Carma CRM Kennismaking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Carma CRM Kennismaking"

Transcriptie

1 Carma CRM Kennismaking Ingenieursbureau B-ware b.v. Postbus AE Enschede Telefoon: (053)

2 Carma CRM: De klant centraal, uw bedrijf voorop!

3 KENNISMAKING Bekende vragen? Lastige antwoorden! Welkom bij Carma CRM Kunt u direct vertellen hoe uw omzet zich ontwikkelt? Welke klachten er zijn? Welke klanten achterlopen? Welke uitstaande offertes uw aandacht nodig hebben? Het zijn allemaal vragen waar u het liefst continu een antwoord op zou willen hebben. U maakt kennis met het pakket Carma CRM. In deze kennismaking worden eerst de algemene principes van CRM toegelicht: wat betekent het, aan welke voorwaarden moet het voldoen en wat kunt u ervan verwachten. Na deze inleiding zullen de mogelijkheden van Carma CRM worden toegelicht en de voorwaarden die nodig zijn om van Carma CRM een succes te maken. Carma CRM zal ertoe bijdragen dat uw organisatie niet alleen klantgerichter zal gaan werken, maar bovenal zal Carma CRM inzicht geven in uw eigen organisatie. Juist datgene zal management en gebruikers in staat stellen snel en daadkrachtig te kunnen handelen als de markt daarom vraagt. De markt verandert Het belang van CRM De laatste jaren zien we steeds vaker voorbeelden dat de markt in snel tempo verandert. De afnemers worden steeds beter geïnformeerd en gebruiken deze informatie en kennis om optimaal in hun behoefte te voorzien. De markt verschuift van een aanbodgedreven markt naar een vraaggedreven markt. Tegenwoordig zijn het uw klanten die bepalen welke producten u produceert en tegen welke prijs u ze verkoopt. Eén van de kenmerken van de nieuwe economie is dan ook dat de klant in toenemende mate uw bedrijfsprocessen zal initiëren. Wie deze wijziging in de markt niet wil accepteren zal uiteindelijk terrein verliezen of zelfs van de markt verdwijnen. Technologische veranderingen Een belangrijke oorzaak voor de veranderende markt is de technologische verandering. Door nieuwe instrumenten als automatisering en internet worden klanten steeds beter en sneller geïnformeerd. Het is belangrijk om deze nieuwe technologieën niet te zien als een bedreiging, maar als een kans voor uw organisatie. Om in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen in de markt zijn er programma's ontwikkeld, die zich richten op het ontsluiten van informatie over klanten en om verbanden te leggen tussen verschillende informatiebronnen om zodoende de klant optimaal van dienst te zijn. Deze programma's worden gebundeld onder de naam CRM: Customer Relationship Management. CRM-pakketten vormen een aanvulling op de bestaande en gangbare softwarepakketten, zoals financiële en logistieke systemen. Sterker nog: CRM-pakketten zijn grotendeels afhankelijk van deze pakketten voor een goede informatievoorziening. CRM gebruikt gegevens uit deze pakketten en combineert dit tot nieuwe en waardevolle informatie. Relatiegedreven Verschillende CRM-uitvoeringen CRM-pakketten zijn er in verschillende soorten. In hoofdlijnen kan gesproken worden over 'relatiegedreven' en 'transactiegedreven' pakketten. Relatiegedreven pakketten zijn vooral geschikt voor de consumentenmarkt. Bij deze pakketten worden klanten ingedeeld naar eigenschappen, zoals demografische gegevens, inkomensgegevens of leeftijd. Relatiegedreven CRM-systemen worden veelal gebruikt voor call-center activiteiten.

4 Transactiegedreven CRM: de klant centraal Transactiegedreven CRM is meer geschikt voor business-to-business bedrijven. Het beoordeelt relaties op de gedane transacties, zoals het aantal uitgebrachte offertes of gerealiseerde omzet en baseert hierop vervolgacties. Transactiegedreven CRM-systemen dienen nauw aan te sluiten bij uw bedrijfsvoering en moeten door de gehele organisatie gedragen worden. CRM is kijken naar de markt Bij een CRM-pakket zal de klant centraal staan. Alle informatie over klanten moet beschikbaar zijn. Het gaat dan niet alleen om de bekende adresgegevens, maar ook om zaken waar een klant mee bezig is of waar hij behoefte aan heeft. In dit opzicht gaat CRM veel verder dan de traditionele verkoopinformatiesystemen. De nadruk ligt bij CRM op de 'Customer life cycle', waarbij het optimaliseren van de relatie met de klant voorop staat. Tegenwoordig ligt de nadruk vooral op het behouden en uitbouwen van de relatie met de klant. Het besef dat het verwerven van nieuwe klanten vele malen duurder is dan het behouden van een bestaande klant, dringt langzaam door in alle lagen van het bedrijfsleven. CRM is hierbij het hulpmiddel om tijdig veranderingen in het gedrag van een klant te signaleren. Meer dan klanten Van CRM naar TRM In onze optiek voldoet alleen aandacht voor klanten niet. Uw eigen organisatie is niet alleen afhankelijk van klanten, maar ook van leveranciers, adviseurs, concurrenten, overheid enz. De nieuwe tendens zal dan ook zijn dat CRM-pakketten langzaam gaan verschuiven naar TRM-pakketten. TRM betekent Total Relationship Management. Naast de klantgegevens worden dan ook de gegevens van alle andere spelers in de markt in kaart gebracht en gehouden. U kunt immers uw aandacht wel richten op uw klanten, maar als uw leveranciers telkens een steek laten vallen, eindigt u met ontevreden klanten. CRM is een manier van werken Afhankelijk van de gehanteerde marktstrategie zal het implementeren van CRM meer of minder vergen van organisaties. De gehele organisatie moet gebruik (kunnen) maken van de gegevens en ook in staat zijn om de gegevens bij te werken. CRM moet dan ook niet beperkt blijven tot de verkoopafdelingen. De kracht van CRM wordt geput uit ingevoerde gegevens. Gebruikers moeten dan ook de discipline ontwikkelen om informatie direct in te voeren in de CRM-omgeving. Dit kan op meerdere manieren bewerkstelligd worden: Eisen aan de CRMomgeving Het CRM-pakket moet gebruiksvriendelijk en eenvoudig zijn; Het CRM-pakket moet duidelijk toegevoegde waarde hebben voor elke gebruiker; De gebruikers moeten duidelijke uitleg krijgen over de werking en de procedures; Het CRM-pakket moet dynamisch onderhouden worden om telkens aan te sluiten op de behoefte; Het gebruik van een CRM-pakket moet worden gedragen door het management.

5 KENNISMAKING Vooral bij organisaties, die onbekend zijn met CRM, is het raadzaam één persoon of afdeling verantwoordelijk te maken voor invoering en ondersteuning. Het is belangrijk dat deze taak wordt uitgevoerd door mensen van verkoopafdelingen en niet door IT-mensen of het hoger management. Falende CRMimplementaties Veel CRM-implementaties mislukken. Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de reden waarom deze implementaties mislukken. De belangrijkste reden is dat CRM-projecten gezien worden als IT-projecten. Het management beslist vaak zonder overleg welk CRM-pakket aangeschaft moet worden (ook een belangrijke oorzaak voor falen overigens), maar laat daarna de implementatie van een verkoopgeoriënteerd pakket over aan de IT-afdeling. Het is belangrijk om alle toekomstige gebruikers te betrekken bij de implementatie en inrichting van een CRM-pakket. Denk hierbij aan management, verkoopmedewerkers, boekhouding en natuurlijk ook de IT-afdeling voor de technische invulling. Toegevoegde waarde Inzicht in de eigen organisatie Wat biedt CRM? CRM biedt een duidelijke toegevoegde waarde aan uw organisatie. De informatie over klanten, leveranciers en projecten zal nu veelal opgeslagen zijn in de hoofden van medewerkers. Door deze informatie op te slaan in een geautomatiseerd systeem, kan de informatie vastgelegd worden. De informatie kan samengevoegd worden met andere gegevens en leidt tot nieuwe informatie en inzichten. Al deze informatie wordt gedeeld met alle betrokkenen in de organisatie. Met een CRM-systeem richt u zich op uw klanten en andere relaties. U krijgt een volledig beeld van de markt waarin u opereert en kunt sneller inspelen op veranderingen. Dit wordt bewerkstelligd door nauwgezet informatie vast te leggen en te analyseren. Deze informatie is niet alleen afkomstig van uw eigen organisatie, maar geeft ook een beeld over uw bedrijf intern. Een goed toegepast en ingericht CRM-systeem geeft minstens zoveel informatie over uw eigen organisatie, als over de markt. Dit is misschien wel het meest onderschatte aspect van CRM. Door u te richten op klanten en leveranciers levert CRM u een beeld van uw eigen sterkten en zwakten. En daarmee de mogelijkheid om direct te reageren op veranderingen in de markt en uw organisatie. Een goed CRM-systeem levert daarom een ongekende meerwaarde voor uw bedrijf. Maak kennis met Carma CRM!

6 Onderdelen van Carma CRM Carma CRM Carma CRM bestaat uit verschillende onderdelen. De onderdelen werken naadloos samen, maar kunnen, afhankelijk van uw organisatie, ook uitgeschakeld worden. De volgende onderdelen kunnen worden onderscheiden: Relatiebeheer Contactpersonen Projecten Rapportage Klachten (aftersales) Buitendienst Offerteregistratie Documenten To-do's Campagnes Financieel Businessrules Overige systemen Bouwtips Relaties Uw relaties vormen de basis van Carma CRM. In dit onderdeel legt u alle relatiegegevens vast. Denk aan adresgegevens, telefoonnummers etc. Naast de normale velden van Carma CRM kunt u voor uw eigen organisatie specifieke velden toevoegen. De relatiegegevens dienen als basis voor alle andere gegevens in Carma CRM. Daarnaast kunnen de gegevens prima gebruikt worden voor het maken van brieven of adresstickers. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat u altijd de goede gegevens selecteert. De basis van relatiebeheer

7 KENNISMAKING Contactpersonen Hoewel relaties belangrijk zijn, gaat het juist om de mensen achter die bedrijven. Carma CRM legt alle gegevens vast van uw contactpersonen. Naast de algemene gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer, kan ook de functie van iemand worden ingevuld. Dit kan nuttig zijn indien u bijvoorbeeld alle directieleden onder uw klanten wilt gaan mailen. Ook is het mogelijk verjaardagen in te voeren. Carma CRM informeert u tijdig als een contactpersoon jarig is. U zult versteld staan hoe positief dit kan werken als u er een telefoontje aan besteedt. Belangrijker is natuurlijk dat u weet waar uw contactpersonen mee bezig zijn. De mensen achter de bedrijven Projecten Weten waar de klant mee bezig is, is cruciaal om de klant goed te kunnen bedienen. Carma CRM biedt dan ook uitgebreide mogelijkheden om de projecten van uw klanten in beeld te brengen. Meerdere partijen bij projecten Per project kunt u exact aangeven welke andere relaties betrokken zijn en welke rol ze daarbij vervullen. U kunt bij een project precies aangeven in welke fase het project zich bevindt. Denk bijvoorbeeld aan een aanbesteding, waar u meerdere offertes uitbrengt aan verschillende klanten voor hetzelfde project. Dankzij Carma CRM is iedereen in uw organisatie nu op de hoogte welke klanten betrokken zijn bij een project en wat er afgesproken is.

8 Weten waar de klant mee bezig is Leg informatie vast... Rapportage Dagelijks maakt u afspraken met uw relaties. Als u de afspraken niet vastlegt, weet u uiteindelijk niet meer wat afgesproken is, maar weten ook uw collega's niet wat afgesproken is. Carma CRM biedt uitgebreide mogelijkheden om gesprekken en afspraken vast te leggen en te relateren aan de relatie of het project. Het voordeel is duidelijk. Iedereen die iets wil weten over een relatie of project ziet direct wat een ander afgesproken heeft. U kunt er voor kiezen om rapportage te verzenden naar collega's, zelfs via . Het voordeel boven normale is dat de informatie nu vastligt en terug te vinden is in de context zoals het bedoeld is. Een gespreksnotitie vormt dikwijls de aanleiding voor een vervolgactie. U zegt een klant bijvoorbeeld documentatie toe. Vanuit rapportage kunt u dergelijke acties direct initiëren. U kunt er voor kiezen de actie zelf uit te voeren, maar ook om deze te delegeren. In dat geval wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang....en deel de informatie

9 KENNISMAKING Klagende klanten zijn goud waard Klachten Klachten vormen een belangrijke informatiebron om de kwaliteit van uw producten te controleren en om de tevredenheid van uw klanten te bewaken. Klagende klanten zijn belangrijk. Immers, zolang een klant klaagt, is hij klant. Klachten moeten snel en kordaat afgehandeld worden. De klant zal dit zeker waarderen. Langlopende klachten zijn steeds moeilijker op te lossen en kosten uiteindelijk meer geld of betekenen zelfs het verlies van een klant. Carma CRM biedt uitgebreide vastlegging van klachten. Op deze manier kunnen klachten door iedereen worden ingevoerd op een consistente wijze en wordt de afhandeling voortdurend bewaakt. Door klachten te bundelen of te categoriseren, ontstaat inzicht in probleemleveranciers of -producten. Dit geeft u de mogelijkheid uw beleid aan te passen en de resultaten te toetsen. Klanten worden behouden door goede en snelle klachtafhandeling De oren en ogen van uw bedrijf Buitendienst Uw buitendienstmensen zijn de oren en de ogen van uw bedrijf. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor goede contacten met de klanten. De buitendienst moet volop gebruikmaken van een CRM-pakket. Niet alleen om informatie te lezen, maar ook om informatie in te voeren. Carma CRM is prima te gebruiken via notebooks. De gegevens kunnen dan overal en altijd worden geraadpleegd en ingevoerd. Via een telefoonverbinding of via internet kunnen de gegevens worden bijgewerkt en gecombineerd met de gegevens van kantoor. Zo wordt alle informatie uitgewisseld, zonder dat het noodzakelijk is dat de buitendienst eerst op kantoor komt. Prijsafspraken duidelijk vastgelegd Offerteregistratie In veel organisaties worden offertes en opdrachtbevestigingen gemaakt met een tekstverwerker. Dat is jammer, want daardoor gaat veel informatie verloren. Carma CRM heeft een bijzonder uitgebreide offertemodule. De offertegegevens worden daarbij gekoppeld aan uw artikelgegevens en debiteureninformatie.

10 Op deze manier ziet de verkoper bij het maken van een offerte direct of een klant een bepaald product eerder heeft afgenomen, wat hij eerder heeft betaald en of er misschien al andere offerte voor hetzelfde product afgegeven is. U kunt de klant direct het juiste antwoord geven en dat staat wel zo professioneel! Doordat u de offertes nu aanmaakt vanuit een gecontroleerde omgeving kan Carma CRM u helpen de uitstaande offertes te bewaken. Zo wordt u geïnformeerd als offertes de geldigheidsduur overschrijden of als de inkoop van artikelen wijzigt, waardoor bepaalde offertes mogelijk moeten worden aangepast. Offertes kunnen nu structureel worden bewaakt en opgevolgd. Offertes zullen dikwijls worden aangepast voordat de order binnen is. Dankzij Carma CRM worden deze wijzigingen in offertes zichtbaar en zal het altijd duidelijk zijn, wat de meest actuele versie van een offerte is. Inzicht in afname De offertemodule is ook geschikt om algemene prijsafspraken vast te leggen, zoals raamcontracten en jaarafspraken. Dankzij de integratie met uw financiële systemen, kunt u op elk gewenst moment de afname controleren en zien of vooraf gestelde doelen worden gehaald. Offertes worden razendsnel gemaakt omdat alle informatie binnen Carma CRM aanwezig is, zoals de adres- en projectgegevens en de artikel- en prijsgegevens. Bovendien zijn er mogelijkheden om offertes te kopiëren of groepsgewijs te bewerken. Documenten Naast offertes wordt er natuurlijk nog veel meer correspondentie van klanten verstuurd en ontvangen. Alle overige correspondentie kan ook door Carma CRM aangemaakt of verwerkt worden en worden toegewezen aan de juiste relaties of projecten. Eigen lay-out zorgt voor herkenning Zo kunt u voor uw organisatie sjablonen opstellen, die de lay-out en standaardtekst bevatten van bepaalde documenten. Denk aan een faxblad, een brief, een memo, een prijslijst, een standaardbrief, een presentatie of een Excel-blad. Gebruikers kiezen een model, vullen de standaardgegevens in en Carma CRM creëert het document, geeft het een naam en slaat het op de juiste locatie op.

11 KENNISMAKING In- en uitgaande documenten beheerd Ook binnenkomende brieven van klanten kunnen worden opgeslagen. Dit kan door een verwijzing naar een bestaand document in te voeren of door het document te scannen waardoor het ook voor andere Carma CRMgebruikers opvraagbaar wordt. Voor gebruikers zijn documenten vaak het begin van de acceptatie van Carma CRM, omdat iedereen met documenten te maken heeft. Het extra gebruiksgemak, zoals automatisch het juiste adres en altijd de juiste teksten, zorgt ervoor dat gebruikers het pakket snel gaan gebruiken. Tekstbibliotheek Afspraken nakomen......of na laten komen Een algemene bibliotheek zorgt ervoor dat veel gebruikte tekstfragmenten en (commerciële) artikelomschrijvingen eenvoudig kunnen worden hergebruikt. Niet alleen in Carma CRM, maar ook in MS-Word. Zelfs meertaligheid wordt ondersteund. Taken (to-do's) Contacten met klanten leiden dikwijls tot bepaalde vervolgacties. Dit noemen we taken. Het is belangrijk om toegezegde acties ook op tijd uit te voeren. In Carma CRM legt u de acties vast, die afgesproken zijn. U spreekt bijvoorbeeld met een klant af dat u hem over vier weken terugbelt. U maakt een taak en stelt de startdatum in over vier weken. Over vier weken zal Carma CRM u informeren dat u de klant terug moet bellen. U kunt taken ook delegeren. U krijgt bijvoorbeeld een offerteaanvraag waar meerdere collega's mee aan het werk moeten. U maakt een taak en voegt de collega's toe aan deze taak, elk met hun eigen opmerkingen. Deze collega's krijgen de taak nu ook in hun taakoverzicht. U kunt van alle collega's zien in hoeverre de taak is afgewerkt. Zodra u informatie opvraagt over een relatie of project ziet u welke taken er nog uitstaan of komen.

12 Gestructureerde verkoopactiviteiten met meetbare resultaten Integratie met BackOffice Campagnes Campagnes kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld uw relaties te mailen. Als u uw klanten wilt informeren over een nieuw product, stelt u een lijst samen met mensen die geïnformeerd moeten worden. U geeft op welke zaken u bij wilt houden, bijvoorbeeld de namen van de mensen die u aanschrijft, het aantal exemplaren dat u verstuurt, of de reacties die u krijgt. Nadat u een selectie heeft gemaakt, hoeft u alleen nog maar een document aan te wijzen om het vervolgens naar alle geadresseerden te versturen. Financieel Integratie met financiële systemen is niet noodzakelijk voor Carma CRM, maar geeft wel extra meerwaarde. Per relatie kunt u omzet en afzet volgen tot op artikelniveau. U kunt groeperingen aanbrengen die door uw financiële pakket niet eens geboden worden. Ook kunt u de financiële gegevens afzetten tegen de offertegegevens of bijvoorbeeld klachtgegevens. Zo kunt u direct opvragen hoeveel een relatie heeft omgezet of hoeveel marge een bepaald product of afdeling gemaakt heeft. Deze financiële systemen worden vaak aangeduid met de term BackOffice. Carma CRM ondersteunt o.a. SAP, Baan, Dibis en Exact. In principe is elke BackOffice te integreren met Carma CRM. De kracht van Carma CRM Tijdig en actief geïnformeerd Businessrules Een uniek onderdeel van Carma CRM vormen de Businessrules. Businessrules zijn regels die u zelf opstelt en die voor u de kritieke factoren bepalen waar u op wilt sturen. Dit kan op verschillende niveaus, zoals de hele organisatie, een productgroep of een individuele klant. Bij het vastleggen van Businessrules geeft u bandbreedtes op waarmee u bepaalt wanneer een bepaalde grens overschreden wordt. Continu zal Carma CRM de kritieke factoren voor u bewaken. Pas als een grens wordt overschreden wordt u geïnformeerd! Sneller kunt u niet geïnformeerd worden. Bovendien wordt u actief op de hoogte gehouden. U hoeft er zelf geen actie voor te ondernemen.

13 KENNISMAKING Your Business Rules Voorbeelden van businessrules zijn: Omzetverloop van een relatie Zodra de omzet bijvoorbeeld meer dan 20% achter begint te lopen, wilt u geïnformeerd worden. Omzetverloop van een productgroep Zodra de omzet meer dan 5% afwijkt moeten het afdelingshoofd en de directie geïnformeerd worden. Looptijd van klachten Als management bent u alleen geïnteresseerd in klachten die langer dan drie maanden lopen of waar meer dan 1.000,= mee gemoeid is. Signalering veranderende klantcontacten U wilt geïnformeerd worden zodra het contact met een klant minder wordt of zodra de klant een bepaald product niet meer afneemt. Verwachte orderstroom Op basis van uitstaande offertes kunt u een inschatting maken over de te verwachten orders. U wilt geïnformeerd worden als dreigt dat de vraag uw productiecapaciteit te boven gaat, of juist andersom! Businessrules zijn voor uw eigen organisatie te configureren en te beheren. U kunt direct regels aanpassen of nieuwe aanmaken als de situatie daar om vraagt. Overige systemen Carma CRM kan gebruikmaken van de meeste andere systemen in uw organisatie. Denk bijvoorbeeld aan Outlook voor het verzenden van . Speciaal voor de bouwbranche Bouwtips Een speciale koppeling is ontwikkeld met het programma Bouwtips van ten Hagen & Stam Uitgevers. In Bouwtips wordt wekelijks gemeld welke bouwprojecten van start gaan en welke marktpartijen hierbij betrokken zijn. Zo komen wekelijks meer dan 700 tips binnen. Het is praktisch onmogelijk elke week alle tips te selecteren op bruikbaarheid. Ook hier kunnen Businessrules de helpende hand bieden. U stelt bijvoorbeeld in dat u alleen tips wilt zien in de ontwerpfase in bepaalde postcodegebieden. Carma CRM maakt nu een selectie, die vervolgens verder bewerkt kan worden. CRM op maat Carma CRM samengevat U zult gemerkt hebben dat Carma CRM zeer veel mogelijkheden biedt. U heeft wellicht de indruk dat het pakket veel meer doet dan u nodig heeft. Dat kan zeer goed zijn en daarom wordt Carma CRM altijd op maat geconfigureerd. Uitbreiden kan dan altijd nog. Bovendien zal het altijd nodig zijn om een CRM-systeem aan te passen aan uw organisatie en werkwijze. Het gaat immers om de werkwijze van uw verkoopapparaat en die wilt u in principe niet aanpassen: het is immers de kracht van uw bedrijf. Carma CRM wordt daarom ingericht naar uw behoefte. Is Carma CRM voor u geschikt? Business to Business Carma CRM is niet voor elk bedrijf geschikt. We richten ons met onze expertise op industriële- en handelsbedrijven, die voornamelijk business-tobusiness georiënteerd zijn. De bedrijven kenmerken zich door een groot aantal klanten, veel artikelen en hoge omloopsnelheden. Deze bedrijven willen een concurrentievoordeel halen door klantgericht te handelen en direct kunnen reageren op veranderingen in de markt.

14 CRM is een manier van werken Valkuil Implementatieproject Ontwikkelingen staan niet stil Carma CRM in de organisatie Het is al eerder gezegd, maar CRM gaat verder dan een computerapplicatie. CRM is een manier van werken. Het vereist dat uw gehele organisatie uiteindelijk met Carma CRM werkt. Dit betekent vaak een andere manier van denken en handelen. Alle informatie zal moeten worden vastgelegd door de gebruikers. Zeker in het begin zal dit weerstand oproepen. Pas nadat deze informatie later nog steeds waardevol blijkt te zijn, zullen de gebruikers de voordelen gaan zien en het pakket intensiever gaan gebruiken. Ook het management zal pas later de vruchten kunnen gaan plukken. Er kan immers pas informatie worden geanalyseerd nadat het is ingevoerd. Veel CRM-implementaties beginnen voortvarend. De meeste gebruikers staan in beginsel positief tegenover invoer van een CRM-systeem. Ook het management steunt in deze periode volop de doelstellingen. Het gevaar schuilt in de eerste operationele periode. Door drukte of andere oorzaken is men snel geneigd terug te vallen op oude werkmethodes. Langzaam zullen gebruikers zich weer gaan onttrekken aan de CRM-werkwijze. Het is juist in deze fase van belang dat gebruikers en management toezien op het werken met CRM. Carma CRM implementeren Wij hebben inmiddels de nodige ervaring met implementatietrajecten van Carma CRM. Het is duidelijk gebleken dat de meeste tijd en aandacht besteed moet worden aan de organisatie. Als u kiest voor Carma CRM, kiest u ook voor een gedegen implementatietraject met veel aandacht voor de gebruikers en hun verwachtingen. Dankzij onze uitgebreide projectervaring kunnen wij het gehele traject (tot en met die zo belangrijke operationele fase) begeleiden. We zullen dit altijd doen in overleg met het management, de gebruikers en de IT-afdeling. Natuurlijk kan de implementatie ook door u zelf of door een extern bureau worden uitgevoerd. Carma CRM ontwikkelingen Carma CRM wordt ontwikkeld door Ingenieursbureau B-ware b.v. Het pakket komt rechtstreeks uit de praktijk en dat zal al snel te merken zijn. Onze klantenkring helpt ons het pakket steeds verder uit te bouwen om verder te kunnen voorzien in een groeiende informatievraag. Daarnaast wordt het pakket ook technisch verder ontwikkeld en zal binnenkort een op internet gebaseerde versie verschijnen. Bij B-ware zijn momenteel ruim 25 medewerkers werkzaam. Een groot deel ontwikkelt, terwijl een ander deel de software implementeert. Op deze manier kunnen wij direct inspelen op de behoefte van de klant. U zou natuurlijk ook niet anders verwachten van een CRM-leverancier... Carma Promis Carma DocSys Carma Informatiemanagement Carma CRM is onderdeel van de Carma productfamilie. Naast CRM bestaat Carma Informatiemanagement uit Carma Promis en Carma DocSys. Carma Promis is een projectinformatiesysteem, speciaal voor de dienstverlenende sector. Deze software wordt tegenwoordig aangeduid met de term PSA (Professional Services Automation). Carma DocSys is een documentgeneratietool gebaseerd op XML. Het richt zich op het genereren en beheren van documenten in grote ondernemingen. Carma DocSys is applicatie- en databaseonafhankelijk.

15 KENNISMAKING Meer informatie Meer informatie over Carma CRM en de andere Carma producten vindt u op de Carma-website ( Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opnemen. In dat geval adviseren wij u persoonlijk over de mogelijkheden van Carma CRM voor uw organisatie.

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED UNIT4 MULTIVERS EXTENDED CRM Een white paper van UNIT4 2011 UNIT4 Software B.V. Stationspark 1000 3364 DA Sliedrecht T +31 (0)184 44 44 44 F +31 (0)184 44 44 45 I www.unit4.nl E info.nl@unit4.com De rol

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk.

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk. Q Een Customer Relationship Management-systeem (CRM-systeem) ondersteunt uw bedrijf en uw medewerkers. Doordat alle afspraken, contactgegevens, wensen, lopende acties, etc. worden vastgelegd in één systeem,

Nadere informatie

Klantgerichte ondernemingen. Werk als één team aan duurzame klantrelaties

Klantgerichte ondernemingen. Werk als één team aan duurzame klantrelaties Klantgerichte ondernemingen Werk als één team aan duurzame klantrelaties Werk samen met uw team aan duurzame relaties Samenwerking is de sleutel tot goed relatiemanagement. Als Verkoop en Marketing zaken

Nadere informatie

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl welkom bij CRMCompany CRMCompany is een jong bedrijf boordevol ervaring. Vanuit onze vestiging in Oost Nederland bedienen wij de

Nadere informatie

Brochure AMF Marketing en verkoop

Brochure AMF Marketing en verkoop Brochure AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Unit 4 Multivers Extended CRM

Unit 4 Multivers Extended CRM Multivers Extended CRM Front en BackOffice Integratie Er wordt onderscheid gemaakt in front- en backofficeautomatisering. Bij succesvolle front- officeautomatisering kunt u primair denken aan uw verkoop-

Nadere informatie

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE 1 SalesManager Online Onze CRM oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer uw naam verkeerd gespeld wordt in een brief of wanneer u post ontvangt voor uw voorganger die al geruime tijd weg is. Dit soort

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl

AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl Pioen Partners AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Tel: +31 (0)546 456223 E-mail info@pioenpartners.nl Voorwoord AccrA

Nadere informatie

WinRIS. Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem

WinRIS. Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem WinRIS Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem Inleiding WinRIS is een marketing, sales- en communicatiesysteem dat eigenhandig is ontwikkeld door WinRIS Nederland b.v. Het systeem wordt ook wel een

Nadere informatie

Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren

Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren Bij CycloMedia was een snelle implementatie van Microsoft Dynamics CRM noodzakelijk om de sterke groei en expansie naar het buitenland

Nadere informatie

s lu it h et s ys teem a a n o p d e b eh oefte telefoon tjes en e-m a ils a u to m a tis ch o p kla n ten ka a rt

s lu it h et s ys teem a a n o p d e b eh oefte telefoon tjes en e-m a ils a u to m a tis ch o p kla n ten ka a rt Succesvoller ondernemen met geïntegreerd CRM-systeem Tik de afkorting CRM op Google in en je krijgt maar liefst 167.000.000 resultaten. Customer Relationship Management lijkt het vleugelwoord voor hedendaags

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Onze Project oplossing

Onze Project oplossing 1 SalesManager Online Onze Project oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

Advies - Algemeen concept_software

Advies - Algemeen concept_software Met de invoering van de WFT is het advies van met name complexe producten niet meer hetzelfde. Aan de ene kant stelt de WFT dat het noodzakelijk is dat de adviseur een klantprofiel opstelt. Maar aan de

Nadere informatie

De Kijk Op. Relaties onderhouden was nog nooit zo eenvoudig

De Kijk Op. Relaties onderhouden was nog nooit zo eenvoudig De Kijk Op Relaties onderhouden was nog nooit zo eenvoudig Hebt u er al kijk op? Een relatie onderhouden vraagt de nodige aandacht. Zeker als u veel relaties hebt, is het soms lastig met iedereen in contact

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN.

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. SPORT FRYSLÂN Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. INHOUDSOPGAVE EEN AGILE PROJECTAANPAK 3 INLEIDING 3 4 EEN

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Business Software Introductie Mamut Enterprise Travel CRM Introductie in uitbreiding van Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Travel CRM Versie: 12.1 Inhoud OVER MAMUT ENTERPRISE TRAVEL CRM...

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016

Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016 Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Handleiding activiteiten... 3 1.3 Referentiedocumenten...

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

, Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales

, Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales , Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales Een prestatie op maat, dat wilt u toch ook? Link2Doc helpt (inkoop) organisaties bij het optimaliseren en inrichten van documentmanagement processen

Nadere informatie

E-book: Werken met Zoho CRM

E-book: Werken met Zoho CRM E-book: Werken met Zoho CRM Alles wat u moet weten om te werken met Zoho CRM. Veel leesplezier! 1. Wat is CRM? Customer Relationship Management (klantrelatiebeheer) bevat de hele strategie rondom het krijgen

Nadere informatie

Zaalagenda.nl. Pioen Partners. Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl

Zaalagenda.nl. Pioen Partners. Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Zaalagenda.nl Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Tel: +31 (0)546 456223 E-mail info@pioenpartners.nl Voorwoord Zaalagenda.nl is ontwikkeld vanuit

Nadere informatie

(Meer) verkopen kun je leren!

(Meer) verkopen kun je leren! (Meer) verkopen kun je leren! Vergroot uw commerciële slagkracht door commerciële zelfreflectie! Door: Etienne Jager > Staat bij u de achterdeur open? > Zelfreflectie in het commerciële proces > Het commerciële

Nadere informatie

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN 6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN Reken op je cijfers voor meer succes www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN INHOUD 1 Eerste hulp bij het ondernemen 2 6 vragen om het juiste

Nadere informatie

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Sigma distributiepartner Colours & Coatings wil alle klantgegevens centraal opslaan en op PDA's beschikbaar hebben voor de buitendienstmedewerkers.

Nadere informatie

Hoe u met e-hrm verzuimkosten aanpakt

Hoe u met e-hrm verzuimkosten aanpakt Hoe u met e-hrm verzuimkosten aanpakt In deze whitepaper worden een aantal concrete tips gegeven welke rol HR kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening en het zorgen voor kostenreductie.

Nadere informatie

Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk!

Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk! Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk! Alles wat u moet weten om te gaan groeien met CRM. 1. Inleiding: Wat is CRM 2. Efficiëntie & productiviteit 3. Effectiviteit & CRM strategie 4. Managementinformatie

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Klantgerichtheid visie

Klantgerichtheid visie 1. Alle zorgen van mijn klanten zijn belangrijk; ze kunnen daar dan ook niet genoeg vragen over stellen. 2. Alle klanten moeten gelijk worden behandeld. Geen enkele klant is belangrijker dan de ander.

Nadere informatie

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie

COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0

COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0 COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en Multiweld.

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en Multiweld. Orbis Software Case Study Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en Multiweld. P02 Multiweld specialist in las- & snijtechniek Multiweld is een lastechnische

Nadere informatie

De vijf basis uitgangspunten van ABCrm (zie ook afbeelding volgende pagina):

De vijf basis uitgangspunten van ABCrm (zie ook afbeelding volgende pagina): Instructiekaart: Beginstappen in CRMcorner Kaartnummer: 1 Versie: 1009 Algemeen: Instructiekaart nummer 1 is vooral bedoeld om u op een snelle en efficiënte manier kennis te laten maken met CRMcorner.

Nadere informatie

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software,

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, Wij geloven dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan betere & veiligere zorg. The Patient Safety Company TPSC levert al meer

Nadere informatie

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1 STP & COMPLIANCE Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

Trivium Software. De Lexxyn Groep. Waarom NEXTmatters? Synergie voor Juristen

Trivium Software. De Lexxyn Groep. Waarom NEXTmatters? Synergie voor Juristen Trivium Software Trivium Software ontwikkelt, installeert en onderhoudt software voor de advocatuur. Wij zijn groot geworden met het onder juristen en advocaten breed gewaardeerde pakket FORTUNA. In 2013

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Regisseur

Functioneel ontwerp. Regisseur Functioneel ontwerp Regisseur Datum: Woensdag 2 maart 2005 Auteur: L. Kuunders Versie: 0.3 E-mail: leon@kuunders.info Functioneel Ontwerp Regisseur Pagina: 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 FUNCTIONALITEIT

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

Handleiding 4CIS Synchro

Handleiding 4CIS Synchro Zakelijke software s voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding 4CIS Synchro Optimale ondersteuning van uw frontoffice Optimale communicatie tussen uw frontoffice en backoffice 4CIS InfoBase

Nadere informatie

Succesvol project management in SAP Business One 9.2

Succesvol project management in SAP Business One 9.2 Succesvol project management in SAP Business One 9.2 Lang- of kortlopende projecten; een gestructureerde planning biedt houvast om gewenste resultaten te behalen en deze naderhand te analyseren. Heeft

Nadere informatie

Logres Business Solutions. De ERP Partner die uw bedrijf als uitgangspunt neemt.

Logres Business Solutions. De ERP Partner die uw bedrijf als uitgangspunt neemt. Logres Business Solutions De ERP Partner die uw bedrijf als uitgangspunt neemt. Inhoudsopgave Maak kennis met Logres 1 Onze werkwijze 2 Kennismaking Demonstratie Proof of concept 3 Implementatie bedrijfssoftware

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid deelnemer bedrijf praktijkopleider school

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Hunter CRM. Complete en flexibele software oplossingen DIENSTEN:

Hunter CRM. Complete en flexibele software oplossingen DIENSTEN: Hunter CRM Complete en flexibele software oplossingen Hunter - CRM levert complete en flexibele software oplossingen voor bedrijven, organisaties en praktijken. Geen enkel bedrijf is gelijk, waarom dan

Nadere informatie

MetaScope het ultieme, online verkoophulpmiddel

MetaScope het ultieme, online verkoophulpmiddel MetaScope het ultieme, online verkoophulpmiddel Haal structureel meer rendement uit medewerkers klanten prospects offertes... marketing MetaScope is het ultieme verkoophulpmiddel met alle rapportages die

Nadere informatie

DocuSoft CRM relatiebeheer voor het MKB

DocuSoft CRM relatiebeheer voor het MKB DocuSoft CRM relatiebeheer voor het MKB Binnen ondernemingen gaat het onderdeel communicatie een steeds grotere rol spelen naarmate het aantal personeelsleden toeneemt en/of de structuur van het bedrijf

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden Analisten als Gartner en Forrester voorzien dat Sharepoint dé standaard wordt voor document management

Nadere informatie

Uw klant ontvangt een beveiligd Excelbestand. Hij kan het bestand openen en printen, maar uiteraard niet de inhoud, d.w.z. prijzen veranderen.

Uw klant ontvangt een beveiligd Excelbestand. Hij kan het bestand openen en printen, maar uiteraard niet de inhoud, d.w.z. prijzen veranderen. Dagelijks e-mailen van prijslijsten en offertes Het programma om offertes en prijslijsten te e-mailen wordt kortweg Offerteprogramma genoemd. Met dit programma verstuurt u in Excel gemaakt offertes en

Nadere informatie

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV.

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. ONTVANG HERKEN VERWERK ARCHIVEER NAViDocs is de volledig

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Medium. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Medium. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Medium Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Medium UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet altijd, wel noodzakelijk want

Nadere informatie

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Heeft u zich ook al eens afgevraagd waarom uw concurrent zo veel goedkoper kan zijn? Waarschijnlijk

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

Accelereren om te presteren

Accelereren om te presteren Accelereren om te presteren Topprestaties met CarIT van VCD Automotive Maak kennis met dé totaaloplossing voor de automotive branche Uw bedrijfsprocessen op peil met CarIT DMS en CRM CarIT in een notendop

Nadere informatie

IT diensten op maat...

IT diensten op maat... IT diensten op maat... Even voorstellen. Interforce B.V. is een jong, dynamisch, kleinschalig automatisering- en dienstverlenend bedrijf van gedreven, klantgerichte en creatieve professionals, die stuk

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18 6 Administratie

Nadere informatie

WinRIS E-marketing. De moderne manier van marketing

WinRIS E-marketing. De moderne manier van marketing WinRIS E-marketing De moderne manier van marketing Inleiding E-mail is niet weg te denken uit de dagelijkse gang van zaken binnen een bedrijf. Het is een veelzijdig communicatiemiddel en wordt steeds meer

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

KLANTRELATIEBEHEER ALS EEN SERVICE

KLANTRELATIEBEHEER ALS EEN SERVICE CRMResultants KLANTRELATIEBEHEER ALS EEN SERVICE Over het leasen van CRM functionaliteit Een white paper van CRM Resultants KLANTRELATIEBEHEER ALS EEN SERVICE Over het leasen van CRM functionaliteit Een

Nadere informatie

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Visie Quootz ontwikkelt en implementeert standaard so3ware voor het op6maliseren van het verkoop- proces Wereldwijde toegang, 24/7 Webbased

Nadere informatie

Microsoft. Uw klanten volledig in beeld

Microsoft. Uw klanten volledig in beeld Microsoft Dynamics CRM Uw klanten volledig in beeld 2 Microsoft Dynamics CRM Klantbehoud, klanttevredenheid en relatiebeheer zijn nog nooit zo belangrijk geweest. Ondernemend Nederland is sterk aan het

Nadere informatie

Gouden eieren bestaan

Gouden eieren bestaan Gouden eieren bestaan Powered by Uw bedrijf ontwikkelt zich continu. Dit vraagt om grip op alle processen. Software helpt u om uw bedrijf efficiënt te runnen. Een softwarepakket is eenvoudig in gebruik

Nadere informatie

SportCareer. de nr. 1 vacaturebank voor de sport. HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1

SportCareer. de nr. 1 vacaturebank voor de sport. HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1 de nr. 1 vacaturebank voor de sport HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1 In deze handleiding maakt u kennis met SportCareer waarmee u al vacatures online kunt brengen. De website van SportCareer werkt zeer

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05

e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05 e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Hoe gaat het in zijn werk? 3 Wanneer kunt u aan de slag met e-uur en UBplus? 4 1. Terminologie 5 2. Gegevens binnen UBplus

Nadere informatie

Handleiding voor www.galvano-metaal.nl

Handleiding voor www.galvano-metaal.nl Handleiding voor www.galvano-metaal.nl Het is mogelijk via Internet, 24 uur per dag, prijzen op te vragen, orders in te voeren en de status van uw offerte aanvragen en orders te volgen. Ook prijslijsten

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor het aanschaffen van. U heeft met deze aankoop een goede keuze gemaakt voor een zeer professionele E-mail marketing tool. In deze quickstart handleiding zullen

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Omzet wordt het meest gebruikt voor de indeling van klanten maar is niet per se het beste selectiecriterium.

Omzet wordt het meest gebruikt voor de indeling van klanten maar is niet per se het beste selectiecriterium. Actieve marktbewerking in verkoopteams De binnendienst en de buitendienst groeien naar elkaar toe. In steeds meer bedrijven heeft de binnendienst een actieve, klant- en servicegerichte rol in het verkoopproces.

Nadere informatie