Digital Video Cassette Recorder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digital Video Cassette Recorder"

Transcriptie

1 (1) Digital Video Cassette Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees, alvorens het apparaat in gebruik te nemen, de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze voor eventuele naslag. GV-D200E 2000 Sony Corporation

2 Italiano ATTENZIONE Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l apparecchio alla pioggia o all umidità. Per evitare scosse elettriche, non aprire il rivestimento. Per riparazioni rivolgersi esclusivamente a personale qualificato. Nederlands WAARSCHUWING Om het gevaar van brand of elektrische schokken te voorkomen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Om elektrische schokken te voorkomen, mag de behuizing niet worden geopend. Laat reparaties uitsluitend door vakkundig personeel uitvoeren. ATTENZIONE I campi elettromagnetici a determinate frequenze potrebbero influenzare le immagini e l audio di questo videoregistratore digitale. Questo apparecchio è stato testato ed è conforme ai limiti stabiliti dalla Direttiva EMC sull utilizzo di cavi di collegamento di lunghezza inferiore a 3 metri. ATTENTIE Elektromagnetische velden met bepaalde frequenties kunnen het beeld en geluid van deze digitale videorecorder beïnvloeden. Deze apparatuur is getest en voldoet aan de EMC richtlijnen indien gebruikt met een aansluitsnoer van korter dan 3 meter. 2

3 Italiano Indice Operazioni preliminari Utilizzo del manuale... 5 Controllo degli accessori in dotazione... 7 Punto 1 Collegamento ad un televisore... 8 Punto 2 Preparazione della fonte di alimentazione Collegamento alla presa di rete Utilizzo con un blocco batteria (non in dotazione) Punto 3 Inserimento di una cassetta Operazioni di base Riproduzione di un nastro Registrazione da un videoregistratore o da un televisore Operazioni avanzate Ingrandimento delle immagini di riproduzione PB ZOOM Visione di un nastro con effetti speciali Effetto immagine Visione di un nastro con effetti speciali Effetto digitale Individuazione rapida di una scena Tramite la funzione di memoria del punto zero Ricerca di una registrazione tramite data Ricerca di data Ricerca di una foto Ricerca di foto/ Scorrimento di foto Visualizzazione dei dati di registrazione e degli indicatori dello schermo Funzione di codice dati Sovrapposizione di titoli Creazione di titoli personalizzati Montaggio Duplicazione di nastri Duplicazione delle sole scene desiderate Montaggio digitale di programmi Utilizzo con un apparecchio video analogico e con un personal computer Funzione di conversione del segnale Inserimento di una scena dal videoregistratore collegato Montaggio per inserimento Personalizzazione del videoregistratore Modifica delle impostazioni del menu Regolazione di data e ora Altre informazioni Sistema Digital8, registrazione e riproduzione Informazioni su i.link Soluzione dei problemi Indicazioni di autodiagnostica Indicatori e messaggi di avvertimento Utilizzo del videoregistratore all estero Informazioni sulla manutenzione e precauzioni Caratteristiche tecniche Riferimento rapido Identificazione delle parti e dei comandi Indice

4 Nederlands Inhoud Aan de slag Omtrent deze handleiding... 5 Controleren van het bijgeleverd toebehoren... 7 Stap 1 Aansluiting op een TV... 8 Stap 2 Voorbereiden van de stroomvoorziening Gebruik op stroom van het lichtnet Gebruik met een batterijpak (niet bijgeleverd) Stap 3 Inleggen van een videocassette Basisbediening Afspelen van een videocassette Opnemen vanaf een andere videorecorder of een TV-toestel Uitgebreide weergave/ opnamefuncties Beelden op de videoband vergroten PB ZOOM functie Weergeven van een videoband met speciale effecten Beeldeffect Weergeven van een videoband met speciale bewerkingsfuncties Digitaal effect Snel opzoeken van een scène Nulpunt-terugkeerfunctie Opzoeken van een gewenste opname volgens datum Datum-zoekfunctie Opzoeken van een foto-opname Foto-zoekfunctie/Fotoserieweergave Weergeven van de opnamegegevens en schermaanduidingen Data Code functie Een titel in beeld opnemen Eigen titelbeelden samenstellen Videomontage Video-opnamen overkopiëren Alleen de gewenste scènes kopiëren Digitale programmamontage Gebruik met een analoog videotoestel en een personal computer Signaalomzettingsfunctie Invoegen van een scène vanaf de andere (weergave) videorecorder Invoegmontage Uw videorecorder naar eigen inzicht aanpassen Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen Instellen van de datum en tijd Aanvullende informatie Digital8 systeem voor opnemen en afspelen Betreffende i.link Verhelpen van storingen Zelfdiagnose-aanduidingen Waarschuwingsaanduidingen en mededelingen Gebruik van uw videorecorder in het buitenland Onderhoud en voorzorgsmaatregelen Technische gegevens Compleet overzicht Plaats en functie van de bedieningsorganen Index

5 Operazioni preliminari Utilizzo del manuale Aan de slag Omtrent deze handleiding Nel testo del manuale, i tasti e le impostazioni del videoregistratore sono indicati in lettere maiuscole. Ad esempio: Impostare l interruttore POWER su ON. Quando si esegue un operazione, è possibile udire un segnale acustico che ne indica l esecuzione. Prima di utilizzare il videoregistratore È possibile utilizzare videocassette Hi8 / Digital8. Il videoregistratore è in grado di registrare e riprodurre immagini registrate con il sistema Digital8, nonché di riprodurre nastri registrati con il sistema (analogico) Hi8 / standard 8. Tuttavia, non è possibile utilizzare le funzioni descritte nella sezione Operazioni avanzate da pagina 27 a 45 per la riproduzione nel sistema Hi8 /standard 8. Per consentire transizioni scorrevoli tra le scene, si consiglia di non combinare in uno stesso nastro immagini registrate con il sistema Hi8 / standard 8 e immagini registrate con il sistema Digital8. Nota sui sistemi di colore TV I sistemi di colore TV differiscono a seconda dei paesi. Per vedere le registrazioni su un televisore, è necessario un televisore basato sul sistema PAL. Precauzione per i diritti d autore Programmi televisivi, film, videocassette e altri materiali possono essere coperti da diritti d autore. La registrazione non autorizzata di tali materiali può contravvenire alle leggi sui diritti d autore. De namen van toetsen of regelaars en instellingen op uw videorecorder worden in deze handleiding in hoofdletters vermeld. Bijvoorbeeld: Zet de POWER schakelaar in de ON stand. Bij het uitvoeren van een bedieningshandeling hoort u een pieptoon die u erop attendeert dat de bedieningshandeling wordt uitgevoerd. Alvorens de videorecorder in gebruik te nemen In deze videorecorder kunt u gebruik maken van Hi8 /Digital8 videocassettes. Uw videorecorder neemt beelden op en geeft deze weer met het Digital8 systeem. Tevens is uw videorecorder geschikt voor het afspelen van videocassettes die zijn opgenomen met het Hi8 /standard 8 (analoge) systeem. De Uitgebreide weergave/opnamefuncties beschreven op blz. 27 t/m 45 zullen echter niet beschikbaar zijn voor cassettes met het Hi8 / standard 8 systeem. Om problemen bij de overgang tussen beelden te voorkomen, is het aanbevolen uw cassettes gescheiden te houden en geen Hi8 /standard 8 en Digital8 opnamen op dezelfde cassette te maken. Verschillende televisiekleursystemen Televisie-kleursystemen verschillen van land tot land. Om de videobeelden op uw TV te bekijken, moet het TV-toestel werken met het PAL kleursysteem. Auteursrechten Televisieprogramma s, films, videobanden en ander beeldmateriaal kunnen beschermd zijn door auteursrechten. Het zonder toestemming opnemen van dergelijk materiaal kan in strijd zijn met deze auteursrechten. Operazioni preliminari Aan de slag 5

6 Utilizzo del manuale Precauzioni per la cura del videoregistratore Evitare che il videoregistratore si bagni. Proteggere il videoregistratore dalla pioggia e dall acqua marina. Se il videoregistratore si bagna possono verificarsi guasti a volte irreparabili [a]. Non lasciare mai il videoregistratore esposto a temperature superiori a 60 C, come all interno di un auto parcheggiata al sole o sotto la luce solare diretta [b]. Omtrent deze handleiding Voorzorgen bij gebruik van de videorecorder Laat de videorecorder niet nat worden. Zorg dat er geen regen of opspattend water, vooral zeewater, op het apparaat komt. Water in de videorecorder kan storingen veroorzaken, soms zodanig dat reparatie niet meer mogelijk is [a]. Laat de videorecorder nooit achter op plaatsen waar de temperatuur tot boven 60 C (140 F) kan oplopen, zoals op een vensterbank of in een auto die in de zon geparkeerd staat [b]. [a] [b] Il contenuto della registrazione non può essere compensato se la registrazione o la riproduzione non viene eseguita a causa di problemi di funzionamento del videoregistratore, videocassetta, ecc. Verloren gegane video-opnamen kunnen niet worden vergoed, ook als er bij opnemen of weergeven iets misgaat door een storing in de videorecorder, de videocassette e.d. 6

7 Controllo degli accessori in dotazione Assicurarsi che i seguenti accessori siano presenti insieme al videoregistratore. Controleren van het bijgeleverd toebehoren Controleer of de volgende accessoires alle in de verpakking van de videorecorder aanwezig zijn Operazioni preliminari Aan de slag 1 Trasformatore AC-L15A (1), cavo di alimentazione (1) (p. 10, 12) 2 Cavo di conversione A/V (1) (p. 23, 62) 3 Cavo di collegamento A/V (1) (p. 8, 23, 46, 62) 4 Adattatore a 21 piedini (1) (p. 9) 1 AC-L15A netspanningsadapter (1), netsnoer (1) (blz. 10, 12) 2 Audio/video-verloopsnoer (1) (blz. 23, 62) 3 Audio/video-aansluitsnoer (1) (blz. 8, 23, 46, 62) 4 21-polige verloopstekker (1) (blz. 9) 7

8 Punto 1 Collegamento ad un televisore Stap 1 Aansluiting op een TV Collegare il presente videoregistratore al televisore o ad un altro videoregistratore tramite il cavo di collegamento A/V in dotazione con il videoregistratore in modo da vedere le immagini di riproduzione sullo schermo del televisore. Collegare le spine differenziate in base al colore alle relative prese sul videoregistratore e sul televisore o sul videoregistratore collegato. Fare riferimento alle istruzioni per l uso del televisore o dell altro videoregistratore. Aprire il coperchio delle prese. Collegare il videoregistratore al televisore utilizzando il cavo di collegamento A/V. Quindi impostare il selettore TV/VCR sul televisore su VCR. Cavo S video (non in dotazione)/ S-videosnoer (niet bijgeleverd) S VIDEO OUT AUDIO OUT Sluit uw videorecorder met het daarbij geleverde audio/video-aansluitsnoer aan op uw TV-toestel of een andere videorecorder wanneer u de videoopnamen wilt weergeven op het TV-scherm. Steek de stekkers in de aansluitingen met dezelfde kleur op uw videorecorder en TV-toestel (of andere videorecorder). Zie de gebruiksaanwijzing van uw TV-toestel of de andere videorecorder. Open het dekseltje van de audio/videostekkerbussen. Sluit de videorecorder aan op uw TV-toestel met het A/V-aansluitsnoer. Stel uw TV-toestel met de TV/VCR-schakelaar in op VCR. IN S VIDEO VIDEO VIDEO OUT AUDIO : Flusso del segnale/ Signaalstroom Cavo di collegamento A/V (in dotazione)/ Audio/video-aansluitsnoer (bijgeleverd) 8 Se il televisore è già collegato ad un altro videoregistratore Collegare il presente videoregistratore all ingresso LINE IN del videoregistratore collegato tramite il cavo di collegamento A/V (in dotazione). Impostare il selettore di ingresso del videoregistratore su LINE. Se il televisore o il videoregistratore collegato sono di tipo monofonico Collegare la spina gialla del cavo di collegamento A/V alla presa di ingresso video e la spina bianca alla presa di ingresso audio del videoregistratore collegato o del televisore. Non è necessario collegare la spina rossa. Con questo collegamento, l audio sarà monofonico anche in modo stereo. Als uw TV-toestel al is aangesloten op een andere videorecorder Sluit uw videorecorder aan op de LINE IN ingangen van de andere videorecorder met behulp van het audio/video-aansluitsnoer (bijgeleverd). Zet de ingangskeuzeschakelaar van de videorecorder in de LINE stand. Als uw TV-toestel of de andere videorecorder slechts geschikt is voor monogeluid Sluit de gele stekker van het audio/videoaansluitsnoer aan op de video-ingang en de witte stekker op de audio-ingang van uw TV-toestel of de andere videorecorder. U hoeft de rode stekker niet aan te sluiten. Bij deze verbinding is het geluid altijd in mono, ook wanneer de stereofunctie is ingeschakeld.

9 Punto 1 Collegamento ad un televisore Stap 1 Aansluiting op een TV Collegamento ad un televisore o ad un altro videoregistratore privi di prese di ingresso video/ audio Utilizzare un adattatore RFU per sistemi PAL (non in dotazione). Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l uso del televisore o del videoregistratore collegato e dell adattatore RFU. Se si utilizza l adattatore RFU, l audio sarà monofonico anche se emesso da modelli stereo. Se il televisore o l altro videoregistratore sono dotati di connettore a 21 piedini (EUROCONNECTOR) Utilizzare l adattatore a 21 piedini in dotazione con il presente videoregistratore. Aansluiting op een TV of een andere videorecorder zonder Video/Audio ingangen Gebruik de PAL systeem RFU-adapter (niet bijgeleverd). Zie de gebruiksaanwijzing van uw TV-toestel of de andere videorecorder en de gebruiksaanwijzing van de RFU-adapter. Bij gebruik van een RFU-adapter is het geluid in mono, ook bij stereomodellen. Als uw TV of de andere videorecorder een 21-polige (EUROCONNECTOR) aansluiting heeft Gebruik voor het aansluiten de bij uw videorecorder geleverde 21-polige verloopstekker. Operazioni preliminari Aan de slag TV Se il televisore o il videoregistratore collegato dispongono di una presa S video Per ottenere immagini di alta qualità, effettuare il collegamento utilizzando un cavo S video (non in dotazione). Se si effettua questo collegamento non è necessario collegare la spina gialla (video) del cavo di collegamento A/V. Collegaro tramite un cavo S video (non in dotazione) la presa S VIDEO OUT del presente videoregistratore alla presa S video del televisore o videoregistratore collegato. Als uw TV-toestel of de andere videorecorder beschikt over een S-video aansluiting Sluit de camcorder daarop aan met een (niet bijgeleverd) S-video aansluitsnoer voor videoweergave van uitstekende kwaliteit. Bij deze wijze van aansluiten hoeft u de gele (video) stekker van het audio/videoaansluitsnoer niet aan te sluiten. Sluit een S-video aansluitsnoer (niet meegeleverd) aan op S VIDEO OUT op uw videorecorder en de S-video ingang van de TV of de andere videorecorder. 9

10 Punto 2 Preparazione della fonte di alimentazione Collegamento alla presa di rete Quando si utilizza il videoregistratore per un lungo periodo, si consiglia di alimentarlo dalla presa di rete utilizzando il trasformatore CA. (1) Aprire il coperchio della presa DC IN del videoregistratore e collegarvi il trasformatore CA con il simbolo v della presa rivolto verso destra. (2) Collegare il cavo di alimentazione al trasformatore CA. (3) Collegare il cavo di alimentazione alla presa di rete. 1 Stap 2 Voorbereiden van de stroomvoorziening Gebruik op stroom van het lichtnet Als u de videorecorder geruime tijd achtereen wilt gebruiken, is het aanbevolen het apparaat op het lichtnet aan te sluiten via de bijgeleverde netspanningsadapter. (1) Open het DC IN aansluitklepje en sluit de netspanningsadapter aan op de DC IN gelijkstroomingang van de videorecorder met het v merkteken op de stekker naar rechts gericht. (2) Sluit het netsnoer aan op de netspanningsadapter. (3) Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. 2, 3 10 PRECAUZIONE Anche se spento, l apparecchio non è scollegato dalla fonte di alimentazione CA (corrente domestica) fintanto che rimane collegato alla presa di rete. Note Il trasformatore CA può alimentare il videoregistratore anche se il blocco batteria (non in dotazione) è applicato all apparecchio. La presa DC IN ha priorità di fonte. Ciò significa che il blocco batteria (non in dotazione) non può fornire alimentazione se il cavo di alimentazione è collegato alla presa DC IN, anche se il cavo di alimentazione non è collegato alla presa di rete. Se l immagine appare disturbata, allontanare il trasformatore CA dal videoregistratore. Se il videoregistratore viene utilizzato in esterni Utilizzare il blocco batteria (non in dotazione) (p. 11) Utilizzo con una batteria auto Utilizzare un adattatore/caricatore CC Sony (non in dotazione). VOORZICHTIG Zolang de stekker in het stopcontact zit, blijft de stroomtoevoer naar het apparaat intact, ook al is het apparaat zelf uitgeschakeld. Opmerkingen U kunt de videorecorder ook op stroom van de netspanningsadapter gebruiken wanneer er een batterijpak (niet bijgeleverd) op de videorecorder is aangesloten. De DC IN gelijkstroomingang heeft voorrang bij de stroomvoorziening. Dit wil zeggen dat het batterijpak (niet bijgeleverd) géén stroom kan leveren zolang het snoer van de netspanningsadapter is aangesloten op de DC IN aansluiting, ook al zit de stekker van de netspanningsadapter niet in het stopcontact. Houd de netspanningsadapter uit de buurt van uw videorecorder als er storing in het beeld is. Bij gebruik van de videorecorder buitenshuis Gebruik het batterijpak (niet bijgeleverd) (blz. 11) Gebruik op stroom van een auto-accu Gebruik de Sony gelijkstroomadapter/lader (niet bijgeleverd).

11 Punto 2 Preparazione della fonte di alimentazione Utilizzo con un blocco batteria (non in dotazione) Stap 2 Voorbereiden van de stroomvoorziening Gebruik met een batterijpak (niet bijgeleverd) Installare il blocco batteria per utilizzare il videoregistratore in esterni. Il videoregistratore funziona esclusivamente con blocchi batteria InfoLITHIUM (serie L). Installazione del blocco batteria Tenere premuto il blocco batteria e farlo scorrere in direzione della freccia. Om uw videorecorder buitenshuis te kunnen gebruiken, breng u er een batterijpak op aan. Uw videorecorder werkt alleen op een InfoLITHIUM batterijpak (L-serie). Aanbrengen van het batterijpak Druk op het batterijpak en schuif dit in de richting van de pijl op het apparaat. BATT Operazioni preliminari Aan de slag Blocco batteria (non in dotazione)/ Batterijpak (niet bijgeleverd) Per rimuovere il blocco batteria Fare scorrere il blocco batteria verso destra tenendo premuto BATT. Dopo aver installato il blocco batteria Non trasportare il videoregistratore tenendolo per il blocco batteria. Diversamente, il blocco batteria potrebbe sfilarsi accidentalmente e il videoregistratore venire danneggiato. Indicatore di tempo di funzionamento rimanente del blocco batteria Se si utilizza un blocco batteria InfoLITHIUM, il tempo di funzionamento residuo della batteria viene visualizzato sullo schermo del monitor. È tuttavia possibile che a seconda delle condizioni e circostanze di utilizzo il tempo non venga visualizzato correttamente. Quando la batteria è esaurita, appare il relativo messaggio. Una volta impostato l interruttore POWER su ON, sarà necessario circa 1 minuto perché venga visualizzato il tempo di funzionamento residuo della batteria corretto. Losmaken van het batterijpak Houd het BATT ontgrendelknopje ingedrukt en schuif het batterijpak naar rechts. Na het aanbrengen van het batterijpak Houd in geen geval de videorecorder aan het batterijpak vast. Als het batterijpak losraakt, kan uw videorecorder vallen en beschadigd raken. Aanduiding van de resterende batterijspanning Bij gebruik van een InfoLITHIUM batterijpak verschijnt de resterende batterijlading op het monitorscherm. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan deze aanduiding niet correct zijn. Het bericht verschijnt wanneer de batterij leeg is. Nadat u de POWER schakelaar op ON hebt gezet, duurt het ongeveer 1 minuut vooraleer de resterende batterijlading correct wordt weergegeven. 11

12 Punto 2 Preparazione della fonte di alimentazione Carica del blocco batteria Utilizzare il blocco batteria dopo averlo caricato per il videoregistratore. È possibile caricare il blocco batteria con il videoregistratore. (1) Installare il blocco batteria. (2) Aprire il coperchio della presa DC IN e collegare il trasformatore CA (in dotazione con il videoregistratore) alla presa DC IN con il simbolo v della presa rivolto verso destra. (3) Collegare il cavo di alimentazione al trasformatore CA. (4) Collegare il cavo di alimentazione alla presa di rete. (5) Impostare l interruttore POWER su OFF. Una volta iniziata la carica, la spia arancione POWER ON/CHARGE si illumina. Stap 2 Voorbereiden van de stroomvoorziening Opladen van het batterijpak Voordat u de videorecorder kunt gebruiken, dient u eerst het batterijpak op te laden. U kunt het batterijpak met behulp van de videorecorder opladen. (1) Breng het batterijpak aan. (2) Open het DC IN aansluitklepje en sluit de netspanningsadapter (wordt bij uw videorecorder geleverd) aan op de DC IN gelijkstroomingang met het v merkteken op de stekker naar rechts gericht. (3) Sluit het netsnoer aan op de netspanningsadapter. (4) Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. (5) Zet de POWER schakelaar in de OFF stand. Wanneer het opladen begint, zal het POWER ON/CHARGE lampje oranje oplichten. 5 POWER OFF ON Dopo aver caricato il blocco batteria Scollegare il trasformatore CA dalla presa DC IN del videoregistratore. Note Evitare che oggetti metallici entrino in contatto con le parti metalliche della presa CC del trasformatore CA. Ciò potrebbe causare un corto circuito che danneggerebbe il trasformatore CA. Mantenere asciutto il blocco batteria. Se non si intende utilizzare il blocco batteria per un lungo periodo, caricarlo completamente una volta, quindi utilizzarlo fino a che non si scarica completamente. Conservare il blocco batteria in un luogo fresco. Se il blocco batteria è completamente carico La spia POWER ON/CHARGE si spegne. Na het opladen van het batterijpak Neem de stekker van de netspanningsadapter uit de DC IN gelijkstroomingang op uw videorecorder. Opmerkingen Zorg dat geen metalen voorwerpen tegen de metalen contactvlakken van de gelijkstroomstekker van de netspanningsadapter komen. Dit kan kortsluiting veroorzaken en de netspanningsadapter beschadigen. Houd uw batterijpakken zorgvuldig droog. Wanneer het batterijpak gedurende lange tijd niet is gebruikt, moet u het eenmaal volledig opladen en dan blijven gebruiken tot het weer helemaal leeg is. Bewaar het batterijpak op een koele plaats. Wanneer het batterijpak volledig opgeladen is Het POWER ON/CHARGE lampje brandt niet.

13 Punto 2 Preparazione della fonte di alimentazione Stap 2 Voorbereiden van de stroomvoorziening Tempo di carica/vereiste oplaadtijd Blocco batteria/ Carica completa (carica normale)/ Batterijpak Voor volledige lading (resp. normale lading) NP-F (90) NP-F530/F (150) NP-F730/F (240) NP-F930/F (330) NP-F (360) Numero approssimativo di minuti necessari per la carica di un blocco batteria scarico Tempo di riproduzione/beschikbare weergaveduur Blocco batteria/ Tempo di riproduzione/ Batterijpak Beschikbare weergaveduur NP-F (95) NP-F (160) NP-F (190) NP-F (325) NP-F (395) NP-F (520) NP-F (610) NP-F (710) Numero approssimativo di minuti se si utilizza una batteria completamente carica Dit is ongeveer het aantal minuten dat u videoopnamen kunt afspelen met een volledig opgeladen batterijpak. I numeri tra parentesi ( ) indicano il tempo utilizzando una batteria caricata normalmente. Se De cijfers tussen haakjes ( ) geven de il videoregistratore viene utilizzato in ambienti gebruiksduur van een normaal (grotendeels) freddi, la batteria avrà una durata inferiore. opgeladen batterijpak aan. Het batterijpak zal minder lang meegaan bij gebruik van de Nella tabella viene riportato il tempo di videorecorder in een koude omgeving. riproduzione dei nastri registrati col sistema Digital8. Il tempo di riproduzione dei nastri De tabel toont de speelduur van cassettes opgenomen met het Digital8 systeem. De registrati col sistema Hi8/standard 8 viene speelduur van cassettes opgenomen met het ridotto di circa il 20%. Hi8/standard 8 systeem is ongeveer 20% korter. Il blocco batteria può essere caricato all estero Per ulteriori informazioni, fare riferimento a pagina 94. Quando l alimentazione viene disattivata anche se l indicatore di funzionamento rimanente del blocco batteria indica energia sufficiente per il funzionamento del videoregistratore Caricare di nuovo completamente il blocco batteria in modo che l indicatore di funzionamento rimanente del blocco batteria indichi correttamente la carica. Che cosa è InfoLITHIUM? InfoLITHIUM è un blocco batteria agli ioni di litio in grado di scambiare dati, come ad esempio il consumo della batteria, con apparecchi elettronici compatibili. Questo apparecchio è compatibile con il blocco batteria InfoLITHIUM (serie L). Il presente videoregistratore funziona esclusivamente con blocchi batteria InfoLITHIUM. I blocchi batteria InfoLITHIUM hanno il contrassegno. InfoLITHIUM è un marchio di fabbrica di Sony Corporation. Dit is ongeveer het aantal minuten dat het opladen van een leeg batterijpak duurt U kunt het batterijpak ook in het buitenland opladen Zie blz. 94 voor nadere bijzonderheden. Als de videorecorder wordt uitgeschakeld terwijl de aanduiding voor de resterende batterijspanning aangeeft dat er nog voldoende batterijspanning is Laad het batterijpak opnieuw volledig op zodat de aanduiding voor de resterende batterijspanning gecorrigeerd wordt. Wat is InfoLITHIUM? Het InfoLITHIUM batterijpak is een lithiumionenbatterijpak dat geschikt is voor het doorgeven van batterijverbruikgegevens aan de hiervoor geschikte video-apparatuur. Deze videorecorder is geschikt voor elk InfoLITHIUM batterijpak van de L-serie. Uw videorecorder zal alleen goed werken met dit type InfoLITHIUM batterijpakken. InfoLITHIUM L- serie batterijen zijn te herkennen aan het beeldmerk. InfoLITHIUM is een handelsmerk van Sony Corporation. Operazioni preliminari Aan de slag 13

14 Punto 3 Inserimento di una cassetta Si consiglia di utilizzare videocassette Hi8 / Digital8. (1) Installare la fonte di alimentazione (p ). (2) Tenendo premuto il piccolo tasto blu, far scivolare EJECT in direzione della freccia. Lo scomparto cassetta si solleva e si apre automaticamente. (3) Inserire la cassetta con la finestrella rivolta verso l alto. (4) Chiudere lo scomparto cassetta premendo in corrispondenza di sullo scomparto cassetta. Stap 3 Inleggen van een videocassette Wij bevelen u aan Hi8 /Digital8 videocassettes te gebruiken. (1) Sluit een stroombron aan (blz ). (2) Houd het kleine blauwe knopje ingedrukt en schuif tegelijk de EJECT knop in de richting van de pijl. De cassettehouder komt dan automatisch omhoog en gaat open. (3) Plaats een videocassette met de vensterzijde naar boven. (4) Sluit de cassettehouder door op op de cassettehouder te drukken. EJECT Per estrarre una cassetta Seguire la procedura descritta sopra, quindi al punto 3 estrarre la cassetta. Note Non inserire le dita né toccare l interno dello scomparto cassetta quando è aperto, onde evitare problemi di funzionamento del videoregistratore. Il presente videoregistratore registra le immagini nel sistema Digital8. Il tempo di registrazione se si utilizza il presente videoregistratore è pari a 2/3 rispetto al tempo indicato sui nastri Hi8 (PAL). Se nelle impostazioni del menu viene selezionato il modo LP, il tempo di registrazione risulta ridotto rispetto a quello indicato sul nastro Hi8 (PAL). Se si utilizzano nastri standard 8, assicurarsi di riprodurre il nastro con il presente videoregistratore. Se si riproducono nastri standard 8 su altri videoregistratori, è possibile che si presentino disturbi a mosaico. Per evitare cancellazioni accidentali Spostare la linguetta di protezione dalla scrittura della cassetta in modo da esporre il contrassegno rosso. Uitnemen van de videocassette Volg weer de bovenstaande aanwijzingen, en werp in stap 3 de cassette uit. Opmerkingen Steek nooit uw vingers in de geopende cassettehouder. Dit zou storing in de werking van de videorecorder kunnen veroorzaken. Uw videorecorder neemt de beelden op met het Digital8 systeem. De opnametijd bij gebruik van uw videorecorder bedraagt 2/3 van de tijd die vermeld staat op een Hi8 (PAL) cassette. Wanneer u LP mode kiest in het instelmenu, is de opnametijd korter dan de tijd die is aangegeven op een Hi8 (PAL) cassette. Als u standard 8 videocassettes gebruikt, moet u de cassette ook weer op deze videorecorder afspelen. Bij afspelen van een standard 8 videocassette op een andere videorecorder kan er mozaïekstoring in het beeld optreden. Voorkomen van per ongeluk wissen Schuif het wispreventienokje van de videocassette opzij, zodat het rode vlakje zichtbaar wordt. 14

15 Operazioni di base Riproduzione di un nastro Basisbediening Afspelen van een videocassette (1) Collegare il presente videoregistratore ad un televisore (p. 8). (2) Installare la fonte di alimentazione e inserire la cassetta registrata (p ). (3) Impostare l interruttore POWER su ON tenendo premuto il piccolo tasto verde. La spia (verde) POWER ON/CHARGE nella parte anteriore si illumina. (4) Premere H per avviare la riproduzione. DISPLAY (1) Sluit uv videorecorder aan op een TV (p. 8). (2) Sluit een stroombron aan en plaats de videocassette in de videorecorder (blz ). (3) Houd het kleine groene knopje op de POWER schakelaar ingedrukt en schuif de schakelaar in de ON stand. Het POWER ON/CHARGE lampje (groen) aan de voorzijde licht op. (4) Druk op de H toets om te beginnen met afspelen. 3 POWER OFF ON Operazioni di base Basisbediening 4 PLAY REW STOP FF Per arrestare la riproduzione Premere x. Note sul tasto DISPLAY Se si collega il presente videoregistratore ad un televisore, è possibile controllare gli indicatori a schermo sullo schermo del monitor televisivo. Premere DISPLAY per visualizzare gli indicatori a schermo. Per disattivarli, premere di nuovo il tasto. Stoppen met afspelen Druk op de x toets. Opmerkingenn bij de DISPLAY toets Wanneer u uw videorecorder aansluit op een TV, kunt u de schermindicatoren controleren op het monitorscherm. Druk op DISPLAY om de schermindicatoren te laten verschijnen. Druk nogmaals om de indicatoren te doen verdwijnen. 15

16 16 Riproduzione di un nastro Vari modi di riproduzione Per utilizzare i tasti di comando video, impostare l interruttore POWER su ON. Per visualizzare un fermo immagine (pausa di riproduzione) Premere X durante la riproduzione. La spia (arancione) PAUSE si illumina. Per riprendere la riproduzione, premere X o H. Per fare avanzare il nastro Premere M nel modo di arresto. Per riprendere la riproduzione normale, premere H. Per riavvolgere il nastro Premere m nel modo di arresto. Per riprendere la riproduzione normale, premere H. Per cambiare la direzione di riproduzione Premere c durante la riproduzione per invertire la direzione di riproduzione. Per riprendere la riproduzione normale, premere H. Per individuare una scena ricercando le immagini (ricerca di immagine) Tenere premuto m o M durante la riproduzione. Per riprendere la riproduzione normale, rilasciare il tasto. Per vedere le immagini ad alta velocità durante l avanzamento o il riavvolgimento del nastro (scorrimento a salto) Tenere premuto m durante il riavvolgimento o M durante l avanzamento del nastro. Per riprendere il riavvolgimento o l avanzamento, rilasciare il tasto. Per vedere le immagini a bassa velocità (riproduzione al rallentatore) Premere y durante la riproduzione. Per la riproduzione al rallentatore nella direzione opposta, premere c durante la riproduzione, quindi y. Per riprendere la riproduzione normale, premere H. Per vedere le immagini a velocitá raddoppiata Premere 2 durante la riproduzione. Per riprodurre a velocità raddoppiata nella direzione opposta, premere c durante la riproduzione, quindi 2. Per riprendere la riproduzione normale, premere H. Per vedere l immagine fotogramma per fotogramma Premere C FRAME (+) nel modo di pausa della riproduzione. Per riprodurre fotogramma per fotogramma nella direzione opposta, premere c FRAME ( ) nel modo di pausa della riproduzione. Per riprendere la riproduzione normale, premere H. Afspelen van een videocassette Diverse afspeelfuncties Voor het gebruik van de bandlooptoetsen dient u eerst de POWER schakelaar in de ON stand te zetten. Stilzetten van het beeld (weergavepauzestand) Druk tijdens weergave op de X toets. Het PAUSE lampje (oranje) licht op. Om weer bewegende beelden te zien, drukt u opnieuw op de X toets of op de H toets. Vooruitspoelen van de band Druk in de stopstand op de M toets. Om de normale weergave te hervatten, drukt u op de H toets. Terugspoelen van de band Druk in de stopstand op de m toets. Om de normale weergave te hervatten, drukt u op de H toets. Omkeren van de weergaverichting Druk tijdens weergave op de c toets voor weergave in terugwaartse richting. Om de normale weergave te hervatten, drukt u op de H toets. Snel opzoeken van een bepaalde scène (beeldzoekfunctie) Houd tijdens weergave de m of M toets ingedrukt. Om de normale weergave te hervatten, laat u de toets op het gewenste punt los. Beeldweergave tijdens snelspoelen (snelzoekfunctie) Houd tijdens terugspoelen de m toets ingedrukt of tijdens vooruitspoelen de M toets. Om het snelspoelen te hervatten, laat u de toets los. Opgenomen beelden langzamer weergeven (vertraagde weergave) Druk tijdens weergave op de y toets. Voor vertraagde weergave in terugwaartse richting, drukt u tijdens afspelen eerst op de c toets en dan op de y toets. Om de normale weergave te hervatten, drukt u op de H toets. Weergave met dubbele snelheid Druk tijdens weergave op de 2 toets. Voor versnelde weergave in terugwaartse richting drukt u tijdens afspelen eerst op de c toets en dan op de 2 toets. Om de normale weergave te hervatten, drukt u op de H toets. Beeld-voor-beeld weergave Zet het beeld stil en druk dan op de C FRAME (+) toets. Voor beeld-voor-beeld weergave in terugwaartse richting drukt u op de c FRAME ( ) toets nadat het beeld is stilgezet. Om de normale weergave te hervatten, drukt u op de H toets.

17 Riproduzione di un nastro Afspelen van een videocassette Nei vari modi di riproduzione Potrebbero verificarsi dei disturbi quando il videoregistratore riproduce nastri registrati con il sistema Hi8/standard 8. L audio è disattivato. La registrazione precedente potrebbe apparire come immagine mosaico durante la riproduzione con il sistema Digital8. Il videoregistratore non riconosce automaticamente i sistemi Digital8 o Hi8/ standard 8 nei vari modi di riproduzione. Note sul modo di pausa della riproduzione Se il modo di pausa della riproduzione dura tre minuti, il videoregistratore entra automaticamente nel modo di arresto. Per riprendere la riproduzione, premere H. La registrazione precedente potrebbe apparire. Riproduzione al rallentatore per i nastri registrati con il sistema Digital8 Con questo videoregistratore, è possibile effettuare la riproduzione al rallentatore senza problemi; tuttavia, questa funzione non è disponibile per i segnali di uscita dalla presa DV IN/OUT. Quando si riproduce un nastro nella direzione opposta Potrebbero apparire disturbi orizzontali nella parte centrale o nelle parti superiore e inferiore dello schermo. Ciò non indica problemi di funzionamento. Utilizzo delle cuffie Collegare le cuffie (non in dotazione) alla presa cuffie i (p. 105). È possibile regolare il volume delle cuffie utilizzando i tasti VOLUME +/. Bij de speciale weergavefuncties Het is mogelijk dat er ruis in het beeld is wanneer de videorecorder cassettes weergeeft die met het Hi8/standard 8 systeem zijn opgenomen. De geluidsweergave zal gedempt zijn. De vorige scène kan tijdens weergave van cassettes opgenomen met het Digital8 systeem wel eens als mozaïekbeeld zichtbaar zijn. De videorecorder kan niet automatisch het Digital8 of Hi8/standard 8 systeem bij de diverse speciale weergavefuncties bepalen. Opmerkingen betreffende de weergavepauzefunctie Wanneer de weergavepauzefunctie langer dan 3 minuten ingeschakeld is, zal de videorecorder automatisch in de stopstand komen te staan. Om de weergave te hervatten, drukt u op de H toets. De voorgaande scène kan wel eens in beeld verschijnen. Vertraagde weergave van cassettes opgenomen met het Digital8 systeem Alle beelden kunnen op deze videorecorder vertraagd worden weergegeven; dit geldt echter niet voor een uitgangssignaal van de DV IN/ OUT aansluiting. Bij het terugwaarts weergeven Hierbij kunnen boven en onder in het beeld ruisbalken verschijnen. Dit duidt niet op een storing in de werking. Luisteren met een hoofdtelefoon Sluit de hoofdtelefoon (niet bijgeleverd) op de i aansluiting aan (blz. 105). Gebruik de VOLUME +/ toetsen om de geluidssterkte van de hoofdtelefoon in te stellen. Operazioni di base Basisbediening 17

18 Riproduzione di un nastro Riproduzione di un nastro a doppia pista sonora Quando si riproduce un nastro a doppia pista sonora, selezionare il tipo di audio desiderato nelle impostazioni del menu. (1) Premere MENU per visualizzare le impostazioni del menu. (2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare, quindi premere la manopola. (3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare HiFi SOUND, quindi premere la manopola. (4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare l audio desiderato, quindi premere la manopola. Ulteriori informazioni sui tipi di audio sono disponibili a pagina 67. (5) Premere MENU per disattivare il menu. Afspelen van een videocassette Afspelen van een cassette met dubbel geluidsspoor Wanneer u een cassette met dubbel geluidsspoor afspeelt, kiest u in het menu het gewenste geluid. (1) Druk op de MENU toets om het instelmenu te laten verschijnen. (2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op en druk de regelknop in. (3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op HiFi SOUND en druk de regelknop in. (4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om het gewenste geluid te kiezen en druk de regelknop in. Zie blz. 67 voor voor nadere bijzonderheden betreffende de geluidsfunctie. (5) Druk op de MENU toets om het menu te laten verdwijnen. 1 VCR SET P EFFECT HiFi SOUND TBC MENU DNR AUDIO MIX NTSC PB PB MODE A/V DV OUT [MENU] : END 3 VCR SET P EFFECT HiFi SOUND TBC DNR AUDIO MIX NTSC PB PB MODE A/V DV OUT RETURN [MENU] : END STEREO VCR SET P EFFECT HiFi SOUND STEREO TBC 1 DNR 2 AUDIO MIX NTSC PB PB MODE A/V DV OUT RETURN [MENU] : END 4 VCR SET P EFFECT HiFi SOUND STEREO TBC 1 DNR 2 AUDIO MIX NTSC PB PB MODE A/V DV OUT RETURN [MENU] : END VCR SET P EFFECT HiFi SOUND TBC DNR AUDIO MIX NTSC PB PB MODE A/V DV OUT RETURN [MENU] : END 1 18

19 Riproduzione di un nastro Afspelen van een videocassette Utilizzo del telecomando È possibile controllare il videoregistratore utilizzando il telecomando in dotazione con il prodotto Sony. Nel menu, impostare COMMANDER in base al codice telecomando del prodotto Sony. Codice VTR 1 VTR 2 VTR 3 VTR 4 VTR 5 e 6 Prodotto Sony Videoregistratore Betamax Videocamera 8mm Videocamera digitale Videoregistratore 8mm Videoregistratore VHS Videoregistratore digitale Videocamera digitale Videoregistratore digitale Gebruik van een afstandsbediening U kunt uw videorecorder bedienen met de afstandsbediening die bij een ander Sony apparaat wordt geleverd. Zet de COMMANDER optie in het instelmenu op de afstandsbedieningscode van het andere Sony apparaat. Code VTR 1 VTR 2 VTR 3 VTR 4 VTR 5 en 6 Sony apparaat Betamax videorecorder 8-mm camcorder Digitale camcorder 8-mm videorecorder VHS videorecorder Digitale videorecorder Digitale camcorder Digitale videorecorder Operazioni di base Basisbediening Nota Non è possibile impostare l interruttore POWER su ON o su OFF né estrarre le cassette utilizzando il telecomando. Opmerking U kunt niet de POWER schakelaar op ON of OFF zetten of de cassette uitwerpen met de afstandsbediening. 19

20 Riproduzione di un nastro Riproduzione e registrazione in modo ampio Questo videoregistratore è in grado di riprodurre immagini registrate con una videocamera digitale Sony avente un rapporto di formato pari a 16:9. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l uso del televisore. Durante la riproduzione su un televisore normale [a] o a schermo ampio [b], le immagini vengono compresse orizzontalmente. Se si imposta il modo schermo del televisore a schermo ampio sul modo pieno, è possibile riprodurre immagini normali [c]. Afspelen van een videocassette Breedbeeld-weergave en opname U kunt ook video-opnamen weergeven die in een 16:9 breedte-hoogteverhouding met een Sony digitale camera zijn opgenomen. Zie de gebruiksaanwijzing van uw TV-toestel voor nadere bijzonderheden. Bij weergave op een gewoon TV-scherm [a] of een breedbeeld-televisie [b] ziet u een versmald en in elkaar gedrukt beeld. Wanneer u een 16:9 breedbeeld-televisietoestel instelt op schermvullende weergave, verdwijnen de zwarte balken en zal het beeld precies op het scherm passen [c]. [a] [b] [c] Se si effettuano registrazioni da uno schermo 16:9 Il videoregistratore individua automaticamente i segnali di modo 16:9 e registra in modo ampio. Opnemen van een 16:9 breedbeeld De videorecorder kan automatisch breedbeeldsignalen herkennen en neemt deze met de breeldbeeld-opnamefunctie op. 20

21 Riproduzione di un nastro Utilizzo del ricevitore AV IR (raggi infrarossi) senza fili Afspelen van een videocassette Gebruik van een draadloze A/V infraroodontvanger Una volta collegato il ricevitore AV IR senza fili (non in dotazione) al televisore o al videoregistratore collegato, è possibile vedere facilmente le immagini sul televisore. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l uso del ricevitore AV IR senza fili. SUPER LASER LINK Als u eenmaal een draadloze AV infraroodontvanger (niet bijgeleverd) op uw TVtoestel of andere videorecorder hebt aangesloten, dan wordt het weergeven van video-opnamen op het TV-scherm zo eenvoudig als het maar kan. Zie voor voor nadere bijzonderheden de gebruiksaanwijzing van de draadloze AV infraroodontvanger. Operazioni di base Basisbediening Emettitore di raggi infrarossi/ Infraroodzender (1) Dopo aver collegato il televisore e il ricevitore AV IR senza fili, impostare l interruttore POWER del ricevitore AV IR senza fili su ON. (2) Accendere il televisore e impostare il selettore TV/VCR del televisore su VCR. (3) Impostare l interruttore POWER del presente videoregistratore su ON. (4) Premere SUPER LASER LINK. La spia sul tasto SUPER LASER LINK si illumina. (5) Premere H sul videoregistratore per avviare la riproduzione. (6) Puntare il videoregistratore in direzione del ricevitore AV IR senza fili. Regolare la posizione del videoregistratore e del ricevitore AV IR senza fili in modo da ottenere immagini di riproduzione nitide. (1) Sluit de draadloze AV infraroodontvanger aan op uw TV-toestel en zet de POWER schakelaar van de draadloze infraroodontvanger in de ON stand. (2) Schakel het TV-toestel in en stel met de TV/VCRschakelaar in op VCR. (3) Zet de POWER schakelaar van uw videorecorder in de ON stand. (4) Druk op de SUPER LASER LINK toets. Het lampje van de SUPER LASER LINK toets licht op. (5) Druk op de H toets van uw videorecorder om te beginnen met afspelen. (6) Richt de videorecorder op de draadloze AV infraroodzender. Verstel de stand van uw videorecorder en de draadloze AV infraroodontvanger zodanig dat de weergegeven beelden optimaal helder zijn. Per disattivare la funzione di collegamento laser super Premere SUPER LASER LINK. La spia sul tasto SUPER LASER LINK si spegne. Uitschakelen van de SUPER LASER LINK signaaloverdracht Druk op de SUPER LASER LINK toets. Het lampje van de SUPER LASER LINK toets dooft. 21

22 Riproduzione di un nastro Afspelen van een videocassette Se si disattiva l alimentazione La funzione di collegamento laser super viene disattivata automaticamente. Se la funzione di collegamento laser super è attivata (il tasto SUPER LASER LINK è illuminato) Il videoregistratore consuma energia. Premere SUPER LASER LINK per disattivare la funzione di collegamento laser super quando non è necessaria. è un marchio di fabbrica di Sony Corporation. Wanneer u de stroomvoorziening uitschakelt De super laser link signaaloverdracht wordt ook automatisch uitgeschakeld. Wanneer de SUPER LASER LINK signaaloverdracht is ingeschakeld (dus zolang het lampje van de SUPER LASER LINK toets brandt) De videorecorder verbruikt dan stroom. Druk op de SUPER LASER LINK toets om de signaaloverdracht uit te schakelen wanneer u deze niet gebruikt. is een handelsmerk van Sony Corporation. 22

23 Registrazione da un videoregistratore o da un televisore Opnemen vanaf een andere videorecorder of een TV-toestel Utilizzo del cavo di collegamento A/V È possibile registrare un nastro da un videoregistratore collegato o un programma televisivo da un televisore dotato di uscite audio/ video. Utilizzare il presente videoregistratore come registratore. (1) Inserire una cassetta vuota (o un nastro su cui si desidera registrare) nel presente videoregistratore (per la registrazione). Se si sta registrando un nastro dall altro videoregistratore (per la riproduzione), inserire un nastro registrato nel videoregistratore utilizzato per la riproduzione. (2) Impostare l interruttore POWER su ON. (3) Premere contemporaneamente REC e il tasto alla sua destra sul videoregistratore utilizzato per la registrazione, quindi, sempre su quest ultimo, premere immediatamente X. Le spie REC (rossa) e PAUSE (arancione) si illuminano. (4) Premere H sul videoregistratore collegato (per la riproduzione) per avviare la riproduzione se si sta effettuando la registrazione di un nastro dal videoregistratore collegato. Selezionare un programma televisivo se si sta effettuando la registrazione da un televisore. L immagine proveniente dal televisore o dal videoregistratore utilizzato per la riproduzione viene visualizzata sullo schermo del televisore o del monitor dell altro videoregistratore (per la riproduzione). (5) Premere X sul videoregistratore utilizzato per la registrazione in corrispondenza della scena da cui si desidera iniziare a registrare. La spia REC rimane accesa e la spia del tasto X PAUSE si spegne. Gebruik van het audio/videoaansluitsnoer U kunt een band opnemen vanaf een andere videorecorder of een TV-programma vanaf een TVtoestel met video/audio-uitgangen. Gebruik uw videorecorder als bandrecorder. (1) Plaats een blanco (of een voor opnemen geschikte) videocassette in uw (opname) videorecorder. Als u een band vanaf de andere (weergave) videorecorder opneemt, plaatst u de voorbespeelde band in de andere (weergave) videorecorder. (2) Zet de POWER schakelaar in de ON stand. (3) Druk tegelijk op de REC toets en op de knop rechts ervan op uw (opname) videorecorder, en druk direct daarna op de X toets van uw (opname) videorecorder. De REC (rood) en PAUSE (oranje) lampjes lichten op. (4) Druk op de H toets van de andere (weergave) videorecorder om de weergave te beginnen, wanneer u een band vanaf een andere (weergave) videorecorder opneemt. Kies een TV-programma als u van een TV-toestel opneemt. Het beeld van een TV of de andere (weergave) videorecorder verschijnt op het TV-scherm of een monitorscherm van de andere (weergave) videorecorder. (5) Druk op de X toets van uw (opname) videorecorder bij de scène waar u wilt beginnen met opnemen. Het REC lampje blijft branden en het lampje van de X PAUSE toets gaat uit. Operazioni di base Basisbediening 3 REC PAUSE S VIDEO IN Cavo S video (non in dotazione)/ S-videosnoer (niet bijgeleverd) OUT S VIDEO VIDEO AUDIO : Flusso del segnale/ Signaalstroom Cavo di collegamento A/V (in dotazione)/ Audio/video-aansluitsnoer (bijgeleverd) Cavo di conversione A/V (in dotazione)/ Audio/video-verloopsnoer (bijgeleverd) AUDIO/VIDEO INPUT 23

24 Registrazione da un videoregistratore o da un televisore Una volta terminata la duplicazione del nastro Premere x sia sul videoregistratore utilizzato per la registrazione che su quello utilizzato per la riproduzione. Note Per consentire transizioni scorrevoli tra le scene, si consiglia di non combinare in uno stesso nastro immagini registrate con il sistema Hi8/standard 8 e immagini registrate con il sistema Digital8. Se si utilizzano i modi di avanzamento rapido o di riproduzione al rallentatore sull altro videoregistratore (per la riproduzione), l immagine in fase di registrazione potrebbe ondeggiare. Se si registra dal videoregistratore utilizzato per la riproduzione, assicurarsi di riprodurre il nastro sorgente a velocità normale. È possibile registrare un immagine solo da un altro videoregistratore o televisore con sistema PAL e non da un videoregistratore o televisore con sistema SECAM. Se il videoregistratore utilizzato per la riproduzione o il televisore è di tipo monofonico Collegare la spina gialla del cavo di collegamento A/V alla presa di uscita video e la spina bianca alla presa di uscita audio sul videoregistratore o sul televisore. (Non collegare la spina rossa.) L audio sarà monofonico. Se il televisore o il videoregistratore utilizzato per la riproduzione è dotato di una presa S video Effettuare il collegamento utilizzando un cavo S video (non in dotazione) per ottenere immagini di alta qualità. Con questo collegamento, non è necessario collegare la spina gialla (video) del cavo di collegamento A/V. Collegare un cavo S video (non in dotazione) alle prese S video sia del videoregistratore utilizzato per la registrazione che del televisore o del videoregistratore utilizzato per la riproduzione. Opnemen vanaf een andere videorecorder of een TV-toestel Na afloop van het opnemen van de videoband Druk zowel op uw (opname) videorecorder als op de andere (weergave) videorecorder op de x toets. Opmerkingen Om problemen bij de overgang tussen beelden te voorkomen, is het aanbevolen uw cassettes gescheiden te houden en geen Hi8/standard 8 en Digital8 opnamen op dezelfde cassette te maken. Bij snel vooruit spoelen of vertraagde weergave met de andere (weergave) videorecorder, kan het beeld onstabiel zijn. Bij het opnemen van de andere (weergave) videorecorder, moet de originele cassette met normale snelheid worden afgespeeld. U kan beelden opnemen van een andere PAL videorecorder of TV, niet van een SECAM videorecorder of TV. Als de andere (weergave) videorecorder slechts geschikt is voor monogeluid Sluit de gele stekker van het audio/videoaansluitsnoer aan op de video-uitgang en de witte stekker op de audio-uitgang van uw TVtoestel of videorecorder. (Sluit de rode stekker niet aan.) Het geluid is in mono. Als uw TV of de andere (weergave) videorecorder een S video-aansluiting heeft Sluit de videorecorder daarop aan met een (niet bijgeleverd) S-videosnoer voor videoweergave van uitstekende kwaliteit. Bij deze wijze van aansluiten hoeft u de gele (video) stekker van het audio/videoaansluitsnoer niet aan te sluiten. Verbind het S-videosnoer (niet bijgeleverd) met de S video-aansluitingen van uw (opname) videorecorder en de S video-aansluitingen van het TV-toestel of de andere (weergave) videorecorder. 24

25 Registrazione da un videoregistratore o da un televisore Opnemen vanaf een andere videorecorder of een TV-toestel Utilizzo del cavo i.link (cavo di collegamento DV) È sufficiente collegare il cavo i.link (cavo di collegamento DV) (non in dotazione) alla presa DV IN/OUT o DV IN/OUT dei prodotti DV. Con il collegamento da digitale a digitale, i segnali video e audio vengono trasmessi in forma digitale per montaggi di alta qualità. (1) Inserire un nastro vergine (o un nastro sul quale si desidera registrare) nel videoregistratore utilizzato per la registrazione e il nastro registrato in quello utilizzato per la riproduzione. (2) Impostare l interruttore POWER su ON. (3) Premere contemporaneamente REC e il tasto alla sua destra sul videoregistratore utilizzato per la registrazione, quindi, sempre su quest ultimo, premere immediatamente X. Le spie REC (rossa) e PAUSE (arancione) si illuminano. (4) Premere H sul videoregistratore utilizzato per la riproduzione per avviare la riproduzione. L immagine proveniente dal televisore o dal videoregistratore utilizzato per la riproduzione viene visualizzata sullo schermo del televisore o del monitor dell altro videoregistratore (per la riproduzione). (5) Premere X sul videoregistratore utilizzato per la registrazione in corrispondenza della scena da cui si desidera iniziare a registrare. La spia REC rimane accesa e la spia PAUSE si spegne. Gebruik van de i.link kabel (DV aansluitsnoer) Sluit de i.link kabel (DV aansluitsnoer) (niet bijgeleverd) aan op de DV IN/OUT aansluiting of de DV IN/OUT aansluiting van andere DV producten. Via deze volledige digitale aansluiting worden de video- en audiogegevens in digitale vorm doorgegeven voor de beste montagekwaliteit. (1) Plaats een blanco cassette (of een voor opnamen geschikte) videocassette in de videorecorder, en plaats de opgenomen cassette in de andere (weergave) videorecorder. (2) Zet de POWER schakelaar in de ON stand. (3) Druk tegelijk op de REC toets en op de knop rechts ervan op uw (opname) videorecorder, en druk direct daarna op de X toets van uw (opname) videorecorder. De REC (rood) en PAUSE (oranje) lampjes gaan branden. (4) Druk op de H toets van de andere (weergave) videorecorder om de weergave te beginnen. Het beeld van een TV of de andere (weergave) videorecorder verschijnt op het TV-scherm of een monitorscherm van de andere (weergave) videorecorder. (5) Druk op de X toets van uw (opname) videorecorder bij de scène waar u wilt beginnen met opnemen. Het REC lampje blijft branden en het PAUSE lampje gaat uit. Operazioni di base Basisbediening 3 REC PAUSE DV S VIDEO LANC DV IN/OUT Cavo i.link (cavo di collegamento DV) (non in dotazione)/i.link kabel (DV aansluitsnoer) (niet bijgeleverd) DV IN/OUT : Flusso del segnale/ Signaalstroom 25

26 Registrazione da un videoregistratore o da un televisore Una volta terminata la registrazione del nastro Premere x sul videoregistratore utilizzato per la registrazione e su quello utilizzato per la riproduzione. Nota L apparecchio collegato non è compatibile con il presente videoregistratore se dotato di un diverso tipo di sistema i.link. È possibile collegare un videoregistratore utilizzando esclusivamente il cavo i.link (cavo di collegamento DV). Durante il montaggio digitale Il colore del display potrebbe non essere uniforme. Tuttavia, ciò non influenza l immagine duplicata. Se si registrano immagini in pausa di riproduzione con la presa DV IN/OUT L immagine registrata diventa disturbata e potrebbe tremare quando viene riprodotta utilizzando il videoregistratore. Prima della registrazione Assicurarsi che premendo il tasto DISPLAY sullo schermo del monitor appaia l indicatore DV IN. Opnemen vanaf een andere videorecorder of een TV-toestel Na afloop van het opnemen van de videoband Druk zowel op uw (opname) videorecorder als op de andere (weergave) videorecorder op de x toets. Opmerking U kunt geen apparaat gebruiken dat een ander i.link systeem heeft dan het systeem van deze videorecorder. U kunt slechts één videorecorder tegelijk aansluiten met de i.link kabel (DV aansluitsnoer). Bij het digitaal kopiëren van een band De kleurweergave op het scherm kan vervormd zijn. Dit heeft geen invloed op het gekopieerde beeld. Als u het beeld in de weergavepauzestand overneemt via de DV IN/OUT aansluiting Het overgenomen beeld zal dan nogal onscherp en korrelig doorkomen, bij weergave van een dergelijk beeld op uw videorecorder kan het beeld bovendien op en neer trillen. Vóór het opnemen Zorg dat de DV IN indicator verschijnt op het monitorscherm wanneer de DISPLAY toets wordt ingedrukt. 26

27 Operazioni avanzate Ingrandimento delle immagini di riproduzione PB ZOOM Uitgebreide weergave/opnamefuncties Beelden op de videoband vergroten PB ZOOM functie Durante la riproduzione dei nastri, è possibile ingrandire le immagini in movimento e i fermi immagine. (1) Premere PB ZOOM sul presente videoregistratore durante la riproduzione. L immagine viene ingrandita e sullo schermo del monitor appare R r T t. (2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per spostare l immagine ingrandita, quindi premere la manopola. R : L immagine si sposta verso il basso. r : L immagine si sposta verso l alto. (3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per spostare l immagine ingrandita, quindi premere la manopola. T : L immagine si sposta verso destra (girare la manopola verso il basso). t : L immagine si sposta verso sinistra (girare la manopola verso l alto). 1 PB ZOOM 2 U kunt stilstaande en bewegende beelden op de videoband uitvergroten. (1) Druk op PB ZOOM op uw videorecorder tijdens de weergave. Het beeld wordt vergroot en R r T t verschijnen op het monitorscherm. (2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om het vergrote beeld te verplaatsen en druk de regelknop in. R : Het beeld naar beneden verplaatsen. r : Het beeld naar boven verplaatsen. (3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om het vergrote beeld te verplaatsen en druk de regelknop in. T : Het beeld wordt naar rechts verplaatst (draai de regelknop omlaag). t : Het beeld wordt naar links verplaatst (draai de regelknop omhoog). 3 PB ZOOM [EXEC] : PB ZOOM Operazioni avanzate Uitgebreide weergave/opnamefuncties [EXEC] : 27

28 Ingrandimento delle immagini di riproduzione PB ZOOM Per annullare la funzione PB ZOOM Premere di nuovo PB ZOOM. Note La funzione PB ZOOM è disponibile solo per i nastri registrati nel sistema Digital8. Non è possibile elaborare scene immesse da apparecchi esterni utilizzando la funzione PB ZOOM. Non è possibile registrare immagini elaborate utilizzando la funzione PB ZOOM con il videoregistratore. Per registrare immagini elaborate utilizzando la funzione PB ZOOM, utilizzare il presente videoregistratore come lettore e registrare le immagini sul videoregistratore collegato. Immagini elaborate con la funzione PB ZOOM Le immagini elaborate con la funzione PB ZOOM non vengono trasmesse tramite la presa DV IN/OUT. Quando si imposta l interruttore POWER su OFF o si interrompe la riproduzione La funzione PB ZOOM viene automaticamente annullata. Beelden op de videoband vergroten PB ZOOM functie Uitschakelen van de PB ZOOM functie Druk nogmaals op de PB ZOOM toets. Opmerkingen De PB ZOOM functie werkt alleen bij cassettes die zijn opgenomen met het Digital8 systeem. U kunt de PB ZOOM functie niet toepassen op inkomende beelden van andere videoapparatuur. U kunt de beelden die u met de PB ZOOM functie van uw videorecorder hebt bewerkt niet tegelijk met deze videorecorder opnemen. Om de beelden die u met de PB ZOOM functie hebt bewerkt op te nemen, gebruikt u uw videorecorder voor weergave en maakt dan met een andere videorecorder een opname. Beelden die bewerkt zijn met de PB ZOOM functie De beelden die bewerkt zijn met de PB ZOOM functie worden niet uitgestuurd via de DV IN/ OUT aansluitingen. Wanneer u de POWER schakelaar in de OFF stand zet of stopt met afspelen De PB ZOOM functie zal dan automatisch geannuleerd worden. 28

29 Visione di un nastro con effetti speciali Effetto immagine È possibile elaborare digitalmente le immagini di riproduzione per ottenere effetti speciali come quelli dei film o della televisione. Weergeven van een videoband met speciale effecten Beeldeffect Op digitale wijze kunt u uw video-opnamen zo treffend maken als een speelfilm of TV-productie met speciale effecten. NEG.ART [a] : SEPIA : B&W : SOLARIZE [b] : I colori e la luminosità dell immagine sono invertiti. L immagine è color seppia. L immagine è in bianco e nero. La luce è più chiara e l immagine sembra un illustrazione. [a] (1) Premere MENU durante la riproduzione. (2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare, quindi premere la manopola. (3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare P EFFECT, quindi premere la manopola. (4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare il modo di effetto immagine desiderato, quindi premere la manopola. L indicatore cambia come segue: NEG.ART y SEPIA y B&W y SOLARIZE (5) Premere MENU per disattivare la visualizzazione delle impostazioni del menu. [b] NEG.ART [a] : SEPIA : B&W : SOLARIZE [b] : De kleur en helderheid van het beeld worden omgekeerd. Het beeld verschijnt in sepia, de kleur van oude foto s. Het beeld is in zwart, wit en grijstinten. De lichtintensiteit wordt aangescherpt en uw beelden verkrijgen een abstract effect, zoals van een illustratie. (1) Druk tijdens weergave op de MENU toets. (2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op, en druk de regelknop in. (3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop in te stellen op P EFFECT en druk de regelknop in. (4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om de gewenste beeldeffectfunctie te kiezen en druk de regelknop in. De aanduiding verandert als volgt: NEG.ART y SEPIA y B&W y SOLARIZE (5) Druk op de MENU toets zodat het instelmenu verdwijnt. Operazioni avanzate Uitgebreide weergave/opnamefuncties 1 VCR SET P EFFECT HiFi SOUND TBC MENU DNR AUDIO MIX NTSC PB PB MODE A/V DV OUT [MENU] : END 2,3 VCR SET P EFFECT HiFi SOUND TBC DNR AUDIO MIX NTSC PB PB MODE A/V DV OUT RETURN [MENU] : END OFF VCR SET P EFFECT OFF HiFi SOUND NEG.ART TBC SEPIA DNR B&W AUDIO MIX SOLARIZE NTSC PB PB MODE A/V DV OUT RETURN [MENU] : END 29

30 Visione di un nastro con effetti speciali Effetto immagine Weergeven van een videoband met speciale effecten Beeldeffect Note La funzione di effetto immagine è operativa solo per i nastri registrati con il sistema Digital8. Non è possibile elaborare scene immesse da apparecchi esterni utilizzando la funzione di effetto immagine. Non è possibile registrare immagini elaborate utilizzando la funzione di effetto immagine con il presente videoregistratore. Per registrare immagini elaborate utilizzando la funzione di effetto immagine, utilizzare il presente videoregistratore come lettore e registrare le immagini sul videoregistratore collegato. Immagini elaborate con la funzione di effetto immagine Le immagini elaborate con la funzione di effetto immagine non vengono trasmesse tramite la presa DV IN/OUT. Quando si imposta l interruttore POWER su OFF o si interrompe la riproduzione La funzione di effetto immagine viene automaticamente annullata. Opmerkingen De beeldeffectfunctie werkt alleen bij videocassettes die zijn opgenomen met het Digital8 systeem. U kunt de beeldeffecten niet toepassen op inkomende beelden van andere videoapparatuur. U kunt de beelden die u met de beeldeffectfunctie van uw videorecorder hebt bewerkt niet tegelijk met deze videorecorder opnemen. Om de beelden op te nemen, gebruikt u uw videorecorder voor weergave en maakt dan met een andere videorecorder een opname. Beelden die bewerkt zijn met de beeldeffectfunctie De beelden die bewerkt zijn met de beeldeffectfunctie worden niet uitgestuurd via de DV IN/OUT aansluitingen. Wanneer u de POWER schakelaar in de OFF stand zet of stopt met afspelen De beeldeffectfunctie wordt dan automatisch uitgeschakeld. 30

31 Visione di un nastro con effetti speciali Effetto digitale Weergeven van een videoband met speciale bewerkingsfuncties Digitaal effect È possibile aggiungere effetti speciali alle immagini di riproduzione utilizzando le varie funzioni digitali. Tijdens het afspelen kunt u de weergegeven videobeelden bewerken met de volgende digitale functies. STILL È possibile riprodurre un fermo immagine in modo da sovrapporlo ad un immagine in movimento. FLASH (FLASH MOTION) È possibile riprodurre fermi immagine in successione ad intervalli regolari. LUMI. (LUMINANCEKEY) È possibile sostituire un area più luminosa di un fermo immagine con un immagine in movimento. TRAIL È possibile riprodurre un immagine in modo che lasci immagini incidentali, come una traccia. STILL Fermo immagine/ Stilstaand beeld STILL U kunt een stilstaand beeld tegelijk met de gewone doorlopende videobeelden weergeven. FLASH (FLASH MOTION) U kunt met vaste intervallen stilstaande beelden achter elkaar weergeven. LUMI. (LUMINANCEKEY) U kunt de bewegende beelden invoegen in een helder gedeelte van een groter stilstaand beeld. TRAIL U kunt zorgen dat de beelden die u weergeeft, een spoor van nabeelden achterlaten. Immagine in movimento/ Bewegend beeld Operazioni avanzate Uitgebreide weergave/opnamefuncties LUMI. Fermo immagine/ Stilstaand beeld Immagine in movimento/ Bewegend beeld 31

32 Visione di un nastro con effetti speciali Effetto digitale (1) Premere DIGITAL EFFECT durante la riproduzione. Appare l indicatore di effetto digitale. (2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare il modo di effetto digitale desiderato. L indicatore cambia come segue: STILL y FLASH y LUMI. y TRAIL (3) Premere la manopola SEL/PUSH EXEC. L indicatore si illumina e appaiono le barre. Nei modi STILL e LUMI., il fermo immagine viene memorizzato. (4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per regolare l effetto come segue: STILL Rapporto del fermo immagine che si desidera sovrapporre all immagine in movimento FLASH Intervallo del movimento rapido LUMI. Schema di colore dell area nel fermo immagine da sostituire con un immagine in movimento TRAIL Tempo di sparizione delle immagini incidentali Maggiore è il numero di barre sullo schermo, più forte sarà l effetto digitale. Weergeven van een videoband met speciale bewerkingsfuncties Digitaal effect (1) Druk tijdens weergave op de DIGITAL EFFECT toets. De digitale beeldeffectaanduiding verschijnt. (2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om het gewenste digitale beeldeffect te kiezen. De aanduiding verandert als volgt: STILL y FLASH y LUMI. y TRAIL (3) Druk de SEL/PUSH EXEC regelknop in. De aanduiding blijft nu branden en er verschijnen enkele instelbalkjes in beeld. Bij de STILL en LUMI. functies wordt het beeld waarbij u de SEL/PUSH EXEC regelknop indrukt, als stilstaand beeld in het geheugen vastgelegd. (4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om het effect als volgt bij te regelen: STILL U kunt de intensiteit van het toegevoegde stilstaande achtergrondbeeld instellen FLASH U kunt de lengte van het interval tussen de stilstaande beelden kiezen LUMI. U kunt het kleurschema kiezen van het gebied in het stilstaande beeld waar de bewegende beelden in verschijnen TRAIL U kunt de tijdsduur voor het vervangen van de nabeelden instellen Hoe meer instelbalkjes u op het monitorscherm ziet, des te sterker zal het digitale effect zijn. DIGITAL 1 EFFECT 2 LUMI. 3 LUMI Per disattivare la funzione di effetto digitale Premere di nuovo DIGITAL EFFECT. Uitschakelen van het digitale effect Druk nogmaals op de DIGITAL EFFECT toets.

33 Visione di un nastro con effetti speciali Effetto digitale Weergeven van een videoband met speciale bewerkingsfuncties Digitaal effect Note La funzione di effetto digitale è operativa solo per i nastri registrati con il sistema Digital8. Non è possibile elaborare scene immesse da apparecchi esterni utilizzando la funzione di effetto digitale. Non è possibile registrare immagini elaborate utilizzando la funzione di effetto digitale con il presente videoregistratore. Per registrare immagini elaborate utilizzando la funzione di effetto digitale, utilizzare il presente videoregistratore come lettore e registrare le immagini sul videoregistratore collegato. Immagini elaborate con la funzione di effetto digitale Le immagini elaborate con la funzione di effetto digitale non vengono trasmesse tramite la presa DV IN/OUT. Quando si imposta l interruttore POWER su OFF o si interrompe la riproduzione La funzione di effetto digitale viene automaticamente annullata. Opmerkingen De digitale effectfunctie werkt alleen bij videocassettes die zijn opgenomen met het Digital8 systeem. U kunt de digitale effecten niet toepassen op inkomende beelden van andere videoapparatuur. U kunt de beelden die u met de digitale effectfunctie van uw videorecorder hebt bewerkt niet tegelijk met deze videorecorder opnemen. Om de beelden op te nemen, gebruikt u uw videorecorder voor weergave en maakt dan met een andere videorecorder een opname. Beelden die bewerkt zijn met de digitale effectfunctie De beelden die bewerkt zijn met de digitale effectfunctie worden niet uitgestuurd via de DV IN/OUT aansluitingen. Wanneer u de POWER schakelaar in de OFF stand zet of stopt met afspelen De digitale effectfunctie wordt dan automatisch uitgeschakeld. Operazioni avanzate Uitgebreide weergave/opnamefuncties 33

34 Individuazione rapida di una scena Tramite la funzione di memoria del punto zero Il videoregistratore avanza o retrocede e si arresta automaticamente in corrispondenza di una scena con valore del contatore del nastro pari a 0:00:00. Per questa operazione, utilizzare il telecomando in dotazione con la videocamera digitale Sony. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l uso della videocamera digitale. Questa funzione può essere utilizzata, ad esempio, per visualizzare una determinata scena in un secondo momento durante la riproduzione del nastro. (1) Premere DISPLAY nel modo di riproduzione. (2) Premere ZERO SET MEMORY sul telecomando in corrispondenza del punto da individuare successivamente. Il contatore del nastro indica 0:00:00 e l indicatore ZERO SET MEMORY lampeggia. (3) Premere x quando si desidera arrestare la riproduzione. (4) Premere m per riavvolgere il nastro fino al punto zero del contatore del nastro. Il nastro si arresta automaticamente quando il contatore del nastro raggiunge approssimativamente il punto zero. L indicatore ZERO SET MEMORY scompare e appare il codice temporale. (5) Premere N. La riproduzione inizia dal punto zero del contatore del nastro. Snel opzoeken van een scène Nulpuntterugkeerfunctie U kunt de videorecorder eenvoudig laten vooruit- of terugspoelen en stoppen bij een gewenste scène als u bij dat punt van tevoren de tellerstand op 0:00:00 hebt gezet. Hiervoor gebruikt u de afstandsbediening die bij een Sony digitale camcorder wordt geleverd. Zie de gebruiksaanwijzing van de digitale camcorder voor nadere bijzonderheden. Deze functie is handig wanneer u bijvoorbeeld tijdens weergeven een bepaalde scène naderhand opnieuw wilt bekijken. (1) Druk tijdens weergave op de DISPLAY toets. (2) Druk op de ZERO SET MEMORY toets van de afstandsbediening bij het punt dat u later wilt opzoeken. De bandteller komt dan op 0:00:00 te staan en de aanduiding ZERO SET MEMORY gaat knipperen. (3) Druk op de x toets om de weergave te stoppen. (4) Druk op de m toets om de band terug te spoelen tot de teller op nul staat. Het terugspoelen stopt automatisch wanneer de teller ongeveer op nul komt te staan. De aanduiding ZERO SET MEMORY verdwijnt en de tijdcode wordt aangegeven. (5) Druk op de N toets. De weergave start vanaf het nulpunt van de teller. DISPLAY ZERO SET MEMORY 34

35 Individuazione rapida di una scena Tramite la funzione di memoria del punto zero Snel opzoeken van een scène Nulpunt-terugkeerfunctie Note La funzione di memoria del punto zero è operativa solo per i nastri registrati con il sistema Digital8. Se viene premuto di nuovo ZERO SET MEMORY prima del riavvolgimento del nastro, la funzione di memoria del punto zero viene disattivata. È possibile che vi sia una differenza di parecchi secondi rispetto al codice temporale. Se un nastro contiene una parte vuota tra le parti registrate La funzione di memoria del punto zero potrebbe non funzionare correttamente. Opmerkingen De nulpunt-terugkeerfunctie werkt alleen bij videocassettes die zijn opgenomen met het Digital8 systeem. Als u vóór het terugspoelen nogmaals op de ZERO SET MEMORY toets drukt, wordt de nulpunt-terugkeerfunctie uitgeschakeld. Tussen de tellerstand en het exacte punt op de band kan een afwijking van enkele seconden optreden. Als er tussen de opnamen een onbespeeld bandgedeelte is In dat geval is het mogelijk dat de nulpuntterugkeerfunctie niet juist werkt. Operazioni avanzate Uitgebreide weergave/opnamefuncties 35

36 Ricerca di una registrazione tramite data Ricerca di data È possibile cercare automaticamente il punto in cui la data di registrazione cambia e avviare la riproduzione da quel punto (ricerca di data). Per questa operazione, utilizzare il telecomando in dotazione con la videocamera digitale Sony. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l uso della videocamera digitale. Utilizzare questa funzione per controllare il punto in cui le date di registrazione cambiano o per modificare il nastro ad ogni data di registrazione. Opzoeken van een gewenste opname volgens datum Datum-zoekfunctie U kunt op een cassette met video-opnamen de eerste opname van een bepaalde dag opzoeken om de band automatisch vanaf dat punt weer te geven (datum-zoekfunctie). Gebruik voor deze functie de afstandsbediening die bij een Sony digitale camcorder wordt geleverd. Zie de gebruiksaanwijzing van de digitale camcorder voor nadere bijzonderheden. Deze functie is handig om overgangspunten tussen de opnamedatums op te zoeken of om aanpassingen te maken bij elke opnamedatum [a] [b] [c] (1) Premere più volte SEARCH MODE sul telecomando finché non appare l indicatore DATE SEARCH. L indicatore cambia come segue: DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN (2) Quando la posizione corrente è [b], premere. per indirizzare la ricerca verso [a] oppure > per indirizzare la ricerca verso [c]. Il videoregistratore avvia automaticamente la riproduzione dal punto in cui la data cambia. Ad ogni pressione di. o di >, il videoregistratore cerca la data precedente o successiva. (1) Druk enkele malen op de SEARCH MODE toets van de afstandsbediening totdat de datumzoekaanduiding verschijnt. De aanduiding verandert als volgt: DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN (2) Wanneer u zich bij het punt [b] op de band bevindt, drukt u op de. toets om in de richting van [a] te zoeken of op de > toets om in de richting van [c] te zoeken. Uw videorecorder zal automatisch beginnen met afspelen vanaf het eerstvolgende punt waar de datum verandert. Telkens wanneer u op de. of > toets drukt, gaat de videorecorder op zoek naar de vorige of volgende opnamedatum. 1 SEARCH MODE DATE 00 SEARCH 2 DATE 01 SEARCH 36 Per arrestare la ricerca Premere x. Stoppen met doorzoeken van de band Druk op de x toets.

37 Ricerca di una registrazione tramite data Ricerca di data Opzoeken van een gewenste opname volgens datum Datum-zoekfunctie Note La ricerca di data è operativa solo per i nastri registrati con il sistema Digital8. La ricerca di data è operativa solo per i nastri registrati con data e ora impostate. Se la durata di una registrazione di una data è inferiore a due minuti, il videoregistratore potrebbe non individuare correttamente il punto in cui la data di registrazione cambia. Se un nastro contiene una parte vuota tra le parti registrate La ricerca di data potrebbe non funzionare correttamente. Opmerkingen De datum-zoekfunctie werkt alleen voor videocassettes die zijn opgenomen met het Digital8 systeem. De datum-zoekfunctie werkt alleen voor videocassettes die zijn opgenomen met een datum-en tijdinstelling. Als de opname op een bepaalde dag niet langer heeft geduurd dan twee minuten, zal de zoekfunctie het begin-of eindpunt voor die dag niet altijd kunnen vinden. Als er tussen de opnamen een onbespeeld bandgedeelte is Dan kan de datum-zoekfunctie niet altijd goed werken. Operazioni avanzate Uitgebreide weergave/opnamefuncties 37

38 Ricerca di una foto Ricerca di foto/ Scorrimento di foto Opzoeken van een fotoopname Foto-zoekfunctie/ Foto-serieweergave È possibile cercare il fermo immagine registrato su un nastro con una videocamera digitale Sony (ricerca di foto). È inoltre possibile cercare i fermi immagine uno dopo l altro e visualizzare automaticamente ogni immagine per cinque secondi (scorrimento di foto). Per queste operazioni, utilizzare il telecomando in dotazione con la videocamera Sony. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l uso della videocamera digitale Sony. Utilizzare queste funzioni per controllare o modificare i fermi immagine. Ricerca di foto (1) Premere più volte SEARCH MODE sul telecomando finché non appare l indicatore di ricerca di foto. L indicatore cambia come segue: DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN (2) Premere. o > per selezionare la foto per la riproduzione. Ad ogni pressione di. o >, il videoregistratore cerca la foto precedente o successiva. Il videoregistratore avvia automaticamente la riproduzione a partire dalla foto. U kunt een stilstaande foto-opname op de band opzoeken die u met een Sony digitale camcorder hebt opgenomen (foto-zoekfunctie). U kunt ook een reeks stilstaande opnamen achter elkaar doornemen, om elke foto-opname automatisch vijf seconden lang te laten weergeven (foto-serieweergave). Gebruik voor deze functies de afstandsbediening die bij een Sony digitale camcorder wordt geleverd. Zie de gebruiksaanwijzing van de Sony digitale camcorder voor nadere bijzonderheden. Deze functies zijn handig om stilstaande fotoopnamen te controleren of met een montagefunctie te bewerken. Opzoeken van een foto-opname (1) Druk enkele malen op de SEARCH MODE toets van de afstandsbediening totdat de foto-zoekaanduiding verschijnt. De aanduiding verandert als volgt: DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN (2) Druk op de. of > toets om de foto voor weergave op te zoeken. Telkens wanneer u op de. of > toets drukt, gaat de videorecorder op zoek naar respectievelijk de vorige of volgende fotoopname. De videorecorder geeft de gevonden foto dan automatisch weer. 1 SEARCH MODE PHOTO 00 SEARCH 2 PHOTO 01 SEARCH 38 Per arrestare la ricerca Premere x. Stoppen met doorzoeken van de band Druk op de x toets.

39 Ricerca di una foto Ricerca di foto/scorrimento di foto Opzoeken van een foto-opname Foto-zoekfunctie/Fotoserieweergave Scorrimento di foto Doornemen van een serie foto s (1) Premere più volte SEARCH MODE sul telecomando finché non appare l indicatore di scorrimento di foto. L indicatore cambia come segue: DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN (2) Premere. o >. Ogni foto viene riprodotta automaticamente per circa cinque secondi. 1 SEARCH MODE 2 Per arrestare lo scorrimento Premere x. PHOTO 00 SCAN Nota Le funzioni di ricerca di foto e di scorrimento di foto sono disponibili solo per i nastri registrati nel sistema Digital8. Se un nastro contiene una parte vuota tra le parti registrate La ricerca e lo scorrimento di foto potrebbero non funzionare correttamente. (1) Druk enkele malen op de SEARCH MODE toets van de afstandsbediening totdat de fotoserie-aanduiding verschijnt. De aanduiding verandert als volgt: DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN (2) Druk op de. of > toets. Achtereenvolgens worden al uw fotoopnamen dan elk vijf seconden lang in beeld weergegeven. Stoppen met doornemen van de fotoserie Druk op de x toets. Opmerking De foto-zoekfunctie en foto-serieweergave werken alleen voor videocassettes die zijn opgenomen met het Digital8 systeem. Als er tussen de opnamen een onbespeeld bandgedeelte is Dan kunnen de foto-zoekfunctie en de fotoserieweergave niet altijd goed werken. Operazioni avanzate Uitgebreide weergave/opnamefuncties 39

40 Visualizzazione dei dati di registrazione e degli indicatori dello schermo Funzione di codice dati Durante la riproduzione di nastri registrati con il videoregistratore, è possibile controllare la data e l ora di registrazione. Inoltre, riproducendo i nastri registrati con una videocamera che supporta il sistema Digital8 con la funzione di codice dati, è possibile verificare, oltre alla data e all ora, varie impostazioni attive durante la registrazione. Utilizzo della funzione di codice dati Il videoregistratore memorizza automaticamente sul nastro la data/ora e i dati di registrazione utilizzati durante la registrazione. Weergeven van de opnamegegevens en schermaanduidingen Data Code functie Wanneer u cassettes weergeeft die met uw videorecorder zijn opgenomen, kunt u de opnamedatum/tijd controleren. Bovendien kunt u bij weergave van cassettes die met de Data Code functie van een camcorder met Digital8 systeem zijn opgenomen, de opnamedatum/tijd en de diverse instellingen controleren toen de opname gemaakt werd. Gebruik van het Data Code functie Bij het opnemen legt uw videorecorder tegelijk met de beelden automatisch ook de datum/tijd en de diverse opname-instellingen op de band vast. DATA CODE Premere DATA CODE sul videoregistratore. La schermata cambia come segue: data/ora t varie impostazioni (SteadyShot, esposizione AUTO/MANUAL, bilanciamento del bianco, guadagno, velocità otturatore, valore diaframma) t nessun indicatore Data/ora/ Datum/tijd Druk op de DATA CODE toets van uw videorecorder. De display-aanduiding verandert als volgt: datum/tijd t diverse instellingen (SteadyShot, belichting AUTO/MANUAL, kleurbalans, gevoeligheid, sluitertijd, diafragma) t geen aanduiding Varie impostazioni/ Diverse instellingen :05:56 AUTO 50 AWB F1.8 9dB [a] [b] [c] [d] [e] [f] 40 [a] Indicatore SteadyShot OFF [b] Indicatore di modo di esposizione [c] Indicatore di bilanciamento del bianco [d] Indicatore di guadagno [e] Indicatore di velocità otturatore [f] Valore diaframma Per non visualizzare le varie impostazioni Impostare DATA CODE su DATE nelle impostazioni del menu (p. 67). La schermata cambia come segue: data/ora t nessun indicatore [a] SteadyShot OFF aanduiding [b] Aanduiding belichtingsregeling [c] Kleurbalansinstelling [d] Gevoeligheidsaanduiding [e] Sluitertijd [f] Diafragma Als u de diverse opname-instellingen niet wilt zien Zet de DATA CODE functie in het instelmenu op DATE (blz. 67). De display-aanduiding verandert als volgt: datum/tijd t geen aanduiding

41 Visualizzazione dei dati di registrazione e degli indicatori dello schermo Funzione di codice dati Weergeven van de opnamegegevens en schermaanduidingen Data Code functie Nota sulla funzione di codice dati La funzione di codice dati è operativa solo per i nastri registrati con il sistema Digital8. Dati di registrazione I dati di registrazione sono le informazioni del presente videoregistratore o della videocamera al momento della registrazione. Quando si utilizza la funzione di codice dati, appaiono dei trattini ( e --:--:--) se Viene riprodotta una parte vuota del nastro. Non è possibile leggere il nastro a causa di danni o disturbi. Il nastro è stato registrato tramite una videocamera o il presente videoregistratore senza le impostazioni di data e ora. Codice dati Se si collega il videoregistratore ad un televisore, il codice dati viene visualizzato sullo schermo del televisore. Opmerking betreffende de Data Code functie De Data Code functie werkt alleen voor videocassettes die zijn opgenomen met het Digital8 systeem. Opnamegegevens Opnamegegevens zijn gegevens van uw videorecorder of camcorder na de opname. Bij het gebruik van de Data Code functie kunnen er wel eens enkel streepjes ( en --:--:--) verschijnen als Er een blanco (onbespeeld) gedeelte van de band wordt afgespeeld. De opnamegegevens op de band niet leesbaar zijn, door storing of beschadiging van de band. Vóór het opnemen de datum en/of de tijd van de camcorder of uw videorecorder niet was ingesteld. Opnamegegevens op TV De opnamegegevens kunnen worden weergegeven op het TV-scherm, als u de videorecorder aansluit op uw TV-toestel. Operazioni avanzate Uitgebreide weergave/opnamefuncties 41

42 Sovrapposizione di titoli È possibile selezionare uno degli otto titoli preimpostati e due titoli personalizzati (p. 44). È inoltre possibile selezionare la lingua, il colore, le dimensioni e la posizione dei titoli. Een titel in beeld opnemen U kunt kiezen uit acht vast ingebouwde titels en twee zelf te maken titelbeelden (zie blz. 44). Tevens kunt u via het instelmenu de taal, de kleur, het formaat en de plaats in beeld voor uw titel bepalen. VACATION (1) Premere TITLE per visualizzare il menu titoli. (2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare, quindi premere la manopola. (3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare il titolo desiderato, quindi premere la manopola. I titoli vengono visualizzati nella lingua selezionata. (4) Se necessario, modificare il colore, le dimensioni o la posizione del titolo. 1 Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare il colore, la dimensione o la posizione, quindi premere la manopola. Appare la voce. 2 Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare la voce desiderata, quindi premere la manopola. 3 Ripetere i punti 1 e 2 finché il titolo non assume l aspetto desiderato. (5) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare TITLE, quindi premere di nuovo la manopola SEL/PUSH EXEC per completare l impostazione. (6) Premere REC per avviare la registrazione. (7) Per arrestare la registrazione del titolo, premere TITLE. 1 TITLE (1) Druk op de TITLE toets om het titelmenu te laten verschijnen. (2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op en druk de regelknop in. (3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om de gewenste titel te kiezen en druk de regelknop in. De titels worden weergegeven in de taal die u gekozen hebt. (4) Indien gewenst, kunt u nu de kleur, het formaat of de plaats in beeld voor uw titel wijzigen. 1 Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op de kleur, het formaat of de plaats in beeld en druk de regelknop in. Het gekozen menuonderdeel verschijnt. 2 Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om het gekozen menu-onderdeel naar wens in te stellen en druk de regelknop in. 3 Herhaal de stappen 1 en 2 tot uw titelbeeld geheel naar wens is ingesteld. (5) Druk aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op TITLE en druk dan nog eens op de SEL/PUSH EXEC regelknop om de titelkeuze af te ronden. (6) Druk op de REC toets om te beginnen met opnemen. (7) Druk op de TITLE toets wanneer u wilt stoppen met opnemen van de titel. PRESET T I TLE HELLO! HAPPY B I RTHDAY HAPPY HOL I DAYS CONGRATULAT I ONS! OUR SWEET BABY WEDD I NG VACAT I ON THE END [T I TLE] : END S I ZE PRESET T I TLE HELLO! HAPPY B I RTHDAY HAPPY HOL I DAYS CONGRATULAT I ONS! OUR SWEET BABY WEDD I NG VACAT I ON THE END [T I TLE] : END PRESET T I TLE HELLO! HAPPY B I RTHDAY HAPPY HOL I DAYS CONGRATULAT I ONS! OUR SWEET BABY WEDD I NG VACAT I ON THE END RETURN [T I TLE] : END S I ZE SMALL LARGE VACATION PRESET T I TLE HELLO! HAPPY B I RTHDAY HAPPY HOL I DAYS CONGRATULAT I ONS! OUR SWEET BABY WEDD I NG VACAT I ON THE END RETURN [T I TLE] : END T I TLE [T I TLE] : END T I TLE VACATION VACATION [T I TLE] : END

43 Sovrapposizione di titoli Per sovrapporre il titolo durante la registrazione Premere TITLE durante la registrazione ed eseguire la procedura descritta dal punto 2 al punto 5. Se al punto 5 si preme la manopola SEL/PUSH EXEC, il titolo viene registrato. Een titel in beeld opnemen Een titel in beeld opnemen terwijl u al bezig bent met opnemen Druk tijdens het opnemen op de TITLE toets en volg de aanwijzingen in 2 t/m 5. Bij indrukken van de SEL/PUSH EXEC regelknop in stap 5 zal de gekozen titel worden opgenomen. Per selezionare la lingua di un titolo preimpostato Se si desidera modificare la lingua, selezionare prima di passare al punto 2, quindi selezionare la lingua desiderata e tornare al punto 2. Per utilizzare i titoli personalizzati Se si desidera utilizzare un titolo personalizzato, selezionare al punto 2. Impostazioni dei titoli Il colore del titolo cambia come segue: WHITE (bianco) y YELLOW (giallo) y VIOLET (viola) y RED (rosso) y CYAN (azzurro) y GREEN (verde) y BLUE (blu) Le dimensioni del titolo cambiano come segue: SMALL (piccolo) y LARGE (grande) Per l impostazione LARGE, non è possibile inserire più di 12 caratteri. La posizione del titolo cambia come segue: 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9 Maggiore è il numero della posizione del titolo, più in basso il titolo verrà collocato sullo schermo. Se si seleziona LARGE come dimensione del titolo, non è possibile scegliere la posizione 9. Kiezen van de taal voor een van de vaste titels Als u de taal voor de titel wilt kiezen, stelt u vóór stap 2 eerst in op het menu-onderdeel. Dan kiest u de gewenste taal en gaat u door met stap 2. Opnemen van een zelf gemaakte titel Voor het gebruik van een zelf samengesteld titelbeeld kiest u het menu-onderdeel in stap 2. Instelmogelijkheden voor het titelbeeld De beschikbare titel-kleuren worden als volgt doorlopen: WHITE (wit) y YELLOW (geel) y VIOLET (paars) y RED (rood) y CYAN (blauwgroen) y GREEN (groen) y BLUE (blauw) Het formaat van de titel is als volgt te kiezen: SMALL (klein) y LARGE (groot) Bij het LARGE formaat kunt u niet meer dan 12 letters invoeren. De plaats van de titel in beeld wordt als volgt aangegeven: 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9 Hoe hoger het nummer van de titelpositie, hoe lager de titel op het monitorscherm verschijnt. Als u voor het titelformaat LARGE kiest, is de onderste plaats 9 niet beschikbaar. Operazioni avanzate Uitgebreide weergave/opnamefuncties Durante la selezione e l impostazione del titolo Non è possibile registrare il titolo visualizzato sullo schermo. Durante la riproduzione È possibile sovrapporre un titolo, sebbene quest ultimo non venga registrato sul nastro. È possibile registrare un titolo durante la duplicazione di un nastro eseguita collegando il presente videoregistratore ad un altro videoregistratore tramite il cavo di collegamento A/V. Se si utilizza il cavo i.link (cavo di collegamento DV) (non in dotazione) anziché il cavo di collegamento A/V, non è possibile registrare il titolo. Tijdens het kiezen en instellen van een titel U kunt de titel hierbij nog niet in de opname laten verschijnen. Tijdens het afspelen U kunt nu wel een titelbeeld laten verschijnen. Deze titel wordt echter niet op de band opgenomen. U kunt de titel opnemen wanneer u de cassette kopieert en uw videorecorder en de andere videorecorder met behulp van het audio/videoaansluitsnoer met elkaar zijn verbonden. Als u de i.link kabel (DV aansluitsnoer) (niet bijgeleverd) gebruikt in plaats van het audio/ video-aansluitsnoer kunt u de titel niet opnemen. 43

44 Creazione di titoli personalizzati È possibile creare fino a due titoli e memorizzarli nel videoregistratore. Ogni titolo può essere composto da un massimo di 20 caratteri. Eigen titelbeelden samenstellen U kunt twee zelf gemaakte titels in het geheugen van de videorecorder vastleggen. Elk van uw titels kan uit maximaal 20 lettertekens bestaan. (1) Premere TITLE. (2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare, quindi premere la manopola. (3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare la prima riga (CUSTOM1) o la seconda (CUSTOM2), quindi premere la manopola. (4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare la colonna contenente il carattere desiderato, quindi premere la manopola. (5) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare il carattere desiderato, quindi premere la manopola. (6) Ripetere i punti 4 e 5 finché non si sono selezionati tutti i caratteri e non si è completato il titolo. (7) Per terminare la creazione dei titoli personalizzati, girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [SET], quindi premere la manopola. Il titolo viene memorizzato. (8) Premere TITLE per disattivare la visualizzazione del menu titoli. 1 2 TITLE (1) Druk op de TITLE toets. (2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om te stellen op en druk de regelknop in. (3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om de eerste zelfgemaakte titel (CUSTOM1) of de tweede zelfgemaakte titel (CUSTOM2) te kiezen en druk de regelknop in. (4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in stellen op de kolom waarin het gewenste letterteken staat en druk de regelknop in. (5) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op het gewenste letterteken en druk de regelknop in. (6) Herhaal de stappen 4 en 5 tot uw titel geheel naar wens is ingesteld. (7) Om de titelsamenstelling af te ronden, draait u aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op [SET] en dan legt u de titel vast met een laatste druk op de regelknop. De titel wordt in het geheugen vastgelegd. (8) Druk op de TITLE toets om het titelmenu te laten verdwijnen. T I TLE SET CUSTOM1 SET CUSTOM2 SET T I TLE SET CUSTOM1 SET CUSTOM2 SET RETURN [T I TLE] : END [T I TLE] : END PRESET T I TLE HELLO! HAPPY B I RTHDAY HAPPY HOL I DAYS CONGRATULAT I ONS! OUR SWEET BABY WEDD I NG VACAT I ON THE END [T I TLE] : END 3 T I TLE SET CUSTOM1 SET CUSTOM2 SET RETURN [T I TLE] : END T I TLE SET P 1 A B C D E $ F DM F G H I J : K L M N O À È Ì Ò Ù [ ] P Q R S T Á É Í Ó Ú [ P 2 ] U V W X Y Â Ê Ô Æ Œ [ S E T ] Z &?! Ã Õ Ñ ç ß., / Ä Ï Ö Ü Å [T I TLE] : END 4 6 T I TLE SET P 1 T I TLE SET P 1 A B C D E $ F DM F G H I J : K L M N O À È Ì Ò Ù [ ] P Q R S T Á É Í Ó Ú [ P 2 ] U V W X Y Â Ê Ô Æ Œ [ S E T ] Z &?! Ã Õ Ñ ç ß., / Ä Ï Ö Ü Å [T I TLE] : END A B C D E $ F DM F G H I J : K L M N O À È Ì Ò Ù [ ] P Q R S T Á É Í Ó Ú [ P 2 ] U V W X Y Â Ê Ô Æ Œ [ S E T ] Z &?! Ã Õ Ñ ç ß., / Ä Ï Ö Ü Å [T I TLE] : END 44 T I TLE SET P 1 A B C D E $ F DM F G H I J : K L M N O À È Ì Ò Ù [ ] P Q R S T Á É Í Ó Ú [ P 2 ] U V W X Y Â Ê Ô Æ Œ [ S E T ] Z &?! Ã Õ Ñ ç ß., / Ä Ï Ö Ü Å [T I TLE] : END T I TLE SET P 1 S A B C D E $ F DM F G H I J : K L M N O À È Ì Ò Ù [ ] P Q R S T Á É Í Ó Ú [ P 2 ] U V W X Y Â Ê Ô Æ Œ [ S E T ] Z &?! Ã Õ Ñ ç ß., / Ä Ï Ö Ü Å [T I TLE] : END

45 Creazione di titoli personalizzati Eigen titelbeelden samenstellen Per modificare un titolo memorizzato Al punto 3, selezionare CUSTOM1 o CUSTOM2, a seconda del titolo che si desidera modificare, quindi premere la manopola SEL/PUSH EXEC. Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [C], quindi premere la manopola per cancellare il titolo. L ultimo carattere viene cancellato. Inserire il nuovo titolo come desiderato. Se si seleziona [ ] Viene visualizzato il menu per la selezione dei caratteri alfabetici e cirillici. Selezionare [ ] per tornare alla schermata precedente. Per cancellare un carattere Selezionare [C]. L ultimo carattere viene cancellato. Per inserire uno spazio Selezionare [Z&?!], quindi selezionare lo spazio vuoto. Aanpassen van een eerder vastgelegde titel Volg de voorgaande aanwijzingen en kies in stap 3 CUSTOM1 of CUSTOM2 voor de titel die u wilt aanpassen, en druk de SEL/PUSH EXEC regelknop in. Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op [C] en druk de regelknop in om de titel te wissen. Bij elke druk wordt het laatste letterteken gewist. Wijzig zo de titel of voer een geheel nieuwe titel in. Als u instelt op menu-onderdeel [ ] Dan verschijnt het menu voor het kiezen van het gewone of het Russische alfabet. Stel in op [ ] om terug te keren naar het voorgaande scherm. Wissen van een letterteken Kies [C]. Het laatste letterteken wordt gewist. Een spatie invoeren Kies [Z&?!], en selecteer dan het blanco gedeelte. Operazioni avanzate Uitgebreide weergave/opnamefuncties 45

46 Montaggio Duplicazione di nastri Utilizzo del cavo di collegamento A/V Collegare il presente videoregistratore al videoregistratore utilizzato per la registrazione utilizzando il cavo di collegamento A/V in dotazione con il videoregistratore. (1) Inserire un nastro vergine (o un nastro sul quale si desidera registrare) nel videoregistratore utilizzato per la registrazione e il nastro registrato nel videoregistratore utilizzato per la riproduzione. (2) Impostare su LINE il selettore di ingresso sul videoregistratore utilizzato per la registrazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l uso del videoregistratore utilizzato per la registrazione. (3) Impostare l interruttore POWER su ON. (4) Premere H PLAY per riprodurre il nastro registrato sul presente videoregistratore (per la riproduzione). (5) Avviare la registrazione sul videoregistratore utilizzato per la registrazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l uso del videoregistratore collegato (per la registrazione). Videomontage Video-opnamen overkopiëren Gebruik van het audio/videoaansluitsnoer Sluit uw videorecorder op de andere (opname) videorecorder aan met behulp van het audio/ video-aansluitsnoer dat bij uw videorecorder wordt geleverd. (1) Plaats een blanco (of een voor opnemen geschikte) videocassette in de andere (opname) videorecorder en plaats de opgenomen cassette in uw (weergave) videorecorder. (2) Zet de ingangskeuzeschakelaar van de andere (opname) videorecorder in de LINE stand. Zie de gebruiksaanwijzing van de andere (opname) videorecorder voor nadere bijzonderheden. (3) Zet de POWER schakelaar in de ON stand. (4) Druk op H PLAY om de opgenomen cassette af te spelen op uw (weergave) videorecorder. (5) Start de opname op de andere (opname) videorecorder. Zie de gebruiksaanwijzing van de andere (opname) videorecorder voor nadere bijzonderheden. Cavo S video (non in dotazione)/ S-videosnoer (niet bijgeleverd) : Flusso del segnale/ Signaalstroom S VIDEO OUT AUDIO OUT VIDEO OUT Cavo di collegamento A/V (in dotazione)/ Audio/video-aansluitsnoer (bijgeleverd) IN S VIDEO VIDEO AUDIO Una volta terminata la duplicazione del nastro Premere x sul videoregistratore utilizzato per la riproduzione e su quello utilizzato per la registrazione. Na afloop van het kopiëren van de video-opnamen Druk zowel op uw (weergave) videorecorder als op de andere (opname) videorecorder op de x toets. 46

47 Duplicazione di nastri Video-opnamen overkopiëren Assicurarsi di avere disattivato gli indicatori sullo schermo Se visualizzati, premere i seguenti tasti per non registrare gli indicatori sul nastro duplicato Tasto DISPLAY Tasto DATA CODE Verwijder de aanduidingen van het scherm Als de aanduidingen worden weergegeven, drukt u op de volgende toetsen om deze niet op de gekopieerde band weer te geven De DISPLAY toets De DATA CODE toets È possibile eseguire montaggi su videoregistratori che supportano i seguenti sistemi 8 mm, Hi8, VHS, S-VHS, VHSC, S-VHSC, Betamax, ED Betamax, mini DV, DV o Digital8 Se il videoregistratore utilizzato per la registrazione è di tipo monofonico Collegare la spina gialla del cavo di collegamento A/V alla presa di ingresso video e la spina bianca alla presa di ingresso audio del videoregistratore. Non è necessario collegare la spina rossa. Effettuando questo collegamento, l audio sarà monofonico. U kunt video-opnamen kopiëren met videorecorders die de volgende systemen ondersteunen 8 mm, Hi8, VHS, S-VHS, VHSC, S-VHSC, Betamax, ED Betamax, mini DV, DV of Digital8 Als de andere (opname) videorecorder slechts geschikt is voor monogeluid Sluit de gele stekker van het audio/videoaansluitsnoer aan op de video-ingang en de witte stekker op de audio-ingangsaansluiting van de videorecorder. De rode stekker moet niet worden aangesloten. Met deze aansluiting is het geluid mono. Montaggio Videomontage Se il videoregistratore utilizzato per la registrazione dispone di una presa S video Per ottenere immagini di alta qualità, effettuare il collegamento utilizzando un cavo S video (non in dotazione). Con questo collegamento, non è necessario collegare la spina gialla (video) del cavo di collegamento A/V. Collegare un cavo S video (non in dotazione) alle prese S video del presente videoregistratore (per la riproduzione) e del videoregistratore collegato (per la registrazione). Indien de andere (opname) videorecorder een S-video aansluiting heeft Sluit de camcorder daarop aan met een (niet bijgeleverd) S-video aansluitsnoer voor videoweergave van uitstekende kwaliteit. Bij deze wijze van aansluiten hoeft u de gele (video) stekker van het audio/videoaansluitsnoer niet aan te sluiten. Verbind de S-video-aansluitingen van uw (weergave) videorecorder en de andere (opname) videorecorder met een S-videosnoer (niet bijgeleverd). 47

48 Duplicazione di nastri Utilizzo del cavo i.link (cavo di collegamento DV) È sufficiente collegare il cavo i.link (cavo di collegamento DV) (non in dotazione) alle prese DV IN/OUT e DV IN/OUT dei prodotti DV. Con il collegamento da digitale a digitale, i segnali video e audio vengono trasmessi in forma digitale per montaggi di alta qualità. Non è possibile duplicare gli indicatori visualizzati. (1) Inserire un nastro vergine (o un nastro sul quale si desidera registrare) nel videoregistratore utilizzato per la registrazione e il nastro registrato nel videoregistratore utilizzato per la riproduzione. (2) Impostare il selettore del videoregistratore collegato (per la registrazione) su DV IN, se presente. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l uso del videoregistratore utilizzato per la registrazione. (3) Impostare l interruttore POWER su ON. (4) Riprodurre il nastro registrato sul videoregistratore utilizzato per la riproduzione. (5) Avviare la registrazione sul videoregistratore collegato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l uso del videoregistratore utilizzato per la registrazione. Video-opnamen overkopiëren Gebruik van de i.link kabel (DV aansluitsnoer) Sluit de i.link kabel (DV aansluitsnoer) (niet bijgeleverd) aan op de DV IN/OUT aansluiting en de DV IN/OUT aansluiting van andere DV producten. Via deze volledige digitale aansluiting worden de video- en audiogegevens in digitale vorm doorgegeven voor de beste montagekwaliteit. U kunt niet de schermaanduidingen overnemen. (1) Plaats een blanco (of een voor opnemen geschikte) videocassette in de andere (opname) videorecorder en plaats de opgenomen cassette in uw (weergave) videorecorder. (2) Zet de ingangskeuzeschakelaar van de andere (opname) videorecorder in de DV IN stand indien deze instelling beschikbaar is. Zie de gebruiksaanwijzing van de andere (opname) videorecorder voor nadere bijzonderheden. (3) Zet de POWER schakelaar in de ON stand. (4) Start het afspelen van de cassette met opnamen op uw (weergave) videorecorder. (5) Start de opname op de andere (opname) videorecorder. Zie de gebruiksaanwijzing van de andere (opname) videorecorder voor nadere bijzonderheden. DV S VIDEO LANC DV IN/OUT DV IN/OUT : Flusso del segnale/ Signaalstroom Cavo i.link (cavo di collegamento DV) (non in dotazione)/ i.link kabel (DV aansluitkabel) (niet bijgeleverd) Una volta terminata la duplicazione del nastro Premere x sul videoregistratore utilizzato per la riproduzione e su quello utilizzato per la registrazione. Na afloop van het kopiëren van de video-opnamen Druk zowel op uw (weergave) videorecorder als op de andere (opname) videorecorder op de x toets. 48

49 Duplicazione di nastri Video-opnamen overkopiëren Nota sui nastri non registrati con il sistema Digital8 L immagine potrebbe risultare instabile. Ciò non indica problemi di funzionamento. Videocassettes die niet zijn opgenomen met het Digital8 systeem De beelden kunnen niet helemaal stabiel zijn. Dit duidt niet op een storing in de werking. Durante la riproduzione di nastri registrati con il sistema Hi8/standard 8 I segnali digitali vengono trasmessi come segnali di immagine tramite la presa DV IN/OUT. È possibile collegare un videoregistratore utilizzando esclusivamente il cavo i.link (cavo di collegamento DV). Per ulteriori informazioni su i.link, vedere pagina 81. Se si registrano immagini in pausa di riproduzione utilizzando la presa DV IN/OUT L immagine registrata perde nitidezza, inoltre, quando viene riprodotta tramite altri apparecchi video, potrebbe apparire tremolante. Bij weergave van videocassettes opgenomen met het Hi8/standard 8 systeem Ook bij dergelijke analoge video-opnamen worden er digitale signalen uitgestuurd via de DV IN/OUT aansluiting. U kunt slechts één videorecorder tegelijk aansluiten met de i.link kabel (DV aansluitsnoer). Zie blz. 81 voor verdere informatie betreffende i.link. Als u het beeld in de weergavepauzestand overneemt via de DV IN/OUT aansluiting Het overgenomen beeld zal dan nogal grofkorrelig doorkomen. Bij weergave van een dergelijk beeld op een andere videorecorder kan het beeld bovendien op en neer trillen. Montaggio Videomontage 49

50 Duplicazione delle sole scene desiderate Montaggio digitale di programmi Alleen de gewenste scènes kopiëren Digitale programmamontage È possibile duplicare le scene selezionate (programmi) per il montaggio su un nastro senza utilizzare il videoregistratore utilizzato per la registrazione. È possibile selezionare le scene per fotogrammi. Scena non desiderata/ Ongewenste scène Scena non desiderata/ Ongewenste scène U kunt geselecteerde scènes (programma s) kopiëren en monteren op een videoband zonder de andere (opname) videorecorder te bedienen. U kunt de scènes beeldgewijs kiezen. Cambiamento dell ordine/verander de volgorde 50 Prima di eseguire il montaggio digitale di programmi Punto 1 Collegamento del videoregistratore utilizzato per la registrazione (p. 50). Punto 2 Impostazione del videoregistratore per la registrazione (p. 51). Punto 3 Regolazione della sincronizzazione del videoregistratore utilizzato per la registrazione (p. 57). Se si esegue la duplicazione utilizzando di nuovo lo stesso videoregistratore per la registrazione, è possibile saltare i punti 2 e 3. Utilizzo della funzione di montaggio digitale di programmi Operazione 1 Impostazione del programma (p. 59). Operazione 2 Esecuzione di montaggi digitali di programmi (duplicazione di un nastro) (p. 61). Note Il montaggio digitale di programmi è operativo solo per i nastri registrati con il sistema Digital8. Non è possibile duplicare gli indicatori visualizzati. Durante il montaggio video digitale, i segnali di funzionamento non possono essere inviati tramite LANC. Se la schermata di impostazione viene confermata, collegare il presente videoregistratore (per la riproduzione) ad un televisore o ad un monitor utilizzando la funzione di collegamento laser super. Punto 1: Collegamento del videoregistratore utilizzato per la registrazione È possibile collegare il cavo di collegamento A/V o il cavo i.link (cavo di collegamento DV). Se si utilizza il cavo di collegamento A/V, collegare i dispositivi come mostrato a pagina 46. Se si utilizza il cavo i.link (cavo di collegamento DV), collegare i dispositivi come mostrato a pagina 48. Voordat u start met digitale programmamontage Stap 1 Sluit de andere (opname) videorecorder aan (zie blz. 50). Stap 2 De andere (opname) videorecorder gebruiksklaar maken (zie blz. 51). Stap 3 Bijregelen van de synchroniciteit van de andere (opname) videorecorder (zie blz. 57). Wanneer u voor het kopiëren dezelfde (opname) videorecorder opnieuw gebruikt, mag u stap 2 en 3 overslaan. Gebruik van de digitale programmamontagefunctie Handeling 1 Het programma samenstellen (zie blz. 59). Handeling 2 Digitale programmamontage verrichten (een videoband overkopiëren) (zie blz. 61). Opmerkingen De digitale programmamontagefunctie werkt alleen bij cassettes die zijn opgenomen met het Digital8 systeem. U kunt niet de display-aanduidingen overnemen. Bij montage van een digitale video kunnen de bedieningssignalen niet met LANC wordt overgestuurd. Voor het controleren van het setup-videoscherm verbindt u uw (weergave) videorecorder met een TV-toestel of met een videomonitor met behulp van de SUPER LASER LINK functie. Stap 1: Sluit de andere (opname) videorecorder aan U kunt zowel het audio/video-aansluitsnoer als de i.link kabel (DV aansluitsnoer). Bij gebruik van het audio/video-aansluitsnoer moet u de apparatuur aansluiten zoals is aangegeven op blz. 46. Bij gebruik van een i.link kabel (DV aansluitsnoer) moet u de apparatuur aansluiten zoals is aangegeven op blz. 48.

51 Duplicazione delle sole scene desiderate Montaggio digitale di programmi Alleen de gewenste scènes kopiëren Digitale programmamontage Punto 2: Impostazione del videoregistratore utilizzato per la registrazione - Utilizzo del cavo di collegamento A/V Per eseguire montaggi utilizzando il videoregistratore utilizzato per la registrazione, inviare il segnale di controllo a raggi infrarossi al sensore dei comandi a distanza sul videoregistratore collegato. Se si effettua il collegamento utilizzando un cavo di collegamento A/V, seguire le procedure descritte di seguito. Impostazione del codice IR SETUP (1) Impostare l interruttore POWER del videoregistratore utilizzato per la riproduzione su ON. (2) Accendere il videoregistratore utilizzato per la registrazione, quindi impostare il selettore di ingresso su LINE. Se si collega una videocamera digitale, impostare il relativo interruttore POWER su VCR/VTR. (3) Premere MENU per visualizzare le impostazioni del menu. (4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare, quindi premere la manopola. (5) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare EDIT SET, quindi premere la manopola. (6) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare CONTROL, quindi premere la manopola. (7) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare IR, quindi premere la manopola. (8) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare IR SETUP, quindi premere la manopola. (9) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare il codice IR SETUP del videoregistratore utilizzato per la registrazione (p. 52), quindi premere la manopola. Stap 2: De andere (opname) videorecorder gebruiksklaar maken - Met het audio/videoaansluitsnoer Om te monteren met behulp van de andere (opname) videorecorder, stuurt u via de afstandsbediening het infraroodsignaal naar de afstandsbedieningssensor op de andere (opname) videorecorder. Ga als volgt te werk bij gebruik van een audio/ video-aansluitsnoer. Stel de IR SETUP code in (1) Zet de POWER schakelaar van uw (weergave) videorecorder in de ON stand. (2) Schakel de andere (opname) videorecorder in en zet de ingangskeuzeschakelaar in de LINE stand. Wanneer u een digitale camcorder aansluit, zet u de POWER schakelaar in de VCR/VTR stand. (3) Druk op MENU om de menu-instellingen te tonen. (4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in stellen op en druk de regelknop in. (5) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op EDIT SET en druk de regelknop in. (6) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op CONTROL en druk de regelknop in. (7) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op IR en druk de regelknop in. (8) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op IR SETUP en druk de regelknop in. (9) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op de IR SETUP code van de andere (opname) videorecorder (zie blz. 52) en druk de regelknop in. Montaggio Videomontage 3 MENU VCR SET P EFFECT HiFi SOUND TBC DNR AUDIO MIX NTSC PB PB MODE A/V DV OUT [MENU] : END 4 OTHERS WORLD TIME BEEP COMMANDER V I DEO ED I T ED I T SET RETURN [MENU] : END OTHERS ED I T SET CONTROL ADJ TEST CUT - I N CUT -OUT I R SETUP PAUSEMODE I R TEST RETURN [MENU] : END I R 0 HR OTHERS ED I T SET CONTROL ADJ TEST CUT - I N CUT -OUT I R SETUP PAUSEMODE I R TEST RETURN [MENU] : END OTHERS ED I T SET CONTROL ADJ TEST CUT - I N CUT -OUT I R SETUP PAUSEMODE I R TEST RETURN [MENU] : END I R i. L I NK 3 OTHERS ED I T SET CONTROL ADJ TEST CUT - I N CUT -OUT I R SETUP PAUSEMODE I R TEST RETURN [MENU] : END OTHERS ED I T SET CONTROL ADJ TEST CUT - I N CUT -OUT I R SETUP PAUSEMODE I R TEST RETURN [MENU] : END I R 2 51

52 Duplicazione delle sole scene desiderate Montaggio digitale di programmi Alleen de gewenste scènes kopiëren Digitale programmamontage Informazioni sul codice IR SETUP Il codice IR SETUP è memorizzato nel videoregistratore. Assicurarsi di impostare il codice corretto, in base al tipo di videoregistratore utilizzato per la registrazione. Il codice numero 3 è preimpostato in fabbrica. Marca Codice IR SETUP Merk IR SETUP code Sony 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aiwa 47, 53, 54 Akai 62, 50, 74 Alba 73 Aristona 84 Baird 36, 30 Blaupunkt 83, 78 Bush 74 Canon 97 CGM 47, 83, 36 Clatronic 73 Daewoo 26 Ferguson 76 Fisher 73 Funai 80 Goldstar 47 Goodmans 26, 84 Grundig 83, 9 Hitachi 42, 56 ITT/Nokia Instant 36 JVC 12, 14, 15, 11, 21 Kendo 47 Loewe 16, 47, 84 Luxor 89 Mark 26* Matsui 47, 60, 58* Mitsubishi 28, 29 Betreffende de IR SETUP code De IR SETUP code wordt opgeslagen in het geheugen van uw videorecorder. Let erop dat u de juiste code invoert, afhankelijk van de andere (opname) videorecorder. De fabrieksinstelling is codenummer 3. Marca Codice IR SETUP Merk IR SETUP code Nokia 89, 36 Nokia Oceanic 89 Nordmende 76 Okano 60, 62, 63 Orion 70, 58* Panasonic 16, 78, 96 Philips 83, 84, 86 Phonola 83, 84 Roadstar 47 SABA 76, 21 Samsung 93, 94, 52, 22 Sanyo 36 Schneider 84, 10 SEG 73 Seleco 47, 74 Sharp 89, 98 Siemens 10, 36 Tandberg 26 Telefunken 91, 92 Tensai 73 Thomson 76, 100 Thorn 36, 47 Toshiba 40 Universum 92, 70, 47 W.W. House 47 Watoson 83, 58 * Televisore/videoregistratore/ TV/videorecorder-component Nota sul codice IR SETUP Se il videoregistratore non corrisponde ai codici IR SETUP, non è possibile effettuare il montaggio digitale di programmi. Betreffende de IR SETUP code De digitale programmamontagefunctie werkt niet als de videorecorder niet is ingesteld op de juiste IR SETUP code. 52

53 Duplicazione delle sole scene desiderate Montaggio digitale di programmi Alleen de gewenste scènes kopiëren Digitale programmamontage Impostazione dei modi per l annullamento della pausa di registrazione sul videoregistratore utilizzato per la registrazione (1) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare PAUSEMODE, quindi premere la manopola. (2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare il modo per annullare la pausa di registrazione sul videoregistratore utilizzato per la registrazione, quindi premere la manopola. Il tasto corretto dipende dal videoregistratore utilizzato per la registrazione. Fare riferimento alle istruzioni per l uso del videoregistratore utilizzato per la registrazione. Instellen van de functies voor het uitschakelen van de opnamepauze op de andere (opname) videorecorder (1) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op PAUSEMODE en druk de regelknop in. (2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om de stand te selecteren die de opnamepauze op de andere (opname) videorecorder uitschakelt en druk vervolgens de regelknop in. Welke knop dit is, hangt af van uw andere (opname) videorecorder. Zie de gebruiksaanwijzing van de andere (opname) videorecorder. 1 OTHERS ED I T SET CONTROL ADJ TEST CUT - I N CUT -OUT I R SETUP PAUSEMODE PAUSE I R TEST REC RETURN PB [MENU] : END Montaggio Videomontage 2 OTHERS ED I T SET CONTROL ADJ TEST CUT - I N CUT -OUT I R SETUP PAUSEMODE PAUSE I R TEST RETURN [MENU] : END Tasti per annullare la pausa di registrazione sul videoregistratore utilizzato per la registrazione Selezionare i tasti all annullamento della pausa di registrazione e all avvio della registrazione sul videoregistratore collegato. I tasti variano in base al videoregistratore collegato. Per disattivare la pausa di registrazione Se il tasto per annullare la pausa di registrazione è X, selezionare PAUSE. Se il tasto per annullare la pausa di registrazione è z, selezionare REC. Se il tasto per annullare la pausa di registrazione è N, selezionare PB. De knoppen om de opnamepauze op de andere (opname) videorecorder uit te schakelen Selecteer de knoppen die u gebruikt om de opnamepauze op de andere (opname) videorecorder uit te schakelen en begin dan met opnemen. De knoppen variëren afhankelijk van de andere (opname) videorecorder. De opnamepauze uitschakelen Selecteer PAUSE als X de knop is om de opnamepauze uit te schakelen. Selecteer REC als z de knop is om de opnamepauze uit te schakelen. Selecteer PB als N de knop is om de opnamepauze uit te schakelen. 53

54 Duplicazione delle sole scene desiderate Montaggio digitale di programmi Impostazione del videoregistratore utilizzato per la riproduzione e di quello utilizzato per la registrazione in modo che si trovino di fronte Individuare l emettitore di raggi infrarossi del videoregistratore utilizzato per la riproduzione e posizionarlo in direzione del sensore dei comandi a distanza del videoregistratore utilizzato per la registrazione. Posizionare gli apparecchi ad una distanza maggiore di 30 cm l uno dall altro, quindi rimuovere gli eventuali ostacoli tra gli apparecchi. Alleen de gewenste scènes kopiëren Digitale programmamontage Uw (weergave) videorecorder en de andere (opname) videorecorder tegenover elkaar plaatsen Richt de infraroodzender van uw (weergave) videorecorder naar de afstandsbedieningssensor van de andere (opname) videorecorder. Plaats de camcorder en de videorecorder minstens 30 cm uit elkaar, en verwijder eventuele obstakels tussen beide apparaten. Emettitore di raggi infrarossi (parte posteriore)/ Infraroodzender (achterkant) Videoregistratore utilizzato per la registrazione/ De andere (opname) videorecorder Sensore dei comandi a distanza/ Afstandsbedieningssensor 54

55 Duplicazione delle sole scene desiderate Montaggio digitale di programmi Alleen de gewenste scènes kopiëren Digitale programmamontage Conferma del funzionamento del videoregistratore utilizzato per la registrazione (1) Inserire un nastro registrabile nel videoregistratore utilizzato per la registrazione, quindi impostare la pausa di registrazione. (2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare IR TEST, quindi premere la manopola. (3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare EXECUTE, quindi premere la manopola. Se il videoregistratore collegato avvia la registrazione significa che l impostazione è corretta. Una volta terminata l operazione, appare l indicatore COMPLETE. Nagaan of de andere (opname) videorecorder juist werkt (1) Plaats een opneembare band in de andere (opname) videorecorder en zet deze in de opnamepauzestand. (2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op IR TEST en druk de regelknop in. (3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op EXECUTE en druk de regelknop in. Als de andere (opname) videorecorder begint met opnemen, is de instelling correct. Na afloop van de opname verandert de aanduiding in COMPLETE. 2 OTHERS ED I T SET CONTROL ADJ TEST CUT - I N CUT -OUT I R SETUP PAUSEMODE I R TEST RETURN [MENU] : END ENGAGE REC PAUSE RETURN EXECUTE Montaggio Videomontage 3 OTHERS ED I T SET CONTROL ADJ TEST CUT - I N CUT -OUT I R SETUP PAUSEMODE I R TEST COMPLETE RETURN [MENU] : END Se il videoregistratore utilizzato per la registrazione funziona correttamente Passare al punto 3 descritto a pagina 57. Se il videoregistratore utilizzato per la registrazione non funziona correttamente Impostare il codice IR SETUP o selezionare il tasto per annullare la pausa di registrazione sul videoregistratore utilizzato per la registrazione. Posizionare il videoregistratore utilizzato per la riproduzione ad almeno 30 cm di distanza da quello utilizzato per la registrazione. Fare riferimento alle istruzioni per l uso del videoregistratore utilizzato per la registrazione. Wanneer de andere (opname) videorecorder juist werkt Ga door naar stap 3 op blz. 57. Wanneer de andere (opname) videorecorder niet juist werkt Stel de IR SETUP code in of kies de knop voor het uitschakelen van de opnamepauzestand op de andere (opname) videorecorder. Plaats uw (weergave) videorecorder minstens 30 cm van de andere (opname) videorecorder af. Zie de gebruiksaanwijzing van de andere (opname) videorecorder. 55

56 Duplicazione delle sole scene desiderate Montaggio digitale di programmi Punto 2: Impostazione del videoregistratore utilizzato per la registrazione - Utilizzo del cavo i.link (cavo di collegamento DV) Se si effettua il collegamento utilizzando il cavo i.link (cavo di collegamento DV) (non in dotazione), seguire le procedure descritte di seguito. (1) Impostare l interruttore POWER su ON sul videoregistratore utilizzato per la riproduzione. (2) Accendere il videoregistratore utilizzato per la registrazione, quindi impostare il selettore di ingresso sull ingresso DV. Se si collega una videocamera digitale, impostarne l interruttore POWER su VCR/VTR. (3) Premere MENU per visualizzare le impostazioni del menu. (4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare, quindi premere la manopola. (5) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare EDIT SET, quindi premere la manopola. (6) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare CONTROL, quindi premere la manopola. (7) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare i.link, quindi premere la manopola. 3 Alleen de gewenste scènes kopiëren Digitale programmamontage Stap 2: De andere (opname) videorecorder gebruiksklaar maken - Gebruik van de i.link kabel (DV aansluitsnoer) Ga als volgt te werk bij gebruik van de i.link kabel (DV aansluitsnoer) (niet bijgeleverd). (1) Zet de POWER schakelaar van uw (weergave) videorecorder in de ON stand. (2) Schakel de andere (opname) videorecorder in en zet de ingangskeuzeschakelaar in de DV ingangsstand. Wanneer u een digitale camcorder aansluit, zet u de POWER schakelaar in de VCR/VTR stand. (3) Druk op MENU om de menu-instellingen te tonen. (4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op en druk de regelknop in. (5) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op EDIT SET en druk de regelknop in. (6) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op CONTROL en druk de regelknop in. (7) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op i.link en druk de regelknop in. MENU VCR SET P EFFECT HiFi SOUND TBC DNR AUDIO MIX NTSC PB PB MODE A/V DV OUT [MENU] : END 5 OTHERS WORLD TIME BEEP COMMANDER D I SPL AY V I DEO ED I T ED I T SET RETURN [MENU] : END 0 HR 6,7 OTHERS ED I T SET CONTROL I R ADJ TEST CUT - I N CUT -OUT I R SETUP PAUSEMODE I R TEST RETURN [MENU] : END OTHERS ED I T SET CONTROL I R ADJ TEST i. L I NK CUT - I N CUT -OUT I R SETUP PAUSEMODE I R TEST RETURN [MENU] : END OTHERS ED I T SET CONTROL I R ADJ TEST CUT - I N CUT -OUT I R SETUP PAUSEMODE I R TEST RETURN [MENU] : END OTHERS ED I T SET CONTROL I R ADJ TEST i. L I NK CUT - I N CUT -OUT I R SETUP PAUSEMODE I R TEST RETURN [MENU] : END OTHERS ED I T SET CONTROL i. L I NK ADJ TEST CUT - I N CUT -OUT I R SETUP PAUSEMODE I R TEST RETURN [MENU] : END 56 Se si effettua il collegamento utilizzando il cavo i.link (cavo di collegamento DV) Con il collegamento da digitale a digitale, i segnali video e audio vengono trasmessi in forma digitale per montaggi di alta qualità. Als u een i.link kabel (DV aansluitsnoer) voor de aansluiting gebruikt Via deze volledige digitale aansluiting worden de videoen audiogegevens in digitale vorm doorgegeven voor de beste montagekwaliteit.

57 Duplicazione delle sole scene desiderate Montaggio digitale di programmi Punto 3: Regolazione della sincronizzazione del videoregistratore utilizzato per la registrazione È possibile regolare la sincronizzazione del videoregistratore utilizzato per la riproduzione e di quello utilizzato per la registrazione. Prima di procedere, estrarre il nastro inserito nel videoregistratore utilizzato per la riproduzione. Tenere a disposizione una penna e un foglio per prendere appunti. (1) Inserire un nastro vergine (o un nastro sul quale si desidera registrare) nel videoregistratore utilizzato per la registrazione, quindi impostare la pausa di registrazione. Se si seleziona i.link in CONTROL, non è necessario seguire la procedura descritta sopra. (2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare ADJ TEST, quindi premere la manopola. (3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare EXECUTE, quindi premere la manopola. IN e OUT vengono registrati su un immagine per cinque volte ciascuno per calcolare i valori numerici per la regolazione della sincronizzazione. L indicatore EXECUTING lampeggia sullo schermo del monitor. Una volta terminata l operazione, l indicatore cambia in COMPLETE. (4) Riavvolgere il nastro nel videoregistratore utilizzato per la registrazione, quindi avviare la riproduzione al rallentatore. Prendere nota del valore numerico di apertura di ogni IN e del valore numerico di chiusura di ogni OUT. (5) Calcolare la media di tutti i valori numerici di apertura di ogni IN e la media di tutti i valori numerici di chiusura di ogni OUT. (6) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare CUT-IN, quindi premere la manopola. (7) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare il valore numerico medio di IN, quindi premere la manopola. La posizione di avvio calcolata per la registrazione è impostata. (8) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare CUT-OUT, quindi premere la manopola. (9) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare il valore numerico medio di OUT, quindi premere la manopola. La posizione di arresto calcolata per la registrazione è impostata. (10) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare RETURN, quindi premere la manopola. Alleen de gewenste scènes kopiëren Digitale programmamontage Stap 3: Bijregelen van de synchroniciteit van de andere (opname) videorecorder U kunt de synchroniciteit tussen uw (weergave) videorecorder en de andere (opname) videorecorder bijregelen. Neem voor u begint de cassette uit uw (weergave) videorecorder. Zorg dat u pen en papier bij de hand hebt om notities te maken. (1) Steek een blanco cassette (of een cassette waarover u opnieuw wilt opnemen) in de andere (opname) videorecorder en zet deze vervolgens in de opnamepauzestand. Als u i.link kiest onder CONTROL, is de bovenstaande procedure niet nodig. (2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op ADJ TEST en druk de regelknop in. (3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op EXECUTE en druk de regelknop in. IN en OUT worden vijfmaal op het beeld opgenomen om de waarden te berekenen voor het bijregelen van de synchroniciteit. De EXECUTING indicator knippert op het monitorscherm. Na afloop van de opname verandert de aanduiding in COMPLETE. (4) Spoel de band terug in de andere (opname) videorecorder en begin de vertraagde weergave. Noteer de beginwaarde van elke IN en de eindwaarde van elke OUT. (5) Bereken het gemiddelde van alle beginwaarden van elke IN en het gemiddelde van alle eindwaarden van elke OUT. (6) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op CUT-IN en druk de regelknop in. (7) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om de gemiddelde IN waarde te kiezen en druk de regelknop in. Het berekende beginpunt voor opname wordt ingesteld. (8) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op CUT-OUT en druk de regelknop in. (9) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om de gemiddelde OUT waarde te kiezen en druk de regelknop in. Het berekende eindpunt voor opname wordt ingesteld. (10) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op RETURN en druk de regelknop in. Montaggio Videomontage 57

58 Duplicazione delle sole scene desiderate Montaggio digitale di programmi Alleen de gewenste scènes kopiëren Digitale programmamontage 6 2,3 OTHERS ED I T SET CONTROL ADJ TEST CUT - I N CUT -OUT I R SETUP PAUSEMODE I R TEST RETUN [MENU] : END OTHERS RETURN EXECUTE ENGAGE REC PAUSE ED I T SET CONTROL ADJ TEST CUT - I N CUT -OUT I R SETUP PAUSEMODE I R TEST RETUN [MENU] : OTHERS END EXECUT I NG No.2 I N +215 ED I T SET CONTROL ADJ TEST COMPLETE CUT - I N CUT -OUT I R SETUP PAUSEMODE I R TEST RETURN [MENU] : END 8 OTHERS ED I T SET CONTROL ADJ TEST CUT - I N CUT -OUT I R SETUP PAUSEMODE I R TEST RETURN [MENU] : END OTHERS ED I T SET CONTROL ADJ TEST CUT - I N CUT -OUT I R SETUP PAUSEMODE I R TEST RETURN [MENU] : END 0 0 OTHERS ED I T SET CONTROL ADJ TEST CUT - I N CUT -OUT I R SETUP PAUSEMODE I R TEST RETURN [MENU] : END OTHERS ED I T SET CONTROL ADJ TEST CUT - I N CUT -OUT I R SETUP PAUSEMODE I R TEST RETURN [MENU] : END 0 0 Note Se si avvia la registrazione dall inizio del nastro, i primi secondi del nastro potrebbero non venire registrati correttamente. Assicurarsi di lasciare circa 10 secondi di nastro prima di avviare la registrazione. Una volta eseguite le istruzioni descritte al punto 3, l immagine usata per regolare la sincronizzazione viene registrata per circa 50 secondi. Se si effettua il collegamento utilizzando il cavo i.link (cavo di collegamento DV) Potrebbe non essere possibile utilizzare correttamente la funzione di duplicazione a seconda del videoregistratore collegato. Mantenere il collegamento i.link e seguire la procedura descritta a partire dal punto 2 di pagina 51. Opmerkingen Als u vanaf het begin van de videoband begint op te nemen, is het mogelijk dat de eerste paar seconden van de band niet goed worden opgenomen. Laat de band daarom ongeveer 10 seconden lopen voordat u begint met opnemen. Na het uitvoeren van stap 3 wordt het beeld voor het bijregelen van de synchroniciteit voor ongeveer 50 seconden opgenomen. Bij gebruik van een i.link kabel (DV aansluitsnoer) voor het maken van de verbinding Afhankelijk van de andere videorecorder is het mogelijk dat de kopieerfunctie niet juist werkt. Laat de i.link verbinding zoals deze is en volg de procedure op blz. 51 vanaf stap 2. 58

59 Duplicazione delle sole scene desiderate Montaggio digitale di programmi Operazione 1: Impostazione del programma Alleen de gewenste scènes kopiëren Digitale programmamontage Handeling 1: Het programma samenstellen (1) Inserire il nastro da riprodurre nel videoregistratore utilizzato per la riproduzione e il nastro da registrare in quello utilizzato per la registrazione. (2) Premere MENU per visualizzare le impostazioni del menu. (3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare, quindi premere la manopola. (4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare VIDEO EDIT, quindi premere la manopola. (5) Ricercare il punto di inizio della prima scena che si desidera inserire tramite i tasti di controllo video, quindi premere X per arrestare momentaneamente la riproduzione (p. 16). (6) Premere la manopola SEL/PUSH EXEC. Il punto IN del primo programma viene impostato e la parte superiore del simbolo del programma diventa blu chiaro. (7) Ricercare la fine della prima scena che si desidera inserire utilizzando i tasti di comando video, quindi premere X per sospendere momentaneamente la riproduzione. (8) Premere la manopola SEL/PUSH EXEC. Il punto OUT del primo programma viene impostato e la parte inferiore del simbolo del programma diventa blu chiaro. (9) Ripetere i punti da 5 a 8, quindi impostare il programma. Una volta impostato il programma, il simbolo del programma diventa blu chiaro. È possibile impostare un massimo di 20 programmi. 5,7 (1) Plaats de weergaveband in uw (weergave) videorecorder en plaats de opnameband in de andere (opname) videorecorder. (2) Druk op MENU om de menu-instellingen te tonen. (3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op en druk de regelknop in. (4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op VIDEO EDIT en druk de regelknop in. (5) Zoek het begin van de eerste scène die u wilt invoegen met behulp van de videobedieningstoetsen en druk vervolgens op X om de weergave tijdelijk te onderbreken (p. 16). (6) Druk de SEL/PUSH EXEC regelknop in. Het IN punt van het eerste programma wordt ingesteld en het bovengedeelte van de programmamarkering wordt lichtblauw. (7) Zoek het einde van de eerste scène die u wilt invoegen met behulp van de videobedieningstoetsen en druk dan op X om de weergave tijdelijk te onderbreken. (8) Druk de SEL/PUSH EXEC regelknop in. Het OUT punt van het eerste programma wordt ingesteld en het ondergedeelte van de programmamarkering wordt lichtblauw. (9) Herhaal de stappen 5 t/m 8 en stel het programma in. Wanneer het programma is ingesteld, wordt de programmamarkering lichtblauw. U kunt maximaal 20 programma s instellen. PAUSE SLOW 2 Montaggio Videomontage PLAY REW STOP FF 4 OTHERS WORLD TIME BEEP COMMANDER D I SPL AY V I DEO ED I T READY ED I T SET RETURN [MENU] : END V I DEO ED I T MARK UNDO ERASE ALL START TOTAL 0:00:00:00 SCENE 0 [MENU] : END 0:32:30:14 1 I N 6,8,9 V I DEO ED I T MARK UNDO ERASE ALL START 0:08:55:06 1 OUT V I DEO ED I T MARK UNDO ERASE ALL START 0:09:07:06 2 I N V I DEO ED I T MARK UNDO ERASE ALL START 0:10:01:23 4 I N TOTAL 0:00:00:00 SCENE 0 [MENU] : END TOTAL 0:00:12:13 SCENE 1 TOTAL 0:00:47:12 SCENE 3 [MENU] : END [MENU] : END 59

60 60 Duplicazione delle sole scene desiderate Montaggio digitale di programmi Cancellazione del programma impostato Cancellare prima OUT quindi IN dall ultimo programma. (1) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare UNDO, quindi premere la manopola. (2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare EXECUTE, quindi premere la manopola. Il simbolo dell ultimo programma impostato lampeggia, quindi l impostazione viene annullata. Per annullare la cancellazione Selezionare RETURN al punto 2, quindi premere la manopola. Cancellazione di tutti i programmi (1) Selezionare VIDEO EDIT in nelle impostazioni del menu. (2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare ERASE ALL, quindi premere la manopola. (3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare EXECUTE, quindi premere la manopola. I simboli di tutti i programmi lampeggiano, quindi le impostazioni vengono annullate. Per annullare la cancellazione di tutti i programmi Selezionare RETURN al punto 3, quindi premere la manopola. Per annullare un programma impostato Premere MENU. Il programma viene memorizzato fintanto che non si estrae la cassetta. Non è possibile impostare IN né OUT se Si utilizza un nastro non registrato con il sistema Digital8. Il nastro utilizzato contiene una parte vuota. Il codice temporale totale potrebbe non venire visualizzato correttamente se Si utilizza un nastro non registrato con il sistema Digital8. Il nastro utilizzato contiene una parte vuota tra IN e OUT. Se si seleziona PB MODE su / nelle impostazioni del menu È impossibile eseguire il montaggio digitale di programmi. Alleen de gewenste scènes kopiëren Digitale programmamontage Het ingestelde programma wissen Wis eerst OUT en dan IN uit het laatste programma. (1) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op UNDO en druk de regelknop in. (2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op EXECUTE en druk de regelknop in. De laatste programmamarkering knippert en daarna wordt de instelling geannuleerd. Het wissen ongedaan maken Selecteer RETURN in stap 2 en druk de regelknop in. Alle programma s wissen (1) Kies in het instelmenu het onderdeel VIDEO EDIT in. (2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op ERASE ALL en druk de regelknop in. (3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op EXECUTE en druk de regelknop in. Alle programmamarkeringen knipperen en daarna worden de instellingen geannuleerd. Het wissen van alle programma s ongedaan maken Selecteer RETURN in stap 3 en druk de regelknop in. Als u een ingesteld programma ongedaan wilt maken Druk op de MENU toets. Het programma wordt in het geheugen opgeslagen totdat de band wordt uitgenomen. U kunt IN en OUT niet instellen wanneer U een band gebruikt die niet is opgenomen in het Digital8 systeem. Er een blanco (onbespeeld) gedeelte op de band is. De totale tijdcode wordt soms niet correct weergegeven wanneer U een band gebruikt die niet is opgenomen in het Digital8 systeem. Er een blanco gedeelte tussen IN en OUT op de band is. Wanneer u in het instelmenu het onderdeel PB MODE op / zet U kunt de digitale programmamontagefunctie niet gebruiken.

61 Duplicazione delle sole scene desiderate Montaggio digitale di programmi Alleen de gewenste scènes kopiëren Digitale programmamontage Operazione 2: Esecuzione di montaggi digitali di programmi (duplicazione di un nastro) Assicurarsi che il presente videoregistratore utilizzato per la riproduzione e quello utilizzato per la registrazione siano collegati e che il videoregistratore collegato sia impostato sulla pausa di registrazione. Se si utilizza il cavo i.link (cavo di collegamento DV), non è necessario seguire la procedura descritta di seguito. Se si utilizza una videocamera digitale, impostarne l interruttore POWER su VCR/VTR. (1) Selezionare VIDEO EDIT in nelle impostazioni del menu. (2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare START, quindi premere la manopola. (3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare EXECUTE, quindi premere la manopola. Cercare l inizio del primo programma, quindi avviare la duplicazione. Il simbolo del programma lampeggia. L indicatore SEARCH appare sullo schermo del monitor durante la ricerca. Una volta completata la duplicazione, l indicatore del programma diventa blu chiaro. Una volta terminata la duplicazione, entrambi i videoregistratori (per la riproduzione e per la registrazione) si arrestano automaticamente. Per arrestare la duplicazione Premere x utilizzando i tasti di controllo video. Per terminare la funzione digitale di montaggio di programmi Una volta completata la duplicazione, il videoregistratore utilizzato per la riproduzione si arresta. Quindi viene visualizzato VIDEO EDIT nelle impostazioni del menu. Premere MENU per terminare la funzione digitale di montaggio di programmi. Non è possibile registrare sul videoregistratore collegato quando La cassetta non è inserita. Il nastro è terminato. La linguetta di protezione dalla scrittura è posizionata in modo da esporre il contrassegno rosso. Il codice IR SETUP non è corretto (quando è selezionato IR). Il tasto per annullare la pausa di registrazione è errato (quando è selezionato IR) (vedere pagina 53). Non è stato impostato il programma per il funzionamento del montaggio digitale di programmi. È stato selezionato i.link nonostante non vi sia un cavo i.link (cavo di collegamento DV) collegato. L alimentazione del videoregistratore utilizzato per la registrazione non è attivata. Handeling 2: Digitale programmamontage verrichten (een videoband overkopiëren) Zorg dat uw (weergave) videorecorder en de andere (opname) videorecorder aangesloten zijn en dat de andere (opname) videorecorder in de opnamepauzestand staat. Bij gebruik van de i.link kabel (DV aansluitsnoer) hoeft u de volgende handelingen niet uit te voeren. Bij gebruik van een digitale camcorder zet u de POWER schakelaar in de VCR/VTR stand. (1) Selecteer VIDEO EDIT in het instelmenu. (2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op START en druk de regelknop in. (3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op EXECUTE en druk de regelknop in. Zoek het begin van het eerste programma en begin vervolgens met kopiëren. De programmamarkeringsindicator knippert. De SEARCH indicator knippert tijdens het zoeken op het monitorscherm. Na afloop van het kopiëren licht de programmaindicator lichtblauw op. Als het kopiëren voltooid is, worden zowel uw (weergave) videorecorder als de andere (opname) videorecorder automatisch uitgeschakeld. Stoppen met kopiëren Druk op x met de bandlooptoetsen. De digitale programmamontagefunctie stoppen Uw (weergave) videorecorder stopt wanneer het kopiëren is voltooid. Het scherm keert terug naar het onderdeel VIDEO EDIT in het instelmenu. Druk op de MENU toets om de digitale programmamontagefunctie te stoppen. Opnemen op de andere videorecorder is niet mogelijk wanneer Er geen cassette is geplaatst. Het bandeinde is bereikt. Het wispreventienokje opzij is geschoven zodat het rode vlakje zichtbaar is. De IR SETUP code verkeerd is (bij selectie van IR). De toets om de opnamepauzestand te annuleren niet correct is (bij selectie van IR) (zie blz. 53). Het programma voor de bediening van de digitale programmamontage niet is ingesteld. i.link geselecteerd is zonder dat er een i.link kabel (DV aansluitsnoer) is aangesloten. De andere (opname) videorecorder niet is ingeschakeld. Montaggio Videomontage 61

62 Utilizzo con un apparecchio video analogico e con un personal computer Funzione di conversione del segnale Gebruik met een analoog videotoestel en een personal computer Signaalomzettingsfunctie È possibile convertire i segnali video analogici in segnali video digitali tramite il presente videoregistratore collegato ad un personal computer e ad un apparecchio video analogico. Cattura di immagini e suoni da un unità video analogica Segnali video analogici t Segnali video digitali (1) Impostare l interruttore POWER su ON. (2) Impostare A/V t DV OUT in su ON nelle impostazioni del menu (p. 67). A/V t DV viene visualizzato sullo schermo del monitor. (3) Avviare la riproduzione sull unità video analogica. (4) Avviare le procedure di cattura sul personal computer. Le procedure variano a seconda del computer e del software utilizzati. Per ulteriori informazioni sulla cattura delle immagini, fare riferimento al manuale delle istruzioni del personal computer e del software. U kunt analoge videosignalen omzetten in digitale videosignalen door uw videorecorder op een PC en een analoog videotoestel aan te sluiten. Vastleggen van beelden en geluid van een analoog videoapparaat Analoge videosignalen t Digitale videosignalen (1) Zet de POWER schakelaar in de ON stand. (2) Zet in het instelmenu onder het onderdeel A/V t DV OUT op ON (zie blz. 67). A/V t DV verschijnt op het monitorscherm. (3) Start de weergave op het analoge videoapparaat. (4) Start de procedures voor het vastleggen van beelden op uw personal computer. Deze procedures hangen af van uw personal computer en van de software die u gebruikt. Zie de gebruiksaanwijzing van uw personal computer en uw software voor nadere bijzonderheden over het vastleggen van beelden. Cavo S video (non in dotazione)/ S-videosnoer (niet bijgeleverd) AUDIO/VIDEO INPUT DV IN/ OUT OUT S VIDEO VIDEO AUDIO Videoregistratore collegato/andere videorecorder : Flusso del segnale/ Signaalstroom S VIDEO IN Cavo di collegamento A/V (in dotazione)/ Audio/video-aansluitsnoer (bijgeleverd) Cavo di conversione A/V (in dotazione)/ Audio/videoverloopsnoer (bijgeleverd) i.link DV IN/ OUT Cavo i.link (cavo di collegamento DV) (non in dotazione)/ i.link kabel (DV-ansluitkabel) (niet bijgeleverd) Una volta terminata la cattura di immagini e suoni Arrestare le procedure di cattura sul personal computer, quindi arrestare la riproduzione sull apparecchio video analogico. Na het vastleggen van beelden en geluid Stop het vastleggen van beelden op uw personal computer, en stop de weergave op het analoge videotoestel. 62

63 Utilizzo con un apparecchio video analogico e con un personal computer Funzione di conversione del segnale Gebruik met een analoog videotoestel en een personal computer Signaalomzettingsfunctie Note È necessario installare un software in grado di scambiare segnali video. In base alle condizioni dei segnali video analogici, il personal computer potrebbe non essere in grado di emettere correttamente le immagini durante la conversione dei segnali video analogici in segnali video digitali tramite il presente videoregistratore. A seconda dell unità video analogica, l immagine potrebbe presentare disturbi o colori non corretti. Non è possibile effettuare la registrazione o la cattura di quanto emesso dall uscita video utilizzando il presente videoregistratore se sono presenti segnali di protezione del copyright. Se il videoregistratore collegato è dotato di una presa S video Effettuare il collegamento utilizzando un cavo S video (non in dotazione) per ottenere immagini di alta qualità. Tramite questo collegamento, non è necessario collegare la spina gialla (video) del cavo di collegamento A/V. Collegare un cavo S video (non in dotazione) alle prese S video di entrambi i videoregistratori. Opmerkingen U moet de benodigde software installeren om videosignalen uit te wisselen. Afhankelijk van de staat van de analoge videosignalen kan de personal computer eventueel de beelden niet correct weergeven wanneer u analoge videosignalen met uw videorecorder omzet in digitale videosignalen. Afhankelijk van het analoge video-apparaat is storing of kleurvervorming mogelijk. U kunt de video-uitgangssignalen niet met uw videorecorder opnemen of vastleggen wanneer de video-opnamen copyrightbeveiligingssignalen bevatten. Als de andere videorecorder voorzien is van een S video-aansluiting Sluit de videorecorder daarop aan met een (niet bijgeleverd) S-videosnoer voor videoweergave van uitstekende kwaliteit. Bij deze wijze van aansluiten hoeft u de gele (video) stekker van het audio/video-aansluitsnoer niet aan te sluiten. Verbind de S video-aansluitingen van beide videorecorders met een S-videosnoer (niet bijgeleverd). Montaggio Videomontage 63

64 Inserimento di una scena dal videoregistratore collegato Montaggio per inserimento È possibile inserire su un nastro già registrato una nuova scena dal videoregistratore collegato specificando i punti di inserimento iniziale e finale. Per questa funzione, utilizzare il telecomando in dotazione con la videocamera digitale Sony. I collegamenti sono analoghi a quelli indicati nella sezione Registrazione da un videoregistratore o da un televisore a pagina 23 e 25. Inserire nel videoregistratore utilizzato per la riproduzione la cassetta contenente la scena che si desidera inserire nel presente videoregistratore (per la registrazione). Invoegen van een scène vanaf de andere (weergave) videorecorder Invoegmontage U kunt een nieuwe scène vanaf de andere (weergave) videorecorder invoegen op de opgenomen band door het begin- en eindpunt van de ingevoegde opname op te geven. Hiervoor gebruikt u de afstandsbediening die bij een Sony digitale camcorder wordt geleverd. Gebruik dezelfde aansluitingen als in Opnemen vanaf een andere videorecorder of een TVtoestel op blz. 23 en 25. Plaats in de andere (weergave) videorecorder de cassette met de scène die u wilt invoegen op uw (opname) videorecorder. [a] [b] [c] 64

65 Inserimento di una scena dal videoregistratore collegato Montaggio per inserimento Invoegen van een scène vanaf de andere (weergave) videorecorder Invoegmontage (1) Impostare l interruttore POWER su ON. (2) Sul videoregistratore utilizzato per la riproduzione, individuare il punto immediatamente precedente al punto di inserimento [a], quindi premere PAUSE per impostare il videoregistratore sul modo di pausa di riproduzione. (3) Sul videoregistratore utilizzato per la registrazione, individuare il punto finale di inserimento [c] premendo m o M. Quindi premere X per impostare il videoregistratore sul modo di pausa di riproduzione. (4) Premere ZERO SET MEMORY sul telecomando. L indicatore ZERO SET MEMORY lampeggia e il punto finale di inserimento viene memorizzato. Il contatore del nastro mostra 0:00:00. (5) Sul videoregistratore utilizzato per la registrazione, individuare il punto iniziale di inserimento [b] premendo m, quindi premere contemporaneamente REC e il tasto alla sua destra per impostare il videoregistratore sul modo di pausa di riproduzione. (6) Premere prima PAUSE sul videoregistratore utilizzato per la riproduzione e, dopo qualche secondo, premere X sul videoregistratore utilizzato per la registrazione per avviare l inserimento della nuova scena. L inserimento si arresta automaticamente vicino al punto zero sul contatore del nastro. Il videoregistratore utilizzato per la registrazione si arresta automaticamente. Il punto finale [c] dell inserimento memorizzato viene cancellato. (1) Zet de POWER schakelaar in de ON stand. (2) Ga op de andere (weergave) videorecorder naar de plaats juist vóór het invoegbeginpunt [a] en druk dan op de PAUSE toets om de andere (weergave) videorecorder in de weergavepauzestand te zetten. (3) Zoek op uw (opname) videorecorder het invoegeindpunt [c] door op de m of M toets te drukken. Druk vervolgens op de X toets om uw (opname) videorecorder in de weergavepauzestand te zetten. (4) Druk op de ZERO SET MEMORY toets van de afstandsbediening. De ZERO SET MEMORY aanduiding knippert en het eindpunt van de ingevoegde opname wordt in het geheugen opgeslagen. Op de bandteller verschijnt 0:00:00. (5) Zoek op uw (opname) videorecorder het invoegbeginpunt [b] door op de m toets te drukken, en druk dan tegelijk op de REC toets en de knop rechts ervan om uw (opname) videorecorder in de opnamepauzestand te zetten. (6) Druk eerst op de PAUSE toets van de andere (weergave) videorecorder en druk dan na enkele seconden op de X toets van uw (opname) videorecorder om de nieuwe scène in te voegen. Het invoegen zal automatisch stoppen bij het nulpunt van de bandteller. Uw (opname) videorecorder zal dan stoppen. Het invoegeindpunt [c] dat in het geheugen is vastgelegd komt te vervallen. Montaggio Videomontage 5 REC 0:00:00 4 ZERO SET MEMORY ZERO SET MEMORY Per modificare il punto finale di inserimento Premere di nuovo ZERO SET MEMORY dopo il punto 5 per disattivare l indicatore ZERO SET MEMORY e iniziare dal punto 3. Wijzigen van het invoegeindpunt Druk na stap 5 nogmaals op de ZERO SET MEMORY toets om de ZERO SET MEMORY aanduiding te laten verdwijnen en begin opnieuw vanaf stap 3. 65

66 Inserimento di una scena dal videoregistratore collegato Montaggio per inserimento Invoegen van een scène vanaf de andere (weergave) videorecorder Invoegmontage Note La funzione di memoria del punto zero è operativa solo per i nastri registrati con il sistema Digital8. Quando si inserisce la nuova scena, l immagine e l audio registrati sulla parte tra il punto iniziale e il punto finale di inserimento vengono cancellati. Quando si riproduce l immagine inserita Alla fine della parte inserita, l immagine potrebbe risultare distorta. Ciò non indica problemi di funzionamento. Per inserire una scena senza impostare il punto finale di inserimento Saltare i punti 3 e 4. Premere x quando si desidera arrestare l inserimento. Opmerkingen De ZERO SET MEMORY nulpuntterugkeerfunctie werkt alleen bij cassettes die zijn opgenomen met het Digital8 systeem. Wanneer u een nieuwe scène invoegt, worden beelden en geluid op het bandgedeelte tussen het begin- en eindpunt gewist. Bij afspelen van de ingevoegde opname Aan het eind van het ingevoegde gedeelte kan het beeld vervormd zijn. Dit duidt niet op een storing in de werking. Invoegen van een scène zonder het invoegeindpunt in te stellen Sla stap 3 en 4 over. Druk op de x toets wanneer u wilt stoppen met invoegen. 66

67 Personalizzazione del videoregistratore Modifica delle impostazioni del menu Per modificare i parametri dei modi nelle impostazioni del menu, selezionare le voci del menu utilizzando la manopola SEL/PUSH EXEC. Le impostazioni predefinite possono essere modificate solo in parte. Selezionare prima l icona, quindi la voce del menu e il modo. (1) Premere MENU per visualizzare le impostazioni del menu. (2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare l icona desiderata, quindi premere la manopola per impostare. (3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare la voce desiderata, quindi premere la manopola per impostare. (4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare il modo desiderato, quindi premere la manopola per impostare. (5) Se si desidera modificare altre voci, selezionare RETURN e premere la manopola, quindi ripetere i punti da 2 a 4. Per ulteriori informazioni, vedere Selezione dell impostazione del modo per ciascuna voce (p. 68). 1 MENU 3 VCR SET P EFFECT HiFi SOUND TBC DNR AUDIO MIX NTSC PB PB MODE A/V DV OUT [MENU] : END OTHERS WORLD T I ME 0 HR BEEP OTHERS WORLD T I ME BEEP COMMANDER VTR2 VIDEO EDIT EDIT SET RETURN MANUAL SET WORLD T I ME BEEP COMMANDER VTR1 VIDEO EDIT VTR2 EDIT SET VTR3 RETURN VTR4 VTR5 VTR6 OFF [MENU] : END Per fare sparire la schermata del menu Premere di nuovo MENU. Uw videorecorder naar eigen inzicht aanpassen Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen Om de functies van de videorecorder aan te passen via het instelmenu, kiest u de instellingen met de SEL/ PUSH EXEC regelknop. Dan kunt u de fabrieksinstellingen gedeeltelijk aanpassen. Eerst kiest u het pictogram voor de functie, dan het menuonderdeel en ten slotte de gewenste instelling. (1) Druk op de MENU toets om het instelmenu te laten verschijnen. (2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op het gewenste pictogram en druk de regelknop in. (3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op het gewenste menu-onderdeel en druk de regelknop in. (4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om het gekozen onderdeel in de gewenste stand te zetten en druk de regelknop in. (5) Als u nog andere punten wilt wijzigen, stelt u in op RETURN, drukt dan de regelknop in en herhaalt vervolgens de stappen 2 t/m 4. Zie voor nadere bijzonderheden het Overzicht van de instellingen voor elk menu-onderdeel op (blz. 72). 2 4 VCR SET P EFFECT HiFi SOUND TBC DNR OTHERS AUDIO WORLD MIX T I ME NTSC PB BEEP PB MODE COMMANDER A/V DV VIDEO OUT EDIT EDIT SET [MENU] : END OTHERS WORLD T I ME BEEP COMMANDER VIDEO EDIT EDIT SET RETURN MANUAL SET WORLD T I ME BEEP COMMANDER VTR1 VIDEO EDIT VTR2 EDIT SET VTR3 RETURN VTR4 VTR5 VTR6 OTHERS WORLD T I ME BEEP COMMANDER VTR3 VIDEO EDIT EDIT SET RETURN 0 HR Om het instelmenu van het scherm te laten verdwijnen Druk nogmaals op de MENU toets. Personalizzazione del videoregistratore Uw videorecorder naar eigen inzicht aanpassen 67

68 Modifica delle impostazioni del menu Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen Le voci del menu vengono visualizzate come le seguenti icone: VCR SET TAPE SET SETUP MENU OTHERS De hoofdpunten van het instelmenu worden aangegeven als de volgende pictogrammen: VCR SET TAPE SET SETUP MENU OTHERS Italiano Selezione dell impostazione del modo per ciascuna voce z é l impostazione predefinita. Sullo schermo del monitor vengono visualizzate solo le voci utilizzabili al momento. Icona/voce P EFFECT HiFi SOUND TBC* Modo z OFF NEG.ART SEPIA B&W SOLARIZE z STEREO 1 2 z ON OFF Significato Non si aggiungono effetti speciali alle immagini I colori e la luminosità dell immagine sono invertiti L immagine è color seppia L immagine è in bianco e nero La luce è più chiara e l immagine sembra un illustrazione Per riprodurre un nastro stereo o un nastro a doppia pista sonora con audio principale e secondario (p. 80) Per riprodurre il canale sinistro di un nastro stereo o l audio principale di un nastro a doppia pista sonora Per riprodurre il canale destro di un nastro stereo o l audio secondario di un nastro a doppia pista sonora Per correggere il tremolio Per non correggere il tremolio. Impostare TBC su OFF quando si riproduce un nastro su cui sono stati doppiati e registrati i segnali di una console per videogiochi o di un apparecchio simile TBC sta per Time Base Corrector (correttore base temporale). DNR* z ON Per ridurre i disturbi a carico delle immagini. OFF Per ridurre evidenti immagini residue quando l immagine presenta un notevole movimento DNR sta per Digital Noise Reduction (riduzione disturbi digitali). * Solo quando si riproducono nastri registrati con il sistema Hi8/standard 8. Nota su P EFFECT La funzione di effetto immagine è operativa solo per i nastri registrati con il sistema Digital8. 68

69 Modifica delle impostazioni del menu Icona/voce AUDIO MIX Modo Significato Per regolare il bilanciamento tra stereo 1 e stereo 2 ST1 ST2 PB MODE A/V t DV OUT NTSC PB z AUTO z OFF ON Note su AUDIO MIX È possibile regolare il bilanciamento solo per i nastri registrati con il sistema Digital8. Non è possibile regolare il bilanciamento quando si riproduce un nastro registrato nel modo a 16 bit. Nota su PB MODE Il modo tornerà all impostazione predefinita quando si rimuove il blocco batteria o la fonte di alimentazione; l interruttore POWER viene impostato su OFF. / z ON PAL TV NTSC4.43 Per selezionare automaticamente il sistema (Hi8/standard 8 o Digital8 ) utilizzato per registrare il nastro e riprodurlo Per riprodurre un nastro registrato con il sistema Hi8/ standard 8 quando il videoregistratore non è in grado di individuare automaticamente il sistema di registrazione Per convertire i segnali video digitali in segnali video analogici utilizzando il videoregistratore Per convertire i segnali video analogici in segnali video digitali utilizzando il videoregistratore (p. 62) Per riprodurre un nastro registrato nel sistema di colore NTSC su un televisore con sistema PAL Per riprodurre su un televisore con sistema di colore NTSC4.43 un nastro registrato nel sistema di colore NTSC Nota su NTSC PB Quando si riproduce un nastro su un televisore multisistema, selezionare il modo più adatto guardando l immagine sul televisore. Personalizzazione del videoregistratore Uw videorecorder naar eigen inzicht aanpassen (continua alla pagina successiva) 69

70 Modifica delle impostazioni del menu Icona/voce REC MODE AUDIO MODE* q REMAIN DATA CODE Modo z SP LP z 12BIT 16BIT z AUTO ON z DATE/CAM DATE Significato Per registrare nel modo SP (riproduzione standard) Per aumentare il tempo di registrazione di 1,5 volte rispetto al modo SP Per registrare o riprodurre nel modo a 12 bit (due suoni stereo) Per registrare o riprodurre nel modo a 16 bit (il suono stereo di alta qualità) Per visualizzare l indicatore di nastro rimanente per circa 8 secondi dopo che il videoregistratore è stato attivato ed è stata calcolata la quantità rimanente di nastro per circa 8 secondi dopo l inserimento della cassetta. Viene calcolata la quantità rimanente di nastro per circa 8 secondi dopo la pressione di H per circa 8 secondi dopo la pressione del tasto DISPLAY durante il riavvolgimento o l avanzamento del nastro o durante la ricerca di immagini Per visualizzare sempre l indicatore di nastro rimanente Per visualizzare la data, l ora e i dati di registrazione durante la riproduzione Per visualizzare la data e l ora durante la riproduzione * Per duplicare un nastro sul videoregistratore collegato Non è possibile selezionare AUDIO MODE per i nastri registrati con il sistema Digital8. È tuttavia possibile selezionare AUDIO MODE durante la duplicazione di nastri registrati nel sistema Hi8/standard 8 sul videoregistratore collegato utilizzando il cavo i.link (cavo di collegamento DV). Nota su REC MODE Quando si registra su nastri standard 8, il videoregistratore registra nel modo SP anche se si seleziona il modo LP nelle impostazioni del menu. In tal caso, sullo schermo del monitor viene visualizzato l indicatore 8mm TAPE t SP REC, Hi8 TAPE t LP/SP REC. Utilizzare i nastri Hi8 per il modo LP. Note sul modo LP Quando si registra un nastro nel modo LP sul videoregistratore, si consiglia di riprodurlo su questo videoregistratore. Quando si riproduce il nastro su altri videoregistratori o videocamere, le immagini o l audio potrebbero risultare distorti. Quando si registra nei modi SP e LP su uno stesso nastro o si registrano alcune scene nel modo LP, l immagine di riproduzione potrebbe risultare distorta o il codice temporale non venire scritto correttamente tra le scene. 70

71 Modifica delle impostazioni del menu Icona/voce CLOCK SET LTR SIZE DEMO MODE WORLD TIME BEEP COMMANDER VIDEO EDIT EDIT SET Modo z NORMAL 2 z OFF ON z MELODY NORMAL OFF z VTR2 VTR1 6 OFF Significato Per impostare di nuovo la data e l ora (p. 76) Per visualizzare le voci di menu selezionate nelle dimensioni normali Per visualizzare le voci di menu selezionate al doppio delle dimensioni normali Per disattivare il modo di dimostrazione Per visualizzare la dimostrazione Per impostare l orologio sull ora locale Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per impostare un fuso orario. L orologio cambia della differenza oraria impostata per il luogo. Se si imposta la differenza oraria su 0, l orologio torna all ora impostata originariamente Per sentire una melodia quando si imposta l interruttore POWER su ON, quando si modificano le impostazioni del menu o quando si verificano condizioni insolite nel videoregistratore Per sentire un segnale acustico al posto della melodia Per disattivare la melodia e il segnale acustico Per attivare il videoregistratore con il telecomando in dotazione con una videocamera Sony Per attivare il videoregistratore con il telecomando in dotazione con un prodotto Sony. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Riproduzione di un nastro (p. 19) Per disattivare il telecomando in modo da evitare operazioni errate a causa del telecomando di altri videoregistratori Per impostare programmi ed eseguire montaggi video (p. 50) Per regolare e impostare la sincronizzazione del presente videoregistratore e del videoregistratore collegato per la duplicazione nel modo di impostazione del montaggio Nota su DEMO MODE Non è possibile selezionare DEMO MODE quando una cassetta è inserita nel videoregistratore. Dopo cinque minuti dalla rimozione della fonte di alimentazione Le voci AUDIO MIX e HiFi SOUND vengono riportate alle rispettive impostazioni predefinite. Le altre voci di menu vengono mantenute nella memoria anche quando viene rimosso il blocco batteria. Personalizzazione del videoregistratore Uw videorecorder naar eigen inzicht aanpassen 71

72 Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen Nederlands Overzicht van de instellingen voor elk menu-onderdeel z geeft de fabrieksinstelling aan. Op het monitorscherm verschijnen alleen de items die u op dat ogenblik kunt bedienen. Pictogram/onderdeel P EFFECT HiFi SOUND TBC* Instelling z OFF NEG.ART SEPIA B&W SOLARIZE z STEREO 1 2 z ON OFF Werking Er zijn geen speciale effecten voor de beelden beschikbaar De kleuren en helderheid van het beeld worden omgekeerd Het beeld verschijnt in sepia, de kleur van oude foto s Het beeld is in zwart, wit en grijstinten De lichtintensiteit wordt aangescherpt en uw beelden verkrijgen een abstract effect, zoals van een illustratie Voor afspelen van video-opnamen met stereo of tweetalig geluid met het eerste en tweede geluidsspoor (zie blz. 80) Voor weergave van het linker geluid bij een stereocassette of het hoofdgeluid bij een tweetalige cassette Voor weergave van het rechter geluid bij een stereocassette of het subgeluid bij een tweetalige cassette Voor het corrigeren van beeldtrillingen Om de beeldtrillingen niet te corrigeren. Zet het onderdeel TBC op OFF wanneer u een cassette weergeeft waaroverheen u de signalen van een TV-spelletje of dergelijk apparaat gekopieerd hebt TBC is de afkorting voor Time Base Corrector. DNR* z ON Voor het verminderen van beeldruis OFF Voor het verminderen van hinderlijke nabeelden bij scènes met veel actie DNR is de afkorting voor Digital Noise Reduction. * Alleen wanneer u een cassette weergeeft die is opgenomen met het Hi8/standard 8 systeem. Opmerking betreffende P EFFECT De P EFFECT functie werkt alleen bij videocassettes die zijn opgenomen met het Digital8 systeem. 72

73 Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen Pictogram/onderdeel AUDIO MIX Instelling Werking Voor instellen van de geluidsbalans van de stereo 1 en stereo 2 geluidskanalen ST1 ST2 PB MODE A/V t DV OUT NTSC PB z AUTO z OFF ON / z ON PAL TV NTSC4.43 Opmerkingen betreffende AUDIO MIX U kunt de balans alleen afstellen bij cassettes die zijn opgenomen met het Digital8 systeem. Bij weergave van een cassette die is opgenomen in de 16-bit stand kunt u de balans niet afstellen. Opmerking betreffende PB MODE Deze functie komt weer op de fabrieksinstelling te staan wanneer u het batterijpak of de stroombron loskoppelt u de POWER schakelaar in de OFF stand zet Voor automatische keuze van het systeem (Hi8/standard 8 of Digital8 ) dat gebruikt werd bij opnemen op de cassette, en voor weergave van de cassette Voor het weergeven van een cassette die is opgenomen met het Hi8/standard 8 systeem wanneer uw videorecorder het opnamesysteem niet automatisch kan bepalen Voor het omzetten van digitale videosignalen in analoge videosignalen met behulp van uw videorecorder Voor het omzetten van analoge videosignalen in digitale videosignalen met behulp van uw videorecorder (P. 62) Een cassette opgenomen met het NTSC kleursysteem afspelen op een PAL TV-toestel Een cassette opgenomen met het NTSC kleursysteem afspelen op een NTSC4.43 TV-toestel Opmerking betreffende NTSC PB Bij weergave op een multi-systeem TV-toestel, kiest u de weergavestand die het beste beeld op het scherm oplevert. Personalizzazione del videoregistratore Uw videorecorder naar eigen inzicht aanpassen (Lees verder op de volgende bladzijde) 73

74 Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen Pictogram/onderdeel REC MODE AUDIO MODE* q REMAIN DATA CODE Instelling z SP LP z 12BIT 16BIT z AUTO ON z DATE/CAM DATE Werking Voor opnemen met de gewone SP (Standard Play) snelheid en speelduur Om op elke videocassette anderhalve (1,5) maal zo lang op te kunnen nemen als met de SP snelheid Voor opnemen of afspelen in de 12-bit stand (met twee stereo geluidskanalen) Voor opnemen of afspelen in de 16-bit stand (voor enkele stereo met betere geluidskwaliteit) Voor het in een balkje aangeven van de resterende speelduur/opnameduur gedurende ongeveer 8 seconden nadat uw videorecorder is ingeschakeld en de resterende bandlengte berekent gedurende ongeveer 8 seconden na het insteken van een videocassette, wanneer de resterende bandlengte wordt gemeten gedurende ongeveer 8 seconden na het indrukken van de H toets gedurende ongeveer 8 seconden na het indrukken van de DISPLAY toets tijdens het beeldzoeken of het snel vooruit- of terugspoelen van de band Als u de resterende speelduur voortdurend wilt laten aangeven Voor aangeven van de opnamedatum en -tijd, en andere instellingen tijdens afspelen Voor aangeven van alleen de opnamedatum en -tijd tijdens afspelen * Kopiëren van een cassette naar een andere videorecorder U kunt de AUDIO MODE niet kiezen bij cassettes die zijn opgenomen met het Digital8 systeem. Bij het kopiëren van cassettes die zijn opgenomen met het Hi8/standard 8 systeem naar een andere videorecorder met behulp van de i.link kabel (DV aansluitsnoer) kunt u de AUDIO MODE wel kiezen. Opmerking betreffende REC MODE Wanneer u op een standard 8 cassette opneemt, zal de videorecorder altijd in de SP stand opnemen, ook wanneer u de LP functie in het menu hebt gekozen. In dit geval verschijnt de indicator 8mm TAPE t SP REC, Hi8 TAPE t LP/SP REC op het monitorscherm. Gebruik Hi8 cassettes voor de LP langspeelsnelheid. Opmerkingen betreffende de LP langspeelsnelheid Een videoband die is opgenomen met de LP langspeelsnelheid op deze videorecorder, kunt u beter ook afspelen op deze videorecorder. Als u een dergelijke videoband afspeelt op een andere videorecorder of een camcorder, kan er storing in het beeld of geluid zijn. Als u op een enkele videocassette met zowel de SP als de LP snelheid opneemt of als u bepaalde scènes tussendoor opneemt met de LP snelheid, kan er bij weergave vervorming in het beeld optreden of kan de tijdcode tussen scènes niet juist worden aangebracht. 74

75 Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen Pictogram/onderdeel CLOCK SET LTR SIZE DEMO MODE WORLD TIME BEEP COMMANDER VIDEO EDIT EDIT SET Instelling z NORMAL 2 z OFF ON z MELODY NORMAL OFF z VTR2 VTR1 6 OFF Werking Voor opnieuw instellen van de datum of tijd (zie blz. 76) Voor aangeven van de gekozen menu-onderdelen met normale lettergrootte Voor aangeven van de gekozen menu-onderdelen met dubbele lettergrootte Om de demonstratiefunctie uit te schakelen Om een demonstratie van de videorecorder te zien Om de klok gelijk te zetten op de plaatselijke tijd Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om het zonetijdverschil in te stellen. De klok verspringt dan het gekozen aantal uren. Door instellen op 0 verkrijgt u weer de oorspronkelijk ingestelde tijd. Om een wijsje te horen wanneer u de POWER schakelaar in de ON stand zet, wanneer u menu-instellingen wijzigt of wanneer er iets vreemds aan de hand is met uw videorecorder Om een pieptoon te horen in plaats van het wijsje Om bij de bediening geen pieptoon en wijsje te horen Om uw videorecorder te activeren met een afstandsbediening die bij een Sony camcorder wordt geleverd Om uw videorecorder te activeren met een afstandsbediening die bij een Sony product wordt geleverd. Zie Afspelen van een videocassette (blz. 19). Voor annuleren van de afstandsbediening om fouten door gelijktijdig gebruik van een andere videorecorderafstandsbediening te voorkomen Om programma s te maken en videomontage uit te voeren (zie blz. 50) Voor instellen en bijregelen van de synchroniciteit van uw videorecorder en de andere videorecorder voor kopiëren in de EDIT SET stand Opmerking betreffende DEMO MODE De DEMO MODE demonstratiefunctie kan niet worden ingeschakeld wanneer er een cassette in de videorecorder is. Als de videorecorder langer dan 5 minuten geen stroom krijgt Dan worden de menu-onderdelen AUDIO MIX en HiFi SOUND teruggesteld op de fabrieksinstellingen. De andere menu-instellingen blijven ook zonder batterijpak in het geheugen opgeslagen. Personalizzazione del videoregistratore Uw videorecorder naar eigen inzicht aanpassen 75

76 Regolazione di data e ora L orologio è preimpostato sull ora di Londra per il Regno Unito e sull ora di Parigi per gli altri paesi europei. Se il videoregistratore non viene utilizzato per circa sei mesi, l impostazione di data e ora potrebbe venire eliminata in quanto, se non utilizzata per lunghi periodi, la batteria al vanadio-litio installata nel videoregistratore si scarica. Caricare la batteria prima di impostare di nuovo la data e l ora. Impostare prima l anno, quindi il mese, il giorno, l ora e infine i minuti. (1) Premere MENU per visualizzare le impostazioni del menu. (2) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare, quindi premere la manopola. (3) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare CLOCK SET, quindi premere la manopola. (4) Girare la manopola SEL/PUSH EXEC per regolare l anno, quindi premere la manopola. (5) Impostare il mese, il giorno e l ora ruotando la manopola SEL/PUSH EXEC, quindi premendola. (6) Impostare i minuti girando la manopola SEL/PUSH EXEC e premendola al segnale orario. L orologio comincia a funzionare. (7) Premere MENU per disattivare la visualizzazione delle impostazioni del menu. Instellen van de datum en tijd De klok staat bij aflevering ingesteld op de Greenwichtijd (Londen) voor het model voor Groot-Brittannië en op de continentaal West- Europese tijd (Parijs) voor de modellen voor andere Europese landen. Als u uw videorecorder ongeveer zes maanden lang niet hebt gebruikt, kan de datum- en tijdinstelling zijn vervallen omdat de vanadiumlithiumbatterij in de videorecorder is uitgeput. U moet dan eerst de batterij opladen voordat u de datum en tijd instelt. Dan stelt u eerst het jaar in, dan de maand, de dag, het uur en ten slotte de minuten. (1) Druk op de MENU toets om het instelmenu te laten verschijnen. (2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op en druk de regelknop in. (3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op CLOCK SET en druk de regelknop in. (4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op het juiste jaartal, en druk de regelknop in. (5) Draai steeds aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om de maand, het dagnummer en het juiste uur in te stellen, en druk tussendoor telkens op de regelknop om de instelling vast te leggen. (6) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te stellen op de juiste minuut en druk de regelknop dan in tegelijk met het tijdsignaal. De klok begint dan te lopen. (7) Druk op de MENU toets om het instelmenu te laten verdwijnen. 76

77 Regolazione di data e ora Instellen van de datum en tijd 1,7 MENU 2 3 VCR SET P EFFECT HiFi SOUND TBC DNR AUDIO MIX NTSC PB PB MODE A/V DV OUT SETUP MENU CLOCK SET LTR SIZE DEMO MODE SETUP MENU CLOCK SET LTR SIZE DEMO MODE RETURN :00:00 SETUP MENU CLOCK SET LTR SIZE DEMO MODE RETURN [MENU] : END [MENU] : END [MENU] : END [MENU] : END L anno cambia come segue: 4 6 SETUP MENU CLOCK SET LTR SIZE DEMO MODE RETURN [MENU] : END SETUP MENU CLOCK SET LTR SIZE DEMO MODE RETURN [MENU] : END T t 2079 SETUP MENU CLOCK SET LTR SIZE DEMO MODE RETURN [MENU] : END SETUP MENU CLOCK SET LTR SIZE DEMO MODE RETURN [MENU] : END :30:00 De jaaraanduiding verspringt als volgt: Personalizzazione del videoregistratore Uw videorecorder naar eigen inzicht aanpassen Se non si impostano la data e l ora :--:-- viene registrato sul codice dati del nastro. Nota sull indicatore temporale L orologio interno del videoregistratore si basa sul sistema delle 24 ore. Als u de datum en tijd niet instelt Dan wordt er in plaats daarvan slechts :--:-- opgenomen op de band. Opmerking betreffende de tijdsaanduiding De ingebouwde klok van deze videorecorder geeft de tijd aan volgens de 24-uurs cyclus. 77

78 Altre informazioni Sistema Digital8, registrazione e riproduzione Che cosa è il sistema Digital8? Questo sistema video è stato sviluppato per consentire la registrazione digitale su videocassette Hi8 /Digital8. Cassette utilizzabili Si consiglia di utilizzare videocassette Hi8 / Digital8.* Il tempo di registrazione dei nastri Hi8 / standard 8 quando si utilizza il presente videoregistratore con sistema Digital8 è pari a 2/3 rispetto a quello dei videoregistratori con sistema convenzionale Hi8 /standard minuti di tempo di registrazione si riducono a 60 nel modo SP. * Se si utilizzano nastri standard 8, assicurarsi di riprodurli sul presente videoregistratore (il GV-D200E). Riproducendo nastri di tipo standard 8 su altri videoregistratori (inclusi altri GV-D200E), potrebbero apparire disturbi a mosaico. Note Non è possibile riprodurre i nastri registrati con il sistema Digital8 su un apparecchio basato sul sistema (analogico) Hi8 / standard 8. Non è possibile visualizzare sullo schermo del monitor i codici temporali RC e i codici dati registrati su sistemi Hi8 /standard 8 (analogici). Con il presente videoregistratore, non è possibile riprodurre l audio PCM registrato su sistemi Hi8 /standard 8 (analogici). è un marchio di fabbrica. è un marchio di fabbrica. è un marchio di fabbrica. Aanvullende informatie Digital8 systeem voor opnemen en afspelen Wat is het Digital8 systeem? Dit videosysteem is ontwikkeld voor het digitaal opnemen op Hi8 /Digital8 videocassettes. Bruikbare cassettes Het is aanbevolen in deze videorecorder Hi8 /Digital8 videocassettes te gebruiken.* Met een Digital8 videorecorder en Hi8 / standard 8 cassette bedraagt de opnametijd 2/3 van die van een conventionele Hi8 / standard 8 videorecorder. (In plaats van 90 minuten zult u slechts 60 minuten lang kunnen opnemen in de SP stand.) * Een standard 8 cassette die is opgenomen op deze videorecorder, kunt u beter ook afspelen op deze videorecorder (de GV-D200E). Bij afspelen van een dergelijke 8 videocassette op een andere videorecorder kan er mozaïekstoring in het beeld optreden (ook bij gebruik van een andere GV-D200E). Opmerkingen Videocassettes die zijn opgenomen met het Digital8 systeem kunnen niet worden afgespeeld op een conventionele Hi8 / standard 8 (analoge) videorecorder. RC tijdcodes en gegevenscodes die zijn opgenomen met het Hi8 /standard 8 (analoge) systeem kunnen niet worden weergegeven op het monitorscherm. PCM geluid dat is opgenomen met het Hi8 /standard 8 (analoge) systeem kan niet worden weergegeven met uw videorecorder. is een handelsmerk. is een handelsmerk. is een handelsmerk. 78

79 Sistema Digital8 e riproduzione, registrazione Digital8 systeem voor opnemen en afspelen Sistema di riproduzione Il sistema Digital8 o Hi8 /standard 8 viene automaticamente rilevato prima che inizi la riproduzione del nastro. Durante la riproduzione di nastri registrati con il sistema Hi8 /standard 8, i segnali digitali vengono trasmessi come segnali di immagine e sonori tramite la presa DV IN/OUT. Indicazioni visualizzate durante il rilevamento automatico del sistema Il sistema Digital8 o Hi8 /standard 8 viene rilevato automaticamente e il sistema di riproduzione commutato. Durante la commutazione dei sistemi, lo schermo diventa blu e appaiono le indicazioni descritte di seguito. Talvolta, l operazione è accompagnata da un sibilo. t / : durante la commutazione da Digital8 a Hi8 /standard 8 / t : durante la commutazione da Hi8 /standard 8 a Digital8 Durante la riproduzione Riproduzione di un nastro registrato nel sistema NTSC È possibile riprodurre nastri registrati nel sistema di colore NTSC sullo schermo del monitor purchè siano registrati nel modo SP. Segnale di copyright Durante la riproduzione Utilizzando qualsiasi altro videoregistratore, non è possibile registrare su nastri contenenti segnali di controllo del copyright per la protezione dei diritti d autore del software riprodotto sul videoregistratore. Durante la registrazione Non è possibile registrare sul videoregistratore software che contiene segnali di controllo copyright per la protezione dei diritti d autore del software. COPY INHIBIT viene visualizzato sullo schermo del monitor o del televisore se si tenta di registrare tale tipo di software. Durante la registrazione, il videoregistratore non registra segnali di controllo copyright sul nastro. Weergavesysteem Voor het afspelen van een videocassette zal de videorecorder automatisch waarnemen of de opnamen gemaakt zijn met het Digital8 systeem of het Hi8 /standard 8 systeem. Bij het afspelen van videocassettes die zijn opgenomen met het Hi8 /standard 8 systeem worden er wel digitale beeld- en geluidssignalen uitgestuurd via de DV IN/ OUT aansluiting. Aanduidingen tijdens de automatische detectie van het opnamesysteem Er wordt automatisch waargenomen of het Digital8 systeem dan wel het Hi8 / standard 8 systeem is gebruikt en dan wordt hier voor weergave automatisch op ingesteld. Tijdens het omschakelen van het systeem wordt het scherm blauw en zullen de volgende aanduidingen verschijnen. Bovendien is er soms een ruisend geluid te horen. t / : Tijdens het overschakelen van Digital8 naar Hi8 /standard 8 / t : Tijdens het overschakelen van Hi8 /standard 8 naar Digital8 Bij afspelen Weergeven van een NTSCopgenomen cassette U kunt cassettes opgenomen met het NTSC videosysteem bekijken op het monitorscherm wanneer de cassette is opgenomen in SP mode. Copyright-beveiligingssignaal Bij afspelen Op een videocassette waarop een copyrightbeveiligingssignaal is opgenomen kunt u geen nieuwe video-opnamen maken, noch met deze, noch met een andere videorecorder. Bij opnemen Op uw videorecorder kunt u geen software opnemen waarop copyright-beveiligingssignalen zijn opgenomen. COPY INHIBIT verschijnt op het monitorscherm of het TV-scherm wanneer u dergelijke software probeert op te nemen. Tijdens opnemen legt uw videorecorder geen copyrightbeveiligingssignalen op de videoband vast. Altre informazioni Aanvullende informatie 79

80 Sistema Digital8 e riproduzione, registrazione Digital8 systeem voor opnemen en afspelen Quando si riproduce un nastro a doppia pista sonora Quando si utilizzano nastri registrati con il sistema Digital8 Quando si riproduce un nastro Digital8 che viene duplicato a partire da un nastro a doppia pista sonora registrato con il sistema DV, impostare HiFi SOUND sul modo desiderato nelle impostazioni del menu (p. 67). Audio proveniente dal monitor Modo di Riproduzione di Riproduzione di HiFi Sound un nastro stereo un nastro a doppia pista sonora STEREO Stereo Suono principale e suono secondario 1 Suono del canale Suono principale sinistro 2 Suono del canale Suono secondario destro Afspelen van videocassettes met stereo of tweetalig geluid Videocassettes opgenomen met het Digital8 systeem Voor het afspelen van een met het Digital8 systeem opgenomen videocassette, waarop tweetalig geluid is ingelast dat werd opgenomen met het DV systeem, zet u in het instelmenu het onderdeel HiFi SOUND in de geschikte stand (zie blz. 67). Geluid van monitor HiFi Sound Afspelen van Afspelen van stand stereocassette cassette met tweetalig geluid STEREO Stereo Eerste en tweede geluidsspoor 1 Linker kanaal Eerste geluidsspoor 2 Rechter kanaal Tweede geluidsspoor Quando si utilizzano nastri registrati con il sistema Hi8/standard 8 Quando si riproduce un nastro a doppia pista sonora registrato con un sistema stereofonico ad alta fedeltà AFM, impostare HiFi SOUND sul modo desiderato nelle impostazioni del menu (p. 67). Audio proveniente dal monitor Modo di Riproduzione di Riproduzione di HiFi Sound un nastro stereo un nastro a doppia pista sonora STEREO Stereo Suono principale e suono secondario 1 Mono Suono principale 2 Suono innaturale Suono secondario Non è possibile registrare programmi a doppia pista sonora su questo videoregistratore. Videocassettes opgenomen met het Hi8/standard 8 systeem Voor het afspelen van een videocassette met stereo of tweetalig geluid, dat is opgenomen via een AFM Hi-Fi stereo-installatie, zet u het instelmenu het onderdeel HiFi SOUND in de geschikte stand (zie blz. 67). Geluid van monitor HiFi Sound Afspelen van Afspelen van stand stereocassette cassette met tweetalig geluid STEREO Stereo Eerste en tweede geluidsspoor 1 Mono Eerste geluidsspoor 2 Vreemde klank Tweede geluidsspoor Deze videorecorder is niet geschikt voor het opnemen van tweetalig geluid. 80

81 Informazioni su i.link La presa DV di questo apparecchio è una presa DV IN/OUT compatibile con i.link. Questa sezione descrive lo standard i.link e le relative funzioni. Betreffende i.link De DV aansluiting op deze videorecorder is een i.link-conforme DV IN/OUT aansluiting. In dit gedeelte wordt de i.link norm met de bijbehorende functies beschreven. Che cosa è i.link? i.link è un interfaccia seriale digitale per la gestione di video e audio digitali e altri dati in due direzioni tra apparecchi dotati di presa i.link e per il controllo di altre apparecchiature. È possibile collegare l apparecchio compatibile con i.link mediante un singolo cavo i.link. Le applicazioni possibili riguardano operazioni e transazioni di dati con vari apparecchi A/V digitali. Quando due o più apparecchi compatibili con i.link sono collegati a questa unità in una catena a margherita, è possibile eseguire operazioni e transazioni di dati non solo con l apparecchio a cui è collegata questa unità ma anche con altri dispositivi mediante l apparecchio direttamente collegato. Si noti, tuttavia, che la modalità di funzionamento talvolta varia a seconda delle peculiarità e delle caratteristiche tecniche dell apparecchio da collegare e che non è sempre possibile effettuare operazioni e transazioni di dati su alcuni apparecchi collegati. Note Normalmente, è possibile collegare solo una parte dell apparecchio a questa unità mediante il cavo i.link (cavo di collegamento DV). Quando si collega questa unità all apparecchio compatibile con i.link dotato di due o più prese i.link (prese DV), fare riferimento al manuale delle istruzioni dell apparecchio da collegare. Se si collega il presente dispositivo ad un altro dispositivo compatibile con i.link, accertarsi di disattivare l alimentazione del dispositivo e di scollegare l alimentatore CA dalla presa di rete prima di collegare o scollegare il cavo i.link. Wat is i.link? i.link is een digitale seriële interface voor het bidirectioneel verwerken van digitale videogegevens, digitale geluidsgegevens, en andere data tussen apparatuur met een i.link aansluiting, en voor het aansturen van andere apparatuur. i.link-compatibele apparatuur kan worden aangesloten via een enkele i.link kabel. Deze aansluiting kan onder meer worden gebruikt voor bedieningsfuncties en gegevensbewerkingen met digitale digitale audio/video-apparaten. Door twee of meer i.link-compatibele apparaten in cascade te schakelen op deze videorecorder, kunt u bedieningsfuncties en gegevensbewerkingen uitvoeren zowel met de op deze videorecorder aangesloten apparatuur als met andere apparaten die via deze apparatuur rechtstreeks zijn aangesloten. De bedieningsmethode hangt echter af van de kenmerken en technische gegevens van de apparatuur die u wilt aansluiten. Sommige bedieningsfuncties en gegevensbewerkingen zijn niet mogelijk op bepaalde aangesloten apparaten. Opmerkingen Doorgaans kunt u een enkel apparaat via de i.link kabel (DV aansluitsnoer) op deze videorecorder aansluiten. Voor nadere bijzonderheden over het aansluiten van i.linkcompatibele apparatuur met twee of meer i.link aansluitingen (DV aansluitingen) raadpleegt u de bijgeleverde handleiding. Als u dit apparaat aansluit op een ander i.link-compatibel apparaat, moet u de stroom van dat apparaat uitschakelen en de netspanningsadapter uit het stopcontact trekken voordat u de i.link-kabel losmaakt of aansluit. Altre informazioni Aanvullende informatie 81

82 Informazioni su i.link Informazioni sul nome i.link i.link è un termine più diffuso per indicare il bus di trasporto dati IEEE 1394 proposto da SONY ed è un marchio approvato da molte società. IEEE 1394 è uno standard internazionale le cui specifiche sono state definite dall Institute of Electrical and Electronic Engineers. Velocità di trasmissione di i.link La velocità di trasmissione massima di i.link varia a seconda dell apparecchio. Le velocità di trasmissione massime definite sono tre: S100 (circa 100 Mbps*) S200 (circa 200 Mbps) S400 (circa 400 Mbps) La velocità di trasmissione viene indicata nella sezione relativa alle caratteristiche tecniche nel manuale delle istruzioni di ogni apparecchio. Su alcuni apparecchi viene inoltre indicata accanto alla presa i.link. La velocità massima di trasmissione dell apparecchio in cui non è indicato alcun valore, ad esempio come questo, è S100. Quando le unità sono collegate ad un apparecchio con una diversa velocità massima di trasmissione, talvolta la velocità è diversa rispetto a quella indicata. * Mbps Mbps indica megabit al secondo, ovvero la quantità di dati che è possibile inviare o ricevere in un secondo. Ad esempio, una velocità di trasmissione pari a 100Mbps indica che è possibile inviare 100 megabit di dati in un secondo. Betreffende i.link Betreffende de naam i.link i.link is een meer gebruikelijke naam voor de IEEE 1394 datatransportbus van SONY, en is een handelsmerk dat door talloze bedrijven is erkend. IEEE 1394 is een internationale norm van het Institute of Electrical and Electronic Engineers. i.link baudrate De maximale baudrate van i.link varieert afhankelijk van de apparatuur. Er zijn drie maximale baudrates vastgelegd: S100 (ca. 100Mbps*) S200 (ca. 200Mbps) S400 (ca. 400Mbps) De baudrate staat onder Technische gegevens in de handleiding van de betreffende apparatuur. Op bepaalde apparaten staat de baudrate ook bij de i.link aansluiting. Op andere apparaten, zoals deze videorecorder, staat de maximale baudrate niet vermeld, maar bedraagt deze S100. De werkelijke baudrate kan enigszins afwijken van de opgegeven baudrate als de apparaten worden aangesloten op uitrusting met een andere maximale baudrate. * Wat is Mbps? Mbps is de afkorting van megabit per seconde, of de hoeveelheid gegevens die in één seconde kan worden verzonden of ontvangen. Een baudrate van 100Mbps bijvoorbeeld betekent dat u in één seconde 100 megabit gegevens kunt verzenden. 82

83 Informazioni su i.link Funzioni i.link in questo apparecchio Betreffende i.link i.link functies op deze videorecorder Per ulteriori informazioni sulla duplicazione quando l apparecchio è collegato ad altre apparecchiature video dotate di prese DV, vedere la sezione Duplicazione di nastri (p. 46). È possibile collegare questo apparecchio ad altri apparecchi compatibili con i.link (DV) di SONY (ad esempio il personal computer serie VAIO) oltre che ad apparecchi video. Prima di collegare l apparecchio ad un personal computer, accertarsi che il software applicativo supportato dall apparecchio sia già installato sul personal computer. Per ulteriori informazioni sulle precauzioni da adottare quando si collega l apparecchio, fare riferimento al manuale delle istruzioni dell apparecchio da collegare. Cavo i.link necessario Utilizzare il cavo 4 piedini a 4 piedini i.link di Sony (durante la duplicazione DV). i.link e sono marchi di fabbrica. Zie Video-opnamen overkopiëren (blz. 46) voor voor nadere bijzonderheden over het kopiëren wanneer de videorecorder is verbonden met andere video-apparatuur met DV aansluitingen. Deze videorecorder kan ook worden aangesloten op andere i.link (DV) compatibele apparatuur van SONY (b.v. personal computers van de VAIO-serie). Zorg dat de toepassingsprogramma s van deze videorecorder op de personal computer zijn geïnstalleerd voordat u deze videorecorder op een personal computer gaat aansluiten. Zie ook de handleiding van de aan te sluiten apparatuur voor nadere bijzonderheden over de voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van deze videorecorder. Vereiste i.link kabel Gebruik de Sony i.link 4-polige aansluitkabel (tijdens DV kopieerfuncties). i.link en zijn handelsmerken. Altre informazioni Aanvullende informatie 83

84 Italiano Soluzione dei problemi In caso di problemi durante l uso del videoregistratore, consultare la seguente tabella per risolverli. Se il problema persiste, scollegare la fonte di alimentazione e contattare il proprio rivenditore Sony o un centro assistenza Sony autorizzato. Se sullo schermo del monitor viene visualizzato C:ss:ss, significa che la funzione di indicazioni di autodiagnostica si è attivata. Vedere la sezione Indicazioni di autodiagnostica (p. 86). Sintomo Il videoregistratore non si accende. La riproduzione non funziona. Ci sono righe orizzontali sull immagine oppure l immagine di riproduzione non è chiara o non appare. L audio è assente o si sente solo un suono debole durante la riproduzione del nastro. La ricerca di data non funziona correttamente. L immagine registrata con il sistema Digital8 non viene riprodotta. Il nastro registrato con il sistema Hi8/standard 8 non viene riprodotto correttamente. La registrazione non funziona. Non è possibile registrare nel modo LP. Non è possibile estrarre la cassetta dallo scomparto. Gli indicatori % e Z lampeggiano e non è attivabile alcuna funzione tranne l espulsione della cassetta. Causa e/o rimedio Il trasformatore CA non è collegato ad una presa di corrente. c Collegare il trasformatore CA ad una presa di corrente (p. 10). Il blocco batteria non è installato, è scarico o quasi scarico. c Installare un blocco batteria carico (p ). L interruttore POWER non è impostato su ON. c Impostarlo su ON (p. 15). Il nastro è terminato. c Riavvolgere il nastro (p. 16). Le testine video potrebbero essere sporche. c Pulire le testine con la cassetta di pulizia Sony V8-25CLD (non in dotazione) (p. 96). Il nastro stereo viene riprodotto con HiFi SOUND impostato su 2 nelle impostazioni del menu. c Impostarlo su STEREO (p. 67). AUDIO MIX è impostato su ST2 nelle impostazioni del menu. c Regolare AUDIO MIX (p. 67). Il nastro contiene una parte vuota tra le parti registrate (p. 37). PB MODE è impostato su / nelle impostazioni del menu. c Impostarlo su AUTO (p. 67). Impostare PB MODE su / nelle impostazioni del menu (p. 67). L interruttore POWER non è impostato su ON. c Impostarlo su ON (p. 15). Il nastro è terminato. c Riavvolgere il nastro o inserirne uno nuovo (p. 14, 16). La linguetta di protezione dalla scrittura è posizionata in modo da esporre il contrassegno rosso. c Utilizzare un nastro nuovo o spostare la linguetta (p. 14). Il nastro ha aderito al tamburo (formazione di condensa). c Estrarre la cassetta e lasciare riposare il videoregistratore per almeno un ora in modo che si acclimatizzi (p. 95). Il nastro è di tipo standard 8. c Utilizzare nastri di tipo Hi8 /Digital8 (p. 70). La fonte di alimentazione è scollegata. c Collegarla saldamente (p. 10). Il blocco batteria è scarico. c Utilizzare un blocco batteria carico (p ). Si è formata della condensa. c Estrarre la cassetta e lasciare riposare. Il videoregistratore per almeno un ora in modo che si acclimatizzi (p. 95). 84

85 Soluzione dei problemi Sintomo Non è disponibile nessuna funzione anche se l alimentazione è attivata. Il blocco batteria si scarica rapidamente. È impossibile caricare il blocco batteria. Quando si carica il blocco batteria, la spia POWER ON/CHARGE lampeggia. La melodia o il segnale acustico vengono emessi per 5 secondi. Durante il montaggio con il cavo i.link (cavo di collegamento DV), non è possibile controllare l immagine di registrazione. Il montaggio digitale di programmi non funziona. Il telecomando in dotazione con la videocamera digitale Sony non funziona. Causa e/o rimedio Scollegare il cavo di alimentazione del trasformatore CA o rimuovere la batteria, quindi ricollegare dopo circa un minuto. Accendere il videoregistratore. Se le funzioni non si attivano ancora, premere RESET nella parte posteriore del videoregistratore utilizzato per la registrazione utilizzando un oggetto appuntito (se si premere il tasto RESET, tutte le impostazioni, incluse data e ora, tornano ai valori iniziali). La temperatura di utilizzo è troppo bassa. Il blocco batteria non è stato caricato completamente. c Caricare di nuovo il blocco batteria (p. 12). Il blocco batteria è completamente esaurito e non può essere ricaricato. c Sostituirlo con un blocco batteria nuovo (p. 11). L interruttore POWER non è impostato su OFF. c Impostarlo su OFF. C è un problema a livello del blocco batteria. c Contattare il proprio rivenditore Sony o un centro assistenza Sony autorizzato. Si è formata della condensa. c Estrarre la cassetta e lasciare riposare il videoregistratore utilizzato per la registrazione per almeno un ora, in modo che si acclimatizzi (p. 95). Si è verificato qualche problema nel videoregistratore utilizzato per la registrazione. c Estrarre la cassetta e inserirla di nuovo, quindi azionare il videoregistratore. Scollegare il cavo i.link (cavo di collegamento DV), quindi ricollegarlo. Il selettore di ingresso del videoregistratore utilizzato per la riproduzione non è impostato correttamente. c Controllare il collegamento e impostare di nuovo il selettore di ingresso sul videoregistratore utilizzato per la riproduzione (p. 46, 48). Il presente videoregistratore (per la registrazione) è collegato ad un apparecchio DV Sony tramite il cavo i.link (cavo di collegamento DV). c Mantenere il collegamento e seguire la procedura descritta da pagina 51 a 55. Si è tentato di impostare un programma in corrispondenza di una parte vuota del nastro. c Impostare di nuovo il programma in corrispondenza di una parte registrata (p. 59). Il videoregistratore utilizzato per la registrazione e quello utilizzato per la riproduzione non sono sincronizzati. c Regolare la sincronizzazione (p. 57). Il codice del telecomando non è impostato correttamente oppure è impostato su OFF. c Impostare COMMANDER nelle impostazioni del menu (p. 19, 67). Un ostacolo blocca i raggi infrarossi. c Rimuovere l ostacolo. Le pile sono inserite nell apposito scomparto con i poli + e allineati erroneamente con i contrassegni + e. c Inserire le pile rispettando la corretta polarità. Le pile sono esaurite. c Inserirne di nuove. Altre informazioni Aanvullende informatie 85

86 Italiano Indicazioni di autodiagnostica Il videoregistratore è dotato di una funzione di autodiagnostica. Tramite questa funzione le condizioni correnti del presente videoregistratore vengono visualizzate sullo schermo del monitor sotto forma di codici a 5 caratteri (combinazione di lettere e numeri). Se viene visualizzato un codice di 5 caratteri, controllare la seguente tabella dei codici. Le ultime due cifre (indicate da ss) differiscono a seconda dello stato del videoregistratore. Schermo del monitor C:21:00 Indicazioni di autodiagnostica C:ss:ss È possibile risolvere il problema da soli. E:ss:ss Contattare il proprio rivenditore Sony o un centro assistenza Sony autorizzato. Indicazione di cinque caratteri C:04:ss C:21:ss C:22:ss C:31:ss C:32:ss E:61:ss E:62:ss Causa e/o rimedio Si sta utilizzando un blocco batteria non InfoLITHIUM. c Utilizzare un blocco batteria InfoLITHIUM (p. 11, 13). Si è formata della condensa. c Estrarre la cassetta e lasciare riposare il videoregistratore per almeno un ora in modo che si acclimatizzi (p. 95). Le testine video sono sporche. c Pulire le testine con la cassetta di pulizia Sony V8-25CLD (non in dotazione) (p. 96). Si è verificato un problema risolvibile non citato sopra. c Estrarre la cassetta e reinserirla, quindi utilizzare il videoregistratore. c Scollegare il cavo di alimentazione del trasformatore CA o rimuovere il blocco batteria. Dopo aver ricollegato la fonte di alimentazione, utilizzare il videoregistratore. Si è verificato un problema che l utente non può risolvere. c Contattare il proprio rivenditore Sony o un centro assistenza Sony autorizzato e comunicare il codice di 5 caratteri (ad esempio: E:61:10). Se non si riesce a risolvere il problema anche dopo aver provato questi rimedi alcune volte, contattare il proprio rivenditore Sony o un centro assistenza Sony autorizzato. 86

87 Italiano Indicatori e messaggi di avvertimento Se la spia CAUTION e gli indicatori sullo schermo del monitor lampeggiano, controllare quanto segue: Se la spia CAUTION lampeggia, ma non vengono visualizzati indicatori sullo schermo del monitor, contattare il proprio rivenditore Sony o un centro assistenza Sony autorizzato. : Se nelle impostazioni del menu BEEP è impostato su MELODY/NORMAL, è possibile sentire un segnale acustico. : La spia (verde) POWER ON/CHARGE lampeggia. : La spia CAUTION lampeggia in giallo min TAPE END Lampeggiamento lento Lampeggiamento rapido NO TAPE CLEANING CASSETTE CLOCK SET C:21:00 C:31:00 Altre informazioni Aanvullende informatie q; qa qs FOR "Info LITHIUM" BATTERY ONLY COPY INHIBIT 8mm TAPE SP REC Hi8 TAPE LP/SP REC 1 Il blocco batteria è quasi scarico o scarico. Lampeggiamento lento: il blocco batteria è quasi scarico. Lampeggiamento rapido: il blocco batteria non è stato installato o è scarico (p. 12). A seconda delle condizioni, l indicatore E potrebbe lampeggiare, anche se rimangono da 5 a 10 minuti. 2 Il nastro è quasi terminato. Il lampeggiamento è lento e la spia REC lampeggia. 3 Il nastro è terminato. Il lampeggiamento diventa rapido. Se si preme il tasto REC, vengono visualizzati gli indicatori. 4 Non è stato inserito un nastro. Se si preme il tasto REC, vengono visualizzati gli indicatori. 5 La linguetta di protezione dalla scrittura della cassetta è estratta (rossa). Se si preme il tasto REC, vengono visualizzati gli indicatori. 87

88 Indicatori e messaggi di avvertimento 6 Si è formata della condensa (p. 95). 7 Le testine video potrebbero essere sporche (p. 96). 8 L orologio non è stato impostato. Se questo messaggio viene visualizzato nonostante la data e l ora siano state regolate, significa che la batteria al vanadio-litio è scarica. Caricare la batteria al vanadio-litio (p. 97). 9 Si sono verificati problemi di altra natura. Scollegare la fonte di alimentazione e contattare il proprio rivenditore Sony o un centro assistenza Sony autorizzato. 0 La batteria non è del tipo InfoLITHIUM. qa Non è possibile duplicare le registrazioni. Si è tentato di registrare un immagine contenente segnali di controllo copyright per la protezione dei diritti d autore (p. 79). qs Non è possibile registrare nel modo LP. Utilizzare nastri Hi8 /Digital8 quando si registra nel modo LP (p. 70). 88

89 Nederlands Verhelpen van storingen Mocht u problemen met de werking of bediening van de videorecorder hebben, doorloop dan eerst de onderstaande lijst met controlepunten. Als het probleem aan de hand hiervan niet te verhelpen is, koppel dan de stroombron los en neem contact op met uw Sony handelaar of een plaatselijke erkende Sony onderhoudsdienst. Als C:ss:ss verschijnt op het monitorscherm, heeft de zelfdiagnoseweergavefunctie gewerkt. Zie Zelfdiagnose-aanduidingen (blz. 91). Probleem De videorecorder kan niet worden ingeschakeld. Afspelen is niet mogelijk. Er verschijnen horizontale strepen in het beeld of de videoweergave is onduidelijk of helemaal niet te zien. Bij afspelen van een videocassette klinkt er geen of nauwelijks geluid. De datumzoekfunctie werkt niet juist. Beelden die zijn opgenomen met het Digital8 systeem worden niet weergegeven. Een videoband die is opgenomen met het Hi8/standard 8 systeem wordt niet juist weergegeven. Opnemen is niet mogelijk. Opnemen met de LP snelheid is niet mogelijk. De cassette kan niet uit de houder worden verwijderd. De % en Z indicators knipperen en geen enkele functie, behalve het verwijderen van de cassette, werkt. Oorzaak en/of oplossing De netspanningsadapter is niet op het stopcontact aangesloten. c Sluit de netspanningsadapter op het stopcontact aan (zie blz. 10). Er is geen batterijpak aangebracht of het batterijpak is (bijna) leeg. c Plaats een opgeladen batterijpak (zie blz ). De POWER schakelaar staat niet in de ON stand. c Zet de schakelaar in de ON stand (zie blz. 15). Het einde van de band is bereikt. c Spoel de band terug (zie blz. 16). Wellicht zijn de videokoppen vuil. c Reinig de koppen met een Sony V8-25CLD videokoppenreinigingscassette (niet bijgeleverd) (zie blz. 96). Er wordt een cassette met stereogeluid weergegeven terwijl in het instelmenu het onderdeel Hifi SOUND op 2 is gezet. c Zet het menu-onderdeel op STEREO (zie blz. 67). In het instelmenu is het onderdeel AUDIO MIX op ST2 gezet. c Kies de juiste instelling voor AUDIO MIX (zie blz. 67). Als er tussen de opnamen een onbespeeld bandgedeelte is (p. 37). In het instelmenu is het onderdeel PB MODE op / gezet. c Zet het menu-onderdeel op AUTO (zie blz. 67). Zet PB MODE in het menu op / (zie blz. 67). De POWER schakelaar staat niet in de ON stand. c Zet de schakelaar in de ON stand (zie blz. 15). Het einde van de band is bereikt. c Spoel de band terug of gebruik een nieuwe cassette (zie blz. 14, 16). Het wispreventienokje is opzij geschoven zodat het rode vlakje zichtbaar is. c Gebruik een andere cassette of schuif het nokje terug (zie blz. 14). De band blijft aan de videotrommel kleven (door condensvocht). c Verwijder de videocassette en laat de videorecorder ten minste 1 uur lang ongebruikt op temperatuur komen (zie blz. 95). De gebruikte videocassette is een standard 8-mm cassette. c Gebruik een Hi8 /Digital8 cassette (zie blz. 74). De stroomaansluiting is losgeraakt. c Sluit de stroombron stevig aan (zie blz. 10). Het batterijpak is leeg. c Gebruik een opgeladen batterijpak (zie blz ). Er is vocht uit de lucht in de videorecorder gecondenseerd. c Verwijder de videocassette en laat de videorecorder ten minste 1 uur lang ongebruikt op temperatuur komen (zie blz. 95). Altre informazioni Aanvullende informatie 89

90 Verhelpen van storingen Probleem Geen enkele functie werkt meer, hoewel de videorecorder wel is ingeschakeld. Het batterijpak is erg snel leeg. U kunt het batterijpak niet opladen. Tijdens het opladen van het batterijpak knippert het POWER ON/CHARGE lampje. Er klinkt 5 seconden lang een pieptoon of wijsje. Bij het monteren van opnamen via de i.link kabel (DV aansluitsnoer) wordt het opgenomen beeld niet weergegeven. Digitale programmamontage werkt niet. De afstandsbediening die bij een Sony camcorder wordt geleverd werkt niet. Oorzaak en/of oplossing Maak het netsnoer van de netspanningsadapter of het batterijpak los en breng het na ongeveer 1 minuut weer aan. Schakel de stroom in. Als er nog steeds niets werkt, drukt u de RESET toets aan de achterkant van uw (opname) videorecorder met een spits voorwerp in (Houd er wel rekening mee dat bij het indrukken van de RESET toets alle instellingen, inclusief de datum en tijd, op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen worden teruggezet.). De omgevingstemperatuur is te laag. Het batterijpak is niet volledig opgeladen. c Laad het batterijpak opnieuw volledig op (zie blz. 12). Het batterijpak is volledig uitgeput en kan niet opgeladen worden. c Vervang het batterijpak door een nieuw (zie blz. 11). De POWER schakelaar staat niet in de OFF stand. c Zet de schakelaar in de OFF stand. Er is iets mis met het batterijpak. c Neem contact op met uw Sony handelaar of een plaatselijke erkende Sony onderhoudsdienst. Er is vocht uit de lucht in de videorecorder gecondenseerd. c Verwijder de cassette en laat uw (opname) videorecorder ten minste 1 uur lang ongebruikt op temperatuur komen (zie blz. 95). Er is een andere storing in uw (opname) videorecorder opgetreden. c Verwijder de cassette en steek deze opnieuw in, en probeer of uw (opname) videorecorder nu weer goed werkt. Maak de i.link kabel (DV aansluitsnoer) eenmaal los en sluit deze dan weer aan. De ingangskeuzeschakelaar van de andere (weergave) videorecorder staat niet in de juiste stand. c Controleer de aansluiting en stel de ingangskeuzeschakelaar op de andere (weergave) videorecorder weer in (zie blz. 46, 48). Uw (opname) videorecorder is met de i.link kabel (DV aansluitsnoer) aangesloten op Sony DV apparatuur. c Laat de aansluitingen ongewijzigd en volg de procedure op blz. 51 t/m 55. Er is getracht een punt voor de montage in te stellen bij een onbespeeld bandgedeelte. c Kies de punten voor montage in een opgenomen bandgedeelte (p. 59). Uw (opname) videorecorder en de andere (weergave) videorecorder zijn niet gesynchroniseerd. c Regel de synchroniciteit (zie blz. 57). De afstandsbedieningscode is niet correct ingesteld of staat af. c Stel de COMMANDER functie in het instelmenu in (p. 19, 67). De infrarode stralen worden geblokkeerd. c Verwijder het obstakel. De batterijen zijn omgekeerd in de afstandsbediening geplaatst, met de + en polen verwisseld. c Plaats de batterijen met de juiste polariteit in de afstandsbediening. De batterijen zijn leeg. c Plaats nieuwe batterijen in de afstandsbediening. 90

91 Nederlands Zelfdiagnose-aanduidingen Om het storingzoeken te vergemakkelijken is deze videorecorder voorzien van een zelfdiagnosefunctie. Deze functie toont de huidige staat van uw videorecorder aan de hand van een code met 5 posities (een combinatie van letters en cijfers) op het monitorscherm. De 5-delige code geeft een aanwijzing over de toestand van de videorecorder. De betekenis ervan vindt u in de onderstaande tabel. De laatste twee cijfers (hieronder aangegeven met twee ss blokjes) verschillen afhankelijk van de toestand van de videorecorder. Letter/cijfercode C:04:ss C:21:ss C:22:ss C:31:ss C:32:ss E:61:ss E:62:ss Monitorscherm C:21:00 Zelfdiagnose-aanduidingen C:ss:ss Dit probleem kunt u eenvoudig zelf verhelpen. E:ss:ss Raadpleeg uw Sony handelaar of een plaatselijke erkende Sony onderhoudsdienst. Oorzaak en/of oplossing Wellicht gebruikt u een batterijpak van een ander dan het InfoLITHIUM type. c Gebruik een InfoLITHIUM batterijpak (zie blz. 11, 13). Er is vocht uit de lucht in de videorecorder gecondenseerd. c Verwijder de videocassette en laat de videorecorder ten minste 1 uur lang ongebruikt op temperatuur komen (zie blz. 95). De videokoppen zijn vuil. c Reinig de koppen met een Sony V8-25CLD videokoppenreinigingscassette (niet bijgeleverd) (zie blz. 96). Er is een andere minder ernstige storing opgetreden. c Verwijder de cassette en steek deze opnieuw in, en probeer of uw videorecorder nu weer goed werkt. c Maak het netsnoer van de netspanningsadapter los of verwijder het batterijpak. Herstel vervolgens de stroomvoorziening en neem de videorecorder dan weer in gebruik. Er is een storing opgetreden die u niet zelf kunt verhelpen. c Neem contact op met uw Sony handelaar of een plaatselijke erkende Sony onderhoudsdienst en geef de waarschuwingscode van 5 tekens door (bijvoorbeeld: E:61:10). Altre informazioni Aanvullende informatie Als het niet lukt een bepaald probleem te verhelpen, raadpleegt u dan a.u.b. uw Sony handelaar of een plaatselijke erkende Sony onderhoudsdienst. 91

92 Nederlands Waarschuwingsaanduidingen en mededelingen Als de CAUTION lamp en de indicatoren op het monitorscherm knipperen, moet u het volgende controleren: Als de CAUTION lamp knippert maar geen indicatoren verschijnen op het monitorscherm, moet u contact opnemen met uw Sony handelaar of erkende Sony werkplaats. : Wanneer BEEP in de menu-instellingen op MELODY/NORMAL staat, hoort u een pieptoon. : Het POWER ON/CHARGE lampje knippert groen. : De CAUTION lamp knippert geel min TAPE END Knippert traag Knippert snel C:21:00 NO TAPE C:31:00 CLEANING CASSETTE CLOCK SET q; qa qs FOR "Info LITHIUM" BATTERY ONLY COPY INHIBIT 8mm TAPE SP REC Hi8 TAPE LP/SP REC 92 1 Het batterijpak is (bijna) leeg. Langzaam knipperend: De batterij begint leeg te raken. Snel knipperend: De batterij is helemaal leeg (blz. 12). Onder bepaalde omstandigheden kan de E aanduiding al gaan knipperen als er nog zo n 5 à 10 minuten batterijspanning over is. 2 Het einde van de cassetteband komt in zicht. Het knipperen is langzaam en het REC lampje knippert. 3 Het bandeinde is bereikt. Het knipperen wordt sneller. Wanneer u op de REC toets drukt, verschijnen de aanduidingen. 4 Er is geen cassette in de videorecorder aanwezig. Wanneer u op de REC toets drukt, verschijnen de aanduidingen. 5 Het wispreventienokje van de cassette is uitgeschoven (een rood vlakje is zichtbaar). Wanneer u op de REC toets drukt, verschijnen de aanduidingen.

93 Waarschuwingsaanduidingen en mededelingen 6 Er is vocht uit de lucht in de videorecorder gecondenseerd (zie blz. 95). 7 De videokoppen zijn vuil (zie blz. 96). 8 De klok is niet ingesteld. Wanneer deze mededeling verschijnt terwijl de datum en tijd zijn ingesteld, is de vanadiumlithiumbatterij leeg. Laad de vanadium-lithiumbatterij op (zie blz. 97). 9 Er is een andere storing opgetreden. Koppel de stroombron los en neem contact op met uw Sony handelaar of een plaatselijke erkende Sony onderhoudsdienst. 0 De batterij is geen InfoLITHIUM batterij. qa Kopiëren van de opnamen is niet mogelijk. U probeerde een beeld op te nemen dat voorzien is van een copyright-beveiligingssignaal (zie blz. 79). qs Opnemen met de LP snelheid is niet mogelijk. Gebruik Hi8 /Digital8 cassettes bij het maken van opnamen in de LP stand (zie blz. 74). Altre informazioni Aanvullende informatie 93

94 Utilizzo del videoregistratore all estero Utilizzo del videoregistratore all estero È possibile utilizzare il videoregistratore in qualsiasi paese o area grazie al trasformatore da 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz in dotazione con il videoregistratore. Questo videoregistratore è basato sul sistema di colore PAL. Se si desidera vedere le immagini di riproduzione su un televisore, questo deve essere un televisore basato sul sistema di colore PAL dotato di prese di ingresso AUDIO/VIDEO. I seguenti sistemi di colore TV sono utilizzati nei paesi esteri. Sistema PAL Australia, Austria, Belgio, Cina, Danimarca, Finlandia, Germania, Gran Bretagna, Hong Kong, Italia, Kuwait, Malesia, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia, ecc. Sistema PAL-M Brasile Sistema PAL-N Argentina, Paraguay, Uruguay Sistema NTSC America Centrale, Bolivia, Canada, Cile, Colombia, Corea, Ecuador, Filippine, Giamaica, Giappone, Isole Bahama, Messico, Perù, Suriname, Taiwan, Stati Uniti, Venezuela, ecc. Sistema SECAM Bulgaria, Francia, Guiana, Iran, Iraq, Polonia, Principato di Monaco, Russia, Ucraina, Ungheria, ecc. Semplice regolazione dell orologio tramite il fuso orario È possibile regolare facilmente l orologio sul fuso orario locale impostando la differenza oraria. Selezionare WORLD TIME nelle impostazioni del menu (p. 67). Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 71. Gebruik van uw videorecorder in het buitenland Gebruik van uw videorecorder in het buitenland U kunt uw videorecorder met de bijgeleverde netspanningsadapter in alle landen en streken gebruiken waar een netspanning van 100 V tot 240 V is, met een wisselstroomfrequentie van 50/ 60 Hz. Deze videorecorder werkt met het PAL kleursysteem. Om de hiermee weergegeven videobeelden op een TV-scherm te kunnen bekijken, moet het TV-toestel geschikt zijn voor het PAL kleursysteem en uitgerust zijn met een AUDIO/VIDEO ingangsaansluiting. Zie de onderstaande lijst van landen voor de diverse kleursystemen. PAL systeem Australië, België, China, Denemarken, Duitsland, Finland, Groot-Brittannië, Hongkong, Italië, Koeweit, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Singapore, Slowakije, Spanje, Thailand, de Tsjechische republiek, Zweden, Zwitserland, enz. PAL-M systeem Brazilië PAL-N systeem Argentinië, Paraguay, Uraguay NTSC systeem Bahama s, Bolivia, Canada, Chili, Colombia, Ecuador, de Filippijnen, Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Midden-Amerika, Peru, Suriname, Taiwan, Venezuela, de Verenigde Staten, enz. SECAM systeem Bulgarije, Frankrijk, Guyana, Hongarije, Irak, Iran, Monaco, Oekraïne, Polen, Rusland, enz. Eenvoudig overschakelen op een andere tijdzone Via het instelmenu kunt u de tijdinstelling eenvoudig omschakelen naar de plaatselijke tijd in een andere tijdzone. Kies het menu-onderdeel WORLD TIME in het instelmenu (p. 67). Zie pagina 75 voor meer informatie. 94

95 Informazioni sulla manutenzione e precauzioni Formazione di condensa Se il videoregistratore viene portato direttamente da un luogo freddo ad un luogo caldo, l umidità potrebbe condensarsi all interno dell apparecchio o sulla superficie del nastro. In questi casi, il nastro potrebbe aderire al tamburo della testina e venire danneggiato o il videoregistratore non funzionare correttamente. Se si forma della condensa all interno del videoregistratore, viene emesso il segnale acustico e l indicatore % lampeggia. Se lampeggia anche l indicatore Z, significa che nel videoregistratore vi è una cassetta inserita. Se si è formata della condensa Non è attivabile alcuna funzione tranne l espulsione della cassetta. Estrarre la cassetta, spegnere il videoregistratore e lasciarlo riposare per circa un ora con lo scomparto cassetta aperto. Il videoregistratore può essere utilizzato di nuovo se l indicatore % non appare quando si riaccende il videoregistratore. Nota sulla formazione di condensa L umidità potrebbe condensarsi se si porta il videoregistratore da un luogo freddo ad uno caldo (o viceversa) oppure se si utilizza il videoregistratore in luoghi caldi Se si porta il videoregistratore dalle piste da sci ad un luogo riscaldato. Se si porta il videoregistratore da una stanza o da un automobile con aria condizionata al caldo dell esterno. Se si utilizza il videoregistratore dopo acquazzoni e simili. Se si utilizza il videoregistratore in un luogo caldo e umido. Per evitare la formazione di condensa Quando si porta il videoregistratore da un luogo freddo ad uno caldo, inserirlo in una busta di plastica ben sigillata. Toglierlo dalla busta quando la temperatura dell aria all interno della busta ha raggiunto la temperatura ambiente (dopo un ora circa). Onderhoud en voorzorgsmaatregelen Condensvocht in de videorecorder Als de videorecorder rechtstreeks van een koude naar een warme omgeving wordt gebracht, kan vocht condenseren in het inwendige van het apparaat of op het bandoppervlak. Als dat zich voordoet, kan de band aan de koppentrommel blijven plakken en beschadiging of storing in de werking van het apparaat veroorzaken. Als er vocht in de videorecorder is aangetroffen, klinkt er een pieptoon en gaat de % indicator knipperen. Als tegelijk hiermee ook de Z indicator voor cassette-uitworp knippert, is er nog een videocassette in de videorecorder aanwezig. Als er vocht in de videorecorder is gecondenseerd Dan zal geen van de bedieningsorganen voorlopig nog werken, behalve de cassetteuitwerptoets. Verwijder de cassette, schakel de videorecorder uit en laat het apparaat daarna 1 uur lang ongebruikt staan met de cassettehouder open. U kunt de videorecorder weer gebruiken als bij het opnieuw inschakelen de % indicator niet verschijnt. Wanneer kan zich condensatie voordoen Er kan vocht uit de lucht in de videorecorder condenseren wanneer u het apparaat in een warme, vochtige omgeving gebruikt of wanneer u de videorecorder direct van een koude omgeving naar een warme omgeving brengt (of andersom), bijvoorbeeld Als u de videorecorder van skihellingen rechtstreeks meeneemt in een verwarmde ruimte. Als u de videorecorder op een hete zomerdag vanuit een koele ruimte of een auto met airconditioning mee naar buiten neemt. Als u de videorecorder onmiddellijk na een regenbui gebruikt. ALs u de videorecorder gebruikt in een warme ruimte met hoge vochtigheidsgraad. Voorkomen van condensvorming Voordat u de videorecorder van een koude omgeving naar een warme plaats brengt, verpakt u het apparaat eerst in een plastic zak die u goed (luchtdicht) afsluit. Neem de videorecorder pas uit de plastic zak wanneer de lucht daarin en het apparaat dezelfde temperatuur hebben aangenomen als de omringende warme lucht (na ongeveer 1 uur). Altre informazioni Aanvullende informatie 95

96 Informazioni sulla manutenzione e precauzioni Informazioni sulla manutenzione Pulizia delle testine video Per assicurare una registrazione normale e immagini chiare, pulire le testine video. Quando si riproduce/registra con il sistema Digital8 Le testine video potrebbero essere sporche quando Sulle immagini di riproduzione appaiono disturbi a mosaico. Le immagini di riproduzione non si muovono. Le immagini di riproduzione sono scarsamente visibili. Le immagini di riproduzione non vengono visualizzate. L indicatore x e il messaggio CLEANING CASSETTE vengono visualizzati in modo alternato sullo schermo del monitor. Onderhoud en voorzorgsmaatregelen Onderhoud Reinigen van de videokoppen Maak de videokoppen regelmatig schoon om te zorgen dat het beeld storingsvrij blijft en dat het opnemen goed verloopt. Bij afspelen/opnemen met het Digital8 systeem Waarschijnlijk zijn de videokoppen vuil wanneer: er in het weergegeven beeld een storend mozaïekpatroon verschijnt. de weergegeven beelden niet bewegen. de weergegeven beelden nauwelijks zichtbaar zijn. er helemaal geen beeld meer verschijnt. de x indicator en het bericht CLEANING CASSETTE verschijnen afwisselend op het monitorscherm. o/of Quando si riproduce con il sistema (analogico) Hi8/standard 8 Le testine video potrebbero essere sporche quando Le immagini di riproduzione sono disturbate. Le immagini di riproduzione sono scarsamente visibili. Le immagini di riproduzione non vengono visualizzate. Bij afspelen met het Hi8/standard 8 (analoge) systeem Waarschijnlijk zijn de videokoppen vuil wanneer er storing in de weergegeven beelden is. de weergegeven beelden nauwelijks zichtbaar zijn. er helemaal geen beeld meer verschijnt. o/of Se si verifica il problema sopra indicato, pulire le testine video con la cassetta di pulizia Sony V8-25CLD (non in dotazione). Controllare l immagine e se il problema persiste ripetere la pulizia. Als de bovenstaande problemen zich voordoen, maakt u de videokoppen schoon met een Sony V8-25CLD videokoppen-reinigingscassette (niet bijgeleverd). Controleer de beelden en als er nog steeds storing is, reinig de koppen dan nogmaals. 96

Digital Video Cassette Recorder

Digital Video Cassette Recorder 3-064-177-43 (1) Digital Video Cassette Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees,

Nadere informatie

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-087-415-44 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere con attenzione questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Voordat

Nadere informatie

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-059-594-43 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees, alvorens

Nadere informatie

Serial Port Adaptor for MEMORY STICK

Serial Port Adaptor for MEMORY STICK 3-866-727-32(1) Serial Port Adaptor for MEMORY STICK Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees,

Nadere informatie

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-059-562-32 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees, alvorens

Nadere informatie

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-058-872-33 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees, alvorens

Nadere informatie

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-058-874-32 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees, alvorens

Nadere informatie

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-062-115-42 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees, alvorens

Nadere informatie

(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing DVP-S735D Sony Corporation

(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing DVP-S735D Sony Corporation 3-061-775-52(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing IT NL DVP-S735D 2000 Sony Corporation ATTENZIONE Complimenti! Per evitare il pericolo di incendi o di scosse elettriche,

Nadere informatie

(3) CD/DVD Player DVP-S435. CD/DVD Player. Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing DVP-S Sony Corporation

(3) CD/DVD Player DVP-S435. CD/DVD Player. Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing DVP-S Sony Corporation 3-063-364-31(3) CD/ Player DVP-S435 CD/ Player Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing IT NL DVP-S435 2000 Sony Corporation ATTENZIONE Complimenti! Per evitare il pericolo di incendi o di scosse elettriche,

Nadere informatie

Digital Still Camera

Digital Still Camera 3-866-309-32(1) Digital Still Camera Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Digital Audio Tape-corder

Digital Audio Tape-corder 3-810-253-33(1) Digital Audio Tape-corder Istruzioni per l uso pagina 2 I Gebruiksaanwijzing blz. 2 NL I NL TCD-D8 1995 by Sony Corporation ATTENZIONE Per evitare il pericolo di incendi o scosse elettriche,

Nadere informatie

(1) CD/DVD Player. Istruzioni per l uso. Gebruiksaanwijzing DVP-S525D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Istruzioni per l uso. Gebruiksaanwijzing DVP-S525D by Sony Corporation 3-865-642-63 (1) CD/DVD Player Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing IT NL 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S525D 1999 by Sony Corporation AVVERTENZA Complimenti! Per evitare il pericolo di incendi o di scosse

Nadere informatie

(1) CD/DVD Player. Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation 3-062-059-61(1) CD/ Player Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing IT NL DVP-S536D DVP-S535D 2000 Sony Corporation ATTENZIONE Complimenti! Per evitare il pericolo di incendi o di scosse elettriche, non

Nadere informatie

(1) CD/DVD Player. Istruzioni per l uso. Gebruiksaanwijzing DVP-S by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Istruzioni per l uso. Gebruiksaanwijzing DVP-S by Sony Corporation 3-866-504-52(1) CD/DVD Player Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing IT NL 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S325 1999 by Sony Corporation AVVERTENZA Complimenti! Per evitare il pericolo di incendi o di scosse

Nadere informatie

(1) CD/DVD Player DVP-F11. CD/DVD Player. Istruzioni per l uso. Gebruiksaanwijzing DVP-F Sony Corporation

(1) CD/DVD Player DVP-F11. CD/DVD Player. Istruzioni per l uso. Gebruiksaanwijzing DVP-F Sony Corporation 3-867-780-33 (1) CD/DVD Player DVP-F11 CD/DVD Player Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing IT NL 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-F11 1999 Sony Corporation AVVERTENZA Complimenti! Per evitare il pericolo di incendi

Nadere informatie

(1) SACD/DVD Player DVP-S9000ES. SACD/DVD Player. Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing DVP-S9000ES Sony Corporation

(1) SACD/DVD Player DVP-S9000ES. SACD/DVD Player. Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing DVP-S9000ES Sony Corporation 3-063-398-33(1) SACD/DVD Player DVP-S9000ES SACD/DVD Player Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing IT NL DVP-S9000ES 2000 Sony Corporation ATTENZIONE Complimenti! Per evitare il pericolo di incendi o

Nadere informatie

(1) CD/DVD Player DVP-S725D. CD/DVD Player. Istruzioni per l uso. Gebruiksaanwijzing DVP-S725D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player DVP-S725D. CD/DVD Player. Istruzioni per l uso. Gebruiksaanwijzing DVP-S725D by Sony Corporation 3-866-153-43(1) CD/ Player DVP-S725D CD/ Player Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing IT NL 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S725D 1999 by Sony Corporation AVVERTENZA Complimenti! Per evitare il pericolo di incendi

Nadere informatie

Digital Still Camera

Digital Still Camera Digital Still Camera Italiano AVVERTENZA Per evitare il pericolo di incendi o scosse elettriche non esporre l apparecchio alla pioggia o all umidità. Per evitare scosse elettriche, non aprire il rivestimento.

Nadere informatie

(1) DirectCD. Istruzioni per l uso del software IT Gebruiksaanwijzing voor de software NL MVC-CD200/CD Sony Corporation

(1) DirectCD. Istruzioni per l uso del software IT Gebruiksaanwijzing voor de software NL MVC-CD200/CD Sony Corporation 3-067-952-42(1) DirectCD Istruzioni per l uso del software IT Gebruiksaanwijzing voor de software NL MVC-CD200/CD300 2001 Sony Corporation Avviso agli utenti Programma Copyright 1999 Adaptec, Inc. Tutti

Nadere informatie

Digital Still Camera

Digital Still Camera 3-060-523-43(1) Digital Still Camera Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Digital Still Camera

Digital Still Camera 3-064-296-43(1) Digital Still Camera Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

PT P.58 NL P.30 IT P.2 SCPH-50004

PT P.58 NL P.30 IT P.2 SCPH-50004 Italiano IT P.2 Nederlands NL P.30 Português PT P.58 Manuale di istruzioni Grazie per avere acquistato il sistema digitale di intrattenimento PlayStation 2. Tramite il presente sistema è possibile utilizzare

Nadere informatie

Digital Still Camera

Digital Still Camera Digital Still Camera Italiano AVVERTENZA Per evitare il pericolo di incendi o scosse elettriche non esporre l apparecchio alla pioggia o all umidità. Per evitare scosse elettriche, non aprire il rivestimento.

Nadere informatie

Digital Still Camera

Digital Still Camera 3-060-522-44(1) Digital Still Camera Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Digital Still Camera

Digital Still Camera 3-061-981-44(1) Digital Still Camera Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

(1) Digital Still Camera. Istruzioni per l uso IT Gebruiksaanwijzing NL MVC-CD300 MVC-CD200/CD Sony Corporation

(1) Digital Still Camera. Istruzioni per l uso IT Gebruiksaanwijzing NL MVC-CD300 MVC-CD200/CD Sony Corporation 3-067-951-42(1) Digital Still Camera Istruzioni per l uso IT Gebruiksaanwijzing NL MVC-CD200/CD300 2001 Sony Corporation MVC-CD300 Italiano AVVERTENZA Per evitare rischi di incendio o scariche elettriche,

Nadere informatie

Digital Still Camera DSC-F717. Istruzioni per l uso. Gebruiksaanwijzing (2)

Digital Still Camera DSC-F717. Istruzioni per l uso. Gebruiksaanwijzing (2) 3-078-045-43(2) Digital Still Camera Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Digital Still Camera DSC-P2

Digital Still Camera DSC-P2 3-075-509-42(1) Digital Still Camera Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Digital Still Camera DSC-P7/P9

Digital Still Camera DSC-P7/P9 3-075-896-42(1) Digital Still Camera Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Digital Still Camera DSC-P92

Digital Still Camera DSC-P92 3-082-719-41(1) Digital Still Camera Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Digital Still Camera

Digital Still Camera 3-865-183-31 (1) Digital Still Camera Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing IT NL MVC-FD91 1998 by Sony Corporation Italiano Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo

Nadere informatie

Digital Still Camera DSC-P8/P10/P12

Digital Still Camera DSC-P8/P10/P12 3-080-892-41(1) Digital Still Camera Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Digital Still Camera DSC-FX77

Digital Still Camera DSC-FX77 3-078-409-32(1) Digital Still Camera Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

(1) Digital Still Camera. Istruzioni per l uso IT Gebruiksaanwijzing NL MVC-FD Sony Corporation

(1) Digital Still Camera. Istruzioni per l uso IT Gebruiksaanwijzing NL MVC-FD Sony Corporation 3-066-741-41(1) Digital Still Camera Istruzioni per l uso IT Gebruiksaanwijzing NL MVC-FD87 2001 Sony Corporation Italiano AVVERTENZA Per evitare rischi di incendio o scariche elettriche, non esporre l

Nadere informatie

Digital Still Camera DSC-P32/P72

Digital Still Camera DSC-P32/P72 3-080-877-41(1) Digital Still Camera Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Digital Still Camera DSC-F828

Digital Still Camera DSC-F828 3-084-996-44(1) Digital Still Camera Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Digital Still Camera DSC-U20

Digital Still Camera DSC-U20 3-078-812-43(1) Digital Still Camera Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Digital Still Camera MVC-CD500

Digital Still Camera MVC-CD500 3-081-837-41(2) Digital Still Camera Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Digital Still Camera DSC-V1

Digital Still Camera DSC-V1 3-082-311-42(1) Digital Still Camera Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Digital Still Camera DSC-U10

Digital Still Camera DSC-U10 3-076-559-44(1) Digital Still Camera Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. IT Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

(1) Digital Still Camera. Istruzioni per l uso IT Gebruiksaanwijzing NL MVC-CD Sony Corporation

(1) Digital Still Camera. Istruzioni per l uso IT Gebruiksaanwijzing NL MVC-CD Sony Corporation 3-062-473-42(1) Digital Still Camera Istruzioni per l uso IT Gebruiksaanwijzing NL MVC-CD1000 2000 Sony Corporation Italiano AVVERTENZA Per evitare rischi di incendio o scariche elettriche, non esporre

Nadere informatie

Digital Still Camera DSC-T1

Digital Still Camera DSC-T1 3-085-733-44(1) Digital Still Camera Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

DR-645. DVD Receiver. Introduzione... It-2 Einführung... De-2 Inleiding... Nl-2 Inledning... Sv-2

DR-645. DVD Receiver. Introduzione... It-2 Einführung... De-2 Inleiding... Nl-2 Inledning... Sv-2 Italiano Nederland Deutsch Svenska DVD Receiver DR-645 Manuale di istruzioni Grazie per l acquisto del Ricevitore DVD Onkyo. Si prega di leggere con attenzione questo manuale prima di eseguire i collegamenti

Nadere informatie

Digital Still Camera MVC-CD400/CD250. Istruzioni per l uso

Digital Still Camera MVC-CD400/CD250. Istruzioni per l uso 3-075-356-42(1) Digital Still Camera Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Digital Still Camera DSC-P71/P51/P31. Istruzioni per l uso. Gebruiksaanwijzing

Digital Still Camera DSC-P71/P51/P31. Istruzioni per l uso. Gebruiksaanwijzing 3-074-351-44(1) Digital Still Camera Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Digital Still Camera

Digital Still Camera 3-864-932-31 (1) Digital Still Camera Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing I NL MVC-FD81 1998 by Sony Corporation Italiano Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo

Nadere informatie

Digital Still Camera

Digital Still Camera 3-862-986-31 (1) Digital Still Camera Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing I NL MVC-FD71 1998 by Sony Corporation Italiano Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo

Nadere informatie

Digital Still Camera DSC-F77

Digital Still Camera DSC-F77 3-078-407-42(1) Digital Still Camera Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Digital Still Camera

Digital Still Camera 3-060-831-4(1) Digital Still Camera Istruzioni per l uso IT Gebruiksaanwijzing NL MVC-FD90 MVC-FD85/FD90 000 Sony Corporation Italiano AVVERTENZA Per evitare rischi di incendio o scariche elettriche, non

Nadere informatie

A-9050/ A-9030. Integrated Amplifier

A-9050/ A-9030. Integrated Amplifier Italiano Deutsch Nederlands Svenska Integrated Amplifier A-9050/ A-9030 Manuale di istruzioni Grazie per aver acquistato un amplificatore integrato Onkyo. Leggere attentamente il presente manuale prima

Nadere informatie

DD-8 DD-3 SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION APART GEDEELTE INSTRUCTIES VOOR NETWERKFUNCTIE

DD-8 DD-3 SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION APART GEDEELTE INSTRUCTIES VOOR NETWERKFUNCTIE Italiano Nederlands DD-8 DD-3 This manual explains the network function of this system. In deze handleiding wordt de netwerkfunctie van dit systeem beschreven. Il presente manuale spiega la funzione di

Nadere informatie

Digital Still Camera DSC-FX77

Digital Still Camera DSC-FX77 3-079-664-31(2) Digital Still Camera Istruzioni per l uso della funzione Bluetooth Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Gebruiksinstructies

Nadere informatie

Manuale di istruzioni Handleiding

Manuale di istruzioni Handleiding Guida dell utente online/online handleiding accedere da/toegang van: eu.playstation.com/manuals Aggiornamenti del software di sistema/systeemsoftware-updates http://eu.playstation.com/psp Sito ufficiale

Nadere informatie

Guida Utente Handleiding

Guida Utente Handleiding Guida Utente Handleiding italiano Per iniziare 1 Utilizzare ipod 3 Suggerimenti e risoluzione dei problemi 8 Altre informazioni, servizi e supporto 11 Sicurezza e pulizia 13 nederlands Aan de slag 17

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Istruzioni per l uso Handleiding

Istruzioni per l uso Handleiding 138,8 cm (55 ) Ultra HD Smart-TV MEDION LIFE X18074 (MD 31155) Istruzioni per l uso Handleiding Contenuto 1. Informazioni sul presente manuale... 3 1.1. Parole chiave e simboli utilizzati nel presente

Nadere informatie

Istruzioni per l uso Gebruiksaan wijzing

Istruzioni per l uso Gebruiksaan wijzing Istruzioni per l uso Gebruiksaan wijzing Registoratore Recorder Model No. DMR-EH60 Numero di regione supportati da quest unità I numeri di regione sono attribuiti ai lettori ed ai -VIdeo a seconda del

Nadere informatie

Lettore per DVD DVD-Speler. Italiano. DV-868AVi DV-668AV. Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing. 1 It

Lettore per DVD DVD-Speler. Italiano. DV-868AVi DV-668AV. Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing. 1 It Lettore per DVD DVD-Speler DV-868AVi DV-668AV aliano Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing 1 IMPORTANTE CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Il simbolo del lampo con terminale a forma di freccia

Nadere informatie

Manuale di istruzioni. Bedienungsanleitung. Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Introduzione... It-2. Einführung... De-2. Inleiding...

Manuale di istruzioni. Bedienungsanleitung. Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Introduzione... It-2. Einführung... De-2. Inleiding... Italiano Nederlands Deutsch Svenska Introduzione... It- Einführung... De- Inleiding...Nl- Inledning...Sv- Manuale di istruzioni Grazie per aver acquistato un ricevitore stereo Onkyo. Leggere il presente

Nadere informatie

Istruzioni per l uso Handleiding

Istruzioni per l uso Handleiding 138,8 cm/55 LCD-LED-Backlight TV MEDION LIFE X18011 (MD 30941) Istruzioni per l uso Handleiding Contenuto 1. Informazioni sul presente manuale... 3 1.1. Parole chiave e simboli utilizzati nel presente

Nadere informatie

Manuale d istruzioni Bedieningshandleiding SINTOLETTORE CD RDS CD RDS-ONTVANGER DEH-P800BT. Italiano. Nederlands

Manuale d istruzioni Bedieningshandleiding SINTOLETTORE CD RDS CD RDS-ONTVANGER DEH-P800BT. Italiano. Nederlands Manuale d istruzioni Bedieningshandleiding SINTOLETTORE CD RDS CD RDS-ONTVANGER DEH-P800BT Italiano Nederlands 2 It Sommario Grazie per aver acquistato questo prodotto Pioneer. Leggere attentamente queste

Nadere informatie

Manuale d istruzioni Bedieningshandleiding SINTOLETTORE CD RDS CD RDS-ONTVANGER DEH-P6000UB. Italiano. Nederlands

Manuale d istruzioni Bedieningshandleiding SINTOLETTORE CD RDS CD RDS-ONTVANGER DEH-P6000UB. Italiano. Nederlands Manuale d istruzioni Bedieningshandleiding SINTOLETTORE CD RDS CD RDS-ONTVANGER DEH-P6000UB Italiano Nederlands Sommario Grazie per aver acquistato questo prodotto Pioneer. Leggere attentamente queste

Nadere informatie

Manuale di istruzioni Gebruikershandleiding

Manuale di istruzioni Gebruikershandleiding Manuale di istruzioni Gebruikershandleiding Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente la documentazione fornita e conservarla per un futuro riferimento. Voordat u dit toestel in gebruik

Nadere informatie

Istruzioni per l uso Handleiding

Istruzioni per l uso Handleiding 138,8 cm (55 ) LCD-LED-Backlight-TV MEDION LIFE X18022 (MD 31045) Istruzioni per l uso Handleiding Contenuto 1. Informazioni sul presente manuale... 3 1.1. Parole chiave e simboli utilizzati nel presente

Nadere informatie

TX Manuale di istruzioni Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Grundläggande bruksanvisning. It De Nl Sv NETWORK STEREO RECEIVER

TX Manuale di istruzioni Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Grundläggande bruksanvisning. It De Nl Sv NETWORK STEREO RECEIVER TX-8250 NETWORK STEREO RECEIVER Manuale di istruzioni Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Grundläggande bruksanvisning It De Nl Sv > Prima di iniziare > Nome dei componenti > Installazione > Initial

Nadere informatie

Istruzioni per l uso Handleiding

Istruzioni per l uso Handleiding 163,8 cm (65 ) LCD-LED-Backlight TV MEDION LIFE X18044 (MD 31044) Istruzioni per l uso Handleiding Contenuto 1. Informazioni sul presente manuale... 3 1.1. Parole chiave e simboli utilizzati nel presente

Nadere informatie

SX-N30AE NETWORK STEREO RECEIVER

SX-N30AE NETWORK STEREO RECEIVER SX-N30AE NETWORK STEREO RECEIVER Manuale di istruzioni Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Grundläggande bruksanvisning It De Nl Sv > Prima di iniziare > Nome dei componenti > Installazione > Initial

Nadere informatie

ESP Modular Controller

ESP Modular Controller Programmateur ESP modulaire Programador Modular ESP Steuergerät ESP Modular ESP Modular Controller Programmatore ESP Modulare Programador ESP Modular ESP Σ στημα Ελέγχου ESP Modüler Kumanda Cihaz Guide

Nadere informatie

Istruzioni per l uso Handleiding

Istruzioni per l uso Handleiding 97,9 cm/39 LCD-LED-Backlight TV MEDION LIFE X16012 (MD 30940) Istruzioni per l uso Handleiding Contenuto 1. Informazioni sul presente manuale... 3 1.1. Parole chiave e simboli utilizzati nel presente manuale...3

Nadere informatie

MG-MS/FM/MW/LW Compact Disc Player

MG-MS/FM/MW/LW Compact Disc Player 3-242-048-41 (1) MG-MS/FM/MW/LW Compact Disc Player Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing IT NL Si dichiara che l apparecchio è stato fabbricato in conformità all art. 2, Comma 1 del D.M. 28.08. 1995

Nadere informatie

Manuale d istruzioni Bedieningshandleiding SINTOLETTORE CD RDS CD RDS-ONTVANGER DEH-50UB. Italiano. Nederlands

Manuale d istruzioni Bedieningshandleiding SINTOLETTORE CD RDS CD RDS-ONTVANGER DEH-50UB. Italiano. Nederlands Manuale d istruzioni Bedieningshandleiding SINTOLETTORE CD RDS CD RDS-ONTVANGER DEH-50UB Italiano Nederlands Sommario Grazie per aver acquistato questo prodotto Pioneer. Leggere attentamente queste istruzioni

Nadere informatie

Istruzioni per l uso Handleiding

Istruzioni per l uso Handleiding 106,4 cm/42 LCD-LED-Backlight TV MEDION LIFE X17019 (MD 30905) Istruzioni per l uso Handleiding Contenuto 1. Informazioni sul presente manuale... 3 1.1. Parole chiave e simboli utilizzati nel presente

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES WAARSCHUWING Installeer het toestel niet in een te kleine ruimte zoals een boekenrek of een inbouwkast. Om het risico op brand

Nadere informatie

Manuale di Base SC-LX801 SC-LX701 AV RECEIVER. > Prima di iniziare > Collegamento > Setup > Riproduzione > Nome dei componenti

Manuale di Base SC-LX801 SC-LX701 AV RECEIVER. > Prima di iniziare > Collegamento > Setup > Riproduzione > Nome dei componenti > Prima di iniziare > Collegamento > Setup > Riproduzione > Nome dei componenti Manuale di Base SC-LX801 SC-LX701 AV RECEIVER Collegamento Passaggio 1: Disposizione diffusori... 3 Passaggio 2: Collegamento

Nadere informatie

Electronische loep "One"

Electronische loep One Electronische loep "One" Eenvoudige, betaalbare, elektronische loep voor mensen met visuele beperkingen Deze draagbare elektronische loep geeft een scherp beeld en hoog contrast met een vergroting van

Nadere informatie

Manuale di Base SC-LX501 AV RECEIVER. > Prima di iniziare > Collegamento > Setup > Riproduzione > Nome dei componenti

Manuale di Base SC-LX501 AV RECEIVER. > Prima di iniziare > Collegamento > Setup > Riproduzione > Nome dei componenti > Prima di iniziare > Collegamento > Setup > Riproduzione > Nome dei componenti Manuale di Base SC-LX501 AV RECEIVER Collegamento Passaggio 1: Scegliere la disposizione dei diffusori... 3 Passaggio 2:

Nadere informatie

DEH-5000UB DEH-4000UB

DEH-5000UB DEH-4000UB Manuale d istruzioni Bedieningshandleiding SINTOLETTORE CD RDS CD RDS-ONTVANGER DEH-5000UB DEH-4000UB Italiano Nederlands Sommario Grazie per aver acquistato questo prodotto Pioneer. Leggere attentamente

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

Smart-TV MEDION LIFE X18060 (MD 31109) MEDION LIFE X18061 (MD 31110) MEDION LIFE X18062 (MD 31111) Istruzioni per l uso Handleiding

Smart-TV MEDION LIFE X18060 (MD 31109) MEDION LIFE X18061 (MD 31110) MEDION LIFE X18062 (MD 31111) Istruzioni per l uso Handleiding Smart-TV MEDION LIFE X18060 (MD 31109) MEDION LIFE X18061 (MD 31110) MEDION LIFE X18062 (MD 31111) Istruzioni per l uso Handleiding Contenuto 1. Informazioni sul presente manuale... 3 1.1. Parole chiave

Nadere informatie

BEDIENINGSTOETSEN. Opmerking: Als de stekker erin gestoken wordt, worden de luidsprekers uitgeschakeld.

BEDIENINGSTOETSEN. Opmerking: Als de stekker erin gestoken wordt, worden de luidsprekers uitgeschakeld. REPEAT C O M PA CT DIGITAL AUDIO A Z 1 0 5 5 E L REMOTE SENSOR CD MODE BEDIENINGSTOETSEN 1 2 3 7 4 VO LUME CD RADIO CASSETTE RECORDED OPEN 8 PLAY SEA RCH SE ARCH 9 5 B A S S R E F L X E X 6 B A S S R E

Nadere informatie

Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8

Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8 Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8 Al deze apparatuur is digitaal. Dit houdt in dat de apparaten enkele seconden nodig hebben voordat de instellingen opgeslagen zijn. Vervolgens wordt het beeld pas

Nadere informatie

CR-525 CR-325. CD Receiver

CR-525 CR-325. CD Receiver Italiano Deutsch Nederland Svenska CD Receiver CR-55 CR-35 Procedure preliminari... It- Erste Schritte...De- Beginnen...Nl- Att komma igång...sv- Collegamenti...It-7 Anschlüsse... De-7 Aansluitingen...

Nadere informatie

Manuale di Base. > Prima di iniziare > Collegamento > Setup > Riproduzione > Nome dei componenti AV RECEIVER TX-RZ3100

Manuale di Base. > Prima di iniziare > Collegamento > Setup > Riproduzione > Nome dei componenti AV RECEIVER TX-RZ3100 > Prima di iniziare > Collegamento > Setup > Riproduzione > Nome dei componenti Manuale di Base Collegamento Passaggio 1: Disposizione diffusori...3 Passaggio 2: Collegamento dei diffusori...9 Passaggio

Nadere informatie

THE BRIDGE II. BASISSTATION VOOR ipod

THE BRIDGE II. BASISSTATION VOOR ipod THE BRIDGE II BASISSTATION VOOR ipod Handleiding 1 Introductie Gefeliciteerd! Met uw The Bridge II gaat u een nieuwe wereld van entertainment binnen, die wordt mogelijk gemaakt dankzij de enorme opslagcapaciteit

Nadere informatie

Manuale di istruzioni Gebruikershandleiding

Manuale di istruzioni Gebruikershandleiding Manuale di istruzioni Gebruikershandleiding Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente la documentazione fornita e conservarla per un futuro riferimento. Voordat u dit toestel in gebruik

Nadere informatie

Manuale di istruzioni Handleiding

Manuale di istruzioni Handleiding Guida dell'utente online/online handleiding eu.playstation.com/psp/support/manuals Sito ufficiale PSP /Officiële site PSP eu.playstation.com/psp Assistenza/Ondersteuning eu.playstation.com/support Manuale

Nadere informatie

La formazione del prezzo sul mercato olandese. Leo Verheijen Mark Logtenberg

La formazione del prezzo sul mercato olandese. Leo Verheijen Mark Logtenberg La formazione del prezzo sul mercato olandese Leo Verheijen Mark Logtenberg Leo Verheijen -Consulente DGB. Consulente dei suinicoltori come possano ricevere un prezzo più alto per i suini e per i suinetti

Nadere informatie

VSX-932 / AV RECEIVER

VSX-932 / AV RECEIVER VSX-932 / AV RECEIVER Prima di iniziare... 2 Contenuto della confezione... 2 Nome dei componenti... 3 Nome dei componenti... 3 Installazione... 7 Procedura di installazione... 7 Passaggio 1: Disposizione

Nadere informatie

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V. De WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V kan gebruikt worden voor het draadloos door sturen

Nadere informatie

Istruzioni per l uso Handleiding

Istruzioni per l uso Handleiding 138,8 cm (55 ) Curved Ultra HD TV MEDION LIFE X18094 (MD 31145) Istruzioni per l uso Handleiding Contenuto 1. Informazioni sul presente manuale... 3 1.1. Parole chiave e simboli utilizzati nel presente

Nadere informatie

KOBA VISION. SenseView P430. Handleiding

KOBA VISION. SenseView P430. Handleiding NL KOBA VISION SenseView P430 Handleiding 1. SenseView P430 Verpakking P430 AC adapter Handleiding Draagzakje Armstrap 2. Batterij gebruik / onderhoud De batterij moet ongeveer 3 uur volledig opgeladen

Nadere informatie

DEH-P55BT. Manuale d istruzioni Bedieningshandleiding

DEH-P55BT. Manuale d istruzioni Bedieningshandleiding Manuale d istruzioni Bedieningshandleiding Lettore CD/MP3/WMA ad alta potenza con tecnologia wireless Bluetooth, sintonizzatore RDS e controllo multi-cd Hoog vermogen CD/MP3/WMA-speler met Bluetooth draadloze

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Ricevitore DVD/VCR Home Theatre System

Ricevitore DVD/VCR Home Theatre System 4-55-65-4 Ricevitore DVD/VCR Home Theatre System Istruzioni per l'uso Bedieningsvoorschriften Instruções de Funcionamento IT NL PT PAL DAV-D50E 004 Sony Corporation Precauzioni di sicurezza AVVERTENZA

Nadere informatie

DAR 3001 RECORDER INGEBRUIKNAME:

DAR 3001 RECORDER INGEBRUIKNAME: DAR 3001 RECORDER INGEBRUIKNAME: Bij de DAR3001 wordt een SD-kaart meegeleverd. Op deze SD-kaart staan een aantal files, inclusief een Engelstalige handleiding Het is aan te raden een kopie van deze SD-kaart

Nadere informatie

TechniVision 22 ST TechniVision 26 ST

TechniVision 22 ST TechniVision 26 ST Istruzioni per l uso TechniVision 22 ST TechniVision 26 ST Televisore LCD TFT con sintonizzatore DVB-S/DVB-T integrato e interfaccia PCMCIA per la ricezione dei programmi DVB-S e DVB-T in chiaro e codificati.

Nadere informatie

OFFICEJET 7500A. Guida introduttiva Beknopte Hanleiding E910

OFFICEJET 7500A. Guida introduttiva Beknopte Hanleiding E910 OFFICEJET 7500A Guida introduttiva Beknopte Hanleiding E910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation without

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SONY CCD-TRV11E http://nl.yourpdfguides.com/dref/1152629

Uw gebruiksaanwijzing. SONY CCD-TRV11E http://nl.yourpdfguides.com/dref/1152629 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie