Derde kwartaalbericht 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Derde kwartaalbericht 2012"

Transcriptie

1 Derde kwartaalbericht 2012 Gecorrigeerde nettowinst FY12 YTD: 40,0 miljoen (FY11 YTD: 51,6 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY12 Q3: 12,1 miljoen (FY11 Q3: 18,5 miljoen) Aantal beurstransacties in FY12 Q3: 1,8 miljoen (FY11 Q3: 2,7 miljoen) Binck verstevigt marktleiderschap met het nieuwe handelsplatform Binck360 en aantrekkelijke tarieven

2 Inhoudsopgave Kerncijfers voor de periode eindigend op 30 september 3 Kerncijfers kwartaalvergelijking 4 Kerncijfers voor de periode eindigend op 30 september Retail en Professional Services 5 Verslag van het bestuur Bericht van de bestuursvoorzitter 6 Toelichting op het geconsolideerde resultaat 7 Toelichting business unit Retail 10 Toelichting business unit Professional Services 13 Financiële positie en risicobeheer 14 Vooruitzichten Tussentijds financieel verslag I Geconsolideerde balans 16 II Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 17 III Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 18 IV Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht 18 V Geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen 19 VI Geselecteerde toelichtingen 20 Data en kerngegevens van het aandeel BinckBank N.V. 26 Belangrijke data BinckBank N.V Derde kwartaalbericht 2012

3 Kerncijfers voor de periode eindigend op 30 september x FY12 YTD FY11 YTD Δ Klantgegevens Aantal rekeningen % Beleggingsrekeningen % Beleggersgirorekeningen % Vermogensbeheerrekeningen % Spaarrekeningen % Aantal transacties % Beleggingsrekeningen % Beleggersgirorekeningen % Geadministreerd vermogen % Beleggingsrekeningen % Beleggersgirorekeningen % Vermogensbeheerrekeningen % Spaarrekeningen % Winst-&-verliesrekening Netto-rentebaten % Netto-provisiebaten % Overige baten % Resultaat uit financiële instrumenten % Bijzondere waardeveranderingen op financiële activa 10 (110) -109% Totale inkomsten uit operationele activiteiten % Personeelskosten % Afschrijvingen % Overige operationele lasten % Totale operationele lasten % Resultaat uit bedrijfsactiviteiten % Belastingen (7.058) (10.869) -35% Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures (2.469) (3.282) -25% Netto-resultaat % Resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders minderheidsbelangen % Netto-resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders BinckBank % IFRS afschrijving % Fiscaal voordeel uit verschillen tussen commerciële en fiscale afschrijving % Gecorrigeerde nettowinst % Gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende de periode Gecorrigeerde nettowinst per aandeel 0,55 0,70 Cost / income ratio exclusief IFRS afschrijving 60% 54% 3 Derde kwartaalbericht 2012 Balans & kapitaaltoereikendheid Balanstotaal % Eigen vermogen % Totaal aanwezig vermogen (Tier I) % BIS-ratio 30,2% 31,0% Solvabiliteitsratio 24,0% 19,3%

4 Kerncijfers kwartaalvergelijking x FY12 Q3 FY12 Q2 FY11 Q3 Δ Q2 Δ Q3 Klantgegevens Aantal rekeningen % 23% Beleggingsrekeningen % 8% Beleggersgirorekeningen % 5360% Vermogensbeheerrekeningen % 12% Spaarrekeningen % 3% Aantal transacties % -26% Beleggingsrekeningen % -33% Beleggersgirorekeningen % 868% Geadministreerd vermogen % 64% Beleggingsrekeningen % 19% Beleggersgirorekeningen % 5692% Vermogensbeheerrekeningen % 22% Spaarrekeningen % -15% Winst-&-verliesrekening Netto-rentebaten % -19% Netto-provisiebaten % -19% Overige baten % -1% Resultaat uit financiële instrumenten % -100% Bijzondere waardeveranderingen op financiële activa (10) % -163% Totale inkomsten uit operationele activiteiten % -21% Personeelskosten % -2% Afschrijvingen % 0% Overige operationele lasten % -8% Totale operationele lasten % -3% Resultaat uit bedrijfsactiviteiten % -55% Belastingen (1.977) (2.124) (4.151) -7% -52% Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures (1.060) (1.169) (1.182) -9% -10% Netto-resultaat % -60% Resultaat toe te schrijven aan minderheidsbelangen - - (129) -100% Netto-resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders BinckBank % -60% IFRS afschrijving % 0% Fiscaal voordeel uit verschillen tussen commerciële en fiscale afschrijving % 0% Gecorrigeerde nettowinst % -35% Gecorrigeerde nettowinst per aandeel (in ) 0,17 0,17 0,25 Cost / income ratio exclusief IFRS afschrijving 61% 60% 51% 4 Derde kwartaalbericht 2012 Balans & kapitaaltoereikendheid Balanstotaal % -17% Eigen vermogen % -3% Totaal aanwezig vermogen (Tier I) % 7% BIS-ratio 30,2% 29,7% 31,0% Solvabiliteitsratio 24,0% 23,2% 19,3%

5 Kerncijfers voor de periode eindigend op 30 september Retail en Professional Services x FY12 YTD FY11 YTD Δ Retail Aantal rekeningen % Beleggingsrekeningen % Nederland % België % Frankrijk % Italië % Vermogensbeheerrekeningen % Spaarrekeningen % Aantal transacties % Nederland % België % Frankrijk % Italië % Geadministreerd vermogen % Beleggingsrekeningen % Nederland % België % Frankrijk % Italië % Vermogensbeheerrekeningen % Spaarrekeningen % Professional Services Aantal rekeningen % Beleggingsrekeningen % Beleggersgirorekeningen % 5 Derde kwartaalbericht 2012 Aantal transacties % Beleggingsrekeningen % Beleggersgirorekeningen % Geadministreerd vermogen % Beleggingsrekeningen % Beleggersgirorekeningen %

6 Verslag van het bestuur Bericht van de bestuursvoorzitter Beste lezers, Het derde kwartaal resultaat van BinckBank is nagenoeg gelijk aan dat van het tweede kwartaal. Ondanks de vakantieperiode, de introductie van de financiële transactietaks in Frankrijk en het feit dat het sentiment onder particuliere beleggers nog steeds matig is, hield het resultaat goed stand. In totaal werden er 1,8 miljoen beurstransacties verricht. De netto-provisiebaten namen toe en bedroegen 26,5 miljoen (FY12 Q2: 25,7 miljoen). De nettorentebaten namen als gevolg van de lagere rentes op de geld- en kapitaalmarkt wel verder af van 8,3 miljoen naar 7,8 miljoen. Om ons marktleiderschap verder uit te bouwen in Nederland en marktaandeel in Italië te veroveren, intensiveerden wij onze marketinginspanningen het afgelopen kwartaal. Dit resulteerde in een lichte toename van de operationele lasten met 3%. De gecorrigeerde nettowinst over het derde kwartaal bedroeg 12,1 miljoen ( 0,17 per aandeel). BinckBank heeft op een verschillende manieren haar ambities in Nederland kracht bijgezet. Zo pasten we in april de tarieven voor Alex aan, zodat die nu beter aansluiten bij de wensen van de Alex-belegger. Bij Binck werden de tarieven per 1 oktober verlaagd en introduceerden we Binck360: het hypermoderne en speciaal voor en in samenwerking met actieve beleggers ontworpen platform. Voor zowel actieve als minder actieve beleggers bewijst BinckBank dé brokerspecialist te zijn en verwachten wij ons marktleiderschap te verstevigen. In Frankrijk groeide het aantal nieuwe rekeningen goed met 3% en daalde het aantal transacties slechts met 2% ten opzichte van het tweede kwartaal. Ondanks de invoering van de financiële transactietaks in augustus zagen we vooralsnog geen sterke daling van het aantal Franse transacties. In september zijn wij in Italië van start gegaan met onze eerste reclamecampagnes. Wij sponsorden een aantal evenementen voor beleggers zoals het Option Forum en de Trading Tour, we plaatsten advertenties in een aantal toonaangevende nieuwsbladen en op het internet was Binck ook duidelijk aanwezig. Inmiddels zijn er eind derde kwartaal 630 rekeningen geopend en verrichtten onze Italiaanse klanten transacties dit kwartaal. 6 Derde kwartaalbericht 2012 Particulieren die hun geld liever láten beleggen bieden wij Alex Vermogensbeheer. In het derde kwartaal werden er 480 rekeningen geopend bij Alex Vermogensbeheer en steeg het totaal beheerd vermogen naar 878 miljoen per eind september. De netto-instroom bedroeg ruim 33 miljoen dit kwartaal. Op 24 september maakten wij bekend dat bestuurslid Nick Bortot BinckBank per 1 januari 2013 zal verlaten om andere uitdagingen aan te gaan. Graag zou ik van deze mogelijkheid gebruik maken om Nick nogmaals hartelijk te danken voor zijn grote inzet en prestaties bij BinckBank de afgelopen jaren. Amsterdam, 18 oktober 2012 Koen Beentjes Bestuursvoorzitter BinckBank

7 Toelichting op het geconsolideerde resultaat Gecorrigeerde nettowinst De gecorrigeerde nettowinst bedroeg over de eerste negen maanden van ,0 miljoen, zijnde 0,55 per aandeel. Dit is 22% lager dan in dezelfde periode vorig jaar (FY11 YTD: 51,6 miljoen). In FY12 Q3 bedroeg de gecorrigeerde nettowinst 12,1 miljoen: 0,17 per aandeel. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal is dit nagenoeg gelijk ( 12,2 miljoen). De gecorrigeerde nettowinst is het netto-resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders BinckBank gecorrigeerd voor IFRS afschrijvingen en de belastingbesparing op het verschil tussen fiscale en commerciële afschrijving van de bij de acquisitie van Alex verworven immateriële activa en betaalde goodwill. Netto-rentebaten De netto-rentebaten bedroegen de afgelopen negen maanden 24,9 miljoen. Dit is 16% minder dan in dezelfde periode vorig jaar (FY11 YTD: 29,8 miljoen). Door de lagere rentes op de geld- en kapitaalmarkt liep het rendement op de beleggingsportefeuille verder terug. Daarnaast was het effectenkrediet in 2012 gemiddeld lager dan in Door de aanhoudende lage rentes op de geld- en kapitaalmarkten daalde het rendement op de beleggingsportefeuille van 1,47% eind FY12 Q2 naar 1,29% eind FY12 Q3. Daarnaast was het effectenkrediet gedurende het derde kwartaal gemiddeld lager dan in het tweede kwartaal. Het effectenkrediet liep in september weer op. De netto-rentebaten namen in vergelijking met FY12 Q2 af van 8,3 miljoen naar 7,8 miljoen in FY12 Q3. x miljoen ,7 Netto-rentebaten 9,1 8,9 8,3 7,8 x miljoen Effectenkrediet Derde kwartaalbericht FY11 Q3 FY11 Q4 FY12 Q1 FY12 Q2 FY12 Q3 0 FY11 Q3 FY11 Q4 FY12 Q1 FY12 Q2 FY12 Q3

8 Netto-provisiebaten De netto-provisiebaten bedroegen in de eerste negen maanden van ,0 miljoen; 14% minder dan in dezelfde periode vorig jaar ( 97,5 miljoen). De voornaamste reden voor deze daling was een afname van het aantal transacties van 7,3 miljoen in de eerste negen maanden van 2011 naar 6,5 miljoen transacties in dezelfde periode van De mix van transacties tussen beurs- en beleggersgirotransacties veranderde eveneens. Er werden in de eerste negen maanden van 2012 meer beleggersgirotransacties verricht dan in De transacties hebben echter een veel lagere gemiddelde opbrengst per transactie dan beurstransacties. In FY12 Q3 stegen de netto-provisiebaten, ondanks de daling van het aantal transacties met 3%, naar 26,5 miljoen (FY12 Q2: 25,7 miljoen) mede door een stijging van de overige netto-provisiebaten bij de business unit Retail en hogere BPO-inkomsten. x miljoen ,9 Netto-provisiebaten 30,9 31,9 25,7 FY11 Q3 FY11 Q4 FY12 Q1 FY12 Q2 26,5 FY12 Q3 Aantal transacties Overige baten De overige baten bedroegen in FY12 YTD 9,0 miljoen (FY11 YTD 11,0 miljoen) en in FY12 Q3 3,0 miljoen (FY11 Q3 3,0 miljoen). De overige baten bestaan voornamelijk uit de omzet van dochteronderneming Syntel. x miljoen 1,5 3 2, ,7 2,4 2,4 beleggersgirotransacties 2,1 FY11 Q3 FY11 Q4 FY12 Q1 FY12 Q2 0,2 1,9 2,0 FY12 Q3 0,2 1,8 beurstransacties 8 Derde kwartaalbericht 2012

9 Totale operationele lasten In het afgelopen negen maanden bedroegen de totale operationele lasten 91,9 miljoen. Dit is een afname van 4% ten opzichte van dezelfde periode 2011 ( 96,3 miljoen). De personeelskosten en de afschrijvingen stegen licht met respectievelijk 2% en 1% ten opzichte van dezelfde periode in De overige operationele lasten daalden echter met 15%. Dit is met name het gevolg van lagere marketinginspanningen in de eerste helft van De marketinguitgaven in de eerste negen maanden van 2012 bedroegen 10,1 miljoen en in dezelfde periode in ,5 miljoen. Daarnaast waren de lasten voor ICT 1,2 miljoen lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2012 stegen de operationele lasten met 3% van 29,1 miljoen naar 29,8 miljoen. De personeelslasten daalden onder andere door een vrijval in de reservering voor vakantiedagen door opname van vakanties van 12,6 miljoen naar 12,0 miljoen. De afschrijvingen bleven nagenoeg gelijk en bedroegen 8,8 miljoen. De overige operationele lasten stegen van 7,7 miljoen in FY12 Q2 naar 9,0 miljoen in FY12 Q3. Deze stijging werd hoofdzakelijk veroorzaakt door een toename van de marketingactiviteiten in met name Nederland. De marketinguitgaven stegen van 2,6 miljoen in FY12 Q2 naar 3,5 miljoen in FY12 Q3. Totale operationele lasten x miljoen ,9 33,9 33,0 29,1 29,8 8,8 9,2 8,8 8,8 8,8 9,8 11,3 10,7 7,7 9,0 12,3 13,4 13,5 12,6 12,0 FY11 Q3 FY11 Q4 FY12 Q1 FY12 Q2 FY12 Q3 Personeelskosten Overige operationale lasten Afschrijvingen 9 Derde kwartaalbericht 2012

10 Toelichting business unit Retail Europese online bank voor particuliere beleggers x FY12 Q3 FY12 Q2 FY11 Q3 Δ Q2 Δ Q3 Klantgegevens Aantal rekeningen % 8% Beleggingsrekeningen % 9% Nederland % 6% België % 14% Frankrijk % 20% Italië % 100% Vermogensbeheerrekeningen % 12% Spaarrekeningen % 3% Aantal transacties % -35% Nederland % -37% België % -32% Frankrijk % -29% Italië % 100% Geadministreerd vermogen % 11% Beleggingsrekeningen % 12% Nederland % 10% België % 19% Frankrijk % 16% Italië % 100% Vermogensbeheerrekeningen % 22% Spaarrekeningen % -15% Winst & verliesrekening Netto-rentebaten % -21% Netto-provisiebaten % -24% Netto-provisiebaten (transactiegerelateerd) % -35% Nederland % -37% België % -37% Frankrijk % -4% Italië % 100% Netto-provisebaten (overige) % 59% Overige baten % -76% Resultaat uit financiële instrumenten Bijzondere waardeveranderingen op financiële activa (10) % -163% Totale inkomsten uit operationele activiteiten % -24% 10 Derde kwartaalbericht 2012 Personeelskosten % -12% Afschrijvingen % -2% Overige operationele lasten % -5% Totale operationele lasten % -6% Resultaat uit bedrijfsactiviteiten % -60%

11 Business unit Retail De business unit Retail levert online beleggingsdiensten aan particuliere beleggers in Nederland, België, Frankrijk en Italië. In Nederland onder de merken Alex en Binck, in het buitenland alleen onder het merk Binck. Nederland In het derde kwartaal introduceerde BinckBank Binck360 en een nieuwe tarievenstructuur voor Binck in Nederland die per 1 oktober 2012 inging. Zowel de actieve als de niet-actieve belegger kan profiteren van de nieuwe tarieven. Voor de niet-actieve belegger is het bewaarloon afgeschaft en voor de actieve belegger gelden lagere transactiekosten. Ook kregen actieve beleggers toegang tot Binck360 en het portfolio-based marginsysteem. Hiermee laat Binck zien dé specialist te zijn op het gebied van brokerage voor alle soorten beleggers. Het afgelopen kwartaal nam het aantal beleggingsrekeningen met 1% toe in Nederland en bedroeg het aantal beleggingsrekeningen eind september In totaal werden er in het derde kwartaal 1,1 miljoen transacties gedaan, wat 6% minder is dan het kwartaal ervoor. Het geadministreerde vermogen op de beleggingsrekeningen steeg met 3% naar 6,2 miljard ten opzichte van het tweede kwartaal. Alex Vermogensbeheer Bij Alex Vermogensbeheer werden er het afgelopen kwartaal 480 rekeningen geopend, waardoor het totale aantal rekeningen eind september bedroeg. Het totaal beheerd vermogen nam toe van 802 miljoen naar 878 miljoen als gevolg een netto-instroom van 33 miljoen en positieve rendementen. In het afgelopen kwartaal bedroeg het gemiddelde rendement voor onze klanten 5,4%. Alex Vermogensbeheer was eind september weer voor 90% belegd. x miljoen Ontwikkeling Alex Vermogensbeheer Derde kwartaalbericht FY11 Q3 FY11 Q4 FY12 Q1 FY12 Q2 FY12 Q3 Belegd Cash

12 België Het totaal aantal rekeningen steeg in FY12 Q3 naar Ondanks de verhoging van de beurstaks van 0,22% naar 0,25% per 1 augustus 2012 steeg het aantal transacties in België met 1% naar in vergelijking met het tweede kwartaal. In België lanceerde Binck de mobiele website. Hierdoor kan op elke smartphone en tablet altijd en overal mobiel belegd worden. Frankrijk In augustus is de Franse financiële transactietaks in werking getreden. De taks is 0,2% en geldt voor 119 Franse fondsen. Ondanks de invoering van de Franse financiële transactietaks is de daling van het aantal transacties beperkt gebleven tot 2% en komt het totaal aantal transacties op Het aantal rekeningen dat in Frankrijk is geopend steeg ten opzichte van het tweede kwartaal met 3% naar In Frankrijk zijn in september de beurstijden uitgebreid. Deze uitbreiding geldt specifiek voor warrants en certificaten op NYSE Euronext Parijs voor Barclays, Citi, Commerzbank en UniCredit producten. Een positieve ontwikkeling voor onze Franse klanten. Binck Frankrijk mag zichzelf vanaf september de beste broker noemen op het gebied van value for money voor kleine orders. Deze titel is uitgedeeld door Le Revenu, één van de prominente beleggingsbladen van Frankrijk. Italië In Italië maakte BinckBank een voortvarende start in september na de in het tweede kwartaal gestarte pilot. Met de eerste marketinginspanningen steeg het aantal rekeningen van 181 naar 630 en het aantal transacties steeg van 531 naar Onze Italiaanse klanten zijn veruit de actiefste beleggers bij Binck. Gemiddeld deden zij 16 transacties dit kwartaal. 12 Derde kwartaalbericht 2012

13 Toelichting business unit Professional Services Europese online effectenbank voor professionele partijen x FY12 Q3 FY12 Q2 FY11 Q3* Δ Q2 Δ Q3 Klantgegevens Aantal rekeningen % 135% Beleggingsrekeningen % 1% Beleggersgirorekeningen % 5360% Aantal transacties % 80% Beleggingsrekeningen % 1% Beleggersgirorekeningen % 868% Geadministreerd vermogen % 154% Beleggingsrekeningen % 28% Beleggersgirorekeningen % 5692% Winst-&-verliesrekening Netto-rentebaten % -5% Netto-provisiebaten % 17% Overige baten % 25% Resultaat uit financiële instrumenten Bijzondere waardeveranderingen op financiële activa Totale inkomsten uit operationele activiteiten % 16% Personeelskosten % 17% Afschrijvingen % 50% Overige operationele lasten % 19% Totale operationele lasten % 20% Resultaat uit bedrijfsactiviteiten % 6% * De vergelijkende cijfers zijn n.a.v. de herziene segmentatie in het eerste kwartaal van 2012 aangepast. De business unit Professional Services behaalde het afgelopen kwartaal een goed resultaat. De inkomsten uit operationele activiteiten stegen met 10%. 13 Derde kwartaalbericht 2012 Het aantal transacties steeg met 3% gedurende het derde kwartaal naar (FY12 Q2: ). Het aantal rekeningen nam met 2% toe naar en het geadministreerde vermogen steeg met 11% naar 12,7 miljard.

14 Financiële positie en risicobeheer Per 30 september 2012 beschikt BinckBank over een solide vermogenspositie. Het totaal eigen vermogen van BinckBank eind september 2012 bedroeg 453,8 miljoen. Het totaal aanwezige Tier 1 vermogen steeg in het tweede kwartaal met 0,9 miljoen van 165,2 miljoen naar 166,1 miljoen. De solvabiliteitsratio steeg in het derde kwartaal van 23,2% naar 24,0%. Berekening eigen vermogen en aanwezige Tier 1 vermogen x FY12 Q3 FY12 Q2 FY11 Q3 Gestort en geplaatst kapitaal Agioreserve Ingekochte eigen aandelen (17.037) (12.535) (2.990) Overige reserves (incl. reserve reële waarde) Onverdeeld resultaat Minderheidsbelangen Totaal eigen vermogen Af: goodwill ( ) ( ) ( ) Af: overige immateriële vaste activa ( ) ( ) ( ) Af: reserve reële waarde (9.017) (7.008) (3.245) Af: reservering dividend (7.629) (13.947) (10.954) Kernvermogen Af: aftrekpost financiële deelnemingen (3.495) (3.361) (3.661) Totaal aanwezig vermogen (A) - Tier Totaal benodigd kapitaal (B) - Pilaar I Totaal benodigd kapitaal (C) - Pilaar I + II BIS ratio (=A/B *8%) 30,2% 29,7% 31,0% Solvabiliteitsratio (=A/C * 8%) 24,0% 23,2% 19,3% 14 Derde kwartaalbericht 2012 BinckBank heeft eind september 2012 de toereikendheid van haar kapitaal- en liquiditeitspositie opnieuw beoordeeld met als conclusie dat het totaal aanwezig vermogen en de liquiditeiten toereikend zijn om de risico s in de bedrijfsvoering af te dekken en het aandeleninkoopprogramma te blijven voortzetten in het vierde kwartaal. Voor een uitgebreide uiteenzetting over risicobeheer en kapitaalmanagement verwijzen wij naar het Kapitaaltoereikendheid en Risicorapport 2012 en het BinckBank jaarverslag 2011 (

15 Vooruitzichten 2012 In het afgelopen kwartaal heeft BinckBank de tariefstructuur van het label Binck in Nederland aangepast. De verwachte negatieve impact op het netto-resultaat van de nieuwe Binck-tarieven is circa 7 miljoen - 8 miljoen op jaarbasis. Met het nieuwe Binck360 platform is BinckBank uitstekend gepositioneerd om haar marktleiderschap in Nederland te verstevigen. Binck360 is ook in Italië geïntroduceerd onder de naam Binck Scalper. Met Binck Scalper wil BinckBank marktaandeel in Italië gaan veroveren. Het resultaat van BinckBank blijft sterk afhankelijk van de activiteit van haar klanten op de beurs. De volatiliteit en richting van de beurs zijn hierbij belangrijk. Hierdoor is het voor BinckBank niet mogelijk om concrete verwachtingen af te geven voor het laatste kwartaal van Derde kwartaalbericht 2012

16 Tussentijds financieel verslag I. Geconsolideerde balans 30 september december 2011 x x Activa Kasmiddelen Bankiers Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden Financiële activa aangemerkt als tegen reële waarde via de winsten verliesrekening Financiële activa beschikbaar voor verkoop Leningen en vorderingen Geassocieerde deelnemingen en joint ventures Immateriële activa Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen Vennootschapsbelasting Overige activa Overlopende activa Derivatenposities voor rekening en risico van cliënten Totaal activa Passiva Bankiers Toevertrouwde middelen Financiële passiva aangehouden voor handelsdoeleinden Financiële passiva aangemerkt als tegen reële waarde via de winsten verliesrekening Voorzieningen Vennootschapsbelasting Uitgestelde belastingverplichtingen Overige passiva Overlopende passiva Derivatenposities voor rekening en risico van cliënten Totaal verplichtingen Derde kwartaalbericht 2012 Eigen vermogen toe te rekenen aan: Aandeelhouders BinckBank N.V Aandeelhouders minderheidsbelangen 7 7 Totaal eigen vermogen Totaal passiva

17 II. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening FY12 Q3 FY11 Q3 FY12 YTD FY11 YTD x x x x Baten Rentebaten Rentelasten (2.377) (4.974) (8.419) (12.348) Netto-rentebaten Provisiebaten Provisielasten (7.233) (14.770) (23.620) (39.151) Netto-provisiebaten Overige baten Resultaat uit financiële instrumenten Bijzondere waardeveranderingen op financiële activa (10) (110) Totale inkomsten uit operationele activiteiten Lasten Personeelskosten Afschrijvingen Overige operationele lasten Totale operationele lasten Resultaat uit bedrijfsactiviteiten Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures (1.060) (1.182) (2.469) (3.282) Resultaat voor belastingen Belastingen (1.977) (4.151) (7.058) (10.869) Netto-resultaat Resultaat toe te schrijven aan: Aandeelhouders van BinckBank N.V Aandeelhouders minderheidsbelangen (282) (120) Netto-resultaat Derde kwartaalbericht 2012 Gewone en verwaterde winst per aandeel (Wpa) 0,06 0,15 0,23 0,38

18 III. Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten FY12 Q3 FY11 Q3 FY12 YTD FY11 YTD x x x x Netto resultaat winst-en-verliesrekening ,251 Niet-gerealiseerde resultaten Reële waardemutatie financiële activa beschikbaar voor verkoop Realisatie van herwaarderingen via de winst- en verliesrekening (1.576) (1) (699) Belasting over resultaten via het vermogen (670) (3.280) (3.331) (1.952) Niet-gerealiseerde resultaten, na belasting Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, na belasting Resultaat toe te schrijven aan: Aandeelhouders van BinckBank N.V Aandeelhouders minderheidsbelangen (282) (120) Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, na belasting IV. Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht FY12 YTD FY11 YTD x x Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten ( ) Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten (95.752) Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten (43.191) (34.151) Netto kasstroom ( ) Derde kwartaalbericht 2012 Geldmiddelen en kasequivalenten begin periode Geldmiddelen en kasequivalenten einde periode Mutatie geldmiddelen en kasequivalenten ( ) De geldmiddelen en kasequivalenten zoals gepresenteerd in het geconsolideerd kasstroomoverzicht zijn in de balans ondergebracht onder de volgende rubrieken voor de hierna vermelde bedragen: Kasmiddelen Bankiers Bankiers - niet kasequivalenten (8.835) (8.918) Totaal

19 V. Geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen x Geplaatst aandelen kapitaal Agio reserve Ingekochte eigen aandelen Reserve reële waarde Overige reserves Onverdeeld resultaat Minderheidsbelangen Totaal eigen vermogen 1 januari (3.954) (973) Netto-resultaat boekjaar (282) Niet-gerealiseerde resultaten via het vermogen Totaalresultaat (282) Uitkering slotdividend FY (17.605) - (17.605) Uitkering interim-dividend FY12 Toegekende rechten op aandelen Uitgifte aandelen aan bestuur en medewerkers (12.365) - - (12.365) (420) Ingekochte aandelen - - (13.503) (13.503) Kapitaalstorting door minderheidsbelang Ingehouden winst naar overige reserves (16.605) september (17.037) x Geplaatst aandelen kapitaal Agio reserve Ingekochte eigen aandelen Reserve reële waarde Overige reserves Onverdeeld resultaat Minderheidsbelangen Totaal eigen vermogen 1 januari (3.335) (2.610) (73) Netto-resultaat boekjaar (120) Niet gerealiseerde resultaten via het vermogen Totaalresultaat (120) Uitkering slotdividend (20.022) - (20.022) Uitkering interim-dividend (14.831) - - (14.831) Toegekende rechten op aandelen Verkoop aandelen aan bestuur en medewerkers Kapitaalstorting door minderhiedsbelang Ingehouden winst naar overige reserves (24.218) september (2.990) Derde kwartaalbericht 2012

20 VI. Geselecteerde toelichtingen 1. Algemene informatie BinckBank N.V., opgericht en gevestigd in Nederland, is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht waarvan de aandelen openbaar worden verhandeld. Het adres van de statutaire zetel van BinckBank N.V. is Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN Amsterdam. BinckBank N.V. bemiddelt als (internet)broker in effectenen derivatentransacties ten behoeve van zowel particuliere als professionele beleggers. Hierna zal de naam BinckBank worden gebruikt ter aanduiding van BinckBank N.V. en haar dochter ondernemingen. De geconsolideerde jaarrekening van BinckBank over het boekjaar 2011 is op aanvraag beschikbaar via de afdeling Investor Relations op +31 (0) of via De verkorte geconsolideerde cijfers voor de periode eindigend op 30 september 2012 zijn opgesteld door het bestuur van BinckBank en goedgekeurd voor publicatie ingevolge het besluit van het bestuur en de raad van commissarissen van 18 oktober Grondslagen voor financiële verslaglegging Presentatie cijfers voor de periode eindigend op 30 september 2012 De verkorte geconsolideerde cijfers voor de periode eindigend op 30 september 2012 zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 Interim Financial Reporting zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Het bevat niet alle informatie die is vereist voor een volledige jaarrekening en dient in combinatie met de geconsolideerde jaarrekening 2011 te worden gelezen. De verkorte geconsolideerde cijfers luiden in euro s en alle bedragen zijn afgerond naar duizendtallen ( `000), tenzij anders is vermeld. Grondslagen voor waardering De verkorte geconsolideerde cijfers voor de periode eindigend op 30 september 2012 zijn opgesteld in overeenstemming met de grondslagen toegepast in de geconsolideerde jaarrekening op 31 december 2011, met uitzondering van nieuwe activiteiten en de toepassing van nieuwe standaarden en interpretaties zoals onderstaand weergegeven. Effect van nieuwe, gewijzigde en verbeterde standaarden Nieuwe en gewijzigde IFRS-standaarden en IFRIC-interpretaties effectief in 2012 Nieuwe of gewijzigde standaarden worden effectief op de datum zoals vermeld door IFRS en na bekrachtiging door de EU, waarbij eerdere toepassing soms wordt toegestaan. 20 Derde kwartaalbericht 2012 IA S 12 Belastingen (herzien) van kracht voor boekjaren beginnend op of na 1 januari 2012, betreffende uitgestelde belastingen op onroerend goed beleggingen gewaardeerd tegen reële waarde. BinckBank heeft de standaard beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat de wijziging geen effect heeft op de financiële positie en resultaten. IFR S 1 Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards (herzien) - van kracht voor boekjaren beginnend op of na 1 juli 2011, betreffende hyperinflatie en functionele valuta. Aangezien BinckBank niet een eerste toepasser van IFRS is, is de herziene standaard niet op BinckBank van toepassing. IFR S 7 Financiële instrumenten: toelichtingen (herzien) - van kracht voor boekjaren beginnend op of na 1 juli 2011, betreffende aanvullende toelichtingen voor sommige financiële activa. BinckBank heeft de standaard beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat de wijziging geen effect heeft op de financiële positie, resultaten en toelichtingen. De volgende standaarden, aanpassingen van standaarden en interpretaties, die nog niet van kracht zijn of nog niet door de Europese Unie zijn bekrachtigd worden door BinckBank niet vervroegd toegepast: IA S 1 Presentatie van de jaarrekening - van kracht voor boekjaren beginnend op of na 1 juli 2012, betreffende de presentatie van het totaalresultaat. BinckBank verwacht geen significante impact op de financiële positie en de resultaten.

21 IAS 19 Voorzieningen voor werknemers (herzien) - van kracht voor boekjaren beginnend op of na 1 januari 2013, bedoeld om te komen tot transparantere financiële verslaggeving ten aanzien van personeelsbeloningen,en in het bijzonder pensioenen. De effecten worden grotendeels beperkt omdat BinckBank geen toegezegd pensioenregeling heeft. BinckBank verwacht geen significante impact op de financiële positie en de resultaten. IFRS 9 Financiële instrumenten, classificatie en waardering wordt van kracht per 1 januari Deze regelgeving is de eerste fase van een volledige herziening van IAS 39 Financiële instrumenten. BinckBank verwacht dat deze standaard gevolgen zal hebben voor de classificatie en waardering van de financiële activa en passiva maar de volledige impact zal pas duidelijk worden nadat alle fasen van dit IASB project zijn voltooid. IFRS 10 Geconsolideerde jaarrekening van kracht voor boekjaren beginnend op of na 1 januari 2013, bevat een nieuwe definitie van zeggenschap, die wordt gebruikt om te bepalen welke entiteiten worden geconsolideerd,en beschrijft de consolidatie procedures. BinckBank verwacht geen significante impact op de financiële positie en de resultaten. IFRS 11 Gemeenschappelijke arrangementen van kracht voor boekjaren beginnend op of na 1 januari 2013, beschrijft de verwerking van gezamenlijke afspraken met gezamenlijke zeggenschap, proportionele consolidatie is niet toegestaan voor joint ventures. BinckBank verwacht geen significante impact op de financiële toelichtingen. IFRS 12 toelichting van belangen in andere entiteiten van kracht voor boekjaren beginnend op of na 1 januari 2013, bevat alle informatieverplichtingen voor de dochterondernemingen, joint ventures, geassocieerde deelnemingen, en gestructureerde entiteiten. BinckBank verwacht geen significante impact op de financiële toelichtingen. IFRS 13 Waardering tegen reële waarde van kracht voor boekjaren beginnend op of na 1 januari 2013, geeft richtlijnen over hoe de reële waarde te meten, maar verandert niet wanneer de reële waarde is vereist of toegestaan onder IFRS. BinckBank verwacht geen significante impact op de financiële positie en resultaten. In mei 2012 is een verzameling kleinere wijzigingen op een aantal IFRS standaarden gepubliceerd, allen van kracht voor boekjaren beginnend op of na 1 januari BinckBank heeft de wijzigingen beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat zij geen effect hebben op de financiële positie en resultaten. Op aandelen gebaseerde beloningen BinckBank heeft op aandelen gebaseerde beloningen waarin identified staff participeert. Indien de op aandelen gebaseerde beloning wordt afgerekend in aandelen leidt dit tot een toename in het eigen vermogen. Indien de op aandelen gebaseerde beloning wordt afgerekend in contanten volgt opname van een verplichting. De kosten voor op aandelen gebaseerde beloningen worden verantwoord over de periode waarin de prestaties zijn geleverd. De reële waarde per aandeel van op aandelen gebaseerde beloningen die zal worden afgerekend in aandelen wordt op de toekenningsdatum bepaald. Het aantal toe te kennen aandelen wordt vastgesteld tegen de slotkoers van het desbetreffende prestatiejaar. 21 Derde kwartaalbericht Toelichting op verkorte geconsolideerde cijfers voor de periode eindigend op 30 september 2012 Geassocieerde deelnemingen en joint ventures Think Capital Holding B.V. In de periode 1 januari to 30 september 2012 heeft BinckBank uit hoofde van huisvesting, kantoorautomatisering en administratieve diensten een bedrag van in rekening gebracht. Ultimo september 2012 heeft BinckBank geen vordering op ThinkCapital Holding B.V. TOM Holding B.V. In maart 2012 is IMC Financial Markets als aandeelhouder toegetreden tot TOM Holding B.V. met een belang van 9,99%. Het belang van BinckBank is hiermee verwaterd tot 34,2%. In de periode eindigend op 30 september 2012 is een additioneel bedrag van aan kapitaal gestort in de geassocieerde deelneming TOM Holding B.V. In de periode 1 januari tot 30 september 2012 heeft BinckBank huisvesting, kantoorautomatisering en administratieve diensten aan TOM geleverd, waarvoor een vergoeding van berekend. In de periode 1 januari tot 30 september 2012 is uit hoofde van verleende effectendiensten door dochterondernemingen van TOM Holding B.V. aan BinckBank in rekening gebracht. Ultimo september 2012 heeft BinckBank een schuld van aan TOM Holding B.V. en haar dochterondernemingen.

22 BeFrank N.V. In het jaar 2012 is tot en met 30 september een additioneel bedrag van aan kapitaal gestort in de joint venture BeFrank N.V. In de periode 1 januari tot 30 september 2012 is er uit hoofde van BPO en administratieve diensten een bedrag van in rekening gebracht. Ultimo september 2012 heeft BinckBank een vordering van op BeFrank N.V. Goodwill Gedurende een korte periode in het derde kwartaal van 2012 was de beurswaarde van BinckBank lager dan de netto vermogenswaarde. Dit was aanleiding om de reguliere jaarlijkse toets van de goodwill op een bijzondere waardevermindering een kwartaal eerder uit te voeren. Dit vraagt om een schatting van de bedrijfswaarde van de kasstroomgenererende eenheden waaraan de goodwill wordt toegerekend. Voor de schatting van de bedrijfswaarde maakt BinckBank een schatting van de verwachte toekomstige kasstromen van de kasstroomgenererende eenheid en bepaalt tevens een geschikte disconteringsvoet, ter berekening van de contante waarde van die kasstromen. Een bijzondere waardevermindering wordt vastgesteld door middel van een beoordeling van de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid waarop de goodwill betrekking heeft. De realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Indien deze lager ligt dan de boekwaarde, wordt een bijzondere waardevermindering opgenomen. De uitkomsten van de uitgevoerde toets geven vooralsnog geen aanleiding tot een bijzondere waardevermindering van de goodwill. Immateriële activa De overige immateriële activa worden jaarlijks of vaker getoetst op bijzondere waardevermindering indien gebeurtenissen of veranderingen in de omstandigheden erop wijzen dat de boekwaarde, met inachtneming van de jaarlijkse daarop van toepassing zijnde afschrijving, mogelijk een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan. In eerste instantie wordt getoetst aan de hand van in IAS genoemde indicatoren aangevuld met de door BinckBank geïdentificeerde indicatoren ten opzichte van de aannames die gedaan zijn bij de waardebepaling van de geïdentificeerde immateriële activa ten tijde van de acquisitie. Wanneer er een indicatie voor bijzondere waardevermindering is, voert BinckBank een uitgebreide berekening van de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheden uit. Gedurende de periode eindigend op 30 september 2012 zijn de immateriële activa beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen aan de hand van de genoemde indicatoren. Hieruit is vooralsnog geen indicatie gebleken van enige bijzondere waardevermindering. Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen In 2012 heeft BinckBank onroerende zaken en bedrijfsmiddelen aangeschaft met een waarde van In de investering in onroerende zaken zijn begrepen vooruitbetalingen uit hoofde van erfpacht (operationele lease) met een looptijd tot 15 april In de periode eindigend op 30 september 2012 is een bedrag van betreffende amortisatie van de erfpacht in de afschrijvingen opgenomen (2011: ). 22 Derde kwartaalbericht 2012 Ingekochte eigen aandelen Per 1 januari 2012 waren er 464,117 aandelen in positie tegen een gemiddelde aankoopkoers van 8,519. In de periode eindigend op 30 september 2012 zijn aandelen ingekocht tegen een gemiddelde koers van 6,818. Aan het bestuur en personeelsleden zijn op 28 april 2012 aandelen uitgekeerd als onderdeel van de variabele beloning over de in 2011 geleverde prestaties. De kosten hiervan zijn reeds in 2011 verantwoord. Ingevolge de beloningsregeling zijn aandelen uitgegeven aan bestuur en personeelsleden tegen een gemiddelde aankoopkoers van 8,510. De ultimo september 2012 ingekochte eigen aandelen worden gewaardeerd tegen de gemiddelde aankoopkoers van 7,113. De beurskoers eind september 2012 bedroeg 5,725. Lange termijn beloningsregeling Op 23 april 2012 is een herziene lange termijn beloningsregeling goedgekeurd met terugwerkende kracht naar 1 januari Volgens deze regeling wordt aan identified staff een variabele beloning toegekend waarvan een gedeelte te kenmerken is als een op aandelen gebaseerde beloning.

23 De opbouwperiode van de variabele beloning bedraagt een periode van 1 jaar; de zgn. prestatieperiode. Voor deze periode zijn een aantal prestatie-indicatoren vastgesteld. Van de totaal toegekende variabele beloning wordt een deel onvoorwaardelijk toegekend en een deel wordt pro rata voorwaardelijk toegekend over een periode van drie jaar. Na afloop van ieder jaar (binnen de periode van drie jaren) vindt een herbeoordeling plaats aan de hand van de initiële aan deze variabele beloning gekoppelde prestatie-indicatoren. Al naar gelang de uitkomst van de herbeoordeling verkrijgt het voor het relevante jaar pro rata toegekende gedeelte van de variabele beloning (gedeeltelijk) een onvoorwaardelijk karakter. Het aantal toe te kennen aandelen wordt vastgesteld tegen de slotkoers van het desbetreffende prestatiejaar. Aandelen BinckBank die onvoorwaardelijk worden toegekend, dienen gedurende een retentieperiode op een geblokkeerde rekening te worden aangehouden. Voor een verder toelichting wordt verwezen naar het beloningsbeleid dat te vinden is op Bij de uitvoering van het beloningsbeleid zijn aandelen toegekend aan identified staff m.b.t. de prestaties in Hiervan zijn er aandelen onvoorwaardelijk uitgegeven en vallen aandelen onder de jaarlijkse herbeoordeling. Overige operationele lasten BinckBank N.V. heeft in het verleden haar kosten altijd inclusief BTW geboekt omdat haar dienstverlening grotendeels BTW vrijgesteld is (BTW onbelast). Een klein gedeelte van de door BinckBank verleende diensten is echter belast met BTW. Doordat de dienstverlening zowel uit belaste als onbelaste elementen bestaat ontstaat een gedeeltelijk recht op terugvordering van de aan BinckBank gefactureerde BTW (de zogenoemde pro-rata BTW). In het tweede kwartaal van 2012 heeft BinckBank overeenstemming bereikt met de Nederlandse belastingdienst inzake de pro-rata BTW over het boekjaar 2010, hierdoor is in het tweede kwartaal 0,9 miljoen ten gunste gebracht van de overige operationele lasten. In het derde kwartaal van 2012 is 0,8 miljoen ten gunste gebracht van de operationele lasten uit hoofde van de toepassing van de pro-rata over het boekjaar 2011 en de eerste negen maanden van Belastingen Belastingen worden berekend op basis van de inschatting van het gemiddelde belastingtarief voor het gehele jaar Het gemiddelde belastingtarief is 30,6% (2011 : 27,8%). (x 1.000) FY12 Q3 FY11 Q3 Acute belastingen Uitgestelde belastingen Belasting volgens de winst-en-verliesrekening Belasting over resultaten via het vermogen Totaal belastingen Derde kwartaalbericht 2012 Betaalde en voorgestelde dividenden (x 1.000) FY12 Q3 FY11 Q3 Vastgesteld en uitgekeerd gedurende het jaar Dividend op gewone aandelen Slotdividend voor 2011: 0,24 (2010: 0,27) Interim-dividend voor 2012: 0,17 (2011: 0,20)

24 Reële waarde van financiële instrumenten Een belangrijk deel van de financiële instrumenten worden in de balans opgenomen tegen reële waarde. BinckBank gebruikt de volgende drie niveaus voor de indeling en toelichting van financiële instrumenten welke op reële waarde worden gewaardeerd: Niveau 1 : Reële waarde gebaseerd op prijsnoteringen in actieve markten Niveau 2 : Reële waarderingstechnieken waarbij de input kan worden afgeleid van waarneembare markten Niveau 3 : Reële waarderingstechnieken waarbij de input niet kan worden afgeleid van waarneembare markten De reële waarde van de beleggingsportefeuille obligaties opgenomen in Niveau 2 zijn onderhevig aan wijzigingen in de rentestanden en overige marktsentiment. Gedurende de eerste negen maanden van 2012 is de waarde van de beleggingsportefeuille toegenomen met Ongerealiseerde waardemutaties worden opgenomen in de Reserve reële waarde na aftrek van belastingen. In 2012 zijn geen financiële activa geherrubriceerd tussen de verschillende niveaus. Gesegmenteerde informatie Vanaf 1 januari 2012 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor onze dochteronderneming Syntel B.V. gewijzigd. De verantwoordelijkheid is overgegaan van de bestuursvoorzitter naar de bestuurder verantwoordelijk voor de business unit Professional Services. Als gevolg hiervan worden de resultaten van Syntel niet langer gerapporteerd in de groepsactiviteiten maar in het bedrijfssegment Professional Services. De nieuwe segmentstructuur weerspiegelt de herziene bestuurlijke verantwoordelijkheid. De vergelijkende cijfers zijn dienovereenkomstig aangepast. Een segment is een duidelijk te onderscheiden onderdeel van BinckBank dat diensten verleent met een van andere segmenten afwijkend risico-of rendementsprofiel (bedrijfssegment) of dat die diensten verleent aan een bepaalde economische markt (marktsegment), dat een van andere segmenten afwijkend risico- en rendementsprofiel heeft. Organisatorisch gezien worden de activiteiten van BinckBank onderverdeeld in twee primaire bedrijfssegmenten. Het bestuur bepaalt de prestatiedoelstellingen en autoriseert en bewaakt de budgetten die zijn voorbereid door deze bedrijfsonderdelen. Het management van het bedrijfsonderdeel bepaalt, in overeenstemming met de strategie en prestatiedoelstellingen zoals geformuleerd door het bestuur, het beleid van de bedrijfsonderdelen. De bedrijfssegmenten zijn: Retail Professional Services De business unit Retail treedt op als (internet) broker voor de particuliere markt. De business unit Professional Services bemiddelt in effecten- en derivatentransacties ten behoeve van binnen- en buitenlandse professionele beleggers waarbij ook een groot deel van de administratie wordt verzorgd, met inbegrip van de dochteronderneming Syntel. Binnen de bedrijfssegmenten Retail en Professional Services worden alle direct toe te rekenen baten en lasten verantwoord tezamen met de toegerekende kosten van de groepsactiviteiten. Onder Groepsactiviteiten zijn de bedrijfsonderdelen opgenomen die direct door het bestuur worden aangestuurd en waarvan de baten en lasten niet in één van de andere segmenten worden opgenomen. Hierin zijn onder meer opgenomen centrale Treasury resultaten met inbegrip van de resultaten op verkopen vanuit de beleggingsportefeuille en buitengewone lasten zoals de lasten van het depositogarantiestelsel. 24 Derde kwartaalbericht 2012 Voor een bedrijfssegment worden dezelfde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd als beschreven in de waarderingsgrondslagen voor de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening van BinckBank. Als verrekenprijzen voor transacties tussen bedrijfssegmenten worden de prijzen gehanteerd die zouden ontstaan onder reguliere marktomstandigheden ( at arm s length ). Resultaten van geassocieerde deelnemingen en joint ventures worden aan bedrijfsonderdelen toegerekend voor zover de bedrijfsonderdelen direct invloed uitoefenen op de deelnemingen en joint ventures. Alle overige resultaten van geassocieerde deelnemingen en joint ventures worden op groepsniveau verantwoord. Belastingen worden beheerd op groepsniveau en worden niet toegerekend aan de operationele segmenten.

Derde kwartaalbericht 2011

Derde kwartaalbericht 2011 Derde kwartaalbericht 2011 Gecorrigeerde nettowinst FY11 Q3 18,5 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,25) Gecorrigeerde nettowinst FY11 YTD 51,6 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,70) Het aantal transacties steeg in

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

BinckBank N.V. trading update eerste kwartaal 2017

BinckBank N.V. trading update eerste kwartaal 2017 PERSBERICHT Amsterdam, 24 april 2017 BinckBank N.V. trading update eerste kwartaal 2017 Positieve start voor BinckBank Gecorrigeerde nettowinst per aandeel 17Q1 0,12 hoger dan 16Q4 en in lijn met 16Q1.

Nadere informatie

Eerste kwartaalbericht 2011

Eerste kwartaalbericht 2011 Eerste kwartaalbericht 2011 Gecorrigeerde nettowinst FY11 Q1 18,9 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,26) Aantal transacties in FY11 Q1 stijgt met 12% naar 2,6 miljoen t.o.v. FY10 Q4 Alex Vermogensbeheer zet

Nadere informatie

Eerste kwartaalbericht 2013

Eerste kwartaalbericht 2013 , Eerste kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q1: 9,2 miljoen (FY12 Q1: 15,7 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13 Q1: 1,4 miljard (FY12 Q1: 0,8 miljard) Aantal Retail transacties in FY13

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kerncijfers jaarvergelijking 3 Kerncijfers kwartaalvergelijking 4 Kerncijfers Retail en Professional Services 5

Inhoudsopgave. Kerncijfers jaarvergelijking 3 Kerncijfers kwartaalvergelijking 4 Kerncijfers Retail en Professional Services 5 , Jaarbericht 2012 Gecorrigeerde nettowinst FY12: 55,0 miljoen (FY11: 65,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY12 Q4: 15,1 miljoen (FY11 Q4: 13,6 miljoen) Alex Vermogensbeheer meer dan 1,0 miljard onder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kerncijfers jaarvergelijking 3 Kerncijfers kwartaalvergelijking 4

Inhoudsopgave. Kerncijfers jaarvergelijking 3 Kerncijfers kwartaalvergelijking 4 Jaarbericht 2011 Gecorrigeerde nettowinst FY11 Q4 13,6 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,18) Gecorrigeerde nettowinst FY11 65,1 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,88) Aantal transacties FY11 Q4 2,4 miljoen (FY11

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2014

Derde kwartaalbericht 2014 , Derde kwartaalbericht 2014 Gecorrigeerde nettowinst FY14 Q3: 24,6 miljoen (FY13 Q3: 10,6 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY14 Q3: 2,3 miljard (FY13 Q3: 1,8 miljard) Aantal transacties in FY14 Q3: 1,9

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2014

Halfjaarverslag 2014 , Halfjaarverslag 2014 Gecorrigeerde nettowinst FY14 H1: 20,2 miljoen (FY13 H1: 21,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY14 Q2: 8,5 miljoen (FY13 Q2: 12,7 miljoen) Interim-dividend 0,10 per aandeel Alex

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2010

Derde kwartaalbericht 2010 Derde kwartaalbericht 2010 Nieuwe initiatieven in rustige markt Gecorrigeerde nettowinst in 17,4 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,23) Gecorrigeerde nettowinst in YTD 57,2 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,77) Volwaardig

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Eerste kwartaalbericht 2010

Eerste kwartaalbericht 2010 Eerste kwartaalbericht 2010 BinckBank goed van start in 2010 Gecorrigeerde nettowinst in FY10 Q1 18,9 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,26) Mijlpaal van 400.000 rekeningen in zicht BinckBank Frankrijk lanceert

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Data en kerngegevens van het aandeel BinckBank N.V. 36 Belangrijke data BinckBank N.V Jaarbericht 2013

Inhoudsopgave. Data en kerngegevens van het aandeel BinckBank N.V. 36 Belangrijke data BinckBank N.V Jaarbericht 2013 , Jaarbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13: 55,2 miljoen (FY12: 55,0 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q4: 22,7 miljoen (FY12 Q4: 15,1 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13: 2,1 miljard Aantal

Nadere informatie

Jaarbericht 2010. Op dit document is geen accountantscontrole toegepast

Jaarbericht 2010. Op dit document is geen accountantscontrole toegepast Jaarbericht 2010 Gecorrigeerde nettowinst in FY10 Q4 18,1 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,25) Gecorrigeerde nettowinst in FY10 75,2 miljoen (gecorrigeerde WpA 1,02) Voorgesteld slotdividend per aandeel 0,27

Nadere informatie

BinckBank N.V. trading update derde kwartaal 2016

BinckBank N.V. trading update derde kwartaal 2016 Persbericht Amsterdam, 24 oktober 2016 BinckBank N.V. trading update derde kwartaal 2016 Gecorrigeerde nettowinst per aandeel op kwartaalbasis gelijk aan 16Q2 op 0,11 Netto-rentebaten op kwartaalbasis

Nadere informatie

Eerste kwartaalbericht 2014

Eerste kwartaalbericht 2014 , Eerste kwartaalbericht 2014 Gecorrigeerde nettowinst FY14 Q1: 11,6 miljoen (FY13 Q1: 9,2 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY14 Q1: 2,5 miljard (FY13 Q1: 1,4 miljard) Aantal Retail transacties in FY14

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Jaarbericht 2009. 2009 bijzonder goed jaar voor BinckBank

Jaarbericht 2009. 2009 bijzonder goed jaar voor BinckBank Jaarbericht 2009 2009 bijzonder goed jaar voor BinckBank Gecorrigeerde nettowinst in FY09 Q4 21,8 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,29) Gecorrigeerde nettowinst over FY09 78,1 miljoen (gecorrigeerde WpA 1,04)

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015

Halfjaarverslag 2015 Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave Kernboodschap halfjaarverslag 2015 3 Kerncijfers halfjaarvergelijking 4 Kerncijfers kwartaalvergelijking 5 Verslag van het bestuur Algemeen 6 Toelichting op het geconsolideerde

Nadere informatie

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Persbericht Amsterdam, 6 mei 2008 Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Netto resultaat 9.7 miljoen in Q1 2008 ( 0,13 per aandeel) Netto gecorrigeerd resultaat 17,6 miljoen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Halfjaarverslag BinckBank goed op koers

Halfjaarverslag BinckBank goed op koers Halfjaarverslag 2010 BinckBank goed op koers Gecorrigeerde nettowinst in FY10 Q2 20,9 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,28) Gecorrigeerde nettowinst in FY10 H1 39,8 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,54) Interim

Nadere informatie

Eerste kwartaalbericht 2009 *

Eerste kwartaalbericht 2009 * Eerste kwartaalbericht 2009 * Sterke performance BinckBank zet door in eerste kwartaal 2009 Gecorrigeerde nettowinst Q1 FY09 17,9 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,24) Meer dan 19.500 nieuwe rekeningen geopend

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Hoofdlijnen remuneratierapport Algemeen Volgens best practice bepaling II.2.12 van de Code dient in het remuneratierapport verslag te worden gedaan van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Visie, missie en kernwaarden

Visie, missie en kernwaarden Factsheet Profiel BinckBank BinckBank N.V. (BinckBank), opgericht in 2000, is een online bank voor beleggers met marktleiderschap in Nederland en België, een derde positie in Frankrijk en is sinds 2012

Nadere informatie

Persbericht. BinckBank sterk in derde kwartaal 2008. Amsterdam, 24 oktober 2008

Persbericht. BinckBank sterk in derde kwartaal 2008. Amsterdam, 24 oktober 2008 Persbericht Amsterdam, 24 oktober 2008 BinckBank sterk in derde kwartaal 2008 Gecorrigeerde netto winst in derde kwartaal 14,7 miljoen en 46,1 miljoen in de eerste 9 maanden 2008 Aanhoudende groei; aantal

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

AvA BinckBank N.V. 26 april 2010

AvA BinckBank N.V. 26 april 2010 AvA BinckBank N.V. 26 april 2010 1. Opening Dhr. Scholtes Agenda Opening Presentatie jaarverslag 2009 Aandeelhoudersbesluiten Rondvraag Sluiting 3 2. Presentatie jaarverslag 2009 Dhr. Beentjes Inhoudsopgave

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratieapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2013 Hoofdlijnen remuneratierapport

Nadere informatie

Eerste kwartaalbericht 2015

Eerste kwartaalbericht 2015 , Eerste kwartaalbericht 2015 Gecorrigeerde nettowinst FY15 Q1: 16,4 miljoen (FY14 Q1: 11,6 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY15 Q1: 2,0 miljard (FY14 Q1: 2,5 miljard) Aantal transacties in FY15 Q1:

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2 Forse groei van het resultaat Achmea Hypotheekbank heeft over het eerste halfjaar van 2008 een winst voor belastingen behaald van EUR 19,4 miljoen. Dit

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Eerste kwartaalbericht 2015

Eerste kwartaalbericht 2015 , Eerste kwartaalbericht 2015 Gecorrigeerde nettowinst FY15 Q1: 16,4 miljoen (FY14 Q1: 11,6 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY15 Q1: 2,0 miljard (FY14 Q1: 2,5 miljard) Aantal transacties in FY15 Q1:

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015

Halfjaarverslag 2015 Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave Kernboodschap halfjaarverslag 2015 3 Kerncijfers halfjaarvergelijking 4 Kerncijfers kwartaalvergelijking 5 Verslag van het bestuur Algemeen 6 Toelichting op het geconsolideerde

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming)

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) Jaa 10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) 10.1 Algemeen 10.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

Sterk tweede kwartaalresultaat BinckBank

Sterk tweede kwartaalresultaat BinckBank Halfjaarverslag 2009 Sterk tweede kwartaalresultaat BinckBank Gecorrigeerde nettowinst in FY09 Q2 16,9 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,22) Gecorrigeerde netto winst in FY09 H1 34,8 miljoen (gecorrigeerde

Nadere informatie

Sterk tweede kwartaalresultaat BinckBank

Sterk tweede kwartaalresultaat BinckBank Halfjaarverslag 2009 Sterk tweede kwartaalresultaat BinckBank Gecorrigeerde nettowinst in FY09 Q2 16,9 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,22) Gecorrigeerde netto winst in FY09 H1 34,8 miljoen (gecorrigeerde

Nadere informatie

Jaarbericht Op dit document is geen accountantscontrole toegepast

Jaarbericht Op dit document is geen accountantscontrole toegepast , Jaarbericht 2014 Gecorrigeerde nettowinst FY14: 57,5 miljoen (FY13: 55,2 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY14 Q4: 12,7 miljoen (FY13 Q4: 22,7 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY14: 2,0 miljard (FY13:

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel. 31 10 4869911, Telefax 31 10 4850355 Voor publicatie: 17 januari 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS PRESENTEERT FINANCIËLE RESULTATEN OVER

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q3 2016 Q3 2017 evolutie 9m 2016 9m 2017 evolutie Omzet 625 593-5,1% 1.873 1.803-3,7% Kostprijs van verkopen (415) (397) -4,3% (1.239) (1.202)

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014

HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014 HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014 Tussentijds verslag Raad van Bestuur HAL Holding N.V. 3 Tussentijdse verkorte geconsolideerde halfjaarrekening HAL Trust 7 Eerste halfjaar: nettowinst

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Overzichten geconsolideerde jaarrekening

Overzichten geconsolideerde jaarrekening Overzichten geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans Per 31 december 2015 Per 31 december 2014 In miljoenen euro's Activa Geldmiddelen en kasequivalenten 64.943 43.409 Vorderingen op andere

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Profiel BinckBank. 2 Factsheet 2015 BinckBank N.V.

Profiel BinckBank. 2 Factsheet 2015 BinckBank N.V. Factsheet 2015 Profiel BinckBank De particulier van vandaag wordt geconfronteerd met een aantal uitdagingen. De rente is historisch laag, het pensioenstelsel wordt versoberd en de sociale zekerheid wordt

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

PERSBERICHT. Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen. 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Overzicht kerncijfers 1 / 8. voor meer informatie:

PERSBERICHT. Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen. 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Overzicht kerncijfers 1 / 8. voor meer informatie: PERSBERICHT voor meer informatie: 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen Totale winst in

Nadere informatie

Remuneratierapport 2011

Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport 2 In dit remuneratierapport wordt uitvoering gegeven aan best practice

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Persbericht STERKE PERFORMANCE BINCKBANK IN CRISISJAAR 2008

Persbericht STERKE PERFORMANCE BINCKBANK IN CRISISJAAR 2008 Persbericht STERKE PERFORMANCE BINCKBANK IN CRISISJAAR 2008 Gecorrigeerde nettowinst over 2008 64,1 miljoen ( 0,83 per aandeel) Ongekende groei aantal rekeninghouders naar 293.236 (+37% t.o.v. ultimo 2007)

Nadere informatie

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

1.2 de balanspost pensioenverplichting met toelichting wijzigt als volgt: x 1.000

1.2 de balanspost pensioenverplichting met toelichting wijzigt als volgt: x 1.000 Nadere toelichting op de jaarrekening In 2007 is de interpretatie van een aantal gehanteerde IFRS grondslagen nader bezien, ondermeer naar aanleiding van aanbevelingen van de AFM in het kader van haar

Nadere informatie

Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat

Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat Veldhoven, 9 augustus 2012 Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat Hoofdpunten Omzet over het eerste halfjaar 2012 stijgt van 72,4 miljoen naar 81,9 miljoen (+ 13%)

Nadere informatie

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V.

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Het nettoresultaat van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2017 komt uit op een verlies van 202 duizend. Hierin zitten voor 120 duizend eenmalige kosten. Belangrijkste

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2013. Value8 N.V.

Halfjaarbericht 2013. Value8 N.V. Halfjaarbericht 2013 Value8 N.V. 1 Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2013 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2013 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie