Tenderdocument: Drife (Ministerie van Justitie, Directie Justitiele Inrichtingen, Dienst Vervoer&Ondersteuning), September 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tenderdocument: Drife (Ministerie van Justitie, Directie Justitiele Inrichtingen, Dienst Vervoer&Ondersteuning), September 2012"

Transcriptie

1 1.1 Samenvatting Samenvattend zijn we gedurende de IST-workshop gekomen op de volgende driedeling qua hoofdprocessen: - Vervoer, Planning Specialistische Taken en Complexbeveiliging Vervoer. Aanvraagformulier komt bij Voorbereiding, vervolgens gaat deze afhankelijk van bepaalde criteria al of niet via Risico-Advies direct naar de Planning waar de Aanvraag wordt ingepland qua Vervoer. Vervolgens vindt de Uitvoering plaats Planning Specialistische Taken. Aanvraag komt decentraal binnen en moet vervolgens via Voorbereiding worden verwerkt. Ook hier gaat de aanvraag in bepaalde gevallen via Risico-Advies. Vervolgens wordt ingepland. Momenteel is er verschil qua uitvoering tussen de verschillende Specialistische Taken maar het principe is hetzelfde en de uitvoering zou ook op een soortgelijke manier kunnen. De beschikbare capaciteit is een vertaling vanuit SPX meestal naar een Excel-vorm. Vervolgens wordt de behoefte daar tegen aangelegd. Ook dat gebeurt nu op verschillende manieren. Vervolgens vindt de uitvoering plaats. In een aantal gevallen wordt gefactureerd maar in een aantal gevallen ook niet Complexbeveiliging. Aanvraag komt geheel verschillend binnen. Planning wordt gedaan in een uitgebreid Excelmodel met draaitabellen. Vervolgens vindt de uitvoering plaats. Terugmelding is niet consequent. 1

2 2 Soll 2.1 Inleiding In de Ist-situatie hebben we beschreven hoe de huidige situatie eruit ziet en wat de knelpunten daarin zijn. In de Soll proberen een sprong naar de toekomst te maken hoe we zouden willen dat het primair proces binnen DV&O, van Aanvraag tot en met facturatie zou moeten verlopen. Uit de Soll zullen we vervolgens de eisen en wensen destilleren. Dit wordt in het volgende hoofdstuk beschreven. In dit hoofdstuk dus een beschrijving van de Soll We hebben vastgesteld dat we in de Soll eigenlijk nog maar twee hoofdprocessen zullen onderscheiden in plaats van de drie in de Ist. Daarbij is een kenmerkend onderscheid: - Vervoer. De inzet van de middelen is leading en de inzet van de mensen is een afgeleide van de inzet van middelen. We plannen dus eerst het type vervoer en vervolgens kijken we welke mensen daarbij eveneens ingepland gaan worden. Planning. De mensen worden eerst ingepland en de inzet van de middelen wordt vervolgens aan de mensen toegewezen. De twee processen zullen we nu wat verder uitwerken. We zullen schetsen hoe we deze processen voor ons zien en de eisen en wensen (hoofdstuk 3) zullen van dat plaatje worden afgeleid. 2.2 Vervoer Kern van dit proces is dat de focus op het plannen van het Vervoer in eerste instantie op de middelen liggen en in tweede instantie op de mensen Voor de beeldvorming zullen we over het bijv. over een CRM-achtige oplossing hebben. Dit is puur voor de gedachtenvorming. Als leveranciers andere terminologie gebruiken voor soortgelijke applicaties of wellicht geheel andere ( en hopelijk betere) oplossingen hebben staat ze dat vrij om die aan te bieden. Graag zelfs In een CRM-achtige oplossing liggen alle afspraken vastgelegd met betrekking tot Instellingen en Clienten (Convenanten). Dit zal deels kwalitatieve informatie zijn in de vorm van contracten bijv. en anderzijds kwantitatieve afspraken in een gestructureerde vorm in de zin van wat de geoorloofde wachttijd is of in welke gevallen er van tranferpunten gebruik gemaakt mag worden etcetera In een Productconfigurator-achtige oplossing komt de vervoersopdracht (type voertuig, aanrijtijd, wachttijd aanrijtijd, wachttijd, afhaaltijd,.) tot stand doordat de Aanvrager een menu doorloopt. Dit menu kan korter naarmate de interfacing met de eigen systemen beter is. Daarmee wordt bedoeld dat het systeem moet kunnen zien welke instelling de aanvraag doet en zodoende al een adres op kan halen bijv.of gegevens over de client etcetera. 2

3 2.2.5 De uiteindelijke aanvrager is altijd de instelling van de justitiabele tijdelijk is gehuisvest, omdat deze de gevraagde gegevens kan opleveren. Incomplete vragenlijsten kunnen niet worden verwerkt. Dit impliceert dat een Rechtbank die een justiabele uitnodigt voor een zitting een Aanvraag tot vervoer kan opstarten maar deze moet doorsturen naar de Instelling waar de justiabele tijdelijk is gehuisvest. De Rechtbank krijgt een berichtje indien bericht in behandeling is genomen door desbetreffende Instelling. Zodra de volledige aanvraag bij DV&O komt krijgen zowel de Instelling als oorspronkelijke aanvrager bericht dat aanvraag in behandeling is genomen. Kort voor het moment van halen/brengen krijgen wederom de Aanvragers een bericht met de nadere details omtrent exacte haal- en brengtijd Onder de motorkap van de Productconfigurator liggen planningsalgoritmen die toegepast worden om de vervoersopdracht te kunnen definieren. man/vrouw, jeugd/volwassene, civiel/strafrechtelijk, klanten, beperkingen gedetineerden Voordat de vervoersopdracht doorgaat naar de Planning moet bij bepaalde regels het voorstel eerst langs de Risico-adviseur, deze kan de opdracht wijzigingen. In feite doorloopt de Risico-adviseur dezelfde loop als de aanvrager ook al heeft gedaan maar kan wijzigingen aanbrengen waar nodig. De Risico-adviseur krijgt de redenen waarom voorstel aan hem/haar wordt voorgelegd expliciet, zodat deze weet waar hij/zij specifiek naar moet kijken Uiteindelijk doet de Productconfigurator een voorstel in de vorm van: type voertuig, tijdstip halen (met toleranties uit convenant), wachttijd, tijdstip brengen (met toleranties uit convenant),. Etcetera. Voorstellen betrekking hebbende op eenzelfde vorm van vervoer worden in de Rittenplanning geoptimaliseerd. Idee van verwerking daarbij is dat een eerste rit wordt gepland op basis van de eerste aanvraag. De tweede aanvraag wordt tegen de eerste rit aangelegd. Als dit niet past wordt een tweede rit gepland etcetera Het voertuigvolgsysteem heeft een soort van IPad s aan boord waarop slechts de eerste twee ritten zichtbaar zijn. Zodra eerste rit gedaan is wordt de tweede rit de eerst volgende rit en krijgt de berijder een nieuwe tweede rit zichtbaar op zijn/haar scherm. De chauffeur krijgt extra informatie over de af te halen en te brengen persoon. Ook kan informatie in de vorm van PDF s meegestuurd worden De Ipad achtige oplossing moeten mobiele oplossingen zijn omdat de chauffeur veel buiten de auto kan zijn in verband met bewaking in een ziekenhuis bijv. Hij/zij moet dan de opdrachten en andersoortige informatie tot zijn/haar beschikking kunnen hebben. Deze mobiele oplossingen moeten voldoen aan stevige veiligheidsinformatie. Te denken valt aan encrypted oplossingen, toegangsbeveiliging met behulp van vingerafdruk en dergelijke. Als Ipad-achtige oplossing gestolen wordt of stuk valt kan er eigenlijk geen informatie verloren gaan De auto heeft GPS verbinding en geeft continu haar positie door aan de centrale. Op basis van GPS-signaal kan de centrale zien of auto stil staat rijd etcetera Op basis van gegevens van de Productconfigurator wordt een proforma factuur opgesteld. Op basis van de werkelijk gereden rit kan deze proforma factuur worden aangepast. Verder is het mogelijk om additionele niet gestructureerde tekst (om bijv. een voorval in de bus in woorden vast te kunnen leggen) mee te geven. 2.3 Planning In tegenstelling tot Vervoer ligt hier in eerste instantie het accent op de mens en in tweede instantie op de middelen Uit SPX wordt roosterinformatie gehaald. In Planning staat iedere DV&O medewerker met zijn/haar rooster en opleidingsgegevens. Dit geeft dus de beschikbare capaciteit aan per categorie medewerker Vervolgens kan de geplande capaciteit in Planning worden gezet per medewerker. Beschikbare en geplande capaciteit kan tegen elkaar worden afgezet, op medewerkerniveau maar ook geclusterd per project bijv. of categorie. Dit om te kunnen beoordelen of er schuiven mogelijk is Op moment dat er geschoven kan worden wordt de medewerker voor een bepaalde periode verschoven of uitgeleend en dit wordt in Planning kenbaar gemaakt. Het systeem zou voorstellen kunnen generen wat te doen om meer balans in vraag en aanbod te krijgen. 3

4 2.3.5 Werkelijke uren worden ook aan Planning doorgegeven om te zien in hoeverre het geplande ook gerealiseerd wordt/is Bij het Plannen van de medewerker wordt rekening gehouden met welk steunpunt (van de in totaal 13steunpunten) het dichts bij de woonplaats van de medewerker is gevestigd. Of wel waar hij naar client moet (als hij met eigen auto kan) of wel complex in geval van complexbeveiliging. 2.4 Soll vanuit een andere hoek bekeken Hieronder doen we een poging om het geschetste op een andere manier te beschrijven. De Aanvraag doorloopt een bepaald menu. Uiteindelijk is het resultaat een opdracht dat hetzij het planningssysteem ingaat danwel het rittenplanningsysteem afhankelijk van prevaleert de mens of de middelen Er ontstaan dus pakketjes met gelijksoortige opdrachten, gelijksoortig qua vervoerstype of project. Deze pakketjes moeten in de respectievelijke systemen geoptimaliseerd worden. 2.5 Idee van pakketten Als je naar de markt van pakketten kijkt denken we aan een oplossing van een:- CRM-achtige applicatie. Hierin liggen vastgelegd de convenanten met de verschillende instellingen. Hierin staan ook zaken als adressen en dergelijke. Kwalitatief informatie zoals het contract zelf kan je ook hier vinden. Verder gaan we ervan uit dat de afspraken met betrekking tot uitsluitingsregels zoals vreemdelingen mogen niet tegelijkertijd met Gedetineerden worden vervoerd maar ook regels met betrekking hoe lang vantevoren mag ik de client op locatie brengen. Product-configurator achtige applicatie. Hierin zit het menu om de Aanvraag te verwerken tot een opdracht die hetzij de rittenplanning applicatie ingaat danwel de Planning. Onder de motorkap zitten planningsalgoritmes die het menu structureren Rittenplanning. Deze applicatie optimaliseert de pakketjes zodat vervoer zo efficient mogelijk gebeurd Planning. Deze applicatie zet het vraag en aanbod plaatje per medewerker neer. We noemen deze applicaties slechts om de beeldvorming te ondersteunen. Mocht de leverancier andersoortige oplossingen hebben staan we daar open voor. 4

5 2.5.1 Flexibiliteit van het systeem. Belangrijk in het geheel is de flexibiliteit van het systeem. De politiek kan vandaag een nieuwe regel bedenken en de DV&O moet zo n nieuwe regel relatief snel en gemakkelijk in de systemen kunnen doorvoeren. Hieronder wordt naast het huidige dienstenpakket aangegeven wat ontwikkelingen zijn die momenteel spelen. Deze ontwikkelen leiden in onze beeldvorming tot andere planalgoritmes en dus ook een ander menu. 5

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Onderhanden werk in AccountView

Onderhanden werk in AccountView Onderhanden werk in AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN Wat is mijn doel? Gebaseerd op wat kinderen vertellen zegt de wetenschap dat het belangrijk is dat het kind weet waarom. Kinderen hebben voornamelijk vragen over

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur Zaaknummer: 103755 Inzake: Consultatie Modelcontract Aanwezig namens de Raad van Bestuur Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna de Raad

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk

Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk Status: Definitief Datum: September 2011 Opdrachtgever: Stichting A&O-fonds Waterschappen Concept, tekst en realisatie:

Nadere informatie

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening Kenniscentrum Maatschappij en Recht Lectoraat armoede en

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Sneller Beter draaiboek Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Publieksversie 0 - december 2007 2 INHOUDSOPGAVE 1. Het Sneller Beter draaiboek 3 1.1 Het programma Sneller Beter 3 1.2 Werken Zonder Wachtlijst

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN

Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning Gemeente Drimmelen In opdracht van Gemeente Drimmelen Opgesteld

Nadere informatie

Standaardtaakbeschrijving. DNR-STB 2009 Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI

Standaardtaakbeschrijving. DNR-STB 2009 Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI Standaardtaakbeschrijving Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI Standaardtaakbeschrijving 2009 Toelichting en takenoverzicht Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie