Samen Beter Zorgen...2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen Beter Zorgen...2"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Samen Beter Zorgen Doelstelling vrijwilligerswerk Visie op Vrijwilligerswerk Grenzen aan vrijwilligerswerk Basisprofiel Waardering en Attenties Declaraties...8 Een nieuw beleid, wat betekent dit voor mij?...9 Wanneer gaan we van start?...12 Meer informatie...12 Vrijwilligersreglement...13

2 Samen Beter Zorgen. Dat is de titel van ons nieuwe vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers bieden onze bewoners de extra s die niet betaald kunnen worden uit het reguliere budget, maar heel belangrijk zijn om je thuis te voelen bij Vilente. Zonder vrijwilligers krijgen cliënten niet die aandacht die zo belangrijk is. Dit vrijwilligersbeleid geeft de kaders aan waarbinnen vrijwilligers bij ons aan de slag kunnen. Daarnaast geeft het aan hoe wij goed voor onze vrijwilligers kunnen zorgen. Wat houdt dit nieuwe beleid in en wat betekent dat voor het dagelijkse werk? Wat is er nieuw? Met de komst van Samen Beter Zorgen is er een einde gekomen aan de verscheidenheid aan werkwijzen en afspraken rondom vrijwilligerswerk binnen Vilente. In dit nieuwe beleid spreken we één taal voor alle locaties. Daarnaast is het invoeren van contactpersonen voor vrijwilligers een grote verandering. Voorheen was de vrijwilligerscoördinator het eerste en vaak enige aanspreekpunt voor de vrijwilliger, nu zijn dat de contactpersonen. De contactpersoon is een medewerker die als onderdeel van zijn of haar werkzaamheden de vrijwilliger begeleidt op de werkvloer. Door deze veranderingen ontstaat er betere Samen Beter Zorgen. Het vrijwilligersbeleid in vogelvlucht. 2

3 bereikbaarheid, meer aandacht voor elkaar, betere afstemming, betere samenwerking, en uiteindelijk betere zorg voor de cliënt. Wat staat er in? Het beleid is opgebouwd uit vijf onderdelen. In het inleidende hoofdstuk worden algemene zaken besproken zoals visie op en doel van vrijwilligerswerk, wie zijn vrijwilligers, grenzen aan vrijwilligerswerk en diverse doelgroepen binnen vrijwilligers. Het hoofdstuk Organisatie beschrijft de verantwoordelijkheden ten aanzien van vrijwilligerswerk van de verschillende disciplines en in het onderdeel Werving en Selectie staat de procedure beschreven op welke wijze vrijwilligers geworven en geselecteerd worden. Het hoofdstuk Introductie, Begeleiding en Scholing legt uit op welke wijze vrijwilligers binnen Vilente wegwijs gemaakt worden. In het laatste onderdeel Waardering en Attenties is vastgelegd op welke wijze Vilente haar waardering uit. Op de volgende pagina s lichten wij de meest belangrijke passages uit. Janet Kleis Directeur Kwaliteit & Innovatie Samen Beter Zorgen. Het vrijwilligersbeleid in vogelvlucht. 3

4 1. Doelstelling vrijwilligerswerk De vrijwilligers binnen Vilente leveren hun onmisbare, aanvullende bijdrage, al dan niet zelfstandig, op het gebied van welzijn, wonen en zorg vanuit dezelfde gezamenlijke visie (zie inleiding). Zij benaderen hun cliënten respectvol en belevingsgericht met aandacht voor autonomie van de cliënt. Zij kunnen hierbij rekenen op respectvolle en professionele coördinatie en begeleiding vanuit de organisatie. Er is persoonlijke aandacht en oog voor hun kwaliteiten. Er is een centrale aansturingstructuur (coördinator vrijwilligerswerk) en decentrale begeleiding op de plek waar vrijwilligers actief zijn. Vrijwilligers worden goed geïnformeerd. Vrijwilligers hebben inspraak met betrekking tot hun taakuitvoering. Er zijn mogelijkheden voor scholing en faciliteiten zoals een goede verzekering, vergoeding van gemaakte kosten en waarderingsbeleid. Wederzijdse rechten en plichten zijn schriftelijk vastgelegd. 2. Visie op Vrijwilligerswerk Vrijwilligers schenken aandacht en tijd aan cliënten en bieden gezelligheid. Ze brengen de buitenwereld binnen. Vrijwilligers letten niet zo zeer op medische en verpleegkundige zaken, maar op het algehele welbevinden van zorgvragers. Voor vrijwilligers zelf biedt vrijwilligerswerk de mogelijkheid zich nuttig te maken en betekenis te geven aan hun leven door Samen Beter Zorgen. Het vrijwilligersbeleid in vogelvlucht. 4

5 zich in te zetten voor anderen. Het biedt hen tevens de kans om sociale contacten en werkervaring op te doen. Vrijwilligers dragen in grote mate bij aan de totstandkoming en kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Ze vormen mede de oren en ogen van de organisatie. Ze vangen signalen op en geven deze door. Dit kan leiden tot aanpassing of vernieuwing van beleid. Ook mantelzorgers hebben baat bij de inzet van vrijwilligers. Ze staan dicht bij de cliënten. Ook aan hen bieden vrijwilligers een luisterend oor. Als de druk op mantelzorgers in de toekomst toeneemt, zal de behoefte aan ondersteuning groeien. Dan is vrijwillige inzet zeer gewenst. Voor beroepskrachten zijn vrijwilligers een welkome ondersteuning. Vrijwilligers bieden niet alleen iets extra s, zoals tijd en aandacht, maar soms is hun bijdrage ook noodzakelijk om cliënten kwaliteit van leven te bieden. De afstemming tussen beroepsmatige, vrijwillige en mantelzorg zal steeds belangrijker worden. 3. Grenzen aan vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk richt zich op het normale. Een belangrijk uitgangspunt is dat vrijwilligers mogen doen wat in het gewone leven normaal is om te doen voor een goede bekende die bijvoorbeeld ziek is. Koffie inschenken, een eindje wandelen, nagels lakken of helpen met krulspelden, boodschappen doen, helpen met een klusje, een spelletje en dergelijke zijn activiteiten die behoren bij het normale leven. Samen Beter Zorgen. Het vrijwilligersbeleid in vogelvlucht. 5

6 Iemand op het toilet helpen, verplaatsen met een tillift of medicijnen geven, hoort in principe niet meer bij het normale. Dat zijn privacygevoelige of verpleegkundige handelingen. Vrijwilligers zijn niet verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg. 4. Basisprofiel Van vrijwilligers die zich aanbieden of aangeboden worden, wordt verwacht dat zij: Vrijwilligersactiviteiten en privé gescheiden kunnen houden; Zelfbewust zijn en in staat om met de beschikbare begeleiding de vrijwilligersactiviteiten te kunnen verrichten; Affiniteit hebben met ouderen; Maatschappelijk georiënteerd zijn (interesse in omgeving en medemens); Wederkerigheid in de relatie kunnen scheppen (geven/nemen, investeren/winst opleveren); Sociaal ingesteld zijn, mensen te allen tijde met respect bejegenen en hun geaardheid en levensovertuiging respecteren; Goed (in de Nederlandse taal) kunnen communiceren en contacten kunnen maken; Emotioneel evenwicht hebben; Samen Beter Zorgen. Het vrijwilligersbeleid in vogelvlucht. 6

7 Volgens afspraak activiteiten kunnen uitvoeren en betrouwbaar zijn in aanwezigheid en continuïteit; Representatief zijn; Een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen; Minimaal 16 jaar oud zijn (met uitzondering van vrijwilligers in het kader van een maatschappelijke stage, of tijdelijke projecten) 5. Waardering en Attenties Het is voor Vilente van groot belang de waardering voor de inzet van de vrijwilligers met regelmaat tot uiting te brengen, zodat deze zich gerespecteerd en serieus genomen voelen. Alle medewerkers van Vilente dienen zich bewust te zijn van het belang van de inzet van de vrijwilligers. Het past dan ook om dit regelmatig door bijvoorbeeld complimenten te laten blijken, zowel in individuele gesprekken alsook in grotere bijeenkomsten. Vilente besteedt aandacht aan bijzondere gebeurtenissen in het leven van de vrijwilliger. Zo is er aandacht voor jubilea bij 5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 40 en 50 jaar vrijwilliger bij Vilente. Bij verjaardagen, afscheid, ziekte, overlijden, huwelijk en geboorte. In de regeling bijzondere gebeurtenissen is dit specifiek vastgelegd. Samen Beter Zorgen. Het vrijwilligersbeleid in vogelvlucht. 7

8 6. Declaraties Gemaakte kosten ten behoeve van het vrijwilligerswerk kunnen gedeclareerd worden. Hiervoor is een declaratieformulier beschikbaar. Dit moet ondertekend worden door de vrijwilliger en contactpersoon. Voor reiskosten geldt een onbelaste vergoeding van 0,19 per km; reiskosten voor reizen van en naar locaties worden vergoed tot maximaal 30 km (enkele reis). Alleen declaratieformulieren met originele bewijzen worden in behandeling genomen. Formulieren die tot de 10 e van de maand bij FC&I binnenkomen worden nog in dezelfde maand verwerkt (als ze later binnenkomen worden ze in de daaropvolgende maand verwerkt). Bij Vilente wordt geen standaard vergoeding betaald voor vrijwilligerswerk. Samen Beter Zorgen. Het vrijwilligersbeleid in vogelvlucht. 8

9 Een nieuw beleid, wat betekent dit voor mij? Vrijwilligers zijn diep geworteld in de organisatie en staan in verbinding met iedereen. Vandaar de terechte vraag: Wat betekent dit voor mij? Ik ben cliënt Doordat het nieuwe beleid zaken anders organiseert ontstaat er een betere samenwerking en groei van vrijwilligers. Met meer vrijwilligers kunnen wij meer wensen en vragen beantwoorden. Wilt u bijvoorbeeld naar de markt, wandelen of het theater of museum bezoeken? Geef het aan bij uw contactverzorgende. Zij/hij kan een vrijwilliger voor u aanvragen. Afhankelijk van de beschikbaarheid wordt er een vrijwilliger ingezet. Activiteiten waar kosten aan verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld begeleiding naar de bioscoop, zijn voor rekening van de cliënt. Ik ben vrijwilliger U krijgt uw eigen contactpersoon, korte lijnen, altijd iemand in de buurt waar u direct uw vraag kunt stellen. Iemand die oog voor u heeft en u begeleidt en stimuleert bij uw werkzaamheden. U wordt goed geïnformeerd en heeft inspraak. U heeft mogelijkheden tot het volgen van scholing en cursussen en ontvangt op gepaste momenten een attentie. U bent verantwoordelijk voor het op de juiste wijze uitvoeren van Samen Beter Zorgen. Het vrijwilligersbeleid in vogelvlucht. 9

10 de overeengekomen werkzaamheden. Wederzijdse rechten en plichten zijn helder en schriftelijk vastgelegd. Ik ben contactpersoon vrijwilligers Je bent het eerste aanspreekpunt voor een aantal vrijwilligers op jouw locatie. Je werkt vrijwilligers in en begeleidt hen op de werkvloer, signaleert knelpunten en lost deze waar mogelijk op. Je speelt een positieve rol bij het verbeteren van de samenwerking tussen vrijwilligers en medewerkers. Je werkt samen met de vrijwilligerscoördinator. Je krijgt een scholing waarin je vaardigheden leert die nodig zijn om je nieuwe taken uit te voeren. Ik ben vrijwilligerscoördinator Je zorgt ervoor dat vrijwilligers onder goede condities hun werk kunnen doen en bevordert de samenwerking tussen medewerkers en vrijwilligers. De directe begeleiding van vrijwilligers hoort niet tot je taken. Je voert administratie, levert kengetallen aan, denkt actief mee in verschillende onderdelen van de organisatie, werkt aan een extern netwerk (o.a. gemeenten, vrijwilligersorganisaties) en voert een actief PR-beleid. Je zorgt voor de werving en selectie van vrijwilligers, stelt een jaarplan en scholingsplan op en begeleidt contactpersonen. Samen Beter Zorgen. Het vrijwilligersbeleid in vogelvlucht. 10

11 Ik ben teamleider Je hebt een voorbeeldfunctie met betrekking tot de bejegening van en omgang met vrijwilligers, houdt vrijwilligerswerk onder de aandacht van het team, begeleidt de contactpersoon vrijwilligers en je vraagt nieuwe vrijwilligers aan bij de vrijwilligerscoördinator. Ik ben locatiemanager Je bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg op locatie. Stuurt teamleiders aan op het onder de aandacht houden en integreren van vrijwilligers binnen de teams. Je bent gesprekspartner van de vrijwilligerscoördinator. Ik ben medewerker Je gaat op een prettige manier om met vrijwilligers en streeft naar optimale samenwerking om op deze wijze samen beter te zorgen. Samen Beter Zorgen. Het vrijwilligersbeleid in vogelvlucht. 11

12 Wanneer gaan we van start? Een aantal stappen uit het nieuwe beleid zijn al gezet. Dit zijn vooral voorwaardenscheppende zaken, zoals het benoemen van coördinatoren, contactpersonen, het aanschaffen van een registratiesysteem, etc. In de periode tot en met september 2013 wordt het beleid verder uitgerold. In 2013 vindt er scholing plaats die zich met name richt op het aspect samenwerking. Meer informatie Heeft u vragen over het nieuwe vrijwilligersbeleid Samen Beter Zorgen? Of wilt u het volledige beleid inzien? Neem contact op met Carry Putman, Projectleider ( of via Voor de verdere ontwikkelingen binnen dit project houden wij u op de hoogte via de Vilente Nieuwsbrief en via de informatieborden op locatie. Samen Beter Zorgen. Het vrijwilligersbeleid in vogelvlucht. 12

13 Vrijwilligersreglement Verantwoordelijkheden en bevoegdheden De Vrijwilliger en Vilente zijn samen verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraken. De beroepskrachten blijven uiteindelijk altijd verantwoordelijk voor de te verrichten werkzaamheden. De vrijwilliger maakt met de contactpersoon afspraken over de uitvoering van de activiteiten en de tijden waarop hij/zij deze verricht/beschikbaar is voor activiteiten. Om duidelijkheid te geven over de afbakening van de activiteiten van de vrijwilliger krijgt de vrijwilliger een taakomschrijving uitgereikt bij ondertekening van de overeenkomst. Adreswijzigingen en dergelijke dient de vrijwilliger tijdig door te geven aan de contactpersoon. Aanwezigheid en uitvoering activiteiten Indien de vrijwilliger enige tijd geen activiteiten kan verrichten, bijvoorbeeld in verband met vakantie, meldt deze dat tijdig bij de contactpersoon. Indien de vrijwilliger onverwacht niet aanwezig kan zijn in verband met bijvoorbeeld ziekte, meldt deze dit zo spoedig mogelijk bij de contactpersoon. Als een vrijwilliger afwezig is vanwege ziekte en dit langere tijd duurt, wordt uiterlijk na een half jaar afwezigheid besproken of, en zo ja hoe en wanneer, de vrijwilliger zijn of haar activiteiten weer op kan pakken. Uitkering Indien een vrijwilliger een uitkering ontvangt, dient deze zelf met de uitkerende instantie contact op te nemen in verband met eventuele consequenties van de vrijwilligersactiviteiten voor de uitkering. Vilente is niet Samen Beter Zorgen. Het vrijwilligersbeleid in vogelvlucht. 13

14 aansprakelijk voor dergelijke consequenties. Identificatie Iedere vrijwilliger dient zich tijdens de uitvoering van de activiteiten te kunnen identificeren. Bij het afsluiten van de overeenkomst wordt door Vilente een copie van het identificatiebewijs gemaakt. Dit wordt bij de overeenkomst bewaard. Geheimhouding en privacy De vrijwilliger is verplicht alles geheim te houden wat hem of haar onder geheimhouding is toevertrouwd of waarvan het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs te begrijpen is. Deze plicht tot geheimhouding blijft ook van kracht na beëindiging van deze overeenkomst. De vrijwilliger heeft geen recht op inzage in dossiers en rapportages inzake cliënten. De beroepskrachten zorgen ervoor dat de vrijwilliger de informatie krijgt die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de activiteiten. Meldingsplicht incidenten Indien er zich gebeurtenissen voordoen waarbij schadelijke gevolgen zijn opgetreden of hadden kunnen optreden ten aanzien van cliënten en/of medewerkers/vrijwilligers, zijn medewerkers van Vilente verplicht hiervan melding te maken. Voor vrijwilligers is geen sprake van een meldingsplicht. Wel wordt van hen verwacht dat ze hun contactpersoon van een eventueel incident op de hoogte stellen, zodat deze een melding kan doen. Geschenken Het is aan vrijwilligers, evenals aan medewerkers van Vilente, niet toegestaan giften aan te nemen van cliënten of derden, tenzij het kleine relatie geschenken betreft met een Samen Beter Zorgen. Het vrijwilligersbeleid in vogelvlucht. 14

15 waarde van minder dan 5,00 of wanneer de aard van het geschenk een nadrukkelijk persoonlijk karakter heeft en een waarde van 15,00 niet overschrijdt. Een en ander in overeenstemming met de voor medewerkers van Vilente geldende regels. Bij twijfel dient contact opgenomen te worden met de coördinator vrijwilligerswerk. Alcohol Het is niet toegestaan alcoholische dranken te gebruiken tijdens het uitvoeren van activiteiten. Arbo De Arbo-wet is in beginsel niet van toepassing voor vrijwilligers, tenzij deze jonger dan 18 jaar zijn, zwanger zijn of borstvoeding geven, of als er sprake is van werk waar bijzondere risico s aan verbonden zijn. Vilente is echter wel wettelijk aansprakelijk voor de medewerkers en vrijwilligers en daarom verantwoordelijk voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Vergoeding van onkosten Vrijwilligers, die kosten maken voor hun activiteiten kunnen deze op declaratiebasis vergoed krijgen, evenals eventuele reiskosten tot een maximale afstand (enkele reis) van 30 km. Daarvoor wordt een declaratie formulier ingeleverd bij de contactpersoon. Er is geen (standaard) vergoeding voor het vrijwilligerswerk als zodanig. Verzekeringen Binnen Vilente zijn alle vrijwilligers met een vrijwilligersovereenkomst WA verzekerd via de collectieve Vilente verzekering. Ook heeft Vilente een ongevallenverzekering voor medewerkers en vrijwilligers. Vrijwilligers zijn in het kader daarvan verzekerd tijdens hun Samen Beter Zorgen. Het vrijwilligersbeleid in vogelvlucht. 15

16 werkzaamheden en bij het komen en gaan. Hierbij moet worden aangetekend dat deze verzekering als vrijwilligers de leeftijd van 85 jaar hebben bereikt nog slechts 50% van de reguliere vergoeding uitkeert in geval van overlijden of blijvende invaliditeit. Daarnaast hebben alle gemeenten binnen het werkgebied van Vilente (Ede, Wageningen en Renkum) een collectieve vrijwilligersverzekering die geldt voor vrijwilligers die in de betreffende gemeente werken, ongeacht hun woonplaats. Kleding Vilente gaat er vanuit dat iedereen vrije keuze van kleding heeft, maar dat deze wel dient aan te sluiten bij de functie en de cliëntgroep voor wie gewerkt wordt. De kleding dient schoon en verzorgd en niet te bloot te zijn. Daarnaast is het van belang aandacht te geven aan persoonlijke verzorging zoals haardracht, baardgroei, sieraden, nagels en persoonlijke hygiëne. Om herkenbaar te zijn dragen alle vrijwilligers, evenals de medewerkers een badge. Een badge wordt uitgereikt bij aanvang van de activiteiten door de vrijwilligerscoördinator. Deze badge dient altijd gedragen te worden tijdens de werkzaamheden. Bij beëindiging van de werkzaamheden door de vrijwilliger dient de badge weer te worden ingeleverd. Omgangsvormen Van de vrijwilligers wordt verwacht dat ze zich conformeren aan de binnen Vilente geldende normen ten aanzien van de bejegening van cliënten en hun naasten. Dit betekent dat de vrijwilliger ieder ander met respect bejegent en op basis van gelijkwaardigheid met anderen omgaat. Verder dienen de cliënten serieus te worden genomen. Hun recht op zelfstandigheid, privacy, vertrouwelijkheid en het maken van eigen keuzen dient te worden gerespecteerd. De vrijwilliger onthoudt zich van gedragingen die een ander in diens waardigheid aantasten en van inmenging in het Samen Beter Zorgen. Het vrijwilligersbeleid in vogelvlucht. 16

17 persoonlijk leven van een ander die verder gaat dan voor het onderhouden van een functionele of professionele relatie tot die ander noodzakelijk is. De vrijwilliger respecteert overtuigingen en houdingen, ook als deze, op grond van afkomst, geloof of seksuele voorkeur, afwijken van die van de vrijwilliger zelf. Vrijwilligers mogen van Vilente en haar medewerkers een respectvolle bejegening verwachten. Klachten en conflicten Als een vrijwilliger ontevreden is over de gang van zaken bij de organisatie, bijvoorbeeld over de bejegening door een medewerker, of als er sprake is van een conflictsituatie, is het aan te raden dat deze dit eerst bespreekt met de betrokken medewerker of de contactpersoon. Als dit niet mogelijk is of niet tot een oplossing van het probleem heeft geleid, kan de vrijwilliger zich wenden tot de vrijwilligerscoördinator. Als ook dat niet voldoende oplossing biedt, kan de vrijwilliger een schriftelijke klacht indienen bij de bestuurder. Samen Beter Zorgen. Het vrijwilligersbeleid in vogelvlucht. 17

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde Informatiegids Voor vrijwilligers bij Reinaerde Reinaerde waardeert het dat er veel vrijwilligers binnen de organisatie actief zijn en hecht veel belang aan het vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk heeft

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT)

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) 1 januari 2015-31 december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie, uitgangspunten en beleid 3 2.1 Visie Welzijn De Wolden

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 1 Inhoud I. Doel vrijwilligersbeleid 3 II. Visie op vrijwilligerswerk 3 III. Uitgangspunten 3 IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 V. Vrijwilligersvoorwaarden 4 VI. Bijlagen: Bijlage I: Vrijwilligersovereenkomst

Nadere informatie

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum Beste vrijwilliger, Fijn dat u geïnteresseerd bent in Welzijn Castricum en overweegt of misschien al besloten heeft om vrijwilligerswerk bij ons te gaan doen! Het werk van Welzijn Castricum is onmogelijk

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Welzijn MensenWerk 2014 t/m 2016

Vrijwilligersbeleid Welzijn MensenWerk 2014 t/m 2016 2014 t/m 2016 Van : afdeling W&MD (HS) Datum : 18-12-2013 Status : definitief Inleiding Zonder de inzet van vrijwilligers zouden veel activiteiten en diensten van Welzijn MensenWerk niet plaats kunnen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Januari 2017 1 Inhoudsopgave 1. Het waarom van vrijwilligerswerk 3 1.1 Missie Hoor Friesland 3 1.2 Definitie van vrijwilligerswerk 3 1.2 Visie op vrijwilligerswerk 4

Nadere informatie

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

VRIJWILLIGE INZET. In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet

VRIJWILLIGE INZET. In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet VRIJWILLIGE INZET In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet VRIJWILLIGE INZET VERENIGING DE BLOESEM Vereniging De Bloesem is de nieuwe beheerder van de openbare

Nadere informatie

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Inleiding Welkom bij Zorgcoöperatie Leende. Deze folder is voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor ZC GG Leende. Deze brochure

Nadere informatie

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Aanleiding: Door de groei van stichting Ouderen Samen zijn er steeds meer vrijwilligers

Nadere informatie

Woord vooraf. De organisatie

Woord vooraf. De organisatie Woord vooraf Binnen de SWOZ zetten ongeveer 150 vrijwilligers zich in om ouderen en mensen met beperkingen in Zwijndrecht de kans te geven zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis te wonen. De vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Wijde Wereld

Vrijwilligersbeleid De Wijde Wereld Woonzorghuis De Wijde Wereld zet vrijwilligers in om zijn doelstellingen beter te kunnen realiseren. Stichting Vrienden van de Wijde Wereld faciliteert bij het opzetten en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt.

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Vrijwilligerswerk bij Paladijn Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Inleiding Welkom bij Paladijn. Deze folder is voor alle vrijwilligers die bij ons komen werken. Deze

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave 1 1. INLEIDING.. 3 2. DEFINITIES. 3 3. DEFINITIE VAN VRIJWILLIGERSBELEID. 3 4. VISIE OP VRIJWILLIGERSWERK.. 3 5. POSITIE VAN DE

Nadere informatie

Werken als vrijwilliger

Werken als vrijwilliger Werken als vrijwilliger Beteken meer als vrijwilliger U helpt graag anderen. U wilt werk doen dat toegevoegde waarde heeft. U wilt uzelf blijven ontwikkelen en leuke sociale contacten opdoen. Herkent u

Nadere informatie

Welkom Vrijwilligerswerk bij SWV Wat bieden wij onze vrijwilligers Wat verwachten wij van onze vrijwilligers

Welkom Vrijwilligerswerk bij SWV Wat bieden wij onze vrijwilligers Wat verwachten wij van onze vrijwilligers 1 Welkom 2 Vrijwilligerswerk bij SWV 2.1 Visie Stichting Welzijn Vianen 2.2 Definitie vrijwilligerswerk 2.3 Vrijwilligers SWV zijn actief bij. 2.4 Vrijwilliger worden bij SWV 3 Wat bieden wij onze vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Vilente. Samen Beter Zorgen

Vrijwilligersbeleid Vilente. Samen Beter Zorgen Vrijwilligersbeleid Vilente Samen Beter Zorgen Vilente, Vilente 2012. Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden doormiddel

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol!

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol! Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne Betekenisvol! Contactgegevens Naam contactpersoon:... Telefoonnummer:... E-mailadres:... Onderwerp pagina 1. Over de Stichting Land van Horne 4 2. Wat

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Inleiding Welkom als vrijwilliger bij Amsta! Amsta is een grote zorgorganisatie in Amsterdam. We bieden persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP

VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP A: 1, 2, 3, 4, 5 B: 1, 2, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 C: 3, 4, 5, D: 1, 2, ALRIJNE ZORGGROEP VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP 3 APRIL 2017 Inhoudsopgave Paginanummer 1. ALGEMEEN 1 2. VISIE EN

Nadere informatie

Vrijwilligersreglement

Vrijwilligersreglement Vrijwilligersreglement De Minkhof leef- en doe boerderij Gemeente Lingewaard, december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werving en selectie 3 3. Aanstelling en inwerken 3 4. Verzekeringen 4 5. Financiële

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS MAART 2016 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe gaan

Nadere informatie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie 1 Inleiding Bij Milieudefensie kunnen vrijwilligers op allerlei manieren aan de slag. Werken met vrijwilligers én met betaalde krachten is binnen onze organisatie

Nadere informatie

Handboek Vrijwilligers Salut. Goor, juli 2016 Hilde Harmsma Evelien Siegerink

Handboek Vrijwilligers Salut. Goor, juli 2016 Hilde Harmsma Evelien Siegerink Handboek Vrijwilligers Salut Goor, juli 2016 Hilde Harmsma Evelien Siegerink 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Salut in het kort 5 2.1 Missie en visie 5 2.2 Kernwaarden 5 2.3 De medewerkers 5 3 De vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS DECEMBER 200 9 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers

Informatie voor vrijwilligers Informatie voor vrijwilligers Stichting Wonen en Zorg Purmerend Versie 14-7-2015, def. - 1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Stichting Wonen en Zorg Purmerend... 3 Missie en Visie... 3 Aandachtspunten

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Fooruit

Vrijwilligersbeleid Fooruit Vrijwilligersbeleid Fooruit Inhoud 1 - Inleiding.... 2 1.1 Missie, visie en doelstelling... 2 1.2 Visie op vrijwilligerswerk... 2 2 De organisatie... 3 2.1 Het Organogram... 3 2.2 Werving en selectie...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1

Vrijwilligersbeleid. vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1 Vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1 1e versie augustus 2015 Inhoudsopgave Visie op vrijwilligers 3 Werving van vrijwilligers 6 Belonen van vrijwilligers 7 Begeleiden van vrijwilligers

Nadere informatie

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Goed voor elkaar Vrijwilligersbeleid Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Januari 2015 INHOUD Inleiding 3 1. Visie op vrijwilligers 3 2. Posities in de organisatie 4 2.1 Positie van vrijwilligers

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten

Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten Voorwoord Van harte welkom als nieuwe vrijwilliger bij Zorggroep Sint Maarten! Wij zijn blij dat jij je talenten wilt inzetten voor onze cliënten. Deze

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER

VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER September 2016 INLEIDING De stichting STOER (hierna te noemen: STOER) wil voor alle vrijwilligers van STOER het beleid voor het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

KWESTCODE. Kijk voor meer informatie ook naar onderstaande documenten van stichting Kwest

KWESTCODE. Kijk voor meer informatie ook naar onderstaande documenten van stichting Kwest KWESTCODE Versie Maart 2015, versie 02 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Goedgekeurd OR Eerste versie, jan 2012 Aantal pagina s 5 Geldig tot 31 december 2017 Voorwoord/inhoud De Kwestcode van

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in het Havenziekenhuis

Vrijwilligerswerk in het Havenziekenhuis Vrijwilligerswerk in het Havenziekenhuis Deze folder is bestemd voor vrijwilligers van het Havenziekenhuis. De vrijwilligers bieden in onze organisatie aanvullende zorg en met hun uiteenlopende werkzaamheden

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid LUMC. Samen beter zorgen

Vrijwilligersbeleid LUMC. Samen beter zorgen Vrijwilligersbeleid LUMC Samen beter zorgen H.J. HOLLANDER 2 maart 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Management samenvatting... 3 Inleiding... 4 1. Zicht op vrijwilligers in het LUMC... 5 1.1 Vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep

Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep Welkom bij Parnassia Groep In deze folder tref je belangrijke informatie over het starten als vrijwilliger bij Parnassia Groep. De meerwaarde die je als vrijwilliger

Nadere informatie

Protocol Pagina 1 van 6

Protocol Pagina 1 van 6 Protocol Pagina 1 van 6 Vrijwilligers 02--2015 Documenteigenaar Bekrachtigd : HMT RvB Laatste evaluatie: Juni 2015 Evaluatiecyclus: 2 jaar 1. DOEL Het beschrijven hoe het vrijwilligersbeleid van Stichting

Nadere informatie

Vrijwilligers bij WijZ

Vrijwilligers bij WijZ Vrijwilligers bij WijZ WijZ gelooft in de kracht van mensen 2 Voorwoord Fijn dat u bij WijZ aan de slag wilt als vrijwillige medewerker! Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het werk van WijZ op allerlei

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Wat Wel (hierna: Zorgaanbieder) en Zorgvrager. In deze voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt.

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

adressering Betreft: Vrijwilligersovereenkomst Datum: Kenmerk: Geachte.,

adressering Betreft: Vrijwilligersovereenkomst Datum: Kenmerk: Geachte., adressering Betreft: Vrijwilligersovereenkomst Datum: Kenmerk: Geachte., Wij zijn verheugd u te verwelkomen als vrijwilliger! Voor de goede orde en prettige samenwerking is het verstandig een aantal zaken

Nadere informatie

uw partner in zelfstandigheid

uw partner in zelfstandigheid Vrijwilligerswerk, gewoon doen! Vrijwilligerswerk Dankzij zo'n 150 enthousiaste vrijwilligers kunnen ouderen en mensen met een beperking in Zwijndrecht langer en beter zelfstandig thuis wonen en deelnemen

Nadere informatie

Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Vrijwilligers Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Vrijwilligerswerk maakt reeds lange tijd onlosmakelijk deel uit van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Zonder de inzet van vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Cavent

Vrijwilligersbeleid Cavent Vrijwilligersbeleid Cavent Datum vaststelling : 12112013 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20012015 KD23 Vrijwilligersbeleid Cavent 20012015

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Stichting Unie Van Vrijwilligers. Afdeling Goeree-Overflakkee

Beleidsnotitie. Stichting Unie Van Vrijwilligers. Afdeling Goeree-Overflakkee Beleidsnotitie Stichting Unie Van Vrijwilligers Afdeling Goeree-Overflakkee Datum: 17 november 2015 Status: vastgesteld door het bestuur Versie: 6.1 Versie 6.1, 17 november 2015 pag. 1 van 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs.

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs. Vrijwilligersbeleid. Bij een groot aantal activiteiten die worden uitgevoerd zijn vrijwilligers ingeschakeld. De inschakeling van vrijwilligers vindt plaats zowel om principiële als om pragmatische redenen.

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen

NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen Terneuzen: Mei 2017 NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen Inleiding Er is behoefte aan een duidelijke en praktische handleiding met betrekking tot vrijwilligersbeleid, dat als leidraad

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Welzijn Groesbeek

Vrijwilligersbeleid Stichting Welzijn Groesbeek KMS code: Handboek SWG/Domino Type document: beleid Datum evaluatie: augustus 2012 Versiedatum:augustus 2010 Status: vastgesteld Pagina 1 van 1 Auteur: Ineke Brok Proceseigenaar: P&O Autorisatie: directeur

Nadere informatie

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Een vrijwilliger is een persoon die op vrijwillige basis werkzaamheden voor de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs of een van haar scholen verricht, zonder dat hij daarvoor een reële arbeidsbeloning

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Vrijwilligersregelement Beth Shamar, juni 2009. Inleiding... 2. Taken die vrijwilligers o.a. voor hun rekening nemen...

Inhoudsopgave. Vrijwilligersregelement Beth Shamar, juni 2009. Inleiding... 2. Taken die vrijwilligers o.a. voor hun rekening nemen... Inhoudsopgave Inleiding... 2 Taken die vrijwilligers o.a. voor hun rekening nemen... 2 Vrijwilligerswerk... 2 Afspraken met vrijwilligers... 3 A. De Organisatie en het werk Doelstelling en zorgvisie...

Nadere informatie

Vergoedingsregeling onkosten vrijwilligers. 1. Algemeen. Bijlage 1

Vergoedingsregeling onkosten vrijwilligers. 1. Algemeen. Bijlage 1 Bijlage 1 Vergoedingsregeling onkosten vrijwilligers Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Uitgaven commissies 1.2 Algemene uitgaven 1.3 Verzekering vrijwilligers 2.,Kosten die voor vergoeding in aanmerking komen 2.1

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Mei 2015

Vrijwilligersbeleid Mei 2015 Vrijwilligersbeleid Mei 2015 Inleiding Viattence stelt de cliënt centraal en biedt samen met de mantelzorger de zorg en ondersteuning die nodig is en heeft dat in haar missie verwoord: Wij willen mensen

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

WMO algemene voorwaarden Versie 07-17

WMO algemene voorwaarden Versie 07-17 1 1. Wijziging en einde overeenkomst De overeenkomst kan worden gewijzigd indien beide partijen daarmee instemmen. Wij kunnen de overeenkomst eenzijdig wijzigen indien wijzigingen in wetgeving of regelgeving,

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers

Informatie voor vrijwilligers Informatie voor vrijwilligers Inleiding In deze folder vindt u informatie over het werken als vrijwilliger bij Bureau Informele Zorg. Er zijn verschillende vormen van vrijwilligerswerk. Deze worden toegelicht

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument Inleiding Het opstellen van een vrijwilligersovereenkomst geeft duidelijkheid aan beide partijen die bij een dergelijke

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden in Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins gezien als niet betaalde medewerkers.

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden in Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins gezien als niet betaalde medewerkers. Doel: Realiseren van duidelijke afspraken ten aanzien van het werven, de aanmeldingsprocedure, de rechten en plichten en de begeleiding van de vrijwilliger Inleiding Binnen Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Deze uitgave is een productie van Amsta. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen aan de inhoud geen rechten

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a.

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. VRIJWILLIGERS STATUUT VAN ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Hoogeloon, maart 2011 VRIJWILLIGERS STATUUT van ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Dit statuut moet gezien worden als een aantal kwaliteitsuitgangspunten

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 : Vrijwilligersbeleid; visie, definitie, kader : Uitgangspunten AYA Thuiszorg bij het werken met vrijwilligers; :

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn

Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn 1 1. Inleiding....3 2. Wat is vrijwilligerswerk.....3 2.1 Waarom vrijwilligerswerk.....3 2.2 Vrijwilligerswerk binnen ElkWelzijn...4 3. Werving en selectie...4 3.1 Werving.....4

Nadere informatie

Vrijwilligers worden in het Mennistenerf gezien als niet betaalde medewerkers.

Vrijwilligers worden in het Mennistenerf gezien als niet betaalde medewerkers. Doel: Realiseren van duidelijke afspraken ten aanzien van het werven, de aanmeldingsprocedure, de rechten en plichten en de begeleiding van de vrijwilliger Inleiding Binnen het Mennistenerf wordt, in georganiseerd

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Zellingen

Vrijwilligersbeleid De Zellingen Vrijwilligersbeleid De Zellingen Een vrijwilliger is iemand die op basis van een overeenkomst met de zorgaanbieder werkzaamheden verricht op het terrein van de zorg- en dienstverlening aan cliënten, zonder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WMO

Algemene Voorwaarden WMO Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de modelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning van Actiz mei 2016 Centraal Bureau Zorgcoördinator Postbus 534 7000 AM Doetinchem Ir. Visstraat 9 7001 CR

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. januari 2015

Vrijwilligersbeleid. januari 2015 Vrijwilligersbeleid januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Visie op vrijwillige inzet 3 Vrijwillige inzet bij Buurtwerk 4 Procedure van werving tot en met uitstroom 6 Positie, verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

TBN - Beroepscode Tarotprofessional

TBN - Beroepscode Tarotprofessional De Tarot Beroepsvereniging Nederland zet zich in voor de belangen van tarotprofessionals in Nederland. De bij de Tarot beroepsvereniging aangesloten leden werken door het hele land. Door opleiding en nascholing

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers

Goed samenspel met mantelzorgers Goed samenspel met mantelzorgers Criteria voor een mantelzorgvriendelijke organisatie Inleiding Wanneer iemand te maken krijgt met de professionele zorg/behandeling of begeleiding, brengt hij/zij een heel

Nadere informatie

Inhoudsopgave Informatiepakket Project JAS

Inhoudsopgave Informatiepakket Project JAS Inhoudsopgave Informatiepakket Project JAS 1. Folder Integratie van Statushouders 2. Intakeformulier nieuwe mentoren 3. Rollen en verantwoordelijkheden aanpak 24x24 4. Gedragscode vrijwilligers mentorproject

Nadere informatie

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Vrijwilligersbeleid van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Een vrijwilliger is een persoon die op vrijwillige basis werkzaamheden voor de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2 VRIJWILLIGERSBELEID STICHTING WELZIJN MIDDELSEE Pyter Jurjensstrjitte 17 9051 BR Stiens Tel: 058-2575220 Email: psz@welzijnmiddelsee.nl Inhoudsopgave 1.1 Inleiding 2 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

CAS International. Vrijwilligersbeleid

CAS International. Vrijwilligersbeleid 1. VRIJWILLIGERS EN CAS INTERNATIONAL... 3 2. VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR... 3 3. WERVING EN SELECTIE... 3 3.1. WERVING... 3 3.2. SELECTIE EN INTAKE... 3 3.3. GEGEVENS VRIJWILLIGERS... 4 4. VERSCHILLENDE

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid september 2014

Vrijwilligersbeleid september 2014 Vrijwilligersbeleid september 2014 Inhoud Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 4 2. Huidige praktijk... 5 3. De Vaste Vrijwilliger, het kader... 6 4. Werving en aanmelding... 9 5. Aanname en begeleiding...

Nadere informatie

Wegwijzer vrijwilligers

Wegwijzer vrijwilligers Wegwijzer vrijwilligers Vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel binnen Pergamijn. Jij als vrijwilliger bent een belangrijke schakel in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Wijkpartners Intentieovereenkomst in het kader van samenwerking ter bevordering van de leefbaarheid

Samenwerkingsovereenkomst Wijkpartners Intentieovereenkomst in het kader van samenwerking ter bevordering van de leefbaarheid Samenwerkingsovereenkomst Wijkpartners Intentieovereenkomst in het kader van samenwerking ter bevordering van de leefbaarheid De ondergetekenden: Woningstichting Eigen Haard, (hierna te noemen: Eigen Haard

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Preventie ongewenst gedrag vrijwilligers Gilde De Ronde Venen

Gedragsprotocol. Preventie ongewenst gedrag vrijwilligers Gilde De Ronde Venen Gedragsprotocol Preventie ongewenst gedrag vrijwilligers Gilde De Ronde Venen Inhoud 1. Doel en opbouw... 3 Doel van het document... 3 Opbouw van het document... 3 Bereik van het document... 3 Gebruikte

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij HMC en Het huis Nebo Informatie en afspraken

Vrijwilligerswerk bij HMC en Het huis Nebo Informatie en afspraken Vrijwilligerswerk bij HMC en Het huis Nebo Informatie en afspraken Bij HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en Het huis Nebo fungeren de vrijwilligers als extra service voor patiënten en bezoekers. Alle taken

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in het Catharina Ziekenhuis

Vrijwilligerswerk in het Catharina Ziekenhuis Vrijwilligers Vrijwilligerswerk in het Catharina Ziekenhuis www.catharinaziekenhuis.nl Vrijwilligerswerk in het Catharina Ziekenhuis Gastvrij Het Catharina Ziekenhuis heeft gastvrije zorg hoog in het vaandel

Nadere informatie

Handboek TMO. Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten. SKSG Kinderopvang

Handboek TMO. Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten. SKSG Kinderopvang Handboek TMO Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten SKSG Kinderopvang Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 1. Wat is TMO? 4 2. Verloop van een TMO uur 4 3. Je taken 4 4. Regels voor kinderen 5 5. Regels

Nadere informatie

Vrijwilligers bij de Kern

Vrijwilligers bij de Kern Vrijwilligers bij de Kern 2 Voorwoord Fijn dat u bij de Kern aan de slag wilt als vrijwilliger! De Kern maakt onderdeel uit van de Dimence Groep. In de Dimence Groep is een aantal stichtingen onder gebracht

Nadere informatie

Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM

Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM Deel 1: Hoe was het? Situatie vrijwilligerswerk 2013 Minimaal vrijwilligersbeleid 24 woonvormen Sportmaatjesproject Totaal 120 externe vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Voelt beter

Vrijwilligerswerk. Voelt beter Vrijwilligerswerk Dát geeft een goed gevoel Voelt beter Vrijwilligerswerk, dat geeft een goed gevoel Hebt u oog voor de behoeften van anderen? Vindt u het vanzelfsprekend om patiënten en bezoekers van

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

*** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK ***

*** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK *** Titel: *** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK *** Document code: 5.38 Soort document: Protocol Vrijwilligersbeleid Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Vervang

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Mantelzorg-/ vrijwilligersbeleid. Leger des Heils

Mantelzorg-/ vrijwilligersbeleid. Leger des Heils Mantelzorg-/ vrijwilligersbeleid Leger des Heils Nota mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Leger des Heils versie 4 Januari 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. RANDVOORWAARDEN... 4 3. HANDLEIDING...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Werelderfgoed Kinderdijk

Vrijwilligersbeleid Stichting Werelderfgoed Kinderdijk Vrijwilligersbeleid Stichting Werelderfgoed Kinderdijk 1 Inleiding Sinds enkele jaren zijn bij de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (hierna te noemen: de SWEK) vrijwilligers in diverse functies werkzaam.

Nadere informatie

Avond voor vrijwilligers. Het kerkbestuur van de St. Willibrordusparochie Hulst heet u van harte W E L K O M

Avond voor vrijwilligers. Het kerkbestuur van de St. Willibrordusparochie Hulst heet u van harte W E L K O M Avond voor vrijwilligers Het kerkbestuur van de St. Willibrordusparochie Hulst heet u van harte W E L K O M Programma Avond voor vrijwilligers Opening van de voorzitter. Doel van deze bijeenkomst. Vrijwilligers

Nadere informatie