HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN"

Transcriptie

1 HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS

2

3 Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term Cloud. Voor ú als Service Provider in de ICT ligt de grote uitdaging in het verschiet om aan uw klanten de juiste Clouddiensten te leveren. Uit onderzoeken is gebleken dat het MKB een zeer aantrekkelijk marktsegment is voor het aanbieden van Cloud-diensten. Binnen dit segment van 2 tot 250 medewerkers blijken namelijk de grootste kansen te liggen voor iedereen die Clouddiensten wil gaan aanbieden. In dit whitepaper geven wij KPN Wholesale aan u als Service Provider inzicht in onderzoeksresultaten die uw kansen aantonen in dit marktsegment. Wij denken dat dit whitepaper een productieve bijdrage kan leveren aan de plannen die u gaat ontwikkelen om de Cloud-kansen in het MKB daadwerkelijk te benutten. Om u bij het realiseren van deze uitdaging verder te ondersteunen, faciliteren wij de Open Cloud Store. Een initiatief dat u in staat stelt een eigen webstore te ontwikkelen waarin u gemakkelijk een breed palet aan Cloud-diensten kunt aanbieden aan uw klanten. Als u verdere vragen hebt, of met ons in gesprek wilt raken, kunt u met ons contact opnemen via: Peter Maarten Westerhout Directeur Open Cloud Store

4

5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 6 Wat is de Cloud? 7 1. Cloud-oplossingen en hun invloed op de ICT-markt 9 Groei van de Nederlandse ICT-markt 10 Gemiddelde ICT-uitgaven per medewerker 12 Invloed van de Cloud op 4 ICT-categorieën 13 Wat maakt de Cloud interessant voor het MKB? Aan te bieden Cloud-oplossingen door Service Providers 17 Groeipotentie van de Cloud 18 Software-as-a-Service heeft de grootste potentie in het MKB 19 Telecomdiensten: Hosted Voice-omzet zal snel verdubbelen in het MKB 21 Infrastructure-as-a-Service is in het MKB al goed bekend MKB als motor voor de groei 25 Drie meest genoemde voordelen van bestaande Cloud-gebruikers 26 Drie meest genoemde redenen om nog geen Cloud-diensten af te nemen Cloud-dynamiek naar bedrijfsomvang binnen het MKB 31 ICT-uitgaven naar bedrijfsomvang binnen het MKB 32 Cloud-bekendheid naar bedrijfsgrootte binnen het MKB 33 Verschillen in Cloud-gebruik naar bedrijfsgrootte in het MKB Cloud-dynamiek naar bedrijfssector 35 Cloud-bekendheid naar bedrijfssector 36 Cloud-gebruik naar bedrijfssector 36 Drivers en drempels naar bedrijfssector 37 Cloud-kansen voor Software-as-a-Service 37 Cloud-kansen voor Hosted Voice 38 Cloud-kansen voor Infrastructure-as-a-Service 39 Conclusie 42 Inhoudsopgave - 5

6 Inleiding Met de komst van de Cloud gaat het ICT-landschap voorgoed veranderen. In de afgelopen jaren hebben met name consumenten massaal Cloud-diensten omarmd, zoals Gmail, Dropbox en Spotify. Maar ook in de zakelijke markt brengt de Cloud verandering in de wijze waarop bedrijven met hun ICT-activiteiten omgaan. In toenemende mate blijken ook zij er namelijk voor te kiezen om hun ICT-infrastructuur, applicaties en bedrijfsprocessen naar de Cloud te verplaatsen. De gekozen Cloud-diensten worden via het internet as a service aangeboden. Dit kunnen we aan de hand van twee voorbeelden illustreren. Met de Cloud-dienst Back-up Online maken medewerkers via internet een automatische back-up. Al hun gegevens en documenten worden veilig opgeslagen via de Service Provider in de Cloud en zijn eenvoudig weer terug te halen. Met de Cloud-dienst Hosted Voice voeren medewerkers geen gesprekken meer via een eigen fysieke bedrijfstelefooncentrale. Alle functionaliteit wordt via internet aangeboden en draait in de Cloud. Tegen lagere kosten en met meer mogelijkheden. De grootste kansen voor de Cloud liggen op dit moment in het MKB, want daar is sprake van naar verhouding kleine ICT-budgetten en minder complexe oplossingen. Hierdoor is het voor dit segment relatief eenvoudig om ICT-toepassingen en innovaties te adopteren. Extra aantrekkelijk voor het MKB is dat de Cloud functionaliteiten biedt die tot voor kort alleen voor grootzakelijke bedrijven was weggelegd vanwege de hoge kosten. Zo wordt de Cloud een belangrijke stimulans voor het MKB om een efficiency-slag te maken, waardoor er met minder geld meer kan worden bereikt. In dit White paper beschrijven we ons beeld van de markt en onze inschattingen van de omvang ervan. Deze hebben we onder andere gebaseerd op onderstaande bronnen: een online onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met TNS NIPO onder bedrijven in het MKB; informatie van Gartner (2012); informatie van het CBS; diverse (online) onderzoeksrapporten (ABN AMRO, Europese Unie en andere). 6 - Inleiding

7 Wat is de Cloud? De termen Cloud en Cloud-diensten worden vandaag de dag te pas en te onpas gebruikt in media en marktonderzoeken, onder andere omdat veel mensen niet precies op de hoogte zijn van de toepassingen. Vanwege de veelzijdigheid aan verschijningvormen, gebruikte technologieën en toepassingen voldoen ruime omschrijvingen van de Cloud en Cloud-diensten het best. In dit whitepaper bedoelen we met Cloud-diensten het volgende: Diensten die voor iedereen via het internet besteld, geleverd, gebruikt, beheerd en betaald kunnen worden, gebaseerd op gedeeld gebruik van hardware, applicaties en data. Leveranciers van Cloud-diensten zorgen ervoor dat zij centraal in de Cloud alle hardware, software en data ontwikkelen en neerzetten die bij hun dienstverlening hoort. Gebruikers kunnen via internet van deze diensten gebruik maken. Daartoe melden zij zich via internet aan bij de dienstverlener, om daarna, al dan niet tegen een vergoeding, de gewenste diensten af te nemen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het betalen en laten afspelen van muziek (Spotify) of het tekstverwerken met een pakket dat dan niet meer op de eigen computer staat (Office 365). Samenvatting Wat is de Cloud? Diensten in de Cloud worden: via internet besteld, geleverd, gebruikt en betaald; centraal ontwikkeld en beheerd; gebaseerd op gedeeld gebruik van hardware, applicaties en data. Wat is de Cloud - 7

8

9 Cloud-oplossingen en hun invloed op de ICT-markt

10 Cloud-oplossingen en hun invloed op de ICT-markt Om te bepalen waar de kansen liggen voor u als Service Provider in het aanbieden van Cloud-diensten is het van belang om te weten hoe groot de MKB-markt is, hoeveel geld hier op dit moment aan wordt uitgegeven en waar de grootste potentie zit. Omdat de Cloud steeds meer traditionele ICT-diensten zal vervangen, is het verstandig om te kijken naar zowel de totale uitgaven aan ICT, als naar het aandeel van de Cloud daarin. Groei van de Nederlandse ICT-markt Met ICT worden medewerkers ondersteund, wordt interactie met de klant mogelijk gemaakt, en wordt het gehele bedrijfsproces in stand gehouden. De afgelopen jaren zijn de uitgaven door het bedrijfsleven aan ICT aanzienlijk gegroeid, tot 24 miljard euro in En deze groei stopt niet. De verwachting is dat deze uitgaven nog met 1 miljard zullen groeien naar ruim 25 miljard euro in Onderzoek heeft aangetoond dat de ontwikkeling van Cloud-diensten en de potentie van die diensten afhankelijk is van het soort dienstverlening. Ook blijkt dat Service Providers zich vaak richten op een bepaald soort dienstverlening. Om deze reden hebben we het totale scala aan ICT-behoeften onderverdeeld in 6 categorieën. Voor Service Providers die zich specialiseren in een bepaalde categorie is het een interessant feit dat de Cloud aantrekkelijke kansen biedt om het dienstaanbod te verbreden naar andere ICT categorieën. Jaarlijkse ICT omzet in Nederland per ICT categorie (in miljard euro) ICT - Dienstverlening Hardware & Devices Software Servers & Storage Telecomdiensten Bedrijfsnetwerk & Internet 10 - Cloud-oplossingen en hun invloed op de ICT-markt

11 1) ICT-Dienstverlening: alle IT- en Telecomdienstverlening, waaronder: consulting, ontwikkeling en integratie, IT-management; softwareondersteuning, procesmanagement, hardware-onderhoud en ondersteuning; werkplek- en websitebeheer. 2) Hardware & Devices: alle apparatuur, waaronder: laptops, PC s, printers; gebruikerspecifieke hardware voor telefonie zoals vaste- en mobiele telefoons. 3) Software: alle werkpleksoftware, inclusief: virtuele desktops; branchespecifieke software; overige software. 4) Telecomdiensten: mobiele diensten (voice & data); vaste telefonie; additionele Telecomdiensten (pin, alarm, camera); de bedrijfstelefooncentrale (PBX). 5) Servers & Storage: alle interne en externe servers voor applicaties en data-opslag. 6) Bedrijfsnetwerk & Internet: alle kosten van het (bedrijfs)netwerk, zoals: de internetverbinding; WiFi-apparatuur; modems en routers. Cloud-oplossingen en hun invloed op de ICT-markt - 11

12 Gemiddelde ICT-uitgaven per medewerker Hoeveel een organisatie uitgeeft aan ICT per medewerker blijkt samen te hangen met de grootte van het bedrijf. Hoe meer medewerkers, des te groter de ICT-uitgaven per medewerker. Jaarlijkse ICT uitgaven per medewerker ZZP Bedrijven: Medewerker: Per medewerker: Marktomvang: 1.2 Mrd MKB Bedrijven: Medewerker: Per medewerker: Marktomvang: 10.0 Mrd Groot Zakelijk Bedrijven: Medewerker: Per medewerker: Marktomvang: 13.2 Mrd 11% 10% 6% 11% 4% 17% 21% 3% 3% 46% 18% 44% 1% 17% 16% 8% 5% 58% ICT - Dienstverlening Hardware & Devices Software Servers & Storage Telecomdiensten Bedrijfsnetwerk & Internet Zo besteedt een ZZP er (zelfstandige zonder personeel) per jaar gemiddeld euro aan ICT-producten en diensten, en dit bedrag stijgt naar gemiddeld euro per medewerker in het MKB (2-250 medewerkers), en euro per medewerker bij grootzakelijke bedrijven (groter dan 250 medewerkers). Eén van de redenen is dat grootzakelijke bedrijven, vanwege de complexiteit van de organisatie en bijbehorende IT-systemen, meer investeren in (externe) ontwikkeling en ITmanagement van maatwerkoplossingen. Dit vertaalt zich naar een gemiddeld bedrag per medewerker dat aanzienlijk hoger is. ZZP ers en kleine MKB ers kiezen daarentegen vaak voor een consumentenoplossing, waardoor de jaarlijkse ICT-kosten per medewerker beperkt blijven Cloud-oplossingen en hun invloed op de ICT-markt

13 Invloed van de Cloud op 4 ICT-categorieën In 4 van de 6 traditionele ICT-categorieën zal de invloed van de Cloud direct te merken zijn. Software Bij Software zal de impact van Cloud-diensten enorm groot zijn. Steeds minder bedrijven zullen hun softwarepakketten fysiek op de werkplek installeren, en steeds meer als een dienst uit de Cloud afnemen. Dit maakt complex en duur licentiebeheer overbodig. Vanuit de Cloud is men gegarandeerd van de laatste versie van de software. Ook de werkplek zal meer en meer overgaan naar de Cloud, mede door de opkomst van de virtual desktop als dienstverlening. Telecomdiensten Telecomdiensten worden direct beïnvloed door Cloud-diensten. Traditionele telefonie wordt vervangen door Voice over IP -oplossingen. Hierbij staat de telefooncentrale van een bedrijf in de Cloud. Dit stelt bedrijven in staat om geavanceerde functionaliteit van telefooncentrales te gebruiken, zonder dat er (éénmalige) hoge investeringen tegenover staan. Een mobiele telefoon zal ook een koppeling krijgen met de telefooncentrale uit de Cloud. Dat stelt een gebruiker in staat functionaliteit van de vaste telefoon (zoals doorschakelen) ook op de mobiele telefoon te gebruiken. Binnen Telecomdiensten vallen tevens Value Added Services zoals pin- en alarmdiensten, maar ook conferencing-diensten worden meer en meer als Cloud-dienst aangeboden. Servers & Storage De impact van Cloud-diensten is groot voor de Servers & Storage-markt. Aanschaf en beheer van lokale server- en storage-infrastructuur zal sterk afnemen. De IT-omgeving verplaatst zich steeds meer naar de Cloud. Migratie van de fysieke infrastructuur naar de Cloud betekent vrijwel altijd een verbetering van de bezettingsgraad van apparatuur. Daar waar de rekencapaciteit van servers vaak onbenut blijft, kan in de Cloud deze capaciteit worden op- en afgeschaald al naar gelang de behoefte. Dankzij de Cloud is er altijd genoeg rekenkracht en opslag beschikbaar zonder verder te investeren in infrastructuur voor een datacenter. Testomgevingen worden vaak als eerste naar de Cloud overgezet (omdat ze minder bedrijfskritisch zijn), daarna volgen onderdelen van de productieomgeving. Bedrijfsnetwerk & Internet Door de groei van Cloud-diensten zal er in toenemende mate behoefte zijn om altijd en overal online te zijn. Medewerkers zullen op kantoor, thuis en onderweg toegang willen hebben tot hun data en bedrijfsapplicaties (VPN-oplossingen). Hierdoor neemt de afhankelijkheid van de internetverbinding sterk toe. Cloud-oplossingen en hun invloed op de ICT-markt - 13

14 De afnemer van de Cloud-diensten, of degene die hem hierover adviseert, moet er op letten dat hij de juiste verbinding kiest die past bij de eisen voor de Cloud-diensten. Het kiezen van de juiste breedbandverbinding is namelijk essentieel voor een goede werking van de Cloud-diensten. Zo moet er gekeken worden naar de beschikbare infrastructuur en bandbreedte, de beschikbaarheid van de verbinding op een bepaald adres, en naar de kwaliteit van de verbinding en service. Hierbij valt op dat de laatste jaren veel nadruk is gelegd op een goede download-snelheid. Met de groei van Cloud-diensten wordt echter de upload-snelheid minstens zo belangrijk. Voor het opslaan van grote hoeveelheden data in de Cloud in plaats van op een lokale server ontstaat bijvoorbeeld meer behoefte aan een hogere upload-snelheid. Hierbij is echter van belang of de bandbreedte een gegarandeerde snelheid heeft, of dat deze kan fluctueren (de zogenaamde overbooking). Wat maakt de Cloud interessant voor het MKB? Wat maakt de Cloud zo interessant voor MKB-bedrijven? Er zijn diverse argumenten om voor Cloud-diensten te kiezen. We noemen de 3 belangrijkste drijfveren. Meer functionaliteiten De Cloud stelt het MKB in staat om grootzakelijke diensten af te nemen, voor een kleinzakelijke prijs. Deze nieuwe functionaliteiten (computercapaciteit, applicaties en diensten) worden door hun prijsmodel en gebruiksgemak nu toegankelijk voor een veel grotere doelgroep. Eenmaal in de Cloud kunnen additionele Cloud-diensten, zoals back-up en beveiliging, makkelijk worden bijbesteld en geconfigureerd. Het technische beheer en onderhoud van de diensten liggen bij de Cloud namelijk niet meer bij de gebruiker, maar bij de leverancier van deze diensten. Software-updates zijn voortaan automatisch uit te voeren. Ook de persoonlijke ondersteuning van de gebruikers van de dienst wordt vaak professioneler via de Cloud, omdat men nu een centraal aanspreekpunt heeft voor verschillende diensten en daarbij de mogelijkheid voor online selfservice. Meer flexibiliteit Trends als Het Nieuwe Werken zorgen ervoor dat steeds meer mensen onafhankelijk van plaats, tijd en apparatuur willen werken. Omdat Cloud-oplossingen via het internet worden afgenomen, kan aan deze wens voldaan worden. Daarnaast betaalt de werkgever of gebruiker alleen voor wat daadwerkelijk wordt afgenomen (betalen per gebruik). Groeit of krimpt het bedrijf, in activiteiten of medewerkers, dan bewegen de benodigde ICT-voorzieningen automatisch mee. Niet alleen bij een permanente groei of afname van het personeelsbestand, maar ook in geval van seizoensgebonden werkzaamheden bieden Cloud-diensten de flexibiliteit om op en af te schalen Cloud-oplossingen en hun invloed op de ICT-markt

15 Deze flexibiliteit betekent voor de MKB-er bijvoorbeeld ook dat de reken- en opslagcapaciteit van de webservers kan worden opgeschaald bij een plotselinge piek in het aantal bezoekers ten gevolge van een marketingactie of nieuwsbericht. Betere kostenbeheersing Het MKB heeft over het algemeen minder financiële ruimte voor grote investeringen en is daarom altijd op zoek naar de goedkoopste ICT-oplossing. Omdat voor Cloud-oplossingen door de afnemer geen investeringen in hardware, installatie of onderhoud van servers en dataopslag nodig zijn deze diensten worden immers in abonnementsvorm afgenomen zijn deze diensten laagdrempeliger inzetbaar dan het geval is in traditioneel ICT-gebruik. Zeker omdat vaak een proefperiode mogelijk is voordat het abonnement wordt afgesloten. Dat Cloud-diensten kostenvoordelen kunnen opleveren, wordt bewezen in een onderzoek van de Europese Unie. Hieruit blijkt dat van de 479 bedrijven (niet specifiek MKB) die Cloud-diensten gebruikten, 81% hun IT-kosten met 10 tot 20% zagen krimpen. Het uiteindelijke voordeel van Cloud-diensten is dat bedrijven zich kunnen concentreren op hun core business en ICT als onderliggende business driver kunnen inzetten. Samenvatting Cloud-oplossingen en hun invloed op de ICT-markt In de volgende ICT-categorieën laat de invloed van de Cloud zich snel gelden: Software: de Cloud maakt afname in abonnementsvorm mogelijk, waarbij de software altijd up-to-date is. Telecomdiensten: met telefooncentrales uit de Cloud komen meer functionaliteiten (bijvoorbeeld vast-mobiel) beschikbaar voor een grotere doelgroep. Servers & Storage: de Cloud zorgt altijd voor genoeg rekenkracht en gegevensopslag. Bedrijfsnetwerk & Internet: voor een goed gebruik van Cloud diensten is het belangrijk de juiste breedbandverbinding te hebben. De Cloud is interessant voor het MKB want de gevolgen zijn: Meer functionaliteit: additionele Cloud-diensten, zoals back-up en beveiliging, zijn makkelijk bij te bestellen en te configureren. Meer flexibiliteit: steeds meer mensen willen en kunnen onafhankelijk van plaats, tijd en apparatuur werken. Betere kostenbeheersing: er zijn geen investeringen in hardware of onderhoud van servers en dataopslag meer nodig. Cloud-oplossingen en hun invloed op de ICT-markt - 15

16

17 Aan te bieden Cloud-oplossingen door Service Providers

18 Aan te bieden Cloud-oplossingen door Service Providers Nederland is uitermate geschikt voor Cloud-diensten. Mede dankzij de verschillende infrastructuren (koper/dsl, coax en glasvezel) kan ongeveer 99% van de Nederlandse bevolking over een breedband internetaansluiting beschikken. Ongeveer 86% van de Nederlandse bevolking beschikt ook daadwerkelijk over een vaste breedbandaansluiting. Daarnaast zal de introductie van de nieuwe mobiele 4G-netwerken een Cloud enabler zijn. De mobiele breedbandsnelheden worden hierdoor immers veel hoger, wat ervoor zorgt dat Cloud-diensten ook goed functioneren op mobiele apparatuur. Ook dankzij deze infrastructuur kunnen Service Providers hun Cloud-diensten met goed resultaat aanbieden. Groeipotentie van de Cloud Dat de Cloud een enorme groeipotentie in het MKB heeft, wordt onderschreven door de resultaten van ons onderzoek. In de figuur hieronder staat welk percentage van de respondenten aangaf een bepaalde dienst op dit moment vanuit de Cloud af te nemen en wat men verwacht over 2 jaar uit de Cloud af te nemen. Zonder enige uitzondering zal het gebruik van deze Cloud-diensten meer dan verdubbelen in de komende 2 jaar. Cloud groei per categorie Telecom 1% 7% 8% Servers & storage 3% Software 8% 11% 8% 12% 20% Huidig cloud gebruik Cloud groei t/m 2015 Een belangrijke randvoorwaarde voor groei in de Cloud-uitgaven is wel dat bedrijven begrijpen wat de Cloud voor ze kan betekenen. Uit het onderzoek van KPN Wholesale blijkt dat slechts 17% van de ondervraagden weet wat de Cloud is en er goed bekend mee is. Daar tegenover staat dat maar liefst 83% van de ondervraagden in het MKB nog niet goed genoeg weet wat Cloud-diensten voor het eigen bedrijf kunnen betekenen. Op dit punt is er dus nog werk aan de winkel. Hoewel goede bekendheid met de Cloud niet altijd nodig hoeft te zijn, zal het wel bijdragen aan een snelle adoptie ervan Aan te bieden Cloud-oplossingen door Service Providers

19 Cloud bekendheid in het MKB 28% 17% 38% 17% Nooit van gehoord Wel van gehoord maar geen kennis Enige kennis Goede kennis We belichten nu verder in meer detail het drietal Cloud-diensten met de meeste potentie. Software-as-a-Service heeft de grootste potentie in het MKB Wanneer software via de Cloud wordt afgenomen, is er sprake van Software-as-a- Service (SaaS). De software hoeft men in dat geval niet meer zelf te bezitten, maar wordt als abonnement afgenomen. Werkpleksoftware, zoals Microsoft Office, kan worden vervangen door, bijvoorbeeld, de Cloud-dienst Office 365. Ook zijn er oplossingen die gebruikers in staat stellen om online een eigen website te ontwikkelen en te hosten, zonder tussenkomst van derden. Een belangrijk voordeel is dat zulke SaaS-diensten worden afgenomen per gebruiker en dat er periodiek voor wordt betaald. Grote (éénmalige) investeringen vooraf behoren daarmee tot het verleden. En doordat software-updates automatisch worden uitgevoerd, is de functionaliteit en veiligheid bij alle gebruikers optimaal. Software omzet in het MKB (in miljoen euro) SaaS SaaS Potentie Aan te bieden Cloud-oplossingen door ServiceProviders - 19

20 De huidige SaaS-markt in het MKB wordt geschat op 125 miljoen euro, wat slechts 8% van de totale software-omzet is in het MKB. Deze markt groeit naar 195 miljoen euro in 2015, wat een jaarlijkse groei van 25% betekent. Hoewel deze groei aanzienlijk is, is deze niet onverwacht. Doordat software uit de Cloud gebaseerd is op een model van betalen-per-gebruik, zullen dure softwarepakketten die voorheen alleen voor grootzakelijke bedrijven beschikbaar waren (CRM, ERP) ook beschikbaar komen voor het MKB. Huidig en verwacht percentage van bedrijven die software-diensten afnemen uit de Cloud 6% 45% 51% HRM software 9% 23% 32% 12% 19% 31% CRM software Financiele backoffice software 7% 20% 27% ERP software 9% 15% 24% Branche specifieke software 6% 10% 16% Andere Standaard software 3% 9% 12% Internetveiligheidssoftware 2% 5% 7% Microsoft Office Huidig cloud gebruik Cloud groei t/m 2015 Uit het onderzoek is gebleken dat het gebruik van alle onderzochte Cloud-diensten meer dan verdubbelt in de komende 2 jaar. Het verwachte Cloud-verbruik verschilt echter per softwarecategorie. Men verwacht met name dat softwarepakketten die ondersteunend zijn aan de bedrijfsprocessen (namelijk HRM, CRM, ERP en financiële backoffice-software) in de komende 2 jaar naar de Cloud zullen gaan. Ook de medewerkerspecifieke software zoals internetveiligheidssoftware en Microsoft Office zullen snel naar de Cloud overgaan. Het geeft weer dat de komende 2 jaar het moment is dat de software-diensten vanuit de Cloud een grote sprong gaan nemen en breed geaccepteerd zullen worden. Bovenstaande grafiek toont aan dat de sterkste groei wordt verwacht in het segment van HRM-software, en geeft aan dat tegen % van de ondervraagde bedrijven verwacht 1 of meerdere HRM software-diensten in de Cloud te gaan afnemen. Weliswaar betekent dit niet automatisch dat ze alle HRM-processen met cloud-diensten zullen uitvoeren, maar wel dat ze de overstap denken te gaan maken Aan te bieden Cloud-oplossingen door Service Providers

21 Telecomdiensten: Hosted Voice-omzet zal snel verdubbelen in het MKB De tweede categorie waar we een grote verschuiving naar de Cloud zullen zien, betreft Telecomdiensten. Op dit moment wordt daar jaarlijks ongeveer 2,1 miljard euro door het MKB aan uitgegeven. Net als bij Software zien we ook bij de Telecomdiensten grote verschillen binnen deze categorie. De volgende illustratie toont aan dat verreweg de meeste omzet wordt behaald in de Vaste en Mobiele Telefoniediensten. Onderverdeling jaarlijkse telecom omzet in het MBK (in miljoen Euro) Bedrijfstelefooncentrale Additionele Telecomdiensten Vaste Telefoondiensten Mobiele Telecomdiensten Net als in de consumentenmarkt, waar de traditionele telefoonlijn inmiddels is vervangen door IP-telefonie (VoIP), gaat ook in de zakelijke markt de complete telefooncentrale over naar de Cloud. Wanneer additionele Telecomdiensten zoals alarmdiensten en cameradiensten direct op de Cloud worden aangesloten, zijn instellingen gemakkelijk op afstand te wijzigen en kunnen gegevens op een centrale server worden opgeslagen. En met PIN-over-IP zijn extra telefoonlijnen niet meer nodig. Bijna alle bedrijven hebben een bedrijfstelefooncentrale, in sommige gevallen uitgebreid met callcenter-functionaliteit, en staat de centrale fysiek op locatie. Wanneer deze bedrijfstelefooncentrale in z n geheel uit de Cloud wordt afgenomen, spreken we van een Hosted Voice -oplossing. Ook hier zijn geen hoge eenmalige investeringen of onderhoudskosten nodig, maar wordt de centrale as-a-service afgenomen. Bovendien kan er eenvoudig worden op- en afgeschaald wat het een zeer flexibele oplossing maakt. Aan te bieden Cloud-oplossingen door ServiceProviders - 21

22 Jaarlijkse Vaste Telefonieomzet in het MKB (in miljoen euro) Hosted Voice Hosted Voice potentie Hosted Voice maakt veel nieuwe functionaliteit voor het MKB beschikbaar. Zo kunnen bijvoorbeeld wachtrijsystemen voor callcenters worden ingekocht zonder investeringen in hardware. Maar ook doorschakelen, vast/mobiel-integratie, videobellen en werkplekintegratie worden mogelijk dankzij de Cloud. Een bijkomend voordeel is dat een verhuizing bij Hosted Voice aanzienlijk makkelijker verloopt: opnieuw instellen en installeren van de telefooncentrale is immers niet meer nodig. De huidige Hosted Voice markt schatten we op 80 miljoen euro, en we verwachten dat deze zal groeien naar 121 miljoen euro in Deze spectaculaire groei laat zich het best verklaren doordat de aanvankelijke scepsis ten aanzien van de kwaliteit van VoIP-oplossingen voor de zakelijke markt aan het verdwijnen is. Bovendien zal het telefoonverkeer (tikken) voor een groot deel via de Cloud-aanbieder (hosted voice) lopen in plaats van de telecomaanbieder. Een MKB-er zal er steeds vaker voor kiezen om zijn telefoonoplossing niet bij een traditionele telefoonaanbieder af te nemen, maar bij een Service Provider zoals u, die dit als onderdeel van een totaaloplossing kan bieden. Huidig en verwacht percentage van bedrijven die Telecomdiensten afnemen uit de Cloud Camerabewaking 6% 15% 21% Alarmdienst 3% 8% 11% Vast - mobiel 1% 9% 10% Vaste telefonie 2% 5% 7% Huidig cloud gebruik Cloud groei t/m Aan te bieden Cloud-oplossingen door Service Providers

23 Waar veel Telecomdiensten nu nog worden afgenomen van de traditionele telecomleverancier, zal ook voor deze diensten de komende 2 jaar een grote stap gezet worden richting de Cloud. Niet alleen de vaste telefonie en vast/mobiele-integratie zullen meer en meer als Cloud-diensten worden afgenomen, maar vooral additionele Telecomdiensten als camerabewaking en alarmdiensten zullen vanuit de Cloud gaan draaien. Deze markt is kleiner in omvang (92 miljoen per jaar voor het MKB), maar uit ons onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de respondenten verwacht deze diensten in de komende 2 jaar vanuit de Cloud te gaan afnemen. Infrastructure-as-a-Service is in het MKB al goed bekend Server- en storage-oplossingen zijn zeer geschikt om als Cloud-dienst af te nemen. We spreken dan over Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Hierbij is geen fysieke server meer nodig op locatie, maar worden server- en opslagdiensten flexibel op abonnementsbasis vanuit de Cloud afgenomen. Hier kunnen ook netwerkverbindingen aan worden toegevoegd. De eindgebruiker krijgt hierbij (via internet of WAN) toegang tot de virtual machines, en deze kunnen tevens op afstand worden beheerd. Jaarlijkse server & storage omzet in het MKB (in miljoen euro) Servers Storage De huidige IaaS-markt in het MKB is momenteel circa 120 miljoen euro, en zal groeien naar ruim 170 miljoen in Een belangrijk voordeel van IaaS is de flexibiliteit. Doordat geen investeringen nodig zijn in hardware en men alleen betaalt voor wat er wordt gebruikt, is tijdelijk extra opslag of rekencapaciteit makkelijk verkrijgbaar. Een fysieke server heeft vaak overcapaciteit, terwijl een server in de Cloud exact op de behoefte kan worden afgestemd. Ook een trend als Big Data, waarbij normale IToplossingen niet voldoen, sluit goed aan op de behoefte om flexibel extra rekenkracht van servers te krijgen. Aan te bieden Cloud-oplossingen door ServiceProviders - 23

24 Huidig en verwacht percentage van bedrijven die Servercapaciteit afnemen uit de Cloud Externe Servercapaciteit voor dataopslag 3% 9% 12% Externe Servercapaciteit voor applicaties 3% 7% 10% Huidig cloud gebruik Cloud groei t/m 2015 Het onderzoek heeft uitgewezen dat het gebruik van externe servercapaciteit voor dataopslag en applicaties in de komende 2 jaar een sprong gaat nemen. Deze sprong lijkt nog groter dan de groei in financiële marktomvang zoals hierboven is weergegeven. Een reden hiervoor is de verwachting dat de gemiddelde omzet per gebruiker zal dalen. Daarnaast hebben de respondenten uit ons onderzoek aangegeven dat ze verwachten meer externe servercapaciteit te zullen afnemen, maar dat de groep afnemers meer kleine bedrijven zal omvatten dan nu het geval is. Daarom is de gebruikersgroei niet even groot als de financiële groei. Samenvatting Aan te bieden Cloud-oplossingen door Service Providers Service Providers kunnen nu al aantrekkelijke Cloud-oplossingen bieden: Software-as-a-Service vergt geen grote investeringen en biedt optimale functionaliteiten. Hosted Voice is een flexibele oplossing waarmee geavanceerde telefoniediensten eenvoudig online besteld en gebruikt kunnen worden. Infrastructure-as-a-Service zorgt voor toegang tot virtuele machines die op afstand te beheren zijn Aan te bieden Cloud-oplossingen door Service Providers

25 MKB als motor voor de groei

26 MKB als motor voor de groei Met circa 4 miljoen medewerkers verspreid over bedrijven, op een totale beroepsbevolking van 7,8 miljoen mensen, is het MKB met recht een relevante doelgroep te noemen. Ter vergelijking: in Nederland zijn slechts grootzakelijke bedrijven (meer dan 250 medewerkers), waar toch ook zo n 3 miljoen mensen werken. Vanwege zijn omvang en ondernemerschap wordt het MKB wel gezien als de motor van de Nederlandse economie. Voor u als Service Provider is het belangrijk te weten dat het MKB steeds vaker zijn diensten bij slechts één of een beperkt aantal leverancier(s) zal afnemen. Nu zijn dat nog tussen de drie en zeven leveranciers, en wellicht meer. Voor deze transitie naar de Cloud noemt het MKB een aantal voordelen maar er zijn ook drempels die moeten worden weggenomen. Drie meest genoemde voordelen van bestaande Cloud-gebruikers Uit ons onderzoek blijkt dat 25% van de respondenten in het MKB aangeeft gebruik te maken van Cloud-diensten. De reden om de overstap naar Cloud-diensten te maken verschilt per bedrijf. De top 3 van redenen om Cloud-diensten af te nemen hebben vooral betrekking op meer functionaliteiten en flexibiliteit. Redenen waarom wel is overgestapt naar de Cloud (gevraagd aan Cloud-gebruikers, meerdere antwoorden mogelijk) 69% Overal online toegang hebben tot Cloud-diensten 40% 40% 25% 18% 15% 9% 9% 7% Altijd beschikking over de meest recente software Cloud-diensten zijn toekomstgerichte oplossingen Snel in gebruik kunnen nemen van toepassingen Gemak, door het uitbesteden van bestaande ICT-diensten De mogelijkheid om per gebruiker per maand te betalen Nieuwe of meer functionaliteiten dan traditionele diensten Weet niet Cloud-diensten zijn beter voor het milieu 3% Diversen 26 - MKB als motor voor de groei

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie?

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie? WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? Inleiding Hosted VoIP oplossingen zijn de laatste jaren behoorlijk in opkomst. Hosted VoIP biedt bedrijven namelijk een bijoznder professioneel

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

ICT-behoeften in het mkb. Onderzoek van TNS-NIPO

ICT-behoeften in het mkb. Onderzoek van TNS-NIPO ICT-behoeften in het mkb Onderzoek van TNS-NIPO ICT-behoeften in het mkb Onderzoek TNS-NIPO Koninklijke vereniging MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie Delft, 13 april 26 Contactpersoon: drs.

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar HorecaConnect voor uw horeca onderneming. Wat biedt u dat? HorecaConnect biedt u het gemak van pinnen met IP pinnen, snel telefoneren met IP telefonie, een goede beveiliging

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend ParkingsConnect is een uniek concept voor parkeergarages. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten binnen uw parkeergarage. ParkingsConnect

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER

EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER KLAAR VOOR MORGEN EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER OVER BENK GROEP Wilt u over op glasvezel, bellen via VoIP, het netwerkbeheer uitbesteden

Nadere informatie

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1 Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel Rekenvoorbeeld 1 Ieder bedrijf beschikt tegenwoordig over een e-mail server. E-mail op smart Phones en tablets wordt steeds populairder en belangrijker maar

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar IndustriesConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. IndustriesConnect biedt u diensten en oplossingen van een gecertificeerd,

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend StoreConnect is een totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten in uw winkel. Uw klant tevreden maken met het gemak van IP pinnen of gezellige

Nadere informatie

YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL!

YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL! YES MOBIEL+ BRENGT VAST EN MOBIEL SAMEN IN ÉÉN FLEXIBELE OPLOSSING! Dé Business Provider YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL! Voor u als ondernemer kan een gemiste oproep cruciaal

Nadere informatie

Uw telefooncentrale in de cloud?

Uw telefooncentrale in de cloud? ? ü Kostenbesparend ü Gebruiksvriendelijk ü Innovatieve mogelijkheden Wat is VoIP? VoIP is de afkorting van Voice over IP. VoIP maakt het mogelijk om via het internet of een ander IP-netwerk spraak te

Nadere informatie

Inleiding. Overzicht

Inleiding. Overzicht 12 8 2015 Inleiding ICT Marktmonitor 2015 Inleiding Overzicht Groei zet door, software springt eruit http://www.ictmarktmonitor.nl/ict marktmonitor 2015/inleiding/?print 1/5 12 8 2015 Inleiding ICT Marktmonitor

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

in verhuur van IT en multimedia.

in verhuur van IT en multimedia. in verhuur van IT en multimedia. slim veilig voordelig bezoekers hebben de boodschap ontvangen Livingston levert jaarlijks voor meer dan 200 beurzen, evenementen en congressen IT-oplossingen op maat. Dit

Nadere informatie

Uw telefooncentrale in de cloud?

Uw telefooncentrale in de cloud? Uw telefooncentrale in de cloud? Kostenbesparend Gebruiksvriendelijk Innovatieve mogelijkheden Wat is? VoIP is de afkorting van Voice over IP. VoIP maakt het mogelijk om via het internet of een ander IP-netwerk

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES Introductie Wij zijn een full service ICT bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft op vele vlakken binnen de ICT-branche. Door veel te investeren in de kennis van onze IT-specialisten

Nadere informatie

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP Wat nou cloud?! De zin én onzin! CSP De zin en onzin van werken in de cloud De cloud, wat is dat nou precies? Is het een hype zoals je die vaker tegenkomt in ICT? Of biedt het echt kansen waar u als ondernemer

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten

All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! Voordelen Hoe werkt het? HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten 1 HIP telefonie communiceren via de Cloud Met HIP belt

Nadere informatie

100% flexibiliteit in communicatie

100% flexibiliteit in communicatie 100% flexibiliteit in communicatie Ongelimiteerde expertise en capaciteit in één projectorganisatie met vier gerenommeerde partners Group of companies Group of companies 100% flexibiliteit in communicatie

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van

Nadere informatie

Laat ICT werken voor uw bedrijf. 3 Manieren om efficiënter te werken

Laat ICT werken voor uw bedrijf. 3 Manieren om efficiënter te werken Laat ICT werken voor uw bedrijf 3 Manieren om efficiënter te werken Inhoudsopgave 3 Manieren om efficiënter te werken 3 1. Optimale bereikbaarheid 4 2. Beter samenwerken 6 3. Continue flexibiliteit 8 Denk

Nadere informatie

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard.

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Online Dashboard is de nieuwe dienst van WeTalk Telecom gebaseerd op hosted PBX IP telefonie. Overstappen op VoIP is voor veel organisaties al snel lonend.

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING

EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING BEDRIJVENTERREIN CORPUS DEN HOORN-ZUID LUNCHBIJEENKOMST 23 JANUARI Zie achterzijde EEN LAAGDREMPELIG EN BETROUWBAAR GLASVEZELNETWERK Toen in 2003 de gemeente Groningen

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend Inhoudsopgave LawyerConnect brochure 1. Telephony2Connect 1.1. VoIP2Connect Pagina 2 1. Telephony2Connect Altijd bereikbaar Telefonie biedt u vele voordelen

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie

Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie Inhoudsopgave Tijd om het beter te doen! 3 1. Optimale bereikbaarheid 5 2. Beter samenwerken 7 3. Veiligheid 9 4. Kosten & beheersbaarheid

Nadere informatie

TUSSEN SOFTWAREONTWIKKELING EN GEBRUIK

TUSSEN SOFTWAREONTWIKKELING EN GEBRUIK DE KLOOF TUSSEN SOFTWAREONTWIKKELING EN GEBRUIK onderzoeksrapport Onderzoeksrapport De kloof tussen softwareontwikkeling en gebruik Een leven zonder software kunnen we ons niet meer voorstellen. Sterker

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2016 Management Samenvatting Zakelijke Diensten In opdracht van: Exact Nederland

MKB Cloud Barometer 2016 Management Samenvatting Zakelijke Diensten In opdracht van: Exact Nederland MKB Cloud Barometer 2016 Management Samenvatting Zakelijke Diensten In opdracht van: Exact Nederland Peter Vermeulen Pb7 Research 30 juni 2016 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern,

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld

Nadere informatie

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Baanbreke X2com X2com levert professionele telecom diensten aan bedrijven en instellingen. De organisatie is in 2008 in Nederland opgericht.

Nadere informatie

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Optimale ondersteuning voor Flevolandse bibliotheken De rol van de Nederlandse bibliotheken verandert. Enerzijds is een

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Groothandel in computers, randapparatuur en software Computergroothandels richten zich doorgaans op bedrijfsmatige afnemers. Ze leveren hardware, software en toebehoren. Ook service- en adviesdiensten

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren

Nadere informatie

Zakelijk VoIP bellen met Hosted VoIP via Koelewijn MKB-support ICT. Wat is Hosted VoIP? De voordelen van Hosted VoIP

Zakelijk VoIP bellen met Hosted VoIP via Koelewijn MKB-support ICT. Wat is Hosted VoIP? De voordelen van Hosted VoIP Zakelijk VoIP bellen met Hosted VoIP via Koelewijn MKB-support ICT Een besparing op uw huidige zakelijke telefoniekosten, geen investering in een dure telefooncentrale. Hosted VoIP via Koelewijn MKB-Support

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Door: ICTvoorKinderopvang.nl Introductie Met dit onderzoek brengt ICT voor Kinderopvang de actuele trends in beeld over

Nadere informatie

VCS VoIP. In de Cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf VCS Automatisering

VCS VoIP. In de Cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf VCS Automatisering In de Cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf Uw telefooncentrale In de Cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf De behoefte aan efficiëntie vraagt om een flexibele communicatieoplossing.

Nadere informatie

White Papers VoIP. IP-Telefonie (IPT) voor bedrijven: hoe werkt het? VoIP, bellen via internet, IPT, etc.?

White Papers VoIP. IP-Telefonie (IPT) voor bedrijven: hoe werkt het? VoIP, bellen via internet, IPT, etc.? White Papers VoIP IP-Telefonie (IPT) voor bedrijven: hoe werkt het? VoIP, dat wil zeggen het toepassen van het Internet Protocol (IP) voor spraaktoepassingen (voice), is op dit moment enorm in opkomst.

Nadere informatie

SPECSHEET HOSTED VOIP

SPECSHEET HOSTED VOIP SPECSHEET HOSTED VOIP PC Consultance levert de volgende diensten: Systeembeheer Reparaties Telefonie Netwerken Consultancy Detachering ADSL Kabelinternet GSM Telefonie Wireless netwerken Verkoop Software

Nadere informatie

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD?

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? North Trade Building Noorderlaan 133/8 B-2030 Antwerpen T +32 (0) 3 275 01 60 F +32 (0) 3 275 01 69 www.nucleus.be PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? HOE MAAK IK DE KEUZE? NUCLEUS Hosting Solution Builder

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit Kantoor- en bedrijfsautomatisering it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit vanboxtel is naast gerenommeerd automatiseerder van logistieke processen,

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 1 juli 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer

Nadere informatie

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen Kaseya Onderzoek De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen 2011 www.kaseya.nl Over dit rapport In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat door Kaseya is geïnitieerd en uitgevoerd

Nadere informatie

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen Op weg naar ICT zonder zorgen Onze maatschappij verandert razendsnel onder invloed van technologische ontwikkelingen. De scheiding tussen de fysieke en virtuele wereld

Nadere informatie

Bereikbaarheid Door de uitgebreide functionaliteiten van cloudtelefonie is uw organisatie beter bereikbaar.

Bereikbaarheid Door de uitgebreide functionaliteiten van cloudtelefonie is uw organisatie beter bereikbaar. White Paper In de wolken met uw nieuwe telefonieomgeving? :: Alles wat u moet weten over cloudtelefonie De laatste jaren maken steeds meer bedrijven, met name uit het mkb, de overstap van traditionele

Nadere informatie

Hostbasket. Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet

Hostbasket. Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet Hostbasket Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet 1 Uw IT in betrouwbare handen Uw IT infrastructuur en software uitbesteden zonder zorgen en investering zodat u zich volledig kunt concentreren

Nadere informatie

Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld.

Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld. Wat is ISDN2? Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld. U kunt uw ISDN2 eenvoudig uitbreiden. Heeft u tot vijf ISDN2-lijnen nodig kies dan voor ISDN2 meervoudig.

Nadere informatie

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 1 Inhoudsopga ve 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 2 Functionele beschrijving... 4 2.1 Pinterminals en bandbreedte... 4 2.1.1 Pinterminals...

Nadere informatie

De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system.

De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system. De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system. Over NFON De NFON cloud wordt gebouwd door NFON AG, een toonaangevende aanbieder van cloud telefoniediensten in München,

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN EEN WHITE PAPER INTRODUCTIE ORGANISATIES KUNNEN NIET MEER OM CLOUD COMPUTING HEEN. VOOR VEEL BEDRIJVEN IS HET NIET MEER DE VRAAG ÓF ZE IN DE CLOUD GAAN

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

Vendors Finance solutions

Vendors Finance solutions Financiële oplossingen SAP en Exact kennen eigen deelmarkten Binnen HR-markt worden oplossingen van SAP meest gebruikt Breda, 14 mei 2014-22 procent van de Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY. Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter

CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY. Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter EVEN VOORSTELLEN Michiel van Bergen van der Grijp Business developer CSN Groep Opgegroeid in Rotterdam 48 jaar Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen VOOR DE SCHERMEN Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen Voor de schermen Wat wij áchter de schermen voor u kunnen betekenen, begint vóór de schermen. Hoe kunnen wij uw organisatie helpen om efficiënter,

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG

INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG Hosted IP Telefonie (HIP Telefonie) is een systeem waarbij U gebruikt kunt maken van een internetverbinding om te telefoneren. De telefooncentrale

Nadere informatie

Uw totale telecompartner

Uw totale telecompartner Zorgeloos communiceren Eén aanspreekpunt Jarenlange ervaring Uw totale telecompartner Totale telecom oplossingen 100% bereikbaar Teleservice is er trots op u een compleet portfolio op het gebied van telecom

Nadere informatie

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10 PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: 2017-08-04 Aantal pagina s: 10 Inhoud Inleiding: belang van een veilige ICT-omgeving... 3 Voordelen van de cloud... 4 Public

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Geeft richting in de wereld

Geeft richting in de wereld Geeft richting in de wereld werled van IT I T- m a k e l a a r IT-makelaar Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility Werkplek Data center Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility

Nadere informatie

ICT Barometer 26 april 2005. Inhoud. ICT-conjunctuur. ICT-bestedingen. ICT-projecten

ICT Barometer 26 april 2005. Inhoud. ICT-conjunctuur. ICT-bestedingen. ICT-projecten Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en resultaten ICT-projecten Jaargang 5 26 2005 ICTbarometer ICT Barometer 26 2005 Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

Zakelijke. Telefonie. De ontwikkelingen in de telefonie op een rij. Juni 2015

Zakelijke. Telefonie. De ontwikkelingen in de telefonie op een rij. Juni 2015 Zakelijke telefonie De ontwikkelingen in de telefonie op een rij. Juni 2015 zetacom.nl 02 Zakelijke telefonie De ontwikkelingen in de telefonie op een rijtje. Welke keuze heb ik? Bij zakelijke telefonie

Nadere informatie

Ruim 25 jaar service gerichte telecomoplossingen. Vast Mobiel VastMobiel

Ruim 25 jaar service gerichte telecomoplossingen. Vast Mobiel VastMobiel Ruim 25 jaar service gerichte telecomoplossingen Intercity Zakelijk levert persoonlijke service met een vast aanspreekpunt Monique, customer care: Ik help graag klanten met vragen over producten en diensten

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Microsoft CSP via TD Cloud

Microsoft CSP via TD Cloud Microsoft CSP via TD Cloud Bundel uw cloudoplossingen! microsoft@techdata.nl / +31 (0)88 1334 240. 1 Waarom naar de Cloud? Waar uw personeel tien jaar geleden nog van 9 tot 5 op uw kantoor werkte, klinkt

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie