schip en werf f O v e rn e m in g van a rtik e le n enz. zo n d er to e s te m m in g van de u itg e v e rs is v e r boden. WAT GAAN DE RUSSEN DOEN?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "schip en werf f O v e rn e m in g van a rtik e le n enz. zo n d er to e s te m m in g van de u itg e v e rs is v e r boden. WAT GAAN DE RUSSEN DOEN?"

Transcriptie

1 f O v e rn e m in g van a rtik e le n enz. zo n d er to e s te m m in g van de u itg e v e rs is v e r boden. Jaarabonnement (bij vooruitbetaling) f buiten Nederland / losse nummers ƒ 2.95 van oude jaargangen f 3 75 (alle prijzen incl B T W ) UITGEVERS W VT - RO TTERDAM -6 Tel *. P ie te r de H o o c h w e g 111 Telex P o s tre k e n in g schip en werf 14-daags tijdschrift, gewijd aan Scheepsbouw. Scheepvaart en Havenbelangen ORGAAN VAN: NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED - CENTRALE BOND VAN SCHEEPSBOUWMEESTERS IN NEDERLAND - NATIONAAL INSTITUUT VOOR SCHEEP VAART EN SCHEEPSBOUW - NEDERLANDS SCHEEPSBOUWKUNDIG PROEFSTATION REDACTIE: ir J.N Joustra, prof ir J.H Krietemeijer, prof dr ir W P A van Lammeren en J.G F Warris - REDACTIE ADRES Postb 25123, Burg s Jacobplein 10, Rotterdam-2, Tel Tweeënveertigste jaargang - 12 sept no. 19 WAT GAAN DE RUSSEN DOEN? De opkomst van de Russische lijnvaart blijft vele verschepers en reders in het westen intrigeren. Nog altijd is niet duidelijk tot hoever de Sowjet-Unie met haar maritieme expansie denkt te gaan, hoewel het een enkele keer wel duidelijk wordt, dat deze nu nog in volle gang is. Er zijn in totaal vijftien verschillende Russische staatslijnen, waarvan een enkele, zoals de Far Eastem Steamship Company (FE SCO) een omineuze klank in het westen heeft gekregen. De Fesco moet immers verantwoordelijk worden gesteld voor de vrachtenchaos op de Pacific. De Russen hebben daar op indrukwekkende wijze de geldende Conference-tarieven onderboden, hetgeen er weer toe leidde dat de Conference-leden om hun klanten te binden links en rechts met fikse rabatten gingen werken. Dit nu creëerde weer een vrij ongezonde concurrentie tussen de Conference-leden onderling, met het gevolg dat er uiteindelijk twaalf rederijen uit deze pool zijn gestapt. Aanvoerder der ontevredenen was Sea-Land, waarvan de directie aan belanghebbenden liet weten, dat de Conference daarom door haar verlaten is omdat zij niet langer de handen vrij had om op eigen, vrije wijze tegen de concurrentie op te treden. Nu zitten er in deze Conference nog slechts vijf leden, maar de verladers aan de Amerikaanse westkust zijn dik tevreden. Zolang de slag woedt profiteren zij van aanzienlijk verminderde vrachten en één van hen heeft zelfs laten weten dat er voor het bestaan van de Conference überhaupt geen grond is, omdat deze toch niets anders doet dan de vrachten vast te leggen, waardoor de geest van de vrije commercie geen kans krijgt - een, wij behoeven het nauwelijks hier te stellen, tamelijk kortzichtig standpunt. De Russen echter hebben de beschuldiging dat zij alles in de war hebben gestuurd, van de hand gewezen. Op een persconferentie die hierover in W ashington (!) werd belegd, deelden de verantwoordelijke FESCO-chefs mede, dat het juist de Conference-rederijen zijn geweest, die met hun rabatten-geknoei een eerlijke, welwillende Sowjet-rederij tot razernij kunnen drijven. Enfin, zo kunnen wij door blijven gaan. Feit is echter, dat er geruchten lopen, dat deze zelfde FESCO de operator zal worden van de volcontainerverbinding welke de Russen vroeg of laat zullen openen tussen het Verre Oosten en Europa. De conventionele Russische lijndienst, welke thans op deze verbinding wordt geëxploiteerd, is in handen van een andere, minder agressieve Russische staatsrederij. Het kon daarom wel eens zo zijn, dat FESCO door Moskou juist uitgekozen is voor de containerverbinding, vanwege haar ervaringen in het dumpen van de vrachten en het opbreken van bestaande Conferences. Op de Europa-Verre Oosten verbinding werkt een van de krachtigste Conferences ter wereld, de Far Eastem Freight Conference (FEFC). Zij is de laatste tijd nog al eens onder vuur geweest van de verladers in Zuid-Oost Azië, die menen dat de FEFC een eventueel aanwezige monopolistische positie uitbuit door onvoordelige vrachten voor te schrijven. Ja, er is door deze belangen al gedreigd met het stichten van een 'tegen-conference, een weinig serieus dreigement, aangezien de rederijen uit die landen zich kennelijk van deze plannen distantiëren en de verladers zonder de scheepvaartmaatschappijen geen Conference kunnen stichten. Wat wel zorgwekkend is, is dat milieu-tje als het ware een soort voedingsbodem is voor het optreden van de FESCO, mocht deze inderdaad van plan zijn om te dum pen en de FEFC aan te vallen. Het optreden van de Russen blijft echter niet beperkt tot deze route. In de Europese vaart en op de Noord-Atlantic intensiveren zij hun afvaarten, terwijl ook verschillende nieuwe diensten op andere continenten zijn geopend. Tijdens een recente persconferentie op het kantoor van Transworld Marine Agency Company in Rotterdam - vertegenwoordigster van alle Russische lijnen - is medegedeeld, dat vóór het eind van dit jaar een Russisch ro/ro-schip zal worden ingezet op de Baltische dienst van Rotterdam en andere havens naar Leningrad v.v. Dat wordt dan de Engeneer Machulsky, die Inhoud van dit nummer: Wat gaan de Russen doen? Effektive Sicherheit der Schiffskörper von Binnenschiffen Stabilitätskriterien für Binnenschiffe Chlorinated rubber-based coatings simplify ship painting procedures Development of a stern tube seal unit for high speed large containership Maatwerk op de zeebodem Nieuws over de haven van Lowestoft Stichting Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation Wageningen Nieuwsberichten S. en W. - 42e jaargang no

2 De Sestroretsk van 6270 dwt is een van de twee Russische zusterschepen, die een volcontainer dienst van Rotterdam op Leningrad onderhouden. Het andere schip is de Pioner Vyborga. f o f l, n c c rp o H K M A n n u a H a n ö a n b u ja f l M 1 3 0,3 0 L U n p n n a H & H Ó oribuiaft M 1 7,3 0 B b to o T a ö o p T a M O c a ^ K a c p nopcmmhom M 2,8 9 O c a flk a c p. B n o n w o M r p y a y M B c \q o n 3 M e tn e H w e nopo>k M em T BcvqoM 3M 0ineM M e a n o n n o M r p y a y T A PA B6M T. T f py:k X K ifl>em H actb n n a H o a a «T K o j i- b o to m h H a t c m ocaflk W T 1 6,9 A a/teh O C T b a n a a a H M n M u n n C n o p o c T b y a n w 1 5,2 m m m m m t Y e a r o f c o n s tru c tio n L e n g t h o v e ra ll B r e a d t h m o u l d e d D e p t h m o u l d e d M e a n lig h t d r a u g h t M e a n l o a d d r a u g h t L ig h t d i s p l a c e m e n t 1 D i s p l a c e m e n t fu lly l a d e n t t t m il e s k n o t s D e a d w e ig h t C a r ryi r i g. c a p a c i t y N u m b e r o t t o n s p e r 1 c m o f d r a u g h t R a n g e o f s a ilin g S p e e d ook een gecombineerde lading van trailers en containers kan vervoeren. Overigens voeren er op deze route al enkele kleinere Russische volcontainerschepen. Bovendien wordt overwogen een tweetal Russische ro/ro-schepen in te zetten op de Noord-Atlantic. In aanmerking daarvoor komen de schepen Magnitogorsk en Skulptor Konenkov, respectievelijk in aanbouw in Finland en Polen. De Magnitogorsk is met ca dwt het grootste schip; ook dit vaartuig behoeft het niet van de trailers alleen te hebben, maar kan een gecombineerde lading vervoeren. In de loop van september zou een team van Russische scheepvaartmensen naar Rotterdam komen om te praten over de omvang van de nieuwe dienst, de havens die worden aangelopen en de frequentie waarmee zal worden gevaren. Vrijwel vast staat, dat Rotterdam mede in deze lijn wordt opgenomen, want de Russen zijn, volgens de directie van Transworld, met deze haven zeer tevreden. Dat moge ook blijken uit het feit, dat Rotterdam het vorige jaar meer dan negen miljoen ton goederen onder Russische vlag aan- en afgevoerd, te behandelen kreeg. Transworld heeft echter categorisch ontkend, dat de Russen op deze trade een dumping-politiek volgen, zoals op de Pacific. Wij hebben van onze principalen opdracht gekregen om geen agressieve vrachtenpolitiek te volgen en daar houden wij ons strikt aan, aldus deze directie. Een dergelijk verwijt is de laatste jaren bij herhaling gedaan en wel door diverse vooraanstaande figuren uit de westerse scheepvaartwereld. Op de jaarvergaderingen van de Koninklijke Nederlandse Redersvereniging is telkens opnieuw weer vastgesteld, dat de Russen een toenemende bedrijvigheid ontplooien op de zogenaamde cross-trades, waar zij dus de beste ladingen uit de westerse havens meenemen, zonder dat hierbij het vervoer van en naar Rusland meetelt. Vooral Hans-Jakob Kruse van Hapag-Lloyd, heeft ongeveer een maand geleden gefulmineerd tegen de maritieme strategie van de Sowjet-Unie, waartegen iets gedaan moest worden, al wist hij zelf ook niet wat. Toen onlangs een Rotterdamse delegatie uit Leningrad naar huis keerde, verwekte zij nogal wat opschudding, toen zij mededeelde welwillend te staan tegenover het verzoek van de Russen om meer faciliteiten in de haven van Rotterdam. Westerse scheepvaartkringen wonden er zich over op, dat de Rotterdammers zonder meer ja ' hadden gezegd, zonder te wijzen op de omstandigheid, dat de Russen al jarenlang soortgelijke faciliteiten voor het westen in hun eigen havens hadden geweigerd. A chteraf bleek, dat de Russen met faciliteiten alleen hadden gedoeld op de wenselijkheid om in Rotterdam een consulaat te openen en enkele Russische scheepvaartmensen toe te staan permanent in Rotterdam te werken. Aan deze wensen mag natuurlijk best tegemoet worden gekomen. Er passeren jaarlijks zo n vijftigduizend Russische zeelieden door Rotterdam, wat de aanwezigheid van een consulaire dienst wel zou verklaren. En waarom niet enkele Russen op het kantoor van Transworld in Rotterdam mogen worden geïnstalleerd, is ons ook niet recht duidelijk. Op het hoofdkantoor van Transworld in Antwerpen zijn er zes. Mochten de N e derlandse autoriteiten vrezen dat de Russen hier spionnen zullen plaatsen, dan kan men, dunkt ons, beter van een andere waarde uitgaan. Als de Russen iets over de Rotterdamse haven willen weten, dan kunnen zij bij tientallen bronnen terecht; het kost hen trouwens vrijwel niets. De J. 360

3 Effektive Sicherheit der Schiffskörper von Binnenschiffen Kurzfassung der Ergebnisse einer Vorstudie, durchgeführt vom Germanischen Lloyd, Hamburg im Auftrag der Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft - von dr. H. G. Payer und dr. K. H. Schellenberger 1. Einleitung Binnenschiffe haben im allgemeinen' verhältnismäßig lange Lebenszeiten. Inspektionsintervalle sind für sie, sofern nicht klassifiziert, von Reeder zu Reeder unterschiedlich und keineswegs mit denen seegehender Schiffe zu vergleichen, da behördliche Vorschriften Intervalle von 10 Jahren und bei m otorisierten Fahrzeugen sogar von 20 Jahren zulassen. Daher ist eine Untersuchung der tatsächlichen Sicherheitsverhältnisse der Schiffskörper und des Einflusses von Betriebsabnutzungen bei Binnenschiffen von besonderem Interesse. Als Ausdruck der in der Konstruktion des Schiffskörpers enthaltenen Sicherheit ist das Verhältnis der Beanspruchung, die den Schiffskörper in seinem momentanen Zustand zum Versagen bringen würde, zu den im Betrieb tatsächlich auftretenden maximalen Beanspruchungen zu verstehen. Das Versagen kann auf verschiedene Weise erfolgen: Versagen lokaler Natur, wie z. B. Kippen eines Rahmens, Beulen eines Plattenfeldes, Reißen einer Schweißnaht und ähnliches, Versagen des gesamten Schiffskörpers, wie Auseinanderbrechen oder Abknicken des Schiffsrumpfes. Im allgemeinen werden sich die Belastungen und die Belastungszyklen während der Lebenszeit eines Binnenschiffes nicht stark verändern. Daß sich die effektiven Sicherheitsverhältnisse jedoch auch bei gleichbleibenden Belastungsverhältnissen ändern, ist als Folge der betriebstechnisch nicht verm eidbaren Einflüsse auf das Festigkeitsverhalten der Konstruktion, wie Abrosten, Abrieb, bleibende Verformung von Plattenpanelen oder -feldern u. ä. m., zu erwarten. Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse einer Vorstudie über die effektive Sicherheit des Schiffskörpers von Binnenschiffen beschrieben und diskutiert. 2 Tankschiffe und 4 Motorgüterschiffe, deren Baujahre zwischen 1938 und 1955 liegen, wurden untersucht. Es handelt sich dabei durchwegs um in Querspantbauweise konstruierte Schiffskörper. Auf Längsspantschiffe und Schiffe mit Wallgang wird hier nicht eingegangen. Im praktischen Teil der Arbeiten wurden tatsächlich vorhandene Plattendicken gemessen und bleibende Verformungen von Platten und Plattenfeldern bestimmt. Auf die Ergebnisse dieser Messungen aufbauend, wurden theoretische Betrachtungen über das tatsächliche Tragverhalten einzelner Bauteile und den Einfluß der Betriebsabnutzung auf dieses angestellt. 2. Praktische Arbeiten ln Abb. 1 bis 3 sind die Hauptspanten der Schiffe mit den Hauptabmessungen wiedergegeben. Das Einsatzgebiet aller untersuchten Schiffe ist der Rhein. a) Tatsächliche Plattenstärken An ausgewählten Stellen der Schiffe wurden mit Ultraschallprüfungen die tatsächlich vorhandenen Materialstärken bestimmt. In Tabelle 1 sind die Messungsergebnisse der Plattenstärken wiedergegeben und soweit möglich - den ursprünglichen M aterialstärken gegenübergestellt. Die M ittelwerte und Abweichungen sind jeweils aus einer Anzahl von 2 bis 6 Messungen bestimmt. b) Bleibende Verformungen Neben den Plattenstärken wurden an jedem Schiff auch bleibende Verform ungen der Hauptverbandsteile, Boden, Kimm, Seitenbeplattung und Trunkdeck, gemessen. Die gemessenen Vorverformungen sind in Tabelle 2 zusammengestellt und mit der m ittleren gemessenen Plattenstärke in Beziehung gebracht. Es ist zu bemerken, daß die Messungen an leeren Schiffen erfolgten. Nach Angaben der Besatzung des Tankschiffes I treten in beladenem Zustand im Trunkdeck dieses Schiffes erhebliche Beulen auf. Die starken Beulen, die in den Seitenwänden und in der Kimm gemessen wurden, rühren größtenteils von lokalen Grund- oder Kaiberührungen her. Sie können also nicht als Hinweis auf etwaig erfolgte Überbelastungen des Schiffskörpers in bezug auf Längsfestigkeit angesehen werden. 3. Theoretische Betrachtungen a) Tatsächliche Beanspruchung Bei den untersuchten Objekten handelt es sich um nicht klassifizierte Schiffe. Daher war eine genauere Verfolgung des Lebens der Schiffe bezüglich Reparaturen, Ausbesserungen und Umbauten hier nicht möglich. Es kann folglich z. B. aus dem Unterschied der gemessenen Plattenstärken zu den Neubauplattenstärken nicht direkt auf eine auf die Gesamtlebenszeit des Schiffes bezogene Abminderung und damit auf ein Maß der zeitlichen Abnutzung geschlossen werden. Bei den beiden Schiffen, für die Neubauplattenstärken bekannt waren, M otorgüterschiffe I und III, ergaben die Messungen Abminderungen zwischen 1 und 15% der Neubauplattenstärke. Das Trägheitsmoment ist durch die betriebliche Abnutzung bei dem M otorgüterschiff I gegenüber dem Neubauzustand um 7,2% reduziert. Durch stärkere Abnutzung in Boden und Kimm als im Deck ist auch die Lage der neutralen Faser des Schiffskörpers verändert, so daß das Widerstandsmoment für den Boden um 10%, während das W iderstandsmoment für die oberen Randfasern nur um 6 % verringert ist. Für die anderen Schiffe lassen sich nur relative Aussagen aus den Schwankungen der gemessenen Plattendicken machen. Als grobes Maß der Plattenabminderung können hier für die verschiedenen Bauteile die maximalen Dickenstreuungen jew eils mit der m ittleren gemessenen Plattendicke in Beziehung ge- S. en W. - 42e jaargang no

4 V Tankschiff E L - B - H - r - 6 * 77,00 m 6,20 m 2.50 m 2.50 m 0,67 S p a n la b s lä n d e 500 m m A Z E 1 Abb. 1 Querschnitte der untersuchten Tankschiffe t M o to rg ü te rs c h iff I L 75,00 m o B» 8,20 m 1 H - 2,CO m i T - 2,C0 m J o 0,87 C700 M otorgüterschiff U L «80,00 m 8 * 8,20 /n H «2,SO m T = 2,50 m <* 0,88 m S p a n ta b s lä n d e 500 m m r-» S p a n la b s lä n d e CSO m m Abb. 2 Querschnitte der untersuchten Motorschiffe I und II *1 M otorgüterschiff JE L - 7C.S0 m B - 8,2O m H - 2,50 m r - 2,50 m «J» 0,88 { n M otorgüterschiff JE L * 80,00 m 8» 820 m H 2,50 m T «2.50 m 0,87 S p a n la b s lä n d e 500 m m S p a n ta b s lä n d e 500 m m - Q _ Abb. 3 Querschnitte der untersuchten Motorschiffe III und IV 362

5 Tabelle 1 : Gemessene und ursprüngliche Materialstärken TANKSCHIFFE 1! 1 1 MOTORGÜTERSCHIFFE Il III I Baujahr 1955* 1954** * [m m ] Boden 6,5 ± 0,2 7,2 ± 0,3 6,6 ± 0,2 (7,0) K im m 8,7 ±0,1 9,5 ± 0.3 9,1 ±0,1 (10,0} Seite 6,9 ±0,1 7,5 ±0,3 5,9 ± 0,2 (7,0) Schergang 7,8 ±0,1 (8,0) Gangbord 6,9 ±0,1 9,0 ± 0. 6,8 ± 0. (7,0) Dennebaum 7,9 ±0,1 (8,0) 5.9 ± 0,8 7,4 ± 0,2 (8.0) 9,1 ± 0,3 9,5 ± 0,2 (10,0) 7,0 ±0,1 6,7 ±0,1 (7,0) 7,7 ±0,1 17,3 ± 0. (18,0) 7,1 ±0,1 7,9 ±0,1 (8,0) 9,9 ±0,1 9,9 ±0,1 (10,0) I 6,3 ±1,1 9,5 + 0,3 6.9 ± 0,2 8,5 ± 0,2 8,9 ±0,1 9.9 ±0,1 Trunkseite 6,9 ±0,1 Die Zahlen in Klammern geben die ursprüngl. Materialstärken an 1» Trunkdeck 5,2+ 0,2 5,7 ± 0,3 * * Umbau zum Tanker *** Verlängert Tabelle 2: Gemessene Plattenverformungen BODEN 5 [mm] 6 /t KIMM Ô [mm] j ö /t SEITE 6 [mm] ö/t TRUNKDECK ô [mm] I &/t Tankschiff I ,3 2* 0,4 Tankschiff ,6 25 2,6 32 4,3 2* 0,4 M otorgüter-schiff 1 5 0,8 10 1,1 30 4,5 M otorgüter-schiff II 6 1,0 19 2,1 45 6,4 M otorgüter-schiff III 6 0,8 16 1,7 20 3,0 M otorgüter-schiff IV 3 0,5 10 1,1 25 3,2 *) im Leerzustand bracht werden. Es ergaben sich Werte bis zu 27%. Mit den Mittelwerten der gemessenen tatsächlichen Plattenstärken wurden die Trägheits- und W iderstandsmomente bestim mt und die tasächlichen Beanspruchungen berechnet. Eine Gegenüberstellung der auf diese Weise erm ittelten Druckspannungen mit theoretischen Beulspannungen verschiedener Panele zeigt, daß im Großteil der druckbeanspruchten Platten die theoretische Beulspannung überschritten wird. In einigen Fällen ist diese Überschreitung erheblich, z. B. beträgt in den Trunkdecks der Tankschiffe die maximale Druckspannung mehr als 200% der theoretischen Beulspannung. Bekanntlich liegt die tatsächliche Traglast für druckbelastete Plattenfelder, auii, meist weit oberhalb der theoretischen Beulspannung, akrit- Als Traglast einer druckbeanspruchten Platte im Nachbeulbereich kann dabei diejenige Last angesehen werden, bei der die Membranbeanspruchung in der höchstbelasteten Zone der Platte die Fließgrenze des Materials gerade überschreitet. In Tabelle 3 ist eine Gegenüberstellung der errechneten Druckbeanspruchung, der theoretischen Beulspannung und der auf die beschriebene Weise ermittelten Traglast fü r die zwei untersuchten Tankschiffe gegeben. Als Fließgrenze des Materials wurde ny = 2400 kp/cm - angenommen. Es ist zu ersehen, daß wie bereits angeführt, die theoretischen Beulspannungen im Großteil der betrachteten Fälle zwar überschritten sind, daß jedoch die definierte Traglast in keinem Fall erreicht wird. Die Spannungen in der Plattenoberfläche können dabei jedoch durch die Überlagerung von Biege- und Membranwirkung in manchen Zonen die Fließgrenze erreichen. Tabelle 3: Traglast von Deck und Boden für Tankschiffe I und II DECK BODEN 0 j (tkrit Öull 0 Okrit I Oult Tankschiff I Tankschiff II Auf die Betrachtungen des Einflusses der gemessenen Vorverformungen auf druck- bzw. schubbeanspruchte Platten sowie auf die Untersuchungen der Kippsicherheit der Lukenlängssüllkonstruktion von Motorschiffen soll hier nicht eingegangen werden. Diesbezüglich sei auf den Abschlußbericht der Studie verwiesen, (1). S. en W. - 42e jaargang no

6 Tabelle 4: Grenztragfähigkeit des Motorgüterschiffs I Literatur: H. G. Payer; K. H. Schellenberger Effektive Si- Mp.. plastisches Moment (ohne Beulen) cherheit des Schiffskörpers von Binnenschiffen". Forschungs- Mut,.. Grenztragfähigkeit (mit Beulen) bericht Nr 265/74' Germanischer Lloyd, Hamburg, Schiff 1 + M Zug i. Deck M Druck i. Deck Biegemoment [Mp m] Mp Mp/ Mmax NEU , ,1 IST , ,5 Mutt Mu,,/ Mmax b) Grenztragfähigkeit Als G renztragfähigkeit des Schiffskörpers wird die Belastbarkeit verstanden, die das Schiff zum völligen Versagen unter Auftreten ausgedehnten Fließens, Knickens und Beulens bringen würde. Sie wird häufig, im Verhältnis zur tatsächlich zu erwartenden maximalen Belastung, als wirklichkeitsnahes Maß der efektiven Sicherheit der Konstruktion verwendet. Auch die G renztragfähigkeit w ird durch die betriebsbedingten, unverm eidbaren Abnutzungen des Schiffskörpers herabgesetzt. Die Erfassung der tatsächlich im einzelnen Falle zu erwartenden Verhältnisse ist komplex. Hier soll die Vorgehensweise nur am Beispiel einer der untersuchten Schiffe, dem M otorgüterschiff I, beschrieben werden. Die w iedergegebenen Ergebnisse können jedoch, der Komplexität des Problems entsprechend, lediglich als Abschätzungen angesehen werden. Die G renztragfähigkeit des Schiffskörpers bei Ausschluß der M öglichkeit des Beulens stellt das plastische Moment, Mp, dar. Tatsächlich wird das Fließen in dem dünnwandigen Schiffskörper jedoch von Ausbeulen der Platten und Plattenfelder und von Kippen der Steifen begleitet sein. Die im Einsatz des Schiffes entstandenen Vorverformungen beeinflussen ebenfalls die Tragfähigkeit des Schiffskörpers in Richtung einer Abm inderung. Das entsprechend verringerte plastische Moment stellt die G renztragfähigkeit dar und w ird mit Muit bezeichnet. In Tabelle 4 sind die für das M otorgüterschiff I berechneten Werte angegeben und den maximalen im Betrieb zu erwartenden Biegemom enten gegenübergestellt. Es ist zu ersehen, daß die Sicherheit gegen Versagen des Schiffskörpers durch reines Fließen durch die Abm inderungen der Plattenstärken gegenüber dem Neubauzustand von 2,6 auf 2,5 gesunken ist. Aus der Abschätzung geht jedoch hervor, daß die Sicherheit gegen Versagen durch Fließen und Beulen als Folge der Vorverform ungen von 2,1 auf 1,5 zurückgeht. 4. Zusammenfassung Ausreichende Festigkeitseigenschaften des Schiffskörpers von Binnenschiffen sind wichtige Faktoren der U nfall- und Schiffssicherheit. Aus den vorliegenden Untersuchungen geht hervor: Das Ausmaß der Abnutzungen, wie Abrostung, A b rieb und bleibende Verformungen ist auch an ein und demselben Schiff stark unterschiedlich. Die Abnutzung lag bei den untersuchten Schiffen zw i schen 0 und 27%. Sie ist, wie erwartet, besonders stark in Boden, Kimm und Seiten, in der Decksbeplattung geringer. «Eine K orrelation zwischen Lebensdauer und Abnutzung kann nur bei genauer Verfolgung der Entwicklungsgeschichte des Schiffes Reparaturen, Umbauten gesucht und wahrscheinlich auch gefunden werden. Die Reduktion des Trägheitsm om entes durch Abnutzung hat bei den untersuchten Schiffen, für die neben dem Ist-Zustand auch der Neuzustand bekannt war, die Größenordnung von 10%. Die gemessenen bleibenden Verformungen liegen bei den Schiffen im Bereich von 0,4 bis zu 4,3 mal Plattendicke, wobei anzunehmen ist, daß die großen Einbeulungen durch lokale Überlastungen entstanden sind. Die Untersuchung der Beulverhältnisse zeigt, daß einige Bauteile der untersuchten Schiffe im Betrieb überkritisch belastet sind. Dieses Ergebnis w ird unterm auert durch Angaben der Schiffsführung eines Tankschiffes, welche von starken Beulen im Trunkdeck des beladenen Schiffes berichtete. Aus der Bestimmung der G renztragfähigkeit eines der untersuchten Schiffe geht hervor, daß infolge Materialverlust und bleibender Verformungen der Platten die Sicherheit gegen totales Versagen des Schiffskörpers nur noch etwa 5 0% der Sicherheit des Neubauzustands beträgt. In der vorliegenden Vorstudie über die effektive Sicherheit des Schiffskörpers von Binnenschiffen konnte nur auf eine geringe Anzahl von Schiffen eingegangen und die Auswirkung betriebstechnisch unverm eidbarer Einflüsse in einigen Punkten verfolgt werden. Es zeichnet sich jedoch schon ab, daß aus einer Durchführung derartiger Untersuchungen auf breiterer Basis w ertvolle Erkenntnisse über die Sicherheitsgegebenheiten von in Betrieb befindlichen Binnenschiffen gewonnen und folglich M öglichkeiten zu einer gezielten Erhöhung der effektiven Sicherheit aufgezeigt werden können. Overgenomen uit..d er Landsteg ' H eft 1 april

7 Stabilitätskriterien für Binnenschiffe Kurzfassung einer vom Germanischen Lloyd im Auftrag der Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft durchge führten Ausarbeitung über die Stabilität von Binnenschiffen - von D. Wagner Im nachstehenden Artikel soll dem interessierten Leser ein Problem nahegebracht werden, von dem immer noch geglaubt wird, daß es keins sei. Selbstverständlich kann diese Arbeit nur eine Vorstudie sein, der sich zur Untermauerung der gewonnenen Erkenntnisse noch weitere Untersuchungen werden anschließen müssen. Auch wird geprüft werden müssen, ob sich der Anwendungsbereich der Formeln auf alle Binnenschiffe ausdehnen läßt. Dennoch werden hier Überlegungen angestellt, die eine nähere Betrachtung wert sind. Im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben des BSBG/GL-Übereinkom m ens erhielt der Germanische Lloyd von der Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft den Auftrag, eine Untersuchung über'die Stabilität von Binnenschiffen anzustellen und Vorschläge für mögliche Kriterien zur Beurteilung der Stabilität auszuarbeiten. Bei der Festlegung der Hauptabmessungen eines Binnenschiffes wurde bisher offensichtlich von bewährten Vorbauten ausgegangen, wobei äußere Bedingungen, wie Fahrwassertiefen, Durchfahrtshöhen, Flußkrümmungen usw. wesentliche Konstruktionsm erkm ale waren. Schiffe mit entsprechenden Hauptabmessungen waren erfahrungsgemäß ausreichend stabil, so daß in der Regel keinerlei Stabilitätsberechnungen angestellt wurden. Durch die Entwicklung neuer Transportsysteme, den Bau von entsprechenden Spezialschiffen und die Beförderung neuartiger Ladung wie z. B. Erzkonzentrate ist es in den letzten Jahren zu Kenterunfällen bzw. Beinahe-Kenterunfällen gekommen, die zeigen, daß die Stabilität von Binnenschiffen nicht mehr ohne weiteres als unbedenklich angesehen werden kann. Es war deshalb Ziel der durchgeführten Untersuchung, ein allgem eingültiges S tabilitätskriterium für Binnenschiffe zu finden, das einerseits ein Stabiltätsrisiko weitgehend ausschließt und andererseits keine überhöhten Stabilitätsforderungen an bewährte Schiffstypen stellt. Zu berücksichtigen waren hierbei die spezifischen Merkmale eines Binnenschiffes, nämlich fehlender oder doch sehr geringer Freibord und der im Vergleich zu einem Seeschiff weniger wirksam e Verschlußzustand von Öffnungen zum Schiffsinneren. Da in der zur Verfügung stehenden Fachliteratur über die Stabilität von Binnenschiffen kaum Hinweise und Beispiele zu finden waren, wurden für fünf Beispielschiffe, welche repräsentativ für die Mehrzahl der derzeit in Deutschland in der Binnenschiffahrt eingesetzten Schiffstypen stehen, die hydrostatischen W erte berechnet und als Kurvenblatt und Pantokarenen aufgetragen. MG KG MG KG 4.16 _4.0 (m) _3.0 _ 2.0 & Seite Gangbord zu Wasser OK. Lukensüll zu Wasser Abb. 1 Hebelarme der statischen Stabilität Schiff Nr. 3 S. en W. - 42e jaargang no

8 Ausgewählt wurden folgende Schiffe: 1. Tankmotorschiff zur Beförderung von Chemikalien mit breitem M itteltank und niedrigem Trunk 2. M otorgüterschiff Typ I Gustav Koenigs 3. M otorgüterschiff Typ IV Johann W elker 4. Doppelhüllen-Tankmotorschiff in Pontonform mit hohem Trunk und Mittellängsschott 5. Tankmotorschiff Großer Rheinschiffstyp" in Pontonform. Für jedes dieser Schiffe wurden für verschiedene Tiefgänge die Hebelarme der statischen Stabilität erm ittelt und in der in Abbildung 1 dargestellten Form aufgetragen. Durch die Sinusteilung der Gradskala lassen sich die aufrichtenden Hebel hr für unterschiedliche MG-Werte graphisch bestimmen. Die in Abbildung 1 dargestellten Hebelarmkurven zeigen deutlich die bei allen Beispielschiffen vorhandene Abhängigkeit der aufrichtenden Hebel vom Freibord, d. h. um einen konstanten aufrichtenden Hebel bei einem festgelegten (kleinen) Neigungswinkel zu erreichen, muß die Anfangsstabilität M0G mit abnehmendem Freibord überproportional größer werden. Wie aus den berechneten Hebelarmen der statischen Stabilität direkt zu entnehmen ist, kann die Festlegung eines Mindest-MG-W ertes als Festwert zu einer schwerwiegenden Fehlbeurteilung der Stabilität führen. So hat das Schiff Nr. 3 gemäß Abb. 1 bei einem Freibord von 0,40 m und einem MG von 0,75 m einen max. aufrichtenden Hebel von 0,10 m. Bei einem Freibord von 0.0.m (Tiefgang = Seitenhöhe) und dem gleichen MG von 0,75 m verringert sich der max. aufrichtende Hebel auf 0,03 m, d. h. es sind in diesem Fall kaum noch Stabilitätsreserven vorhanden. Es muß deshalb eine Beziehung gefunden werden, in der die Abhängigkeit der Stabilitätswerte vom vorhandenen Freibord und den auf dem Deck angeordneten und zur Stabilität beitragenden Luken, Trunks, Deckshäusern usw. zum Ausdruck kommt. Aus einer im Rahmen der Untersuchung angestellten Betrachtung über die Stabilitätsbeanspruchungen von Binnenschiffen geht u. a. hervor, daß aus Drehkreisfahrt, Schräganströmung und aus W inddruck ein krängender Hebel in einer Größenordnung von etwa 0,10 m entstehen kann. Dieser Wert ist sicherlich nicht für alle Binnenschiffe absolut gleich. Es ist jedoch zu vermuten, daß er im praktischen Schiffsbetrieb nur sehr selten geringfügig überschritten wird, da die Wahrscheinlichkeit für gleichzeitiges Wirksamwerden der max. möglichen krängenden Momente außerordentlich gering sein dürfte. In der folgenden Entwicklung eines S tabilitätskriteriums soll deshalb davon ausgegangen werden, daß ein aufrichtender Hebel von 0,10 m bei einem noch näher zu definierenden zulässigen Neigungswinkel ausreichende Sicherheit gegen die erwähnten krängenden Momente darstellt. Bei der Festlegung des zulässigen Neigungswinkels sind zwei Voraussetzungen zu erfüllen: 1. Es muß sichergestellt sein, daß bei diesem Neigungswinkel das Maximum der Hebelarmkurve noch nicht erreicht ist und eine gewisse Reserve gegen Kentern zu erwarten ist und außerdem die Betriebssicherheit des Schiffes nicht gefährdet ist. 2. Es darf kein Wasser in das Schiff eindringen. Um die erste Bedingung zu erfüllen, hat es sich als zweckmäßig erwiesen, das Volumen von Luken, Trunks, Deckshäusern usw. über die Decksfläche zu verschmieren" und hieraus eine ideelle Seitenhöhe H zu ermitteln. Über den ideellen Freibord F = H -T kann ein zulässiger Neigungswinkel beschrieben werden, und zwar soll das Schiff nur so weit krängen, daß 2/3 dieses ideellen Freibordes eintauchen. Es ergibt sich hieraus folgende Beziehung: 2/3 F 4 F' tg cp zul = - - (1.) B/2 3- B Zur Erfüllung der zweiten Bedingung'bietet es sich an, einen F -Wert gemäß Abbildung 2 zu ermitteln und mit dem zu 1.) erhaltenen Wert zu vergleichen. Der kleinere der beiden Werte ist den weiteren Betrachtungen zugrunde zu legen. Da der sich hieraus ergebende Neigungswinkel in der Regel klein sein wird, kann der Versuch gemacht werden, den geforderten aufrichtenden Hebel hv. = 0,10 m über das zugehörige M0G zu erm itteln. Aus den Hebelarmwerten der gerechneten Beispielschiffe ist zu entnehmen, daß die Beziehung h,,, = M0G sin cp (für kleine Winkel) für ein bis Seite Deck abgeladenes Schiff zu ungenaue Ergebnisse bringt. Ein tangentialer Verlauf der Hebelarmkurve zur MG-Geraden bis zu dem zulässigen Neigungswinkel kann nicht unbedingt vorausgesetzt werden. Vergleichsrechnungen haben gezeigt, daß eine gute Annäherung an das exakte, aus einer Pantokarenenrechnung erm ittelte Ergebnis erzielt wird, wenn der aufrichtende Hebel h,,, über ein m ittleres KMm berechnet aus der Form des Schiffes in der Schwimmwasserlinie und der Form des Schiffes oberhalb der Seitenhöhe (Schnitt durch Luken und Deckshäuser) erm ittelt wird Hierin ist: KMm = KF + Ib + iß (2.) 2 V Ib = Breitenträgheitsmoment der Schwimmwasserlinie ib = Breitenträgheitsmoment der Aufbauten und Luken Die Entfernung des Punktes Mm von M0 ergibt sich entsprechend Abbildung 3 wie folgt: M0Mm = KM0 - KMm = KF + i l _ K F - A l! (4.) V 2V 2V M0Mm Ib 2 V iß _ Ib Ib 2 V ~ 2V 366

Über das niederländische Adverbialpronomen er

Über das niederländische Adverbialpronomen er Über das niederländische Adverbialpronomen er Gunnar Bech bron Gunnar Bech, Über das niederländische Adverbialpronomen er. In: Jacob Hoogteijling, Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

COGEN Vlaanderen team, anno 2008

COGEN Vlaanderen team, anno 2008 INDEX Editoriaal 1 Reciprocating engines continue to evolve District Heating and Cooling 2 8 Verplicht haalbaarheidsonderzoek 9 µwkk de ketels van de toekomst? Ieder huis zijn krachtcentrale Kalender IEA-rapport:

Nadere informatie

Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken

Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken Gerard Marlet, Roderik Ponds Clemens van Woerkens Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken

Nadere informatie

De ecologische toestand van het Eems-estuarium en mogelijkheden voor herstel

De ecologische toestand van het Eems-estuarium en mogelijkheden voor herstel De ecologische toestand van het Eems-estuarium en mogelijkheden voor herstel Der ökologische Zustand des Emsästuars und Möglichkeiten der Sanierung +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ -+-+

Nadere informatie

Assembling Freeform Buildings in Precast Concrete

Assembling Freeform Buildings in Precast Concrete 2010 Assembling Freeform Buildings in Precast Concrete Zaha Hadid Architects - Heydar Aliyev Cultural Centre - Baku Reader Symposium TU Delft 15 juni 2010 2010 Delft University of Technology and the authors

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

DAILY COLLECTION OF MARITIME PRESS CLIPPINGS 2008 114

DAILY COLLECTION OF MARITIME PRESS CLIPPINGS 2008 114 Number 114 *** COLLECTION OF MARITIME PRESS CLIPPINGS *** Friday 25-04-2008 News reports received from readers and Internet News articles taken from various news sites. SVITZER OCEAN TOWAGE Jupiterstraat

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

English translation begins on page 8

English translation begins on page 8 Panel Discussie Grensoverschrijdend werken en uitzenden nieuwe inzichten op 15 december, voorafgaand aan het www.ceetheopportunity.eu seminar in Hotel van der Valk in Leusden. In circulatie aan ambassadeurs

Nadere informatie

Opinio Iuris. Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY

Opinio Iuris. Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY Opinio Iuris Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY VOLUME 23 NO. 3 JULI 2015 GRONINGEN INHOUDSOPGAVE 3 INHOUDSOPGAVE Opinio Iuris

Nadere informatie

Tomás Saraceno. Solar Bell

Tomás Saraceno. Solar Bell Tomás Saraceno Solar Bell Tomás Saraceno Solar Bell PORTSCAPES 2, MAASVLAKTE 2 Solar Bell hoort bij de aanleg van Maasvlakte 2 Solar Bell van Tomás Saraceno is het laatste van een flinke reeks kunstprojecten

Nadere informatie

Induktion IK 30 die moderne Art zu Kochen Gebrauchsanweisung 3 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16. www.steba.

Induktion IK 30 die moderne Art zu Kochen Gebrauchsanweisung 3 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16. www.steba. www.steba.com Induktion IK 30 die moderne Art zu Kochen Gebrauchsanweisung 3 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16 2 D Induktion die moderne Art zu Kochen 1 Liter Flüssigkeit kocht

Nadere informatie

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space 114 B I G N E S S IS ALL IN THE M I N D Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space There are some who glorify the state or quality of bigness. This seems to be

Nadere informatie

Comforto 29 Product Handbook

Comforto 29 Product Handbook Comforto 29 Product Handbook The world of goods and products can be divided into two categories. On the one hand there are products with a unique selling point which, due to an innovation, a revolutionary

Nadere informatie

Colofon. Redactioneel

Colofon. Redactioneel Colofon Redactioneel ECONOMETRISTEN IN ACTIE is een uitgave van de ALUMNIVERENIGING ECONOMETRIE AAN DE VU AMSTERDAM Opgericht: 15 april 1997 Correspondentie adres: Vrije Universiteit Amsterdam t.a.v. Alumnivereniging

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Meer groei dan vergroening Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Maart 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M Table of contents Contents Introduction:... 2 Abstract... 3 1 Defining problem and approach... 3 1.1 Problem... 3 1.2 First approach... 4

Nadere informatie

EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod

EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod - eindrapport - drs. K.B.M. de Vaan dr. M. Timmermans

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Induktion IK 200 Gebrauchsanweisung 2 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16. www.steba.com

Induktion IK 200 Gebrauchsanweisung 2 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16. www.steba.com www.steba.com Induktion IK 200 Gebrauchsanweisung 2 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16 Induktionskochfelder Induktion die moderne Art zu Kochen 1 Liter Flüssigkeit kocht in 4

Nadere informatie

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen Drs. W.P. Vlakveld R-2005-3 Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Remote debugging naar een Azure VM < Decrease dataflows between systems with CDC < SQL Server In-Memory OLTP < SCRUM is meer dan

Nadere informatie

Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt

Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt Amsterdam, mei 2006 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt

Nadere informatie

user instructions and warranty ELK

user instructions and warranty ELK user instructions and warranty ELK English Deutsch Français Nederlands English English The ELK by Mangar International, is a four compartment emergency lifting cushion, which, when operated by a person

Nadere informatie

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Onderzoek naar de meerwaarde van het educatieve natuurbelevingsprogramma NatuurWijs in vergelijking met regulier natuuronderwijs - M.E. van der Waal D. Hovinga

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

We need to accelerate sustainability

We need to accelerate sustainability ENERGY TRANSITION We need to accelerate sustainability The International Energy Agency (IEA) estimates that by 2020, the global population will consume some 15,025 Mtoe (million tonnes of oil equivalent)

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie