ITALAMO. Actief dossiermanagement door een combinatie van gestructureerd documentbeheer en doelgerichte samenwerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ITALAMO. Actief dossiermanagement door een combinatie van gestructureerd documentbeheer en doelgerichte samenwerking"

Transcriptie

1 Actief dossiermanagement door een combinatie van gestructureerd documentbeheer en doelgerichte samenwerking v0.1 9 april 2014

2 Italamo is een actief dossiermanagement systeem dat samenwerkende groepen mensen ondersteunt door een combinatie van gestructureerd documentbeheer en doelgerichte taakverdeling. Documenten, discussies, taken en deadlines worden centraal beheerd en zijn voor allen die aan een dossier werken toegankelijk. Met italamo hebt u overzicht, kunt u betere beslissingen nemen en kunt u zaken sneller afhandelen. Italamo is cloud-based, eenvoudig in het gebruik en zeer snel inzetbaar.

3 Inhoudsopgave IT verandert... 1 Business verandert... 1 Wat lost italamo voor u op?... 3 Kenmerken van italamo... 3 Gestructureerde cloud opslag... 3 Samenwerking... 5 Discussie... 6 Overzicht en beheersbaarheid... 6 Het in gebruik nemen van italamo... 7 Samengevat... 8 De plaats van italamo in uw IT-landschap... 9 Kernapplicaties... 9 Kantoorautomatisering Lokale processen blijven nodig Oplossing: centraal document en case management Kernwaarden van italamo Contactinformatie... 13

4 IT verandert De wereld verandert enorm onder de invloed van nieuwe IT ontwikkelingen. Maar ook de IT zelf is enorm aan het veranderen. Consumenten beschikken thuis over de modernste gadgets: smartphones, tablets en intelligente televisies. Vaak zijn de systemen thuis moderner dan die op het werk. Dat is natuurlijk een rare en onacceptabele zaak. Waarom is het in zakelijke omgevingen zoveel moeilijker om de systemen eenvoudig bruikbaar en up-to-date te houden dan thuis? Deze traagheid wordt niet langer geaccepteerd. In de zakelijke omgeving schrijft de baas, of de IT-afdeling, voor wat de werknemer mag gebruiken. Deze vaak hooggekwalificeerde kenniswerker is het niet toegestaan zijn eigen gereedschap te kiezen om optimaal zijn werk te kunnen doen. Hij moet zich conformeren aan de bedrijfsstandaard, die vaak verre van optimaal is. In zijn prive situatie werkt deze zelfde medewerker naadloos samen met vrienden en familie die beschikken over iphones, Androids, laptops en gewone PC s. Zakelijk wordt hij gedwongen in de pas te lopen en kan hij vaak niet kiezen voor het meest optimale platform voor hemzelf. Na de aanvankelijke weerstand tegen de cloud, dat vormeloze magische ding waarin vanalles gebeurde en niets veilig was, worden cloud-gebaseerde applicaties inmiddels breed geaccepteerd. De onthullingen rondom de afluisterpraktijken van de NSA hebben duidelijk gemaakt dat het niet uitmaakt waar in de cloud je gegevens zich bevinden, als cloud-providers aan deze instanties toegang geven tot hun systemen. Het is dus belangrijk je gegevens goed te versleutelen, op applicatieniveau. Daarnaast moeten je gegevens beschermd zijn tegen uitval en verlies. Waar kan dit beter dan bij een professionele cloudpartij die hiervan zijn beroep heeft gemaakt? Het gebruiken van applicaties vanuit de cloud en het opslaan van je gegevens in de cloud kent vele voordelen. Applicaties en gegevens zijn overal bereikbaar, zolang er verbinding is met het internet. Waar oplossingen als DropBox, box.com en GoogleDrive door veel IT-afdelingen eerder als zeer bedreigend werden gezien, overheerst nu het besef dat slingerende USB-sticks en gestolen laptops een veel groter risico vormen dan professionele cloud-oplossingen. En ondanks, of misschien wel dankzij, alle IT-ontwikkelingen is het leven van de gemiddelde werknemer in een informatierijke omgeving er niet eenvoudiger op geworden. Er is een overdaad aan informatie die om aandacht vraagt en er zijn verschillende parallelle kanalen waarover samengewerkt moet worden. Het is wel duidelijk dat hier de grote slag gemaakt kan worden. De ontwikkelingen vanuit de consumenten-it, met succesvolle spelers als Google, Facebook, DropBox en Twitter tonen aan dat ook systemen met zeer krachtige mogelijkheden door mensen geadopteerd kunnen worden zonder cursus of dure consultancy. Business verandert Voor de industrie le revolutie werkten mensen samen in een werkplaats, in kleine collectiefjes die gezamenlijk voor een product of dienst stonden. Sinds de industrie le revolutie is er een sterke hang naar standaardisatie geweest. De automobielproduktie van Ford is hiervan natuurlijk het standaard voorbeeld. Dit heeft tot een enorme produktiviteitsverbetering geleid en hele bibliotheken van managementboeken zijn geschreven over hoe de laatste druppel optimalisatie uit dergelijke processen Pagina 1

5 geperst kan worden. Deze tendens heeft zich voortgezet in dienstverlening. MacDonalds is hiervan een goed voorbeeld: waar je ook een BigMac bestelt, de kwaliteit en de beleving zijn hetzelfde. Binnen kantooromgevingen is het niet anders. Grote organisaties als banken streven naar identieke werkwijzes en trainen hun medewerkers om overal dezelfde hoge kwaliteit dienstverlening te kunnen verschaffen. Er wordt volgens vaste protocollen gewerkt, met invulformulieren, vaste werkprocessen en meetbare prestaties. Waar mogelijk nemen IT-systemen de routinematige zaken uit handen, ook in processen die van oudsher alleen door mensen uitgevoerd werden. Wat overblijft zijn de kennisintensieve, creatieve en ad-hoc processen. Die werkzaamheden waarbij standaardisatie niet mogelijk of wenselijk is. Precies die processen waarvoor typisch menselijke eigenschappen als improviseren, risico nemen en buiten de gebaande paden mogelijk moeten zijn om het doel te bereiken. Dat voor de uitvoering van deze taken nog heel veel informatie verwerkt moet worden staat buiten kijf. Maar dit zijn de processen waar je mensen juist die vrijheid moet geven om het juiste te doen. Dit zijn de processen die italamo ondersteunt. Pagina 2

6 Wat lost italamo voor u op? Ondanks een overweldigende hoeveelheid IT-systemen is er binnen de meeste bedrijven te weinig grip op dynamische, informatie-intensieve processen. Vaak worden belangrijke zaken als offerteprocessen, solicitatieprocessen en vele andere nog uitgevoerd met als belangrijkste tools , een gedeelde netwerkschijf en papieren dossiers. Het gevolg is dat het regelmatig onduidelijk is wie waarmee bezig is, wat de status is, wat hierover reeds besproken is en wat de laatste versie van belangrijke documenten is. Dit leidt tot te lange doorlooptijden, slechte of halve antwoorden aan klanten en foute beslissingen. Het gevolg is dat er hogere kosten gemaakt worden doordat zaken moeten worden nagezocht en verzameld. Daarbij wordt de situatie vaak nog verergerd door faal- en herstelkosten. italamo helpt u samen uw werk gedaan te krijgen. Beter, sneller en tegen lagere kosten. Dit doen we door een combinatie te bieden van gestructureerde informatieopslag en begeleiding van de samenwerkingsprocessen. Italamo zorgt voor beschikbaarheid van informatie, altijd en overal, in de laatste versie ondersteuning van taken begeleiding in de keuze van de volgende stap notificaties en alerts als er iets moet gebeuren overzicht over wie wat doet traceerbaarheid van alle handelingen t.b.v. compliancy en audits Kenmerken van italamo italamo is gestoeld op vier pijlers: 1. gestructureerde opslag van alle relevante informatie in de cloud 2. ondersteuning van samenwerking 3. faciliteren van discussie 4. het verschaffen van overzicht en beheersbaarheid Deze worden hieronder verder beschreven. Gestructureerde cloud opslag In veel situaties waarin mensen moeten samenwerken in een omgeving waar documenten of andere informatie cruciaal is, wordt gebruik gemaakt van een gedeelde netwerkschijf. Op deze schijf bevinden zich de documenten in een directory- of folderstructuur. Deze structuur is vaak niet helemaal passend of onmiddellijk duidelijk voor iedereen. Dit betekent dat belangrijke informatie op verkeerde plaatsen wordt gezet en vervolgens moeilijk terug te te vinden is. Daarbij komt dat de folderstructuur in principe door iedereen te veranderen is. Het risico op fouten is hierdoor groot. Pagina 3

7 Sommige document management systemen lossen dit op door geen folderstructuur aan te bieden maar geven de mogelijkheid om labels of tags aan de documenten te hangen. Dit lost een deel van het probleem op maar introduceert een ander probleem: hoe krijg ik informatie die bij een onderwerp hoort bij elkaar? En hoe weet ik zeker dat ik alles heb? Hiervoor moet een krachtig selectiemechanisme aanwezig zijn. Als het toewijzen van labels te weinig vrijheid kent, is het nog steeds te beperkt. Als iedereen zo maar een willekeurig label kan toekennen aan een document, ontstaat er wildgroei. italamo heeft een slimme combinatie in zich, die ook nog eens erg goed aansluit bij de wijze waarop mensen van nature met informatie omgaan. italamo kent een dossierstructuur. Alle informatie wordt opgeslagen binnen een dossier, een digitale vorm van de aloude dossierhangmap. Dossiers, of de beste vertaling in het Engels is cases, kennen een voorgedefinieerde structuur met tabbladen die is vastgelegd voor het betreffende dossiertype. Zo zal een verkooporderdossier bijvoorbeeld de tabs offerte, credit check, algemene voorwaarden, contracten en logistieke afspraken kennen. Deze dossier- of case types zijn in te richten door uzelf en naar keuze wel of niet uitbreidbaar door medewerkers. Cases kunnen een relatie hebben met andere cases en cases hebben metadata. Met deze metadata kunnen kenmerken van het dossier worden vastgelegd waarop later gezocht kan worden, zoals klantnummer, NAW-gegevens etc. Deze metadata kent een minimale set voor elk casetype maar kan naar believen voor individuele cases worden uitgebreid door de mensen die ermee werken. De inhoud van een case wordt gecodeerd vastgelegd in een database in de cloud. Dat wil zeggen dat alleen u de inhoud kunt lezen. Zelfs voor onze system administrator is het onmogelijk gevoelige informatie te lezen. Pagina 4

8 De toegang tot de cases door u en uw collega s is geregeld via heldere autorisatieregels. U kunt precies definie ren welke gebruikersgroep toegang heeft tot bepaalde casetypes en onderscheid maken tussen lees- en schrijfrechten. Het is ook mogelijk om hier incidenteel een uitzondering op te maken. Door iemand uit te nodigen mee te werken aan een specifieke taak voor een specifieke case krijgt deze persoon toegang voor zover en voor zolang dat nodig is. Als de taak is afgerond dan wordt de toegang weer ontnomen. Dit geeft veel flexibiliteit en tegelijkertijd geen zorgen over de veiligheid van vertrouwelijke gegevens. De hosting van italamo en daarmee de opslag van uw gegevens wordt gedaan bij een betrouwbare hosting provider. Deze voldoet aan de hoogste eisen op security gebied en heeft de daarvoor benodigde certificeringen. Samenwerking Het opslaan van documenten en andere informatie in een case-structuur in de cloud doet u natuurlijk niet voor niets. Het gaat erom met deze informatie een bepaald doel te bereiken. Bij elke case wordt dat doel vastgelegd en dit is voortdurend prominent in beeld. Ook kent elke case een vooraf vastgelegde gewenste doorlooptijd. De voortgang is steeds in beeld. Als de deadline nadert krijgen alle betrokkenen hiervan een signaaltje. Binnen de case kunnen gebruikers taken bij elkaar neerleggen om zo tot afronding van de case te komen. Binnen een verkoopcase kunnen bijvoorbeeld de taken review offerte, doe credit-check en controleer contract voorkomen. Deze kunnen voorgedefinieerd zijn in het standaard verkoop casetype Pagina 5

9 of kunnen gedurende de behandeling van de case door de gebruikers worden gedefinieerd. Elke taak kent een deadline en de persoon met de taak op zijn naam wordt gewaarschuwd als de deadline nadert. Voorgedefinieerde taken kunnen in een vaste volgorde worden geplaatst. Dat wil zeggen dat taak X niet kan worden opgestart als taak X-1 nog niet is afgewerkt. Taken kunnen ook verplicht zijn. Dat wil zeggen dat een case niet kan worden afgesloten als deze taak niet is afgerond. Op deze wijze kunnen eenvoudige en transparante werkprocessen worden vastgelegd binnen het casetype of spontaan ontstaan tijdens de verwerking van een case. De filosofie die italamo hanteert als het gaat om verplichte en vaste zaken is comply or explain. italamo schrijft zaken voor, maar het is voor een gebruiker altijd mogelijk om hiervan af te wijken mits er een verklaring wordt gegeven. Op deze wijze is er een grote flexibiliteit, terwijl er toch controle en overzicht blijft. Discussie Samenwerkende kenniswerkers die samen tot afronding van een case moeten komen, hebben vaak veel overleg. In de meeste gevallen speelt hierin een grote rol. Documenten worden rondgestuurd ter review of aanpassing. Commentaren en ideee n worden uitgewisseld. Acties worden in gang gezet. Als er meerdere personen betrokken zijn bij een conversatie (een lange cc-regel), kan het voorkomen dat niet altijd alle mensen voortdurend op de cc-lijst blijven en een deel van de conversatie missen. Hierdoor is de laatste status van een case niet duidelijk en kan het ook zo zijn dat er met verschillende versies van documenten wordt gewerkt. Binnen italamo worden naast de documenten en de taken ook de discussies binnen de case gebundeld. Op deze wijze ontstaat er geen parallel communicatiekanaal en kan iedereen altijd over alle relevante informatie binnen de case beschikken. Discussies rondom vragen als Hoe zijn we ook alweer op deze kortingsafspraak gekomen?, Wat vond de directeur bij de vorige offerte van het aanbod? kunnen later erg belangrijk zijn en moeten niet verloren gaan. Juist bij dynamische en kennisintensieve processen is deze context-informatie, naast de vastgelegde documenten, erg belangrijk. Overzicht en beheersbaarheid Samenwerking met gelijken en zonder dwingende systemen is erg belangrijk in moderne, dynamische omgevingen. Toch geloven wij dat er e e n probleemeigenaar moet zijn om effectief en efficie nt tot afronding van een case te komen. Elke case binnen italamo kent een eigenaar. Deze persoon is verantwoordelijk dat het doel van de case wordt bereikt. Hij is ook de persoon die een case kan afsluiten. Pagina 6

10 De case eigenaar heeft overzicht over de case: wie is bezig met welke taak, wat is er al gedaan en wat moet er nog gedaan worden. Hij ontvangt ook notificaties als taken niet tijdig worden afgerond, zodat hij kan ingrijpen. Bij afwezigheid van een collega kan hij taken overdragen. De case kan ook als geheel worden overgedragen, waardoor iemand anders verantwoordelijkheid wordt voor de afhandeling. Er is voortdurend overzicht over het aantal openstaande cases, het aantal cases per persoon en de gemiddelde doorlooptijd van cases. Dit zorgt ervoor dat iedereen weet welke prestatie er wordt geleverd en wanneer er eventueel een opstopping of scheve taakverdeling ontstaat. Het in gebruik nemen van italamo Italamo staat voor eenvoud. Het businessmodel van italamo is niet gebaseerd op langdurige consultingen inrichingstrajecten. Het ingebruiknemen van italamo gaat via de website. Vervolgens nodig je collega s uit om met jou italamo te gaan gebruiken. Daarna kun je voor de belangrijkste processen dossiers aanmaken en aangeven welke tabbladen daarin moeten voorkomen. Ook kun je aangeven welke taken meestal binnen dit dossier afgehandeld moeten worden, met eventueel een volgorde daarin. Met deze basis kun je aan de slag: documenten opslaan in het dossier, taken neerleggen bij collega s, discussie ren over het dossier. Dit alles via een eenvoudige gebruikersinterface, gebruik makend van een internetbrowser. Is de basisinrichting voor een bepaald dossier niet toereikend, dan kunnen gebruikers zelf tabbladen toevoegen en nieuwe taken aanmaken. Je zult merken dat je al werkend dingen wilt aanpassen. Dit kan zonder problemen. Nieuwe dossiers worden meteen gebaseerd op de aangepaste inrichting. Italamo is erop gericht om snel van je plaats te komen, perfectioneren kan altijd nog! Pagina 7

11 Samengevat De voordelen van italamo: de sterktes van document management en workflow management gecombineerd in een dynamisch case management systeem extreem lage inspanning nodig om italamo in gebruik te nemen eenvoudig in het gebruik, zonder dwingende werkwijzes italamo kunt u zelf inrichten zodat het past op uw business processen en werkwijze. Pagina 8

12 Core Software ITALAMO De plaats van italamo in uw IT-landschap Ook binnen uw bedrijf zijn ongetwijfeld heel veel zaken goed geregeld. U hebt een stevig financieel of ERP-pakket geïmplementeerd. Voor uw klanten- en salesadminstratie gebruikt u een CRM-systeem. Uw medewerkers hebben de beschikking over moderne kantoorapplicaties om documenten, rekenbladen en presentatie te bewerken. Alles wat geautomatiseerd kon worden, lijkt geautomatiseerd. Maar toch: er blijven stapels papieren op het bureau en dossiers in hangmapkasten. Wanneer u zich een compleet beeld wilt vormen van een bepaalde situatie (een moeilijke deal, een klacht, een geschil rondom een contract) blijkt het steeds weer nodig verschillende systemen te raadplegen. Uw ERP systeem bevat de harde cijfers, maar om compleet geï nformeerd te zijn, is juist de contextuele informatie van belang die in s, contracten en andere documenten staat. Dus moeten er s bij elkaar gezocht worden, losse correspondentie moet gecombineerd worden met de cijfers uit het financie le systeem en gespreksverslagen opgevist worden van lokale harde schijven. Kortom: voor het maken van belangrijke analyses en het nemen van beslissingen is soms nog erg veel handmatig verzamelwerk nodig. Kernapplicaties De zware ERP- en CRM-applicaties hebben gebracht wat zij moesten brengen: structuur en feiten. SAP, Exact en anderen gaven u modules voor financieel management, project management, supply chain management, manufacturing, customer relationship management, business intelligence en misschien nog wel veel meer. Maar deze systemen zijn ingericht voor gestructureerde processen met de bijbehorende gestructureerde data. Omzet, prijzen, voorraden, planningen en nog veel meer. Personal Office software Collaboration tooling Paper storage & distribution Shared directory Financial management Business Intelligence & Reporting Supply chain management Manufacturing Project management Distribution Customer Relationship Management Human Resources Management Pagina 9

13 Om de context van deze verschillende cijfers niet te verliezen, bijvoorbeeld extra kortingsafspraken of de correspondentie die tot de afspraak voor een bepaalde afleverdatum heeft geleid, is het vaak mogelijk documenten op te slaan in deze systemen. Zo n document hoort dan bij een order of bij een produktiebatch, of bij een bepaalde fase waarin een verkoopproces zich bevindt. Vaak wordt voor het vastleggen van gedeelde informatie een gedeelde netwerkschijf gebruikt. Kantoorautomatisering Dankzij al deze automatisering kunnen u en uw medewerkers zich weer richten op die taken waar u goed in bent. De taken die kennis en creativiteit vereisen. Hierbij spelen de typische kantoorapplicaties als Word, Powerpoint en Excel een belangrijke rol. De eerdergenoemde kernapplicaties leveren de basisinformatie. Deze wordt door de verschillende medewerkers gebruikt om brieven te schrijven, voorstellen te maken, klachten af te handelen etc. Kortom: uw IT landschap kent vele onderdelen, met elk hun specifieke rol. Lokale processen blijven nodig De lokale processen en procesjes zijn moeilijk grijpbaar. Dit blijkt bijvoorbeeld wanneer er een audit plaatsvindt. Wanneer iemand een volledig beeld wil hebben van een bepaalde zaak, zoals: Kunt u mij alle contracten met leverancier X geven? Mag ik alle documenten die nodig zijn om dit arbeidscontract op te stellen: de functieomschrijving, het budget akkoord, sollicitatiebrief, testresultaten, etc? Wat is de status van onze relatie met klant X, zoals openstaande offertes, contracten, klachten, winstgevendheid, etc? Welke correspondentie is er tussen ons en leverancier Z geweest in de afgelopen 3 maanden? dan blijkt maar al te vaak dat deze lokale processen onvoldoende beheerd en beheerst worden. Pagina 10

14 Core Software ITALAMO Local process Shared directory Local process Shared directory Local process Shared directory Financial management Business Intelligence & Reporting Supply chain management Manufacturing Project management Distribution Customer Relationship Management Human Resources Management Local process Shared directory Local process Shared directory Kennis-, informatie-, en documentintensieve processen, door verschillende mensen samen uitgevoerd, om te komen tot een beslissing. Zij maken daarbij gebruik van de eerdergenoemde tools die zij hiervoor tot hun beschikking hebben. En dit zijn juist de processen waar zij hun kennis en creativiteit toepassen, die dus niet geautomatiseerd konden worden door de kern IT-applicaties. De gevolgen: Geen controle en overzicht Mogelijk inefficie nties Risico op fouten. Maar die processen zijn wel cruciaal zijn in het cree ren van toegevoegde waarde in uw bedrijf. Goede ondersteuning hiervan is dus erg belangrijk. Oplossing: centraal document en case management De oplossing is om binnen het IT-landschap een centraal systeem neer te zetten dat juist deze belangrijke, lokale en ad-hoc processen te ondersteunen. Het is het ontbrekende puzzelstukje om meer grip te krijgen, ook deze processen. Pagina 11

15 Core Software ITALAMO Financial management Business Intelligence & Reporting Supply chain management Manufacturing Personal Office software Project management Distribution Customer Relationship Management Human Resources Management Collaboration tooling Shared directory Paper storage & distribution De inzet van een centraal Document en Case Management systeem kent vele voordelen: Betere controle en grotere efficie ntie voor lokale processen o Ondersteuning van ad-hoc, kennisintensief werk o Volledig inzicht in processen o Documenten en dossiers zijn veilig en niet verspreid o Ondersteuning van activiteiten en deadlines Documenten zijn georganiseerd in cases, samen met de activiteiten op deze documenten o Documenten die door andere systemen zijn gegenereerd (ERP, CRM, etc.) o Gescande documenten o Lokaal, door de medewerker gemaakte documenten in Word, Excel, etc. o s o Discussies o Versiebeheer en ondersteuning van sjablonen Samenwerking en taakverdeling, ondersteund door het systeem Toegang goed geregeld door vastgelegde autorisaties. Pagina 12

16 Kernwaarden van italamo In het licht van bovenstaande ontwikkelingen hebben wij onze kernwaarden geformuleerd. Onze software wordt ontwikkeld met deze voortdurend voor ogen: 1. Echt werk wordt gedaan door mensen 2. Mensen moeten begeleid worden in hun werk, niet gedwongen 3. Resultaten zijn belangrijker dan processen 4. Eenvoud gaat boven alles Binnen ons bedrijf hebben we nog een aantal belangrijke principes afgesproken, die leidend zijn voor de wijze waarop wij zaken willen doen: 1. we leveren excellente waarde voor een faire prijs 2. we zijn transparant in onze communicatie en in wat we doen 3. we leven niet van complexiteit en verkopen dus zo min mogelijk consultancy Contactinformatie Aarzel niet om contact op te nemen voor vragen of opmerkingen: BART STELDER MARC VERSPEEK italamo is een product van: Stelder Verspeek Software BV Voorbrugstraat AE Moergestel kvk Pagina 13

White paper v0.2 december 2014

White paper v0.2 december 2014 White paper v0.2 december 2014 Italamo is een actief dossiermanagement systeem dat samenwerkende groepen mensen ondersteunt door een combinatie van gestructureerd documentbeheer en doelgerichte taakverdeling.

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl welkom bij CRMCompany CRMCompany is een jong bedrijf boordevol ervaring. Vanuit onze vestiging in Oost Nederland bedienen wij de

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET [Bold 24pt] Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen 1 2015 EXACT - EXACT

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Samen met je team dingen gedaan krijgen Eerste kennismaking februari 2016

Samen met je team dingen gedaan krijgen Eerste kennismaking februari 2016 Aan de slag met i-talamo Samen met je team dingen gedaan krijgen Eerste kennismaking februari 2016 Inhoud 1. Dossier-gebaseerd werken 2. Aanmelden 3. Een dossier maken 4. Werken met documenten 5. Taken

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

ISM: BPM voor IT Service Management

ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management Het jonge IT-vakgebied wordt bestookt met allerlei frameworks om grip te krijgen op de input en output: ITIL, ASL, BiSL, COBIT en

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Case study Gemeente Halderberge Maart 2014 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Pagina 2/6 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

internationaal web-based platform Flexiciel: de route naar digitale dienstverlening

internationaal web-based platform Flexiciel: de route naar digitale dienstverlening internationaal web-based platform Flexiciel: de route naar digitale dienstverlening Het vergroten van de efficiency is momenteel een belangrijk issue bij corporaties. Digitale dienstverlening is een van

Nadere informatie

Fast Close Manager Factsheet versie 2016

Fast Close Manager Factsheet versie 2016 Fast Close Manager Factsheet versie 2016 Procesbeheer voor alle financiële processen inclusief elektronisch balansdossier FastCloseManager is gemaakt voor financials die hun processen op een eenvoudige

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Heeft u zich ook al eens afgevraagd waarom uw concurrent zo veel goedkoper kan zijn? Waarschijnlijk

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED UNIT4 MULTIVERS EXTENDED CRM Een white paper van UNIT4 2011 UNIT4 Software B.V. Stationspark 1000 3364 DA Sliedrecht T +31 (0)184 44 44 44 F +31 (0)184 44 44 45 I www.unit4.nl E info.nl@unit4.com De rol

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Vrijwel iedere CIO streeft naar lagere kosten en een grotere flexibiliteit van de IT-omgeving. Organisaties

Nadere informatie

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK Eenvoudig informatie beheren en vinden Er is veel informatie over een onderwerp of klant. Het blijft echter lastig om de informatie te bundelen en gemakkelijk terug te vinden.

Nadere informatie

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE 1 SalesManager Online Onze CRM oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

Introductie AST Praktijkmanager

Introductie AST Praktijkmanager Introductie AST Praktijkmanager AST Praktijkmanager De AST Praktijkmanager is een digitaal organisatie management systeem dat gericht is op de dierenartsenpraktijk. Hierbij staat de organisatie van het

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

E-book: Werken met Zoho CRM

E-book: Werken met Zoho CRM E-book: Werken met Zoho CRM Alles wat u moet weten om te werken met Zoho CRM. Veel leesplezier! 1. Wat is CRM? Customer Relationship Management (klantrelatiebeheer) bevat de hele strategie rondom het krijgen

Nadere informatie

Service & Onderhoud. Een USP

Service & Onderhoud. Een USP Service & Onderhoud Een USP Waar gaat het om? Service en onderhoud is een unique selling point, dat is maar al te waar. Het is een toegevoegde waarde die vaak bepalend is voor keuzes die worden gemaakt

Nadere informatie

Klantgerichte ondernemingen. Werk als één team aan duurzame klantrelaties

Klantgerichte ondernemingen. Werk als één team aan duurzame klantrelaties Klantgerichte ondernemingen Werk als één team aan duurzame klantrelaties Werk samen met uw team aan duurzame relaties Samenwerking is de sleutel tot goed relatiemanagement. Als Verkoop en Marketing zaken

Nadere informatie

2/06/14. Collaboration Tools. Hulp Bij Samen-Werken. Wie zijn wij?

2/06/14. Collaboration Tools. Hulp Bij Samen-Werken. Wie zijn wij? Collaboration Tools Hulp Bij Samen-Werken Wie zijn wij? 1 1 Wie bent u? Professional Samen werken met Collega s (Onder-) Aannemers Leveranciers Klanten om productiever te werken 2 Agenda Scope Communicatie

Nadere informatie

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control Subsidie Aanvraag Planning en Control Een subsidie adviseur verzorgt subsidie aanvragen voor bedrijven. Subsidie aanvragen zijn complex en veranderen

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk!

Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk! Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk! Alles wat u moet weten om te gaan groeien met CRM. 1. Inleiding: Wat is CRM 2. Efficiëntie & productiviteit 3. Effectiviteit & CRM strategie 4. Managementinformatie

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden Analisten als Gartner en Forrester voorzien dat Sharepoint dé standaard wordt voor document management

Nadere informatie

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN 6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN Reken op je cijfers voor meer succes www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN INHOUD 1 Eerste hulp bij het ondernemen 2 6 vragen om het juiste

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G WAT KOMT ER NA BIM I N H O U D Wat komt er na BIM BIM is het begin LEAN bouwen Projectinformatie altijd en overal beschikbaar Informatiemanagement verbeteren Samenwerken en communicatie Procesoptimalisatie

Nadere informatie

T-Mobile Nederland Finance Operations

T-Mobile Nederland Finance Operations T-Mobile Nederland Finance Operations Presentatie BI Award 2005 23 Februari 2006 Peter Meefout Directeur Finance Operations Author/Date T-Mobile Nederland: de organisatie Wie we zijn Een van de drie strategische

Nadere informatie

Seclore FileSecure: beveiliging zonder grenzen!

Seclore FileSecure: beveiliging zonder grenzen! Seclore FileSecure: beveiliging zonder grenzen! Naam auteur : S. Liethoff Type document : Whitepaper Datum versie : 14-02-2013 1. Seclore FileSecure: Beveiliging zonder grenzen! Seclore FileSecure is een

Nadere informatie

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche (Middel)grote bedrijven in de food branche - zoals voedingsmiddelenproducenten en organisaties

Nadere informatie

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V.

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V. Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid

Nadere informatie

Onze Project oplossing

Onze Project oplossing 1 SalesManager Online Onze Project oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

DATA MANAGEMENT Manuel Zafirakis. Actuarial Presales Consultant SunGard. Data Optimisatie.

DATA MANAGEMENT Manuel Zafirakis. Actuarial Presales Consultant SunGard. Data Optimisatie. DATA MANAGEMENT Manuel Zafirakis Actuarial Presales Consultant SunGard Data Optimisatie. Agenda 01 DE SLEUTELBEGRIPPEN VAN DATA MANAGEMENT 02 VERANDERENDE REGELGEVING EN HET EFFECT OP DATA MANAGEMENT 03

Nadere informatie

10 onmisbare checks. Voor iedere jurist, advocaat, deurwaarder, of notaris die winstgevend 2020 wil halen.

10 onmisbare checks. Voor iedere jurist, advocaat, deurwaarder, of notaris die winstgevend 2020 wil halen. 10 onmisbare checks Voor iedere jurist, advocaat, deurwaarder, of notaris die winstgevend 2020 wil halen. April 2017 10 onmisbare checks Bent u benieuwd welke essentiele elementen nodig zijn voor een ijzersterke

Nadere informatie

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard Augustus 2014 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Pagina 2/5 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard is een moderne, procesgerichte woningcorporatie.

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

I-FourC Technologies. Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk. 1 => 3 x 3

I-FourC Technologies. Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk. 1 => 3 x 3 I-FourC Technologies Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk 1 => 3 x 3 In retrospect De ivoren toren binnen het ICT landschap De ICT analyse deel 1 Dossier Map Map Tabblad Tabblad Tabblad

Nadere informatie

Kenmerken Nomadesk Software

Kenmerken Nomadesk Software Kenmerken Nomadesk Software DATABEVEILIGING Versleutelde lokale schijf Nomadesk creëert een veilige virtuele omgeving, een Vault, op uw lokale harde schijf. Alle mappen en bestanden opgeslagen op de Vault

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Op dit moment vindt er wereldwijd een technologie gebaseerde bedrijfsrevolutie plaats die op het eerste gezicht geen grenzen kent. Met zeer grote snelheid worden

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties

Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties 26 september 2013 Programma 10u15: GMI Customer Relationship Management Een oplossing binnen een breder kader (GMI 4D Solution Concept ). Willem van

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Geeft richting in de wereld

Geeft richting in de wereld Geeft richting in de wereld werled van IT I T- m a k e l a a r IT-makelaar Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility Werkplek Data center Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager is een product van: Cloud9 Software B.V. www.cloud9software.nl wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar U kunt via onderstaande

Nadere informatie

De CIO is de BPMprofessional van de toekomst

De CIO is de BPMprofessional van de toekomst De CIO is de BPMprofessional van de toekomst De CIO is de BPM-professional van de toekomst CIO s hebben een enorme klus te klaren. Vrijwel iedere organisatie schreeuwt om een flexibeler IT-landschap dat

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatie is overal: Heeft u er grip op?

Informatie is overal: Heeft u er grip op? Informatie is overal: Heeft u er grip op? Zowel implementatie als certificering Omdat onze auditors geregistreerd zijn bij de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA), kan Koenen en Co zowel

Nadere informatie

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Sigma distributiepartner Colours & Coatings wil alle klantgegevens centraal opslaan en op PDA's beschikbaar hebben voor de buitendienstmedewerkers.

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Self Service BI. de business

Self Service BI. de business BI in de praktijk Self Service BI Breng de kracht van BI naar de business Luc Alix Sogeti Nederland B.V. Redenen voor Business Intelligence Sneller kunnen beslissen 42 % Beter kunnen beslissen 42 % Concurrentieel

Nadere informatie

Samenwerken aan PDF documenten

Samenwerken aan PDF documenten Samenwerken aan PDF documenten Colin van Oosterhout Solution Expert/Business development manager Adobe Systems Benelux 1 Onderwerpen die aan de orde komen Introductie op Adobe Waarom samenwerken aan documenten

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Verwerking. Tips en Trucs

Verwerking. Tips en Trucs Verwerking Tips en Trucs 1 Inhoudsopgave 1. Basecone verwerking tips en trucs... 3 Filosofie achter Basecone Twinfield oplossing... 3 2. Bestanden en bestandsformaten... 3 3. Aanleveren... 4 Aanleveren

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint. Copyright Open Docs bv

Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint. Copyright Open Docs bv Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint Copyright Open Docs bv Agenda Introductie FrieslandCampina Toelichting FrieslandCampina Intranet Migratie Open Docs 2 Klantcase Migratie Livelink bij

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

online contractbeheer volledige controle over alle contracten

online contractbeheer volledige controle over alle contracten online contractbeheer volledige controle over alle contracten De opzet Een veilige online oplossing om alle voorkomende overeenkomsten,abonnementen etc. eenvoudig en efficiënt te beheren en te bewaken.

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost moderne uitdagingen opgelost Inhoud Moderne datacenters, moderne uitdagingen 03 Versnel uw datacenter 04 Niet alleen snel, maar ook veilig 05 IBM FlashSystem Family 06 2 Moderne datacenters, moderne uitdagingen

Nadere informatie

SNEL STARTEN. Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE!

SNEL STARTEN. Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE! SNEL STARTEN Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE! Ga naar www.mijnondernemingsdossier.nl STAP TWEE: Registreren. ACTIE! HANDIG!

Nadere informatie

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel IBM Connections Magic XPI fiscaal Financieel Project uren Dossier DALE MEARE ACCOUNTANCY Het virtuele en innovatieve accountantskantoor Acuity ondersteunt accountantskantoren met consultancy op het gebied

Nadere informatie

MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP!

MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP! MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP! De cloud is al lang geen hype meer. In diverse branches heeft het de manier waarop organisaties met IT omgaan veranderd en

Nadere informatie

MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP!

MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP! MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP! De cloud is al lang geen hype meer. In diverse branches heeft het de manier waarop organisaties met IT omgaan veranderd en

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie