Implementatie van Telbase in C#

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Implementatie van Telbase in C#"

Transcriptie

1 Bachelor in de toegepaste informatica Implementatie van Telbase in C# CAMPUS Geel Jolien van den Brand Academiejaar

2 1 VOORWOORD Voor de afronding van mijn opleiding tot Bachelor in de Toegepaste Informatica aan Thomas More in Geel heb ik 3 maanden stage gelopen bij Datacon BV, een portaalbedrijf gelegen te Tilburg in Nederland. Het waren 3 leerrijke maanden waarin ik mijn kennis in de praktijk kon toetsen. Dit eindwerk is een weergave van de projecten waaraan ik heb meegewerkt en die ik heb afgerond. Ik wil al mijn docenten bedanken voor alles wat ze me hebben geleerd en voor de hulp die ze steeds geboden hebben. Ik bedank mijn stagebegeleiders Paul van den Eijnde en Sven Langenhuisen voor de begeleiding die ze mij hebben gegeven tijdens mijn stageperiode. Daarnaast ook dank aan mijn collega Niels Kwakkelaar. Hij is een grote hulp voor mij geweest tijdens mijn stage. Ik bedank ook iedereen van Datacon voor de aangename werksfeer. Tot slot een speciaal woordje van dank aan mijn ouders, mijn zussen en mijn vriend Kevin. Zij hebben mij de mogelijkheid gegeven om verder te studeren. Zij hebben mij steun geboden op momenten dat het moeilijker ging maar ze zijn vooral in mij blijven geloven.

3 2 SAMENVATTING Dit eindwerk beschrijft de werkzaamheden die ik heb uitgevoerd in de loop van mijn stage bij Datacon, een Nederlands IT-bedrijf. In juni 2013 komt er in Nederland een nieuwe telecomaanbieder op de markt. Dit bedrijf heeft beslist om voor zijn CRM-applicatie gebruik te maken van Telbase, een softwarepakket ontworpen door Datacon. Tijdens mijn stage heb ik meegewerkt aan de ontwikkeling en het testen van deze Telbase-applicatie. Mijn rol bij deze implementatie was om eerst mee te programmeren en daarna testscripts te schrijven en te automatiseren zodat deze applicatie op vaste tijdstippen getest kan worden. Op deze manier zou ik dan een realistisch beeld krijgen op de loop van een implementatieproject in het werkveld. In de loop van de periode waarin ik mee heb geprogrammeerd heb ik verschillende opdrachten uitgevoerd. De grootste hiervan was om een interface te schrijven die door een externe partij gebruikt ging worden. Om dit te verwezenlijken heb ik een kleine applicatie geschreven om deze interface te kunnen testen. In de periode dat ik heb testen heb gemaakt heb ik eerst als voorbereiding de testscripts geschreven om deze daarna vlotter te kunnen automatiseren. Om deze testen te automatiseren heb ik gebruik gemaakt van de testsoftware van Spritecloud.

4 3 LIJST MET GEBRUIKTE BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN BSS CDR CRM Cucumber FO KPN MSISDN Provisioning Prepaid network Rate plan Rating RMA UAT Windows Forms applicatie Business Support Systeem Call Detail Record Customer Relationship Management Een tool in Ruby dat beschrijvingen in gewone tekst kan uitvoeren als automatische testen. Functioneel Ontwerp Nederlands telecombedrijf/provider Gsm-nummer Het proces van het netwerk aan te passen om bepaalde diensten aan te bieden aan de gebruikers. Een netwerk dat er rond draait dat er vooraf word betaald. Het betaalde bedrag wordt dan bij de provider bijgehouden onder de vorm van beltegoed. Tool waarmee rating gebeurt. Het bepalen van de kosten van netwerk gebruik door telefoneer-gerelateerde data zoals tijdstip, hoeveelheid verbruik,... om te zetten in een prijs. Retourneren Met Autorisatie User Acceptance Test Grafische programmeer omgeving die gebruik maakt van het Microsoft.NET framework.

5 4 INHOUDSTAFEL VOORWOORD... 0 SAMENVATTING... 2 LIJST MET GEBRUIKTE BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN... 3 INHOUDSTAFEL... 4 INLEIDING DATACON Geschiedenis Visie: Share more. Do more Structuur OPDRACHT Aanleiding en achtergrond Project Testen Verwacht resultaat Business case Fasering Fase Fase Fase Primaire doelgroep en andere stakeholders Rapportering Projectorganisatie GEBRUIKTE SOFTWARE Telbase Algemeen Solutions Modules Technisch Spritecloud Algemeen Technisch IMPLEMENTATIE TELBASE Fase Kleinere opdrachten Use cases Interface self-care omgeving Fase Fase BESLUIT LITERATUURLIJST... 26

6 5 INLEIDING In dit eindwerk vind je informatie over het werk dat ik heb uitgevoerd in de loop van mijn stage bij Datacon, een Nederlands IT-bedrijf. In juni 2013 komt er in Nederland een nieuwe telecomprovider op de markt. Dit bedrijf heeft beslist om voor zijn CRM-applicatie gebruik te maken van Telbase, een softwarepakket ontworpen door Datacon. Tijdens mijn stage heb ik meegewerkt aan deze Telbase-implementatie. Hierdoor kreeg ik dan ook een realistisch beeld van een implementatieproject. Ik hoop met dit eindwerk de lezers van dit document een beter beeld te geven over wat ik in mijn stage heb gedaan. Om dit te bereiken ga ik eerst meer informatie geven over mijn stage bedrijf, mijn opdracht en de software die ik heb gebruikt. Daarna ga ik dieper in op mijn effectieve werk namelijk programmeren en testen automatiseren.

7 6 1 DATACON Datacon is een Nederlands IT bedrijf gelegen in Tilburg. Ze zijn leverancier van onder andere Telbase. Telbase is een IT-applicatie voor voornamelijk telecomproviders. Telbase wordt geïmplementeerd als standaard pakket met een grote variatie aan koppelingen. Om zo n implementatie te bereiken levert Datacon op een projectgeoriënteerde manier oplossingen die alle fases van een applicatie ondersteund. Analyseren en adviseren; Implementeren en configureren; Onderhoud, release management en beheer. 1.1 Geschiedenis Datacon is in 1997 opgericht door Meindert van Duijvenbode en Bas Fockens. Oorspronkelijk was Datacon een bedrijf dat webapplicaties ontwikkelde en hostte. Hierbij maakten ze gebruik van Java en C# als programmeertalen. Eind 1998 kochten ze hun eerste server, hierdoor moesten ze niet meer via Trefpunt hosten. Dit was het begin van Datacon hosting. Op dat moment hadden ze 8 werknemers. In 1999 kochten ze een gebouw. Al snel werden ook deze 75 vierkante meter te klein voor het groeiende aantal werknemers. Daarom verhuisden ze in 2000, toen ze 24 werknemers hadden, nog eens. In 2000 werd de beslissing genomen om met Microsoft producten te werken. Dit had als invloed dat ze in de toekomst enkel nog gingen programmeren met behulp van basisproducten van Microsoft en dit in C#. Omwille van het groeiende aantal werknemers verhuisden ze in 2005 naar de locatie waar ze nu nog altijd gehuisvest zijn. Dit is ook het jaar waarin Markus de Haan actief werd als derde directielid en Telbase werd ontwikkeld. Intussen werken ongeveer 50 mensen bij Datacon waaronder informatieanalisten, projectmanagers, system engineers en developers, daarnaast zijn er ook sales, marketing en HR-medewerkers. Datacon is in de loop van de jaren ook uitgegroeid tot een bedrijf dat portals met systeemintegratie ontwerpt. Ook heeft Datacon op het moment 2 zusterbedrijven, Office2Go en Cloudshape. Zoals je ziet is Datacon een snel groeiend bedrijf.

8 7 1.2 Visie: Share more. Do more. Datacon hecht belang aan een goede en veilige communicatie met de stakeholders (zie paragraaf Primaire doelgroep en andere stakeholders), omdat dit leidt tot een betere bedrijfsperformance. Dit zorgt dan voor: grotere efficiëntie, meer eenvoud, hogere omzet, meer klanten, grotere productiviteit, extra motivatie, grotere slagkracht hogere bedrijfswaarde. Om deze reden is hun slogan dan ook: Share more. Do more. 1.3 Structuur De structuur van Datacon bestaat uit de directie met daaronder een aantal afdelingen en subafdelingen zoals te zien in Figuur 1: Structuur van Datacon. Mijn stage vond plaats op de afdeling Business support systemen (BSS). Op deze afdeling worden er zoals de naam als zegt BSS-systemen ontwikkeld voor klanten. Deze gebeuren in de meeste gevallen op basis van Telbase (zie paragraaf 3.1 Telbase). Figuur 1: Structuur van Datacon Directie Sales Operations Office management Finance Marketing & Communicati e Project management Support Development Consultantcy System management HRM ECM/WCM BSS

9 8 2 OPDRACHT 2.1 Aanleiding en achtergrond Project In juni 2013 komt er in Nederland een nieuw telecombedrijf op de markt. Dit bedrijf heeft beslist om zijn IT applicatie te laten ontwikkelen door Datacon. Hierbij gaat er gebruik gemaakt worden van de standaard applicatie Telbase. Meer informatie over Telbase is te vinden in paragraaf 3.1 Telbase. Voor deze implementatie moeten er verschillende connecties worden gemaakt met verschillende systemen van andere bedrijven en instanties. Vanuit Telbase moet onder andere verbinding gemaakt worden met een financieel pakket, met een self-care omgeving, met de overheid en met andere instanties zoals KPN, de provider waarop dit bedrijf zijn prepaid netwerk gaat draaien Testen Voor elke applicatie is het belangrijk dat er grondig getest wordt zodat er geen fouten meer inzitten wanneer deze in gebruik wordt genomen. In een applicatie waarin onder andere financiële transacties gebeuren is dit extra belangrijk omdat dit negatieve gevolgen zoals onder andere winst- en reputatieverlies kan hebben voor de klant en/of zijn gebruikers bij eventuele problemen. Het is ook belangrijk dat deze testen op een juiste manier gedocumenteerd worden. Dat je documenteert wat er is getest, hoe vaak en hoeveel keer de test slaagt of faalt. Op deze manier heb je ook een bewijs dat alles goed is gecontroleerd en dat alles naar behoren werkt. 2.2 Verwacht resultaat Er werd van mij verwacht dat ik gedurende mijn stageperiode meedraaide in het project voor de implementatie van Telbase voor een nieuw telecombedrijf. Het eerste deel van mijn stage zou ik meedraaien in het programmeerteam. Daarna ging ik testscripts schrijven om de implementatie te testen. Als laatste zou ik de testen die ik in het vorige deel heb uitgewerkt automatiseren. Het was de bedoeling dat ik in de loop van mijn stage een realistisch beeld zou krijgen op de loop van een implementatieproject in het werkveld. 2.3 Business case Door grondig te testen worden het aantal fouten geminimaliseerd. Hierdoor ontstaat er minder frustratie bij de klant en is Datacon minder lang bezig met het oplossen van diverse problemen en zal de kwaliteitsbeleving bij de klant hierdoor verbeteren. Daarnaast kunnen er tijdens het ontwikkeltraject aanpassingen gedaan worden aan een bestaand deel van de software. Door deel van de software automatisch opnieuw te testen worden fouten gereduceerd en dat tegen geringe extra tijdsbesteding/kosten.

10 9 2.4 Fasering Mijn stage kan je opdelen in 3 duidelijk te onderscheiden fasen: programmeren, testscripts opstellen en testen automatiseren Fase 1 In deze fase heb ik onder andere een aantal use cases uitgewerkt en de interface voor de self-care omgeving samen met een testapplicatie om deze te testen. Voor meer informatie over wat ik in deze fase heb gedaan zie paragraaf 4.1 Fase 1. Het eerste deel van mijn stage was oorspronkelijk voorzien voor de eerste maand. Uiteindelijk zijn dit zeven weken geworden Fase 2 In dit deel heb ik testscripts geschreven. De testen die ik in dit deel heb voorbereid zijn vooral functionele testen voor het hele project waar ik in fase 1 aan heb meegewerkt Fase 3 Als laatste fase ga ik testen automatiseren. Hiervoor ga ik de testscripts die ik in fase 2 heb gemaakt programmeren in de testsoftware van Spritecloud (zie 3.2 Spritecloud). Op deze manier kunnen deze testen in de toekomst automatisch opnieuw uitgevoerd worden. 2.5 Primaire doelgroep en andere stakeholders De belangrijkste stakeholders zijn de klant, Datacon en de werknemers van Datacon. De klant heeft er baat bij dat ze een goed draaiende applicatie krijgt. Een betere applicatie zorgt voor meer efficiëntie met als gevolg een betere reputatie. Dit is voor een startend bedrijf heel belangrijk. Daaruit vloeit voort dat ze meer omzet krijgen, meer winst kunnen realiseren en een betere marktpositie kunnen krijgen. Datacon heeft baat bij het succes van dit project omdat ze hiervoor betaald worden en winst kunnen maken. Door een succesverhaal krijgen ze ook een betere reputatie waardoor ze meer klanten en dus extra orders kunnen krijgen en ze als gevolg daarvan ook kunnen uitbreiden. Een uitbreiding zorgt voor meer omzet, meer winst en meer bedrijfszekerheid. De werknemers hebben er belang bij om het project succesvol af te ronden omdat ze dan de voldoening kunnen krijgen van een geslaagd project. Als Datacon uitbreidt is er ook meer werkzekerheid. Andere belanghebbenden zijn de klanten van de klant. Als deze vlotter bediend kunnen worden, verliezen ze minder tijd.

11 Rapportering Bij aanvang van mijn stage was afgesproken dat ik elke 2 weken een afspraak zou inplannen in de agenda van mijn stagebegeleiders en dat dan minstens 1 van hen, samen met mij, mijn vooruitgang besprak. Ik kon ook als er problemen waren vroeger een afspraak inplannen. In het begin van mijn stage zijn we niet elke 2 weken samengekomen omwille van meer tussentijds overleg, maar tegen het einde van mijn stage hebben wij wel om de 2 weken samengezeten. In de eerste fase heb ik meer kleine opdrachten uitgevoerd waarvoor ik elke dag mijn statusrapport doorstuurde naar mijn opdrachtgever. Als ik door de dag heen een bespreking nodig achtte gebeurde dit ook. 2.7 Projectorganisatie In het projectteam waarin ik op mijn stage terecht kwam was er een projectleider (Sven) die het project waaraan ik werkte in goede banen leidde. Ook was er een projectmanager (Paul) die voor meerdere projecten verantwoordelijk was. De rest van het team waren de programmeurs. Mijn stagebegeleiders waren de projectleider en de projectmanager, ik moest dus naar hun beide rapporteren. Tijdens fase 1 van mijn stage was er ook een programmeur (Niels) die mij opdrachten gaf en waar ik bij terecht kon.

12 11 3 GEBRUIKTE SOFTWARE In de loop van mijn stage heb ik met verschillende softwarepakketen gewerkt. Om beter te begrijpen wat ik tijdens mijn stage heb gedaan is het aan te raden om deze software beter te begrijpen. 3.1 Telbase Algemeen Telbase is een web gebaseerd business support system (BSS) ontworpen door Datacon, voor voornamelijk telecombedrijven, maar ook voor internet service providers, gift card en loyalty card leveranciers en broadcasting providers. Het is een systeem gericht op het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en het drukken van de kosten. Om dit te verwezenlijken wordt er gecontroleerd of er ergens verspilling vermeden kan worden. Dit doet Datacon door het gehele leveringsproces van goederen en diensten binnen Telbase af te stemmen en te controleren. Daarbovenop biedt Telbase een real-time inzicht in het gedrag van de klanten waardoor het systeem nog meer kan worden verbeterd Solutions Telbase biedt functionaliteiten aan die gerelateerd zijn aan de levering van producten en diensten naar de markt. De oplossingen die ze aanbieden om dit te verwezenlijken zijn: Control your business; Know your customers; Manage your proposition; Integrate your environment Control your business Telbase biedt functionaliteiten die een flexibelere en gestructureerde organisatie maken. Een aantal voorbeelden van processen die gecontroleerd kunnen worden door Telbase zijn: Activeren van klanten op het netwerk; Afhandelen van teruggebrachte producten; Maken en versturen van facturen en controle op betaling Know your customers Telbase integreert het profiel van de klant met additionele informatie waardoor klantenloyaliteit gecreëerd worden en de klanten meer worden behouden. Telbase biedt ook een overzicht aan per klant. Zo wordt onder meer de contactgeschiedenis en de ordergeschiedenis bijgehouden. De klant kan ook een voorkeur opgeven voor het kanaal (brief, mail, SMS) waarop hij/zij gecontacteerd wil worden.

13 Manage your proposition Telbase is flexibel in het implementeren van klant specifieke marketingwensen die in een korte tijd gerealiseerd kunnen worden. Hierdoor kunnen hun klanten een marketingcampagne snel lanceren Integrate your environment Voor de bedrijven waar Telbase zich op richt is het heel belangrijk dat er op een vlotte manier gecommuniceerd kan worden met systemen van andere bedrijven. Hiervoor heeft Telbase een gestandaardiseerd pakket van connectors met diverse systemen van bedrijven in de telecommunicatiemarkt (zie Afbeelding 1: Telbase connectors). Hierdoor kan op een vlotte manier informatie binnengehaald en/of verstuurd worden van of naar deze bedrijven. Afbeelding 1: Telbase connectors Modules Telbase is gebouwd op een modulaire structuur (zie Afbeelding 2: Alle modules van Telbase). Afhankelijk van wat het bedrijf op de markt wil brengen kunnen modules gekozen worden om te implementeren. Daarnaast is het ook mogelijk om in opdracht van de klant extra modules te implementeren. Ik ga hier enkel de modules toelichten die in de implementatie waarin ik heb meegewerkt van belang zijn.

14 13 Afbeelding 2: Alle modules van Telbase Provisioning Provisioning is een module om real-time transacties uit te voeren op de netwerkelementen. Op die manier is er een grotere controle over onder andere activiteiten, services en deactivaties uitgevoerd op een account. In Afbeelding 3: Klantgerichte taken in CRM kan je een overzicht zien van de klantgerichte taken, deze maken gebruik van deze transacties. Afbeelding 3: Klantgerichte taken in CRM

15 Product management In de productmanagement module is het mogelijk om producten bundels of gecombineerde pakketten te wijzigen of aan te maken. In Telbase is het mogelijk om allerlei soorten producten toe te voegen: fysieke producten, niet fysieke producten of een combinatie daarvan. Producten kunnen gecombineerd worden met een rate plan. Op die manier wordt de mogelijkheid gecreëerd om producten onmiddellijk aan te rekenen en te verkopen. De tijd nodig om een nieuw product te lanceren kan op deze manier drastisch worden verminderd. Stock control en RMA zijn geïntegreerd in de product management module. Als je gebruik maakt van deze module dan heb je ook volledige controle over de producten, inventaris en RMA processen Customer care en CRM De customer care module biedt uitgebreide customer care functies aan die makkelijk in elk bestaand call center kunnen geïntegreerd worden omdat de applicatie web based is m.a.w. je werkt via het internet. Deze module biedt: Ticketing & progress management, Case & queue management, Gedetailleerde klant informatie inclusief CDR s, Task management, Finance management, Automatische interactie met de klant via , Sales management & order tracking Revenue assurance De Revenue assurance module biedt een aantal mogelijkheden waaronder Dunning (incasso), limieten op verbruik en fraudedetectie. De mogelijkheid Dunning bevat het sturen van betaalherinneringen via post, mail of SMS. Dit is uitbreidbaar met standaard interfaces voor andere partijen die incassodiensten aanbieden. Telbase kan ook limieten leggen op de hoeveelheid dat je met een adres kan bestellen en heeft de mogelijkheid om een levering te vertragen in geval van automatische incasso. Een ander onderdeel van deze module is de mogelijkheid om fraude te detecteren. Wanneer het verbruik van post-paid klanten boven een bepaald niveau gaat kan het systeem deze gebruikers hierover informeren.

16 Number porting Vaste lijn, VOIP en mobiele communicatie providers kunnen het porteer proces beheren. Indien nodig kan het proces ook worden geoutsourced naar een andere partij. De number porting module kan verbonden worden met de centrale land MSISDN organisatie (vb. COIN) en kan worden gebruikt door gespecialiseerde porteer bedrijven (vb. PortingXS). Beide voorbeelden zijn van bedrijven in Nederland System management Telbase biedt een System en Configuration management module aan waarin een ICT afdeling in staat is om al het nodige onderhoud aan het systeem te kunnen doen. Dit onderhoud kan eventueel ook geoutsourced worden Technisch In dit deel ga ik de meer technische aspecten van Telbase toelichten die van toepassing zijn op mijn stage. Omwille van geheimhouding kan ik hier echter niet al te diep op in gaan. Telbase implementaties zijn geprogrammeerd in C# met behulp van verschillende Microsoft.NET frameworks (2.0, 3.5 en 4.0). Deze frameworks worden door elkaar gebruikt afhankelijk van waar ze het optimaalst gebruikt kunnen worden. Ook wordt er in deze implementaties gebruik gemaakt van een zelfgemaakte datalaag generator. Deze is te vergelijken met de datalaag generator van Microsoft en genereert een derde van de code. Om implementaties van Telbase functioneel te krijgen wordt er gebruik gemaakt van 3 verschillende solutions in Microsoft Visual Studio. De core solution wordt door elke implementatie gebruikt. De 2 andere zijn geïndividualiseerd per implementatie, de connector solution en de effectieve implementatie. De core solution bevat de code die gebruikt wordt door alle Telbase implementaties. Dit is dan ook een belangrijke solution waarin over het algemeen niet veel aan aangepast moet worden. De connector solution is de solution die alle connecties met externe systemen bevat. Om deze verbindingen tot stand te brengen wordt er gebruik gemaakt van o.a. Reflection en WCF services. De solution van de effectieve implementatie bezit al het gepersonaliseerde aan de implementatie. Hierin wordt alles van de front end geprogrammeerd en andere gegevens zoals bedrijfsregels. Om ervoor te zorgen dat iedereen op een gestructureerde manier kan samenwerken aan deze solutions wordt er gebruik gemaakt van Team Foundation Server (TFS), een Microsoft product dat onder meer source control en data collectie aanbiedt.

17 Spritecloud Zoals al vermeld in mijn opdracht (zie paragraaf 2.2 Verwacht resultaat) moest ik in de loop van fase 3 van mijn stage testen automatiseren. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van de testsoftware van Spritecloud Algemeen Spritecloud is een bedrijf dat testsoftware maakt voor web applicaties. Ze zorgen onder meer voor: Automatiseren testen; Performance testen; UAT; Functionele testen. Voor mijn stage hebben we Spritecloud gebruikt om functionele testen te automatiseren. Deze testen kunnen met behulp van cucumber, een tool in Ruby, op de server worden uitgevoerd. Daarna worden de testresultaten geïmporteerd in het service portal van Spritecloud. Op deze service portal kan je dan de resultaten bekijken Technisch Om met de software van Spritecloud te werken programmeer je voor een deel in een door Spritecloud verzonnen taal en voor een deel in Ruby. Om testen te automatiseren werk je met scenario s en features. Een scenario is het onderdeel waarin de testen worden uitgeschreven in stappen van leesbare taal. Een feature is een verzameling van scenario s. In een feature kunnen ook stappen worden geschreven die voor alle scenario s hetzelfde zijn. Op deze manier moeten deze niet elke keer opnieuw geschreven Feature: Home Background: Steps that are executed before every scenario Given I navigate to Scenario: Case4: Password Failed When I login with "DataconTest" and password "PASSWORD" And I click on image "Change password" And I change password "PASSWORD" with "Test" "Testje" Then I should see text "New password and confirmation password do not match" Wat de stappen in de scenario s achter de schermen doen wordt geprogrammeerd in methodes. In de methode programmeer je in Ruby wat de stap juist gaat doen, hierbij is het mogelijk om gebruik te maken van definities. Definities zijn vergelijkbaar met methodes, maar zijn meestal ruimer en kunnen daardoor ook in meerdere methodes gebruikt worden. Given /^I navigate to page "([^"]*)"$/ do arg1 if!configs[arg1] handle_element_not_found('page', arg1) end BROWSER.goto CONFIGS[arg1] end

18 17 def find_frame(label) return BROWSER.frame(:src => /#{label}/) if BROWSER.frame(:src => /#{label}/).exist? return nil end De testen zelf kan je zowel manueel al automatisch uitvoeren. Het is de bedoeling dat je elke feature en/of scenario voorziet van een tag. Deze tag kan je dan met behulp van cucumber uitvoeren in een command prompt, alle scenario s of features met deze tag worden dan uitgevoerd. Om deze testen te automatiseren maak je dan een job aan op een server die deze testen automatisch uitvoerd.

19 18 4 IMPLEMENTATIE TELBASE Voordat mijn stage bij Datacon begon, was het project waarin ik ben terecht gekomen al opgestart. Omdat ik ben terechtgekomen in een project waarvan de eerste opzet al was gemaakt, was een analyse maken al uitgevoerd. In de loop van mijn stage heb ik wel een groot deel van de rest van het implementatietraject kunnen meemaken. Ik heb mee kunnen programmeren, testscenario s uitwerken en testscenario s automatiseren. In dit hoofdstuk ga ik deze onderdelen/fasen verder verduidelijken zodat je een beter beeld kan krijgen van mijn stage traject. 4.1 Fase 1 Zoals eerder vermeld heb ik in mijn eerste fase meegewerkt in een programmeerteam. Hier heb ik in C# een aantal zaken helpen programmeren. Omdat programmeren redelijk ruim is ga deze fase nog verder opdelen in concretere programmeeropdrachten om het op deze manier duidelijker uit te kunnen leggen Kleinere opdrachten In het begin van mijn stage heb ik me met behulp van een aantal kleinere opdrachten kunnen inwerken in het systeem. Deze opdrachten waren dan ook vooral gericht op kennismaken met het systeem. Een aantal opdrachten die ik in deze fase heb gedaan zijn: Data toevoegen in de database; Schedules aanmaken zodat taken zoals mails versturen op vaste tijdstippen kunnen worden uitgevoerd; Klantgerichte taken in CRM enkel laten verschijnen als het account in de juiste status is: Sommige taken kunnen niet uitgevoerd worden op een account in een bepaalde status (vb. Check registration is onmogelijk op een account in status Active); De IBAN ophalen als de bank wordt aangepast: De IBAN wordt automatisch opnieuw berekend op het moment dat de rekeningnummer of bank wordt aangepast; Invoercontroles: De controle dat ingevulde gegevens (vb. telefoonnummer) het juiste formaat (lengte, soort karakters,...) hebben; Extra gegevens tonen: Onder meer in een detailoverzicht extra gegevens laten zien zorgen dat deze ingevuld zijn met de juiste gegevens; Tabbladen toevoegen: In de module account een extra tabblad toevoegen (vb. Bills) zoals te zien is in Afbeelding 3: Klantgerichte taken in CRM;...

20 Use cases In deze periode heb ik vooral use cases uitgewerkt in het systeem. Deze hadden voornamelijk betrekking tot de taken die je kan uitvoeren op een account. Zo heb ik onder andere een use case uitgewerkt om de huidige balans van accounts te upgraden of downgraden. Bij deze use case haalt het systeem de huidige balans op van het geselecteerde account waarna de agent deze kan upgraden of downgraden. Een andere use case die ik heb uitgewerkt is een taak die de prepaid Call Detail Reports (CDR s) van het huidige account ophaalt en toont. Bij deze use case haalt het systeem via provisioning de CDR s van het geselecteerde account op en toont deze aan de agent, de gebruiker van het systeem. Voor beide van deze use cases heb ik taken moeten schrijven. Deze taken (CDR s opvragen, main balance opvragen, main balance updaten) roepen dan methodes aan waarin de connectie met KPN moest gebeuren Interface self-care omgeving Dit onderdeel heeft het grootste deel van fase 1 in beslag genomen. Hierin heb ik een interface gemaakt. Deze interface gaat gebruikt worden door de externe partij die de self-care omgeving gaat maken. Ik ben hiermee begonnen door methodes aan te maken in de interface (zie Printscreen 1: Interface self-care omgeving) op basis van het functioneel ontwerp (FO) dat ik had gekregen. Hierdoor had ik al een beter beeld van wat ik op een later tijdstip moest gaan implementeren. Hierin had ik ook al direct een groepering gemaakt van welke methodes bij elkaar hoorden, en uiteindelijk in dezelfde managerklasse zouden belanden, om op deze manier een beter overzicht te krijgen op de interface. Wanneer er dan een methode aangepast moest worden kon ik deze sneller terugvinden. Deze managerklassen kan je ook zien in de rechterkolom van de printscreen.

21 20 Printscreen 1: Interface self-care omgeving Omdat ik een beter beeld wou hebben op de vooruitgang die ik maakte, heb ik toen ook een document (zie Printscreen 2: Interface self-care omgeving - Progress) gemaakt om mijn vooruitgang in bij te houden. Om ervoor te zorgen dat anderen dit document ook konden begrijpen heb ik ook een legende (zie Printscreen 3: Interface self-care omgeving - Progress) gemaakt voor de codes die ik hierin gebruikte. Dit document was in deze fase een heel makkelijke manier om aan mijn opdrachtgever te laten zien hoever ik stond en om eventuele vragen en opmerkingen op een gestructureerde manier bij te houden zodat er geen zaken over het hoofd werden gezien.

22 21 Printscreen 2: Interface self-care omgeving - Progress Printscreen 3: Interface self-care omgeving - Progress: Legende Bij het maken van een interface kan je niet zomaar testen. Daarom heb ik hiervoor een Windows Forms applicatie gemaakt om de interface te kunnen testen (zie Printscreen 4: Testapplicatie interface self-care omgeving). Aan de hand van de indeling van de methodes die ik bij het ontwerpen van de interface heb gemaakt heb ik deze georganiseerd in een testapplicatie. Zoals op de printscreen te zien is, zijn er 2 kolommen van knoppen. Deze knoppen werken als een soort van menu. Als je op een knop uit de eerste kolom klikt, dus de knop van de managerklasse, worden de knoppen uit de tweede kolom aangepast om de methodes van die managerklasse te tonen. Als je op een methode klikt uit deze tweede kolom, dan wordt deze methode uitgevoerd. In het geval dat het nodig is om gegevens mee door te geven verschijnt er een ander venster waarin je de gegevens kan invullen die meegegeven moeten worden. Daarna wordt via services de methode aangeroepen. Het resultaat wordt daarna in het eerste scherm getoond.

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405 Data Archiving and Networked Services EWI MSc Maarten Hoogerwerf (DANS) dr. Arjan van Genderen (TU Delft) dr. Hans- Gerhard Gross (TU Delft) Georgi Khomeriki

Nadere informatie

Mobile Apps. Stage verslag. Fouad Mansveld januari 2012 2TCI, Breda

Mobile Apps. Stage verslag. Fouad Mansveld januari 2012 2TCI, Breda Mobile Apps Stage verslag Fouad Mansveld januari 2012 2TCI, Breda Fouad Mansveld www.fouadmansveld.com Studentnummer: 2140934 29 augustus 2011-27 januari 2012 Opleiding ICT en Media Design Fontys Hogescholen,

Nadere informatie

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars.

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars. Oplage 15.000 3e jaargang nummer 3 2008 Abonneer nu gratis www.weloveit.nl/abonneren Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART www.weloveit.nl Ga jij mee naar: Oracle

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Afstudeerverslag Versie 2

Afstudeerverslag Versie 2 Afstudeerverslag Versie 2 Student: Opleiding: Begeleider: Expert: Danilo Meulens 20053338 Communicatie & Multimedia Design Jolanda Logtenberg Theo Zweers 24 september 2010 Dit stageverslag is geschreven

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Ontwikkeling van een webshop

Ontwikkeling van een webshop Ontwikkeling van een webshop Alex Meijer 0805776@student.hr.nl Hogeschool Rotterdam Mediatechnologie (CMI) Minor: Mobile life Afstudeerbegeleider HR: Afstudeerbedrijf: Afstudeerbegeleider: Rimmert Zelle

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Auteur: Joost Damen Datum: 05-06-2012 Versie: 1.0 Plaats: Opdrachtgever: Tilburg Tilburg University Onderwijsinstelling:

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Voorraadbeheer in Bricks & Clicks

Voorraadbeheer in Bricks & Clicks Voorraadbeheer in Bricks & Clicks Hoe kan er een betrouwbaar voorraadbeheer systeem gerealiseerd worden waarmee de tijd die medewerkers besteden aan het op peil houden van de voorraad wordt gehalveerd

Nadere informatie

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine. Frank Kruisheer Forbo Flooring: Ik opereer op het snijvlak van de organisatie en de ICT pagina 26

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine. Frank Kruisheer Forbo Flooring: Ik opereer op het snijvlak van de organisatie en de ICT pagina 26 Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine december 2008 jaargang 12 nummer 5 www.vnsg.nl Enterprise Support Succes internationale samenwerking pagina 33 Waterland Ziekenhuis Online met specialisten

Nadere informatie

Product price management application with PIM integration

Product price management application with PIM integration Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Product price management application with PIM integration Jonathan Dewilde en Rob Liekens Departement Wetenschappen

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

W AT I S M O G E L I J K M E T O T Y S E E N C O M P L E E T O V E R Z I C H T V A N M O D U L E S E N F U N C T I O N A L I T E I T E N

W AT I S M O G E L I J K M E T O T Y S E E N C O M P L E E T O V E R Z I C H T V A N M O D U L E S E N F U N C T I O N A L I T E I T E N W AT I S M O G E L I J K M E T O T Y S E E N C O M P L E E T O V E R Z I C H T V A N M O D U L E S E N F U N C T I O N A L I T E I T E N OTYS Recruiting Technology helpt u met kandidaat tracking, communicatie

Nadere informatie

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

ADVIES RAPPORT Opdrachtgevers: Bestandsnaam: Project: Versie: Auteurs: Datum: Team:

ADVIES RAPPORT Opdrachtgevers: Bestandsnaam: Project: Versie: Auteurs: Datum: Team: ADVIES RAPPORT Project: Outfit4You Opdrachtgevers: Creativity & Business: Marco Duinkerken Dirk Jan de Graaf Bestandsnaam: Adviesrapport Project Outfit4You.docx Project: Outfit4You Versie: 1.0 Auteurs:

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013

connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 2 1 sharing knowledge Connecting the dots p. 19 Alles is software Johan Lybaert vertelt iets meer over enkele trends

Nadere informatie