In de praktijk. Geld van vrije beroepen voor vrije beroepen. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen april 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de praktijk. Geld van vrije beroepen voor vrije beroepen. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen april 2013"

Transcriptie

1 In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen april 2013 Drie hoekstenen voor krediet De kredietportefeuille van uw bank bleef ook tijdens de crisis gestaag groeien, zonder grote terugvallen. Wim Vissers, verantwoordelijke kredietonderzoek bij Bank J.Van Breda & C, vertelt u wat u moet doen om krediet te krijgen. Pagina 2 Geld van vrije beroepen voor vrije beroepen Op school leerden we dat banken spaargeld aantrekken en omzetten in krediet. Het weekblad Trends publiceerde echter een onderzoek waaruit blijkt dat slechts 18% van het in België aangetrokken spaargeld terug via kredieten in de Belgische economie wordt geïnjecteerd. Wat gebeurt er met de rest? Een sector die te traag verandert Europarlementslid Philippe Lamberts, ook wel de bonus snatcher genoemd, doet zijn visie op de bankenwereld uit de doeken en geeft zijn definitie van een goede bank. Pagina 4 Bank J.Van Breda & C is anders. Wij investeren 80% van het spaargeld dat we aantrekken bij ondernemers en vrije beroepen opnieuw in kredieten aan diezelfde ondernemers en vrije beroepen. De overige 20% beleggen we in een liquide portefeuille met voornamelijk overheidsobligaties met een laag risicoprofiel. Rentenieren: zo begint u eraan Wat hebt u nodig om ten volle van uw pensioen te kunnen genieten? Wacht niet tot het te laat is, maar bouw uw rentenierskapitaal nu al op. Onze district manager Nathalie Haentjens vertelt. Pagina 6 Meer weten? Lees dan de opiniepagina s in dit nummer op pagina 4, 5 en 7. Of spreek erover met uw account manager. Wij heten u welkom bij een klassieke bank (zoals u op school leerde). Verantwoordelijke vrije beroepen De 5 tips van Johan en Greta Johan Van der Cruyssen en Greta Van de Sompel maakten van hun interesse hun sterkte. Hun dierenartsenpraktijk draait op volle toeren. Het harde werk en de doorgedreven specialisatie werpen hun vruchten af. Pagina 8

2 e x p e r t i s e Drie hoekstenen om krediet te krijgen Is er een kredietkrapte? Draaien banken de geldkraan dicht en moet u steeds meer waarborgen geven? Krijgen Belgische zelfstandigen steeds moeilijker krediet bij hun bank? Het antwoord is genuanceerd. Wim Vissers, verantwoordelijke kredietonderzoek bij Bank J.Van Breda & C, licht onze aanpak toe. Bank J.Van Breda & C wil u als beoefenaar van een vrij beroep ondersteunen bij de systematische opbouw, het beheer en de bescherming van uw vermogen. Kredietverlening maakt daar fundamenteel deel van uit, want uw praktijk of vennootschap is de motor van uw inkomen. Anderzijds hebben zowel u als uw bank er baat bij om hier niet lichtzinnig mee om te gaan. Voor de bank is een krediet een risico. Voor u is het een engagement. Beide partijen moeten hun huiswerk grondig maken. Na de kredietcrisis scherpte het zogenaamde Baselcomité de voorwaarden aan waaraan de bankensector moet tegemoetkomen om kredietverliezen te vermijden. Striktere voorwaarden voor kredietverstrekking moeten zorgen voor een stabielere bankensector. Zo wil men vermijden dat banken overmatige schulden of te risicovolle posities opbouwen. Alleszins moeten banken voor elke uitgeleende euro meer eigen vermogen aanhouden. U leest hier meer over op blz. 4 en 5 in de rubriek Opiniemaker en op blz. 7. Wim Vissers, verantwoordelijke kredietonderzoek bij Bank J.Van Breda & C Bank J.Van Breda & C zag zowel haar deposito s als haar kredieten de voorbije jaren ondanks de crisis gelijkmatig groeien. De grafiek hiernaast illustreert het sterke verschil in evolutie tussen de kredietportefeuille van onze bank en die van de Belgische markt. 2 Bank J.Van Breda & C In de praktijk april 2013

3 Hoe kredietwaardig bent u? Om een kredietvraag te beoordelen, bekijken de meeste banken een aantal kwalitatieve factoren en financiële parameters. Die vertalen ze in een rating die een indicatie geeft van uw kredietwaardigheid. Hoeveel eigen middelen de bank moet reserveren, hangt immers af van de rating van de kredieten die ze verstrekt. Groei kredietportefeuille België Bank J.Van Breda & C 45% 40% 35% 30% 25% 20% Belgique Banque J.Van Breda & C Bel Ban 09/ / /2010 Cijfers zijn belangrijk, maar ook uw verhaal en uw visie zijn van tel. Daarom baseren we bij Bank J.Van Breda & C onze kredietbeslissingen niet op een ratingmodel, maar kiezen we voor een meer persoonlijke aanpak. We vertrekken altijd van een dialoog. 06/ / / / / / / / / / / % 10% 5% 0% -5% 12/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2012 Hoe bereidt u zich het best voor? Documenteer uzelf vooraf en denk hierbij aan onze drie hoekstenen voor elke kredietbeoordeling. 1. Professionaliteit. Welke opleiding hebt u genoten? Welke ervaring hebt u nadien opgedaan? Hoe ziet u uw toekomstige professionele ontwikkeling? 2. Terugbetalingscapaciteit. Hebt u al een financieel plan laten opmaken waaruit de mogelijkheden tot terugbetalen blijken? Hebt u of heeft uw vennootschap voldoende cashflow om de kredietaflossingen vlot terug te betalen? Laat dit financieel plan u ook toe voldoende middelen voor uzelf opzij te zetten? 3. Zekerheden: de waarborgen voor het krediet en een vangnet voor onvoorziene omstandigheden. Wat gebeurt er bij tegenslag? Hebt u voldoende maatregelen genomen om dit op te vangen? In overleg met onze partner Curalia zoeken we naar een sluitende veiligheidsstructuur inzake verzekeringen. U merkt het: waarborgen zijn niet het belangrijkste voor een kredietonderzoek. Wij keuren nooit een financieringsproject goed enkel en alleen op basis van de mogelijke waarborgen. Uw krediet, ons engagement Bank J.Van Breda & C garandeert u een persoonlijke aanpak van onze gespecialiseerde kredietbeheerder om uw kredietvraag volledig te doorgronden. We willen maximaal inzicht krijgen in uw professionele activiteit, uw financiële situatie en uw financieringsbehoefte. Hierna werken we een voorstel uit op maat met een duurzame kredietstructuur. Deze structuur zoekt een optimaal evenwicht tussen enerzijds de nodige soepelheid met een minimum aan kosten en anderzijds de waarborgen die de bank wenst. Dit voorstel bezorgen wij u zo snel mogelijk. Hiervoor hanteren wij intern een aantal communicatiegaranties. Hoe ziet uw optimale financieringsmix eruit? Als de drie hoekstenen voldoende sluitend zijn, dan kan een bankkrediet de aangewezen oplossing zijn. Maar er zijn nog andere mogelijkheden voor een optimale financieringsstructuur. Een rekening-courant: u leent geld aan uw vennootschap. Gezien de vennootschap hiervoor een vergoeding betaalt, kan dit voor u een fiscaal interessante oplossing zijn, weliswaar gebonden aan een aantal limieten. Een winwinlening: voor uw financieringsbehoefte doet u een beroep op familieleden of vrienden. Oorspronkelijk bestond deze lening om startende zelfstandigen aan kapitaal te helpen. Vandaag is deze lening ook mogelijk voor zelfstandige vrije beroepen die reeds langer actief zijn. Een waarborg van Waarborgbeheer NV: indien u een goed project hebt maar u de bank onvoldoende waarborgen kan verstrekken, kan u deze aanvullen met een waarborg van Waarborgbeheer NV. U betaalt hiervoor een jaarlijkse premie van 0,5% op het gewaarborgde bedrag. april 2013 In de praktijk Bank J.Van Breda & C 3

4 o p i n i e m a k e r Philippe Lamberts, Europees parlementslid Banken die een beetje veiliger zijn... maar nog steeds gevaarlijk De Financial Times noemde hem de bonus snatcher en Le Monde sprak van de meest gehate man van de City... Belgisch Europees parlementslid Philippe Lamberts (Ecolo) veroorzaakt heel wat opschudding in de internationale financiële gemeenschap. Hij geeft ons zijn visie op de huidige situatie in de bankensector, de gevolgen van de crisis en de nieuwe Europese wetgeving. Les nog niet geleerd Ik vind het zorgwekkend om vast te stellen dat banken die too big to fail zouden zijn, ondanks hun enorme verantwoordelijkheid in het uitbreken van de crisis, niet kleiner zijn geworden sinds Ze blijven met andere woorden de impliciete garanties van de staten genieten, waardoor ze steeds grotere risico s kunnen nemen zonder de gevolgen ervan te dragen als het fout gaat. Gesterkt door de steun van de overheden steken ze de concurrentie de loef af door voordeligere intresten aan te bieden dan banken die wel trouw bleven aan de filosofie van het vak en die wel investeerden in de reële economie. De vele schandalen van de laatste jaren hebben de politici gedwongen om de wetgeving op de Europese bankensector serieuzer aan te pakken. Te weinig vooruitgang De nieuwe Europese bancaire regelgeving (Basel III) introduceert belangrijke maatregelen op de volgende drie gebieden: 4 Bank J.Van Breda & C In de praktijk april 2013

5 beperking van de bonussen: de variabele vergoeding voor bankiers en traders mag niet meer hoger zijn dan het totale bedrag van hun jaarsalaris (ratio 1-1). Het vaste plafond kan echter worden verhoogd tot tweemaal de vaste bezoldiging mits een uitdrukkelijke goedkeuring van de aandeelhouders. bancaire transparantie: vanaf 2015 zullen banken gedwongen worden de details van hun activiteiten, met name de winst, de betaalde belastingen en de ontvangen subsidies, vrij te geven in alle landen waarin ze actief zijn. systemische banken moeten vanaf 2014 extra eigen vermogen voorzien. In vele opzichten blijft de nieuwe wetgeving echter te zwak. Als gevolg van de blokkering door de lidstaten zijn de Europese parlementsleden niet in staat om strengere regels op te leggen voor de schuldenlimieten van de banken (via invoering van een bindende leverage ratio) en de liquiditeit. Wat dit laatste punt betreft, verwerp ik de weigering van de Europese regeringen om een liquiditeitsratio te introduceren voor één jaar (de Net Stable Funding Ratio ). Die zou de banken in staat gesteld hebben om stabielere financieringsbronnen te vinden voor hun activiteiten. De banken blijven risico s nemen zonder er de gevolgen van te dragen Verandering De overwinningen die het Europees Parlement behaalde op het vlak van de bonusbeperking en bancaire transparantie tonen aan dat het huidige systeem niet helemaal op slot zit: wanneer de politieke wil ondersteund wordt door een sterke maatschappelijke betrokkenheid, dan kan er iets veranderen. Vandaar de noodzaak De bonusbeperking en bancaire transparantie tonen aan dat verandering mogelijk is om de burgers inzicht te geven in de werking van de banken, zodat ze zich bewust worden van de bestaande misbruiken en druk kunnen uitoefenen op de politiek. Met die gedachte heb ik in oktober 2012 de website de 7 hoofdzonden van de banken gelanceerd. Daarop maakte ik een rangschikking van de Belgische banken op basis van prudentiële indicatoren (kwalitatieve parameters voor toezicht, gericht op het bevorderen van de degelijkheid van financiële instellingen, n.v.d.r.). Een echte bank herkennen Een gezonde bank is een instelling die zich richt op haar kernactiviteit: het verzamelen van spaargeld en kredietverlening aan gezinnen en bedrijven, met respect voor de strenge regels voor haar eigen vermogen en liquiditeit. Ik raak ontzet wanneer ik hoor dat sommige banken beweren de reële economie te ondersteunen, terwijl ze minder dan twintig procent van hun activiteiten besteden aan het verstrekken van leningen aan cliënten. De rest wordt vaak gewijd aan puur speculatieve operaties. Als consument moet je het jaarverslag van een bank maar openslaan om te zien of ze al dan niet afwijkt van haar primaire taak: de financiering van de reële economie. Vanuit die optiek kan ik Bank J.Van Breda & C waarderen. Ze werkt zoals een bank hoort te werken en daarom verdient ze mijn vertrouwen. Wie is Philippe Lamberts? Deze ingenieur, die meer dan 20 jaar bij IBM werkte, is covoorzitter van de Europese Groene Partij sinds Hij is lid van de economische en monetaire commissie van het Europees Parlement en is gespecialiseerd in bankenkwesties, macro-economische en fiscale zaken. Onlangs stond hij in de schijnwerpers voor zijn pleidooien voor een zekerder en gezonder bankensysteem. Hij is de auteur van een rapport over De zeven hoofdzonden van de banken. Verslaving, perversie, hebzucht, roekeloosheid, grootheidswaan, vampirisme en bedrog: dit zijn volgens Philippe Lamberts de zeven hoofdzonden van de banken. Voor elke zonde presenteert hij kerncijfers en oplossingen. Zijn kwalitatieve vergelijking van de banken aan de hand van weersymbolen is in elk geval origineel. Slechts twee banken krijgen een zonnetje op vijf parameters: Financiert de reële economie, Speculeert niet, Heeft weinig schulden, Heeft een stabiele financiële basis, Houdt niet van belastingparadijzen. Deze parameters zetten een aantal banken in hun blootje. Op welke plaats staat uw bank? Onder Et ma banque? kan u zien dat Bank J.Van Breda & C en Triodos in deze onafhankelijke analyse van het Belgisch Europarlementslid de beste leerlingen van de klas zijn. Kijk op (enkel in het Frans beschikbaar). april 2013 In de praktijk Bank J.Van Breda & C 5

6 v r a a g & a n t w o o r d Nathalie Haentjens, district manager bij Bank J.Van Breda & C Rentenieren: hoe begint u eraan? Wees objectief Neem uw beslissingen in functie van uw persoonlijke doelstellingen. Als het over geld gaat, dan laat u zich het best niet leiden door emoties uit het verleden, noch door marktsentiment. Bank J.Van Breda & C helpt u externe prikkels te neutraliseren en te focussen op wat echt belangrijk is: uw financiële gemoedsrust vandaag en in de toekomst. Start op tijd Wacht niet tot de vooravond van uw pensioen, maar start al op jonge leeftijd met de opbouw van uw kapitaal. Niets is zo krachtig als samengesteld rendement. Zo kunnen we samen jaarlijks bijsturen om uw kapitaal te laten groeien en u van een zorgeloos renteniersleven te verzekeren. Uw account manager zal u hierbij proactief begeleiden. We zetten een strategie uit die bij u én uw levensstijl past Beslis doordacht Door van bij het begin een strategie op maat te bepalen, vermijdt u grote herschikkingen in uw verschillende levensfasen. Sta even stil bij volgende vragen: wat geeft u nu maandelijks uit? Wat zijn uw plannen op korte en lange termijn? Wat wil u na uw pensioen maandelijks uitgeven? Welk deel van uw vermogen hebt u hiervoor nodig? Handel veilig Bij Bank J.Van Breda & C raden wij u aan om te rentenieren vanuit een kapitaalvast vermogen dat we veiligstellen voor volatiliteit. Daarom is het belangrijk uw strategie te diversifiëren. Om te beginnen berekenen we welk kapitaal u nodig hebt voor een veilig inkomen tijdens de volgende 15 jaar. Daarnaast behouden we ook een bufferkapitaal voor (on)voorziene kosten, dat we vooral beleggen in deposito s en cash. Het resterende bedrag beleggen we gespreid volgens uw beleggersprofiel voor uw toekomstig pensioen of familiaal vermogen. Plan voor de verre toekomst Om uw successieplanning te optimaliseren, is een duidelijk zicht op uw kapitaalbehoefte, maar ook vertrouwen in uw strategie noodzakelijk. Ook hierbij is het belangrijk dat u altijd objectief handelt. We zoeken samen met u naar het ideale evenwicht tussen uw inkomenszekerheid en vererving met een aanvaardbare kostprijs. Dit hoeft niet ingewikkeld te zijn. Een kleine aanpassing in uw huwelijkscontract kan bijvoorbeeld al een groot verschil maken. Uw rentenierskapitaal in drie stappen 1. Opbouw. Tijdens de eerste jaren van uw carrière bouwt u uw kapitaal op via o.a. fiscaal sparen. 2. Beheer. Eens u een kapitaal hebt opgebouwd, kan dit aangroeien volgens uw beleggersprofiel en uw diverse doelstellingen. 3. Bescherming. Vanaf het moment dat u met pensioen gaat, gebruikt u maandelijks een bedrag van uw kapitaal om van te leven. We beheren uw kapitaal, zodat u zich in de toekomst geen geldzorgen moet maken. In functie hiervan bekijken we samen met u hoe uw successieplanning er kan uitzien. i Meer weten? Neem contact op met uw account manager. 6 Bank J.Van Breda & C In de praktijk april 2013

7 Dé banken bestaan niet Hoe komt het dat sommige banken door de overheid moesten worden gered, terwijl andere niet of nauwelijks geraakt werden? Waarom zijn landen als Zweden of Canada niet getroffen door de bankencrisis terwijl de vier grootste in België actieve banken nood hadden aan staatssteun? Het antwoord volgens Carlo Henriksen, CEO van Bank J.Van Breda & C : strategische keuzes, voorzichtiger risicobeheer en een strikt kader waarbij we enkel zaken doen die we kennen voor cliënten die we kennen. Mensen zeggen me soms dat wij geluk hebben dat wij als nichebank voor ondernemers en vrije beroepen ontsnapt zijn aan de bankencrisis. Onzin. Anderen vertellen dat àlle banken in de fout zijn gegaan. Onjuist en onfair. De realiteit is dat het geen toeval is dat wij ongeschonden uit de crisis komen. Langetermijnvisie, veiligheid boven rendement Bank J.Van Breda & C haalt historisch een rendement op het eigen vermogen van ca. 8 à 10%. In de jaren 80 en 90 behoorden we daarmee tot de top van de banksector. Vanaf 2000 werden we echter voorbijgestoken en werd mikken op bankrendementen van 15, 18 en 20% courant. De daarmee verbonden risico s werden onder de mat geveegd. Wij stapten niet mee in de ratrace van steeds verder gestretchte rendementen en ook onze aandeelhouder accepteerde dat. Destijds lieten we hierdoor veel winst liggen, vandaag plukken we daar de vruchten van. Hoog eigen vermogen, lage hefboom Om de solvabiliteit van een bank te berekenen, moet je doctor in de wiskunde zijn. Bij Bank J.Van Breda & C geloven we echter dat er één eenvoudige parameter is: de verhouding tussen het eigen vermogen van de bank en de grootte van de balans. Bij onze bank staat er 10,7 euro eigen vermogen tegenover elke 100 euro op de balans. Dit noemt men solvabiliteit op activa. Ter vergelijking: bij Dexia was dit 1,4 of bijna 10 keer minder. Evenwicht tussen deposito s en kredieten In een klassieke bank zijn spaargeld en kredieten stabiel en in evenwicht. Riskanter wordt het wanneer uw bank hier bovenop een beroep doet op andere banken. Zo leende Dexia op week- of maandbasis op de interbankenmarkt en verleende hiermee kredieten met looptijden tot 10 jaar en meer. Toen de interbankenmarkt plots opdroogde, kwam zij in de problemen. Bank J.Van Breda & C doet geen beroep op de interbankenmarkt en was nooit afhankelijk van anderen voor haar autonome groei. Een cruciaal verschil. Steun aan reële economie Volgens Trends beleggen banken die in België actief zijn slechts 18% van hun activa in de Belgische economie. Bij Bank J.Van Breda & C is dat 80%. De overige 20% zitten in een liquide portefeuille. Het spaargeld van succesvolle ondernemers en vrije beroepen wordt dus opnieuw geïnvesteerd in kredietverlening aan diezelfde succesvolle ondernemers en vrije beroepen. Dat is onze bijdrage aan de economische groei in België. Veilige beleggingsportefeuille Zoals elke bank houdt ook Bank J.Van Breda & C een eigen portefeuille aan als buffer. Die dient om voldoende geld beschikbaar te hebben als heel veel cliënten dit onverwacht zouden opvragen. Zo kunnen wij tot 20% van alle deposito s die bij ons geplaatst zijn onmiddellijk liquide maken. Dit is extreem veel. Bovendien beleggen wij deze portefeuille quasi uitsluitend in veilig gespreide obligaties, ook al levert ons dit slechts een laag rendement. Zo hebben we wel overheidsobligaties van Duitsland, Zweden, Finland, België en Nederland. Geen van Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland of Ierland. Onze conclusie? U bent cliënt bij een klassieke bank die bewezen heeft dat ze veiligheid en duurzame groei op lange termijn hoger inschat dan winstbejag en kortetermijndenken. Een bank die geen nood heeft aan overheidssteun maar wel volop belastingen betaalt. Een bank die uw spaargeld veilig beheert en opnieuw investeert in de Belgische economie. Dat is onze visie op gezond bankieren. Geld van ondernemers vloeit bij ons terug naar ondernemers april 2013 In de praktijk Bank J.Van Breda & C 7

8 p o r t r e t Johan Van der Cruyssen en Greta Van de Sompel De 5 tips van Johan & Greta m i j n activiteit m i j n pa s s i e Naam: Johan Van der Cruyssen ( 1964) en Greta Van de Sompel ( 1966) Beroep: dierenarts Verwezenlijkingen: Johan en Greta namen de dierenartsenpraktijk van Johans vader over en bouwden ze verder uit met moderne apparatuur, de nieuwste snufjes en een internationaal patiëntenbestand. 1. Realisme Verschillende televisieprogramma s romantiseren het dierenartsenberoep. Helaas is het niet altijd rozengeur en maneschijn. Het is hard werken, waardoor we soms maar weinig tijd overhouden voor elkaar en ons gezin. De voldoening om een dier na de behandeling weer gezond te zien en de dankbaarheid van de baasjes maken veel goed. 2. Niche Ik ben gepassioneerd door vogels en heb een specifieke interesse voor de duivensport, vertelt Johan. Greta is vooral geïnteresseerd in vissen en voornamelijk koikarpers. Daardoor hebben we patiënten in heel België, maar komen er ook mensen vanuit Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk naar ons. 3. Bijleren We zijn lid van beroepsverenigingen in binnen- en buitenland. De aangesloten leden stellen elkaar via regelmatig vragen over specifieke problemen. Vervolgens helpen we elkaar deze problemen op te lossen en leren we telkens weer iets bij. Door onze doorgedreven specialisatie krijgen we patiënten uit binnen- en buitenland over de vloer. 4. Duidelijkheid Wij nemen graag de tijd voor al onze patiënten en benaderen de eigenaars heel persoonlijk. Als zij na een behandeling van hun huisdier bij ons buitenstappen, willen we niet dat ze nog vragen hebben. Ook over het kostenplaatje zijn we van bij het begin heel duidelijk, zodat er later geen onaangename verrassingen uit de bus komen. 5. Pas u aan Ik ben aan mijn studies begonnen om de koeien op onze eigen boerderij te kunnen behandelen, maar daar was ik fysiek niet sterk genoeg voor, geeft Greta toe. We hebben toen beslist om ons te richten op kleine huisdieren. Daar sluit onze passie ook meer bij aan. Bank J.Van Breda & C NV Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen, tel BTW BE , RPR Antwerpen, FSMA A Ver. uitg.: Bank J.Van Breda & C respecteert uw privacy. Uw gegevens werden opgenomen in ons bestand om u te informeren over onze diensten en aanbiedingen. U hebt inzage- en correctierecht. Indien u dat wenst, kan u verzet aantekenen tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden met wie Bank J.Van Breda & C contractueel of via haar aandeelhoudersstructuur verbonden is. Bijkomende inlichtingen: Openbaar Register Commissie Persoonlijke Levenssfeer. 8 Bank J.Van Breda & C In de praktijk april 2013

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN Nooit eerder was beleggen zo laagdrempelig als nu. De drie belangrijke voordelen van online beleggen? De snelheid, het eenvoudige beheer en de geringe kosten die ermee gepaard

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv 2013 Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Zet uw spaargeld aan het werk Martine Reynaers en Peter De Keyzer over conservatieve spaarders en roekeloze beleggers. Quarterly

Zet uw spaargeld aan het werk Martine Reynaers en Peter De Keyzer over conservatieve spaarders en roekeloze beleggers. Quarterly Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Zet uw spaargeld aan het werk Martine Reynaers en Peter De Keyzer over conservatieve spaarders en roekeloze beleggers Een initiatief van BNP Paribas Fortis in samenwerking

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Beleggen is een noodzaak voor elke ondernemer

Beleggen is een noodzaak voor elke ondernemer . panel Beleggen.... Beleggen is een noodzaak voor elke ondernemer Een belegging is een vorm van investering in je eigen toekomst of in de toekomst van je bedrijf, vereniging of organisatie. Een investering

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Actief geduld is een deugd die we vandaag zeker nodig hebben

Actief geduld is een deugd die we vandaag zeker nodig hebben 52 Actief geduld is een deugd die we vandaag zeker nodig hebben Een ernstig ondernemer is het aan zichzelfen z~in medewerkers velplicht om vooruitziend zijn bedrijfte leiden. Wil hij de concurrentie een

Nadere informatie

Financieel Slim In 6 Stappen

Financieel Slim In 6 Stappen Financieel Slim In 6 Stappen 2011/2012 Leer alles over geld en verzekeringen in slechts 60 pagina s Bespaar honderden euro s op je financiële planning Gebruik dit boek bij elk adviesgesprek dat je hebt

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22 Balans & V ooruitzichten 2014-2015 INHOUD Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3 Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6 Algemene context 8 Persoonsverzekeringen 22 Schadeverzekeringen

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 124 - WINTER 2014 - www.triodos.be

KLEUR VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 124 - WINTER 2014 - www.triodos.be DE KLEUR VAN GELD Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 124 - WINTER 2014 - www.triodos.be IN DIT NUMMER: BANKIEREN ALS EVEN- WICHTSKUNST EEN WONING IS MEER DAN EEN DAK: SOLIDAIRE SPAARACTIE EXKi IN NEW

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie