HEALTHCARE. Prodware creëert, integreert 1 en beheert IT oplossingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HEALTHCARE. Prodware creëert, integreert 1 en beheert IT oplossingen"

Transcriptie

1 HEALTHCARE Prodware creëert, integreert 1 en beheert IT oplossingen

2 Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen. Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen gebaseerd op het Microsoft platform, waaraan Prodware innovatieve oplossingen toevoegt voor specifieke branches en vakgebieden. Alain Conrard CEO - Prodware Group Business Intelligence e-business Mobility Sustainability WMS Collaboration Distributie Infrastructure ERP & CRM * Platform Services Integration Productie Human Capital management Manager Document management * Prodware biedt bedrijfsapplicaties voor de besturing van de verschillende operationele processen binnen een organisatie. Bedrijfsprocessen op het gebied van marketing, sales, klantcontact, inkoop, productie, voorraadbeheer, logistiek, personeelszaken, financiële administratie, service, enzovoort: allen worden door ERP en/of CRM aangestuurd, waarbij de verschillende onderdelen volledig op elkaar aansluiten en samenwerken. ** Certified for Microsoft Dynamics(CfMD) oplossingen zijn uitvoerig getest en voldoen aan de hoogste eisen die Microsoft haar partners oplegt. 2

3 HEALTHCARE Gezondheid is het hoogste goed van alle mensen. Al jarenlang groeit de zorgmarkt sneller dan de economie. Het vele geld dat in de zorg omgaat moet zo goed, duurzaam en efficiënt mogelijk worden besteed om goede, betaalbare en bereikbare zorg zowel nu alsook in de toekomst te garanderen. U wordt geconfronteerd met uitdagingen als wijzigingen in het financieringsmodel, een prominente rol van zorgverzekeraars, meer regie bij de patiënt, technologische vernieuwingen en wijzigingen in wet- en regelgeving. De ontwikkelingen in deze dynamische markt stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de informatiestroom. Een zorgaanbieder wordt steeds meer een zorgondernemer. Dit vereist accurate en procesoverstijgende informatie. Prodware adjust Healthcare voorziet uw medewerkers van betrouwbare, up-to-date informatie op een overzichtelijke en gestructureerde wijze. Adequate systeemondersteuning van medewerkers zorgt voor taakverlichting, meer focus op kwaliteit, veiligheid, stroomlijning van informatie voor efficiëntere bedrijfsprocessen en tevreden cliënten. Prodware adjust Healthcare heeft alle benodigde functionaliteit: van cliëntenadministratie en -beheer, personeelszaken, financiën en managementrapportages tot een gebruiksvriendelijk Elektronisch Cliënten Dossier en cliëntenportaal. Dit betekent eenmalige vastlegging van procesoverstijgende informatie en volledig elektronische overdracht tussen bedrijfsprocessen. Hierdoor sluit dit uitgebreide zorginformatiesysteem precies aan op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg én de specifieke eisen van bijvoorbeeld verzorgings- en verplegingshuizen en thuiszorg-, gehandicapten en geestelijke gezondheidszorgorganisaties. Alle instellingsactiviteiten worden volledig geïntegreerd in één zorginformatiesysteem. Prodware adjust: een perfect passende oplossing voor uw specifieke branche of vakgebied + Core Solutions Integratie en aanpassing van de basisfunctionaliteit van Microsoft Dynamics ERP en CRM. + Innovative Solutions Innovatieve oplossingen speciaal ontworpen voor specifieke branches en vakgebieden, die waarde toevoegen aan de Core Solutions. + Service Solutions Ondersteuning bij de implementatie, integratie en het beheer van de Core en Innovative Solutions. 3

4 Selectiecriteria Waarmee u de oplossing vindt die precies bij u past Functionele en technologische dekking Waar moet uw oplossing aan voldoen? De mogelijkheden qua functionaliteit zijn groot en wellicht heeft u niet alles nodig. En andersom: het kan zijn dat uw organisatie functionaliteit nodig heeft die geen deel uitmaakt van de standaardpakketten. In dat geval heeft u een specifieke oplossing voor uw branche of voor een bepaalde discipline binnen uw organisatie nodig (Innovative Solutions). En welke leverancier kiest u? Vaak komen organisaties er tijdens de implementatie achter dat zij meer functionaliteit wensen dan vooraf vastgesteld. Het portfolio van de leverancier mag dan geen beperking vormen in de aansluiting op uw behoeften. Schaalbaarheid Zijn uw applicaties (Core en Innovative Solutions) en uw leverancier (Service Solutions) in staat om flexibel met u mee te veren? Het is van belang om rekening te houden met schaalbaarheid om mogelijke groei of piekmomenten op te vangen. Nieuwe toepassingen Cloud, mobiliteit, portals, ketenintegratie en sociale media zijn onmisbaar voor de productiviteit van de organisatie. Het gaat om de communicatie met klanten, toeleveranciers, partners en de eigen medewerkers. En dat in een eenvoudige en vertrouwde omgeving. Intuïtief, consistent, geïntegreerd en goed beveiligd. Internationale toegangelijkheid De mogelijkheid om business applicaties ook over de nationale grenzen heen toe te passen verschillen per pakket. Het loont de moeite na te gaan of uw geografische spreiding, wellicht over meerdere taalgebieden en rekening houdend met lokale wet- en regelgeving, ondersteund wordt door de beschikbare pakketten. Structuur van de applicatie en database De wijze waarop de applicaties en de databases zijn opgezet en gestructureerd, vertonen onderlinge verschillen. Het is van belang de mogelijkheden en beperkingen hiervan te doorgronden om na te kunnen gaan of de structuur het mogelijk maakt aan uw specifieke eisen tegemoet te komen. Heeft u bijvoorbeeld meerdere rechtspersonen of opereert u in meerdere landen? Dan wilt u dat de applicatie en database aangepast kunnen worden voor de verschillende business entiteiten. Uw werkprocessen De daadwerkelijke implementatie, ongeacht het gekozen softwarepakket, verschilt afhankelijk van hoe uw organisatie werkt, het aantal gebruikers en uw behoefte aan functionaliteit. Door rekening te houden met deze aspecten, krijgt u een intuïtief en gebruiksvriendelijk systeem toegespitst op de wensen van uw organisatie. KETENZORG / BUDGET / SOCIALE INNOVATIE / BUSINESS / OPLOSSING / GEBRUIKSVRIENDELIJKH PRODWARE / AZR / MEERTALIG / ROOSTERS / PORTAL VOOR KETENINTEGRATIE / HOSTING / BES MANAGEMENTSOFTWARE / FINANCIEEL / ERGONOMIE / SOCIAL ENTERPRISE / DOMOTICA / INTU MAATWERKOPLOSSING / ROI / KWALITEIT / ERP / CRM / PROTOCOLLEN / CLOUD / VEILIGHEID / W VOORRAAD / REGIE / BUSINESS INTELLIGENCE / CAPA / HERSTELPLAN / HR & SALARISVERWERK BEWEZEN EXPERTISE / AUTONOMIE / SYSTEM INTEGRATOR / ON DEMAND / ZORGPROCES / REP GARANTIES / NO RISK / FINANCIËLE DIENSTEN / MOBILITEIT / BEHANDELPLAN / MULTI-SITES / IN GLOBAL SOLUTIONS / GGZ / CRM / TCO / ZORGAANBIEDER / DEVELOPER / PRODUCTIE / DBC / MU 4

5 + CORE SOLUTIONS + INNOVATIVE SOLUTIONS + SERVICE SOLUTIONS Prodware adjust Healthcare Prodware adjust Healthcare is een oplossing voor zorginstellingen zoals thuiszorg, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en gehandicapteninstellingen. Prodware adjust Healthcare is gebaseerd op Microsoft Dynamics. Dit bevat alle benodigde functionaliteiten: van cliëntenadministratie en -beheer, personeelszaken, financiën tot managementrapportages en een gebruiksvriendelijk Elektronisch Cliënten Dossier. Deze oplossing biedt organisaties een volledig geïntegreerd platform om alle sturende en ondersteunende administratieve processen te stroomlijnen. Zo kunnen organisaties samen met de cliënt hun zorgtaken optimaal vervullen. Voordelen van Prodware adjust Healthcare Flexibiliteit > > Snel kunnen beschikken over alle relevante functionaliteit en kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de zorgbranche. > > Het aanpassingsvermogen om te kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden en zorg op maat te bieden. > > Bestuurders van zorgaanbieders kunnen flexibel proces- en procesoverstijgende rapportages genereren en beschikken over de juiste stuur- en managementinformatie. Kwaliteit en transparantie > > Adequate ondersteuning van medewerkers zorgt voor taakverlichting bij de uitvoering van de dagelijkse activiteiten en meer focus op kwaliteit. > > De geleverde prestaties zijn inzichtelijk op basis van kwaliteit en kosten. > > Gestroomlijnde uitvoering van de zorgcyclus en de kwaliteitsbewaking door de zorgaanbieders. Efficiëntie > > Door integratie van de zorgprocessen wordt informatie toegankelijker en beschikken systeemgebruikers plaats- en tijdonafhankelijk over actuele en betrouwbare gegevens. > > Geen dubbele invoer van gegevens door eenmalige registratie van cliënten- en productiegegevens. Deze efficiëntieverbetering leidt tot lagere operationele kosten, integratie en nauwere samenwerking in de zorgketen. EID / ZELFREDZAAMHEID / VAKGEBIED / RELATIEMANAGEMENT / APPS / OPTIMALISEREN / INT TURING / CLIËNTPORTAAL / INTEGRATOR / ELEKTRONISCH CLIËNTEN DOSSIER / GEÏNTEGREERD ÏTIEF / PRODUCTIEREGISTRATIE / LOGISTIEK / CLOUD / IMPLEMENTATIEMETHODIEK / ENTERPRI EB 2.0 / VIDEO & WEB MEETINGS / CONCURRENTIEVOORDEEL / MANTELZORG / MOBILITEIT / BE ING / BEVEILIGING / RELATIEMANAGEMENT / STROOMLIJN / ZORGCODERING / GARANTIE SUCC ORTING / BACKUP / ERP / HOSTING / HRM / MELDINGEN / HERSTELPLAN / FLEXIBILITEIT / ECD / O DUSTRIE STANDAARD / BRANCHEKENNIS / SAAS / PROCESSEN / VVT / ENTERPRISE SOFTWARE LTINATIONAL / VG / CONNECTED ENTERPRISE / ZORGSECTOR / COLLABORATION / EDI / OPLOSS 5

6 + CORE SOLUTIONS + INNOVATIVE SOLUTIONS + SERVICE SOLUTIONS Cliëntregistratie De digitale gegevensuitwisseling tussen het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de zorgaanbieder en het zorgkantoor, verloopt geheel conform de AZR-richtlijnen en biedt eenvoudig een goed inzicht in het aantal cliënten met zorgvraag, afgegeven indicaties, cliënten die in zorg zijn, duur van de zorgverlening en wachtlijstgegevens. Na de cliëntregistratie en aanvulling met cliëntspecifieke profielgegevens kan de cliënt in zorg genomen worden. Kwaliteitsmanagement Prodware adjust Healthcare ondersteunt protocollen als M&M (middelen en maatregelen), MIC- en FOBO-meldingen (meldingen incidenten cliënten, fouten, ongevallen en bijna ongevallen) en HKZ-certificering (harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector) voor integraal kwaliteitsmanagement op operationeel en management niveau. Personeelsadministratie Roostermakers en P&O-functionarissen moeten dagelijks alle zeilen bijzetten om voldoende goede handen aan het bed te krijgen. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk administratieve processen geïntegreerd te automatiseren. In Prodware adjust Healthcare is de zorgcodering volledig terug te vinden. Zo kunnen competenties en persoonlijke ontwikkelambities van medewerkers worden vastgelegd, evenals functionerings- en beoordelingsgesprekken, is er verregaande ondersteuning van CAO-afspraken, ORT-regels (onregelmatigheidstoeslag) en is voorzien in een koppeling met gangbare salarisverwerkingsprogramma s. Productieregistratie De productieregistratie is de basis voor de verrekening van de vastgelegde zorgafspraken en verloning via de geïntegreerde personeels- en salarisadminstratie. De registratie vindt plaats op basis van aanen afwezigheid, afname van middelen of ontvangen zorg en tijdregistratie. Prodware adjust Healthcare ondersteunt declaraties zoals de AW319, WMO, overige sectoren en paramedische declaraties. 6

7 DBC financiering in de zorgsector Binnen Prodware adjust Healthcare wordt de DBC (Diagnose Behandel Combinatie) voor de GGZ en de DBC voor de Geriatrische Revalidatie Zorg ondersteund. Binnen de DBC kan een behandelplan worden opgesteld en kunnen de werkelijk aan de cliënt bestede uren en indirecte uren, zoals rapportage-uren, worden geregistreerd. Managementinformatie Prodware adjust Healthcare is ontworpen om inzicht te geven in procesgegevens, deze te structureren en beter beheersbaar te maken. Het biedt het management de juiste informatie om te voldoen aan de externe verantwoordingsverplichting en maakt het mogelijk budgetten eenvoudig op cliënt-, groep- en instellingsniveau vast te leggen. Elektronisch cliëntendossier Het Elektronische Cliënten Dossier (ECD) van Prodware vinden wij eigenlijk een Elektronisch Communicatie Dossier. Een Communicatie Dossier om zorgverleners, administratief medewerkers en cliënten te faciliteren in en bij hun zorgprocessen. Of het nu gaat om het leveren, verantwoorden of ontvangen van zorg, in alle situaties is het nodig dat hierover gecommuniceerd wordt. Informatie- en kennisdelen wordt zo eenvoudiger, betrouwbaarder en veiliger. Het ECD van Prodware is een innovatieve automatiseringsoplossing die zorgprocessen verbetert en van toegevoegde waarde is voor het totale zorgproces. Cliëntenportaal Prodware biedt tevens een volledig geïntegreerd cliëntenportaal aan. De cliënt bepaalt zelf wie er toegang krijgt tot dit gebruiksvriendelijke portaal en zo inzicht krijgt in zijn agenda, vitale waarden, rapportages, medicatie etc. Dit alles leidt tot een hogere betrokkenheid van bijvoorbeeld familie en mantelzorgers, vergroot inzicht in de status van de cliënt, vermindert het aantal vragen aan de zorginstelling en biedt self-service mogelijkheden voor bijvoorbeeld het up-to-date houden van contactinformatie. Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics CRM is een volwaardig relatiemanagement platform dat uw cliënten, contactpersonen, verwijzers, consulenten en andere relaties centraal stelt binnen al uw afdelingen. Alle contactmomenten kunnen worden vastgelegd en zijn eenvoudig in te zien binnen systemen die uw medewerkers al dagelijks gebruiken: Microsoft Office en Microsoft Outlook. Met Microsoft Dynamics CRM laat uw medewerkers gemakkelijk, goed, snel en gericht communiceren met alle relaties. 7

8 + CORE SOLUTIONS + INNOVATIVE SOLUTIONS + SERVICE SOLUTIONS Onze services Kies de oplossing die bij uw budget past GEBRUIK DE BEWEZEN OPLOSSING, GESCHIKT VOOR UW BRANCHE, IN DE STANDAARDVERSIE, BINNEN UW BUDGET EN SNEL TE IMPLEMENTEREN. IMPLEMENTATIE VAN EEN OP MAAT GEMAAKTE OPLOSSING, GEBASEERD OP DE BEST PRACTICES VAN UW BRANCHE. IMPLEMENTATIE EN BEVEILIGING OVER AL UW BUSINESS ENTITEITEN. CONSOLIDATIE VAN UW INFORMATIE EN RESULTATEN. VEREENVOUDIG DE REALISATIE VAN UW MIGRATIE EN BENUT VERNIEUWINGEN DIE UW PRODUCTIVI- TEIT VERHOGEN. Aanpak Standaard oplossing Aanpak Projectimplementatie Aanpak Internationale uitrol Aanpak Projectmigratie Kies de mate van consultancy, training en ondersteuning die bij u past Training en ondersteuning om de productiviteit van uw medewerkers te verhogen, hun kennis te vergroten en hun competenties te benutten online of ter plekke. Applicatiebeheer door Prodware, waarmee uw medewerkers zich kunnen richten op hun kerntaken en optimale beveiliging is garandeerd. Uw extranet : > > Toegang zeven dagen per week, 24 uur per dag > > Geautoriseerd toegankelijk > > Persoonlijke alerts per mail > > Gebruikerstevredenheidsonderzoek > > Nieuws over producten en diensten > > Evenementen Financiering Met onze eigen financieringsonderneming, al dan niet in combinatie met onze partners, kan Prodware u helpen met de mogelijkheid tot aangepaste financiering die voorziet in uw specifieke behoeften en rekening houdt met uw verplichtingen. Onze consultants Prodware heeft al meer dan 10 jaar ervaring met het implementeren van bedrijfs- en IT-oplossingen voor de Healthcare markt in Nederland. Klanten kunnen vertrouwen op de expertise van onze professionals. 8

9 On-premise of in de cloud? In een veranderende markt willen klanten flexibele en kant-en-klare IT-oplossingen die meebewegen met hun business. Als gevolg hiervan is een sterke opkomst gaande van andere vormen van IT-gebruik: hosting, licenties op basis van maandelijkse kosten, betalen op basis van werkelijk gebruik, etc. Bij veel van deze vormen wordt gebruik gemaakt van de cloud. Prodware biedt verschillende cloud deployment modellen: On-premise: flexibele totaaloplossing op uw locatie EasyCloud: standaard ERP oplossing, gehost in het Europese Prodware datacenter CustomCloud: flexibele totaaloplossing uit de cloud, gehost in het Europese Prodware datacenter OPLOSSINGEN On-premise EasyCloud CustomCloud FINANCIERING Investering Betaling naar gebruik Betaling naar gebruik CORE & INNOVATIVE SOLUTIONS Licentiehuur of -koop Inbegrepen Licentiehuur of -koop SERVICE LEVEL Maatwerk Standaard Maatwerk HOSTING PLATFORM Klant Prodware datacenter Prodware datacenter TECHNISCH BEHEER SLA Inbegrepen Inbegrepen BEVEILIGING *** ** *** VERSCHILLENDE MANIEREN OM FINANCIËLE EN TECHNISCHE DOELEN TE BEREIKEN: DE IT-MANAGER Deployment model: van on-premise tot custom cloud. Voor elke situatie levert Prodware een passende cloud oplossing. U kiest wat bij uw ITstrategie past. Beschikbaarheid: met onze expertise op het gebied van infrastructuur, sluiten wij onze oplossingen aan op uw situatie en garanderen wij het afgesproken niveau van beschikbaarheid. Moderne technologie: Prodware heeft de hoogst haalbare certificering binnen de markt, waardoor u continu het gewenste advies en de gewenste dienstverlening kunt verwachten. DE BESLISSER Een optimaal geïntegreerde oplossing van een ervaren systeem integrator. On-premise oplossing: uw strategische applicaties zijn beschikbaar op uw eigen assets. De Cloud adjust oplossingen: betaling naar werkelijk gebruik, zonder verborgen kosten en met de inzet van het overeengekomen serviceniveau. 9

10 Zij kozen Prodware adjust Healthcare Abrona is een christelijke organisatie, gespecialiseerd in dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Abrona wil innovatieve zorg aanbieden, de cliënt laten participeren in de samenleving en haar ecosysteem van mensen met elkaar in verbinding laten staan. Met behulp van de Prodware adjust Healthcare oplossing en het Elektronisch Cliënten Dossier van Prodware zijn gegevens actueel, betrouwbaar en plaats- en tijdonafhankelijk geworden. Rapportages voor de juiste stuurinformatie worden flexibel gegenereerd, wat leidt tot kostenbesparing en efficiëntie. Abrona is voorbereid om de mogelijke vergrijzing die gaat toetreden in het personeelsbestand en de verwachte arbeidsschaarste op te vangen. Stichting Pergamijn ziet als haar kernopdracht dat ze het leven van cliënten met verstandelijke beperkingen op basis van hun keuzen, kansen en mogelijkheden ondersteunt en begeleidt. Pergamijn biedt een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan voorzieningen voor wonen, werken, dag invulling en ontspanning. In de ondersteuning en begeleiding is veel variatie toegespitst op de individuele cliënt. Het streven is dat de regie rondom de ondersteuning, begeleiding en verzorging zoveel mogelijk bij de cliënt zelf en haar aanverwanten ligt. Met behulp van de Prodware adjust Healthcare oplossing, het Elektronisch Cliënten Dossier en het cliënten- en aanverwantenportaal van Prodware brengt Pergamijn zorgverlener, cliënt en mantelzorgers steeds dichter bij elkaar. Zo komt de ondersteuning en begeleiding geheel ten goede aan de keuzes en behoeftes van de individuele cliënt. Naast kostenbesparingen en efficiëntie zorgt dit voor een hogere cliënttevredenheid. RIBW K/AM is de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen in Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden. De RIBW is gespecialiseerd in begeleiding en ondersteuning van mensen die door psychiatrische of psychosociale problemen al dan niet tijdelijk kwetsbaar zijn. Meestal fungeert zij als schakel tussen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de samenleving, maar voor jeugdigen heeft zij een eigen behandeltraject ontwikkeld. Om de bedrijfsprocessen te ondersteunen en de toenemende administratieve lasten te verlichten heeft RIBW K/AM gekozen voor de op Microsoft Dynamics ERP gebaseerde Prodware adjust Healthcare oplossing. Om de behandeling van jeugdige cliënten te ondersteunen is een speciaal ontwikkelde module geïntegreerd in deze oplossing. De DBC-module (Diagnose Behandel Combinatie) helpt de RIBW bij het opstellen, monitoren en verantwoorden van de zorg. 10

11 Prodware in cijfers 176,4 M OMZET 2013 MEDEWERKERS KLANTEN LANDEN BEURSGENOTEERD AAN DE ALTERNEXT PARIJS (ALPRO) 42 VESTIGINGEN N 1 MICROSOFT DYNAMICS ERP (EMEA) N 1 MICROSOFT DYNAMICS CRM (EMEA) De Prodware Groep, opgericht in 1989, is een van de grootste spelers op het gebied van ICTdiensten. Daarbij combineert Prodware hoogontwikkelde technische expertise met diepgaande branchekennis. Dit komt ook tot uiting in de samenstelling van onze teams. Hier zijn zowel ervaren professionals uit de IT te vinden, als experts die hun ervaring hebben opgedaan als manager in het bedrijfsleven of bij de (semi) overheid. Als team staan zij altijd klaar om klanten te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun organisatie door middel van informatietechnologie. Om het tempo van de technologische veranderingen op te vangen, staan de Prodware teams altijd klaar met een uitgebreid portfolio van producten en diensten om aan uw eisen te voldoen, ongeacht uw bedrijfsgrootte of behoeften. En omdat de markt nog nooit zoveel flexibiliteit heeft geëist als nu, beperken wij ons niet tot standaardoplossingen, maar kunnen we deze ook speciaal voor uw organisatie aanpassen. DE INTERNATIONAAL GEVESTIGDE PRODWARE GROEP GARANDEERT OVERAL HETZELFDE HOGE KWALITEITSNIVEAU. ONZE BUITENLANDSE ZUSTERONDERNEMINGEN EN ONS NETWERK VAN ALLIANTIES EN PARTNERS STELLEN ONS IN STAAT OM ONZE OPLOSSINGEN IN MEER DAN 75 LANDEN AAN TE BIEDEN. Eén aanspreekpunt De technische expertise van Prodware overal beschikbaar en altijd in de buurt Gegarandeerd hoog kwaliteitsniveau Lokaal geworteld en afgestemd op lokale vereisten (fiscaal, procedureel, enz.) Lokaal softwareonderhoud van het hoogste niveau (minder kosten en in de buurt) Standaardisering van procedures en oplossingen Kostenbeheersing door raamcontracten met Prodware 11

12 De wereld van Prodware Prodware vestigingen Prodware vertegenwoordiging via allianties en partners NL - 04/09/14 Informatie Nederland: +31 (0) Prodware Benelux Van Voordenpark 1A, 5301 KP Zaltbommel

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM UW MICROSOFT GEKWALIFICEERDE IMPLEMENTATIEPARTNER: De Waal 30A 5684 PH Best telefoon + 31 (0) 499 332757 telefax + 31 (0) 499 332659 email: info@atworkmgt.nl www.atworkmgt.nl Brancheoplossing maakindustrie...volledig

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

toegevoegde waarde Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds Coverstory Met Skednet Online regel je de roosterplanning

toegevoegde waarde Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds Coverstory Met Skednet Online regel je de roosterplanning September 2011 Jaargang 24 #2 Met Skednet Online regel je de roosterplanning met enkele muisklikken De nieuwe ERP-oplossing Vidaví is berekend op de toekomst van Pantein VCD beheerst het complete spectrum

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

A L W AY S O N Always On

A L W AY S O N Always On ALWAYS ON Always On Dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland Scholten Awater is dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland. Met onze uitgebreide IT-diensten nemen wij u veel werk uit handen. Hierdoor

Nadere informatie

Omdat mensen tellen.

Omdat mensen tellen. BDO Consultants IT Omdat mensen tellen. IT 3 IT De motor van uw business Uw rendement is onze doelstelling. Met deze instelling gaan de IT-consultants van BDO dagelijks aan het werk. Het mag duidelijk

Nadere informatie

Een businesspartner. weet wat er speelt. CGI s portfolio voor de verzekeringsmarkt

Een businesspartner. weet wat er speelt. CGI s portfolio voor de verzekeringsmarkt Een businesspartner die weet wat er speelt CGI s portfolio voor de verzekeringsmarkt CGI en de verzekeringsmarkt Een businesspartner die weet wat er speelt De concurrentie in de verzekeringwereld is groot,

Nadere informatie

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek in de zorgsector Het waarborgen van bedrijfscontinuïteit bij marktwerking in ziekenhuizen Auteurs: Robert Reemer Pieter Rahusen Ricoh Nederland BV Juli 2010

Nadere informatie

share more do more Efficiënt, veilig en winstgevender werken met tijd, kennis en mensen

share more do more Efficiënt, veilig en winstgevender werken met tijd, kennis en mensen share more do more Efficiënt, veilig en winstgevender werken met tijd, kennis en mensen Over Datacon Datacon is dé portalspecialist van Nederland. De ITdienstverlener is sinds 1996 leverancier van HRM,

Nadere informatie

Software as a Service versterkt innovatievermogen

Software as a Service versterkt innovatievermogen Software as a Service versterkt innovatievermogen Rapport EPN opgesteld voor ICTRegie November 2007 Jelle Attema, Programmamanager Samenvatting ICTRegie heeft EPN Platform voor de Informatiesamenleving

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices voor gemeenten KPN Lokale Overheid Inhoudsopgave Het Nieuwe Samenwerken 4 Nieuwe diensten 5 Digitale Werkomgeving Gemeenten (DWG) 5 GemBox

Nadere informatie

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V.

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V. ADVISORY Zicht op HR systemen Marktverkenning 2012 kpmg.nl 2 Zicht op HR systemen Inhoud Inleiding Ontwikkelingen binnen het vakgebied HR Doel HR-marktverkenning 10 HRM proces 11 HRM processen 11 Administratieve

Nadere informatie

Avanade ERP voor Professional Services: alles onder controle dankzij volledig overzicht over projecttaken en services

Avanade ERP voor Professional Services: alles onder controle dankzij volledig overzicht over projecttaken en services Avanade ERP voor Professional Services: alles onder controle dankzij volledig overzicht over projecttaken en services Om uw winstgevendheid te optimaliseren heeft u volledig overzicht nodig over uw organisatie

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

TAKE THE LEAD IN LOGISTICS

TAKE THE LEAD IN LOGISTICS TAKE THE LEAD IN LOGISTICS NaviTrans: Uw oplossing voor voor de logistieke dienstverlener In een steeds competitiever wordende sector als de logistiek is het voor de hedendaagse ondernemers onontbeerlijk

Nadere informatie

tijd voor info support

tijd voor info support tijd voor info support Uw bedrijfsdoelen realiseren? tijd voor Info Support Beheerdiensten Wilt u geen omkijken meer hebben naar software-updates, het oplossen van IT-problemen en integratie van nieuwe

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY jaarverslag 2014 1 4 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY 2 0 1 4, het jaar van de chemie... tussen landen, tussen mensen INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD...4 2. KERNCIJFERS...8

Nadere informatie

breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & Diensten

breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & Diensten breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & www.ndix.net Geachte lezer, Bedrijven en instellingen zijn meer en meer afhankelijk van ICT-faciliteiten. Naast een lage prijs speelt de kwaliteit daarvan

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie