonlijk. Als zij na een behandeling van hun huisdier bij ons buitenstappen, willen we niet dat ze nog vragen hebben. Ook over het kostenplaatje zijn we van bij het begin heel duidelijk, zodat er later geen onaangename verrassingen uit de bus komen. 5. Pas u aan Ik ben aan mijn studies begonnen om de koeien op onze eigen boerderij te kunnen behandelen, maar daar was ik fysiek niet sterk genoeg voor, geeft Greta toe. We hebben toen beslist om ons te richten op kleine huisdieren. Daar sluit onze passie ook meer bij aan. Bank J.Van Breda & C NV Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen, tel BTW BE , RPR Antwerpen, FSMA A Ver. uitg.: Bank J.Van Breda & C respecteert uw privacy. Uw gegevens werden opgenomen in ons bestand om u te informeren over onze diensten en aanbiedingen. U hebt inzage- en correctierecht. Indien u dat wenst, kan u verzet aantekenen tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden met wie Bank J.Van Breda & C contractueel of via haar aandeelhoudersstructuur verbonden is. Bijkomende inlichtingen: Openbaar Register Commissie Persoonlijke Levenssfeer. 8 Bank J.Van Breda & C In de praktijk april 2013

Bij de zaak. Geld van ondernemers voor ondernemers. Nieuwsbrief enkel voor ondernemers april 2013

Bij de zaak. Geld van ondernemers voor ondernemers. Nieuwsbrief enkel voor ondernemers april 2013 Bij de zaak Nieuwsbrief enkel voor ondernemers april 2013 Drie hoekstenen voor krediet De kredietportefeuille van uw bank bleef ook tijdens de crisis gestaag groeien, zonder grote terugvallen. Wim Vissers,

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie. Financial Forum Gent, 29 mei 1

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie. Financial Forum Gent, 29 mei 1 Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie Financial Forum Gent, 29 mei 1 Agenda 19.00u. Welkomstwoord 19.15u. Presentatie door Michel Vermaerke, Gedelegeerd Bestuurder Febelfin

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING ING Personal Banking Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING KENT U UW SPAARCAPACITEIT OF HET GLOBALE RENDEMENT VAN UW BELEGGINGSPORTEFEUILLE? KUNT

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten db Renteportefeuille Laat uw geld zijn vruchten afwerpen n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten n Dankzij een veilige, transparante en flexibele oplossing n Kwalitatief voor u beheerd door onze specialisten

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Life@Ease Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Zelf uw professionele loopbaan bepalen, uw eigen baas zijn, klanten blij maken, uw eigen zaak

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Vastgoed financieren In een commerciële omgeving Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Welkom in de commerciële bancaire wereld Businessplannen Bancaire normen Business plan Focus aanbrengen

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

Gezond advies bij de overname van een officina

Gezond advies bij de overname van een officina Gezond advies bij de overname van een officina Inhoud Waardering van een apotheek Financiering van een overname 2 Uitbating apotheek Als fysieke persoon Als vennootschap Apotheker 3 Waardering handelsfonds

Nadere informatie

EDEBEX biedt ondernemingen een alternatief voor bankkrediet. Fonction de l orateur

EDEBEX biedt ondernemingen een alternatief voor bankkrediet. Fonction de l orateur EDEBEX biedt ondernemingen een alternatief voor bankkrediet TITREDavid DE Van LA CONFERENCE der Looven Founder & CCO de - Edebex Prénom & Nom l orateur Fonction de l orateur David Van der Looven Co-founder

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

zorg financiering in 2014 en verder Anja van Balen Sector Banker Zorg ABNAMRO

zorg financiering in 2014 en verder Anja van Balen Sector Banker Zorg ABNAMRO zorg financiering in 2014 en verder Anja van Balen Sector Banker Zorg ABNAMRO Financiering in een reguliere bancaire omgeving Miti ganten Jaar verslag Basel 3 kosten van financiering Basel 3 Wat houdt

Nadere informatie

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt.

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt. Vaststellen beleggersprofiel Met de volgende vragen probeert Stichting Obligatiebeheer Noordenwind inzicht te krijgen in uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid ten

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012 Gewone Algemene Vergadering 2013 en verwezenlijkingen 2012 Doelstellingen GBL werkte in 2012 een actieplan uit in het kader van haar doelstelling om waarde te creëren, namelijk: 1 1. De rotatie van de

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV het pensioenplan u zorgt voor uw patiënten, maar zorgt u ook voor uzelf?

Nadere informatie

Op de bank, of op de beurs? Sparen of beleggen: wat kies jij?

Op de bank, of op de beurs? Sparen of beleggen: wat kies jij? Op de bank, of op de beurs? Sparen of beleggen: wat kies jij? 1 Inhoud Inleiding... 3 Sparen... 3 A. Waarom wel?... 3 B. Waarom niet?... 4 Beleggen... 4 A. Waarom wel?... 4 B. Waarom niet?... 5 Besluit:

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen!

Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! Life@Ease Zelf uw professionele loopbaan bepalen, uw eigen baas zijn, klanten blij maken, uw eigen zaak doen groeien

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank Ontdek onze beleggingsaanpak Onze beleggingsaanpak: op maat én persoonlijk Ontdek het verschil. Beleg bij Belfius Bank. Beleggen is complex. Er bestaan immers

Nadere informatie

De financiële sector & NV HVC

De financiële sector & NV HVC De financiële sector & NV HVC 30 januari 2013 Alkmaar Agenda 1. Financiële Crisis 2. Financiële sector 3. Financiering 4. NV HVC 5. Conclusie BNG PowerPoint-template - diverse toepassingen 1 Financiële

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan Veel ouders willen geld opzijleggen voor hun kinderen. Want alles gaat zo snel

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen.

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. Voor elke bonus die u aan uw medewerkers geeft, betaalt u het drievoudige. Vindt u dat normaal? Om de groei en de

Nadere informatie

Financieel Forum Leuven 11 oktober 2010. Herman Daems

Financieel Forum Leuven 11 oktober 2010. Herman Daems Financieel Forum Leuven 11 oktober 2010 Banken en ondernemingen Op zoek naar een nieuwe relatie Herman Daems Deze presentatie is onvolledig zonder de mondelinge toelichting van de auteur. Gelieve dit document

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Beleggen is keuzes maken. Hoe weet u als belegger welk type belegging voor u het meest geschikt is? Hoe vindt u het juiste evenwicht tussen rendement

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Bemiddelingsfiche, Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling

Bemiddelingsfiche, Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling Kantoor BEVERNAGE NV Bevernage invest : maatschappelijke & uitbatingszetel : Woestendorp 45 8640 Woesten Ondernemingsnummer : 0439.040.509 Tel : 057 42 21 82 - email : info@bevernage.be - www.bevernage.be

Nadere informatie

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid?

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? Inhoudstafel Deel 1. Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? 1. Hoe werkt een spaarrekening eigenlijk?............................... 1 1.1. De rente op uw spaarrekening: basisrente

Nadere informatie

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes.

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes. versie 27/06/2014 Financieel Overzicht - Vragenlijst voor de cliënt (=verzekeringnemer): Naam:.Voornaam:... Voor welke perso(o)n(en) wordt dit document ingevuld? voor uzelf samen met uw partner enkel voor

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Commissie economische en monetaire zaken ONTWERPVERSLAG. over betere toegang tot financiering voor kmo's (2012/2134(INI))

Commissie economische en monetaire zaken ONTWERPVERSLAG. over betere toegang tot financiering voor kmo's (2012/2134(INI)) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie economische en monetaire zaken 2012/2134(INI) 19.9.2012 ONTWERPVERSLAG over betere toegang tot financiering voor kmo's (2012/2134(INI)) Commissie economische en monetaire

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen. Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen. Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! 2 Gewaarborgd inkomen is een arbeidsongeschiktheidsverzekering van AG Insurance,

Nadere informatie

ADVIES &TIPS WEETJES. Krediet en Leningen

ADVIES &TIPS WEETJES. Krediet en Leningen ADVIES WEETJES &TIPS Krediet en Leningen 1. WELKE KREDIETEN BESTAAN ER? WELKE ZIJN DE VOORDELIGSTE? Eenvoudig gesteld, zijn er drie vormen van consumentenkrediet: Een kredietopening. Dit is een bedrag

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige.

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige. 33. Dubbele boekhouding. 33.1 Een beetje geschiedenis. De dubbele boekhouding werd uitgevonden door kooplieden uit Venetië en voor het eerst neergeschreven in 1494 door een Italiaanse monnik Luca Pacioli.

Nadere informatie

Doe veilig zaken het is gedekt!

Doe veilig zaken het is gedekt! Doe veilig zaken het is gedekt! Vooruitgang brengt altijd risico s met zich mee Frederick B. Wilcox Waar ligt u s nachts wakker van? Zorgen over niet betaald worden? Geen bankkrediet verkrijgen? Cashflow

Nadere informatie

Individuele pensioentoezegging

Individuele pensioentoezegging Individuele pensioentoezegging Uw onderneming zorgt voor uw pensioen 2 Intro Pensioenvoorziening voor zelfstandige bedrijfsleiders Zelfstandige bedrijfsleiders hebben nood aan een specifieke pensioenvoorziening

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV Een levensverzekering van AXA Belgium met als doel de geconventioneerde

Nadere informatie

Care Invest II. De ideale combinatie van. rendement, stabiliteit en nabijheid

Care Invest II. De ideale combinatie van. rendement, stabiliteit en nabijheid INVESTEREN Care Invest II De ideale combinatie van rendement, stabiliteit en nabijheid Uniek aanbod: enkel beschikbaar tussen 19 mei en 26 juni 2015 (een vervroegde afsluiting is mogelijk) Inleiding Via

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Een nieuwe baan. De belangrijkste zaken op een rij

Een nieuwe baan. De belangrijkste zaken op een rij Een nieuwe baan De belangrijkste zaken op een rij Een nieuwe baan Gefeliciteerd met uw nieuwe baan! Een nieuwe start. Het moment om een aantal zaken te regelen. Wie is Loyalis? Loyalis is de inkomensspecialist

Nadere informatie

Pensioensparen. Zo doe je het

Pensioensparen. Zo doe je het Pensioensparen Zo doe je het 1. Wat is pensioensparen? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de

Nadere informatie

Kredietbehoefte in crisistijd

Kredietbehoefte in crisistijd Kredietbehoefte in crisistijd U kunt het verschil maken voor uw klanten. In goede én in slechte tijden. De wereld om ons heen is in de afgelopen vijf jaar in rap tempo veranderd: we zitten midden in een

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN www.ing.be 1 2 ADVIES VOOR HET BEHEER VAN UW PORTEFEUILLE 6 DOELSTELLINGEN, RISICO S EN BELEGGINGSHORIZON UW BELEGGERSPROFIEL

Nadere informatie

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 17 mei 2013 1 1. Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 1. Welkom 2. Verslag van de Directie 2012 3. Vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Medewerkers met schulden

Medewerkers met schulden Medewerkers met schulden oplossen en voorkomen Financieel inzicht met de digitale loonstrook We verkeren wereldwijd in een financiële crisis. Deze economische situatie heeft z n weerslag op ieder persoonlijk.

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Lening op afbetaling FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Lening op afbetaling FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Lening op afbetaling FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voor elke behoefte een krediet dat bij u past U plant een belangrijke aankoop of u wordt geconfronteerd met een onverwachte uitgave? En u beschikt

Nadere informatie

OBJECTIF ADULTE. Hun toekomst in goede handen. Bouw een rustige toekomst op voor uw kind.

OBJECTIF ADULTE. Hun toekomst in goede handen. Bouw een rustige toekomst op voor uw kind. OBJECTIF ADULTE Hun toekomst in goede handen Bouw een rustige toekomst op voor uw kind www.amelife.lu DE VEILIGHEID VAN EEN LEVENSVERZEKERINGSCONTRACT BIJ AME LIFE LUX NV Een partner op mensenmaat, geassocieerd

Nadere informatie

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken NAAM: UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Door: F. De Smyter en P. Holvoet 1. Geef een correcte omschrijving van de volgende economische begrippen: a) Globalisering:.

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Hoe meer, hoe beter 2

Hoe meer, hoe beter 2 Sparen 2 Hoe meer, hoe beter Sparen Statistieken tonen elke keer weer aan dat Nederlanders voorop lopen in de wereld als het gaat om de hoogte van hun spaargeld. En terecht. Want wie wil er nu niet voorbereid

Nadere informatie

Stel dat je toch sterft, welke impact heeft het op jouw leven? Je hebt een gezin

Stel dat je toch sterft, welke impact heeft het op jouw leven? Je hebt een gezin Stel dat je toch sterft, welke impact heeft het op jouw leven? Je hebt een gezin 1 Welke impact heeft een overlijden op jouw gezin? Wie zal je lopende leningen afbetalen? Wie zal de studies van je kinderen

Nadere informatie

Over Oase-Investors http://www.oase-investors.com Oase-Investors: Beleggen met Respect

Over Oase-Investors http://www.oase-investors.com Oase-Investors: Beleggen met Respect Over Oase-Investors Oase-Investors is een onafhankelijk platform in vermogensbegeleiding. Portfolio monitoring is onze specialiteit. We bespreken ook vrijblijvend uw vragen betreffende fiscale vermogens-

Nadere informatie

U bent sterk in uw vak, wij in kredieten. Welkom!

U bent sterk in uw vak, wij in kredieten. Welkom! U bent sterk in uw vak, wij in kredieten. Welkom! Betaal minder belastingen! Wilt u minder belastingen betalen? Wat een vraag. Als zelfstandige hebt u er alle voordeel bij om uw belastingen vooraf te betalen.

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij.

Bepaal uw beleggersprofiel. FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij. Via het beleggersprofiel naar een beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Financiële hefboomwerking

Financiële hefboomwerking 17 Financiële hefboomwerking Waarom gaan ondernemingen dan schulden aan, kan men zich terecht afvragen? Het antwoord ligt bij de kost van het alternatief. Schulden kosten aanzienlijk minder dan. Er werd

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten.

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Risicobeheersing staat aan de basis van elk beleggingsbeleid. Omdat het renterisico het belangrijkste risico voor pensioenfondsen

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Beleggen bij bpost bank! Een duidelijk aanbod, met advies op maat.

Beleggen bij bpost bank! Een duidelijk aanbod, met advies op maat. Beleggen bij bpost bank! Een duidelijk aanbod, met advies op maat. Beleggen bij bpost bank: stap voor stap begeleiding Wilt u in alle duidelijkheid beleggen, zonder onnodige risico s te nemen? En vooral:

Nadere informatie

Avéro Achmea. kredietproducten. informatie voor de particulier

Avéro Achmea. kredietproducten. informatie voor de particulier Avéro Achmea informatie voor de particulier méér financiële ruimte voor onvoorziene uitgaven en langgekoesterde wensen Soms komt een buitenkans onverwacht. Net als u een grote uitgave heeft gedaan, is

Nadere informatie

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Aegon Beheerd Beleggen Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Wat fijn dat u uw huidige beleggingsrekening wilt omzetten naar Aegon Beheerd Beleggen. Voordat we uw rekening kunnen omzetten, vragen wij u deze

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

Sparen. Voor de actuele spaarrentes verwijzen wij u naar snsregiobank.nl. Snelsparen

Sparen. Voor de actuele spaarrentes verwijzen wij u naar snsregiobank.nl. Snelsparen Sparen Hoe meer, hoe beter Sparen Statistieken tonen elke keer weer aan dat Nederlanders voorop lopen in de wereld als het gaat om de hoogte van hun spaargeld. En terecht. Want wie wil er nu niet voorbereid

Nadere informatie

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen NL samen naar de essentie 504452_DEXIA_tripyque_private_banking_NL.indd 3 11/19/10 8:44:20 AM Private Banking De essentie: een toekomst voor uw

Nadere informatie

Gekantonneerd Fonds. 1 29/09/2014 Infosessie Mercer Marsh Benefits

Gekantonneerd Fonds. 1 29/09/2014 Infosessie Mercer Marsh Benefits 1 29/09/2014 Infosessie Mercer Marsh Benefits Inhoud Gekantonneerd fonds Korte beschrijving Samenstelling 31/12/2013 Even terug in de tijd naar het jaar 2011 en 2012 Knipperlichtreserve Communicatie NBB

Nadere informatie

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn Online vermogensbeheer voor iedereen Want beleggen kan ook eenvoudig zijn MeDirect maakt kwalitatief vermogensbeheer toegankelijk vanaf slechts 10.000 initiële inleg, tegen lage kosten en 24/7 online te

Nadere informatie