Justin Schlee, strategisch directeur ANVA. De directie van ANVA legt uit. Hanneke Hartman, Adfiz. CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Justin Schlee, strategisch directeur ANVA. De directie van ANVA legt uit. Hanneke Hartman, Adfiz. CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar"

Transcriptie

1 november 2014 / jaargang 4 CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar Justin Schlee, strategisch directeur ANVA Dubbelinterview Klaar om het nieuwe ANVA uit te rollen De directie van ANVA legt uit Column Mensgericht werken Hanneke Hartman, Adfiz en verder... Innovatie vanuit visie en klantbehoefte: roadmap / Interview Gaston Merckelbagh, VSZ / Bespaar 10 minuten per transactie met Aplaza / Interview Dianne Kers, Kettlitz Wulfse / Klantparticipatie: Business value als drijfveer / Events: ANVA Ontbijtsessies

2 VOORWOORD INHOUD AAN DE VOORAVOND VAN EEN NIEUW TIJDPERK IN ONZE DIENSTVERLENING 4 H vanuit polisgericht werken naar klant- en servicegericht werken te maken. De snel veranderende financiële markt dwingt ons allemaal tot het maken van belangrijke, maar ook lastige keuzes. Dat vereist visie en leiderschap, want pasklare antwoorden zijn er niet. Maar zoals gezegd: we hebben geen keuze. Want niet-kiezen leidt onherroepelijk tot verliezen. en verder et is voor iedereen vijf voor twaalf om de omslag Bij ANVA hebben we ook keuzes gemaakt en Roadmap 7 al grote stappen gezet om al uw bedrijfsprocessen met één Voordelen ANVA Elements welk service- of verdienmodel u ook kiest. 12 volledig geïntegreerd softwarepakket te ondersteunen. Voor Klantparticipatie 16 Het nieuwe ANVA Elements bevat de robuuste backoffice Slimmer werken met Aplaza 21 en interactie te supporten en te intensiveren. En veel Events 22 van ANVA én tools op CRM-gebied om klantcommunicatie mogelijkheden om op het web aanwezig te zijn. Verderop in dit leest u er meer over. Het afgelopen jaar is een aantal van uw collega s al gestart DUBBELINTERVIEW DIRECTIE ANVA Roel van Dijk en Justin Schlee CRM-COLLEGE Hands-on met de klant van de toekomst SNEL REAGEREN OP DE MARKT Interview Gaston Merckelbagh, VSZ KLANT IS MEER DAN ALLEEN NAW Interview Dianne Kers, Kettlitz Wulfse COLUMN Hanneke Hartman, Adfiz ANVA is een uitgave van ANVA bv met onze nieuwe software en ik ben er trots op dat de reacties zo positief zijn en dat we in staat zijn verbeterpunten direct aan te pakken. We staan met onze nieuwe software Eindredactie ANVA BV, AMERSFOORT dus aan de vooravond van een nieuw tijdperk in onze Concept, tekst & realisatie DMO MARKETING COMMUNICATIE BV niet alleen ons, maar ook uw thema zal zijn. Ik wens u veel Fotografie WIEP VAN APELDOORN dienstverlening. Een tijdperk waarin connecting customers visie, moed en leiderschap bij het bepalen van uw strategie en het optimaliseren van de werkprocessen in uw organisatie. Drukwerk FK MEDIA Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Zet- en drukfouten voorbehouden. Roel van Dijk Directeur ANVA 3

3 DUBBELINTERIEW KLAAR OM HET NIEUWE ANVA UIT TE ROLLEN Roel van Dijk en Justin Schlee ogen opgewekt en stralen tegelijk van trots. Roel neemt het woord: Dit is een hele belangrijke stap in ons streven om een leverancier te zijn die complete oplossingen levert. Met ANVA Elements kunnen we nu de gehele bedrijfsvoering van onze klanten ondersteunen. Op de robuuste backoffice van ANVA hebben we de complete CRM-applicatie van Elements gebouwd om de klantcommunicatie en interactie te supporten en te intensiveren. 4 De machine begint nu echt te draaien W at heel belangrijk is, is dat wij niet is heel groot, de marges staan onder grote druk en bepalen hoe onze klanten gaan dan zijn er nog de vele wettelijke maatregelen. werken, gaat Justin verder. En vergeet de snel groeiende serviceverwachtingen Voor welk verdien-, service- of van consumenten en bedrijven niet, vult Justin aan. businessmodel u ook kiest, wij reiken u ANVA Precies, vervolgt Roel. Dit alles dwingt financieel Elements, het geïntegreerde systeem aan. Vergelijk adviseurs tot efficiënter werken en tot het het met een iphone, daar zit ook alles naadloos in optimaliseren van hun werkprocessen. Maar ook tot geïntegreerd. Je kunt ook los een op zich prima het maken van fundamentele keuzes op het gebied CRM-pakket als Salesforce kopen. Werkt goed voor van nieuwe service- en verdienmodellen. En bij het de commercie en de social monitoring, maar in de maken van deze grote slagen zitten onze klanten er midoffice mis je dan wel het telefoonverkeer, de echt niet op te wachten om links en rechts schadeafwikkeling en de offertes. Wij bieden met verschillende deeloplossingen op softwaregebied ANVA Elements een excellente samenhang van alle aan elkaar te knopen. componenten, zonder gedoe van verschillende releasekalenders en systemen die regelmatig net DUIDELIJKE VISIE niet op elkaar aansluiten. Roel: Met het binnenhalen van Justin als strategisch directeur en het volledige eigendomsrecht van En in de praktijk blijkt dat dit heel belangrijk is voor Elements hebben we ANVA versterkt op een onze klanten, zegt Roel. Kleinere, middelgrote en gebied waar we niet erg in uitblonken. Justin is grotere MKB-bedrijven die een grote slag te maken bij uitstek iemand die een duidelijke visie heeft op hebben op de extreem snel veranderende markt van het veranderende klantgedrag en weet wat je financiële dienstverlening. De ontwikkelingen op daarmee kunt doen op het gebied van CRM en internet gaan in een razend tempo, de concurrentie aanwezigheid op het web. Justin reageert zichtbaar 5

4 DUBBELINTERVIEW ROADMAP wat verlegen: Wat het verschil maakte is dat we als Het werken met bijvoorbeeld workflows of online basis de enorm rijke ANVA-backoffice hadden. Door klantmappen vereist een totaal andere manier van deze informatie te ontsluiten, hoefden we niet from denken en doen. En heel veel van onze relaties staan scratch te beginnen, maar konden we starten vanuit op dit gebied voor zeer belangrijke keuzes. een rijk opgebouwde historie. En stap voor stap Uitdagingen die veel visie, moed en leiderschap werken naar een intensieve verbinding met klanten, vereisen. ANVA Elements is hiervoor geen waar niet langer de polis maar service centraal staat. tovermiddel, maar een perfect middel om van de gemaakte keuzes een succes te maken. Justin geeft KLANTPARTICIPATIE een voorbeeld: Als je kiest voor het leveren van meer Bij alle ontwikkelprocessen en deelopleveringen en betere service kost je dit tijd en geld. Dat betekent hebben veel klanten actief geparticipeerd. Dat dus dat je hier dus wel een verdienmodel voor moet was behoorlijk nieuw voor ANVA. Ik zeg vaak hebben bedacht, anders levert het je financieel niets gekscherend dat ANVA een beetje op een garage op. Hetzelfde geldt voor het werken met een leek die repareert, die je helpt, maar niet uit zichzelf klantmap. Ook dat kost tijd en geld, maar je kunt er meedacht met de uitdagingen van klanten. Via de ook duizenden euro s portokosten mee besparen. Innovatie VANUIT VISIE EN KLANTBEHOEFTE D Vergelijk het met een iphone. Daar zit ook alles naadloos in geïntegreerd. e afdeling Innovatie & Architectuur staat bij ANVA aan de basis van alle software-innovatie. Hier wordt ook de roadmap bepaald, de kalender die de leidraad vormt voor het releasebeleid van ANVA. Het uiteindelijke doel is volgens I&A-manager Marcel Dijkman klip en klaar: Alle klanten moeten echt blij worden van onze nieuwe oplossingen. DUIDELIJKE VISIE Iedere ingrijpende softwareontwikkeling start natuurlijk met een goede visie op hoe de markt zich beweegt en welke rol we daarin als bedrijf willen en kunnen spelen, steekt Marcel van wal. We constateren dat de adviesfunctie belangrijker wordt dan ooit. De toegevoegde waarde zit niet meer in de administratieve kant van de software, die moet gewoon werken en staan als een huis. Er is behoefte aan goede koppelingen naar een rekenbox en adviessoftware. Aan efficiënter werken met workflows en internet als verlengstuk van de dienstverlening om bijvoorbeeld schades te melden en mutaties te doen. En alle vormen van communicatie met klanten moeten ondersteund worden. vele klantparticipaties staan we nu veel beter in Maar dan moet je niet toch nog briefjes blijven contact met onze klanten en weten we nu heel versturen, anders valt je business case in duigen. goed hoe we ze kunnen helpen bij het intensiveren van de relatie met hun klanten. We moeten er met De machine begint nu echt te draaien, besluit Roel. onze software dus voor zorgen dat de hele keten Bij kantoren waar we ANVA Elements al hebben geconnect is. geïmplementeerd, hebben we geleerd hoe we van zo n uitrolproces een succes kunnen maken. 6 Toch wil ik een klein beetje waken voor te veel Van de voorbereidende stappen bij klanten, het euforie, hoe trots we ook op ANVA Elements zijn, synchroniseren van de data tot het trainen van de neemt Roel een beetje gas terug. Natuurlijk mensen. Onze capaciteit staat klaar om ANVA kunnen we met ANVA Elements ieder nieuw Elements in grote aantallen uit te rollen. We hebben al service-, business- en verdienmodel heel goed een flink voorraadje van contracten met klanten, die ondersteunen. Maar je moet je heel goed realiseren willen beginnen. En tegen de klanten die nog twijfelen hoe groot de impact van een nieuwe manier van zeg ik: Informeer jezelf snel, de veranderingen gaan werken en service verlenen voor onze klanten is. razendsnel en voorkom dat je te laat bent. Alle klanten moeten echt blij worden van onze nieuwe oplossingen DE JUISTE KEUZES Op de afdeling Innovatie & Architectuur hakken we de knopen door over welke software ontwikkeld wordt. Om daarin de juiste keuzes te maken, moeten we heel goed op de hoogte zijn van wat er op alle deelgebieden speelt. Zo volgen we op de voet wat er gebeurt in de markt en kijken we ook welke producten we vanuit onze bedrijfsstrategie nodig denken te hebben. Natuurlijk staan daarbij in alles de ervaringen en wensen van klanten voorop. Het gaat om de samenhang en de juiste volgorde. En dat vertalen wij naar onderwerpen voor een uitgebalanceerde roadmap. Door klantparticipatiesessies krijgen wij meer inzicht in de wensen van onze klanten. Lees hier meer over op pagina 16. 7

5 CRM-COLLEGE CRM-COLLEGE Maak met servicegericht werken uw toegevoegde waarde zichtbaar Dit is het moment om de omslag te maken van polisgericht naar servicegericht werken klanten proactief te kunnen servicen? Vul De markt verandert. Provisies zijn niet meer vanzelfsprekend en prijzen bijvoorbeeld jaarlijks de belastingaangifte in voor uw klant niets toe. Betalen voor goede service is klanten als onderdeel van het serviceabonnement. daarentegen wel interessant. Het tarief dat u als Of neem de zorgverzekering onder de loep. Zo weet adviseur kunt vragen is echter wel sterk afhankelijk u precies hoe de situatie van uw klant eruit ziet, wat van de service die u biedt. er gewijzigd is en welke aanvullende diensten voor hem of haar interessant zijn. TIJDWINST kunnen via internet makkelijker Justin is ervan overtuigd dat serviceabonnementen VERSCHILLENDE KLANTBEHOEFTEN het verdienmodel van de toekomst zijn. Hierbij Voor de klanten die geen behoefte hebben aan vergeleken worden. Voor u als adviseur voorziet u uw klanten structureel van advies en uitgebreid advies is er selfservice. Justin: Deze service. Justin legt uit dat er grofweg drie klanten kunnen via hun eigen online-omgeving zelf is het dus van groot belang dat u uw verschillende vormen van service zijn: reactieve hun zaken regelen. Gegevens wijzigen, informatie service, proactieve service en selfservice. Reactieve inwinnen over verzekeringsproducten, polissen service vergt de meeste tijd. Hieronder valt opvragen en schades melden. Deze klanten weten bijvoorbeeld de schadeafwikkeling, offertes maken goed wat zij willen en zijn bereid om hier energie en het inplannen van adviesgesprekken. Op deze in te steken. Dat scheelt veel tijd, die de adviseur momenten is goede service een must. Justin geeft anders aan de afhandeling ervan zou besteden. aan hoe software hierin een ondersteunende rol Het serviceabonnement draagt bij aan een speelt: Dankzij de workflows verlopen deze langetermijnrelatie en het levert nieuwe klanten op, processen veel gestructureerder en vaak zelfs concludeert Justin. Door service te verlenen, laat je automatisch. Dat levert veel tijdwinst op. Schades je toegevoegde waarde zien. Goede service levert worden sneller afgehandeld en uw klant beschikt vervolgens weer goede reviews op. En hiermee sneller over zijn offerte. Het dwingt bovendien een wordt uw toegevoegde waarde ook zichtbaar voor eenduidige werkwijze af. potentiële klanten, die zich online oriënteren. toegevoegde waarde inzichtelijk maakt. Maar hoe doet u dat? En wat kunt u nu al doen om uw klanten in de toekomst aan u te binden? D 8 Betalen voor provisie voegt in de beleving van de PROACTIEVE SERVICE it het moment om de omslag te maken Met proactieve service kan het intermediair zich van polisgericht naar servicegericht echt onderscheiden. gaat Justin verder. Een werken, stelt Justin Schlee, vol voorwaarde hiervoor is dat u als adviseur uw klanten overtuiging vast. Het is van groot goed kent. Niet alleen om te weten welke diensten belang dat u uw toegevoegde waarde als adviseur voor hem relevant zijn, maar ook om te weten of ze zichtbaar maakt nu de verdienmodellen aan het überhaupt wel zitten te wachten op ongevraagd veranderen zijn. Justin vervolgt: Klanten zijn advies. Anders heeft proactief advies een averechts kritisch, ze willen waar voor hun geld. effect. Hoe komt u dan aan de informatie om uw JUSTIN SCHLEE Justin Schlee heeft ruim 10 jaar geleden het prototype van Elements ontwikkeld. Eerder dit jaar sloot hij zich aan bij ANVA als strategisch directeur. In mijn rol geef ik richting aan het bedrijf qua strategie en probeer ik medewerkers zo veel mogelijk te inspireren. Wilt u meer weten over hoe u ANVA Elements kunt inzetten om servicegericht te gaan werken? Kijk dan voor meer informatie op anva.nl/servicegerichtwerken 9

6 CRM-COLLEGE CREËER EN BENUT MET CRM MEER KANSEN BIJ UW KLANTEN COMPLEET KLANTBEELD over de bedrijfsactiviteiten van zakelijke klanten. Het vertrekpunt voor alle communicatie en Al deze informatie kunt u opslaan onder de activiteiten in ANVA Elements is het klantdossier. CRM-kenmerken in het dossier. Hier vindt u alle belangrijke informatie op één centrale plaats. Denk hierbij aan alle persoons- en KLANTGERICHTE CAMPAGNES contactgegevens en informatie over de De waardevolle klantinformatie die u verzamelt, kunt gezinssamenstelling. De mailcorrespondentie, de u bijvoorbeeld gebruiken om met behulp van de taken en afspraken maken samen met de polissen, geïntegreerde campagnemanager in ANVA Elements schademeldingen, contracten, facturen en andere klant- en doelgerichte campagnes te versturen. documentatie het klantbeeld compleet. Het Per , sms of traditioneel per post. De campagne- klantdossier geeft u een compleet overzicht van manager verstuurt gepersonaliseerde mailings aan alles wat er voor deze klant is gedaan. Zo beschikt de door u geselecteerde doelgroep. Alles wat u weet u altijd over de meest actuele status van over uw klant en wat u geregistreerd heeft in de registraties, correspondentie en documenten. dossiers, kunt u opvoeren als selectiecriterium voor de verzendlijst. Denk bijvoorbeeld aan een MET CRM KANSEN CREËREN EN BENUTTEN maandelijkse nieuwsbrief voor alle klanten die daar echter de kunst om de juiste gegevens te achterhalen en - belangrijker Customer relationship management (CRM) wordt kind dat binnenkort 18 wordt een mailing om hen pas écht interessant wanneer u uw data verrijkt en erop te attenderen dat hun zoon of dochter nog - deze goed te registreren. Uw klantdata zijn immers goud waard daarmee meer commerciële kansen kunt creëren binnenkort een eigen ziektekostenverzekering moet én benutten. Tijdens persoonlijke gesprekken met afsluiten. Ook kan het systeem automatisch een en bieden u waardevolle informatie waarmee u nog beter commerciële uw klant komt u veel over hem of haar te weten. felicitatie-sms je versturen op de verjaardag van uw kansen kunt creëren én benutten. Sommige informatie kan in de toekomst goed van klanten. Grote bulkcampagnes of gepersonaliseerde pas komen. Misschien is iemand van plan om een berichten: met de campagnemanager regelt u alles wereldreis te maken of een eigen onderneming te gemakkelijk en uiteraard wordt deze communicatie beginnen. Of wellicht heeft uw klant een hobby bijgewerkt in het klantdossier. In de praktijk blijkt dat u uw klanten beter kent dan u denkt. Het is behoefte aan hebben. Of u stuurt de klanten met een waarvoor bepaalde verzekeringen interessant zijn, zoals wintersport of sleutelen aan een oldtimer. Of heeft uw klant pas een nieuwe baan? Maar het kan ook gaan om hele praktische zaken, zoals of u een klant kunt tutoyeren of niet. Of informatie 10! Hoe gaat u zorgen voor meer kansen bij uw klanten? Kijk voor alle mogelijkheden op anva.nl/campagnemanager 11

7 CRM-COLLEGE ONLINE TOEGANG TOT KLANTMAP BLIJF IN CONTROL ALLE RELEVANTE KLANTINFORMATIE OP ÉÉN SCHERM MAAK OPTIMAAL GEBRUIK VAN KLANTCONTACT Wat is de toegevoegde waarde van RAPPORTAGES CENTRAAL KLANTBEELD De klantmap biedt uw klanten inzicht in een gedeelte van hun eigen klantdossier. Door de klantmap maakt u optimaal gebruik van het klantcontact en creëert u meer mogelijkheden voor cross- en upselling. En dat terwijl u kosten bespaart! ANVA Elements? En welke voordelen Stel de klant centraal binnen de bedrijfsvoering en maak het klantcontact efficiënter. COMPLIANCE Het complete klantdossier, alle correspondentie en klantcontacten worden automatisch gelogd. Analyseer de correctheid en volledigheid van ingevoerde data, houd controle op uw werkprocessen en houd de commerciële resultaten en prognoses in de gaten. Zet uw resources efficiënt in en blijf in control van uw business. UW BUSINESS AUDIT-SAFE biedt het u concreet? Minder post versturen Uw klant kan zelf stukken uploaden Meer weten? Neem contact op met Houd kwaliteit hoog, dek risico af en boek tijdwinst onze afdeling Verkoop. Minder tijd besteden aan telefoon en bezoek KLANTCONTACT OP HET JUISTE MOMENT DE JUISTE ACTIES Uw klant krijgt beter financieel inzicht SERVICE WORKFLOWS Door foutmarges te verkleinen én kosten te besparen, worden uw processen nog efficiënter en u boekt tijdwinst waardoor u aanzienlijke kosten per dienst of product kunt besparen. VERKLEIN FOUTMARGES CAMPAGNES EN BOEK TIJDWINST SLIM GEBRUIK MAKEN VAN ALLE BESCHIKBARE DATA Automatiseer uw commerciële processen en verbeter de kwaliteit van uw dienstverlening. Maak op de juiste momenten taken aan, verstuur automatisch s en genereer de juiste documenten en specifieke offertes. Ook de communicatie met de klant, zoals een afspraakreminder per sms of een sms op een verjaardag zijn met de commerciële workflow in te regelen. Verhoog het bereik van uw commerciële acties en start met databasemarketing. Stem informatie af op de behoefte van uw klant en verhoog daarmee de conversie. U kunt zelfs de klantgegevens door de klant zelf laten controleren door een intelligente via de klantmap. SNELLER WERKEN, MEER BEREIKEN Boek tijdwinst doordat u geen geen dubbele invoer meer heeft Kans op fouten kleiner vanwege proces Automatische registratie dossiervorming Inzicht in werkvoorraad en doorlooptijd proces Klantbehoud Verhoog de omzet en dring royementen terug Efficiency van uw agenda en minder no shows Meer kansen voor upsell bij uw bestaande klanten GROTE STAPPEN VOORUIT IN EFFICIËNCY Uw documenten altijd en overal bij de hand en eenvoudig te delen voor iedereen die daartoe autorisatie heeft. Scan en indexeer uw papieren documenten en archiveer ze in de klantmap of mail ze automatisch. Bespaar aanzienlijk in tijd en kosten door het digitaliseren van uw papierstroom. 12 INTERNE WERKPROCESSEN STROOMLIJN VAN DE INTERNE ORGANISATIE Zorg voor inzicht in klant en proces. Verhoog de kwaliteit en verminder de kans op fouten en verleen optimale service voor uw klant met minimale inspanning van uw medewerkers. Door het Tracken DIGITALISEREN Scannen en indexeren en output via PDF of mail Niet meer printen en postaal versturen bespaart aanzienlijk in de kosten Advieskeuze.nl Figlo Kamer van Koophandel Kijk voor een compleet overzicht van onze koppelingen op anva.nl Benut commerciële kansen optimaal Kwaliteitsverbetering KOPPELING EXTERNE SYSTEMEN and Tracen van taken kunt u tussentijds sturen op een soepele en efficiënte interne organisatie. NIEUWE VERDIENMODELLEN VRAGEN OM NIEUWE OPLOSSINGEN BIED UW KLANT EEN SERVICECONTRACT AAN Maak waar wat u belooft door efficiënte workflows en slim campagnemanagement. Binnen de klantmap kan de klant alle correspondentie volgen en specifieke informatie vinden. Nieuwe serviceconcepten zorgen voor optimale klanttevredenheid en adequate opvolging van de klantbehoefte. Werk sneller en efficiënter 13

8 INTERVIEW VSZ INTERVIEW VSZ OP IEDER MOMENT SNEL KUNNEN REAGEREN OP DE MARKT Gaston Merckelbagh is algemeen directeur bij VSZ, dat sinds een jaar ANVA Elements gebruikt. Hij vertelt over het veranderingsproces binnen VSZ en legt uit hoe de nieuwe software een bijdrage heeft geleverd aan de realisatie van de visie en de bedrijfsstrategie. Elements en afgelopen zomer hebben we onze uitvoerder Acture binnenkomt. Zo zijn we omgeving geïntegreerd met de ANVA-backoffice. onderscheidend binnen de branche. Zo profiteren we bij onze klantcommunicatie van de flexibiliteit en interactiviteit van ANVA Elements INVESTERINGEN RENDEREN SNEL en beschikken we tegelijkertijd over de robuuste De wereld verandert snel, vervolgt Gaston. Het is en betrouwbare backoffice van ANVA en kunnen daarom heel belangrijk om kritisch te durven kijken sneller schakelen. Dit heeft onze time-to-market naar je werkwijze en te leren van andere branches. aanzienlijk verkort. Bovendien beschikken we over Ik ben er ontzettend trots op dat wij direct alle uitgebreide rapportage- en informatiefaciliteiten. processen hebben beschreven. Taken, bevoegd- Met ANVA Elements werken we nu snel, kwalitatief heden, verantwoordelijkheden, regelingen en en betrouwbaar. risicomatrices hebben we voor al onze oplossingen in een handboek vastgelegd. Dat hebben we vervolgens werkgever overneemt, is er rechtstreeks contact Inspiratie voor verandering en innovatie haalt nieuwe inrichting van onze processen en werkwijze. met de zieke én een direct belang om die snel te VSZ uit gesprekken met assurantieadviseurs, Je werkt dan procesgericht, weet zeker dat je je Vertrekpunt bij VSZ is altijd beheersing van de reactiveren en loonwaarde te creëren. Zo bieden werkgevers en branches. Sociale zekerheid moet klantgerichtheid op een goede manier invult en de risico s door een effectieve uitvoering van de we werkgevers een volledige ontzorging. Zónder en kan anders worden georganiseerd. Bij een zekerheid kunt geven dat je altijd het gewenste sociale zekerheid, stelt Gaston. Hiermee verrassingen achteraf in de vorm van bijkomende publieke verzekering hebben werkgevers met kwaliteitsniveau realiseert, legt Gaston uit. Ik gun onderscheiden we ons van de klassieke aanpak, kosten. teveel partijen te maken en zit er veel inefficiëntie iedere ANVA Elements-gebruiker tijd en capaciteit om in het proces. Wij bieden een alternatief dat deze zijn huidige situatie onder de loep te nemen. Vind nadelen opheft, maar dat vraagt wel om innovatie. jezelf als organisatie als het ware opnieuw uit om wij met onze uitvoerder Acture voor staan is: FLEXIBELE EN INTERACTIEVE KLANTCOMMUNICATIE Bijvoorbeeld door integratie van uitvoering en sneller te kunnen innoveren en voorop te gaan in de preventie uitvoering verzekeren continuïteit De klantenkring van VSZ bestaat uit 120 assurantie- uitbetaling, waardoor schadelastbeheersing direct verandering. met een stabiel premieniveau. Hét private adviseurs. We willen op ieder moment de data en is gekoppeld aan het verstrekken van alternatief voor UWV. De dienstverlening van informatie kunnen leveren om snel te kunnen Ziekengeld- en WGA-uitkeringen aan (ex-) onze uitvoerder staat wel dichtbij werkgever en reageren op de markt, vervolgt Gaston. Ruim een werknemers. Of aan onze VerzuimApp, die ervoor werknemer. En omdat hij de uitbetaling van de jaar geleden zijn we daarom gestart met ANVA zorgt dat een ziekmelding direct bij onze dienstverlening aan koppelt. De volgorde waar doorvertaald in workflows. Dit is de basis voor een VOLLEDIGE ONTZORGING VOOR WERKGEVERS die start bij verzekeren en daar vervolgens 14 INNOVATIEVE OPLOSSINGEN Wilt u ook uw processen optimaliseren en klantgerichter gaan werken? Kijk voor meer informatie op anva.nl/efficienterwerken 15

9 KLANTPARTICIPATIE KLANTPARTICIPATIE ANVA organiseert participatiesessies klantgroepen DE KLANT AAN HET WOORD BUSINESS VALUE ALS DRIJFVEER Software met business value voor de gebruiker. Dat is al bijna veertig jaar ANVA s motto. ANVA houdt daarom continu de vinger aan de pols bij klanten. Niet alleen door bij kantoren over de vloer te komen, maar ook door structureel overleg. Het oudste voorbeeld daarvan is de Technische Commissie Automatisering (TCA). Van recenter datum zijn de participatiesessies voor specifieke klantgroepen, die ANVA veel waardevolle input opleveren. Hoe ervaren ANVA-gebruikers deze directe betrokkenheid bij het product- SANDER BRUINS NH1816 WIM OOSTINDIE ENRA Verzekeringen MARIEKE HOORWEG Delta Lloyd Het is een mooie gelegenheid om behoeftes te delen die specifiek zijn voor onze branche. Hoe je het ook wendt of keert, je hebt allemaal met dezelfde uitdagingen te maken. Door de participatiesessies is de afstemming tussen Delta Lloyd en ANVA sterk verbeterd. beleid? We vroegen het deelnemers van een participatiebijeenkomst voor verzekeraars. D elta Lloyd s Mariet Bruinsma woonde Hoorweg is de afstemming tussen Delta Lloyd en naar manieren om nieuwe producten sneller door eerder dit jaar voor het eerst een ANVA behoorlijk verbeterd door de sessies en het te voeren. We hebben een mooi portaal en een participatiesessie van ANVA bij. Vooraf reguliere overleg met ANVA s product- en mooi ANVA-systeem en met oplossingen als de was ze vooral benieuwd naar hoe haar accountmanagers. Mede daardoor beschikken BRE kunnen we dubbel werk besparen. collega-verzekeraars het werken met ANVA we intussen over een ANVA-systeem dat goed ervaren. Tijdens de bijeenkomst raakte ze ook aansluit op onze bedrijfsvoering. Ook loopt het THEORIE EN PRAKTIJK onder de indruk van ANVA s Business Rules Engine incidentenproces beter. We hebben laatst een Wim Oostindie van ENRA Verzekeringen vindt het (BRE). Die maakt het inregelproces in ANVA veel nieuwe versie van ANVA geïnstalleerd en dat verliep goed om regelmatig met collega-verzekeraars bij gemakkelijker. Als we onze specifieke producten nagenoeg vlekkeloos. elkaar te komen. Hoe je het ook wendt of keert, je hebt allemaal met dezelfde uitdagingen te maken. met de BRE kunnen inregelen, kunnen we een stuk SPECIFIEKE BEHOEFTES Je kunt dan wel het wiel opnieuw gaan uitvinden, Ook Sander Bruins van NH1816 is overtuigd van het maar op deze manier kun je samen met ANVA BETERE AFSTEMMING nut van de participatiesessies. Het is een mooie gelijk tot een mooie oplossing komen. Ik denk dat Bruinsma kwam samen met haar collega Marieke gelegenheid om behoeftes te delen die specifiek zijn praktijk en theorie tijdens deze sessies op een Hoorweg naar de participatiesessie. Volgens voor onze branche. Volgens Bruins zoekt NH1816 goede manier samen komen. flexibeler werken. 16 MEEPRATEN IN EEN PARTICIPATIESESSIE? Voor ANVA is contact met klanten erg belangrijk. Weten wat speelt bij provinciaal werkende intermediairs, volmachten, serviceproviders, beursmakelaars en verzekeraars betekent dat we producten kunnen maken die optimaal aansluiten op dagelijkse praktijk. Wilt u namens een van bovenstaande doelgroepen meepraten over ANVA-ontwikkelingen? Neem dan contact op met Marcel Dijkman, manager Innovatie & Architectuur. WAT IS DE BUSINESS RULES ENGINE? 40 JAAR KLANTPARTICIPATIE ANVA s Business Rules Engine (BRE) maakt het inrichten en beheren van producten een stuk eenvoudiger. Vanaf ANVA s prille begindagen (1974) begeleidde de TCA, oorspronkelijk als NVA-commissie, de ontwikkeling van Met deze configuratie-engine kan de gehele organisatie beschikken over uniforme acceptatieregels en tarieven. de ANVA-software. De TCA had een adviserende rol bij de ontwikkeling van producten en diensten op de middellange Dit maakt de BRE tot een krachtig instrument voor het vereenvoudigen van complexe beslissingen in het advies- en langere termijn. De TCA hield op te bestaan in de zomer van 2014 en kreeg een vervolg met de participatiesessies. en acceptatietraject. ANVA-gebruikers kunnen hiermee een aanzienlijke besparing op de beheerkosten realiseren. Hierin is meer ruimte voor de specifieke behoeften van ANVA s doelgroepen. 17

10 INTERVIEW KETTLITZ WULFSE K ettlitz Wulfse Verzekeringen is een middelgrote assurantiemakelaar. Als onderdeel van de Noordeloos Groep heeft het kantoor gekozen voor ANVA Elements om kostenefficiënter te werken en tegelijkertijd gebruik te maken van de mogelijkheden die CRM biedt. Door inzet van een webcam maken we het contact op afstand persoonlijker Afgelopen zomer is het kantoor gestart met ANVA Elements. Dianne Kers: Niet alleen voor onze particuliere klanten, maar juist ook voor onze zakelijke doelgroep zien wij de voordelen van ANVA Elements. Iedere klant vindt het bijzonder prettig om online zelf zijn documenten en gegevens in te zien. Dianne werkt als teamleider op de afdeling bedrijvenadviesgroep, een team dat de buitendienstadviseurs ondersteunt en ook zelf vanuit het kantoor klanten adviseert. COMPLEET KLANTBEELD KLANT IS MEER DAN ALLEEN NAW-GEGEVENS Kettlitz Wulfse Verzekeringen bestaat al meer dan 100 jaar. Veel is sinds die tijd veranderd, maar één ding niet. Het volmachtkantoor zet de klant centraal en niet de polis. 18 Wij vinden het belangrijk om verder te kijken dan alleen naar de NAW-gegevens van onze klanten. Als je een klant aan de telefoon hebt kun je bijvoorbeeld even snel op zijn Facebook-pagina kijken om te zien wat er bij hem of haar leeft. Of je ziet in het systeem dat de dochter net jarig is geweest. Deze details maken je gesprek met een klant net een stukje persoonlijker en dat versterkt je klantrelatie. Ook kan onze buitendienst de klantgegevens direct inzien tijdens het klantgesprek en wijzigingen doorvoeren. Daarnaast kijken we bewust hoe we het klantcontact op afstand persoonlijker kunnen Dianne Kers verzorgt met haar team vanuit het pand in Nieuwegein het klantcontact met de zakelijke klanten. Kijk voor meer informatie op kettlitz-wulfse.nl maken door bijvoorbeeld het inzetten van een webcam. MEER EFFICIENCY DOOR WORKFLOWS nieuwe software, maar ook van het optimaliseren van ANVA Elements staat, maar we zijn zeker nog niet de software te kunnen halen. Zo kijken we klaar, zegt Dianne Kers. We zijn continu in gesprek bijvoorbeeld hoe we met de workflows van ANVA met ANVA om onze wensen aan te geven in zaken Elements meer kunnen bereiken. Hoe helpt de die we graag verbeterd zien worden. Het contact software ons bij het identificeren van een kans bij met onze IT-mensen en die van ANVA is intensief. een klant tot het uitbrengen van een offerte en het Je merkt dat het niet alleen een kwestie is van verwerken van een contract? de werkprocessen om zoveel mogelijk voordelen uit 19

11 COLUMN HANNEKE HARTMAN SLIMMER WERKEN BESPAAR MENSGERICHT WERKEN VRAAGT OM EEN GOED SYSTEEM D e laatste maanden ben ik veel in gesprek met leden over de grote uitdagingen voor de onafhankelijk adviseur richting Daaruit klinkt in ieder geval de roep om meer ruimte om te ondernemen. De regeldruk knelt steeds meer. Het kost veel tijd en geld. En uiteindelijk gaat dat ook ten koste van de klantbediening en de betaalbaarheid van advies. Een duidelijke opdracht voor Adfiz als belangenbehartiger. Een ander duidelijk thema is kiezen. De concurrentie 10 MINUTEN PER TRANSACTIE HANNEKE HARTMAN APLAZA NU DIRECT TE GEBRUIKEN VANAF EXTRANET VERZEKERAARS Hanneke Hartman is sinds februari 2011 Aplaza is nu direct te gebruiken vanaf het extranet algemeen directeur van Adfiz. Daarvoor was zij werkzaam bij de AFM, onder meer als Manager Toezichtsgroepen Financiële Dienstverlening. Ook werkte zij gedurende twaalf jaar als zelfstandig organisatie-adviseur en was zij accountmanager zakelijke relaties bij ING Bank. Per 1 december 2014 gaat Hanneke Hartman met pensioen en verlaat zij Adfiz. of mutatie via het extranet indient, gaat deze automatisch naar ANVA. Ook een offerte stuurt u met één druk op de knop vanaf het extranet van de verzekeraar automatisch door naar ANVA. BESPAAR TIEN MINUTEN PER TRANSACTIE Aplaza is een open platform voor ketenintegratie is groot, en soms nog oneerlijk ook. Verschillen in in de financiële dienstverlening. Intermediairs prestaties worden transparanter. Steeds vaker verge- besparen door het gebruik van Aplaza al snel tien lijken klanten de kwaliteit van adviseurs online, minuten per transactie, omdat ze de gegevens niet bijvoorbeeld met klantreviews. De adviseur kan 20 van aangesloten verzekeraars. Als u een aanvraag dubbel hoeven in te voeren. hierin sterker opereren als hij kiest voor specifieke De visie van ANVA Elements is dat goed werk doen dienstverleningsconcepten voor specifieke groepen ook vraagt om een transformatie van polis- naar klanten, vanuit een scherp besef waar zijn unieke servicegericht werken. Immers, de klant heeft geen MINDER ADMINISTRATIEVE HANDELINGEN toegevoegde waarde ligt. Voor die klanten kan je emotie bij polissen, maar ervaart toegevoegde waarde Volgens Aplaza-directeur Marco Hendrickx namelijk echt het grote verschil maken. in het niet zelf hoeven uitzoeken of weten dat realiseren softwareleveranciers, verzekeraars en iemand de boel voor me in de gaten houdt. Daarvoor serviceproviders met deze verbetering een Als adviseur moet je vervolgens niet alleen moet je dicht op de klant zitten. Je moet weten wat er belangrijke wens van het intermediair. Het goeddoen. Je moet ook steeds beter laten zien dat bij hem speelt. Hoe zijn financiële en persoonlijke intermediair kan met minder administratieve je het goed doet. Dat betekent in iedere fase voor je situatie zich ontwikkelt. Een goed klantbeeld hebben handelingen zijn klanten nu nog beter bedienen. klant transparant maken wat je als adviseur oplevert. dus. Een modern klantrelatiesysteem is dan Het is mooi om te zien dat alle met Aplaza Soms is dat gemak of beter inzicht, een andere keer onmisbaar. En dat is des te dringender in een wereld samenwerkende partijen het belang van een financieel voordeel. Bijkomend voordeel: hij zal het waar concurrenten hun beeld van jouw klant steeds efficiënt werkproces voor het intermediair op deze dan ook vaker doorvertellen. beter online opbouwen op basis van big data. manier samen hebben ingevuld. Marco Hendrickx, directeur Aplaza AANMELDEN Sinds de introductie van deze nieuwe mogelijkheid is het aantal intermediairs dat werkt met Aplaza meer dan verdubbeld! ANVA sluit u nu kosteloos aan. Ga naar voor meer informatie en een overzicht van de aangesloten verzekeraars en meld u aan! 21

12 EVENTS SERVICE & CONTACT ontbijt sessies MEER BEREIKEN MET ANVA? ZO BEREIKT U ONS. Wilt u meer weten over ANVA en onze producten en diensten? Wilt u weten hoe u met ANVA Elements de omslag kunt maken van polis- naar servicegericht werken of wilt u een demo? Neem dan contact met ons op. VRAGEN OVER ANVA OF DIRECT HULP NODIG? ONZE SERVICEDESK STAAT VOOR U KLAAR! ANVA SERVICEDESK Onze servicedesk is dagelijks van 8.00 uur tot uur bereikbaar. Wat gebeurt er in de branche en wat heeft dat voor invloed op uw dienstverlening? Hoe kunt u de omslag maken van polisgericht naar servicegericht werken? Vragen waar u in alle vroegte antwoord op krijgt KOM LANGS Stadsring BA Amersfoort ANVA WEBDESK De Statie 1 Met de ANVA webdesk heeft u 24 uur per dag online inzage in 4611 CZ Bergen op Zoom de status van de vragen die u aan de servicedesk heeft gesteld. Na het succes van vorig jaar organiseert ANVA u mee in onze plannen zodat u makkelijker hierop Zo bent u altijd verzekerd van adequaat advies. ook dit jaar weer inspirerende ontbijtsessies op kunt inspelen. Tijdens de sessie vertellen wij u hoe u vier verschillende locaties in het land. Tijdens de omslag van polis- naar servicegericht werken met serviceportaal.anva.nl deze sessies praten we u bij over de laatste behulp van ANVA Elements kunt maken en wat dat ontwikkelingen in uw vakgebied en nemen we voor u als financieel adviseur betekent. STUUR EEN ALLE INFORMATIE OP EEN RIJ Op onze website vindt u niet alleen veel informatie over onze producten en diensten, maar ook nieuws over ANVA en nieuwe Data, aanvang en locaties 22 4 november 8.00 uur ANVA-hoofdkantoor Amersfoort 6 november 8.00 uur Stadion Feijenoord Rotterdam 11 november 8.00 uur Philipsstadion Eindhoven 13 november 8.00 uur IJsseldelta Center OF BEL marktontwikkelingen Zwolle 23

13 VERGELIJKEN OFFREREN AFSLUITEN? STANDAARD BINNEN ANVA ELEMENTS connecting customers Offertes laten maken door uw commerciële binnendienst en agenten Eenvoudig en efficiënt door gebruik te maken van een workflow De offerte kunt u direct beschikbaar stellen in de digitale omgeving van uw klant En dit alles standaard in het ANVA-pakket! Meteen aan de slag? Kijk op anva.nl/vergelijken-afsluiten of bel direct connecting customers connecting customers

beste online marketing voor jouw kantoor.

beste online marketing voor jouw kantoor. Een review is de beste online marketing voor jouw kantoor. HOGERE OPBRENGSTEN LAGERE KOSTEN POSITIEVE EFFECTEN VOORWOORD INHOUD Je moet grondig je best doen om online goed gevonden te worden. Het internet

Nadere informatie

COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0

COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0 COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1 STP & COMPLIANCE Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

DE UNIEKE COMBINATIE VAN ICT- & VERZEKERINGS KENNIS

DE UNIEKE COMBINATIE VAN ICT- & VERZEKERINGS KENNIS DE UNIEKE COMBINATIE VAN ICT- & VERZEKERINGS KENNIS www.bugsbusiness.nl SOFTWARE Imago, software voor de verzekeringsbranche Ons motto is Samen naar de beste oplossing. Welke doelgroep u ook wilt bereiken,

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Cloud Document Management & Secure Document Sharing. Online documenten delen, archiveren en structureren voor. werkgevers, werknemers en accountants.

Cloud Document Management & Secure Document Sharing. Online documenten delen, archiveren en structureren voor. werkgevers, werknemers en accountants. Cloud Document Management & Secure Document Sharing Online documenten delen, archiveren en structureren voor werkgevers, werknemers en accountants. Online documenten delen, structureren en archiveren voor

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

U bent altijd in control

U bent altijd in control U bent altijd in control Het is bekend dat matige prestaties altijd aanwezig zijn en schuil gaan achter een kleiner aantal goede prestaties. Uw bedrijf is een combinatie van productieve en onproductieve

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Klantgerichte ondernemingen. Werk als één team aan duurzame klantrelaties

Klantgerichte ondernemingen. Werk als één team aan duurzame klantrelaties Klantgerichte ondernemingen Werk als één team aan duurzame klantrelaties Werk samen met uw team aan duurzame relaties Samenwerking is de sleutel tot goed relatiemanagement. Als Verkoop en Marketing zaken

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

FranchiseFormule. All e s ov e r de sa m e n w e r k i n g. m e t Fi n a n c i ë l e Me e s t e r s

FranchiseFormule. All e s ov e r de sa m e n w e r k i n g. m e t Fi n a n c i ë l e Me e s t e r s FranchiseFormule All e s ov e r de sa m e n w e r k i n g m e t Fi n a n c i ë l e Me e s t e r s Samenwerking met Financiële Meesters Financiële Meesters heeft een nieuwe franchiseformule ontwikkeld voor

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk!

Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk! Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk! Alles wat u moet weten om te gaan groeien met CRM. 1. Inleiding: Wat is CRM 2. Efficiëntie & productiviteit 3. Effectiviteit & CRM strategie 4. Managementinformatie

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Ons team staat voor u klaar BACKOFFICE

Ons team staat voor u klaar BACKOFFICE Ons team staat voor u klaar BACKOFFICE maatwerkoplossingen samenwerken/websitemodules schadeafhandeling Heinenoord Assuradeuren Heinenoord Assuradeuren is een volmachtkantoor, opgericht in 1994, met volmachten

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Voorstellen 09051970 44 1 2 23 4 52407459 17 6 2 17 12 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit

Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit CampagneMakers is powered by Wat doen wij allemaal Wij zorgen voor een boodschap naar jouw klant die wij crossmediaal verpakken in diverse online

Nadere informatie

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 1 Toelichting onderzoek 2012 Het landelijk bedrijfsvoering benchmark onderzoek is voor het 2 e jaar afgenomen, dit

Nadere informatie

Workshop ketenintegratie. Bram Doveren

Workshop ketenintegratie. Bram Doveren Workshop ketenintegratie Bram Doveren Colimbra Colimbra ontwikkelt en implementeert standaardoplossingen voor verzekeraars, Biedt innovatieve ICT-oplossingen voor complexe distributievraagstukken in de

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

Een nieuw hypotheekadviesmerk bestormt de markt

Een nieuw hypotheekadviesmerk bestormt de markt Een nieuw hypotheekadviesmerk bestormt de markt Freek, zorgt voor je hypotheek De wensen van consumenten veranderen. Ze houden zelf graag de regie en willen gemakkelijk hypothecair advies inwinnen. Op

Nadere informatie

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN.

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. SPORT FRYSLÂN Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. INHOUDSOPGAVE EEN AGILE PROJECTAANPAK 3 INLEIDING 3 4 EEN

Nadere informatie

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN 6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN Reken op je cijfers voor meer succes www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN INHOUD 1 Eerste hulp bij het ondernemen 2 6 vragen om het juiste

Nadere informatie

De Kijk Op. Relaties onderhouden was nog nooit zo eenvoudig

De Kijk Op. Relaties onderhouden was nog nooit zo eenvoudig De Kijk Op Relaties onderhouden was nog nooit zo eenvoudig Hebt u er al kijk op? Een relatie onderhouden vraagt de nodige aandacht. Zeker als u veel relaties hebt, is het soms lastig met iedereen in contact

Nadere informatie

DEMO en Financiële dienstverlening

DEMO en Financiële dienstverlening DEMO en Financiële dienstverlening Richard Schoones 28-9-2012 1 Wie ben ik? Ruim 30 jaar actief binnen Financiële dienstverlening Ondernemer Als zelfstandig intermediair & gevolmachtigde Directie van Lanschot

Nadere informatie

Microsoft. Uw klanten volledig in beeld

Microsoft. Uw klanten volledig in beeld Microsoft Dynamics CRM Uw klanten volledig in beeld 2 Microsoft Dynamics CRM Klantbehoud, klanttevredenheid en relatiebeheer zijn nog nooit zo belangrijk geweest. Ondernemend Nederland is sterk aan het

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper Mobility...sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency Whitepaper UNIT4 Software B.V., 2013 Mobiel ondernemen: altijd en overal toegang tot bedrijfsgegevens Door nieuwe toetreders en afzetmarkten

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Kies en je wordt gekozen (Bron: Jan van Setten) Eric-Jan van den Berg Directeur Commercie Niels Herweijer - Marketeer Agenda VKG algemeen Visie toekomst adviseur Digitale

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Voorstellen 05041964 23 5 2 3 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt om vervolgens

Nadere informatie

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Presentatie Achmea Relatiegegevensbeheer tbv Platform Klantgericht Ondernemen 21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Achmea doelstelling Meest vertrouwde verzekeraar (gewaagd doel) Bestaande verbeterplannen

Nadere informatie

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE 1 SalesManager Online Onze CRM oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Juni 2011 Dit onderzoek is in opdracht van Nedasco door TeuwenSchouten in samenwerking met InFinance uitgevoerd. Samenvatting De meeste (70%) assurantietussenpersonen

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Organisatie Werkplek Online is de private cloud oplossing van ApplicationNet

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Inzicht zorgt voor uw Smile. Frank Erftemeijer

Inzicht zorgt voor uw Smile. Frank Erftemeijer Inzicht zorgt voor uw Smile Frank Erftemeijer Smile Introductie; Waarom is een Smile belangrijk? The Last Mile en Lost Smile Van Informatie, Communicatie naar Integratie revolutie t Echte Nieuwe werken

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Minigids Event Registration

Minigids Event Registration Registration Form Surname: Name: Company: Email: Minigids Event Registration Hoe en waarom online congres- en event registratie? Introductie Een evenement is een belangrijk moment. Je wilt een goede indruk

Nadere informatie

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche (Middel)grote bedrijven in de food branche - zoals voedingsmiddelenproducenten en organisaties

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

Klantgerichte financiële dienstverlening!

Klantgerichte financiële dienstverlening! Klantgerichte financiële dienstverlening! 2008-01 / WhitePaper De financiële wereld verandert in snel tempo. Door toenemende globalisering, branchevervaging, marktregulering en Internet wordt de concurrentie

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

Brochure AMF Financieel en fiscaal

Brochure AMF Financieel en fiscaal Brochure AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal maken onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE Voor specifieke vragen kunnen we altijd bij de medewerkers van BTC Teleconsult terecht. De onafhankelijke positie die BTC inneemt past uitstekend bij de behoefte en grootte

Nadere informatie

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl welkom bij CRMCompany CRMCompany is een jong bedrijf boordevol ervaring. Vanuit onze vestiging in Oost Nederland bedienen wij de

Nadere informatie

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN.

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. MULTI CARE SYSTEMS Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. INHOUDSOPGAVE DE PROCESSEN 34 KEUZE VOOR FULL- TIME AFAS BEHEER INLEIDING 3 ERVARING

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

HUIDIGE SITUATIE : GEWENSTE SITUATIE :

HUIDIGE SITUATIE : GEWENSTE SITUATIE : HUIDIGE SITUATIE : Het intermediair maakt gebruik van één van de bestaande CRM pla8orms (ANVA, CCS, DIAZ etc.). Deze CRM pla8orms zijn noodzakelijk voor de bestaande bedrijfsvoering, maar vormen een maandelijks

Nadere informatie

De Totaaloplossing! Wat wil een klant? Financiële rust, overzicht en inzicht

De Totaaloplossing! Wat wil een klant? Financiële rust, overzicht en inzicht De Totaaloplossing! Wat wil een klant? Financiële rust, overzicht en inzicht Een consument wil overzicht en inzicht in zijn lopende zaken. Een consument wil een bevrediging van zijn behoefte en denkt niet

Nadere informatie

Whitepaper. In vijf stappen naar een optimaal werkproces

Whitepaper. In vijf stappen naar een optimaal werkproces Whitepaper In vijf stappen naar een optimaal werkproces Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountants staan voor de uitdaging om efficiënter te werken. Jarenlang werd afgerekend op basis

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Marketing & design Marketing & design Ketendenken: Marketing is de kunst van het bereiken en verleiden van uw klant. is in staat om met u mee te denken over hoe u uw klanten kunt bereiken, maar ook in

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Zorgseizoen 2016/2017. SAA Verzekeringen

Zorgseizoen 2016/2017. SAA Verzekeringen Zorgseizoen 2016/2017 Introductie Geachte relatie, Binnenkort gaat het nieuwe zorgseizoen van start. SAA biedt u ook hierin graag ondersteuning aan. SAA heeft hiervoor een speciale zorgpropositie ontwikkeld,

Nadere informatie

INNOVATIE IN DE BOUW. Sessie 1

INNOVATIE IN DE BOUW. Sessie 1 INNOVATIE IN DE BOUW Sessie 1 Agenda - Sessie 1 Innovatie in de bouw 08:15h Aanvang Innovatie in de bouw Thema ketenautomatisering Thema Mobiel Thema Portalen Thema data analyse / dashboards 09:00h Einde

Nadere informatie

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk.

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk. Q Een Customer Relationship Management-systeem (CRM-systeem) ondersteunt uw bedrijf en uw medewerkers. Doordat alle afspraken, contactgegevens, wensen, lopende acties, etc. worden vastgelegd in één systeem,

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 1 Toelichting onderzoek 2012 Het landelijk bedrijfsvoering benchmark onderzoek is voor het 2 e jaar afgenomen, dit

Nadere informatie

Het nieuwe verzekeren

Het nieuwe verzekeren Het nieuwe verzekeringssoftware Het nieuwe Ongebonden door plaats en tijd, zonder menselijk handelen met elkaar verbonden door de digitale wereld. Verzekerden, intermediairs en verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Business Intelligence vergroot Cust mer Experience @ KPN Mobile. Michiel Valk Manager Information Services Februari / maart 2006

Business Intelligence vergroot Cust mer Experience @ KPN Mobile. Michiel Valk Manager Information Services Februari / maart 2006 Business Intelligence vergroot Cust mer Experience @ KPN Mobile Michiel Valk Manager Information Services Februari / maart 2006 De vraag: Hoe? bedien je met zo n 2000 medewerkers in een zeer competitieve

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Optimale ondersteuning voor Flevolandse bibliotheken De rol van de Nederlandse bibliotheken verandert. Enerzijds is een

Nadere informatie

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in

Nadere informatie

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business WHITEPAPER Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business 5 vragen die u aan het denken zetten: bent u wel echt bezig met doen waar u goed in bent? PP-056/02-14 Inleiding De flexmarkt

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen CASE STUDY 01-2016 EFFICIËNTIESLAG BIJ jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen DE WSG DOOR bij het ontwikkelen en opstellen INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE Een aantal ontwikkelingen

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren software consultancy training De markt heeft nood aan een flexibele en complete planningsoplossing. De invoering van de dienstencheques

Nadere informatie

Online enquête Marktbehoefte koppeling pensioen en inkomen. 15 december 2011-9 januari 2012. Ir. Laurens van Graafeiland 30 januari 2012

Online enquête Marktbehoefte koppeling pensioen en inkomen. 15 december 2011-9 januari 2012. Ir. Laurens van Graafeiland 30 januari 2012 Online enquête Marktbehoefte koppeling pensioen en inkomen 15 december 2011-9 januari 2012 Ir. Laurens van Graafeiland 30 januari 2012 1 Algemene statistieken respondenten Uitgenodigd: 2.205 Aantal begonnen:

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie