Master TEW. Zakenethiek. Hoorcolleges. uickprinter Koningstraat Antwerpen EUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master TEW. Zakenethiek. Hoorcolleges. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 6.00 EUR"

Transcriptie

1 Master TEW Zakenethiek Hoorcolleges Q uickprinter Koningstraat Antwerpen EUR

2

3 ZAKENETHIEK: HOORCOLLEGE 1 INLEIDING Nota s zullen volledig anders zijn dan boek, boek moet thuis geleerd worden. 14 maart: gastcollege 18 april: 18u gastcollege Mogelijk nog aangevuld met andere gastcolleges TERUG NAAR HET BEGIN: ACHT CONCEPTEN Het hele verhaal dat hij gaat brengen gaat terug op een verschuiving in de cultuur en de manier waarop de mensen er naar kijken is nogal abstract. Abstracte termen als moraal e.d. zijn vaak niet begrepen. Het is daarom nuttig te begrijpen wat ermee bedoeld wordt, dan in tweede instantie: wat verschuift er in onze wereld? Er is een link tussen waardeverschuivingen en economische verschuivingen en dit heeft impact op de organisatie hoe deze zich gaat moet gedragen. Er zijn verschuivingsprocessen, aantonen dat deze impact hebben op onze waarderingsstructuur en wat daar de impact van is. We zijn op weg naar een duurzamere economie. Dit wordt de grondvoorwaarde waarin business gedaan wordt. Hoe gaan we nu deze begrippen definiëren? Respect bv. is een waarde en geen norm. Norm: concreter, bepaalde goede methoden die je hanteert. Respect is bv. het aanvaarden van verschillen, bv. homohuwelijk. De waarde is het meest fundamentele omdat daaruit de normen voortgroeien: concretiseringen van waarden. Normen: bv. 10 geboden (cfr. online: vader moeder zult gij eren, bovenal bemin 1 god, geen overspel, niet doden, niet liegen, ) Die lijst van 10 normen is zeer fundamenteel en dit speelt zich af (the ten commandments) in de woestijn waar Moses op de berg de geboden krijgt. Het is een Joodse stam met een paar 1000 mensen. Deze stam loopt verloren in de woestijn. Dan is daar een lokale leider Moses die met die geboden afkomt. Wat is dat dan? Dit is een grondwet: fundamentele afspraken die we maken. Het vergelijkbare document vandaag de dag. De grondwet klopt en we leven er naar, daarom dat we ze niet kennen. Wanneer een nieuw land toetreedt tot de EU, dan moet de grondwet van dat land stroken met de richtlijnen van de EU. Dit is de ruggengraat van de samenleving, bepaalt de interactie tussen individuen. De 10 geboden zijn dus een primitieve formulering van een grondwet. Echter de Jood zegt: ik wil dat van het overspel niet naleven. Wat is dan de reactie in een dergelijke samenleving? Als je het zou weigeren als individu, wat stel je dan in vraag? Je stelt

4 het gezag van God in vraag, dat is niet echt optimaal (vierendelen, in de woestijn sturen etc.). De religie heeft een zeer regulerende rol in de premoderne samenleving. Die dingen komen niet van Moses, maar van God: religie projecteert de bron van uw grondwet buiten het bereik van het individu. Historisch heeft dat heel veel vormen aangenomen, maar de strategie was altijd dezelfde: de bron buiten het bereik van individuen leggen (eigen aan bijna alle premoderne samenlevingen). Dan komen we tot de moderniteit (16 de à 17 de eeuw in Europa). In essentie kan je zeggen dat God wegvalt. Figuur die hier belangrijk is: Immanuel Kant. Was zelf een religieus persoon maar de bron van moraliteit mag volgens hem niet de religie zijn. Je moet durven te denken en als je goed denkt dan zul je inzien dat je de lijst moraliteit nodig hebt, zonder moraliteit lukt samen leven niet. Met rationaliteit moet je dat inzien. Wanneer men die religieuze omkadering schrapt, heeft dit een impact natuurlijk. Vanaf de moderniteit ligt dit binnen het bereik van het individu. Je kan de lijst nu wel in vraag stellen, nu is er een discussie. Nu wordt het een kwestie van meerderheid vs minderheid: zo denken we elke dag nog na over waarden en normen. De lijst wordt inherent minder stabiel, kan gaan schuiven. Dan schuiven we naar de postmoderne samenleving (onze tijd). Op vele vlakken is dit maar een radicalisering van de moderniteit, een verscherping van de toestand in de moderniteit. Kant e.d. waren de uitzonderingen in de moderniteit (intellectuele elite). Het religieuze kader is het dominante kader in onze samenleving tot zeer recent. Het Vlaanderen van begin jaren 1900 was nog een zeer religieus Vlaanderen. De toestand verandert pas in de jaren 60 zowat waarin we allemaal die setting verwijderen => allemaal binnen ons bereik, daarom worden waarden iets van uzelf en normen worden opgelegd. Zeggen dat waarden iets van uzelf is, is ondenkbaar in een premoderne samenleving. Nu is de religie een persoonlijke keuze. Indien de hypothese klopt, betekent dit dat de lijst van waarden en normen opnieuw inherent instabiel wordt en veel gemakkelijker dan vroeger kan gaan schuiven. Dus kunnen we proberen om even de oefening te maken. Laat ons nadenken over verschuivingen in waarden en normen. Kijk naar vandaag en de samenleving waarin onze ouders functioneren, grootouders e.d. Voorbeelden betreffen: samenwonen vs. huwelijk. De huwelijkscontext is totaal veranderd. Zo ging de prof o.a. naar een divorce party in the US bv. De samenlevingsvormen zijn fundamenteel veranderd. Een tweede voorbeeld betreft bv. de plaats van de religie. De structuur die de religie gaf, die structuur is weg. Het contrast tussen Wij de heren van Zichem (Pastoor Munten: bepaalt goed en fout) en Thuis en Familie nu (geen pastoor). Deze kan nog worden opgevoerd in een pedofilievraagstuk. De religiecontext is dus volledig verdampt. Een derde voorbeeld: de plaats van de vrouw. In de begintijd van de prof waren de meerderheid mannen, nu vrouwen. Het startpunt: gelijke waardering van mannen en vrouwen. Stemrecht bv. pas in

5 Vrouw komt op arbeidsmarkt vanaf de jaren 70. U kon in de jaren 60 als vrouw een opleiding volgen, maar het moment dat u trouwt dan was u wettelijk verplicht om voor de kinderen te gaan zorgen enz. Wat zijn hiervan de effecten? Wie moet nu voor de kinderen zorgen? Wat is hiervan het effect op gezinsstructuren? Het onderwijs verandert, minder kinderen. De samenstelling verandert. Vrouw wordt onafhankelijker, je kan scheiden. De familiestructuren worden inherent veel instabieler van zodra de vrouw onafhankelijk is. Je krijgt dus een individualiserende samenleving waarin je zelf uw boontjes moet doppen. In Zweden is het 1 ouder gezin de norm. Als u in de US in de ghetto bent, dan is daar ook 1 ouder gezin de norm. De klassieke toestand: vrouw & 4 kinderen, nauwelijks sociale zekerheid zodat vrouw 3 jobs opneemt. De kinderen worden opgevoed op straat. Op straat krijgen die kinderen ook waarden en normen (respect enz. ). Het effect is wel zo dat 1/8 Afroamerican youngsters in de gevangenis zit en 1/3 een strafblad heeft. We zien de criminaliteitscijfers omhoog schieten. Het instituut van opvoeding vervalt. In de jaren 80 in NYC => vogelvrije buurten, nu wel opgelost. Bijhorend kwamen er dan advocaten, rechters en politie. We vertrekken wel van een zeer eenvoudige gedachte hiervoor, dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn en dat de samenleving op die manier moet worden georganiseerd. Dat is toch frappant dat het zo ver komt uit 1 centrale gedachte. RvB zullen in de toekomst paritair moeten worden opgesteld. We krijgen uit 1 centrale gedachte enorme maatschappelijke verschuivingen. Discriminatie => worstelen bedrijven mee op de werkvloer ook. Een voorbeeld: poortproducent wilt geen zwarten aannemen. Onmiddellijk politieke heisa daarrond, kan je tegenwoordig niet meer zeggen. Uw samenleving is veel gevoeliger geworden. Nog zoiets: het ecologische aspect. In de jaren 70 geitenwollen sokken, tegenwoordig kan je als politieker het niet meer als irrelevant aanschouwen of toch zeker niet publiek toegeven. In India heb je een minister van bomen. In China zijn er 1000den milieu NGOs. 30 jaar geleden was er geen enkele milieu NGO in China. Wat betekent dit voor bedrijven? Juridische structuren rond ecologie steken de kop op: een resem wetgeving als je nog een vergunning wilt enz. Mensen worden er gek van. Elke nieuwe minister = nieuwe vlaag van wetgeving. Politieke ruimte dringt zich op. Tussen de waarden en normen enerzijds en de wet anderzijds, daartussen ligt de politiek. Politici pikken op welke verschuivingen bezig zijn, dan oriënteren ze zich daar naar. Bv: een groene partij oprichten. Je kan echter ook nieuwe opportuniteiten aangrijpen: ecologische producten. Er zijn gekke consumenten die daar zelfs meer voor willen betalen. Je kan vandaag de dag concurreren en innoveren langs die ecologische dimensie. Als u een ondernemer bent en als u de juiste feeling hebt welke de verschuivingen in de samenleving zijn, dan bent u gegarandeerd rijk want er bestaat een markt rond. Er is dus een negatief verhaal (toegenomen wetgeving) en een positief (je kan er iets mee doen). Met al de waardeverschuivingen kan je iets gaan doen: equal opportunities employer etc.

6 Als je de oefening maakt, zijn er heel wat zaken verschoven en we zien dat ze impact hebben op de samenleving en bedrijf. We illustreren dit nu empirisch met een Duitse studie. A HUMAN DEVELOPMENT VIEW ON VALUE CHANGE TRENDS Een soort regelmatig terugkerende survey over landen heen waarin gekeken wordt naar welke waarden en normen aanwezig zijn, hoe deze verdeeld zijn over de groepen enz. De verschuivingen kunnen worden gereduceerd tot twee assen: community (opvatting over de samenvatting) en het individu. In de samenleving wordt een onderscheid gemaakt tussen seculiere en meer traditionele samenlevingen. De individuele as gaat over zelfexpressie: in welke mate vindt het individu zelfexpressie van belang (zelf een identiteit aanmeten)? WEAK VS STRONG SECULAR RATIONAL VALUES De twee assen zijn verbonden met andere waarden: sterke correlatie tussen as en andere waarden. Sterk seculiere samenleving zal dus minder aandacht besteden aan bv. familie => individualiserende samenleving. Als u een meer traditionele hebt, gaat u dat meer waarderen. Nog zo n voorbeeld betreft autoriteit is nog zoiets: proffen van de vorige generatie hadden oneindig respect. De vroegere bevelsstructuur (militaristisch) in organisaties is ook aan het verdampen. Mensen die sterk zelfexpressie gericht zijn zullen freedom, expression nonconformity enz. belangrijk vinden. THE TWO DIMENSIONAL VALUE SPACE IN THEORY Onderaan links zitten sterk premoderne samenlevingen, rechts vanboven postmoderne samenlevingen. Angelsakische wereld zit laag op secular, hoog op expression. Het sterkst seculier is protestants Europa. Een confucianistische cultuur zit ook helemaal vanboven: confucianisme is geen religie. Monotheïstische religies zijn in China en Japan bv. nooit gekend. Onderaan bij de seculiere kant zit bv. Pakistan en Nigeria. De verschillen zijn dus groot in de wereld. Een land als de USA is dus zeker niet zoals Zweden: hard religieus, hard self-expression. Dit is het omgekeerde van China. Intercultureel management vindt hier zijn oorspronkelijk nut.

7 COHORT DIFFERENCES THROUGHOUT CULTURAL ZONES Onderaan rechts de Angelsakische wereld. Blauwe bolletjes: het onderste bolletje => alle respondenten van voor De plot geeft een generatieverschuiving weer: een verschuiving van waarden en normen. We verschuiven in de Angelsaksische wereld naar nog meer self expression en iets minder hard religieus. Iedereen verschuift praktisch, alleen Afrika (geen economische groei) stagneert. De verschuivingen komen er telkens wanneer er economische groei is en welvaart komt. VERVOLG WAARDEN EN NORMEN Er komt nog een tweede dimensie aan het verhaal: wat zijn waarden en normen voor het individu? We vertrekken van veiligheid als waarde. We gaan dit specificeren naar een deelaspect: verkeersveiligheid. Dat is ook een belangrijke waarde. We hebben een aantal regels en dat zijn normen. De meeste van de normen zijn ook wettelijk ondersteund (externalisering van waarden en normen). Hier is zo n norm: je mag niet sneller dan 120km op de autostrade rijden. Dit is een compleet overbodige wet. Voorstel: morgen schaffen we de wet af aangezien toch niemand ze volgt. Tegenargument tegen het afschaffen: het volledig afschaffen zou helemaal geen limiet meer geven. Toch werkt de wet op de een of andere manier toch. Hoe komt het dat zo n wet toch werkt? Hoe maakt het dat er toch limieten zijn? Er zijn een aantal mensen die zich houden aan de limiet maar dit is maar partieel. Bovendien zijn er sancties, maar hoe groot is de kans op gepakt te worden? Vrijwel nul. Wanneer reed u sneller dan de maximumsnelheid? En hoeveel tickets al in de bus? In essentie wordt het opgelost door uw geweten, uzelf lost het op. We hebben allemaal leren rijden en rijgewoontes ontwikkeld. U denkt niet na bij het rijden, u doet dat gewoon. Dit gaat over geïnternaliseerde waarden en normen, die zitten onder water. Die waarden en normen determineren uw gedrag dag in dag uit. Er is geen wet die verhindert om van voor in het lokaal te gaan staan, maar we doen het toch niet. Zo krijgen we geïnternaliseerde waarden en normen voor eender wat. Waarom scheurt u bv. de papieren van de stinkende student naast u niet door? Er zijn gedragingen die we niet kunnen stellen: gedragspatronen die meegegeven zijn (niet aangeboren, wel aangeleerd) op lange adem. Voorbeeld kinderen opvoeden: tanden poetsen. Kinderen moeten snel hun tanden leren poetsen, maar kinderen zijn niet geïnteresseerd. Je moet het kunnen aanleren maar argumenteren van u krijgt caries op LT werkt niet. Het gaat over zeuren, zagen en klagen (braaf kind, stout kind). Op een dag als je geluk had gaat het kind autonoom zelf zijn tanden poetsen zonder te moeten zeuren. Het kind wordt niet geboren met een tandenborstel. Dat is het internaliseringsproces in actie. Dit proces voltrekt zich met 1000den soorten gedragsvormen. Dit duwt een aantal waarden en normen onder water en maakt ze tot een evidentie, maar dat is ze eigenlijk niet.

8 Indien waarden en normen niet geïnternaliseerd geraken en het proces niet lukt in onze samenleving, dan krijgen we een crimineel. Criminelen zijn mensen waarbij gedragsnormen mislukken en die niet passen in het geheel van uw samenleving, niet deftig kunnen functioneren. Het vormen van de ijsberg is mislukt (socialiseringsproces). Wij zijn huidig rond andere waarden en normen gesocialiseerd dan mensen van 40 jaar geleden. De ijsbergen zorgen ervoor dat mensen met elkaar kunnen functioneren. Wanneer de ijsbergen, de waarden en normen onder druk staan, dat maakt de interactie tussen mensen moeilijk. Dit is een evolutie waar we in staan in de zin dat de waarden en normen aan het schuiven gaan. Een approach nu: alles meer expliciet reguleren, de normen en waarden boven water brengen. Japan is een uitzondering, maar de meeste samenlevingen hebben deze evolutie als probleem nu. Waarden en normen staan dus gelijk aan gedrag: ze bepalen uw gedrag zonder dat je het soms beseft. Er kunnen daarin grote verschillen. Oscar Wilde (Dorian Gray): Lady Gaga van zijn tijd, moderne figuur. Man was zeer populair en wou zijn poëzie in US gaan voordragen. Op een bepaald moment gaat hij columns schrijven naar Engelse kranten. Hij moet optreden in de saloon en op de piano staat een briefje do not shoot the pianist, he s doing his best. Is dit de manier waarop ze mensen behandelen die poëzie en kunst komen voorbrengen? Wat gaat dat geven? Far West => voor de Engelsman van toen en zelfs van nu is Amerika het land van de barbaren. Breakfast bullets: who shot whom last night? prijkt in de Amerikaanse krant, geen probleem. Als je dit verhaal nu zou transponeren naar de samenleving van vandaag, dan impliceert dit het neerschieten van de mens ter plaatse op de Meir die slecht muziek speelt. Dit kan je je niet meer inbeelden. Je denkt niet aan de wetten, maar het is gewoon zuivere horror als dat voor uw ogen gebeurt. De interne waarden en normen worden totaal overtreden. Dingen die buiten de ijsberg liggen: humor (lichtjes erbuiten), horror (verder weg). Humor is spelen met de verwachtingen. Gedragspatronen die normaal ingebakken zijn die ineens doorbroken worden. Je ziet hoe hard de ijsberg gevormd is. De ijsberg is niet evident, ze is bij iedereen aanwezig en tegelijk is die fragiel. Tegenwoordig in Far West rondlopen zou u schokken. Voorbeeld: de taxi nemen in New Delhi = een videogame. De taxi moet vooral een klaxon hebben. Klaxon werkt niet, dus chauffeur voelt zich niet veilig. Degene die het repareert wordt dan afgeslagen met een bamboestok. De conclusie: kastenverschil, hiërarchische relaties. Geld vragen mag niet als je iemand van een hogere kaste helpt, hij moet blij zijn omdat hij iemand hoger mag helpen. Het punt is: de ijsbergen zijn fundamenteel voor het handelen en samenleven van mensen. Waarden en normen die internaliseren, dragen het gedrag van mensen. Wanneer de waarden en normen schuiven, dan zijn dit heel belangrijke uitdagingen. Indien je niet weet

9 hoe je moet reageren, dan vaak wettelijke structuren als antwoord. Ook in de bedrijfscontext strugglen we daar mee. De verschuivingen gaan een invloed hebben op de omgang met alle stakeholders: anders kijken naar leveranciers en de problemen hierbij, consumenten, werknemers, dit zijn allemaal hoofdstukken in het handboek. Het gevolg van de verschuivingen = anders omgaan met stakeholders. Twee andere zaken waar we nog aandacht aan besteden: MVO (nieuwe verhouding van bedrijven ten opzichte van de samenleving die aan het ontstaan is). Er is een nieuwe consensus aan het ontstaan. Gastsprekers zullen uit hun eigen ervaring daarover uitleg geven. Slimme bedrijfsleiders zijn zich bewust van de transformatieprocessen. De transformaties zijn allemaal in dezelfde richting (duurzaamheid, MVO, ). Een laatste zaak hierbij: de interne waarden bij bedrijven. Zeker grote bedrijven worstelen met de verschillende ijsbergen, dus ze gaan zelf hun eigen waarden en normen expliciteren (normatieve kern die expliciet wordt gesteld). Elk bedrijf heeft zo n cultuur. Bij KMOs vooral vroeger vooral de baas die dat aangeeft, vandaag zowel in KMO als in grote: mission statement, code of conducts, In zo n code of conduct staan geboden die vast in het arbeidscontract zitten. Je hebt zelfs hele compliance departementen. (Bedrijfsethische revolutie => tegengewicht tegen de verschuivingen).

10 ZAKENETHIEK: HOORCOLLEGE 2 ENKELE STYLIZED FACTS ABOUT Hiervoor gebruiken we een software pakket: Gap Minder (creatie van Hans Rosling). Hans Rosling s 200 countries, 200 years, 4 minutes the joy of stats (Youtube). ECONOMIC GROWTH AND IMPACT Het is vanzelfsprekend dat economische groei een impact heeft. Zo bijvoorbeeld op de populatiedynamiek, ongelijkheid in de maatschappij, de convergentie van quality of living en de opkomst van de welvaartsstaat. Hoe economische structuren inbouwen in maatschappelijke structuren is dan ook de vraag die ons vandaag gaat bezig houden. Indien we kijken naar een citaat van Keynes dan observeren we dat het probleem van schaarste bijna opgelost is. Maar Keynes vraagt zich af: wat als het opgelost geraakt? Wat dan? Een communistische staat als volgende stap (Das Kapital = basis)? Veel materiële welvaart maakt niet gelukkig. Er zijn verschuivingen overal merkbaar, maar de mensen die in een situatie van overvloed terecht komen leiden niet noodzakelijk een makkelijker/beter leven. In het algemeen kunnen we stellen dat de economische groei relatief beperkt is bij het observeren van figuur 5.1. De situatie van de mensen is deze van elke biologische soort: de aanwezige voorraad voedsel kan nooit het ritme van de bevolkingsgroei volgen, wat merkbaar is in het feit dat de populatiecurve boven de welvaartscurve vertoeft. Dit resulteert in een cyclische populatie, met groeien en terugval en dit afhankelijk van het beschikbare voedsel. In essentie vertaalt rijkdom zich aldus in goederen die het ons toelaten te overleven en meer specifiek kunnen we ons hier richten op de urgentie van het verdwijnen van hongersnood in onze samenleving. Bij het verder bestuderen van de grafiek merken we dat de twee curves, de populatiecurve en de welvaartscurve, elkaar snijden en dit rond De grote populatiegroei wordt bewerkstelligd door de groeiende economische rijkdom (=middelen om de populatie te doen groeien). Met andere woorden: de populatiegroei is maar denkbaar door de enorme groei in economische rijkdom. Meer recent en veel extremer nog kan men stellen dat vanaf 1950 de groei echt op gang kwam. De welvaartscurve stijgt massaal sneller dan de populatiecurve vanaf dit decennium en dit blijft zich doortekenen. Het betreft aldus een recent fenomeen dat de samenlevingen massaal rijkdom verwerven die het toelaten om op een totaal andere manier in het leven te staan. De basiszorgen zoals voedsel, warmte en kleding zijn gewoonweg verdwenen. Deze basisproblemen zijn nog maar aanwezig bij 1/7 van de bevolking. Voor de ganse wereld publiceerde het IMF onlangs een groeicijfer van 3%! De trend die hierboven uitgeschreven staat zal zich dus blijven doorzetten.

11 PRODUCTIVITEIT Deze fenomenale groei heeft vanzelfsprekend allerlei neveneffecten. Zo kunnen we bijvoorbeeld een invloed voor arbeidsproductiviteit waarnemen. Een goede indicator die we hiervoor gaan gebruiken betreft de Montgomery Ward Catalog, een catalogus waar vanalles uit besteld kan worden (= een soort post order boek). Uiteindelijk is Montgomery Ward een Amerikaanse department store met een sterke online aanwezigheid die het toelaten om via de cataloog dus allerlei bestellingen te plaatsen. We kijken naar de tabel en merken op dat een fiets maken in 1895 een kwestie van 260 arbeidsuren betrof. In 2000 was dit slechts nog 7.2u! Dit betreft een productiviteitsstijging waar je u kan tegen zeggen. Op die iets meer dan 100 jaar kunnen we dus veel meer doen en veel meer goederen binnen ons bereik halen (= veel meer rijkdom). De enige uitzondering die we dienen op te merken betreft de sterling silver teaspoon. Vanzelfsprekend is deze lepel geen massaproductie wat de rest wel deels is, wat prijsverschillen en dergelijke meer ook meteen kan verklaren. We dienen dus te onderlijnen dat deze extra rijkdom die we kunnen verwerven hebben een totaal nieuwe situatie creëert voor de mens. We onderzoeken vervolgens de effecten van deze economische groei. STYLIZED POPULATION DYNAMICS Een eerste impact van voorgaande die we bespreken betreft deze op de populatiedynamiek. We beschouwen hiervoor figuur 5.2 waarop we duidelijk een tijdsas aantreffen ingedeeld in drie vlakken: pre economische groei, economische groei en post economische groei. BE kan worden geplaatst in de laatste van deze drie categorieën. In de figuur volgt de blauwe curve het geboortecijfer, de rode staat voor het sterftecijfer. Kenmerkend aan de pre economische groei fase is een hoog geboorte & sterfte cijfer, wat nog kan worden teruggevonden in ontwikkelingslanden vandaag de dag. Ongeveer 50% van de kinderen sterft voor het 3 de levensjaar in ontwikkelingslanden, en dit is zo nog steeds. Echter bij (prille) economische groei, van zodra mensen inzake hun basisbehoeften (voeding, elementaire gezondheidszorg, etc.) iets of wat beter af zijn, merken we vaak dat de sterftecijfers eerst naar beneden duiken en kindersterfte aldus ook daalt. Het geboortecijfer blijft echter hoog liggen (relatief stabiel). Indien we dan even de wiskunde doen, dan kunnen we afleiden dat deze economische groeifase gepaard gaat met een populatie explosie fase. Bij ons was dit begin 20 ste eeuw voornamelijk, zoals bij vele andere landen is deze fase nu achter de rug (beland in de post economische groei fase). In andere landen is deze trend echter volop aan de gang voor het moment.

12 Echter is er dan nog iets merkwaardig. Na een tijd van economische groei komen we (vaak) tot de observatie dat het geboortecijfer terug naar beneden zakt. Waarom is dit nu juist? Een objectivering hiervoor vinden is meestaal niet eenvoudig, aangezien een objectieve oorzaak niet meteen gevonden kan worden. Nochtans kunnen we enigszins dit toch afleiden uit wat voor het ogenblik ook in Azië aan de gang is, waar het zelfs nog veel sneller gaat dan bij ons. Waarom is dit nu juist? Het heeft vooral te maken met scholing. De landen met al eventjes economische groei beschikken over de middelen om scholing binnen te brengen, ook aan vrouwen. Scholing aan meisjes verschaffen tussen de 6 tot 12 jaar heeft zeker en vast een impact op geboortecijfers. Het is niet meteen moeilijk om dit in te zien. We verkrijgen andere familiestructuren en tevens een andere blik op kinderen. Waar in de eerste fase kinderen vooral nog worden aanzien als kapitaal (= arbeidskracht, dus garantie op verzorging ouderen later en voorziening in behoeften bij schaarste door inkomen kinderen), wordt dit bij economische groei veranderd naar een visie van investering. We kunnen in kinderen investeren omdat de kans dat ze sterven (= dalende kindersterftecijfers) veel lager ligt dan vroeger. Immers, een universiteitsstudent bij uitstek betreft een significante investering vanwege de staat. Het wordt (rationeel) haalbaar om te investeren aangezien de investering ook die termijn unief kan overleven, letterlijk dan! Echter, tegelijkertijd, aangezien de investering duur is, zal het aantal kinderen dalen en verkrijgen we aldus als gevolg dat de omvang van een gezin krimpt. Men wilt zo goed mogelijk investeren in de producten. Dit alles leidt tot een significante reductie van de geboortecijfers across the board. Indien we eventjes aan China denken ten slotte, dan merken we hier ook bijzondere maatregelen (bv. one child policy), maar dit zijn vanzelfsprekend uitzonderlijke gevallen. Al dit voorgaande doet ons bewegen naar een stationaire populatie, met een laag sterfte en geboortecijfer. In landen zoals Rusland bv. zakt de populatie zelf met ongeveer 1.1 of 1.2 als geboortecijfer. In België zou men ook dergelijke lage geboortecijfers kunnen aantreffen alhoewel dit niet het geval is wanneer rekening gehouden wordt met migratiepatronen. Immigratie voegt vanzelfsprekend netto nog wel wat toe aan ons geboortecijfer. Tegen 2050 zou er volgens de studie die we bespraken enige mate van stabilisering optreden. DE LORENZ CURVE EN GINI COËFFICIËNT Wanneer economieën rijker worden, trekt de populatie zich open. Er ontstaat ongelijkheid tussen landen, maar ook binnenin landen. Een klassieke tool die we kunnen gebruiken om dit te illustreren betreft de Lorenz curve en de bijbehorende gini coëfficiënt die weergeeft in welke mate ongelijkheid zich aftekent binnen een land of voor de wereld. Een volledig egalitaire verdeling zou tot een diagonaal leiden, ten opzichte van de welke de Lorenz curve wordt getekend.

13 Deze diagonaal staat voor: 50% van de bevolking heeft 50% van de rijkdom. Hoe meer van deze diagonaal wordt afgeweken (hoe krommer de Lorenz curve), hoe ongelijker verdeeld de rijkdom. Indien we dit voor 2000 effectief tekenen, krijgen we zeker en vast een duidelijke kromming te zien; zeker op materieel vlak is de ongelijkheid enorm. Ongelijkheid heeft verder op zich allerlei neveneffecten. Landen met grote ongelijkheid worden getekend door een groot aantal problemen. De economische groei leidt dus in se tot ongelijkheid, maar dit weerhoudt ons er niet van om initiatieven op te zetten om deze ongelijkheid aan te pakken. Zoals we hierboven spraken van de welvaartsstaat als een verschijnsel van economische groei, zo kan men stellen dat de remediëring zichzelf ook aanbiedt bij verdere groei. REGIONAL HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI) AVERAGES Kwaliteit van het leven meten is een moeilijk vraagstuk. Enkel meten in termen van inkomen (GDP / capita) is echter wel mogelijk, maar niet meteen de meest geschikte oplossing. We willen liever breder meten, want inkomen is niet breed genoeg om de kwaliteit van het leven volledig te omvatten. Ook factoren zoals onderwijs/scholing (bv. graad analfabetisme), levensverwachting bovenop dat inkomen kunnen klassiek in acht genomen worden. De studie van Rosling die we nu aan het volgen zijn maakt gebruik van de combinatie levensverwachting & inkomen. Een HDI wordt bovendien percentueel gemeten, met 1 (=100%) als goede HDI en 0 een slechte. It s time for Africa! We kijken even naar Afrika. De HDI nu daar is beter dan de HDI in West- Europa tijdens de industriële revolutie, hoewel we dit genuanceerd dienen te benaderen. Als we denken aan Afrika, dan komen beelden in volgende trend zich vaak aanbieden: De ganse regio: niet economisch ontwikkeld Congo: notoir land met veel miserie, civiele oorlog en andere problemen Indien we dan eens kijken naar Zuid-Azië, dan krijgen we het volgende: 1913: een average van met levensverwachting < 30 jaar, geen tot weinig scholing en 80% van de bevolking in structurele armoede vast 1995: HDI geklommen tot gemiddeld. Een enorme sprong vooruit. Echter kunnen we spreken van een convergentiebeweging. Als je kijkt naar bredere indexen die de Quality of Life proberen te meten, zie je een soort convergentie optreden. Natuurlijk blijven er grote verschillen, maar in bredere indexen is convergentie de norm: zelfde scholing etc. Dus voor alle duidelijkheid: hoe breder de meting, hoe meer convergentie zichtbaar => hier merken we heel duidelijk het effect van economische groei. Een laatste toevoeging die we dienen te maken betreft de rol van de public sector. Met de ontwikkeling van economische structuren, krijg je ook de ontwikkeling van politieke structuren die zich rond deze economische structuren vestigen. De staat ontwikkelt zich en

14 groeit uit tot een belangrijk instrument via: % BNP toegevoegd door overheid / de differentiële kost van de overheid. In de USA vinden we een overheidsgrootte ten opzichte van het GDP van ongeveer 33 à 34%, in West-Europa en onder meer dus BE krijgen we cijfers van meer dan 50%. Meer dan de helft van de rijkdom in onze streken gaat door overheid. Dus in conclusie kunnen we stellen dat economische groei de staatsstructuur doet groeien en zeker ook zwaarder laat doorwegen. SOCIAL TRANSFERS Er zijn vier soorten risico s die je zelf niet meteen kan opvangen en waarbij sociale zekerheid zijn nut vindt: werk, ziekte, oud worden en kinderen. Sociale zekerheid dient dus voor het indekken tegen risico s in het leven van mensen. Vanaf WOII werd zo voorzien in opvang door verzekeringen en dergelijke meer: de staat haalt geld uit de economie en brengt deze over (= sociale transfer) naar meer behoeftige groepen. Gelijkaardige initiatieven worden nu op benen gezet in ontwikkelingsladen (= sociale ontwikkelingssystemen). In 1880 waren de sociale transfers hier in de ontwikkelde wereld, bv. BE, in termen van GDP vrijwel 0. Er was geen opvang voor de grote risico s: als uw boerderij afbrandt, heb je niets. In straatarme landen geldt dit nog steeds. Vandaag de dag is de omvang van deze sociale transfers vaak enorm, tot de helft van de totale begroting (onderwijs & gezondheidszorg zijn extreem duur). In Azië worden nu ondertussen ook pensioenen gegarandeerd en worden sociale zekerheidsstelsels opgezet om alzo de sociale spanningen in de maatschappij beter te kunnen opvangen. WAT MET ONZE WAARDEN Waar ligt nu de causaliteit naar onze waarden toe? Het is immers niet dat onze waarden per se veranderen omdat we rijker worden! De causaliteit is complexer dan dat. Rijker worden impliceert immers dat we op andere manieren leven (een nieuwe situatie, anders dan 50j geleden) en op nieuwe manieren met goederen omgaan. Er is dus geen eenvoudig causaal verband. Ze gaan wel samen, maar volgen niet uit elkaar. De postmoderne samenleving is een gevolg van de economische groei, maar werkt op elkaar in: als men rijker wordt => betere scholing enz. => impact op de zaken rondom u => nieuwe stelsels.

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden [ 12 ] en geluk Noorwoord [ 1 ] geeft vrijheid. [ 2 ] geeft onmogelijkheid. [ 3 ] is een middel. [ 4 ] is een doel. Volgens de makers

Nadere informatie

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Een verkenning van ONS GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen Verzameld en geschreven door: Helen Toxopeus en Simone Toxopeus EEN VERKENNING

Nadere informatie

Mens en werk in een inclusieve samenleving

Mens en werk in een inclusieve samenleving Mens en werk in een inclusieve samenleving Van ik en jij naar wij Lia Hol September 2007 Leergang MVO ABK, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen School of Management Inhoudsopgave Woord vooraf: vanwaar

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De mens centraal in de nieuwe economie

De mens centraal in de nieuwe economie De mens centraal in de nieuwe economie Als u blijft doen wat u altijd al deed, krijgt u niet meer wat u altijd al kreeg Door Anke Wiersma, Innovatieadviseur Syntens Innovatiecentrum De mens centraal in

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Minder groei Van de Grote Recessie naar de Lange Stagnatie

Minder groei Van de Grote Recessie naar de Lange Stagnatie Minder groei Van de Grote Recessie naar de Lange Stagnatie November 212 Kennis en Economisch Onderzoek Inhoudsopgave Inleiding 3 Een nieuw paradigma Lessen uit het verleden 4 Groei is heel abnormaal Het

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Wat heeft de overheid met ons geld gedaan? Print Versie A4

Wat heeft de overheid met ons geld gedaan? Print Versie A4 Wat heeft de overheid met ons geld gedaan? Murray N. Rothbard Print Versie A4 (zonder illustraties of het voor- en nawoord door Jesús Huerta de Soto) rothbard instituut i Het Murray Rothbard Instituut

Nadere informatie

Participatie wordt ge(s)maakt!

Participatie wordt ge(s)maakt! Participatie wordt ge(s)maakt! Over de visie van politici en ambtenaren op participatie Karolien Dezeure Filip De Rynck Maart 2011 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 4 2. VISIE OP PARTICIPATIE... 5 2.1. WAAROM

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe DE CULTUUR VAN DE VRIJE TIJD De ontwikkeling van onze tijdsbesteding - in het bijzonder vrije tijd - en de betekenis daarvan voor onze voorzieningen Jan Brouwer gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket Oorspronkelijke uitgave: All different, All equal. Education Pack. Straatsburg, 1995 Copyright Council of Europe De vertaling werd met de toestemming van

Nadere informatie

Verslagboek. Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen. Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen

Verslagboek. Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen. Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen 5de Sociaal-Flamingantische Trefdag Verslagboek Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen www.landdag.org Solidariteit

Nadere informatie

HET GELD VAN DE TOEKOMST: Een Nieuwe Visie op Welzijn, Werk en een Humanere Wereld

HET GELD VAN DE TOEKOMST: Een Nieuwe Visie op Welzijn, Werk en een Humanere Wereld DEZE TEKST IS VRIJ TER BESCHIKKING GESTELD VOOR NEDERLANDSTALIGE LEZERS OMDAT DE ORIGINELE BOEK VOLLEDIG UITGEPUT IS. JAMMERLIJK GENOEG ZIJN SOMMIGE ILLUSTRATIES, HET FORMAAT, EN DE BLADZIJDE NUMMERS VAN

Nadere informatie

Een Postmodern zelf?

Een Postmodern zelf? Een Postmodern zelf? Een kwalitatieve studie naar de vorm van het zelf en de betekenis daarvan voor het individu. Auteurs: Joost Gräper (276565) Jeroen van den Heuvel (275227) Laurens Goudswaard (277031)

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie

De tijd van ons leven. Mieke van Stigt, Gerrit Kronjee en Jan Groeneveld

De tijd van ons leven. Mieke van Stigt, Gerrit Kronjee en Jan Groeneveld De tijd van ons leven Mieke van Stigt, Gerrit Kronjee en Jan Groeneveld De tijd van ons leven Samenstelling: Mieke van Stigt / Gerrit Kronjee / Jan Groeneveld Omslag: Gerrit Kronjee 2003 Levensloop, gemengde

Nadere informatie

Wat heeft de overheid met ons geld gedaan?

Wat heeft de overheid met ons geld gedaan? Wat heeft de overheid met ons geld gedaan? Wat heeft de overheid met ons geld gedaan? Murray N. Rothbard Met een voor- en nawoord door Jesús Huerta de Soto rothbard instituut Het Murray Rothbard Instituut

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Allemaal andersdenkenden

Allemaal andersdenkenden Allemaal andersdenkenden Bronvermelding: Titel: Allemaal andersdenkenden: omgaan met cultuurverschillen Zeventiende druk Auteur: Geert Hofstede Uitgever: Olympus / Contact B.V. ISBN: 90-254-1985-2 Aantal

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Forex-Info.nl verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introduction:

Hoofdstuk 1 Introduction: Hoofdstuk 1 Introduction: Wolf legt de nadruk op veranderingen intern en extern, verbanden en invloeden. Geschiedenis wordt niet gezien als een rechtlijnig iets, je moet naar de samenleving in zijn eigenheid

Nadere informatie

Colofon. Copyright 2007 Irma van der Ploeg ISBN Uitgave, Heerlen Vormgeving

Colofon. Copyright 2007 Irma van der Ploeg ISBN Uitgave, Heerlen Vormgeving Colofon Copyright 2007 Irma van der Ploeg ISBN Uitgave, Heerlen Vormgeving Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Deel D: BENUT DE BITS

Deel D: BENUT DE BITS Deel D: BENUT DE BITS Waarom bedrijven moeten nadenken over hun functie. Welke kansen bedrijven en particulieren krijgen. Hoe het onderwijssysteem aangepast moet worden. Hoe de politiek gebruik kan maken

Nadere informatie

Socio-economisch congres 19 & 20 oktober 2013

Socio-economisch congres 19 & 20 oktober 2013 Socio-economisch congres 19 & 20 oktober 2013 KHBO Brugge Op 19 en 20 oktober 2013 organiseert Groen in Brugge het Impulscongres. Een weekend lang debatteren leden en externen over fiscaliteit, werk en

Nadere informatie

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie