HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN"

Transcriptie

1 HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS

2

3 Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term Cloud. Voor ú als Service Provider in de ICT ligt de grote uitdaging in het verschiet om aan uw klanten de juiste Clouddiensten te leveren. Uit onderzoeken is gebleken dat het MKB een zeer aantrekkelijk marktsegment is voor het aanbieden van Cloud-diensten. Binnen dit segment van 2 tot 250 medewerkers blijken namelijk de grootste kansen te liggen voor iedereen die Clouddiensten wil gaan aanbieden. In dit whitepaper geven wij KPN Wholesale aan u als Service Provider inzicht in onderzoeksresultaten die uw kansen aantonen in dit marktsegment. Wij denken dat dit whitepaper een productieve bijdrage kan leveren aan de plannen die u gaat ontwikkelen om de Cloud-kansen in het MKB daadwerkelijk te benutten. Om u bij het realiseren van deze uitdaging verder te ondersteunen, faciliteren wij de Open Cloud Store. Een initiatief dat u in staat stelt een eigen webstore te ontwikkelen waarin u gemakkelijk een breed palet aan Cloud-diensten kunt aanbieden aan uw klanten. Als u verdere vragen hebt, of met ons in gesprek wilt raken, kunt u met ons contact opnemen via: Peter Maarten Westerhout Directeur Open Cloud Store

4

5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 6 Wat is de Cloud? 7 1. Cloud-oplossingen en hun invloed op de ICT-markt 9 Groei van de Nederlandse ICT-markt 10 Gemiddelde ICT-uitgaven per medewerker 12 Invloed van de Cloud op 4 ICT-categorieën 13 Wat maakt de Cloud interessant voor het MKB? Aan te bieden Cloud-oplossingen door Service Providers 17 Groeipotentie van de Cloud 18 Software-as-a-Service heeft de grootste potentie in het MKB 19 Telecomdiensten: Hosted Voice-omzet zal snel verdubbelen in het MKB 21 Infrastructure-as-a-Service is in het MKB al goed bekend MKB als motor voor de groei 25 Drie meest genoemde voordelen van bestaande Cloud-gebruikers 26 Drie meest genoemde redenen om nog geen Cloud-diensten af te nemen Cloud-dynamiek naar bedrijfsomvang binnen het MKB 31 ICT-uitgaven naar bedrijfsomvang binnen het MKB 32 Cloud-bekendheid naar bedrijfsgrootte binnen het MKB 33 Verschillen in Cloud-gebruik naar bedrijfsgrootte in het MKB Cloud-dynamiek naar bedrijfssector 35 Cloud-bekendheid naar bedrijfssector 36 Cloud-gebruik naar bedrijfssector 36 Drivers en drempels naar bedrijfssector 37 Cloud-kansen voor Software-as-a-Service 37 Cloud-kansen voor Hosted Voice 38 Cloud-kansen voor Infrastructure-as-a-Service 39 Conclusie 42 Inhoudsopgave - 5

6 Inleiding Met de komst van de Cloud gaat het ICT-landschap voorgoed veranderen. In de afgelopen jaren hebben met name consumenten massaal Cloud-diensten omarmd, zoals Gmail, Dropbox en Spotify. Maar ook in de zakelijke markt brengt de Cloud verandering in de wijze waarop bedrijven met hun ICT-activiteiten omgaan. In toenemende mate blijken ook zij er namelijk voor te kiezen om hun ICT-infrastructuur, applicaties en bedrijfsprocessen naar de Cloud te verplaatsen. De gekozen Cloud-diensten worden via het internet as a service aangeboden. Dit kunnen we aan de hand van twee voorbeelden illustreren. Met de Cloud-dienst Back-up Online maken medewerkers via internet een automatische back-up. Al hun gegevens en documenten worden veilig opgeslagen via de Service Provider in de Cloud en zijn eenvoudig weer terug te halen. Met de Cloud-dienst Hosted Voice voeren medewerkers geen gesprekken meer via een eigen fysieke bedrijfstelefooncentrale. Alle functionaliteit wordt via internet aangeboden en draait in de Cloud. Tegen lagere kosten en met meer mogelijkheden. De grootste kansen voor de Cloud liggen op dit moment in het MKB, want daar is sprake van naar verhouding kleine ICT-budgetten en minder complexe oplossingen. Hierdoor is het voor dit segment relatief eenvoudig om ICT-toepassingen en innovaties te adopteren. Extra aantrekkelijk voor het MKB is dat de Cloud functionaliteiten biedt die tot voor kort alleen voor grootzakelijke bedrijven was weggelegd vanwege de hoge kosten. Zo wordt de Cloud een belangrijke stimulans voor het MKB om een efficiency-slag te maken, waardoor er met minder geld meer kan worden bereikt. In dit White paper beschrijven we ons beeld van de markt en onze inschattingen van de omvang ervan. Deze hebben we onder andere gebaseerd op onderstaande bronnen: een online onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met TNS NIPO onder bedrijven in het MKB; informatie van Gartner (2012); informatie van het CBS; diverse (online) onderzoeksrapporten (ABN AMRO, Europese Unie en andere). 6 - Inleiding

7 Wat is de Cloud? De termen Cloud en Cloud-diensten worden vandaag de dag te pas en te onpas gebruikt in media en marktonderzoeken, onder andere omdat veel mensen niet precies op de hoogte zijn van de toepassingen. Vanwege de veelzijdigheid aan verschijningvormen, gebruikte technologieën en toepassingen voldoen ruime omschrijvingen van de Cloud en Cloud-diensten het best. In dit whitepaper bedoelen we met Cloud-diensten het volgende: Diensten die voor iedereen via het internet besteld, geleverd, gebruikt, beheerd en betaald kunnen worden, gebaseerd op gedeeld gebruik van hardware, applicaties en data. Leveranciers van Cloud-diensten zorgen ervoor dat zij centraal in de Cloud alle hardware, software en data ontwikkelen en neerzetten die bij hun dienstverlening hoort. Gebruikers kunnen via internet van deze diensten gebruik maken. Daartoe melden zij zich via internet aan bij de dienstverlener, om daarna, al dan niet tegen een vergoeding, de gewenste diensten af te nemen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het betalen en laten afspelen van muziek (Spotify) of het tekstverwerken met een pakket dat dan niet meer op de eigen computer staat (Office 365). Samenvatting Wat is de Cloud? Diensten in de Cloud worden: via internet besteld, geleverd, gebruikt en betaald; centraal ontwikkeld en beheerd; gebaseerd op gedeeld gebruik van hardware, applicaties en data. Wat is de Cloud - 7

8

9 Cloud-oplossingen en hun invloed op de ICT-markt

10 Cloud-oplossingen en hun invloed op de ICT-markt Om te bepalen waar de kansen liggen voor u als Service Provider in het aanbieden van Cloud-diensten is het van belang om te weten hoe groot de MKB-markt is, hoeveel geld hier op dit moment aan wordt uitgegeven en waar de grootste potentie zit. Omdat de Cloud steeds meer traditionele ICT-diensten zal vervangen, is het verstandig om te kijken naar zowel de totale uitgaven aan ICT, als naar het aandeel van de Cloud daarin. Groei van de Nederlandse ICT-markt Met ICT worden medewerkers ondersteund, wordt interactie met de klant mogelijk gemaakt, en wordt het gehele bedrijfsproces in stand gehouden. De afgelopen jaren zijn de uitgaven door het bedrijfsleven aan ICT aanzienlijk gegroeid, tot 24 miljard euro in En deze groei stopt niet. De verwachting is dat deze uitgaven nog met 1 miljard zullen groeien naar ruim 25 miljard euro in Onderzoek heeft aangetoond dat de ontwikkeling van Cloud-diensten en de potentie van die diensten afhankelijk is van het soort dienstverlening. Ook blijkt dat Service Providers zich vaak richten op een bepaald soort dienstverlening. Om deze reden hebben we het totale scala aan ICT-behoeften onderverdeeld in 6 categorieën. Voor Service Providers die zich specialiseren in een bepaalde categorie is het een interessant feit dat de Cloud aantrekkelijke kansen biedt om het dienstaanbod te verbreden naar andere ICT categorieën. Jaarlijkse ICT omzet in Nederland per ICT categorie (in miljard euro) ICT - Dienstverlening Hardware & Devices Software Servers & Storage Telecomdiensten Bedrijfsnetwerk & Internet 10 - Cloud-oplossingen en hun invloed op de ICT-markt

11 1) ICT-Dienstverlening: alle IT- en Telecomdienstverlening, waaronder: consulting, ontwikkeling en integratie, IT-management; softwareondersteuning, procesmanagement, hardware-onderhoud en ondersteuning; werkplek- en websitebeheer. 2) Hardware & Devices: alle apparatuur, waaronder: laptops, PC s, printers; gebruikerspecifieke hardware voor telefonie zoals vaste- en mobiele telefoons. 3) Software: alle werkpleksoftware, inclusief: virtuele desktops; branchespecifieke software; overige software. 4) Telecomdiensten: mobiele diensten (voice & data); vaste telefonie; additionele Telecomdiensten (pin, alarm, camera); de bedrijfstelefooncentrale (PBX). 5) Servers & Storage: alle interne en externe servers voor applicaties en data-opslag. 6) Bedrijfsnetwerk & Internet: alle kosten van het (bedrijfs)netwerk, zoals: de internetverbinding; WiFi-apparatuur; modems en routers. Cloud-oplossingen en hun invloed op de ICT-markt - 11

12 Gemiddelde ICT-uitgaven per medewerker Hoeveel een organisatie uitgeeft aan ICT per medewerker blijkt samen te hangen met de grootte van het bedrijf. Hoe meer medewerkers, des te groter de ICT-uitgaven per medewerker. Jaarlijkse ICT uitgaven per medewerker ZZP Bedrijven: Medewerker: Per medewerker: Marktomvang: 1.2 Mrd MKB Bedrijven: Medewerker: Per medewerker: Marktomvang: 10.0 Mrd Groot Zakelijk Bedrijven: Medewerker: Per medewerker: Marktomvang: 13.2 Mrd 11% 10% 6% 11% 4% 17% 21% 3% 3% 46% 18% 44% 1% 17% 16% 8% 5% 58% ICT - Dienstverlening Hardware & Devices Software Servers & Storage Telecomdiensten Bedrijfsnetwerk & Internet Zo besteedt een ZZP er (zelfstandige zonder personeel) per jaar gemiddeld euro aan ICT-producten en diensten, en dit bedrag stijgt naar gemiddeld euro per medewerker in het MKB (2-250 medewerkers), en euro per medewerker bij grootzakelijke bedrijven (groter dan 250 medewerkers). Eén van de redenen is dat grootzakelijke bedrijven, vanwege de complexiteit van de organisatie en bijbehorende IT-systemen, meer investeren in (externe) ontwikkeling en ITmanagement van maatwerkoplossingen. Dit vertaalt zich naar een gemiddeld bedrag per medewerker dat aanzienlijk hoger is. ZZP ers en kleine MKB ers kiezen daarentegen vaak voor een consumentenoplossing, waardoor de jaarlijkse ICT-kosten per medewerker beperkt blijven Cloud-oplossingen en hun invloed op de ICT-markt

13 Invloed van de Cloud op 4 ICT-categorieën In 4 van de 6 traditionele ICT-categorieën zal de invloed van de Cloud direct te merken zijn. Software Bij Software zal de impact van Cloud-diensten enorm groot zijn. Steeds minder bedrijven zullen hun softwarepakketten fysiek op de werkplek installeren, en steeds meer als een dienst uit de Cloud afnemen. Dit maakt complex en duur licentiebeheer overbodig. Vanuit de Cloud is men gegarandeerd van de laatste versie van de software. Ook de werkplek zal meer en meer overgaan naar de Cloud, mede door de opkomst van de virtual desktop als dienstverlening. Telecomdiensten Telecomdiensten worden direct beïnvloed door Cloud-diensten. Traditionele telefonie wordt vervangen door Voice over IP -oplossingen. Hierbij staat de telefooncentrale van een bedrijf in de Cloud. Dit stelt bedrijven in staat om geavanceerde functionaliteit van telefooncentrales te gebruiken, zonder dat er (éénmalige) hoge investeringen tegenover staan. Een mobiele telefoon zal ook een koppeling krijgen met de telefooncentrale uit de Cloud. Dat stelt een gebruiker in staat functionaliteit van de vaste telefoon (zoals doorschakelen) ook op de mobiele telefoon te gebruiken. Binnen Telecomdiensten vallen tevens Value Added Services zoals pin- en alarmdiensten, maar ook conferencing-diensten worden meer en meer als Cloud-dienst aangeboden. Servers & Storage De impact van Cloud-diensten is groot voor de Servers & Storage-markt. Aanschaf en beheer van lokale server- en storage-infrastructuur zal sterk afnemen. De IT-omgeving verplaatst zich steeds meer naar de Cloud. Migratie van de fysieke infrastructuur naar de Cloud betekent vrijwel altijd een verbetering van de bezettingsgraad van apparatuur. Daar waar de rekencapaciteit van servers vaak onbenut blijft, kan in de Cloud deze capaciteit worden op- en afgeschaald al naar gelang de behoefte. Dankzij de Cloud is er altijd genoeg rekenkracht en opslag beschikbaar zonder verder te investeren in infrastructuur voor een datacenter. Testomgevingen worden vaak als eerste naar de Cloud overgezet (omdat ze minder bedrijfskritisch zijn), daarna volgen onderdelen van de productieomgeving. Bedrijfsnetwerk & Internet Door de groei van Cloud-diensten zal er in toenemende mate behoefte zijn om altijd en overal online te zijn. Medewerkers zullen op kantoor, thuis en onderweg toegang willen hebben tot hun data en bedrijfsapplicaties (VPN-oplossingen). Hierdoor neemt de afhankelijkheid van de internetverbinding sterk toe. Cloud-oplossingen en hun invloed op de ICT-markt - 13

14 De afnemer van de Cloud-diensten, of degene die hem hierover adviseert, moet er op letten dat hij de juiste verbinding kiest die past bij de eisen voor de Cloud-diensten. Het kiezen van de juiste breedbandverbinding is namelijk essentieel voor een goede werking van de Cloud-diensten. Zo moet er gekeken worden naar de beschikbare infrastructuur en bandbreedte, de beschikbaarheid van de verbinding op een bepaald adres, en naar de kwaliteit van de verbinding en service. Hierbij valt op dat de laatste jaren veel nadruk is gelegd op een goede download-snelheid. Met de groei van Cloud-diensten wordt echter de upload-snelheid minstens zo belangrijk. Voor het opslaan van grote hoeveelheden data in de Cloud in plaats van op een lokale server ontstaat bijvoorbeeld meer behoefte aan een hogere upload-snelheid. Hierbij is echter van belang of de bandbreedte een gegarandeerde snelheid heeft, of dat deze kan fluctueren (de zogenaamde overbooking). Wat maakt de Cloud interessant voor het MKB? Wat maakt de Cloud zo interessant voor MKB-bedrijven? Er zijn diverse argumenten om voor Cloud-diensten te kiezen. We noemen de 3 belangrijkste drijfveren. Meer functionaliteiten De Cloud stelt het MKB in staat om grootzakelijke diensten af te nemen, voor een kleinzakelijke prijs. Deze nieuwe functionaliteiten (computercapaciteit, applicaties en diensten) worden door hun prijsmodel en gebruiksgemak nu toegankelijk voor een veel grotere doelgroep. Eenmaal in de Cloud kunnen additionele Cloud-diensten, zoals back-up en beveiliging, makkelijk worden bijbesteld en geconfigureerd. Het technische beheer en onderhoud van de diensten liggen bij de Cloud namelijk niet meer bij de gebruiker, maar bij de leverancier van deze diensten. Software-updates zijn voortaan automatisch uit te voeren. Ook de persoonlijke ondersteuning van de gebruikers van de dienst wordt vaak professioneler via de Cloud, omdat men nu een centraal aanspreekpunt heeft voor verschillende diensten en daarbij de mogelijkheid voor online selfservice. Meer flexibiliteit Trends als Het Nieuwe Werken zorgen ervoor dat steeds meer mensen onafhankelijk van plaats, tijd en apparatuur willen werken. Omdat Cloud-oplossingen via het internet worden afgenomen, kan aan deze wens voldaan worden. Daarnaast betaalt de werkgever of gebruiker alleen voor wat daadwerkelijk wordt afgenomen (betalen per gebruik). Groeit of krimpt het bedrijf, in activiteiten of medewerkers, dan bewegen de benodigde ICT-voorzieningen automatisch mee. Niet alleen bij een permanente groei of afname van het personeelsbestand, maar ook in geval van seizoensgebonden werkzaamheden bieden Cloud-diensten de flexibiliteit om op en af te schalen Cloud-oplossingen en hun invloed op de ICT-markt

15 Deze flexibiliteit betekent voor de MKB-er bijvoorbeeld ook dat de reken- en opslagcapaciteit van de webservers kan worden opgeschaald bij een plotselinge piek in het aantal bezoekers ten gevolge van een marketingactie of nieuwsbericht. Betere kostenbeheersing Het MKB heeft over het algemeen minder financiële ruimte voor grote investeringen en is daarom altijd op zoek naar de goedkoopste ICT-oplossing. Omdat voor Cloud-oplossingen door de afnemer geen investeringen in hardware, installatie of onderhoud van servers en dataopslag nodig zijn deze diensten worden immers in abonnementsvorm afgenomen zijn deze diensten laagdrempeliger inzetbaar dan het geval is in traditioneel ICT-gebruik. Zeker omdat vaak een proefperiode mogelijk is voordat het abonnement wordt afgesloten. Dat Cloud-diensten kostenvoordelen kunnen opleveren, wordt bewezen in een onderzoek van de Europese Unie. Hieruit blijkt dat van de 479 bedrijven (niet specifiek MKB) die Cloud-diensten gebruikten, 81% hun IT-kosten met 10 tot 20% zagen krimpen. Het uiteindelijke voordeel van Cloud-diensten is dat bedrijven zich kunnen concentreren op hun core business en ICT als onderliggende business driver kunnen inzetten. Samenvatting Cloud-oplossingen en hun invloed op de ICT-markt In de volgende ICT-categorieën laat de invloed van de Cloud zich snel gelden: Software: de Cloud maakt afname in abonnementsvorm mogelijk, waarbij de software altijd up-to-date is. Telecomdiensten: met telefooncentrales uit de Cloud komen meer functionaliteiten (bijvoorbeeld vast-mobiel) beschikbaar voor een grotere doelgroep. Servers & Storage: de Cloud zorgt altijd voor genoeg rekenkracht en gegevensopslag. Bedrijfsnetwerk & Internet: voor een goed gebruik van Cloud diensten is het belangrijk de juiste breedbandverbinding te hebben. De Cloud is interessant voor het MKB want de gevolgen zijn: Meer functionaliteit: additionele Cloud-diensten, zoals back-up en beveiliging, zijn makkelijk bij te bestellen en te configureren. Meer flexibiliteit: steeds meer mensen willen en kunnen onafhankelijk van plaats, tijd en apparatuur werken. Betere kostenbeheersing: er zijn geen investeringen in hardware of onderhoud van servers en dataopslag meer nodig. Cloud-oplossingen en hun invloed op de ICT-markt - 15

16

17 Aan te bieden Cloud-oplossingen door Service Providers

18 Aan te bieden Cloud-oplossingen door Service Providers Nederland is uitermate geschikt voor Cloud-diensten. Mede dankzij de verschillende infrastructuren (koper/dsl, coax en glasvezel) kan ongeveer 99% van de Nederlandse bevolking over een breedband internetaansluiting beschikken. Ongeveer 86% van de Nederlandse bevolking beschikt ook daadwerkelijk over een vaste breedbandaansluiting. Daarnaast zal de introductie van de nieuwe mobiele 4G-netwerken een Cloud enabler zijn. De mobiele breedbandsnelheden worden hierdoor immers veel hoger, wat ervoor zorgt dat Cloud-diensten ook goed functioneren op mobiele apparatuur. Ook dankzij deze infrastructuur kunnen Service Providers hun Cloud-diensten met goed resultaat aanbieden. Groeipotentie van de Cloud Dat de Cloud een enorme groeipotentie in het MKB heeft, wordt onderschreven door de resultaten van ons onderzoek. In de figuur hieronder staat welk percentage van de respondenten aangaf een bepaalde dienst op dit moment vanuit de Cloud af te nemen en wat men verwacht over 2 jaar uit de Cloud af te nemen. Zonder enige uitzondering zal het gebruik van deze Cloud-diensten meer dan verdubbelen in de komende 2 jaar. Cloud groei per categorie Telecom 1% 7% 8% Servers & storage 3% Software 8% 11% 8% 12% 20% Huidig cloud gebruik Cloud groei t/m 2015 Een belangrijke randvoorwaarde voor groei in de Cloud-uitgaven is wel dat bedrijven begrijpen wat de Cloud voor ze kan betekenen. Uit het onderzoek van KPN Wholesale blijkt dat slechts 17% van de ondervraagden weet wat de Cloud is en er goed bekend mee is. Daar tegenover staat dat maar liefst 83% van de ondervraagden in het MKB nog niet goed genoeg weet wat Cloud-diensten voor het eigen bedrijf kunnen betekenen. Op dit punt is er dus nog werk aan de winkel. Hoewel goede bekendheid met de Cloud niet altijd nodig hoeft te zijn, zal het wel bijdragen aan een snelle adoptie ervan Aan te bieden Cloud-oplossingen door Service Providers

19 Cloud bekendheid in het MKB 28% 17% 38% 17% Nooit van gehoord Wel van gehoord maar geen kennis Enige kennis Goede kennis We belichten nu verder in meer detail het drietal Cloud-diensten met de meeste potentie. Software-as-a-Service heeft de grootste potentie in het MKB Wanneer software via de Cloud wordt afgenomen, is er sprake van Software-as-a- Service (SaaS). De software hoeft men in dat geval niet meer zelf te bezitten, maar wordt als abonnement afgenomen. Werkpleksoftware, zoals Microsoft Office, kan worden vervangen door, bijvoorbeeld, de Cloud-dienst Office 365. Ook zijn er oplossingen die gebruikers in staat stellen om online een eigen website te ontwikkelen en te hosten, zonder tussenkomst van derden. Een belangrijk voordeel is dat zulke SaaS-diensten worden afgenomen per gebruiker en dat er periodiek voor wordt betaald. Grote (éénmalige) investeringen vooraf behoren daarmee tot het verleden. En doordat software-updates automatisch worden uitgevoerd, is de functionaliteit en veiligheid bij alle gebruikers optimaal. Software omzet in het MKB (in miljoen euro) SaaS SaaS Potentie Aan te bieden Cloud-oplossingen door ServiceProviders - 19

20 De huidige SaaS-markt in het MKB wordt geschat op 125 miljoen euro, wat slechts 8% van de totale software-omzet is in het MKB. Deze markt groeit naar 195 miljoen euro in 2015, wat een jaarlijkse groei van 25% betekent. Hoewel deze groei aanzienlijk is, is deze niet onverwacht. Doordat software uit de Cloud gebaseerd is op een model van betalen-per-gebruik, zullen dure softwarepakketten die voorheen alleen voor grootzakelijke bedrijven beschikbaar waren (CRM, ERP) ook beschikbaar komen voor het MKB. Huidig en verwacht percentage van bedrijven die software-diensten afnemen uit de Cloud 6% 45% 51% HRM software 9% 23% 32% 12% 19% 31% CRM software Financiele backoffice software 7% 20% 27% ERP software 9% 15% 24% Branche specifieke software 6% 10% 16% Andere Standaard software 3% 9% 12% Internetveiligheidssoftware 2% 5% 7% Microsoft Office Huidig cloud gebruik Cloud groei t/m 2015 Uit het onderzoek is gebleken dat het gebruik van alle onderzochte Cloud-diensten meer dan verdubbelt in de komende 2 jaar. Het verwachte Cloud-verbruik verschilt echter per softwarecategorie. Men verwacht met name dat softwarepakketten die ondersteunend zijn aan de bedrijfsprocessen (namelijk HRM, CRM, ERP en financiële backoffice-software) in de komende 2 jaar naar de Cloud zullen gaan. Ook de medewerkerspecifieke software zoals internetveiligheidssoftware en Microsoft Office zullen snel naar de Cloud overgaan. Het geeft weer dat de komende 2 jaar het moment is dat de software-diensten vanuit de Cloud een grote sprong gaan nemen en breed geaccepteerd zullen worden. Bovenstaande grafiek toont aan dat de sterkste groei wordt verwacht in het segment van HRM-software, en geeft aan dat tegen % van de ondervraagde bedrijven verwacht 1 of meerdere HRM software-diensten in de Cloud te gaan afnemen. Weliswaar betekent dit niet automatisch dat ze alle HRM-processen met cloud-diensten zullen uitvoeren, maar wel dat ze de overstap denken te gaan maken Aan te bieden Cloud-oplossingen door Service Providers

21 Telecomdiensten: Hosted Voice-omzet zal snel verdubbelen in het MKB De tweede categorie waar we een grote verschuiving naar de Cloud zullen zien, betreft Telecomdiensten. Op dit moment wordt daar jaarlijks ongeveer 2,1 miljard euro door het MKB aan uitgegeven. Net als bij Software zien we ook bij de Telecomdiensten grote verschillen binnen deze categorie. De volgende illustratie toont aan dat verreweg de meeste omzet wordt behaald in de Vaste en Mobiele Telefoniediensten. Onderverdeling jaarlijkse telecom omzet in het MBK (in miljoen Euro) Bedrijfstelefooncentrale Additionele Telecomdiensten Vaste Telefoondiensten Mobiele Telecomdiensten Net als in de consumentenmarkt, waar de traditionele telefoonlijn inmiddels is vervangen door IP-telefonie (VoIP), gaat ook in de zakelijke markt de complete telefooncentrale over naar de Cloud. Wanneer additionele Telecomdiensten zoals alarmdiensten en cameradiensten direct op de Cloud worden aangesloten, zijn instellingen gemakkelijk op afstand te wijzigen en kunnen gegevens op een centrale server worden opgeslagen. En met PIN-over-IP zijn extra telefoonlijnen niet meer nodig. Bijna alle bedrijven hebben een bedrijfstelefooncentrale, in sommige gevallen uitgebreid met callcenter-functionaliteit, en staat de centrale fysiek op locatie. Wanneer deze bedrijfstelefooncentrale in z n geheel uit de Cloud wordt afgenomen, spreken we van een Hosted Voice -oplossing. Ook hier zijn geen hoge eenmalige investeringen of onderhoudskosten nodig, maar wordt de centrale as-a-service afgenomen. Bovendien kan er eenvoudig worden op- en afgeschaald wat het een zeer flexibele oplossing maakt. Aan te bieden Cloud-oplossingen door ServiceProviders - 21

22 Jaarlijkse Vaste Telefonieomzet in het MKB (in miljoen euro) Hosted Voice Hosted Voice potentie Hosted Voice maakt veel nieuwe functionaliteit voor het MKB beschikbaar. Zo kunnen bijvoorbeeld wachtrijsystemen voor callcenters worden ingekocht zonder investeringen in hardware. Maar ook doorschakelen, vast/mobiel-integratie, videobellen en werkplekintegratie worden mogelijk dankzij de Cloud. Een bijkomend voordeel is dat een verhuizing bij Hosted Voice aanzienlijk makkelijker verloopt: opnieuw instellen en installeren van de telefooncentrale is immers niet meer nodig. De huidige Hosted Voice markt schatten we op 80 miljoen euro, en we verwachten dat deze zal groeien naar 121 miljoen euro in Deze spectaculaire groei laat zich het best verklaren doordat de aanvankelijke scepsis ten aanzien van de kwaliteit van VoIP-oplossingen voor de zakelijke markt aan het verdwijnen is. Bovendien zal het telefoonverkeer (tikken) voor een groot deel via de Cloud-aanbieder (hosted voice) lopen in plaats van de telecomaanbieder. Een MKB-er zal er steeds vaker voor kiezen om zijn telefoonoplossing niet bij een traditionele telefoonaanbieder af te nemen, maar bij een Service Provider zoals u, die dit als onderdeel van een totaaloplossing kan bieden. Huidig en verwacht percentage van bedrijven die Telecomdiensten afnemen uit de Cloud Camerabewaking 6% 15% 21% Alarmdienst 3% 8% 11% Vast - mobiel 1% 9% 10% Vaste telefonie 2% 5% 7% Huidig cloud gebruik Cloud groei t/m Aan te bieden Cloud-oplossingen door Service Providers

23 Waar veel Telecomdiensten nu nog worden afgenomen van de traditionele telecomleverancier, zal ook voor deze diensten de komende 2 jaar een grote stap gezet worden richting de Cloud. Niet alleen de vaste telefonie en vast/mobiele-integratie zullen meer en meer als Cloud-diensten worden afgenomen, maar vooral additionele Telecomdiensten als camerabewaking en alarmdiensten zullen vanuit de Cloud gaan draaien. Deze markt is kleiner in omvang (92 miljoen per jaar voor het MKB), maar uit ons onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de respondenten verwacht deze diensten in de komende 2 jaar vanuit de Cloud te gaan afnemen. Infrastructure-as-a-Service is in het MKB al goed bekend Server- en storage-oplossingen zijn zeer geschikt om als Cloud-dienst af te nemen. We spreken dan over Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Hierbij is geen fysieke server meer nodig op locatie, maar worden server- en opslagdiensten flexibel op abonnementsbasis vanuit de Cloud afgenomen. Hier kunnen ook netwerkverbindingen aan worden toegevoegd. De eindgebruiker krijgt hierbij (via internet of WAN) toegang tot de virtual machines, en deze kunnen tevens op afstand worden beheerd. Jaarlijkse server & storage omzet in het MKB (in miljoen euro) Servers Storage De huidige IaaS-markt in het MKB is momenteel circa 120 miljoen euro, en zal groeien naar ruim 170 miljoen in Een belangrijk voordeel van IaaS is de flexibiliteit. Doordat geen investeringen nodig zijn in hardware en men alleen betaalt voor wat er wordt gebruikt, is tijdelijk extra opslag of rekencapaciteit makkelijk verkrijgbaar. Een fysieke server heeft vaak overcapaciteit, terwijl een server in de Cloud exact op de behoefte kan worden afgestemd. Ook een trend als Big Data, waarbij normale IToplossingen niet voldoen, sluit goed aan op de behoefte om flexibel extra rekenkracht van servers te krijgen. Aan te bieden Cloud-oplossingen door ServiceProviders - 23

24 Huidig en verwacht percentage van bedrijven die Servercapaciteit afnemen uit de Cloud Externe Servercapaciteit voor dataopslag 3% 9% 12% Externe Servercapaciteit voor applicaties 3% 7% 10% Huidig cloud gebruik Cloud groei t/m 2015 Het onderzoek heeft uitgewezen dat het gebruik van externe servercapaciteit voor dataopslag en applicaties in de komende 2 jaar een sprong gaat nemen. Deze sprong lijkt nog groter dan de groei in financiële marktomvang zoals hierboven is weergegeven. Een reden hiervoor is de verwachting dat de gemiddelde omzet per gebruiker zal dalen. Daarnaast hebben de respondenten uit ons onderzoek aangegeven dat ze verwachten meer externe servercapaciteit te zullen afnemen, maar dat de groep afnemers meer kleine bedrijven zal omvatten dan nu het geval is. Daarom is de gebruikersgroei niet even groot als de financiële groei. Samenvatting Aan te bieden Cloud-oplossingen door Service Providers Service Providers kunnen nu al aantrekkelijke Cloud-oplossingen bieden: Software-as-a-Service vergt geen grote investeringen en biedt optimale functionaliteiten. Hosted Voice is een flexibele oplossing waarmee geavanceerde telefoniediensten eenvoudig online besteld en gebruikt kunnen worden. Infrastructure-as-a-Service zorgt voor toegang tot virtuele machines die op afstand te beheren zijn Aan te bieden Cloud-oplossingen door Service Providers

25 MKB als motor voor de groei

26 MKB als motor voor de groei Met circa 4 miljoen medewerkers verspreid over bedrijven, op een totale beroepsbevolking van 7,8 miljoen mensen, is het MKB met recht een relevante doelgroep te noemen. Ter vergelijking: in Nederland zijn slechts grootzakelijke bedrijven (meer dan 250 medewerkers), waar toch ook zo n 3 miljoen mensen werken. Vanwege zijn omvang en ondernemerschap wordt het MKB wel gezien als de motor van de Nederlandse economie. Voor u als Service Provider is het belangrijk te weten dat het MKB steeds vaker zijn diensten bij slechts één of een beperkt aantal leverancier(s) zal afnemen. Nu zijn dat nog tussen de drie en zeven leveranciers, en wellicht meer. Voor deze transitie naar de Cloud noemt het MKB een aantal voordelen maar er zijn ook drempels die moeten worden weggenomen. Drie meest genoemde voordelen van bestaande Cloud-gebruikers Uit ons onderzoek blijkt dat 25% van de respondenten in het MKB aangeeft gebruik te maken van Cloud-diensten. De reden om de overstap naar Cloud-diensten te maken verschilt per bedrijf. De top 3 van redenen om Cloud-diensten af te nemen hebben vooral betrekking op meer functionaliteiten en flexibiliteit. Redenen waarom wel is overgestapt naar de Cloud (gevraagd aan Cloud-gebruikers, meerdere antwoorden mogelijk) 69% Overal online toegang hebben tot Cloud-diensten 40% 40% 25% 18% 15% 9% 9% 7% Altijd beschikking over de meest recente software Cloud-diensten zijn toekomstgerichte oplossingen Snel in gebruik kunnen nemen van toepassingen Gemak, door het uitbesteden van bestaande ICT-diensten De mogelijkheid om per gebruiker per maand te betalen Nieuwe of meer functionaliteiten dan traditionele diensten Weet niet Cloud-diensten zijn beter voor het milieu 3% Diversen 26 - MKB als motor voor de groei

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Parallels SMB Cloud Insights TM voor Nederland

Parallels SMB Cloud Insights TM voor Nederland Profit from the cloud TM 2013 Parallels SMB Cloud Insights TM voor Nederland Nederland Inhoudsopgave Samenvatting...1 Definities...2 Infrastructuur als dienst (IaaS)...4 Vooruitzichten...5 Aanwezigheid

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten White Paper Op Cloud gebaseerde online werkplekken vanaf iedere locatie op elk apparaat Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten Organisaties zijn op zoek naar meer flexibele en kosteneffectieve

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & Diensten

breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & Diensten breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & www.ndix.net Geachte lezer, Bedrijven en instellingen zijn meer en meer afhankelijk van ICT-faciliteiten. Naast een lage prijs speelt de kwaliteit daarvan

Nadere informatie

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server?

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Whitepaper Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Wanneer een kantoorserver moet worden vervangen, staat het management daarbij voor de keuze om op de traditionele manier te blijven

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD Cloud www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing DE WEG NAAR DE CLOUD Klaar voor de start? Hoe, wat en welk type? Checklist INTERVIEW ANGELIQUE DE VRIES,

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament.

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament. magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 1e editie juni 2011 www.remcoh.nl Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament Innovatie Werken in de wolk Cloud computing met Remcoh

Nadere informatie

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2009.140 Publicatienummer: 2009.140-1002 Datum: Utrecht, 6 januari 2010 Auteurs: ir.ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 april 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing PUBLIC, PRIVATE OF HYBRIDE? ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Over persoonsgegevens in de cloud EN VERDER:

Nadere informatie

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten nummer 3, augustus 2013 manag IT Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? In vijf stappen helemaal in de wolken Zes tips en valkuilen voor een veilige toegang

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van regie op clouddiensten 3 Definitie 4 Drie vraagstukken én antwoorden 5 En nu in de praktijk

Nadere informatie

Edwin de Ron van IGEL Technology:

Edwin de Ron van IGEL Technology: het vakblad over cloud computing www.cloudworks.nu Jaargang 4, nr. 9 / 2013 Onderzoek Research in Action/Compuware: Cloud vraagt om andere monitoring tools Hybride cloud-omgeving vereist teamwerk Edwin

Nadere informatie

Uw telecomgoeroe geeft antwoord

Uw telecomgoeroe geeft antwoord In dit nummer Woord vooraf Uw telecomgoeroe geeft antwoord 3 Uw telecomgoeroe geeft antwoord 4 Nieuws 6 Slimmer communiceren Slimmer communiceren Geachte lezer, In welke branche u ook werkzaam bent met

Nadere informatie

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Avans ABC Projectgroep: P1D4 Namen: Frederique Vermeij 2055366 Mirthe van Gulik 2053813 Jens van der Struijk 2044834 Koen Voogd 2048438 Pascal Schonewille

Nadere informatie

Software as a Service versterkt innovatievermogen

Software as a Service versterkt innovatievermogen Software as a Service versterkt innovatievermogen Rapport EPN opgesteld voor ICTRegie November 2007 Jelle Attema, Programmamanager Samenvatting ICTRegie heeft EPN Platform voor de Informatiesamenleving

Nadere informatie

De 10 factoren die de Total Cost of Ownership (TCO) bepalen van uw e-commerce software

De 10 factoren die de Total Cost of Ownership (TCO) bepalen van uw e-commerce software De 10 factoren die de Total Cost of Ownership (TCO) bepalen van uw e-commerce software Praktische handvatten voor het kiezen van de juiste enterprise e-commerce software SCALE YOUR ONLINE BUSINESS WITH

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Whitepaper. Van telefonie naar Unified Communications. De concrete winst voor mkb-organisaties.

Whitepaper. Van telefonie naar Unified Communications. De concrete winst voor mkb-organisaties. Whitepaper Van telefonie naar Unified Communications. De concrete winst voor mkb-organisaties. Er vindt een snelle verschuiving plaats van telefooncentrales naar Unified Communications oplossingen. Bedrijven

Nadere informatie

Dassault Systèmes brengt SolidWorks naar de cloud

Dassault Systèmes brengt SolidWorks naar de cloud a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 1 / 2014 Frank Hoekstra en Maarten de Boer van Insight: In cloud-markt steeds meer behoefte aan gedegen advies Rondetafeldiscussie i-to-i

Nadere informatie

Trendonderzoek mobiele technologie

Trendonderzoek mobiele technologie Trends gebruik mobiele technologie binnen het hoger onderwijs en onderzoek Inhoudsopgave 1 Onderzoeksverantwoording kwalitatief 8 onderzoek 2 Resultaten kwalitatief onderzoek 10 3 Generieke behoeften ten

Nadere informatie

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder Cloud Benchmark Retail: iedere seconde telt BSA: Europa heeft consistent cloud computing-beleid nodig Patriot

Nadere informatie

Reseller Informatie 12Connect BV. Reseller Informatie 12Connect BV

Reseller Informatie 12Connect BV. Reseller Informatie 12Connect BV Reseller Informatie 12Connect BV Reseller Informatie 12Connect BV Inhoud Introductie 3 De toekomst begint vandaag! Wereldwijd voordelig bellen geeft u vrijheid! Een dynamische relatie Voorwoord 5 12Connect

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie