Verlofsoorten NS Afwezigheid in verband met persoonlijke omstandigheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verlofsoorten NS Afwezigheid in verband met persoonlijke omstandigheden"

Transcriptie

1 Verlofsoorten NS Afwezigheid in verband met persoonlijke omstandigheden Adoptieverlof Bijzonder verlof Bloed -en aanverwantschap Calamiteitenverlof Kortdurend zorgverlof Kraamverlof Langdurend zorgverlof Ouderschapsverlof Verlof Zwangerschap- en bevallingsverlof

2 Adoptieverlof Adoptieverlof Bij adoptie hebben beide ouders recht op adoptieverlof. Ook pleegouders hebben recht op het verlof, als bij plaatsing van het kind in het gezin duidelijk is dat het kind duurzaam in het gezin wordt opgenomen. Dit moet blijken uit een pleegcontract. Voor wie? Bij adoptie hebben beide ouders recht adoptieverlof. Ook pleegouders hebben recht op het verlof, als bij plaatsing van het kind in het gezin duidelijk is dat het kind duurzaam in het gezin wordt opgenomen. Dit moet blijken uit een pleegcontract. Hoe lang duurt het verlof? Adoptieverlof bedraagt maximaal vier weken. Bij adoptie van meerdere kinderen op hetzelfde moment, hebben de ouders éénmaal recht op verlof van maximaal vier weken. Wanneer kun je het adoptieverlof opnemen? Het adoptieverlof kan ingaan vanaf twee weken voor de overdracht van het kind aan de adoptie-ouders. Het verlof dien je binnen zestien weken nadat het kind is geadopteerd en in een aaneengesloten periode op te nemen. Wie betaalt het verlof? Het UWV betaalt een uitkering aan NS. NS betaalt het salaris gedurende het verlof aan je door. Hoe wordt het verlof aangevraagd? Minimaal drie weken voor ingang van het adoptieverlof vraagt u het verlof aan via uw P&O adviseur. Het is belangrijk dat bij de aanvraag officiële documenten worden gevoegd, waaruit blijkt dat je een kind gaat adopteren. Denk hierbij aan een verklaring van de bemiddelingsorganisatie, een uittreksel uit het bevolkingsregister of een verklaring van de Vreemdelingenpolitie. Stopt het adoptieverlof als je ziek bent? Nee, tijdens ziekte loopt het verlof gewoon door. Loopt de opbouw van vakantiedagen door tijdens het adoptieverlof? Ja.

3 Bijzonder verlof In welke situaties kun je bijzonder verlof opnemen? In hoofdstuk 3 van de CAO NS staat beschreven voor welke gebeurtenissen je bijzonder verlof kunt aanvragen. Je moet dan denken aan gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer zoals huwelijk, overlijden. Of je bijzonder verlof kunt opnemen, hangt in een aantal gevallen af van de graad van bloed en aanverwantschap. Wat is de omvang van het verlof? Het aantal dagen is - per gebeurtenis - genoemd in de CAO. Wordt je salaris doorbetaald? Het salaris wordt doorbetaald.

4 Bloed -en aanverwantschap Door de lijnen te volgen in het onderstaande schema, kun je snel bepalen tot welke graad in de bloed- en aanverwantschap een familielid behoort. Uitgangspunt ben je zelf, links in het midden aangegeven als "belanghebbende". Door de lijnen te volgen in het onderstaande schema, kun je snel bepalen tot welke graad in de bloed- en aanverwantschap een familielid behoort. Uitgangspunt ben je zelf, links in het midden aangegeven als "belanghebbende"

5 Calamiteitenverlof Je leidinggevende kan je calamiteitenverlof verlenen als sprake is van een onvoorziene noodsituatie, waarvoor je acuut vrij moet nemen om actie te ondernemen. Voor wie? Elke medewerker kan in aanmerking komen voor calamiteitenverlof Voor welke situaties is calamiteitenverlof bedoeld? Je leidinggevende kan je calamiteitenverlof verlenen als sprake is van een onvoorziene noodsituatie, waarvoor je acuut vrij moet nemen om actie te ondernemen. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan een sterfgeval in je familie, bevalling van je partner, een ziek kind waarvoor je oppas moet regelen of een gesprongen waterleiding die gemaakt moet worden. Wat is de omvang van het verlof? Het verlof is beperkt in de tijd, van een paar uur tot hooguit één of twee dagen. Het gaat om de tijd die nodig is om noodmaatregelen te treffen. Wordt je salaris doorbetaald? Het salaris wordt gedurende het calamiteitenverlof doorbetaald. Vragen? Je afdeling P&O kan je vragen beantwoorden.

6 Kortdurend zorgverlof Wanneer kun je kortdurend zorgverlof opnemen? Als het noodzakelijk is dat je een thuiswonend ziek kind, zieke partner of zieke ouders verzorgt. Voorwaarde is dat jij de enige bent die de zieke op dat moment kan verzorgen. Wanneer kun je kortdurend zorgverlof opnemen? Als het noodzakelijk is dat je een thuiswonend ziek kind, zieke partner of zieke ouders verzorgt. Voorwaarde is dat jij de enige bent die de zieke op dat moment kan verzorgen. Hoe lang kun je kortdurend zorgverlof opnemen? Per 12 maanden kun je twee maal het aantal uren dat je per week werkt opnemen. Je hoeft het zorgverlof niet aaneengesloten op te nemen. Hoe vraag je kortdurend zorgverlof aan? Je regelt het zorgverlof in overleg met je leidinggevende. Je leidinggevende mag achteraf vragen om bijvoorbeeld een rekening van een doktersconsult of een afspraakbevestiging voor een medisch onderzoek. Mag je leidinggevende het zorgverlof weigeren? Ja, dat mag als het bedrijf waar je werkt anders in ernstige problemen zou komen. Je leidinggevende moet dit wel onderbouwen. Salaris Bij kortdurend zorgverlof betaalt NS je volledige salaris door. Meer informatie Meer informatie kun je vinden op de internetsite van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Andere relevante onderwerpen: Langdurig zorgverlof Ouderschapverlof Vragen? Je afdeling P&O kan je vragen beantwoorden.

7 Langdurend zorgverlof Wanneer kun je langdurend zorgverlof opnemen? Als je partner, kind (thuis of uitwonend) of een ouder levensbedreigend ziek is, kun je langdurend zorgverlof opnemen. Je kunt geen verlof opnemen als het gaat om: - een schoonouder - als sprake is van een chronische ziekte Wanneer een chronische ziekte levensbedreigend wordt of als de ziekte in een terminale fase komt, dan kun je wel langdurend zorgverlof aanvragen. Hoe lang kun je langdurend zorgverlof opnemen? - je mag gedurende maximaal 12 weken in deeltijd werken - je mag per week maximaal de helft van het aantal uren dat je per week werkt opnemen Langer dan 12 weken kan ook, tot ten hoogste 18 weken. Je kunt dan maximaal een derde van het aantal uren dat je per week werkt opnemen. Hoe vraag je langdurend zorgverlof aan? Je moet het verlof twee weken voor de datum van het verlof schriftelijk aanvragen bij je leidinggevende. Je leidinggevende willigt je verzoek in, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten. Einde langdurend zorgverlof Het verlof eindigt zodra - de periode waarvoor het verlof is afgesproken, verstreken is - de persoon voor wie je zorgde, niet langer levensbedreigend ziek is of overleden is Salaris Het langdurend zorgverlof is onbetaald. De uren die je wel werkt, worden natuurlijk uitbetaald. Als je een opgebouwd tegoed in de levensloopregeling hebt, dan kun je dat gebruiken om het verlof te financieren. Je bouwt geen pensioen op over de uren die je niet werkt. Overige arbeidvoorwaarden door het opnemen van onbetaald verlof, daalt je inkomen. Dat kan invloed hebben op inkomensafhankelijke regelingen, zoals kinderopvang, studiefinanciering/tegemoetkoming studiekosten en huursubsidie. Je moet deze zaken zelf regelen; de opbouw van je vakantiedagen loopt door over je oorspronkelijke arbeidsduur; zolang je parttime werkt, heb je geen recht op WTV. Meer informatie Meer informatie kun je vinden op de internetsite van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

8 Kraamverlof Als je partner bevallen is, heeft de vader of de partner van de moeder die het kind erkent, recht op kraamverlof. In welke situatie's kun je kraamverlof opnemen? Als je partner bevallen is. Voor de bevalling zelf heb je aanspraak op calamiteitenverlof. Je moet het verlof vooraf, of in ieder geval zo spoedig mogelijk bij je leidinggevende melden. Wat is de omvang van het verlof? Je hebt recht op 2 dagen kraamverlof. Bij een thuisbevalling moet je deze dagen opnemen binnen 4 weken na de bevalling. Bij een ziekenhuisbevalling moet je deze dagen opnemen binnen 4 weken na thuiskomst van het kind. Wordt je salaris doorbetaald? Het salaris wordt doorbetaald.

9 Ouderschapsverlof Voor wie? Ouders en verzorgers van (pleeg-/stief-/adoptie-)kinderen tot 8 jaar kunnen gebruik maken van ouderschapsverlof. Je moet wel tenminste 1 jaar in dienst zijn van NS. Er ontstaat recht op ouderschapsverlof per geboorte of adoptie van een kind. Je hebt per kind eenmaal recht op ouderschapsverlof. Bij een meerling bestaat recht op meerdere keren ouderschapsverlof; twee keer bij een tweeling, drie keer bij een drieling etc. Wanneer je bij vorige werkgever al ouderschapsverlof hebt opgenomen, heb je bij NS dus geen recht meer op dat verlof. Wat is de omvang van het verlof? Het ouderschapsverlof bedraagt maximaal 26 maal de wekelijkse arbeidsduur. Hoe kan het ouderschapsverlof worden ingevuld? Standaard wordt het verlof per week opgenomen gedurende een aaneengesloten periode van maximaal twaalf maanden. Het aantal uren ouderschapsverlof bedraagt maximaal de helft van de arbeidsduur per week. In overleg met je leidinggevende kun je ook afspreken dat het verlof op een andere manier wordt genoten. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat het ouderschapsverlof gedurende een langere periode wordt opgenomen, meer verlof wordt opgenomen dan de helft van de arbeidsduur per week of dat het verlof wordt opgesplitst in verschillende perioden. Het verlof kan maximaal worden opgesplitst in zes perioden van minimaal 1 maand. Bij opsplitsing van het ouderschapsverlof kunnen de delen worden opgenomen in de periode tot het kind 8 jaar wordt. De omvang van het verlof blijft in alle gevallen maximaal 26 maal de wekelijkse arbeidsduur. Wanneer kun je het verlof opnemen? Als je verlof wil opnemen, dien je dit uiterlijk twee maanden voor het begin van het verlof schriftelijk te melden bij je leidinggevende. Hiervoor zijn bij de afdeling P&O formulieren beschikbaar. Het is mogelijk om de ingangsdatum afhankelijk te stellen van de bevallingsdatum of het einde van het zwangerschapsverlof. Wie bepaalt op welke dagen je ouderschapsverlof opneemt? Jij geeft aan op welke dagen je het verlof wilt opnemen. Wanneer je wensen ten aanzien van de spreiding van het verlof stuiten op een zwaarwegend bedrijfsbelang, kan je leidinggevende deze spreiding afwijzen. Je leidinggevende laat dat dan uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het verlof weten. Wordt ouderschapsverlof betaald? Ouderschapsverlof is een vorm van onbetaald verlof. Je ontvangt dus geen loon over de tijd dat je afwezig bent. Je bouwt ook geen vakantiebijslag of decemberuitkering over deze periode op. Voor de financiering van het verlof kun je gebruik maken van opgebouwd tegoed in het kader van de levensloopregeling. Daarnaast kun je in 2008 fiscaal voordeel krijgen van ongeveer 650 per maand bij voltijds ouderschapsverlof. Dit is een heffingskorting; dat wil zeggen dat de Belastingdienst dit bedrag aftrekt van de inkomstenbelasting die je moet betalen. Let op! Je hoeft vanaf 2009 niet meer deel te nemen aan de levensloopregeling om voor de ouderschapsverlofkorting in aanmerking te komen. Lees in het dossier 'Levensloopregeling ' meer informatie over sparen voor jouw verlof en hoe je gebruik kunt maken van deze regeling.

10 Wat gebeurt er bij ziekte? Bij ziekte loopt het ouderschapsverlof gewoon door. Als je na afloop van het ouderschapsverlof nog ziek bent, wordt het salaris weer betaald van voor het verlof. Tijdens het verlof blijf je verzekerd voor de WIA. Bij ziekte kun je een verzoek indienen om het verlof niet op te nemen of niet voort te zetten wegens onvoorziene omstandigheden. Tenzij dit stuit op zeer zwaarwegende bedrijfsbelangen, wordt het verzoek - binnen vier weken na indiening van het verzoek - toegewezen. Het recht op het resterende deel van het ouderschapsverlof vervalt indien het verlof tussentijds wordt stopgezet. Wat gebeurt er bij onderbreking van het ouderschapsverlof vanwege zwangerschaps-, bevallings- of adoptieverlof? Je kunt een verzoek indienen om het ouderschapsverlof niet op te nemen of niet voort te zetten als gevolg van het opnemen van zwangerschaps-, bevallings- of adoptieverlof. Dit verzoek wordt binnen vier weken na indiening van het verzoek toegewezen. Het onderbreken of niet opnemen van het ouderschapsverlof in samenhang met zwangerschaps-, bevallings- en adoptieverlof leidt sinds 1 januari 2008 niet meer tot het vervallen van het resterende deel van het ouderschapsverlof. Je kunt het resterende deel dus later alsnog opnemen. Wat is verder nog van belang? Als het patroon van onregelmatig werken wijzigt, verandert ook het DS-bedrag. Na afloop van het ouderschapsverlof komt het DS-bedrag minimaal op het oude niveau. Na afloop komt de TVI-garantie op het oude niveau. De werknemer heeft gedurende de periode van ouderschapsverlof (uiteraard) geen recht op WTV. Je verlofopbouw wordt aangepast naar het aantal uren dat je gaat werken. De pensioenopbouw vindt plaats over het oorspronkelijke aantal contracturen Bij volledig ouderschapsverlof ontvang je geen salaris. Als je deelneemt aan de collectieve zorgverzekering kan daarom geen inhouding van de premie plaatsvinden. Met je P&O-adviseur spreek je af op welke wijze de premie geïnd kan worden. Een goede mogelijkheid is dat premie wordt ingehouden op het salaris van de eerste maand na het ouderschapsverlof. Aanvraagformulier ouderschapsverlof. het aanvraag formulier is te vinden op NS insite Vragen? Je afdeling P&O kan je vragen beantwoorden.

11 Verlof Voor wie? Elke medewerker heeft recht op betaald verlof. Deze rechten staan beschreven in de CAO in hoofdstuk 3. Wat is de omvang van het verlof? De omvang is afhankelijk van het aantal uren dat je werkt en de salarisgroep waarin je bent ingedeeld. Waarvoor kun je het verlof inzetten? Het betaalde verlof kun je voor allerlei doelen opnemen. Bijvoorbeeld voor vakantie maar ook voor het kunnen regelen van privé-zaken. Vragen? Je afdeling P&O kan je vragen beantwoorden.

12 Zwangerschap- en bevallingsverlof Als je zwanger bent, ga je 4 tot 6 weken voor de uitgerekende datum met zwangerschapsverlof. Daarvoor moet je een aantal zaken regelen. Voor aanvang van het zwangerschapsverlof Je meldt aan je leidinggevende wanneer de vermoedelijke bevallingsdatum is en wanneer je zwangerschapsverlof wilt opnemen. Vervolgens vraag je ( zowel rooster gebonden als niet-rooster gebonden personeel ) via Digitaal Zakendoen zwangerschapsverlof aan. Dit kun je vinden bij Mijn Personeelszaken onder: VERLOF. Let op! Als je dit in gaat voeren, wordt er gevraagd om gelijktijdig een ondertekende verklaring van de arts of de verloskundige, waarin de vermoedelijke bevallingsdatum staat, op te sturen of te mailen. ( Adres/mailadres staat er bij ) Dus zorg dat je die al hebt. Vermeld op de verklaring je personeelsnummer. ( Zonder deze verklaring kan het zwangerschapsverlof niet worden ingevoerd ) Je kunt 4 tot 6 weken voor de datum waarop je bent uitgerekend stoppen met werken. Als je voor 4 weken kiest maar ziek wordt tussen de 6e en de 4e week, dan gaat vanaf dat moment je zwangerschapsverlof in. De medewerkster moet zwangerschapsverlof minimaal 4 weken voor de gewenste ingangsdatum van het verlof aanvragen. Indien medewerkster de aanvraag te laat indient, moet zij contact opnemen met het Service Center P&O.( ) Er kan dan geen aanvraag via Digitaal Zakendoen worden ingediend. Nadat het Service Center P&O de aanvraag heeft ontvangen, sturen zij een bevestiging naar de manager en ( alleen als de medewerkster een werk mailadres heeft ) naar de medewerkster. Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof Het zwangerschaps- en bevallingsverlof duurt 16 weken. Als je kind later wordt geboren dan heb je na de bevalling in elk geval nog 10 weken verlof.. Als je kindje geboren is, hoef je de geboortedatum niet door te geven aan het UWV. Dit gaat automatisch via de Gemeentelijke Basisadministratie. Het UWV stuurt vervolgens een brief waarin de einddatum van het bevallingsverlof wordt aangegeven. Je moet de geboorte uiterlijk op de 2e dag na de bevalling aan je leidinggevende doorgeven. Na afloop van het bevallingsverlof Wat als je na afloop van het verlof minder wilt gaan werken? Je kunt dan ouderschapsverlof aanvragen of verzoeken om minder uren te gaan werken. Vragen? Je afdeling P&O kan je vragen beantwoorden.

13 3 Arbeidsduur Inhoudsopgave CAO NS 21 Arbeidsduur 1. De contractuele arbeidsduur is gelijk aan het aantal uren genoemd in de arbeidsovereenkomst met werknemer en bedraagt maximaal gemiddeld 36 uur per week. 2. Indien in een arbeidsovereenkomst geen aantal uren wordt genoemd, dan wordt deze arbeidsovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor gemiddeld 36 uur per week. 22 Basisrooster/werktijdregeling 1 1. Werkgever maakt tijdig bekend wat het arbeids- en rusttijdenpatroon is. Werkgever stelt een basisrooster of werktijdregeling op, afgestemd op de bedrijfstijd, werklijnen, bedrijfsprocessen en bedrijfsdrukte en met als uitgangspunt een efficiënte inzet van het personeel. 2. Het basisrooster/de werktijdregeling moet voldoen aan de arbeids- en rusttijdenbepalingen in de ATW, het ATB en deze CAO. 3. Het reservepersoneel wordt zoveel mogelijk in een basisrooster opgenomen om een zo goed mogelijke verdeling van alle roosteraspecten over alle werknemers te bereiken. Daar waar het opnemen in zo n basisrooster niet mogelijk is, neemt werkgever in de plaatselijke spelregels beschermende bepalingen voor dit reservepersoneel op. 4. Basisroosters/werktijdregelingen behoeven de instemming van de Ondernemingsraad. 23 Basis arbeidspatroon en werktijdverkorting (WTV) 2 1. Een hele WTV-dag omvat een kalenderdag die uiterlijk om uur aanvangt. 3 Voor werknemer met een 36-urige werkweek geldt een basisarbeidspatroon van gemiddeld 9 diensten van gemiddeld 8 uur arbeidstijd per 14 dagen. Dit patroon wordt bereikt door het inroosteren van 26 WTV-dagen op jaarbasis. Daarbij geldt dat 20 WTV-dagen worden ingeroosterd. De 6 resterende dagen worden uiterlijk bij de Donderdagse Weekindeling of Weekplanning verleend. 2. In overleg tussen werkgever en werknemer (individuele functies) dan wel met instemming van de OR (niet-individuele functies) zijn afwijkingen mogelijk. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, geldt het arbeidspatroon in lid Ingeroosterde WTV-dagen worden bij ziekte als verleend beschouwd. Niet geplande WTV-dagen vervallen bij ziekte naar evenredigheid Een ingetrokken WTV-dag moet binnen 14 dagen worden verleend. Wanneer dit niet gebeurt, dan is de dag ter vrije beschikking van de werknemer. 24 Reistijdregeling 5 1. Reistijd naar de standplaats voorafgaand of aansluitend aan de dienst is noch arbeidstijd, noch diensttijd. 2. Ingeval er sprake is van reistijd na aanvang van de dagelijkse dienst en eindigend tijdens de dienst, wordt de reistijd aangemerkt als arbeidstijd. 3. Reistijd voorafgaand of aansluitend aan de dienst naar een andere werkplek is dienst, voor zover de reistijd langer is dan de gebruikelijke reistijd. De extra reistijd zal naar keuze van de betrokken werknemer in tijd of in geld worden gecompenseerd. Werkgever kan bepalen dat de wachttijd tussen de aankomst met het openbaar vervoermiddel en het begin van de dienst resp. de wachttijd tussen het einde van de dienst en het vertrek van het openbaar vervoermiddel als reistijd wordt aangemerkt. Verlof 25 Afboeking verlof Verlof wordt in uren en minuten afgeboekt. 26 Lengte af te boeken verlof Bij de verlofverlening wordt voor wat betreft de lengte van het af te boeken verlof uitgegaan van de laatst voorgeschreven dienst. 27 Vaststelling weektotaal Verlofuren worden meegenomen in/bij de vaststelling van het weektotaal. 28 Aantal verlofuren Werknemer die ingedeeld is in een van de salarisgroepen 01 tot en met 03 of 51 tot en met 63 heeft per contractuur per kalenderjaar recht op 4 verlofuren met behoud van bezoldiging. 29 Vrije uren 6 1. Werknemer die is ingedeeld in één van de salarisgroepen 01 tot en met 03 of 51 tot en met 59, heeft per contractuur per kalenderjaar recht op een aantal vrije uren met behoud van bezoldiging zoals in onderstaand schema weergegeven: Ingaande het jaar waarin de leeftijd wordt bereikt van: t/m 18 1,25 uren maal de contractuele arbeidsduur 19 t/m 29 1,05 uren maal de contractuele arbeidsduur 1 Voor werknemer die werkt in vijfploegendienst (NedTrain) gelden afwijkende afspraken. Deze zijn opgenomen in artikel Voor werknemer die werkt in vijfploegendienst (NedTrain) gelden afwijkende afspraken. Deze zijn opgenomen in artikel In afwijking hiervan geldt voor NedTrain dat een WTV -dag 24 uur duurt wanneer deze gekoppeld is aan een andere vrije dag. Een niet aan een andere vrije dag gekoppelde WTV-dag duurt hetzij 30 uren, hetzij 24 uren. In het laatste geval zal deze niet eerder ingaan dan om uur. 4 Het aantal WTV-dagen dat naar evenredigheid wordt afgeschreven, is afhankelijk van het feit of betrokken werknemer (nog) in een rooster is opgenomen. Is hij (nog) in een rooster opgenomen dan zal 1 WTV-dag per 2 maanden als verleend worden beschouwd. Is werknemer niet (meer) opgenomen in het rooster dan zal per 2 weken 1 WTV-dag (of indien aan de orde een combinatie van halve en hele WTV-dagen) als verleend worden beschouwd en per half jaar 13 WTV-dagen. 5 Deze bepaling is niet van toepassing op werknemers van NS Opleidingen (zie artikel 144) 6 Voor NS Opleidingen gelden afwijkende afspraken over vrije uren. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk CAO NS

14 Inhoudsopgave CAO NS 3 Arbeidsduur 30 t/m 39 1,25 uren maal de contractuele arbeidsduur 40 t/m 44 1,45 uren maal de contractuele arbeidsduur 45 t/m 49 1,65 uren maal de contractuele arbeidsduur 50 t/m 54 2,45 uren maal de contractuele arbeidsduur 55 t/m 59 2,85 uren maal de contractuele arbeidsduur 60 en ouder 3,05 uren maal de contractuele arbeidsduur 2. Werknemer die is of in de loop van een kalenderjaar wordt ingedeeld in één van de salarisgroepen 60 tot en met 63, heeft per contractuur per kalenderjaar recht op een aantal vrije uren met behoud van bezoldiging zoals in onderstaand schema weergegeven: Ingaande het jaar waarin de leeftijd wordt bereikt van: t/m 29 1,25 uren maal de contractuele arbeidsduur 30 t/m 39 1,45 uren maal de contractuele arbeidsduur 40 t/m 44 1,65 uren maal de contractuele arbeidsduur 45 t/m 49 1,85 uren maal de contractuele arbeidsduur 50 t/m 54 2,65 uren maal de contractuele arbeidsduur 55 t/m 59 2,85 uren maal de contractuele arbeidsduur 60 en ouder 3,05 uren maal de contractuele arbeidsduur 30 Aanwending vrije uren Om te voldoen aan het gestelde in artikel 7:634 lid 1 BW betreffende de minimum aanspraak op vakantie moeten vrije uren in voorkomende gevallen gebruikt worden ter aanvulling van de verlofuren. Vrije uren kunnen worden genoten op eenzelfde wijze als verlofuren. 31 Aaneengesloten vakantie Werknemer heeft recht op een aaneengesloten periode van afwezigheid van 21 kalenderdagen. Indien het verlof op zondag aanvangt heeft werknemer recht op een aaneengesloten periode van afwezigheid van 22 kalenderdagen. 32 Verlof na re-integratie met indeling in lagere salarisgroep Werknemer die voor zijn functie arbeidsongeschikt is en in een lagere salarisgroep wordt gereïntegreerd, behoudt aanspraak op het aantal verlofuren en/of vrije uren dat geldt voor de salarisgroep waarin hij voor re-integratie was ingedeeld. 33 Verlof bij tijdelijk sluiten Bij tijdelijke (gehele of gedeeltelijke) bedrijfssluiting bij onvoldoende werk is werkgever bevoegd, in overleg met de Ondernemingsraad te bepalen dat ten hoogste 4 dagen afwezigheid van dienst als verlof worden aangemerkt. De dagen moeten zoveel mogelijk aaneensluitend zijn. 34 Opbouw verlofuren en vrije uren De verlofrechten en de rechten op vrije uren als bedoeld in artikel 28 en artikel 29 van dit hoofdstuk worden gedurende het kalenderjaar opgebouwd. 35 Opbouw aanspraken op verlof en vrije uren wanneer werknemer geen dienst verricht 1. Werknemer bouwt geen aanspraken op verlof en vrije uren op over de periode waarover hij geen aanspraak heeft op maandbezoldiging wegens het niet verrichten van de bedongen arbeid. 2. Werknemer bouwt echter wel aanspraken op verlof en vrije uren op over de periode waarin werknemer geen recht heeft op maandbezoldiging: - in de gevallen en onder de voorwaarde genoemd in artikel 7:635 BW - over onbetaald verlof voor zover dit verlof gedurende een kalenderjaar niet meer is dan 4 maal de overeengekomen arbeidsduur per week. 36 Opbouw verlof en vrije uren bij arbeidsongeschiktheid 1. De in artikel 7:635 BW vervatte regeling inzake opbouw van vakantie-aanspraken is bepalend voor werkgever. 2. In afwijking van artikel 7:635 lid 4 bouwt werknemer die ten gevolge van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval gedurende een gedeelte van de tijd de bedongen arbeid niet verricht en gedurende het overige gedeelte wel, tijdens deze periode de volledige aanspraken op verlof en vrije uren op Het verleende verlof en de verleende vrije uren gedurende de in lid 2 bedoelde periode worden afgeschreven alsof werknemer volledig werkzaam was. 37 Opnemen verlof en vrije uren 1. Verlof en vrije uren kunnen op aanvraag worden verleend of door werkgever worden aangewezen. Aangevraagd verlof of aangevraagde vrije uren worden verleend, tenzij het dienstbelang of de in lid 3 genoemde verlofvolgorde zich daartegen verzet. Aanwijzing vindt niet plaats zonder overleg met werknemer Werkgever kan in overleg met de desbetreffende Ondernemingsraad tijdvakken aanwijzen, binnen welke periode het verlof voor bepaalde groepen werknemers wordt vastgesteld. 3. Werkgever kan in overleg met de desbetreffende Ondernemingsraad nadere regels betreffende het verlenen van verlof en vrije uren vaststellen. Daarbij geldt de volgende prioriteitsvolgorde: - gegarandeerd zomerverlof en buitengewoon verlof als bedoeld in artikel 43 lid 4, punt 1 en punt 2 a, b en c en kortdurende zorgverlof als bedoeld in artikel 42; - organisatieverlof; 11 1 In verband met de wijziging van artikel 7:635 BW vervalt deze bepaling met ingang van 1 januari In afwijking van het bepaalde onder lid 1 geldt voor NSO dat werknemer zijn vrijetijdsaanspraken zoveel mogelijk zal opnemen in de periode van 1 juni tot 1 september en in met de OR vast te stellen weken waarin de bedrijfsdrukte laag is (zoals de weken rond kerst). Werknemer betracht terughoudendheid met het aanvragen van verlof buiten voornoemde periode. Als richtlijn geldt dat maximaal 10 dagen verlof kan worden genoten. CAO NS

15 Inhoudsopgave CAO NS 3 Arbeidsduur - verplicht verlof in voor- en najaar voor werknemers waarvoor verlofspreiding geldt; - alle overig betaald en onbetaald verlof in volgorde van aanvraag, tenzij door werkgever in overleg met de Ondernemingsraad hiervan wordt afgeweken. 4. Bij het bepalen van het aantal op te nemen verlof- en vrije uren wordt uitgegaan van de lengte van de werktijd die werknemer op de desbetreffende dag volgens zijn werktijdregeling had moeten werken. 5. Voor reservepersoneel/werknemer in een vast rooster op reserve/beschikbare dagen geldt het volgende. De lengte van een verlofdag van werknemer bedraagt 30 uur als deze aansluit op een dienst en 24 uur als de verlofdag niet aansluit op een dienst. 6. Verlofuren dienen in beginsel te worden genoten in het jaar waarin deze worden opgebouwd. 38 Overschrijven Vrijetijdsaanspraken aanspraken roostergebonden personeel 1. Aan het eind van ieder kalenderjaar kunnen maximaal 160 uur aan vrijetijdsaanspraken worden meegenomen naar het volgende kalenderjaar. Indien werknemer meer dan 160 uur aan vrijetijdsaanspraken heeft, worden de uren boven de 160 uitbetaald dan wel ingezet in het Keuzeplan. 2. Deze regeling gaat in per 1 januari Van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 geldt een overgangsregeling. Indien een werknemer aan het einde van 2012 meer dan 160 uur vrijetijdsaanspraken heeft, wordt 50% van de uren boven de 160 uitbetaald dan wel ingezet in het Keuzeplan. 38a Overschrijven verlof en vrije uren niet roostergebonden personeel Indien de verlofuren of de vrije uren niet of niet geheel in het desbetreffende kalenderjaar zijn verleend, heeft werkgever de bevoegdheid om deze voor 1 mei van het daaropvolgende kalenderjaar aan te wijzen. 38b Verjaringstermijn Aanspraken op niet genoten verlof en vrije uren verjaren vijf jaren na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan. De wettelijke vervaltermijn 1 is niet van toepassing. 39 Verlofaanspraken bij indiensttreden Werknemer die aantoont dat door zijn vorige werkgever niet verleende verlofdagen zijn uitbetaald, heeft aanspraak op onbetaald verlof tot maximaal het aantal uitbetaalde verlofdagen. Deze dagen worden overeenkomstig (de geest van) deze CAO in uren omgezet. 40 Verlofaanspraken bij einde dienstverband Werkgever zal bij einde dienstverband: - de verlofuren/vrije uren waarop werknemer nog aanspraak heeft, uitbetalen tegen uurloon (inclusief vakantiebijslag en decemberuitkering); desgewenst ontvangt werknemer een bewijs waarop het aantal uitbetaalde uren is vermeld; - de te veel genoten verlofuren/vrije uren met werknemer verrekenen. Deze verrekening vindt niet plaats als de dienstbetrekking eindigt door overlijden van werknemer of ingeval van ontslag wegens arbeidsongeschiktheid. Bijzonder verlof 41 Bijzonder verlof Onder bijzonder verlof wordt verstaan bij wet en bij CAO geregeld verlof gericht op specifieke situaties. 42 Bij wet geregeld verlof 1. De wettelijke bepalingen zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, calamiteitenverlof, adoptieverlof, kortdurend zorgverlof, langdurend zorgverlof en ouderschapsverlof zijn van toepassing. 2. In aanvulling op de wettelijke bepalingen wordt gedurende het kortdurend zorgverlof en het adoptieverlof het volledige salaris doorbetaald. 3. De pensioenopbouw wordt gedurende de wettelijk toegestane periode van ouderschapsverlof van maximaal 26 weken, voortgezet. Werkgever neemt de daarvoor verschuldigde pensioenpremie voor haar rekening. 43 Bij CAO geregeld verlof 1. Naar aanleiding van het bepaalde in lid 4 sub 1 en sub 2 van dit artikel wordt op aanvraag van werknemer verlof met doorbetaling van de maandbezoldiging verleend; tijdens dit verlof zal geen bereikbaarheidsdienst worden opgelegd. Per gebeurtenis is de omvang van het verlof vermeld. 2. Indien de omvang van het verlof meer dan één dienst bedraagt, wordt het verlof ononderbroken verleend. Rustdagen, CO-dagen en feestdagen zijn in dit verband geen onderbrekingen. 3. Voor werknemer die, als gevolg van het feit dat hij minder dan gemiddeld 36 uur per week werkt, per week minder dagen werkt dan gebruikelijk is bij het desbetreffende onderdeel, geldt het volgende: tussenliggende kalenderdagen waarop geen dienst wordt verricht (met uitzondering van rustdagen, CO-dagen en feestdagen) worden in dit verband als dienst aangemerkt. 4. Er is sprake van 2 vormen van bij CAO geregeld verlof: 1. het zonder verdere voorwaarden verlenen van verlof voor de volgende 1 12 M.i.v. 1 januari 2012 in de wet opgenomen. CAO NS

Basisverlof (wettelijk verlof)

Basisverlof (wettelijk verlof) Verlof en zorgverlof Naast het basisverlof zijn er verschillende (wettelijke) verlofregelingen van toepassing wanneer bijvoorbeeld jouw kind, partner of ouder zorg nodig heeft. Afhankelijk van de situatie

Nadere informatie

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg Toelichting op verschillende vormen van verlof 29 mei 2017 Verlof op basis van wet en cao De Wet arbeid en zorg (Wazo) heeft tot doel de combinatie van arbeid en zorg te

Nadere informatie

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers Verlof Informatie over verlofregelingen voor werknemers Inhoud Verlof 4 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 5 Kraamverlof voor de partner 11 Adoptieverlof 13 Ouderschapsverlof 16 Calamiteitenverlof 22

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Personeelsinformatie Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Regelingen rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

Nadere informatie

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers Verlof Informatie over verlofregelingen voor werknemers Inhoud Verlof 4 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 5 Kraamverlof voor de partner 10 Adoptieverlof 11 Ouderschapsverlof 13 Calamiteitenverlof 17 Zorgverlof

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar.

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. 1 Ouderschapsverlof Auteur: mr. Edith van Schie, XpertHR Iedere ouder heeft recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. Op deze wijze wil de wetgever beide ouders de mogelijkheid

Nadere informatie

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers Verlof Informatie over verlofregelingen voor werknemers Inhoud Verlof 4 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 5 Kraamverlof voor de partner 11 Adoptieverlof 13 Ouderschapsverlof 16 Calamiteitenverlof 22

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Wijzig de titel van het artikel (Kop 5) In het cao-akkoord

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Nieuwe versie, februari 2015 Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Postbus 2103 3500

Nadere informatie

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof.

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof. Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Toelichting artikel 2.8 wijziging omvang aanstelling

Toelichting artikel 2.8 wijziging omvang aanstelling Bijlage bij B&W-flap d.d. 15 september 2015, BD2015-011096 Wijzigingen Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) i.v.m. Wijzigingen in de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur.

Nadere informatie

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten,

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 94488 20 juli 2016 Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten; Overwegende

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2010-004737 concern organisatie College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 24 augustus 2010 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst wordt

Nadere informatie

Ziek tijdens verlof Verdere informatie Adoptieverlof en pleegzorgverlof

Ziek tijdens verlof Verdere informatie Adoptieverlof en pleegzorgverlof Inleiding In deze folder vind je een beschrijving van de diverse verlofregelingen. Sinds 2001 zijn allerlei wettelijke verlofregelingen gebundeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO), met als doel om een balans

Nadere informatie

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Artikel 1. Ouderschapsverlof (ter aanvulling op art. 13a - i CAO) Op ouderschapsverlof met een feitelijke ingangsdatum vóór 1 januari 2007 blijven gedurende het

Nadere informatie

Regeling Werktijden en Verlof

Regeling Werktijden en Verlof Regeling Werktijden en Verlof Uitvoeringsbesluit krachtens artikelartikel 3:28, lid 3, 4:2, 6:2:1, lid 1, lid 2, lid 3,lid 5, lid 7 en 6:4 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vastgesteld

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Werk boven uitkering UWV verstrekt

Nadere informatie

OUDER SCH APSVERLOF Artikel 1. Begripsbepaling Artikel 2. Recht op ouderschapsverlof Artikel 3. Aanvraag van verlof

OUDER SCH APSVERLOF Artikel 1. Begripsbepaling  Artikel 2. Recht op ouderschapsverlof Artikel 3. Aanvraag van verlof OUDERSCHAPSVERLOF Artikel 1. Begripsbepaling Belanghebbende is de ambtenaar als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 sub a van de SAW of de arbeidscontractant als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 sub b van de SAW

Nadere informatie

1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010.

1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010. Notitie verlofmogelijkheden 1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010. De werknemer heeft recht op

Nadere informatie

Regeling Buitengewoon verlof 2007

Regeling Buitengewoon verlof 2007 Regeling Buitengewoon verlof 2007 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0254; zoals gewijzigd bij besluit van het college van bestuur van 15 januari

Nadere informatie

Het combineren van arbeid en zorg.

Het combineren van arbeid en zorg. Het combineren van arbeid en zorg. Inleiding In deze folder vind je een beschrijving van de diverse verlofregelingen. Sinds 2001 zijn allerlei wettelijke verlofregelingen gebundeld in de Wet Arbeid en

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Overzicht verlofvormen WAZ CvA-notitie - juni 2009

Overzicht verlofvormen WAZ CvA-notitie - juni 2009 Overzicht verlofvormen WAZ CvA-notitie - juni 2009 De Wet Arbeid en Zorg (Waz) is direct van toepassing op ambtenaren. Het doel van de Waz is om medewerkers in de gelegenheid te stellen werk te combineren

Nadere informatie

Kraamverlof. Vakbondsverlof. Verlof voor jeugdjongerenwerk. Wanneer recht op het verlof Voorwaarden voor het verlof. Soorten bijzonder verlof

Kraamverlof. Vakbondsverlof. Verlof voor jeugdjongerenwerk. Wanneer recht op het verlof Voorwaarden voor het verlof. Soorten bijzonder verlof Salaris Wanneer recht op het Kraam WAZ: 4:2 CARH: 6:4 Vakbonds CARH: 6:4:2 Verlof voor jeugdjongerenwerk CARH: 6:4:5:1 100% Na de bevalling van de echtgenote of al dan niet geregistreerde partner waarmee

Nadere informatie

LOGA GPD 25.06.2015 0105

LOGA GPD 25.06.2015 0105 6ei) rli!,],!im1501,111l11 LOGA GPD 25.06.2015 0105 Colleee voor Arbeidszaken./VNG FNV Overheid Brief aan de leden T.a.v. het college en raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden CNV ()verbeid

Nadere informatie

Overzicht vervallen of gewijzigde artikelen in de cao PO 2014-2015??

Overzicht vervallen of gewijzigde artikelen in de cao PO 2014-2015?? Overzicht vervallen of gewijzigde artikelen in de cao PO 2014-2015?? Versie 3* Inleiding Vanaf 2015 zijn een aantal wetten en regelingen gepubliceerd die gevolgen hebben voor het bepaalde in de cao PO

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg. Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg. Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Werk boven uitkering UWV verstrekt

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 april

Nadere informatie

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER. Calamiteiten- en zorgverlof

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER. Calamiteiten- en zorgverlof VISMA SOFTWARE WHITEPAPER Calamiteiten- en zorgverlof Nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden Eind vorig jaar stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden.

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE Artikel 5.1 Omschrijving 1. Algemene bepalingen 1. Als vakantie worden beschouwd de dagen, welke door de werkgever als zodanig met inachtneming van artikel 5.7 zijn vastgesteld.

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 43 BIJLAGE 3 RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 Goed werkgever en goed werknemer - Artikel 7: 611 BW (geldt voor alle

Nadere informatie

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER VISMA SOFTWARE WHITEPAPER Nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden Ouderschapsverlof Samenvatting Eind vorig jaar stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en

Nadere informatie

Wet Flexibiliteit en Zekerheid

Wet Flexibiliteit en Zekerheid Bijlage 5 Wet Flexibiliteit en Zekerheid Deze bijlage bevat een korte samenvatting van relevante regelingen uit deze wet die zich binnen de branche voor kunnen doen. CAO-partijen zijn zich er van bewust

Nadere informatie

Toelichting op de jaarurensystematiek

Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting Artikel 4.3 CAO Kinderopvang Opgesteld door CAO-partijen in de Kinderopvang 1 van 8 Toelichting op de jaarurensystematiek

Nadere informatie

Personeelhandboek Revisiehistorie versie 15.0 d.d

Personeelhandboek Revisiehistorie versie 15.0 d.d Algemeen In dit document worden de inhoudelijke aanpassingen van versie 01-04-2016/v15.0 ten opzichte van versie 01-04-2015/v14.0 en 14.1 van het personeelshandboek weergegeven. Grammaticale wijzigingen

Nadere informatie

Deze verlofwijzer geeft de situatie met betrekking tot de verschillende vormen van zorgverlof en bijbehorende regelingen weer.

Deze verlofwijzer geeft de situatie met betrekking tot de verschillende vormen van zorgverlof en bijbehorende regelingen weer. VERLOFWIJZER VOOR DE WERKNEMER Deze verlofwijzer geeft de situatie met betrekking tot de verschillende vormen van zorgverlof en bijbehorende regelingen weer. INLEIDING De werknemer kan gebruik maken van

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie?

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie? uwv.nl werk.nl Ik krijg een kind Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Heeft u daarna nog vragen?

Nadere informatie

1 november 2010 tot en met 31 januari 2013 CAO NS 2010-2013

1 november 2010 tot en met 31 januari 2013 CAO NS 2010-2013 november 00 tot en met januari 0 CAO NS 00-0 Algemeen Leeswijzer Begripsbepalingen Looptijd en nawerking Tussentijds wijzigen Verstrekken Werkingssfeer Incidenteel afwijken Extern overleg Bescherming werknemersvertegenwoordiging

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg

Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg uwv.nl werk.nl Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als

Nadere informatie

De volgende verlofvormen worden behandeld in deze notitie:

De volgende verlofvormen worden behandeld in deze notitie: Inleiding Op 1 december 2001 is de Wet Arbeid en Zorg (Waz) in werking getreden. De Waz is direct van toepassing op ambtenaren. Het doel van de Waz is om medewerkers in de gelegenheid te stellen werk te

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor :

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor : Ouderschapsverlof Inhoud Ouderschapsverlof vastleggen in Loon...1 Wat is ouderschapsverlof?...3 Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?...4 Gevolgen voor uw socialezekerheidsrechten bij verlof...4 Ouderschapsverlof

Nadere informatie

Deel 1. Alles over vakantie en vakantiewetgeving

Deel 1. Alles over vakantie en vakantiewetgeving Inhoudsopgave Voorwoord... II Deel 1. Alles over vakantie en vakantiewetgeving 1. Opbouw vakantiedagen... 1 1.1. Wettelijke vakantiedagen... 1 1.1.1. Hoe worden vakantiedagen opgebouwd?... 2 1.1.2. Opbouw

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10

ons kenmerk ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052

Nadere informatie

GEMEENTE LANC5ĒDIJK ING. 2 4 JUN Z01S. ons kenmerk ECWGO/U Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10

GEMEENTE LANC5ĒDIJK ING. 2 4 JUN Z01S. ons kenmerk ECWGO/U Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10 L O G A College voor ArbtMdszakerĽ V N G FNV Chřerbeld CNV Overheid Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad NR. GEMEENTE LANC5ĒDIJK 0 0 6 2-6,2 Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitgegeven: 22 november 2012 2012, nr. 49 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof Leeswijzer: De officiële wettekst is nog niet beschikbaar. Onderstaande wettekst is op basis van de kamerstukken samengesteld.

Nadere informatie

Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof

Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Vakantie Artikel 6:1 In elk kalenderjaar heeft de ambtenaar recht op vakantie met behoud van bezoldiging. Artikel 6:1:1 1 De

Nadere informatie

Verlofregeling SKSG. Datum: 1 december 2011 Laatste versie 27 maart 2012

Verlofregeling SKSG. Datum: 1 december 2011 Laatste versie 27 maart 2012 Verlofregeling SKSG Datum: 1 december 2011 Laatste versie 27 maart 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUD INHOUDSOPGAVE... 2 1. Vakantieverlof en Extra verlof... 3 1.1.1 Vakantieverlof... 3 1.1.2 Extra verlof... 3

Nadere informatie

Werkgeverszaken Vakantie

Werkgeverszaken Vakantie Werkgeverszaken Vakantie Inhoudsopgave 1 Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Leeswijzer 3 1.3 Wetgeving in verandering 3 2 Opbouw van vakantie-uren 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Recht op vakantie 5 2.2.1

Nadere informatie

1 februari 2013 tot en met 30 april 2015 CAO NS 2013-2015

1 februari 2013 tot en met 30 april 2015 CAO NS 2013-2015 februari 03 tot en met 30 april 05 CAO NS 03-05 Algemeen Leeswijzer Begripsbepalingen 3 Looptijd en nawerking 4 Tussentijds wijzigen 5 Verstrekken 6 Werkingssfeer 7 Incidenteel afwijken 8 Extern overleg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg)

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK 1. ALGEMEEN 01. WAT IS HET GENERATIEPACT? Het Generatiepact Metaal en Techniek zorgt ervoor dat ouderen in de Metaal en Techniek de gelegenheid

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over verlof.

Alles wat je moet weten over verlof. Alles wat je moet weten over verlof. Voor leerling-werknemers (BBL) 1 januari 2017 Verlof Naast werken en leren is het ook belangrijk soms vrij te nemen. Lekker op vakantie of gewoon een dagje vrij. Je

Nadere informatie

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Programma 1. Welke wijzigingen in de vakantieregelingen staan er op stapel? 2. Wat zijn de wijzigingen in het BW? 3. Hoe ziet de (vakantie)verlof

Nadere informatie

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar Betaald Mededelingen OCenW Bestemd voor: Bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, afdelingen

Nadere informatie

Werkgeverszaken Verlof

Werkgeverszaken Verlof Werkgeverszaken Verlof Verlof Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Wetsvoorstellen op het gebied van verlof- regelingen 5 1.2.1 Wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Nadere informatie

Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Colofon Uitgave Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Nadere informatie

Beh. Ambt.: Síreefdaí.: ons kenmerk. ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10

Beh. Ambt.: Síreefdaí.: ons kenmerk. ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10 LOGA Brief aan de leden Ţ.a.v. het college en de raad^ ^ Landelijk Overleg Gemeentelijke Arb eĩdsvo orwaarden C* 'V ' ivj-rl'.»'. CMH'F Beh. Ambt.: Síreefdaí.: informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof Bijlage bij B&W-besluit 16 december 2014 (BD 2014-012864) Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) in verband met het einde van de ouderschapsverlofkorting en het vervallen van

Nadere informatie

Artikel 5 Vakantieaanspraak bij (langdurige) ziekte

Artikel 5 Vakantieaanspraak bij (langdurige) ziekte VAKANTIE- EN VERLOFREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Vastgesteld en door het College van Bestuur overeengekomen met de werknemersorganisatie in het Lokaal Overleg van 4 oktober 2013, laatstelijk gewijzigd

Nadere informatie

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel;

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Overwegende dat het college nadere regels kan opstellen ter uitwerking van het daartoe bepaalde in hoofdstuk 3, 4, 4a en 6 van de CAR-UWO;

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat Onbetaald verlof Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof

Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Vakantie Artikel 6:1 In elk kalenderjaar heeft de ambtenaar recht op vakantie met behoud van bezoldiging. Artikel 6:1:1 1 De

Nadere informatie

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER VISMA SOFTWARE WHITEPAPER Nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden Zwangerschaps- en bevallingsverlof Nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden Eind vorig jaar stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel

Nadere informatie

Mantelzorgvriendelijk U Centraal

Mantelzorgvriendelijk U Centraal Mantelzorgvriendelijk U Centraal Met ingang van 2016 zal er binnen U Centraal als organisatie meer aandacht komen voor de combinatie van werk en mantelzorg. Dit is niet alleen belangrijk gezien de doelstelling

Nadere informatie

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra.

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra. Artikel 15 Vakantie 1. Het vakantiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 2. De werknemer heeft per vakantiejaar recht op 25 verlofdagen / diensten met behoud van salaris. 3. Jeugdigen tot en met 18 jaar

Nadere informatie

Algemeen. Deel 1: Vakantie

Algemeen. Deel 1: Vakantie VAKANTIE- EN VERLOFREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Vastgesteld en door het College van Bestuur overeengekomen met de werknemersorganisatie in het Lokaal Overleg van 4 oktober 2013, laatstelijk gewijzigd

Nadere informatie

dat het in zijn vergadering van dinsdag 29 november 2016 definitief heeft vastgesteld:

dat het in zijn vergadering van dinsdag 29 november 2016 definitief heeft vastgesteld: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harlingen. Nr. 6937 16 januari 2017 Verlofbeleid 2017 gemeente Harlingen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen maakt bekend: dat

Nadere informatie

Aanvraagformulier ouderschapsverlof

Aanvraagformulier ouderschapsverlof Aanvraagformulier ouderschapsverlof Voor- en achternaam : Meisjesachternaam : Adres : Postcode/woonplaats : Datum indiensttreding : Arbeidsduur per week: Aanvraag voor één aaneengesloten periode betaald

Nadere informatie

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ/CvA (070) 373 8021 onderwerp Gemeentelijke levensloopregeling Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 bijlage(n)

Nadere informatie

1 mei 2009 tot en met 31 oktober 2010 CAO NS 2009-2010

1 mei 2009 tot en met 31 oktober 2010 CAO NS 2009-2010 mei 00 tot en met oktober 00 CAO NS 00-00 Algemeen Leeswijzer Begripsbepalingen Looptijd en nawerking Tussentijds wijzigen 5 Verstrekken 6 Werkingssfeer Incidenteel afwijken Extern overleg Bescherming

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 5 juni 2009 registratienummer: B/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 5 juni 2009 registratienummer: B/ NOTA dienst: Dienst Bestuur datum: 5 juni 2009 registratienummer: B/0907039 afdelingsnaam: steller: paraaf chef: kopie aan: onderwerp: DB/P&O Dekker, Marianne Wijzigingen ARH in verband met aanvullingen

Nadere informatie

powered by: Mercatorlaan 1200 Postbus LB Utrecht

powered by: Mercatorlaan 1200 Postbus LB Utrecht powered by: Mercatorlaan 1200 Postbus 20057 3502 LB Utrecht info@dejongespecialist.nl www.dejongespecialist.nl @jongespecialist Aios en Zwangerschap 3 4 Aios en Zwangerschap Vooraf 5 Wanneer meld je dat

Nadere informatie

Voorwoord. Organisaties betrokken bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Sport: De Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS)

Voorwoord. Organisaties betrokken bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Sport: De Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) Voorwoord Werkgevers en werknemers in de sportsector vragen in toenemende mate aandacht voor de combinatie van arbeid en zorg. Voldoende mogelijkheden voor zorgverlof zijn belangrijk. In deze brochure

Nadere informatie

Ik ben zelfstandige en zwanger

Ik ben zelfstandige en zwanger uwv.nl werk.nl Ik ben zelfstandige en zwanger Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie

Nadere informatie

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch Inhoud In het kort...1 Aanzegplicht...2 Beëindiging arbeidsovereenkomst...2 Buitenlandse werknemers...2 Concurrentiebeding...3 Geheimhoudingsbeding...3 Identificatieplicht...3

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

Werkgeverszaken Vakantie

Werkgeverszaken Vakantie Werkgeverszaken Vakantie Vakantie Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Opbouw van vakantie-uren 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Recht op vakantie 5 2.2.1 Hoofdregel Burgerlijk Wetboek 5 2.2.2 CAO Gehandicaptenzorg 5 2.3

Nadere informatie

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 HR ontwikkelingen 2015-2016 Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 Inhoud Wijzigingen 2016 Werkloosheidswet Wet Flexibel Werken Wet doorwerken na AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending Hoofdstuk 9 Paragraaf A Duurzame inzetbaarheid Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak 1. De werknemer heeft recht op een persoonlijk budget ten behoeve van zijn duurzame inzetbaarheid. 2. Het persoonlijk

Nadere informatie