Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen"

Transcriptie

1 Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen De afgelopen jaren heeft marketingautomatisering een grote vlucht genomen. MRM, Brand of marketing portals zijn geïntroduceerd binnen een groot aantal organisaties, met name om de efficiency te verbeteren. De introductie van deze portals is met wisselend succes verlopen. Ervaringen van de zogenoemde early adopters van marketingautomatisering hebben een aantal belangrijke leerervaringen opgeleverd. In deze white paper bespreken we de belangrijkste aspecten voor een succesvolle introductie van marketingautomatisering. Hoewel het belang van een juiste keuze van software bepaald niet onderschat moet worden is ons pleidooi dat de belangrijkste randvoorwaarden om de beloften van marketingautomatisering in te lossen niet hard (technologisch), maar zacht (organisatorisch of communicatief) van aard zijn. Veel organisaties denken dat de implementatie van een softwaresysteem dé oplossing is voor tal van uitdagingen en problemen. Er zijn voorbeelden van automatiseringssysteem die (soms onbedoeld) meer succes hebben dan verwacht. Zo was SMS oorspronkelijk bedoeld voor korte en incidentele boodschappen, maar is binnen afzienbare tijd een onverwacht succes geworden. Helaas is vaak het omgekeerde het geval. Zo werd Customer Relationship Management (CRM) software in veel organisaties geïntroduceerd als het tovermiddel om klantenrelaties te onderhouden, uit te bouwen of zelfs te creëren. Bij de introductie van CRM is vaak de (standaard!) fout gemaakt te verwachten dat het implementeren van een softwaresysteem ook automatisch de gewenste (gedrags)verandering in de organisatie teweegbrengt. Alleen een systeem implementeren is niet de oplossing. Mensen zijn geen robots, die zonder vragen doen wat ze wordt gevraagd. Om mensen in beweging te krijgen, moet je hen overtuigen van nut en noodzaak. Je moet hun gedachten begrijpen om hen te kunnen Wat is een brand of marketing portal? Een marketing portal is een online applicatie, die een verzameling van informatie en functionaliteit biedt, welke marketing- en communicatieprocessen ondersteunt. De portal wordt intensief gebruikt door marketing- en communicatieprofessionals binnen de organisatie, maar ook door externe ketenpartijen, zoals reclame- en ontwerpbureaus, drukkerijen, leveranciers, tekstschrijvers en fotografen. De portals zijn vaak voorzien van systemen waarmee kant en klare bestanden voor publicatie of productie in diverse online en offline mediakanalen worden aangeleverd. Een op de juiste wijze geïmplementeerde brand of marketing portal leidt tot verkorte doorlooptijden van productieprocessen, een verbeterde borging van kwaliteit (huisstijlbewaking, compliance), kostenbesparingen en levert hiermee belangrijke efficiencywinsten op in marketing- en communicatieprocessen. Bron: Frank van Olst, Senior Consultant NykampNyboer motiveren. Veel ondernemingen liepen bij de introductie van marketingautomatisering in deze valkuil. Dit artikel biedt marketingprofessionals een aantal sleutels voor een succesvolle implementatie. We doen dit aan de hand van drie stappen: de voorbereiding, de leverancierselectie en de implementatie. pagina 1 van 11

2 1. Een goede voorbereiding is het halve werk Een zorgvuldige voorbereiding van een implementatietraject is essentieel voor de benodigde acceptatie onder gebruikers. Uiteindelijk bepalen de gebruikers namelijk het succes. We onderscheiden vijf essentiële factoren in de voorbereidingsfase. Identificeren van stakeholders Stakeholders beperken zich niet tot de marketing(communicatie)functies. Een goede analyse van mogelijke resultaat- en besparingsgebieden laat zien dat belanghebbenden veel breder in de organisatie zitten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vertegenwoordigers van de afdelingen ICT, Facility Management, (Marketing) Procurement en Compliance. Betrek hen vroegtijdig. Menig implementatietraject heeft vertraging opgelopen doordat belangrijke stakeholders niet of te laat zijn aangehaakt of gekend. Of kwalijker Soms bleken parallel vergelijkbare initiatieven opgestart te zijn binnen verschillende afdelingen. Zo bleken er bij een zorginstelling, die nadacht over de voordelen van de lancering van een brand portal maar liefst drie webshops voor intern gebruik in de lucht te zijn! ICT had een eigen webshop voor het bestellen van ICT apparatuur, Marketing Procurement had een webshop voor het bestellen van relatiegeschenken en recent had de Reproafdeling een webshop gelanceerd voor het bestellen van handelsdrukwerk. De verwachtingen en wensen van de stakeholders, onder het motto What s in it for me?, moeten duidelijk zijn. Net als bij segmentatie moet ook hier rekening worden gehouden met de diverse belangen van de stakeholders in combinatie met een pakket van samenhangende activiteiten en maatregelen. Niet zelden zijn er op onderdelen tegenstrijdige belangen waarop geanticipeerd moet worden. Bijvoorbeeld in het geval van decentrale (marketing)budgetten en verantwoordelijkheden is enige behendigheid, doortastendheid en diplomatie vereist. Ambassadeurs onder (toekomstige) gebruikers Bij iedere wijziging in een organisatie, of het nu gaat om wijzigingen in de organisatiestructuur of om veranderingen in de werkprocessen, is het noodzakelijk om vanuit de operatie ambassadeurs te hebben voor de verandering. Haak de meest kritische gebruikers vroeg, bij voorkeur bij de eerste ideeënvorming, aan. Zij weten als geen ander wat er leeft onder de gebruikers. Zij helpen om quick wins te ontdekken en waarschuwen voor valkuilen, wat de acceptatiegraad enorm vergroot. Benoem hen vervolgens als zogenoemde key user. Dit geeft hun een bepaalde verantwoordelijkheid en zal hun betrokkenheid vergroten. Zij kunnen dan als ambassadeurs en vraagbaak gaan optreden richting hun collega s. Keep your friends close, but your enemies even closer De meest krachtige ambassadeurs zijn zelfverklaarde tegenstanders van welke verandering dan ook. Vaak zijn deze personen gemakkelijk te herkennen binnen een organisatie. Hen overtuigen van nut en noodzaak en hen als ambassadeurs laten optreden is de beste PR-machine die er te bedenken is. Het kan de nodige tijd en overredingskracht kosten, maar het is de mobiliserende werking die dit oplevert in de organisatie meer dan waard! pagina 2 van 11

3 Eigenaarschap zo hoog mogelijk verankerd in de organisatie Uit onderzoek van de Universiteit van Mannheim blijkt dat Europese marketeers maar liefst 2/3 van hun tijd besteden aan repeterende, routinematige handelingen (bron: C. Homburg, Marketing Efficiencies). Terwijl zij uiteraard veel liever hun tijd zouden besteden aan creatieve zaken. De behoefte aan automatisering van delen van de marketingfunctie ontstaat dan ook vaak vanuit de operatie. Vanuit deze positie is er veel overredingskracht en goodwill voor nodig om aanpalende afdelingen enthousiast te krijgen voor dit initiatief. Verankering op het niveau van directie of Raad van Bestuur is een voorwaarde. Een goede sponsor moet vervolgens uitdragen dat het project belangrijk is. Dit heeft een enorme stimulerende werking voor het benodigde draagvlak en medewerking in de rest van de organisatie. Ook het tijdig (kunnen) nemen van beslissingen over de te nemen marsroute is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het project. Essentieel hierbij is dat de opdrachtgever hiërarchisch en/of bij voorkeur door middel van de reputatie die hij binnen een organisatie heeft opgebouwd, afdelingsoverstijgende besluiten kan nemen. Documenteer marketingprocessen standaardiseren, optimaliseren, automatiseren Kenmerkend voor marketingprocessen is dat deze vaak situatie- en persoonsafhankelijk zijn. Veel organisaties beschikken niet over helder gedefinieerde en gedocumenteerde marketingprocessen. Om ervan verzekerd te zijn dat activiteiten en processen op de juiste wijze geautomatiseerd worden, is het noodzakelijk om eerst de marketingprocessen en de betrokken actoren in iedere stap transparant te maken. Eenmaal beschreven kan een proces vaak worden geoptimaliseerd of vereenvoudigd. Duidelijk beschreven processen zijn belangrijk bij het selecteren van de meest passende marketing automatiseringsoplossing. Start with the end in mind Een systematische (projectmatige) aanpak bij de lancering van een marketing platform is de enige manier om tot concreet resultaat te komen. Een helder einddoel en concrete tussenresultaten zijn hierbij essentieel. Bij het ontbreken wordt de omvang van het traject vaak onderschat, of richt men zich op het oplossen van korte termijnproblemen. De stakeholders, die in een eerder stadium zijn geïdentificeerd dienen te worden betrokken bij het ontwikkelen van een langere termijnvisie op marketing, communicatie en aanverwante processen zoals marketing procurement, voorraadbeheer en facturatie. Deze langere termijnvisie heeft typisch een horizon van 2 tot 4 jaar. Aan de hand hiervan kunnen de benodigde initiatieven om dit resultaat te bereiken worden onderkend en geprioriteerd in de tijd. Vaak maakt een deel van de benodigde initiatieven al deel uit van een projectenkalender. De roadmap is dan ook een ideaal hulpmiddel om afhankelijkheden met lopende initiatieven binnen de organisatie te herkennen (bijvoorbeeld de zorginstelling met de webshops). De eerste activiteit als onderdeel van de roadmap is de ontwikkeling van een solide business case. Een business case zet de te behalen besparingen en verbeteringen af tegen de benodigde investeringen. Dit helpt de organisatie te focussen op de te behalen doelen, en belangrijker, het is essentieel voor verkrijgen van het benodigde draagvlak bij budgetverantwoordelijken. pagina 3 van 11

4 Bij het ontbreken van een roadmap onderschatten bedrijven vaak de omvang van het traject, of richten zich op het oplossen van korte termijnproblemen. Bij een grote verzekeraar heeft de lancering van een eerste versie van een marketing platform ruim drie jaar geduurd (zes maanden tot een jaar is gebruikelijk). Dit omdat initiatieven niet waren geprioriteerd in de tijd. Alle gewenste functionaliteit diende tegelijkertijd opgeleverd te worden. Er werd niet langer doorontwikkeld op bestaande applicaties. Dit resulteerde erin dat vanuit de organisatie steeds meer vragen gesteld werden over wanneer men nu eindelijk gebruik kon maken van de magische tool. Uiteindelijk is besloten om slechts een deel van de functionaliteit op te leveren. Dit voldeed bij lange na niet aan de in de tussentijd gegroeide verwachtingen van de gebruikers en leidde tot ernstige ontevredenheid. Bovendien had de opdrachtgever het gevoel een lege huls aangeschaft te hebben. Bij een zakelijke dienstverlener bleek uit een business case dat er door de inzet van web-to-print functionaliteit een jaarlijkse besparing van ruim ,- te realiseren was. Twee jaar na de implementatie van een marketing portal is de functionaliteit nog steeds beperkt tot een digitaal huisstijlhandboek en een beeldbank. Omdat het korte termijnprobleem van de vindbaarheid van marketingmaterialen opgelost was, heeft de beoogde doorontwikkeling van de portal met webto-print functionaliteit nooit meer plaatsgevonden. 2. Hoe selecteer je het best passende systeem? Het aantal aanbieders van software oplossingen voor het automatiseren van de marketing is de afgelopen jaren explosief gegroeid. In een recent onderzoek (Gartner, Digital Asset Management Survey, 2010) werden wereldwijd meer dan 125 verschillende systemen genoemd. Als we ons beperken tot de partijen op de Nederlandse markt die beweren een compleet MRM-systeem te bieden dan komen we bij een inventarisatie uit op meer dan 20 partijen! Daarnaast biedt vrijwel iedere drukkerij van enige omvang puntoplossingen aan voor creatie van marketingmaterialen ( web-toprint ); zijn er tal van aanbieders met een digitale beeldbank (Digital Asset Management) en ook ontwerpbureaus bieden steeds vaker systemen aan voor het digitaal aanleveren van ontwerpen. Ook grote spelers op het gebied van Enterprise Resource Management (ERP) en CRM, zoals SAP en Oracle, bieden geïntegreerde MRM-systemen aan. En de eigen IT afdeling denkt, mede vanuit een wens tot standaardisatie, dat alles al in huis is of met Microsoft Sharepoint gerealiseerd kan worden. Het aantal aanbieders in Nederland komt daarmee al snel boven de vijftig. In de komende jaren verwachten we consolidatie in deze markt, maar voor het zover is, verdwaalt een klant gemakkelijk in dit doolhof van oplossingen en leveranciers. pagina 4 van 11

5 De slogan Wij van WC Eend adviseren WC Eend is een metafoor voor het vaak gekleurde advies van een leverancier over de keuze en argumenten voor zijn eigen oplossing. Vrijwel alle aanbieders claimen de beste en meest complete MRM-systeem te bieden. Echter, wanneer we onder de motorkap kijken dan blijkt dit in de praktijk dikwijls mee te vallen en op zijn minst lichtelijk aangedikt te zijn. Elke systeem heeft specifieke functionele kwaliteiten en beperkingen en ook elke leverancier heeft specifieke ervaring opgedaan. Met voldoende kennis van branding, huisstijl, marketing- en communicatieprocessen én expertise op het gebied van gebruikte technieken, zoals cpdf, XML, templates, wizards, grafische en creatieve workflows, proofing, pre-press, digitale nabewerkingen, etcetera is het mogelijk om de juiste keuze te maken. In veel gevallen is deze kennis echter niet in voldoende mate aanwezig binnen organisaties. Het kan daarom verstandig en efficiënt zijn om hiervoor een onafhankelijke adviseur in te schakelen. Zij kennen de diverse aanbieders en hun systemen. Ze zijn op hoogte van behaalde successen en kennen de gangbare tarieven voor implementatie, hosting en support. Een goede adviseur draagt bij aan sterk en professioneel opdrachtgeverschap waardoor de leverancier van de oplossing optimaal kan functioneren en leveren. Let er bij de selectie van een adviserende partij tevens op dat deze objectief kan adviseren en aansluit bij de organisatiecultuur. Objectiveer selectiecriteria in een Programma van Eisen (PvE) Een goede klik met of een goed gevoel over de leverancier is belangrijk, maar niet voldoende om een leverancier en een systeem te selecteren. Noodzakelijk zijn objectieve, vooraf vastgestelde selectiecriteria. Dit kan het best in de vorm van een Programma van Eisen (PvE). Een PvE maakt duidelijk, waarin de oplossing moet excelleren, welke randvoorwaarden gelden en vormt de basis voor het ontwerp van de oplossing. Ook worden er eisen bepaald voor de leverancier: financiële zekerheid, bedrijfsomvang, lokale vertegenwoordiging, ervaring in het oplossen van bepaalde vraagstukken en referenties in een bepaalde branche. In een PvE wordt dus nauwkeurig omschreven wat er van de oplossing en van de leverancier wordt verwacht. In het PvE wordt ook het ambitieniveau en de doelstellingen van de opdrachtgever vastgelegd. In de praktijk betekent dit een nadere verfijning van de marketing roadmap, die in de voorbereidingsfase al is opgesteld. Het PvE is de leidraad voor de leveranciers om te beoordelen of hun oplossing en hun leveranciersprofiel voldoen aan de gewenste en geëiste criteria. De eisen in het PvE moeten concreet en meetbaar zijn geformuleerd. Wanneer het PvE op deze manier is opgesteld, is het te gebruiken als een objectief meetinstrument. pagina 5 van 11

6 Zoveel leveranciers, zoveel prijsmodellen Eén van de belangrijkste criteria bij de selectie van een oplossing is vaak de prijs. In de praktijk blijkt het echter bijzonder lastig om oplossingen op dit aspect goed met elkaar te kunnen vergelijken. Dit wordt veroorzaakt doordat vrijwel iedere leverancier een eigen variant van een prijsmodel heeft ontwikkeld. Zeker als het voor een klant nog niet helemaal duidelijk is of zij de oplossing intern of extern willen hosten, of toch misschien opteren voor een SaaS-oplossing (zie kader), is het moeilijk om oplossingen goed met elkaar te vergelijken. Ook gaan leveranciers heel verschillend om met variabele kosten. Bij sommige leveranciers zijn er helemaal geen variabele kosten, terwijl bij andere leveranciers bijvoorbeeld het aantal gebruikers bepalend is voor de prijs, of het aantal gebruikersgroepen en/of het aantal uploads of downloads, of de te gebruiken bandbreedte, et cetera. Het is belangrijk om voor prijsvergelijkingen altijd een zogenoemde Total Cost of Ownership (TCO) berekening te maken over een langere periode, bijvoorbeeld over drie of vier jaar. Een goed gecalculeerde TCO is essentieel om de business case te valideren en inzichtelijk te maken of de verbeteringen en besparingen de TCO rechtvaardigen. De TCO is een optelsom van alle kosten die zowel direct als indirect (moeten er bijvoorbeeld interne medewerkers opgeleid worden in verband met eerste of tweede lijnsupport) zijn toe te wijzen aan de aanschaf en het gebruik van een softwaresysteem. Hierdoor wordt het juiste belang toegekend aan de variabele kosten. Door bijvoorbeeld minimaal een driejaarlijkse periode te nemen, wordt het gewicht van de initiële aanschaf- en Software as a Service Software as a Service, vaak afgekort als SaaS, is software die als een online dienst wordt aangeboden. De klant hoeft de software niet aan te schaffen, maar sluit bijvoorbeeld een contract per maand per gebruiker, eventueel in combinatie met andere parameters. De leverancier van de marketingautomatiseringssoftware zorgt voor installatie, onderhoud en beheer. De gebruiker benadert de software over het internet via zijn web browser. De belangrijkste kenmerken: De klant hoeft de software en de daarvoor benodigde hardware niet aan te schaffen, maar betaalt slechts voor het gebruik ervan. De software en hardware wordt niet bij de klant geïnstalleerd, maar bij de leverancier. De klant heeft toegang tot de software via internet. De leverancier verzorgt het applicatiebeheer, zoals het maken van back-ups, het onderhoud en de installatie van nieuwe versies en updates, beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang, e.d. Gebruikersbeheer kan zowel bij de leverancier, een implementatiepartner, of bij de klant liggen. Het voordeel van een SaaS-oplossing is dat er geen hoge kapitaalinvesteringen benodigd zijn. Ook ligt het beheer van de IT-infrastructuur bij de leverancier van de software. Doordat de leverancier de kosten voor de infrastructuur en het beheer van de infrastructuur en de applicaties over alle abonnees kan spreiden, zijn de beheerskosten vaak lager dan wanneer dit in house gebeurt. Een aandachtspunt is wel dat de gegevens niet langer in eigen huis worden beheerd, zodat in een contract met de leverancier aandacht voor informatiebeveiliging op zijn plaats is. implementatiekosten niet overschat. Op deze manier is het toch mogelijk om goed appels met appels te kunnen vergelijken. The proof of the pudding is in the eating Soms is het verschil tussen bijvoorbeeld twee overgebleven leveranciers en hun systemen, zowel op functioneel gebied, prijs als de klik dermate klein dat het vrijwel onmogelijk is om een gefundeerd keuze te maken voor één van de beide partijen. In deze situatie kan het soms raadzaam zijn om de definitieve keuze nog even uit te stellen en met beide leveranciers de eerste stap van het pagina 6 van 11

7 implementatietraject in te gaan, namelijk het opstellen van een Functioneel Ontwerp. Aan de hand van een Functioneel Ontwerp is het mogelijk om in meer detail de (on)mogelijkheden van de beide systemen te verkennen. Ook de totaal te verwachten kosten kunnen op dat moment beter en in detail worden ingeschat en met elkaar worden vergeleken. Voor een organisatie betekent dit slechts een beperkte vertraging in de voortgang, aangezien dit een exercitie is die sowieso uitgevoerd dient te worden (hoewel in dit geval het proces, weliswaar parallel, wel twee keer doorlopen dient te worden). Het voordeel van deze aanpak is dat op deze manier goed het verschil in projectbenadering wordt ervaren. Door op deze manier (samen) te werken leer je de leveranciers goed kennen en is het mogelijk een beter afgewogen besluit te nemen ten aanzien van de te selecteren leverancier. 3. De implementatie People, process, technology People->process-> technology is de volgorde waarin veranderingen doorgevoerd dienen te worden, oftewel de mens voorop. Helaas richten de meeste implementaties zich alleen op de technische kant (planning, kosten, taken en verantwoordelijkheden) van de verandering en wordt en niet of nauwelijks gelet op de mensen, die het werk moeten doen. Bij een zorgvuldige planning van de implementatie zijn de sociale en technische aspecten in balans. Er wordt niet slechts gekeken naar een technisch systeem, maar naar een totale oplossing. If you fail to plan, you plan to fail Het opstellen van een projectplan lijkt een open deur in dit overzicht van do s en dont s. Toch zijn veel implementaties mislukt of vertraagd doordat organisaties geen tijd hebben genomen om de implementatie zorgvuldig te plannen en voor te bereiden. Direct starten en geen kostbare tijd verspillen aan ingewikkelde plannen is dan het devies, maar helaas is de waarheid dat de tijd die wordt besteed aan het plannen vaak vele malen wordt teruggewonnen. Aan de basis van de implementatiefase dient dan ook altijd een Plan van Aanpak (PvA) te liggen. De inhoud en opzet van een PvA kunnen per project en organisatie verschillen. Elementen die minimaal vastgelegd dienen te worden in een PvA zijn in ieder geval: Doelstelling(en) en te behalen resultaten. Het is essentieel om deze SMUR (Specifiek, Meetbaar, Uitdagend en Realistisch) te formuleren. Bijvoorbeeld: Het realiseren van een kostenbesparing van 30% op DTPuitgaven in 2012, of Het verkorten van de time-to-market van marketing campagnes van vier weken naar 5 dagen in Organisatie: Omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden. Hiervoor kan een zogenoemd RACI-model (zie kader) worden gehanteerd. Het RACI-model is een matrix die gehanteerd wordt om de rollen en verantwoordelijkheden die bij een project of lijnwerkzaamheden behoren, weer te geven. In de matrix staan: op de horizontale as de namen van de personen of de functionele rollen, en op de verticale as de op te leveren resultaten, betrokken processen of activiteiten. Bij iedere combinatie van een naam en resultaat/proces/taak staat een letter, de R, A, C of I. Deze letters staan voor de volgende termen: R (Responsible) Degene(n) die het werk daadwerkelijk doet (doen). A (Accountable) Degene die (eind)verantwoordelijk is. Deze functionaris moet het eindoordeel kunnen vellen, of het vetorecht hebben. C (Consulted) Iemand die vooraf geraadpleegd wordt. Deze functionaris geeft (mede) richting aan het resultaat en wordt voorafgaand aan beslissingen of acties geraadpleegd. I (Informed) Iemand die achteraf geïnformeerd wordt over de genomen beslissingen, over de voortgang, de bereikte resultaten, et cetera. Het hanteren van het RACI-model levert afstemming en verheldering van de rol(len) en verantwoordelijkheden van de betrokkenen op. Dubbelingen in werk kunnen hiermee worden voorkomen. pagina 7 van 11

8 Planning & Fasering: uit welke fasen bestaat het project? Wat zijn de mijlpalen? Wat is de doorlooptijd van de verschillende fasen? Wat is het kritieke pad? Budget en verwachte opbrengsten (de business case). Verwachte opbrengsten kunnen zowel kwantitatief (bijvoorbeeld besparingen in geld of in tijd) als kwalitatief (bijvoorbeeld verbeterde merkconsistentie) zijn. Projecthygiëne: Hoe en wanneer wordt er gerapporteerd? Hoe kan er een wijzigingsverzoek worden ingediend? Een goed PvA is een middel om te communiceren wat je doet en bespaart veel tijd doordat er geen discussies meer gevoerd hoeven te worden over verantwoordelijkheden. Het stelt projectmedewerkers in staat om effectief samen te werken en maakt het mogelijk om de voortgang van de implementatie te monitoren. Goed en continu communiceren De natuurlijke reactie van veel mensen is (initieel) afwijzend te reageren op veranderingen. Dat is ook niet verwonderlijk, want je vraagt hen om de manier van werken te veranderen, nieuwe vaardigheden te leren, het gemak van de dagelijkse routine te verlaten en misschien zelfs hun baan in gevaar te brengen. Het is belangrijk om ervan bewust te zijn dat de introductie van een nieuwe werkwijze hoe dan ook weerstand oproept. Om het begrip en de medewerking te vergroten en de weerstand tegen de verandering zoveel mogelijk te beperken, is gerichte communicatie met de door voor het project relevante doelgroepen essentieel. Mensen zijn over het algemeen meer bereid om mee te gaan in de verandering als ze weten: (1) Waarom? Wat zijn de voordelen van de verandering (en wat de gevolgen zijn als er niets verandert)? (2) Wat? Waar gaan ze naar toe, wat gaat er (anders) gebeuren (bouw geen luchtkastelen, maar wees realistisch)? (3) Hoe? Hoe gaan we veranderen, hoe ziet de weg daar naar toe er uit? Deze drie onderwerpen zijn de kern van de communicatie bij de start van de implementatie. Ook gedurende het implementatietraject moeten het waarom, wat en hoe benadrukt blijven worden. De inzet van communicatie is van strategisch belang voor de acceptatiegraad van een marketingautomatiseringstraject. Daarin is het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan een logisch en noodzakelijk onderdeel van de aanpak. Heldere scoping en plateauplanning Om niet te snel tegen de grenzen van de mogelijkheden van een oplossing aan te lopen is het belangrijk om tijdens de voorbereidingsfase de eisen en wensen inzichtelijk te krijgen. Dit geldt zowel voor de huidige situatie als voor toekomstige wensen. Gedurende de voorbereidingsfase wordt dit samen met een zo breed mogelijke groep stakeholders vastgelegd in de vorm van een roadmap. In de implementatiefase is het heel belangrijk om de roadmap verder te verfijnen door de scope van het project helder te definiëren. Soms zijn er in de voorbereidingsfase namelijk onbedoeld verwachtingen gecreëerd, die op korte termijn nog niet gerealiseerd gaan worden. Dit kan teleurstellingen pagina 8 van 11

9 veroorzaken bij betrokkenen. Het is daarom essentieel om transparant te maken wat er gedurende de eerste fase wordt opgeleverd en wat in volgende fasen. Een zogenoemde plateauplanning kan helpen om dit inzichtelijk te maken. Het eerste plateau betreft de scope voor de eerste fase. De te behalen resultaten en activiteiten van het eerste plateau dienen hierin in detail beschreven te zijn. De scope van de overige plateaus kan in algemenere bewoordingen worden omschreven. Beperk het aantal veranderingen tegelijkertijd Werknemers kunnen worden overrompeld door te veel veranderingen in hun werksituatie op het hetzelfde moment. Bouw en lanceer daarom tijdens de implementatiefase niet alle functionaliteit tegelijkertijd maar stel werkpakketten samen. Oftewel, deel het werk op in kleine, behapbare brokken. Door te werken met werkpakketten kan de voortgang worden bewaakt. Ook is het voor projectmedewerkers stimulerend om op frequente basis deelresultaten te kunnen opleveren. Het gefaseerd implementeren van werkpakketten verkleint het risico dat gebruikers overweldigd raken door de veelheid aan functionaliteit. Als gebruikers door de bomen het bos niet meer zien, kan dit namelijk desastreus zijn voor de acceptatiegraad. Door middel van een gefaseerde uitrol krijgen medewerkers de gelegenheid om geleidelijk te wennen aan de veranderingen in hun werkprocessen. Idealiter ontstaat er op deze manier zelfs een situatie waarin gebruikers om meer functionaliteit vragen in plaats van dat ze erdoor overstelpt raken. Start met quick wins Om de acceptatiegraad verder te vergroten is het belangrijk om heldere prioriteiten te stellen qua planning en scoping. Quick wins of het zogenoemde laaghangend fruit zijn functionaliteiten die gebruikers, of een organisatie, directe voordelen opleveren. Quick wins zijn belangrijk om het energieniveau en het commitment van gebruikers en stakeholders op het juiste niveau te brengen en te houden. De quick wins kunnen verschillen per project, het type organisatie en het reeds bereikte niveau van marketingautomatisering. Voorbeelden van quick wins binnen marketingautomatisering zijn bijvoorbeeld: het consolideren en publiceren van huisstijl- en merkrichtlijnen het verzamelen en ontsluiten van (een deel) van de grafische bestanden met een beeldbank het kunnen annoteren in pdf s voor design reviews het automatiseren van de opmaak en het bestellen van visitekaartjes Voor een internationaal opererende uitzendorganisatie bestond het laaghangende fruit bijvoorbeeld uit het automatiseren van de opmaak en plaatsing van advertenties. Met de behaalde besparingen van dit deelproject werd enerzijds het nut van de oplossing bewezen, anderzijds werd hiermee krediet verkregen voor het initiëren van vervolgprojecten. Vier successen Om de acceptatiegraad onder gebruikers te vergroten en de zichtbaarheid van het marketingautomatiseringproject te vergroten is het belangrijk om successen te vieren. Door het vieren van successen laat je zien dat het project belangrijk is. Openlijk beloond worden kan een belangrijke motivatie voor individuele projectmedewerkers zijn. Ook biedt dit de mogelijkheid om de doelstellingen van het project continu onder de aandacht te houden van stakeholders. pagina 9 van 11

10 Vanilla implementation In de praktijk bestaat er een sterke correlatie tussen de omvang van de component maatwerk en de hoogte van de implementatiekosten, het aantal bugs, de doorlooptijd van het project en de acceptatiegraad onder gebruikers. Tot enkele jaren terug bestond iedere marketingautomatiseringsoplossing voor 60% tot 80% uit maatwerk. Inmiddels zijn er veel oplossingen op de markt die gebaseerd zijn op een veelheid aan best practices, waardoor het maatwerk grotendeels vervangen is door klantspecifieke configuratie op basis van een standaardoplossing. In veel gevallen is het lonend om niet koste wat kost vast te houden aan de eigen interne marketingprocessen, maar deze voor zover mogelijk aan te passen aan deze best practices. 4. Tot slot omarm weerstand Hoe goed de verandering ook is voor de organisatie, er is altijd weerstand bij het doorvoeren van veranderingen. Om redenen als gevoelens van controleverlies, teveel veranderingen tegelijkertijd, of teveel mislukte veranderingen in het verleden proberen medewerkers zich te beschermen en gaan zich automatisch verzetten. Denk niet dat weerstand te vermijden is. Het is als eb en vloed, een natuurlijk fenomeen. Je kunt mensen niet tegenhouden bij het beschermen van hun eigenbelang of eigenwaarde. Ga er dus niet tegen vechten, maar probeer de kracht van weerstand te gebruiken om succesvol een verandering door kunnen voeren. In deze white paper hebben we hiertoe wat sleutels proberen aan te reiken. Auteur Hendrik van Loo is consultant bij NykampNyboer. Voor algemene vragen over de dienstverlening van NykampNyboer kunt u contact opnemen met L. Hoekstra, tel.nr pagina 10 van 11

11 Dienstverlening NykampNyboer Behoefte aan kennis en mankracht? Onze diensten zijn er op gericht om uw marketingoperatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Automatisering kan een daar een bijdrage aan leveren, maar wij kijken ook naar de organisatie, kanalen, content en de processen. Marketing Efficiency Scan De Marketing Efficiency Scan kijkt naar de efficiency van uw marketingoperatie. Onze ervaringscijfers bewijzen dat u daar al snel 20% winst behaalt. De Marketing Efficiency Scan geeft inzicht waar en hoe u de besparing verzilvert. We brengen voor u de belangrijkste marketingprocessen in kaart. Dit doen we door interviews met betrokkenen gecombineerd met deskresearch. Processen slimmer, beter en eenvoudiger maken, daar ligt onze focus. Dit inzicht halen we uit uw organisatie en gecombineerd met onze eigen kennis en ervaring. We herdefiniëren de processen en toetsen deze in de praktijk. Het eindadvies is een document met concrete adviezen en een stappenplan hoe van A naar B te komen. We geven aan wat er nodig is om de verbeteringen en besparingen in tijd, geld en middelen te verzilveren. Vervolgens zijn we in staat om u te helpen bij de doorvoering van de verbeteringen en besparingen in uw organisatie. Het resultaat is een beter presterende marketingafdeling; snellere time to market, blijvende besparingen, meer efficiency en een sterkere merk- en concurrentiepositie. pagina 11 van 11

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe vergroot je de kans op

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen. Inclusief handige checklist

Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen. Inclusief handige checklist Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen Inclusief handige checklist Zo kiest u een geschikte FMIS-leverancier Wilt u efficiënter gaan werken, de kwaliteit van uw dienstverlening verbeteren en tegelijkertijd

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Portfolio Management - van Idee tot Project

Portfolio Management - van Idee tot Project Portfolio Management - Over QS solutions Het implementeren van Microsoft Project Server 2010 is het specialisme van QS solutions. Al onze consultants hebben 10 jaar of langer ervaring met het implementeren

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Vergeten vragen bij een ERP-softwareselectie

Vergeten vragen bij een ERP-softwareselectie Vergeten vragen bij een ERP-softwareselectie Whitepaper 2 UNIT4 Vergeten vragen bij een ERP-softwareselectie VERGETEN VRAGEN BIJ EEN ERP-SOFTWARESELECTIE Veel organisaties besteden tijdens de selectie

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Succesvol ERP selecteren en implementeren Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Onze concurrenten hebben veel betere informatie! Onze klanten verwachten meer van ons! Onderhoud

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

De Do s en Don ts bij de migratie van verouderde procesbesturing- en automatiseringssystemen

De Do s en Don ts bij de migratie van verouderde procesbesturing- en automatiseringssystemen De Do s en Don ts bij de migratie van verouderde procesbesturing- en automatiseringssystemen Klaas Venema, Consultant Imtech Even voorstellen Klaas Venema, Consultant Imtech Industrial Services 30 jaar

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

De Rotterdam, één van de hoofdgebouwen van de gemeente Rotterdam.

De Rotterdam, één van de hoofdgebouwen van de gemeente Rotterdam. De Rotterdam, één van de hoofdgebouwen van de gemeente Rotterdam. 1 Hoe heeft Rotterdam IB aangepakt en welke lessen zijn daaruit te trekken: valkuilen en beren. 2 De nieuwe organisatie: 5 primaire proces

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor stap op weg naar een digitale werkplek Fijn dat u samen met VanRoey.be op digitale reis

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Architectuur, Organisatie en Business Cases

Architectuur, Organisatie en Business Cases Architectuur, Organisatie en Business Cases Ervaringen uit de praktijk Jan de Baat CMG Trade, Transport & Industry B.V. Inleiding In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

Case NedTrain. Nationale Controllersdag 2011. Bussum, 16 juni 2011. Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248)

Case NedTrain. Nationale Controllersdag 2011. Bussum, 16 juni 2011. Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248) Case NedTrain Nationale Controllersdag 2011 Bussum, 16 juni 2011 Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248) Agenda Introductie Project Resultaten Vragen Het bedrijf - NedTrain NedTrain is een 100%

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL

COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL INLEIDING De implementatie of optimalisatie van een softwareapplicatie zoals AFAS Profit kan een behoorlijke

Nadere informatie

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw Peter Van Damme 1. Abc DigiBouw 2. Wat is ERP 3. Valkuilen 4. Methodiek en stappenplan 5. Conclusie 6. Hulpmiddelen Agenda ABC DigiBouw Advies

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Veelgemaakte fouten bij de inzet van SharePoint

Veelgemaakte fouten bij de inzet van SharePoint Veelgemaakte fouten bij de inzet van SharePoint Vincent Somers Paul Keijzers Oprichter, directeur Orangehill Online- & IT-professional Oprichter, directeur KbWorks Online Business Consultant Intranet Publieksomgevingen

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

ZIJN DE KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN UW IT-OMGEVING MET ELKAAR IN OVEREENSTEMMING? Krijg inzicht in de kosten en performance van uw ICT-omgeving

ZIJN DE KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN UW IT-OMGEVING MET ELKAAR IN OVEREENSTEMMING? Krijg inzicht in de kosten en performance van uw ICT-omgeving ZIJN DE KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN UW IT-OMGEVING MET ELKAAR IN OVEREENSTEMMING? Krijg inzicht in de kosten en performance van uw ICT-omgeving De meeste organisaties hebben geen idee hoe hoog het verlies

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Lessons Learnt: de Inzichten

Lessons Learnt: de Inzichten Lessons Learnt: de Inzichten De pilot asset management vindt plaats bij het district Haaglanden. Het doel van de pilot is tweeledig: het helder krijgen van de rollen en bevoegdheden van de verschillende

Nadere informatie

VERANDER- MANAGEMENT. Direct aan de slag met veranderprocessen, randvoorwaarden en weerstanden tegen veranderingen

VERANDER- MANAGEMENT. Direct aan de slag met veranderprocessen, randvoorwaarden en weerstanden tegen veranderingen VERANDER- MANAGEMENT Direct aan de slag met veranderprocessen, randvoorwaarden en weerstanden tegen veranderingen Dit rapport behandelt alle aspecten rondom het begrip verandermanagement. Meer weten over

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 1 Introductie... 3 2 Overzicht van scenario s... 4 2.1 myrequisitions... 4 2.2 myguidedbuy... 6 2.3 myconfirmation...

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Organisatie Werkplek Online is de private cloud oplossing van ApplicationNet

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Vault Easy Best Practice voor AutoCAD

Vault Easy Best Practice voor AutoCAD www.cadac.com Vault Easy Best Practice voor AutoCAD Inhoudsopgave 1 Waarom Vault Easy (VE) 3 2 Organice Vault 3 3 Engineering Omgeving 3 4 Benodigde software voor 4 users 4 5 Project team 4 6 Implementatie

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

ERP Software WHITEPAPER. ZONDER INVESTEREN AUTOMATISEREN Profiteer op slimme wijze van moderne ERP-software

ERP Software WHITEPAPER. ZONDER INVESTEREN AUTOMATISEREN Profiteer op slimme wijze van moderne ERP-software Onder de huidige economische omstandigheden zijn veel organisaties terughoudend in het aanschaffen van ERP-software. Toch is het juist nu interessant te kijken naar manieren om interne processen te automatiseren

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

BOM s horen niet in spreadsheets

BOM s horen niet in spreadsheets BOM s horen niet in spreadsheets Innoveer met vertrouwen, wetende dat iedereen de juiste versie heeft van de BOM. Alles wat je nodig hebt om je product te bouwen De bill of materials (BOM) bevat de onderdelen

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van een midrange modernisering

De toegevoegde waarde van een midrange modernisering De toegevoegde waarde van een midrange modernisering U zou uw IBM midrange systeem AS400 (iseries) willen moderniseren of uitfaseren naar een ander systeem, maar weet nog niet wat de mogelijkheden zijn,

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Rapport over de functie van Dirk Demo

Rapport over de functie van Dirk Demo Rapport over de functie van Dirk Demo Publicatiedatum: 14 februari 2014 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Dirk Demo' zoals die door The PeopleFactory - Demo omgeving is vastgesteld en geeft

Nadere informatie